VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill"

Transkript

1 VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill

2 VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats medel ur Europeiska socialfonden (ESF) för att kvalitetssäkra pågående arbetsmarknadsinsatser och skapa Vinna- Vinna lägen på arbetsmarknaden. Syftet med projekt Vinnande Arena är att skapa goda förutsättningar för arbetslivsinriktad rehabilitering i Vårgårda kommun. Vi bidrar till att kvinnor och män som står utanför arbetsmarknaden får ökade insikter om sig själva och sina möjligheter i arbetslivet. Genom att erbjuda individuellt stöd och kvalitativ uppföljning i arbetsplatsförlagd praktik medverkar vi till att insatsen blir meningsfull. Vi bidrar också med stöd och handledning till arbetsgivare och medarbetare så att arbetsplatsen blir en trygg arena för både praktikant, medarbetare och arbetsgivare.

3 RESAN SOM FORMADE MODELLEN Arbetsplatsförlagd praktik är en viktig plattform för kompetensutveckling. Genom praktik på olika arbetsplatser får individen möjlighet att bredda sin kompetens och testa nya arbetsområden som kan ge idéer om nya yrkesval och en fastare tillvaro på arbetsmarknaden. För att praktikplatsen ska bli en lyckad satsning handlar det om att matcha rätt. Att hitta rätt praktikplats till rätt person. Det är vanligt att en persons egna intressen och önskemål om praktikplats väger tungt i en matchningsprocess. Frågan är om det ger det bästa resultatet. Som vi ser det finns det en risk att valet av praktik styrs av normer och föreställningar. Att t ex en kvinna vill ha en praktikplats på en förskola och en man vill praktisera som vaktmästare för att det är vad som förväntas. Vi tror att många kvinnor och män skulle få större möjligheter i arbetslivet om föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt arbete utmanas mer. Det är vad vi har valt att göra i Vinnande Arena. Valet blev naturligt när vi kom på oss själva med att låta våra egna föreställningar påverka matchningsprocessen. Vi upptäckte att vi tänkte och trodde att en praktikplats skulle passa mer eller mindre bra beroende på om om personen var en kvinna eller man. Det hände också att vi ibland berättade om en och samma praktikplats på olika sätt beroende på vem vi pratade med. Vi lät våra egna föreställningar styra. Vad brukar en kvinna eller man tycka är intressant? Det vi kom på oss själva med var inga stora synliga misstag utan detaljer som vi började reflektera över allt eftersom vår egen medvetenhet ökade. Vinnande Arena är ett ESF-projekt som har haft förmånen att få stöd av ESF Jämt i arbetet med jämställdhetsintegrering. Tillsammans har vi funnit ett vinnande sätt att kartlägga kompetens och matcha mot praktik utan att begränsande könsstereotyper påverkar. Vi har lärt oss att ett systematiserat arbetssätt minskar risken för att föreställningar om kön påverkar oss i matchningsprocessen. Inspirerade av Genushanden som tagits fram för vården i Skåne systematiserade vi vår egen process. Till stor del genom att tänka tvärtom! Här berättar vi om hur vi jobbar för att våra deltagare ska hitta den praktikplats som är rätt för dem. Det handlar om att kartlägga och matcha Jämt! 3

4 ORDLISTA Normer Hen är oskrivna regler och ideal om vad som är positivt och förväntat beteende och vad som inte är det. Normer handlar om maktförhållanden: den som uppfyller normen ges mer makt än den/de som inte gör det. Olika normer gäller i olika situationer och förändras över tid. är ett könsneutralt pronomen. Det används främst i två sammanhang. Dels för att beskriva någon i tredje person (när vi inte vet vilket kön det gäller) istället för att skriva eller säga hon/han. Och dels som personligt pronomen när en inte vill tillhöra antingen kategorin kvinnor eller kategorin män. Könsstereotyper är stereotypa föreställningar om en person baserad på vilket kön vi uppfattar att personen tillhör. Dessa föreställningar är ofta förenklade och uppbyggda i motsatser så att om kvinnor anses ha en egenskap så anses män ha den motsatta egenskapen. Dessa föreställningar blir därför ofta begränsande för människor då vi alla är så mycket mer än de stereotypa föreställningar som finns om kvinnor respektive män. Genushanden är en systematiserad metod som en vårdcentral i Skurup tog fram efter att de upptäckt att de inte ställde samma frågor till kvinnor och män vid sjukskrivningssamtal. De upptäckte bland annat att de inte frågade om (och därför kanske inte heller upptäckte) missbruk hos kvinnor. Med hjälp av genushanden ställs nu alla frågor till både kvinnor och män, vilket ökar möjligheten att göra en mer objektiv bedömning. 4

5 KOMPETENSMODELL SOM VI ANVÄNDER I kartläggningen utforskar vi deltagarens kompetens utifrån fyra frågeställningar: Vet Teoretiska kunskaper Vad har personen studerat i skolan? Eller i andra sammanhang, t ex i samband med någon hobby eller intressen. Kan Färdigheter Vad har personen lärt sig genom att t ex arbeta, utöva sin hobby eller på andra sätt lärt sig saker som kan vara användbara. Är Vill Personliga egenskaper Hur är personen, t ex lugn, ordningsam, strukturerad, tycker om att lyssna. Attityd Personens egen vilja och intresse att få arbete, att förändra något. Vet Är Kan Vill 5

6 FRÅGESTÄLLNING VET Vad har du studerat i skolan? Har du något intresse som du har läst mycket om? Vad läser du för böcker/serier/facklitteratur? Tänk tvärtom! Tänk på att alltid tänka tvärtom när du ställer följdfrågor. Vad hade jag ställt för följdfrågor om personen jag frågar vore en kvinna i stället för en man och vice versa? Vet Kan Är Vill 6

7 FRÅGESTÄLLNING KAN Vad har du lärt dig genom arbetserfarenheter? Vad har du lärt dig genom dina intressen (musik, matlagning, friluftsliv, dataspel/ typ av dataspel, trädgård)? Är du engagerad i föreningsliv och/eller sitter i styrelser? Vad har du lärt dig av det? Vad har du lärt dig genom hushållsarbete? Tänk tvärtom! Tänk på att alltid tänka tvärtom när du ställer följdfrågor. Vad hade jag ställt för följdfrågor om personen jag frågar vore en kvinna i stället för en man och vice versa? Vet Kan Är Vill 7

8 FRÅGESTÄLLNING ÄR Hur vill du beskriva dig som person? Hur skulle din vän eller anhörig beskriva dig? Vilka personliga egenskaper har du? Lista minst tre positiva. Skalmodellen Använd dig gärna av skalmodellen när du utforskar personens positiva egenskaper. Skalmodellen hjälper personen att se och formulera sina positiva egenskaper på ett mer utförligt sätt. Ta en egenskap, t ex glad, och fråga: om 0 är att du inte alls är glad och 10 är att du är jätteglad, var på skalan tycker du att du hamnar? Utforska sedan mellanrummet mellan 0 och den skattade siffran genom att fråga vad det är som gör att hen skattar sig på angiven siffra. Normfallucka: Tänk på att många egenskaper är könskodade. Utgå från att det inte finns inneboende skillnad hos kvinnor och män. Det är skillnaden i att bli behandlad och bemött som kvinna respektive man som ger olika erfarenheter. Vet Är Kan Vill 8

9 FRÅGESTÄLLNING VILL Vad har du för egen vilja och intresse av att komma ut i arbete? Vilken förändring hoppas du på? Hur tror du att du kommer närmare arbetsmarknaden genom att praktisera? Tänk tvärtom! Tänk på att alltid tänka tvärtom när du ställer följdfrågor. Vad hade jag ställt för följdfrågor om personen jag frågar vore en kvinna i stället för en man och vice versa? Vet Kan Är Vill 9

10 MATCHNING JÄMT Matchningsprocessen har vi arbetat om helt. Tidigare frågade vi deltagaren om hen ville jobba inom vård, vaktmästeri, kök etc. Det vi upplevde var att många praktikplatser redan var könsstämplade. Det gjorde det svårt att motivera personen att våga prova något nytt. Det var t ex svårt att motivera en man att praktisera på förskola även om det skulle visa sig att det var helt rätt praktikplats för honom. För att inte hamna i normfällan när vi matchade personer med praktikplatser började vi spåna på en ny modell. I stället för att direkt föreslå och erbjuda en hel praktikplats började vi bryta ner en praktikplats i konkreta arbetsuppgifter. Vi ställde frågan om hur personen ville ha det på sin arbetsplats och vad de ville lära sig. Tips: Börja med det trygga. Hur och när känner man sig trygg? Låt deltagaren beskriva sin trygghet. Gå från det vana och trygga till önskade förändringar. Utveckling kräver utmaning. 10

11 Matchning Jämt Var vill du arbeta? Stor eller liten arbetsplats? Inne eller ute? Hur vill du arbeta? I ett socialt sammanhang där du träffar mycket människor? Ensam eller i en mindre grupp människor? Vill du ha många bollar i luften? Det händer mycket på arbetsplatsen? Vill du arbeta med en sak i taget? Är det viktigt för dig att se början och slutet på arbetsuppgiften? Vill du arbeta med människor? Vill du arbeta pedagogiskt? Vill du arbeta praktiskt? Vill du ha konkreta arbetsuppgifter? Normfallucka: Var uppmärksam på att det trygga och vana ofta är könsstereotypt. Utveckling kräver utmaning. 11

12 Matchning Jämt Vad vill du lära dig genom en praktik? VET Vad vill du veta? Vill du lära dig teorier? Vill du lära dig metoder? KAN Vad vill du kunna? Vilken ny erfarenhet vill du ha? Hur vill du bygga på din arbetslivserfarenhet? Vill du ha erfarenhet av att bemöta människor? Unga eller gamla? Vill du ha erfarenhet av att arbeta praktiskt? ÄR Vilka personliga egenskaper vill du utveckla? Vill du bli mer strukturerad? Vill du utveckla din förmåga att lyssna? VILL Vill du utmana dig själv? Vill du prova något du inte arbetat med tidigare? 12

13 Matchning Jämt Underlag för matchning Vi började med att ta reda på vad som skulle utgöra en trygg arbetsmiljö och vilka arbetsuppgifter som skulle vara intressanta för personen. I stället för att erbjuda en färdig praktikplats gav vi personen möjlighet att själv komponera ihop sitt val. På detta sätt förebygger vi att personens eller våra egna könsstereotypa föreställningar om olika arbetsplatser begränsar eller påverkar matchning och praktikval. Tips: Gör en inventering av faktiska arbetsuppgifter som förekommer på arbetsplatsen. Tänk kreativt när du matchar. Mervärde Vi har märkt att vårt fokus på att personerna skall bredda sin kompetens är ett bra argument för att få dem att våga prova något nytt och få erfarenhet över könsgränserna. Vårt samhälle har en könsuppdelad arbetsmarknad och de flesta har erfarenhet av könsstereotypa arbeten. Tänk på att en anledning till att någon inte trivs på en arbetsplats kan vara att hen har valt det som känns tryggt och vant, vilket ofta innebär att det även är könsstereotypt. Egentligen kanske arbetsuppgifterna inte passar eller motsvarar hens intresse. Både samhället i stort och individen tjänar på att all kompetens tas till vara och inte hindras av begränsande könsstereotyper. 13

14 Vårgårda har invånare varav är kvinnor och är män. Vårgårda kallas den gröna småstaden, här bor hälften av invånarna på landsbygden och hälften i tätorten. Tåget stannar i Vårgårda vilket gör det lätt att ta sig till både Göteborg och Skövde. Här finns ett rikt föreningsliv och goda möjligheter till bad, fiske och naturvandringar. Projektpersonal i Vinnande Arena: Katarina Liljeröd, Inger Landström och Jenny Leverette 14

15 Katarina Liljeröd, Projektledare Vinnande Arena Vårgårda kommun Arbetsmarknadsavdelningen tel

16

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT ESF Jämt drivs av länsstyrelserna och är ett nationellt projekt som tillhandahåller processtöd i jämställdhetsintegrering. Projektet finansieras

Läs mer

En jämställdhetsresa genom Sverige

En jämställdhetsresa genom Sverige En jämställdhetsresa genom Sverige FRAMTIDS- MODELLEN Vart är vi på väg?? Heja! Vi tror på er! SWOT Och? Varför? Hur då? tryggt Tradition Norm Förändring Förebild Är vi inte framme snart? 4R? Är det jag

Läs mer

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt KONSTRUKTIV NORMKRITIK En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Inledning. Version på lätt svenska

Inledning. Version på lätt svenska Inledning Version på lätt svenska HBTQ Hbtq är ett paraplybegrepp, eller ett samlingsnamn, för homosexuella (h), bisexuella (b), transpersoner (t) och andra personer vars identitet är queer (q). Inom vården

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas?

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas? Jämställdhetsintegrering - Vad krävs för att lyckas? Stockholm, 24 mars 2011 Umeå, 30 mars 2011 Interaktiv teater varvades med forskning, teori och reflektion när ESF Jämt i samarbete med SKL gick ut på

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Att mäta det väsentliga

Att mäta det väsentliga Att mäta det väsentliga NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella tema grupper, som arbetar på uppdrag av Svenska ESF-rådet med målet att ta

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Över Gränserna. Metodhandbok. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt

Över Gränserna. Metodhandbok. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt Över Gränserna Metodhandbok STEGET UT I EUROPA ÄR VÄGEN IN I ARBETSLIVET. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt 1 Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna

Läs mer

RESURSNYTT ARBETSINRIKTNING. Tema: FÅR JAG LÖN? Vi svarar på de vanligaste frågorna

RESURSNYTT ARBETSINRIKTNING. Tema: FÅR JAG LÖN? Vi svarar på de vanligaste frågorna RESURSNYTT ser dina resurser #1 FÅR JAG LÖN? Vi svarar på de vanligaste frågorna Tema: ARBETSINRIKTNING Ludde har som mål att få ett jobb och gör idag praktik på en fritidsgård. Han spelar även innebandy

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer