11:e DEMOKRATIDAGEN MORA - ÅRETS UNGDOMSKOMMUN 2019?!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "11:e DEMOKRATIDAGEN 2010-10-28 MORA - ÅRETS UNGDOMSKOMMUN 2019?!"

Transkript

1 11:e DEMOKRATIDAGEN MORA - ÅRETS UNGDOMSKOMMUN 2019?!

2 TUNGA RESULTAT Förslag från tidigare Demokratidagar som tagit flera år att genomföra ROSA HUSET SKATEPARK KVÄLLSTRAFIK SÄKRARE VÄG SOLLERÖN-MORA BOWLING 1

3 Innehållsförteckning RUBRIK SIDA Förord 3 Gruppledarutbildning 4 Om modellen Framtidsverkstad 5 Deltagare 5 Demokratidagens upplägg Inledning 6 Kritikfas 6 Visionsfas 6 Handlingsfas 6 Avslutning 6 Handlingsplaner 8 Värstalistor 16 Bästalistor 19 Utvärdering deltagare 21 Utvärdering gruppledare 24 Elevarbeten Utmelandskolan 27 2

4 Förord Åter har vi i Mora kommun genomfört en demokratidag för unga. Detta var den elfte i ordningen har jag förstått. Under 10 år har vi arbetat med att förbättra formerna och möjligheterna för de ungas delaktighet i kommunen. Har vi lyckats? Ja vi har under nästan ett helt år haft förmånen att vara årets ungdomskommun i Sverige. Under årets demokratidag var intresset stort från andra kommuner i landet med ett flertal på plats i Mora. Det viktigast av allt är dock att kontinuerligt möta ungdomarna för att ta del av deras önskemål och prioriteringar för att de ska kunna känna en delaktighet i samhällets utveckling. Det ungdomskulturhus som nu håller på att färdigställas på Strandenområdet är resultatet av ett långvarigt önskemål från ungdomarna. Det kommer också att vara en viktig plats för oss äldre att besöka för att möta ungdomarna i deras egen miljö. Vi har ett gemensamt arbete tillsammans med att öka demokratins betydelse för utvecklingen av vårt Mora. Låt oss tillsammans forma en dagordning för de kommande 10 åren. Bengt-Åke Rehn Kommunstyrelsens ordförande. 3

5 Gruppledarutbildning inför Demokratidagen För att klara av uppgiften som gruppledare under Demokratidagen anordnas en utbildning under en halv dag. Då får medlemmarna i Mora Ungdomsråd (MUR) och de politiker och tjänstemän som anmält sitt intresse att delta, dels lära sig Demokratidagens arbetsmetodik, en turboversion av Framtidsverkstad (Metoden beskrivs längre fram i rapporten) dels får de ungdomar och vuxna som ska jobba ihop i respektive grupp möjlighet att lära känna varandra och planera arbetet i gruppen. MUR har huvudansvaret för gruppdiskussionerna medan de vuxna har en mer stödjande roll. Detta betonas också under utbildningen. Den 26 oktober samlades gruppledarna på Mora-parken. Mona Sandberg och Victoria Sverre tog tag i eftermiddagens arbete efter en gemensam lunch. Upplägget på utbildningen är att deltagarna själva får vara med och uppleva hur det kommer att gå till, med uppvärmningsövningar, kritikfas, visionsfas, handlingsfas och pluppa. Den stora skillnaden var temat för dagen: hur det är att vara gruppledare. Mycket tid gick också åt till att diskutera olika scenarier som kan uppstå, och genomgång av det minutiösa tidsschema som måste följas. En av veteranerna i MUR, Victoria Sverre hjälpte Mona under utbildningen En viktig uppgift under Demokratidagen är att dokumentera allt det som kommer fram i gruppdiskussionerna. För detta uppdrag är elever från gymnasiets handelsprogram engagerade. Under tidigare år har de haft en egen utbildningsdag då de fått lära sig metodiken och de uppgifter som förväntas av en dokumentatör, men i år provade vi att kombinera deras utbildning med gruppledarnas. Utbildningen går bland annat ut på att gruppledarna själva ska få vara med och uppleva det som deltagarna får göra under Demokratidagen. Man gör olika lekar för att bryta isen och släppa lös kreativiteten. En annan aktivitet är att pluppa för att prioritera fram värsta- och bästalistor. 4

6 Om modellen - Framtidsverkstad På Demokratidagarna använder vi oss av modellen Framtidsverkstad. Framtidsverkstad som metod syftar till att få människor med olika bakgrund, infallsvinklar och perspektiv att formulera gemensamma visioner och därefter ta fram konkreta planer som vilar på gemensam grund. En framtidsverkstad leder ofta till oväntade idéer och kreativa lösningar. Metoden bygger på en gemensam grundsyn om människors lika värde. Sven-Erik Nilsson webredaktör mora.se intervjuar Maria Törnqvist Kullberg och Elisabeth Karlsson från Upplands-Bro. Lars Bygdén vill ta med sig metoden hem till Härjedalen och genomföra något liknande. Framtidsverkstad är en demokratisk och pedagogisk metod för att belysa och tydliggöra gemensamma problem, formulera visioner och utveckla idéer hos en grupp människor. Metoden är utvecklad av framtidsforskaren Robert Jungk i Tyskland på 1960-talet. Den har använts av samhällsarbetare som ett led i att finna alternativa metoder för utveckling av föreställningar om framtiden baserade på den enskilde människans aktiva medverkan. Under Demokratidagarna använder vi oss av en förenklad variant av modellen. Deltagare 93 elever i åldern 9-19 år deltog i 9 olika grupper. 10 ungdomar från MUR och 13 politiker och tjänstemän deltog som gruppledare, samt 13 elever från gymnasiet medverkade som dokumentatörer. I övrigt fanns ett 15- tal personer i egenskap av filmare, teknisk support, etc. med under dagen. När ungdomarna inledde sina grupparbeten fick tjänstemännen från de besökande kommunerna en stund tillsammans med politiska företrädare och tjänstemän från Mora att diskutera ungas inflytande. Även i år hade vi besökare som ville ta del av vår framgångsrika metod för ungas delaktighet och inflytande. Från Upplands-Bro och Kinda kommuner var det endast tjänstemän som var med, och från Orsa, Härjedalen och Laholm fanns både vuxna och ungdomar med under dagen. Medan de vuxna vandrade runt bland grupperna var ungdomarna inplacerade i grupper för att få känna på metoden lite mer ingående. 5

7 Demokratidagens upplägg Alla gruppledare, dokumentatörer och organisatörer som tjänstgjorde under Demokratidagen. Inledning Registrering av alla deltagare och indelning i grupper är den första stora uppgiften som gruppledarna har att göra på morgonen. I avvaktan på invigningen hade deltagarna möjlighet att ta del av underhållningen som Kristoffer Eriksson ska bjuda på vid Ungdomsstyrelsens rikskonferens då Mora lämnar över stafettpinnen till nästa års ungdomskommun. Rudina Muliqi ordförande i Mora Ungdomsråd (MUR) öppnade dagen och hälsade alla hjärtligt välkomna, innan hon lämnade över ordet till Ungdomssamordnare Åke Nyström. Han berättade om lite dagens innehåll, praktiska detaljer och om temat Mora årets ungdomskommun 2019?!. Med temat som bakgrund pratade kommunalrådet Peter Helander bl.a. om vikten av demokrati och vilka möjligheter det ger, samt hur arbetet med ungas delaktighet inflytande i Mora har uppmärksammats och gett oss utmärkelsen Årets ungdomskommun. Kritikfasen När grupperna så småningom hittat fram till sina rum, inleddes grupparbetena med en presentationsrunda innan arbetet med kritikfasen tog fart. Då har alla möjlighet att lyfta fram det som är dåligt, saknas eller annat som man är missnöjd med. Alla synpunkter skrivs upp på blädderblock. För att prioritera fram gruppens värstalista får varje deltagare fem pluppar som de får klistra upp vid den, eller de synpunkter som de tycker är värst. 6

8 Visionsfasen Efter en kort bensträckare var det dags för nästa arbetspass, visionsfasen. Istället för att kritisera får deltagarna möjlighet att presentera sina drömmar och önskemål om hur det ska se ut i Mora för att de ska trivas och må bra. En bästalista tar form efter pluppandet, och belöningen för ett gott arbete under förmiddagen är en gemensam lunch. Ett exempel på hur en lista från Visionsfasen kan se ut efter att deltagarna pluppat synpunkterna. Handlingsfasen Under tredje perioden av Demokratidagen är det dags för grupperna att fingnugga på sina bästalistor och presentera en handlingsplan. VAD ska göras och VARFÖR, HUR ska det gå till, VEM ska göra det och NÄR. En av målsättningarna är att skapa en idébank utifrån dagens tema och stärka barn och ungdomars delaktighet i samhällsutvecklingen. I slutdokumentet finns värdefulla förslag och idéer från Moras barn och ungdomar. Avslutning Efter en lång och intensiv dag återsamlades alla i stora salen. Kommundirektör Tord Karlsson tackade alla deltagarna för ett gott arbete och informerade om att dagens resultat kommer att diskuteras djupare vid nästa Hörring den 15 december. Han tackade även för den lista med insändare som elever från Utmelandskolan jobbat med under hösten. Dessa finns redovisade längre fram i dokumentationen. Efter en kort redovisning av vad de olika grupperna kommit fram till och ett stort tack till alla närvarande, tog Moa och Johanna från MUR kommandot över alla deltagare och gjorde Raketen som avslutning på dagen. Orsaskolans rektor är intresserad av vad grupp 6 diskuterar fram under handlingsfasen. Kommundirektören fick ett USBminne av Emelie och Lars, med allt som deltagarna diskuterat fram under dagen. 7

9 HANDLINGSPLANER Grupp 1 VAD Äventyrsbad. VARFÖR Därför att det är kul och Mora får in pengar genom att turister vill komma dit. Roligt för barn och ungdomar. För att ha någonting att göra på fritiden. VEM/VILKA Sponsorer, Mora kommun, byggföretag. NÄR Omgående! HUR Man kan bygga ut badhuset. VAR Vid/i Mora badhus. VAD Varsin dator. VARFÖR För att kunna göra sina läxor m. m VEM/VILKA Barnen kan tjäna in pengar och skolan kan hjälpa till. NÄR Omgående! HUR Prata med rektor ta tag i saken direkt, prata med skolverket m.m VAR Alla skolor och gymnasiet. VAD Fotbollshall. VARFÖR För att kunna spela fotboll på vintern och när det är kallt. VEM/VILKA Idrottsföreningen kan hjälpa till. NÄR Omgående! HUR Bygga på en idrottsplan där det finns plats. VAR Prästholmen. VAD Bättre skolmat. VARFÖR De flesta i skolorna i Mora tycker att det är dålig mat i skolan. Maten tar slut väldigt fort, det finns inget kvar, man måste då äta rester. VEM/VILKA Kommunen, rektorn och skolverket. NÄR Omgående! HUR Samla in en lista med namn på de personer som vill ha bättre skolmat och lämna till rektorn. VAR Skolor och gymnasium. VAD Ridvägar. VARFÖR De ridvägar som finns nu är inte tillräckligt bra/säkra. VEM/VILKA Skogsägare och Kommun. NÄR Omgående! HUR Hugga ned träd där det är en mjuk yta. VAR Vinäsheden. Grupp 2 VAD Sportutbudet i Mora VARFÖR Man får mer aktivare liv, friskare, alla ska få möjlighet att utöva en sport, VEM/VILKA IFK Mora, kommunen, göra andra intresserade. NÄR NU!!! HUR Ringa kommunen (Åke Nyström), sätta in en annons i tidningen, sätt in annonser om vilka som är intresserade och vilka sporter. VAR I Mora kommun. VAD Dålig mat i skolan VARFÖR För mattanten tror att det ska säcka till, pengar räcker inte till. VEM/VILKA IFK Mora, kommunen, göra andra intresserade. NÄR Så snabbt som möjligt men det ska vara klart om ett halv år. HUR Mer kostråd, utbilda mattanter. VAR Alla skolor i Mora kommun även äldreboende. VAD Lazerdom VARFÖR För att det är kul, ha nått att göra på fritiden. VEM/VILKA Kommunen, vi alla, NÄR Inom ett år HUR Ge förslag på en ritning, loppis, sponsorer, fonder. VAR Rosa huset, flyggplatsen, Slussen. 8

10 Grupp 3 VAD Spelhall VARFÖR För att vi vill slippa åka så långt för att ha kul med kompisar. VEM/VILKA Vi behöver någon som driver spelhallen. NÄR Så fort som möjligt vill vi att den ska byggas. HUR Att någon vill driva den och att man hittar/bygger en lokal. VAR Den ska byggas mitt i Mora. VAD Mer bussar VARFÖR För att man lättare ska kunna ta sig till och från ställen och slippa vänta i timmar på nästa buss. VEM/VILKA Dalatrafik. NÄR Så snart som möjligt. HUR Genom att inskaffa fler bussar och anställa fler busschaufförer. VAR Dalarna. Grupp 4 VAD Bussar VARFÖR Det går för få bussar från Blyberg och Nusnäs till Mora. VEM/VILKA Dalatrafik, Mora kommun NÄR Så snart som möjligt. HUR Bygga fler bussar och anställa mer personal. De vill höja priserna för att bekosta mer personal och öka trafiken. VAR I hela Dalarna om möjligt VAD Badhuset VARFÖR Badhuset är för litet och tråkigt. VEM/VILKA Moras kommun borde ta tag i det. NÄR Så snart som möjligt. HUR Fler rutchkanor och större bassänger. Ta bort gymmet och bygg ut, finns andra gym att gå till. Bra för turisterna. Elever från gymnasiets mediaprogram hade till uppgift att filma hela dagen och sända den live via webben. En av journalisterna som bevakade Demokratidagen knäpper här kort på en ur filmteamet. VAD Större skåp VARFÖR För att få plats med alla våra saker t.ex. skolböcker och idrottskläder. VEM/VILKA Rektorn, kommun och skolchef. NÄR Så snart som möjligt. HUR Byta till större eller att man kanske kan ta två. VAR Skolan. VAD Dåliga lärare VARFÖR Stor omsättning. Dåliga pedagoger, förklarar inte vad man ska göra och inga tips om vad som är viktigt. De förklarar på ett ointressant sätt så lektionerna blir tråkiga. VEM/VILKA De som kan påverka är politikerna som sitter i Bun-nämnden. NÄR Så snart som möjligt. (Morkarlby, Bjäckenbacken) HUR Elevrådet påverkar och för det vidare till politikerna. VAR I riksdagen, politiska möten i hela Sverige. VAD Mora växer VARFÖR För de bygger mer, större byggnader. Fler turister. Fler vägar från Noret till stan. För att fixa mer jobb. VEM/VILKA Kanske Mora kommun (Byggföretag) NÄR Så snart som möjligt. VAR Mora-Noret 9

11 Grupp 5 VAD Mobbing VARFÖR För att det är viktigt att stoppa mobbning. VEM/VILKA Det gäller alla, eleverna, lärarna och rektorerna. NÄR Nu. Mobbning får inte förekomma. Var eller vem du än är. HUR Gå ihop mot mobbaren. Om en grupp säger till en person som är själv, så kommer mobbaren inte göra någonting. VAR Överallt allt där mobbing förekommer. Det borde inte finnas mobbning någonstans. VAD Sjukhuset VARFÖR För att alla ska få den vård de behöver utan att de måste åka till Falun. VEM/VILKA Mer personal behövs verkligen. Även landstinget behöver engagera sig eftersom att det är de som styr över sjukhuset. NÄR Så snart som möjligt, för allas bästa. HUR De måste hjälpas åt och ta tag i saken. VAR Där sjukhuset är. VAD För lite poliser VARFÖR Man känner sig inte trygg på gatorna, polisen borde åka runt stan och hålla koll. VEM/VILKA Fler modiga och utbildade poliser som verkligen gör sitt jobb. NÄR Så fort som möjligt. HUR Utbilda flera människor. VAR Vid buss hålls platsen m.m. VAD Elevråd VARFÖR vi har bra idéer. VEM/VILKA Berörde personer. NÄR Nu HUR Lyssna VAR Skolorna VAD Mer jobb till ungdomar VARFÖR De flesta ungdomar har inget jobb. VEM/VILKA Kommunen NÄR Så snart som möjligt. HUR Man ska skaffa fler affärer. VAR Mora VAD Hjälp i skolan VARFÖR Folk behöver det VEM/VILKA Rektorn, eleven, föräldrar NÄR NU! HUR Anställa hjälplärare som eleven gillar VAR Skolan En av uppgifterna är att redovisa för varandra vilka handlingsplaner man arbetat fram. VAD Stoppa cykelförstörelse VARFÖR Det kostar mycket för folk VEM/VILKA Larmföretag NÄR När man kan HUR Sätta kameror vid cykelställen VAR Skolorna VAD Restauranger med teman VAD Fler gatlyktor på vägen till Selja VARFÖR Kolsvart på kvällarna när man ska cykla/gå hem VEM/VILKA De som bestämmer över vägar och kommun NÄR Nu på en gång VAR På vägen 10

12 VAD Bussarna ska gå oftare på kvällarna VARFÖR Alla som inte har bil åker oftast hem då, på både helger och vardag VEM/VILKA Busschaufförer som kan köra lite senare på kvällen, bussbolaget NÄR Nu!! HUR Man gör om tidtabellen VAR I hela Mora kommun Grupp 6 VAD Bygga ny ishall/träningshall i Mora VARFÖR Mer utbud, mindre stressigt och mer ispass VEM/VILKA Alla, från ungdomar till A-lag i klubben NÄR Så snabbt som möjligt HUR Bygga om utomhusrinken på Prästholmen VAR Prästholmen VAD Restauranger med teman VARFÖR Festlig idé, locka till sig fler turister. Olika mat/stilar för varje tema, film, historia eller myt VEM/VILKA Någon som vill ta hand om allt, göra folk glada och personal NÄR När dom hittar/bygger en byggnad att vara i, har tid och när det finns personal till det avanserade HUR Fixa/låna pengar till bygget och jobba på VAR Där det finns plats, en allmän plats. Möjligtvis mitt i centrum VAD Tjejanpassat gym VARFÖR För att mer tjejer ska kunna och våga på gymmet. Ska finnas utrustning som är tjejanpassade och inte bara muskelbyggande, samt att det är bra för hälsan NÄR Så fort som möjligt HUR Se hur många som vill ha det och reklamera. Ta upp det med kommunen och se om det är möjligt. VAR I Sveg vid badhusets lokaler VAD Busstider VARFÖR Provtid 3 mån, vardagar och helger, sena bussar ut till byarna VEM/VILKA Dalatrafik Stämningen är på topp och alla är glada. En spontan kram till en gruppledare i trappan är väl ett bevis på detta. VAD Bättre mat i skolan VARFÖR Om man får bättre mat mår man bättre och har mer ork, vilket kan göra det lättare att jobba fram betygen. Det kan ge bättre hälsa som gör det mycket lättare med fler aktiviteter. VEM/VILKA Dom som köper maten har ansvaret att maten är bra för kroppen. NÄR Under skoltid och när maten ska bli tillverkad. HUR Att kolla upp var maten kommer ifrån kan ge bra resultat, då vet man vad den innehåller. VAR I fabriken kan det bli förbättring av hur maten görs och när man på plats kan man göra bättringen att kolla all mat. 11

13 VAD Musikaffär i Mora VARFÖR För att det finns ett stort intresse för just musik i Mora VEM/VILKA Välutbildade personer som engagerar sig och kan jobba där. NÄR Så snart möjlighet ges VAR I tom lokal i Mora HUR Bidrag från kommunen att köpa in instrument och hyrning av lokal. VAD Större ungdomsgård och fler aktiviteter VARFÖR För att alla ska få plats VEM/VILKA Ungdomarna, ledarna och delvis politikerna. NÄR Så fort som möjligt. VAR I Storsveg Grupp 7 VAD Fler fester (+18) VARFÖR Vi vill ha fler fester i Mora för att alla alltid ska kunna ha en rolig utväg och att man kan variera mellan festerna. För att ungdomar ska få ha roligt och få festa när dom vill För att turister (Laholmsbor) ska hitta lättare när dom besöker Mora första gången. VEM/VILKA NÄR Om några år då vi får komma in på nattklubbar och dessutom får möjlighet att starta egen. HUR Genom att få ihop pengar via tex bidrag så kan människor starta upp klubbar som till en början kan gå som tex ett projekt VAR En möjlig plats att starta upp detta är vid klocktorget. VAD Sänkt åldergräns för alkohol VARFÖR Står inte i lagboken att man inte får dricka, utan att man inte får köpa HUR 18 år på systembolaget, 16 år på krogen VAD Mer straff på våldtäkter VAD Bättre träningslokaler för kampsport VARFÖR Det blir finare och det tillsammans med annonsering kan det komma mer elever. Det ska vara öppet för alla. VEM/VILKA Kommunen kan ge bidrag för vem vet det kan bli lika stort som Vasa loppet om ca två decennium. NÄR Innan vinter för då är det kampsport säsong. HUR Anlita byggfirma. VAR Där gamla tränings lokaler är. Det som deltagarna konstaterade var att behoven hos ungdomar ser ungefär likadana ut, oavsett om man kommer från Mora, Härjedalen eller Laholm. VAD Ishall VARFÖR För att alla ska kunna få träna i Mora istället för i Orsa. VEM/VILKA Politikerna plus hockey föreningen får bestämma hur det ska se ut och vart det ska ligga. NÄR Till nästa vinter. Innan det kan man ha en ute rink till i Mora. HUR Man kan söka sponsorer till bygget. Man kan ha sponsorer på sarierna. VAR På prästholmens området (grusplanen). 12

14 VAD Köpcentrum VARFÖR För vi har för lite och vill ha mer att välja på. VEM/VILKA Mora kommun och ungdomar. NÄR Så snabbt som möjligt. (När skissen är klar och pengarna finns) HUR Ungdomar i Moras kommun ska få vara delaktiga i skissen, byggarbetare gör jobbet. VAR Bygga ut Moraklockan eller i Noret. VAD Bodaborg VARFÖR Det finns inte mycket att göra i Mora. Det blir mer turism i Mora. Det vore kul för ungdomarna. VEM/VILKA Politikerna får fixa det med hjälp av vissa ungdomar. NÄR Så fort som möjligt, innan våren. HUR Fixa en lokal som är tillräckligt stor, som får plats med många rum. VAR Man kunde använt delar av rosa huset. Ca 30 rum med olika aktiviteter på tid. Grupp 8 VAD Gågata - Färgglada lyktstolpar och soptunnor. Måla om husväggar. T.ex. vacker graffiti. VARFÖR Mora är grått och fult. Man skulle bli mer påverkad när man besöker Mora och minnas staden. Man blir positivt påverkad av glada färger = glada invånare. VEM/VILKA/HUR Utlysa konsttävling, de som vinner får måla om mora. Kurbits graffiti. Tekniska förvaltningen fixar! NÄR Så fort som möjligt VAR Gågatan VAD Skyltar VARFÖR För att turister (Laholmsbor) ska hitta lättare när dom besöker Mora första gången. VEM/VILKA Kommunen får se till att det finns skyltar. NÄR Så fort som möjligt. HUR Glada färger. VAR I centrum. VAD Internet café VARFÖR För då finns det något att göra på kvällarna. VEM/VILKA Någon som är intresserad får fixa det NÄR Så fort som möjligt. HUR Mycket datorer, cafeteria, tv, soffor, trådlöst internet så man kan ta med egen dator, LAN. VAR Det ska finnas på gågatan. Efter en hård dags arbete är det skönt att vila en stund! VAD Busshuset - ska vara fräscht och fint. VARFÖR Det känns inte speciellt bra att vara där inne. Äckligt och smutsigt. VEM/VILKA/HUR Tekniska förvaltningen och MUR. Men renoverar det och fräschar upp det. NÄR VAR Mora busstation, centrum ÖVRIGT Busstationen - En form av liten pressbyrå, kiosk. Så det finns någon där som samtidigt håller lite koll och ser att det inte blir skadegörelse. 13

15 VAD Nya butiker i Klocktorger. Butiker invånarna vill ha, gina tricot, carlings, mini curb, stadium, bikbok, monki. Ett nattcafé som är öppet både dag och kväll till 2 på natten som folk kan gå till på kvällarna och träffas. T.ex. med fredags aktiviteter kanske karaoke kvällar. VARFÖR Istället för att lokalerna ska stå tomma borde mora satsa på bra och populära butikskedjor som folk lockas till. Så dom tjänar in pengar och slipper gå i konkurs som dom flesta nya butiker brukar göra i Mora. Vi tror att skadegörelsen kommer att minskas eftersom dom har ett cafe dom kan gå till, fika, prata, mysa ha trevligt på istället för att förstöra VEM/VILKA Mora köpstad, personal, politiker, fastighetsägare, ungdomarna. NÄR Så fort som möjligt HUR Kontakta Mora köpstad som sedan tar kontakt med butikskedjor VAR Klocktorget/fridhemsplan Grupp 9 VAD En ökad kollektivtrafik, fler bussar + under helger + kvällsbussar VARFÖR Lektionstid i skolan går bort PGA busstider. Skolan har en skyldighet att elever tar sig hem. Sena eftermiddagar utan bussar (får lov att förlita sig på föräldrarna). Helg bussar och senare bussar (kvälls Bussar) kan i sin tur ge butiksägare mfl en anledning att ha länge öppettider då konsumtionen ökar i proportion till att flera människor rör sig i centrum. Borde ligga i kommunens intresse. VEM/VILKA Drabbar alla, främst unga utan körkort. Samhälls planeraren i Mora + dalatrafik ( komunen) NÄR/VAR/HUR Den årliga trafik beställningen Dalatrafik VAD Park fågelmatande gubbar som flyr från sina fruar. Ha en inbjudande utomhuspark, tantigt, mysigt, fin trädgård. Konst(iga) skulpturer och konstverk.(gärna klättervänliga och en liten kiosk) bänkar? VARFÖR Alla åldersgrupper berörs för att det inte finns någon inbjudande park i mora och för att vi vill ha någonstans att kunna ha piknik. Möjligheterna finns det är faktiskt en turist attraktion. VEM/VILKA/HUR Tekniska förvaltningen. Utforma projektet som ett rosa hus projekt. Man har ett möte och skapar intresse grupper. Bygga en fin utomhus park som faktiskt används NÄR när rosa huset är klart så det finns tillgängliga engagerade människor. VAR Park- mellan strand (bar och kök) och loket. Grupp 9 arbetade fram förslag på hur man bl.a förbättrar skolmaten och miljön i matsalarna. Kanske en fråga för MUR att jobba vidare med? VAD Sportbar Fotboll, hockey. VARFÖR För lite för ungdomar att göra, extra jobb om någon vill, inom restaurant VEM/VILKA Dom som vill ha extra jobb, kock, servitris NÄR Så fort som möjligt HUR VAR Centralt 14

16 VAD Galleria stadium, bikbok, mc donalds, café, internetcafé, Gameshop, MQ, buttrix, godisafär, esprit, dinsko. VARFÖR För att det ska komma mer folk och att de ska trivas VEM/VILKA: NÄR Nu, men klart till 2015 HUR Kommunen fixar butikerna och väktare, allmenheten VAR Centrum eventuellt klocktorget VAD Sporthall VARFÖR Stort intresse, Mora som sport samhälle, stor resurs för ev vasalopps VEM/VILKA Mora komun, invånare i mora, IFK Mora, innebandyn, Ishockey, gymnasieprogram NÄR Visionen är att hallen är klart 2020 HUR VAR Gropen VAD Förbättra skolmaten och förbättra matsalens miljö VARFÖR Tråkig miljö, dålig variation på maten och sura mattanter. Mjölken smakar konstigt. Kryddsvag mat VEM/VILKA projekt. Bjud in estetprogrammet, byggprogrammet, el, teknik, media och hotell och restaurang NÄR Omgående HUR Mora ungdomsråd undersöker intresset för att ragga deltagare. Möte med st Mikaelskolans rektor, berörda lärare, kostchefen, skolchefen, nämnd Representant. Skolkökspersonal erbjuds kurser i hur man bemöter kunder på ett bra sätt. Renovering av matsalen med hjälp av gymnasieprogrammen. Lokalproducerad mat är att föredra för bättre miljö ekonomisk vinning, med samarbete av Rättviks jordbruksgymnasium och Sollerö skola kost upplägg. VAR St Mikaelaskolan Deltagarna samlas i stora salen på Moraparken för invigning. I år var det 10-års jubileum men eftersom det arrangerades två Demokratidagar under 2007 var detta den 11:e i ordningen. 15

17 VÄRSTALISTOR Grupp 1 Förbättra simhallen, äventyrsbad 7 3 Fotbollshall/Konstgräs 7 0 Bättre skolmat 4 1 Varsin dator 3 1 Ridskolor/ridvägar 0 3 Äventyrsbana, skogen 3 2 Längre raster 3 0 Djurdagis 0 2 Godisaffär 2 0 Åmåsängsbadet 0 2 Akvarium 0 2 Nöjespark 0 1 Ny belysning 0 1 Mobil på rasterna 0 1 Skateboardhall inomhus 1 0 Bättre skolgård 0 1 Stora snöhögar att leka i 0 1 Listorna så här fungerar det! I kritik och visionsfaserna är det full frihet som gäller, d.v.s. man har möjlighet till att ösa ur sig ris och ros, och alla synpunkter skrivs upp. Varje deltagare får sedan, inom båda områdena, fem små klisterlappar, pluppar. Dessa ska sedan fördelas på de synpunkter som de prioriterar. Varje deltagare får bara göra fem val. Det är dessa val som redovisas i antal i värsta- och bästalistorna, d.v.s. antalet pluppar, inte antalet deltagare som tycker så. Som deltagare kan du ju hålla med om övriga punkter, men du får bara pluppa fem alternativ. Det är enbart synpunkter som blivit pluppade som redovisas. Grupp 2 Inget Stadium 3 3 Inget lacerdome i Mora 6 0 Ingen musikaffär i Mora 0 4 Inga märkesbutiker 2 1 Finns inget samlat köpcentrum 2 1 Buske som skymmer Sold 1 2 Dåligt badhus 3 0 Ingen teater 1 2 Får inte cykla i skateparken 2 0 Ripcurl (märkesaffär) saknas 2 0 Dåligt att påsarna kostar 0 2 För få parkbänkar 1 0 Ingen affär i Nusnäs 0 1 Fler discon i Mora 0 1 Gamestop saknas 1 0 Ingen MAX 0 1 Dålig bio 1 0 Ingen lekpark i Vattnäs 0 1 Dåliga uterinkar 1 0 Inget internetcafé 1 0 Inget äventyrsbad 1 0 Inga matbutiker i byar 1 0 För små högar efter plogning 0 1 Grupp 3 För dyra lift kort 9 1 Dåliga busstider 1 8 För dyrt att gå på bio 9 0 Större skåp 3 4 Bussar kommer för sent 1 5 Dålig skolmat 2 3 En till ishall 2 0 För lite skidbackar 2 0 Varmare i duscharna 0 1 För lite att göra 0 1 För få lärare

18 Grupp 4 För få bussar 3 3 Dåliga lärare 2 2 Badhuset för litet 4 1 Musikaffärer 3 2 Redovisning i skolan-matten 3 1 Miljön- mycket snack, inget resultat 2 1 Dåligt med veterinärer 2 1 Dålig sjukvård-lång väntan på akuten 1 2 Inget att göra förutom sport 2 0 Läroböcker kan vara dåliga 1 1 Mer omväxlande undervisning 1 0 Arbetslöshet 1 0 Inga sommarjobb 1 0 Skräpigt i stan 1 0 Skolbussar tidigt 0 1 Järnvägstrafiken 1 0 Inget att göra i byar 1 0 Grupp 5 Lärare gör inget åt rökning på skolan 2 5 Busstider ej anpassade efter schemat 1 5 Mobbing 1 5 Badhuset är tråkigt 5 1 Bussar går för sällan 0 4 För lite gatlysen på vägen till Selja 4 0 Ingen skolcafeteria kan ej köpa frukt 1 3 Får inte den hjälp man behöver i skola 1 2 För lite poliser 0 3 Cyklar förstörs på skolan 2 0 Inga aktiviteter på håltimmar 1 1 Noretskolan håller på att falla ihop 0 2 Lärarna bryr sig inte om 0 1 elevernas övertramp För lite öppettider i affärerna 0 1 Som allergiker får man inte den mat 0 1 man behöver orkar inte säger mattanterna Mattelärare 1 0 Av allt det material som eleverna från mediaprogrammet producerar under dagen (ca 6 timmar) redigerar och sammanställer de sedan till en film på ca 7 minuter. Grupp 6 Sänkt åldersgräns på krogen 13 1 Längre musiklektioner 6 0 Bättre busstider 2 5 Bättre mat i skolan 2 3 Ishall 3 0 Tjejanpassade gym 0 3 Längre idrottspass 2 1 Fler poliser 0 2 Stort köpcentrum 0 2 Gym i Våmhus 0 2 Mindre prov 0 2 Fler språkval t.ex. italienska 1 1 Mer arbete för unga 1 0 Större ungdomshus 1 0 Lärarna ska vara utbildade 0 1 Scheman som är anpassade 0 1 Servera alkohol på studenten 1 0 Högre studiebidrag 0 1 Tacobar 0 1 Handboll 0 1 Veta vilka träningspass som finns 1 0 Självförsvarskurser

19 Grupp 7 Ingenting att göra för ungdomar 4 3 Dåligt med ungdomsfestivaler 5 2 Simhallen tråkig/dålig 2 3 Dåligt skyltat 3 2 Dålig skolmat Orsa/Mora 3 1 För högt avstånd för busskort 2 2 Senare busstider till byarna, 2 0 Dåliga ishockeytider 2 0 Finns inga lokaler för affärer 1 1 Finns ingen musikaffär 2 0 Ingen scen för uppträdande 2 0 En till träningshall 1 0 Bussvänthall kall 1 0 Märks inte att Mora är 1 0 ungdomskommun Grupp 8 Utbud på helgerna 4 6 Mora är fult 4 6 Busstider 5 4 Gallerian är tom 2 7 Smutsigt busshus 3 2 Saknar bibliotek med 0 3 personal på skolorna Skolmaten 2 1 Tråkiga och kalla lokaler i skolan 0 1 Dålig respekt mellan människor 0 1 Dåligt med restauranger, ej pizzerior 0 1 Grupp 9 Sporthall 0 10 Busstider, chaufförer 3 3 Skolmaten 4 2 För lite att göra 2 3 Dött centrum 4 0 För lite uteställen För lite aktiviteter på helgerna 3 1 Pensionärscity 0 1 Ungdomsfyllorna 1 0 För lite utbud för 18-åringar 1 0 För lite moderna affärer 0 2 Inget Internetcafé 1 2 Ogästvänligt Kajenområde 2 0 Cykel- gångbanor dåligt belysta 0 1 Kan inte träna fotboll på vintern 1 0 El-programmet ett skämt 2 0 Allt är utspritt

20 BÄSTALISTOR Grupp 1 Att alla har mat 11 2 Finns djur 1 10 Bra caféer/mat, restauranger 7 0 Bra aktiviteter 6 2 Nära till sjukhus 5 2 Bra affärer 0 2 Ingen barnmisshandel 0 2 Färdmedel 0 1 Lugnt och tryggt 0 1 Grupp 3 Större skåp 5 9 Spelhall 11 1 Fler kända affärer 0 9 Burger King 3 2 Äventyrsbad 3 0 Aktivitetshus för yngre 2 2 Bättre busstider till 0 2 Våmhus på onsdagar Freestyleklubb för 2 0 snowboard och skidor Inomhusbacke 2 0 BMX Grop 1 0 Kommunens fastighetschef har ett stort hjärta för våra ungdomar. Han har t.ex snabbt och smidigt löst lokalfrågan för Mora Rollspelsklubb. Grupp 2 Friends 5 9 Unihoc arena 5 0 Sushibaren/bra matutbud 5 0 Sjukhus 1 3 Bra ungdomshockeylag 4 0 HM 0 3 Att man kan spela hockey 3 0 Bra ungdomsfotboll 3 0 Tomteland 0 2 Ishallen 2 0 Morafestivalen 0 2 Bowling 0 2 BMX grop 1 0 Vasaloppet 0 1 Grupp 4 Bra ishall 6 0 Bowlinghallen 3 2 Rosa Huset 3 2 Mora växer 3 1 Bra antimobb.utb. Friends 2 1 Bra simhall 1 2 Ren luft/vatten 2 0 Elevråd, elevinflytande 1 0 Vacker stad 0 1 Nära till beslut 1 0 Många butiker 1 0 Bra idrott/sportaktiviteter 1 0 Vasaloppet 1 0 Bra kondis 0 1 Bra standard i skolor 0 1 Prästholmen 0 1 Naturen 1 0 Bra bredband 0 1 Bra idrottsundervisning 0 1 Grupp 5 Oftare/senare busstider kvällar/helger 3 5 Mer bio och 3D filmer 4 1 Museum/akvarium med stora fiskar 1 4 Större sjukhus helikopterplatta 1 3 Frågor på elevråd ska genomföras 3 1 Mera saker i byarna, inte bara i Mora 3 1 Fler ställen att gå ut på med 0 3 artister utan åldersgräns Kursutbud för ungdomar 0 3

21 Fler och bättre gymnasieutbildningar 1 2 Mer jobb för ungdomar 1 2 Äventyrsbad 2 1 Roligare lektioner, inte bara läsa/skriva2 0 Mer personal på sjukhuset 1 1 Godare mat för allergiker 0 2 Flera affärer utanför centrum 0 2 Gratis/billigare att åka buss 0 2 Fler demokratidagar 1 0 Caféer och affärer har söndagsöppet 0 1 Restauranger med teman 0 1 Basket- och handbollslag 1 0 Gym för ungdomar 1 0 Grupp 7 Bodaborg i Mora 5 4 Bättre simhall 5 3 Flera festställen för 18 och uppåt 3 2 Flera affärer/köpcentrum 1 3 Saker att göra på rasterna i skolan 3 1 Internet café 2 1 Ungdomsgym 1 1 En till ishall 2 0 Rugbylag 1 0 Skumdisco 1 0 Cafeteria i skolan 1 0 Musikaffär 1 0 Minska skadegörelse 1 0 Mer friluftsdagar 1 0 Fler ungdomsfestivaler 1 0 Kommunens kostchef fick mycket att fundera över och jobba med efter vad hon fick höra, se och läsa under sitt arbete som gruppledare. Grupp 6 Förbättra ungdomsgårdar 15 1 Sena bussar, nattbussar,söndagar 4 12 Musikaffär 6 6 Engagerade vuxna 0 7 Bygga ny ishall 6 0 Äventyrsbad 3 3 Lugnt inga droger 1 0 Släng skräp i papperskorgen 0 1 Grupp 8 Nattcafé 6 6 Bättre galleria 3 7 Piffigare gågata 4 3 Busshus 2 2 Park 1 3 Billig restaurang inte Donken 1 2 Musikfestival 1 1 Fler, bättre bussar 0 2 Bättre skolmat 1 1 Mer utbud på butiker musik m.m. 0 2 Mer pengar till skolan 0 1 Skönare stolar till skolan 1 0 Grupp 9 Sportbar 11 3 Sporthall 2 5 Galleria 1 5 Lazerdom 4 0 Kompetenta lärare 0 3 Internet café 1 2 Större festival, häftigare åkattraktioner 2 1 Mer och bättre belysning i centrum 2 1 Mer ungdomsvänlig bowlinghall 0 2 Bättre belysning på Kajen/Tingsnäs 2 0 Mer parkbänkar 2 0 Fler sportaktiviteter, t.ex Baseboll 1 0 Bättre marknadsföring av föreningar 0 1 Mystält med sköna soffor 1 0 Billigare buss- tågkort

22 Utvärdering deltagare Vad har varit bra? 45 st;maten var bra 28 st; allt 14 st; bra grupp och gruppledare 6 st; att lära känna nya människor 6 st; att slippa skolan 6 st; det var roliga övningar/lekar 5 st; bra ledare 4 st; bra diskutioner 4 st; alla bra idéer 3 st; dagen har varit jättebra! 3 st; att säga sin åsikt om Mora 3 st; att få säga vad man tycker, få diskutera 3 st; rasterna 2 st; lekarna 2 st; början med musiken 2 st; engagemanget 2 st; alla var snälla 2 st; kul träffa nya människor 2 st; Alexandra, Jennifer och Johan har varit snälla, duktiga och trevliga 2 st; kompisar 2 st; har varit trevligt, fått träffa nya människor 2 st; man har fått lära sig och fått reda på mke 2 st; jättekul, supertrevligt 2 st; det har varit roligt 2 st; det har varit trevligt samtalen jobbet uppgifterna arrangemanget vad som man vill ha/fixa till Mora det mästa har gått bra eller allt har gått bra om man säger så hoppas att dessa idéer kan leda någonstans bra grupp, pratglada, lättstartade intresserade elever och ledare det var bra att blanda grupperna så att det blev olika åsikter vi har skrattat och haft kul vi har samarbetat, lärt oss otroligt mycket och vi har diskuterat mycket jag tycker att våra ledare är bäst det har varit kul att få tycka till Mora kul att vara med och bestämma, men bäst av allt är att slippa skolan jag känner att jag fått min röst hörd jag har träffat många nya kompisar man får säga vad man tycker och kan förändra Mora så det blir bättre skönt att jag fick säga hur dåliga busstiderna till VÅMHUS är! hoppas jag får komma nästa år? han som spelade piano i början var grym att vi fick mycket raster och pauser det har varit kul och tycka till att prata om viktiga saker ni har varit sjysta mot oss

23 det var välldigt aktuellt och viktigt mötena var intensiva alltså concentrerade, alla var fokuserade lekarna var roliga utom kanske popcorn för jag fattade inte vinken med den planerat att ha vara me på ett sådant viktigt arrangemang fått säga sina åsikter fått en annan syn att man kan förändra man fått en större inblick i hur man kan påverka i en kommun vi har pratat med varandra och lärt känna varandra jag träffade en tjejkompis och vi lärde känna varandra bättre en tje har varit snäll alla har varit hjälpsamma mot varandra och snälla övrigt så har jag haft det jättekul att vi har fått säga det vi tycker känns som att det finns en chans att det ska hända alla har varit trevliga kul att bli filmade att vi får säga vad vi tycker, bra och dåligt och att dom lyssnar kunnat samarbeta bra med andra kul att få vara med och bestämma i Mora jag tycker att det är bra i huvudtaget att det finns en demokratidag att man får diskutera hur vi ska må bättre, miljö m.m. vi har fått höra andras idéer och fått egna vi har pratat om många bra och viktiga saker viktiga saker kunde tas upp och diskuteras åsikter kom fram mer och fördes vidare bland alla i gruppen roligt och lärorikt kaffet var gott det funkade bra i diskutionerna intressanta åsikter från ett flertal personer att få prata om sina åsikter och hjälpa till att göra Mora bättre, så bra som möjligt kul ibland det var trevligt, roligt, härligt man har fått säga vad man tycker och man har mött mycket trevligt folk också man fick komma upp med förslag och egna åsikter det bästa med dagen var att man fick träffa många nya kompisar som man kunde skratta med att man har fått kommit hit och få tycka till om saken här gruppen var också lugn och snäll man fick sin röst hörd och det var bra dagen här har varit riktigt kul! man känner att nästan allt har blivit sagt och man kommer må bra länge alla var trevliga man har lärt sig saker och fått saker hörda roligt att vara här att göra planer att få fram sina idéer och förslag snacket och funderingarna det är mycket som blivit sagt att demokratidagarna finns, toppen! ämnet har varit bra man blir positiv att vi har chansen att påverka det var roligt man fick lära sig nya saker nu vet jag att jag kan också bestäma om jag vill i Orsa eller Mora 22

24 Vad har varit mindre bra? 50 st; inget 5 st; lite långtråkigt 5 st; lång dag 3 st; maten är glutenallergiker och fick någon rissallad utan smak 2 st; slutat för sent 2 st; att vissa inte kunde sitta still eller vara tyst när andra pratar 2 st; tiden 2 st; brist på folk 2 st; att några skrattat och pratat hela tiden stolarna kort dag tråkiga lekar man kanske kunde tagit lite mer raster stressat i början barnsligt med lekarna göra någon liten övning räcker man borde ha mer konkreta sätt att jobba på ett problem kan vara lite bristande engagemang det tog slut fort och att man inte hann nå mer, om man har mer tid skulle det varit bättre ingen musik/artist på scen när vi åt lite dåligt organiserat det var för lite ljust bröd, ha ha! att dom inte hade någon veg.mat (jag är veg) mindre grupper hade varit bättre att det blev lite lång tid över leken popcorn, jag fattade inte vinken med den 3 olika kommuner långa raster och vi vart klara så snabbt så vi fick vänta länge kunnat sprida ut Laholmarna i olika grupper så hade Mora fått fler förslag från en annan kommun några var oseriösa man kunde fått mer information om vad som skulle hända under dagen vissa pratar hela tiden och ger inte chansen till nån annan ska få prata vissa kommentarer kring vissa ämnen var väldigt onödiga och skulle ha hindrats vid upprepning allt tjat om en ishall matsalen stängde tidigt, asså dom började plocka bort maten tidigt spilde kaffe ovanligt mycket mja, lite mycke dötid det som va litte jobbigt va att ibland komenterade folk vet inte riktigt vissa perioder var det ganska långtråkigt kändes ganska meningslöst ibland att det var ett så långt pass att det ibland blev prat i munnen på varandra en tror jag inte var speciellt intresserad av det som hände utanför Moras gränser, det var lite synd maten var inte så god det har varit lite segt att det var så mycket raster och segt att frukterna var ruttna 23

25 Utvärdering gruppledare Vad har varit bra? 8 st; bra mat 4 st; allt 4 st; engagemanget hos alla 3 st; gruppledarna 2 st; det mesta 3 st; stämningen 2 st; positiva och engagerade elever/deltagande 2 st; gruppen utbildningen i tisdags tryggt stå bakom unga gruppledare maten (tisdag) metoden bra planering av dagen processen var bra och i lagom tempo roligt att höra ungdomarna hur de fokuserar, vad de tycker är viktigt bra lokal för gruppen bra storlek på gruppen 10 st utifrån perspektiv från ungdomar utifrån Mora bra sammansättning med killar och tjejer intressanta ämnen diskuterades roligt med elever som kommer med åsikter från sin klass organisationen, allt klaffade mycket insperation alla respekterar varandra Åke, Des och Mona som vi alltid blir stöttade av, det hade inte funkat utan dom processerna allt har fungerat bra, flytit på hela dagen alla har varit glada och trevliga bra upplägg superbra samarbete mellan gruppledare och vuxna stor kreativitet i gruppen bra organisation och arrangemang mina medhjälpare att vi kom på vettiga saker jag har fått öva att tala inför grupp att vi kommit fram till många bra saker gruppen kom nära varandra vi hade ROLIGT! alla arbetade på bra, pratade och hade roligt alla pratade och respekterade varandra gruppen var öppen för varandra och var en toppengrupp (8) det var skön stämmning när vi gjorde handlingsplanen bra ungdomar, duktiga och snälla alla arbetade och var seriösa bra och rolig grupp alla har varit engagerade och respekterat varandra i gruppen trevliga människor alla var på bra humör och sa de dom ville ha fram dom kom med många bra idéer och hade kul själva metoden och arrangemanget i helhet 24

26 intressant roligt att träffa och lyssna på ungdomarna media som sprungit runt i bakgrunden hela dagen dagen har varit mysig bra med tid, man behövde inte stressa utförligt schema att få vara med och höra vad ungdomarna tycker sammarbetet posetiva inställningen att man hjälpte varandra medarbetarna var trevliga och förklarade bra allt gled på bara det var kul att vara dokumentatör alla var sociala i gruppen man fick ha en egen åsikt och vara med och göra sin röst hörd Vad har varit mindre bra? 6 st; inget 2 st; för få mandariner 2 st; vissa idéer var inte om ämnet eller dom pratade om något helt annat maten (torsdag) incheckningen var lite rörig, de mindre barnen behöver mera hjälp var är skolans representanter, rektorer?? skolan jobbar ju med våra ungdomar lite för dålig styrning på morgonen med incheckningen och vart de skulle ta vägen att det inte var några lärare eller rektor med inte heller politiker från BUN fanns med för många icke moringar i gruppen eller rättare sagt för få moringar, 3 Laholm, Orsa, 4 Mora svårt att få diskussion om Mora stökiga skolelever tysta deltagare till 3:e fasen dokumentatörer som inte passar tiden och mest flamsar runt jag själv, jag hade inte läst igenom schemat ordentligt, man lär sig av sina misstag borde vara mera information hur dokumentatörerna sak göra, det fungerar bra för innan visste man inte vad man skulle göra, men gick bra när man väl höll på kunde varit lite godare lunch möjligen större/bättre riktlinjer manualen de yngre eleverna behöver ibland engageras med t.ex. lekar, ha ex på såna, utbilda MUR schemat och upplägget lite lång tid för handlingsplaner blev lite segt det blev lite flamsigt på slutet vissa har varit väldigt stökiga och stört dom andra att vi kom från 3 olika kommuner, det var svårt att få fram mycket i början lite varmt att min grupp inte sa så mycket några bara va här för att slippa skolan vi låg före schemat och behövde ta massa pauser kamror interjuv kameror 25

27 lite drygt med kamerorna bara seg start jag blev hesare för jag prata mycke lite väl lång tid för grupparbete/handlingsplan samt kort tid för redovisning det hade varit roligt att kunna se en översikt över det alla grupper jobbat med på slutet för få politiker inget kaffe en genomgång av körschemat med varje grupp samt kort presentation av metoden innan man kör igång, så att alla vet vad som ska hända lite stressigt när grupperna helt plötsligt slogs ihop, sen löste det sig stressigt på slutet då vi hade många handlinsplaner att presentera kanske lite för lång tid för varje moment, men bättre med för mycket tid än för lite schemat kom sent att det var ungdomar från andra kommuner, svårt att få fram saker att förbättra i Mora ungarna var lite bråkiga, men ordnade sig till slut, svårt att få ordning på dem man kunde ha mer koncentration i gruppen det ska vara ännu mera om vad själva ämnet är om Denna unga deltagare får symbolisera den samlade bilden från utvärderingarna. 26

28 Inför Demokratidagen har elever i årskurs 5 och 6 på Utmelandsskolan arbetat med demokrati och inflytandefrågor. Bland annat har man pratat om på vilka olika sätt man kan påverka, och ett sätt är att skriva insändare.här nedan följer exempel på vad eleverna vill förändra, och det är presenterat just i form av insändare. Håll det rent i Mora!! Visst är Mora ett fint ställe men det som är problemet är ju att folk skräpar ner. Skulle det inte var bra med lite mer rent och fint. Kan man inte ordna några som kan använda en påse och en sak man kan plocka upp skräpet med. Då blir det rent och fint i Mora och fler vill komma hit. Torsk på dalarna! Billigare säsongskort för ungdomar Vi vill ha billigare säsongskort i Gesundaberget för att då hänger ungdomarna i backen istället för att vara på stan och ta cyklar och andra grejer. Man blir mer aktiv och fräschare. Borde det inte vara skönare att vara i backen och bli fräschare istället för att sitta hemma och kolla på tv och slöa? Säsongskorten tycker vi att dom borde vara gratis men det kanske är lite för mycket att ta i. Vårt förslag är att föräldrarna ser till att barnen är ute minst två timmar om dagen. Ge era barn lite pengar för ett säsongskort istället för att dom köper t.ex. öl, cigaretter och annat skit, vi lovar, dom kommer tacka er när dom blir äldre! Backåkare Billigare säsongskort på slalombackar Ett säsongskort kostar över 1000kr och det är svindyrt. En ungdoms månadspeng är ungefär på 200kr eller om den får ta hand om barnbidrag och det är på 1050kr. Då fattar man hur dyrt det är. Det finns många ungdomar som gillar att åka slalom eller snowboard, för det är en populär sport i världen. Vi tycker att det ska bli betydligt billigare. Det kan kosta högst 700kr för ett säsongskort. Man kan ju bara åka på vintern och man hinner ju nästan inte åka på vardagarna efter skolan. Politiker, hjälp oss att sponsra slalombackarna! slalom proffsen Måste få bättre skolgårdar!! Många tycker att vi ska få bättre skolgårdar. Det är inte så roligt att ha en skolgård gjord av asfalt. Vi tycker att det ska förbjudas att ha skolgårdar av asfalt. Det finns många skolor som inte har gräs att vara på. Barnen måste ha gräs att vara på, alla skolor bör ha gräs. På idrotten skulle det vara skönt att kunna vara ute och göra saker tillexempel spela fotboll, brännboll och åka längdskidor på vintern. Vårt förslag är att man skulle kunna ta lite pengar från kommunen att göra skolgårdarna bättre. Vi tycker att man ska ha gräs från lågstadiet till hög. Saker som man kan ha på skolgårdar skulle kunna vara Mer gungor, bollar och hopprep. Vi vill ha aktiviteter på skolgården. Det är rasten vi får vår pausstund på dagen och det ska väl vara kul att vara ute? På vintern finns det väldigt få aktiviteter alls. Vi måste få bättre skolgårdar!!!!! 27

29 Bättre skolgårdar Barnen behöver mer gräs att vara på, på rasterna. Då hittar man på mer att göra och kan sitta still på lektionerna. Vissa barn sitter i ett hörn och inte rör på sig på rasterna och då blir det att barnen rör på sig på lektionerna istället. Skulle det inte vara skönt att slippa gå på asfalt på rasterna? Det skulle vara mycket bättre och roligare att ha gräs att springa på. Egentligen så har alla barn i alla länder rätt att få en bra skolgård där man hittar på roligare aktiviteter. Förslaget vi har är att man skulle sätta lag på att barn har rätt att ha en mjuk skolgård. Då skulle barnen sitta mer stilla på lektionerna. Låt inte barnen ha en grå och trist skolgård! Mer färg mer aktiviteter. elever som reagerat på grått Konserter i Mora! Vi vill att Mora ska ha ett ställe där kändisar kan komma och uppträda för oss ungdomar, det hade varit jätteroligt. Det åker oftast kändisar till dom större städerna och inte till Mora. Det är så långt att åka till dom större städerna och det är ganska jobbigt om man har skola nästa dag. Hade det inte varit roligt att träffa någon kändis som man alltid har velat träffa eller någon man aldrig har sett eller hört? Vi vill så gärna att det kommer någon till lilla Mora och uppträder för oss ungdomar. Biljetterna borde inte vara så himla dyra för oss ungdomar. En biljett kan kosta ca 800 kr, men dom borde kosta 300 kr för då kommer det mer ungdomar och man tjärnar lika mycket på det. Om det blir ett konserthus så ska det vara konserter alla dagar i veckan men det ska inte vara så sent för annars blir det jobbigt nästa dag ifall det är skola. Vi önskar att det kommer kändisar till Mora. När vi blir stora så ska vi försöka öppna ett konserthus i Mora, om det inte blir nått nu när vi är ungdomar. Konserthus Vi vill ha ett konserthus i Mora för att man ska slippa åka ända till Stockholm, Göteborg eller något annan storstad. Det skulle vara skönt att slippa betala så mycket pengar bara för att åka till staden som är långt bort och betala konsertbiljetten, istället skulle vi bara betala kr för att komma in på en konsert i Mora. Det vi försöker att säga är att vi ska bygga upp ett konserthus i Mora så att det blir lättare för ungdomar att kolla på sina idoler. Helst ska konserterna vara på helgerna för att ungdomarna ska lägga sej tidigt på vardagarna, men på helgerna skulle det vara bra att ha konserter men inte så sent. Vi hoppas verkligen att vi får ett konserthus här i Mora, det kommer att göra ungdomarna väldigt glada. Billigare bussbiljetter Bussbiljetterna är på tok för dyra, inget barn har råd att köpa bussbiljetter till Stockholm eller Göteborg. Vi tycker att det ska gå ungdomsbussar till större städer, så vi kan göra saker som inte är möjligt i Mora. Barn i Mora har inget att göra utom att gå på vårt tråkiga badhus och McDonald s. Många ungdomar i Mora har väldigt tråkigt och vill göra något mer än att sitta hemma, men många har inte nog mycket pengar att åka till Stockholm. Så politiker, hjälp oss och sponsra oss med pengar så vi ungdomar kan ha kul. Fattiga ungar 28

30 Billigare långfärdsbussar Vi tycker att det är för dyrt med långfärdsbussar till t.ex. Göteborg och Stockholm. Vi tycker att det ska vara billigare för ungdomar för alla vuxna har jobb och får mycket pengar och vi ungdomar får kanske bara månadspeng. Vi tycker att det är roligt i Stockholm och Göteborg för att det är stort och det finns mycket att göra. Vi tycker att det är drygt att tjata på föräldrar om pengar för dom säjer alltid nej. Dom i storstäderna kanske vill komma till Mora och då kanske dom tycker att det är för dyrt. Gör biljetterna billigare för då är det fler som köper biljetter. Ungdomar Hem för hemlösa katter och hundar!!! Vi vill ha ett hem för hemlösa katter och hundar. Vi tycker att det är för många hemlösa djur. Det är synd om dessa djur som säkert är sjuka på grund av att ingen tar hand om dom. Vi är så upprörda över att ingen tar hand om djuren som verkligen behöver hjälp. Vi tar hand om en katt som heter Missan. Hon hade det svårt i början men det har gått över för att hon har fått en hjälpsam familj nu. Nu har hon fått ungar och mår bra. Skulle man inte kunna hjälpa alla djur i den här situationen. Hjälp oss att fixa det här med hemlösa djur så att dom kan få ett bättre liv. Ha djurälskare som personal Åmåsäng är tråkigt, gör det bättre!! Åmåsäng har alldeles för lite saker. Just nu finns det en fotbollsplan, gungor och en brygga. Skulle det inte vara roligare att ha lite fler saker på där. Vi tycker att Åmåsäng ska ha flera grejer, studsmattor, rutschkana ner i vattnet, ett volleybollnät och en liten kiosk. På Tingsnäs rör man mer på sig, för att det finns mycket mer klätterställningar och då blir man mer aktiv. När man är på Åmåsäng så antingen plaskar man i vattnet eller solar, för det finns ju nästan inget annat att göra där. Om grejerna hade funnits hade det varit mer människor och man skulle åka dit, istället för att sitta framför tv:n på dagarna. Förbättra Åmåsäng! Åmåsäng är en så fin badstrand men det är synd att det inte går att göra någonting där än att bada, sola och springa. Skulle det inte vara skönt att ha en badplats som barnen kan leka på? Det är inte lika kul där längre tycker vi. Vårt förslag är att skaffa en rolig lekpark, vattenrutschbana och en ridbana. Det är många som rider där och vill ha en ridbana att rida på och barnen kan titta på eller rida på sina hästar. Nästan alla barn älskar lekplatser och Åmåsäng har ingen och det är synd eftersom det är en sådan fin strand. En vattenrutschbana skulle göra det ännu roligare. Om Åmåsäng var så här skulle du slippa allt tjat om att åka hem. Vi skulle vara där så ofta vi kunde. Hjälp oss att göra Åmåsäng till en mysig familjebadstrand. Barnen blir ute mycket mer och det är bra för deras hälsa. 29

MORAMODELLEN 2001-2012

MORAMODELLEN 2001-2012 MORAMODELLEN 2001-2012 UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE ÅRETS UNGDOMSKOMMUN 2009 MOTIVERING Årets ungdomskommun har hittat enkla men effektiva metoder som gör stor skillnad för kommunens unga, metoder

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever 2014-04-11 1 ARBETSMILJÖ (FYSISK OCH SOCIAL) Fräscha och fina toaletter. Fräschare och vackrare toaletter Renare toaletter Renovera toaletterna

Läs mer

Det blev en bra presentation och spänningen började släppa så smått.

Det blev en bra presentation och spänningen började släppa så smått. Så var det då dags igen för ännu en Framtidsverkstad med dessa härliga ungdomar. Vi samlades på morgonen den 15 maj på Andreasgården. Det låg förväntan och spänning i luften, speciellt för de nya i gänget.

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Vad svarade eleverna?

Vad svarade eleverna? Vad tycker eleverna om sina skolor? Vad svarade eleverna? Tjej 78 50 % Kille73 47 % Vill inte svara 8 5 % Vad är det bästa med din skola? att man känner alla. maten och att fröknarna har tid med en bra

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet

Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet MINNESANTECKNINGAR 1 [6] Referens: Josefin Adolfsson Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet Dag och tid Torsdag

Läs mer

DEMOKRATIDAG 2009-10-22

DEMOKRATIDAG 2009-10-22 DEMOKRATIDAG 2009-10-22 MORA I VÄRLDEN 10:E DEMOKRATIDAGEN Innehållsförteckning RUBRIK SIDA Förord 2 Gruppledarutbildning 3 Om modellen Framtidsverkstad 4 Deltagare 4 Demokratidagens upplägg Inledning

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Sammanfattning dialogdagen

Sammanfattning dialogdagen Sammanfattning dialogdagen 2014-10 10-24 Skriven av: Marie Lövnord, Victor Ericsson och Linda Bergström Innehåll 1. Inledning.. sida 1 2. Bilaga 1.. sida 2 3. Bilaga 2.. sida 3-5 4. Bilaga 3.. sida 6-7

Läs mer

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original 128 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 100 80 60 40 20 0 98 2 0 Ja Nja Nej Varför eller varför inte? - Jag har träffat jättemycket

Läs mer

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen 1 (5) Infrasupport Elin Elebring Utvecklingssekreterare 0302-52 11 02 0767-80 53 48 elin.elebring@lerum.se Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen Den 2 september träffade några av kommunens politiker ett

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt 16 maj 2014 Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet Referensgrupper

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

HEARING 07-04-03. Uppföljningsdag på Moraparken av resultaten på Demokratidagen 07-01-18

HEARING 07-04-03. Uppföljningsdag på Moraparken av resultaten på Demokratidagen 07-01-18 HEARING 07-04-03 Uppföljningsdag på Moraparken av resultaten på Demokratidagen 07-01-18 När 203 ungdomar mellan 9 och 19 år sätter sig ner i grupparbeten för att forma bilden av sitt Mora så händer det

Läs mer

Resultat Jernvallsskolan åk 3 våren 2013

Resultat Jernvallsskolan åk 3 våren 2013 Datum 2013-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2013/110 Resultat Jernvallsskolan åk 3 våren 2013 2011 31 svarande av 36 elever, 20 flickor och 11 pojkar (enligt Procapita 26/2) dvs 86 % 2012 34 svarande

Läs mer

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp 214 Voice Camp Utvärdering 214 deltagare Voice Camp 55 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 2 Ja Nej Varför eller varför inte? För att jag har fått uppleva min dröm Lägret har varit roligt,

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden Utvärdering av Gemensam dag för ungdomsråden 2012-04-24 Textilmuséet Sakiba Ekic Mikael Andersson Moa Forsberg Anders Lindstam Ungdomsstrateg Borås Stad Ungdomssamordnare Öster Ungdomssamordnare Väster

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Ung i Väsby. Sammanfattning

Ung i Väsby. Sammanfattning Ung i Väsby Sammanfattning Under demokratiforumet Ung i Väsby har det kommit fram att ungdomarna bland annat efterfrågar bättre kollektivtrafik med tätare turer så att man med lätthet kan ta sig dit man

Läs mer

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012 Datum 2012-04-24 Norum/Westerman-Annerborn KUN2012/101 Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012 2010 88 svarande av 120 elever. 46 flickor och 42 pojkar (enligt Procapita 4/4) dvs 73 % 2011 73 svarande

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

MITT HÅBO habo.se/ungdomsdemokrati

MITT HÅBO habo.se/ungdomsdemokrati MITT HÅBO habo.se/ungdomsdemokrati Bilder: Frida Henriksson Allt det som deltagarna lyfter fram skrivs ner på blädderblock som sedan blir underlag för prioriteringslistor och handlingsplaner. Demokratidag

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007

Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007 Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007 1. Fanns det något bra med Hälsodagen? Det var roligt Frukost och priser Ja absolut! Jag tycker att

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Engagerade lärare och utbildade ämnesvikarier. Betygssättning av lärare. Mer information

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Resultat Murgårdsskolan åk 5 våren 2012

Resultat Murgårdsskolan åk 5 våren 2012 Datum 2012-04-24 Norum/Westerman-Annerborn KUN2012/101 Resultat Murgårdsskolan åk 5 våren 2012 2010 29 svarande av 38 elever, 15 flickor och 14 pojkar (enligt Procapita 11/3) dvs 76 % 2011 34 svarande

Läs mer

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012 Ungdomar och trygghet i Ljungby kommun våren 2012 En sammanställning av gruppintervjuer med ungdomar i Ljungby kommun Bakgrund och genomförande Trygghetsundersökningen genomförs för att vi ska få en bild

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Bra genomförd tävling,hoppas den återkommer Riktigt bra för att vara första gången, gärna en något tuffare profil nästa år! Bra

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare Utvärdering deltagare 13 v.7-9 31 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på läger? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - För att man fick nya kompisar, fick göra det man tycker om

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

Utvärdering 2014 deltagare Filmkollo

Utvärdering 2014 deltagare Filmkollo Utvärdering 2014 deltagare Filmkollo 209 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 98 2 Ja Nej Varför eller varför inte? Det är väldigt professionellt och man lär sig så mycket samtidigt

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel?

Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel? Fritid Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel? Lydia Ja, Jag tror att killar spelar mycket tv/ dataspel och tjejer sitter mer vid msn om de är vid datorn.

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo 2.0

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo 2.0 Utvärdering 13 deltagare Filmkollo 2. 66 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 6 4 98 2 Ja Nja Nej Varför eller varför inte? - För att kollot är så galet roligt! :D - För

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen. Grupp 1

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen. Grupp 1 Dialogkaféet besöktes av 32 ungdomar och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Fyra bord fylldes

Läs mer

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst.

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. För att få ut så mycket som möjligt av din tid här på skolan har jag satt ihop denna lilla tidning. Du har säkert massvis av intressanta

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Rapport från ett dialogmöte Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Elin Berglund KTH, Urbana och regionala studier Dialog om Väsby idag och i framtiden Med vem? SP10E (30 elever, 16 år)

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Utvärdering COL 2013/2014

Utvärdering COL 2013/2014 Utvärdering COL 2013/2014 När är det bäst att arrangera COL-fester? Vardagar eller helger? Vardagar innebär att vissa måste gå hem tidigare, medan helger ofta krockar med tävlingar eller andra resor. Festerna

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

DEMOKRATIDAG FÖR SENIORER 2010-06-15 MORA FÖR UTVECKLING

DEMOKRATIDAG FÖR SENIORER 2010-06-15 MORA FÖR UTVECKLING DEMOKRATIDAG FÖR SENIORER 2010-06-15 MORA FÖR UTVECKLING Innehållsförteckning RUBRIK SIDA Förord 2 Gruppledarutbildning 3 Deltagare 3 Om modellen Framtidsverkstad 4 Demokratidagens upplägg Inledning 4

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck Vad ar ADHD? Elsa tycker att det ar som att ha myror i brallan och i huvudet. Robin tycker att det ar som en jattesnabb bergochdalbana. Att ha ADHD kan vara bade en styrka och en utmaning. Har hittar du

Läs mer

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil.

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. Intervjuer Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 1. 20 år. Ca 10 min med bil. 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. 3. 21 år. 5 min med bil. 4. 51

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Jag vill vara som du. Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge

Jag vill vara som du. Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Jag vill vara som du Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livet enligtrosa.se JAG VILL VARA

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Konferens Årets Ungdomskommun 2009

Konferens Årets Ungdomskommun 2009 Vad har varit bra? Konferens Årets Ungdomskommun 2009 Utvärdering 5 st god/underbar mat 4 st sveriges ungdomsråd 4 st mycket bra talare 3 st allt har varit bra 3 st bra mix av föreläsare 3 st bra upplägg

Läs mer

-Musik, tycker jag. Drama, alltså jag tycker kultur är väldigt mycket så jag har tagit de två som jag tycker är roligast själv.

-Musik, tycker jag. Drama, alltså jag tycker kultur är väldigt mycket så jag har tagit de två som jag tycker är roligast själv. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Kannebäcksskolan, elevrådet - 26 april 2007 Den 26e april var vi på Kannebäcksskolan, en skola för hörselskadade

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

Påverkanstorg på NTI-mediagymnasiet den 17 november

Påverkanstorg på NTI-mediagymnasiet den 17 november Påverkanstorg på NTI-mediagymnasiet den 17 november Den 17 november besökte politiker från Västra Götalandsregionen NTI-mediagymnasiet i Göteborg och deltog tillsammans med kommunpolitiker och årskurs

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller Avdelningsmöte Värderingsövningar Under detta möte får scouterna möjlighet att sätta sig in i andra människors situationer från olika delar av världen och möta sin fördomar och tankar om hur vi lever.

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez Jag heter Antonio och jag arbetar som tandläkare. En tandläkare hjälper människor med deras tänder. Om du inte går till tandläkaren så kommer du att få hål i tänderna och väldigt ont. Att gå till tandläkaren

Läs mer

Elevintervjuer, resultat

Elevintervjuer, resultat Elevintervjuer, resultat Bilaga 1 1. Har du någon kompis som inte går på din skola? Ja Nej Drottninghögsskolan 9 1 Svensgårdsskolan 6 0 2. Var bor din bästa kompis? Nära Långt bort Drottninghögsskolan

Läs mer

Framtidsverkstad Viktiga mötet. 2 mars 2011

Framtidsverkstad Viktiga mötet. 2 mars 2011 Framtidsverkstad Viktiga mötet 2 mars 2011 FRAMTIDSVERKSTAD VIKTIGA MÖTET Plats: Gröna rummet, Söderhamn Tid: tisdag 2 mars, 9.00 15.00, 2011. Viktiga mötet är en del i Viktiga modellen, en modell som

Läs mer