Rapport från medborgarpanel 1, om miljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från medborgarpanel 1, om miljö"

Transkript

1 Rapport Landstingets kansli Kansliavdelning Elinor Sundén Demokratihandläggare Rapport från medborgarpanel 1, om miljö Landstinget i Jönköpings län har för första gången tillfrågat en medborgarpanel om deras åsikter. Tanken är att låta medborgare ge politiker och tjänstemän en bild av hur de anser i en vis fråga. Desto fler som går med i panelen desto mer aktning kommer panelen givetvis att få. Medborgarpanelens åsikter ska dock inte sammanblandas med en folkomröstning. Meningen är att panelen ska kunna visa politiker och tjänstemän på strömningar som finns i länet. Panelen tar fortlöpande emot nya deltagare. Denna första omgång har behandlat ämnet miljö. Varje frågeomgång kommer att avslutas med en rapport som är menad som feedback till deltagarna samt till berörda inom Landstinget. Materialet är offentligt samt publiceras på Landstingets webbplats för medborgarpanelen. Rapporten inleds med bakgrundsfakta, därpå följer en kort redogörelse för miljöfrågornas svar samt en kort beskrivning om framtiden och sist i rapporten följer resultaten i tabellform. Bakgrundsfakta Frågeomgången inleddes med några bakgrundsfrågor som följdes av 4 specifika frågor angående miljöområdet. 88 personer har haft möjlighet att under tre veckor dela med sig av sina åsikter genom att besvara ett formulär som sänts ut till deltagarna. 77 personer, det vill säga 87,5% av deltagarna svarade på frågeformuläret. Det var fler kvinnor (62,7%) än män (37,3%) som deltog. Deltagarna var födda mellan 1986 och 1927: 80-talet: 5 st., 70- talet: 16 st., 60-talet: 15 st., 50-talet 18 st.,40-talet: 15 st., 30-talet: 5 st., 20- talet: 1 st. Då det gäller vart i länet deltagarna bodde toppade Jönköpingsborna. Några valde att inte uppge bostadsort. Fördelningen i länet såg ut så här: Landstingets kansli Telefon: Postgiro: Kansliavdelning Fax: Bankgiro: Husargatan 4 E-post: Orgnr: Box Jönköping

2 Rapport Jönköping 38 st. Nässö 11 st. Habo 5 st. Gislaved 4 st. Eksjö 3 st. Vetlanda 2 st. Gnosjö 2 st. Tranås 1 st. Aneby 1 st. Vaggeryd 1 st. Mullsjö 1 st. Värnamo 1 st. Sävsjö 0 st. Fråga: Hur blev du informerad om Panelen? Majoriteten av deltagarna blev informerad om panelen via Landstingets webbsida, men många blev även tipsade av en bekant eller hade läst om panelen i Landstingsnytt. Fråga: Jag skulle tycka det vore intressant om en av de följande panelerna handlar om De frågor som flest deltagare angav var Bemötande i vården och övriga instanser, Landstingets budget och prioriteringar, Folkhälsa samt Läkemedel. Miljöfrågorna Till varje fråga fanns länkat till mer information på Landstingets hemsida samt förklarande texter gällande vissa begrepp så som Grön el. Inledande bads även deltagarna att ta i beaktning att Landstinget på samma sätt som ett hushåll har en begränsad inkomst. En ökad satsning på ett område betyder att något annat får stå tillbaka. Detta ansåg planeringsgruppen som tagit fram frågorna kunde underlätta för personer som t. ex. inte var insatta i hur Landstinget arbetar samt underlättade för t. ex personer med lässvårigheter. 1. Kan du tänka dig att få fysisk aktivitet på recept istället för läkemedel? En övervägande majoritet (79,2%) svarade att Ja, om läkaren anser att det ger minst lika bra effekt. Några (19,5%) ansåg att ja, men enbart som komplement till läkemedel. Bara en person svarade att den inte trodde fysisk aktivitet kunde ersätta läkemedel. 2. Anser du att Landstinget ska öka inköpen av ekologiskt odlade livsmedel? Angående fråga tre så svarade en övervägande majoritet att de ansåg Landstinget skulle öka inköpen, 19,7% ansåg det inte. På denna fråga var det en person som avstod från att svara.

3 Rapport Anser du att Landstinget för att minska påverkan på klimatet ska köpa "Grön el" för sin energianvändning? En övervägande majoritet ansåg att Ja, Landstinget bör köpa Grön el, men även satsa mer på åtgärder som ger en effektivare energianvändning. 7,8% ansåg att Ja, Landstinget bör köpa Grön el. Relativt många, 20,8% svarade att Nej, Landstinget bör inte köpa Grön el, men satsa mer på åtgärder som ger effektivare energianvändning. 4. Är du beredd att ersätta en del av dina privata bilresor med kollektivtrafik? 23,4% ansåg att ja, kollektivtrafiken fungerar bra. 46,8% ansåg att turtätheten borde ökas för att jag ska ersätta bilresor med kollektivtrafik ansåg. 9,1% ansåg att de skulle göra detta val om kollektivtrafiken var gratis. En person tyckte inte om att resa med kollektivtrafik och 19,5% ansåg att ökad turtäthet inte kunde ersätta deras bilresor. Vad händer nu? Som nämnts tidigare får deltagare, berörda politiker och tjänstemän ta del av denna rapport, likväl publiceras den på landstingets webbsida. Planeringsgruppen som arbetat fram frågorna till medborgarpanelen består av både politiker och tjänstemän. Inför denna rapport har planeringsgruppen delgetts materialet från omgång ett. De såg med glädje på den höga svarsfrekvensen och ansåg svaren vara seriösa och genomtänkta. Detta är en god grund för fortsatt arbete och utveckling av medborgarpanelen. Att Bemötande i vården och övriga instanser efterfrågas som ett framtida ämne för medborgarpanelen tog planeringsgruppen till sig och utlyste omgång tre till att ha detta tema. Nästa frågeomgång, omgång två, kommer att ställas i januari 2009 och temat då är sex- och samlevnad.

4 Tabellredovisning Hur blev du informerad om panelen? A ,9 B. Utställningen "Vad ligger 5 dig varmt om hjärtat"? 6,5 C. Genom en bekant 11 14,3 D. Landstingsnytt E. Övrig media 5 6,5 F. Annat, nämligen 13 16,9 Flera valde det sista alternativet och angav då att de fått information genom temadagar, e- post, i möte med landstingspersonal med mer. Jag skulle tycka det vore intressant om en av de följande panelerna handlar om A. Tandvård 16 20,8 B. Läkemedel 35 45,5 C. Kultur 19 24,7 D. Folkhälsa 39 50,6 E. Sex och samlevnad 9 11,7 F. Bemötande i vården och övriga instanser G. Landstingsbudget och prioriteringar 42 54,5 H. Kollektivtrafik 23 29,9 I. Demokrati och politik 28 36,4 J. Regional utveckling K. Annat, nämligen 9 11,7 Total ,7 Utöver detta valde deltagarna att nämna bland annat psykiatri, alternativa mediciner, vårdval och utbildningsfrågor som intressanta ämnen för framtida frågeomgångar. 1. Kan du tänka dig att få fysisk aktivitet på recept istället för läkemedel? A. Ja, om läkaren anser att det ger minst lika bra effekt 61 79,2 B. Ja, men enbart som komplement till läkemedel 15 19,5 C. Nej, jag tror inte att fysisk 1 1,3

5 aktivitet kan ersätta läkemedel 2. Anser du att Landstinget ska öka inköpen av ekologiskt odlade livsmedel? A. Ja 61 80,3 B. Nej 15 19,7 Total ,7% (76/77) 3. Anser du att Landstinget för att minska påverkan på klimatet ska köpa "Grön el" för sin energianvändning? A. Ja, Landstinget bör köpa "Grön el" 6 7,8 B. Ja, Landstinget bör köpa "Grön el", men även satsa mer på åtgärder som ger en 55 71,4 effektivare energianvändning C. Nej, Landstinget bör inte köpa "Grön el", men satsa mer på åtgärder som ger 16 20,8 effektivare energianvändning D. Nej, Landstinget bör inte köpa "Grön el" Är du beredd att ersätta en del av dina privata bilresor med kollektivtrafik? A. Ja, kollektivtrafiken fungerar bra 18 23,4

6 B. Ja, om kollektivtrafikens turtäthet ökar 36 46,8 C. Ja, om resande med kollektivtrafik blir gratis 7 9,1 D. Nej, jag tycker inte om att 1 resa kollektivt 1,3 E. Nej, ökad turtäthet kan inte ersätta de bilresor som 15 19,5 jag måste göra

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008 december 8 SKOP har på uppdrag av Vimmerby kommun intervjuat cirka 5 av kommunens invånare om hur de ser på sin kommun. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 14 november och 3 december med kompletterande

Läs mer

Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen

Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen 1 Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen Januari 2014 Natalie Bertling, natalie.bertling@lio.se Hälso- och sjukvårdsstrateg, ledningsstaben

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Folkhälsoenkät Ung 213 En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Joakim Widén Statistiker Februari 214 Sammanfattning Folkhälsoenkät

Läs mer

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd

Läs mer

Enkätsammanställning, november 2012

Enkätsammanställning, november 2012 Kön A. Kvinna 27 45,8 B. Man 32 54,2 Total 59 100 100% (59/59) Ålder A. Under 19 år 0 0 B. 19-25 år 2 3,4 C. 26-45 år 20 33,9 D. 46-65 år 25 42,4 E. Äldre än 65 år 12 20,3 Total 59 100 100% (59/59) Hemkommun

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Folkhälsoenkät Ung 213 En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Joakim Widén Statistiker Februari 214 Sammanfattning Folkhälsoenkät

Läs mer

Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen

Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Forskning och utveckling 2008-11-20 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ola Nordqvist 1 (7) Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen Bakgrund Ungdomsmottagningar,

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Ekonomisk prövning och riktlinjer rörande rätten till bistånd inom äldre- och handikappomsorgen

Ekonomisk prövning och riktlinjer rörande rätten till bistånd inom äldre- och handikappomsorgen Ekonomisk prövning och riktlinjer rörande rätten till bistånd inom äldre- och handikappomsorgen Ekonomisk prövning och riktlinjer rörande rätten till bistånd inom äldre- och handikappomsorgen MEDDELANDE

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Januari 2015 TNS Sifo 2014 1531264 Innehåll Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Sammanfattning av 2014 års resultat... 4 3. Metod

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Kallelse till sammanträde med beredningen för demokrati, jämställdhet och integration

Kallelse till sammanträde med beredningen för demokrati, jämställdhet och integration 2015-09-17 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration Kallelse till sammanträde med beredningen för demokrati,

Läs mer

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda Energitillsyn 2011 Jönköpings län Miljösamverkan f Samarbetsprojekt för effektivare miljötillsyn i Jönköpings län Miljösamverkan f är ett samarbete mellan kommunerna

Läs mer

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Januari 2014 TNS Sifo 2014 1528246 Innehåll Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Sammanfattning av 2013 års resultat... 4 3. Metod

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Sammanställning av svaren

Sammanställning av svaren Sammanställning av svaren Utvärderingsfrågor Barnboksveckorna 2009 1. Hur tycker ni att det länsövergripande samarbetet kring Barnboksveckorna har fungerat? Vad var bra? Vad var dåligt? Tanken på ett länsövergripande

Läs mer

Utlandsutbildade läkare och sjuksköterskor

Utlandsutbildade läkare och sjuksköterskor Möte med beredningen för demokrati, jämställdhet och integration 2015-09-22 Utlandsutbildade läkare och sjuksköterskor Landstingets ledningskontor Marianne Rutqvist Legitimerad medicinsk personal utbildad

Läs mer

ARBETSMATERIAL. Låt medlemmarna hjälpa dig och din förening att uppnå korpkvalitet! Korpens Nöjd MedlemSindex 1

ARBETSMATERIAL. Låt medlemmarna hjälpa dig och din förening att uppnå korpkvalitet! Korpens Nöjd MedlemSindex 1 ARBETSMATERIAL Korpens Nöjd MedlemSindex Låt medlemmarna hjälpa dig och din förening att uppnå korpkvalitet! Korpens Nöjd MedlemSindex 1 Korpens Nöjd Medlemsindex låt medlemmarna hjälpa dig och din förening

Läs mer

Lärarhandledning. På liv & död...

Lärarhandledning. På liv & död... Lärarhandledning På liv & död... VEM HAR RÄTT TILL MEDICIN? Studielmaterialet På liv & död - Vem har rätt till medicin? består av ett elevmagasin och en kort lärarhandledning. Syftet med materialet är

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer