Retorik: Att tala, 7,5 hp, 738G26, ht 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Retorik: Att tala, 7,5 hp, 738G26, ht 2015"

Transkript

1 Retorik: Att tala, 7,5 hp, 738G26, ht 2015 Momentschema och anvisningar Kursen är upplagd kring fem föreläsningar och sex seminarier. I kursen ingår ett antal förberedda och oförberedda anföranden. De förberedda anförandena eller uppgifterna är högläsning, informerande presentation, gruppredovisning av valbar litteratur, argumenterande presentation, analys av tal etc. och debattövning. Du kan använda tavla, dator och OH-projektor eller andra hjälpmedel som du finner lämpliga. Vid något tillfälle ska du använda dator och projektor. Utnyttja gärna de möjligheter som finns i datorprogrammet med någon eller några animeringar. Dina presentationer kommer att kommenteras av opponenter i gruppen, av övriga kursdeltagare samt av läraren. Det finns möjlighet att spela in dina presentationer. Meddela i så fall seminarieledaren i god tid. Det är frivilligt, men rekommenderas, och det är bara du själv som tittar på inspelningen. Till presentationerna ska du ha med ett manus. Detta ska vid eventuell begäran visas upp. Obs! Föredragen inleds med en presentation av dig själv i den talarsituation du befinner dig. Det är viktigt att du vid de tidsbestämda övningarna håller dig inom tidsramen. Vid något tillfälle kan du välja att tala inför en negativt inställd publik för att få uppleva hur det känns. Detta är frivilligt och om du väljer att pröva detta ange till seminarieledaren vid vilket tillfälle det ska ske. Publiken får då i så fall anta en negativ attityd. Föreläsningar Fö 1 Upprop, kursinformation Britta Önnegren Fö 2 Presentationsteknik Britta Önnegren Fö 3 Argumentation: retoriska grepp Britta Önnegren Fö 4 Hur man kan använda tekniska hjälpmedel så de blir en hjälp Linnea Björk Timm Kursansvarig Britta Önnegren Studievägledare Elisabet Kloow Administratör Olivia Hallberg Undervisande lärare Ulrika Axelsson Linnea Björk Timm Britta Önnegren Kursens hemsida 1

2 Seminarier Se 1 Högläsning Du ska läsa upp en text, till exempel ett utdrag ur en skönlitterär bok, för din seminariegrupp. Berätta eventuellt något om författaren. Visa gärna boken och sätt oss in i handlingen. Tänk på betoningar, tempo och pausering. Vid dialog, försök att variera dig så att de olika karaktärerna kommer fram. Diskutera efter varje uppläsning vad som var bra och vad som eventuellt kan förbättras. Även om det är en uppläsning är det viktigt att då och då ha ögonkontakt med lyssnarna. Träna många gånger hemma, gärna med publik. Kopiera gärna texten och markera pauser, nyckelord som ska betonas etc. så att du slipper göra anteckningar i originalet. Tid: 3 4 minuter. Momentet är lärarlöst. Närvarolista lämnas till seminarieledaren vid Se 2. Se 2 Informerande presentation Du ska förbereda en presentation som kan handla om språklig kommunikation. Presentera gärna något ämne som du själv är intresserad av. Förslag på ämnen: Retorik (retorikens historia, retoriska grepp, en duktig talare eller ett känt tal) Manligt och kvinnligt språk Fackspråk (lumparsnack, sotarmoj, m.m.) Att kommunicera med djur (t.ex. en jämförelse mellan hundens och människans språk) Kroppsspråk Språklig manipulation i massmedia (t.ex. reklam) Dolda budskap Ironi Talängslan Det är viktigt att du håller dig inom tidsramen och gör en så fängslande presentation som möjligt. Var beredd att svara på frågor! Vid presentationen ska du använda något visuellt hjälpmedel. Tid för presentationen: 5 minuter. Se 3 Argumenterande presentation Du ska träna på att hålla ett mer argumenterande föredrag, eftersom du i många situationer i verkligheten kommer att ställas inför liknande uppgifter. Din uppgift är att sälja något; en produkt eller en idé; vara talare vid en varumässa, företagsmässa, ett "Speaker's Corner" eller annan tänkt talsituation. Ämnet du väljer kan vara hämtat från ditt utbildningsområde eller ditt yrke. Du bör använda någon form av hjälpmedel för att illustrera din framställning. Väljer du att presentera en produkt kan du gärna demonstrera den. Använd retoriska och stilistiska grepp för att göra presentationen så övertygande som möjligt. Tesen (huvudbudskapet) du driver ska komma fram tydligt och klart, inledningsvis och avslutningsvis. Den ska underbyggas av minst tre välformulerade argument och nyanseras av något motargument, som du bemöter. Tid för presentationen: 6 minuter. 2

3 Se 4 Analysera ett tal etc. Syftet med denna uppgift är att analysera ett tal alternativt delar av ett tal, en reklamföreteelse, en debattartikel eller liknande. Argumentera för din ståndpunkt varför var talet eller reklamföreteelsen bra/mindre bra. Du kan till exempel koncentrera dig på hur logos, ethos och pathos används i talet/artikeln eller på retoriska grepp. Du kan också titta på talets olika delar hur talet är uppbyggt enligt retorikens konventioner. I den muntliga presentationen ingår att sätta in åhörarna i situationen (visa reklamen) och ange de retoriska grepp som används. Dator och projektor finns vid seminariet så att du kan peka på de grepp du talar om. Tid för den muntliga analysen: 5 8 minuter. Se 5 Genrep Grupp 1 och 2 respektive grupp 3 och 4 (gruppindelningen finns på Lisam) gör sin muntliga gruppredovisning av valbar litteratur inför varandra och ger varandra konstruktiv kritik. Gruppen ansvarar själv för att dator eller andra hjälpmedel finns tillgängliga. Efter gruppredovisningarna samlas respektive grupp för att diskutera upplägget på debattövningen. Salar är bokade, men vill grupperna ha en annan tid går det bra om alla är överens. Boka gärna lokal på Creactive i Mjärdevi Se 6 Muntlig gruppredovisning av valbar litteratur I grupper om 3 4 personer (A1, A2 etc.) ska ni presentera en bok om retorik samt argumentera för varför ni har valt att rekommendera/inte rekommendera boken. Förslag på böcker finns på sidan 7 8 i denna kursinformation. När respektive grupp har valt en bok kontrollerar ni om boken inte redan är vald i Lisam (Nyhetsfeed). Om boken inte är vald skriver ni in gruppnamn (A1, A2 etc.) + titeln på boken i Nyhetsfeed. Vid redovisningen är två grupper sammanslagna (A och C respektive B och D). Se till att redovisningen väcker engagemang och vidare tankar. Planera noga hur ni ska framföra presentationen. Fundera över vilka hjälpmedel som bäst får fram budskapet i denna bok och er problemställning. Använd gärna tekniska hjälpmedel som till exempel powerpoint och OH. Kanske är det lämpligt att läsa ett citat eller att genomföra ett rollspel? Det finns en mängd olika framställningsformer: en filmsnutt på dvd, bilder, dialog/frågor till åhörarna. Variation är välkommet både för att väcka och behålla kurskamraternas intresse och för att inspirera och ge idéer till riktigt bra kommande presentationer. Tid för själva presentationen: 8 10 minuter/grupp. Se 7 Debattövning Övningen går till på följande sätt: två lag (A1 debatterar mot A2, A3 mot A4 etc.) debatterar mot varandra i cirka 15 minuter. Gruppen (A1 + A2 resp. A3 + A4) bestämmer ämne samt vilka som ska debattera för respektive emot ett ämne. Era ställningstaganden i debatten behöver inte vara era egna utan ni kan spela en roll. Tänk på att man i arbetslivet kanske 3

4 måste propagera för något som företaget stödjer men som man själv inte till fullo stödjer. Man kanske tycker att saker från båda sidor är bra men i en debatt bör man inte vackla mellan blocken. Förbered er noga genom att samla material med hjälp av exempelvis tidningar, böcker, intervjuer m.m. Strukturera argumenten och var beredd på motståndarens argumentation. Improvisera dock under själva debatten. Lyssna noga på det motståndarna säger och anpassa replikerna till detta, så att det verkligen blir en dialog. Var övertygande i framförandet. Använd retoriska grepp under debatten, men det ska ske i hövlig ton med respekt för motparten. Tänk på hur ni ska formulera er slutreplik, men var beredda på att ni kan behöva modifiera den beroende på vilken riktning debatten tog. Vi singlar slant om vem som får inleda debatten och alltså har ett visst tolkningsföreträde. Den som inte får börja, får i stället vara den som får sista ordet. Vid debattseminariet väljs en debattledare ur publiken. Debattledaren bör tänka på följande: Presentera deltagarna och ämnet Låt varje lag presentera sin ståndpunkt i 30 sekunder Låt alla komma till tals För tillbaka dem som hamnat utanför ämnet Hjälp fram tysta och osäkra och dämpa storpratare Låt deltagarna ur publiken komma in i debatten Ge en signal när det är cirka en minut kvar av debattiden (den som just då talar får avsluta det argument han/hon utvecklar och eventuellt får motståndaren också ge en kort replik) Låt varje lag säga några avslutande ord i 30 sekunder Avsluta debatten. Förslag till debattämnen Bli vegetarian Förbjud vissa hundraser Sänk bensinpriset Tillåt dödshjälp Inför hårdare fängelsestraff Inför dödsstraff Sänk pensionsåldern till 60 år Höj pensionsåldern till 67 Förbjud övervakningskameror Avskaffa monarkin Kaffe ska vara gratis för studenter Fri fart på alla vägar Kvotering är det bästa sättet att öka jämställdheten Retorik borde vara ett obligatoriskt ämne Att vara en bra talare är medfött Kom gärna med egna förslag! Övningen utvärderas i gruppen efter varje debatt, då vi diskuterar hur de olika deltagarna agerat. 4

5 Betygskriterier Betyg: U G VG. Kriterier för Godkänd för muntliga presentationer Budskapet ska framgå tydligt Tidsramarna ska hållas Presentationen ska vara väl förberedd Lämpliga hjälpmedel ska användas Manus ska finnas tillgängligt men budskapet ska framföras fritt Retoriska grepp ska användas Ögonkontakt ska hållas med publiken Närvaro och engagemang för ämnet och publiken ska visas Kriterier för Väl godkänd för muntliga presentationer Utöver kriterierna för godkänd ska studenten dessutom Visa stor närvaro och engagemang Använda retoriska grepp i sin framställning på ett övertygande sätt Skapa ett stort intresse för budskapet hos åhörarna 5

6 Examination Genomförda och godkända uppgifter: högläsning, informerande presentation, gruppredovisning av valbar litteratur, argumenterande presentation, debattövning samt analys av tal etc. Alla uppgifter genomförs inför en grupp av åhörare, vilket i detta fall blir kursdeltagarna. Om läraren bedömer att du inte har fullgjort någon uppgift på ett tillräckligt bra sätt kan du få göra om uppgiften senare. Exempel på undermåligt utförd uppgift kan vara att du inte följt uppgiftsinstruktionen eller att du uppenbart inte förberett dig på ett bra sätt. Om du är frånvarande från en lektion och inte gör din uppgift kan du få göra den vid ett senare tillfälle. Således kan du då få genomföra två tal under samma lektionspass. Studiesammanfattning I den avslutande studiesammanfattningen, som är ett verktyg för lärande och examination, och som på denna kurs är en viktig examinationsuppgift, ska du försöka att bedöma din utveckling under kursen som talare vid oförberedda respektive förberedda uppgifter. Vad du skriver i sammanfattningen är intressant för dig själv, eftersom det hjälper dig att upptäcka dina egna utvecklingsmöjligheter. För läraren kan studiesammanfattningen ge en uppfattning om vad du har lärt dig och hur din språkliga medvetenhet har utvecklats. Studiesammanfattningen kan byggas upp kring nedanstående punkter: Tankar och känslor under kursens gång: Hur uppfattade jag intellektuellt och emotionellt uppgifterna? Hur planerade jag och genomförde jag dem? Vilka hinder, svårigheter och problem mötte jag? Hur löste eller undvek jag problemen? Hur upplevde jag att ge och få respons? Starka och svaga sidor hos mig som talare: Vad lärde jag mig? Vilka nya kunskaper, nya insikter upptäckte jag? Hur har min medvetenhet ökat? Är jag nöjd med resultatet av mina ansträngningar? Vad är jag mindre nöjd med? Varför? Vilka starka, svaga eller nya sidor hos mig själv upptäckte jag eller fick bekräftade? Strategier för mitt lärande: Vad ska jag tänka på i fortsättningen? Vilka starka sidor kan jag bygga på? Vilka svaga sidor måste jag försöka förbättra? Vilka kunskapsområden eller färdigheter är det viktigt att jag utvecklar? Vilka attityder och känslor har jag nytta av att försöka förändra eller förstärka? Om du valde att bli inspelad kommentera inspelningen. Omfång: Cirka två A4-sidor ( ord med 12 punkters storlek). Försök att förklara, motivera och exemplifiera dina tankar och slutsatser genom att referera till det som ingått i kursen. Du ska anknyta till kurslitteraturen: Renberg, Bo (2013). Bra skrivet. Väl talat. Handledning i skrivande och praktisk retorik. Du kan även i din studiesammanfattning anknyta till den redovisade litteraturen. 6

7 Kurslitteratur Renberg, Bo (2013). Bra skrivet. Väl talat. Handledning i skrivande och praktisk retorik. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. Valbar litteratur förslag på böcker. Kom gärna med egna förslag. Adelswärd, Viveka (1991). Prat, skvaller och gräl och annat vi gör när vi samtalar. Brombergs. Adelswärd, Viveka (1991). Till struntpratets lov. Brombergs. Andersson, Jan & Furberg, Mats (1984). Språk och påverkan. Doxa. Axelsson, Ulrika (2011). Talängslan. Förstå, utmana och förändra. Lund: Studentlitteratur. Backlund, Britt (1991). Inte bara ord. En bok om talad kommunikation. Lund: Studentlitteratur. Backlund, Britt (red.) (2000). Talandets lust och vånda. Tänkt och talat om språk och kommunikation. Lund: Studentlitteratur. Bergqvist, Elaine (2008). Härskarteknik. Frank förlag. Cederberg, Ann (1996). Retorik och berättande. Stockholm: Natur och kultur. Ekenvall, Monica (1996). Retoriken i praktiken. Utbildningsstaden AB. Gross, Thomas & Brundin Anna-Lena (2002). Rampfeber: Att lyckas som talare. Stockholm: Ekerlid. Haraldsson, Peter (2002). Retorik inför publik: konsten att övertyga. Malmö: Liber. Hellspong, Lennart (2004). Konsten att tala. Handbok i praktisk retorik. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. Holmqvist, Torbjörn (1992). Presentationsteknik. Malmö: Almqvist & Wiksell. Hägg, Göran (1998). Praktisk retorik. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Hägg, Göran (2002). Retorik idag. Aktuella exempel och praktiska tips. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Johannesson, Kurt (2001). Tala väl. 10 lektioner i praktisk retorik. Nordstedts. 7

8 Juhlin, Lotta (1999). Den goda kommunikationen. Rösten, kroppsspråket och retoriken. Lund: Studentlitteratur. Klerfelt, Karin (2010). Argumentation och få andra att göra som du vill. Persson, Mikael & Wallin, Agneta (2012). Övertyga: en handbok i retorik. Uppsala: Demosthenes. Renberg, Bo (2003). Retorisk analys. En introduktion. Lund: Studentlitteratur. Strömquist, Siv (2001). Konsten att tala och skriva. Malmö: Gleerups. Strömquist, Siv (1996). Talarskolan. Talprocessen teori och tillämpning. Malmö: Gleerups. Stuart, Christina (2002). Tala för dig själv. En komplett handbok i hur du kommunicerar effektivt och håller kraftfulla presentationer. Malmö: Richter. van der Vliet, Paul (2010. Tala dig till ledarskap. Studentlitteratur. Walla, Erik (2011. Presentationsteknik och retorik för ingenjörer och tekniker. Studentlitteratur. Åkerblom, Jenny (2002). Tala för publik. Förberedelse och genomförande. Stockholm: Liber. 8

9 Opponering muntlig framställning Du ska ge synpunkter på de muntliga framställningarna. Var positiv, konkret och konstruktiv men ge också exempel på något som kan förbättras. Motivera dina synpunkter. Innehåll Presentationen av talaren Inledning Disposition; röd tråd Avslutning Framförande Röstbehandling Röststyrka Taltempo Betoning Artikulation (tydligt uttal) Språkbehandling Stilnivå Ordval Teknik Allmänt uppträdande (ledigt eller spänt) Lyssnarkontakt Engagemang Kroppsspråk Hjälpmedel Vid muntlig framställning i grupp tillkommer Helhet Samspel Övergångar 9

10 Retoriska och stilistiska grepp Attitydmarkering ståndpunkten markeras med hjälp av ord som tyvärr eller som tur är. Auktoritetstrick att övertyga med hjälp av en auktoritet t.ex. professor Eld, läkare... Bemötande av motargument mottagaren ska uppleva att motargumenten är tunna men att alla kort har lagts på bordet. Diskmedlet Yes är dyrt men det är ju så drygt. Citat ett citat kan förstärka en tes. Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Emotiva ord värdeladdade ord t.ex. miljövänligt och miljöfarligt. Fakta exakta siffror och angivande av källor kan verka trovärdigt. I valet röstade 78 % för förslaget. Faktaurval undanhållande av ofördelaktiga fakta för din tes. Generaliseringar exempelvis att ett fåtal personer får representera många t.ex. Facket rasar mot regeringen (facket = 2 ombudsmän). Ironi att övertyga genom att ironisera något eller någon, t.ex. som i Astrid Lindgrens saga Pomperipossa. Jämförelser jämför t.ex. sjuksköterskornas löner med lärarnas. Majoritetstrick sändaren vill visa att en majoritet, t.ex. 78 % har samma uppfattning. Paralipsis att påstå saker utan att ha påstått det t.ex. Det går t.o.m. rykten om... Personangrepp att uttala sig ofördelaktigt om någon. Retoriska frågor frågor ställs som sändaren inte förväntar sig att publiken ska besvara. Självklarheter att använda självklarheter för att övertyga, t.ex. Det vet ju alla... Statustrick att övertyga med hjälp av t.ex. en kändis, Björn Borg... Upprepningar tretalsupprepning är vanligt, t.ex. I have a dream Vaghet vaga ord som bra kan ha en subjektiv innebörd, t.ex. Resultatet blev bra... Vi-tricket att övertyga genom att försöka bli en i gruppen, t.ex. Vi här i Linköping... 10

11 Schema för 738G26, 7,5 hp, ht 2015, grupp A, Ulrika Vecka 35 Moment Lärare Grupp Sal Ti 25 aug 15:15-17:00 Fö1 Upprop, kursinformation Britta Ö A,B,C,D Key1 V36 Må 31 aug 15:15-17:00 Fö2 Presentationsteknik Britta Ö A,B,C,D Key1 To 3 sept Fö3 Argumentation: retoriska grepp Britta Ö A,B,C,D Key1 To 3 sept 16:15-17:00 Fö4 Hur man kan använda tekniska hjälpmedel så de blir en hjälp? Linnea Björk Timm A,B,C,D Key1 V37 To 10 sept 15:15-17:00 Se1 Högläsning A IKK4260 Vecka 38 Ti 15 sept 15:15-18:00 Se2 Informerande presentation Uppsamling: Högläsning Ulrika A KY31 Vecka 39 To 24 sept 15:15-18:00 Se3 Argumenterande presentation Ulrika A IKK4260 Vecka 40 To 1 okt 15:15-18:00 Se4 Analys av tal etc. Ulrika A IKK4260 Vecka 41 To 8 okt 15:15-16:00 Se5 litteratur (8 10 min/grupp). Diskussion kring upplägget av debattövningen. A1, A2 D315/boka på creactive To 8 okt 16:15-17:00 Se5 litteratur (8 10 min/grupp). Diskussion kring upplägget av debattövningen. A3, A4 D315/boka på creactive Vecka 42 Må 12 okt 15:15-17:00 Se6 Gruppredovisning av valbar litteratur (8 10 min) Ulrika A,C IKK4260 Vecka 43 To 22 okt 15:15-17:00 Se7 Debattövning, uppsamling Ulrika A IKK4260 Vecka 44 To 29 okt 15:15-18:00 Uppsamling Ulrika A,B,C,D IKK4260 Studiesammanfattningen skickas in en vecka efter sista seminariet. 11

12 Schema för 738G26, 7,5 hp, ht 2015, grupp B, Britta Vecka 35 Moment Lärare Grupp Sal Ti 25 aug 15:15-17:00 Fö1 Upprop, kursinformation Britta Ö A,B,C,D Key1 Vecka 36 Må 31 aug 15:15-17:00 Fö2 Presentationsteknik Britta Ö A,B,C,D Key1 To 3 sept Fö3 Argumentation: retoriska grepp Britta Ö A,B,C,D Key1 To 3 sept 16:15-17:00 Fö4 Hur man kan använda tekniska hjälpmedel så de blir en hjälp? Linnea Björk Timm A,B,C,D Key1 Vecka 37 To 10 sept 15:15-17:00 Se1 Högläsning B Språkverkstaden plan 2 Vecka 38 To 17 sept 15:15-18:00 Se2 Informerande presentation Uppsamling: Högläsning Britta B KVAs konfrum, plan4 Vecka 39 On 23 sept 15:15-18:00 Se3 Argumenterande presentation Britta B Tem21 Vecka 40 To 1 okt 15:15-18:00 Se4 Analys av tal etc. Britta B Tem21 Vecka 41 To 8 okt 15:15-16:00 Se5 litteratur (8 10 min/grupp). Diskussion kring upplägget av debattövningen B1, B2 DG32/boka på creactive To 8 okt 16:15-17:00 Se5 litteratur (8 10 min/grupp). Diskussion kring upplägget av debattövningen B3, B4 DG32/boka på creactive V42 To 15 okt 15:15-17:00 Se6 Gruppredovisning av valbar litteratur (8 10 min) Britta B, D TEMCAS V43 To 22 okt 15:15-17:00 Se7 Debattövning, uppsamling Britta B Tem21 V44 To 29 okt 15:15-18:00 Uppsamling Ulrika A,B,C,D IKK4260 Studiesammanfattningen skickas in en vecka efter sista seminariet. 12

13 Schema för 738G26, 7,5 hp, ht 2015, grupp C, Ulrika Vecka 35 Moment Lärare Grupp Sal Ti 25 aug 15:15-17:00 Fö1 Upprop, kursinformation Britta Ö A,B,C,D Key1 Vecka 36 Må 31 aug 15:15-17:00 Fö2 Presentationsteknik Britta A,B,C,D Key1 To 3 sept Fö3 Argumentation: retoriska grepp Britta A,B,C,D Key1 To 3 sept 16:15-17:00 Fö4 Hur man kan använda tekniska hjälpmedel så de blir en hjälp? Linnea Björk Timm A,B,C,D Key1 Vecka 37 må 7 sept 15:15-17:00 Se1 Högläsning C IKK4260 Vecka 38 Må 14 sept 15:15-18:00 Se2 Informerande presentation Uppsamling: Högläsning Ulrika C IKK4260 Vecka 39 Fre 25 sept 9:15-12:00 Se3 Argumenterande presentation Ulrika C KY21 Vecka 40 Må 28 sept 15:15-18:00 Se4 Analys av tal etc. Ulrika C IKK4260 Vecka 41 To 8 okt 15:15-16:00 Se5 litteratur (8 10 min). Diskussion kring upplägget av debattövningen C1, C2 GG32/boka på creactive To 8 okt 16:15-17:00 Se5 litteratur (8 10 min). Diskussion kring upplägget av debattövningen C3, C4 GG32/boka på creactive Vecka 42 Må 12 okt 15:15-17:00 Se6 Gruppredovisning av valbar litteratur (8 10 min) Ulrika A, C IKK4260 Vecka 43 Må 19 okt 15:15-17:00 Se7 Debattövning, uppsamling Ulrika C IKK4260 V44 To 29 okt 15:15-18:00 Uppsamling Ulrika A,B,C,D IKK4260 Studiesammanfattningen skickas in en vecka efter sista seminariet. 13

14 Schema för 738G26, 7,5 hp, ht 2015, grupp D, Britta Vecka 35 Moment Lärare Grupp Sal Ti 25 aug 15:15-17:00 Fö1 Upprop, kursinformation Britta Ö A,B,C,D Key1 Vecka 36 Må 31 aug 15:15-17:00 Fö2 Presentationsteknik Britta A,B,C,D Key1 To 3 sept Fö3 Argumentation: retoriska grepp Britta A,B,C,D Key1 To 3 sept 16:15-17:00 Fö4 Hur man kan använda tekniska hjälpmedel så de blir en hjälp? Linnea Björk Timm A,B,C,D Key1 Vecka 37 Ti 8 sept 15:15-17:00 Se1 Högläsning D Språkverkstaden plan 2 Vecka 38 Ti 15 sept 15:15-18:00 Se2 Informerande presentation Uppsamling: Högläsning Britta D Tem21 Vecka 39 Ti 22 sept 15:15-18:00 Se3 Argumenterande presentation Britta D KY25 Vecka 40 Må 28 sept 15:15-18:00 Se4 Analys av tal etc. Britta D Tem21 Vecka 41 To 8 okt 15:15-16:00 Se5 litteratur (8 10 min). Diskussion kring upplägget av debattövningen D1, D2 GG34/boka på creactive To 8 okt 16:15-17:00 Se5 litteratur (8 10 min). Diskussion kring upplägget av debattövningen D3, D4 GG34/boka på creactive Vecka 42 To 15 okt 15:15-17:00 Se6 Gruppredovisning av valbar litteratur (8 10 min) Britta B, D TEMCAS V43 Ti 20 okt 15:15-17:00 Se7 Debattövning, uppsamling Britta D Tem21 V44 To 29 okt 15:15-18:00 Uppsamling Ulrika A,B,C,D IKK4260 Studiesammanfattningen skickas in en vecka efter sista seminariet. 14

15 15

Muntlig och skriftlig framställning (6 hp) och Normativ stilistik. Anvisningar, litteratur, schema och inlämningstider

Muntlig och skriftlig framställning (6 hp) och Normativ stilistik. Anvisningar, litteratur, schema och inlämningstider Muntlig och skriftlig framställning (6 hp) och Normativ stilistik Anvisningar, litteratur, schema och inlämningstider LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Svenska språket 1,

Läs mer

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden om Muntlig presentation Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber Studieverkstaden Inledning I din utbildning ingår troligen muntliga redovisningar och presentationer. Här har

Läs mer

Muntlig presentation och retorik

Muntlig presentation och retorik Källa: http://outoppie-presentations.blogspot.se/2010/09/presentation-cartoon.html Källa: http://www.aecindustrymarketing.com/marketing-andadvertising/proposal-responses/ Muntlig presentation och retorik

Läs mer

23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation

23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation Att tala så att de lyssnar 23.1 23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation av Richard Nordberg Avdelningen för språk och kommunikation, KTH 23.1 Inledning Muntlig presentation har

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

Retorik & Presentationsteknik. Jeanette Svanholm, Linnéuniversitetet

Retorik & Presentationsteknik. Jeanette Svanholm, Linnéuniversitetet Retorik & Presentationsteknik Kontaktuppgifter Jeanette Svanholm Mail: jeanette.svanholm@lnu.se Tel: 0480-49 77 24 Mobil: 0709-99 69 64 Skype: jeanette.svanholm Bra länkar http://www.presentationsteknik.com/

Läs mer

Sammandrag av kurs i Presentationsteknik

Sammandrag av kurs i Presentationsteknik Sammandrag av kurs i Presentationsteknik Inledning 2 Oavsett var i en organisation man arbetar ställs krav på att medarbetare ska kunna förmedla budskap till en större eller mindre grupp åhörare. För att

Läs mer

INSIKTER I SVENSKA. fredrik harstad iben tanggaard skoglund. svenska 2 3

INSIKTER I SVENSKA. fredrik harstad iben tanggaard skoglund. svenska 2 3 INSIKTER I SVENSKA fredrik harstad iben tanggaard skoglund svenska 2 3 Till sommaren 2013 kommer en ny del i serien Insikter i svenska för svenska 2 3. Boken kommer att täcka in svenskämnets kurs 2 och

Läs mer

Retoriken verktyg och vinst i skolan

Retoriken verktyg och vinst i skolan Södertörns högskola Retorik fortsättningskurs Vårterminen 2006 B-uppsats Retoriken verktyg och vinst i skolan En undersökning av gymnasisters uppfattning om effekter av en kurs i retorik Av: Eva Kroon-Bisenius

Läs mer

Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten

Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Innehåll Trovärdighet och respekt... 3 Disposition för olika syften... 4 Mall för presentation av budskap... 5 Tekniker för

Läs mer

Retorik = konsten att övertyga

Retorik = konsten att övertyga Retorik = konsten att övertyga Lite retorikhistoria Retorik betyder talarkonst, vältalighet och vältalighetslära. Aristoteles kallade retoriken läran om konsten att övertyga. Retorik är läran om hur man

Läs mer

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Disposition för olika syften Målformulering Att planera en presentation utan att först sätta upp mål är som att kasta pil

Läs mer

TALA UT LÄRARHANDLEDNING

TALA UT LÄRARHANDLEDNING TALA UT LÄRARHANDLEDNING 1 TALA UT Tala ut är en serie i sex delar där den klassiska retoriken omsätts i praktiska situationer. I varje avsnitt får stand-up komikern Simon Garshasebi utmanande uppdrag

Läs mer

Effektiv presentationsteknik

Effektiv presentationsteknik STUDIEHANDLEDNING FÖR KURSER OCH STUDIECIRKLAR TILL BOKEN Effektiv presentationsteknik av Rune Nilsson BOKFÖRLAGET ROBERT LARSON AB Box 6074 121 06 JOHANNESHOV tel 08-732 84 60 fax 08-732 71 76 e-post:

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

PDP - Personal Development Planning INNEHÅLL. Mina studier och generella färdigheter under terminen

PDP - Personal Development Planning INNEHÅLL. Mina studier och generella färdigheter under terminen INNEHÅLL PDP-mappen Exempel på fri reflektion i anteckningsboken, S.M.A.R.T. Inlärningsstil & studieförmåga efter möte Litteraturtips om inlärning efter möte Litteraturtips om studieteknik efter möte Självreflektion

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Sokratisk metod & Sokratiska samtal

Sokratisk metod & Sokratiska samtal Sokratisk metod & Sokratiska samtal Daniel Nordström Institutionen för språkdidaktik Examensarbete 15 hp Språkdidaktik Självständigt arbete 15 hp Avancerad Nivå Vårterminen 2011 Handledare: Ann S. Pihlgren

Läs mer

RETORIKEN. Innehållsförteckning RETORIK TEORI OCH PRAKTIK 1

RETORIKEN. Innehållsförteckning RETORIK TEORI OCH PRAKTIK 1 RETORIKEN Innehållsförteckning RETORIKEN... 1 VAD INNEHÅLLER BLOCKET?... 2 SVENSKA 3: CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV... 2 KAPITEL 1: RETORIKENS RÄCKVIDD... 4 Klassens förkunskaper... 4 Att definiera

Läs mer

Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet Sätta lön enligt Ledaravtalet en vägledning för dig som är lönesättande chef 2. Att sätta lön Att sätta lön och genomföra lönesamtal är en uppgift som gör ditt chefskap väldigt påtagligt. Du ska bedöma,

Läs mer

Kommunikation. Michael Ostrelius. Näringslivshuset i Sverige AB

Kommunikation. Michael Ostrelius. Näringslivshuset i Sverige AB Kommunikation Av Michael Ostrelius Näringslivshuset i Sverige AB Innehåll Förord 3 1. Presentationsteknik 4 2. Konsten att bli en duktig presentatör 7 Presentatörens 10 dödssynder 17 3. Konstruktiv kommunikation

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Rösten har vi inte fått för att prata med oss själva, utan för att skapa relationer till andra människor.

Rösten har vi inte fått för att prata med oss själva, utan för att skapa relationer till andra människor. 1 Handledningen till programserien Pedagogens retorik är avsedd att användas som ett stöd i lärarutbildningarnas retorik- och didaktikkurser samt i kurser som behandlar lärarrollen, dess grundläggande

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING: VÅGA TALA VILJA LYSSNA

LÄRARHANDLEDNING VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING: VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING: VÅGA TALA VILJA LYSSNA 1 3...Varför retorik? 3...En ret-o-rik skola 3...Retorikens historia i ett nötskal 4... Alltings början 4... Aristoteles

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer