Biological and histological factors as predictors in rectal cancer patients A study in a clinical trial of preoperative radiotherapy.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biological and histological factors as predictors in rectal cancer patients A study in a clinical trial of preoperative radiotherapy."

Transkript

1 Biological and histological factors as predictors in rectal cancer patients A study in a clinical trial of preoperative radiotherapy Annica Holmqvist Division of Oncology Department of Clinical and Experimental Medicine Linköping 2011 Introduktion 3:e vanligaste sjukdomen i världen Över 1 miljon insjuknade varje år I Sverige diagnostiseras ca 5500 tjocktarms/ändtarmscancerfall varje år, varav 2000 är ändtarmscancer 1900-talet; Lokalt återfall mellan 20-45% 1980-talet; Preoperativ strålbehandling (SB) + Total Mesorectal Excision (TME) lokalt återfall ca 5%

2 Introduktion Dödligheten hög Stor variation i effekten av SB för patienter med samma tumör utseende, storlek och utbredning Faktorer relaterade till överlevnad (prognostiska) Förutsäga (prediktera) vilka patienter som är lämpligast för SB SB = strålbehandling Introduktion Extracellulärt matrix (EMC) Tumörceller Stromaceller blodkärl Cytokiner lymfkärl Tillväxtfaktorer Inflammatoriska celler

3 Syftet Survivin PINCH Blodkärl Lymfkärl SB Kön, ålder, differentieringsgrad, tumörstadium, överlevnad, lokalt återfall och spridning av tumören till andra organ Ändtarmscancerpatienter Klinisk svensk studie där effekten av SB studerades SB = strålbehandling Material och Metod Formalin fixerad normal vävnad och primära tumörer (I-IV) Adenocarcinom från ändtarmen Sydöstra sjukvårdsregionen Svenska ändtarmcancerstudien Randomiserad Preop SB + operation eller enbart operation 5 x 5 Gy Op ca 3 dagar (1-13 dagar) Främre resektion eller rektumamputation CCD-18 Co cell linjer (II) Fibroblaster, normal tjocktarmsslemhinna SB alt. ej SB 2 Gray SB = strålbehandling

4 Material och Metod Immunohistokemi (I-III) Cellodling (II) Western blot (II) Survivin expression is an independent prognostic factor in rectal cancer patients with and without preoperative radiotherapy Annica Knutsen (Holmqvist*), Gunnar Adell, Xiao-Feng Sun International journal of Radiation Oncology Biology and Physics 2004; 60: * Married Holmqvist in the year of 2007

5 Introduktion (I) Survivin Cytoplasmatiskt Hämmar apoptosen, caspase 3, 7 Uttrycks i fostervävnad Ej i normal vävnad Ökat uttryck i tumörer Introduktion (I) Tjocktarms/ändtarmscancer-, ändtarmscancerpatienter, strålning + cytostatika, sämre prognos Första studien som analyserat survivin & enbart SB hos ändtarmscancerpatienter Cellinje studier; survivin gör tumörcellen resistent mot SB (pancreas-, lung-, tjocktarms/ändtarmscancer) (Koichi et al. 2000; Lu et al. 2004; Rödel et al. 2003)

6 Introduktion (I) survivin och SB SB Mitokondrie DNA skada Permeabilitetsinstabilitet PT-por + Bax + p53 -Bcl-2 Cytocrome C Apoptos Caspase 3, 7 - Survivin Caspase 9 Syftet (I) Att undersöka förhållandet mellan survivin och SB, biologiska faktorer (apoptos, p53, Ki-67) kliniska variabler hos ändtarmscancerpatienter

7 Resultat (I) A) 98 ändtarmstumörer SB (n = 41) Ej SB (n = 57) B) 74 st närliggande normal vävnad Resultat (I) (n = 98) Multivariat analys (p = 0.02) (Dukes stadium, lokalt återfall, fjärrmetastasering, differentieringsgrad, kön, ålder, apoptos och p53-uttryck)

8 Resultat (I) SB (n = 41) (n = 57) Ej SB Diskussion (I) Positivt survivin var relaterat till sämre överlevnad jämfört med negativt survivin hos ändtarmcancerpatienter Ändtarmscancerpatienter som fått SB + cytostatika eller ingen preeller postoperativ behandling (Rödel et al. 2002, Kawasaki et al. 1998, Sarela et al. 2001). Survivin uppregleras av SB Survivin gör tumörcellerna resistenta mot SB (Asanuma et al. 2000; Rödel et al. 2003; Rödel et al. 2002; Lu et al. 2004; Rödel et al. 2005) SB = strålbehandling

9 Diskussion (I) Viktigt protein i regleringen av apoptos, celltillväxt och angiogenes (Ambrosini et al., 1997; Adida et al., 1998; Sakao et al., 2005) Intressant protein för anti-cancerbehandling Kliniska fas I och II studier Antisense oligonucleotid (AO) AO survivin och ökar tumörens känslighet för både cellgifter och SB Kliniska funderingar. Kanske inte alla ändtarmscancerpatienter är lämpliga för SB? Survivin positiva tumörer SB (51%) Survivin negativa tumörer mängden protein) ej SB (49%) (ej pga att SB ökar Preoperativ SB + AO? SB + AO Enbart SB Enbart AO Tjocktarm/ändtarmscancerstudie på möss; AO ökad apoptos SB + AO ökade strålkänsligheten i tumörceller, minskade tumörstorleken jämfört med de som enbart fått AO (Rödel et al 2008)

10 Kliniska funderingar. Survivin deltar i ett tidig stadium av cancerutvecklingen? Survivin relaterat till APC (Zhang et al. 2001) Ökat uttryck från låg till hög dysplasi, tjocktarm och ändtarmscancer (Gianni et al. 2001) PINCH is an independent prognostic factor in rectal cancer patients without preoperative radiotherapy - A study in a Swedish rectal cancer trial of preoperative radiotherapy Annica Holmqvist, Jingfang Gao, Birgitta Holmlund, Gunnar Adell, John Carstensen, Dianne Langford & Xiao-Feng Sun Submitted

11 Introduktion (II) particularly interesting new cysteine-histidine rich protein (PINCH) Cytoplasmatiskt PINCH, integrin-linked kinase (ILK) och parviner (PIP) komplex Bundet till integriner på insidan av cellens yta Överför extracellulära signaler till intracellulära proteiner Reglerar cellens förmåga att röra sig och dela sig Introduktion (II) I tjocktarm-, ändtarmscancerstudier; Ökar från normal mucosa till tumör till metastas Starkast färgat vid invasionsområdet av tumörer Relaterat till sämre överlevnad (Wang-Rodriguez et al. 2002; Gao et al. 2006)

12 Introduktion (II) Få har analyserat förhållandet mellan PINCH och SB Cellinjestudie; PINCH gör tumörceller resistenta mot SB (Eke et al. 2010) PINCH och SB, reglerar celldelning och celltillväxt Syftet (II) Studera uttrycket av PINCH dess förhållande till SB, kliniska, histologiska (lymfangiogenes, angiogenesis, inflammatorisk infiltration och nekros) och biologiska faktorer (apoptos) hos ändtarmscancerpatienter Studera uttrycket av PINCH i cellinjer från fibroblaster med eller utan SB

13 Resultat (II) Inre tumörområdet tumörens invasionsområde 137 tumörer Cellinjer från fibroblaster Resultat (II) Tumörens invasionsområde 1,0 1,0 Svagt PINCH uttryck 0,8 0,8 Svagt PINCH uttryck Cumulative survival 0,6 0,4 Starkt PINCH uttryck Cumulative survival 0,6 0,4 Starkt PINCH uttryck 0,2 0,0 Inte SB 0,2 p = 0.03 Inte SB p = 0.64 SB n=72 0, Overall survival (months) n = 72 multivariat analys (p = 0.03) (TNM stadium, differentieringsgrad) Overall survival (months) n = 65

14 Resultat (II) Weak n (%) Staining intensity Strong n (%) p Invasive margin Non-RT 34 (47) 38 (53) RT 33 (51) 32 (49) p = 0.49 Inner tumour area Non-RT 39 (54) 33 (46) RT 39 (60) 26 (40) p = 0.68 Resultat (II) CCD 18 Co 8 h 24 h 48 h 72 h 2 Gy PINCH β-actin

15 Diskussion (II) Ett starkt PINCH-uttryck vid tumörens invasionsområde var relaterat till sämre överlevnad jämfört med ett svagt PINCH-uttryck Studie på tjocktarmscancerpatienter (Gao et al. 2004) Första studien mellan PINCH och SB på tumörer från patienter Cellinjestudie PINCH gör tumörcellen resistent mot SB (Eke et al. 2010) Diskussion (II) Skillnaden i överlevnad mellan patienter med svagt och starkt PINCH-uttryck tenderar att försvinna efter SB Uppregleras PINCH av SB? Ingen skillnad mellan den icke SB och SB gruppen (tumörer) Ingen skillnad i PINCH-uttryck hos fibroblaster med eller utan SB Inte direkt uppreglerad men aktiverad via andra vägar? PKB/Akt, EGF/Nck-2

16 Kliniska funderingar. Starkt uttryck PINCH (51%) SB Svagt uttryck PINCH (49%) alt aktiveras av SB) ej SB (pga att PINCH ökar Integrinhämmare (Cilengitide, Volociximab) Fas III, glioblastom, klart förbättrad överlevnad Fas II, prostata, lungcancer Tjocktarmscancerceller injicerades i levern, 5-Fu + integrinhämmare levermetastaser överlevnaden (Stoeltzing et al. 2003) Integrinhämmare + preop SB? Specifik PINCH hämmare + preop SB? The location of lymphangiogenesis is an independent prognostic factor in rectal cancers with or without preoperative radiotherapy Annica Holmqvist, Jingfang Gao, Gunnar Adell, John Carstensen & Xiao-Feng Sun Annals of Oncology 2010;21:

17 Introduktion (III) Angiogenes (nybildning av blodkärl) Initieras av hypoxi när tumören nått en viss storlek VEGF-A Lymfangiogenes (Nybildning av lymfkärl) VEGF-C, VEGF-D Ökad mängd blod-, lymfkärl är relaterat till sämre överlevnad Bröstcancer; Mer lymfkärl och blodkärl i periferin av tumören (Weidner et al. 1991; Gardy et al. 2003; Sarli et al. 2007) Introduktion (III) Öron-, näsa-, halscancer; Lymfkärl peritumoralt (Maula et al. 2003) Bröstcancer; Lymfkärl peritumoralt (Bono et al. 2004) bättre överlevnad sämre överlevnad SB ger kapillärskador och syrebrist i vävnaden SB minskar antalet blodkärl i ändtarmstumörer (Baeten et al. 2006) SB ökar mängden lymfkärl i normal bröstvävnad (Jackowski et al. 2007) SB = strålbehandling

18 Syftet (III) Att studera antalet blodkärl/lymfkärl och dess lokalisation i förhållande till SB, kliniska, histologiska (inflammation, fibros, nekros) och biologiska faktorer (p53, apoptos, Ki-67, survivin) hos ändtarmscancerpatienter Resultat (III) Första studien på ändtarmscancerpatienter där man tittat på lymfkärls-, blodkärlslokalisationen

19 Resultat (III) Lymfkärl 18% (25) Periferi 52% (72) Inre tumörområde 22% (30) Invasionsområde (n = 138) Resultat (III) Lymfkärl 1,0 periferi 0,8 Cumulative Survival 0,6 0,4 0,2 inre tumör området/invasionsområde p = 0.03 n = 138 Multivariat analys p = 0.02 SB (p = 0.5) Ej SB (p = 0.3) (TNM stadium, differentieringsgrad, p53) 0, Overall Survival (months) SB = strålbehandling

20 Resultat (III) p53 i relation till lymfkärlslokalisation negative p53 positive p % 80 73% number of cases (%) % p = 0.04, n = % 0 periphery inner tumour area/invasive margin Resultat (III) Blodkärl 63% (n = 88) Periferi 34% (n = 47) Inre tumörområde 3% (n = 5) Invasionsområde n = 140

21 1,0 Inre tumörområde/invasionsområdet Resultat (III) Cumulative Survival 0,8 0,6 0,4 p = Periferi 0,2 0,0 1,0 Multivariat analys, p = 0.05 (TNM stadium, differentieringsgrad) Ej SB Overall Survival (months) Inre tumörområde/invasionsområdet Blodkärl 0,8 Cumulative Survival 0,6 0,4 Periferi 0,2 p = 0.65 SB 0, Overall Survival (months) Diskussion (III) Första studien på ändtarmscancerpatienter som visar att lymfkärl lokaliserade vid tumörens periferi är relaterade till en bättre överlevnad Lymfkärl vid tumörens periferi var relaterat till mer negativt p53 (wildtype) Ökad överlevnad för patienter med lymfkärl vid tumörens periferi och mer negativt p53 Vid periferin; Skapar tumörcellen och de omkringliggande lymfkärlen en miljö som gör det svårt för tumörceller att sprida sig via lymfkärl Överlevnaden för patienter med blodkärl i periferin tenderade att öka med SB SB förstör blodkärlen i periferin så att risken för spridning av tumörceller via blodkärl minskar

22 Kliniska funderingar. Lokalisation av lymfkärl Möjligen en histologisk faktor som kan hjälpa oss att förutsäga risken för överlevnad hos ändtarmscancerpatienterna Studera risken för lokalt återfall? Sammanfattning Survivin, PINCH vid invasiva tumörområdet och lymfkärlslokalisationen är oberoende prognostiska faktorer hos ändtarmscancerpatienter som deltog i en klinisk svensk studie där effekten av SB studerades Den här informationen kan förhoppningsvis hjälpa oss i framtiden att förlänga överlevnaden för ändtarmscancerpatienter genom att välja de patienter som är lämpligast för strålbehandling

23 Tack!

Trastuzumab som adjuvant behandling av bröstcancerpatienter med HER2-positivitet: hur effektivt är det?

Trastuzumab som adjuvant behandling av bröstcancerpatienter med HER2-positivitet: hur effektivt är det? Institutionen för naturvetenskap Trastuzumab som adjuvant behandling av bröstcancerpatienter med HER2-positivitet: hur effektivt är det? Lovisa Stigsohn Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2011:F6

Läs mer

Rökning dominerande orsak

Rökning dominerande orsak Fakta Lungcancer Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige men den som skördar flest liv, omkring 3 000 personer avlider i sjukdomen varje år. Ännu får fler män än kvinnor lungcancer år

Läs mer

Nanoteknik revolutionerar cancerdiagnostiken. Cancerfondsrapporten 2007. Kongressreferat EHA och EAPC. Från spets till bredd i Malmö.

Nanoteknik revolutionerar cancerdiagnostiken. Cancerfondsrapporten 2007. Kongressreferat EHA och EAPC. Från spets till bredd i Malmö. Nanoteknik revolutionerar cancerdiagnostiken Cancerfondsrapporten 2007 Kongressreferat EHA och EAPC Kliniken i fokus Från spets till bredd i Malmö nr 5-07 Riktlinjer från EORTC för behandling med erytropoesstimulerande

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

En ny era kan inledas inom lungcancer

En ny era kan inledas inom lungcancer Bakgrundsmaterial Iressa 2010-03-04 En ny era kan inledas inom lungcancer Lungcancer är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i Sverige, och den femte vanligaste cancerformen. Men trots det har lungcancer

Läs mer

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR BEHANDLING AV BRÖSTCANCER

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR BEHANDLING AV BRÖSTCANCER Homepage: http://www.swebcg.se NATIONELLA RIKTLINJER FÖR BEHANDLING AV BRÖSTCANCER Arbetet har genomförts med stöd av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) och Cancerfonden. Förord Version 3.0

Läs mer

Kolorektal cancer. Nationellt vårdprogram 2008

Kolorektal cancer. Nationellt vårdprogram 2008 Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram 2008 Beställningsadress Onkologiskt centrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Tfn 090 785 19 90 www.oc.umu.se Tryckt på Onkologiskt centrum,, Umeå november

Läs mer

Test av immunohistokemiska markörer för differentialdiagnostik mellan Spitz nevus och melanom.

Test av immunohistokemiska markörer för differentialdiagnostik mellan Spitz nevus och melanom. Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Test av immunohistokemiska markörer för differentialdiagnostik mellan Spitz nevus och melanom. Biljana Stojakovic Huvudområde: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Läs mer

Vårdprogram för cervix-, vulva-, vaginalcancer

Vårdprogram för cervix-, vulva-, vaginalcancer Vårdprogram för cervix-, vulva-, vaginalcancer 2006 Vårdprogrammets giltighetstid: 2006 04 01 2008 04 01 www.ocsyd.lu.se ISBN 91-85738-74-3 Onkologiskt centrum, Lund 2006 2 Vårdprogrammets syfte Vårdprogrammet

Läs mer

Laboration: cellskada/celldöd

Laboration: cellskada/celldöd Laboration: cellskada/celldöd Läkarprogrammet termin 3 Basgrupp 2 Therese Enenge Amanda Amanda Karlsson Erik Andersson Johansson Niklas Åkesson Ebba Gabrielson Emil Saghamre Salik Hamid 2014-02-06 1 Inledning;

Läs mer

Huvud- och halscancer

Huvud- och halscancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Huvud- och halscancer Nationellt vårdprogram Läppcancer Munhålecancer Orofarynxcancer (cancer i mellansvalget) Nasofarynxcancer

Läs mer

Den maligna fenotypen

Den maligna fenotypen vetenskap & klinik lund & kristjansen eva løbner lund, läkare, Ph d, forskningsledare, Laboratoriet för experimentell onkologi, Institutet for molekylär patologi, Københavns universitet, Danmark paul eg

Läs mer

inför riktad terapi vid kolorektalcancer

inför riktad terapi vid kolorektalcancer originalstudie KRas-mutationer i kolorektalcancer Mutationer i EFR förekommer sällan i kolorektalcancer, till skillnad från i lungcancer [7], och har därför lågt värde som behandlingsstyrande markör. Nedströms

Läs mer

NKOLOGISKT ENTRUM. Västra sjukvårdsregionen VULVACANCER OCH VAGINALCANCER

NKOLOGISKT ENTRUM. Västra sjukvårdsregionen VULVACANCER OCH VAGINALCANCER co OC NKOLOGISKT ENTRUM Västra sjukvårdsregionen VULVACANCER OCH VAGINALCANCER Regionalt vårdprogram 1997 Beställningsadress: Onkologiskt centrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 GÖTEBORG Tfn 031-20

Läs mer

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning Avancerad prostatacancer en ny vår? På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning till föreningens årsmöte, fick medlemmarna lyssna på två intressanta föreläsningar. Det var två forskare från Sahlgrenska

Läs mer

Populärvetenskapliga fakta om cancer. Cancer i siffror 2009

Populärvetenskapliga fakta om cancer. Cancer i siffror 2009 Populärvetenskapliga fakta om cancer Cancer i siffror 29 Cancer i siffror 29 Projektledare: Åsa Klint, Socialstyrelsen Redaktör: Elizabeth Johansson, Cancerfonden Databearbetning: Åsa Klint Skribenter:

Läs mer

Vårdprogram och register för lungcancer Gäller 08 01 01 09 12 31

Vårdprogram och register för lungcancer Gäller 08 01 01 09 12 31 Vårdprogram och register för lungcancer Gäller 08 01 01 09 12 31 Femte upplagan Vårdprogrammet finns på www.roc.se Femte upplagan Layout: Jana Howe Tryckt på Reklam & Katalogtryck, Uppsala, maj 2008 Inledning

Läs mer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Bröstcancer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Bröstcancer KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING KURS: Bröstcancer Publicerad i maj 2003 Kursinformation Manus Välkommen till patientutbildningens kurs om bröstcancer. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du

Läs mer

PROJEKTARBETESRAPPORT

PROJEKTARBETESRAPPORT Läsåret 2011/2012 Projektgrupp: Handledare: Medbedömare:, NV3C, NV3C, NV3C Lena Sundström Gustaf Idegren 2 SAMMANFATTNING Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Varje år insjuknar 40

Läs mer

Nationell utbildning i barnonkologisk vård Strängnäs 26 november 2013

Nationell utbildning i barnonkologisk vård Strängnäs 26 november 2013 Nationell utbildning i barnonkologisk vård Strängnäs 26 november 2013 Att kartlägga leukemisjukdomarna Registrering och (klinisk) Epidemiologi Mats Heyman Överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus Registerhållare,

Läs mer

Nybyggaranda inom RCC Syd. nr 2-13 NYHET. Onkologi i Sverige Tidningen för svensk cancervård. 2,5 ÅR 22,3% vs 12,0% 2 ÅR 28,0% vs 18,7%

Nybyggaranda inom RCC Syd. nr 2-13 NYHET. Onkologi i Sverige Tidningen för svensk cancervård. 2,5 ÅR 22,3% vs 12,0% 2 ÅR 28,0% vs 18,7% nummer 2/ 2013 ZALTRAP + FOLFIRI (n=612) Placebo + FOLFIRI (n=614) 1,0 Onkologi i Sverige Tidningen för svensk cancervård 2,5 ÅR 22,3% vs 12,0% 2 ÅR 28,0% vs 18,7% Median OS (månader) 13,5 vs 12,1 P=,0032

Läs mer

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M 2 0 0 7 Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer Nationellt vårdprogram

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Lungcancer Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Lungcancer Nationellt vårdprogram Mars 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2015-03-10 Slutlig version Rekommendationer

Läs mer

cancer.sxw Förstudie 04-01-27 version 1.2 1/16 Cancerdynamik

cancer.sxw Förstudie 04-01-27 version 1.2 1/16 Cancerdynamik cancer.sxw Förstudie 04-01-27 version 1.2 1/16 Inledning Cancerdynamik Tumör, eller svulst, är ofta en tämligen ofarlig nybildning av celler i kroppen. Emellertid, endel tumörer utvecklas till cancer,

Läs mer

ASCO. Snabbrapport från svenska

ASCO. Snabbrapport från svenska ASCO 2010 Snabbrapport från svenska specialister PARP inhibitorer fortsatt intressanta för patienter med ovarialcancer Sarkom nya läkemedel och nya indikationer Förstår svenska onkologer och hematologer

Läs mer

Nationella riktlinjer för tjock- och ändtarmscancer. Vetenskapligt underlag Bilaga

Nationella riktlinjer för tjock- och ändtarmscancer. Vetenskapligt underlag Bilaga Nationella riktlinjer för tjock- och ändtarmscancer Vetenskapligt underlag Bilaga 2 Förord Socialstyrelsen har i detta dokument samlat det vetenskapliga underlaget för Nationella riktlinjer för tjock-

Läs mer

Tumörbiologi. Michael Mints, MD Institutionen för onkologi-patologi, KI

Tumörbiologi. Michael Mints, MD Institutionen för onkologi-patologi, KI Tumörbiologi Michael Mints, MD Institutionen för onkologi-patologi, KI Mål Förstå vad som skiljer cancerceller från normala celler Förstå idéer bakom aktuella och framtida behandlingar Carcinogenes Initiatormutation

Läs mer

Huvud/hals-cancer. Anatomi och lokalisation av undergrupperna av HH tumörer. Naso-(=epi)farynx. Orofarynx (mellansvalg) Munbotten. Tungbas.

Huvud/hals-cancer. Anatomi och lokalisation av undergrupperna av HH tumörer. Naso-(=epi)farynx. Orofarynx (mellansvalg) Munbotten. Tungbas. Huvud/hals-cancer Naso-(=epi)farynx Orofarynx (mellansvalg) Tungbas Hypofarynx Munbotten Larynx; supraglottisk glottisk subglottisk Anatomi och lokalisation av undergrupperna av HH tumörer Eva Brun Onk

Läs mer

Onkologi bland lunnefåglar och grindvalar

Onkologi bland lunnefåglar och grindvalar De senaste genombrotten inom cancerforskning Blodstamcellsdonation: Donatorernas säkerhet i fokus HPV-orsakad epidemi av tonsilloch tungbascancer? Färöarna: Onkologi bland lunnefåglar och grindvalar nr

Läs mer

Bilaga 4 MUCOSALA MELANOM

Bilaga 4 MUCOSALA MELANOM Bilaga 4 MUCOSALA MELANOM Sammanställt av Boel Ragnarsson-Olding Mukosala melanom 1. Bakgrund Mukosala maligna melanom (MMM) är definitionsmässigt tumörer som utgår från slemhinnor, men oftast inkluderas

Läs mer