Ut på Arbetsmarknaden!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ut på Arbetsmarknaden!"

Transkript

1 Ut på Arbetsmarknaden! Förändringsprogrammet Trelleborg 2012

2 Uppdraget Beskriv det problem/hinder som bidrar till att det är svårt för unga och unga vuxna att komma ut på arbetsmarknaden. Utveckla fem metoder för att ta sig ut på arbetsmarknaden. Dessa metoder ska inkludera alla tre sektorer i samhället, det vill säga den offentliga och privata såväl som den ideella. PLACE PHOTO HERE Förslagen Vi använde smartboarden till alla möjliga syften förutom till dess ursprungliga.. Förberedande kurs inför arbetslivet Upplärningsanställning Seriös praktik för alla Jobbmässa Arbetsförmedlingen informerar Livligare torg Den nya plattformen Övriga idéer Ett par ord från två Möjliggörare Vår förhoppning är och var att ta in tankar och åsikter från målgruppen som berörs. Vi ville genom Framtidsboxen och Förändringsagenterna få in ett nytt och fräschare tänk kring framtiden på arbetsmarknaden. Vi vet alla att arbetsmarknaden 2020 kommer att se annorlunda ut jämfört med vad den gör idag, därför behöver vi en bredare och större input från de som har närmare kontakt eller har en direkt kontakt med den vikande konjunkturen. Trelleborgs kommun ska ha lägst ungdomsarbetslöshet i Sverige 2020, den i särklass största utmaningen i detta blir att matcha unga och arbetsliv så att båda gruppernas behov och önskemål tillgodoses. Vi ser med tillförsikt fram emot de förslag som Förändringsagenterna tagit fram! Ola Johnsson, arbetsmarknadschef Jonas Lovén, ungdomsutvecklare på Navigatorcentrum

3 Om Framtidsboxen Hej! Du bläddrar just nu i en rapport från ett av två Förändringsprogram som ägt rum under sommaren Sedan Framtidsboxens start har vi haft 181 Förändringsagenter som löst uppdrag från 90 Möjliggörare. Framtidsboxen skapar positiv samhällsförändring med inflytande som metod. Vi är övertygade om att unga medborgares inflytande är en resurs för en kommuns utveckling. Därför skapar vi plattformar för unga och beslutsfattare att mötas på lika villkor och tillsammans skapa en positiv utveckling i sin kommun. Vi arbetar med Möjliggörare: modiga tjänstemän och politiker som är intresserade av ungas perspektiv på kommunens utmaningar och som är redo att öppna dörrar och säga ja! Och Förändringsagenter, nyfikna unga medborgare som utvecklar sina idéer till förslag på kommunens utmaningar och ger sitt perspektiv. Framtidsboxens program Under en Möjliggörarutbildning utforskar tjänstemän och politiker sin roll som Möjliggörare, faktorer bakom positiv förändring och ungas inflytande. Gruppen får en djupare förståelse för processen kring reellt inflytande och hur man blir en engagerad Möjliggörare. PLACE PHOTO HERE, OTHERWISE DELETE BOX Möjliggörarna formulerar uppdraget som ligger till grund för förändringsagenternas arbete. Formuleringen av uppdraget är ett första steg för att hitta just de frågor som det behövs nya perspektiv på. Uppdraget ska formuleras utifrån Framtidsboxens tre kriterier: behovsorienterat, avgränsat och motiverande. Det skapar förutsättningar för att kunna få genomförbara, specifika och motiverande lösningar på uppdraget. Under ett Förändringsprogram leder Framtidsboxens processledare Förändringsagenterna genom en utmanande process som uppmuntrar till innovativa förslag och modeller som svar på uppdraget. Under hösten arbetar Möjliggörare och Förändringsagenter tillsammans med implementeringen av förslagen. "VÄRLDENS BÄSTA SOMMARJOBB." -Oskar Wahldén, Förändringsagent Rapporten Rapporten som du håller i din hand innehåller flera förslag på lösningar för att göra kommunen bättre på olika sätt. Vi hoppas du får en rad nya insikter och perspektiv genom att läsa rapporten och ta del av Framtidsboxens arbete!

4 Förändringsprogrammet Förändringsprogrammet är till för unga Vi använder oss av intern kompetens inom medborgare. Kommunen erbjuder PLACE av sina PHOTO HERE, kommunen för att ge Förändringsagenterna avlönade feriearbetsplatser till unga medborgare den förhandsinformation de behöver för att som vill utbildas till Förändringsagenter OTHERWISE och vara DELETE kunna BOX göra ett välgrundat och kreativt arbete med och utveckla sin hemkommun. med uppdraget. Förändringsprogrammet pågår under tre veckor på sommaren. Vi arbetar vidare i processer för att skapa idéer och konkreta förslag på uppdraget som Under hela Förändringsprogrammet arbetar vi med Möjliggörarna formulerat. Vi jobbar också med kreativa, utforskande och interaktiva metoder och att förstå normer och strukturer som ibland övningar. hindrar oss från att tänka kreativt och få igenom bra idéer och förslag. Under Programmets första del handlar till stor del om att programmets sista del ligger fokus på att lära känna uppdraget från Möjliggörarna och paketera förslagen och påbörja en plan för varandra. Vi arbetar med teambuilding för att implementering och förankring av det arbete skapa en trygg arbetsmiljö som skapar som gjorts. förutsättningar för ett gott arbete. Frågor som rör personligt ledarskap, tillväxt, socialt entreprenörskap, kreativitet, Barnkonventionen och inflytande är centrala utgångspunkter. Vi jobbar också med att öka förståelsen för uppdraget och de behov som ligger bakom. Under Förändringsprogrammets sista dag överlämnas Förändringsagenternas idéer och tankar till kommunen och det är det resultatet som finns i denna rapport. Med detta sagt lämnar vi nu över ordet till Förändringsagenterna!

5 Identifiering av problem Första veckan på Framtidsboxen började vi Förändringsagenter identifiera problemen som resulterar i att unga har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Vi gjorde research av olika slag, alltifrån intervjuer till en marknadsundersökning via Facebook. Vi tog även fram ett problemträd där roten representerade huvudproblemen, stammen var strukturen som håller upp problemen och kronan var resultatet av problemen. Vi hittade många problem och efter ett antal diskussioner kom vi fram till några huvudproblem. Huvudproblemen: Ett av grundproblemen vi kom fram till var skolan. I skolan får eleverna för sen och för lite information i högstadiet inför gymnasievalet. Dessutom är informationen inte oberoende. På gymnasiet varierar studie- och yrkesvägledarens kompetens vilket påverkar vilken hjälp eleverna får tillgång till. Näringslivet är också ett av problemen. Företagen är osynliga och otydliga, både när det gäller vad de söker för kompetens och vad dom sysslar med. De flesta företag kräver mycket erfarenhet vilket resulterar i att ungdomar utan erfarenhet inte får någon chans. Under processens gång insåg vi även att vissa ungdomar inte tar det ansvar de borde ta när det gäller att söka information inför framtida studier och att söka jobb. Med andra ord bidrar ungdomars brist på ansvar till att de har svårt att få ett jobb.

6 Urvalskriterier Första veckan gjorde vi Förändringsagenter tillsammans med vår processledare ett flertal teambuildingövningar för att lära känna varandra, komma igång med tänkandet och bryta isen för att våga släppa ut tankarna och idéerna. Genom övningarna kom vi fram till väldigt många olika förslag till lösningar på de problem som vi tidigare identifierat. För att sedan kunna sortera ut vilka idéer vi ville framföra, diskuterade vi fram fyra viktiga kriterier att utgå ifrån medan vi gick igenom vart och ett av förslagen i små grupper. Dessa kriterier var följande: Många personer, idén ska involvera ett större antal personer. Fungera långsiktigt, idén ska ha en långsiktig plan och kunna fortsätta en längre tid. Effektivt, idén ska generera jobbmöjligheter och samtidigt vara nyttig för samhället. Realistiskt, idén ska vara möjlig att genomföra ekonomiskt. I våra förslag på lösningar har vi försökt få med så många av dessa kriterier som möjligt.

7 Förberedande kurs inför arbetslivet Bakgrund I brist på information kring och insyn i hur systemen fungerar, hur man tar sig ut i arbetslivet, hur man marknadsför sig själv och andra förberedelser som är viktiga för ungdomar innan man kommer ut i livet efter skolan kan en kurs ge en positiv inverkan. Beskrivning En obligatorisk kurs som läggs i andra året på gymnasiet, där det även finns planerade dagar för praktik. Med hjälp av lärare, SYV och programutvecklare ska man få uppdaterad information om arbetsmarknaden, retorikövningar inför arbetsintervju, hjälp att formulera och skriva CV, ansökningar och personliga brev, föreläsningar och studiebesök från olika arbetsgivare samt chans till praktik och prova på hur det verkliga arbetslivet fungerar. Nästa steg så ska det genomföras Att ta kontakt med tidigare nämnda personer och planera en långsiktig kurs för att sedan införa det i läroplanen för alla gymnasieprogram. PLACE PHOTO HERE, OTHERWISE DELETE BOX

8 Upplärningsanställning Bakgrund För ett visst antal individer är studier inte tilltalande. Det är känt att människor lär sig på olika sätt och därför anser vi att det kan vara nyttigt och mer effektivt att lära sig ett yrke på plats. Beskrivning Ungdomar som söker upplärningsanställning ska kunna få möjlighet att gå med en äldre anställd på ett företag för att prova på arbetet, lära sig hur det går till och liknande. I slutändan kommer denna ungdom både ha fått en grundläggande utbildning inom företaget, samt ha en massa erfarenhet som gynnar personen i framtiden. Ungdomar som har upplärningsanställning kan ta vara på det som de har lärt sig, och skriva om sina nya erfarenheter på sina CV:n. Senare när företag som tagit emot upplärningsanställda har anställda som slutar eller går i pension kan de anställa dessa ungdomar som de själva har utbildat. Det spar tid såväl som resurser för företaget. Genom detta förslag tar man vara på äldres erfarenheter. Nästa steg så ska det genomföras Vi vill rikta detta främst mot ungdomar mellan 16 och 26 år. För att förslaget ska fungera måste det finnas ett intresse från både företag och ungdomar. Det ska inte finnas något krav på fulländad gymnasieutbildning, utbildningen sker istället på arbetsplatsen. Från kommunen skulle man behöva bidrag som hjälper till att starta upp verksamheten samt att företag som söker upplärningsanställda visar sig i media, på internet och på arbetsförmedlingen. PLACE PHOTO HERE, OTHERWISE DELETE BOX

9 Seriös praktik för alla Bakgrund Vi har kommit fram till att praktik kan variera beroende på vilken arbetsplats man praktiserar på. Vissa praktikanter får relevanta arbetsuppgifter och lär sig mycket under sin praktik medan andra lär sig mindre eller i värsta fall ingenting. Vi tycker att praktiktiden ska vara lärorik och nyttig för elever. Beskrivning Vi vill införa garanterad praktik för alla elever som ansöker om det. På dessa arbetsplatser ska eleven få uppgifter som är relaterade till yrken som finns på arbetsplatsen. Vi anser att detta skulle ge eleverna en bred bild av hur arbetslivet ser ut och hur det är att arbeta. Dessa praktikplatser ska också gå efter en viss mall eller protokoll. Eleven ifråga ska inte enbart utföra obetydliga uppgifter som är irrelevanta för yrket som man önskar få lära sig om. Nästa steg så ska det genomföras Nästa steg är att skapa en mall som kan garantera att en elevs praktiktid skapar djupare förståelse för arbetsmarknaden och olika yrken. Vad vi har förstått så har studieförberedande program inte längre rätt till praktik enligt den nya gymnasiereformen, vilket betyder att det endast kan implementeras och användas för yrkesprogrammen. Vi anser dock att praktik för alla bör återinföras. TACKSAM FÖR KOMMUNEN GETT OSS CHANS ATT FÖRÄNDA. -Jesper Holmgren, Förändringsagent

10 Jobbmässa Bakgrund Efter diskussioner inom gruppen har vi kommit fram till att vi anser att Trelleborgs jobbmässa är otillräcklig både vad gäller utbud och tid. Vi vill utveckla idén om mässor och se fler sådana händelser och arrangemang. Beskrivning Vi vill att det ska hållas fler studie- och yrkesmässor med större variation och utbud av företag och skolor. För att locka mer folk med olika intressen bör mässorna vara mer anpassade efter yrkesgrupp och inriktning. Framför allt bör inbjudna företag vara i behov av ny arbetskraft och utveckling. Mässorna ska vara öppna för allmänheten och vem som helst ska få en chans att träffa arbetsgivare och lämna CV. Detta ger folk, framförallt unga, en inblick i hur arbetsmarknaden ser ut och hur den kan utvecklas i framtiden. Dessutom träffar man arbetsgivare och får chans att fråga hur deras antagningssystem fungerar och vad som kan behövas för att sticka ut och få jobb. Nästa steg så ska det genomföras Kommunen ska ha avsatt personer som med hjälp av företagare och eventuellt ungdomar planerar och organiserar ett antal återkommande mässor varje år. PLACE PHOTO HERE, OTHERWISE DELETE BOX

11 Arbetsförmedlingen informerar Bakgrund Under identifieringen av problem som unga stöter på upptäckte vi att brist på information var en återkommande faktor. Vi tror att en välinformerad och förberedd elev lättare kan tackla utmaningarna som han/hon kan komma att stöta på i arbetslivet. Under processen har vi kommit fram till att unga inte har en realistisk bild av livet efter studierna. En föreläsare som kommer in och förtydligar denna bild kan få en positiv effekt. Beskrivning Navigatorcentrum tillsammans med arbetsförmedlingen, lokala arbetsgivare, ideella föreningar och skolan anordnar föreläsningar/informationsmöten för elever i årskurs 8-9 samt år 2 och 3 på gymnasiet. Mötena ska ge eleverna information om gymnasieval, högskoleval och om var de framtida jobben finns. Detta för att eleven på ett tidigt stadium ska kunna göra bra val som lönar sig i framtiden. Arbetsförmedlingen delar med sig av jobbstatistik och hur processen på arbetsförmedlingen fungerar, allt från inskrivning och jobbsökande till rättigheter som anställd. Föreningarna och arbetsgivarna ska informera om vad deras organisationer/företag gör, vad som krävs av en anställd, målsättning etc. När mötet är slut får alla med sig en katalog som sammanfattar föreläsningen och eventuellt går mer på djupet. Det ska vara separata möten för högstadieeleverna respektive gymnasieeleverna. Genom att delta får eleverna betydelsefull information i god tid som kan resultera i bra framtida val. Eleverna får även en realistisk bild av vad som kommer att förväntas av dem i framtiden. Nästa steg så ska det genomföras En arrangör t.ex. en programmutvecklare som kan anordna föreläsningarna. Det krävs att de olika parterna är med på det hela och är villiga att gå ut i skolor för att prata. Det krävs också att skolan uppmuntrar sina elever att lyssna aktivt.

12 Livligare torg Bakgrund Idén uppstod då vi fick en timme att gå ut på stan och tänka på vad vi skulle vilja förändra i Trelleborg, och då kom förslaget om att göra Trelleborg mer anpassat för ungdomar fram. Vi kom på många olika idéer och detta var en av dem som vi ville förverkliga. Beskrivning Med hjälp av kommunen, entreprenörer och ungdomar skapas möjligheter till jobb samt en trevligare miljö för unga och vuxna att vistas i. Tillsammans ska de bygga upp caféer, barer och restauranger på Trelleborgs torg. Idéns fokus ligger i att ta vara på ungas färdigheter genom att låta dem hjälpa till med bygget på olika sätt, från grunden till slutet av processen. Idén innebär också att torgets fulla potential kan utnyttjas samt att det skapas nya jobbmöjligheter. PLACE PHOTO HERE, Nästa steg så ska det genomföras Första steget är att ta kontakt med entreprenörer som sedan planerar bygget tillsammans. Planeringen bör ske inom kort för att få resultat så snabbt som möjligt. OTHERWISE DELETE BOX FRAMTIDSBOXENS FÖRÄNDRINGSPROGRAM FÅR MÄNNISKOR OCH KOMMUNER ATT UTVECKLAS, ATT VÄXA. ATT HA FÅTT UPPLEVA DEN PROCESSEN PÅ NÄRA HÅLL HAR VARIT EN FANTASTISK UPPLEVELSE. -Maria Karlsson, processledare

13 Den nya plattformen Bakgrund Vårt samhälle utnyttjar media och Internet dagligen. Det är vägen till information. Under vår arbetsprocess har vi kommit fram till att genom att använda media och Internet blir räckvidden ut till unga samt arbetsgivare kortare och mer flexibel. Beskrivning Vår idé är att skapa ett forum på Internet, ett samarbete mellan media, Navigatorcentrum, kommunen samt företagen. Till detta forum kan dessa grupper skicka in jobbannonser som vänder sig till unga arbetssökande. Forumet ska innehålla statistiska prognoser, chattfunktioner och liknande för att göra arbetssökandet så effektivt som möjligt. Forumet ska även finnas i app-format till Android och iphone. Plattformens syfte är att unga arbetssökande snabbt och enkelt ska hitta jobb inom deras utbildningsområde alternativt jobb som enbart söker extra personal. Dessutom kan arbetsgivare lätt söka efter personal utan att behöva vänta särskilt länge genom utdragna intervjuprocesser. PLACE PHOTO HERE, OTHERWISE DELETE BOX Nästa steg så ska det genomföras Om vi genomför detta så snart som möjligt, och hittar rätt personer som kan programmera och göra utformningen till forumet, så tror vi att det kommer att hjälpa våra arbetssökande ungdomar oerhört mycket.

14 Övriga förslag Gymnasie feat. Högskola Starta ett ökat samarbete mellan gymnasieskolor och högskolor där det ingår till exempel föreläsningar, kurser och studiebesök på högskolor. Studiebesök Genom att ha mindre grupper av elever som är på studiebesök hos olika företag kan dessa elever få en bredare uppfattning av vad man gör på dessa arbetsplatser. Dessa elever kan också tidigare ha bestämt vilket företag de vill vara på, så valet av företag går efter intresse istället för tvång. Vi anser att detta koncept ger eleverna en inblick i arbetslivet. Strand/partybåtar i hamnen Hamnen vävs in i allmänheten och vardagen. På båtarna finns restauranger och nattklubbar. Unga som arbetar och praktiserar där. Badvärlden Snygga till och bygga ut badhuset, fler bassänger och rutschkanor och bastu. En spaavdelning och en eventuell klubb, med poolparty, på ovanvåningen etc. Hamnens dag En marknad nere vid hamnen, som en blandning mellan en vanlig torgdag och palmfestivalen fast oftare. Utebio i stadsparken Ungdomar med hjälp av kommunen som driver och marknadsför en stor utebio i stadsparken. Försäljning av diverse tilltugg. Det här kan göras till exempel 2 gånger i månaden på sommaren. Varierande åldersgräns beroende på vilken film som visas. Den episka inbjudan Bjuda in personer till skolan från näringslivet (samt eventuellt även från offentlig och ideell sektor) kombinerat med eget besök ute i näringslivet. Det ger ett större nätverk för elever samt mål, inspiration och ökad motivation.

15 Våra kontaktuppgifter Förändringsagenter Namn Telefonnummer Mailadress Amanda Thulin Emma Andersson Emma Ekbäck Felicia Gentile-Persson Isatou Bah Jasmin Gadimzadeh Jasmine Nilsson Jesper Holmgren Kim Johansson Olsson Lina Wihlborg Louise Sanderberg Oskar Wahldén Rebecka Ericsson Szecsenyi Sandra Schmidt Tobias Håkansson Framtidsboxens team Maria Karlsson, VD Jonas Kofod Nilsson, projektledare

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Kompletterande Aktör

Kompletterande Aktör VÄLKOMMEN! Kompletterande Aktör Kompletterande Aktör Regeringen har bestämt att Arbetsförmedlingen ska anlita externa (kompletterande) aktörer. Tanken är att Furuboda Arbetsmarknad ska kunna jobba med

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

EN VÄG IN 9/12-2014. Ung i Ängelholm. Från projekt till mötesplats. Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014.

EN VÄG IN 9/12-2014. Ung i Ängelholm. Från projekt till mötesplats. Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014. Ung i Ängelholm EN VÄG IN Från projekt till mötesplats Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014. 9/12-2014 Allt material tillhör respektive upphovsman och får ej modifieras.

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 VARFÖR ANVÄNDA EXTERNA FÖRELÄSARE? Praktisk tillämpning av teoretiska begrepp Synliggöra kopplingen till arbetsmarkanden Medvetengöra olika yrkesytgångar

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

Rådslag om Vår Framtid

Rådslag om Vår Framtid Rådslag om Vår Framtid 27 maj 2013 Innehåll Rådslagets utformning...2 Anteckningar...3 Inkluderande förhållningssätt och kultur... 3 Öppna mötesplatser... 4 Sveriges Bästa Skola... 5 Bra Infrastruktur

Läs mer

SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011

SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011 SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011 FRANKEL & FRIENDS SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011 Frankel & Friends 2011 Innehåll Varför samhällsförändrande bokslut? Våra milstolpar 2011 Årets samhällsförändring 2011

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning stockholm.se 1 Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Ur Grimstaskolans arbetsplan: Vi behöver motverka

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Sommarjobb i Nacka 2015

Sommarjobb i Nacka 2015 UTVÄRDERING Sommarjobb i Nacka 2015 Sommarjobb i Nacka Inledning Nacka kommun erbjuder sedan några år tillbaka sommarjobb till ungdomar. En första kontakt med arbetsmarknaden är oerhört viktig för alla

Läs mer

Ett vägledningscentrum i samverkan

Ett vägledningscentrum i samverkan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Vuxenutbildningen Sofia Axelsson, 070-167 89 25 Datum 1 (7) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Ett

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE!

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Socialdemokraterna i Linköping 29 juni 2012 Mer om vår politik hittar du på: socialdemokraterna.se/linkoping Med lösningarna i fokus. 2000-talets

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

1 (8) Lärandeförvaltningens handlingsplan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning. Handlingsplan. Grund- och grundsärskola

1 (8) Lärandeförvaltningens handlingsplan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning. Handlingsplan. Grund- och grundsärskola Handlingsplan 1 (8) Lärandeförvaltningens handlingsplan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning Grund- och grundsärskola 2 (8) Sveriges bästa kommun att leva och verka i 2020 År 2020

Läs mer

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo.

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Grundsärskolan i Sjöbo Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Upprättad: 20160614 av rektor, syv och mentorer Revideras juni 2017 Inledning Bestämmelserna i Läroplan för

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad juni 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt viktigare

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor som rör DIG

I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor som rör DIG I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor som rör DIG När du som medborgare i Gävleborg föds så ska du veta att du är viktig för samhället. Du får därför ett bevis redan på BB som

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012 Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 HT-2012 Praktikplats: Strandberghaage AB Tegnergatan 34 113 59 Stockholm Praktikperiod 28 augusti 2012 18 januari 2013. Handledare: Pelle Strandberg Jag har under hösten

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Sommarjobb i Nynäshamns kommun 2017 Rapport

Sommarjobb i Nynäshamns kommun 2017 Rapport Sommarjobb i Nynäshamns kommun 2017 Rapport HR-avdelningen kommunstyrelseförvaltningen Nynäshamn 2017-09-13 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 1. Introduktion... 4 2. Syfte... 4 3. Faktasammanställning...

Läs mer

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna!

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Kompetensloggboken Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Att använda din kompetensloggbok Under hela din studietid kommer du att samla på dig en mängd värdefull kompetens i form av

Läs mer

Drop-in 4 dropouts Hur fungerar ungdomsprogrammet Drop-in 4 dropouts? Personalens övriga schema

Drop-in 4 dropouts Hur fungerar ungdomsprogrammet Drop-in 4 dropouts? Personalens övriga schema Drop-in 4 dropouts Hur fungerar ungdomsprogrammet Drop-in 4 dropouts? Programmet kommer att vara till för ungdomar mellan 16-20 år. Det kommer att sträcka sig under 8-10 veckor, 2 dagar/vecka - tisdagar

Läs mer

Kompetensförsörjning för att få sökande till gymnasiala yrkesutbildningar inom områden där det råder kompetensbrist på Gotland

Kompetensförsörjning för att få sökande till gymnasiala yrkesutbildningar inom områden där det råder kompetensbrist på Gotland Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Anders Jolby Ärendenr BUN 2015/675 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (3) Datum 24 mars 2016 Barn- och utbildningsnämnden Kompetensförsörjning för att få sökande till

Läs mer

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Bakgrund Hösten 2010 lämnade Ung Företagsamhet i Halland in en projektansökan till Region Halland och kommunerna i Halland. Den innefattade en projektansökan

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan En konkretisering av vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för Edenskolan Enligt skollagen ska elever i alla

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

FBI Mentorprogram 14/15

FBI Mentorprogram 14/15 FBI Mentorprogram 14/15 FBI:s Mentorprogram Studentföreningen Förenade Byggingenjörer på Mälardalens högskola i Västerås kommer under läsåret 14/15 att införa ett mentorprogram. Idén till mentorprogrammet

Läs mer

PROGRAMRÅDSGUIDEN. Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 2010 03 02

PROGRAMRÅDSGUIDEN. Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 2010 03 02 PROGRAMRÅDSGUIDEN ett hjälpmedel till dig i programrådet när du, och vi gemensamt, ska bevaka våra intressen i elteknikbranschen Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 2010 03 02 Som ledamot i våra programråd

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Studie- och yrkesvägledning i undervisningen Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. I en vid definition innefattar studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Rapport efter Young Innovation Day

Rapport efter Young Innovation Day PM 1(6) Datum 2015-10-22 Projektledare Ola Hall Arbetsmarknad och kompetensutveckling Kansli 0451-26 70 92 / 0734-35 67 27 ola.hall@hassleholm.se Rapport efter Young Innovation Day Den 20:e oktober genomfördes

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM AUDITION SPEED DATE FÖRBEREDANDE AKTIVITETER FÖR STUDENTER Inför Audition Kartlägg

Läs mer

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Lärarhandledning Lärarhandledning Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att

Läs mer

Praktikrapport Rädda Barnens Regionkontor Malmö Verksamhetsutvecklare

Praktikrapport Rädda Barnens Regionkontor Malmö Verksamhetsutvecklare Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning HT2013 Caroline Engels Tidigare utbildning: Kandidat i Utvecklingsstudier med inriktning

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Välja yrke (SOU 2015:97)

Välja yrke (SOU 2015:97) 1 D nr 2016 YTTRANDE Stockholm 2016-02-26 Handläggare Anna Gabrielsson Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Välja yrke (SOU 2015:97) Riksförbundet FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN INLEDNING Skolchef, ansvarig projektledare inom PRIOPOL och näringslivsrepresentant från Bjurholms kommun har haft i uppdrag att under

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag EMELIE HALLIN SID 1/3 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

30 Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar LARS-IVAR ERICSON:

30 Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar LARS-IVAR ERICSON: 30 Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar LARS-IVAR ERICSON: Ordförande, ledamöter och åhörare! Ett sommarjobb ger mycket mer än bara fickpengar. Det ger mening, sammanhang och möjlighet

Läs mer

Hur omsätter vi dessa i verksamheten och i det praktiska arbetet med brukarna?

Hur omsätter vi dessa i verksamheten och i det praktiska arbetet med brukarna? Vi blir mer säkare och tryggare i arbetet som visar sig gentemot brukarna. Blandningen någorlunda Vi pratar och diskuterar kring den nyunna kunskapen Föreläsningar, semenarium. Att vi är öppna för nya

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Ärende 6. Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun

Ärende 6. Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun Ärende 6 Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse 2012-08-31 KS 2012.0075 Handläggare: Peter Rendius Kommunstyrelsen Praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

Första Steget Utvärderingsrapport 2015. Av Maria Mikaelian och Jenny Korhonen

Första Steget Utvärderingsrapport 2015. Av Maria Mikaelian och Jenny Korhonen Första Steget Utvärderingsrapport 15 Av Maria Mikaelian och Jenny Korhonen Inledning Denna utvärderingsrapport har till syfte att beskriva vad projektet Första Steget 15 resulterade i och vad feriepraktikanter

Läs mer

Klimatdialog 2010 LYSEKIL

Klimatdialog 2010 LYSEKIL Klimatdialog 2010 LYSEKIL klimatdialog 2010 LYSEKIL! På initiativ av Lysekil kommun kommer unga, lokala politiker och engagerade tjänstemän under hösten 2010 tillsammans skapa förslag och projekt kring

Läs mer

Praktik. Lättläst svenska

Praktik. Lättläst svenska Lättläst svenska Praktik Om du behöver stärka dina möjligheter att få ett arbete kan du i vissa fall få praktik på ett företag. Det finns fyra olika typer av praktik som du kan få genom oss på Arbetsförmedlingen:

Läs mer

Roligaste Sommarjobbet 2014

Roligaste Sommarjobbet 2014 Roligaste Sommarjobbet Q Vilket program har du deltagit i? Svarade: Hoppade över: RS Nacka sv al RS Arboga/Köping/Kungsör RS Avesta RS Enköping RS Falun RS Heby RS Håbo RS Mora RS Nacka RS Sigtuna RS Skövde

Läs mer

Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege

Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege Bilaga 5 Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege Inledning För att lättare kunna strukturera arbetet kring de kommunikationsinsatser som krävs lokalt i och med certifieringen av

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Dalarna

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Dalarna SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

ATT SKRIVA SITT CV. En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst. Valentino Berti. Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden

ATT SKRIVA SITT CV. En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst. Valentino Berti. Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden ATT SKRIVA SITT CV En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst Av Valentino Berti Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden Grunder Ett CV skall på ett enkelt och lättförståeligt sätt

Läs mer

Arbetslivskontoret. Språkutveckling. Vems ansvar? Karin Mattsson. Språkutvecklare Arbetsmarknadsenheten Södertälje kommun

Arbetslivskontoret. Språkutveckling. Vems ansvar? Karin Mattsson. Språkutvecklare Arbetsmarknadsenheten Södertälje kommun Arbetslivskontoret Språkutveckling Vems ansvar? Karin Mattsson Språkutvecklare Arbetsmarknadsenheten Södertälje kommun Kommunikationsutveckling för arbetslivet Vem hänger det på? Vad hänger det på? Vi

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Till/ Sida 1 av 7. Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning

Till/ Sida 1 av 7. Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning Dnr. (Typ 06/KS0003) Datum 2013/05/22 Till/ Sida 1 av 7 Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning Inledning Detta dokument är en beskrivning av arbetsmodellen Torsås Modellen 1-5. Dokumentet skall ses som en

Läs mer

Rapport uppdrag. Advisory board

Rapport uppdrag. Advisory board 1 Rapport uppdrag Advisory board 2 Advisory board AB är en dialogmodell som på ett stukturerat sätt ger möjlighet till samråd och dialog med unga i utvecklingsarbeten/verksamhetsutveckling inom kommunen,

Läs mer

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA 15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA - Alla under 25 år ska erbjudas vägledning, jobb, utbildning eller traineeplats från första dagen av arbetslöshet Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Örebro 2 (8) Jobb

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer