DEMOKRATIDAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEMOKRATIDAG 2009-10-22"

Transkript

1 DEMOKRATIDAG MORA I VÄRLDEN 10:E DEMOKRATIDAGEN

2 Innehållsförteckning RUBRIK SIDA Förord 2 Gruppledarutbildning 3 Om modellen Framtidsverkstad 4 Deltagare 4 Demokratidagens upplägg Inledning 5 Kritikfas 5 Visionsfas 6 Handlingsfas 6 Avslutning 6 Handlingsplaner 7 Värstalistor 13 Bästalistor 16 Utvärdering deltagare 18 Utvärdering gruppledare 21 1

3 Förord Vad är det som driver utveckling av plats? Vad är det egentligen som avgör vilka satsningar som ska göras, både centralt och av privata initiativ? Hur kommer det sig att vissa platser tycks pulsera, leva och dra till sig människor som bidrar till att skapa nya möjligheter? Kanske har det med att göra att det finns en gemensam vision. Att det finns en riktning och en rörelse som ständigt leder framåt. Visionen blir till en lockelse, den kreerar i sig nya tankar och idéer hos människor som vill och kan bidra. Det leder ofrånkomligt till utveckling och framtidstro. Man skulle kunna tro att det här är en generationsfråga. Det är det inte. Det handlar om en inställning till livet, omvärlden, närområdet och tillvaron. Det blir långsiktigt och det blir hållbart. Och det skapar många möjligheter både nu och i framtiden. I de olika forum för inflytande som finns i Mora för våra barn och ungdomar ges gott om utrymme för visioner. Några av dessa har också resulterat i politiska beslut i kommunfullmäktige under hösten. Mora ungdomsråd har arbetat sedan flera år tillbaka får att få till stånd ett kulturhus för unga. I rosa huset på gamla Strandens skolområde blir nu det realiserat. Ett annat viktigt politiskt beslut är antagandet av ett ungdomspolitiskt program, där den politiska viljan och visionen är att I Mora ska unga ha inflytande över sin livssituation och ha goda möjligheter för lärande och personlig utveckling! Mora ligger bra till! Mora i november

4 Gruppledarutbildning inför Demokratidagen För att klara av uppgiften som gruppledare under Demokratidagen anordnas en utbildning under en halv dag. Då får medlemmarna i Mora Ungdomsråd (MUR) och de politiker och tjänstemän som anmält sitt intresse att delta, dels lära sig Demokratidagens arbetsmetodik, en turboversion av Framtidsverkstad (Metoden beskrivs längre fram i rapporten) dels får de ungdomar och vuxna som ska jobba ihop i respektive grupp möjlighet att lära känna varandra och planera arbetet i gruppen. MUR har huvudansvaret för gruppdiskussionerna medan de vuxna har en mer stödjande roll. Detta betonas också under utbildningen. Mona Sandberg och Ellen Lidegran gav gruppledarna en trygg plattform att vila på inför Demokratidagen. Den 19 oktober samlades gruppledarna på Moraparken. Efter en gemensam lunch tog Mona Sandberg och Ellen Lidegran tag i eftermiddagens arbete. Upplägget på utbildningen är att deltagarna själva får vara med och uppleva hur det kommer att gå till under Demokratidagen, det vill säga olika uppvärmningsövningar, kritikfas, visionsfas, handlingsfas och pluppande. Den stora skillnaden var att temat för dagen var hur det är att vara gruppledare. Mycket tid gick också åt till att diskutera olika scenarier som kan uppstå, och genomgång av det minutiösa tidsschema som måste följas. Utbildningen går bland annat ut på att gruppledarna själva ska få vara med och uppleva det som deltagarna får göra under Demokratidagen. Man gör olika lekar för att bryta isen och släppa lös kreativiteten. En annan aktivitet är att pluppa för att prioritera fram värsta- och bästalistor. En viktig uppgift under Demokratidagen är att dokumentera det som kommer fram i gruppdiskussionerna. För detta uppdrag är elever från gymnasiets handelsprogram engagerade. Den 20 oktober fick de lära sig metodiken och de uppgifter som förväntas av en dokumentatör, det vill säga skriva ner allt som diskuteras fram i gruppen. 3

5 Om modellen - Framtidsverkstad På Demokratidagarna använder vi oss av modellen Framtidsverkstad. Framtidsverkstad som metod syftar till att få människor med olika bakgrund, infallsvinklar och perspektiv att formulera gemensamma visioner och därefter ta fram konkreta planer som vilar på gemensam grund. En framtidsverkstad leder ofta till oväntade idéer och kreativa lösningar. Metoden bygger på en gemensam grundsyn om människors lika värde. Framtidsverkstad är en demokratisk och pedagogisk metod för att belysa och tydliggöra gemensamma problem, formulera visioner och utveckla idéer hos en grupp människor. Metoden är utvecklad av framtidsforskaren Robert Jungk i Tyskland på 1960-talet. Den har använts av samhällsarbetare som ett led i att finna alternativa metoder för utveckling av föreställningar om framtiden baserade på den enskilde människans aktiva medverkan. Under Demokratidagarna använder vi oss av en förenklad variant av modellen. Deltagarna samlas i stora salen på Moraparken för invigning av den 10:e Demokratidagen. Deltagare 88 elever i åldern 9-19 år deltog i 9 olika grupper. Dessutom deltog som gruppledare 10 ungdomar från MUR samt 11 politiker och tjänstemän, samt 13 elever från gymnasiet medverkade som dokumentatörer. I övrigt fanns ett 10-tal personer i egenskap av koordinator, teknisk support, hjälpredor etc. med under dagen. Även i år hade vi besökare som ville ta del av hur vårt arbete med ungas delaktighet och inflytande ser ut. Ungdomssamordnare Janne Forsgren hade fyra ungdomar med sig från Malung-Sälens kommun. De fick prova på modellen genom att vara med i ett par grupper och ta en aktiv roll i diskussionerna. 4

6 Demokratidagens upplägg Inledning André Gatu underhöll alla deltagare i avvaktan på invigningen. Registrering av alla deltagare och indelning i grupper är den första stora uppgiften som gruppledarna har att göra på morgonen. I avvaktan på invigningen hade deltagarna möjlighet att lyssna på André Gatu som spelade gitarr och sjöng egna och andras visor. Deltagarna kunde samtidigt också ta del av exempel på resultat från tidigare Demokratidagar, dels genom en liten utställning med material, dels genom ett bildspel. Rudina Muliqi ordförande i Mora Ungdomsråd (MUR) öppnade dagen och hälsade alla hjärtligt välkomna, innan hon lämnade över ordet till Ungdomssamordnare Åke Nyström. Han berättade om dagens innehåll, praktiska detaljer och om dagens tema Mora i världen. Med temat som bakgrund presenterade kommunstyrelsens ordförande Peter Helander hur omvärlden ser på Mora utifrån den undersökning som nyligen gjorts. Det blev en bra plattform för arbetet under dagen. Rudina Muliqi, MUR:s ordförande hade också rollen som gruppledare. Kritikfasen När grupperna så småningom hittat fram till sina rum, inleddes grupparbetena med en presentationsrunda innan arbetet med kritikfasen tog fart. Då har alla möjlighet att lyfta fram det som är dåligt, det som saknas eller annat som man är missnöjd med. Alla synpunkter skrivs upp på blädderblock av gruppledarna. För att prioritera fram gruppens värstalista får varje deltagare fem pluppar som de får klistra upp vid den, eller de synpunkter som de tycker är värst. Victoria Sverre och Magnus Drotz hade en grupp med yngre deltagare. Här i färd med en uppvärmningsövning innan Kritikfasen drar igång. I förgrunden syns två av dokumentatörerna, elever från gymnasiets handelsprogram. Allt det som gruppen diskuterade fram skrev de ner på datorn. 5

7 Visionsfasen Här har en av grupperna satt upp värsta- och bästalistorna på en vägg. De används sedan som underlag i arbetet med handlingsplanerna. Efter en kort bensträckare var det dags för nästa arbetspass, visionsfasen. Istället för att kritisera får deltagarna möjlighet att presentera sina drömmar och önskemål om hur det ska se ut i Mora för att de ska trivas och må bra. En bästalista tar form efter pluppandet, och belöningen för ett gott arbete under förmiddagen är en gemensam lunch. Handlingsfasen Under tredje perioden av Demokratidagen är det dags för grupperna att fingnugga på sina bästalistor och presentera en handlingsplan. VAD ska göras, HUR ska det gå till, VEM ska göra det och NÄR. En av målsättningarna är att skapa en idébank utifrån dagens tema och stärka barn och ungdomars delaktighet i samhällsutvecklingen. Det har verkligen skett. I slutdokumentet finns värdefulla förslag och idéer från Moras barn och ungdomar. Avslutning Mattias Thom-Katrin och Niklas Berg fick uppdraget att överlämna ett USB-minne till kommunfullmäktiges ordförande Bengt Jernhall. Innehållet på stickan var en sammanställning av det som grupperna arbetat fram under dagen. Efter en lång och intensiv dag var det återsamling för alla i stora salen. Deltagarna informerades om att dagens resultat kommer att diskuteras djupare vid nästa Hörring den 16 december. Efter en kort redovisning av vad de olika grupperna kommit fram till och ett stort tack till alla närvarande, tog Ellen Lidegran från MUR kommandot över alla deltagare och gjorde Raketen som avslutning på dagen. Trötta men nöjda deltagare och gruppledare samlas i stora salen på Moraparken för att knyta ihop säcken. Demokratidagen är inledningen på en process som varar hela läsåret. 6

8 Grupp 1 VAD Skolmaten, ska bli bättre VARFÖR den är äcklig, hår i maten, hinna på potatisen VEM/VILKA Mattanter, rektor NÄR Gärna nu!! Annars sen HUR Hårnät, färsk mat, ej massagestolar till mattanterna VAR Våmhus= potatisen Selja Långlet = fisken (nästan allt) Morkarlby= Hår i maten VAD Inomhuspark för skate, bike VARFÖR Kul, öva trixs VEM/VILKA Alla NÄR Så snarast som möjligt HUR sponsorer, politik VAR Lokalen vid Ryssahallen, Unihok HANDLINGSPLANER Grupp 2 VAD Aktivitetshall (hockeyrink, gokart, skateboardramp, truppgymnastikshall) VARFÖR Hockeyhallen är väldigt upptagen. Go-kart kanske man vill åka årstiderna runt. Skate ramper bl.a. för att Önas skatepark ser ut som en soptipp. Truppgymnastikhallen är för omodern, den har typ ingenting, därför vill vi ha en ny. VEM/VILKA Peter Helander och kommunen fixar det med byggarbeten och pengar. NÄR Den 25/10 09 vill vi ha svar, vi vill att den byggs så snart som möjligt. HUR Det ska byggas en arena med olika stora rum med det vi vill ha. VAR Varsomhelst, bara det är i Mora, eller Mora-Noret. VAD Äventyrsbad VARFÖR det blir roligare för alla VEM/VILKA Mora Kommun NÄR Hösten HUR Man får jobba för att få sponsorer, pengar VAR Badhuset VAD Tivoli i Mora VARFÖR Vi tror att man kommer tjäna väldigt mycket pengar på det VEM/VILKA För alla. Barn, vuxna och gamla skulle uppskatta att Mora har ett tivoli NÄR Kanske om några år HUR Vi anställer en arkitekt som ritar det, sedan bygger vi det. Av regeringen får vi pengar VAR På en åker utanför Mora där det får plats VAD Spelhall. Bygg en spelhall! Flipper, biljard, pingis, lufthockey, lyftkran och automater. VARFÖR För att alla ungdomar ska ha något att göra på fritiden. VEM/VILKA Kommunen ska äga och driva det. NÄR Så fort som möjligt max 1 år. HUR Man ökar skatten, för att ha råd med spelhallen. VAR Gamla Zornska. VAD Vi vill renovera badhuset och upprusta det med nya aktiviteter. VARFÖR För att det är smutsigt i duscharna och tråkigt. VEM Vi tycker kommunen ska stå för renoveringen. HUR Vi tycker att kommunen ska höja priset så de får in pengar till renoveringen. NÄR: Vi vill att kommunen ska fixa det så fort som möjligt. VAR I samma badhus som vi har. 7

9 Grupp 3 VAD Äventyrsbad VARFÖR Moras badhus är tråkigt VEM/VILKA Peab, Jonas i gruppen NÄR När Jonas är myndig HUR få hjälp av peab VAR istället för Mora badhus. På samma plats. VAD musik affär med instrument och skivor VARFÖR De finns mycket intresse av musik VEM/VILKA En som har inriktat sig på musik NÄR Då kommunen har pengar att köpa in instrument HUR Kommunen får lov att spara eller skriva till kungen VAR Vid gamla ungdomshuset Zornska, vid fyndbasaren på grund av att de nästan aldrig är någon där VAD Delat disco , och VARFÖR Roligare att gå om man är jämlika i ålder med dem andra på discot. VEM/VILKA Mora kommun NÄR Så fort som möjligt HUR Genom någon i mora kommun VAR Vilken gympasal som helst eller en annan öppen plats VAD vi ska få bort fyllegubbarna VARFÖR för att man ska känna sig trygg ute på kvällarna VEM/VILKA Poliserna ska vara ute på gatorna och på vågar förhoppningsvis inte fyllegubbarna visa sig ute NÄR på kvällar/nätter så fort som möjligt HUR Mer poliser ute VAR ute på stan/gatorna VAD Polispatruller VARFÖR för att våldet på gatorna ska minska VEM/VILKA Polisen ska patrullera NÄR Så snart som möjligt HUR De ska synas och höras mera och de ska bry sig mer om Mora kommun VAR Mora kommun (stan) VAD Skolmaten VARFÖR För att den är smaklös och tråkig VEM/VILKA Siljanschark, skolan NÄR Så fort som möjligt HUR Lokalproducera maten VAR Skolorna, Morkarlbyhöjden VAD Dag/nattvandrare VARFÖR De ska vara ett stöd för ungdomar så att de ska känna sig trygga VEM/VILKA Föräldrar eller ordningsvakter NÄR till HUR De ska gå runt på gatorna VAR I centrala Mora VAD bättre Vaccin VARFÖR För att de flesta får biverkningar och vaccinet är inte testat på alla VEM/VILKA sjukvården NÄR Så fort som möjligt HUR Forska lite mer om vaccinet så att de får fram ett bättre vaccin VAR Sjukvården 8

10 Grupp 4 VAD Förbättra skolmaten för den som är nu är inte riktigt tillagad från grunden. Ekologisk kost och inte gröt i skolan VARFÖR Blir inte mätta, Hittar äckliga saker i maten VEM/VILKA Eleverna och Skolförvaltningen ska se till att maten ska bli bättre, Rektorn ska prata med mattanterna NÄR Så fort som möjligt, NU! Ring matakuten HUR Vi matstrejkar, Prata med matministern, Inte köpa färdiga maträtter, Prata med skolköket, Mer pengar till köket VAR På skolan, Alla skolor i Mora VAD Mer aktiviteter, Bygga ut Ryssahallen VARFÖR Mer tider, Mer Planer, Mer Aktiviteter VEM/VILKA De som har hand om Ryssahallen NÄR Så snart som möjligt HUR Satsa mer pengar på ungdomar VAR Ryssahallen Grupp 5 VAD ett cafe med sena öppettider VARFÖR så de finns ett ställe att vara på kvällen/natten VEM/VILKA unga som gått ut gymnasiet som kan tänka sig jobba sent på kvällen NÄR så fort som möjligt HUR Kommunen/ privatpersoner VAR ledig lokal nära centrum VAD en gemensam sporthall med flera hallar för olika sporter VARFÖR för att alla klubbar ska ha en egen hall VEM/VILKA sponsorer, kommunen, pengar som man får in av medlemmar NÄR 2013 HUR med hjälp av personer som är villiga att donera pengar VAR vid badhuset VAD bättre busstider VARFÖR för att de är svårt att ta sig ut till byarna på kvällen VEM/VILKA Dalatrafik, kommunen NÄR HUR politiker pratar med Dalatrafik kommunen satsar mer pengar VAR här i Mora och byarna omkring VAD Lazerdome VARFÖR det skulle locka turister, det skulle finnas mer i Mora och göra VEM/VILKA prata med dom som äger lazerdome NÄR oktober 2011 HUR prata med dom som äger de och bygga en passande lokal. VAR bredvid bowlinghallen Hana Muliqi, tidigare ordförande i MUR och fritidskonsulent Desirée Gustafsson, var två av stöttepelarna under dagen. VAD disco VARFÖR för att ungdomar ska ha nånting att göra på kvällen VEM/VILKA personer NÄR imorgon HUR med villiga personer som vill ställa upp VAR Moraparken eller någon annan ledig lokal 9

11 Grupp 6 VAD BILTEMA VARFÖR För dom har mycket till hemmet och bilen. Det är mycket billigare och bra kvalitet på sakerna. Det finns i stort sätt allting där, de har mycket mer än de andra vanliga affärerna. VEM/VILKA Mora kommun ska prata med chefen för Biltema och säga att de ska komma hit, till Mora. NÄR Sommaren 2010 skulle dem kunna bygga, eller köpa någon annan lokal för affären. HUR Om Mora kommun kunde prata med chefen för biltema, och fråga om de kan komma hit och försöka sälja. VAR I Mora, eller Mora-Noret. Eller en bit bort utanför Mora. VAD IDROTTSLOKALER. VARFÖR För att inte det ska bli trångt med tiderna Noret-Hallen och för att det är en större lokal. VEM/VILKA IFK Mora GK Och M&M s dansskola. NÄR 2010 / 2011, Så fort som möjligt. HUR Genom att anlita byggare från olika byggfirmor. VAR Bakom Moraparken, Stora gräsplanen. VAD UNGDOMSHUS, MED DISCO. VARFÖR Ha discon i Mora istället för te.x Borlänge / Rättvik så att man slipper åka så långt. VEM/VILKA Såna som vill ha med discon och göra och vill att ungdomar ska ha något att göra. NÄR Ha discon ca. en gång i Månaden istället för en gång om året. HUR VAR Te.x i Mora Parken, m.m. VAD SHOPPING ÖN. VARFÖR Det skulle komma mer folk till Mora och vi har inget köpcentrum för tillfället. VEM/VILKA Politikerna driver allt. NÄR HUR Alla betalar till i skatt som går till shoppingfonden. OBS, bara dem i Dalarna. VAR Kajer eller t ex Klubbholomen utanför Mora i Saxviken.Ta bort glassbar och parkering vid kajen, parkeringen där är ändå gratis, så Mora tjänar inte mycket på att ha den där. Som det är nu så måste man åka till Kupolen om man ska shoppa. Mora skulle tjäna på att ha ett shoppingcenter. I en av grupperna gör gjorde man vågen, under ledning av Petra Hårdén från MUR och kommundirektör Tord Karlsson. 10

12 Grupp 7 VAD Mora BB skall öppnas igen VARFÖR Närhet ger trygghet VEM/VILKA Landstingspolitikerna ska utbilda egna personalen + andra NÄR Inom ett år HUR Landstingpolitikerna ska utbilda den egna personalen + andra VAR I Mora VAD Skidanläggningar, 2st i Mora VARFÖR Folk aktiverar sig, bra restaurang VEM/VILKA Alla men viktigast är föräldrar, lärare och övriga vuxna NÄR Till vintern HUR Mer nerfarter, längre öppetider, större park VAR Vid anläggningarna VAD Dålig reklam från föreningar, syns inte tillräckligt VARFÖR Aktivera ungdomar VEM/VILKA Föreningarna NÄR Innan alla dör i tragisk alkoholförgiftning (eller inom ett år) HUR Visa upp sig i skolan VAR Där unga finns VAD SKUM, Ett ställe att bara vara VARFÖR Vara social och få kyrklig upplevelse VEM/VILKA skums personal + besökarna NÄR Hela tiden HUR Mer information till ungdomar VAR Skolorna VAD Rasism, Få bort den VARFÖR Skapar osäkerhet i samhället, konflikter, dåligt mående. Bildar grupperingar VEM/VILKA Alla men viktigast är föräldrar, lärare och övriga vuxna NÄR Nu och för all framtid! HUR Obligatoriska föreläsningar i skolan. Media! VAR I huvudet på oss själva VAD Musik, Fler ställen att visa upp sig på VARFÖR Utvecklas, någonstans att vara. VEM/VILKA MUR NÄR Inom 2 år HUR Anordna evenemang VAR Rosa huset (Mora) Ibland kan det finnas tid över mellan de olika faserna under dagen. Då brukar alltid några passa på att göra riktigt avancerade lekar. 11

13 Grupp 8 VAD SPORT/MULTIHALL: En hall med fotboll, basket, handboll, kampsport, café, gym, solarie, boxningsrink, löpkorridor, danssal, bastu, utomhus- banor, reception, läktare. Två våningar. Öppet sent. VARFÖR En plats som är anpassad för många sporter. Bra miljötänk att samla allt. Mora blir aktivare. Små sporter kan bli större. Fler avlönade tränare och instruktörer. Bättre folkhälsa. VEM/VILKA Aktiva ungdomar hjälper till att driva hallen tillsammans med kunniga. Byggprogrammet kan hjälpa till med bygget. Deltagaravgift, sponsorer, skattemedel. För alla åldrar. NÄR Så fort som möjligt, max 2 år. HUR Ungdomar/aktiva hjälper till att utforma. Elever på bygg/ el, teknik design hjälper till. Sponsring och avgiftsfinansierat. Ideellt arbete i hallen. VAR Gropen. Hemus. Sandängarna. Noret. VAD BUSSAR; KVÄLL, NATT, HELG: Kvällsbussar ordinarie på vardagarna, på helger. 501:an + Orsa, Rättvik, Sollerön. VARFÖR Stort behov, många utan körkort. Föräldrar kan inte skjutsa jämt. Miljövänligt att samåka. Kan få ungdomar att stanna i Mora. Säkerhet/trygghet. VEM/VILKA Transport elever kan jobba med detta. Kommunen kan ordna egna bussar. Söka EU- bidrag. NÄR Prövotid, 6 månader. Tålamod för att jobba in HUR stark marknadsföring. Prioritera om busstiderna. Inte för dyrt. Kommunen måste satsa pengar. VAR Inom Mora kommun + gränskommunerna. Grupp 9 VAD BRA SKOLMAT Näringsriklig mat, Närproducerat, Större variation, Miljövänlig, Bra tillagat, Pröva olika kulturers mat VARFÖR Prestera bättre, Många idrottar, Minskade kostnader, Enda viktiga målet under en stor del av dagen VEM/VILKA Matråd med elever, Rektorer är viktiga, Kostchefen (gärna en ung person), Serveringspersonal NÄR Nu, snarast, Senast under 2011 HUR Samarbete med HR-elever, Lära av andra, Använda kockar, Laga maten på plats, Lugnande matmiljö VAR Alla enheter (fö, grsh, gh) VAD SPORTHALL Stor byggnad med plats för många olika aktuella sporter VARFÖR Stor efterfrågan, Aktiverar flera, Bra marknadsföring, Gemenskap VEM/VILKA Medborgare egna resurser, Tekniska förvaltningen, KF NÄR Påbörja insamling av pengar nu, Skapa intresse för projektet nu, Klar 2015 HUR Alla hjälper till VAR Prästholmen Att det är roligt och inspirerande att vara med på Demokratidagen visar dessa två deltagare klart och tydligt. 12

14 VÄRSTALISTOR Grupp 1 Äcklig skolmat 6-10 Ingen äventyrsbad 6 0 Alla skateboards brinner upp 4 0 Siljan torkar ut 0 3 Skolan har inga pengar 0 3 Ingen bike park 3 0 Vattnet förorenas 0-3 Inget godis i skolan 2-1 För dyr glass 2-0 Klotter 0-2 Krig 0-2 Isen smälter i ishallen 0-1 Dagisbarn på skolgården 0-1 Ingen lön i skolan för elever 1-0 Listorna så här fungerar det I kritik och visionsfaserna är det full frihet som gäller, d.v.s. man har möjlighet till att ösa ur sig ris och ros, och alla synpunkter skrivs upp. Varje deltagare får sedan, inom båda områdena, fyra små klisterlappar, pluppar. Dessa ska sedan fördelas på de synpunkter som de prioriterar. Varje deltagare får bara göra fyra val. Det är dessa val som redovisas i antal i värsta- och bästalistorna, d.v.s. antalet pluppar, inte antalet deltagare som tycker så. Som deltagare kan du ju hålla med om övriga punkter, men du får bara pluppa fyra alternativ. Grupp 2 Zornskas nerläggning 5-4 Finns ingen träningshall (hockey) 5-1 För gamla idrottslärare 0-6 Äcklig mat i skolan 0-5 Dåligt utbud med godisaffärer på gågatan 1-3 Ingen musikaffär i Mora 0-3 Dålig simhall 1-2 För hårda krav att delta i gymnastik vid sjukdom 0-2 Saknas brandlarm på vissa platser i Morkarlbyskola 0-2 Inga skejtaffärer 2-0 För mycket klotter För mycket blandade grönsaker i skolan 0-1 För mycket sabotage på skolan 0-1 Dåligt skött BMX-park 1-0 Cansaspengarna, när blir det av? 1-0 Dåligt med aktiviteter på Slungis 0-1 För lite sportaffärer i Mora 1-0 Upprustning av Åmåsängsbadet 1-0 Svårt hitta filmutbudet från Sagabion 1-0 För mycket halvfabrikat till skollunch 1-0 Inget köpcentrum i centrala Mora 1-0 Det är enbart synpunkter som blivit pluppade som redovisas. 13

15 Grupp 3 Fyllegubbar 4-4 Äventyrsbad 4-3 Delat disco 1-4 Otrevligt bemötande 3-1 Fler dag/nattvandrare 1-2 Skolmat 1-3 För lite pengar till idrott 0-3 Tråkig skolmiljö 1-2 Poliser ska bry sig och synas 4-3 Dåliga lås på toa 1-0 Mycket ungdomsslagsmål 2-0 Dåligt stöd i skolan 0-2 Ta hand om hundbajs 0-1 EU-moppar på gångvägar 0-1 För få skolsköterskor 0-1 Grupp 4 Dålig trafiksituation 5-1 Dålig skolmat 2-4 För lite att göra på helgerna 0-5 Inget rymdforskningscenter 5-0 Ingen skate park 5-0 Inga nöjesplatser 1-3 För få affärer 0-4 För lite sportaffärer 0-4 För lite mötesplatser 0-2 Mer flyg från Mora 0-1 Små bostadsområden 1-0 Inga bussar efter Dåligt lokalutbud 0-1 Lite parker 0-1 Tät trafik i centrum 0-1 Bilarna åker för fort 0-1 För liten biosal 1-0 Dåliga cykelvägar 0 1 Grupp 5 Dåliga busstider 6-9 För få ishallar, dåliga träningstider 5-0 Finns ingen gymnastikhall för gymnaster 0-4 Skolmaten 0-3 För få affärer 0-3 Vasaloppet läggs ner 0-3 Finns inga kiosker i byarna 3-0 Finns inga nattbussar 0-3 Betala parkering 0-2 Dyrt att åka tåg 0-2 Dåliga att tänka klimatsmart 0-2 Ingen gemensam idrottshall 1-1 Dåliga öppettider på fik 0-2 Finns för lite att göra på skolan vid håltimmar 0-1 Om man inte är med i någon förening finns inget att göra 0-1 För få filmer på bion 0-1 Kallt i lektions salar 0-1 Dåliga öppettider i byar på affärer 0-1 Dåliga cykelvägar 0-1 Grupp 6 Inget köpcentrum Dålig skolmat. 4-8 För lite disco. M.m. 2-9 Dyr bensin. 7-0 Dålig simhall. 5-2 Inget Biltema. 4-0 Dåliga busstider 1-1 Ingen inomhushall för fotboll 1-0 Tråkigt i Mora 0-1 För lite pengar till skolan 0-1 Tråkig skolmiljö 0-1 Dåligt med träningslokaler 0-2 För höga priser 0-1 Dåligt med gatubelysning 0-1 Tre glada elever från en grupp med lite yngre deltagare, som troligtvis har stora förväntningar på dagen. 14

16 Grupp 7 Rasism, 2-2 Dålig reklam från föreningar 1-3 Mora BB är stängt 4-0 Noret skolan är för trång 0-3 Vissa lärare är dåliga på det dom gör 0-3 Mer aktiviteter inne i Mora 2-1 Finns inget att göra 2-1 Busstider för studenter 0-2 Busstiderna 0-2 För få program i gymnasiet 2-0 Dåligt utbud i affärer (spec för killar) 1-1 För få jobb till ungdomar 2-0 Skolmaten 1-1 För få bostäder 0-1 Schema läggning runt lunch är dålig 0-1 För höga hyror 1-0 För få människor i Mora 1-0 Mora.se är tråkig för ungdomar 0-1 Dåligt med replokaler 1-0 Låg utbildningsnivå i skolan 0-1 Grupp 8 Värdelöst konstgräs 3-0 Dålig fotbollstränare 2-0 För mycket pengar till hockeyn 4-2 Dåliga bussförbindelser 2-2 Ingen skatehall 1-0 Dåliga förbindelser mot världen 1-0 Dåliga öppettider på caféer 0-1 Dyrt på caféer m,m. 2-0 Det händer inget 0-2 Bara svenska filmer på bio 1-0 Skär ner på fel saker 0-1 Ingen satsning på lokal mat 1-2 Dålig skolmat 0-1 Polisen är dålig 2-1 Outbildade vikarier 0-2 Utnyttjar inte lokala talanger 0-1 Ingen lokal scen 1-0 Dålig information 1-0 Inga idrottsturneringar 2-0 Dåligt med studieresor 2-0 Grupp 9 Ingen sporthall (jmfr med Lugnet) 13 Dålig skolmat 12 För lite resurser 7 Dyrt att åka buss 4 Dåligt bemötande av minoriteter över huvudtaget 4 Slitna omklädningsrum 3 Konservatism 2 Dålig marknadsföring av aktiviteter 2 Maria Gustafsson-Niså från MUR och kulturintendent Bernd Janusch arbetade tillsammans i en av grupperna. 15

17 Grupp 1 BÄSTALISTOR Bättre skolmat 8-4 Inomhuspark skateboard 10 0 Äventyrsbad 6 3 Permanent tivoli i Mora 0 7 Gratis godis i skolan 3 1 Bättre tag mot mobbing 0 3 Köpcentrum 0-2 Mer pengar till skolan 0-2 Jättestor lekpark 0-1 Billiga TV-spel 1-0 Fler klassresor 0-1 Åldersgräns på färgburkar 0-1 Mora som Borlänge, Kupolen 0-1 Grupp 2 En fors i badhuset, Städning renovering, upprustning 4-7 Spelhall for barn & ungdomar Träningshall för allmänhet (is) 5-0 Inomhus go-kart 0-5 Fler inköp till Öna skejtpark 3-0 Fler djur på djurmagasinet 1-3 Truppgymnastikhall 0-3 Crossbana 2-1 Snällare busschaufförer 0-3 Billig godisaffär 1-1 Bättre friidrottsbana 0-1 Större köpcentrum 1-0 Billigare på Q8 1-0 Bättre utbud på Slungis 0-1 Uterinkar, is 0-1 Förbättring av Åmåsäng 1-0 Grupp 3 Många snygga killar/tjejer under vasaloppet 2-10 Kortare väntetider på akuten 0-2 Bra med vaccin 3-0 Laga trafikljusen i Selja 13-2 Vill ha musikaffär 6-1 Producera skolmaten lokalt 2-3 Fler övergångsställen 0-2 Inte så mycket våld 0-1 Lokaler och affärer i byarna 0-1 Grupp 4 Bra att Miranda finns 0-10 Bra betalt på vasaloppet 5-5 Bra med stor innebandyhall 3-6 Bygga ut Ryssahallen 0-8 Trevliga människor 5-2 Bra skate möjligheter på vissa platser 5-0 Centralt i Sverige 1-2 Bra med slalombackar 0-3 Inget krig 0-2 Mycket och bra aktiviteter 0-2 Bra mat 0-1 Lugnt och skönt 0-1 Bra utbud av affärer 1-0 Buster cup 0-1 Grupp 5 Vi kan åka buss när vi vill 3-6 Nöjesfält 5-3 Gymnastikhall 5-0 Nattcafe 0-4 Discon 0-4 Lazerdome 3-0 Storgemensam sporthall 2-1 Många affärer 0-3 Billiga restauranger 0-3 Konserter och teatrar 0-2 Bättre lunch i skolan 0-2 Ff- timmar i skolan 0-2 Nivågrupperingar i skolan 0-2 Öppen cafeteria i skolan 2-0 Ungdomskulturhus 0-1 Stort badhus 0-1 Det är tryggt att vistas ute när de är mörkt

18 Grupp 6 Shoppingcenter. 0-9 Ungdomshus m. Disco Biltema i Mora Fler sommarjobb. 4-3 Gina Tricot. 0-5 Idrottshallar 2-2 Äventyrsbad 0-4 Bussar till och från disco 0-3 Fler och bättre busstider Selja och Våmhus 1-1 Billigare bensin 0-1 Fler lärare i skolan 0-1 Fler p-platser 0-1 Grupp 7 Musik, 1-4 Bra skidanläggningar, 2-2 Bra alkohol relaterade tillställningar, 1-2 Bra människor i Mora 2-1 Talangjakten 2-1 Ryssahalen 0-3 Fin miljö i Mora 2-1 SKUM 0-3 Ishallen 1-1 Tingsnäsbadet stort 1-1 Gymnasie fester 1-0 Hela Mora surrar 0-1 Bra tågtider 0-1 Stora butiker i Noret 1-0 Nyetableringar skapar jobb för ungdomar 1-0 Biblioteket 0-1 Caféer 1-0 Julskyltningar/tillställningar 0-1 Bra utbud av gym 0-1 Simhallen 0-1 Ungdomsgårdarna 1-0 Turism 1-0 Ungdomspolitik finns 1-0 Bra trevliga bussförare 1-0 Grupp 8 Mer pengar till alla sporter 1-1 Endagars festivaler med unga band 2-0 Hit med större klädkedjor 0-1 Idrottsturneringar 1-0 Sport/aktivitetshall 4-1 Längre öppettider på allt 2-4 Bygg något i gropen 2-0 Sprid info bättre till ungdomar 2-0 Kvälls- och helgbussar 2-3 Fler alternativa butiker 2-2 Fler sportbutiker 1-0 Nattbussar 1-0 Biobussar 1-0 Billiga resor lokalt/reg. 2-2 Äventyrsbad 2-1 Grupp 9 Bra skolmat 13 Bowlinghall med hardrock café 9 En ny sporthall 8 Bra lärare 5 Längre öppettider på caféer 4 Mer utsmyckning (graffiti m.m.) 3 Byskolor kvar 2 Filmklubb för unga 2 Bra sjukvård 1 Ett tolerant samhälle 1 Internationellt utbyte 1 Fler papperskorgar 1 Byskolor bort 1 Emil Mkrttchian, en f.d. elev på Kulturskolan Miranda filmade hela dagen. 17

19 Utvärdering deltagare Vad har varit bra? 40 st God mat 25 st Allt 13 st Ledarna var toppen 11 st Att slippa skolan 8 st Lekarna 6 st Det var kul, jätteroligt 4 st Vi har kommit upp med bra idéer 4 st Jag fick en ny kompis 4 st Träffat nya kompisar 3 st Rasterna 3 st Förslagen alla kommit med 2 st Gruppen var toppenbra 2 st Bra engagemang 2 st Vi har kommit fram till mycket bra och viktigt 2 st Det var bra att vi har på så mycket att förbättra 2 st att man får säga vad man själv tycker 2 st Lära känna folk Gruppledarna var riktigt bra dom med Jag hade roligt Kändes som vi kom nån vart Maten självklart god i år igen Allt har väl i stort sätt varit bra idag! Vi har alla vågat snacka Bra snack Bra upplägg Alla har verkligen gått in för det Bra ledare (i vår grupp iaf) Välbehövd dag Det gick fort också Bra lärare Att vi fått bestämma mycket Många har engagerat sig Många bra idéer As snygga ledare (Hana) Lunchen är mycket viktig. Enligt utvärderingen uppskattar de allra flesta maten på Moraparken. Man lär sig väldigt mycket av en sådan dag som denna, det var nyttigt Skönt att få ur sig allt man har behöft sagt och få tycka till Alla positiva tankar och idebyten Diskussionerna har varit väldigt bra Chansen att påverka är jättebra Positivt tänkande och uppmuntran Det har flutit på bra Vi har kommit fram till mycket bra saker som jag hoppas kommer funka Jag tycker det mesta har varit bra, nu hoppas jag att delar av detta kommer att ske inom en snar framtid Ingenting är omöjligt! Många har sagt mycket Tack för lektionen Arrangemanget

20 Kritikfasen Visionsfasen Det var väl organiserat. Det verkade planerat Alla har jobbat på och har varit delaktiga Dominika har varit jätteduktig och Malin också Jag har lärt mig jättemycket Vi har fått vara med och tycka till om hur vi vill att Mora ska utvecklas och se till. Vi har bidragit till att förändra och få det som vi vill ha det. Det var roligt och man får samarbeta Rolig dag med en bra grupp Många bra handlingsplaner Vi har fått tycka till och det känns som att vi kommer att kunna påverka Att man pratat om skolmaten Trefat nia meniskor Det var roligt att få säga vad man tycker Pluppningen Kakorna Bestämningen När vi fick skriva om olika saker som vi ville skulle hända. Vad? Var? Osv Idéerna Våran ledare Sigrun har varit bra Och sen fick man säga vad man vill Trevlig personal Man fick verkligen säga vad man tyckte utan att de vuksna säger imot Att vi fick bästämma helt själva och hur mycket som helst Det bästa var att vi slapp matten Vi har lekt och pratat och varigt glada Jag tycker det mässta har varit bra När vi skrev i grupp Tiden gick fort för vi varierade vårat arbete Sovmorgon Bra diskussion Pratet Ledarna/vuxna va ganska bra utom när de var i vägen. Bra arbetsklimat Gav en otroligt rolig dag Rasmus gjorde en bra dag Att få prata och diskutera Komma med förslag och kunna försöka ändra på något i samhället Bra dialogforum som börjar sätta sig ordentligt Har varit kul och man har lärt sig Gruppledarna är alltid några som får mycket beröm och hamnar högt upp på utvärderingarna. 19

DEMOKRATIDAG FÖR SENIORER. Ett aktivt liv i Mora. Vad innebär det för dig? 2013-04-11

DEMOKRATIDAG FÖR SENIORER. Ett aktivt liv i Mora. Vad innebär det för dig? 2013-04-11 DEMOKRATIDAG FÖR SENIORER Ett aktivt liv i Mora Vad innebär det för dig? 2013-04-11 Innehållsförteckning RUBRIK SIDA Deltagare 3 Om modellen Framtidsverkstad 3 Demokratidagens upplägg Inledning 4 Kritikfas

Läs mer

Mitt Mora. Gruppledarutbildning 06 05 04

Mitt Mora. Gruppledarutbildning 06 05 04 Mitt Mora Gruppledarutbildning 06 05 04 Årets gruppledarutbildning inför Demokratidagen ägde rum i Centrumkyrkan bredvid Strandens skola. När alla deltagare satt sig ner vid ett långbord hälsade Åke alla

Läs mer

MORAMODELLEN 2001-2012

MORAMODELLEN 2001-2012 MORAMODELLEN 2001-2012 UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE ÅRETS UNGDOMSKOMMUN 2009 MOTIVERING Årets ungdomskommun har hittat enkla men effektiva metoder som gör stor skillnad för kommunens unga, metoder

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Sammanställning av ungas åsikter November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område Barn och unga vår framtid. Utifrån de övergripande och nämndsspecifika

Läs mer

GRUPPLEDARUTBILDNING

GRUPPLEDARUTBILDNING GRUPPLEDARUTBILDNING 2005-05-13 Sofie Lindqvist, Kajsa Eklund, Maria Lekskog, Alex Shedvin, Stina Österström. Olle Kvarnström, Weroniqa Olsson, Hana Muliqi, Emelie Tomtlund. Johanna Sparr, Anna Frost,

Läs mer

HEARING 08-04-09. Uppföljningsdag på Moraparken av resultaten från Demokratidag och LUPP-enkät. Mora Kyrka från Tingsnäs badplats.

HEARING 08-04-09. Uppföljningsdag på Moraparken av resultaten från Demokratidag och LUPP-enkät. Mora Kyrka från Tingsnäs badplats. HEARING 08-04-09 Mora Kyrka från Tingsnäs badplats. Uppföljningsdag på Moraparken av resultaten från Demokratidag och LUPP-enkät Deltagare Mora Ungdomsråd (MUR) Ellen Lidegran Weroniqa Olsson Hana Muliqi

Läs mer

11:e DEMOKRATIDAGEN 2010-10-28 MORA - ÅRETS UNGDOMSKOMMUN 2019?!

11:e DEMOKRATIDAGEN 2010-10-28 MORA - ÅRETS UNGDOMSKOMMUN 2019?! 11:e DEMOKRATIDAGEN 2010-10-28 MORA - ÅRETS UNGDOMSKOMMUN 2019?! TUNGA RESULTAT Förslag från tidigare Demokratidagar som tagit flera år att genomföra ROSA HUSET SKATEPARK KVÄLLSTRAFIK SÄKRARE VÄG SOLLERÖN-MORA

Läs mer

Sammanfattning dialogdagen

Sammanfattning dialogdagen Sammanfattning dialogdagen 2014-10 10-24 Skriven av: Marie Lövnord, Victor Ericsson och Linda Bergström Innehåll 1. Inledning.. sida 1 2. Bilaga 1.. sida 2 3. Bilaga 2.. sida 3-5 4. Bilaga 3.. sida 6-7

Läs mer

Det blev en bra presentation och spänningen började släppa så smått.

Det blev en bra presentation och spänningen började släppa så smått. Så var det då dags igen för ännu en Framtidsverkstad med dessa härliga ungdomar. Vi samlades på morgonen den 15 maj på Andreasgården. Det låg förväntan och spänning i luften, speciellt för de nya i gänget.

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

D E M O K R A T I D A G P Å M O R A P A R K E N 23 M A J 2 0 0 5

D E M O K R A T I D A G P Å M O R A P A R K E N 23 M A J 2 0 0 5 D E M O K R A T I D A G P Å M O R A P A R K E N 23 M A J 2 0 0 5 1 E tt 100-tal ungdomar från Moras alla skolor har haft sin årligt återkommande demokratidag på Moraparken. Deltagarna är utsedda representanter

Läs mer

DEMOKRATIDAG FÖR SENIORER

DEMOKRATIDAG FÖR SENIORER DEMOKRATIDAG FÖR SENIORER 2012-06-07 Innehållsförteckning RUBRIK SIDA Deltagare 2 Om modellen Framtidsverkstad 2 Demokratidagens upplägg Inledning 2 Kritikfas 3 Visionsfas 3 Handlingsfas 4 Avslutning 4

Läs mer

HÖRRING 12-05-28 Uppföljningsdag i Rosa Huset av resultaten från Demokratidagen 2011

HÖRRING 12-05-28 Uppföljningsdag i Rosa Huset av resultaten från Demokratidagen 2011 HÖRRING 12-05-28 Uppföljningsdag i Rosa Huset av resultaten från Demokratidagen 2011 I Mora kommun har man beslutat att ge barn och ungdomar en kanal för reellt inflytande. Kommunen genomför årligen en

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Ungdomsenkät Stadsdel Öster 2013

Ungdomsenkät Stadsdel Öster 2013 Ungdomsenkät Stadsdel Öster 2013 Genomfört: Ungdomsrådet; Stormöte 130925 Elevråd; Bodaskolan 131010, Dalsjöskolan 131021. Under november/december fick alla elevrådsrepresentanter i uppdrag att genomföra

Läs mer

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Nybro kommun www.nybro.se Enkät som fylldes i av åk 8 och åk 2 på gymnasiet vecka 42 och 43, 2012 Inflytande och delaktighet,

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Jag är 41 81 51 yngre än 10 år 10-13 år 14-17 år 18-20 år. Jag deltar i 167 12 musik bildverkstan musikal

Jag är 41 81 51 yngre än 10 år 10-13 år 14-17 år 18-20 år. Jag deltar i 167 12 musik bildverkstan musikal Elevenkät Våren 2012 Genomfördes under mars 2012 Antal svar: 186 Jag är 116 70 flicka pojke Jag är 41 81 51 yngre än 10 år 10-13 år 14-17 år 18-20 år 13 Jag deltar i 167 12 musik bildverkstan musikal 10

Läs mer

Vad svarade eleverna?

Vad svarade eleverna? Vad tycker eleverna om sina skolor? Vad svarade eleverna? Tjej 78 50 % Kille73 47 % Vill inte svara 8 5 % Vad är det bästa med din skola? att man känner alla. maten och att fröknarna har tid med en bra

Läs mer

Hörring 2014-04-15 Uppföljningsmöte efter Demokratidag 2013

Hörring 2014-04-15 Uppföljningsmöte efter Demokratidag 2013 Hörring 2014-04-15 Uppföljningsmöte efter Demokratidag 2013 I Mora kommun har man beslutat att ge barn och ungdomar kanaler för reellt inflytande. Ett av dessa forum för inflytande är den årligt återkommande

Läs mer

Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet

Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet MINNESANTECKNINGAR 1 [6] Referens: Josefin Adolfsson Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet Dag och tid Torsdag

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Huset,

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

HEARING 07-04-03. Uppföljningsdag på Moraparken av resultaten på Demokratidagen 07-01-18

HEARING 07-04-03. Uppföljningsdag på Moraparken av resultaten på Demokratidagen 07-01-18 HEARING 07-04-03 Uppföljningsdag på Moraparken av resultaten på Demokratidagen 07-01-18 När 203 ungdomar mellan 9 och 19 år sätter sig ner i grupparbeten för att forma bilden av sitt Mora så händer det

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

Gruppledarutbildning på Andreasgården A tt leda en grupp

Gruppledarutbildning på Andreasgården A tt leda en grupp Gruppledarutbildning på Andreasgården 2004-05-04 A tt leda en grupp Ett år går väldigt fort. Det är dags igen att friska upp minnet och trimma in hur det går till att vara gruppledare. Trots att det var

Läs mer

Klimatdialog 2010 LYSEKIL

Klimatdialog 2010 LYSEKIL Klimatdialog 2010 LYSEKIL klimatdialog 2010 LYSEKIL! På initiativ av Lysekil kommun kommer unga, lokala politiker och engagerade tjänstemän under hösten 2010 tillsammans skapa förslag och projekt kring

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Påverkanstorg i Lidköping 9 november

Påverkanstorg i Lidköping 9 november Påverkanstorg i Lidköping 9 november Den 9 november besökte politiker från Västra Götalandsregionen Lidköping och deltog tillsammans med kommunpolitiker i de påverkanstorg som regionen och De la Gardiegymnasiet

Läs mer

Här redovisas de synpunkter som lämnades: Fritidsaktiviteter - Bättre saker att göra på fritiden - Mer disco för barn

Här redovisas de synpunkter som lämnades: Fritidsaktiviteter - Bättre saker att göra på fritiden - Mer disco för barn SYNPUNKTER FRÅN ALLMÄNHETEN Kommunfullmäktiges Bredningar Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens har under året i samband med Hamnfestivalen och Arvikamârten träffat medborgare och då

Läs mer

Perspektivinsamling - frågeställningar

Perspektivinsamling - frågeställningar Perspektivinsamling - frågeställningar Elever och före detta elever Vad är en bra skola för dig och dina kompisar? Vad är mindre bra? Hur ska skolan vara för att du ska få lust att lära? Personal Vad är

Läs mer

Demokratidag 2007-10-25. Mora för utveckling

Demokratidag 2007-10-25. Mora för utveckling Demokratidag 2007-10-25 Mora för utveckling Mora för utveckling Det finns människor som på några flygtimmars resa från Sverige är beredda att dö för demokrati och mänskliga rättigheter. Demokrati är inte

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET

STADSLEDNINGSKONTORET Sommarkollo 2012-Djuprämmen water camp ungdom SIDAN 1 Det fanns alltid någon ledare till hands som du kunde prata med om du behövde A. Aldrig 1 1 B. Sällan 3 2,9 C. Ibland 4 3,8 D. Oftast 35 33,3 E. Alltid

Läs mer

Datum Rubrik Inlämnat forslag Svar

Datum Rubrik Inlämnat forslag Svar Datum Rubrik Inlämnat forslag Svar Mer grönt på skolgården Vi på Sövestads skola vill få mer grönt på skolgården Jättekul!!! Fundera ut ett förslag hur er skolgård kan göras grönare. Ta kontakt med er

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Ungt Inflytande medborgardialog Kultur- och fritidscentra

Ungt Inflytande medborgardialog Kultur- och fritidscentra Summering av de viktigaste frågorna med förslag från dialog med unga UNGT INFLYTANDE & DEMOKRATI Gör det lättare att förstå politiken och hur beslut tas Politiker på besök i skola och tvärtom Tydliga svar

Läs mer

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna Rapport Sida 1 (17) 2015-01-05 Sida 2 (17) Brukarundersökning Ungdomens Hus 2014 En webbenkät genomfördes under november/ december 2014. 47 ungdomar på Ungdomens Hus svarade på enkäten. Betydligt färre

Läs mer

HEARING 07-12-11. Uppföljningsdag på Sollerön av resultaten på Demokratidagen 07-10-25. Sollerö kyrka

HEARING 07-12-11. Uppföljningsdag på Sollerön av resultaten på Demokratidagen 07-10-25. Sollerö kyrka HEARING 07-12-11 Sollerö kyrka Uppföljningsdag på Sollerön av resultaten på Demokratidagen 07-10-25 Deltagare Mora Ungdomsråd (MUR) Jesper Aspelin Beatrice Karlsson Mattias Larsson Ellen Lidegran Rudina

Läs mer

Uppsala. Ws, Direktiv för utveckling av kulturcentrum i Gränby. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Ws, Direktiv för utveckling av kulturcentrum i Gränby. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala KOMMUN Ws, KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Runa Krehla 2016-03-24 KTN-2016-0143 Rev 2016-04-12 Kulturnämnden Direktiv för utveckling av kulturcentrum i Gränby Förslag till beslut

Läs mer

Härrydaposten Ungdomsdialog

Härrydaposten Ungdomsdialog Härrydaposten 091021 Ungdomsdialog Ungdomsdialog i Härryda kommun Ungdomsforum Navet Samverkan mellan ungdomar och politiker Planera för inflytandearenor för unga i Härryda kommun. Öppen skola: Framtidsverkstad

Läs mer

Kort sammanfattning av brukarundersökning 2010

Kort sammanfattning av brukarundersökning 2010 Kort sammanfattning av brukarundersökning 2010 Brukarundersökningen genomfördes under två veckor i november 2010 inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Undersökningen genomfördes i form av

Läs mer

UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 4

UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 4 Bilaga 4 UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Foto: Sara Beck Hansson Summering av workshop 16 september i Bengtsfors. Rapporten

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo

Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo 284 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 99 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Vi har gjort roliga och väldigt varierade saker! - För att

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄT LILLA SNIGELN 2011

FÖRÄLDRAENKÄT LILLA SNIGELN 2011 FÖRÄLDRAENKÄT LILLA SNIGELN 2011 Det här tycker jag särskilt bra om i mitt barns förskola: 1. Personalen, tryggt, mycket ute. 2. Personalen är bra på bemötande, behandlar barnen med respekt. Aktiviteterna

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 1(5) PM Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 2013-09-10 2(5) Dialog om Ursviks västra delar NAI Svefa och Sundbybergs kommun träffade elevråden och pratade om Ursvik idag

Läs mer

Svenska från början 3

Svenska från början 3 Svenska från början 3 1 Fyll i rätt ord Höger patienten studenten hämta vann hjälp CV Viktigt 1. Här kan du få att sluta röka. 2. Bilar ska köra på sida i Sverige. 3. Det är att ha ett körkort. 4. Läkaren

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

DEMOKRATIDAG 2012-10-25 MIN RYGGSÄCK. 13:e Demokratidagen

DEMOKRATIDAG 2012-10-25 MIN RYGGSÄCK. 13:e Demokratidagen DEMOKRATIDAG 2012-10-25 MIN RYGGSÄCK 13:e Demokratidagen Innehållsförteckning RUBRIK SIDA Förord 2 Gruppledarutbildning 3 Om modellen Framtidsverkstad 4 Deltagare 5 Demokratidagens upplägg Inledning 6

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

Enkätundersökning om skolmat och matsalsmiljön 2008

Enkätundersökning om skolmat och matsalsmiljön 2008 Enkätundersökning om skolmat och matsalsmiljön 2008 Enkätundersökningen genomfördes mellan den 10 mars till den 11 april 2008. Totalt deltog 566 elever Vi vill passa på att tacka alla som har medverkat

Läs mer

Projekt nya Gällivare Sportcenter

Projekt nya Gällivare Sportcenter Europeiska Energigymnasiet 2010-04-26 Projekt nya Gällivare Sportcenter Johanna Waara & Jenny Fransson Innehåll Inledning.2 Syfte...3 Bakgrund.4 Mål..5 Vision..6 Bilaga 1 1 Inledning Gällivare är ett samhälle

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Demokratidag 2008-10-23

Demokratidag 2008-10-23 Demokratidag 2008-10-23 Hur ska Mora möta miljöutmaningarna? Hur ska Mora möta miljöutmaningarna? Framtiden tillhör oss alla. Vi har därför ett gemensamt ansvar, både för oss själva och kommande generationer.

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt 16 maj 2014 Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet Referensgrupper

Läs mer

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever 2014-04-11 1 ARBETSMILJÖ (FYSISK OCH SOCIAL) Fräscha och fina toaletter. Fräschare och vackrare toaletter Renare toaletter Renovera toaletterna

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Utvärdering av projektet Flodagruppen

Utvärdering av projektet Flodagruppen Utvärdering Flodagruppen 1 Utvärdering av projektet Flodagruppen Elever och föräldrar Johan Heintz Handledare: Annika Hall Sveagatan 15 Kurator vid Dergårdens gymnasium, 413 14 Göteborg Lerum e-mail: johan.heintz@kulturverkstan.net

Läs mer

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna 1. Statistik 1.1 Statistik över förslagslämnare Figur 1. Åldersfördelning av total andel förslag (196 st) Figur 2. Fördelningen på bostadsområde

Läs mer

NKI - Särskilt boende 2012

NKI - Särskilt boende 2012 NKI Särskilt boende (boende) 2012 1(7) NKI - Särskilt boende 2012 Enkät till boende 1.1 Nöjd Kund Index Tabell 1.1 Färgformatering i tabellen: Genomsnitt mellan svarsalt 1 & 2 RÖD Genomsnitt mellan svarsalt

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av UNG I MORA LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 3 Internationella

Läs mer

400 enkäter delades ut på plats till Seniordagens besökare. 132 besökare (33%) valde att medverka och svara på enkäten.

400 enkäter delades ut på plats till Seniordagens besökare. 132 besökare (33%) valde att medverka och svara på enkäten. SENIORDAGEN 2013 Utvärderingsenkät besökare 400 enkäter delades ut på plats till Seniordagens besökare. 132 besökare (33%) valde att medverka och svara på enkäten. Syftet med enkäten var att fånga upp

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

...så här om Sofielunds fritidsgård

...så här om Sofielunds fritidsgård Sofielunds fritidsgård = stämmer bäst) Flicka:,9 Pojke: Genomsnitt:,7 Flicka:,8 Pojke:, Genomsnitt:, Flicka:, Pojke:, Genomsnitt:, Flicka:, Pojke:,7 Flicka:,8 Pojke:,7 Flicka:,8 Pojke:,8 Pojkar: Att gå

Läs mer

Vårt boende efter byte - Vi blev SÅ nöjda!

Vårt boende efter byte - Vi blev SÅ nöjda! Utlandsvfu Gran Canaria - 2017 Jag valde att ta chansen och göra min sista vfu i San Agustin på Gran Canaria. Jag sökte i god tid eftersom San Agustin för mig var lite av enda alternativet då jag reste

Läs mer

Dialogmöte med gymnasieungdomar

Dialogmöte med gymnasieungdomar Dialogmöte med gymnasieungdomar Onsdagen den 10 november genomfördes ett möte med gymnasieungdomar på Furulundsskolan. Nu hade turen kommit till ungdomarna att dela med sig av sina tankar och visioner

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Projekt beskrivning ungdomsgruppen Eko-festival

Projekt beskrivning ungdomsgruppen Eko-festival Projekt beskrivning ungdomsgruppen Eko-festival Ett samarbete mellan: Intresseföreningen för TidsNätverket i Bergsjön Bergsjögården UNF 415 Smartevent Skol IF Sandeklevsskolan Projekt beskrivning ungdomsgruppen

Läs mer

Lupp 2009. Är du berättigad till skolskjuts (gäller inte dig som har vinterskolskjuts) Hur väl stämmer skolskjutsen med ditt schema?

Lupp 2009. Är du berättigad till skolskjuts (gäller inte dig som har vinterskolskjuts) Hur väl stämmer skolskjutsen med ditt schema? Lupp 2009 Är du berättigad till skolskjuts (gäller inte dig som har vinterskolskjuts) A. JA 194 36,7 B. NEJ 334 63,3 Total 528 100 100% (528/528) Hur väl stämmer skolskjutsen med ditt schema? A. Bra 129

Läs mer

HEARING 08-12-09. Uppföljningsdag på Moraparken av resultaten på Demokratidagen 08-10-23

HEARING 08-12-09. Uppföljningsdag på Moraparken av resultaten på Demokratidagen 08-10-23 HEARING 08-12-09 Uppföljningsdag på Moraparken av resultaten på Demokratidagen 08-10-23 Deltagare Mora Ungdomsråd (MUR) Rudina Muliqi David Fernström Rebecca Fredriksson Petra Hårdén Viktoria Sverre Utmelandsskolan

Läs mer

2010-04- 26. Projekt Gällivare. - med framtiden i våra händer. Av: Diana Vikman, Sara Hallberg, Tina Stöckel och Moa Johansson Knekta.

2010-04- 26. Projekt Gällivare. - med framtiden i våra händer. Av: Diana Vikman, Sara Hallberg, Tina Stöckel och Moa Johansson Knekta. 2010-04- 26 Projekt Gällivare - med framtiden i våra händer Av: Diana Vikman, Sara Hallberg, Tina Stöckel och Moa Johansson Knekta. ENTE08 Inledning Att bygga upp en livfull och aktiv stad är inte en enkel

Läs mer

Utvärdering Barnkörveckan 2014 - Google Forms

Utvärdering Barnkörveckan 2014 - Google Forms 46 responses View all responses Publish analytics Summary Edit this form Nina Wormbs This version of Safari is no longer supported. Please upgrade to a supported browser. Dismiss Vilken kör gäller svaren?

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

Lägerutvärdering FLATÖN 14

Lägerutvärdering FLATÖN 14 Lägerutvärdering FLATÖN 14 Läger 1 (22-28/6) Utvärdering 2014 års VVDS läger 1; 22 juni-28 juni Förmågor före och efter lägret (Skalan är 1-5 där 1 är lägst och 5 högst) Före (37) Efter (32) Självkänsla

Läs mer

Flicka 97 47 % Pojke 105 51 % 10 år 21 10 % 11 år 23 11 % 12 år 19 9 % 13 år 34 16 % 14 år 59 29 % 15 år 39 19 % 16 år 7 3 % 17 år 4 2 % 18 år 0 0 %

Flicka 97 47 % Pojke 105 51 % 10 år 21 10 % 11 år 23 11 % 12 år 19 9 % 13 år 34 16 % 14 år 59 29 % 15 år 39 19 % 16 år 7 3 % 17 år 4 2 % 18 år 0 0 % 207 svar Sammanfattning Enkäten gick ut i alla grundskolor i Salems kommun samt på fritidsgården under vecka 42. Fritidsfältare och fritidsledare distribuerade enkäten till barnen/ungdomarna. Alla diagram

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj 1 Innehåll Ledare 3 Incheckningen 4 Elins dagbok 5 Caroline - Festivaldrotning 2005 6 Peter - The king is Back(stage) 7 2 Ledare Äntligen har det blivit dags! UKM Regional

Läs mer

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden Utvärdering av Gemensam dag för ungdomsråden 2012-04-24 Textilmuséet Sakiba Ekic Mikael Andersson Moa Forsberg Anders Lindstam Ungdomsstrateg Borås Stad Ungdomssamordnare Öster Ungdomssamordnare Väster

Läs mer

Likabehandling och trygghet 2015

Likabehandling och trygghet 2015 Likabehandling och trygghet 2015 1 Jag är Man 58 48,3 Kvinna 58 48,3 Jag avstår från att definiera 4 3,3 mig Total 120 100 100% (120/120) 2 Det känns bra att gå i skolan Alltid 46 38,3 Oftast 55 45,8 Ibland

Läs mer

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original 128 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 100 80 60 40 20 0 98 2 0 Ja Nja Nej Varför eller varför inte? - Jag har träffat jättemycket

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Enkät - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 7 00,00%. Kön Antal Procent. Kvinna 6 55,3%. Man,68% Totalt 7 00,00% Medelvärde,5.

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 2-årig cykel Undersökningen feb - mars 2013 Redovisa/dokumentera genomföra åtgärder nov dec 2014 Sammanställning av resultat april - maj 2013 Planera och förebereda,

Läs mer