Verksamhetsplan 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2014

2 Inledning VP Verksamhetsplanen för Gästrike Räddningstjänst, bygger på övergripande strategier och mål som är framtagna av ledningsgruppen i syfte att uppnå vad som beskrivs i vårt handlingsprogram och förbundsordning, kopplat till medlemskommunernas lokala situation och förväntningar. Verksamhetsplanen är en beskrivning av hur förbundet mot bakgrund av nuläget och lokala förutsättningar, avser bedriva det förebyggande- och operativa arbetet, med givna resurser det kommande verksamhetsåret. Målen finns också redovisade på ett målkort som följs upp på GR ledningsmöte veckovis. Innehållsförteckning Strategier & mål 1. Utveckling av strategier 2. Omvärldsanalys.. 3. Verksamhetsplan

3 Strategier Sund Ekonomi Mål Årets resultat ska uppgå till minst 2% av kommunbidrag. Förbundets investeringar ska till 100% vara självfinansierade. Komp- och semesterskulden får ej öka. Hög operativ förmåga Kompetensutvecklingsplaner utvecklas kontinuerligt. Standardiserad arbetssätt utvecklas. Uthållig ledningsorganisation. Förtroende hos allmänheten Professionellt bemötande. Information och utbildning mot prioriterade grupper. Korrekt ärendehanterig i rätt tid. Aktivt stödja kommunal krishantering Q säkra vårt arbetssätt Omvärldsanalys, statistisk uppföljning och information. Utveckla funktionen tjänsteman i beredskap. Bidra till en utveckling av säkra SEVESO- anläggningar inom förbundet. Delta i och utveckla kommunernas säkerhetsförebyggande arbete. Utveckla, utbilda och efterlev administrativa rutiner. Utveckla mötesrutiner med kontinuerlig uppföljning (nyckeltal). Upprätta en plattform för ständiga förbättringar. Kompetent personal Upprätta drivhus för operativ ledning. Standardiserad individ - & gruppövning utvecklas och följs upp. Kompetensmatriser utvecklas och följs upp.

4 Strategier och mål Sund Ekonomi Sund ekonomi är en av förutsättningarna avseende vårt förtroende mot allmänheten. Detta innebär att vi kontinuerligt ser över våra taxor och avgifter, samtidigt som vi genomför riktade utbildningar där vi både kan stödja den kommunala verksamheten till självkostnad och utvecklar affärsmässigt inriktad utbildning mot t.ex. SEVESO företag enligt marknadsmässiga avgifter. Förtroende hos allmänheten Förtroende hos allmänheten, frånsett vår operativa förmåga, handlar om att finnas till för dom som behöver vårt stöd avseende planering, utbildning eller annat förebyggande arbete. Med begränsade resurser måste våra tillsyns- och utbildningsinsatser prioriteras till rätt grupper och inom rätt områden i samhället. Våra medborgare måste kunna förvänta sig att vi är tillgängliga och hanterar inkomna ärenden på given tid. Aktivt stödja kommunal krishantering Våra medlemskommuner ska alltid känna en trygghet i att vi kravställer och följer upp säkerheten i våra tunga industrier. Vi ska också ha en sådan planering så att insatser snabbt kan påbörjas och ledningsstrukturen därefter vara tydlig och inövad. Vi ska alltid ha en sådan omvärldsanalys och uppföljning av krispåverkande faktorer, att vi tillsammans med kommunal ledning kan prioritera och vidta rätt säkerhetsförebyggande åtgärder. Q-säkra vårt arbetssätt Att arbeta med ständiga förbättringar, ställer krav på tydliga processer, arbetssätt och arbetsmetoder, så att vi alltid vet vad vi utgår ifrån, när något måste utvecklas vidare. Detta är också en förutsättning för att kunna agera snabbt, med rätt kvalitet, oavsett operativ eller administrativ verksamhet. Vi ska därför utveckla våra administrativa rutiner, vårt arbetssätt och en plattform för ständiga förbättringar.

5 Strategier och mål Hög operativ förmåga Hög operativ förmåga innebär för oss, att alltid under dygnets 24 timmar ha en sådan insatsförmåga och stabsberedskap, så att vi omedelbart kan påbörja insats och vid behov tillföra erforderliga resurser så att skadan inte förvärras. Vi ska också ha en sådan ledningsstruktur som säkerställer ledning och samverkan över tid, där vi har ett arbetssätt som skapar trygghet för våra kommuners krisledning. Kompetent Personal Kompetent personal i ett vidare perspektiv innebär inte bara att vi ska vara skickliga i att kunna vidta rätt åtgärder vid skadeplats eller vid myndighetsutövning. Det innebär också att varje medarbetare har reflekterat över begrepp som värdegrund, bemötande och vårt uppdrag i samhället. Kompetens handlar också om kompetensen att dra slutsatser av eget agerande, så att vi ständigt kan förbättra vårt arbetssätt, våra rutiner och arbetsmetoder.

6 Omvärldsanalys 28 november

7 Övergripande aktiviteter 28 november Aktiviteter Omfattning Ansvarig Klart Upprätta plattform för ständiga Tvärfunktionella förbättringsgrupper Nestor Wallberg Q2 förbättringar. Utveckla/efterleva adm. Avser såväl samhällsskydd som avdelning Jennie Marcusson Q1 rutiner. administration. Utv. samarbete produktion/ Enklare förebyggande uppgifter och utb. Robert Strid Q1 samhällsskydd avseende utb. kan genomföras över avdelningsgränserna Uppdatera insatsplaner mot Alla tunga SEVESO anläggningar ska ha Håkan Andersson (Q1) våra SEVESO anläggningar utarbetade och kommunicerade insatsplaner. (prio 1 är AGA gas). Utveckla arbetssätt ärende- Svarstider och handläggningstider, samt tider Jennie Marcusson Q2 hantering med svarstider och för remissvar ska kommuniceras till berörd part. handläggningstider. Upprätta struktur för veckovis Återkommande möten med representanter från Astrid G Lindberg kostnadsuppföljning, med alla avdelningar. aktiviteter mot sund ekonomi. Q1 Ta fram nytt tidredovisnings- GR skall utnyttja sådan teknik, så att tid- Nestor Wallberg (spec) Q1 system redovisning och om möjligt planering förenklas. Astrid G-L (upphandlar) Q3 Utveckling av standardiserade Enskilda- och gruppövningar visualiserade och Håkan Andersson övningar. kopplade till kompetensmatriser. Alla övningar framtagna och utformade. Q4 Framtagande av kompetens- Håkan Andersson Q1 matriser. Upprätta en struktur för Vi ska ha en struktur som på ett långsiktigt sätt Håkan Andersson Q2 drivhus av operativ ledning planerar för framtida chefer och där utbildningsinsatser tidigt kan planeras och genomföras. Brandsläckaravtalet utvärderas Nuvarande avtal bedöms inte uppfylla tidigare Robert Strid Q1 intentioner avseende orientering och kostnad. Förslag på nytt avtal eller eliminering. Utveckla rutin för återkom- Våra utbildningsinsatser och förebyggande Jennie Marcusson Q2 mande omvärldsanalys aktiviteter ska grunda sig på en analys ur blue plot, insatsrapporter, samarbete med polis och utvärderingar från MSB.

8 Övergripande aktiviteter 28 november Aktiviteter Omfattning Ansvarig Klart Visualisering av måluppfyllelse De tre viktigaste målen från respektive avd. Johanna Lundberg Q1 Q4 ska redovisas på internet veckovis enligt trafikljusmodellen, med korrigerande åtgärder. Utveckla ledningscentralen Utveckla TIB-rollen, tillsammans med medlems- Håkan Andersson Q1 Q4 kommunerna. Teknik & Metod GR ska implementera miljösäkra släcknings- Håkan Andersson Q1 Q4 metoder vid insats. Utvärderingar Utveckla förmågan att utvärdera våra insatser Håkan Andersson Q1 Q4

9 Nyckeltal Intäkter/Kostnader mot mål Total sjukfrånvaro/månad Milj Accumulerat % Jan Feb Mars April Maj Jun Jul Arbetad övertid/månad Jan Feb Mars April Maj Jun Jul Komp- & semesterskuld/månad Tim Milj Jan Feb Mars April Maj Jun Jul Jan Feb Mars April Maj Jun Jul Handläggningstider % mot lovat Antal larm mot 80 Målnivå 80 Snitt = Jan Feb Mars April Maj Jun Jul Jan Feb Mars April Maj Jun Jul

10 Nyckeltal Genomförda tillsyner mot plan Antal Accumulerat LSO & LBE Genomförda utbildningar mot plan Snitt Jan Feb Mars April Maj Jun Jul Arbetad övertid/månad Jan Feb Mars April Maj Jun Jul

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25 Innehåll Sida 1(23) Sida 2(23) INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. VISION OCH STRATEGI... 4 2. UPPDRAGET... 5 RISKANALYS... 5 VERKSAMHETSINRIKTNING... 5 ÖVERGIRPANDE MÅL... 5 ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDER... 6 3. VERKSAMHET...

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsplan 2015-2018 Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 1 Inledning Verksamhetsplanen är ett stöd för styrning och ledning av Omsorgsförvaltningens ansvarsområden men också

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

bokslut Tertial 2 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

bokslut Tertial 2 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 2014 bokslut Tertial 2 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND innehållsförteckning Inledning 2 Organisation, uppdrag och mål 3 Förebyggande arbete 4 Räddningstjänstverksamheten 5 Efterföljande arbete 6 Insatser

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning

Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen Arbetsmiljöplan 2015 Skolförvaltningen Foto: Jessica Lindegren, Pia Forseth Lien, Tori Johansson, Lena Sundberg, Martina Wilén, Sara Granholm Hörnkvist Innehåll Inledning 2 Syfte 2 Vision 2 Ansvar 2 Mål

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN. Nämnd. budget

BYGGNADSNÄMNDEN. Nämnd. budget BYGGNADSNÄMNDEN Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Äldreomsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Kerstin Pettersson. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande:

Verksamhetsplan 2014. Äldreomsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Kerstin Pettersson. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande: Verksamhetsplan 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Kontor: Social- och omsorgskontoret Nämndens ordförande: Kerstin Pettersson Ansvarig kontorschef: Gilda Johansson Datum: 2014-01-30 Sid 1 av 25 Innehållsförteckning

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Årsplan för säkerhetsarbetet Plan/Program Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Expertgruppen för kvalitet i välfärden Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Innehåll 1. Expertgruppens uppdrag... 3 2. Välfärdsuppdraget... 4 3. Marknaden för vård, skola och omsorg... 5

Läs mer

Innehåll DOMSTOLSVERKET VERKSAMHETSPLAN 2012-2014 5

Innehåll DOMSTOLSVERKET VERKSAMHETSPLAN 2012-2014 5 2012 2014 Innehåll 1 Generaldirektören har ordet... 6 2 Om verksamhetsplanen... 8 3 Planeringsförutsättningar för Domstolsverket... 9 3.1 Uppgift och ansvarsområden... 10 3.2 Den strategiska inriktningen

Läs mer