Beta Centurion 6. Investera i en trendföljande aktiestrategi som kan ge avkastning vid både stigande och fallande börskurser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beta Centurion 6. Investera i en trendföljande aktiestrategi som kan ge avkastning vid både stigande och fallande börskurser"

Transkript

1 Beta Centurion 6 Investera i en trendföljande aktiestrategi som kan ge avkastning vid både stigande och fallande börskurser Tecknas till och med den 29 december 2008 Löptid 5 år

2 2 Beta Centurion 6 Till följd av den fördjupade finanskrisen är bilden av konjunkturutvecklingen betydligt mörkare än i augusti, då Konjunkturinstitutet presenterade sin senaste prognos. Konjunkturinstitutet, oktober 2008 Du erbjuds att teckna Beta Centurion 6: En trendföljande aktiestrategi som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande europeiska aktiemarknader. Strategin arbetar utifrån förutbestämda regler samtidigt med både långsiktiga och kortsiktiga pristrender. The Royal Bank of Scotland plc har AA- i kreditvärdering från S&P (oktober 2008). Produktvillkor Trygghet/ Tillväxt Certifikat Löptid 5 år 5 år Teckningskurs 00%/0% 20% Indikativ deltagandegrad 00%/70% 00% Nominellt belopp/avkastningsgrundande belopp Kapitalskydd på förfallodagen SEK % av nominellt belopp SEK % Viktiga datum Sista teckningsdag 29 december 2008 Sista betalningsdag 9 januari 2009 *, **, *** förklaras i avsnittet Risker med investeringen. Varför skall du investera i Beta Centurion 6? Beta Centurion 6 ger dig möjlighet att tjäna på långsiktigt stigande såväl som fallande börskurser. Strategin arbetar också med sådana kortsiktiga pristrender som tenderar uppstå oberoende av riktningen för den långsiktiga trenden. Du behöver inte tänka på om det är rätt eller fel tidpunkt att gå in i aktiemarknaden. Beta Centurion 6 arbetar regelbaserat och systematiskt oavsett marknadsläge och marknadens riktning. Med de oroligheter som råder på aktiemarknaderna för närvarande är det svårt att se en klar riktning för börsutvecklingen den närmsta tiden. Beta Centurion-strategin har historiskt visat goda resultat oavsett börsutveckling*. Vid eventuell negativ strategiutveckling återbetalar RBS hela det nominella beloppet vad gäller obligationen. Investeringscertifikatet saknar dock kapitalskydd och kan således förfalla helt utan värde. RBS grundades 727 och har högt kreditbetyg från det ackrediterade ratinginstitutet S&P. Historisk indexutveckling*/** Indexnivå RBS, vinnare av Structured Products Europe Awards 2008 Best in the Nordic region. 0 4 feb-97 4 feb-98 4 feb-99 4 feb-00 4 feb-0 4 feb-02 4 feb-03 4 feb-04 4 feb-05 4 feb-06 4 feb-07 4 feb-08 **Beta Centurion Europa Index *OMX Index *Världsindex (MSCI World SEK) Diagrammet ovan visar den faktiska utvecklingen av Beta Centurion Europa Index samt två referensindex under perioden 4 februari oktober Källa: RBS/Bloomberg.

3 Beta Centurion 6 3 Produktinformation Så fungerar Beta Centurion 6 Beta Centurion 6 bygger på en modell där en korg med 20 aktier systematiskt placeras om veckovis enligt strikt definerade regler. Syftet är att konsekvent identifiera de aktier som har potential att uppvisa, för strategin, positiva kortsiktiga kursrörelser. Beta Centurion 6 är en strategi som förvaltas systematiskt enligt en datormodell, utan den förvaltarrisk som t ex hedgefonder ofta har. Strategins veckovisa korgallokering verkar i två steg. Först avgörs om urvalsuniversum befinner sig i ett positivt eller negativt marknadsklimat utifrån trenden för S&P Europe 350 Index, vilket är ett brett benchmark till den europeiska marknaden. Vid positivt marknadsklimat arbetar strategin enbart med långa positioner som ger positiv avkastning vid positiv korgutveckling. Vid negativt marknadsklimat arbetar strategin tvärtom enbart med korta positioner som ger positiv avkastning vid negativ korgutveckling. I det andra steget väljs vilka 20 aktier som ska ingå i korgen fram till nästkommande veckovisa korgallokering. Under positivt marknadsklimat köps de 20 aktier ur urvalsuniversum som visat sämst utveckling under föregående vecka, se alt. nedan. Under negativt marknadsklimat säljs (blankas) de aktier som visat mest positiv utveckling föregående vecka, se alt. 2 nedan. Aktievalet bygger på ett förhållande som under lång tid identifierats inom finansiell forskning, så kallad återgång till medelvärdet (eng. mean reversion), vilket innebär att kraftiga rörelser tenderar att följas av en motrörelse (rekyl). Historisk utveckling mätt på års- och månadsbasis** Strategiavkastning Årligen Månatligen Min -4,5% -8,06% Medel 20,5%,53% Max 60,4% 3,9% Antal perioder Antal positiva 97% 66% Risk (volatilitet),94%,2% Sharpekvot,69 0,4 28 okt okt 04 7,05% 28 okt okt 05 54,5% 28 okt okt 06 20,32% 28 okt okt 07 0,74% 28 okt okt 08 9,23% Tabellen visar avkastningen för Beta Centurion-strategin mätt med ett års, respektive en månads, rullande avkastningar över de senaste tio åren. Alt. korgexponering vid positiv trend Urvalsuniversum 20 sämst presterande aktierna Lång aktiekorg (köp) Lång korg Aktie Aktie 20 Beta Centurion strategin Alt. 2 korgexponering vid negativ trend Urvalsuniversum 20 bäst presterande aktierna Kort aktiekorg (sälj) Kort korg Aktie Kort Aktie korg 20 Aktie 20 Beta Centurion strategin Hur avkastningen beräknas Avkastningen för Beta Centurion 6 beror på två faktorer: utvecklingen i det underliggande indexet och deltagandegraden. Utvecklingen i det underliggande indexet beräknas som skillnaden mellan startkursen och slutkursen. Slutkursen beräknas som ett genomsnitt av indexnivån under de tolv sista månadernas 3 mättillfällen. Genomsnittsberäkningen innebär att avkastningen kan bli både något lägre eller något högre än det underliggande indexets utveckling. Metoden är vanlig för att stabilisera värdeutvecklingen vid slutet av löptiden. Skillnaden mellan indexets start- och slutkurs multipliceras med deltagandegraden. Därmed beräknas investeringens totala avkastning. För obligationen gäller att om avkastningen skulle vara negativ återbetalar emittenten 00 procent av det nominella beloppet. Investeringsbelopp utöver det nominella beloppet är inte skyddat. Investeringscertifikatet saknar dock kapitalskydd. Underliggande tillgångar Beta Centurion 6 är en investering med exponering mot en trendföljande aktiestrategi som nyttjar de affärsmöjligheter som uppstår i och med att aktier på kort sikt tenderar att pendla över och under sitt eget medelvärde. Strategins utveckling beräknas och kontrolleras av Standard & Poor s som är oberoende och kanske världsledande inom indexberäkning, vilket för med sig att strategiutvecklingen beräknas i form av ett index Beta Centurion Europa Index. Investeringens urvalsuniversum utgörs av de 00 största bolagen på den paneuropeiska aktiemarknaden, till exempel BMW, ABB, Nokia och StatoilHydro. Vid varje givet tillfälle är strategin exponerad mot kursutvecklingen för 20 av dessa aktier.

4 4 Beta Centurion 6 Historisk avkastning** Beta Centurion 6 Trygghet Tillväxt Lägsta 6,78% 72,64% Medelvärde 5,98% 227,04% Högsta 224,27% 338,75% Antal test Historisk avkastning för Trygghet och Tillväxt (inkl. courtage och ev. överkurs)** 320% 280% 240% 200% 60% 20% 80% 40% 0% 4 feb-02 4 feb-03 4 feb-04 4 feb-05 4 feb-06 4 feb-07 4 feb-08 Tillväxtavkastning Trygghetsavkastning Medelavkastning: Tillväxt Medelavkastning: Trygghet Diagrammet visar historisk avkastning för Beta Centurion 6 Trygghet och Tillväxt. Beräkningarna är baserade på perioder om 5 år med en dags förskjutning. Den första perioden löper från den 4 februari februari 2002 och den sista perioden löper från den 28 oktober oktober Medelvärdet under dessa år för Trygghet var 5,98% och för Tillväxt 227,04%. Uträkningarna är gjorda inklusive eventuell överkurs och courtage. Källa: RBS/ Bloomberg. Historisk avkastning** Beta Centurion 6 Investeringscertifikat Lägsta 450,54% Medelvärde 63,73% Högsta 948,87% Antal test 748 Historisk avkastning för Investeringscertifikat (inkl. courtage)** 900% 700% 500% 300% 00% -00% 4 feb-02 4 feb-03 4 feb-04 4 feb-05 4 feb-06 4 feb-07 4 feb-08 Historisk avkastning: Beta Centurion 6 Investeringscertifikat Medelvärde historisk avkastning Diagrammet visar historisk avkastning för Beta Centurion 6 Investeringscertifikat. Beräkningarna är baserade på perioder om 5 år med en dags förskjutning. Den första perioden löper från den 4 februari februari 2002 och den sista perioden löper från den 28 oktober oktober Medelvärdet under dessa år var 63,73%. Uträkningarna är gjorda inklusive eventuell överkurs och courtage. Källa: RBS/Bloomberg. Indexutveckling under 2008* 20% 0% 00% 90% 80% 70% 60% 50% Jan-08 Feb-08 Mars-08 April-08 Maj-08 Juni-08 Juli-08 Aug-08 Sep-08 Okt-08 Beta Centurion Index OMX Index Diagrammet ovan visar den faktiska utvecklingen för Beta Centurion Europa Index samt OMXS30 under perioden januari oktober. Källa RBS/Bloomberg

5 Beta Centurion 6 5 Ska du investera i en trygg kapitalskyddad produkt? Kapitalskyddade produkter passar dig som vill göra en investering med möjlighet till den avkastning marknaden eller en viss investeringsstrategi kan ge, alternativt högre eller lägre avkastning beroende på den aktuella deltagandegraden. Det här samtidigt som du vill ha extra god kontroll över vilka risker du tar. Tack vare produktens konstruktion vet du alltid vilken risk du tar uttryckt i antal kronor. Kapitalskyddet gäller vid löptidens slutdag då emittenten återbetalar det nominella beloppet. Eventuell överkurs och courtage är inte skyddat. Vid försäljning av produkten innan löptidens slut prissätts den till marknadspris utan kapitalskydd. En kapitalskyddad produkt består av en obligationsdel och en optionsdel, se figur till höger. Obligationen är en så kallad nollkupongare, en obligation som köps till rabatt istället för att en årlig ränta faller ut. Rabatten används till att köpa en optionsdel kopplad till den marknad/ strategi som investeringen görs i. Om optionen förfaller utan värde på slutdagen kommer placeraren i alla fall att erhålla obligationens nominella belopp. Ska du investera i ett investeringscertifikat med hög risk? Det är stor skillnad på att investera i investeringscertifikat och en kapitalskyddad strukturerad produkt. Investeringscertifikatet innehåller inget kapitalskydd men kan ge mycket god avkastning tack vare sin hävstångseffekt och sett utifrån den låga kapitalinsats som krävs jämfört med en kapitalskyddad investering. Investeringscertifikatet tappar däremot hela sitt värde om utvecklingen för underliggande exponering varit oförändrad eller negativ vid löptidens slut. Break even-nivån ligger dessutom högre för ett investeringscertifikat än för en kapitalskyddad investering. Först när avkastningen för den underliggande marknaden eller strategin täcker hela kapitalinsatsen erhåller du en positiv avkastning. Du bör därför bara använda kapital som du har råd att förlora. Ett investeringscertifikat består endast av en optionsdel. Figuren till höger illustrerar proportionerna i investeringscertifikatets optionsdel. Den överkryssade obligationsdelen visar att någon obligation inte ingår i investeringscertifikatet. Investeringscertifikat innebär, relativt en obligation, en liten kapitalinvestering. Kapitalinsatsen kan flerdubblas i värde vid en mycket positiv strategiutveckling men investeringscertifikatet kan också förfalla helt värdelös vid oförändrad eller negativ strategiutveckling. Obligationen med/utan överkurs Eventuell överkurs Kapital utan överkurs Kapital Kapital Option Fler optioner Option Obligation Startdag Startdag Löptid Slutdag Investeringscertifikat Startdag Startdag Slutdag Löptid Option Obligation Obligation Större möjlig tillväxt Möjlig tillväxt Obligation (00%) Avkastning investerat kapital Slutdag Kapitalskyddad produkt (Trygghet) räkneexempel*** Teckningskurs inklusive courtage Teckningskurs inklusive courtage Nominellt belopp Nominellt belopp De två översta tabellerna visar exempel på olika utfall beroende av indexavkastningen. De visar exempelavkastningen på en investering med villkor som Beta Centurion 6 Trygghet och Tillväxt. Den nedersta tabellen visar exempelavkastningen på en investering med villkor som Beta Centurion 6 Investeringscertifikat. Inklusive courtage. 2 Motsvarar break-even avkastning. Totalt investeringsbelopp Totalt investeringsbelopp Indexavkastning Indexavkastning Indikativ deltagandegrad Indikativ deltagandegrad Återbetalningsbelopp Återbetalningsbelopp Produktavkastning Produktavkastning Årsavkastning 02% SEK SEK ,02% 00% SEK ,98% 20,30% 02% SEK SEK ,00% 2 00% SEK ,00% 0,00% 02% SEK SEK ,00% 00% SEK ,96% -0,40% Kapitalskyddad produkt (Tillväxt) räkneexempel*** Årsavkastning 2,20% SEK SEK ,02% 70% SEK ,04% 26,74% 2,20% SEK SEK ,8% 2 70% SEK ,00% 0,00% 2,20% SEK SEK ,00% 70% SEK ,87% -2,28% Ej kapitalskyddad produkt (Investeringscertifikat) räkneexempel*** Teckningskurs inklusive courtage Investeringsbelopp Arbetande kapital Indexavkastning Indikativ deltagandegrad Återbetalningsbelopp Produktavkastning Årsavkastning 22,00% SEK SEK ,02% 00% SEK ,73% 48,5% 22,00% SEK SEK ,00% 2 00% SEK ,00% 0,00% 22,00% SEK SEK ,00% 00% SEK 0-00,00%

6 6 Beta Centurion 6 Risker med investeringen, villkor och anvisningar i sammandrag Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna förenade med en investering i en strukturerad pro dukt, vänligen se prospektet för mer riskinformation. En investering i en strukturerad produkt är endast pas sande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. RBS lämnar inte någon rådgivning eller rekommendation i något hänseende ge nom broschyren eller prospektet. Före ett investeringsbeslut ska potentiella investerare därför konsultera sina egna professionella rådgivare i den omfattning de finner det nöd vändigt och noggrant överväga investeringen mot bakgrund av investerarens egna förhållanden och informationen i prospektet. Emittentrisk Såväl kapitalskyddet i obligationerna som avkastnings möjligheten i obligationerna res pek tive certifikaten är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på förfallodagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande expo neringen har utvecklats. Emittentens kredit värdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Förtida avveckling Kapitalskyddet i obligationerna gäller endast vid den ordinarie förfallodagen. Om investeraren väljer att sälja den aktuella produkten före förfallodagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Ju närmare emissionsdagen en förtida avveckling sker desto högre är risken för att värdet på den strukturerade produkten understiger såväl det ursprungligen investera de beloppet som det nominella beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andra handsmarknaden vara mycket illikvid. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in obligationerna respektive certifikaten i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningsdelen på obligationerna respektive hela avkastningen på cert-ifikaten. Hur den underliggande exponeringen kom mer att ut veck las är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, val uta kursrisker och/eller politiska risker. För att invest eraren ska få en avkastning på obligationerna som motsvarar eventuell överkurs och courtage krävs en avkastning på två procent för Trygghet och 2,20 procent för Tillväxt vilket motsvarar en underliggande utveckling om två procent för Trygghet och 7,8 procent för Tillväxt. För certifikaten krävs en avkastning på 22,00 procent vilket motsvarar en underliggande utveckling om 22,00 procent. En investering i de strukturerade produkterna kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. Skatter Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i de strukturerade produkterna utifrån sina egna för-hållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. Andrahandsmarknad SIP Nordic kommer, under normala marknadsför håll anden, att hålla en daglig andrahandsmarknad för de strukturerade produkterna. Behöver du tillgång till kapitalet under löptiden förmedlar SIP Nordic normalt köp kursen avseende placeringen på andra handsmarknaden. Du kan på detta sätt ta hem eventuell värdestegring vid den tidpunkten som passar just dig. Avslut sker till marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge. Förtida försäljning kan således ske till ett såväl högre som lägre värde än produktens teckningskurs och under onormala marknadsförhållanden kan likviditeten i marknaden vara starkt begränsad. Historisk/teoretisk historisk avkastning Information markerad med * avser historisk information och information markerad med ** avser teoretisk historisk information. Teoretisk information är baserad på emittentens egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå andra resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller teoretisk historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att den strukturerade produktens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i broschyren. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av den strukturerade produkten. Räkneexemplet visar produktens avkastning bas erat på rent hypotetiska avkast ningsnivåer och den indikativa deltag andegraden. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning.

7 Beta Centurion 6 7 Index disclaimer Although The Royal Bank of Scotland plc and its affiliates ( RBS ) will obtain information for inclusion in or for use in the calculation of the Index from sources which RBS considers reliable, RBS will not independently verify such information and does not guarantee the accuracy and/or the completeness of the Index or any data included therein. RBS is under no obligation to advise any person of any error in the Index. RBS makes no express or implied representations or warranties concerning (i) the accuracy or completeness of this description, (ii) whether or not the Index may achieve any particular level or meet or correlate with any particular objective or (iii) the fitness for any purpose of the Index or this description. RBS accepts no legal liability to any person in connection with (i) this description and (ii) its publication and dissemination of the Index. References to the Underlying Index and the Underlying Index provider are included only to describe one component of the calculation of the Index and not to indicate any sponsorship, endorsement, sale or promotion by the Underlying Index provider of the Index or products linked to it. The Underlying Index provider is independent from and not a partner, group company or agent of RBS. Nothing in this disclaimer will: (i) exclude or restrict any obligation RBS may have to any recipient of this description, nor any liability RBS may incur to any such recipient, under the Financial Services and Markets Act 2000, or the regulatory regime thereunder; or (ii) exclude or restrict, to an extent prohibited by law, any duty or liability RBS may have to any recipient of this description RBS owns intellectual property rights in the Index and in this description, which has been supplied by RBS. Any use of any such intellectual property rights must be with the consent of RBS. Prospekt och villkor Denna broschyr utgör endast marknadsföring och innan ett investeringsbeslut tas, ska investerare därför ta del av aktuellt prospekt, vilket finns tillgängligt på www. rbsbank.se/markets. Prospektet innehåller viktig information om produkten, emittenten, erbjudandet och de bindande villkoren för produkten. Erbjudandet lämnas av SIP Nordic samt i förekommande fall av andra. Valutasäkring Investeringen beräknas i svenska kronor, vilket innebär att återbetalningsbeloppet inte direkt påverkas av valutarörelser i förhållande till svenska kronor. Utvecklingen för underliggande tillgång(ar) kan dock påverkas av olika valutakursförändringar. Exempelvis kan, i de fall aktier som ingår i ett index denomineras i olika valutor, som till exempel för ett globalt index, utvecklingen för underliggande tillgångar inom indexet påverkas av olika valutakursförändringar. Vinstsäkring Vinstsäkring kan komma att erbjudas under placeringens löptid. Det innebär att man gradvis höjer det lägsta återbetalningsbeloppet i takt med att placeringens värde stiger genom försäljning av den ursprungliga placeringen och investering i ett nytt instrument. På så sätt kan man skydda en positiv värdeutveckling och samtidigt ta del av en fortsatt uppgång. Vinstsäkringen är frivillig och innebär en möjlig beskattning på den realiserade vinsten. SIP Nordic tillhandahåller normalt en daglig handel och vinstsäkring är möjlig till det pris som erhålls. På hemsidan kan du också erhålla indikativa prisuppgifter för samtliga produkter som emitterats av RBS. Förbehåll Erbjudandet kan återkallas eller begränsas om emissionsvolymen understiger SEK , om marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet eller erbjudandet helt eller delvis omöjliggörs eller försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Produktkostnader Vid utgivning av strukturerade produkter förekommer kostnader för bland annat produktion, extern distribution, börsnotering, licenser och riskhantering. För att nå kostnadstäckning tas courtage ut vid köp. I teckningskursen ingår även ett arrangörs, tredjeparts, distributörs- och marknadsförararvode vars storlek påverkas av förändringar i räntenivå, priset på de finansiella instrument som ingår i produkten, riskhantering och extern distribution. Arvodet är därför inte i förväg helt fastställt utan uppgår till ca 0,6 -,0% per år, beräknat på produktens nominella belopp. Teckningsanmälan skickas till: SIP Nordic AB Hitechbuilding 0, 0 52 Stockholm Tel Fax

8 Villkor och produktbeskrivning i sammandrag Vad är Beta Centurion 6? Beta Centurion 6 är strukturerade produkter (obligationer respektive certifikat) som emitteras av The Royal Bank of Scotland plc och som förfaller till betalning i februari 204. Obligationerna och certifikaten måste tecknas i poster om minst tio stycken och därefter i poster om minst en obligation eller ett certifikat. Varje obligation har ett nominellt belopp om SEK med kapitalskydd. Trygghet emitteras till kursen 00%, dvs. SEK per obligation (minsta investering SEK ) och Tillväxt emitteras till kursen 0%, dvs. SEK 000 per obligation (minsta investering SEK 0 000). Varje certifikat har ett avkastningsgrundande belopp om SEK utan kapitalskydd och emitteras till en kurs om 20%, dvs. SEK per certifikat (minsta investering SEK ). Avkastningen på obligationerna och certifikaten är kopplad till utvecklingen för Beta Centurion Europe Index ( Index ). Underliggande Index Index återspeglar en aktiebaserad systematisk och syntetisk investeringsstrategi avseende en portfölj med två alternativa korgar med motsatta exponeringar mot de 00 största bolagen i Europa ( Benchmark-universum ) och STIBOR. Den ena korgen (långa korgen) innehåller dels de 20 aktier i Benchmark-universum som presterat sämst under den föregående veckan jämfört med övriga aktier i Benchmark-universum, dels en räntekostnad motsvarande STIBOR för den aktuella veckan. Den andra korgen (korta korgen) innehåller i stället dels de 20 aktier i Benchmark-universum som presterat bäst under den föregående veckan jämfört med övriga aktier i Benchmark, dels en ränteintäkt motsvarande STIBOR för den aktuella veckan. De ingående aktierna har lika viktning i respektive alternativ korg. Om Index ska exponeras mot den långa alternativt den korta korgen bestäms veckovis efter en regelbaserad modell utifrån den rådande trenden för S&P Europe 350 Index. Nivån för Index påverkas också av en exponeringsfaktor. Genom exponeringsfaktorn minskar således exponeringen mot de utvalda aktierna vid högre volatilitet och omvänt stiger exponeringen åter vid lägre volatilitet. Exponeringseffekten syftar till att minska inverkan av en negativ trend i tider av hög volatilitet och omvänt till att förstärka inverkan av en positiv trend i tider av låg volatilitet. I och med att Index på detta sätt återspeglar en dynamisk investeringsstrategi med varierande exponeringsgrad påverkas nivån för Index inte bara av utvecklingen för de vid var tid ingående aktierna utan även av en komponent för transaktionskostnader och av intäkts- resp. kostnadskomponenten för STIBOR. Hur beräknas avkastningen? Indexet återspeglar den veckovisa dynamiska investeringsstrategin som beskrivs ovan. Indexutvecklingen beräknas sedan som den procentuella skillnaden mellan Indexets slutliga nivå och dess nivå på startdagen (vilken förväntas bli den 23 januari 2009). Indexets slutliga nivå mäts som dess medelvärde av 3 månatliga mättillfällen under de tolv sista månaderna av löptiden. Indexutvecklingen kan således vara såväl positiv som negativ och eftersom slutvärdet beräknas som ett genomsnitt kan den slutliga nivån både bli högre eller lägre än den faktiska nivån på slutdagen. Den avkastning som investerarna kan erhålla på förfallodagen beräknas sedan Beta Centurion 6 Trygghet/Tillväxt genom att multiplicera en positiv indexutveckling med deltagandegraden. Om indexutvecklingen däremot är noll eller negativ kommer investerare i certifikaten inte att få någon betalning på förfallodagen och obligationerna kommer endast att återbetala nominellt belopp, vilket är lägre än investerat belopp plus courtage. Avkastningen är därmed beroende av att indexutvecklingen blir positiv. Vänligen se prospekt och de slutliga villkoren för fullständig information. Deltagandegraderna Deltagandegraden för Trygghet och certifikatet är indi kativt 00% (lägst 80%). Deltagandegraden för Tillväxt är indikativt 70% (lägst 50%). Deltagandegraderna fastställs av emittenten utifrån mark nadsförutsättningarna omkring den 23 januari Beta Centurion 6 Investeringscertifikat Indikativ tidsplan Sista teckningsdag 29 december december 2008 Sista likviddag 9 januari januari 2009 Index startdag 23 januari januari 2009 Leveransdag 0 februari februari 2009 Index slutdag 23 januari januari 204 Förfallodag 6 februari februari 204 Clearing VPC VPC Börsregistrering London Stock Exchange London Stock Exchange Indikativa villkor Emittent The Royal Bank of Scotland plc The Royal Bank of Scotland plc Valuta SEK SEK Nominellt belopp/avkastningsgrundande belopp (AB) Lägsta teckningsbelopp Nominellt (0 certifikat) (0 obligationer) Teckningskurs av nominellt belopp/ab 00%/0% 20% Courtage 2% SEK (0 certifikat) Deltagandegrad 00%/70% (lägst 80%/50%) 00% (lägst 80%) Kapitalskydd av nominellt belopp 00% 0% Underliggande tillgångar Beta Centurion Europa Index Beta Centurion Europa Index Viktig information Denna broschyr utgör endast marknadsföring och har sammanställts av The Royal Bank of Scotland plc (RBS). Broschyren ger inte fullständig information och prospekt och slutliga villkor innehåller viktig information om produkten, emittenten, erbjudandet och de bindande villkoren för produkten. RBS frånsäger sig även allt ansvar för eventuella tryckfel häri och broschyren kan komma att ändras utan föregående varning. Investerare uppmanas därför starkt att ta del av Prospekt och slutliga villkor, vilket finns tillgängligt på se/markets, innan ett investeringsbeslut tas. RBS är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Services Authority. RBS är registrerat i Skottland under reg.nr 9032 och har sitt säte på adressen: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. ABN AMRO Bank N.V. är ett närstående företag (subsidiary undertaking (as defined in section 62 of the Companies Act 2006 of England and Wales)) till The Royal Bank of Scotland Group plc. ABN AMRO Bank N.V. är auktoriserat av De Nederlandsche Bank och i vissa hänseenden står banken även under tillsyn av Financial Services Authority i Storbritannien. I vissa jurisdiktioner kan RBS uppträda som ombud för ABN AMRO Bank N.V. och omvänt kan ABN AMRO Bank N.V. uppträda som ombud för RBS i vissa jurisdiktioner. I de fall då RBS marknadsför och/eller erbjuder finansiella instrument som emitteras av ABN AMRO Bank N.V. är RBS inte skyldigt att infria de förpliktelser som vilar emittenten, såvida inte RBS har särskilt åtagit sig ett uttryckligt garantiansvar. Figuren daisy device logo, RBS, The Royal Bank of Scotland och Make it happen är varumärken som tillhör The Royal Bank of Scotland Group plc och samtliga rättigheter förbehålles. Informationen häri är endast avsedd för de tilltänkta mottagarna av materialet och innehållet får inte utan RBS föregående uttryckliga samtycke, reproduceras, återges eller kopieras, helt eller delvis, för något ändamål. Denna produkt distribueras i Sverige av SIP Nordic AB. För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta: SIP Nordic AB, Hitechbuilding 0, 0 52 Stockholm, Tel , Fax , Tryckt på Claro Silk som är PEFC-certifierad vilket innebär att produkten till minst 70% består av fibrer som kommer från ett hållbart skogsbruk. För mer information om Beta Centurion 6 Besök

BRIC N11 (2) En tillväxtinvestering mot: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Mexiko, Turkiet, Indonesien, Pakistan, Filippinerna, Egypten och Vietnam

BRIC N11 (2) En tillväxtinvestering mot: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Mexiko, Turkiet, Indonesien, Pakistan, Filippinerna, Egypten och Vietnam BRIC N (2) BRIC N (2) En tillväxtinvestering mot: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Mexiko, Turkiet, Indonesien, Pakistan, Filippinerna, Egypten och Vietnam Tecknas till och med den 4 november 2008 Löptid

Läs mer

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Ett index med direkt exponering mot fem fonder från den

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

Brasilien Sprinter 5. Tecknas till och med den 24 juni 2011. En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad

Brasilien Sprinter 5. Tecknas till och med den 24 juni 2011. En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Tecknas till och med den 24 juni 2011 Brasilien Sprinter 5 En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad Erbjuds som: Sprintercertifikat

Läs mer

Autocall Index Saviour Sverige 5

Autocall Index Saviour Sverige 5 Equity Structured Business Retail area Autocall Index Saviour Sverige 5 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 4 januari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Du erbjuds att

Läs mer

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets Business area USA Blue Chip 15 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Investera med exponering mot en aktiekorg bestående

Läs mer

Autocall Index Saviour Gruvbolag

Autocall Index Saviour Gruvbolag Autocall Index Saviour Equity Structured Business Retail area Gruvbolag Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Du erbjuds

Läs mer

AIO Europeiska Värdeaktier 2

AIO Europeiska Värdeaktier 2 AIO Europeiska Värdeaktier 2 En placering med exponering mot ett index bestående av 50 högutdelande bolag, med fullt kapitalskydd Sista teckningsdag: 26 december 2014 Publikt erbjudande av SIP Nordic Fondkommission

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger ab Sista teckningsdag 19 september 2014 Publikt erbjudande arrangerat av SIP Nordic Fondkommission AB Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande

Läs mer

Indexbevis Europa Intervall. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 30 mars 2012.

Indexbevis Europa Intervall. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 30 mars 2012. Indexbevis Europa Intervall är en placering som erbjuder det bästa av antingen utvecklingen för ett brett europeiskt aktieindex eller en kupong även om index skulle utvecklas negativt. Ej Kapitalskyddad

Läs mer

Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore.

Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore. Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore. Emittent: UBS AG, Jersey Branch. Distributör: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ).

Läs mer

Autocall Global 16 +/-

Autocall Global 16 +/- Autocall Global 16 +/- är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning vid såväl stigande, stillastående samt i viss mån vid sjunkande börser. Placeringen är avsedd för

Läs mer

KALENDER- STRATEGI ASIEN

KALENDER- STRATEGI ASIEN KALENDER- STRATEGI ASIEN Köp senast 17 april! Aktieindexobligation Kalenderstrategi Asien 4 Kapitalskyddad Villkor Kategori Aktieindexobligation Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Garant är

Läs mer

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt och Tillväxt Kapitalskyddad Trend kredit Allokerar aktivt om mellan obligationsfonder Tillväxt Villkor Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 % av Nominellt Belopp Löptid: 5 år Emittent: Commerzbank

Läs mer

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) april Sista teckningsdag Aktieindexobligation, USA 7 Tillväxt:» Med exponering mot den amerikanska

Läs mer

Börsdagens betydelse för avkastningen historiskt* Medelutveckling per år. Investeringsmodellen

Börsdagens betydelse för avkastningen historiskt* Medelutveckling per år. Investeringsmodellen Medelutveckling per år Indikativa villkor Kategori Indexcertifikat Emittent UBS AG, London Branch Löptid 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 98 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd Saknas Deltagandegrad

Läs mer

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial Köp senast 11 april! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

öp billiga råvaror och sälj dem dyrt.

öp billiga råvaror och sälj dem dyrt. Råvaruobligation Dynamisk nr 3 Teckna dig senast 10 juni 2008 öp billiga råvaror och sälj dem dyrt. Teckningskurs* 112 % Kapitalskydd 100 % Deltagandegrad 1 1,5 Löptid 3,5 år Genomsnittsberäkning 12 mån

Läs mer

Marknadsexponering mot småbolag i Europa

Marknadsexponering mot småbolag i Europa Köp senast 23 maj! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 Observera att en investering i en

Läs mer

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 Produkt nr 12 Tecknas senast 15 november 2013 MÖJLIGHET TILL 15 % (INDIKATIVT) ÅRLIG ACKUMULERANDE KUPONG...ELLER MÖJLIGHET TILL 10 % (INDIKATIVT) ÅRLIG UTBETALANDE

Läs mer

BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL. Möjlighet till 25 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad AUTOCALL PLUS/MINUS 3 + STRUKTURERADE PRODUKTER

BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL. Möjlighet till 25 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad AUTOCALL PLUS/MINUS 3 + STRUKTURERADE PRODUKTER BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL Möjlighet till 25 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL PLUS/MINUS 3 LÖPANDE KUPONGUT- BETALNING VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 55 %

Läs mer

ktieobligation Global nr 1330 1331

ktieobligation Global nr 1330 1331 Aktieobligation Global nr 1330 1331 Teckna dig senast 18 oktober 2012 ktieobligation Global nr 1330 1331 ÅRLIG RÄNTA (1330) TRYGGHET (1331) Emissionskurs (2% courtage tillkommer) 1 100% 100% Kapitalskyddat

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

En kinesisk omkörning. Asiatisk konsumtion 2

En kinesisk omkörning. Asiatisk konsumtion 2 Foto: NordicPhotos Asiatisk konsumtion 2 Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 16 DECEMBER En kinesisk omkörning Kategori Aktieindexobligation Kapitalskydd Ja Emittent Barclays Bank

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Certifikat KAPITALSKYDD: Nej LÖPTID: 1-5 år (Förtida Förfall) ACKUMULERANDE

Läs mer