DEMOKRATIDAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEMOKRATIDAG 2009-10-22"

Transkript

1 DEMOKRATIDAG MORA I VÄRLDEN 10:E DEMOKRATIDAGEN

2 Innehållsförteckning RUBRIK SIDA Förord 2 Gruppledarutbildning 3 Om modellen Framtidsverkstad 4 Deltagare 4 Demokratidagens upplägg Inledning 5 Kritikfas 5 Visionsfas 6 Handlingsfas 6 Avslutning 6 Handlingsplaner 7 Värstalistor 13 Bästalistor 16 Utvärdering deltagare 18 Utvärdering gruppledare 21 1

3 Förord Vad är det som driver utveckling av plats? Vad är det egentligen som avgör vilka satsningar som ska göras, både centralt och av privata initiativ? Hur kommer det sig att vissa platser tycks pulsera, leva och dra till sig människor som bidrar till att skapa nya möjligheter? Kanske har det med att göra att det finns en gemensam vision. Att det finns en riktning och en rörelse som ständigt leder framåt. Visionen blir till en lockelse, den kreerar i sig nya tankar och idéer hos människor som vill och kan bidra. Det leder ofrånkomligt till utveckling och framtidstro. Man skulle kunna tro att det här är en generationsfråga. Det är det inte. Det handlar om en inställning till livet, omvärlden, närområdet och tillvaron. Det blir långsiktigt och det blir hållbart. Och det skapar många möjligheter både nu och i framtiden. I de olika forum för inflytande som finns i Mora för våra barn och ungdomar ges gott om utrymme för visioner. Några av dessa har också resulterat i politiska beslut i kommunfullmäktige under hösten. Mora ungdomsråd har arbetat sedan flera år tillbaka får att få till stånd ett kulturhus för unga. I rosa huset på gamla Strandens skolområde blir nu det realiserat. Ett annat viktigt politiskt beslut är antagandet av ett ungdomspolitiskt program, där den politiska viljan och visionen är att I Mora ska unga ha inflytande över sin livssituation och ha goda möjligheter för lärande och personlig utveckling! Mora ligger bra till! Mora i november

4 Gruppledarutbildning inför Demokratidagen För att klara av uppgiften som gruppledare under Demokratidagen anordnas en utbildning under en halv dag. Då får medlemmarna i Mora Ungdomsråd (MUR) och de politiker och tjänstemän som anmält sitt intresse att delta, dels lära sig Demokratidagens arbetsmetodik, en turboversion av Framtidsverkstad (Metoden beskrivs längre fram i rapporten) dels får de ungdomar och vuxna som ska jobba ihop i respektive grupp möjlighet att lära känna varandra och planera arbetet i gruppen. MUR har huvudansvaret för gruppdiskussionerna medan de vuxna har en mer stödjande roll. Detta betonas också under utbildningen. Mona Sandberg och Ellen Lidegran gav gruppledarna en trygg plattform att vila på inför Demokratidagen. Den 19 oktober samlades gruppledarna på Moraparken. Efter en gemensam lunch tog Mona Sandberg och Ellen Lidegran tag i eftermiddagens arbete. Upplägget på utbildningen är att deltagarna själva får vara med och uppleva hur det kommer att gå till under Demokratidagen, det vill säga olika uppvärmningsövningar, kritikfas, visionsfas, handlingsfas och pluppande. Den stora skillnaden var att temat för dagen var hur det är att vara gruppledare. Mycket tid gick också åt till att diskutera olika scenarier som kan uppstå, och genomgång av det minutiösa tidsschema som måste följas. Utbildningen går bland annat ut på att gruppledarna själva ska få vara med och uppleva det som deltagarna får göra under Demokratidagen. Man gör olika lekar för att bryta isen och släppa lös kreativiteten. En annan aktivitet är att pluppa för att prioritera fram värsta- och bästalistor. En viktig uppgift under Demokratidagen är att dokumentera det som kommer fram i gruppdiskussionerna. För detta uppdrag är elever från gymnasiets handelsprogram engagerade. Den 20 oktober fick de lära sig metodiken och de uppgifter som förväntas av en dokumentatör, det vill säga skriva ner allt som diskuteras fram i gruppen. 3

5 Om modellen - Framtidsverkstad På Demokratidagarna använder vi oss av modellen Framtidsverkstad. Framtidsverkstad som metod syftar till att få människor med olika bakgrund, infallsvinklar och perspektiv att formulera gemensamma visioner och därefter ta fram konkreta planer som vilar på gemensam grund. En framtidsverkstad leder ofta till oväntade idéer och kreativa lösningar. Metoden bygger på en gemensam grundsyn om människors lika värde. Framtidsverkstad är en demokratisk och pedagogisk metod för att belysa och tydliggöra gemensamma problem, formulera visioner och utveckla idéer hos en grupp människor. Metoden är utvecklad av framtidsforskaren Robert Jungk i Tyskland på 1960-talet. Den har använts av samhällsarbetare som ett led i att finna alternativa metoder för utveckling av föreställningar om framtiden baserade på den enskilde människans aktiva medverkan. Under Demokratidagarna använder vi oss av en förenklad variant av modellen. Deltagarna samlas i stora salen på Moraparken för invigning av den 10:e Demokratidagen. Deltagare 88 elever i åldern 9-19 år deltog i 9 olika grupper. Dessutom deltog som gruppledare 10 ungdomar från MUR samt 11 politiker och tjänstemän, samt 13 elever från gymnasiet medverkade som dokumentatörer. I övrigt fanns ett 10-tal personer i egenskap av koordinator, teknisk support, hjälpredor etc. med under dagen. Även i år hade vi besökare som ville ta del av hur vårt arbete med ungas delaktighet och inflytande ser ut. Ungdomssamordnare Janne Forsgren hade fyra ungdomar med sig från Malung-Sälens kommun. De fick prova på modellen genom att vara med i ett par grupper och ta en aktiv roll i diskussionerna. 4

6 Demokratidagens upplägg Inledning André Gatu underhöll alla deltagare i avvaktan på invigningen. Registrering av alla deltagare och indelning i grupper är den första stora uppgiften som gruppledarna har att göra på morgonen. I avvaktan på invigningen hade deltagarna möjlighet att lyssna på André Gatu som spelade gitarr och sjöng egna och andras visor. Deltagarna kunde samtidigt också ta del av exempel på resultat från tidigare Demokratidagar, dels genom en liten utställning med material, dels genom ett bildspel. Rudina Muliqi ordförande i Mora Ungdomsråd (MUR) öppnade dagen och hälsade alla hjärtligt välkomna, innan hon lämnade över ordet till Ungdomssamordnare Åke Nyström. Han berättade om dagens innehåll, praktiska detaljer och om dagens tema Mora i världen. Med temat som bakgrund presenterade kommunstyrelsens ordförande Peter Helander hur omvärlden ser på Mora utifrån den undersökning som nyligen gjorts. Det blev en bra plattform för arbetet under dagen. Rudina Muliqi, MUR:s ordförande hade också rollen som gruppledare. Kritikfasen När grupperna så småningom hittat fram till sina rum, inleddes grupparbetena med en presentationsrunda innan arbetet med kritikfasen tog fart. Då har alla möjlighet att lyfta fram det som är dåligt, det som saknas eller annat som man är missnöjd med. Alla synpunkter skrivs upp på blädderblock av gruppledarna. För att prioritera fram gruppens värstalista får varje deltagare fem pluppar som de får klistra upp vid den, eller de synpunkter som de tycker är värst. Victoria Sverre och Magnus Drotz hade en grupp med yngre deltagare. Här i färd med en uppvärmningsövning innan Kritikfasen drar igång. I förgrunden syns två av dokumentatörerna, elever från gymnasiets handelsprogram. Allt det som gruppen diskuterade fram skrev de ner på datorn. 5

7 Visionsfasen Här har en av grupperna satt upp värsta- och bästalistorna på en vägg. De används sedan som underlag i arbetet med handlingsplanerna. Efter en kort bensträckare var det dags för nästa arbetspass, visionsfasen. Istället för att kritisera får deltagarna möjlighet att presentera sina drömmar och önskemål om hur det ska se ut i Mora för att de ska trivas och må bra. En bästalista tar form efter pluppandet, och belöningen för ett gott arbete under förmiddagen är en gemensam lunch. Handlingsfasen Under tredje perioden av Demokratidagen är det dags för grupperna att fingnugga på sina bästalistor och presentera en handlingsplan. VAD ska göras, HUR ska det gå till, VEM ska göra det och NÄR. En av målsättningarna är att skapa en idébank utifrån dagens tema och stärka barn och ungdomars delaktighet i samhällsutvecklingen. Det har verkligen skett. I slutdokumentet finns värdefulla förslag och idéer från Moras barn och ungdomar. Avslutning Mattias Thom-Katrin och Niklas Berg fick uppdraget att överlämna ett USB-minne till kommunfullmäktiges ordförande Bengt Jernhall. Innehållet på stickan var en sammanställning av det som grupperna arbetat fram under dagen. Efter en lång och intensiv dag var det återsamling för alla i stora salen. Deltagarna informerades om att dagens resultat kommer att diskuteras djupare vid nästa Hörring den 16 december. Efter en kort redovisning av vad de olika grupperna kommit fram till och ett stort tack till alla närvarande, tog Ellen Lidegran från MUR kommandot över alla deltagare och gjorde Raketen som avslutning på dagen. Trötta men nöjda deltagare och gruppledare samlas i stora salen på Moraparken för att knyta ihop säcken. Demokratidagen är inledningen på en process som varar hela läsåret. 6

8 Grupp 1 VAD Skolmaten, ska bli bättre VARFÖR den är äcklig, hår i maten, hinna på potatisen VEM/VILKA Mattanter, rektor NÄR Gärna nu!! Annars sen HUR Hårnät, färsk mat, ej massagestolar till mattanterna VAR Våmhus= potatisen Selja Långlet = fisken (nästan allt) Morkarlby= Hår i maten VAD Inomhuspark för skate, bike VARFÖR Kul, öva trixs VEM/VILKA Alla NÄR Så snarast som möjligt HUR sponsorer, politik VAR Lokalen vid Ryssahallen, Unihok HANDLINGSPLANER Grupp 2 VAD Aktivitetshall (hockeyrink, gokart, skateboardramp, truppgymnastikshall) VARFÖR Hockeyhallen är väldigt upptagen. Go-kart kanske man vill åka årstiderna runt. Skate ramper bl.a. för att Önas skatepark ser ut som en soptipp. Truppgymnastikhallen är för omodern, den har typ ingenting, därför vill vi ha en ny. VEM/VILKA Peter Helander och kommunen fixar det med byggarbeten och pengar. NÄR Den 25/10 09 vill vi ha svar, vi vill att den byggs så snart som möjligt. HUR Det ska byggas en arena med olika stora rum med det vi vill ha. VAR Varsomhelst, bara det är i Mora, eller Mora-Noret. VAD Äventyrsbad VARFÖR det blir roligare för alla VEM/VILKA Mora Kommun NÄR Hösten HUR Man får jobba för att få sponsorer, pengar VAR Badhuset VAD Tivoli i Mora VARFÖR Vi tror att man kommer tjäna väldigt mycket pengar på det VEM/VILKA För alla. Barn, vuxna och gamla skulle uppskatta att Mora har ett tivoli NÄR Kanske om några år HUR Vi anställer en arkitekt som ritar det, sedan bygger vi det. Av regeringen får vi pengar VAR På en åker utanför Mora där det får plats VAD Spelhall. Bygg en spelhall! Flipper, biljard, pingis, lufthockey, lyftkran och automater. VARFÖR För att alla ungdomar ska ha något att göra på fritiden. VEM/VILKA Kommunen ska äga och driva det. NÄR Så fort som möjligt max 1 år. HUR Man ökar skatten, för att ha råd med spelhallen. VAR Gamla Zornska. VAD Vi vill renovera badhuset och upprusta det med nya aktiviteter. VARFÖR För att det är smutsigt i duscharna och tråkigt. VEM Vi tycker kommunen ska stå för renoveringen. HUR Vi tycker att kommunen ska höja priset så de får in pengar till renoveringen. NÄR: Vi vill att kommunen ska fixa det så fort som möjligt. VAR I samma badhus som vi har. 7

9 Grupp 3 VAD Äventyrsbad VARFÖR Moras badhus är tråkigt VEM/VILKA Peab, Jonas i gruppen NÄR När Jonas är myndig HUR få hjälp av peab VAR istället för Mora badhus. På samma plats. VAD musik affär med instrument och skivor VARFÖR De finns mycket intresse av musik VEM/VILKA En som har inriktat sig på musik NÄR Då kommunen har pengar att köpa in instrument HUR Kommunen får lov att spara eller skriva till kungen VAR Vid gamla ungdomshuset Zornska, vid fyndbasaren på grund av att de nästan aldrig är någon där VAD Delat disco , och VARFÖR Roligare att gå om man är jämlika i ålder med dem andra på discot. VEM/VILKA Mora kommun NÄR Så fort som möjligt HUR Genom någon i mora kommun VAR Vilken gympasal som helst eller en annan öppen plats VAD vi ska få bort fyllegubbarna VARFÖR för att man ska känna sig trygg ute på kvällarna VEM/VILKA Poliserna ska vara ute på gatorna och på vågar förhoppningsvis inte fyllegubbarna visa sig ute NÄR på kvällar/nätter så fort som möjligt HUR Mer poliser ute VAR ute på stan/gatorna VAD Polispatruller VARFÖR för att våldet på gatorna ska minska VEM/VILKA Polisen ska patrullera NÄR Så snart som möjligt HUR De ska synas och höras mera och de ska bry sig mer om Mora kommun VAR Mora kommun (stan) VAD Skolmaten VARFÖR För att den är smaklös och tråkig VEM/VILKA Siljanschark, skolan NÄR Så fort som möjligt HUR Lokalproducera maten VAR Skolorna, Morkarlbyhöjden VAD Dag/nattvandrare VARFÖR De ska vara ett stöd för ungdomar så att de ska känna sig trygga VEM/VILKA Föräldrar eller ordningsvakter NÄR till HUR De ska gå runt på gatorna VAR I centrala Mora VAD bättre Vaccin VARFÖR För att de flesta får biverkningar och vaccinet är inte testat på alla VEM/VILKA sjukvården NÄR Så fort som möjligt HUR Forska lite mer om vaccinet så att de får fram ett bättre vaccin VAR Sjukvården 8

10 Grupp 4 VAD Förbättra skolmaten för den som är nu är inte riktigt tillagad från grunden. Ekologisk kost och inte gröt i skolan VARFÖR Blir inte mätta, Hittar äckliga saker i maten VEM/VILKA Eleverna och Skolförvaltningen ska se till att maten ska bli bättre, Rektorn ska prata med mattanterna NÄR Så fort som möjligt, NU! Ring matakuten HUR Vi matstrejkar, Prata med matministern, Inte köpa färdiga maträtter, Prata med skolköket, Mer pengar till köket VAR På skolan, Alla skolor i Mora VAD Mer aktiviteter, Bygga ut Ryssahallen VARFÖR Mer tider, Mer Planer, Mer Aktiviteter VEM/VILKA De som har hand om Ryssahallen NÄR Så snart som möjligt HUR Satsa mer pengar på ungdomar VAR Ryssahallen Grupp 5 VAD ett cafe med sena öppettider VARFÖR så de finns ett ställe att vara på kvällen/natten VEM/VILKA unga som gått ut gymnasiet som kan tänka sig jobba sent på kvällen NÄR så fort som möjligt HUR Kommunen/ privatpersoner VAR ledig lokal nära centrum VAD en gemensam sporthall med flera hallar för olika sporter VARFÖR för att alla klubbar ska ha en egen hall VEM/VILKA sponsorer, kommunen, pengar som man får in av medlemmar NÄR 2013 HUR med hjälp av personer som är villiga att donera pengar VAR vid badhuset VAD bättre busstider VARFÖR för att de är svårt att ta sig ut till byarna på kvällen VEM/VILKA Dalatrafik, kommunen NÄR HUR politiker pratar med Dalatrafik kommunen satsar mer pengar VAR här i Mora och byarna omkring VAD Lazerdome VARFÖR det skulle locka turister, det skulle finnas mer i Mora och göra VEM/VILKA prata med dom som äger lazerdome NÄR oktober 2011 HUR prata med dom som äger de och bygga en passande lokal. VAR bredvid bowlinghallen Hana Muliqi, tidigare ordförande i MUR och fritidskonsulent Desirée Gustafsson, var två av stöttepelarna under dagen. VAD disco VARFÖR för att ungdomar ska ha nånting att göra på kvällen VEM/VILKA personer NÄR imorgon HUR med villiga personer som vill ställa upp VAR Moraparken eller någon annan ledig lokal 9

11 Grupp 6 VAD BILTEMA VARFÖR För dom har mycket till hemmet och bilen. Det är mycket billigare och bra kvalitet på sakerna. Det finns i stort sätt allting där, de har mycket mer än de andra vanliga affärerna. VEM/VILKA Mora kommun ska prata med chefen för Biltema och säga att de ska komma hit, till Mora. NÄR Sommaren 2010 skulle dem kunna bygga, eller köpa någon annan lokal för affären. HUR Om Mora kommun kunde prata med chefen för biltema, och fråga om de kan komma hit och försöka sälja. VAR I Mora, eller Mora-Noret. Eller en bit bort utanför Mora. VAD IDROTTSLOKALER. VARFÖR För att inte det ska bli trångt med tiderna Noret-Hallen och för att det är en större lokal. VEM/VILKA IFK Mora GK Och M&M s dansskola. NÄR 2010 / 2011, Så fort som möjligt. HUR Genom att anlita byggare från olika byggfirmor. VAR Bakom Moraparken, Stora gräsplanen. VAD UNGDOMSHUS, MED DISCO. VARFÖR Ha discon i Mora istället för te.x Borlänge / Rättvik så att man slipper åka så långt. VEM/VILKA Såna som vill ha med discon och göra och vill att ungdomar ska ha något att göra. NÄR Ha discon ca. en gång i Månaden istället för en gång om året. HUR VAR Te.x i Mora Parken, m.m. VAD SHOPPING ÖN. VARFÖR Det skulle komma mer folk till Mora och vi har inget köpcentrum för tillfället. VEM/VILKA Politikerna driver allt. NÄR HUR Alla betalar till i skatt som går till shoppingfonden. OBS, bara dem i Dalarna. VAR Kajer eller t ex Klubbholomen utanför Mora i Saxviken.Ta bort glassbar och parkering vid kajen, parkeringen där är ändå gratis, så Mora tjänar inte mycket på att ha den där. Som det är nu så måste man åka till Kupolen om man ska shoppa. Mora skulle tjäna på att ha ett shoppingcenter. I en av grupperna gör gjorde man vågen, under ledning av Petra Hårdén från MUR och kommundirektör Tord Karlsson. 10

12 Grupp 7 VAD Mora BB skall öppnas igen VARFÖR Närhet ger trygghet VEM/VILKA Landstingspolitikerna ska utbilda egna personalen + andra NÄR Inom ett år HUR Landstingpolitikerna ska utbilda den egna personalen + andra VAR I Mora VAD Skidanläggningar, 2st i Mora VARFÖR Folk aktiverar sig, bra restaurang VEM/VILKA Alla men viktigast är föräldrar, lärare och övriga vuxna NÄR Till vintern HUR Mer nerfarter, längre öppetider, större park VAR Vid anläggningarna VAD Dålig reklam från föreningar, syns inte tillräckligt VARFÖR Aktivera ungdomar VEM/VILKA Föreningarna NÄR Innan alla dör i tragisk alkoholförgiftning (eller inom ett år) HUR Visa upp sig i skolan VAR Där unga finns VAD SKUM, Ett ställe att bara vara VARFÖR Vara social och få kyrklig upplevelse VEM/VILKA skums personal + besökarna NÄR Hela tiden HUR Mer information till ungdomar VAR Skolorna VAD Rasism, Få bort den VARFÖR Skapar osäkerhet i samhället, konflikter, dåligt mående. Bildar grupperingar VEM/VILKA Alla men viktigast är föräldrar, lärare och övriga vuxna NÄR Nu och för all framtid! HUR Obligatoriska föreläsningar i skolan. Media! VAR I huvudet på oss själva VAD Musik, Fler ställen att visa upp sig på VARFÖR Utvecklas, någonstans att vara. VEM/VILKA MUR NÄR Inom 2 år HUR Anordna evenemang VAR Rosa huset (Mora) Ibland kan det finnas tid över mellan de olika faserna under dagen. Då brukar alltid några passa på att göra riktigt avancerade lekar. 11

13 Grupp 8 VAD SPORT/MULTIHALL: En hall med fotboll, basket, handboll, kampsport, café, gym, solarie, boxningsrink, löpkorridor, danssal, bastu, utomhus- banor, reception, läktare. Två våningar. Öppet sent. VARFÖR En plats som är anpassad för många sporter. Bra miljötänk att samla allt. Mora blir aktivare. Små sporter kan bli större. Fler avlönade tränare och instruktörer. Bättre folkhälsa. VEM/VILKA Aktiva ungdomar hjälper till att driva hallen tillsammans med kunniga. Byggprogrammet kan hjälpa till med bygget. Deltagaravgift, sponsorer, skattemedel. För alla åldrar. NÄR Så fort som möjligt, max 2 år. HUR Ungdomar/aktiva hjälper till att utforma. Elever på bygg/ el, teknik design hjälper till. Sponsring och avgiftsfinansierat. Ideellt arbete i hallen. VAR Gropen. Hemus. Sandängarna. Noret. VAD BUSSAR; KVÄLL, NATT, HELG: Kvällsbussar ordinarie på vardagarna, på helger. 501:an + Orsa, Rättvik, Sollerön. VARFÖR Stort behov, många utan körkort. Föräldrar kan inte skjutsa jämt. Miljövänligt att samåka. Kan få ungdomar att stanna i Mora. Säkerhet/trygghet. VEM/VILKA Transport elever kan jobba med detta. Kommunen kan ordna egna bussar. Söka EU- bidrag. NÄR Prövotid, 6 månader. Tålamod för att jobba in HUR stark marknadsföring. Prioritera om busstiderna. Inte för dyrt. Kommunen måste satsa pengar. VAR Inom Mora kommun + gränskommunerna. Grupp 9 VAD BRA SKOLMAT Näringsriklig mat, Närproducerat, Större variation, Miljövänlig, Bra tillagat, Pröva olika kulturers mat VARFÖR Prestera bättre, Många idrottar, Minskade kostnader, Enda viktiga målet under en stor del av dagen VEM/VILKA Matråd med elever, Rektorer är viktiga, Kostchefen (gärna en ung person), Serveringspersonal NÄR Nu, snarast, Senast under 2011 HUR Samarbete med HR-elever, Lära av andra, Använda kockar, Laga maten på plats, Lugnande matmiljö VAR Alla enheter (fö, grsh, gh) VAD SPORTHALL Stor byggnad med plats för många olika aktuella sporter VARFÖR Stor efterfrågan, Aktiverar flera, Bra marknadsföring, Gemenskap VEM/VILKA Medborgare egna resurser, Tekniska förvaltningen, KF NÄR Påbörja insamling av pengar nu, Skapa intresse för projektet nu, Klar 2015 HUR Alla hjälper till VAR Prästholmen Att det är roligt och inspirerande att vara med på Demokratidagen visar dessa två deltagare klart och tydligt. 12

14 VÄRSTALISTOR Grupp 1 Äcklig skolmat 6-10 Ingen äventyrsbad 6 0 Alla skateboards brinner upp 4 0 Siljan torkar ut 0 3 Skolan har inga pengar 0 3 Ingen bike park 3 0 Vattnet förorenas 0-3 Inget godis i skolan 2-1 För dyr glass 2-0 Klotter 0-2 Krig 0-2 Isen smälter i ishallen 0-1 Dagisbarn på skolgården 0-1 Ingen lön i skolan för elever 1-0 Listorna så här fungerar det I kritik och visionsfaserna är det full frihet som gäller, d.v.s. man har möjlighet till att ösa ur sig ris och ros, och alla synpunkter skrivs upp. Varje deltagare får sedan, inom båda områdena, fyra små klisterlappar, pluppar. Dessa ska sedan fördelas på de synpunkter som de prioriterar. Varje deltagare får bara göra fyra val. Det är dessa val som redovisas i antal i värsta- och bästalistorna, d.v.s. antalet pluppar, inte antalet deltagare som tycker så. Som deltagare kan du ju hålla med om övriga punkter, men du får bara pluppa fyra alternativ. Grupp 2 Zornskas nerläggning 5-4 Finns ingen träningshall (hockey) 5-1 För gamla idrottslärare 0-6 Äcklig mat i skolan 0-5 Dåligt utbud med godisaffärer på gågatan 1-3 Ingen musikaffär i Mora 0-3 Dålig simhall 1-2 För hårda krav att delta i gymnastik vid sjukdom 0-2 Saknas brandlarm på vissa platser i Morkarlbyskola 0-2 Inga skejtaffärer 2-0 För mycket klotter För mycket blandade grönsaker i skolan 0-1 För mycket sabotage på skolan 0-1 Dåligt skött BMX-park 1-0 Cansaspengarna, när blir det av? 1-0 Dåligt med aktiviteter på Slungis 0-1 För lite sportaffärer i Mora 1-0 Upprustning av Åmåsängsbadet 1-0 Svårt hitta filmutbudet från Sagabion 1-0 För mycket halvfabrikat till skollunch 1-0 Inget köpcentrum i centrala Mora 1-0 Det är enbart synpunkter som blivit pluppade som redovisas. 13

15 Grupp 3 Fyllegubbar 4-4 Äventyrsbad 4-3 Delat disco 1-4 Otrevligt bemötande 3-1 Fler dag/nattvandrare 1-2 Skolmat 1-3 För lite pengar till idrott 0-3 Tråkig skolmiljö 1-2 Poliser ska bry sig och synas 4-3 Dåliga lås på toa 1-0 Mycket ungdomsslagsmål 2-0 Dåligt stöd i skolan 0-2 Ta hand om hundbajs 0-1 EU-moppar på gångvägar 0-1 För få skolsköterskor 0-1 Grupp 4 Dålig trafiksituation 5-1 Dålig skolmat 2-4 För lite att göra på helgerna 0-5 Inget rymdforskningscenter 5-0 Ingen skate park 5-0 Inga nöjesplatser 1-3 För få affärer 0-4 För lite sportaffärer 0-4 För lite mötesplatser 0-2 Mer flyg från Mora 0-1 Små bostadsområden 1-0 Inga bussar efter Dåligt lokalutbud 0-1 Lite parker 0-1 Tät trafik i centrum 0-1 Bilarna åker för fort 0-1 För liten biosal 1-0 Dåliga cykelvägar 0 1 Grupp 5 Dåliga busstider 6-9 För få ishallar, dåliga träningstider 5-0 Finns ingen gymnastikhall för gymnaster 0-4 Skolmaten 0-3 För få affärer 0-3 Vasaloppet läggs ner 0-3 Finns inga kiosker i byarna 3-0 Finns inga nattbussar 0-3 Betala parkering 0-2 Dyrt att åka tåg 0-2 Dåliga att tänka klimatsmart 0-2 Ingen gemensam idrottshall 1-1 Dåliga öppettider på fik 0-2 Finns för lite att göra på skolan vid håltimmar 0-1 Om man inte är med i någon förening finns inget att göra 0-1 För få filmer på bion 0-1 Kallt i lektions salar 0-1 Dåliga öppettider i byar på affärer 0-1 Dåliga cykelvägar 0-1 Grupp 6 Inget köpcentrum Dålig skolmat. 4-8 För lite disco. M.m. 2-9 Dyr bensin. 7-0 Dålig simhall. 5-2 Inget Biltema. 4-0 Dåliga busstider 1-1 Ingen inomhushall för fotboll 1-0 Tråkigt i Mora 0-1 För lite pengar till skolan 0-1 Tråkig skolmiljö 0-1 Dåligt med träningslokaler 0-2 För höga priser 0-1 Dåligt med gatubelysning 0-1 Tre glada elever från en grupp med lite yngre deltagare, som troligtvis har stora förväntningar på dagen. 14

16 Grupp 7 Rasism, 2-2 Dålig reklam från föreningar 1-3 Mora BB är stängt 4-0 Noret skolan är för trång 0-3 Vissa lärare är dåliga på det dom gör 0-3 Mer aktiviteter inne i Mora 2-1 Finns inget att göra 2-1 Busstider för studenter 0-2 Busstiderna 0-2 För få program i gymnasiet 2-0 Dåligt utbud i affärer (spec för killar) 1-1 För få jobb till ungdomar 2-0 Skolmaten 1-1 För få bostäder 0-1 Schema läggning runt lunch är dålig 0-1 För höga hyror 1-0 För få människor i Mora 1-0 Mora.se är tråkig för ungdomar 0-1 Dåligt med replokaler 1-0 Låg utbildningsnivå i skolan 0-1 Grupp 8 Värdelöst konstgräs 3-0 Dålig fotbollstränare 2-0 För mycket pengar till hockeyn 4-2 Dåliga bussförbindelser 2-2 Ingen skatehall 1-0 Dåliga förbindelser mot världen 1-0 Dåliga öppettider på caféer 0-1 Dyrt på caféer m,m. 2-0 Det händer inget 0-2 Bara svenska filmer på bio 1-0 Skär ner på fel saker 0-1 Ingen satsning på lokal mat 1-2 Dålig skolmat 0-1 Polisen är dålig 2-1 Outbildade vikarier 0-2 Utnyttjar inte lokala talanger 0-1 Ingen lokal scen 1-0 Dålig information 1-0 Inga idrottsturneringar 2-0 Dåligt med studieresor 2-0 Grupp 9 Ingen sporthall (jmfr med Lugnet) 13 Dålig skolmat 12 För lite resurser 7 Dyrt att åka buss 4 Dåligt bemötande av minoriteter över huvudtaget 4 Slitna omklädningsrum 3 Konservatism 2 Dålig marknadsföring av aktiviteter 2 Maria Gustafsson-Niså från MUR och kulturintendent Bernd Janusch arbetade tillsammans i en av grupperna. 15

17 Grupp 1 BÄSTALISTOR Bättre skolmat 8-4 Inomhuspark skateboard 10 0 Äventyrsbad 6 3 Permanent tivoli i Mora 0 7 Gratis godis i skolan 3 1 Bättre tag mot mobbing 0 3 Köpcentrum 0-2 Mer pengar till skolan 0-2 Jättestor lekpark 0-1 Billiga TV-spel 1-0 Fler klassresor 0-1 Åldersgräns på färgburkar 0-1 Mora som Borlänge, Kupolen 0-1 Grupp 2 En fors i badhuset, Städning renovering, upprustning 4-7 Spelhall for barn & ungdomar Träningshall för allmänhet (is) 5-0 Inomhus go-kart 0-5 Fler inköp till Öna skejtpark 3-0 Fler djur på djurmagasinet 1-3 Truppgymnastikhall 0-3 Crossbana 2-1 Snällare busschaufförer 0-3 Billig godisaffär 1-1 Bättre friidrottsbana 0-1 Större köpcentrum 1-0 Billigare på Q8 1-0 Bättre utbud på Slungis 0-1 Uterinkar, is 0-1 Förbättring av Åmåsäng 1-0 Grupp 3 Många snygga killar/tjejer under vasaloppet 2-10 Kortare väntetider på akuten 0-2 Bra med vaccin 3-0 Laga trafikljusen i Selja 13-2 Vill ha musikaffär 6-1 Producera skolmaten lokalt 2-3 Fler övergångsställen 0-2 Inte så mycket våld 0-1 Lokaler och affärer i byarna 0-1 Grupp 4 Bra att Miranda finns 0-10 Bra betalt på vasaloppet 5-5 Bra med stor innebandyhall 3-6 Bygga ut Ryssahallen 0-8 Trevliga människor 5-2 Bra skate möjligheter på vissa platser 5-0 Centralt i Sverige 1-2 Bra med slalombackar 0-3 Inget krig 0-2 Mycket och bra aktiviteter 0-2 Bra mat 0-1 Lugnt och skönt 0-1 Bra utbud av affärer 1-0 Buster cup 0-1 Grupp 5 Vi kan åka buss när vi vill 3-6 Nöjesfält 5-3 Gymnastikhall 5-0 Nattcafe 0-4 Discon 0-4 Lazerdome 3-0 Storgemensam sporthall 2-1 Många affärer 0-3 Billiga restauranger 0-3 Konserter och teatrar 0-2 Bättre lunch i skolan 0-2 Ff- timmar i skolan 0-2 Nivågrupperingar i skolan 0-2 Öppen cafeteria i skolan 2-0 Ungdomskulturhus 0-1 Stort badhus 0-1 Det är tryggt att vistas ute när de är mörkt

18 Grupp 6 Shoppingcenter. 0-9 Ungdomshus m. Disco Biltema i Mora Fler sommarjobb. 4-3 Gina Tricot. 0-5 Idrottshallar 2-2 Äventyrsbad 0-4 Bussar till och från disco 0-3 Fler och bättre busstider Selja och Våmhus 1-1 Billigare bensin 0-1 Fler lärare i skolan 0-1 Fler p-platser 0-1 Grupp 7 Musik, 1-4 Bra skidanläggningar, 2-2 Bra alkohol relaterade tillställningar, 1-2 Bra människor i Mora 2-1 Talangjakten 2-1 Ryssahalen 0-3 Fin miljö i Mora 2-1 SKUM 0-3 Ishallen 1-1 Tingsnäsbadet stort 1-1 Gymnasie fester 1-0 Hela Mora surrar 0-1 Bra tågtider 0-1 Stora butiker i Noret 1-0 Nyetableringar skapar jobb för ungdomar 1-0 Biblioteket 0-1 Caféer 1-0 Julskyltningar/tillställningar 0-1 Bra utbud av gym 0-1 Simhallen 0-1 Ungdomsgårdarna 1-0 Turism 1-0 Ungdomspolitik finns 1-0 Bra trevliga bussförare 1-0 Grupp 8 Mer pengar till alla sporter 1-1 Endagars festivaler med unga band 2-0 Hit med större klädkedjor 0-1 Idrottsturneringar 1-0 Sport/aktivitetshall 4-1 Längre öppettider på allt 2-4 Bygg något i gropen 2-0 Sprid info bättre till ungdomar 2-0 Kvälls- och helgbussar 2-3 Fler alternativa butiker 2-2 Fler sportbutiker 1-0 Nattbussar 1-0 Biobussar 1-0 Billiga resor lokalt/reg. 2-2 Äventyrsbad 2-1 Grupp 9 Bra skolmat 13 Bowlinghall med hardrock café 9 En ny sporthall 8 Bra lärare 5 Längre öppettider på caféer 4 Mer utsmyckning (graffiti m.m.) 3 Byskolor kvar 2 Filmklubb för unga 2 Bra sjukvård 1 Ett tolerant samhälle 1 Internationellt utbyte 1 Fler papperskorgar 1 Byskolor bort 1 Emil Mkrttchian, en f.d. elev på Kulturskolan Miranda filmade hela dagen. 17

19 Utvärdering deltagare Vad har varit bra? 40 st God mat 25 st Allt 13 st Ledarna var toppen 11 st Att slippa skolan 8 st Lekarna 6 st Det var kul, jätteroligt 4 st Vi har kommit upp med bra idéer 4 st Jag fick en ny kompis 4 st Träffat nya kompisar 3 st Rasterna 3 st Förslagen alla kommit med 2 st Gruppen var toppenbra 2 st Bra engagemang 2 st Vi har kommit fram till mycket bra och viktigt 2 st Det var bra att vi har på så mycket att förbättra 2 st att man får säga vad man själv tycker 2 st Lära känna folk Gruppledarna var riktigt bra dom med Jag hade roligt Kändes som vi kom nån vart Maten självklart god i år igen Allt har väl i stort sätt varit bra idag! Vi har alla vågat snacka Bra snack Bra upplägg Alla har verkligen gått in för det Bra ledare (i vår grupp iaf) Välbehövd dag Det gick fort också Bra lärare Att vi fått bestämma mycket Många har engagerat sig Många bra idéer As snygga ledare (Hana) Lunchen är mycket viktig. Enligt utvärderingen uppskattar de allra flesta maten på Moraparken. Man lär sig väldigt mycket av en sådan dag som denna, det var nyttigt Skönt att få ur sig allt man har behöft sagt och få tycka till Alla positiva tankar och idebyten Diskussionerna har varit väldigt bra Chansen att påverka är jättebra Positivt tänkande och uppmuntran Det har flutit på bra Vi har kommit fram till mycket bra saker som jag hoppas kommer funka Jag tycker det mesta har varit bra, nu hoppas jag att delar av detta kommer att ske inom en snar framtid Ingenting är omöjligt! Många har sagt mycket Tack för lektionen Arrangemanget

20 Kritikfasen Visionsfasen Det var väl organiserat. Det verkade planerat Alla har jobbat på och har varit delaktiga Dominika har varit jätteduktig och Malin också Jag har lärt mig jättemycket Vi har fått vara med och tycka till om hur vi vill att Mora ska utvecklas och se till. Vi har bidragit till att förändra och få det som vi vill ha det. Det var roligt och man får samarbeta Rolig dag med en bra grupp Många bra handlingsplaner Vi har fått tycka till och det känns som att vi kommer att kunna påverka Att man pratat om skolmaten Trefat nia meniskor Det var roligt att få säga vad man tycker Pluppningen Kakorna Bestämningen När vi fick skriva om olika saker som vi ville skulle hända. Vad? Var? Osv Idéerna Våran ledare Sigrun har varit bra Och sen fick man säga vad man vill Trevlig personal Man fick verkligen säga vad man tyckte utan att de vuksna säger imot Att vi fick bästämma helt själva och hur mycket som helst Det bästa var att vi slapp matten Vi har lekt och pratat och varigt glada Jag tycker det mässta har varit bra När vi skrev i grupp Tiden gick fort för vi varierade vårat arbete Sovmorgon Bra diskussion Pratet Ledarna/vuxna va ganska bra utom när de var i vägen. Bra arbetsklimat Gav en otroligt rolig dag Rasmus gjorde en bra dag Att få prata och diskutera Komma med förslag och kunna försöka ändra på något i samhället Bra dialogforum som börjar sätta sig ordentligt Har varit kul och man har lärt sig Gruppledarna är alltid några som får mycket beröm och hamnar högt upp på utvärderingarna. 19

Jag vill också kunna påverka lite

Jag vill också kunna påverka lite Jag vill också kunna påverka lite Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Fritid 1 Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Innehåll 4... 5... 8... 11... 12... 14... 15... 16... 17... 17... 18... 18... 19... Hur

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN

VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN Vad kan en skola vara? 2 Peter Becker och Annelie Drewsen Vad kan en skola vara? Glimtar

Läs mer

Metoder för att skapa delaktighet

Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Presentation- och Lära känna-metoder Ballongen Dela upp gruppen två och två, ge varje par två ballonger och en penna som fäster på ballongen.

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder

Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder Synsätt bemötande arbetssätt Ingrid Liljeroth Monica Naeser Bo Dahlin Projektet Waldorfskolor i Sverige Delrapport 6 Karlstads

Läs mer

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21%

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21% Förskolor Sallerup 1 vilken förskola går ditt barn på? Jonasbo 20 14 Munkebo 62 44 Nunnebo 21 15 Toftabo 30 21 Obesvarad 9 6 Ack. svar 142 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Jonasbo 20 15 Blåklockan

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer