Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO"

Transkript

1 Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO

2 AroCell AB Affärsidé AroCell utvecklar, producerar och kommersialiserar tester för bestämning av celltillväxt, vilka kan användas för uppföljning och prognos av cancerpatienter. Produkterna är tänkta att säljas globalt via distributörer och genom licensiering till de marknadsledande företagen inom laboratoriediagnostik.

3 Bakgrund 20 års forskning vid KI och SLU Företaget startade 2003 Patentskydd Visat kliniskt värde

4 Cancer nuvarande situation 1. Antalet cancerfall ökar med 1,7 % per år. Under 2011 fick individer cancer i Sverige 2. En tredjedel kan botas vid tidig upptäckt och behandling 3. Överlevnaden har ökat. Idag a r den relativa 5-a rso verlevnaden 67 procent, ja mfo rt med 1970-talet, då den var ca 36 procent From Cancer Trends Progress Report Dec 2007 Update, National Cancer Institute, NIH, DHHS, Bethesda, MD,

5 Growth rates of different forms of cancer Tumor size mass cells 10kg Lethal 1kg 1g Coloncancer Malignt melanom Malignt melanom Clinically detectable Diagnostic 1mg µg ng years

6 Behov inom cancerdiagnostik Behov av: tidig upptäckt av tumören enkel, kostnadseffektiv och smärtfri uppföljning

7 AroCells Produkt TK 210 AroCells markör TK 210 mäter tymidinkinas med hjälp av en patenterad metod Tymidinkinas (TK) är en sedan länge välkänd markör för celltillväxt TK används i rutin för prognos och uppföljning av blodcancer

8 Tymidine Kinase (TK) kliniskt värde TK är en celltillväxtmarkör (inte en cancermarkör) Cancer karaktäriseras av en abnorm celltillväxt, vilket ökar mängden TK TK koncentrationen är direkt relaterad till cancerns aggressivitet TK är den enda tillväxtmarkör som kan mätas genom ett enkelt blodprov

9 Uppfinningen En patenterad metod för tillverkning av antikroppar mot proteinet tymidinkinas (TK), som för första gången gör det möjligt att direkt mäta proteinet TK med en vanlig immunoassay Vi kallar metoden TK 210 En unik design av testmetoden som ger extra hög specificitet

10 TK 210 Refererar till till aminosyrasekvensen och positionen för den exponerade epitopen XPA 210

11 TK ett nytt sätt att monitorera cancer Eftersom TK 210 mäter celltillväxt och inte massa så kan det upptäcka tumören tidigt TK 210 är den enda metod som kan mäta inaktivt enzym från solida tumörer TK 210 är baserat på en standardteknik som finns tillgänglig på alla laboratorier och som kan anpassas till alla de stora automatiska laboratorieplattformarna

12 TK 210 ELISA Kliniskt användning 1. Prostatacancer Högsta incidensen av alla cancerformer i Västvärlden Kliniskt och socioekonomiskt behov av bättre metoder för diagnos och uppföljning. 75% av alla med förhöjt PSA har inte cancer. TK 210 kan vara ett värdefullt komplement till PSA 2. Bröstcancer Vanligast cancerformen hos kvinnor i Västvärlden Stort behov av bättre metoder för prognos och uppföljning 30% av kvinnor i stadium 1 dör av cancern

13 Relativ nivå av markören 3 månader efter operation TK 210 i Bröstcancer jmf med CA15-3 och TK aktivitet TK 210 S-TK-act. CA 15-3 Jämförelse med: TK aktivitetstest (DiaSorin) CA 15-3 (Abbott) /16 He et al, Anticancer Research, Återfall: 7/18 Ja Nej Ja Nej Ja Nej

14 Nuvarande metoder Nuvarande metoder för att mäta TK är antingen tekniskt komplicerade eller fordrar dyra instrument Fungerar endast för blodcancer eftersom de är baserade på TK-proteinets aktivitet

15 TK aktivitet och TK 210 protein för olika tumörgrupper i förhållande till friska S T K 1 A c tiv ity (p m o l/m in /m l) H e a lth y C A C A P S A S T K 1 p ro te in (n g /m l) H e a lth y C A C A P S A TK Activity (pmol/min/ml) TK 210 protein (ng/ml)

16 Sensitivitet och Specificitet för TK- LIAISON och TK 210 ELISA Prostate cancer TK-Liason (U/L) Sensitivity = Specificity = 0.90 Sensitivity = 0.75 Specificity = Healthy Biotheme prostate cancer

17 Marknadspotential Den totala marknadspotentialen för PSA är beräknad till omkring 800 MEUR Den totala marknadspotentialen för en klinisk värdefull markör för bröstcancer är ungefär densamma.

18 Milestones Beslut om ändrad strategi Slutförande av utvecklingsfasen -- Nya råvaror Utveckling av TK 210/hem Nya data för solida tumörer Klinisk verifiering Lansering av forskningsprodukt Avtal med distributörer Starta kliniska studier för CE-märkning Lansering av CEmärkt produkt för solida tumörer Licensieringsavtal med någon/några större diagnostikföretag Lansering av helautomatisk produkt FDA ansökan

19 TK 210 TK 210 är ett unikt test för mätning av celltillväxt TK 210 är det enda test som kan mäta celltillväxt från solida tumörer i ett vanligt blodprov Celltillväxt är den mest betydelsefulla enskilda faktorn vid cancer

20 TK 210 Färdig forskningsprodukt Q Lansering av en CE-märkt produkt Q

21 Nyemission juni aktier och teckningsoptioner nyemitterades. Emissionen blev tecknades till 209 % 8,5 MSEK före emissionskostnader Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare totalt 11,5 MSEK före emissionskostnader Antalet aktieägare är 725 (sept 2013)

22 Teckningsoptioner 2013/2014 (TO 2) Totalt teckningsoptioner En TO 2 berättigar till tecknande av en aktie Två utnyttjandetillfällen - Första utnyttjandetillfället 4 15 november Teckningskursen satt till 6 kronor per aktie. - Andra utnyttjandetillfället januari Teckningskursen fastställs och publiceras den 17 januari Observera! De teckningsoptioner som inte avyttras senast den 28 januari 2014 eller utnyttjas senast den 31 januari 2014 blir ogiltiga och förlorar sitt värde.

23 Vad optionspengarna ska användas till Slutföra den tekniska och kliniska verifieringen av TK 210 ELISA Klinisk dokumentation CE-märkning av TK 210 Lansering och kommersialisering av TK 210 ELISA

Spago Nanomedical (Spago.st) Små partiklar stora möjligheter

Spago Nanomedical (Spago.st) Små partiklar stora möjligheter BOLAGSANALYS 16 maj 2014 Sammanfattning Spago Nanomedical (Spago.st) Små partiklar stora möjligheter Spago Nanomedical AB utvecklar kontrastmedel och läkemedel inriktat mot cancerområdet. Bolaget fokuserar

Läs mer

Emission i Cantargia A

Emission i Cantargia A Emission i Cantargia AB inför planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm Cantargia AB (556791-6019) utvecklar en antikroppsbaserad behandling som attackerar cancerstamceller roten till sjukdomen

Läs mer

Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2013

Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2013 Pressmeddelande den 21 februari 2014 Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2013 1 januari-31 december 2013 Alla siffror från och med kvartal 1 2013 gäller endast Kancera AB till följd av avvecklingen

Läs mer

Årsredovisning. En bättre bild av patienten

Årsredovisning. En bättre bild av patienten Årsredovisning 2 0 1 2 En bättre bild av patienten EXINI Diagnostics AB (publ) Org. nr 556576-1995 Året i korthet... 3 VD har ordet... 4 Verksamhet och marknad... 6 EXINI målbild och strategier... 6 Marknaden...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 09/10

ÅRSREDOVISNING 09/10 ÅRSREDOVISNING 09/10 INNEHÅLL Året i korthet... 2 Diamyd i korthet... 3 VD har ordet... 4 Företagsöversikt... 6 Diamyds historia... 10 Affärsområde Diabetes... 12 Affärsområde Smärta... 21 Vetenskapligt

Läs mer

UTVECKLING AV LÄKEMEDEL MOT TUMÖRSPRIDNING

UTVECKLING AV LÄKEMEDEL MOT TUMÖRSPRIDNING WntResearch Inbjudan till teckning av aktier UTVECKLING AV LÄKEMEDEL MOT TUMÖRSPRIDNING WntResearch AB (publ) I 556738-7864 I www.wntresearch.com WntResearch WntResearch utvecklar en helt ny typ av behandling

Läs mer

Upprättande och registrering av prospekt Framtidsinriktad information Information från tredje part Finansiell rådgivare Tvist

Upprättande och registrering av prospekt Framtidsinriktad information Information från tredje part Finansiell rådgivare Tvist Inbjudan till teckning av aktier i PledPharma AB (publ) Juni 2011 Upprättande och registrering av prospekt Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

MICROPOS MEDICAL ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013

MICROPOS MEDICAL ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 MICROPOS MEDICAL ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD HAR ORDET 4 MICROPOS MEDICAL AB (publ) 5 ORGANRÖRELSE EN AV RISKERNA VID DAGENS STRÅLBEHANDLING 6 FÖRETAGETS PRODUKTER

Läs mer

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet i sammandrag 2 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 14 april 2015 var registrerad som aktieägare i Brighter AB (publ) äger företrädesrätt att för fem (5) innehavda aktier

Läs mer

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I SpectraCure AB (publ) MAJ/JUNI 2015 FONDKOMMISSION

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I SpectraCure AB (publ) MAJ/JUNI 2015 FONDKOMMISSION SPECTRACURE INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I SpectraCure AB (publ) MAJ/JUNI 2015 FONDKOMMISSION I detta memorandum används definitionen SpectraCure, SpectraCure AB och Bolaget som beteckning

Läs mer

Informationsmemorandum. Företrädesemission maj juni 2013

Informationsmemorandum. Företrädesemission maj juni 2013 Informationsmemorandum Företrädesemission maj juni 2013 Information om Senzime Information om emissionen Firmanamn Senzime AB (publ) Marknadsplats Aktietorget Org. Nummer 556565 5734 Teckningsperiod 24

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DECEMBER 2014 VIKTIG INFORMATION Detta informationsmemorandum ( Memorandum ) har upprättats med anledning av den förestående nyemissionen i Senzime om högst 3 674 082

Läs mer

Memorandum. En bättre bild av patienten

Memorandum. En bättre bild av patienten Memorandum N O V E M B E R 2 0 1 2 En bättre bild av patienten Erbjudande om teckning i nyemission EXINI Diagnostics AB (publ) Org. nr 556576-1995 ERBJUDANDET Erbjudandet i korthet Villkor Teckningskurs

Läs mer

MICROPOS MEDICAL EMISSIONSMEMORANDUM 2015

MICROPOS MEDICAL EMISSIONSMEMORANDUM 2015 MICROPOS MEDICAL EMISSIONSMEMORANDUM 2015 BOLAGSASPEKTER Micropos Medical AB (publ), (Micropos), är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associationsform, vilken regleras av Aktiebolagslagen

Läs mer

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22 Statistik Nästan 58 000 cancerdiagnoser ställdes år 2011 i Sverige. Under de senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med i genomsnitt 1,7 procent per år. Ungefär lika många män som kvinnor får

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission i samband med listning på AktieTorget Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen ProstaLund AB (publ) 556745-3245 Redan etablerad metod

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical. Årsredovisning 2008-05-01 2009-04-30

Oasmia Pharmaceutical. Årsredovisning 2008-05-01 2009-04-30 Oasmia Pharmaceutical Årsredovisning 2008-05-01 2009-04-30 2(63) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bolaget i korthet...3 Fokus 2008/09...4 Väsentliga händelser under perioden...5 Händelser efter balansdagen...6 Verksamhetsbeskrivning...7

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIAMYD MEDICAL AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIAMYD MEDICAL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIAMYD MEDICAL AB (PUBL) NYEMISSION 2009 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIAMYD MEDICAL AB (PUBL) 1 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Teckningskurs: Avstämningsdag

Läs mer

februari En klinisk studie för Nalox genomfördes med 75 mars Fulltecknad företrädesemission tillförde bolaget 12,0 MSEK.

februari En klinisk studie för Nalox genomfördes med 75 mars Fulltecknad företrädesemission tillförde bolaget 12,0 MSEK. Årsredovisning 2011 moberg de r ma innehåll verksamhetsbeskrivning Introduktion 3 VD:s kommentar 4 Verksamhetsbeskrivning och affärsmodell 8 Marknad och trender 12 Marknadsföring och försäljning 14 Försäljningsutveckling

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte

Läs mer

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Senzime AB (publ), 556565-5734»» Processövervakning vid utveckling och framställning av läkemedel»» Kontinuerlig och autmatiserad online-mätning inom sjukvård Senzime

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Finansiell kalender 2013. Året i korthet... 4. Genovis på 2 minuter... 5. VD har ordet...6. Mål och strategier...

ÅRSREDOVISNING 2012. Finansiell kalender 2013. Året i korthet... 4. Genovis på 2 minuter... 5. VD har ordet...6. Mål och strategier... ÅRSREDOVISNING 2012 2 Finansiell kalender 2013 32012 ÅRSREDOVISNING 2012 Året i korthet... 4 Genovis på 2 minuter... 5 VD har ordet...6 Mål och strategier... 8 Försäljning och kunder... 10 Genovis produkter

Läs mer

BioInvent flyttar fram positionerna planerar tre nya kliniska studier

BioInvent flyttar fram positionerna planerar tre nya kliniska studier PRESSMEDDELANDE 22 april BioInvent delårsrapport 1 januari BioInvent flyttar fram positionerna planerar tre nya kliniska studier Första kvartalet, januari mars Nettoomsättning januari mars uppgick 0,6

Läs mer

Året som gått 0 Oasmia Pharmaceutical AB Årsredovisning 2012/2013

Året som gått 0 Oasmia Pharmaceutical AB Årsredovisning 2012/2013 Året som gått 0 Året som gått 1 Året som gått Oasmia fortsatte att utvecklas som bolag under året och förstärkte sin position på ett antal områden. Finansieringen säkrades genom en nyemission som genomfördes

Läs mer

Projekt per utvecklingsfas. Projekt per område. Medicinsk utrustning Läkemedelsformulering. Marknadsintroduktion. Kvinnohälsa

Projekt per utvecklingsfas. Projekt per område. Medicinsk utrustning Läkemedelsformulering. Marknadsintroduktion. Kvinnohälsa Årsredovisning 2011 Innehåll 4 Väsentliga händelser under räkenskapsåret 4 Väsentliga händelser efter balansdagen 5 VD-ord 6 Våra styrkor 8 Kommersialisering i tre steg 10 Fokuserad satsning inom onkologi

Läs mer

Bokslutskommuniké Stockholm 22 oktober 2010

Bokslutskommuniké Stockholm 22 oktober 2010 Bokslutskommuniké Stockholm 22 oktober 2010 1 september 2009-31 augusti 2010 Bokslutskommuniké Diamyd Medical AB (publ.), Räkenskapsåret 2009/2010 (www.omxgroup.com ticker: DIAM B; www.otcqx.com ticker:

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012-01-01 till 2012-12-31. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903

Bokslutskommuniké 2012-01-01 till 2012-12-31. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Bokslutskommuniké 2012-01-01 till 2012-12-31 Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Sammanfattning av bokslutskommuniké Helåret (2012-01-01 2012-12-31) Nettoomsättning uppgick till 123 137

Läs mer

556470-2065 FÖRETRÄDESEMISSION INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MEDCORE AB (PUBL)

556470-2065 FÖRETRÄDESEMISSION INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MEDCORE AB (PUBL) 556470-2065 FÖRETRÄDESEMISSION INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MEDCORE AB (PUBL) VILLKOR FÖR NYEMISSIONEN I SAMMANDRAG: Rätt att teckna två (2) nyemitterade aktier per (1) befintlig aktie Emissionskurs

Läs mer

DISCLAIMER. Gästanalys

DISCLAIMER. Gästanalys DISCLAIMER Gästanalys Denna analys är en så kallad gästanalys och är inte skapad av Analyst Group. Detta innebär att Analyst Group inte kan garantera dess innehåll eller dess opartiskhet. Vi uppmanar därför

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier SensoDetect Aktiebolag, 556682-7464 Diagnosstöd inom psykiatrin. Ger en snabb och objektiv indikation för enskild diagnos liksom samsjuklighet utan behov av patientens

Läs mer