MIN FRAMTID Hearing 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MIN FRAMTID Hearing 1"

Transkript

1 MIN FRAMTID Hearing 1 23 november 2011 Bild: Charlotta Bjälkebring Carlsson 1.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Överlämnande och inledning sida 3 Handlingsplaner Kollektivtrafiken sida 3 Överlämnas till kommunalrådet 2. Större utbud av aktiviteter Dirtbike/Cross/BMX sida 4 Överlämnas till Bildningsförvaltningen, Miljö- och teknikförvaltningen och Håbo Hus AB 3. Inomhushall sida 4 Överlämnas till Miljö och teknikförvaltningen 4. Feedback i skolan sida 5 Överlämnas till Skolförvaltningen 5. Bättre struktur i och mellan gymnasieskola - skola sida 5 Överlämnas till Skol- och Bildningsförvaltningen 6. Satsa på Fridegårdsgymnasiet sida 6 Överlämnas till Bildningsförvaltningen 7. Fler arbetstillfällen och information sida 6 Överlämnas till Kommunstyrelsens förvaltning, Marknadsbolaget och Bildningsförvaltningen 8. Satsa på ungdomen sida sida 6 Överlämnas till samtliga förvaltningar 9. Fler och billiga ungdomsbostäder sida 7 Överlämnas till KS-förvaltning/plan och utveckling Miljö och teknikförvaltningen samt Håbohus AB 10. Marknadsför Håbo sida 7 Överlämnas till Håbohus AB, marknadsbolaget och kommunalrådet 11. Shopping sida 7 Överlämnas till företagarföreningen, centrumföreningen och marknadsbolaget 12. Fitness 24h sida 8 Överlämnas till Bildningsförvaltningen 13. Fler tider på bilskolan sida 8 Överlämnas till bilskolan 2.

3 Överlämnande Härmed överlämnas handlingsplanerna nummer 1-13, enligt beslut vid Hearing 1, den 23 november Inledning Vid Hearingen deltog 26 personer. Åtta av dem var politiker, elva var ungdomar och resterande tjänstemän. Demokratiarbetet i Håbo utvecklas, en viktig del i demokratiarbetet är hur elevernas handlingsplaner överförs till kommunens budget- och beslutsprocess. Dokumentet är en sammanställning av de handlingsplaner som deltagarna vid Hearing 1 kom överens om att överlämna till kommunen. Demokratidagarna ger politiker och tjänstemän kunskap om vad ungdomar tycker, samtidigt som Håbos skolor kan utveckla sin demokratiundervisning. Syftet med demokratidagarna är att sammanföra de kunskaper ungdomarna har med de faktakunskaper som tas fram inför ett beslut. Det representativa systemets förtroendevalda ges samtidigt ett bredare underlag för beslut. Det viktigt att politiker avsätter resurser i förhållande till vad som är tänkt att uppnås med Demokratidagarna. Handlingsplanerna överlämnas till respektive förvaltning eller annan berörd aktör. Det slutliga ansvaret för beslutsfattandet i kommunen ligger hos de förtroendevalda i respektive nämnd eller styrelse. Handlingsplaner De frågeställningarna som leder fram till handlingsplanerna är: VAD ska göras HUR ska det gå till VEM ska göra det NÄR ska det göras På Demokratidagen när förslagen arbetades fram var eleverna uppdelade i 7 stycken grupper. I grupp 1-4 medverkade grundskoleelever och i grupp 5-7 medverkade gymnasieelever. 1. Handlingsplan - Kollektivtrafiken Kollektivtrafiken är en fråga som har återkommit år efter år. I år var det grupp 2, 3, 4 och 7 som utarbetade handlingsplaner om detta. Denna handlingsplan är en sammanskrivning av samtliga handlingsplaner som berörde kollektivtrafik och Bålstatillägg. Ungdomarna vill att Bålstatillägget tas bort och att priserna generellt ska bli billigare för kollektivtrafiken. De anser att billigare pris och borttagande av Bålstatillägget ökar rörligheten till och från Håbo eftersom kollektivtrafiken då blir billigare. I alla fall för den enskilde som åker. Det blir då fler som kan åka till och från Bålsta och använda kollektivtrafiken. Tillägg/dyra biljetter drabbar de som inte har så mycket pengar, ex. ungdomar. Det är dyrt, onödigt, tåget ska ju ändå hit, menar ungdomarna. Utan tillägg och billiga busspriser blir det lättare att träffa varandra och förflytta sig till sina aktiviteter. Ungdomarna tror att möjligheten för dem att bo kvar ökar samtidigt som de tror att fler också kommer att flytta hit. Ungdomarna framhåller att ökat kollektivt åkande ger bättre miljö. 3.

4 Om det inte går att lösa frågan med Bålstatillägg genom avtal kan länsbyte vara en möjlig lösning. Diskussion: Det framkom att det bildats en ny grupp i landstinget som arbetar för att finna ett enklare taxesystem. Alla vill ha en lösning på frågan men tyvärr tar det tid i den politiska processen. Från Årsskiftet 2012 tar landstinget över ansvaret för kollektivtrafiken i länet. Deltagarna på Hearing 1 beslutade att överlämna förslagen till Agneta Hägglund som ska prata med landstingspolitiker och de som har hand om länsbyte samt engagera ungdomsrådet i frågan. 2. Handlingsplan - Större utbud av aktiviteter Dirtbike/Cross/BMX Frågan om fler aktiviteter för både icke och motordrivna cyklar har återkommit även i år. I år var det grupp nummer 2 och 3 vars handlingsplaner skrivits ihop till en. Ungdomarna anser sig behöva ett större utbud av olika aktiviteter för att möta de olika behov som finns i dag. Aktiviteter motverkar skadegörelse, alkohol och droganvändning. De tycker att Dirtbike/Cross och BMX är bra verksamheter och förslaget läggs då det ännu inte finns någon sådan organiserad verksamhet i Håbo. Skateparken är inte tillräckligt stor och den får heller inte användas för något annat än skate. Önskvärt är en Dirtbana i Bålsta med jord och träkickar med tillhörande landningar, dropps och slingor med olika svårighetsgrad. Diskussion: Bengt Ekblom från cykelklubben berättade om platser cykelklubben ser som lämpliga. Under diskussionen framkom det att Ulla Lindroth på Miljö- och teknikavdelningen fått ett uppdrag att se över möjligheten med en bana för icke motordrivan cyklar. När det gäller de sistnämnda kan banan ligga ganska centralt medan motordrivan måste ligga längre bort från bebyggelse på grund av bullerstörning. På mötet erbjöd hon intresserade ta kontakt med henne för att bilda en arbetsgrupp likt den som var i skateparks processen. De som är intresserade av ungdomarna kan höra av sig till henne Deltagarna på Hearing 1 beslutade att överlämna förslagen till Bildningsförvaltningen, Miljö- och teknikförvaltningen, Håbo Hus och marknadsbolaget. Dessa bör kalla till ett möte dit berörda föreningar är kallade (bla. cykelklubben Bengt Ekholm). 3. Handlingsplan - Inomhushall Grupp nummer 1 anser det behövs en inomhushall i Håbo för handboll, innebandy, basket etc. I hallen ska det finnas café och restaurang. Den större hallen behövs så att fler kan idrotta och fler talanger komma fram och hallen ger möjlighet till större sportevenemang. Hallen kan förslagsvis ligga vid konstgräsplanen, Gröna Dalen. 4.

5 Diskussion: Problemet i dag är att tiderna i de hallar som finns inte räcker till och de är för små för att ordna större evenemang i. Tillbyggnad och ombyggnad av befintliga hallar samt fördelning av halltider diskuterades. En helt ny hall är en lång process och därför borde fritidskontoret se över kortsiktiga lösningar också. Deltagarna på Hearing 1 beslutade att överlämna förslaget till Kommunstyrelsens plan och utvecklingsavdelning som också bör se över möjligheterna till sponsring. 4. Handlingsplan - Feedback i skolan Grupp nummer 4 efterfrågar bättre feedback från lärarna i grundskolan. Ungdomar önskar fler individuella samtal med lärare för att veta hur man kan utvecklas i ämnet. Samtalen kan ske under lektionstid (ca.5 minuter per elev). Detta måste göras för att ge bättre möjlighet till högre betyg = fler möjligheter i framtiden. Diskussion: Ungdomarna bekräftade att det var dålig återkoppling på flera skolor och att man behöver mer förklaring av vuxna. Deltagarna på Hearing 1 beslutar att överlämna förslaget till Skolförvaltningen och varje skolas rektor. Möjlighet finns att kalla en referensgrupp i utvecklingsarbetet (Charlotta har deltagarlista för demokratidagen). 5. Bättre struktur i och mellan gymnasieskola - skola Grupp nummer 6 anser att eleverna behöver få bättre förberedelser inför gymnasiet, ex. fysik, kemi, biologi, matte och svenska ska ges i skolan. Allmänt är att struktur och samordning behöver förbättras. Det gör att eleverna lyckas sämre och skolan tappar elever. Det behövs snyggare tydligare och bättre hemsida med kalendarium och aktuell information, inloggningstjänster och elev- samt lärarblogg behövs. Förutom det behöver lektionerna bli intressantare med konferenser, aktiviteter utanför lektionstid (relationsbyggande och ha roligt). Det borde inrättas ett programråd. Enligt ungdomarna finns det engagemang i denna frågan bland lärare. För att komma i gång med arbetet behöver skolledning för gymnasiet ha utbyte med grundskolerektorerna, lärare och elevkår och kontinuerligt hålla gemensamma konferenser. Diskussion: Se handlingsplan nummer 6, frågorna diskuterades parallellt. Deltagarna på Hearing 1 beslutar att överlämna förslagen till Skol- och Bildningsförvaltningen. 5.

6 6. Handlingsplan - Satsa på Fridegårdsgymnasiet Grupp nummer 7 efterfrågar mer engagemang och motiverade lärare samt fler motiverade elever som sprider positivt rykte om skolan. Det ger möjlighet att utöka programutbudet på Fridegårdsgymnasiet. Underlätta för elever att utvecklas samt för att öka attraktiviteten för Håbo, gymnasieskola. Ungdomarna anser att förvaltningschefen utreder saken genom kontakt med lärarna, eleverna och föräldrarna. Efter utredningen görs en åtgärdsplan. Diskussion: Det är synd att skolan har så dåligt rykte. Ryktet säger att den är sämre än vad den är, tyckte ungdomarna. En elev sa att fordonsprogrammet fungerar bra. För utveckling av skolan krävs förändrade attityder. Information och gymnasieskolan måste man få redan i 8:an menade ungdomarna. Ungdomarna efterfrågade bloggare från varje program så att tidigt får veta hur linjerna fungerar. Deltagarna på Hearing 1 beslutar att överlämna förslagen till Bildningsförvaltningen samt till gymnasieskolans rektorer. 7. Handlingsplan - Fler arbetstillfällen och mer information Grupp nummer 5 och 6 vill slippa arbetslöshet. Kommunen växer, därför måste man underlätta för ungdomar att få jobb och möjligheter till egen försörjning. En satsning är en satsning för framtiden och en möjlighet för fler att stanna kvar i Håbo. Detta kan göras genom att informera i gymnasiet om vilka möjligheter som finns till jobb och praktikplats. Det behöver göras med olika aktörer. En webbsida för information kan utarbetas, samverkan med SACO och ordna mässa. Om kommunen satsar på fler egenföretagare så skapas fler arbetstillfällen. Gymnasiet bör besöka universitetet för att stimulera till vidare studier. Diskussion: Det diskuterades om vad kommun och marknadsbolag kan göra för att skapa sommarjobb åt ungdomar. Deltagarna på Hearing 1 beslutar att överlämna förslagen till Kommunstyrelsens förvaltning, marknadsbolaget, arbetsförmedlingen och Bildningsförvaltningen. 8. Handlingsplan - Satsa på ungdomen Grupp nummer 5 vill att det fortsätts satsas på ungdomar. Kommunen måste få ungdomar att stanna i Bålsta/Håbo. Det kan bland annat göras genom att öka trivseln för ungdomar och satsa på idrott, demokratidag, ungdomsråd, lärare och studiemiljö. Samtliga förvaltningar bör införa en rutin med barn/ungdomskonsekvens analys i varje fråga före det att beslut tas. Diskussion: Ungdomarna vill ha Demokratidagarna kvar. De tycker att det är roligt att delta i diskussioner och komma med förslag. Att lyssna och förstå ungdomars situation är en del av att satsa på unga i kommunen, därtill måste det till beslut som politikerna måste ta. 6.

7 Deltagarna på Hearing 1 beslutar att överlämna förslaget till samtliga förvaltningar. 9. Handlingsplan - Fler och billiga ungdomsbostäder/hyresrätter Som tidigare år kom ungdomsbostäder upp på Demokratidagen. I år var det grupp 7 som lyfte frågan. Ungdomarna menar att om ungdomar får bostäder så stannar de kvar i Håbo. Ungdomarna vill att Håbohus AB sätter i gång med bygget snarast. Platsen för bygget ska vara centralt på gångavstånd till tåg och buss. Diskussion: Fredrik Andrestedt berättade att det är på gång att bygga 60 stycken centralt belägna lägenheter i Håbo. Deltagarna på Hearing 1 beslutar att överlämna förslagen till Kommunstyrelsens plan och utvecklingsavdelning och Håbohus AB. 10. Handlingsplan - Marknadsför Håbo Grupp nummer 4 tycker att man ska marknadsföra Håbo mer och bättre. På så vis hamnar vi på kartan och fler turister kommer hit. Ett sätt för att bli mer synlig är att byta namn till Bålsta kommun. Ungdomarna menar att fler turister ger fler jobb. Vi blir då mer attraktiva och fler flyttar hit. Det innebär att fler betalar skatt och då kan vi få fler butiker och mer service. Marknadsföring kan ske vid Ekolskrog, E 18, Arlanda, pendeltågsstationen, T-centralen och turistbyrån samt vid kommande Skipark. Diskussion: Ungdomarna tror att Skipark kan bidra till marknadsföringen av kommunen. Det informerades om att kommunen redan haft en folkomröstning om att byta namn till Bålsta kommun. Utfallet blev 2/3 nej till att byta namn. Överlämna förslaget till Håbohus AB, Håbo marknadsbolag och kommunalråd Agneta Hägglund 11. Handlingsplan - Shopping Grupp nummer 3 tog liksom tidigare år upp frågan om mer shopping i centrum. Ungdomarna vill få hit fler affärer med utökat utbud. De vill ha mer Shopping i Bålsta för att slippa åka till andra städer de vill istället locka folk hit till Håbo Kommun. Ungdomarna lyfter också fram att det blir miljövänligare, sparar tid, blir mer lättillgängligt, ger fler jobb och sommarjobb i kommunen om vi kan få hit fler affärer. 7.

8 Deltagarna på Hearing 1 beslutar att överlämna förslagen till företagna, centrumföreningen, ägarna Guvernör och kommunens marknadsbolag. Ungdomarna föreslår att dessa ska hålla ett möte i frågan. 12. Handlingsplan - Fitness 24h Ungdomarna i grupp nummer 7 vill få ett ungdomsgymkort under bemannade tider på gymet i centrum fitness 24h. För att hålla sig i form och som aktivitet men även av hälsoskäl. Detta ska göras genom att Håbo kommun tar kontakt med Fitness 24 h för att komma överens i frågan. Diskussion: På en förfrågan angående förslaget från Per Andersson, marknadsbolaget, framkom att skolan kan hyra anläggningen under bemannad tid mellan för 700 kronor timmen exklusive moms. Under förutsättning att en ansvarig lärare finns på plats. De elever som är över 18 år är välkomna att köpa eget årskort för dygnet runt träning för 1895 kronor alternativt dagkort för 749 kronor. Deltagarna på Hearing 1 beslutar att överlämna förslagen till Bildningsförvaltningen. 13. Handlingsplan - Tider bilskolan Grupp nummer 5 gjorde an handlingsplan om utökade tider på bilskolan då många vill ta körkort. Många jobb kräver att man har körkort därför borde det underlättas genom fler körtider. Körskolan borde utöka sin verksamhet eller ändra sina öppettider så att fler har möjlighet att ta de tider som finns. Diskussion: Ungdomarna tyckte att de kunde få bättre pris i form av studeranderabatt. Det framkom att det finns två bilskolor i kommunen och att förslaget gällde bilskolan vid Fantasifloristen. Deltagarna på Hearing 1 beslutar att överlämna förslagen till ansvarig på bilskolan och att kommunen redogör för hur förslaget kommit fram. Daniel Cramnell och Charlotta Bjälkebring Carlsson kontaktar körskolan och överlämna förslaget. 8.

MIN FRAMTID Hearing 2 28 mars 2012

MIN FRAMTID Hearing 2 28 mars 2012 2012-05-25 MIN FRAMTID Hearing 2 28 mars 2012 Uppföljning av resultatet fån demokratidagen 26 oktober 2012 Bild: Charlotta Bjälkebring Carlsson 1 Vad händer med handlingsplanerna Demokratidag och Hearings

Läs mer

2012-11-01. 1. Förra minnesanteckningarna gicks igenom och lades till handlingarna.

2012-11-01. 1. Förra minnesanteckningarna gicks igenom och lades till handlingarna. 2012-11-01 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Charlotta Bjälkebring Carlsson, Barn- och ungdomskoordinator 0171-52871 charlotta.carlsson@habo.se Ungdomsråd tisdag den 23 oktober Närvaro:

Läs mer

MIN FRAMTID. Allt det som deltagarna lyfter fram skrivs ner på blädderblock som sedan blir underlag för prioriteringslistor och handlingsplaner.

MIN FRAMTID. Allt det som deltagarna lyfter fram skrivs ner på blädderblock som sedan blir underlag för prioriteringslistor och handlingsplaner. MIN FRAMTID Bilder: Charlotta Bjälkebring Carlsson Allt det som deltagarna lyfter fram skrivs ner på blädderblock som sedan blir underlag för prioriteringslistor och handlingsplaner. Demokratidagen Håbo

Läs mer

MIN FRITID Hearing 1. Beslut 19 januari 2011 Bild: Kevin Welch

MIN FRITID Hearing 1. Beslut 19 januari 2011 Bild: Kevin Welch 1 MIN FRITID Hearing 1 Beslut 19 januari 2011 Bild: Kevin Welch 1 Överlämnande av handlingsplaner Demokratiarbetet i Håbo utvecklas successivt. En viktig del i utvecklingsarbetet är hur elevernas handlingsplaner

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Härjedalens ungdomsråd 2013-11-07 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Härjedalens ungdomsråd 2013-11-07 1 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 45 Val av justerare 46 Val av ordförande för ungdomsrådet 47 Protokollshantering, information 48 Föregående protokoll 49 Uppdatering kontaktlista

Läs mer

Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten?

Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten? Framtidens arbetskraft hur viktig är transporten? Anna Matsson Hållbarhetsstrateg, SITE Destination Från Ord till Handling dec 2011 Målet med konferensen var att initiera konkreta lösningar på kort sikt

Läs mer

Tillsammans skapar vi fler möjligheter för alla att syssla med kultur!

Tillsammans skapar vi fler möjligheter för alla att syssla med kultur! Tillsammans skapar vi fler möjligheter för alla att syssla med kultur! Innehållsförteckning Inledning...3 Information och marknadsföring... 4 Event... 5 Lokaler och mötesplatser för unga... 6 Utöka och

Läs mer

Matematikundervisning för framtiden

Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden De svenska elevernas matematikkunskaper har försämrats över tid, både i grund- och gymnasieskolan. TIMSS-undersökningen år 2003 visade

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Härjedalens ungdomsråd 2013-09-23 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Härjedalens ungdomsråd 2013-09-23 1 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Val av ordförande 31 Val av justerare samt sekreterare 32 Godkännande av dagordning 33 Föregående protokoll 34 Uppdaterad kontaktlista 35

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

Rapport från medborgarpanel 1, om miljö

Rapport från medborgarpanel 1, om miljö Rapport 2008-11-24 Landstingets kansli Kansliavdelning Elinor Sundén Demokratihandläggare Rapport från medborgarpanel 1, om miljö Landstinget i Jönköpings län har för första gången tillfrågat en medborgarpanel

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

En mer flexibel ämneslärarutbildning

En mer flexibel ämneslärarutbildning PM 2015:58 RIV (Dnr 110-186/2015) En mer flexibel ämneslärarutbildning Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 4 maj 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

Ungt Inflytande medborgardialog Kultur- och fritidscentra

Ungt Inflytande medborgardialog Kultur- och fritidscentra Summering av de viktigaste frågorna med förslag från dialog med unga UNGT INFLYTANDE & DEMOKRATI Gör det lättare att förstå politiken och hur beslut tas Politiker på besök i skola och tvärtom Tydliga svar

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Föregående protokoll... 2 2... 3 3 Presentation Jesper Ekberg, folkhälsochef... 5 4 Livsmedelsverket besöker Salemkyrkan 27 februari... 6 5 Datum för årets hälsovecka... 7 6 Prioriteringar

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

för en bättre studentstad

för en bättre studentstad UPPSALA STUDENTKÅRS 7 KRAV Att företräda studenterna gentemot kommun- och landstingspolitiker är en viktig del av Uppsala studentkårs arbete. Inför valen i september 2014 driver Uppsala studentkår flera

Läs mer

Förslag från kommunutvecklarna

Förslag från kommunutvecklarna Förslag från kommunutvecklarna Hur Arvidsjaur ska kunna bli bättre för ungdomar 13-25 år under läsåret 14/15 Reza Mohammedi, Hjalmar Landström och Jawid Rahmani. Foto Kent Norberg. Vi - Reza Mohammedi,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö. 1. Val av justerare samt godkännande av dagordning. 4. Önskemål om att kunna utnyttja det gamla biblioteket vid Gnarps skola

Kommunkontoret, Bergsjö. 1. Val av justerare samt godkännande av dagordning. 4. Önskemål om att kunna utnyttja det gamla biblioteket vid Gnarps skola NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret, Bergsjö Tid: Onsdagen den 21 februari 2007 klockan 08:30 1. Val av justerare

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Utdragsbestyrkande. Sammanträdesprotokoll

Utdragsbestyrkande. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 2010-04-14 Barn- och utbildningsnämnden 35 2010-00020 041 40 Budget 2011 Skolchefen fick vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2010-03-17 i uppdrag att efterhöra de fackliga

Läs mer

Minnesanteckningar från möte mellan den politiska referensgruppen och UFM den 15 mars 2017

Minnesanteckningar från möte mellan den politiska referensgruppen och UFM den 15 mars 2017 2017-03-15 Ungdomsombud Oscar Byberg oscar.byberg@engelholm.se Ungdomsfullmäktige Den politiska referensgruppen Minnesanteckningar från möte mellan den politiska referensgruppen och UFM den 15 mars 2017

Läs mer

Mälardalens Högskola, Examensarbete i pedagogik Joel Hamberg och Tove Källberg

Mälardalens Högskola, Examensarbete i pedagogik Joel Hamberg och Tove Källberg Förvaltning 2 - Intervju 1 1. Hur ser Barn- och utbildningsförvaltningen på statens riktlinjer för grundskolelärares fortbildning? 2. Vilka ideal har Barn- och utbildningsförvaltningen gällande lärares

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd

Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd PM 2008:52 RIV (Dnr 322-3817/2006) Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Hemställan

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 PROTOKOLL 1 (9) Fritids- och folkhälsonämnden Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 Bakgrund Riksdagen har beslutat om ett mål för folkhälsopolitiken. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Laholm ska bli en av

Läs mer

MITT HÅBO habo.se/ungdomsdemokrati

MITT HÅBO habo.se/ungdomsdemokrati MITT HÅBO habo.se/ungdomsdemokrati Bilder: Frida Henriksson Allt det som deltagarna lyfter fram skrivs ner på blädderblock som sedan blir underlag för prioriteringslistor och handlingsplaner. Demokratidag

Läs mer

Ungdomsrådets protokoll

Ungdomsrådets protokoll s protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Gamla tingshuset,, kl. 16.30-18.00 Paragrafer 13 19 Beslutande Övriga deltagare Enligt tjänstgöringslista Eva Zetterström Blixth Justering Underskrifter Sofie Bergman

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 3 KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Försäljningsavdelningen... 3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Kl. 09:00 torsdagen den 8 september 2016, Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Kl. 09:00 torsdagen den 8 september 2016, Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Kl. 09:00 torsdagen den 8 september 2016, Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande Agneta Hägglund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Dnr Kon 2016/64 Inriktningsplan för arbete med feriepraktik

Dnr Kon 2016/64 Inriktningsplan för arbete med feriepraktik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-11-22 Dnr Kon 2016/64 Inriktningsplan för arbete med feriepraktik Förslag till beslut Kompetensnämnden beslutar att följande riktlinjer gäller för hur feriepraktiken ska bedrivas

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för medborgardialog i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2014-02-19 33, dnr 2014/0066 KS.030 Innehåll Inledning... 2 Definition... 2 Skillnad mellan medborgardialog och brukardialog...

Läs mer

Att få ett nytt kulturarv

Att få ett nytt kulturarv Att få ett nytt kulturarv Rapport för etapp 2 2009 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2009:4 2 Bakgrund Örebro läns museum har arbetat tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro län i några år med

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-31 96 Medborgarförslag om utökning av kollektivtrafik till och från orter utanför Falkenbergs centralort

Läs mer

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola?

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola? Frågorna 1 7 ska besvaras utifrån ett specifikt barn och avse barnets nuvarande förhållanden. På enkätens framsida framgår vilket barn svaren ska gälla. 1 I vilken skolform/vilket program går barnet på

Läs mer

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år SKRIVELSE Monica Isaksson, 20141014 Vårt Dnr: 2012-0043 Kommunstyrelsen Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-27,

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

Rådslag om Vår Framtid

Rådslag om Vår Framtid Rådslag om Vår Framtid 27 maj 2013 Innehåll Rådslagets utformning...2 Anteckningar...3 Inkluderande förhållningssätt och kultur... 3 Öppna mötesplatser... 4 Sveriges Bästa Skola... 5 Bra Infrastruktur

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. Datum: 2010-05-17 Tid: 19.00 20.25 Plats: Dockekulla Bygdegård. Deltagare: 12 personer. Dockekulla Bygdegårdsförenings ordförande Elisabeth

Läs mer

Minnesanteckningar samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde 22 maj 2014

Minnesanteckningar samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde 22 maj 2014 Minnesanteckningar samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde 22 maj 2014 Närvarande Markku Välilä, sverigefinländare Johanna Hongisto-Grundström, Finska föräldragruppen Pehr-Erik Sundell, Enköpings

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

SVENSKA HUNDKLUBBEN. Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013

SVENSKA HUNDKLUBBEN. Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013 SVENSKA HUNDKLUBBEN Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013 Närvarande : Ordf. Tommy Holmertz, ledamöterna Zaima Erlandsson och Per Ola Andersson, ersättarna Agneta Gilstig Forshell

Läs mer

Inflytande för barn och ungdomar

Inflytande för barn och ungdomar UPPDRAG: Revidera handlingsprogram om inflytande för barn och ungdomar Skapa förutsättningar för att införliva barnkonventionen i Borås Stad Start 2004 Ungdomsråd Fritid skola & förskola Rådslag med politiker

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Föredragningslista. 1. Per Kjellander önskade alla välkomna och kort presentation.

Föredragningslista. 1. Per Kjellander önskade alla välkomna och kort presentation. Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Charlotta Bjälkebring Carlsson, Barn- och ungdomskoordinator 0171-52871 charlotta.carlsson@habo.se BRÅ torsdag den 18 oktober 2012 Närvarande: Per Kjellander

Läs mer

skolportal # Mattesatsningen idrottslokaler

skolportal # Mattesatsningen idrottslokaler Samverkansmöte Alceahuset Österåkers kommun Samverkansgruppen för skolor och kommunen 7/5-15 Närvarande: Kent Henningson produktionschef Kenneth Netterström ordförande skolnämnden Helene Ahlström Prolympia/Österskärsskolan

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro?

Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro? Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro? Jonas Beilert och Karin Reschke 2008-02-22 Sammanfattning Haninge kommuns vision har ett uttalat fokus på kunskap, ökad måluppfyllelse och lärarens

Läs mer

LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken Sammanfattning LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken Hösten 2014 genomfördes en lång enkät (Lupp) med unga i åk 8 och år 2 på gymnasiet. Totalt 1177 unga svarade på frågor om fritid,

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

BP 2020 SURF. Aktiviteter för alla åldrar. Brett utbud av aktiviteter, idrott, kultur, musik, etc

BP 2020 SURF. Aktiviteter för alla åldrar. Brett utbud av aktiviteter, idrott, kultur, musik, etc BP 2020 SURF Brett utbud av aktiviteter, idrott, kultur, musik, etc Aktiviteter för alla åldrar Skanör-Falsterbo blir en ort som många vill bo och vara i => vi skapar plattform för ett levande samhälle

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Församlingshemmet, Nissafors, kl 19.00-20.30 Beslutande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Inga-Lill Andersson Hjelm

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011

Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011 Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011 Ungas politiska intresse och engagemang väcks till liv genom diskussioner om politik och andra samhällsfrågor. Här spelar inte bara föreningslivet

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

Fler skattebetalare i Malmö

Fler skattebetalare i Malmö Rapport Fler skattebetalare i Malmö jobb istället för bidrag En granskningsrapport från Moderaterna i Malmö 1 Introduktion Bidragspolitiken måste bytas ut mot en politik för jobb och företagande. Malmö

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program 2013-11-10 ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program Evelina Holgersson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Arbetsgång... 4 Pusselbitar... 5

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Februari 2007. Om Du skrivit några kommentarer på blankettens sista sida lämnas dessa till Din kommun.

Februari 2007. Om Du skrivit några kommentarer på blankettens sista sida lämnas dessa till Din kommun. Februari 2007 FÖRETAGARNA OM KOMMUNEN Vad tycker Du som företagare/företagsledare om Din region och Din kommun? Hur tycker du att företagsklimatet är i Din region? Vilka möjligheter anser Du att det finns

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040

Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040 Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040 Datum 2016-11-30 Dnr KS 2014/0321-212 Beslutad: styrgrupp, tjänstemän 2016-11-30 styrgrupp,

Läs mer

3. Samråda om och inhämta underlag kring kommunens långsiktiga behov av större investeringar.

3. Samråda om och inhämta underlag kring kommunens långsiktiga behov av större investeringar. 1 (5) Överenskommelse om lokaler Beredningsprocess A. Tillsättande av lokalberedning under KS Majoriteten och alliansen är överens om att inrätta en investeringsberedning direkt under kommunstyrelsen.

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

Per Nordenstam, kommundirektör Marisa Lindblom, personalchef Sara Widströmer, sekreterare

Per Nordenstam, kommundirektör Marisa Lindblom, personalchef Sara Widströmer, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstemän Kl. 10:00 torsdagen den 19 januari 2017, Skoklosterrummet, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande Agneta Hägglund

Läs mer

Ungdomsråd. Tid och plats för Sammanträdet

Ungdomsråd. Tid och plats för Sammanträdet Ungdomsråd Tid och plats för Sammanträdet Landstingshuset. konferensrum Styrelserum Hus 3 plan 3 samt Dr Prag. Hus 2 Plan 2. 2009-12-03 kl. 09:00-15:30 Beslutande Kajsa Larsson Emma Morin Malin Axelsson

Läs mer

Undersökning "Unga vuxna"

Undersökning Unga vuxna Undersökning "Unga vuxna" Så här fyller du i formuläret Läs igenom frågorna noga och kryssa i eller skriv in det eller de svar som stämmer bäst för dig personligen. Svaren läses av optiskt av en skanner.

Läs mer

Projektdirektiv. Ledarakademi Skola. Upprättad av Marie Holm, programdirektör Barn och utbildning och Karolina Samuelsson, personaldirektör 1 (7)

Projektdirektiv. Ledarakademi Skola. Upprättad av Marie Holm, programdirektör Barn och utbildning och Karolina Samuelsson, personaldirektör 1 (7) Projektdirektiv Ledarakademi Skola Upprättad av Marie Holm, programdirektör Barn och utbildning och Karolina Samuelsson, personaldirektör 1 (7) Innehållsförteckning 1 Beställare... 3

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Betyg och bedömning. Information till föräldrar. Patricia Svensson lärare i Idrott och hälsa samt NO och Teknik.

Betyg och bedömning. Information till föräldrar. Patricia Svensson lärare i Idrott och hälsa samt NO och Teknik. Betyg och bedömning Information till föräldrar Patricia Svensson lärare i Idrott och hälsa samt NO och Teknik. Summativ bedömning Summativ: Kontrollera vad eleverna kan efter genomförd undervisning. Till

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Den framtida konsumentpolitiken

Den framtida konsumentpolitiken Ds 2004/05:51 Den framtida konsumentpolitiken - Ett underlag till en ny konsumentpolitisk strategi 2006 LÄTTLÄST Jordbruksdepartementet Regeringens nya konsumentpolitik...3 Detta vill regeringen med konsumentpolitiken...4

Läs mer

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (7) 2015-05-17 Handläggare: Marie Khoury 08 508 18 042 Till Farsta stadsdelsnämnd 2015-06-11 Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

Processbeskrivning. Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur.

Processbeskrivning. Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur. Processbeskrivning Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur. Kommunchef Nicklas Bremefors har fått i uppdrag av politiken att ge förslag på ny organisation

Läs mer

NCC. Den inkluderande staden

NCC. Den inkluderande staden NCC Den inkluderande staden 1 Om undersökningen Digital enkät utskickad till panelister via Cint Deltagare i huvudstadsregionerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland, i åldern 18-65 med representativa

Läs mer

Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015

Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015 2015-02-04 Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015 Avser tiden: 20131101-20150301 Kommun: Tomelilla 1. Sammanfattning Arbetet med att förbättra matematikundervisningen

Läs mer

Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna i Österåkers kommun

Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna i Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0338 Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer