SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011"

Transkript

1 SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011

2 FRANKEL & FRIENDS SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011 Frankel & Friends 2011

3 Innehåll Varför samhällsförändrande bokslut? Våra milstolpar 2011 Årets samhällsförändring 2011 Hur vi tänker förändra under 2012

4 Varför samhällsförändrande bokslut? Frankel & Friends är en metodbyrå för positiv samhällsutveckling genom demokrati och inflytande. Vi skapar rätt förutsättningar för verklighetsförankrade lösningar och idéer i kommuner, landsting, ideella organisationer och företag med inflytande och delaktighet som metod. Vi på Frankel & Friends är övertygade om att alla människor oavsett ålder behöver känna sig lyssnade till och delaktiga i frågor som rör dem. Vi tror att alla människor är redo att bidra med infallsvinklar, åsikter och erfarenheter. Det handlar bara om att bli tillfrågad på ett relevant och respektfullt sätt. Inflytande som en resurs är ett perspektiv som ofta förbises av organisationer, föreningar och kommuner. Att inkludera människor i beslut där de har viktiga perspektiv möjliggör bättre beslutsunderlag och ger betydelsefull information om hur vi bäst uppfyller projektmål. Inflytande är en metod och ett medel för att stimulera samhällsutveckling och tillväxt. Vi vill visa goda exempel på positiv förändring och skapa succéhistorier som visar hur modiga människor kan bidra till nya lösningar på gamla problem. Våra utvecklingsprojekt och utbildningar visar hur man arbetar med samhällsutveckling i praktiken. Men vilka samhällsförändrande resultat skapar vi? Som socialt företag vill vi visa på annat än bara pengar och siffror. I din hand håller du nu Frankel & Friends Samhällsförändrande bokslut En sammanfattning av nyckelpunkter som visar hur vårt arbete genererat social vinst året som gått. Trevlig läsning!

5 Milstolpar 2010 och 2011 Ett händelserikt år för Frankel & Friends, så kan kanske år 2011 bäst summeras. Vi har projektlett flera nya projekt, genomfört nya utbildningskoncept och knutit flera konsulter till oss. Vi har bytt företagsform till aktiebolag. Så fortsätter vårt arbete att maximera positiv samhällspåverkan genom att visa exempel på hur företag kan ta sig an samhällsutmaningar som en del av affären. Under senaste året har Frankel & Friends grundare Maja Frankel fått en rad utmärkelser, bland annat som en av Sveriges mest inflytelserika personer för CSR- frågor och en av Sveriges uppstickare enligt karriärnätverket Shortcut. Konceptet Framtidsboxen blev under 2010 utnämnt som en ny metod för inflytande att presenteras under World Child and Youth Forum på Slottet. Från och med årsskiftet 2011/2012 tillträder Maja Frankel som Skandinavienchef för Ashoka och lämnar därmed Frankel & Friends efter sju år som verksamhetschef. Ashoka är världens största och första organisation för sociala entreprenörer. Maja intog 2011 rollen som vice ordförande i Unicef vilket möjliggör påverkan och positiv samhällsutveckling också i styrelserummen. Anna Edwall, tidigare konsult och verksamhetsutvecklare hos Frankel & Friends, tillträder som VD att leda verksamheten från januari Anna blev under 2011 vice VD i företaget med fokus att formatera och utveckla Frankel & Friends som socialt företag. Frankel & Friends har flyttat till nya lokaler på Hötorget tillsammans med de sociala företagen Framtidsboxen och Mjuka flytten, ett nav för samhällsförändring med tre konkreta exempel under samma tak. Efter många förfrågningar har vi beslutat att erbjuda våra utbildningar för att leda inflytande, process och projekt som öppna kurser våren 2012 och framåt. Projektet Ungt inflytande för Nacka kommun, ett av våra mest konkreta exempel på hur man kan jobba med reellt inflytande har genomförts för 4:e gången. Frankel & Friends dotterbolag Framtidsboxen (en utveckling av Ungt inflytande) har spridit sig till 11 kommuner i Sverige. Det är vi stolta över!

6 Årets samhällsförändring 2011 Riksteatern - Inflytandeprojektet På uppdrag av Riksteaterns tog Frankel & Friends under 2010 fram 10 metoder för inflytande i kulturpolitiken. Vi genomförde också inflytandeprocesser i tre regioner för unga medborgare att påverka kulturplanerna, som en del av den nya kulturpolitiken i Sverige. Projektet fick mycket medial uppmärksamhet. Under 2011 har vi utbildat personal från Riksteatern i processledning, inflytandemetoder och reellt inflytande. Arbetet under 2011 resulterade i: 1. Interna processledare från Riksteatern har lärt sig att planera, genomföra och följa upp inflytandeprocesser. 2. Fler unga har påverkat de regionala kulturplanerna genom att fler inflytandeprocesser har genomförts, nu också av Riksteaterns egen organisation och personal. 3. Riksteatern har manifesterat hur en organisation i praktiken kan vara en realiseringsmotor för inflytande.

7 Det är oerhört inspirerande och värdefullt att få terminologin runt inflytande, lära sig flera olika metoder och få hjälp med sätta fingret på vad det är som skapar lyckade inflytandeprocesser. Malena Wellander, projektledare, Riksteatern

8 Riksteatern - Engagemangsguiderna På uppdrag av Ungdomsstyrelsens och Riksteatern har Frankel & Friends utbildat tjugo stycken Engagemangsguider i metoder för inflytande och processledning av inflytandeprocesser. Syftet var att stärka Engagemangsguiderna i sin roll som lokala inflytandeambassadörer. Arbetet under 2011 resulterade i: 1. Riksteaterns Engagemangsguider har fått lära sig att använda sig av metoder för inflytande som en resurs i sina lokala projekt. 2. Projektledare för viktiga samhällsprojekt har utforskat och definierat potentialen i inflytande som en metod för bättre och mer verklighetsförankrade beslut. 3. Frankel & Friends har certifierat 20 Inflytandeambassadörer som förstår vikten av och kan skapa förutsättningar för reellt inflytande.

9 Nacka kommun Ungt inflytande Ungt inflytande tar tillvara unga som en resurs för kommunens utveckling och genomfördes under 2011 för fjärde året i rad. Under tre veckor sommarjobbar unga medborgare med att lösa kommunens utmaningar. Deltagarna deltar i ett kreativt inflytandeprogram där de utbildas i just demokrati och metoder för inflytande. Arbetet under 2011 resulterade i: 1. Socialtjänsten i Nacka kommun har fått ungas perspektiv på hur Nackas socialtjänst kan bli världens bästa. 2. Arbets- och företagsenheten i Nacka kommun har fått ungas perspektiv på hur de ska nå 0- visionen kring ungas arbetslöshet och fortsätter nu inflytandearbetet genom att tillsammans med Frankel & Friends upprätta en ung Advisory Board. 3. Arbets- och företagsenheten i Nacka kommun har fått ungas perspektiv på hur skolan kan undervisa i socialt entreprenörskap. Deltagare från Ungt Inflytande hyllas för deras arbete med Nackas översiktsplan.

10 Jag har utvecklats som person och lärt mig otroligt mycket om idéutveckling och hur man kan uppnå sina visioner. Att vi unga har rätt till inflytande och att vi tillsammans kan samarbeta för att uppnå det. Det bästa har varit att jag fått vara mig själv och blivit accepterad för den jag är, med mina tankar och idéer. Deltagare om Ungt Inflytande 2011

11 Nacka kommun Nästa steg Nästa Steg är ett utvecklingsprojekt som påbörjades 2010 då Frankel & Friends designade en äventyrsresa om social innovation för medarbetare Nacka kommun. Projektet syftar till att utveckla medarbetarna som innovatörer med uppdrag att skapa ännu mer värde för Nackas medborgare. Under 2011 genomfördes bland annat en innovationsgala för att premiera de mest innovativa idéerna. Arbetet under 2011 resulterade i: 1. Hundratals medarbetare inom Nacka kommun har inspirerats kring sociala innovationer innovationsworkshopar har genomförts för att stimulera medarbetares innovationsförmåga i Nacka kommun. 3. Årets Sociala innovatör Nacka har utsetts på Nackas innovationsgala. Utställning av bidrag, Innovationsgalan Nacka

12 Framtidsboxen Framtidsboxen startades 2009 och är en vidareutveckling av konceptet Ungt inflytande. Framtidsboxen har tidigare genomförts som ett projektsamarbete mellan Frankel & Friends och föreningen Social Entrepreneurship Forum (SE Forum) men har under 2011 ombildats till ett socialt dotterbolag till Frankel & Friends. Under 2011 har Framtidsboxen samarbetat med 11 kommuner och regioner 190 unga människor och ca 100 politiker och tjänstemän. Arbetet under 2011 resulterade i: 1. Efter Förändringsprogrammet 2011 uppgav 95 % av deltagarna att de förstod hur de kan påverka i sin kommun. Före var siffran 54 %. 2. Efter Förändringsprogrammet 2011 uppger 81 % av deltagarna att de känner förtroende för politiker i sin kommun. Före var siffran 31 %. 3. Efter året med Framtidsboxen 2011 uppger 86 % av deltagande kommunpolitiker och tjänstemän att de ökat sin förståelse kring ungas inflytande och delaktighet och 77 % att de ökat sin förståelse kring förändringsprocesser.

13 Föredrag, Moderatorsuppdrag & Processledning Frankel & Friends har modererat event för bland annat Kulturrådet kring hur kultur ska nå alla barn och unga i Sverige, Barnrättsdagarna i Örebro och Drivhuset Södertälje. Vi har genomfört processledningsuppdrag för kunder som Fairtrade City. Genom föredrag har vi fortsatt att inspirera och engagera - en höjdpunkt för 2011 var Frankel & Friends söndagspredikan om att mod att göra skillnad på Södra teatern i Stockholm. Kurser Frankel & Friends grundare Maja Frankel har utbildat på Bergh School of Communication, samt genomfört kurser om socialt entreprenörskap och dynamisk projektledning för Folkuniversitetet. Maja har också bidragit till utvecklandet av Unicef- in- a- box konkreta metoder för att jobba med ungas rättigheter i klassrummet.

14 Hur tänker vi förändra under 2012? Frankel & Friends kommer under 2012 att fortsätta verka för samhällsutveckling genom demokrati och inflytande i praktiken. Nytt för år 2012 är lanseringen av öppna utbildningar för att ge fler chansen lära av våra metoder att möjliggöra inflytande. Leda inflytande Frankel & Friends startar under våren programmet Leda inflytande för dig som önskar kunskap, förståelse och konkreta metoder för reellt inflytande och demokrati i praktiken. Målet är att utveckla förmågan att leda och möjliggöra demokrati- och inflytandearbete i praktiken inom din verksamhet och samhället i stort. Programmet är fyra utbildningsdagar uppdelat i två steg och en uppföljningsträff, totalt fem heldagar under våren 2012 i Stockholm. Utbildningen genomförs även som uppdragsutbildning. Leda process Frankel & Friends startar tvådagarskursen Leda process för dig som vill förstå och praktisera processledarens roll, funktion, principer och arbetsmetod i ditt arbete. Vi tittar närmare på hur man skapar och håller i konstruktiva möten, läroprocesser, utvecklings- och förändringsprocesser med resultat som är väl förankrade och relevanta. Som deltagare får du konkreta metoder för processledning och perspektiv på gruppdynamik, ledarskap och följarskap. Vi riktar oss till dig som är utbildare, chef, projektledare, samordnare eller har annan roll där förmåga att leda processer och facilitera behövs. Kursen består av två heldagar och en uppföljningsträff, totalt tre heldagar under våren 2012 i Stockholm. Utbildningen genomförs även som uppdragsutbildning.

15 Leda projekt Frankel & Friends startar tvådagarskursen Leda projekt, för dig som vill utveckla och driva projekt i en värld i ständig förändring. Vi tittar närmare på det dynamiska projektets grundstenar: uppstart, uppföljning, kontextanalys och din spelplan för projekt i en värld i ständig förändring. Som deltagare lär du dig konkreta metoder för hur du leder projekt i dess olika faser. Vi riktar oss till projektledare som är nyfikna på verktyg och metoder för att driva projekt på nya sätt och blivande projektledare som vill lära sig metoder och verktyg för att driva och leda projekt. Kursen består av två heldagar och en uppföljningsträff, totalt tre heldagar under våren 2012 i Stockholm. Utbildningen genomförs även som uppdragsutbildning. Våra utvecklingskoncept Under 2012 fortsätter vi arbetet med flera av våra utvecklingskoncept. Ett exempel är en ung Advisory board som vi formaterar och processleder för Nacka kommuns Arbets- och företagsenhet. Initiativet är en del i Nacka kommuns 0- vision för ungas arbetslöshet. Projektet Ungt inflytande återkommer under 2012, så även Nacka Nästa steg och Engagemangsguiderna. Vi fortsätter med föreläsningar, moderatorsuppdrag och processledning.

16

17 Kontakta oss Har du frågor eller funderingar om våra projekt eller utbildningar? Vill du höra mer om de resultat vi skapat under 2011? Eller sitter du på ett behov för oss att tillsammans hitta nya svar på? Kontakta oss! Maja Frankel, grundare , e- post: Anna Edwall, Vice VD , e- post:

18

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

10 tips. Små förändringar ger högre betyg.

10 tips. Små förändringar ger högre betyg. 10 tips Små förändringar ger högre betyg. Ekonomiprogrammet inriktningarna ekonomi och juridik Samhällsvetenskapsprogrammet inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap Är du intresserad av företagande

Läs mer

16 personer har anställts. 28 deltagare,

16 personer har anställts. 28 deltagare, Kil, Rieada och Dana Här får jag göra det jag är bäst på. DANA SID 7 KIL SID 6 De tre jobbar i kooperativ som de fått hjälp att utveckla inom den sociala företagsinkubatorn Sfinx. Kooperativen är ett resultat

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Gör idéer till verklighet

Gör idéer till verklighet INSPIRATIONSBROSCHYR TILL KVINNOR SOM VILL STARTA FÖRETAG Gör idéer till verklighet ik, investera i invandrarkvinnor Och så kom den dagen jag hoppades aldrig skulle komma. Dagen som innebär att de resurser

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN Ashoka IDÉER OCH MÄNNISKOR SOM FÖRÄNDRAr VÄRLDEN Sedan 2012 finns Ashoka i Skandinavien, med huvudkontor i Stockholm. I den här broschyren presenterar vi oss och några av våra så kallade s; sociala entreprenörer

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet Företagsekonomiska institutionen Välkommen till stockholms universitet MPA VID Stockholms universitet en överblick Ny utbildning i Sverige. Ges

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

PROJEKT FLICKA UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:9

PROJEKT FLICKA UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:9 PROJEKT FLICKA UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:9 Projekt Flicka Ungdomsstyrelsens slutrapport Förord Regeringen (Socialdepartementet Regeringsbeslut 3, 2005-02-24) har gett

Läs mer