Sverige Tyskland Fixed Best 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sverige Tyskland Fixed Best 2"

Transkript

1 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Tecknas till och med den 24 juni 2011 Sverige Tyskland Fixed Best 2 Placera med exponering mot en aktiekorg bestående av 12 betydelsefulla svenska och tyska industriaktier Erbjuds som: Hävstångscertifikat hög risk Du erbjuds att teckna Sverige Tyskland Fixed Best 2: Med Sverige Tyskland Fixed Best 2 erbjuds du en exponering mot 12 framgångsrika tyska och svenska industribolag med starka band till den globala tillväxten. I takt med den globala ekonomiska återhämtningen stimuleras efterfrågan på produkter från dessa företag. De fyra bästa aktierna ges en fast utveckling om 20 procent. Placeringen erbjuds som ett hävstångscertifikat vilket gör det möjligt att öka det arbetande kapitalet i marknaden och på så sätt få en hävstångseffekt på det satsade kapitalet. Hävstångscertifikat saknar kapitalskydd och ger en hög risk, allt investerat kapital kan förloras. Produktinformation Hävstångscertifikat Emittent The Royal Bank of Scotland plc Löptid 3 år Teckningskurs av avkastningsgrundande 10% belopp (AB) Kapitalskydd av AB vid 0% ordinarie återbetalningsdag Deltagandegrad Indikativt 100% Underliggande tillgångar Ericsson, Hennes & Mauritz AB, Electrolux AB, SKF AB SEB AB, Lundin Petroleum AB, RWE AG, Merck, Deutsche Telekom, Deutsche Boerse, Heidelberg Cement, K+S AG RBS är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen som antagit en bransch kod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på

2 Marknadskommentar Sverige Sveriges industri har historiskt visat en god internationell konkurrenskraft. Många företag är globalt marknadsledande med betydande andel av produktion och försäljning utanför Sverige. Den svenska ekonomin har visat sig relativt stabil under den senaste tidens globala finansoro. Även den svenska fastighetsmarknaden har klarat sig väl från fallande priser. Första kvartalet 2011 hade Sverige en beräknad tillväxt på ca 6 procent. För året som helhet är tillväxtprognosen för BNP 4 procent. Källa: IMF, World Economic Outlook, januari 2011 Tyskland Tyskland är världens femte största ekonomi och den största europeiska ekonomin. Landets befolkningsmängd är även den näst största i Europa, efter Ryssland. Tyskland är en ledande exportör av maskineri, fordon och hushållsutrustning och gynnas av sin produktiva och välutbildade arbetskraft. För 2011 beräknas BNP växa med 2,3 procent samtidigt som landets budgetunderskott förväntas minska från 3,5 procent till 2,5 procent. Källa: CIA The World Factbook, mars 2011 Aktier i placeringen De tolv aktier som ingår i placeringen är tunga inslag i OMXS30 och DAXK och består av framstående tyska och svenska industribolag. Svenska bolag: Ericsson utvecklar och tillverkar produkter för fast och mobil kommunikation i offentliga och privata nätverk. Genom sitt joint venture med Sony Ericsson tillverkar också företaget mobiltelefoner. H&M designar och säljer kläder för kvinnor, män och barn och är verksamma över hela världen. Electrolux tillverkar vitvaror och andra apparater för professionellt bruk. I produktsortimentet ingår kylskåp, diskmaskiner, dammsugare och spisar. SKF är den ledande globala leverantören av produkter, lösningar och tjänster inom rullningslager, tätningar, mekanik, service och smörjsystem. SEB är en ledande nordisk bank med både en stark affärsbank och investmentbank och finns representerat i ett 20-tal länder i världen. Lundin Petroleum prospekterar efter olja och naturgas. Produktionen kommer från tillgångar i Frankrike, Nerderländerna, Indonesien, Norge, Ryssland och Tunisien. Tyska bolag: RWE genererar, distribuerar och handlar med elektricitet till kommunala, kommersiella och industriella kunder. Företaget distribuerar också naturgas, olja och kol. Merck är ett av världens äldsta och största läkemedelsbolag med global produktion och distribution. Deutsche Telekom erbjuder telekommunikationstjänster för både fasta och mobila nätverk. Deutsche Boerse erbjuder elektroniska tradingsystem för handel med aktier på börser i Europa. Företaget erbjuder också index så som DAX, MDAX, SDAX och XTF samt även handel med optioner och terminskontrakt. Heidelberg Cement tillverkar byggnadsmaterial så som cement och betong i Europa, Nordamerika, Asien, Australien och Afrika. K+S tillverkar och säljer salt och gödselprodukter för hushålls-, industriellt- och kommersiellt bruk. Företaget tillverkar också magnesiumberikade produkter som används i plast och färgblandningar. Källa: Bloomberg

3 Så fungerar Sverige Tyskland Fixed Best 2 Tillgångar i placeringen Placeringen följer utvecklingen för en aktiekorg som består av sex svenska aktier samt sex tyska aktier. Varje aktie ges lika vikt i korgen: Ericsson, Hennes & Mauritz AB, Electrolux AB, SKF AB, SEB AB, Lundin Petroleum AB, RWE AG, Merck, Deutsche Telekom, Deutsche Boerse, Heidelberg Cement och K+S AG. Faktisk historisk aktieuteckling (svenska aktier)* 200 Så fungerar Fixed Best Fixed Best är en funktion som ger investeringen en speciell karaktär. De fyra aktier som uppvisar bäst utveckling ges en förbestämd utveckling som är fixerad på 20 procent vardera. Den här fasta avkastningen för de fyra bästa aktierna erhålles oavsett om verklig utveckling är högre eller lägre. För övriga åtta aktier erhålles den faktiska utvecklingen. Fixed Best-funktionen kan ge en fördel om ingen aktie når upp till 20 procent men också en eventuell begränsning om en till fyra aktier överstiger 20 procent eftersom investerare inte tar del av den överskjutande utvecklingen April-06 April-07 April-08 April-09 April-10 April-11 Ericsson H&M Electrolux SKF SEB Lundin Petroleum Diagrammet ovan visar den faktiska historiska utvecklingen för de underliggande svenska aktierna under perioden 18 april april Källa: RBS/Bloomberg Faktisk historisk aktieutveckling (tyska aktier)* April-06 April-07 April-08 April-09 April-10 April-11 RWE AG Merck Deutsche Telekom Deutsche Borse Heidelberg Cement K+S AG Diagrammet ovan visar den faktiska historiska utvecklingen för de underliggande tyska aktierna under perioden 18 april april Källa: RBS/Bloomberg Om The Royal Bank of Scotland (RBS) The Royal Bank of Scotland är en av världens äldsta banker och grundades RBS har sedan start huvudkontor i Edinburgh, Skottland, men har blivit en internationell bank med kontor över hela världen för att serva sina drygt 40 miljoner kunder. I Sverige är RBS en av de ledande inom företagsfinansiering och fastighetsfinansiering genom RBS Nordisk Renting. Sverige Tyskland Fixed Best 2 emitteras av The Royal Bank of Scotland plc som per den 2 maj 2011 hade kreditbetyget A+ hos S&P. RBS, vinnare av Structured Products Europe Awards Best in the Nordic region tre år i rad. RBS, vinnare av Best Global Structured Products House För mer information om RBS se

4 Så beräknas avkastningen Avkastningen för Sverige Tyskland Fixed Best 2 beror på två faktorer: 1. Utvecklingen för den underliggande aktiekorgen. Utvecklingen beräknas som skillnaden mellan startkurs och slutkurs, där de fyra aktier med bäst utveckling ersätts med en utveckling om 20 procent och de övriga 8 aktierna ges sin faktiska utveckling. Slutkursen beräknas som ett genomsnitt av löptidens 12 sista månaders utveckling (13 mättillfällen), vilket är en metod för att stabilisera utvecklingen i slutet av löptiden. 2. Slutligen multipliceras utvecklingen med deltagandegraden. Deltagandegraden är indikativt 100 procent. Hävstångscertifikaten saknar kapitalskydd och hela det investerade beloppet kan således förloras. Möjligheter med hävstångscertifikat Hävstångscertifikat ger dig flera olika möjligheter att skapa portföljer efter behov och marknadstro enligt till exempel följande: Diversifiera en befintlig portföljs tillgångar. Ge exponering mot en svåråtkomlig marknad. Addera mer risk/avkastning till en kapitalskyddad placering. Kombinera med en andra placeringar för att skräddarsy en avkastningsprofil. Utgöra en enskild spekulativ placering. Hög Risk Vad är ett hävstångscertifikat? Ett hävstångscertifikat består endast av en optionsdel. Någon nollkupongobligation ingår inte i hävstångscertifikatet. Hävstångscertifikat innebär, relativt en obligation, en liten kapitalinvestering. Kapitalinsatsen kan flerdubblas i värde vid en mycket positiv marknadsutveckling men hävstångscertifikatet kan också förfalla värdelös vid oförändrad eller negativ utveckling. Därför ska du bara använda kapital du har råd att förlora. Ej kapitalskyddad placering (Hävstångscertifikat), räkneexempel*** Teckningskurs inklusive courtage Investeringsbelopp Arbetande kapital Summa slutlig korgavkastning 3 Indikativ deltagandegrad Återbetalningsbelopp Produktavkastning 1 Årsavkastning 1 12,00% SEK SEK ,00% 100% SEK ,00% 35,72% 12,00% SEK SEK ,00% 100% SEK ,33% 10,06% 12,00% SEK SEK ,00% 2 100% SEK ,00% 0,00% 12,00% SEK SEK ,00% 100% SEK 0-100,00% Tabellen visar exempelavkastningen på en investering med villkor som Sverige Tyskland Fixed Best 2. 1 Inklusive courtage. 2 Motsvarar break-even avkastning. 3 Där de fyra aktier med högst avkastning ersatts med 20% och åtta övriga aktier har sin faktiska avkastning.

5 Risker med investeringen Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna förenade med en investering i en strukturerad produkt, vänligen se prospektet för mer riskinformation. En investering i en strukturerad produkt är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. RBS lämnar inte någon rådgivning eller rekommendation i något hänseende genom broschyren eller prospektet. Före ett investeringsbeslut ska potentiella investerare därför konsultera sina egna professionella rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och noggrant överväga investeringen mot bakgrund av investerarens egna förhållanden och informationen i prospektet. Emittentrisk Avkastningen på certifikaten är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på ordinarie återbetalningsdag. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Förtida avveckling Om investeraren väljer att sälja den aktuella produkten före återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Ju närmare emissionsdagen en förtida avveckling sker desto högre är risken för att värdet på den strukturerade produkten understiger det ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in certifikaten i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Exponeringsrisk Certifikaten saknar kapitalskydd och utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningen på certifikaten. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, valutakursrisker och/ eller politiska risker. För att investerare ska få en avkastning som motsvarar investerat belopp krävs en avkastning på 12 procent vilket motsvarar en underliggande utveckling om 12 procent. En investering i de strukturerade produkterna kommer att ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. Skatter Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i de strukturerade produkterna utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. Andrahandsmarknad SIP Nordic Fondkommission kommer, under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andrahandsmarknad för de strukturerade produkterna. Behöver du tillgång till kapitalet under löptiden förmedlar SIP Nordic Fondkommission normalt köpkursen avseende placeringen på andrahandsmarknaden. Du kan på detta sätt ta hem eventuell värdestegring vid den tidpunkten som passar just dig. Avslut sker till marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge. Förtida försäljning kan således ske till ett såväl högre som lägre värde än produktens teckningskurs och under onormala marknadsförhållanden kan likviditeten i marknaden vara starkt begränsad. Historisk/simulerad historisk information Information markerad med * avser historisk information och information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på emittentens egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå andra resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att den strukturerade produktens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i broschyren. Om en graf innehåller andra index än den aktuella underliggande exponeringen syftar detta till att underlätta förståelsen av aktuell produkt och utgör inte en jämförelse mellan olika placeringsalternativ. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av den strukturerade produkten. Räkneexemplet visar produktens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. Prospekt och villkor Denna broschyr utgör endast marknadsföring och innan ett investeringsbeslut tas, ska investerare därför ta del av aktuellt prospekt, vilket finns tillgängligt på se/markets. Prospektet innehåller viktig information om produkten, emittenten, erbjudandet och de bindande villkoren för produkten. Erbjudandet lämnas av SIP Nordic Fondkommission samt i förekommande fall av andra. Förbehåll Erbjudandet kan återkallas eller begränsas om emissionsvolymen understiger SEK , om marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet eller erbjudandet helt eller delvis omöjliggörs eller försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Produktkostnader Vid utgivning av strukturerade produkter förekommer kostnader för bland annat produktion, extern distribution, börsnotering, licenser och riskhantering. För att nå kostnadstäckning tas courtage ut vid köp. I teckningskursen ingår även ett tredjeparts-, distributörs- och marknadsförararvode vars storlek påverkas av förändringar i räntenivå, priset på de finansiella instrument som ingår i produkten, riskhantering och extern distribution. Arvodet är därför inte i förväg helt fastställt utan uppgår till ca 0,75-1,25 procent per år, beräknat på produktens nominella belopp och med antagandet att dessa innehas till ordinarie återbetalningsdag. Ytterligare information om ersättningar erhålls på förfrågan från SIP Nordic Fondkommission. Anmälan Teckningsanmälan skickas till: SIP Nordic Fondkommission AB Hitechbuilding 101, Stockholm Tel , Fax

6 Vad är Sverige Tyskland Fixed Best 2? Sverige Tyskland Fixed Best 2 är strukturerade produkter (certifikat) som emitteras av The Royal Bank of Scotland plc och som förfaller till betalning i augusti Varje certifikat har ett avkastningsgrundande belopp om SEK utan kapitalskydd. Sverige Tyskland Fixed Best 2 emitteras till en kurs om 10 procent, dvs. SEK per certifikat. Certifikaten måste tecknas i poster om minst 10 stycken (minsta investering är därmed SEK och därefter i poster om minst ett certifikat). Underliggande aktiekorg Underliggande aktier är: Ericsson (Bloomberg Code: ERIC B SS Equity), H&M AB (Bloomberg Code: HMB SS Equity), Electrolux (Bloomberg Code: ELUXB SS Equity), SKF AB (Bloomberg Code: SKFB SS Equity), SEB AB (Bloomberg Code: SEBA SS Equity), Lundin Petrolium (Bloomberg Code: LUPE SS Equity), RWE AG (Bloomberg Code: RWE GY Equity), Merck (Bloomberg Code: MRK GY Equity), Deutsche Telekom (Bloomberg Code: DET GY Equity), Deutsche Boerse (Bloomberg Code: DB1 GY Equity), Heidelberg Cement (Bloomberg Code: ERIC B SS Equity) och K+S AG (Bloomberg Code: SDF GY Equity). Mer information om Ericsson hittar du på om H&M AB på om Electrolux på group.electrolux.com, om SKF AB på om SEB AB på om Lundin Petrolium på om RWE AG på om Merck på om Deutsche Telekom på om Deutsche Boerse på deutsche-boerse.com, om Heidelberg Cement på och om K+S AG på De tolv aktierna ges en respektive vikt om 1/12 i aktiekorgen. Hur beräknas avkastningen? Korgutvecklingen beräknas som den procentuella skillnaden mellan de ingående aktiernas slutliga nivå och dess nivå på startdagen (vilken förväntas bli den 21 juli 2011). Genomsnittsberäkning: Aktiernas slutliga nivå mäts som dess aritmetiska genomsnittsvärde av 13 månatliga mättillfällen under 12 månader mot slutet av löptiden. De fyra aktierna med bäst utveckling ersätts med en förbestämd fast utveckling om 20 procent medan de övriga åtta aktierna ges sin faktiska utveckling. Korgutvecklingen kan således vara såväl positiv som negativ och eftersom slutvärdet beräknas som ett genomsnitt kan den slutliga nivån både bli högre eller lägre än den faktiska nivån på slutdagen. Om den slutliga korgutvecklingen blir positiv återbetalar Sverige Tyskland Fixed Best 2 en avkastning som beräknas som deltagandegraden multiplicerad med korgutvecklingen. Om däremot korgutvecklingen är noll eller negativ kommer investerare i certifikaten inte att erhålla någon betalning på återbetalningsdagen. Hävstångscertifikat Indikativ tidsplan Sista teckningsdag 24 juni 2011 Sista likviddag 1 juli 2011 Underliggande startdag 21 juli 2011 Emissionsdag 3 21 juli 2011 Underliggande slutdag 21 juli 2014 Ordinarie återbetalningsdag 4 augusti 2014 Clearing Euroclear Sweden Börsregistrering Luxembourg Stock Exchange Indikativa villkor Emittent The Royal Bank of Scotland plc Emittentens kreditbetyg från S&P A+ (per den 2 maj 2011) Valuta SEK Avkastningsgrundande belopp (AB) Lägsta investeringsbelopp (10 certifikat) Teckningskurs av AB 10% Deltagandegrad Indikativt 100% Courtage SEK (10 certifikat) Kapitalskydd av AB 0% Underliggande exponering Ericsson, Hennes & Mauritz AB, Electrolux AB, SKF AB, SEB AB, Lundin Petroleum, AB, RWE AG, Merck, Deutsche Telekom, Deutsche, Boerse, Heidelberg Cement, K+S AG 3 Leverans av värdepapper sker påföljande dagar. Genom att ersätta de fyra bäst utvecklade aktierna med en fast utveckling om 20 procent så är denna funktion positiv för den totala utvecklingen av aktiekorgen om de fyra bäst utvecklade aktierna utvecklas sämre än 20 procent medan den totala utvecklingen för aktiekorgen inte drar nytta av eventuell överskjutande utveckling från de fyra bäst utvecklade aktierna om dessa utvecklas bättre än 20 procent. Deltagandegrader Deltagandegraden för certifikaten är indikativt 100 procent (lägst 80 procent) och fastställs av emittenten utifrån marknadsförutsättningarna omkring den 7 juli Vänligen se prospekt och de slutliga villkoren för fullständig information. Viktig information Denna broschyr utgör endast marknadsföring och har sammanställts av The Royal Bank of Scotland plc (RBS). Broschyren ger inte fullständig information och prospekt och slutliga villkor innehåller viktig information om produkten, emittenten, erbjudandet och de bindande villkoren för produkten. RBS frånsäger sig även allt ansvar för eventuella tryckfel häri och broschyren kan komma att ändras utan föregående varning. Investerare uppmanas därför starkt att ta del av Prospekt och slutliga villkor, vilket finns tillgängligt på innan ett investeringsbeslut tas. The Royal Bank of Scotland plc (RBS plc) är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Services Authority. RBS plc är registrerat i Skottland under reg.nr och har sitt säte på adressen: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. RBS NV är auktoriserat av De Nederlandsche Bank och i vissa hänseenden står banken även under tillsyn av Financial Services Authority i Storbritannien. I vissa jurisdiktioner kan RBS plc uppträda som ombud för RBS NV och omvänt kan RBS NV uppträda som ombud för RBS plc i vissa jurisdiktioner. I de fall då ett RBS-bolag marknadsför och/ eller erbjuder finansiella instrument som emitteras av ett annat RBS-bolag är det marknadsförande RBS-bolaget inte skyldigt att infria de förpliktelser som vilar emittenten, såvida inte det marknadsförande RBS-bolaget har särskilt åtagit sig ett uttryckligt garantiansvar. Figuren daisy device logo, RBS, The Royal Bank of Scotland och Make it happen är varumärken som tillhör The Royal Bank of Scotland Group plc och samtliga rättigheter förbehålles. Informationen häri är endast avsedd för de tilltänkta mottagarna av materialet och innehållet får inte utan RBS föregående uttryckliga samtycke, reproduceras, återges eller kopieras, helt eller delvis, för något ändamål. Denna produkt distribueras i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB. För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta: SIP Nordic Fondkommission AB, Hitechbuilding 101, Stockholm, Tel , Fax , Tryckt på Galerie Art Silk som är PEFC-certifierad vilket innebär att produkten till minst 70 procent består av fibrer som kommer från ett hållbart skogsbruk. För mer information om Sverige Tyskland Fixed Best 2 Besök

Brasilien Sprinter 5. Tecknas till och med den 24 juni 2011. En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad

Brasilien Sprinter 5. Tecknas till och med den 24 juni 2011. En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Tecknas till och med den 24 juni 2011 Brasilien Sprinter 5 En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad Erbjuds som: Sprintercertifikat

Läs mer

Autocall Index Saviour Sverige 5

Autocall Index Saviour Sverige 5 Equity Structured Business Retail area Autocall Index Saviour Sverige 5 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 4 januari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Du erbjuds att

Läs mer

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets Business area USA Blue Chip 15 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Investera med exponering mot en aktiekorg bestående

Läs mer

Beta Centurion 6. Investera i en trendföljande aktiestrategi som kan ge avkastning vid både stigande och fallande börskurser

Beta Centurion 6. Investera i en trendföljande aktiestrategi som kan ge avkastning vid både stigande och fallande börskurser Beta Centurion 6 Investera i en trendföljande aktiestrategi som kan ge avkastning vid både stigande och fallande börskurser Tecknas till och med den 29 december 2008 Löptid 5 år 2 Beta Centurion 6 Till

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

BRIC N11 (2) En tillväxtinvestering mot: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Mexiko, Turkiet, Indonesien, Pakistan, Filippinerna, Egypten och Vietnam

BRIC N11 (2) En tillväxtinvestering mot: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Mexiko, Turkiet, Indonesien, Pakistan, Filippinerna, Egypten och Vietnam BRIC N (2) BRIC N (2) En tillväxtinvestering mot: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Mexiko, Turkiet, Indonesien, Pakistan, Filippinerna, Egypten och Vietnam Tecknas till och med den 4 november 2008 Löptid

Läs mer

Garantiobligation High Yield 8

Garantiobligation High Yield 8 Equity Structured Business Retail area Garantiobligation High Yield 8 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 28 september 2012 rbsbank.se/markets Du erbjuds att teckna Garantiobligation

Läs mer

Autocall Index Saviour Gruvbolag

Autocall Index Saviour Gruvbolag Autocall Index Saviour Equity Structured Business Retail area Gruvbolag Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Du erbjuds

Läs mer

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Ett index med direkt exponering mot fem fonder från den

Läs mer

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger ab Sista teckningsdag 19 september 2014 Publikt erbjudande arrangerat av SIP Nordic Fondkommission AB Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande

Läs mer

Indexbevis Europa Intervall. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 30 mars 2012.

Indexbevis Europa Intervall. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 30 mars 2012. Indexbevis Europa Intervall är en placering som erbjuder det bästa av antingen utvecklingen för ett brett europeiskt aktieindex eller en kupong även om index skulle utvecklas negativt. Ej Kapitalskyddad

Läs mer

Exponering mot fyra globalt ledande bolag inom teknik och e-handel med möjlighet till ackumulerande kuponger på månadsbasis

Exponering mot fyra globalt ledande bolag inom teknik och e-handel med möjlighet till ackumulerande kuponger på månadsbasis AUTOCALL GLOBAL E-HANDEL MÅNAD Exponering mot fyra globalt ledande bolag inom teknik och e-handel med möjlighet till ackumulerande kuponger på månadsbasis Månadskupong: Möjlighet till ackumulerande kupong

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

Autocall Premium US Brands 2

Autocall Premium US Brands 2 Autocall Premium US Brands 2 Exponering mot aktier i 4 amerikanska storbolag med möjlighet till ackumulerande kuponger på kvartalsbasis Sista teckningsdag: 3 april 2015 Publikt erbjudande av SIP Nordic

Läs mer

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 9 MÅN- 5 ÅR Månadsvisa observationer Global Konsumtion Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering

Läs mer

Europa & Sverige. 1218 Autocall. Europa & Sverige. Grundutbud 1218 AUTOCALL EUROPA OCH SVERIGE HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Öresundsbron, Malmö

Europa & Sverige. 1218 Autocall. Europa & Sverige. Grundutbud 1218 AUTOCALL EUROPA OCH SVERIGE HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Öresundsbron, Malmö 1218 Autocall Europa & Sverige HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Öresundsbron, Malmö Europa & Sverige Placeringen ger exponering mot två index, Europa och Sverige, och ger möjlighet till en årlig ackumulerande

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

En kinesisk omkörning. Asiatisk konsumtion 2

En kinesisk omkörning. Asiatisk konsumtion 2 Foto: NordicPhotos Asiatisk konsumtion 2 Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 16 DECEMBER En kinesisk omkörning Kategori Aktieindexobligation Kapitalskydd Ja Emittent Barclays Bank

Läs mer

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Global Säkerhet Golden Gate-bron, San Francisco Internetsäkerhet Placeringen ger möjlighet till en

Läs mer

Strukturinvest Emission 2014:5

Strukturinvest Emission 2014:5 Strukturinvest Emission 14:5 Tecknas till och med 9 augusti 14 E-Handel s. Europa s. 3 Basutbud s. 5 Kapitalskydd Aktieobligation Europa 8 Aktieobligation Asiatiska Banker 7 Indexobligation Råvaror Fixed

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL SVERIGE Förutsättningar för expansiv penningpolitik < Låg exponering mot skuldtyngda länder < En av Europas starkaste ekonomier < Starka exportpartners < Låg statsskuld < Nyhet Certifikatet är ej kapitalskyddat.

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 Observera att en investering i en

Läs mer

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London 1161 Autocall Europa Sektorer Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa St Pauls Cathedral, London Europa Placeringen ger exponering mot två europeiska aktieindex och ger möjlighet till en kupong om indikativt

Läs mer

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial.

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial. Buffertbevis Östeuropa 1049 Medel risk Indexbevis 5 år Buffertbevis Grundutbud Hjältarnas Torg, Budapest Marknadsföringsmaterial Östeuropa Placeringen ger exponering mot Östeuropa genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

Autocall Global E-handel 1050. Grundutbud. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Frihetsgudinnan, New York. Emittent. Commerzbank AG (S&P: A-) ERBJUDS AV

Autocall Global E-handel 1050. Grundutbud. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Frihetsgudinnan, New York. Emittent. Commerzbank AG (S&P: A-) ERBJUDS AV Autocall Global E-handel 1050 Medel risk Autocall 1-5 år Grundutbud Frihetsgudinnan, New York Global E-handel Placeringen ger exponering mot fyra e-handelsbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande

Läs mer

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial Köp senast 11 april! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Marknadsexponering mot småbolag i Europa

Marknadsexponering mot småbolag i Europa Köp senast 23 maj! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer