11:e DEMOKRATIDAGEN MORA - ÅRETS UNGDOMSKOMMUN 2019?!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "11:e DEMOKRATIDAGEN 2010-10-28 MORA - ÅRETS UNGDOMSKOMMUN 2019?!"

Transkript

1 11:e DEMOKRATIDAGEN MORA - ÅRETS UNGDOMSKOMMUN 2019?!

2 TUNGA RESULTAT Förslag från tidigare Demokratidagar som tagit flera år att genomföra ROSA HUSET SKATEPARK KVÄLLSTRAFIK SÄKRARE VÄG SOLLERÖN-MORA BOWLING 1

3 Innehållsförteckning RUBRIK SIDA Förord 3 Gruppledarutbildning 4 Om modellen Framtidsverkstad 5 Deltagare 5 Demokratidagens upplägg Inledning 6 Kritikfas 6 Visionsfas 6 Handlingsfas 6 Avslutning 6 Handlingsplaner 8 Värstalistor 16 Bästalistor 19 Utvärdering deltagare 21 Utvärdering gruppledare 24 Elevarbeten Utmelandskolan 27 2

4 Förord Åter har vi i Mora kommun genomfört en demokratidag för unga. Detta var den elfte i ordningen har jag förstått. Under 10 år har vi arbetat med att förbättra formerna och möjligheterna för de ungas delaktighet i kommunen. Har vi lyckats? Ja vi har under nästan ett helt år haft förmånen att vara årets ungdomskommun i Sverige. Under årets demokratidag var intresset stort från andra kommuner i landet med ett flertal på plats i Mora. Det viktigast av allt är dock att kontinuerligt möta ungdomarna för att ta del av deras önskemål och prioriteringar för att de ska kunna känna en delaktighet i samhällets utveckling. Det ungdomskulturhus som nu håller på att färdigställas på Strandenområdet är resultatet av ett långvarigt önskemål från ungdomarna. Det kommer också att vara en viktig plats för oss äldre att besöka för att möta ungdomarna i deras egen miljö. Vi har ett gemensamt arbete tillsammans med att öka demokratins betydelse för utvecklingen av vårt Mora. Låt oss tillsammans forma en dagordning för de kommande 10 åren. Bengt-Åke Rehn Kommunstyrelsens ordförande. 3

5 Gruppledarutbildning inför Demokratidagen För att klara av uppgiften som gruppledare under Demokratidagen anordnas en utbildning under en halv dag. Då får medlemmarna i Mora Ungdomsråd (MUR) och de politiker och tjänstemän som anmält sitt intresse att delta, dels lära sig Demokratidagens arbetsmetodik, en turboversion av Framtidsverkstad (Metoden beskrivs längre fram i rapporten) dels får de ungdomar och vuxna som ska jobba ihop i respektive grupp möjlighet att lära känna varandra och planera arbetet i gruppen. MUR har huvudansvaret för gruppdiskussionerna medan de vuxna har en mer stödjande roll. Detta betonas också under utbildningen. Den 26 oktober samlades gruppledarna på Mora-parken. Mona Sandberg och Victoria Sverre tog tag i eftermiddagens arbete efter en gemensam lunch. Upplägget på utbildningen är att deltagarna själva får vara med och uppleva hur det kommer att gå till, med uppvärmningsövningar, kritikfas, visionsfas, handlingsfas och pluppa. Den stora skillnaden var temat för dagen: hur det är att vara gruppledare. Mycket tid gick också åt till att diskutera olika scenarier som kan uppstå, och genomgång av det minutiösa tidsschema som måste följas. En av veteranerna i MUR, Victoria Sverre hjälpte Mona under utbildningen En viktig uppgift under Demokratidagen är att dokumentera allt det som kommer fram i gruppdiskussionerna. För detta uppdrag är elever från gymnasiets handelsprogram engagerade. Under tidigare år har de haft en egen utbildningsdag då de fått lära sig metodiken och de uppgifter som förväntas av en dokumentatör, men i år provade vi att kombinera deras utbildning med gruppledarnas. Utbildningen går bland annat ut på att gruppledarna själva ska få vara med och uppleva det som deltagarna får göra under Demokratidagen. Man gör olika lekar för att bryta isen och släppa lös kreativiteten. En annan aktivitet är att pluppa för att prioritera fram värsta- och bästalistor. 4

6 Om modellen - Framtidsverkstad På Demokratidagarna använder vi oss av modellen Framtidsverkstad. Framtidsverkstad som metod syftar till att få människor med olika bakgrund, infallsvinklar och perspektiv att formulera gemensamma visioner och därefter ta fram konkreta planer som vilar på gemensam grund. En framtidsverkstad leder ofta till oväntade idéer och kreativa lösningar. Metoden bygger på en gemensam grundsyn om människors lika värde. Sven-Erik Nilsson webredaktör mora.se intervjuar Maria Törnqvist Kullberg och Elisabeth Karlsson från Upplands-Bro. Lars Bygdén vill ta med sig metoden hem till Härjedalen och genomföra något liknande. Framtidsverkstad är en demokratisk och pedagogisk metod för att belysa och tydliggöra gemensamma problem, formulera visioner och utveckla idéer hos en grupp människor. Metoden är utvecklad av framtidsforskaren Robert Jungk i Tyskland på 1960-talet. Den har använts av samhällsarbetare som ett led i att finna alternativa metoder för utveckling av föreställningar om framtiden baserade på den enskilde människans aktiva medverkan. Under Demokratidagarna använder vi oss av en förenklad variant av modellen. Deltagare 93 elever i åldern 9-19 år deltog i 9 olika grupper. 10 ungdomar från MUR och 13 politiker och tjänstemän deltog som gruppledare, samt 13 elever från gymnasiet medverkade som dokumentatörer. I övrigt fanns ett 15- tal personer i egenskap av filmare, teknisk support, etc. med under dagen. När ungdomarna inledde sina grupparbeten fick tjänstemännen från de besökande kommunerna en stund tillsammans med politiska företrädare och tjänstemän från Mora att diskutera ungas inflytande. Även i år hade vi besökare som ville ta del av vår framgångsrika metod för ungas delaktighet och inflytande. Från Upplands-Bro och Kinda kommuner var det endast tjänstemän som var med, och från Orsa, Härjedalen och Laholm fanns både vuxna och ungdomar med under dagen. Medan de vuxna vandrade runt bland grupperna var ungdomarna inplacerade i grupper för att få känna på metoden lite mer ingående. 5

7 Demokratidagens upplägg Alla gruppledare, dokumentatörer och organisatörer som tjänstgjorde under Demokratidagen. Inledning Registrering av alla deltagare och indelning i grupper är den första stora uppgiften som gruppledarna har att göra på morgonen. I avvaktan på invigningen hade deltagarna möjlighet att ta del av underhållningen som Kristoffer Eriksson ska bjuda på vid Ungdomsstyrelsens rikskonferens då Mora lämnar över stafettpinnen till nästa års ungdomskommun. Rudina Muliqi ordförande i Mora Ungdomsråd (MUR) öppnade dagen och hälsade alla hjärtligt välkomna, innan hon lämnade över ordet till Ungdomssamordnare Åke Nyström. Han berättade om lite dagens innehåll, praktiska detaljer och om temat Mora årets ungdomskommun 2019?!. Med temat som bakgrund pratade kommunalrådet Peter Helander bl.a. om vikten av demokrati och vilka möjligheter det ger, samt hur arbetet med ungas delaktighet inflytande i Mora har uppmärksammats och gett oss utmärkelsen Årets ungdomskommun. Kritikfasen När grupperna så småningom hittat fram till sina rum, inleddes grupparbetena med en presentationsrunda innan arbetet med kritikfasen tog fart. Då har alla möjlighet att lyfta fram det som är dåligt, saknas eller annat som man är missnöjd med. Alla synpunkter skrivs upp på blädderblock. För att prioritera fram gruppens värstalista får varje deltagare fem pluppar som de får klistra upp vid den, eller de synpunkter som de tycker är värst. 6

8 Visionsfasen Efter en kort bensträckare var det dags för nästa arbetspass, visionsfasen. Istället för att kritisera får deltagarna möjlighet att presentera sina drömmar och önskemål om hur det ska se ut i Mora för att de ska trivas och må bra. En bästalista tar form efter pluppandet, och belöningen för ett gott arbete under förmiddagen är en gemensam lunch. Ett exempel på hur en lista från Visionsfasen kan se ut efter att deltagarna pluppat synpunkterna. Handlingsfasen Under tredje perioden av Demokratidagen är det dags för grupperna att fingnugga på sina bästalistor och presentera en handlingsplan. VAD ska göras och VARFÖR, HUR ska det gå till, VEM ska göra det och NÄR. En av målsättningarna är att skapa en idébank utifrån dagens tema och stärka barn och ungdomars delaktighet i samhällsutvecklingen. I slutdokumentet finns värdefulla förslag och idéer från Moras barn och ungdomar. Avslutning Efter en lång och intensiv dag återsamlades alla i stora salen. Kommundirektör Tord Karlsson tackade alla deltagarna för ett gott arbete och informerade om att dagens resultat kommer att diskuteras djupare vid nästa Hörring den 15 december. Han tackade även för den lista med insändare som elever från Utmelandskolan jobbat med under hösten. Dessa finns redovisade längre fram i dokumentationen. Efter en kort redovisning av vad de olika grupperna kommit fram till och ett stort tack till alla närvarande, tog Moa och Johanna från MUR kommandot över alla deltagare och gjorde Raketen som avslutning på dagen. Orsaskolans rektor är intresserad av vad grupp 6 diskuterar fram under handlingsfasen. Kommundirektören fick ett USBminne av Emelie och Lars, med allt som deltagarna diskuterat fram under dagen. 7

9 HANDLINGSPLANER Grupp 1 VAD Äventyrsbad. VARFÖR Därför att det är kul och Mora får in pengar genom att turister vill komma dit. Roligt för barn och ungdomar. För att ha någonting att göra på fritiden. VEM/VILKA Sponsorer, Mora kommun, byggföretag. NÄR Omgående! HUR Man kan bygga ut badhuset. VAR Vid/i Mora badhus. VAD Varsin dator. VARFÖR För att kunna göra sina läxor m. m VEM/VILKA Barnen kan tjäna in pengar och skolan kan hjälpa till. NÄR Omgående! HUR Prata med rektor ta tag i saken direkt, prata med skolverket m.m VAR Alla skolor och gymnasiet. VAD Fotbollshall. VARFÖR För att kunna spela fotboll på vintern och när det är kallt. VEM/VILKA Idrottsföreningen kan hjälpa till. NÄR Omgående! HUR Bygga på en idrottsplan där det finns plats. VAR Prästholmen. VAD Bättre skolmat. VARFÖR De flesta i skolorna i Mora tycker att det är dålig mat i skolan. Maten tar slut väldigt fort, det finns inget kvar, man måste då äta rester. VEM/VILKA Kommunen, rektorn och skolverket. NÄR Omgående! HUR Samla in en lista med namn på de personer som vill ha bättre skolmat och lämna till rektorn. VAR Skolor och gymnasium. VAD Ridvägar. VARFÖR De ridvägar som finns nu är inte tillräckligt bra/säkra. VEM/VILKA Skogsägare och Kommun. NÄR Omgående! HUR Hugga ned träd där det är en mjuk yta. VAR Vinäsheden. Grupp 2 VAD Sportutbudet i Mora VARFÖR Man får mer aktivare liv, friskare, alla ska få möjlighet att utöva en sport, VEM/VILKA IFK Mora, kommunen, göra andra intresserade. NÄR NU!!! HUR Ringa kommunen (Åke Nyström), sätta in en annons i tidningen, sätt in annonser om vilka som är intresserade och vilka sporter. VAR I Mora kommun. VAD Dålig mat i skolan VARFÖR För mattanten tror att det ska säcka till, pengar räcker inte till. VEM/VILKA IFK Mora, kommunen, göra andra intresserade. NÄR Så snabbt som möjligt men det ska vara klart om ett halv år. HUR Mer kostråd, utbilda mattanter. VAR Alla skolor i Mora kommun även äldreboende. VAD Lazerdom VARFÖR För att det är kul, ha nått att göra på fritiden. VEM/VILKA Kommunen, vi alla, NÄR Inom ett år HUR Ge förslag på en ritning, loppis, sponsorer, fonder. VAR Rosa huset, flyggplatsen, Slussen. 8

10 Grupp 3 VAD Spelhall VARFÖR För att vi vill slippa åka så långt för att ha kul med kompisar. VEM/VILKA Vi behöver någon som driver spelhallen. NÄR Så fort som möjligt vill vi att den ska byggas. HUR Att någon vill driva den och att man hittar/bygger en lokal. VAR Den ska byggas mitt i Mora. VAD Mer bussar VARFÖR För att man lättare ska kunna ta sig till och från ställen och slippa vänta i timmar på nästa buss. VEM/VILKA Dalatrafik. NÄR Så snart som möjligt. HUR Genom att inskaffa fler bussar och anställa fler busschaufförer. VAR Dalarna. Grupp 4 VAD Bussar VARFÖR Det går för få bussar från Blyberg och Nusnäs till Mora. VEM/VILKA Dalatrafik, Mora kommun NÄR Så snart som möjligt. HUR Bygga fler bussar och anställa mer personal. De vill höja priserna för att bekosta mer personal och öka trafiken. VAR I hela Dalarna om möjligt VAD Badhuset VARFÖR Badhuset är för litet och tråkigt. VEM/VILKA Moras kommun borde ta tag i det. NÄR Så snart som möjligt. HUR Fler rutchkanor och större bassänger. Ta bort gymmet och bygg ut, finns andra gym att gå till. Bra för turisterna. Elever från gymnasiets mediaprogram hade till uppgift att filma hela dagen och sända den live via webben. En av journalisterna som bevakade Demokratidagen knäpper här kort på en ur filmteamet. VAD Större skåp VARFÖR För att få plats med alla våra saker t.ex. skolböcker och idrottskläder. VEM/VILKA Rektorn, kommun och skolchef. NÄR Så snart som möjligt. HUR Byta till större eller att man kanske kan ta två. VAR Skolan. VAD Dåliga lärare VARFÖR Stor omsättning. Dåliga pedagoger, förklarar inte vad man ska göra och inga tips om vad som är viktigt. De förklarar på ett ointressant sätt så lektionerna blir tråkiga. VEM/VILKA De som kan påverka är politikerna som sitter i Bun-nämnden. NÄR Så snart som möjligt. (Morkarlby, Bjäckenbacken) HUR Elevrådet påverkar och för det vidare till politikerna. VAR I riksdagen, politiska möten i hela Sverige. VAD Mora växer VARFÖR För de bygger mer, större byggnader. Fler turister. Fler vägar från Noret till stan. För att fixa mer jobb. VEM/VILKA Kanske Mora kommun (Byggföretag) NÄR Så snart som möjligt. VAR Mora-Noret 9

11 Grupp 5 VAD Mobbing VARFÖR För att det är viktigt att stoppa mobbning. VEM/VILKA Det gäller alla, eleverna, lärarna och rektorerna. NÄR Nu. Mobbning får inte förekomma. Var eller vem du än är. HUR Gå ihop mot mobbaren. Om en grupp säger till en person som är själv, så kommer mobbaren inte göra någonting. VAR Överallt allt där mobbing förekommer. Det borde inte finnas mobbning någonstans. VAD Sjukhuset VARFÖR För att alla ska få den vård de behöver utan att de måste åka till Falun. VEM/VILKA Mer personal behövs verkligen. Även landstinget behöver engagera sig eftersom att det är de som styr över sjukhuset. NÄR Så snart som möjligt, för allas bästa. HUR De måste hjälpas åt och ta tag i saken. VAR Där sjukhuset är. VAD För lite poliser VARFÖR Man känner sig inte trygg på gatorna, polisen borde åka runt stan och hålla koll. VEM/VILKA Fler modiga och utbildade poliser som verkligen gör sitt jobb. NÄR Så fort som möjligt. HUR Utbilda flera människor. VAR Vid buss hålls platsen m.m. VAD Elevråd VARFÖR vi har bra idéer. VEM/VILKA Berörde personer. NÄR Nu HUR Lyssna VAR Skolorna VAD Mer jobb till ungdomar VARFÖR De flesta ungdomar har inget jobb. VEM/VILKA Kommunen NÄR Så snart som möjligt. HUR Man ska skaffa fler affärer. VAR Mora VAD Hjälp i skolan VARFÖR Folk behöver det VEM/VILKA Rektorn, eleven, föräldrar NÄR NU! HUR Anställa hjälplärare som eleven gillar VAR Skolan En av uppgifterna är att redovisa för varandra vilka handlingsplaner man arbetat fram. VAD Stoppa cykelförstörelse VARFÖR Det kostar mycket för folk VEM/VILKA Larmföretag NÄR När man kan HUR Sätta kameror vid cykelställen VAR Skolorna VAD Restauranger med teman VAD Fler gatlyktor på vägen till Selja VARFÖR Kolsvart på kvällarna när man ska cykla/gå hem VEM/VILKA De som bestämmer över vägar och kommun NÄR Nu på en gång VAR På vägen 10

12 VAD Bussarna ska gå oftare på kvällarna VARFÖR Alla som inte har bil åker oftast hem då, på både helger och vardag VEM/VILKA Busschaufförer som kan köra lite senare på kvällen, bussbolaget NÄR Nu!! HUR Man gör om tidtabellen VAR I hela Mora kommun Grupp 6 VAD Bygga ny ishall/träningshall i Mora VARFÖR Mer utbud, mindre stressigt och mer ispass VEM/VILKA Alla, från ungdomar till A-lag i klubben NÄR Så snabbt som möjligt HUR Bygga om utomhusrinken på Prästholmen VAR Prästholmen VAD Restauranger med teman VARFÖR Festlig idé, locka till sig fler turister. Olika mat/stilar för varje tema, film, historia eller myt VEM/VILKA Någon som vill ta hand om allt, göra folk glada och personal NÄR När dom hittar/bygger en byggnad att vara i, har tid och när det finns personal till det avanserade HUR Fixa/låna pengar till bygget och jobba på VAR Där det finns plats, en allmän plats. Möjligtvis mitt i centrum VAD Tjejanpassat gym VARFÖR För att mer tjejer ska kunna och våga på gymmet. Ska finnas utrustning som är tjejanpassade och inte bara muskelbyggande, samt att det är bra för hälsan NÄR Så fort som möjligt HUR Se hur många som vill ha det och reklamera. Ta upp det med kommunen och se om det är möjligt. VAR I Sveg vid badhusets lokaler VAD Busstider VARFÖR Provtid 3 mån, vardagar och helger, sena bussar ut till byarna VEM/VILKA Dalatrafik Stämningen är på topp och alla är glada. En spontan kram till en gruppledare i trappan är väl ett bevis på detta. VAD Bättre mat i skolan VARFÖR Om man får bättre mat mår man bättre och har mer ork, vilket kan göra det lättare att jobba fram betygen. Det kan ge bättre hälsa som gör det mycket lättare med fler aktiviteter. VEM/VILKA Dom som köper maten har ansvaret att maten är bra för kroppen. NÄR Under skoltid och när maten ska bli tillverkad. HUR Att kolla upp var maten kommer ifrån kan ge bra resultat, då vet man vad den innehåller. VAR I fabriken kan det bli förbättring av hur maten görs och när man på plats kan man göra bättringen att kolla all mat. 11

13 VAD Musikaffär i Mora VARFÖR För att det finns ett stort intresse för just musik i Mora VEM/VILKA Välutbildade personer som engagerar sig och kan jobba där. NÄR Så snart möjlighet ges VAR I tom lokal i Mora HUR Bidrag från kommunen att köpa in instrument och hyrning av lokal. VAD Större ungdomsgård och fler aktiviteter VARFÖR För att alla ska få plats VEM/VILKA Ungdomarna, ledarna och delvis politikerna. NÄR Så fort som möjligt. VAR I Storsveg Grupp 7 VAD Fler fester (+18) VARFÖR Vi vill ha fler fester i Mora för att alla alltid ska kunna ha en rolig utväg och att man kan variera mellan festerna. För att ungdomar ska få ha roligt och få festa när dom vill För att turister (Laholmsbor) ska hitta lättare när dom besöker Mora första gången. VEM/VILKA NÄR Om några år då vi får komma in på nattklubbar och dessutom får möjlighet att starta egen. HUR Genom att få ihop pengar via tex bidrag så kan människor starta upp klubbar som till en början kan gå som tex ett projekt VAR En möjlig plats att starta upp detta är vid klocktorget. VAD Sänkt åldergräns för alkohol VARFÖR Står inte i lagboken att man inte får dricka, utan att man inte får köpa HUR 18 år på systembolaget, 16 år på krogen VAD Mer straff på våldtäkter VAD Bättre träningslokaler för kampsport VARFÖR Det blir finare och det tillsammans med annonsering kan det komma mer elever. Det ska vara öppet för alla. VEM/VILKA Kommunen kan ge bidrag för vem vet det kan bli lika stort som Vasa loppet om ca två decennium. NÄR Innan vinter för då är det kampsport säsong. HUR Anlita byggfirma. VAR Där gamla tränings lokaler är. Det som deltagarna konstaterade var att behoven hos ungdomar ser ungefär likadana ut, oavsett om man kommer från Mora, Härjedalen eller Laholm. VAD Ishall VARFÖR För att alla ska kunna få träna i Mora istället för i Orsa. VEM/VILKA Politikerna plus hockey föreningen får bestämma hur det ska se ut och vart det ska ligga. NÄR Till nästa vinter. Innan det kan man ha en ute rink till i Mora. HUR Man kan söka sponsorer till bygget. Man kan ha sponsorer på sarierna. VAR På prästholmens området (grusplanen). 12

14 VAD Köpcentrum VARFÖR För vi har för lite och vill ha mer att välja på. VEM/VILKA Mora kommun och ungdomar. NÄR Så snabbt som möjligt. (När skissen är klar och pengarna finns) HUR Ungdomar i Moras kommun ska få vara delaktiga i skissen, byggarbetare gör jobbet. VAR Bygga ut Moraklockan eller i Noret. VAD Bodaborg VARFÖR Det finns inte mycket att göra i Mora. Det blir mer turism i Mora. Det vore kul för ungdomarna. VEM/VILKA Politikerna får fixa det med hjälp av vissa ungdomar. NÄR Så fort som möjligt, innan våren. HUR Fixa en lokal som är tillräckligt stor, som får plats med många rum. VAR Man kunde använt delar av rosa huset. Ca 30 rum med olika aktiviteter på tid. Grupp 8 VAD Gågata - Färgglada lyktstolpar och soptunnor. Måla om husväggar. T.ex. vacker graffiti. VARFÖR Mora är grått och fult. Man skulle bli mer påverkad när man besöker Mora och minnas staden. Man blir positivt påverkad av glada färger = glada invånare. VEM/VILKA/HUR Utlysa konsttävling, de som vinner får måla om mora. Kurbits graffiti. Tekniska förvaltningen fixar! NÄR Så fort som möjligt VAR Gågatan VAD Skyltar VARFÖR För att turister (Laholmsbor) ska hitta lättare när dom besöker Mora första gången. VEM/VILKA Kommunen får se till att det finns skyltar. NÄR Så fort som möjligt. HUR Glada färger. VAR I centrum. VAD Internet café VARFÖR För då finns det något att göra på kvällarna. VEM/VILKA Någon som är intresserad får fixa det NÄR Så fort som möjligt. HUR Mycket datorer, cafeteria, tv, soffor, trådlöst internet så man kan ta med egen dator, LAN. VAR Det ska finnas på gågatan. Efter en hård dags arbete är det skönt att vila en stund! VAD Busshuset - ska vara fräscht och fint. VARFÖR Det känns inte speciellt bra att vara där inne. Äckligt och smutsigt. VEM/VILKA/HUR Tekniska förvaltningen och MUR. Men renoverar det och fräschar upp det. NÄR VAR Mora busstation, centrum ÖVRIGT Busstationen - En form av liten pressbyrå, kiosk. Så det finns någon där som samtidigt håller lite koll och ser att det inte blir skadegörelse. 13

15 VAD Nya butiker i Klocktorger. Butiker invånarna vill ha, gina tricot, carlings, mini curb, stadium, bikbok, monki. Ett nattcafé som är öppet både dag och kväll till 2 på natten som folk kan gå till på kvällarna och träffas. T.ex. med fredags aktiviteter kanske karaoke kvällar. VARFÖR Istället för att lokalerna ska stå tomma borde mora satsa på bra och populära butikskedjor som folk lockas till. Så dom tjänar in pengar och slipper gå i konkurs som dom flesta nya butiker brukar göra i Mora. Vi tror att skadegörelsen kommer att minskas eftersom dom har ett cafe dom kan gå till, fika, prata, mysa ha trevligt på istället för att förstöra VEM/VILKA Mora köpstad, personal, politiker, fastighetsägare, ungdomarna. NÄR Så fort som möjligt HUR Kontakta Mora köpstad som sedan tar kontakt med butikskedjor VAR Klocktorget/fridhemsplan Grupp 9 VAD En ökad kollektivtrafik, fler bussar + under helger + kvällsbussar VARFÖR Lektionstid i skolan går bort PGA busstider. Skolan har en skyldighet att elever tar sig hem. Sena eftermiddagar utan bussar (får lov att förlita sig på föräldrarna). Helg bussar och senare bussar (kvälls Bussar) kan i sin tur ge butiksägare mfl en anledning att ha länge öppettider då konsumtionen ökar i proportion till att flera människor rör sig i centrum. Borde ligga i kommunens intresse. VEM/VILKA Drabbar alla, främst unga utan körkort. Samhälls planeraren i Mora + dalatrafik ( komunen) NÄR/VAR/HUR Den årliga trafik beställningen Dalatrafik VAD Park fågelmatande gubbar som flyr från sina fruar. Ha en inbjudande utomhuspark, tantigt, mysigt, fin trädgård. Konst(iga) skulpturer och konstverk.(gärna klättervänliga och en liten kiosk) bänkar? VARFÖR Alla åldersgrupper berörs för att det inte finns någon inbjudande park i mora och för att vi vill ha någonstans att kunna ha piknik. Möjligheterna finns det är faktiskt en turist attraktion. VEM/VILKA/HUR Tekniska förvaltningen. Utforma projektet som ett rosa hus projekt. Man har ett möte och skapar intresse grupper. Bygga en fin utomhus park som faktiskt används NÄR när rosa huset är klart så det finns tillgängliga engagerade människor. VAR Park- mellan strand (bar och kök) och loket. Grupp 9 arbetade fram förslag på hur man bl.a förbättrar skolmaten och miljön i matsalarna. Kanske en fråga för MUR att jobba vidare med? VAD Sportbar Fotboll, hockey. VARFÖR För lite för ungdomar att göra, extra jobb om någon vill, inom restaurant VEM/VILKA Dom som vill ha extra jobb, kock, servitris NÄR Så fort som möjligt HUR VAR Centralt 14

16 VAD Galleria stadium, bikbok, mc donalds, café, internetcafé, Gameshop, MQ, buttrix, godisafär, esprit, dinsko. VARFÖR För att det ska komma mer folk och att de ska trivas VEM/VILKA: NÄR Nu, men klart till 2015 HUR Kommunen fixar butikerna och väktare, allmenheten VAR Centrum eventuellt klocktorget VAD Sporthall VARFÖR Stort intresse, Mora som sport samhälle, stor resurs för ev vasalopps VEM/VILKA Mora komun, invånare i mora, IFK Mora, innebandyn, Ishockey, gymnasieprogram NÄR Visionen är att hallen är klart 2020 HUR VAR Gropen VAD Förbättra skolmaten och förbättra matsalens miljö VARFÖR Tråkig miljö, dålig variation på maten och sura mattanter. Mjölken smakar konstigt. Kryddsvag mat VEM/VILKA projekt. Bjud in estetprogrammet, byggprogrammet, el, teknik, media och hotell och restaurang NÄR Omgående HUR Mora ungdomsråd undersöker intresset för att ragga deltagare. Möte med st Mikaelskolans rektor, berörda lärare, kostchefen, skolchefen, nämnd Representant. Skolkökspersonal erbjuds kurser i hur man bemöter kunder på ett bra sätt. Renovering av matsalen med hjälp av gymnasieprogrammen. Lokalproducerad mat är att föredra för bättre miljö ekonomisk vinning, med samarbete av Rättviks jordbruksgymnasium och Sollerö skola kost upplägg. VAR St Mikaelaskolan Deltagarna samlas i stora salen på Moraparken för invigning. I år var det 10-års jubileum men eftersom det arrangerades två Demokratidagar under 2007 var detta den 11:e i ordningen. 15

17 VÄRSTALISTOR Grupp 1 Förbättra simhallen, äventyrsbad 7 3 Fotbollshall/Konstgräs 7 0 Bättre skolmat 4 1 Varsin dator 3 1 Ridskolor/ridvägar 0 3 Äventyrsbana, skogen 3 2 Längre raster 3 0 Djurdagis 0 2 Godisaffär 2 0 Åmåsängsbadet 0 2 Akvarium 0 2 Nöjespark 0 1 Ny belysning 0 1 Mobil på rasterna 0 1 Skateboardhall inomhus 1 0 Bättre skolgård 0 1 Stora snöhögar att leka i 0 1 Listorna så här fungerar det! I kritik och visionsfaserna är det full frihet som gäller, d.v.s. man har möjlighet till att ösa ur sig ris och ros, och alla synpunkter skrivs upp. Varje deltagare får sedan, inom båda områdena, fem små klisterlappar, pluppar. Dessa ska sedan fördelas på de synpunkter som de prioriterar. Varje deltagare får bara göra fem val. Det är dessa val som redovisas i antal i värsta- och bästalistorna, d.v.s. antalet pluppar, inte antalet deltagare som tycker så. Som deltagare kan du ju hålla med om övriga punkter, men du får bara pluppa fem alternativ. Det är enbart synpunkter som blivit pluppade som redovisas. Grupp 2 Inget Stadium 3 3 Inget lacerdome i Mora 6 0 Ingen musikaffär i Mora 0 4 Inga märkesbutiker 2 1 Finns inget samlat köpcentrum 2 1 Buske som skymmer Sold 1 2 Dåligt badhus 3 0 Ingen teater 1 2 Får inte cykla i skateparken 2 0 Ripcurl (märkesaffär) saknas 2 0 Dåligt att påsarna kostar 0 2 För få parkbänkar 1 0 Ingen affär i Nusnäs 0 1 Fler discon i Mora 0 1 Gamestop saknas 1 0 Ingen MAX 0 1 Dålig bio 1 0 Ingen lekpark i Vattnäs 0 1 Dåliga uterinkar 1 0 Inget internetcafé 1 0 Inget äventyrsbad 1 0 Inga matbutiker i byar 1 0 För små högar efter plogning 0 1 Grupp 3 För dyra lift kort 9 1 Dåliga busstider 1 8 För dyrt att gå på bio 9 0 Större skåp 3 4 Bussar kommer för sent 1 5 Dålig skolmat 2 3 En till ishall 2 0 För lite skidbackar 2 0 Varmare i duscharna 0 1 För lite att göra 0 1 För få lärare

18 Grupp 4 För få bussar 3 3 Dåliga lärare 2 2 Badhuset för litet 4 1 Musikaffärer 3 2 Redovisning i skolan-matten 3 1 Miljön- mycket snack, inget resultat 2 1 Dåligt med veterinärer 2 1 Dålig sjukvård-lång väntan på akuten 1 2 Inget att göra förutom sport 2 0 Läroböcker kan vara dåliga 1 1 Mer omväxlande undervisning 1 0 Arbetslöshet 1 0 Inga sommarjobb 1 0 Skräpigt i stan 1 0 Skolbussar tidigt 0 1 Järnvägstrafiken 1 0 Inget att göra i byar 1 0 Grupp 5 Lärare gör inget åt rökning på skolan 2 5 Busstider ej anpassade efter schemat 1 5 Mobbing 1 5 Badhuset är tråkigt 5 1 Bussar går för sällan 0 4 För lite gatlysen på vägen till Selja 4 0 Ingen skolcafeteria kan ej köpa frukt 1 3 Får inte den hjälp man behöver i skola 1 2 För lite poliser 0 3 Cyklar förstörs på skolan 2 0 Inga aktiviteter på håltimmar 1 1 Noretskolan håller på att falla ihop 0 2 Lärarna bryr sig inte om 0 1 elevernas övertramp För lite öppettider i affärerna 0 1 Som allergiker får man inte den mat 0 1 man behöver orkar inte säger mattanterna Mattelärare 1 0 Av allt det material som eleverna från mediaprogrammet producerar under dagen (ca 6 timmar) redigerar och sammanställer de sedan till en film på ca 7 minuter. Grupp 6 Sänkt åldersgräns på krogen 13 1 Längre musiklektioner 6 0 Bättre busstider 2 5 Bättre mat i skolan 2 3 Ishall 3 0 Tjejanpassade gym 0 3 Längre idrottspass 2 1 Fler poliser 0 2 Stort köpcentrum 0 2 Gym i Våmhus 0 2 Mindre prov 0 2 Fler språkval t.ex. italienska 1 1 Mer arbete för unga 1 0 Större ungdomshus 1 0 Lärarna ska vara utbildade 0 1 Scheman som är anpassade 0 1 Servera alkohol på studenten 1 0 Högre studiebidrag 0 1 Tacobar 0 1 Handboll 0 1 Veta vilka träningspass som finns 1 0 Självförsvarskurser

19 Grupp 7 Ingenting att göra för ungdomar 4 3 Dåligt med ungdomsfestivaler 5 2 Simhallen tråkig/dålig 2 3 Dåligt skyltat 3 2 Dålig skolmat Orsa/Mora 3 1 För högt avstånd för busskort 2 2 Senare busstider till byarna, 2 0 Dåliga ishockeytider 2 0 Finns inga lokaler för affärer 1 1 Finns ingen musikaffär 2 0 Ingen scen för uppträdande 2 0 En till träningshall 1 0 Bussvänthall kall 1 0 Märks inte att Mora är 1 0 ungdomskommun Grupp 8 Utbud på helgerna 4 6 Mora är fult 4 6 Busstider 5 4 Gallerian är tom 2 7 Smutsigt busshus 3 2 Saknar bibliotek med 0 3 personal på skolorna Skolmaten 2 1 Tråkiga och kalla lokaler i skolan 0 1 Dålig respekt mellan människor 0 1 Dåligt med restauranger, ej pizzerior 0 1 Grupp 9 Sporthall 0 10 Busstider, chaufförer 3 3 Skolmaten 4 2 För lite att göra 2 3 Dött centrum 4 0 För lite uteställen För lite aktiviteter på helgerna 3 1 Pensionärscity 0 1 Ungdomsfyllorna 1 0 För lite utbud för 18-åringar 1 0 För lite moderna affärer 0 2 Inget Internetcafé 1 2 Ogästvänligt Kajenområde 2 0 Cykel- gångbanor dåligt belysta 0 1 Kan inte träna fotboll på vintern 1 0 El-programmet ett skämt 2 0 Allt är utspritt

20 BÄSTALISTOR Grupp 1 Att alla har mat 11 2 Finns djur 1 10 Bra caféer/mat, restauranger 7 0 Bra aktiviteter 6 2 Nära till sjukhus 5 2 Bra affärer 0 2 Ingen barnmisshandel 0 2 Färdmedel 0 1 Lugnt och tryggt 0 1 Grupp 3 Större skåp 5 9 Spelhall 11 1 Fler kända affärer 0 9 Burger King 3 2 Äventyrsbad 3 0 Aktivitetshus för yngre 2 2 Bättre busstider till 0 2 Våmhus på onsdagar Freestyleklubb för 2 0 snowboard och skidor Inomhusbacke 2 0 BMX Grop 1 0 Kommunens fastighetschef har ett stort hjärta för våra ungdomar. Han har t.ex snabbt och smidigt löst lokalfrågan för Mora Rollspelsklubb. Grupp 2 Friends 5 9 Unihoc arena 5 0 Sushibaren/bra matutbud 5 0 Sjukhus 1 3 Bra ungdomshockeylag 4 0 HM 0 3 Att man kan spela hockey 3 0 Bra ungdomsfotboll 3 0 Tomteland 0 2 Ishallen 2 0 Morafestivalen 0 2 Bowling 0 2 BMX grop 1 0 Vasaloppet 0 1 Grupp 4 Bra ishall 6 0 Bowlinghallen 3 2 Rosa Huset 3 2 Mora växer 3 1 Bra antimobb.utb. Friends 2 1 Bra simhall 1 2 Ren luft/vatten 2 0 Elevråd, elevinflytande 1 0 Vacker stad 0 1 Nära till beslut 1 0 Många butiker 1 0 Bra idrott/sportaktiviteter 1 0 Vasaloppet 1 0 Bra kondis 0 1 Bra standard i skolor 0 1 Prästholmen 0 1 Naturen 1 0 Bra bredband 0 1 Bra idrottsundervisning 0 1 Grupp 5 Oftare/senare busstider kvällar/helger 3 5 Mer bio och 3D filmer 4 1 Museum/akvarium med stora fiskar 1 4 Större sjukhus helikopterplatta 1 3 Frågor på elevråd ska genomföras 3 1 Mera saker i byarna, inte bara i Mora 3 1 Fler ställen att gå ut på med 0 3 artister utan åldersgräns Kursutbud för ungdomar 0 3

21 Fler och bättre gymnasieutbildningar 1 2 Mer jobb för ungdomar 1 2 Äventyrsbad 2 1 Roligare lektioner, inte bara läsa/skriva2 0 Mer personal på sjukhuset 1 1 Godare mat för allergiker 0 2 Flera affärer utanför centrum 0 2 Gratis/billigare att åka buss 0 2 Fler demokratidagar 1 0 Caféer och affärer har söndagsöppet 0 1 Restauranger med teman 0 1 Basket- och handbollslag 1 0 Gym för ungdomar 1 0 Grupp 7 Bodaborg i Mora 5 4 Bättre simhall 5 3 Flera festställen för 18 och uppåt 3 2 Flera affärer/köpcentrum 1 3 Saker att göra på rasterna i skolan 3 1 Internet café 2 1 Ungdomsgym 1 1 En till ishall 2 0 Rugbylag 1 0 Skumdisco 1 0 Cafeteria i skolan 1 0 Musikaffär 1 0 Minska skadegörelse 1 0 Mer friluftsdagar 1 0 Fler ungdomsfestivaler 1 0 Kommunens kostchef fick mycket att fundera över och jobba med efter vad hon fick höra, se och läsa under sitt arbete som gruppledare. Grupp 6 Förbättra ungdomsgårdar 15 1 Sena bussar, nattbussar,söndagar 4 12 Musikaffär 6 6 Engagerade vuxna 0 7 Bygga ny ishall 6 0 Äventyrsbad 3 3 Lugnt inga droger 1 0 Släng skräp i papperskorgen 0 1 Grupp 8 Nattcafé 6 6 Bättre galleria 3 7 Piffigare gågata 4 3 Busshus 2 2 Park 1 3 Billig restaurang inte Donken 1 2 Musikfestival 1 1 Fler, bättre bussar 0 2 Bättre skolmat 1 1 Mer utbud på butiker musik m.m. 0 2 Mer pengar till skolan 0 1 Skönare stolar till skolan 1 0 Grupp 9 Sportbar 11 3 Sporthall 2 5 Galleria 1 5 Lazerdom 4 0 Kompetenta lärare 0 3 Internet café 1 2 Större festival, häftigare åkattraktioner 2 1 Mer och bättre belysning i centrum 2 1 Mer ungdomsvänlig bowlinghall 0 2 Bättre belysning på Kajen/Tingsnäs 2 0 Mer parkbänkar 2 0 Fler sportaktiviteter, t.ex Baseboll 1 0 Bättre marknadsföring av föreningar 0 1 Mystält med sköna soffor 1 0 Billigare buss- tågkort

22 Utvärdering deltagare Vad har varit bra? 45 st;maten var bra 28 st; allt 14 st; bra grupp och gruppledare 6 st; att lära känna nya människor 6 st; att slippa skolan 6 st; det var roliga övningar/lekar 5 st; bra ledare 4 st; bra diskutioner 4 st; alla bra idéer 3 st; dagen har varit jättebra! 3 st; att säga sin åsikt om Mora 3 st; att få säga vad man tycker, få diskutera 3 st; rasterna 2 st; lekarna 2 st; början med musiken 2 st; engagemanget 2 st; alla var snälla 2 st; kul träffa nya människor 2 st; Alexandra, Jennifer och Johan har varit snälla, duktiga och trevliga 2 st; kompisar 2 st; har varit trevligt, fått träffa nya människor 2 st; man har fått lära sig och fått reda på mke 2 st; jättekul, supertrevligt 2 st; det har varit roligt 2 st; det har varit trevligt samtalen jobbet uppgifterna arrangemanget vad som man vill ha/fixa till Mora det mästa har gått bra eller allt har gått bra om man säger så hoppas att dessa idéer kan leda någonstans bra grupp, pratglada, lättstartade intresserade elever och ledare det var bra att blanda grupperna så att det blev olika åsikter vi har skrattat och haft kul vi har samarbetat, lärt oss otroligt mycket och vi har diskuterat mycket jag tycker att våra ledare är bäst det har varit kul att få tycka till Mora kul att vara med och bestämma, men bäst av allt är att slippa skolan jag känner att jag fått min röst hörd jag har träffat många nya kompisar man får säga vad man tycker och kan förändra Mora så det blir bättre skönt att jag fick säga hur dåliga busstiderna till VÅMHUS är! hoppas jag får komma nästa år? han som spelade piano i början var grym att vi fick mycket raster och pauser det har varit kul och tycka till att prata om viktiga saker ni har varit sjysta mot oss

23 det var välldigt aktuellt och viktigt mötena var intensiva alltså concentrerade, alla var fokuserade lekarna var roliga utom kanske popcorn för jag fattade inte vinken med den planerat att ha vara me på ett sådant viktigt arrangemang fått säga sina åsikter fått en annan syn att man kan förändra man fått en större inblick i hur man kan påverka i en kommun vi har pratat med varandra och lärt känna varandra jag träffade en tjejkompis och vi lärde känna varandra bättre en tje har varit snäll alla har varit hjälpsamma mot varandra och snälla övrigt så har jag haft det jättekul att vi har fått säga det vi tycker känns som att det finns en chans att det ska hända alla har varit trevliga kul att bli filmade att vi får säga vad vi tycker, bra och dåligt och att dom lyssnar kunnat samarbeta bra med andra kul att få vara med och bestämma i Mora jag tycker att det är bra i huvudtaget att det finns en demokratidag att man får diskutera hur vi ska må bättre, miljö m.m. vi har fått höra andras idéer och fått egna vi har pratat om många bra och viktiga saker viktiga saker kunde tas upp och diskuteras åsikter kom fram mer och fördes vidare bland alla i gruppen roligt och lärorikt kaffet var gott det funkade bra i diskutionerna intressanta åsikter från ett flertal personer att få prata om sina åsikter och hjälpa till att göra Mora bättre, så bra som möjligt kul ibland det var trevligt, roligt, härligt man har fått säga vad man tycker och man har mött mycket trevligt folk också man fick komma upp med förslag och egna åsikter det bästa med dagen var att man fick träffa många nya kompisar som man kunde skratta med att man har fått kommit hit och få tycka till om saken här gruppen var också lugn och snäll man fick sin röst hörd och det var bra dagen här har varit riktigt kul! man känner att nästan allt har blivit sagt och man kommer må bra länge alla var trevliga man har lärt sig saker och fått saker hörda roligt att vara här att göra planer att få fram sina idéer och förslag snacket och funderingarna det är mycket som blivit sagt att demokratidagarna finns, toppen! ämnet har varit bra man blir positiv att vi har chansen att påverka det var roligt man fick lära sig nya saker nu vet jag att jag kan också bestäma om jag vill i Orsa eller Mora 22

24 Vad har varit mindre bra? 50 st; inget 5 st; lite långtråkigt 5 st; lång dag 3 st; maten är glutenallergiker och fick någon rissallad utan smak 2 st; slutat för sent 2 st; att vissa inte kunde sitta still eller vara tyst när andra pratar 2 st; tiden 2 st; brist på folk 2 st; att några skrattat och pratat hela tiden stolarna kort dag tråkiga lekar man kanske kunde tagit lite mer raster stressat i början barnsligt med lekarna göra någon liten övning räcker man borde ha mer konkreta sätt att jobba på ett problem kan vara lite bristande engagemang det tog slut fort och att man inte hann nå mer, om man har mer tid skulle det varit bättre ingen musik/artist på scen när vi åt lite dåligt organiserat det var för lite ljust bröd, ha ha! att dom inte hade någon veg.mat (jag är veg) mindre grupper hade varit bättre att det blev lite lång tid över leken popcorn, jag fattade inte vinken med den 3 olika kommuner långa raster och vi vart klara så snabbt så vi fick vänta länge kunnat sprida ut Laholmarna i olika grupper så hade Mora fått fler förslag från en annan kommun några var oseriösa man kunde fått mer information om vad som skulle hända under dagen vissa pratar hela tiden och ger inte chansen till nån annan ska få prata vissa kommentarer kring vissa ämnen var väldigt onödiga och skulle ha hindrats vid upprepning allt tjat om en ishall matsalen stängde tidigt, asså dom började plocka bort maten tidigt spilde kaffe ovanligt mycket mja, lite mycke dötid det som va litte jobbigt va att ibland komenterade folk vet inte riktigt vissa perioder var det ganska långtråkigt kändes ganska meningslöst ibland att det var ett så långt pass att det ibland blev prat i munnen på varandra en tror jag inte var speciellt intresserad av det som hände utanför Moras gränser, det var lite synd maten var inte så god det har varit lite segt att det var så mycket raster och segt att frukterna var ruttna 23

25 Utvärdering gruppledare Vad har varit bra? 8 st; bra mat 4 st; allt 4 st; engagemanget hos alla 3 st; gruppledarna 2 st; det mesta 3 st; stämningen 2 st; positiva och engagerade elever/deltagande 2 st; gruppen utbildningen i tisdags tryggt stå bakom unga gruppledare maten (tisdag) metoden bra planering av dagen processen var bra och i lagom tempo roligt att höra ungdomarna hur de fokuserar, vad de tycker är viktigt bra lokal för gruppen bra storlek på gruppen 10 st utifrån perspektiv från ungdomar utifrån Mora bra sammansättning med killar och tjejer intressanta ämnen diskuterades roligt med elever som kommer med åsikter från sin klass organisationen, allt klaffade mycket insperation alla respekterar varandra Åke, Des och Mona som vi alltid blir stöttade av, det hade inte funkat utan dom processerna allt har fungerat bra, flytit på hela dagen alla har varit glada och trevliga bra upplägg superbra samarbete mellan gruppledare och vuxna stor kreativitet i gruppen bra organisation och arrangemang mina medhjälpare att vi kom på vettiga saker jag har fått öva att tala inför grupp att vi kommit fram till många bra saker gruppen kom nära varandra vi hade ROLIGT! alla arbetade på bra, pratade och hade roligt alla pratade och respekterade varandra gruppen var öppen för varandra och var en toppengrupp (8) det var skön stämmning när vi gjorde handlingsplanen bra ungdomar, duktiga och snälla alla arbetade och var seriösa bra och rolig grupp alla har varit engagerade och respekterat varandra i gruppen trevliga människor alla var på bra humör och sa de dom ville ha fram dom kom med många bra idéer och hade kul själva metoden och arrangemanget i helhet 24

26 intressant roligt att träffa och lyssna på ungdomarna media som sprungit runt i bakgrunden hela dagen dagen har varit mysig bra med tid, man behövde inte stressa utförligt schema att få vara med och höra vad ungdomarna tycker sammarbetet posetiva inställningen att man hjälpte varandra medarbetarna var trevliga och förklarade bra allt gled på bara det var kul att vara dokumentatör alla var sociala i gruppen man fick ha en egen åsikt och vara med och göra sin röst hörd Vad har varit mindre bra? 6 st; inget 2 st; för få mandariner 2 st; vissa idéer var inte om ämnet eller dom pratade om något helt annat maten (torsdag) incheckningen var lite rörig, de mindre barnen behöver mera hjälp var är skolans representanter, rektorer?? skolan jobbar ju med våra ungdomar lite för dålig styrning på morgonen med incheckningen och vart de skulle ta vägen att det inte var några lärare eller rektor med inte heller politiker från BUN fanns med för många icke moringar i gruppen eller rättare sagt för få moringar, 3 Laholm, Orsa, 4 Mora svårt att få diskussion om Mora stökiga skolelever tysta deltagare till 3:e fasen dokumentatörer som inte passar tiden och mest flamsar runt jag själv, jag hade inte läst igenom schemat ordentligt, man lär sig av sina misstag borde vara mera information hur dokumentatörerna sak göra, det fungerar bra för innan visste man inte vad man skulle göra, men gick bra när man väl höll på kunde varit lite godare lunch möjligen större/bättre riktlinjer manualen de yngre eleverna behöver ibland engageras med t.ex. lekar, ha ex på såna, utbilda MUR schemat och upplägget lite lång tid för handlingsplaner blev lite segt det blev lite flamsigt på slutet vissa har varit väldigt stökiga och stört dom andra att vi kom från 3 olika kommuner, det var svårt att få fram mycket i början lite varmt att min grupp inte sa så mycket några bara va här för att slippa skolan vi låg före schemat och behövde ta massa pauser kamror interjuv kameror 25

27 lite drygt med kamerorna bara seg start jag blev hesare för jag prata mycke lite väl lång tid för grupparbete/handlingsplan samt kort tid för redovisning det hade varit roligt att kunna se en översikt över det alla grupper jobbat med på slutet för få politiker inget kaffe en genomgång av körschemat med varje grupp samt kort presentation av metoden innan man kör igång, så att alla vet vad som ska hända lite stressigt när grupperna helt plötsligt slogs ihop, sen löste det sig stressigt på slutet då vi hade många handlinsplaner att presentera kanske lite för lång tid för varje moment, men bättre med för mycket tid än för lite schemat kom sent att det var ungdomar från andra kommuner, svårt att få fram saker att förbättra i Mora ungarna var lite bråkiga, men ordnade sig till slut, svårt att få ordning på dem man kunde ha mer koncentration i gruppen det ska vara ännu mera om vad själva ämnet är om Denna unga deltagare får symbolisera den samlade bilden från utvärderingarna. 26

28 Inför Demokratidagen har elever i årskurs 5 och 6 på Utmelandsskolan arbetat med demokrati och inflytandefrågor. Bland annat har man pratat om på vilka olika sätt man kan påverka, och ett sätt är att skriva insändare.här nedan följer exempel på vad eleverna vill förändra, och det är presenterat just i form av insändare. Håll det rent i Mora!! Visst är Mora ett fint ställe men det som är problemet är ju att folk skräpar ner. Skulle det inte var bra med lite mer rent och fint. Kan man inte ordna några som kan använda en påse och en sak man kan plocka upp skräpet med. Då blir det rent och fint i Mora och fler vill komma hit. Torsk på dalarna! Billigare säsongskort för ungdomar Vi vill ha billigare säsongskort i Gesundaberget för att då hänger ungdomarna i backen istället för att vara på stan och ta cyklar och andra grejer. Man blir mer aktiv och fräschare. Borde det inte vara skönare att vara i backen och bli fräschare istället för att sitta hemma och kolla på tv och slöa? Säsongskorten tycker vi att dom borde vara gratis men det kanske är lite för mycket att ta i. Vårt förslag är att föräldrarna ser till att barnen är ute minst två timmar om dagen. Ge era barn lite pengar för ett säsongskort istället för att dom köper t.ex. öl, cigaretter och annat skit, vi lovar, dom kommer tacka er när dom blir äldre! Backåkare Billigare säsongskort på slalombackar Ett säsongskort kostar över 1000kr och det är svindyrt. En ungdoms månadspeng är ungefär på 200kr eller om den får ta hand om barnbidrag och det är på 1050kr. Då fattar man hur dyrt det är. Det finns många ungdomar som gillar att åka slalom eller snowboard, för det är en populär sport i världen. Vi tycker att det ska bli betydligt billigare. Det kan kosta högst 700kr för ett säsongskort. Man kan ju bara åka på vintern och man hinner ju nästan inte åka på vardagarna efter skolan. Politiker, hjälp oss att sponsra slalombackarna! slalom proffsen Måste få bättre skolgårdar!! Många tycker att vi ska få bättre skolgårdar. Det är inte så roligt att ha en skolgård gjord av asfalt. Vi tycker att det ska förbjudas att ha skolgårdar av asfalt. Det finns många skolor som inte har gräs att vara på. Barnen måste ha gräs att vara på, alla skolor bör ha gräs. På idrotten skulle det vara skönt att kunna vara ute och göra saker tillexempel spela fotboll, brännboll och åka längdskidor på vintern. Vårt förslag är att man skulle kunna ta lite pengar från kommunen att göra skolgårdarna bättre. Vi tycker att man ska ha gräs från lågstadiet till hög. Saker som man kan ha på skolgårdar skulle kunna vara Mer gungor, bollar och hopprep. Vi vill ha aktiviteter på skolgården. Det är rasten vi får vår pausstund på dagen och det ska väl vara kul att vara ute? På vintern finns det väldigt få aktiviteter alls. Vi måste få bättre skolgårdar!!!!! 27

29 Bättre skolgårdar Barnen behöver mer gräs att vara på, på rasterna. Då hittar man på mer att göra och kan sitta still på lektionerna. Vissa barn sitter i ett hörn och inte rör på sig på rasterna och då blir det att barnen rör på sig på lektionerna istället. Skulle det inte vara skönt att slippa gå på asfalt på rasterna? Det skulle vara mycket bättre och roligare att ha gräs att springa på. Egentligen så har alla barn i alla länder rätt att få en bra skolgård där man hittar på roligare aktiviteter. Förslaget vi har är att man skulle sätta lag på att barn har rätt att ha en mjuk skolgård. Då skulle barnen sitta mer stilla på lektionerna. Låt inte barnen ha en grå och trist skolgård! Mer färg mer aktiviteter. elever som reagerat på grått Konserter i Mora! Vi vill att Mora ska ha ett ställe där kändisar kan komma och uppträda för oss ungdomar, det hade varit jätteroligt. Det åker oftast kändisar till dom större städerna och inte till Mora. Det är så långt att åka till dom större städerna och det är ganska jobbigt om man har skola nästa dag. Hade det inte varit roligt att träffa någon kändis som man alltid har velat träffa eller någon man aldrig har sett eller hört? Vi vill så gärna att det kommer någon till lilla Mora och uppträder för oss ungdomar. Biljetterna borde inte vara så himla dyra för oss ungdomar. En biljett kan kosta ca 800 kr, men dom borde kosta 300 kr för då kommer det mer ungdomar och man tjärnar lika mycket på det. Om det blir ett konserthus så ska det vara konserter alla dagar i veckan men det ska inte vara så sent för annars blir det jobbigt nästa dag ifall det är skola. Vi önskar att det kommer kändisar till Mora. När vi blir stora så ska vi försöka öppna ett konserthus i Mora, om det inte blir nått nu när vi är ungdomar. Konserthus Vi vill ha ett konserthus i Mora för att man ska slippa åka ända till Stockholm, Göteborg eller något annan storstad. Det skulle vara skönt att slippa betala så mycket pengar bara för att åka till staden som är långt bort och betala konsertbiljetten, istället skulle vi bara betala kr för att komma in på en konsert i Mora. Det vi försöker att säga är att vi ska bygga upp ett konserthus i Mora så att det blir lättare för ungdomar att kolla på sina idoler. Helst ska konserterna vara på helgerna för att ungdomarna ska lägga sej tidigt på vardagarna, men på helgerna skulle det vara bra att ha konserter men inte så sent. Vi hoppas verkligen att vi får ett konserthus här i Mora, det kommer att göra ungdomarna väldigt glada. Billigare bussbiljetter Bussbiljetterna är på tok för dyra, inget barn har råd att köpa bussbiljetter till Stockholm eller Göteborg. Vi tycker att det ska gå ungdomsbussar till större städer, så vi kan göra saker som inte är möjligt i Mora. Barn i Mora har inget att göra utom att gå på vårt tråkiga badhus och McDonald s. Många ungdomar i Mora har väldigt tråkigt och vill göra något mer än att sitta hemma, men många har inte nog mycket pengar att åka till Stockholm. Så politiker, hjälp oss och sponsra oss med pengar så vi ungdomar kan ha kul. Fattiga ungar 28

30 Billigare långfärdsbussar Vi tycker att det är för dyrt med långfärdsbussar till t.ex. Göteborg och Stockholm. Vi tycker att det ska vara billigare för ungdomar för alla vuxna har jobb och får mycket pengar och vi ungdomar får kanske bara månadspeng. Vi tycker att det är roligt i Stockholm och Göteborg för att det är stort och det finns mycket att göra. Vi tycker att det är drygt att tjata på föräldrar om pengar för dom säjer alltid nej. Dom i storstäderna kanske vill komma till Mora och då kanske dom tycker att det är för dyrt. Gör biljetterna billigare för då är det fler som köper biljetter. Ungdomar Hem för hemlösa katter och hundar!!! Vi vill ha ett hem för hemlösa katter och hundar. Vi tycker att det är för många hemlösa djur. Det är synd om dessa djur som säkert är sjuka på grund av att ingen tar hand om dom. Vi är så upprörda över att ingen tar hand om djuren som verkligen behöver hjälp. Vi tar hand om en katt som heter Missan. Hon hade det svårt i början men det har gått över för att hon har fått en hjälpsam familj nu. Nu har hon fått ungar och mår bra. Skulle man inte kunna hjälpa alla djur i den här situationen. Hjälp oss att fixa det här med hemlösa djur så att dom kan få ett bättre liv. Ha djurälskare som personal Åmåsäng är tråkigt, gör det bättre!! Åmåsäng har alldeles för lite saker. Just nu finns det en fotbollsplan, gungor och en brygga. Skulle det inte vara roligare att ha lite fler saker på där. Vi tycker att Åmåsäng ska ha flera grejer, studsmattor, rutschkana ner i vattnet, ett volleybollnät och en liten kiosk. På Tingsnäs rör man mer på sig, för att det finns mycket mer klätterställningar och då blir man mer aktiv. När man är på Åmåsäng så antingen plaskar man i vattnet eller solar, för det finns ju nästan inget annat att göra där. Om grejerna hade funnits hade det varit mer människor och man skulle åka dit, istället för att sitta framför tv:n på dagarna. Förbättra Åmåsäng! Åmåsäng är en så fin badstrand men det är synd att det inte går att göra någonting där än att bada, sola och springa. Skulle det inte vara skönt att ha en badplats som barnen kan leka på? Det är inte lika kul där längre tycker vi. Vårt förslag är att skaffa en rolig lekpark, vattenrutschbana och en ridbana. Det är många som rider där och vill ha en ridbana att rida på och barnen kan titta på eller rida på sina hästar. Nästan alla barn älskar lekplatser och Åmåsäng har ingen och det är synd eftersom det är en sådan fin strand. En vattenrutschbana skulle göra det ännu roligare. Om Åmåsäng var så här skulle du slippa allt tjat om att åka hem. Vi skulle vara där så ofta vi kunde. Hjälp oss att göra Åmåsäng till en mysig familjebadstrand. Barnen blir ute mycket mer och det är bra för deras hälsa. 29

MORAMODELLEN 2001-2012

MORAMODELLEN 2001-2012 MORAMODELLEN 2001-2012 UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE ÅRETS UNGDOMSKOMMUN 2009 MOTIVERING Årets ungdomskommun har hittat enkla men effektiva metoder som gör stor skillnad för kommunens unga, metoder

Läs mer

DEMOKRATIDAG FÖR SENIORER. Ett aktivt liv i Mora. Vad innebär det för dig? 2013-04-11

DEMOKRATIDAG FÖR SENIORER. Ett aktivt liv i Mora. Vad innebär det för dig? 2013-04-11 DEMOKRATIDAG FÖR SENIORER Ett aktivt liv i Mora Vad innebär det för dig? 2013-04-11 Innehållsförteckning RUBRIK SIDA Deltagare 3 Om modellen Framtidsverkstad 3 Demokratidagens upplägg Inledning 4 Kritikfas

Läs mer

Mitt Mora. Gruppledarutbildning 06 05 04

Mitt Mora. Gruppledarutbildning 06 05 04 Mitt Mora Gruppledarutbildning 06 05 04 Årets gruppledarutbildning inför Demokratidagen ägde rum i Centrumkyrkan bredvid Strandens skola. När alla deltagare satt sig ner vid ett långbord hälsade Åke alla

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Sammanställning av ungas åsikter November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område Barn och unga vår framtid. Utifrån de övergripande och nämndsspecifika

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Nybro kommun www.nybro.se Enkät som fylldes i av åk 8 och åk 2 på gymnasiet vecka 42 och 43, 2012 Inflytande och delaktighet,

Läs mer

Det blev en bra presentation och spänningen började släppa så smått.

Det blev en bra presentation och spänningen började släppa så smått. Så var det då dags igen för ännu en Framtidsverkstad med dessa härliga ungdomar. Vi samlades på morgonen den 15 maj på Andreasgården. Det låg förväntan och spänning i luften, speciellt för de nya i gänget.

Läs mer

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 1(5) PM Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 2013-09-10 2(5) Dialog om Ursviks västra delar NAI Svefa och Sundbybergs kommun träffade elevråden och pratade om Ursvik idag

Läs mer

Vad svarade eleverna?

Vad svarade eleverna? Vad tycker eleverna om sina skolor? Vad svarade eleverna? Tjej 78 50 % Kille73 47 % Vill inte svara 8 5 % Vad är det bästa med din skola? att man känner alla. maten och att fröknarna har tid med en bra

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Ungdomsenkät Stadsdel Öster 2013

Ungdomsenkät Stadsdel Öster 2013 Ungdomsenkät Stadsdel Öster 2013 Genomfört: Ungdomsrådet; Stormöte 130925 Elevråd; Bodaskolan 131010, Dalsjöskolan 131021. Under november/december fick alla elevrådsrepresentanter i uppdrag att genomföra

Läs mer

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever 2014-04-11 1 ARBETSMILJÖ (FYSISK OCH SOCIAL) Fräscha och fina toaletter. Fräschare och vackrare toaletter Renare toaletter Renovera toaletterna

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo

Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo 284 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 99 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Vi har gjort roliga och väldigt varierade saker! - För att

Läs mer

Dialogmöte med gymnasieungdomar

Dialogmöte med gymnasieungdomar Dialogmöte med gymnasieungdomar Onsdagen den 10 november genomfördes ett möte med gymnasieungdomar på Furulundsskolan. Nu hade turen kommit till ungdomarna att dela med sig av sina tankar och visioner

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

HÖRRING 12-05-28 Uppföljningsdag i Rosa Huset av resultaten från Demokratidagen 2011

HÖRRING 12-05-28 Uppföljningsdag i Rosa Huset av resultaten från Demokratidagen 2011 HÖRRING 12-05-28 Uppföljningsdag i Rosa Huset av resultaten från Demokratidagen 2011 I Mora kommun har man beslutat att ge barn och ungdomar en kanal för reellt inflytande. Kommunen genomför årligen en

Läs mer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Huset,

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Hörring 2014-04-15 Uppföljningsmöte efter Demokratidag 2013

Hörring 2014-04-15 Uppföljningsmöte efter Demokratidag 2013 Hörring 2014-04-15 Uppföljningsmöte efter Demokratidag 2013 I Mora kommun har man beslutat att ge barn och ungdomar kanaler för reellt inflytande. Ett av dessa forum för inflytande är den årligt återkommande

Läs mer

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp 214 Voice Camp Utvärdering 214 deltagare Voice Camp 55 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 2 Ja Nej Varför eller varför inte? För att jag har fått uppleva min dröm Lägret har varit roligt,

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

GRUPPLEDARUTBILDNING

GRUPPLEDARUTBILDNING GRUPPLEDARUTBILDNING 2005-05-13 Sofie Lindqvist, Kajsa Eklund, Maria Lekskog, Alex Shedvin, Stina Österström. Olle Kvarnström, Weroniqa Olsson, Hana Muliqi, Emelie Tomtlund. Johanna Sparr, Anna Frost,

Läs mer

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original 128 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 100 80 60 40 20 0 98 2 0 Ja Nja Nej Varför eller varför inte? - Jag har träffat jättemycket

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Det utmärkta matrådet! Så påverkar du maten på din skola Det här är ett matråd Varje skola

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Önskestad Västerås 2010

Önskestad Västerås 2010 Önskestad Västerås 2010 Ovanför dig ser du fyra flaggor som barn och unga på en fritidsgård i Västerås har tillverkat. Idén är att låta politiker och er stadsbor få ta del av deras åsikter och röster.

Läs mer

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna Rapport Sida 1 (17) 2015-01-05 Sida 2 (17) Brukarundersökning Ungdomens Hus 2014 En webbenkät genomfördes under november/ december 2014. 47 ungdomar på Ungdomens Hus svarade på enkäten. Betydligt färre

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

Påverkanstorg i Lidköping 9 november

Påverkanstorg i Lidköping 9 november Påverkanstorg i Lidköping 9 november Den 9 november besökte politiker från Västra Götalandsregionen Lidköping och deltog tillsammans med kommunpolitiker i de påverkanstorg som regionen och De la Gardiegymnasiet

Läs mer

Gruppledarutbildning på Andreasgården A tt leda en grupp

Gruppledarutbildning på Andreasgården A tt leda en grupp Gruppledarutbildning på Andreasgården 2004-05-04 A tt leda en grupp Ett år går väldigt fort. Det är dags igen att friska upp minnet och trimma in hur det går till att vara gruppledare. Trots att det var

Läs mer

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt 16 maj 2014 Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet Referensgrupper

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Härrydaposten Ungdomsdialog

Härrydaposten Ungdomsdialog Härrydaposten 091021 Ungdomsdialog Ungdomsdialog i Härryda kommun Ungdomsforum Navet Samverkan mellan ungdomar och politiker Planera för inflytandearenor för unga i Härryda kommun. Öppen skola: Framtidsverkstad

Läs mer

Daniel Johannes Petri skola Nacka Värdens bästa lärare tycker jag är Daniel på Johannes petri skola som ligger i Nacka. Han är gympalärare.

Daniel Johannes Petri skola Nacka Värdens bästa lärare tycker jag är Daniel på Johannes petri skola som ligger i Nacka. Han är gympalärare. Daniel Johannes Petri skola Nacka Värdens bästa lärare tycker jag är Daniel på Johannes petri skola som ligger i Nacka. Han är gympalärare. Jag tycker att Daniel är Sveriges bästa lärare därför att han

Läs mer

Lägerutvärdering VETTRA 2016

Lägerutvärdering VETTRA 2016 Lägerutvärdering VETTRA 2016 26 juni-4 augusti 2016 Utvärdering 7-dagars läger (läger 1,3 och 4), Vettra 2016 Förmågor: (Före och efter lägret, skalan 1-5 där 1=lägst, 5=högst) Tänka positivt Före 3,40

Läs mer

DEMOKRATIDAG FÖR SENIORER

DEMOKRATIDAG FÖR SENIORER DEMOKRATIDAG FÖR SENIORER 2012-06-07 Innehållsförteckning RUBRIK SIDA Deltagare 2 Om modellen Framtidsverkstad 2 Demokratidagens upplägg Inledning 2 Kritikfas 3 Visionsfas 3 Handlingsfas 4 Avslutning 4

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

- Go mat - Kiosk stängde kl. 17 på fredagen. lördag åkte maten hem tidigare än utlovat. Otrevligt bemötande av cateringkillen också

- Go mat - Kiosk stängde kl. 17 på fredagen. lördag åkte maten hem tidigare än utlovat. Otrevligt bemötande av cateringkillen också UTVÄRDERING AV NY PLATS FÖR RDSGs RASSPECIAL Punkterna 1-5 kunde graderas enligt följande: Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Dåligt 1. Vilket är ditt helhetsintryck av den nya platsen

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Förskoleklass Bubblan

Förskoleklass Bubblan Sida 1 av 5 Skarpnäcks skola Förskoleklass Bubblan Bulleribock telenr: 0761291067 Bubblan telenr: 0761294382 Öppning och stängningsfritids telenr: 50815626 Veckobrev 30 mars 2012 för vecka 14, 16 och 17

Läs mer

Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet

Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet MINNESANTECKNINGAR 1 [6] Referens: Josefin Adolfsson Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet Dag och tid Torsdag

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄT LILLA SNIGELN 2011

FÖRÄLDRAENKÄT LILLA SNIGELN 2011 FÖRÄLDRAENKÄT LILLA SNIGELN 2011 Det här tycker jag särskilt bra om i mitt barns förskola: 1. Personalen, tryggt, mycket ute. 2. Personalen är bra på bemötande, behandlar barnen med respekt. Aktiviteterna

Läs mer

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Bra genomförd tävling,hoppas den återkommer Riktigt bra för att vara första gången, gärna en något tuffare profil nästa år! Bra

Läs mer

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012 Datum 2012-04-24 Norum/Westerman-Annerborn KUN2012/101 Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012 2010 88 svarande av 120 elever. 46 flickor och 42 pojkar (enligt Procapita 4/4) dvs 73 % 2011 73 svarande

Läs mer

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg 198 personliga intervjuer har genomförts på Wieselgrensplatsen med personer som åker spårvagn till och från Wieselgrensplatsen minst 1 gång i veckan.

Läs mer

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt Lugnt och tryggt Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? WORKSHOP Elevråden i Lomma kommun 2009-04-15 Naturen och omgivningarna Trafik och kommunikationer

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

...så här om Sofielunds fritidsgård

...så här om Sofielunds fritidsgård Sofielunds fritidsgård = stämmer bäst) Flicka:,9 Pojke: Genomsnitt:,7 Flicka:,8 Pojke:, Genomsnitt:, Flicka:, Pojke:, Genomsnitt:, Flicka:, Pojke:,7 Flicka:,8 Pojke:,7 Flicka:,8 Pojke:,8 Pojkar: Att gå

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

D E M O K R A T I D A G P Å M O R A P A R K E N 23 M A J 2 0 0 5

D E M O K R A T I D A G P Å M O R A P A R K E N 23 M A J 2 0 0 5 D E M O K R A T I D A G P Å M O R A P A R K E N 23 M A J 2 0 0 5 1 E tt 100-tal ungdomar från Moras alla skolor har haft sin årligt återkommande demokratidag på Moraparken. Deltagarna är utsedda representanter

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Frågor ställda av Centralt ungdomsforum Nämndens svar Åtgärd Behandlas

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

DEMOKRATIDAG 2009-10-22

DEMOKRATIDAG 2009-10-22 DEMOKRATIDAG 2009-10-22 MORA I VÄRLDEN 10:E DEMOKRATIDAGEN Innehållsförteckning RUBRIK SIDA Förord 2 Gruppledarutbildning 3 Om modellen Framtidsverkstad 4 Deltagare 4 Demokratidagens upplägg Inledning

Läs mer

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016 Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016 Fråga 1. Personalen lyssnar, förstår och respekterar mig. 64% 34% JA IBLAND SÄLLAN NEJ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kvinna Man Eg.def

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Sammanfattning dialogdagen

Sammanfattning dialogdagen Sammanfattning dialogdagen 2014-10 10-24 Skriven av: Marie Lövnord, Victor Ericsson och Linda Bergström Innehåll 1. Inledning.. sida 1 2. Bilaga 1.. sida 2 3. Bilaga 2.. sida 3-5 4. Bilaga 3.. sida 6-7

Läs mer

Jag är 41 81 51 yngre än 10 år 10-13 år 14-17 år 18-20 år. Jag deltar i 167 12 musik bildverkstan musikal

Jag är 41 81 51 yngre än 10 år 10-13 år 14-17 år 18-20 år. Jag deltar i 167 12 musik bildverkstan musikal Elevenkät Våren 2012 Genomfördes under mars 2012 Antal svar: 186 Jag är 116 70 flicka pojke Jag är 41 81 51 yngre än 10 år 10-13 år 14-17 år 18-20 år 13 Jag deltar i 167 12 musik bildverkstan musikal 10

Läs mer

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen 1 (5) Infrasupport Elin Elebring Utvecklingssekreterare 0302-52 11 02 0767-80 53 48 elin.elebring@lerum.se Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen Den 2 september träffade några av kommunens politiker ett

Läs mer

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Detta var bra 333 Varierat program teori/övningar. Positiva och inspirerande ledare. Bra grupp: åldersblandat o könsfördelat. Öppenhet i gruppen.

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

1. Gillar du att vara på fritidshemmet? JA 167 NEJ 1 IBLAND 25 VET EJ 3

1. Gillar du att vara på fritidshemmet? JA 167 NEJ 1 IBLAND 25 VET EJ 3 Hej barn, Nu har vi några frågor till dig som är mellan 5-12 år för att se vad du tycker om fritidshemmet på Sandaredskolan (Rydet & Viken). Om du svarar hjälper du oss på fritidshemmet att bli ännu bättre

Läs mer

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo 2.0

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo 2.0 Utvärdering 13 deltagare Filmkollo 2. 66 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 6 4 98 2 Ja Nja Nej Varför eller varför inte? - För att kollot är så galet roligt! :D - För

Läs mer

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2015

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2015 Datum 2015-04-07 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2015 2013 49 svarande av 79 elever 28 flickor och 21 pojkar (enligt Procapita 6/2) dvs 62 % 2014 75 svarande av

Läs mer

Ludvikamodellen. ungdomar får mod och styrka att gå vidare

Ludvikamodellen. ungdomar får mod och styrka att gå vidare Ludvikamodellen ungdomar får mod och styrka att gå vidare Hinner vi om vi tar tag i det? Hörde ni vad Nettan sa? Om vi tar tag i det! Det är det som det handlar om! Ludvikamodellen Klockan är lite över

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Kommentar från Håll Sverige Rent 2013-02-06 11:43: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007

Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007 Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007 1. Fanns det något bra med Hälsodagen? Det var roligt Frukost och priser Ja absolut! Jag tycker att

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Vi repeterar de regler som vi kom fram till skulle gälla under elevrådsmöten.

Vi repeterar de regler som vi kom fram till skulle gälla under elevrådsmöten. Elevråd 2016-12-13 Närvarande: Saga 1a, Agnes 1b, Isak 2a, Emelie 2b,Thea 3a, Therese 3b, Tyra 4a, Lowe 4b, Isabella 5a, Max 5b, Hampus 6, Alva 6, Cecilia Jones, Sofia Sundström. Vi börjar med att gå en

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer

Vad tycker du om kursen som helhet? 1 - Mycket dålig 0 0% 2 1 2% 3 0 0% % 5 - Mycket bra 25 57%

Vad tycker du om kursen som helhet? 1 - Mycket dålig 0 0% 2 1 2% 3 0 0% % 5 - Mycket bra 25 57% 44 svar Sammanfattning Se hela svar Hur stor andel av undervisningen har du deltagit i? Ingen undervisning All undervisning 1 - Ingen undervisning 0 0% 2 0 0% 4 0 0% 5 1 2% 6 0 0% 7 3 7% 8 1 2% 9 20 45%

Läs mer

HEARING 08-04-09. Uppföljningsdag på Moraparken av resultaten från Demokratidag och LUPP-enkät. Mora Kyrka från Tingsnäs badplats.

HEARING 08-04-09. Uppföljningsdag på Moraparken av resultaten från Demokratidag och LUPP-enkät. Mora Kyrka från Tingsnäs badplats. HEARING 08-04-09 Mora Kyrka från Tingsnäs badplats. Uppföljningsdag på Moraparken av resultaten från Demokratidag och LUPP-enkät Deltagare Mora Ungdomsråd (MUR) Ellen Lidegran Weroniqa Olsson Hana Muliqi

Läs mer

Dennis svarade. Det var Maria. -Hej, det är Maria. -Hej, sa Dennis. -jag vill bara tacka för att du räddade min brors son. - Det var så lite så. - Och förlåt för att jag inte vågade säga ifrån på caféet,

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Ung och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Att prata med din tonåring om alkohol När det gäller alkohol

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2012 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2012 Section 1, Part A Text 1 THOMAS: THOMAS : THOMAS : [Knocks on the door] Kom igen

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer