Slutrapport 2013 KulTuren. En turistisk infrastruktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport 2013 KulTuren. En turistisk infrastruktur"

Transkript

1 Slutrapport 2013 KulTuren En turistisk infrastruktur

2 SID INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1-2 FÖRORD 3 HISTORIK 3 SYFTE 4 VÄGSYSTEMET 4 MÅLGRUPPER 4-5 Slingans målgrupp 4 Projektets målgrupp 5 PRIORITERADEOMRÅDEN 5 Den fysiska slingan Information/markandsföring Näring ARBETSSÄTT OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING 5 HUR GJORDE VI? 6 Informationsmöten Träffar Möten med vägföreningar SAMVERKAN MED ANDRA ORGANISATIONER 7 Hållbar besöksnäring Mat och upplevelser Studiebesök Tävling namnet TEMAN 8 Form & Design Upplevelser Kultur & Historia Landskapet RESEBERÄTTELSEN 8-9 Hur tar man del av den? 8 Hur gick vi tillväga den togs fram? 9 SKYLTNING 10 Modell/metod för skyltning Vägvisningssystem Informationsskyltar AVTAL Kvalitetsavtal mellan kommuner och näring 10 Skötsel av den fysiska slingan i framtiden 11

3 Tillstånd uppsättning och förvaltning av skyltar 11 INFORMATION/MARKNADSFÖRING 11 Syftet Kanaler som KulTuren finns med i BILDBANK 11 WEBBPLATSEN Struktur TEKNIK Digital lösning 13 QR koder 13 KARTA BUDGET 15 FORTSATT UTVECKLING Skyltning 15 Parkeringsplatser 15 Rastplatsmöjligheter 16 Kvalitetssäkring av deltagande företag 16 Utveckling av webbplatsen 16 Gemensamt evenemang 16 Paketering 16 ANDRA EFFEKTER 16 PROJEKTETS GRUPPER OCH DELTAGARE 16 2

4 Slutrapport KulTuren En turistisk infrastruktur Journalnummer FÖRORD Längs den 14 mil slingrande och natursköna KulTuren kan du hitta nya smultronställen i Emmaboda och Lessebo kommuner. Här finns spåren efter inlandsis och industrialisering. Här finns skrönor, mord och troll. Låt dig lockas av trädens sus eller brukens brus i denna vackra bygd. Vad tycker du om? Välj tema för din resa eller hela KulTuren. QR-koderna leder dig till reseberättelsen på vår hemsida. Välj mellan Landskap, Kultur & Historia, Form & Design eller Upplevelser. Enligt Förenta Nationerna och den internationellt vedertagna definitionen omfattar turism människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare eller längre tid. Syftet med resan kan vara semester, affärer eller annat. Turismen i Glasriket med omnejd I regionen finns idag utöver Glasriket ett enastående koncentrat av i branschen starka varumärken som Astrid Lindgrens Värld, Huseby bruk, Öland, Visfestivalen i Västervik m fl. Dessa och ännu ett antal starka reseanledningar utgör noder, kring vilka regionens mycket mångfacetterade besöksnäring och många aktörer utvecklas. Den kreativa sektorn är betydande inom delar av de båda länen och här finns en stor potential för dynamik. Genom ett ökat kompetensflöde mellan kultur och kulturarv och regionens näringsliv skapas goda förutsättningar för innovativa och attraktiva miljöer. Upplevelseindustri och turism är två växande branscher som bygger på de regionspecifika förutsättningarna. Glasriket har attraktiva natur- och kulturmiljöer som lockar besökare. Med ett tydligare varumärkestänk och strategiska satsningar kan Glasrikets attraktivitet som såväl affärs-, livs- och besöksarena förstärkas. Turistföretag och entreprenörer i anslutning till turismbranschen i regionen är den primära näringen Det är i företagen som möjlighet till nya arbetstillfällen, kompetens-, utvecklings och tillväxtmöjligheter finns. I den lite vidare kretsen återfinns företag inom branscher som indirekt har nytta av en fortsatt positiv utveckling inom turismbranschen som t.ex. handel och service samt byggbranschen. För att nå företagen är destinationernas roll central eftersom det ur besökarens perspektiv som regel är destinationen och de reseanledningar och kvaliteter som finns där som avgör hur besökaren väljer. Att stärka destinationerna är därför ett sätt att medverka till en utveckling i den primära målgruppen, dvs. företagen. HISTORIK Temavägar i Glasriket är ett genomförandeprojekt som mynnar från förstudieprojektet TUVA. Ett av fyra utvalda ämnen i TUVA var att skapa fyra demoprojekt där målet var att erbjuda ett alternativ till de befintliga transportvägarna, minska tempot och ge resan ett mervärde samt stödja lokal turistnäring. 3

5 Via en webbenkät som genomfördes inom TUVA om igenkännande konstaterades att: Glasriket är välkänt i södra Sverige. Ca 9 av 10 känner till det. Ca 6 av 10 har även varit där. Idén med temavägar får ett positivt mottagande ca 4 av 5 av de som känner till Glasriket tycker att idén är intressant. Nästan lika många tror att de skulle åka en temaväg om den fanns vid nästa besök i Glasriket. Glaset är det som lockar mest, främst bland kvinnorna. Männen föredrar kultur i första hand. Storstadsbor är mest intresserade av natur. Bilen är det transportmedel som är mest populärt för att åka temavägarna. Många kan tänka sig att cykla i området. Helst vill man ta bilen dit och sedan hyra en cykel på plats. SYFTE Syftet med KulTuren är att marknadsföra, paketera och kvalitetsbearbeta besöksmål samt att förbättra tillgänglighet och information/marknadsföring kring temaslingan. Slingan ska vara ett komplement och göra det mer spännande att besöka Glasriketregionen eftersom den ger ett alternativ till de redan kända besöksmålen. Den bidrar också till en bättre målgruppsanpassning och ett större totalt besöksvärde. Syftet är att projektet ska stödja den lokala turist- och besöksnäringen med mål att skapa tillväxt i såväl nya som etablerade företag och därmed nya arbetstillfällen. Syftet är också att främja ekonomisk utveckling såväl lokalt som regionalt genom att generera en utvidgad skattebas genom turisternas ökade konsumtion. Vidare är syftet också att stärka turismen från utlandet, det vill säga att stärka regionens export. VÄGSYSTEMET Besöksnäring/turism är en näring som påverkar en rad andra näringar och samhällsintressen. Ett av dessa samhällsintressen är att anpassa vägsystemet för turism i form av turistvägar vilket har en påverkan på näringslivet utmed turistvägen. Det ska göras tydligt för turisten hur den kan åka en befintlig slinga och nå så många besöksmål/platser som möjligt. KulTuren är en turistisk infrastruktur som ska vara ett av naven till strategisk utveckling i de områden som finns längs med och runt slingan i Glasriket. Slingan kan erbjuda möjligheter till: Gemensam marknadsföring Paketering av upplevelser (reseanledningar) Som ett eget resmål exempelvis för grupper/föreningar med specifika intressen Gemensamma evenemang med säsongsbetonade teman Researrangörer SLINGANS MÅLGRUPP Glasrikets främsta målgrupper och därmed även KulTurens är Whops (55+ med god ekonomi) samt Active family (den aktiva familjen), detta gäller på så väl den svenska marknaden som den europeiska, främst Tyskland, Danmark och Holland. Tanken är också att KulTuren ska locka till sig nya nischade målgrupper så som kultur och naturintresserade. 4

6 PROJEKTETS MÅLGRUPP Företag i besöksnäringen. Boende i aktuellt område som har en affärsidé eller intresse som de vill utveckla. Turister/besökare i regionen - såväl de som redan besöker, som nya. Företrädare för näringsliv, kommun och Trafikverk PRIORITERADE OMRÅDEN De prioriterade områdena i projektet har varit. Den fysiska slingan - Slingans sträckning - Skyltning - Förvaltning Information/marknadsföring - Webbplats - Språk - Kartmaterial - Reseberättelser - Digitalt och tryckt material - Förvaltning Näring - Kvalitetsavtal - Gemensam samverkan kring aktiviteter och evenemang ARBETSSÄTT OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING Projektet har utförts i nära samverkan mellan de deltagande kommunerna och Trafikverket. Kommunerna har varit representerade i projektet med en person ifrån näringslivs- /turistkontoret, men även andra kommunala och offentliga tjänstemän har involverats i projektet efter ansvar och kompetensbehov och i varierande grad. Näring och föreningar och andra organsiationer och institutioner har också varit delaktiga. Projektet skulle arbeta med att utveckla en temaslinga runt Emmaboda Lessebo för att skapa ett mervärde för turistföretagen i regionen. Det lades stor vikt vid att klarlägga hur sträckorna skulle profileras samt vid kvalitetsaspekter och kompetensutveckling (bl.a. i samverkan med projekt så som VINST och Partnerskap Småland) och tillsammans med entreprenörerna runt vägen. 5

7 HUR GJORDE VI? Vi gjorde en inventering av aktörer längs med och omkring slingan. Vi funderade också på om nya besöksmål/platser kan bli aktuella i framtiden. Vi har genomfört ett antal informationsmöten och andra kommunikationsinsatser gentemot Glasrikets kända och okända turistaktörer, dvs. företag, föreningar, organisationer, markägare etc. som på något sätt möter eller berörs av regionens gäster i sin verksamhet. Efter att berörda aktörer identifierats och informerats om projektet, dess syfte och möjligheter erbjöds de att på olika sätt delta i projektet genom t.ex. marknadsföring, paketering, och försäljning. Träffar: - Uppstartsmöte i Skruv måndagen den 28 maj Syfte var att informera om projektet och diskutera hur vi gemensamt kan verka. På mötet deltog 44 personer från företag, föreningar och organisationer. - Projektet har varit inbjudna till företags och föreningsmöten, CSO (Centrum i Sydost) och näringslivsträffar. Vi har haft möjlighet att sälja in projektet och få input från omvärlden. - Föreningsträffar: Vi har presenterat projektet i helhet men även lämnat delrapporter. Funnits med i nyhetsbrev från Näringslivskontoren, Glasriket, turismansvariga, länets turistorganisationer, lokala tidningar ex. Smålandsposten, Barometern, Östra Småland, Emmaboda tidning och Träskoposten och på webbplatser mm. Vi har hörts på lokalradion, Kalmar och Kronoberg vid ett par tillfällen. Möten med vägföreningar Inför uppsättning av skyltarna anordnades mindre möten med berörda vägföreningar där vi informerade om projektet och hur man blir berörd. Efter det åkte representanter från Trafikverkert ut och besökte markägare och ordföranden i de enskilda vägföreningarna. Syftet var att göra projektet och insatserna kända samt att diskutera platser/punkter där vägvisningsskyltarna var tänkta att placeras. Projektet har haft en insident där någon/några under natten till den 27 december 2011 plockade ned ett antal skyltar på sträckan Törsbo Linnefors. Anledningen till gärningen är inte känd och skyltarna sattes upp igen efter att samtal med markägare och vägföreningar hade gjorts.händelsen gav stort mediaintresse. Under projektets gång har vi tagit del av och rättat oss efter befintliga strategier och planer som rör destinationsutveckling och samhällsplanering, ex nationella, regionala och lokala utvecklingsstrategier, översiktsplaner och varumärkesplattformar mfl. Vi har undersökt var och hur vi kan finnas med och samverka i vårt gemensamma arbete med att utveckla vår region. 6

8 SAMVERKAN MED ANDRA ORGANISATIONER OCH PROJEKT Partnerskap småland Hållbar besöksnäring Kvalitet och hållbarhet är utifrån en besökares helhetsupplevelse en allt mer avgörande faktor kring en resa. Internationellt sett har andra länder kommit mycket längre inom detta område än Sverige och Småland. De regionala turistorganisationerna i Sverige har påtalat för Tillväxtverket att Sverige behöver ett nationellt system för kvalitetssäkring av turismens produkter. Som resultat av detta skapades utvecklingsprojektet Hållbar besöksnäring. Vad gjorde då projektet för att öka kvalitén på värdskapet samt att öka kunskap och kompetens hos entreprenörerna runt slingan? Alla entreprenörer runt slingan blev inbjudna till en workshop/föreläsning den 6 december 2012 med temat Kvalitet och hållbar besöksnäring med Johan Delfalk en av landet mest kunniga personer inom kvalitetssäkring. Inom projektets ramar ville vi höja nivån på besöksmålen, det vill säga öka nöjdheten hos besökaren genom att öka kunskapen kring bemötande och miljö, krav och önskemål. Samtidigt ville vi visa på hur viktigt det är att ge våra besökare en produkt och upplevelse som är hållbar till våra utvalda målgrupper. Målet var också att gemensamt arbeta fram underlag till ett kvalitetsavtal för alla som vill finnas med i KulTurens gemensamma marknadsföring. Tjugo personer som representerade företag och föreningar och som driver besöksmål fanns på plats. För de som ville fördjupa sig i och ta del av kvalitets och hållbarhetssystemet fanns det möjlighet att ansluta sig till projektet Partnerskap Småland, delprojekt hållbar besöksnäring, 6 stycken visade sitt intresse. Syftet för Hållbar besöksnäring är främst att stödja utvecklingen av exportmogna destinationer. Mat och upplevelse projekt LRF Sydost Projektet samverkande kring en kompetensutvecklingsdag med temat Service, värdskap, turism och mat från regionen. 20 personer från näring och föreningsliv deltog. Studiebesök Ansvariga i respektive kommun gjorde ett studiebesök i Markaryd och Ljungby (Sagobygden). Syftet var att ta del av hur man hade arbetat med informationsplatser och teknik för att sprida information. Tävling om namnet: Det anordnades en tävling om vad slingan skulle heta. Efter inkomna förslag fanns en jury som röstade och kom fram till namnet KulTuren. Juryn ansåg att namnets komposition gick att leka med i arbetet med marknadsföring och målgruppsanpassning. 7

9 TEMAN För att locka besökare till en destination krävs det att målgruppen kan finna en eller flera reseanledningar, det kan man bland annat göra genom att utgå från utvalda teman, intressen. Koncept som teman ger en tydlig struktur för att skapa verktyg för produktutveckling och gemensam marknadsföring. I valet av teman har vi tagit hänsyn till Glasrikets teman i dess varumärkesplattform. Våra val för KulTuren blev: Form & Design: Längs KulTuren kan du ta del av den rika skatt av form och design som på många sätt satt sin prägel på området. Här berättas om hur glasbruken startat och verkat och om de platser där hantverket genom generationer lämnat sina avtryck. Design är än i dag något som präglar hela Glasriket med alla sina glasbruk och formgivare men också andra konstformer, konsthantverk och shopping. Upplevelser: Upplev historiska platser längs KulTuren. Ibland finns tydliga spår och lämningar, ibland får fantasin hjälpa till att skapa en bild av hur det en gång var. Inte minst finns härliga upplevelser med barnen i den småländska naturen. Äventyren väntar bakom nästa vägkrök. Kultur & Historia: Känn historiens vingslag när du tar dig fram genom skogarna som en gång var en förutsättning för av Glasriket hamnat just här. Spännande historier och skrönor berättar om hur livet för de som verkade och levde i bygden tedde sig. Upplev miljöer och bygder som beskrivs i Wilhelm Mobergs världsberömda litteratur om Utvandrarna. Landskapet: Slingrande grusvägar, stengärsgårdar, glittrande sjöar, mäktiga skogar och böljande enebackar beskriver i stort landskapet längs KulTuren. Här kan du hitta dina egna smultronställen för rekreation, avkoppling och upplevelser. RESEBERÄTTELSER Det speciella med KulTuren är våra reseberättelser. De ska ge resan ett mervärde och öka kunskapen och intresset om vårt område och vara ett komplement till vår turistnäring. Vi har valt att lyfta fram berättelser, sägner och beskrivningar om hur olika verksamheter har uppstått. Hur tar man del av dem? De har sin hemvist och går att ta del av på Glasrikets webbplats under KulTuren. Man kan hämta berättelserna genom att scanna hem dem till sin smartphone eller surfplatta via utvalda QR-koder. De går att köpa på Turistbyråerna i området då tillsammans med kartan. 8

10 De presenteras som en hel berättelse och/eller efter våra fyra teman: Kultur & Historia, Landskap, Form & Design samt Upplevelser. Vi har valt att dela in dem i teman för att gör det enklare för resenären att fördjupa sig i ett specifikt intresse om så önskas. De finns på två språk, en svensk och en engelsk version. Varje plats har en koordinat på kartan och på webbsidan. Förutom teman är berättelserna på webbplatsen länkade till sökbara orter. Hur gick vi tillväga när de togs fram? För att sätta samman reseberättelsernas innehåll har vi inventerat kulturhistoriska värden, i Emmaboda kommun i Kalmar län och Lessebo kommun i Kronobergs län, längs den 14 mil långa vägsträckan inklusive ett par avstickare inom kommunerna. Sammanlagt har åtta socknar studerats. En mängd föreningar och personer har varit delaktiga under processen. De har delat med sig av sina kunskaper om bygden och lämnat sina synpunkter till innehållet. Vi har också tagit del av källmaterial i arkiv och på bibliotek samt befintliga turistbroschyrer och informationsblad om tidigare kända sevärdheter och besöksmål regionala, lokala som platsspecifika. Intervjuat hembygdsföreningar och personer med kunskap och kännedom om bygderna som har lämnat förslag på platser och källmaterial. Besökt hembygdsgårdar och hembygdsmuséer samt besöksmål och sevärdheter utmed sträckan för att skapa oss en bild av platsen. Kontaktat och besökt historiker på Kulturparken, Smålands museum i Växjö och Kalmar läns museum i Kalmar för förslag på användbara källor; material och litteratur. Fotograferat platser och miljöer längs vägen, dessa bilder har blivit en bildbank som kommer att användas i framtida material. Deltagit i projektmöten med entreprenörer, föreningar och representanter från de båda kommunerna. Kontaktat och erhållit material i form av uppteckningar från Folklivsarkivet i Lund och Folkminnesavdelningen i Uppsala. Besökt och tagit del av bibliotek och topografiska arkiv och studerat kulturhistorisk och topografisk litteratur samt gjort sökningar i olika databaser ex. Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg. Studerat kommunernas översiktsplaner, riksintressen, kulturmiljöer samt naturreservat m.m. Strukturerat och sammanställt materialet och därefter valt ut lämpliga berättelser, texter och citat samt skrivit och redigerat texterna. Det är ett gediget arbete att sätta samman allt material som kommit in, det finns en stor källa att hämta från. Efter flera diskussioner och korrekturer så blev berättelserna klara och det är dem man nu kan ta del av. Vi ser inte berättelserna som statiska utan tänker oss att vi kan lägga till och ta bort innehåll efter behov och aktuella teman/aktiviter. I framtiden ska resenären även kunna lyssna till berättelserna via lämplig teknik. 9

11 SKYLTNING 1. Projektet har titta på en modell/metod för SKYLTNING mellan Trafikverk och näringsliv/turistsatsningar. Via projektet har en namnsatt turistisk infrastruktur kommit till. Det finns en överenskommelse mellan kommunerna och berörda väghållare (statliga och kommunala) att slingan skall vidmakthållas, vilket härigenom är ett gemensamt ansvar. Genom att hänvisa till eller utgå från denna slinga öppnas en ny möjlighet för exponering och samarbete för företag med anknytning till besöksnäringen. Slingan blir en förbindelselänk mellan de stora vägstråken/de stora besöksmålen och målpunkter som ligger längs med eller nära KulTuren-slingan. De enskilda företagen och besöksmålen ges sedan möjlighet att ansluta sig till slingan. 2. Projektets representanter fortsätter att jobba för ett gemensamt vägvisningssystem och skyltsystem som rör matställen, boende och attraktioner mm (typ Gotlandsmodellen) En idé till en modell för skyltning till slingan har presenterats för företag och besöksmål längs slingan. Genom att slingan också går på mindre och enskilda vägar kan uppkoppling till slingan ske på ett enklare och billigare sätt för de närliggande företagen, samtidigt som slingan och därmed det enskilda företaget får en koppling till det stora vägnätet. När slingan nu är på plats måste arbetet med att koppla företag till slingan fortsätta så att innehållet i KulTuren ges ett vidgat innehåll. 3. Slår projektet väl ut så är planen att metoder och modeller ska implementeras även på annat håll inom Trafikverket Projektet behöver ges lite tid att verka samt följas upp innan något ställningstagande kan tas om ytterligare implementering av modellen kan göras i Trafikverkets struktur. Informationsskyltar På fem platser längs med slingan finns informationsplatser med informationsskyltar som visar slingans streckning samt hur man får mera information. Skyltarna är gjorda av glas, trä och metall, dessa material valdes för att knyta an till områdets resurser. Skyltarnas lokalisering är Kosta, Strömbergshyttan och Hovmantorp dessa förvaltas av Lessebo kommun och Eriksmåla och Vissefjärda dessa förvaltas av Emmaboda kommun. AVTAL Kvalitetsavtal mellan kommun och näring För att värna om att besökarna får ett så bra bemötande och en så god service som möjligt har ett kvalitetsavtal arbetats fram. Grunden till avtalet diskuterades fram under workshopen den 6 december Projektet har också tagit del av liknande avtal. Alla entreprenörer längs slingan som vill finnas med i den gemensamma marknadsföringen av KulTuren kommer att ges möjlighet att underteckna avtalet efter en diskussion om vad avtalet innebär och om kvalitén kan upprätthållas av entreprenören. 10

12 Skötsel av den fysiska slingan i framtiden Projektet har tagit fram ett avtal gällande skötsel av den fysiska slingan, berörda parter har kommit överrens om kriterierna och undertecknat avtalet. Tillstånd uppsättning och förvaltning av skyltar Tillstånd om att sätta upp skyltarna på privat mark har upprättats och skrivits under av berörda parter. INFORMATION/MARKNADSFÖRING Syftet med marknadsföringen är att öka regionens synlighet och destinationernas dragningskraft nationellt som internationellt. Hur KulTuren påverkar regionens synlighet och destinationernas dragningskraft är något som först kan mätas efter några år. Vad vi i dagsläget gör för att KulTuren ska bidra till att öka dragningskraften till regionen är att finnas med i den gemensamma marknadsföringen för Glasriket (broschyr, webb annonsering etc.) samt i kommunernas egna marknadsföringsinsatser. Detta sker inom befintliga uppdrag. Kanaler som KulTuren finns med i: - KulTurens egen webbplats som finns under Den egna kartan med information om besöksmålen och platserna man kan besöka med utgångspunkt från reseberättelsen. Alla punkterna på kartan kommer att ha koordinater inlagda. Kartan är under produktion. Webbplatser ex. Glasriket, kommunernas webbplatser, Småland, och länsportalen m.fl. Broschyrer ex. Smålandsbroschyren, Glasriketmagasinet, platskartor, andra regionala broschyrer. Annonser i utvalda kanaler, tidningar, broschyr och som en del av en radioreklam för Emmaboda. Evenemang som finns i regionen samt evenemang med specifika teman. Artiklar i tryckmaterial och tidningar. Under projekttiden har KulTuren omnämnts i ett antal medier ex. artiklar, annonser pressmeddelanden eller intervjuer. Det har varit i tidningar, radio och webb. BILDBANK - I samband med att Reseberättelserna togs fram fotograferades platser längs med hela slingan. Dessa kommer att användas i marknadsföring och material. Bildbanken kommer att fyllas på under tid. WEBBPLATSEN KulTurens webbplats har sin hemmavist på glasriket.se därifrån länkas den vidare till andra sidor. Struktur När man kommer in på startsidan för KulTuren finns en meny i vänsterspalten. Via vänstermenyn kan man klicka sig vidare till själva reseberättelsen, besöksmålen, olika boenden, shopping, aktiviteter, evenemang samt mat och dryck. 11

13 Huvudsaklig information visas på sidan med hjälp av puffar som också hjälper till att fördela informationen, för att förenkla för besökaren att se och hitta. Högerspalten innehåller boxar där besökaren i översta boxen kan lämna synpunkter, lämna egen reseberättelse eller läsa mer om KulTuren-projektet. De andra boxarna presenterar olika aktiviteter som finns kring KulTuren. Sidan för reseberättelsen är uppdelad i teman Form & Design, Upplevelser, Kultur & Historia och Landskapet. Det har vi valt att göra för att besökaren ska kunna välja att fördjupa sig i den del av reseberättelsen som intresserar just honom/henne. Vill besökaren ta del av hela reseberättelsen finns alla teman och hela reseberättelsen som pdf för utskrift i högerspalten. I boxen Mer information som finns i högerspalten finns länkar som leder tillbaka till startsidan. Alla huvudbilder som finns på webbplatsen fungerar också som länk till startsidan. 12

14 Sidan för ett tema fungerar som så att i början av texten finns ett antal ortsnamn som är klickbara och är kopplade till rubriker i texten med samma namn. Det underlättar för besökaren då den kan klicka på ett ortsnamn och automatiskt hoppa ner i texten till rätt stycke istället för att behöva gå igenom hela. I projektet beslutades att resenären ska kunna lämna in synpunkter om KulTuren på webbplatsen, synpunkterna används som underlag i vidareutvecklingen av konceptet. Det är också fritt fram för besökaren att dela med sig av sin egen reseberättelse. TEKNIK Ett av projektets mål var att finna en hållbar digital lösning för att sprida och dela information med ny teknik. En förstudie kring en egen applikation för KulTuren gjordes tillsammans med Appcorn. En dialog kring applikationer fördes även med projektet Gemensam IT plattform, Partnerskap Småland, där frågan om en gemensam app är aktuell. Tanken är att varje destination/besöksmål ska få möjlighet att skaffa en egen underapp till en övergripande som innefattar hela Småland. Genom denna vetskap kom vi fram till att KulTuren avvaktar med egen app tills ett övergripande beslut för Småland har tagits. QR KODER I projektet har vi nyttjat en ny teknik som är på frammarsch och som får fler och fler användare, QR koder "Quick Response". På detta sätt gör man information tillgänglig för en stor grupp användare. En QR-kod är ett slags streckkod, en bild som innehåller inbäddad information, text och/eller siffror. Om man har en QR-kodläsare och scannar av en kod med sin smartphone eller surfplatta kommer man direkt till den webbplats som har den information man söker, detta utan att behöva skriva in adressen manuellt. 13

15 QR-koder blir allt vanligare i informationsdelning och reklam eller annonser, man sparar in på plats, det ger möjlighet att utöka med annat innehåll eller spara in på kostnader. Det finns också ett stort värde i att kunna välja fördjupning och vidareläsning på andra plattformar exempel en webbplats. Genom denna teknik har man informationen omedelbart, på plats eller hemma när man planerar inför en ett besök. Innehållet man får ut är alltid uppdaterat och aktuellt. Hur göra man? Man hämtar hem en QR- läsare/scanner som en applikation till sin smartphone eller surfplatta. Genom applikationen kan du sedan direkt använda din mobiltelefon eller surfplatta för att läsa av QR-koden och förflyttas till innehållet den leder till. Du startar applikationen och skannar sedan QR-koden med hjälp av kameran i din mobil. Det finns en mängd tillgängliga QR-läsare, de flesta är helt kostnadsfria att använda och laddas enkelt ner från Apples Appstore eller Android market beroende på vilken typ av smartphone eller surfplatta du använder. KulTuren har fem stycken QR koder. De utgår från våra teman och reseberättelsen Form & Design Kultur & Historia Landskapet Upplevelser KulTuren (förstasidan på webbplatsen) KARTA Som komplement till informationen på webben togs en karta fram i formatet 50x70 cm. Kartan visar KulTurens sträckning, rastplatsmöjligheter längs slingan och var man hittar KulTurens informationstavlor. Kartan visar också förslag på avstickare till besöksmål och sevärdheter som ligger strax utanför KulTurens sträckning men i Lessebo eller Emmaboda kommun. QR-koderna till de olika reseberättelserna, en beskrivande text om KulTuren och vart man kan vända sig för att få mer information finns också angivet. Kartan tillsammans med reseberättelsen för hela KulTuren såldes som ett paket under sommaren på turistbyråerna i kommunerna. 14

16 Framtid Det har kommit in synpunkter på att det kan vara svårt att orientera sig längs slingan med hjälp av kartan. För att göra det enklare för resenären tas därför en ny karta fram till nästa sommarsäsong. Den nya kommer förutom det kartan innehåller idag, att visa de olika besöksmålen som nämns i reseberättelsen. Dessa kommer också att märkas ut med GPSkoordinater. Framtagandet av den nya kartan kommer att ske inom ordinarie verksamhet hos kommunerna. BUDGET Driftredovisning över KulTurens kostnader Löner personal Emmaboda kommun Övriga kostnader såsom skyltar, översättning m.m Offentliga resurser Trafikverket Offentliga resurser Lessebo kommun Trafikverket, faktisk medfinansiering FORTSATT UTVECKLING: Skyltning vid besöksmålen Projektet har inte enats om ett koncept som passar för alla parter ännu. Gruppen har beslutat att detta ska jobbas vidare med då det är en nyckelfråga för att ena/koppla samman besöksmål, företag och andra aktörer, samt göra det enkelt för resenären att hitta till alla platser/punkter. Planerna är följande: Undersöka möjligheten till brun/vit skyltning för själva slingan. Hänvisning längs alla vägar till själva besöksmålen (inspiration från Gotlandsmodellen). Platsskyltning vid själva besöksmålen som inte har en fysisk person tillgänglig. Här ska det finnas information om platsen samt QR koder för slingan som besöksmålet tillhör. Platsskyltning vid själva besöksmålen som har en fysisk person tillgänglig och som har skrivit på kvalitetsavtalet. Delen som rör skyltning samordnar Trafikverket, kommuner och näring är samarbetspartners. Trafikverket och kommunerna arbetar tillsammans med studenter från lämplig utbildning fram ett skyltkoncept. Nästa möte för skyltning bestäms till den 6 november På detta möte närvarar Trafikverket, kommunerna och studenter som fått i uppdrag att ta fram skyltförslagen. Parkeringsplatser Ett mål i projektet var att ha tillräckligt med parkeringsplatser och andra faciliteter. Under projekttiden har inga nya rastplatser eller parkeringsplatser anlagts då behovet ännu inte uppstått. När trafiken längs slingan ökar kommer behovet att ses över gemensamt av berörda parter enligt det upprättade avtalet gällande skötsel av den fysiska vägen och skyltning. 15

17 Har bra rastplatsmöjligheter Rastplatsmöjligheter finns längs slingan och är markerade på kartan. Inga nya rastplatser har anlagts, de som redan finns bedöms i dagsläget som tillräckliga. Uppstår ett behov görs en ny utvärdering av detta och eventuella insatser planeras. Ha kvalitetssäkrade företag längs med vägen. Efter hand kommer avtal knytas med företag längs med KulTuren, detta kommer att ske inom befintlig verksamhet, (företagsutveckling). Utveckling av webbplatsen KulTuren får en egen flik på Glasrikets förstasida. Kulturen ska finnas med i bildspelet på glasriket.se. KulTuren får egen Facebooksida efter att förvaltandet av den har beslutats. Ett första gemensamt evenemang är planerat till våren 2014, innan turistsäsongen drar igång på allvar. Målet är att den intresserade under en dag kan resa runt slingan. Ta del av reseberättelsen, besöka öppna företag och besöksmål. Under dagen ska man kunna ta del av erbjudanden och delta i någon form av tävling. Evenemanget marknadsförs gemensamt med aktörerna. Paketering av produkter längs med KulTuren Detta kommer att ske inom ordinarie verksamhet av AB Glasriket och kommunerna. ANDRA EFFEKTER: Via projektet har 6 stycken stugor som finns längs med slingan blivit tillgängliga för uthyrning. PROJEKTETS GRUPPER OCH DELTAGARE Styrgrupp: Weronica Stålered, Emmaboda kommun Helen Karlsson, Lessebo kommun Bo Svensson, Trafikverket Monica Widnemark Ann-Marie Fagerström Projektgrupp: Weronica Stålered, Emmaboda kommun Bodil Askenkrantz, Lessebo kommun Lars Bergström, Trafikverket Bertil Jonsson, Trafikverket Frågor besvaras av Weronica Stålered Bodil Askencrantz Adm chef/turismansvarig, Emmaboda kommun Kommunikatör, Lessebo kommun Telefon Telefon E-post E-post 16

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen

Handlingsplan för besöksnäringen 2016-12-07 15RK2154 Regional utveckling Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 En strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020 har tagits fram genom aktiv samverkan mellan Regionförbundet

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer

Regionförbundet i Kalmar Län 2015. Den tyska marknaden... 6 PR och kommunikation Kampanj Kampanj IKEA Övriga insatser B2B

Regionförbundet i Kalmar Län 2015. Den tyska marknaden... 6 PR och kommunikation Kampanj Kampanj IKEA Övriga insatser B2B Regionförbundet i Kalmar Län 2015 Marknadsplan Internationell marknadsföring i Kalmar län Bakgrund... 2 Nationella strategin Besöksnäringens betydelse Arbetssätt och ansvarsfördelning Samverkanspartners

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Cykelleder för rekreation och turism. leder på gång

Cykelleder för rekreation och turism. leder på gång Cykelleder för rekreation och turism Nationella Strategin bakgrund kvalitetskriterier mål och utveckling referensgrupp utmärkning övergång & checklista Foto: Sofia Ernerot leder på gång Lena Stävmo VD

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

KulTuren 2011-01-01-2012-12-31

KulTuren 2011-01-01-2012-12-31 2011-01-01-2012-12-31 KulTuren Beskrivning av ett genomförandeprojekt inom Landsbygdsprogrammet med mål att skapa bättre förutsättningar för företagade och att utveckla turistnäringen i regionen. Emmaboda

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Populärversion av Strategi för besöksnäringen södra Småland 2013-2020. Foto: Sofia Ernerot

Populärversion av Strategi för besöksnäringen södra Småland 2013-2020. Foto: Sofia Ernerot Populärversion av Strategi för besöksnäringen södra Småland 2013-2020 Foto: Sofia Ernerot Foto: Sofia Ernerot Populärversion av Strategi för besöksnäringen södra Småland 2013-2020 Illustrationer: Sarahs

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Europeiska landskapskonventionen Den europeiska landskapskonventionens mål är en rikare livsmiljö

Läs mer

Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Karlstadsregionen Kopplad till den turismstrategiska planen

Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Karlstadsregionen Kopplad till den turismstrategiska planen Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Kopplad till den turismstrategiska planen 2017-03-31 Vi vill gå från att samverka till att samproducera och ha en gemensam handlingsplan som innehåller vad vi

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

FRITIDS- OCH BESÖKSNÄRING

FRITIDS- OCH BESÖKSNÄRING FRITIDS- OCH BESÖKSNÄRING Kommunens mångfald i naturmiljöer tillsammans med fasta motionsanläggningar skapar förutsättningar för aktiviteter till gagn för hälsa och livskvalité. Rekreation handlar om att

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Karlstadsregionen Kopplad till den turismstrategiska planen

Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Karlstadsregionen Kopplad till den turismstrategiska planen Första förslag på Handlingsplan 2017 för turismutveckling i Kopplad till den turismstrategiska planen Vi vill gå från att samverka till att samproducera och ha en gemensam handlingsplan som innehåller

Läs mer

Rekommendation /kommentar. Detta krav gäller endast delårsöppen turistbyrå och behöver inte signeras av helårsöppen turistbyrå.

Rekommendation /kommentar. Detta krav gäller endast delårsöppen turistbyrå och behöver inte signeras av helårsöppen turistbyrå. Sammanställning av auktorisationskrav och rekommendationer auktorisation 2015 1. MEDARBETARE 1.1 Utbildning Tillsvidareanställda (fast anställda) medarbetare på turistbyrån har en utbildning som minst

Läs mer

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet.

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet. INFORMATION TILL MARKÄGARE UTMED KULLALEDEN. Hej alla markägare Vandringsleden runt hela Kullahalvön (Kullaleden) är nu inne i genomförandefasen. Vi i projektgruppen vill därför informera er om vad som

Läs mer

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda the glass factory Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda 1 Bakgrund Hösten 2008 köpte Emmaboda kommun Kosta Bodas historiska glas. Glassamlingen omfattar 30 000 unika konstglasobjekt

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

Mall för interpretationsplan *

Mall för interpretationsplan * Mall för interpretationsplan * Vägledning för er som arbetar med interpretationsplanering Den här mallen är tänkt att fungera som ett stöd för er som ska skriva en interpretationsplan. Den innehåller generella

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Turismstrategi 2011 2015

Turismstrategi 2011 2015 Turismstrategi 2011 2015 1 Inledning Förslaget till strategin har utarbetats under slutet av 2009 juni 2010 av Åke Carlson, Peter Skog Lindman, Margareta Schlee, Jan Wärnström och Kicki Svensson. Vi har

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping

Hållbar produktutveckling Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling. Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Hållbar produktutveckling 2016-19 Om cykelturimens betydelse för besöksnäringens utveckling Cykelkonferensen 2017 i Jönköping Källa: Arena för Tillväxt Besöksnäringen bygger på samverkan mellan aktörer

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Jämtland Härjedalen Turism (JHT)

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) Lina Lif Jämtland Härjedalen Turism (JHT) JHT ekonomisk förening (1995) JHT är den professionella och affärsmässiga samverkansplattformen som skapar utvecklingsmöjligheter och tillväxt för besöksnäringen

Läs mer

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2016 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-12-17 Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2016 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/ Besöksplan. Kommunstyrelsen. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/ Besöksplan. Kommunstyrelsen. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Nytt ärendehanteringssystem Public 360 AKK2016/399-9 Besöksplan Kommunstyrelsen Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2016-11-29 219/2016 För revidering

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt

Läs mer

Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen.

Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen. Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen. Systemtänkande för kvalitetssäkring. Vi har ett antal BESÖKSMÅL i området och dessa kan föranleda Vandringsturism. Vandringen går på LEDEN och den som

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Framtidens lokala besöksservice

Framtidens lokala besöksservice Framtidens lokala besöksservice Så här arbetar vi i Skaraborg med framtidens lokala besöksservice. Lotta Samuelsson Turistchef i Mariestad och Klara Börjesson Ahlqvist Turistchef i Falköping. Strategiska

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg

Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg 2012-03-30 1 Vår bakgrund Våra kontor 11 kontor på 9 orter Huvudkontor i Stockholm För tillväxt t i hela landet 4

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2017 Förord Turisterna finns numer i många av våra städer och orter året om och våra medlemmar ser hur handelns del av den växande besöksnäringen ökar. Gamla förhållningssätt och

Läs mer

Förstudie Projekt Från planta till Färdig Produkt

Förstudie Projekt Från planta till Färdig Produkt LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Projektredovisning Förstudie Projekt Från planta till Färdig Produkt Journalnummer 2010-2240 Stödmottagare: Lantbrukarnas Ekonomi AB, Box 195, 811 23 Sandviken Person som kan

Läs mer

Projektinnehåll Work Packages

Projektinnehåll Work Packages Projektinnehåll Work Packages Matresor - Jämtland Härjedalen ii Jämtlands Matresor Innehållsförteckning Work package I - Analys och FoU - Matresor Marknadsanalyser av reseanledning Mathantverk... 1 Produkt/

Läs mer

Värd I Stockholms skärgård en del av Projektet Skärgårdsstrategin. Stockholm Archipelago

Värd I Stockholms skärgård en del av Projektet Skärgårdsstrategin. Stockholm Archipelago Värd I Stockholms skärgård en del av Projektet Skärgårdsstrategin Stockholm Archipelago Skärgårdsstrategin Vi behöver fler starka destinationer i Sverige för att attrahera fler utländska besökare. Stockholms

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Aktiviteter under 2017

Aktiviteter under 2017 Aktiviteter under 2017 Kommunikation Det är viktigt att de marknadsföringskanaler vi har och det marknadsföringsmaterial som vi producerar är sammanhängande. Genom att ha en enad bild över vår målgrupp

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän HANDLINGSPLAN FÖR BESÖKSNÄRINGEN I BOHUSLÄN

Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän HANDLINGSPLAN FÖR BESÖKSNÄRINGEN I BOHUSLÄN HANDLINGSPLAN FÖR BESÖKSNÄRINGEN I BOHUSLÄN november 2014 1 INNEHÅLL Inledning 3 Principerna för handlingsplanen Målsättningar Rapportens disposition Turistrådets ansvar och åtaganden 5 Processleda hållbar

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP Världsarvet Södra Öland VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP HANDLINGSPLAN 2015-2016 Foto: Mårten Svensson SÖDRA ÖLAND ODLINGLANDSKAP - ETT VÄRLDSARV! Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne

Läs mer

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr Turismsamverkan Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. Projektägare: Nedre Dalälvens Utvecklings AB Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela området Dnr: 30 Jnr: 2009-2129

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040

Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040 Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040 Datum 2016-11-30 Dnr KS 2014/0321-212 Beslutad: styrgrupp, tjänstemän 2016-11-30 styrgrupp,

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

BAKGRUNDEN Destinationssamverkan i Stockholms skärgård sedan 1 november 2011

BAKGRUNDEN Destinationssamverkan i Stockholms skärgård sedan 1 november 2011 Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader Roslagens Destinationsdag 2012 BAKGRUNDEN Destinationssamverkan i Stockholms skärgård sedan 1 november 2011 Enskilda företag

Läs mer

Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark

Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark Projektet har kartlagt vandrings- kanot och cykelleder kring Färnebofjärdens nationalpark. Projektägare: By Utvecklingsgrupp Projektledare: Lina Jan-Ers

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Syftet var att stärka Bergslagsleden som en än mer attraktiv vandringsled men också tydliggöra kopplingen till regional naturturism.

Syftet var att stärka Bergslagsleden som en än mer attraktiv vandringsled men också tydliggöra kopplingen till regional naturturism. Slutrapport Stödmottagare Regionförbundet Örebro Projektnamn Bäst i klassen Projektperiod 1 september 2013 till 30 september 2014 Dnr 13-201 Projektets syfte (se beslut): Syftet var att stärka Bergslagsleden

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

WORKSHOP DESIGNMINGEL 2012 SAMMANSTÄLLNING

WORKSHOP DESIGNMINGEL 2012 SAMMANSTÄLLNING WORKSHOP DESIGNMINGEL 2012 SAMMANSTÄLLNING VIT 1 Marknadsföring och kommunikation, skapa delaktighet med intresserade samt föra ut information i nya kanaler och till nya målgrupper. Avsaknad av en modern

Läs mer

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också.

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Marknadsföring av ditt utbud genom Visit Östergötland. Visit Östergötland är en del av Region Östergötland

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och

Läs mer

Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet

Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet Vänern en exportmogen destination? Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet Turismen i Västsverige 34 miljarder kr (2010) Fyrbodal 11 miljarder 20 miljarder varav Göteborg ca 17 miljarder Sjuhärad 1 miljard

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring 7 juli 2017 Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring Inspel från Tourism in Skåne AB och Region Skåne/Avdelningen för Regional Utveckling Nedanstående

Läs mer

DIGITAL 2015 ANNONSERING

DIGITAL 2015 ANNONSERING Annonsfakta och priser. DIGITAL 2015 ANNONSERING Camping.se, Camping.se Mobil och Camping.se Nyhetsbrev De digitala kanalerna till Semestersveriges största målgrupp Camping.se är sajten för Sveriges största

Läs mer

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Bergslagssatsningen Etapp 4B Bergslagssatsningen är ett utvecklingsprojekt med målsättning att: Utveckla ofta offentligt ägda industriella kulturmiljöer till besöksmål. Satsningen består av ett gränsöverskridande

Läs mer

Kulturarvsturism och regional utveckling

Kulturarvsturism och regional utveckling 2013-03-14 Maria Agestam Den vetenskapliga definitionen: Kulturarv avser såväl materiella som immateriella uttryck. Kulturarv omfattar traditioner, språk, konstnärliga verk, historiska lämningar, arkiv-

Läs mer

Slott & Herrgårdskampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Slott & Herrgårdskampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Fotograf: Mattias Leppäniemi/imagebank.sweden.se Slott & Herrgårdskampanj på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Slott & Herrgårdskampanj Vid gränsövergången

Läs mer