Inlärning i arbete. Utbildning Ab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inlärning i arbete. Utbildning Ab"

Transkript

1 Inlärning i arbete Utbildning Ab

2 Innehåll 1 INLÄRNING I ARBETE Allmänt Inlärning i arbete utomlands FÖRE PERIODEN Tips om arbetsplatser Förberedelser Kontakta arbetsplatsen Intervjun Skriftliga avtal PÅ ARBETSPLATSEN Arbetsplatshandledaren Uppgifter under perioden EFTER PERIODEN Måltider och resor Arbetarskydd Arbetstid Personlig skyddsutrustning Försäkringar Olycksfallsförsäkring Ansvarsförsäkring MÅLSÄTTNINGAR...12

3 1 INLÄRNING I ARBETE Syftet med inlärning i arbetet är att en del av examens målsättningar förverkligas genom praktiska uppgifter i en verklig arbetsmiljö. Perioden stöder studerandens yrkesmässiga utveckling och specialisering samt ger den studerande chansen att knyta kontakter till arbetslivet. 1.1 Allmänt Förutom de specifika målen som hör till studiehelheten, ger studier i en verklig arbetsmiljö ett bra tillfälle att lära sig allmänna färdigheter som att bekanta sig med arbetslivets spelregler och rutiner samt skaffa sig kunskap som läroanstalten inte kan erbjuda. Inlärning i arbetet som ett led i studierna kan också höja den studerandes initiativförmåga, samarbetsfärdigheter, självförtroende och förmåga att tänka självständigt. Skolan och arbetsgivaren ingår ett skriftligt avtal om genomförandet av perioden. I allmänhet står den studerande inte i ett arbetsförhållande till arbetsgivaren och är som vanligt berättigad till alla normala studiesociala förmåner. Ifall den studerande är anställd av arbetsgivaren, gäller arbetslagstiftninge och den studerande har inte rätt till måltidsersättning, studiestöd eller reseersättning. Mera information: Utbildningsstyrelsens sidor: 1.2 Inlärning i arbete utomlands Myndiga studerande har möjlighet att på egen bekostnad söka sig utomlands för inlärning i arbetet. Minderåriga studerande kan med föräldrarnas lov göra sin inlärning i arbete utomlands. Utlandsvistelsen kan delvis finansieras med olika stipendier. Mer information om stipendierna ger lärarna. Inom EU/EES behövs varken arbetstillstånd eller visum om vistelsetiden är under tre månader. I ett land som inte hör till EU/EES, krävs arbetstillstånd och i de flesta fallen både visum och uppehållstillstånd. Att åka utomlands på inlärning i arbete kräver mer ansvarstagande av studeranden och läraren har sällan möjlighet att besöka arbetsplatsen. Kontakten mellan studerande och läraren sköts per telefon och e-post. Rapporteringen till läraren under och efter perioden är av stor betydelse, eftersom det är enda sättet för studerande att påvisa att inlärning har skett under perioden. Detta innebär bl.a. noggrannare och utförligare dagboksanteckningar. Upplägget för rapporteringen planeras i samråd med den handledande läraren. 1

4 2 FÖRE PERIODEN Information om Inlärning i arbete Målsättningar för perioden Det är bra för den studerande att rådgöra med läraren innan han/hon tar kontakt med arbetsplatsen. Läraren kan också ge tips om bra arbetsplatser, som skolan har kontakt med. På inlärning i arbete hemsidorna finns ett arbetsplats-register med uppgifter om arbetsplatser, som tidigare tagit emot studerande från Yrkesinstitutet Sydväst. Registret innehåller också kontakt-uppgifter och fakta om arbetsplatserna. Förberedelser Välj och kontakta arbetsplatsen Träffa arbetsgivaren Avtal Läraren informerar klassen om Inlärning i arbetet och målsättningarna för perioden. Målsättningarna baserar sig på läroplanen och beror på vilken kurs som avläggs under perioden inlärning i arbete. Målsättningarna för vad den studerande ska lära sig finns nedskrivna i Målsättningsblanketten. När den studerande känner till målsättningarna för perioden kan han/hon välja en lämplig arbetsplats för inlärning i arbete. Läroanstalterna bär det primära ansvaret för anordnandet av platser för inlärning i arbetet, men varje studerande får själv ordna sin plats och/eller komma med önskemål. Det är viktigt att arbetsuppgifterna på arbetsplatsen ger den studerande möjlighet att lära sig målsättningarna och att det finns tillräckligt med resurser för handledning. Arbetsplatsen får inte ekonomisk ersättning för handledning av en studerande. Det är bra för den studerande att rådgöra med läraren innan han/hon tar kontakt med arbetsplatsen. Läraren kan också ge tips om bra arbetsplatser, som skolan har kontakt med. 2.1 Tips om arbetsplatser Telefonkatalogens gula sidor Lärarens eget register 2

5 2.2 Förberedelser Innan du kontaktar arbetsplatsen är det viktigt att du har förberett dig och tagit reda på lite bakgrundsinformation om verksamheten. Information får du genom att läsa organisationens webbsidor, årsredovisningar eller prata med någon bekant, som känner till arbetsplatsen Kontakta arbetsplatsen Kontakta arbetsplatsen antingen per e-post eller genom att ringa. Förbered dig innan du tar kontakt, så att du klart och redigt kan berätta: Vem du är Var du studerar Varför du tar kontakt (inlärning i arbete) Fråga, med vem du skall prata om detta Periodens tidpunkt Varför du vill till denna arbetsplats Vilka periodens målsättningar är Om du är nervös kan du innan du ringer träna genom att tala högt för dig själv eller öva det du tänker säga med någon annan Intervjun Arbetsgivaren vill säkert träffa dig innan han/hon fattar beslutet. Då är det bra att komma ihåg följande saker: Se till att vara i god tid till intervjun. Alla chanser kan försvinna om du kommer för sent. Ta i förväg reda på var arbetsplatsen ligger. Glöm inte bort namnet på den som du ska träffa. Rök inte precis innan intervjun. Kasta bort tuggummi och snus. Stäng av mobiltelefonen. De 30 första sekunderna är avgörande för det intryck du ger. Därför är det viktigt att du tänker på kroppsspråk, såsom hållning, blick och klädsel. Grundregeln är att klädseln ska vara lämplig med tanke på den arbetsplats som du besöker. Undvik avslöjande kläder och extra smycken. Ett naturlig leende är alltid bra, hälsa med ett fast handslag och presentera dig. Vänta tills du blir erbjuden att sätta dig. Tänk på språkbruket. Var positiv och var dig själv under intervjun. 3

6 Frågor som du kan få under intervjun Berätta kort om dig själv Vad gör du på din fritid? Vad är du bra på? Vad är du mindre bra på? Vad vet du om oss? På vilka grunder valde du din utbildning? Vad tycker du är mest intressant i din utbildning? Vad har du arbetat med tidigare? Vad vill du lära dig under din inlärning i arbete period? Har du några frågor till mig? En lyckad inlärning i arbete period kan leda till fortsatt samarbete med arbetsplatsen, du kanske får sommarjobb eller om perioden är i slutet av studierna kanske du t.o.m. blir erbjuden jobb. Kom därför ihåg att det är du själv som är din egen marknadsförare Skriftliga avtal När arbetsplatsen ger klartecken för inlärning i arbete ska avtalet och planen göras upp. Läraren kontaktar arbetsplatsen och kommer överens om ett möte med arbetsgivaren för att skriva avtal och plan. Arbetsplatshandledaren får på förhand dokumentet med målsättningar och anvisningar för hur man gör upp en plan. Planen skrivs i samråd med studeranden, läraren och arbetsplatshandledaren. Före mötet skall den studerande fundera på de egna målsättningarna för perioden och skriva ner dem på blanketten Egna målsättningar. Läraren bildar sig en uppfattning om studerandens kunskaper, studiehelhetens mål och arbetsplatsens möjligheter. Arbetsplatshandledaren tar reda på studiehelhetens målsättningar och planerar utgående från dem den studerandes arbetsuppgifter. När planen görs upp, diskuteras och planeras inlärningsmålen för perioden. Den här målsättningsplanen är periodens rättesnöre och i slutet utvärderar ni hur väl ni uppnått målen på arbetsplatsen. Läraren ger den studerande utvärderingsblanketten före perioden. 4

7 3 PÅ ARBETSPLATSEN Utföra arbetsuppgifter Följa regler Uppföra sig ordentligt Skriva dagbok Göra inlärningsupgifterna Få handledning Hålla kontakt med läraren 3.1 Arbetsplatshandledaren De studerandes inlärning på arbetsplatsen samordnas av en person som utsetts av arbetsgivaren. Han/hon är ofta en erfaren yrkesmänniska, som samarbetar med den handledande läraren. Den studerande har som uppgift att med hjälp av arbetsplatshandledarens handledning förverkliga målsättningarna i planen. Det sker genom arbets- och inlärningsuppgifter. Inlärningsuppgifterna kräver att studeranden planlägger sitt arbete, söker information och håller kontakt med läraren. Arbetsplatshandledaren hjälper den studerande att sätta sig in i arbetet och arbetsgemenskapen samt ger råd, handleder och övervakar hur arbetsuppgifterna utförs. Att ta emot feedback är inte alltid så enkelt, speciellt om det gäller saker som han/hon kan bli bättre på. Kom då ihåg att du fortfarande studerar och att du inte kan kunna allt efter en period av inlärning i arbetet. Observera! Arbetsgivarens affärs- och yrkeshemligheter får studeranden inte berätta för någon. 3.2 Uppgifter under perioden Ta egna initiativ och var självständig Under perioden ska den studerande jobba självständigt för inlärningen observera fråga - diskutera söka information hålla kontakt med läraren. I början kan det ta litet tid att bli bekant med arbetsplatsen och personalen, men våga ändå fråga arbetsplatshandledaren eller någon annan i personalen om något i arbetet känns oklart. Den studerande bör komma i tid till arbetet, följa arbetsplatsen regler och uppföra sig bra. Ifall den studerande insjuknar, ska han/hon meddela arbetsplatsen och skolan. 5

8 Utvärdera din egen arbetsinsats Den studerande ska föra dagbok under inlärning i arbeteperioden genom att fylla i dagboksbladen eller häftet varje dag/en gång i veckan. Planen och utvärderingskriterierna, som beskriver vad som krävs, är ett bra stöd för att skriva dagboken. Dagboken hjälper även läraren att följa med hur det går på arbetsplatsen och handleda efter behov. Om det varken på arbetsplatsen eller hemma finns tillgång till internet, kan du boka tid på biblioteket för att använda e-post. Fråga, diskutera, lyssna, lär Det är viktigt att inlärningen sker enligt planen. Se med jämna mellanrum igenom planen tillsammans med arbetsplatshandledaren och kolla att arbetsuppgifterna är varierande och motsvarar målsättningen. Var öppen inför nya saker Ett bra sätt att undvika obehagliga överraskningar i slutet av perioden är att be handledaren ge kontinuerlig feedback och berätta hur det går eller att efter halva perioden ha en genomgång där läraren är närvarande. Det är också viktigt att ta till sig feedbacken och råden. Emellanåt kan det kännas bra att prata med någon som är i samma situation. Ett sätt att få stöd är att ta hjälp av klasskamraterna. Om klasskamraterna är på annan ort kan ni använda till exempel. 6

9 4 EFTER PERIODEN Föra utvärderingsdiskussion Göra självutvärdering Sammanfatta perioden Få vitsord Utvärderingen sker genom en gemensam diskussion när läraren besöker arbetsplatsen. Både handledaren och den studerande har på förhand fått varsin utvärderingsblankett att fylla i. Den studerande fyller i blanketten hemma före diskussionen. Ett bra hjälpmedel för den egna utvärderingen är dagboken. Med hjälp av den kan den studerande själv fundera på inlärningsprocessen och använda den som grund för utvärderingen. Utvärderingsdiskussionen börjar med studerandens självutvärdering. Under diskussionen berättar den studerande även varför han/hon tycker på ett visst sätt. Läraren och handledaren kan ställa frågor. Sedan är det handledarens tur att göra sin utvärdering. Tillsammans går man igenom om inlärningsmålen uppnåtts och vad som gått bra och vad som gått mindre bra. Man diskuterar också sådant den studerande kanske lärt sig under perioden och som inte var planerat på förhand. På basen av diskussionen gör läraren en sammanfattning och fastställer vitsordet som förs in i studieregistret. Studerande får också utvärdera arbetsplatsen som inlärningsmiljö: har uppgifterna varit tillräckligt krävande, har studerande fått tillräcklig handledning, har den studerande haft möjlighet att nå målsättningarna osv. Efter utvärderingen är det dags att sätta upp nya inlärningsmål för framtiden, det kan vara personliga mål som den studerande tränar på egen hand. 7

10 5 ÖVRIGT 5.1 Måltider och resor Under inlärning i arbete gäller i princip samma studiesociala förmåner som under normal skolgång. Endast om studerande har ingått arbetsavtal och får lön för perioden har han/hon inte rätt till alla förmåner. Om arbetsplatsen är belägen på samma ort, äter studerande lunch i skolan som normalt. Om arbetsplatsen finns på annan ort eller studerande till följd av arbetstider inte har möjlighet att äta lunch på skolan finns två alternativ. studerande äter på arbetsplatsen (vissa arbetsgivare har matbiljetter) eller den studerande bekostar lunchen själv och kan i efterskott ansöka om ersättning från skolan Studerande meddelar läraren på förhand om luncharrangemanget. På Folkpensionsanstaltens hemsidor, finns information om stöd för resor. På skolans inlärning i arbete webbsidor finns en blankett för ansökan om reseersättning. 5.2 Arbetarskydd Alla parter måste känna till ansvar och försäkringar i anslutning till arbetarskydd, olycksfall och skadeersättningar. Innan arbetet inleds skall arbetsgivaren och läroanstalten tillsammans försäkra sig om att den studerande är förtrogen med det aktuella arbetet och har förmåga att iaktta arbetarskyddsanvisningarna. Arbetsgivaren ansvarar för säkerheten på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ansvarar också för att studerande får information om arbetarskydd och säkerhetsfaktorer. Enligt lagen om yrkesutbildning har en studerande rätt till en trygg miljö, även när studerande är på inlärning i arbete. Läroanstalten måste säkerställa att arbetsplatsen uppfyller kraven på arbetarskydd och -säkerhet inför inlärning i arbete perioden Arbetstid På förhand kommer skolan och arbetsplatsen överens om arbetstiden per vecka, som även inkluderar tid för inlärningsuppgiften. I regel följer studeranden samma arbetstid som de andra anställda på arbetsplatsen. 8

11 5.2.2 Personlig skyddsutrustning Den studerande bör använda för arbetet lämplig klädsel och skyddsutrustning. Inför perioden avtalas om den studerandes personliga utrustning samt ev. ersättning. Skolans skyddskläder kan användas av den studerande även under inlärning i arbete perioden. Arbetsgivaren ansvarar för att lagenlig skyddsutrustning används och att det finns tillräckligt med personlig utrustning för alla. 5.3 Försäkringar Olycksfallsförsäkring Skolan har en lagstadgad olycksfallsförsäkring som gäller för perioden inlärning i arbete, samt resorna till och från arbetsplatsen. Olycksfallsförsäkringen gäller också inlärning i arbete utomlands. Försäkringen täcker inte pauser eller sådana olyckor som inte direkt hänför sig till arbetsuppgiften Ansvarsförsäkring Ansvarsförsäkringen täcker de skador som förorsakas kundens egendom eller föremål. Den täcker även om något händer tredje person (t ex kunden) på arbetsplatsen. I skadeståndslagen sägs att om en studerande under sin inlärning i arbete period genom fel eller försummelse vållar skada är den för vars räkning arbetet utförs skyldig att ersätta skadan. Enligt principen om husbondens ansvar bär således i första hand arbetsgivaren/företaget ansvar för den skada som en studerande vållar utomstående. Ett arbete utförs för arbetsgivarens räkning när arbetsplatsen ansvarar för arbetsledning och övervakning och arbetsgivaren drar nytta av det arbete som den studerande utför. Läroanstalten har en sekundär försäkring, en s.k. Praktikantförsäkring. Den träder ikraft endast om ingen annan försäkring täcker skadan och detta avgörs från fall till fall. Ifall den studerande anses ha orsakat skadan med flit blir han/hon ersättningsskyldig. Skolan rekommenderar att den studerande även tar en egen försäkring.

12 6 MÅLSÄTTNINGAR Studierna är uppdelade så att de förverkligas dels som kurser på skolan och dels som inlärning i arbete. En inlärning i arbete period omfattar i snitt 6 7 studieveckor (sv) och de fördelas under alla tre studieår eller under andra och tredje studieåret. Sammanlagt bör den studerande avlägga minst 20 sv som inlärning i arbete. Målsättningarna för perioden av inlärning i arbetet baserar sig på läroplanen. Eftersom målen för en period är många och omfattande kan det vara svårt att hitta en arbetsplats där man kan lära sig allt som krävs och därför kompletteras arbetsuppgifterna med inlärningsuppgifter.

13

14 Utbildning Ab

Praktikguide för Aboa Mare

Praktikguide för Aboa Mare Praktikguide för Aboa Mare xxell Utbildning Ab Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Innehållsförteckning 1. HANDLEDD PRAKTIK... 3 2. FÖRE PERIODEN...

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Innehållsförteckning Välkommen... 1 Innan ditt sommarjobb... 2 Under ditt sommarjobb... 3 Första arbetsdagen... 3 Arbetsuppgifter... 3 Rutiner...

Läs mer

Information till arbetsgivare och handledare

Information till arbetsgivare och handledare Information till arbetsgivare och handledare Informationen här, är till dig som ska vara handledare för en feriepraktikant. Tack för att du tar emot en feriepraktikant! OBS! Nytt från och med det året

Läs mer

ARBETSPLATSHANDLEDARUTBILDNING

ARBETSPLATSHANDLEDARUTBILDNING ARBETSPLATSHANDLEDARUTBILDNING Utbildningsprogrammet för arbetsplatshandledare 2 sv/3 sp Innehåll: 1. Arbetsplatshandledarutbildningen som du deltar i 2. Yrkesutbildningen och samarbetet med arbetslivet

Läs mer

Vad är PRAO? Varför PRAO på högstadiet?

Vad är PRAO? Varför PRAO på högstadiet? Vad är PRAO? Meningen med prao är att du ska få veta mer om arbetslivets villkor och värde. Du ska även få en ökad kunskap och olika yrkesområden, arbetsmiljöer och arbetsuppgifter. Praktiken ska också

Läs mer

LÄROAVTAL ARBETS- HÄFTE

LÄROAVTAL ARBETS- HÄFTE LÄROAVTAL ARBETS- HÄFTE INNEHÅLL SOM UPPMUNTRING OCH SOM VÄGKOST Uppmuntrande ord............ 2 Kort om läroavtalet... 3 Teoristudier vid läroanstalter under läroavtalstiden... 4 Vad är handledande utbildning?..

Läs mer

PRAO årskurs 8 Vårterminen 2008. Åstorp

PRAO årskurs 8 Vårterminen 2008. Åstorp PRAO årskurs 8 Vårterminen 2008 Åstorp PRAO Årskurs 8 Vt 2008 Klass veckor datum område 8A1 10 3-7 mars vård/omsorg 8A2, a-i 10 3-7 mars vård/omsorg 8A2, j-ö 10 3-7 mars teknik/tillverkning/service 8B

Läs mer

Sommarjobba i botkyrka. Guide för dig som ska sommarjobba

Sommarjobba i botkyrka. Guide för dig som ska sommarjobba Sommarjobba i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Välkommen! Roligt att du ska jobba hos oss på kommunen i sommar! Sommarjobbet är kanske ditt första riktiga jobb. En värdefull erfarenhet inför

Läs mer

ÄR ATT LÄRA. Unga som utexamineras för ett yrke får redan under studietiden praktiska kunskaper om arbetsuppgifterna

ÄR ATT LÄRA. Unga som utexamineras för ett yrke får redan under studietiden praktiska kunskaper om arbetsuppgifterna ATT GÖRA ÄR ATT LÄRA av Unga som utexamineras för ett yrke får redan under studietiden praktiska kunskaper om arbetsuppgifterna inom branschen. I varje treårig yrkesinriktad grundexamen ingår minst ett

Läs mer

Intervju hur kan det gå till? Mats Reinhold Karriärvägledare Enheten för externa relationer mats.reinhold@adm.umu.se twitter: matsreinhold

Intervju hur kan det gå till? Mats Reinhold Karriärvägledare Enheten för externa relationer mats.reinhold@adm.umu.se twitter: matsreinhold Intervju hur kan det gå till? Mats Reinhold Karriärvägledare Enheten för externa relationer mats.reinhold@adm.umu.se twitter: matsreinhold Vem som kommer på intervju Skillnad på privat och offentlig sektor

Läs mer

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till PRAOplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till praoplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare

Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare Till handledare för sommarjobbare! Tack för att ni tar emot sommarjobbare på er arbetsplats! Pajala kommuns målsättning med sommarjobben är att: Ge ungdomarna

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER VÄLKOMMEN SOM KUND TILL ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅN! Arbets- och näringsbyrån kallas också TE-byrån. TE är en förkortning av byråns finska namn, työ-

Läs mer

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen

Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Lagstiftning om utbildning som ordnas på arbetsplatsen Utbildning som ordnas på arbetsplatsen från planering till praktik Uleåborg 14.11.2017 Tammerfors 16.11.2017 Mari Pastila-Eklund S:t Michel 29.11.2017

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 Till föräldrar och elever i åk 8 Läs igenom detta tillsammans BSF

Läs mer

ARBETSPLATSHANDLEDAR- och BEDÖMARUTBILDNING

ARBETSPLATSHANDLEDAR- och BEDÖMARUTBILDNING ARBETSPLATSHANDLEDAR- och BEDÖMARUTBILDNING Enligt föreskriften för utbildning av arbetsplatshandledare 3 sv (2012:41) som finns i digitalt format på adressen www.utbildningsstyrelsen.fi/yrkesutbildning

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o P r a o å k 8 v e c k a 1 4 + 1 5 2 0 1 6 I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten,

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Snabbmatsservice Kompetensområde för kock, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov nr 6 Gemensam

Läs mer

En handbok för företaget

En handbok för företaget En handbok för företaget Inledning Den här handboken vänder sig till er på företaget som är inblandade i PRAO-verksamheten. Det kommer nästan dagligen rapporter om den brist på arbetskraft som näringslivet

Läs mer

Volontäråret 2015-2016. i Linköpings Domkyrkopastorat (en plats i Domkyrkoförsamlingen och en plats i S:t Lars församling)

Volontäråret 2015-2016. i Linköpings Domkyrkopastorat (en plats i Domkyrkoförsamlingen och en plats i S:t Lars församling) Volontäråret 2015-2016 i Linköpings Domkyrkopastorat (en plats i Domkyrkoförsamlingen och en plats i S:t Lars församling) 1 Vem kan göra Volontäråret och vad är dess syfte? Volontäråret är till för ungdomar

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER Pidä työnhaku voimassa Asioi kanssamme verkossa: Ilmoita yhteystietoihisi sekä työnhakuusi liittyvät muutostiedot ja asioinnin opastus: 0295 020

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Yrkesutbildningsreformen

Yrkesutbildningsreformen Yrkesutbildningsreformen Lagen om yrkesutbildning antogs av riksdagen den 30 juni 2017 Centrala förändringar Den nya lagen om yrkesutbildning träder i kraft den 1 januari 2018 Ett sätt att avlägga examen,

Läs mer

Handledningsplan för studerande med särskilda behov

Handledningsplan för studerande med särskilda behov Handledningsplan för studerande med särskilda behov 1. Vid ansökningsskedet och börjande av studier 2. Anskaffning av yrkesskicklighet 3. Förverkligande av examenstillfällen Studie skede Fundera på Vad

Läs mer

Till handledare vid företaget. Tack för att du har möjlighet att handleda vår studerande. vid LÄRANDE I ARBETE (LIA) vecka - År:

Till handledare vid företaget. Tack för att du har möjlighet att handleda vår studerande. vid LÄRANDE I ARBETE (LIA) vecka - År: Till handledare vid företaget Tack för att du har möjlighet att handleda vår studerande vid LÄRANDE I ARBETE (LIA) vecka - År: Målsättningen är att den studerande ska vara hos er 40 tim/vecka och följa

Läs mer

Till föräldrar och elever i årskurs 8

Till föräldrar och elever i årskurs 8 Till föräldrar och elever i årskurs 8 Under våren är det dags för 8: ornas PRAO (praktisk arbetslivsorientering). Tanken med praon är att ge dig, som elev, möjlighet att få kunskap om arbetslivet genom

Läs mer

Utbildning FÖR DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN

Utbildning FÖR DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN Utbildning FÖR DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN 1. UTBILDNINGSSYTEMET 1.1. Målsättning 1.2. Begrepp som används i utbildningssystemet 1.3. Utbildningens arbetsfördelning 1.4. Utbildningshelheterna 1.5. Modulkartan

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Tillredning av mat i portioner Kompetensområde för kock, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov

Läs mer

KÖRKORT TILL ARBETSLIVET

KÖRKORT TILL ARBETSLIVET KÖRKORT TILL ARBETSLIVET Utbildarutbildning våren 2010 4H-VERKSAMHETEN I 4H växer barnen och ungdomarna till ansvarstagande och företagsamma vuxna I 4H lär sig barnen och ungdomarna genom att själv göra

Läs mer

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande Arbetsplatsförlagt lärande Elev 2016-08-16 Innehåll Information... 1 Elevens ansvar... 2 Handledarens ansvar... 3 Skolans ansvar... 4 Arbetsmiljö... 5 Lärande och bedömning... 6 Information 1 Nu ska du

Läs mer

PRAKTIKPERIODER INOM NOVIAS SOCIONOMPROGRAM

PRAKTIKPERIODER INOM NOVIAS SOCIONOMPROGRAM PRAKTIKPERIODER INOM NOVIAS SOCIONOMPROGRAM Grundpraktik 5sp (4 veckor) första studieåret Social omsorgspraktik/metod- 20 sp (12 veckor/6 +6) andra studieåret praktik Ledarskapspraktik 20 sp (12 veckor/6+6)

Läs mer

PRAO. Information och blanketter tillarbetslivet.nu

PRAO. Information och blanketter tillarbetslivet.nu PRAO Information och blanketter 2017 tillarbetslivet.nu 1 PRAOINFORMATION Vad är prao? Prao betyder praktisk arbetslivsorientering och är en del av skolverksamheten. Prao ger möjligheter till att få erfarenheter

Läs mer

PRAO Information och blanketter 2016

PRAO Information och blanketter 2016 PRAO Information och blanketter 2016 1 PRAOINFORMATION Vad är prao? Prao betyder praktisk arbetslivsorientering och är en del av skolverksamheten. Prao ger möjligheter till att få erfarenheter och kunskaper

Läs mer

PRAOBLANKETT Denna blankett skall fyllas i av elev, vårdnadshavare och företag och är en överenskommelse mellan arbetsgivare, skola och elev.

PRAOBLANKETT Denna blankett skall fyllas i av elev, vårdnadshavare och företag och är en överenskommelse mellan arbetsgivare, skola och elev. BLANKETT Denna blankett skall fyllas i av elev, vårdnadshavare och företag och är en överenskommelse mellan arbetsgivare, skola och elev. Var vänliga och texta. Glöm inte att godkänna med din underskrift!

Läs mer

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag EMELIE HALLIN SID 1/3 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Utbildning av arbetsplatshandledare 3 sv Tema: Planering av arbetsplatsförlagd utbildning och yrkesprov

Utbildning av arbetsplatshandledare 3 sv Tema: Planering av arbetsplatsförlagd utbildning och yrkesprov Tema: Planering av arbetsplatsförlagd utbildning och yrkesprov BILD. Utbildningssystemet i Finland Tema: Planering av arbetsplatsförlagd utbildning och yrkesprov Bedömning inom grundläggande yrkesutbildning

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk vecka 15!

PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk vecka 15! BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

PRAO för elever i grundskolan TILL ARBETSGIVAREN. Information inför PRAO. Försäkring. Arbetsuppgifter och ansvar. Riskbedömning

PRAO för elever i grundskolan TILL ARBETSGIVAREN. Information inför PRAO. Försäkring. Arbetsuppgifter och ansvar. Riskbedömning PRAO för elever i grundskolan TILL ARBETSGIVAREN Information inför PRAO Försäkring Eleverna är försäkrade genom kommunens försorg under praotiden. Kommunens olycksfallsförsäkring ersätter olycksfallsskada

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Kaféservice Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov nr 4 Gemensam

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel: Företagande inom hästhushållningen Yrkesprov nr 5 Studerande: Plats: Matrikelnr Tidpunkt

Läs mer

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

Finansieringsform: Studieform: heltidsstudier deltidsstudier

Finansieringsform: Studieform: heltidsstudier deltidsstudier Namn på examen: 1(14) Namn: Telefon: Adress: Utbildningen inleddes: Födelsetid: Email adress: Postnummer o postanstalt: Uppskattad avslutningsdag: Finansieringsform: Studieform: heltidsstudier deltidsstudier

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

TILL ELEVER OCH VÅRDNADSHAVARE INFÖR PRAON VECKA år 2016

TILL ELEVER OCH VÅRDNADSHAVARE INFÖR PRAON VECKA år 2016 1 av 6 TILL ELEVER OCH VÅRDNADSHAVARE INFÖR PRAON VECKA 42-43 år 2016 Vad är PRAO? PRAO är en förkortning av praktisk arbetslivsorientering. Som elev prövar du på hur det är att arbeta och vara på olika

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Ung i Lund Ta emot praktikanter

Ung i Lund Ta emot praktikanter Ung i Lund 2016 Ta emot praktikanter Under sommaren 2016 kommer 750 ungdomar att testa på arbetslivet via Ung i Lunds praktikverksamhet. Som handledare får du möjlighet att marknadsföra din arbetsplats,

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

CHECK LISTA. inför första jobbet. Råd och tips för dig som är på väg in i elteknikbranschen.

CHECK LISTA. inför första jobbet. Råd och tips för dig som är på väg in i elteknikbranschen. CHECK LISTA 3 inför första jobbet Råd och tips för dig som är på väg in i elteknikbranschen. Nu ska du sälja dig själv Nu är det allvar. Du är på väg mot ditt första jobb. Ett jobb där du ska trivas, utvecklas

Läs mer

PRAO Årskurs 9 Björnekullaskolan, Åstorp Höstterminen 2010

PRAO Årskurs 9 Björnekullaskolan, Åstorp Höstterminen 2010 PRAO Årskurs 9 Björnekullaskolan, Åstorp Höstterminen 2010 Klass vecka datum 9:4A, B 39 27 sept 1 okt 9:1A, B 40 4 okt - 8 okt 9:2, 9:3 41 11 okt 15 okt REGLER FÖR PRAO Du kan se på föregående sida när

Läs mer

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD Syfte och mål Syftet med denna plan är att skapa gemensamma verksamhetsförutsättningar och principer för ordnande av handledning. Detta grundar sig på respekt för den handleddes

Läs mer

4.1.1 Idrottsinstruktion

4.1.1 Idrottsinstruktion 1/6 4.1.1 Idrottsinstruktion Krav på yrkesskicklighet planerar och leder idrottsinstruktionshelheten och enskilda timmar ger instruktioner i idrott i olika verksamhetsmiljöer och för olika kunder och kundgrupper

Läs mer

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp 1 GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp UTBILDNINGSSTYRELSEN 2009 2 INNEHÅLL INLEDNING 1. SYFTET MED FORTBILDNINGEN I ARBETSLIVSKUNNANDE FÖR LÄRARE OCH STUDIERNAS UPPBYGGNAD 2. STUDIERNAS

Läs mer

Bilaga 1. Moment som granskas: Mera uppgifter. Buller F 1. Fortgående buller F 2. Slagbuller

Bilaga 1. Moment som granskas: Mera uppgifter. Buller F 1. Fortgående buller F 2. Slagbuller Bilaga 1 Arbetsbok för riskbedömning på arbetspaltser FYSIKALISKA RISKFAKTORER (F) Företag: Datum: SHM Arbetarskyddsavdelningen IDENTIFIERING AV FAROR Mål för bedömning Utfört av Moment som granskas: Faror

Läs mer

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären.

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. Innehåll Inledningsord - Att sända ut volontärer Instruktioner för volontären Instruktioner

Läs mer

Handbok för dig som ska sommarjobba

Handbok för dig som ska sommarjobba Handbok för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats: Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats: Adress: Chef på arbetsplatsen Handledare: Telefonnummer: Annan kontaktperson: Telefonnummer:

Läs mer

Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda. ung i sommar

Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda. ung i sommar Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda ung i sommar Hej Vad roligt att ni vill välkomna en eller flera praktikanter. Det här utskicket innehåller broschyrer och blanketter. Brev med kontaktuppgifter

Läs mer

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit?

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? Personligt varumärke Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? CV Korrekturläs! Framhäv dina kunskaper och din kompetens, men utan att skryta Ta med relevant erfarenhet för jobbet du söker Var ödmjuk Använd

Läs mer

Feriepraktik. information till sökande

Feriepraktik. information till sökande Arbetslivskontoret Feriepraktik information till sökande Kontaktuppgifter Mejl: feriepraktiken@sodertalje.se Telefon: 08-523 017 05 Besöksadress: Järnagatan 12, 151 89 Södertälje Postadress: Södertälje

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Fristående examina Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Information om fristående examina kan du få av de läroanstalter som arrangerar examina på arbetskraftsbyråerna

Läs mer

Arbetstid Arbetstiden ska vara 7 timmar/dag mellan och

Arbetstid Arbetstiden ska vara 7 timmar/dag mellan och Detta papper behålls av eleven. PRAO åk 9 Här kommer lite praktisk information om din prao. Arbetstid Arbetstiden ska vara 7 timmar/dag mellan 07.00 och 20.00. Resor Du tar dig till och från din praoplats

Läs mer

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Studiestig för elitidrott

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA Studiestig för elitidrott Planen uppgjord Datum 15/2 2013 Justering av uppbyggnaden Datum 21/3 2013 Formell justering Datum 28/3 2013 Godkännande av planen Datum 17/4 2013 Godkänd i andra stadiets utbildningsnämnds sektion Datum

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Tillredning av lunchrätter Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov

Läs mer

Handledarutbildning Fordonstestteknik

Handledarutbildning Fordonstestteknik Handledarutbildning Fordonstestteknik Utbildningsmål Efter kursen ska handledaren: Veta vad handledaruppgiften går ut på Känna till aktuell yrkesutbildning i stort och hur den bedrivs i skolan Ha förkunskap

Läs mer

Kontaktperson. Elevens namn. Telefonnummer elev

Kontaktperson. Elevens namn. Telefonnummer elev Praktikkort för Arbetsplatsens adress Arbetstider Kontaktperson Arbetsuppgifter Elevens namn Telefonnummer elev Datum och närvaro vecka mån tis ons tor fre [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Handledarutlåtande Underskrift

Läs mer

www.demenscentrum.se 1 Utbildningsgruppens mål

www.demenscentrum.se 1 Utbildningsgruppens mål Demens ABC Stöd till handledare Demens ABC är ett utmärkt verktyg för att höja kvaliteten på vården på arbetsplatsen. För att få diplom måste man självständigt genomgå utbildningen och klara kunskapstestet.

Läs mer

Erkännande av kunnande och PSP

Erkännande av kunnande och PSP Erkännande av kunnande och PSP Vem gör vad? Egenläraren hjälper den studerande att fylla i erkännande av kunnande blanketten (OBS! inte studiesekreteraren!) UA kontrollerar ansökan UA (tillsammans med

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer

PRAO - PRaktisk ArbetslivsOrientering, en del av skolans undervisning om arbetsliv och omvärld

PRAO - PRaktisk ArbetslivsOrientering, en del av skolans undervisning om arbetsliv och omvärld PRAO - PRaktisk ArbetslivsOrientering, en del av skolans undervisning om arbetsliv och omvärld Information till elev och vårdnadshavare Rödabergsskolan anser att PRAO är en viktig aktivitet för att ge

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

Är jag redo för arbete?

Är jag redo för arbete? Är jag redo för arbete? En guide som skapats inom programmet Step by Step- ett ungdoms initiativ under Ung och Aktiv i Europa programmet Januari- September 2013 Vad innebär det att praktisera Jag lär mig

Läs mer

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till praoplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

Tips och råd vid lönesamtal

Tips och råd vid lönesamtal Tips och råd vid lönesamtal Lönesamtalets sju steg Hur bedöms egentligen din lön? Förhandlar du själv direkt med din chef eller förhandlas din lön i en annan ordning? Formerna för lönesättning kan variera

Läs mer

1. Sätt upp mål och ha något roligt som morot delmål

1. Sätt upp mål och ha något roligt som morot delmål Studieteknik Studieteknik innebär hur man studerar och ska underlätta studierna. Målet är att lära sig så mycket som möjligt under den planerade tiden. Man blir effektiv, får kontroll och slipper stress!

Läs mer

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång Globala Kronobergs Faktablad EVS Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Globala Kronoberg är ett internationellt center som drivs av Nätverket SIP. Vi koordinerar

Läs mer

Information inför PRAO

Information inför PRAO PRAO för åk 9 elever i Staffanstorps kommun TILL ARBETSGIVAREN Information inför PRAO PRAO en ovärderlig erfarenhet för eleven Vinster för ungdomarna: Får visa vad de går för Får stärkt självförtroende

Läs mer

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Alla som arbetar i Sverige har rätt till goda arbetsvillkor. Det spelar ingen roll om du har svenskt medborgarskap eller om du arbetar här en begränsad tid du

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Hur du tacklar intervjusituationen!

Hur du tacklar intervjusituationen! Hur du tacklar intervjusituationen! Denna artikel är skriven av Linda U Johansson, KarriärCoachen Informationen får ej spridas eller kopieras utan författarens medgivande www.karriarcoachen.nu Inledning

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Inlärning i arbetet och yrkesprov inom teknologiindustrin

Inlärning i arbetet och yrkesprov inom teknologiindustrin Inlärning i arbetet och yrkesprov inom teknologiindustrin Innehåll Förord 3 Arbetslivskontakter för de studerande 4 Yrkesprov 5 Varför, hur? 5 Nyttan? 5 Förverkligandet 6 Organ (=Yrkesteam) 7 Arbetsplatshandledare

Läs mer

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska Handbok ALLMÄN INFORMATION Svenska IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Innehåll 1 Arbetsplatsförlagt lärande (APL):

Läs mer

Individuell plan LSS

Individuell plan LSS Individuell plan LSS Ett sätt för dig att påverka din situation Vad är en individuell plan? Du som har rätt att få insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har rätt

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Checklista för att skicka studeranden med färre möjligheter på internationella utbyten

Checklista för att skicka studeranden med färre möjligheter på internationella utbyten Checklista för att skicka studeranden med färre möjligheter på internationella utbyten FÖRE UTBYTET VEM INFORMATION Information om internationella utbyten utbyten utbyten och/ eller lärare ger information

Läs mer