USA Värdeaktier. Tecknas till och med den 24 juni 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "USA Värdeaktier. Tecknas till och med den 24 juni 2011"

Transkript

1 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Tecknas till och med den 24 juni 20 USA Värdeaktier En indexexponering mot amerikanska bolag med undervärderade aktier och god avkastningspotential i samarbete med Joel Greenblatt Erbjuds som: Aktieindexobligation kapitalskyddad placering Du erbjuds att teckna USA Värdeaktier: En placering med indexexponering mot en aktiekorg bestående av amerikanska bolag från olika affärs- och industrisektorer. Kriteriet för att ingå i aktiekorgen är att bolagen ska ha en avkastningspotential över genomsnittet och ett aktiepris under genomsnittet. Genom samarbete med en världskänd värdeförvaltare erbjuds du möjligheten att placera med exponering mot ett index skapat av Wallstreet-legenden Joel Greenblatt. Placeringen är dessutom 00 procent kapitalskyddad vilket betyder att emittenten har åtagit sig att återbetala som lägst nominellt belopp vid ordinarie återbetalningsdag. Produktinformation Aktieindexobligation Emittent The Royal Bank of Scotland plc Löptid 5 år Teckningskurs av nominellt belopp (NB) 04% Kapitalskydd av NB vid 00% ordinarie återbetalningsdag Deltagandegrad Indikativt 00% Underliggande index Excess Return Gotham US Enhanced Value Index (USD) RBS är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen som antagit en bransch kod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på

2 Marknadskommentar USA Makroekonomi USA utgör världens i särklass största ekonomi trots tillväxtländers frammarsch. USA står för drygt 20 procent av världens totala BNP medan den snabbväxande tvåan Kina står för knappt 0 procent. USAs ekonomi genomgår nu en återhämtning efter den kraftiga ekonomiska inbromsningen i kreditkrisens spår. Vändningen är behjälpt av ekonomiska stödpaket av en historiskt oöverträffad omfattning. Landet uppvisar också en cyklisk konjunkturuppgång, vilket visar sig i en tilltagande tillväxttakt. IMF prognostiserar en tillväxt på 3,0 procent 20, (2,8 procent 200 och -2.6 procent 2009). Det är betydligt bättre siffror än för Euroländernas,5 procent 20 (,8 procent 200 och -4, procent 2009). Källa: IMF, World Economic Outlook, januari 20 Aktiemarknaden Det välkända aktieindexet S&P 500 är ofta vad som avses med den amerikanska börsen. Indexet innehåller de 500 största amerikanska börsbolagen. Från toppen i oktober 2007 föll börsen som mest med cirka 55 procent fram till mars Från 2009 till slutet av 200 steg börsen med cirka 39 procent. För att nå den tidigare toppen behöver börsen stiga med över 20 procent. Den amerikanska börsen är relativt lågt värderad. En P/E-talsvärdering visar att idag värderas en dollar i årets vinst till 5,45 dollar i aktiekurs. 200 värderades en vinstdollar till 7,40 och 2009 till 22,5. Excess Return Gotham US Enhanced Value Index Lång position i aktier som väljs ut genom fundamental analys med fokus dels på företagens vinst i förhållande till sin kapitalbindning och dels på vinsten i förhållande till företagens börsvärde. Med indexet erbjuds tillgång till Gothams förvaltningsmodell på ett transparent och kostnadseffektivt sätt. Gotham följer en två-faktors modell där företag väljs ut baserat på: Aktiepris rangordnas efter företags operativa vinst i förhållande till det totala värdet på företaget (både eget kapital och skulder). Avkastningspotential företagets operativa vinst i förhållande till det sysselsatta kapitalet. Man bör enbart investera i sunda bolag till ett lågt pris så enkelt är det. Joel Greenblatt Källa: Bloomberg Bestseller av Joel Greenblatt Joel Greenblatt Förenklad beskrivning av förvaltningsmodellens två grundläggande koncept. För det första är det alltid attraktivare att äga aktier i bolag som tjänar mycket i förhållande till sitt aktiepris än att äga aktier i bolag som tjänar lite. Därför är ett starkt resultat i förhållande till bolagsvärde viktigt när man väljer ut de bolag som man vill investera i. Starkt resultat i förhållande till bolagets marknadsvärde Gotham värde företag Hög avkastning på sysselsatt kapital 2. För det andra är det bättre att äga aktier i ett mer lönsamt företag än i ett mindre lönsamt företag. Därför är det viktigt att välja de företag som har en hög avkastning på det sysselsatta kapitalet. Förvaltningsmodellen går ut på att köpa aktier i bolag som har en hög avkastning på totalt kapital, samtidigt som de är undervärderade på börsen. Gotham strävar därför efter att köpa bra aktier när de är billiga, för att sedan dra nytta av att marknaden korrigerar aktiepriset, vilket får dess värde att stiga till dess att de är rätt värderade.

3 Så fungerar USA Värdeaktier Tillgångar i placeringen Urvalsuniversum utgörs av USA:s 000 största och mest omsatta aktier. Vid varje omviktning placeras de 24 bäst rankade aktierna utifrån förvaltningsmodellens metodik från samtliga sektorer med undantag för finans, fastigheter, försäkring och kraftförsörjning. Kapitalskydd För obligationen gäller att om underliggande indexutveckling skulle vara negativ eller noll har emittenten åtagit sig att återbetala 00 procent av det nominella beloppet vid ordinarie återbetalningsdag. Faktisk historisk indexutveckling* Gotham sektorindelning Amerikanska räntor Energi 90 Globala valutor Boskap Jordbruksråvaror Spannmål 80 Ädelmetaller Industrimetaller April-06 April-07 April-08 April-09 April-0 April- Excess Return Gotham US Enhanced OMX S&P500 Value Index (USD) Källa: RBS och Gotham Capital International, 9 mars 20. Detaljhandel Konsumentjänster Läkemedel & bioteknik Teknologi Produktionsmedel Elektronik Mjukvaror & IT-tjänster Mat, dryck och tobak Media Diagrammet ovan visar den faktiska historiska utvecklingen för underliggande index samt två andra index (ett välkänt svenskt index (OMXS30) och ett brett amerikanskt index (S&P 500)) under perioden 8 april april 20. Placeringen påverkas även av utvecklingen för USD/SEK. Vänligen se beskrivning på nästa sida. Källa: RBS/Bloomberg. Vem är Joel Greenblatt? Indexet är skapat av Joel Greenblatt som sitter i ledningen för investeringsbolaget Gotham Capital. Greenblatt är professor vid Columbia Business School och har skrivit flera bestsellers inom investeringar. Greenblatts investmentbolag Gotham Capital avkastade från 985 till 994, då de upphörde med extern förvaltning och fokuserade på handel i egen bok, en ackumulerad avkastning om 5 97 procent att jämföra med 54 procent för S&P500. Den som vill veta mer om Greenblatts förvaltningsmetod rekommenderas läsa hans bok The Little Book That Beats The Market. Vad är en aktieindexobligation? En aktieindexobligation är en kapitalskyddad placering, dvs emittenten har åtagit sig att återbetala som lägst nominellt belopp vid ordinarie återbetalningsdag som består av en obligationsdel och en optionsdel. Obligationen är en så kallad nollkupongare, en obligation som köps till rabatt istället för att en årlig ränta faller ut. Rabatten används till att köpa en optionsdel kopplad till den marknad som investeringen görs i. Om optionen förfaller utan värde på slutdagen kommer placeraren att erhålla obligationens nominella belopp. Om The Royal Bank of Scotland (RBS) The Royal Bank of Scotland är en av världens äldsta banker och grundades 727. RBS har sedan start huvudkontor i Edinburgh, Skottland, men har blivit en internationell bank med kontor över hela världen för att serva sina drygt 40 miljoner kunder. I Sverige är RBS en av de ledande inom företagsfinansiering och fastighetsfinansiering genom RBS Nordisk Renting. USA Värdeaktier emitteras av The Royal Bank of Scotland plc som per den 2 maj 20 hade kreditbetyget A+ hos S&P. För mer information om RBS se RBS, vinnare av Structured Products Europe Awards Best in the Nordic region tre år i rad. RBS, vinnare av Best Global Structured Products House 2009.

4 Valutaexponering kan påverka avkastningen Underliggande index räknas i lokal valuta men en eventuell tillväxt är valutaexponerad. Den avkastning som en investerare erhåller på slutdagen kan vara högre såväl som lägre än en placering med en fast växelkurs. I gengäld så erhåller investeraren en högre indikerad deltagandegrad än vid en fast växelkurs som till stor del kan motverka en eventuell negativ utveckling för US dollar. Så påverkas avkastningen av valutakursutvecklingen Förutsatt att index slutnivå är högre än dess nivå på start dagen innebär en stärkt US dollar att avkastningen på placeringen ökar i förhållande till att använda en fast växelkurs. Förutsatt att index slutnivå är högre än dess nivå på startdagen innebär en försvagad US dollar att avkastningen på placeringen minskar i förhållande till att använda fast växelkurs. Så beräknas avkastningen Avkastningen för USA Värdeaktier beror på tre faktorer:. Utvecklingen för underliggande index inkluderar även en kostnadskomponent. Utvecklingen beräknas som skillnaden mellan startkurs och slutkurs. Slutkursen för aktieobligationen beräknas som ett genomsnitt av löptidens 2 sista månaders utveckling (3 mättillfällen). Detta är en metod för att stabilisera utvecklingen i slutet av löptiden. 2. Utvecklingen för växelkursen USD/SEK. Skillnaden mellan index start- och slutkurs justeras i steg två för växelkursförändringen mellan USD/SEK mellan start och slut för mätperioden för relevant produktalternativ. 3. Slutligen multipliceras utvecklingen med deltagandegraden. Deltagandegraden är indikativt 00 procent för obligationen. För obligationen gäller att om den summerade indexutvecklingen skulle vara negativ eller noll återbetalar emittenten 00 procent av det nominella beloppet, vilket är lägre än investerat belopp. Kapitalförvaltning med kapitalskyddade placeringar Det finns flera olika sätt att skapa fördelar vid aktiv kapitalförvaltning med kapitalskyddade placeringar jämfört med till exempel fonder. Bland annat kan följande tekniker vara användbara: Lås in vinst vid uppgång Vid god marknadsutveckling kan den kapitalskyddade placeringen säljas i förtid för att låsa in vinsten. Samtidigt köps nya kapitalskyddade placeringar. Effekten blir då att nyinvesteringen ger en ny högre nivå på kapitalskyddet. Sälj vid eventuell nedgång i underliggande marknad Det kan vara fördelaktigt att sälja en kapitalskyddad placering vid en eventuell negativ marknadsutveckling för att samtidigt köpa en ny, vilket därmed etablerar en lägre startkurs inför möjlig uppgång. Nackdelen är att en mindre andel av det totala investerade kapitalet omfattas av kapitalskyddet. Index disclaimer Gotham does not sponsor, endorse, sell, or promote any investment fund or other vehicle that is offered by third parties and that seeks to provide an investment return based on the returns of the tbc Index. A decision to invest in any such investment fund or other vehicle should not be made in reliance on any of the statements set forth in this document. Prospective investors are advised to make an investment in any such fund or vehicle only after carefully considering the risks associated with investing in such funds, as detailed in an offering memorandum or similar document that is prepared by or on behalf of the issuer of the investment fund or vehicle. Kapitalskyddad placering, räkneexempel*** Teckningskurs inklusive courtage Nominellt belopp Totalt investeringsbelopp Indikativ deltagandegrad Återbetalningsbelopp Indexutveckling Produktavkastning Årsavkastning 06,00% SEK SEK ,00% 00% SEK ,64% 4,7% 06,00% SEK SEK ,00% 2 00% SEK ,00% 0,00% 06,00% SEK SEK ,00% 00% SEK ,66% -,6% Tabellen visar exempelavkastningen på en investering med villkor som USA Värdeaktier. Observera att i exemplen ovan antas en oförändrad växelkurs USD/SEK. Vänligen se stycket Valutaexponering kan påverka avkastningen. Inklusive courtage. 2 Motsvarar break-even avkastning.

5 Risker med investeringen Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna förenade med en investering i en strukturerad produkt, vänligen se prospektet för mer riskinformation. En investering i en strukturerad produkt är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. RBS lämnar inte någon rådgivning eller rekommendation i något hänseende genom broschyren eller prospektet. Före ett investeringsbeslut ska potentiella investerare därför konsultera sina egna professionella rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och noggrant överväga investeringen mot bakgrund av investerarens egna förhållanden och informationen i prospektet. Emittentrisk Såväl kapitalskyddet som avkastningsmöjligheten i obligationerna är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på den ordinarie återbetalningsdagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Förtida avveckling Om investeraren väljer att sälja den aktuella produkten före återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Ju närmare emissionsdagen en förtida avveckling sker desto högre är risken för att värdet på den strukturerade produkten understiger såväl det ursprungligen investerade beloppet som det nominella beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningen på de strukturerade produkterna. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, valutakursrisker och/eller politiska risker. För att investeraren ska få en avkastning på obligationerna som motsvarar eventuell överkurs och courtage krävs en avkastning på 6 procent vilket motsvarar en underliggande utveckling om 6 procent. En investering i de strukturerade produkterna kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. Valutarisk Obligationerna tecknas och handlas i svenska kronor (SEK) men beräkningen av de belopp som kan komma att betalas ut under Obligationerna påverkas av förändringen (positiv eller negativ) i valutakursen mellan USD och SEK, vilket även inverkar på marknadsvärdet under löptiden. Skatter Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i de strukturerade produkterna utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. Andrahandsmarknad SIP Nordic Fondkommission kommer, under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andrahandsmarknad för de strukturerade produkterna. Behöver du tillgång till kapitalet under löptiden förmedlar SIP Nordic Fondkommission normalt köpkursen avseende placeringen på andrahandsmarknaden. Du kan på detta sätt ta hem eventuell värdestegring vid den tidpunkten som passar just dig. Avslut sker till marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge. Förtida försäljning kan således ske till ett såväl högre som lägre värde än produktens teckningskurs och under onormala marknadsförhållanden kan likviditeten i marknaden vara starkt begränsad. Historisk/simulerad historisk information Information markerad med * avser historisk information och information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på emittentens egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå andra resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att den strukturerade produktens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i broschyren. Om en graf innehåller andra index än den aktuella underliggande exponeringen syftar detta till att underlätta förståelsen av aktuell produkt och utgör inte en jämförelse mellan olika placeringsalternativ. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av den strukturerade produkten. Räkneexemplet visar produktens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. Prospekt och villkor Denna broschyr utgör endast marknadsföring och innan ett investeringsbeslut tas, ska investerare därför ta del av aktuellt prospekt, vilket finns tillgängligt på se/markets. Prospektet innehåller viktig information om produkten, emittenten, erbjudandet och de bindande villkoren för produkten. Erbjudandet lämnas av SIP Nordic Fondkommission samt i förekommande fall av andra. Förbehåll Erbjudandet kan återkallas eller begränsas om emissionsvolymen understiger SEK , om marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet eller erbjudandet helt eller delvis omöjliggörs eller försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Produktkostnader Vid utgivning av strukturerade produkter förekommer kostnader för bland annat produktion, extern distribution, börsnotering, licenser och riskhantering. För att nå kostnadstäckning tas courtage ut vid köp. I teckningskursen ingår även ett tredjeparts-, distributörs- och marknadsförararvode vars storlek påverkas av förändringar i räntenivå, priset på de finansiella instrument som ingår i produkten, riskhantering och extern distribution. Arvodet är därför inte i förväg helt fastställt utan uppgår till ca 0,75 -,25 procent per år, beräknat på produktens nominella belopp och med antagandet att dessa innehas till ordinarie återbetalningsdag. Ytterligare information om ersättningar erhålls på förfrågan från SIP Nordic Fondkommission. Anmälan Teckningsanmälan skickas till: SIP Nordic Fondkommission AB Hitechbuilding 0, 0 52 Stockholm Tel , Fax

6 Vad är USA Värdeaktier? USA Värdeaktier är strukturerade produkter (obligationer) som emitteras av The Royal Bank of Scotland plc och som förfaller till betalning i augusti 206. Obligationerna tecknas i poster om minst fem stycken och därefter i poster om minst en obligation. Varje obligation har ett nominellt belopp om SEK med kapitalskydd, dvs. emittenten åtar sig att återbetala som lägst nominellt belopp vid ordinarie återbetalningsdag. Obligationerna emitteras till kursen 04%, dvs. SEK per obligation (minsta investering SEK ). Avkastningen på obligationerna är kopplad till utvecklingen för underliggande index och förändringen i valutakursen USD/SEK. Underliggande exponering Underliggande exponering består av Excess Return Gotham US Enhanced Value Index (USD) (Bloomberg: RBSEGVU Index) som i sin tur relaterar till utvecklingen för Gotham US Enhanced Value Index (Bloomberg: GEVIUSA Index). Gotham US Enhanced Value Index är exponerat mot ett begränsat urval av amerikanska företag (antalet ingående företag kan variera mellan 0 till 25 stycken) utvalda ur ett stort urvalsuniversum och viktas om regelbundet utifrån fastställda kriterier. Huvudkriterierna syftar till att identifiera de företag som har den mest attraktiva kombinationen av (a) ett starkt resultat i förhållande till marknadsvärde och (b) hög avkastning på sysselsatt kapital, i båda fallen jämfört med övriga företag i urvalsuniversum enligt Gotham Capitals aktieurvalsmodell. Genom Excess Return Gotham US Enhanced Value Index appliceras en finansieringskomponent som representerar kostnaden för att upprätthålla den syntetiska investeringspositionen i index. Finansieringskomponenten består av (a) den högre räntesatsen av () BBA Libor USD O/N (Bloomberg: US00ON index) och (2) BBA Libor USD Month (Bloomberg: US00M index) ökad med (b) en kostnadskomponent som kan variera mellan 0,25% och 2,25% (uttryckt på årsbasis). Finansieringskomponenten (omräknad till 0,00068%-0,0068% på dagsbasis) belastar utvecklingen på daglig basis. För att USA Värdeaktier sammantaget ska få en positiv utveckling krävs således att Gotham US Enhanced Value Index har en positiv värdeökning som överstiger finansieringskostnaden. Hur beräknas avkastningen? Utvecklingen för USA Värdeaktier beräknas som den procentuella skillnaden mellan index slutliga nivå och dess nivå på startdagen (vilken förväntas bli den 2 juli 20). Genomsnittsberäkning: index slutliga nivå mäts som dess aritmetiska genomsnittsvärde av 3 månatliga mättillfällen under tolv månader mot slutet av löptiden. Utvecklingen för index kan således vara såväl positiv som negativ och eftersom slutvärdet beräknas som ett genomsnitt kan den slutliga nivån både bli högre eller lägre än den faktiska nivån på slutdagen. Om den slutliga utvecklingen för Underliggande Aktieindexobligation Indikativ tidsplan Sista teckningsdag 24 juni 20 Sista likviddag juli 20 Underliggande startdag 2 juli 20 Emissionsdag 3 2 juli 20 Underliggande slutdag 2 juli 206 Återbetalningsdag 4 augusti 206 Clearing Euroclear Sweden Börsregistrering Luxembourg Stock Exchange Indikativa villkor Emittent The Royal Bank of Scotland plc Emittentens kreditbetyg från A+ (per den 2 maj 20) S&P Valuta SEK Nominellt belopp (NB) Lägsta investeringsbelopp Nominellt (0 obligationer) Teckningskurs av AB 04% Deltagandegrad Indikativt 00% (lägst 80%) Courtage 2% Kapitalskydd av NB 00% Underliggande index Excess Return Gotham US Enhanced Value Index (USD) 3 Leverans av värdepapper sker påföljande dagar. index blir positiv återbetalar USA Värdeaktier en avkastning som beräknas som deltagandegraden multiplicerad med utvecklingen för Underliggande index och förändringen av valutakursen USD/SEK (positiv eller negativ) mellan start och slut av mätperioden. Om avkastningen blir positiv gynnas avkastningen om USD stärks i förhållande till SEK och omvänt missgynnas en sådan avkastning om USD försvagas i förhållande till SEK. Om Underliggande index i stället utvecklats negativt under löptiden återbetalas endast nominellt belopp per obligation, vilket är lägre än ursprungligen investerat belopp. Deltagandegrader Deltagandegraden för obligationen är indikativt 00% (lägst 80%). Deltagandegraden fastställs av emittenten utifrån marknadsförutsättningarna omkring 7 juli 20. Vänligen se de slutliga villkoren för fullständig information. Viktig information Denna broschyr utgör endast marknadsföring och har sammanställts av The Royal Bank of Scotland plc (RBS). Broschyren ger inte fullständig information och prospekt och slutliga villkor innehåller viktig information om produkten, emittenten, erbjudandet och de bindande villkoren för produkten. RBS frånsäger sig även allt ansvar för eventuella tryckfel häri och broschyren kan komma att ändras utan föregående varning. Investerare uppmanas därför starkt att ta del av Prospekt och slutliga villkor, vilket finns tillgängligt på www. rbsbank.se/markets, innan ett investeringsbeslut tas. The Royal Bank of Scotland plc (RBS plc) är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Services Authority. RBS plc är registrerat i Skottland under reg.nr 9032 och har sitt säte på adressen: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. RBS NV är auktoriserat av De Nederlandsche Bank och i vissa hänseenden står banken även under tillsyn av Financial Services Authority i Storbritannien. I vissa jurisdiktioner kan RBS plc uppträda som ombud för RBS NV och omvänt kan RBS NV uppträda som ombud för RBS plc i vissa jurisdiktioner. I de fall då ett RBS-bolag marknadsför och/eller erbjuder finansiella instrument som emitteras av ett annat RBS-bolag är det marknadsförande RBS-bolaget inte skyldigt att infria de förpliktelser som vilar emittenten, såvida inte det marknadsförande RBS-bolaget har särskilt åtagit sig ett uttryckligt garantiansvar. Figuren daisy device logo, RBS, The Royal Bank of Scotland och Make it happen är varumärken som tillhör The Royal Bank of Scotland Group plc och samtliga rättigheter förbehålles. Informationen häri är endast avsedd för de tilltänkta mottagarna av materialet och innehållet får inte utan RBS föregående uttryckliga samtycke, reproduceras, återges eller kopieras, helt eller delvis, för något ändamål. Denna produkt distribueras i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB. För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta: SIP Nordic Fondkommission AB, Hitechbuilding 0, 0 52 Stockholm, Tel , Fax , ryckt på Galerie Art Silk som är PEFC-certifierad vilket innebär att produkten till minst 70 procent består av fibrer som kommer från ett hållbart skogsbruk. För mer information om USA Värdeaktier Besök

Brasilien Sprinter 5. Tecknas till och med den 24 juni 2011. En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad

Brasilien Sprinter 5. Tecknas till och med den 24 juni 2011. En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Tecknas till och med den 24 juni 2011 Brasilien Sprinter 5 En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad Erbjuds som: Sprintercertifikat

Läs mer

Sverige Tyskland Fixed Best 2

Sverige Tyskland Fixed Best 2 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Tecknas till och med den 24 juni 2011 Sverige Tyskland Fixed Best 2 Placera med exponering mot en aktiekorg bestående av 12 betydelsefulla svenska och tyska industriaktier

Läs mer

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets Business area USA Blue Chip 15 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Investera med exponering mot en aktiekorg bestående

Läs mer

Garantiobligation High Yield 8

Garantiobligation High Yield 8 Equity Structured Business Retail area Garantiobligation High Yield 8 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 28 september 2012 rbsbank.se/markets Du erbjuds att teckna Garantiobligation

Läs mer

Beta Centurion 6. Investera i en trendföljande aktiestrategi som kan ge avkastning vid både stigande och fallande börskurser

Beta Centurion 6. Investera i en trendföljande aktiestrategi som kan ge avkastning vid både stigande och fallande börskurser Beta Centurion 6 Investera i en trendföljande aktiestrategi som kan ge avkastning vid både stigande och fallande börskurser Tecknas till och med den 29 december 2008 Löptid 5 år 2 Beta Centurion 6 Till

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

Autocall Index Saviour Sverige 5

Autocall Index Saviour Sverige 5 Equity Structured Business Retail area Autocall Index Saviour Sverige 5 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 4 januari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Du erbjuds att

Läs mer

BRIC N11 (2) En tillväxtinvestering mot: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Mexiko, Turkiet, Indonesien, Pakistan, Filippinerna, Egypten och Vietnam

BRIC N11 (2) En tillväxtinvestering mot: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Mexiko, Turkiet, Indonesien, Pakistan, Filippinerna, Egypten och Vietnam BRIC N (2) BRIC N (2) En tillväxtinvestering mot: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Mexiko, Turkiet, Indonesien, Pakistan, Filippinerna, Egypten och Vietnam Tecknas till och med den 4 november 2008 Löptid

Läs mer

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Ett index med direkt exponering mot fem fonder från den

Läs mer

Autocall Index Saviour Gruvbolag

Autocall Index Saviour Gruvbolag Autocall Index Saviour Equity Structured Business Retail area Gruvbolag Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Du erbjuds

Läs mer

Sprinter Platå Plus H&M

Sprinter Platå Plus H&M Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2014-11-21 3,0

Läs mer

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial Köp senast 11 april! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Marknadsexponering mot småbolag i Europa

Marknadsexponering mot småbolag i Europa Köp senast 23 maj! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger ab Sista teckningsdag 19 september 2014 Publikt erbjudande arrangerat av SIP Nordic Fondkommission AB Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande

Läs mer

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt och Tillväxt Kapitalskyddad Trend kredit Allokerar aktivt om mellan obligationsfonder Tillväxt Villkor Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 % av Nominellt Belopp Löptid: 5 år Emittent: Commerzbank

Läs mer

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS: TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 OBLIGATION USA 1502A Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Obligation KAPITALSKYDD: 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 3 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD:

Läs mer

Indexbevis Europa Intervall. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 30 mars 2012.

Indexbevis Europa Intervall. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 30 mars 2012. Indexbevis Europa Intervall är en placering som erbjuder det bästa av antingen utvecklingen för ett brett europeiskt aktieindex eller en kupong även om index skulle utvecklas negativt. Ej Kapitalskyddad

Läs mer

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2010-12-16 Kapitalskydd

Läs mer

Obligation Global Value 1305B

Obligation Global Value 1305B VÄRDEAKTIER / HÖGRÄNTEOBLIGATIONER Aktier vars nuvarande kurs anses vara kraftigt undervärderad < Skapar framtida förutsättningar till hög direktavkastning < Fundamental genomgång ligger till grund för

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 Observera att en investering i en

Läs mer

ktieobligation Global nr 1330 1331

ktieobligation Global nr 1330 1331 Aktieobligation Global nr 1330 1331 Teckna dig senast 18 oktober 2012 ktieobligation Global nr 1330 1331 ÅRLIG RÄNTA (1330) TRYGGHET (1331) Emissionskurs (2% courtage tillkommer) 1 100% 100% Kapitalskyddat

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1

SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1 SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1 Produkt nr 7 Tecknas senast 4 oktober 213 MINST 65 % (INDIKATIVT) AVKASTNING GIVET ATT INGEN AKTIE SLUTAR UNDER -4 % PÅ SLUTDAGEN OBEGRÄNSAD AVKASTNINGSMÖJLIGHET FRÅN 4 SVENSKA

Läs mer

Börsdagens betydelse för avkastningen historiskt* Medelutveckling per år. Investeringsmodellen

Börsdagens betydelse för avkastningen historiskt* Medelutveckling per år. Investeringsmodellen Medelutveckling per år Indikativa villkor Kategori Indexcertifikat Emittent UBS AG, London Branch Löptid 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 98 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd Saknas Deltagandegrad

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Autocall Global 16 +/-

Autocall Global 16 +/- Autocall Global 16 +/- är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning vid såväl stigande, stillastående samt i viss mån vid sjunkande börser. Placeringen är avsedd för

Läs mer

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial Köp senast 5 september! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Europa & Sverige. 1218 Autocall. Europa & Sverige. Grundutbud 1218 AUTOCALL EUROPA OCH SVERIGE HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Öresundsbron, Malmö

Europa & Sverige. 1218 Autocall. Europa & Sverige. Grundutbud 1218 AUTOCALL EUROPA OCH SVERIGE HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Öresundsbron, Malmö 1218 Autocall Europa & Sverige HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Öresundsbron, Malmö Europa & Sverige Placeringen ger exponering mot två index, Europa och Sverige, och ger möjlighet till en årlig ackumulerande

Läs mer

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 Produkt nr 12 Tecknas senast 15 november 2013 MÖJLIGHET TILL 15 % (INDIKATIVT) ÅRLIG ACKUMULERANDE KUPONG...ELLER MÖJLIGHET TILL 10 % (INDIKATIVT) ÅRLIG UTBETALANDE

Läs mer