Råvaror RICI Enhanced 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Råvaror RICI Enhanced 5"

Transkript

1 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Tecknas till och med den 13 maj 2011 Råvaror RICI Enhanced 5 En till 90 procent kapitalskyddad placering med bred exponering mot råvaror Erbjuds som: Råvaruindexobligation kapitalskyddad placering Du erbjuds att teckna Råvaror RICI Enhanced 5: Världens råvarumarknader är totalt sett omkring fem gånger större än aktiemarknaderna och har utvecklats med ca 7,7 procent per år sedan 1988.* I takt med den tilltagande globala tillväxten och ökad efterfrågan från den råvaruintensiva kinesiska ekonomin förväntas nu en långsiktig råvaruboom. Med Råvaror RICI Enhanced 5 erbjuds du en till 90 procent kapitalskyddad placering med exponering mot ett index framtaget av den kända råvaruexperten Jim Rogers. Det underliggande RICI index har uppvisat bättre utveckling än andra väletablerade råvaruindex de senaste åren.* Produktinformation Råvaruindexobligation Emittent The Royal Bank of Scotland plc Löptid 5 år Teckningskurs av nominellt belopp (NB) 100% Deltagandegrad Indikativt 100% Kapitalskydd av NB vid ordinarie återbetalningsdag 90% Underliggande index RICI Enhanced Index ER RBS är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen som antagit en bransch kod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på

2 Jim Rogers om råvaror Råvaror RICI Enhanced 5 i en sparportfölj Amerikanen Jim Rogers är en av världens mest kända råvaruexperter. Han slog igenom 1970 då han tillsammans med legenden George Soros startade den berömda Quantum-fonden som steg procent på 10 år skapade han RICI Index som uppvisat bättre utveckling än andra väletablerade råvaruindex de senaste åren. Idag följer Jim Rogers utvecklingen på de viktiga tillväxtmarknaderna på nära håll från sin bostad i Singapore. Jim Rogers kommenterar ett urval råvaror Olja & gas Få nya stora oljefält har upptäckts de senaste 35 åren, världsförbrukningen ökar konstant. Nya gasfyndigheter blir svårare och dyrare att utvinna. Metaller Inga nya stora gruvor har öppnats i världen under de senaste 20 åren, stor efterfrågan från tillväxtmarknaderna. Jordbruksråvaror få nya storskaliga produktionsanläggningar, stor ökad efterfrågan till följd av ökad global tillväxt och förändrade konsumtionsmönster. Källa: Jim Rogers, Hot Commodities Portföljdiversifiering En bred råvaruexponering i en portfölj har historiskt givit en högre riskjusterad avkastning tack vare att priser på råvaror och aktier under större delen av tiden tenderar röra sig i otakt (låg korrelation), vilket är en fördel i en portfölj. Både inom finansiell forskning och praktisk portföljförvaltning kan fördelen med råvaror illustreras genom en modell som kallas den effektiva fronten. Högre riskjusterad avkastning med råvaror Förväntad avkastning Effektiva fronten med och utan råvaror Aktier, obligationer och råvaror Bara aktier och obligationer Risknivå Diagrammet ovan syftar till att illustrera hur en sparportfölj diversifierad med råvaror kan ge högre riskjusterad avkastning. För varje given risknivå finns en optimal portfölj. Den ligger på den så kallade effektiva fronten. Råvaruexperten Jim Rogers har skrivit de läsvärda böckerna Investment Biker, Hot Commodities och A Bull in China. Dessa teorier togs fram av den amerikanska ekonomen Harry Markowitz som 1990 tilldelades Riksbankens pris till Alfred Nobels minne för sina upptäckter kring portföljdiversifiering och optimering. Hans teorier sägs i dagligt tal erbjuda investerare en fri lunch, dvs ett mervärde utan kostnad. Index disclaimer References to a particular underlying index are included only to indicate the basis upon which growth is calculated and not to indicate any association between RBS and the third party index provider, or to indicate an endorsement or promotion of the RBS product by the index provider. The Royal Bank of Scotland plc does not accept any responsibility for the performance of an underlying index. Om The Royal Bank of Scotland (RBS) The Royal Bank of Scotland är en av världens äldsta banker och grundades RBS har sedan start huvudkontor i Edinburgh, Skottland, men har blivit en internationell bank med kontor över hela världen för att serva sina drygt 40 miljoner kunder. I Sverige är RBS en av de ledande inom företagsfinansiering och fastighetsfinansiering genom RBS Nordisk Renting. Råvaror RICI Enhanced 5 emitteras av The Royal Bank of Scotland plc som per den 25 mars 2011 hade kreditbetyget A+ hos S&P. RBS, vinnare av Structured Products Europe Awards Best in the Nordic region tre år i rad. RBS, vinnare av Best Global Structured Products House För mer information om RBS se

3 Så fungerar Råvaror RICI Enhanced 5 Investeringen i kort Råvaror RICI Enhanced 5 speglar utvecklingen för RICI Enhanced SM Index ER. RICI Enhanced SM Index ER är ett sammansatt råvaruindex utformat för att ge investerare möjlighet att dra fördel av bristen på råvaror och utnyttja råvarucykler, convenience yields och återinvesteringsavkastning. Indexet underhålls och granskas av medlemmarna i RICI Enhanced SM -kommittén, som för närvarande består av Beeland Interests Inc och RBS. (Bloomberg-kod: RIEHGLER Index). Diversifierad portfölj som representerar börsnoterade råvaror Indexet innehåller för närvarande 36 råvaror och är ett brett diversifierat råvaruindex. Komponenternas viktning beslutas av kommittén, främst baserat på globala konsumtionsmönster, vilka analyserats av Jim Rogers, samt av likviditeten hos underliggande terminskontrakt. Viktningen för enskilda råvaror är baserad på förväntad ekonomisk betydelse och likviditet på terminsmarknaden. Viktningarna återställs till ursprungliga värden två gånger per år och en generell översikt av indexets sammansättning görs en gång per år. Faktisk historisk utveckling* 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Mars-06 Mars-07 Mars-08 Mars-09 Mars-10 Mars-11 DJ UBS Commodity Index RICI Enhanced S&P GSCI Total Return MSCI World Diagrammet ovan visar den faktiska historiska utvecklingen för underliggande index och tre andra index (ett brett världsindex (MSCI World), samt två råvaruindex (S&P GSCI Total Return och DJ UBS Commodity Index)) under perioden 14 mars mars I diagrammet antas en oförändrad växelkurs USD/SEK. Placeringen påverkas av utvecklingen för USD/SEK. Vänligen se beskrivning på nästa sida. Källa: RBS Kapitalskydd till 90 procent Om indexnivån på slutdagen (beräknad som ett genomsnitt vid 13 mättillfällen över 12 månader mot slutet av löptiden) är mellan 90 procent och 100 procent av sin startkurs så utbetalas nominellt belopp multiplicerat med indexnivån på slutdagen. Skulle däremot indexets utveckling vara minus tio procent eller sämre vid löptidens slut har emittenten åtagit sig att återbetala 90 procent av det nominella beloppet vid ordinarie återbetalningsdag. Avkastning råvaruindexobligation Utbetalt belopp % -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Indexutveckling Diagrammet illustrerar återbetalningens storlek för råvaruindexobligationen i förhållande till utvecklingen för den underliggande korgen. Vid eventuell negativ indexutveckling skyddas 90 procent av nominella beloppet genom att emittenten har åtagit sig att återbetala som lägst 90 procent av nominellt belopp vid ordinarie återbetalningsdag. Källa: RBS Vad är en råvaruindexobligation? Råvaruindexobligationen är en till 90 procent kapitalskyddad placering, dvs emittenten har åtagit sig att återbetala som lägst 90 procent av nominellt belopp vid ordinarie återbetalningsdag, som består av en obligationsdel och en optionsdel. Obligationen är en så kallad nollkupongare, en obligation som köps till rabatt istället för att en årlig ränta faller ut. Rabatten används till att köpa en optionsdel kopplad till den marknad som investeringen görs i. Om underliggande index utvecklats sämre än minus 10 procent på slutdagen erhålls 90 procent av obligationens nominella belopp. Råvaror i placeringen WTI-råolja 13,00% Brent-råolja 10,00% Naturgas 7,00% Bensin RBOB 4,00% Uppvärmningsolja 4,00% Gasolja 3,00% Koppar 4,00% Aluminium 4,00% Zink 2,00% Källa: RBS, målvikter per den 31 december Bly 1,50% Nickel 1,00% Tenn 0,50% Guld 4,00% Silver 2,00% Platina 1,00% Palladium 1,00% Majs 5,25% Vete 5,00% Sojabönor 3,00% Sojaolja 2,00% Sojamjöl 1,25% Kansas-vete 1,00% Havre 1,00% Ris 1,00% Palmolja 1,00% Minneapolis-vete 0,50% Kaffe 3,00% Kakao 1,50% Socker 1,50% Robusta-kaffe 1,00% Apelsinjuice 0,50% Bomull 5,00% Gummi 1,00% Timmer 0,50% Levande boskap 2,00% Slaktsvin 1,00%

4 Valutaexponering kan påverka avkastningen Underliggande index räknas i lokal valuta men en eventuell tillväxt är valutaexponerad. Den avkastning som en investerare erhåller på slutdagen kan vara såväl högre som lägre än en placering med en fast växelkurs. I gengäld så erhåller investeraren en högre indikerad deltagandegrad än vid en fast växelkurs som till stor del kan motverka en eventuell negativ utveckling för US dollar. Kapitalskydd är dock alltid räknat i svenska kronor och påverkas inte av valutakursrörelser. Så påverkas avkastningen av valutakursutvecklingen Förutsatt att indexets slutnivå är högre än dess nivå på startdagen innebär en stärkt US dollar att avkastningen på placeringen ökar i förhållande till att använda en fast växelkurs. Förutsatt att indexets slutnivå är högre än dess nivå på start-dagen innebär en försvagad US dollar att avkastningen på placeringen minskar i förhållande till att använda fast växelkurs. Så beräknas avkastningen Avkastningen för Råvaror RICI Enhanced 5 beror på tre faktorer: 1. Utvecklingen för det underliggande indexet. Utvecklingen beräknas som skillnaden mellan startkurs och slutkurs. Slutkursen beräknas som ett genomsnitt av löptidens 12 sista månaders utveckling (13 mättillfällen), vilket syftar till att stabilisera utvecklingen i slutet av löptiden. 2. Utvecklingen för växelkursen USD/SEK. Skillnaden mellan indexets start- och slutkurs justeras i steg två för växelkursförändringen mellan USD/SEK mellan start och slut för mätperioden. 3. Slutligen multipliceras utvecklingen med deltagandegraden. Deltagandegraden är indikativt 100 procent. För obligationen gäller att om indexutvecklingen skulle vara minus 10 procent eller sämre återbetalar emittenten 90 procent av det nominella investeringsbeloppet vid den ordinarie återbetalningsdagen, vilket är lägre än investerat belopp. Kapitalförvaltning med kapitalskyddade placeringar Det finns flera olika sätt att skapa fördelar vid aktiv kapitalförvaltning med helt eller delvis kapitalskyddade placeringar jämfört med t ex fonder. Följande tekniker kan vara användbara: Lås in vinst vid uppgång Vid god marknadsutveckling kan den kapitalskyddade placeringen säljas i förtid för att låsa in vinsten. Samtidigt köps nya kapitalskyddade placeringar. Effekten blir då att nyinvesteringen ger en ny högre nivå på kapitalskyddet. Sälj vid eventuell nedgång i underliggande marknad Det kan vara fördelaktigt att sälja en kapitalskyddad pla cering vid en eventuell negativ marknadsutveckling för att samtidigt köpa en ny, vilket därmed etablerar en lägre startkurs inför möjlig uppgång. Nackdelen är att en mindre andel av det investerade kapitalet omfattas av kapitalskyddet. Index disclaimer Jim Rogers, James Beeland Rogers, Jr., Rogers, Rogers International Commodity Index, RICI, RICI Enhanced, Rogers China Equity Growth Index SM are trademarks, service marks and/or registered trademarks of Beeland Interests, Inc., which is owned and controlled by James Beeland Rogers, Jr., and are used subject to license. The name and likeness of Jim Rogers/James Beeland Rogers, Jr. are trademarks and service marks of James Beeland Rogers, Jr. Råvaror RICI Enhanced is not and will not be offered or sold in the United States to or for the account of U.S. persons as defined by U.S. securities laws. Each purchaser of a Råvaror RICI Enhanced will be asked to certify that such purchaser is not a U.S. person, is not receiving the Råvaror RICI Enhanced in the United States, and is not acquiring the Råvaror RICI Enhanced for the benefit of a U.S. person. Råvaror RICI Enhanced is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Beeland Interests Inc. ( Beeland Interests ) or James Beeland Rogers, Jr. Neither Beeland Interests nor James Beeland Rogers, Jr. makes any representation or warranty, express or implied, nor accepts any responsibility, regarding the accuracy or completeness of this brochure, or the advisability of investing in securities or commodities generally, or in Råvaror RICI Enhanced or in futures particularly. BEELAND INTERESTS, DOES NOT, NOR DOES ANY OF ITS AFFILIATES, GUARAN- TEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE ROGERS INTERNA- TIONAL COMMODITY INDEX ( RICI ) OR THE RICI ENHANCED INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. SUCH PERSON SHALL NOT HAVE ANY LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR INTERRUPTIONS THEREIN AND MAKES NO WAR- RANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY OWNERS OF RÅVAROR RICI ENHANCED, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE RICI, ANY DATA INCLUDED THEREIN OR RÅVAROR RICI ENHANCED. BEELAND INTERESTS DOES NOT, NOR DOES ANY OF ITS AFFILIATES, MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EACH EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PUR- POSE OR USE WITH RESPECT TO THE RICI, AND ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL BEELAND INTERESTS OR ANY ITS AFFILIATES HAVE ANY LIABILITY FOR ANY LOST PROFITS OR INDIRECT, PUNITIVE, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSSES, EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY THEREOF. Kapitalskyddad placering, räkneexempel*** Teckningskurs inklusive Nominellt belopp Totalt investerings- Korgutveckling Indikativ deltagande- Återbetalnings- Produktavkastning Årsavkastning courtage belopp 1 grad belopp 102,00% SEK SEK ,00% 100% SEK ,06% 8,02% 102,00% SEK SEK ,00% 2 100% SEK ,00% 0,00% 102,00% SEK SEK ,00% 100% SEK ,88% -1,21% 102,00% SEK SEK ,00% 100% SEK ,76% -2,47% Tabellen visar exempelavkastningen på en investering med villkor som Råvaror RICI Enhanced 5. Observera att i exemplen antas en oförändrad växelkurs USD/SEK. Placeringen påverkas av utvecklingen i USD/SEK. Vänligen se beskrivningen ovan. 1 Inklusive courtage. 2 Motsvarar break-even avkastning.

5 Risker med investeringen m.m. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna förenade med en investering i en strukturerad produkt, vänligen se prospekt för mer riskinformation. En investering i en strukturerad produkt är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. RBS lämnar inte någon rådgivning eller rekommendation i något hänseende genom broschyren eller prospektet. Före ett investeringsbeslut ska potentiella investerare därför konsultera sina egna professionella rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och noggrant överväga investeringen mot bakgrund av investerarens egna förhållanden och informationen i prospektet. Emittentrisk Såväl det 90 procentiga kapitalskyddet i obligationerna som avkastningsmöjligheten i obligationerna är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på den ordinarie återbetalningsdagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin in vestering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Förtida avveckling 90 procent kapitalskydd i obligationerna gäller endast vid den ordinarie återbetalningsdagen. Om investeraren väljer att sälja den aktuella produkten före återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Ju närmare emissionsdagen en förtida avveckling sker desto högre är risken för att värdet på den strukturerade produkten understiger såväl det ursprungligen investerade beloppet som det nominella beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in obligationerna i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningen på de strukturerade produkterna. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kredit-risker, ränterisker, råvaruprisrisker, valutakursrisker och/eller politiska risker. För att investeraren ska få en avkastning på obligationerna som motsvarar eventuell överkurs och courtage krävs en avkastning på 2,00 procent vilket motsvarar en underliggande utveckling om 2 procent. En investering i de strukturerade produkterna kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. Valutarisk Obligationerna tecknas och handlas i svenska kronor (SEK) men beräkningen av de belopp som kan komma att betalas ut under Obligationerna påverkas av förändringen (positiv eller negativ) i valutakursen mellan USD och SEK, vilket även inverkar på marknadsvärdet under löptiden. Skatter Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i de strukturerade produkterna utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. Andrahandsmarknad SIP Nordic Fondkommission kommer, under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andrahandsmarknad för de strukturerade produkterna. Behöver du tillgång till kapitalet under löptiden förmedlar SIP Nordic Fondkommission normalt köpkursen avseende placeringen på andrahandsmarknaden. Du kan på detta sätt ta hem eventuell värdestegring vid den tidpunkten som passar just dig. Avslut sker till marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge. Förtida försäljning kan således ske till ett såväl högre som lägre värde än produktens teckningskurs och under onormala marknadsförhållanden kan likviditeten i marknaden vara starkt begränsad. Historisk/simulerad historisk information Information markerad med * avser historisk information och information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på emittentens egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå andra resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att den strukturerade produktens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i broschyren. Om en graf innehåller andra index än den aktuella underliggande exponeringen syftar detta till att underlätta förståelsen av aktuell produkt och utgör inte en jämförelse mellan olika placeringsalternativ. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av den strukturerade produkten. Räkneexemplet visar produktens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. Prospekt och villkor Denna broschyr utgör endast marknadsföring och innan ett investeringsbeslut tas, ska investerare därför ta del av aktuellt prospekt, vilket finns tillgängligt på Prospektet innehåller viktig information om produkten, emittenten, erbjudandet och de bindande villkoren för produkten. Erbjudandet lämnas av SIP Nordic Fondkommission samt i före-kommande fall av andra. Förbehåll Erbjudandet kan återkallas eller begränsas om emissionsvolymen understiger SEK , om marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet eller erbjudandet helt eller delvis omöjliggörs eller försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Produktkostnader Vid utgivning av strukturerade produkter förekommer kostnader för bland annat produktion, extern distribution, börsnotering, licenser och riskhantering. För att nå kostnadstäckning tas courtage ut vid köp. I teckningskursen ingår även ett tredjeparts, distributörs- och marknadsförararvode vars storlek påverkas av förändringar i räntenivå, priset på de finansiella instrument som ingår i produkten, riskhantering och extern distribution. Arvodet är därför inte i förväg helt fastställt utan uppgår till ca 0,75-1,25 procent per år, beräknat på produktens nominella belopp och med antagandet att dessa innehas till ordinarie återbetalningsdag. Ytterligare information om ersättningar erhålls på förfrågan från SIP Nordic Fondkommission. Anmälan Teckningsanmälan skickas till: SIP Nordic Fondkommission AB Hitechbuilding 101, Stockholm Tel Fax

6 Villkor och produktbeskrivning i sammandrag Vad är Råvaror RICI Enhanced 5? Råvaror RICI Enhanced 5 är strukturerade produkter (obligationer) som emitteras av The Royal Bank of Scotland plc och som förfaller till betalning i juni Obligationerna tecknas i poster om minst tio stycken och därefter i poster om minst en obligation. Varje obligation har ett nominellt belopp om SEK med 90 procents kapitalskydd, dvs. emittenten åtar sig att återbetala som lägst 90 procent av nominellt belopp vid ordinarie återbetalningsdag. Obligationerna emitteras till kursen 100 procent, dvs. SEK per obligation (minsta investering SEK ). Avkastningen på obligationerna är kopplad till utvecklingen för ett index och förändringen i valutakursen USD/SEK. Underliggande index Underliggande index är RICI Enhanced ER (Bloomberg: RIEHGLER Index). Förenklat kan index sägas utgöra en rullande exponering mot drygt trettio terminskontrakt avseende olika råvaror. Hur beräknas avkastningen? Utvecklingen för index beräknas som den procentuella skillnaden mellan indexets slutliga nivå och dess nivå på startdagen (vilken förväntas bli den 9 juni 2011). Genomsnittsberäkning: Indexets slutliga nivå mäts som dess aritmetiska genomsnittsvärde av 13 månatliga mättillfällen under tolv månader mot slutet av löptiden. Utvecklingen för index kan således vara såväl positiv som negativ och eftersom slutvärdet beräknas som ett genomsnitt kan den slutliga nivån både bli högre eller lägre än den faktiska nivån på slutdagen. Om den slutliga utvecklingen för index blir positiv återbetalar Råvaror RICI Enhanced 5 en avkastning som beräknas som deltagandegraden multiplicerad med utvecklingen för index och förändringen av valutakursen USD/SEK (positiv eller negativ) mellan start och slut av mätperioden. Om indexnivån på slutdagen (beräknad som ett genomsnitt över de senaste 12 månaderna) är mellan 90% och 100% av sin startkurs så utbetalas nominellt belopp multiplicerat med utvecklingen för index. Skulle däremot indexets utveckling vara minus tio procent eller sämre vid löptidens slut har emittenten åtagit sig att återbetala 90 procent av det nominella beloppet vid ordinarie återbetalningsdag. Indikativ tidsplan Sista teckningsdag 13 maj 2011 Sista likviddag 20 maj 2011 Index startdag 9 juni 2011 Emissiondag 3 9 juni 2011 Index slutdag 9 juni 2016 Återbetalningsdag 23 juni 2016 Clearing Euroclear Sweden Börsregistrering Luxembourg Stock Exchange Indikativa villkor Emittent The Royal Bank of Scotland plc Emittentens kreditbetyg från S&P A+ (25 mars 2011) Valuta SEK Nominellt belopp (NB) Lägsta investeringsbelopp Nominellt (10 obligationer) Teckningskurs av NB 100% Courtage 2% Indikativ deltagandegrad 100% (lägst 90%) Kapitalskydd av NB 90% vid ordinarie återbetalningsdag Underliggande index RICI Enhanced Index ER 3 Leverans av värdepapper sker påföljande dagar. Deltagandegrad Deltagandegraden för obligationerna är indikativt 100 procent (lägst 90 procent). Deltagandegraden fastställs av emittenten utifrån marknadsförutsättningarna omkring den 26 maj Vänligen se prospekt och de slutliga villkoren för fullständig information. Viktig information Denna broschyr utgör endast marknadsföring och har sammanställts av The Royal Bank of Scotland plc (RBS). Broschyren ger inte fullständig information och prospekt och slutliga villkor innehåller viktig information om produkten, emittenten, erbjudandet och de bindande villkoren för produkten. RBS frånsäger sig även allt ansvar för eventuella tryckfel häri och broschyren kan komma att ändras utan föregående varning. Investerare uppmanas därför starkt att ta del av Prospekt och slutliga villkor, vilket finns tillgängligt på www. rbsbank. se/markets, innan ett investeringsbeslut tas. The Royal Bank of Scotland plc (RBS plc) är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Services Authority. RBS plc är registrerat i Skottland under reg.nr och har sitt säte på adressen: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. RBS NV är auktoriserat av De Nederlandsche Bank och i vissa hänseenden står banken även under tillsyn av Financial Services Authority i Storbritannien. I vissa jurisdiktioner kan RBS plc uppträda som ombud för RBS NV och omvänt kan RBS NV uppträda som ombud för RBS plc i vissa jurisdiktioner. I de fall då ett RBS-bolag marknadsför och/eller erbjuder finansiella instrument som emitteras av ett annat RBS-bolag är det marknadsförande RBS-bolaget inte skyldigt att infria de förpliktelser som vilar emittenten, såvida inte det marknadsförande RBS-bolaget har särskilt åtagit sig ett uttryckligt garantiansvar. Figuren daisy device logo, RBS, The Royal Bank of Scotland och Make it happen är varumärken som tillhör The Royal Bank of Scotland Group plc och samtliga rättigheter förbehålles. Informationen häri är endast avsedd för de tilltänkta mottagarna av materialet och innehållet får inte utan RBS föregående uttryckliga samtycke, reproduceras, återges eller kopieras, helt eller delvis, för något ändamål. Denna produkt distribueras i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB. För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta: SIP Nordic Fondkommission AB, Hitechbuilding 101, Stockholm, Tel , Fax , Tryckt på Galerie Art Silk som är PEFC-certifierad vilket innebär att produkten till minst 70 procent består av fibrer som kommer från ett hållbart skogsbruk. För mer information om Råvaror RICI Enhanced 5 Besök

USA Värdeaktier. Tecknas till och med den 24 juni 2011

USA Värdeaktier. Tecknas till och med den 24 juni 2011 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Tecknas till och med den 24 juni 20 USA Värdeaktier En indexexponering mot amerikanska bolag med undervärderade aktier och god avkastningspotential i samarbete med

Läs mer

Brasilien Sprinter 5. Tecknas till och med den 24 juni 2011. En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad

Brasilien Sprinter 5. Tecknas till och med den 24 juni 2011. En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Tecknas till och med den 24 juni 2011 Brasilien Sprinter 5 En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad Erbjuds som: Sprintercertifikat

Läs mer

Sverige Tyskland Fixed Best 2

Sverige Tyskland Fixed Best 2 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Tecknas till och med den 24 juni 2011 Sverige Tyskland Fixed Best 2 Placera med exponering mot en aktiekorg bestående av 12 betydelsefulla svenska och tyska industriaktier

Läs mer

Garantiobligation High Yield 8

Garantiobligation High Yield 8 Equity Structured Business Retail area Garantiobligation High Yield 8 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 28 september 2012 rbsbank.se/markets Du erbjuds att teckna Garantiobligation

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

Autocall Index Saviour Sverige 5

Autocall Index Saviour Sverige 5 Equity Structured Business Retail area Autocall Index Saviour Sverige 5 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 4 januari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Du erbjuds att

Läs mer

Beta Centurion 6. Investera i en trendföljande aktiestrategi som kan ge avkastning vid både stigande och fallande börskurser

Beta Centurion 6. Investera i en trendföljande aktiestrategi som kan ge avkastning vid både stigande och fallande börskurser Beta Centurion 6 Investera i en trendföljande aktiestrategi som kan ge avkastning vid både stigande och fallande börskurser Tecknas till och med den 29 december 2008 Löptid 5 år 2 Beta Centurion 6 Till

Läs mer

Globala Aktier 4. Hävstångscertifikat. rbsbank.se/markets. Hävstångscertifikat. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 3 maj 2013

Globala Aktier 4. Hävstångscertifikat. rbsbank.se/markets. Hävstångscertifikat. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 3 maj 2013 Globala Aktier 4 Hävstångscertifikat Business area Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 3 maj 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Investera med exponering

Läs mer

BRIC N11 (2) En tillväxtinvestering mot: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Mexiko, Turkiet, Indonesien, Pakistan, Filippinerna, Egypten och Vietnam

BRIC N11 (2) En tillväxtinvestering mot: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Mexiko, Turkiet, Indonesien, Pakistan, Filippinerna, Egypten och Vietnam BRIC N (2) BRIC N (2) En tillväxtinvestering mot: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Mexiko, Turkiet, Indonesien, Pakistan, Filippinerna, Egypten och Vietnam Tecknas till och med den 4 november 2008 Löptid

Läs mer

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets Business area USA Blue Chip 15 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Investera med exponering mot en aktiekorg bestående

Läs mer

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Ett index med direkt exponering mot fem fonder från den

Läs mer

Autocall Index Saviour Gruvbolag

Autocall Index Saviour Gruvbolag Autocall Index Saviour Equity Structured Business Retail area Gruvbolag Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Du erbjuds

Läs mer

Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore.

Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore. Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore. Emittent: UBS AG, Jersey Branch. Distributör: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ).

Läs mer

KALENDER- STRATEGI ASIEN

KALENDER- STRATEGI ASIEN KALENDER- STRATEGI ASIEN Köp senast 17 april! Aktieindexobligation Kalenderstrategi Asien 4 Kapitalskyddad Villkor Kategori Aktieindexobligation Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Garant är

Läs mer

Indexbevis Norden 3. Ej Kapitalskyddad

Indexbevis Norden 3. Ej Kapitalskyddad Indexbevis Norden 3 är en placering som följer utvecklingen i ett nordiskt aktieindex. Placeringen är avsedd för dig som tror att de nordiska aktiemarknaderna kommer att utvecklas väl under de kommande

Läs mer

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery Autocall Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery AUTOCALL Exponering mot Brasilien, Indien, Kina och Ryssland BRIC Combo Recovery Autocall Ej Kapitalskyddad

Läs mer

Aktiv Total. Strategiobligation. Fångar positiva trender i flera tillgångsslag. Aktiv Total 14. Aktiv Total Tillväxt 14. Kapitalskydd: 100 %¹

Aktiv Total. Strategiobligation. Fångar positiva trender i flera tillgångsslag. Aktiv Total 14. Aktiv Total Tillväxt 14. Kapitalskydd: 100 %¹ Strategiobligation Aktiv Total Fångar positiva trender i flera tillgångsslag Aktiv Total 14 Aktiv Total Tillväxt 14 VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Löptid: 5 år Emittent: UBS

Läs mer

Indexbevis Europa Intervall. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 30 mars 2012.

Indexbevis Europa Intervall. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 30 mars 2012. Indexbevis Europa Intervall är en placering som erbjuder det bästa av antingen utvecklingen för ett brett europeiskt aktieindex eller en kupong även om index skulle utvecklas negativt. Ej Kapitalskyddad

Läs mer

Autocall Global 20 Max

Autocall Global 20 Max Autocall Global 20 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

Sprinter Svenska Banker Platå

Sprinter Svenska Banker Platå a b Sprinter Svenska Banker Platå Exponering mot de fyra svenska storbankerna Bild: Tuned_In / istockphoto.com Teckningskurs Kapitalskydd Löptid Valuta Deltagandegrad Platå Riskbarriär Underliggande aktier

Läs mer

Aktier, råvaror eller räntor

Aktier, råvaror eller räntor Aktiv Total 11 Aktiv Total Tillväxt 11 Strategiobligation Fångar positiva trender i flera tillgångsslag Aktier, råvaror eller räntor Anmälningsperiod: 18 mars 2009 30 april 2009 Emittent: UBS AG, London

Läs mer

AIO Europeiska Värdeaktier 2

AIO Europeiska Värdeaktier 2 AIO Europeiska Värdeaktier 2 En placering med exponering mot ett index bestående av 50 högutdelande bolag, med fullt kapitalskydd Sista teckningsdag: 26 december 2014 Publikt erbjudande av SIP Nordic Fondkommission

Läs mer

Obli ation Globala Bola Try het/tillväxt 12

Obli ation Globala Bola Try het/tillväxt 12 Obligation Globala Bolag Trygghet/Tillväxt 12 är en placering där avkastningen är kopplad till utvecklingen för tio globala bolags aktier. Placeringen är avsedd för dig som har en positiv syn på kursutvecklingen

Läs mer

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger ab Sista teckningsdag 19 september 2014 Publikt erbjudande arrangerat av SIP Nordic Fondkommission AB Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande

Läs mer

Autocall Global 16 +/-

Autocall Global 16 +/- Autocall Global 16 +/- är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning vid såväl stigande, stillastående samt i viss mån vid sjunkande börser. Placeringen är avsedd för

Läs mer

Sprinter Platå Plus H&M

Sprinter Platå Plus H&M Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2014-11-21 3,0

Läs mer

Det bästa av Europa. Aktieindexobligation Hållbart Europa

Det bästa av Europa. Aktieindexobligation Hållbart Europa Foto: TT / AGE Aktieindexobligation Hållbart Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 9 OKTOBER FÖR VEM PASSAR PLACERINGEN? Placeringen passar investerare med en positiv tro på den

Läs mer

Autocall Amerikanska Storbolag

Autocall Amerikanska Storbolag ab Sista teckningsdag 5 december 2014 Publikt erbjudande arrangerat av SIP Nordic Fondkommission AB Autocall Amerikanska Storbolag Exponering mot fyra amerikanska storbolag med möjlighet till ackumulerande

Läs mer

Global E-handel. Aktieobligation. Global E-handel. E-Handel. låg risk. 5 år. Aktie- Frihetsgudinnan, New York. Emittent

Global E-handel. Aktieobligation. Global E-handel. E-Handel. låg risk. 5 år. Aktie- Frihetsgudinnan, New York. Emittent Aktieobligation Global E-handel låg risk Aktie- Obligation 5 år E-Handel Frihetsgudinnan, New York Global E-handel Placeringen ger exponering mot en korg av tio globala bolag genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

Marknadsexponering mot småbolag i Europa

Marknadsexponering mot småbolag i Europa Köp senast 23 maj! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer