Tecknas till och med den 1 april TVI & Gotham Alpha 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tecknas till och med den 1 april 2011. TVI & Gotham Alpha 3"

Transkript

1 Tecknas till och med den 1 april 2011 TVI & Gotham Alpha 3 Placera i två index med två av världens mest kända investerare Victor Sperandeo och Joel Greenblatt. 6 års löptid med en fast slutkupong om 20%. Löptid 6 år Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB

2 2 TVI Gotham Alpha When you make a trading decision, you should feel absolutely confident that you are right, but you must also recognize that the market can prove you wrong. Victor Sperandeo, from Trader Vic Methods of a Wall Street Master, (1991, John Wiley & Sons, New York). Du erbjuds att teckna TVI & Gotham Alpha 3: Emittenten The Royal Bank of Scotland plc hade A+ i kreditvärdering från S&P (per den 10 februari 2011). Investeringen kan säljas till marknadspris under löptiden. Produktvillkor Obligation Löptid 6 år Teckningskurs 100% Nominellt belopp SEK Deltagandegrad Indikativt 200% Kapitalskydd vid ordinarie förfallodag 100% av nominellt belopp Slutkupong 20% Viktiga datum Sista teckningsdag 1 april 2011 Sista betalningsdag 8 april 2011 *, **, *** förklaras i avsnittet Risker med investeringen. RBS är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på Du erbjuds investera i TVI & Gotham Alpha 3 TVI & Gotham Alpha 3 är en strukturerad placeringsprodukt bestående av en fast slutkupong och två index som tillsammans syftar till att under sex år generera en årlig positiv avkastning oavsett marknadens riktning. Placeringen ger en fastställd slutkupong om 20 procent, vilket innebär att investerare som lägst kommer erhålla en slutkupong om 20 procent, utöver nominellt belopp, vid ordinarie förfall. Placeringen kan ge en ytterligare avkastning om något av de regelbaserade indexens slutvärdesberäkning överstiger 120 procent av startvärdet på slutdagen. Genom unika samarbeten med världskända kapitalförvaltare har RBS äran att kunna presentera Victor Sperandeo och Joel Greenblatt, båda från USA. - Victor Sperandeo har över 40 års erfarenhet inom handel med råvaror, aktier, obligationer och optioner. Han har tidigare arbetat tillsammans med George Soros och har skrivit flera uppmärksammade böcker. - Joel Greenblatt sitter i ledningen för investeringsbolaget Gotham Capital. Greenblatt är professor vid Columbia Business School och har skrivit flera bestsellers inom investeringar. Exempel på särskilda risker med regelbaserade index Regelbaserade index kan utvecklas bättre men också sämre än traditionella marknadsföljande investeringar. Regelbaserad allokering enligt historisk utveckling är inte en garanti för framtida utveckling. Precisionen i de placeringsindikatorer som ingår i Risk Stabilised TVI 1 Strategy 10% (USD) kan variera med tiden, indexet kan vid en given tidpunkt antingen visa negativ eller positiv utveckling oavsett underliggande marknaders aktuella avkastning vid samma tidpunkt. Precisionen i stock picking-modellen för Gotham Alpha US Strategy (USD) kan variera med tiden. Aktiekorgen kan vid en given tidpunkt över- eller underprestera relativt generella marknaden. Då produkten har en relativt lång löptid samt består av både en hög fast kupong och en obligationsdel så kan marknadsvärdet under löptiden i högre grad komma påverkas av ränterörelser än traditionella aktieindexobligationer. Faktisk och simulerad historisk indexutveckling*/** Indexnivå 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% Jan-01 Jan-02 Jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Gotham Alpha*/** TVI 1*/** MSCI World* SPGSCI* Grafen ovan visar den simulerade historiska utvecklingen för TVI mellan den 21 januari augusti 2009 och Gotham mellan den 21 januari november 2009 samt den faktiska historiska utvecklingen för TVI mellan den 28 augusti januari 2011 och Gotham mellan den 30 november januari För det breda världsindexet (MSCI World) och råvaruindexet (S&P GSCI) visas den faktiska historiska utvecklingen 21 januari januari Själva avkastningen på placeringen påverkas även av utvecklingen USD/SEK. Vänligen se beskrivningen på sid 4. Källa: RBS/Bloomberg.

3 TVI Gotham Alpha 3 TVI & Gotham Alpha 3 lika vikt i två särskilt utvalda index TVI underliggande indexindelning Risk Stabilised TVI 1 Strategy (USD) Bloomberg code: RBSDVCU1 Index Strategibeskrivning: Råvaror, valutor och obligationer i trendföljande långa och korta positioner. Omviktar, individuellt per underliggande, varje månad utifrån glidande medelvärden. Exponeringen justeras utifrån marknadsrisken. Målet är att ge positiv avkastning oavsett marknadsklimat. Underliggande tillgång: Energi (enbart lång position), boskap, spannmål, basmetall, äd elmetaller, jordbruksråvaror, globala valutor och räntor. Positioner tas via terminer. Bakgrund: Indexet är skapat av Victor Sperandeo. Sperandeo är en av världens mest kända kapitalförvaltare. Han har skrivit flera kritikerrosade böcker, till exempel Methods of a Wall Street Master, Trader Vic II Principles of Professional Speculation. Han har blivit utsedd av tidningen Barrons till Man of all Markets och benämnd Trader Vic the Ultimate Wall Street Pro. Victor Sperandeo Amerikanska räntor Globala valutor Jordbruksråvaror Ädelmetaller Energi Boskap Spannmål Industrimetaller Källa: EAM, RBS och Bloomberg. Basvikter från januari Gotham sektorindelning Gotham Alpha US Strategy (USD) Bloomberg code: RBSAGVU1 Index Strategibeskrivning: I Joel Greenblatts index tas lång position i aktier som väljs ut genom fundamental analys med fokus dels på företagens vinst i förhållande till sin kapitalbindning och dels på vinsten i förhållande till företagens börsvärde. Kvartalsvis omviktning. Indexet syftar till att generera avkastning samt reducera marknadsrisken genom en samtidig lika stor kort position i ett brett amerikanskt aktieindex med 500 aktier. Underliggande tillgång: Urvalsuniversum utgörs av USA s största och mest omsatta aktier. Vid varje omviktning placeras 24 aktier från samtliga sektorer med undantag för finans, fastigheter, försäkring och kraftförsörjning. Marknadsriskreduceringen utgörs av det breda amerikanska aktieindexet Excess Amerikanska Return räntor 500 Energi Strategy. Globala valutor Boskap Bakgrund: Indexet är skapat av Joel Greenblatt. Greenblatts invest- Jordbruksråvaror Spannmål mentbolag Gotham Capital avkastade från Ädelmetaller 1985 till 1994, Industrimetaller då de upphörde med extern förvaltning och fokuserade på handel i egen bok, en ackumulerad avkastning om procent att jämföra med 154 procent för S&P500. Den som vill veta mer om Greenblatts förvaltningsmetod rekommenderas läsa hans bok The Little Book That Beats The Market. Joel Greenblatt Produktionsmedel Konsumentjänster Mat, dryck och tobak Elektronik Media Läkemedel & bioteknik Detaljhandel Mjukvaror & IT-tjänster Teknologi Källa: RBS och Gotham Capital International, 9 december Faktisk historisk och simulerad historisk indexdata*/** Nyckeltal TVI Gotham Alpha Min 1-6,07% -14,65% Medel 1 6,98% 6,29% Max 1 23,23% 26,38% Antal perioder Antal positiva 1 82,66% 67,82% Årlig risk (volatilitet) 2 8,44% 9,67% Max nedgång 2-10,88% -17,95% 1 Avser utvecklingen för underliggande index mätt med ett års rullande avkastningar över de senaste fem åren. 2 Avserperioden 21 januari januari Index disclaimer 1 Gotham Capital International does not sponsor, endorse, sell or promote any investment fund or other vehicle that is offered by third parties and that seeks to provide an investment return based on the returns of the Gotham US Enhanced Value Index or the RBS VC Gotham Alpha US Index (USD). Enhanced Alpha Management, L.P. ( EAM ) created and owns rights to the methodology that is employed in connection with the Trader Vic Index. RBS N.V. has provided a contribution to the Trader Vic Index in a limited manner. RBS N.V.s s contribution is limited to performing calculations and data distribution in connection with the Index. EAM does not sponsor, endorse, sell, or promote this or any investment fund or other vehicle that is offered by third parties and that seeks to provide an investment return based on the returns of the Trader Vic Index. A decision to invest in any such investment fund or other vehicle should not be made in reliance on any of the statements set forth in this document. Prospective investors are advised to make an investment in any such fund or vehicle only after carefully considering the risks associated with investing in such funds, as detailed in an offering memorandum or similar document that is prepared by or on behalf of the issuer of the investment fund or vehicle. EAM has developed, maintained and is the sole party responsible for the methodology that is employed in connection with the Trader Vic Index.

4 TVI Gotham Alpha 4 Produktinformation Valutaexponering kan påverka avkastningen Båda index räknas i lokal valuta och en eventuell tillväxt är valutaexponerad. Den fasta slutkupongen på 20 procent är dock inte valutaexponerad. Den avkastning som en investerare erhåller på slutdagen kan vara högre såväl som lägre än en placering med en fast växelkurs. Kapitalskydd är alltid räknat i svenska kronor och påverkas inte av valutakursrörelser. Så påverkas avkastningen av valutakursutvecklingen Förutsatt att något eller båda indexens slutnivå är högre än 120 procent av nivån på startdagen innebär en stärkt US dollar att avkastningen på placeringen ökar i förhållande till att använda en fast växelkurs. Förutsatt att något eller båda indexens slutnivå är högre än 120 procent av nivån på startdagen innebär en försvagad US dollar att avkastningen på placeringen minskar i förhållande till att använda fast växelkurs. Hur avkastningen beräknas Avkastningen för TVI & Gotham Alpha 3 beror på tre faktorer: 1. Utvecklingen för de underliggande indexen samt slutkupongen. Slutkupongen för TVI & Gotham Alpha är ett belopp motsvarande 20 procent av nominellt belopp per obligation. Utvecklingen för respektive index beräknas som den procentuella skillnaden mellan index slutliga nivå och 120 procent av indexnivån på startdagen, multiplicerat med 50 procent vikt. Den slutliga nivån för respektive index beräknas som ett genomsnitt av löptidens utveckling de sex sista kvartalen (7 mättillfällen). Genomsnittsberäkningen innebär att avkastningen kan bli både lägre eller högre än de underliggande indexens utveckling. Metoden är vanlig för att stabilisera värdeutvecklingen vid slutet av löptiden. Därmed skapas fördelaktiga emissionsvillkor och en lägre teckningskurs. 2. Av den del som respektive index eventuellt överstiger 120 procent av startnivån kommer investerare ta del av hälften av sådan indexutveckling, då 50 procent av kapitalet är exponerat mot vardera index. Om ett index slutliga nivå befinner sig 40 procent högre än dess nivå på startdagen och det andra indexet är oförändrat sedan startdagen, kommer investerare erhålla 10 procent. Dessa 10 procent justeras i steg två för växelkursförändringen mellan USD/SEK mellan start och slut för mätperioden. Så om valutakursen gått emot investeringen med 10 procent blir avkastningen 9 procent utöver den fasta kupongen. Om valutakursen gått med placeringen med 10 procent blir avkastningen således 11 procent utöver den fasta kupongen. Vad är en aktieindexobligation? En aktieindexobligation är en kapitalskyddad placering, dvs emittenten har åtagit sig att återbetala som lägst nominellt belopp vid ordinarie återbetalningsdag, som består av en obligationsdel och en optionsdel. Obligationen är en så kallad nollkupongare, en obligation som köps till rabatt istället för att en årlig ränta faller ut. Rabatten används till att köpa en optionsdel kopplad till den marknad som investeringen görs i. Om optionen förfaller utan värde på slutdagen kommer placeraren att erhålla obligationens nominella belopp. Historisk simulerad utbetalning** Efter 6 år Uttryckt på årsbasis Min 71,83% 9,44% Medel 106,79% 12,73% Max 194,79% 19,74% Tabellen ovan visar historisk simulerad utbetalning (exklusive kapitalskyddet) för TVI & Gotham Alpha 3 med rullande förfallodagar med en dags förskjutning från första möjliga förfallodagen den 21 januari januari 2011 (totalt utfall). Samtliga utbetalningar inkluderar slutkupong. Källa: RBS/Bloomberg. 3. Den valutajusterade utvecklingen utöver kupongen multipliceras därefter med deltagandegraden om indikativt 200 procent. Detta adderas till den fasta kupongen och ger investeringens totala avkastning. Om båda indexens slutvärde utvecklas negativt eller sämre än 20 procent har emittenten åtagit sig att återbetala som lägst 100 procent av det nominella investeringsbeloppet på återbetalningsdagen plus en slutkupong om 20 procent. Kapitalskyddad produkt räkneexempel*** Teckningskurs inklusive Nominellt belopp Totalt investerings- Indexutveckling Indexutveckling Fast slutkupong Indikativ deltagande- Återbetalnings- Produktavkastning Årsavkastning courtage belopp 1 TVI 2 Gotham 2 grad belopp 103,00% SEK SEK ,00% 50,00% 20,00% 200% SEK ,76% 9,75% 103,00% SEK SEK ,00% 50,00% 20,00% 200% SEK ,63% 6,47% 103,00% SEK SEK ,00% 0,00% 20,00% 200% SEK ,50% 2,58% 103,00% SEK SEK ,00% -30,00% 20,00% 200% SEK ,50% 2,58% Tabellerna ovan visar exempelavkastningen på en investering med lika villkor som TVI & Gotham Alpha 3. 1 Inklusive courtage. 2 Antagen oförändrad växelkurs USD/SEK. Indexutvecklingen påverkas även av valutakursen USD/SEK, vänligen se avsnitt ovan.

5 TVI Gotham Alpha 5 Risker med investeringen Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna förenade med en investering i en strukturerad produkt, vänligen se prospekt för mer riskinformation. En investering i en strukturerad produkt är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. RBS lämnar inte någon rådgivning eller rekommendation i något hänseende genom broschyren eller prospektet. Före ett investeringsbeslut ska potentiella investerare därför konsultera sina egna professionella rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och noggrant överväga investeringen mot bakgrund av investerarens egna förhållanden och informationen i prospektet. Emittentrisk Såväl kapitalskyddet i obligationerna som avkastningsmöjligheten i obligationerna är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på den ordinarie återbetalningsdagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Förtida avveckling Om investeraren väljer att sälja den aktuella produkten före återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Ju närmare emissionsdagen en förtida avveckling sker desto högre är risken för att värdet på den strukturerade produkten understiger såväl det ursprungligen investerade beloppet som det nominella beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in certifikaten i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningen på obligationerna. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, valutakursrisker och/ eller politiska risker. De regelbaserade investeringsstrategierna för respektive index har konstruerats utifrån historiska marknadsdata och under antagandet att framtida marknader kommer att uppvisa likartade handelsmönster men det finns inte någon garanti för att så kommer bli fallet. En investering i de strukturerade produkterna kommer ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. Valutarisk Obligationerna tecknas och handlas i svenska kronor (SEK) men beräkningen av de belopp som kan komma att betalas ut under Obligationerna påverkas av förändringen (positiv eller negativ) i valutakursen mellan USD och SEK, vilket även inverkar på marknadsvärdet under löptiden. Skatter Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i de strukturerade produkterna utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. Andrahandsmarknad SIP Nordic Fondkommission kommer, under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andrahandsmarknad för de strukturerade produkterna. Behöver du tillgång till kapitalet under löptiden förmedlar SIP Nordic Fondkommission normalt köpkursen avseende placeringen på andrahandsmarknaden. Du kan på detta sätt ta hem eventuell värdestegring vid den tidpunkten som passar just dig. Avslut sker till marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge. Förtida försäljning kan således ske till ett såväl högre som lägre värde än produktens teckningskurs och under onormala marknadsförhållanden kan likviditeten i marknaden vara starkt begränsad. Historisk/simulerad historisk information Information markerad med * avser historisk information och information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på emittentens egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå andra resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att den strukturerade produktens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i broschyren. Om en graf innehåller andra index än den aktuella underliggande exponeringen syftar detta till att underlätta förståelsen av aktuell produkt och utgör inte en jämförelse mellan olika placeringsalternativ. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av den strukturerade produkten. Räkneexemplet visar produktens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. Prospekt och villkor Denna broschyr utgör endast marknadsföring och innan ett investeringsbeslut tas, ska investerare därför ta del av aktuellt prospekt, vilket finns tillgängligt på se/markets. Prospektet innehåller viktig information om produkten, emittenten, erbjudandet och de bindande villkoren för produkten. Erbjudandet lämnas av SIP Nordic Fondkommission samt i förekommande fall av andra. Förbehåll Erbjudandet kan återkallas eller begränsas om emissionsvolymen understiger SEK , om marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet eller erbjudandet helt eller delvis omöjliggörs eller försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Produktkostnader Vid utgivning av strukturerade produkter förekommer kostnader för bland annat produktion, extern distribution, börsnotering, licenser och riskhantering. För att nå kostnadstäckning tas courtage ut vid köp. I teckningskursen ingår även ett tredjeparts-, distributörs- och marknadsförararvode vars storlek påverkas av förändringar i räntenivå, priset på de finansiella instrument som ingår i produkten, riskhantering och extern distribution. Arvodet är därför inte i förväg helt fastställt utan uppgår till ca 0,6-1,0 procent per år, beräknat på produktens nominella belopp och med antagandet att dessa innehas till ordinarie återbetalningsdag. Ytter - ligare information om ersättningar erhålls på förfrågan från SIP Nordic Fondkommission. Anmälan Teckningsanmälan skickas till: SIP Nordic Fondkommission AB Hitechbuilding 101, Stockholm Tel Fax Index disclaimer 2 Although The Royal Bank of Scotland plc and its affiliates ( RBS ) will obtain information for inclusion in or for use in the calculation of the Gotham Alpha US Strategy (USD) and Risk Stabalised TVI 1 Strategy 10% (USD) and its constituents ( Index ) from sources which RBS considers reliable, RBS will not independently verify such information and does not guarantee the accuracy and/or the completeness of the Index or any data included therein. RBS is under no obligation to advise any person of any error in the Index. RBS makes no express or implied representations or warranties concerning (i) the accuracy or completeness of this description, (ii) whether or not the Index may achieve any particular level or meet or correlate with any particular objective or (iii) the fitness for any purpose of the Index or this description. RBS accepts no legal liability to any person in connection with (i) this description and (ii) its publication and dissemination of the Index. References to the underlying index and the underlying index provider are included only to describe one component of the calculation of the Index and not to indicate any sponsorship, endorsement, sale or promotion by the underlying index provider of the underlying index or products linked to it. The Index provider is independent from and not a partner, group company or agent of RBS. Nothing in this disclaimer will: (i) exclude or restrict any obligation RBS may have to any recipient of this description, nor any liability RBS may incur to any such recipient, under the Financial Services and Markets Act 2000, or the regulatory regime thereunder; or (ii) exclude or restrict, to an extent prohibited by law, any duty or liability RBS may have to any recipient of this description. RBS owns intellectual property rights in the Index and in this description, which has been supplied by RBS. Any use of any such intellectual property rights must be with the consent of RBS. References to underlying indices and underlying index providers are included only to describe the components upon which the structured products are based and not to indicate any association between The Royal Bank of Scotland plc and underlying index providers. The structured products are not in any way sponsored, endorsed or promoted by underlying index providers.

6 Villkor och indikativ tidsplan Vad är TVI & Gotham Alpha 3? TVI & Gotham Alpha 3 är strukturerade produkter (obligationer) som emitteras av The Royal Bank of Scotland plc och som förfaller till betalning i maj Obligationerna tecknas i poster om minst fem stycken och därefter i poster om minst en obligation. Varje obligation har ett nominellt belopp om SEK med kapitalskydd, dvs. emittenten åtar sig att återbetala som lägst nominellt belopp vid ordinarie återbetalningsdag. Obligationerna emitteras till kursen 100%, dvs. SEK per obligation (minsta investering SEK ). Avkastningen på obligationerna är kopplad till utvecklingen för två index och förändringen i valutakursen USD/ SEK. Eftersom de aktuella obligationerna har en relativt komplicerad underliggande struktur erbjuds och uppmanas även potentiella investerare att ta del av de fullständiga reglerna för underliggande index, som hålls tillgängliga vid förfrågan. Underliggande index Underliggande index är Gotham Alpha US Strategy (USD) (Bloomberg Code: RB- SAGVU1 Index) och Risk Stabilised TVI 1 Strategy 10% (USD) (Bloomberg Code: RBSDVCU1 Index). Gotham Alpha US Strategy (USD) kan förenklat sägas utgöra en riskjusterad strategi som syftar till att generera avkastning på skillnaden mellan en lång position i Excess Return Gotham Enhanced Value Strategy (USD) (som utgör en excess returnversion av Gotham US Enhanced Value Index (Total Return)) och en kort position i Excess Return 500 Strategy (USD). Dessa är i sin tur exponerade mot ett begränsat urval av amerikanska företag utvalda ur ett stort urvalsuniversum och viktas om regelbundet utifrån fastställda kriterier. Exponeringen påverkas även av en dynamisk exponeringsfaktor. Exponeringsfaktorn är 100% om volatiliteten under föregående mätperiod är mellan 7% och 12%. Exponeringsfaktorn kan reduceras stegvis ner till noll om volatiliteten under föregående mätperiod har ökat och om volatiliteten under föregående mätperiod har sjunkit så ökar exponeringsfaktorn upp till maximalt 150%. RBS Risk Stabilised TVI 4 Strategy 10% (USD) kan förenklat sägas utgöra en riskjusterad strategi exponerad mot Trader Vic Index Excess Return som i sin tur är en strategi som intar långa och korta positioner i en portfölj av olika terminskontrakt avseende råvaru-, valuta- och räntenoteringar utifrån en regelbaserad metodik. Exponeringen mot denna strategi påverkas även av en dynamisk exponeringsfaktor. Exponeringsfaktorn är 100% om volatiliteten under föregående mätperiod är mellan 7,5% och 10%. Exponeringsfaktorn kan reduceras stegvis ner till noll om volatiliteten under föregående mätperiod har ökat och om volatiliteten under föregående mätperiod har sjunkit så ökar exponeringsfaktorn upp till maximalt 150%. Hur beräknas avkastningen? Avkastningsstrukturen för TVI & Gotham Alpha 3 består av två huvudkomponenter; dels slutkupongen och dels utvecklingen för respektive index under löptiden. Slutkupongen för TVI & Gotham Alpha 3 är ett belopp motsvarande 20% av nominellt belopp per obligation (dvs. SEK per obligation). Utvecklingen för respektive index beräknas som den procentuella skillnaden mellan index slutliga nivå och 120% av indexnivån på startdagen (vilken förväntas bli den 5 maj 2011). Detta innebär att investerare tar del av eventuell utveckling för respektive index som överstiger 120% av relevant startnivå. Av den del som respektive index eventuellt överstiger 120% av startnivån kommer investerare ta del av hälften av sådan indexutveckling, då 50% av kapitalet är exponerat mot vardera index, dvs. exempelvis att om ett index slutliga nivå befinner sig 30% högre än dess nivå på startdagen kommer investerare ta del av 5% av utvecklingen för det indexet. Obligation Indikativ tidsplan Sista teckningsdag 1 april 2011 Sista likviddag 8 april 2011 Index startdag 5 maj 2011 Emissionsdag 3 4 maj 2011 Index slutdag 5 maj 2017 Förfallodag 19 maj 2017 Clearing Euroclear Sweden Börsregistrering London Stock Exchange Indikativa villkor Emittent The Royal Bank of Scotland plc Emittentens kreditbetyg från S&P A+ (per den 10 februari 2011) Valuta SEK Nominellt belopp Lägsta teckningsbelopp Nominellt (10 obligationer) Teckningskurs av nominellt belopp 100% Slutkupong vid ordinarie förfall 20% Courtage 3% Indikativ deltagandegrad 200% (lägst 180%) Kapitalskydd av nominellt belopp 100% vid ordinarie återbetalningsdag Underliggande index Gotham Alpha US Strategy (USD), Risk Stabilised TVI 1 Strategy 10% (USD) 3 Leverans av värdepapper sker påföljande dagar. Genomsnittsberäkning: Respektive index slutliga nivå mäts som respektive index aritmetiska genomsnitt vid sju mättillfällen under arton månader mot slutet av löptiden. Utvecklingen för respektive index kan således bli såväl positiv som negativ och eftersom respektive index slutliga nivå beräknas som ett genomsnitt kan den slutliga nivån bli högre eller lägre än den faktiska nivån på slutdagen (vilken förväntas bli den 5 maj 2017). Om den slutliga utvecklingen för något eller båda index överstiger 120% jämfört med startkursen kommer hälften av den överskjutande eventuella utvecklingen för något index eller båda index även påverkas av den positiva eller negativa valutakursförändringen för USD/SEK under löptiden samt slutligen multipliceras med deltagandegraden. Till exempel, om det ena indexet på slutdagen jämfört med startdagen är +30% och det andra indexet är +20% samtidigt som valutakursförändringen är motsvarande -5% och deltagandegraden är 200% kommer investerare erhålla 200*5%*95%= 9,5% avkastning utöver kupongen om 20% vid ordinarie återbetalningsdagen. Deltagandegrad Deltagandegraden för obligationen är indikativt 200% (lägst 180%). Deltagandegraden fastställs av emittenten utifrån marknadsförutsättningarna omkring 3 mars Vänligen se de slutliga villkoren för fullständig information. Denna broschyr utgör endast marknadsföring och har sammanställts av The Royal Bank of Scotland plc (RBS). Broschyren ger inte fullständig information och prospekt och slutliga villkor innehåller viktig information om produkten, emittenten, erbjudandet och de bindande villkoren för produkten. RBS frånsäger sig även allt ansvar för eventuella tryckfel häri och broschyren kan komma att ändras utan föregående varning. Investerare uppmanas därför starkt att ta del av Prospekt och slutliga villkor, vilket finns tillgängligt på innan ett investeringsbeslut tas. The Royal Bank of Scotland plc (RBS plc) är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Services Authority. RBS plc är registrerat i Skottland under reg.nr och har sitt säte på adressen: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. RBS NV är auktoriserat av De Nederlandsche Bank och i vissa hänseenden står banken även under tillsyn av Financial Services Authority i Storbritannien. I vissa jurisdiktioner kan RBS plc uppträda som ombud för RBS NV och omvänt kan RBS NV uppträda som ombud för RBS plc i vissa jurisdiktioner. I de fall då ett RBSbolag marknadsför och/eller erbjuder finansiella instrument som emitteras av ett annat RBS-bolag är det marknadsförande RBS-bolaget inte skyldigt att infria de förpliktelser som vilar emittenten, såvida inte det marknadsförande RBS-bolaget har särskilt åtagit sig ett uttryckligt garantiansvar. Figuren daisy device logo, RBS, The Royal Bank of Scotland och Make it happen är varumärken som tillhör The Royal Bank of Scotland Group plc och samtliga rättigheter förbehålles. Informationen häri är endast avsedd för de tilltänkta mottagarna av materialet och innehållet får inte utan RBS föregående uttryckliga samtycke, reproduceras, återges eller kopieras, helt eller delvis, för något ändamål. Denna produkt distribueras i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB. För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta: SIP Nordic Fondkommission AB, Hitechbuilding 101, Stockholm, Tel , Fax , Tryckt på Galerie Art Silk som är PEFC-certifierad vilket innebär att produkten till minst 70 procent består av fibrer som kommer från ett hållbart skogsbruk. Vill du veta mer om TVI & Gotham Alpha 3 Besök

USA Värdeaktier. Tecknas till och med den 24 juni 2011

USA Värdeaktier. Tecknas till och med den 24 juni 2011 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Tecknas till och med den 24 juni 20 USA Värdeaktier En indexexponering mot amerikanska bolag med undervärderade aktier och god avkastningspotential i samarbete med

Läs mer

Garantiobligation High Yield 8

Garantiobligation High Yield 8 Equity Structured Business Retail area Garantiobligation High Yield 8 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 28 september 2012 rbsbank.se/markets Du erbjuds att teckna Garantiobligation

Läs mer

Beta Centurion 6. Investera i en trendföljande aktiestrategi som kan ge avkastning vid både stigande och fallande börskurser

Beta Centurion 6. Investera i en trendföljande aktiestrategi som kan ge avkastning vid både stigande och fallande börskurser Beta Centurion 6 Investera i en trendföljande aktiestrategi som kan ge avkastning vid både stigande och fallande börskurser Tecknas till och med den 29 december 2008 Löptid 5 år 2 Beta Centurion 6 Till

Läs mer

Aktiv Ränta Trygghet 2

Aktiv Ränta Trygghet 2 Aktiv Ränta Trygghet 2 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 4 januari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Kapitalskyddad investering mot ett index med exponering mot fem

Läs mer

BRIC N11 (2) En tillväxtinvestering mot: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Mexiko, Turkiet, Indonesien, Pakistan, Filippinerna, Egypten och Vietnam

BRIC N11 (2) En tillväxtinvestering mot: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Mexiko, Turkiet, Indonesien, Pakistan, Filippinerna, Egypten och Vietnam BRIC N (2) BRIC N (2) En tillväxtinvestering mot: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Mexiko, Turkiet, Indonesien, Pakistan, Filippinerna, Egypten och Vietnam Tecknas till och med den 4 november 2008 Löptid

Läs mer

Råvaror RICI Enhanced 5

Råvaror RICI Enhanced 5 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Tecknas till och med den 13 maj 2011 Råvaror RICI Enhanced 5 En till 90 procent kapitalskyddad placering med bred exponering mot råvaror Erbjuds som: Råvaruindexobligation

Läs mer

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Ett index med direkt exponering mot fem fonder från den

Läs mer

Brasilien Sprinter 5. Tecknas till och med den 24 juni 2011. En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad

Brasilien Sprinter 5. Tecknas till och med den 24 juni 2011. En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Tecknas till och med den 24 juni 2011 Brasilien Sprinter 5 En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad Erbjuds som: Sprintercertifikat

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

Autocall Index Saviour Sverige 5

Autocall Index Saviour Sverige 5 Equity Structured Business Retail area Autocall Index Saviour Sverige 5 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 4 januari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Du erbjuds att

Läs mer

Sverige Tyskland Fixed Best 2

Sverige Tyskland Fixed Best 2 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Tecknas till och med den 24 juni 2011 Sverige Tyskland Fixed Best 2 Placera med exponering mot en aktiekorg bestående av 12 betydelsefulla svenska och tyska industriaktier

Läs mer

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets Business area USA Blue Chip 15 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Investera med exponering mot en aktiekorg bestående

Läs mer

Globala Aktier 4. Hävstångscertifikat. rbsbank.se/markets. Hävstångscertifikat. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 3 maj 2013

Globala Aktier 4. Hävstångscertifikat. rbsbank.se/markets. Hävstångscertifikat. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 3 maj 2013 Globala Aktier 4 Hävstångscertifikat Business area Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 3 maj 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Investera med exponering

Läs mer

Autocall Index Saviour Gruvbolag

Autocall Index Saviour Gruvbolag Autocall Index Saviour Equity Structured Business Retail area Gruvbolag Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Du erbjuds

Läs mer

KALENDER- STRATEGI ASIEN

KALENDER- STRATEGI ASIEN KALENDER- STRATEGI ASIEN Köp senast 17 april! Aktieindexobligation Kalenderstrategi Asien 4 Kapitalskyddad Villkor Kategori Aktieindexobligation Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Garant är

Läs mer

Sprinter Svenska Banker Platå

Sprinter Svenska Banker Platå a b Sprinter Svenska Banker Platå Exponering mot de fyra svenska storbankerna Bild: Tuned_In / istockphoto.com Teckningskurs Kapitalskydd Löptid Valuta Deltagandegrad Platå Riskbarriär Underliggande aktier

Läs mer

Autocall Amerikanska Storbolag

Autocall Amerikanska Storbolag ab Sista teckningsdag 5 december 2014 Publikt erbjudande arrangerat av SIP Nordic Fondkommission AB Autocall Amerikanska Storbolag Exponering mot fyra amerikanska storbolag med möjlighet till ackumulerande

Läs mer

Aktiv Total. Strategiobligation. Fångar positiva trender i flera tillgångsslag. Aktiv Total 14. Aktiv Total Tillväxt 14. Kapitalskydd: 100 %¹

Aktiv Total. Strategiobligation. Fångar positiva trender i flera tillgångsslag. Aktiv Total 14. Aktiv Total Tillväxt 14. Kapitalskydd: 100 %¹ Strategiobligation Aktiv Total Fångar positiva trender i flera tillgångsslag Aktiv Total 14 Aktiv Total Tillväxt 14 VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Löptid: 5 år Emittent: UBS

Läs mer

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger ab Sista teckningsdag 19 september 2014 Publikt erbjudande arrangerat av SIP Nordic Fondkommission AB Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande

Läs mer

Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore.

Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore. Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore. Emittent: UBS AG, Jersey Branch. Distributör: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ).

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

AIO Europeiska Värdeaktier 2

AIO Europeiska Värdeaktier 2 AIO Europeiska Värdeaktier 2 En placering med exponering mot ett index bestående av 50 högutdelande bolag, med fullt kapitalskydd Sista teckningsdag: 26 december 2014 Publikt erbjudande av SIP Nordic Fondkommission

Läs mer

Autocall Global 16 +/-

Autocall Global 16 +/- Autocall Global 16 +/- är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning vid såväl stigande, stillastående samt i viss mån vid sjunkande börser. Placeringen är avsedd för

Läs mer

Aktier, råvaror eller räntor

Aktier, råvaror eller räntor Aktiv Total 11 Aktiv Total Tillväxt 11 Strategiobligation Fångar positiva trender i flera tillgångsslag Aktier, råvaror eller räntor Anmälningsperiod: 18 mars 2009 30 april 2009 Emittent: UBS AG, London

Läs mer

Börsdagens betydelse för avkastningen historiskt* Medelutveckling per år. Investeringsmodellen

Börsdagens betydelse för avkastningen historiskt* Medelutveckling per år. Investeringsmodellen Medelutveckling per år Indikativa villkor Kategori Indexcertifikat Emittent UBS AG, London Branch Löptid 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 98 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd Saknas Deltagandegrad

Läs mer

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery Autocall Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery AUTOCALL Exponering mot Brasilien, Indien, Kina och Ryssland BRIC Combo Recovery Autocall Ej Kapitalskyddad

Läs mer

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt och Tillväxt Kapitalskyddad Trend kredit Allokerar aktivt om mellan obligationsfonder Tillväxt Villkor Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 % av Nominellt Belopp Löptid: 5 år Emittent: Commerzbank

Läs mer

Indexbevis Norden 3. Ej Kapitalskyddad

Indexbevis Norden 3. Ej Kapitalskyddad Indexbevis Norden 3 är en placering som följer utvecklingen i ett nordiskt aktieindex. Placeringen är avsedd för dig som tror att de nordiska aktiemarknaderna kommer att utvecklas väl under de kommande

Läs mer

Sprinter Platå Plus H&M

Sprinter Platå Plus H&M Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2014-11-21 3,0

Läs mer

Indexbevis Europa Intervall. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 30 mars 2012.

Indexbevis Europa Intervall. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 30 mars 2012. Indexbevis Europa Intervall är en placering som erbjuder det bästa av antingen utvecklingen för ett brett europeiskt aktieindex eller en kupong även om index skulle utvecklas negativt. Ej Kapitalskyddad

Läs mer