Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet."

Transkript

1 INFORMATION TILL MARKÄGARE UTMED KULLALEDEN. Hej alla markägare Vandringsleden runt hela Kullahalvön (Kullaleden) är nu inne i genomförandefasen. Vi i projektgruppen vill därför informera er om vad som hittills har gjorts och vad som kommer att ske. Vi har genomfört en förstudie och levererat en slutrapport. I denna framgår b la att positiva effekter av en vandringsled är: Folkhälsan främjas genom ökade möjligheter till rehabilitering och rekreation Kunskapen om naturmiljön, det historiska landskapet, kulturmiljön och hållbar utveckling ökar Områden med känslig miljö kan skyddas Företag utefter leden kan etablera tjänster och produkter för nya målgrupper som utvecklar livskvaliteten, turismen och näringslivet Stora delar av leden kan anpassas för personer med funktionshinder Genom att utnyttja digital teknik kan leden göras mer spännande och tillgänglig för en bredare målgrupp Vi har bjudit in till ett stort antal möten med bl a markägare, byalag, föreningar, allmänheten, kommunen, länsstyrelsen m fl. Vi har bjudit in till öppna vandringar utmed hela den tänkta leden. Utifrån dessa har vi enats om en föreslagen sträckning av leden. Intresset och mottagandet av Kullaleden har varit över förväntan. Vi har tecknat markägaravtal med nästan alla ca. 130 markägare utmed leden. Nu återstår endast 4 avtal med markägare som vill ha mer information eller vill avvakta en samfällighets årsmöte. Hur berörs du som markägare? Syftet med projektet är förstås att fler personer ska vandra utmed de befintliga stigar som redan finns och som kommer att knytas ihop och markeras som Kullaleden. Vi bedömer att markarbeten för att förbättra befintliga stigar blir mycket ringa. Över sanka partier kan spänger behöva anläggas. De sträckningar som blir öppna för funktionshindrade är befintliga gångvägar på sträckorna Viken Mölle och Stenbrottet (Svanshall) Jonstorp Leden kommer att markeras med orange färg på ekstolpar eller små plåtbrickor. Samtliga grindar kommer att göras rymningssäkra för djur (självstängande grindar, färister etc.). På något ställe kommer nytt stängsel att behöva sättas upp. Alla friluftsanläggningar, rastplatser, större informationsskyltar etc. kommer att anläggas på kommunal mark, naturvårdsverkets mark samt i hamnarna. Sammantaget innebär detta för dig som markägare att vandrare kommer att gå på ett ställe över dina marker och styras dit du finner lämpligast. Grindar och färister kommer att nytillverkas efter dina önskemål där så behövs. Ersättning kommer endast att utgå till de markägare som tecknar någon form av skötselavtal med kommunen. Har du en affärsidé som kan locka vandrarna (boende, sevärdheter, lunchkorg, öppen bondgård, egenproducerat etc. ) är du mer en välkommen med den. Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet. Har du ytterligare frågor så kontakta Ros-Mari Paulsson , eller gå in på projekthemsidan Vi hoppas på ett fortsatt positivt och utvecklande samarbete med dig. Projektgruppen för Kullaleden Ros-Mari Paulsson Göran Lock Britt-Marie Andrén

2 Kullaleden Bild Göran Lock Sammanfattad Projektplan för markägare 2

3 Projektnamn Kullaleden Projektägare Höganäs kommun Projektdeltagare Offentliga institutioner: Höganäs kommun, kontaktpersoner Ros-Marie Paulsson och Göran Lock Helsingborgs kommun, kontaktperson Fredrik Bengtsson Länsstyrelsen i Skåne, kontaktperson Daniel Åberg Region Skåne, kontaktpersoner Oddvar Fiskesjö och Kenneth Joelsson Höganäs utbildningsförvaltning kontaktperson Peter Andreasson Skåne nordväst turistorganisation kontaktperson Monica Frisk Extern konsult Britt-Marie Andrén Travel Gate Sweden Markägare/ideella föreningar/företag: Markägare Samtliga byföreningar längs kusten i Höganäs kommun Höganäs naturskyddsförening, Kalle Nilsson, Ulrik Alm HSO Höganäs Handikappombudsman, Sylvia Månsson IS Kullen Kullen. se Entreprenörer utmed leden. m.fl. Projektidé Idén är att skapa en attraktiv och sammanhängande vandringsled från Grå Läge till Utvälinge. Ambitionen är också att projekten ska vara nyskapande och innovativt genom att bl.a. utnyttja digital teknik och bygga på nya typer av upplevelser. Därigenom breddas besöksunderlaget och öppnar för nya grupper som t ex ungdomar, skolklasser, de nya svenskarna och funktionshindrade. Markägare, ideella aktörer och näringsidkare ska vara delaktiga i utformningen av projektet för att kunna utnyttja och marknadsföra leden för sina gäster och kunder. En vandringsled innebär också för deras del en möjlighet att förlänga turistsäsongen. Kullaleden ska också till stora delar göras tillgänglig för funktionshindrade och speciellt marknadsföras för detta. Utöver detta ska leden användas på ett traditionellt sätt av områdets befolkning och turister. 3

4 Kullaleden Ås till ås samt förlängning av Öresundsleden Organisation Styrgrupp Ros-Mari Paulsson, Göran Lock, Peter Kovacs Höganäs kommun Britt-Marie Andrén Travel Gate Sweden Daniel Åberg Länsstyrelsen Orvar Fiskesjö Region Skåne Fredrik Bengtsson Helsingborgs kommun Ulrika Hantell Representant för ideella föreningar Ann-Margreth Larsson Administratör och sekreterare Markägarrepresentant Projektledning Kullaleden Ros-Mari Paulsson ansvarar för: Representerar Kullaleden i styrgruppen för Skåneleden Nordväst. Samordnare och kontaktperson för projektet (markägare, ideella insatser, uteklassrum, skyltning, länsstyrelsen, Region Skåne m.fl.) Tillstånd Förstudie Utvälinge Ekonomi och administration Göran Lock ansvarar för: Projektering, upphandling, bygglov, byggnation och uppföljning av Kullaleden Deltar vid behov i styrgruppen Skåneleden Nordväst Britt-Marie Andrén Travel Gate Sweden ansvarar för: Marknadsföring av Kullaleden, grafisk profil, hemsida, skyltar, digital programvara mm. Marknadsföring av Kullaleden ingår i det separata delprojektet Marknadsföring Skåneleden Nordväst. 4

5 Genomförande Hela Kullaleden kommer att byggas så att den uppfyller kriterierna för Skåneleden. Leden kommer att dokumenteras, kvalitetssäkras och tillgänglighetsinventeras samt läggas in i en webbaserad tillgänglighetsdatabas och en webbaserad rekreationsplan där uppföljning, underhåll och driftskostnader sker enligt länsstyrelsens kriterier. Detta för att säkra Kullaledens kvalitet och långsiktiga existens. Naturrum på Kullaberg kommer att bli Kullaledens samlingspunkt där all information kring leden finns samlad. Delprojektet Kullaleden genomförs i etapper (sträckor). Tidplan och aktiviteter Projektstart för delprojekt Kullaleden beräknas till september 2011 och projektavslut augusti Praktiskt genomförande i fällt Kullaleden är indelad i 13 delsträckor. Byggnation av större anordningar som rastplatser, uteklassrum, broar etc. genomförs som separata projekt. I övrigt genomförs varje delsträcka som följer: Inbjuden öppen vandring av delsträckan där ledens slutliga sträckning och utförande föreslås. Delsträckan läggs in exakt på fastighetskartan. Samråd med markägare där ledens slutliga sträckning och utförande beslutas. Markarbeten. I de flesta fall behövs inte detta eller förekommer i mycket liten omfattning. Byggnation av spångar, färister, grindar etc. Utmärkning av leden. Hänvisningskyltar och informationstavlor etc. 5

Skåneleden Nordväst. Projektplan. Avser den del av projektet där medel söks genom Leader Skåne Nordväst södra. Bild Göran Lock

Skåneleden Nordväst. Projektplan. Avser den del av projektet där medel söks genom Leader Skåne Nordväst södra. Bild Göran Lock Skåneleden Nordväst Bild Göran Lock Projektplan Avser den del av projektet där medel söks genom Leader Skåne Nordväst södra. Projektplanen redovisar övergripande hela projektet Skåneleden Nordväst och

Läs mer

Bilaga 1. Definition av exportmognad. Region Skåne, 2013 Bilaga 1. Definition av exportmognad

Bilaga 1. Definition av exportmognad. Region Skåne, 2013 Bilaga 1. Definition av exportmognad Bilaga 1. Definition av exportmognad Bilaga 1 Definition av exportmognad Begreppet exportmognad är definierat av Visit Sweden, ett kommunikationsföretag i Sverige som ansvarar för att marknadsföra Sverige

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Syftet var att stärka Bergslagsleden som en än mer attraktiv vandringsled men också tydliggöra kopplingen till regional naturturism.

Syftet var att stärka Bergslagsleden som en än mer attraktiv vandringsled men också tydliggöra kopplingen till regional naturturism. Slutrapport Stödmottagare Regionförbundet Örebro Projektnamn Bäst i klassen Projektperiod 1 september 2013 till 30 september 2014 Dnr 13-201 Projektets syfte (se beslut): Syftet var att stärka Bergslagsleden

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Projektplan. 1. Projektnamn. Vibybygden värld att visa. Steg 1. 2. Projektidé

Projektplan. 1. Projektnamn. Vibybygden värld att visa. Steg 1. 2. Projektidé Projektplan 1. Projektnamn Vibybygden värld att visa. Steg 1 2. Projektidé Vi vill som ett första steg i en serie åtgärder, rensa upp i och kring Vibysjön, ställa i ordning stigar, vägar och platser som

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

PROJEKTPLAN. 1. Basinformation. 2. Bakgrund

PROJEKTPLAN. 1. Basinformation. 2. Bakgrund Projektplan K2-160/09 Bråviken Slutversion 2010-06-01 Sid 1 (8) PROJEKTPLAN 1. Basinformation Diarienummer: K2-160/09 Sökande/projektägare: Upplev Norrköping AB Projektnamn: Bråviken Kontaktperson: Stefan

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Företagsstöd och projektstöd möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Är du verksam på landsbygden och vill satsa på något nytt? Kanske utveckla ditt företag eller

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik "[Ev underrubrik/beskrivning]" Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-12-09

Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik [Ev underrubrik/beskrivning] Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-12-09 FÖRSTUDIETRAPPORT Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik "[Ev underrubrik/beskrivning]" Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-12-09 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Leader Skåne Nordväst Södra projektlista. Leader är landsbygdens största möjlighet någonsin! Genomförda projekt t.o.m. 2015-06-10

Leader Skåne Nordväst Södra projektlista. Leader är landsbygdens största möjlighet någonsin! Genomförda projekt t.o.m. 2015-06-10 KOM MED Leader Skåne Nordväst Södra projektlista Leader är landsbygdens största möjlighet någonsin! Genomförda projekt t.o.m. 2015-06-10 Projektidén är att erbjuda ett ökat friluftsliv och lustfyllda upplevelser

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Projektbeskrivning Blekinge UPP Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Bakgrund Det är relativt få sysselsatta inom musik, film och ung kommunikation

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Projekt Velamsund Rapport Fas 1

Projekt Velamsund Rapport Fas 1 Projekt Velamsund Rapport Fas 1 Projektet pågår från 1 juni 2009 t o m 31 december 2010. Projektet drivs i tre faser, med utvärdering i slutet av varje fas och beslut om fortsättning. Fas 1: 1 juni 2009

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede www.hedeforetagargrupp.se UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede En metod och åtgärdsplan för Hedes utvecklingsarbete Projektperiod: augusti 2011 - december 2012 Processledare: Eva Nordström FRAMTID HEDE SAMMANFATTNING

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer