Retorik: Att tala, 7,5 hp, 738G26, sommaren 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Retorik: Att tala, 7,5 hp, 738G26, sommaren 2015"

Transkript

1 Retorik: Att tala, 7,5 hp, 738G26, sommaren 2015 Momentschema och anvisningar Kursen är upplagd kring föreläsningar och seminarier. I kursen ingår ett antal förberedda och oförberedda anföranden. Vid något tillfälle ska du använda dator och projektor. Utnyttja gärna de möjligheter som finns i datorprogrammet med någon eller några animeringar. Dina presentationer kommer att bedömas av opponenter i gruppen, av övriga kursdeltagare samt av läraren. Vid ett tillfälle finns möjlighet att spela in din presentation. Det är frivilligt, men rekommenderas, och det är bara du själv som tittar på inspelningen. Till presentationerna ska du ha med ett manus. Detta ska vid eventuell begäran visas upp. Du kommer att få konstruktiv kritik dels av utsedda opponenter i gruppen, dels av övriga kursdeltagare samt av läraren. Vi har en tillåtande och öppen atmosfär. Obs! Föredragen inleds med en presentation av dig själv i den talarsituation du befinner dig. Det är viktigt att du vid de tidsbestämda övningarna håller dig inom tidsramen. Vid något tillfälle kan du välja att tala inför en negativt inställd publik för att få uppleva hur det känns. Detta är frivilligt och om du väljer att pröva detta ange till seminarieledaren vid vilket tillfälle det ska ske. Publiken får då i så fall anta en negativ attityd. Föreläsningar Fö 1 Upprop, kursinformation Fö 2 Argumentation, presentationsteknik Fö 3 Hur man kan använda tekniska hjälpmedel så de blir en hjälp Linnea Björk Timm Fö 4 Logos, ethos och pathos Maria Thunborg Fö 5 Retoriska grepp Kursansvarig Studievägledare Elisabet Kloow Administratör Olivia Hallberg Undervisande lärare Linnea Björk Timm Birgitte Saxtrup Maria Thunborg Kursens hemsida finns på: 1

2 Seminarier Se 1 Högläsning Du ska läsa upp en text, till exempel ett utdrag ur en skönlitterär bok, för din seminariegrupp. Berätta eventuellt något om författaren. Visa gärna boken och sätt oss in i handlingen. Tänk på betoningar, tempo och pausering. Vid dialog, försök att variera dig så att de olika karaktärerna kommer fram. Diskutera efter varje uppläsning vad som var bra och vad som eventuellt kan förbättras. Även om det är en uppläsning är det viktigt att då och då ha ögonkontakt med lyssnarna. Träna många gånger hemma, gärna med publik. Kopiera gärna texten och markera pauser, nyckelord som ska betonas etc. så att du slipper göra anteckningar i originalet. Tid: 3 4 minuter. Momentet är lärarlöst. Närvarolista lämnas till seminarieledaren vid Se 2. Se 2 Informerande presentation Du ska förbereda en informerande presentation. Ämnet är fritt. Välj gärna ett ämne som berör något du läser nu eller examensarbete. Presentera gärna ett projekt som du har haft i en tidigare kurs i form av en miniföreläsning. Det är viktigt att du håller dig inom tidsramen och gör en så fängslande presentation som möjligt. Var beredd att svara på frågor! Vid presentationen ska du använda något visuellt hjälpmedel. Tid för presentationen: 5 minuter. Se 3 Argumenterande presentation Du ska träna på att hålla ett mer argumenterande föredrag, eftersom du i många situationer i verkligheten kommer att ställas inför liknande uppgifter. Din uppgift är att sälja något; en produkt eller en idé; vara talare vid en varumässa, företagsmässa, ett "Speaker's Corner" eller annan tänkt talsituation. Ämnet du väljer kan vara hämtat från ditt utbildningsområde eller ditt yrke. Du bör använda någon form av hjälpmedel för att illustrera din framställning. Väljer du att presentera en produkt kan du gärna demonstrera den. Använd retoriska och stilistiska grepp för att göra presentationen så övertygande som möjligt. Tesen (huvudbudskapet) du driver ska komma fram tydligt och klart, inledningsvis och avslutningsvis. Den ska underbyggas av minst tre välformulerade argument och nyanseras av något motargument, som du bemöter. Tid för presentationen: 6 minuter. Se 4 Genrep Grupp 1 och 2 respektive grupp 3 och 4 (gruppindelningen finns på Lisam) gör sin muntliga gruppredovisning av valbar litteratur inför varandra och ger varandra konstruktiv kritik. Gruppen ansvarar själv för att dator eller andra hjälpmedel finns tillgängliga. Efter gruppredovisningarna samlas respektive grupp för att diskutera upplägget på debattövningen. Salar är bokade men vill grupperna ha en annan tid går det bra om alla är överens. 2

3 Se 5 Muntlig gruppredovisning av valbar litteratur I grupper om 3 4 personer (A1, A2 etc.) ska ni presentera en bok om retorik. Förslag på böcker finns på sidan 7 8 i denna kursinformation. När respektive grupp har valt en bok kontrollerar ni om boken inte redan är vald i Lisam under menylänken Valbar litteratur grupp A/ Valbar litteratur grupp B/ Valbar litteratur grupp C. Om boken inte är tagen skriver ni in gruppnamn (A1, A2 etc.) + titeln på boken i Nyhetsfeed. Se till att redovisningen väcker engagemang och vidare tankar. Planera noga hur ni ska framföra presentationen. Fundera över vilka hjälpmedel som bäst får fram budskapet i denna bok och er problemställning. Använd gärna tekniska hjälpmedel som till exempel powerpoint och OH. Kanske är det lämpligt att läsa ett citat eller att genomföra ett rollspel? Det finns en mängd olika framställningsformer: en filmsnutt på dvd, bilder, dialog/frågor till åhörarna. Variation är välkommet både för att väcka och behålla kurskamraternas intresse och för att inspirera och ge idéer till riktigt bra kommande presentationer. Tid för själva presentationen: 8 10 minuter. Se 6 Analysera ett tal eller delar av ett tal alternativt en reklamföreteelse, debattartikel eller liknande alternativt göra om en tidigare presentation Syftet med denna uppgift är att analysera ett tal alternativt delar av ett tal eller en reklamföreteelse. Argumentera för din ståndpunkt varför var talet eller reklamföreteelsen bra/mindre bra. Du kan till exempel koncentrera dig på hur logos, ethos och pathos används i talet/artikeln eller retoriska grepp. Du kan också titta på talets olika delar hur talet är uppbyggt enligt retorikens konventioner. I den muntliga presentationen ingår att sätta in åhörarna i situationen (visa reklamen) och ange de retoriska grepp som används. Dator och projektor finns vid seminariet så att du kan peka på de grepp du talar om. Du kan välja att i stället för att presentera analysuppgiften muntligt göra om en av dina presentationer och förbättra den genom att ta till dig av den kritik du fick. Analysuppgiften lämnas då in i pappersform till läraren i samband med presentationen. Tid för den muntliga analysen: 5 8 minuter. Se 7 Debattövning Övningen går till på följande sätt: två lag (1 och 2 samt 3 och 4) debatterar mot varandra i cirka 10 minuter. Gruppen (bestående av två lag) om 4 till 8 personer bestämmer vilka som ska debattera för respektive emot ett ämne. Era ställningstaganden i debatten behöver inte vara era egna utan ni kan spela en roll. Tänk på att man i arbetslivet kanske måste propagera för något som företaget stödjer men som man själv inte till fullo stödjer. Man kanske tycker att saker från båda sidor är bra men i en debatt bör man inte vackla mellan blocken. 3

4 Förbered er noga genom att samla material med hjälp av exempelvis tidningar, böcker, intervjuer m.m. Strukturera argumenten och var beredd på motståndarens argumentation. Improvisera dock under själva debatten. Lyssna noga på det motståndarna säger och anpassa replikerna till detta, så att det verkligen blir en dialog. Var övertygande i framförandet. Använd retoriska grepp under debatten, men det ska ske i hövlig ton med respekt för motparten. Tänk på hur ni ska formulera er slutreplik, men var beredda på att ni kan behöva modifiera den beroende på vilken riktning debatten tog. Vi singlar slant om vem som får inleda debatten och alltså har ett visst tolkningsföreträde. Den som inte fick börja, får i stället vara den som får sista ordet. Vid debattseminariet väljs en debattledare ur publiken. Debattledaren bör tänka på följande: Presentera deltagarna och ämnet Låt varje lag presentera sin ståndpunkt i 30 sekunder Låt alla komma till tals För tillbaka dem som hamnat utanför ämnet Hjälp fram tysta och osäkra och dämpa storpratare Låt deltagarna ur publiken komma in i debatten Ge en signal när det är cirka en minut kvar av debattiden (den som just då talar får avsluta det argument han/hon utvecklar och eventuellt får motståndaren också ge en kort replik) Låt varje lag säga några avslutande ord i 30 sekunder Avsluta debatten. Förslag till debattämnen Bli vegetarian Förbjud vissa hundraser Sänk bensinpriset Tillåt dödshjälp Inför lag om cykelhjälm för alla Inför hårdare fängelsestraff Inför dödsstraff Sänk myndighetsåldern Öka systembolagets öppettider Sänk pensionsåldern till 60 år Avskaffa monarkin Kaffe ska vara gratis för studenter Fri fart på alla vägar Kvotering är det bästa sättet att öka jämställdheten Avskaffa kärnkraften Retorik borde vara ett obligatoriskt ämne Att vara en bra talare är medfött Kom gärna med egna förslag! Övningen utvärderas i gruppen efter varje debatt, då vi diskuterar hur de olika deltagarna agerat samt diskuterar vem som har vunnit debatten och varför. Varje grupp anmäler debattämne, samt om ni är för eller emot respektive ämne, på Lisam. 4

5 Examination Betyg: U G VG. A. Genomförda och godkända uppgifter: högläsning, informerande presentation, gruppredovisning av valbar litteratur, argumenterande presentation, debattövning samt analys av tal etc. Även opponeringen är betygsgrundande. Alla uppgifter genomförs inför en grupp av åhörare, vilket i detta fall blir kursdeltagarna. Om läraren bedömer att du inte har fullgjort någon uppgift på ett tillräckligt bra sätt kan du få göra om uppgiften senare. Exempel på undermåligt utförd uppgift kan vara att du inte följt uppgiftsinstruktionen eller att du uppenbart inte förberett dig på ett bra sätt. Om du är frånvarande från en lektion och inte gör din uppgift kan du få göra den vid ett senare tillfälle. Således kan du då få genomföra två tal under samma lektionspass. B. Studiesammanfattning: skriftlig redovisning. I den avslutande studiesammanfattningen som är ett verktyg för lärande och examination och som på denna kurs är en viktig examinationsuppgift, ska du försöka att bedöma din utveckling under kursen som talare vid oförberedda respektive förberedda uppgifter. Vad du skriver i sammanfattningen är intressant för dig själv, eftersom det hjälper dig att upptäcka dina egna utvecklingsmöjligheter. För läraren kan studiesammanfattningen ge en uppfattning om vad du har lärt dig och hur din språkliga medvetenhet har utvecklats. Studiesammanfattningen kan byggas upp kring nedanstående punkter: Tankar och känslor under kursens gång: Hur uppfattade jag intellektuellt och emotionellt uppgifterna? Hur planerade jag och genomförde jag dem? Vilka hinder, svårigheter och problem mötte jag? Hur löste eller undvek jag problemen? Hur upplevde jag att ge och få respons? Hur påverkades din presentation av valbar litteratur av att du fick ha ett genrep inför en mindre grupp? Starka och svaga sidor hos mig som talare: Vad lärde jag mig? Vilka nya kunskaper, nya insikter upptäckte jag? Hur har min medvetenhet ökat? Är jag nöjd med resultatet av mina ansträngningar? Vad är jag mindre nöjd med? Varför? Vilka starka, svaga eller nya sidor hos mig själv upptäckte jag eller fick bekräftade? Strategier för mitt lärande: Vad ska jag tänka på i fortsättningen? Vilka starka sidor kan jag bygga på? Vilka svaga sidor måste jag försöka förbättra? Vilka kunskapsområden eller färdigheter är det viktigt att jag utvecklar? Vilka attityder och känslor har jag nytta av att försöka förändra eller förstärka? Omfång: Cirka två A4-sidor ( ord med 12 punkters storlek). Försök att förklara, motivera och exemplifiera dina tankar och slutsatser genom att referera till det som ingått i kursen. Du ska anknyta till kurslitteraturen: Renberg, Bo (2013). Bra skrivet. Väl talat. Handledning i skrivande och praktisk retorik. Du kan även i din studiesammanfattning anknyta till den redovisade litteraturen. Om du valde att bli inspelad kommentera inspelningen. 5

6 Kurslitteratur Renberg, Bo (2013). Bra skrivet. Väl talat. Handledning i skrivande och praktisk retorik. 2 uppl. Valbar litteratur förslag på böcker. Kom gärna med egna förslag. Adelsköld, Karin (2012). Våga stå upp! Adelswärd, Viveka (1991). Prat, skvaller och gräl och annat vi gör när vi samtalar. Adelswärd, Viveka (1991). Till struntpratets lov.. Andersson, Jan & Furberg, Mats (1984). Språk och påverkan.. Axelsson, Ulrika (2011). Talängslan. Förstå, utmana och förändra. Backlund, Britt (1991). Inte bara ord. En bok om talad kommunikation. Backlund, Britt (red.) (2000). Talandets lust och vånda. Tänkt och talat om språk och kommunikation. Lund: Studentlitteratur. Bergqvist, Elaine (2008). Härskarteknik. Carnegie, Dale (1985). Hur du blir en bra talare. Cederberg, Ann (1996). Retorik och berättande. Ekenvall, Monica (1996). Retoriken i praktiken. Eksvärd, Elaine (2011). Snacka snyggt. Gross, Thomas & Brundin Anna-Lena (2002). Rampfeber: Att lyckas som talare. Haraldsson, Peter (2002). Retorik inför publik: konsten att övertyga. Hellspong, Lennart (2013). Argumentationens retorik. Handbok. Hellspong, Lennart (2013). Argumentations retorik. Övningar och analyser. Hellspong, Lennart (2004). Konsten att tala. Handbok i praktisk retorik. 2 uppl. Holmqvist, Torbjörn (1992). Presentationsteknik. Hägg, Göran (1998). Praktisk retorik. 6

7 Hägg, Göran (2002). Retorik idag. Aktuella exempel och praktiska tips. Johannesson, Kurt (2001). Tala väl. 10 lektioner i praktisk retorik. Juhlin, Lotta (1999). Den goda kommunikationen. Rösten, kroppsspråket och retoriken. Lacinai, Antoni (2007). Sluta hålla presentationer börja ge! Persson, Mikael (2002). Övertyga: en handbok i retorik. Renberg, Bo (2013). Bra skrivet. Väl talat. Studiehandledning i skrivande och praktisk retorik. Renberg, Bo (2003). Retorisk analys. En introduktion. Rölander, Olof (2010) Det blir alltid som man tänkt sig. Strömquist, Siv (2001). Konsten att tala och skriva. Strömquist, Siv (1996). Talarskolan. Talprocessen teori och tillämpning. Stuart, Christina (2002). Tala för dig själv. En komplett handbok i hur du kommunicerar effektivt och håller kraftfulla presentationer. van der Vliet, Paul (2010) Tala dig till ledarskap. Walla, Erik (2011) Presentationsteknik och retorik för ingenjörer och tekniker. Åkerblom, Jenny (2002). Tala för publik. Förberedelse och genomförande. 7

8 Betygskriterier Kriterier för Godkänd för muntliga presentationer För godkänd krävs aktivt deltagande vid seminarierna. Vid betygsättning vägs återkoppling till kurskamrater samt egna reflektioner in. Budskapet ska framgå tydligt Tidsramarna ska hållas Presentationen ska vara väl förberedd Lämpliga hjälpmedel ska användas Manus ska finnas tillgängligt men budskapet ska framföras fritt Retoriska grepp ska användas Ögonkontakt ska hållas med publiken Närvaro och engagemang för ämnet och publiken ska visas Kriterier för Väl godkänd för muntliga presentationer Utöver kriterierna för godkänd ska studenten dessutom visa stor närvaro och engagemang använda retoriska grepp i sin framställning på ett övertygande sätt skapa ett stort intresse för budskapet hos åhörarna ge konstruktiv kritik på sina egna samt övriga kursdeltagares presentationer 8

9 Opponering muntlig framställning Du ska ge synpunkter på de muntliga framställningarna. Var positiv, konkret och konstruktiv men ge också exempel på något som kan förbättras. Motivera dina synpunkter. Innehåll Presentationen av talaren Inledning Disposition; röd tråd Avslutning Framförande Röstbehandling Röststyrka Taltempo Betoning Artikulation (tydligt uttal) Språkbehandling Ordval Teknik Allmänt uppträdande (ledigt eller spänt) Lyssnarkontakt Engagemang Kroppsspråk Hjälpmedel Vid muntlig framställning i grupp tillkommer Helhet Samspel Övergångar 9

10 Retoriska och stilistiska grepp Attitydmarkering ståndpunkten markeras med hjälp av ord som tyvärr eller som tur är. Auktoritetstrick att övertyga med hjälp av en auktoritet t.ex. professor Eld, läkare... Bemötande av motargument mottagaren ska uppleva att motargumenten är tunna men att alla kort har lagts på bordet. Diskmedlet Yes är dyrt men det är ju så drygt. Citat ett citat kan förstärka en tes. Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Emotiva ord värdeladdade ord t.ex. miljövänligt och miljöfarligt. Fakta exakta siffror och angivande av källor kan verka trovärdigt. I valet röstade 78 % för förslaget. Faktaurval undanhållande av ofördelaktiga fakta för din tes. Generaliseringar exempelvis att ett fåtal personer får representera många t.ex. Facket rasar mot regeringen (facket = 2 ombudsmän). Ironi att övertyga genom att ironisera något eller någon, t.ex. som i Astrid Lindgrens saga Pomperipossa. Jämförelser jämför t.ex. sjuksköterskornas löner med lärarnas. Majoritetstrick sändaren vill visa att en majoritet, t.ex. 78 % har samma uppfattning. Paralipsis att påstå saker utan att ha påstått det t.ex. Det går t.o.m. rykten om... Personangrepp att uttala sig ofördelaktigt om någon. Retoriska frågor frågor ställs som sändaren inte förväntar sig att publiken ska besvara. Självklarheter att använda självklarheter för att övertyga, t.ex. Det vet ju alla... Statustrick att övertyga med hjälp av t.ex. en kändis, Björn Borg... Upprepningar tretalsupprepning är vanligt, t.ex. I have a dream Vaghet vaga ord som bra kan ha en subjektiv innebörd, t.ex. Resultatet blev bra... Vi-tricket att övertyga genom att försöka bli en i gruppen, t.ex. Vi här i Linköping... 10

11 Schema för 738G26 sommaren 2015 grupp A, Birgitte Saxtrup Vecka 24, 2014 Moment Lärare Grupp Sal Må 8 juni 13:15-15:00 Fö1 Upprop, kursinformation Må 8 juni 15:15-16:00 Fö2 Presentationsteknik Ö Må 8 juni 16:15-17:00 Fö3 Hur man kan använda tekniska hjälpmedel så de blir en hjälp? Linnea Björk Timm To 11 juni 13:15-14:00 Fö4 Logos, ethos, pathos Maria To 11 juni 14:15-15:00 Fö4 Retoriska grepp Ö To 11 juni 15:15-17:00 Se1 Högläsning (3 4 min) Lärarlöst A IKK 4260 Vecka 25 Ti 16 juni 10:15-12:00 Se2 Informerande presentation (5 min) Birgitte S A IKK4260 Ti 16 juni 13:15-15:00 Se2 Informerande presentation (5 min) Oförberedda övningar Birgitte S A IKK4260 Vecka 32 To 6 aug 10:15-12:00 Se3 Argumenterande presentation (6 min) Birgitte S A IKK4260 To 6 aug 13:15-15:00 Se3 Fre 7 aug 10:15-11:00 Se4 Argumenterande presentation (6 min) Uppsamling (informerande presentation, högläsning) Birgitte S A IKK4260 Lärarlöst A1, A2 IKK4260 Fre 7 aug 11:15-12:00 Se4 Lärarlöst A3, A4 IKK4260 Vecka 33 Ti 11 aug 10:12-12:00 Se5 Gruppredovisning av valbar litteratur (8 10 min/grupp) Birgitte S A IKK4260 To 13 aug 10:15-12:00 Se6 Analys av tal etc. (5 8 min) Birgitte S A KVAs konf-rum Plan 4 To 13 aug 13:15-14:00 Se6 Analys av tal etc. (5 8 min) Uppsamling (informerande/ argumenterande presentation, valbar litteratur) Birgitte S A KVAs konf-rum Plan 4 To 13 aug 14:15-15:00 Se7 Debattövning (10 min/grupp) Birgitte S A To 20 aug 13:15-17:00 Uppsamling Ö KVAs konf-rum Plan 4 IKKs bibl plan 3 Studiesammanfattningen skickas till seminarieledaren senast måndag 24 augusti kl

12 Schema för 738G26 sommaren 2015 grupp B, Vecka 24, 2014 Moment Lärare Grupp Sal Må 8 juni 13:15-15:00 Fö1 Upprop, kursinformation Må 8 juni 15:15-16:00 Fö2 Presentationsteknik Må 8 juni 16:15-17:00 Fö3 Hur man kan använda tekniska hjälpmedel så de blir en hjälp? Linnea Björk Timm To 11 juni 13:15-14:00 Fö4 Logos, ethos, pathos Maria To 11 juni 14:15-15:00 Fö4 Argumentation To 11 juni 15:15-17:00 Se1 Högläsning (3 4 min) Lärarlöst B Språkverkstaden plan 2 Key Ti 16 juni 8:15-10:00 Se2 Vecka 25 Informerande presentation (5 min) Oförberedda övningar Ö B Tem21 Ti 16 juni 10:15-12:00 Se2 Informerande presentation (5 min) Oförberedda övningar Ö B Tem21 Vecka 33 To 13 aug 8:15-12:00 Se3 Fre 14 aug 10:15-11:00 Se4 Fre 14 aug 11:15-12:00 Se4 Argumenterande presentation (6 min) Uppsamling (informerande presentation, högläsning) Ö B IKK4260 Lärarlöst B1, B2 IKK4260 Lärarlöst B3, B4 IKK4260 Vecka 34 Ti 18 aug 10:15-12:00 Se5 Gruppredovisning av valbar litteratur (8 10 min/grupp) Ö B, D Key1 To 20 aug 8:15-11:00 Se6 Analys av tal etc. (5 8 min) Uppsamling (informerande/ argumenterande presentation, valbar litteratur) Ö B Tem21 To 20 aug 11:15-12:00 Se7 Debattövning (10 min/grupp) Ö B Tem21 To 20 aug 13:15-17:00 Uppsamling Ö IKKs bibl plan 3 Studiesammanfattningen skickas till seminarieledaren senast måndag 24 augusti kl

13 Schema för 738G26 sommaren 2015 grupp C, Maria Thunborg Vecka 24, 2014 Moment Lärare Grupp Sal Må 8 juni 13:15-15:00 Fö1 Upprop, kursinformation Må 8 juni 15:15-16:00 Fö2 Presentationsteknik Må 8 juni 16:15-17:00 Fö3 Hur man kan använda tekniska hjälpmedel så de blir en hjälp? Linnea Björk Timm To 11 juni 13:15-14:00 Fö4 Logos, ethos, pathos Maria To 11 juni 14:15-15:00 Fö5 Retoriska grepp To 11 juni 15:15-17:00 Se1 Högläsning (3 4 min) Lärarlöst C Vecka 25 Må 15 juni 8:15-12:00 Se2 Informerande presentation (5 min) Oförberedda övningar Maria T C IKK4260 Vecka 33 To 13 aug 13:15-17:00 Se3 Argumenterande presentation (6 min) Uppsamling (informerande presentation högläsning) Maria T C IKK4260 Fre 14 aug 13:15-14:00 Se4 Fre 14 aug 14:15-15:00 Se4 Lärarlöst C1, C2 IKK4260 Lärarlöst C3, C4 IKK4260 Må 17 aug 8:15-10:00 Se5 To 20 aug 8:15-11:00 Se6 Vecka 34 Gruppredovisning av valbar litteratur (8 10 min/grupp) Analys av tal etc. (5 8 min) Uppsamling (informerande/ argumenterande presentation, valbar litteratur) Maria T C, E IKK4260 Maria T C IKK4260 To 20 aug 11:15-12:00 Se7 Debattövning (10 min/grupp) Maria T C IKK4260 To 20 aug 13:15-17:00 Uppsamling Ö IKKs bib plan 3l Studiesammanfattningen skickas till seminarieledaren senast måndag 24 augusti kl

14 Schema för 738G26 sommaren 2015 grupp D, Vecka 24, 2014 Moment Lärare Grupp Sal Må 8 juni 13:15-15:00 Fö1 Upprop, kursinformation Må 8 juni 15:15-16:00 Fö2 Presentationsteknik Må 8 juni 16:15-17:00 Fö3 Hur man kan använda tekniska hjälpmedel så de blir en hjälp? Linnea Björk Timm To 11 juni 13:15-14:00 Fö4 Logos, ethos, pathos Maria To 11 juni 14:15-15:00 Fö4 Argumentation To 11 juni 15:15-17:00 Se1 Högläsning (3 4 min) Lärarlöst D IKKs bibl plan 3 On 17 juni 13:15-15:00 Se2 Vecka 25 Informerande presentation (5 min) Oförberedda övningar Ö D IKK4260 Ti 16 juni 15:15-17:00 Se2 Informerande presentation (5 min) Oförberedda övningar Ö D IKK4260 Vecka 33 On 12 aug 13:15-17:00 Se3 Argumenterande presentation (6 min) Uppsamling (informerande presentation, högläsning) Ö D KVAs konfrum, plan 4 Fre 14 aug 8:15-9:00 Se4 Fre 14 aug 9:15-10:00 Se4 Lärarlöst D1, D2 IKK4260 Lärarlöst D3, D4 IKK4260 Vecka 34 Ti 18 aug 10:15-12:00 Se5 Gruppredovisning av valbar litteratur (8 10 min/grupp) Ö B, D Key1 On 19 aug 13:15-16:00 Se6 Analys av tal etc. (5 8 min) Uppsamling (informerande/ argumenterande presentation, valbar litteratur) Ö D KVAs konfrum, plan 4 On 19 aug 16:15-17:00 Se7 Debattövning (10 min/grupp) Ö D To 20 aug 13:15-17:00 Uppsamling Ö KVAs konfrum, plan 4 IKKs bibl plan 3 Studiesammanfattningen skickas till seminarieledaren senast måndag 24 augusti kl

15 Schema för 738G26 sommaren 2015 grupp E, Maria Thunborg Vecka 24, 2014 Moment Lärare Grupp Sal Må 8 juni 13:15-15:00 Fö1 Upprop, kursinformation Må 8 juni 15:15-16:00 Fö2 Presentationsteknik Må 8 juni 16:15-17:00 Fö3 Hur man kan använda tekniska hjälpmedel så de blir en hjälp? Linnea Björk Timm To 11 juni 13:15-14:00 Fö4 Logos, ethos, pathos Maria To 11 juni 14:15-15:00 Fö5 Retoriska grepp To 11 juni 15:15-17:00 Se1 Högläsning (3 4 min) Lärarlöst E IKK4260 Vecka 25 Ti 16 juni 13:15-17:00 Se2 Informerande presentation (5 min) Oförberedda övningar Maria T E IKKs bibl plan 3 Vecka 33 To 13 aug 8:15-12:00 Se3 Argumenterande presentation (6 min) Uppsamling (informerande presentation högläsning) Maria T E IKKs bibl plan 3 To 13 aug 12:15-13:00 Se4 Lärarlöst E1,E2 IKK4260 To 13 aug 12:15-13:00 Se4 Lärarlöst E3,E4 Språkverkstaden Vecka 34 Må 17 aug 8:15-10:00 Se5 Gruppredovisning av valbar litteratur (8 10 min/grupp) Maria T E, C IKK4260 To 20 aug 13:15-16:00 Se6 Analys av tal etc. (5 8 min) Uppsamling (informerande/ argumenterande presentation, valbar litteratur) Maria T E ESAs konfrum, plan 4 To 20 aug 16:15-17:00 Se7 Debattövning (10 min/grupp) Maria T E To 20 aug 13:15-17:00 Uppsamling Ö ESAs konfrum, plan 4 IKKs bibl plan 3 Studiesammanfattningen skickas till seminarieledaren senast måndag 24 augusti kl

Muntlig och skriftlig framställning (6 hp) och Normativ stilistik. Anvisningar, litteratur, schema och inlämningstider

Muntlig och skriftlig framställning (6 hp) och Normativ stilistik. Anvisningar, litteratur, schema och inlämningstider Muntlig och skriftlig framställning (6 hp) och Normativ stilistik Anvisningar, litteratur, schema och inlämningstider LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Svenska språket 1,

Läs mer

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden om Muntlig presentation Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber Studieverkstaden Inledning I din utbildning ingår troligen muntliga redovisningar och presentationer. Här har

Läs mer

Muntlig presentation och retorik

Muntlig presentation och retorik Källa: http://outoppie-presentations.blogspot.se/2010/09/presentation-cartoon.html Källa: http://www.aecindustrymarketing.com/marketing-andadvertising/proposal-responses/ Muntlig presentation och retorik

Läs mer

Retorik & Presentationsteknik. Jeanette Svanholm, Linnéuniversitetet

Retorik & Presentationsteknik. Jeanette Svanholm, Linnéuniversitetet Retorik & Presentationsteknik Kontaktuppgifter Jeanette Svanholm Mail: jeanette.svanholm@lnu.se Tel: 0480-49 77 24 Mobil: 0709-99 69 64 Skype: jeanette.svanholm Bra länkar http://www.presentationsteknik.com/

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation

23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation Att tala så att de lyssnar 23.1 23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation av Richard Nordberg Avdelningen för språk och kommunikation, KTH 23.1 Inledning Muntlig presentation har

Läs mer

Sammandrag av kurs i Presentationsteknik

Sammandrag av kurs i Presentationsteknik Sammandrag av kurs i Presentationsteknik Inledning 2 Oavsett var i en organisation man arbetar ställs krav på att medarbetare ska kunna förmedla budskap till en större eller mindre grupp åhörare. För att

Läs mer

INSIKTER I SVENSKA. fredrik harstad iben tanggaard skoglund. svenska 2 3

INSIKTER I SVENSKA. fredrik harstad iben tanggaard skoglund. svenska 2 3 INSIKTER I SVENSKA fredrik harstad iben tanggaard skoglund svenska 2 3 Till sommaren 2013 kommer en ny del i serien Insikter i svenska för svenska 2 3. Boken kommer att täcka in svenskämnets kurs 2 och

Läs mer

Retorik = konsten att övertyga

Retorik = konsten att övertyga Retorik = konsten att övertyga Lite retorikhistoria Retorik betyder talarkonst, vältalighet och vältalighetslära. Aristoteles kallade retoriken läran om konsten att övertyga. Retorik är läran om hur man

Läs mer

Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten

Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Innehåll Trovärdighet och respekt... 3 Disposition för olika syften... 4 Mall för presentation av budskap... 5 Tekniker för

Läs mer

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Disposition för olika syften Målformulering Att planera en presentation utan att först sätta upp mål är som att kasta pil

Läs mer

Retoriken verktyg och vinst i skolan

Retoriken verktyg och vinst i skolan Södertörns högskola Retorik fortsättningskurs Vårterminen 2006 B-uppsats Retoriken verktyg och vinst i skolan En undersökning av gymnasisters uppfattning om effekter av en kurs i retorik Av: Eva Kroon-Bisenius

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

samtalshandledning till Samtal med barn och ungdomar

samtalshandledning till Samtal med barn och ungdomar samtalshandledning till Samtal med barn och ungdomar 1 samtalshandledning inledning inledning När ingen lyssnar blir jag både arg och ledsen. Då gömmer jag mig. Men om ingen kommer så gömmer jag mig på

Läs mer

Effektiv presentationsteknik

Effektiv presentationsteknik STUDIEHANDLEDNING FÖR KURSER OCH STUDIECIRKLAR TILL BOKEN Effektiv presentationsteknik av Rune Nilsson BOKFÖRLAGET ROBERT LARSON AB Box 6074 121 06 JOHANNESHOV tel 08-732 84 60 fax 08-732 71 76 e-post:

Läs mer

TALA UT LÄRARHANDLEDNING

TALA UT LÄRARHANDLEDNING TALA UT LÄRARHANDLEDNING 1 TALA UT Tala ut är en serie i sex delar där den klassiska retoriken omsätts i praktiska situationer. I varje avsnitt får stand-up komikern Simon Garshasebi utmanande uppdrag

Läs mer

PDP - Personal Development Planning INNEHÅLL. Mina studier och generella färdigheter under terminen

PDP - Personal Development Planning INNEHÅLL. Mina studier och generella färdigheter under terminen INNEHÅLL PDP-mappen Exempel på fri reflektion i anteckningsboken, S.M.A.R.T. Inlärningsstil & studieförmåga efter möte Litteraturtips om inlärning efter möte Litteraturtips om studieteknik efter möte Självreflektion

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

RETORIKEN. Innehållsförteckning RETORIK TEORI OCH PRAKTIK 1

RETORIKEN. Innehållsförteckning RETORIK TEORI OCH PRAKTIK 1 RETORIKEN Innehållsförteckning RETORIKEN... 1 VAD INNEHÅLLER BLOCKET?... 2 SVENSKA 3: CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV... 2 KAPITEL 1: RETORIKENS RÄCKVIDD... 4 Klassens förkunskaper... 4 Att definiera

Läs mer

Sokratisk metod & Sokratiska samtal

Sokratisk metod & Sokratiska samtal Sokratisk metod & Sokratiska samtal Daniel Nordström Institutionen för språkdidaktik Examensarbete 15 hp Språkdidaktik Självständigt arbete 15 hp Avancerad Nivå Vårterminen 2011 Handledare: Ann S. Pihlgren

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

Kommunikation. Michael Ostrelius. Näringslivshuset i Sverige AB

Kommunikation. Michael Ostrelius. Näringslivshuset i Sverige AB Kommunikation Av Michael Ostrelius Näringslivshuset i Sverige AB Innehåll Förord 3 1. Presentationsteknik 4 2. Konsten att bli en duktig presentatör 7 Presentatörens 10 dödssynder 17 3. Konstruktiv kommunikation

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

PITCHA DIG SJÄLV TILL FRAMGÅNG

PITCHA DIG SJÄLV TILL FRAMGÅNG PITCHA DIG SJÄLV TILL FRAMGÅNG KONSTEN ATT VISA VILKEN SLIPAD DIAMANT DU ÄR! AV JAN KRONKVIST, UTGIVEN AV MÖTESBRANSCHEN.SE VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG AV DENNA E-BOK Detta är en e-bok där du får värdefulla

Läs mer

Bättre möten! En guide i hur elevrådet håller bättre och mer effektiva möten

Bättre möten! En guide i hur elevrådet håller bättre och mer effektiva möten Bättre möten! En guide i hur elevrådet håller bättre och mer effektiva möten INLEDNING Läs det här dokumentet för att få tips om hur ni kan förbättra elevrådsmöten och andra möten. Ibland fastnar vi i

Läs mer

Kurskatalog. * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål*

Kurskatalog. * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål* Vi erbjuder kurser på följande teman: Kurskatalog * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål* Om Encourager AB Encourager AB är

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING: VÅGA TALA VILJA LYSSNA

LÄRARHANDLEDNING VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING: VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING: VÅGA TALA VILJA LYSSNA 1 3...Varför retorik? 3...En ret-o-rik skola 3...Retorikens historia i ett nötskal 4... Alltings början 4... Aristoteles

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer