SE - Supported Employment

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SE - Supported Employment"

Transkript

1 SE - Supported Employment Ramona Aronsson Mimmi Darbo

2 Utveckling av anställningsstöd i Europa & Europeisk verktygslåda för anställningsstöd Michael J Evans Ordförande Europeiska unionen för anställningsstöd Chef Anställningsenheten vid Dundee stadsfullmäktige

3 Utvecklingen av SE i Europa Bakgrund Nordamerika 1980-talet Personer med inlärningssvårigheter Gå ifrån traditionella utbildningsmetoder Utbilda/plats plats/utbilda plats/utbilda/behålla EUSE skapat 1993 Projekt finansierade i Europa Nya klientgrupper Accepterat av den Europeiska kommissionen? SFSE Conference, Goteborg 2011

4 Utveckling av SE i Europa Definition Att ge stöd till personer med funktionshinder eller andra missgynnade grupper för att säkra och behålla betalt arbete på den öppna arbetsmarknaden Europeiska Unionen Supported Employment2005 SFSE Conference, Goteborg 2011

5 Utveckling av SE i Europa Värderingar & principer Individualitet Respekt Självbestämmande Informerande val Egenmakt - Empowerment Sekretess Flexibilitet Tillgänglighet SFSE Conference, Goteborg 2011

6 Utveckling av SE i Europa Process 1) Överenskommelse med klient 2) Yrkesprofil 3) Jobbsökande 4) Arbetsgivarengagemang 5) Stöd på och utanför jobbet SFSE Conference, Goteborg 2011

7 Utveckling av SE i Europa Möjliga resultat Öppet, betalt arbete Anställning med lön/pension Frivilligt arbete Arbetserfarenhet Jobb på försök SFSE Conference, Goteborg 2011

8 Utveckling av SE i Europa EUSE:s roll Att tillhandahålla praktiskt ledarskap Utveckla och förbättra former för anställningsstöd Hjälpa till att uppnå större enhetlighet Utvidga medlemskap Ökad påverkan nationellt/internationellt SFSE Conference, Goteborg 2011

9 Internationella konferens Nationella konferenser EUSE-stipendier Utveckling av SE i Europa EUSE:s aktiviteter och mål Europeisk verktygslåda Toolkit Deltagande i EU-utredning Uppbyggnad av klustergrupper Webbsida (www.euse.org) Nyhetsbrev Ge praktisk vägledning och praktiskt stöd SFSE Conference, Goteborg 2011

10 Utveckling av SE i Europa EUSE:s medlemmar Österrike Tjeckien Danmark England Finland Tyskland Grekland Island Irland Italien Nederländerna Nordirland Norge Portugal Skottland Spanien Sverige Schweiz Wales SFSE Conference, Goteborg 2011

11 Europeiskt Toolkit - verktygslåda Syfte Att utveckla inlärnings-, utbildnings-, och träningsmaterial riktade till jobbcoacher som är involverade i att ge SE-stödsservice till personer med funktionshinder och till potentiella arbetsgivare i Europa. SFSE Conference, Goteborg 2011

12 Europeisk verktygslåda Identifigering av problem Vad? Avsaknad av information och normer för anställningsstöd i Europa Vad är Europeiskt anställningsstöd? Avsaknad av enighet Alla jobbar med SE Varför? Syftet med EUSE är att förbättra och utveckla SE Att visa på ledarskap och kunskap Vem skulle annars göra det? SFSE Conference, Goteborg 2011

13 Europeisk verktygslåda Identifikation av problemen Vem skulle göra det? Styrelsemedlemmar och medlemmar av EUSE Österrike, Danmark, England, Finland, Tyskland, Grekland, Irland, Nordirland, Norge, Skottland, Spanien, Sverige Hur skulle man ta sig an uppgiften? - Skapa ett dokument med grundläggande principer ---- Hur-gör-man-guider - Utbildningsmaterial SFSE Conference, Goteborg 2011

14 Europeisk verktygslåda Planering Förberedande möte i Edinburgh Januari 2008 Välbesökt och finansierat Fullständig enighet om förslaget Ansökan till Leonardo-partnerskap färdigställt Februari 2008 Bra samarbete Alla medlemmar medverkade inte Omfattande, kraftfullt och potentiellt inflytelserik ansökan Antaget Augusti 2008 Vissa medlemmar blev icke antagna Skapat och har rullat igång SFSE Conference, Goteborg 2011

15 Möten Europeisk verktygslåda Aktiviteter Wien, Palma, Stockholm, Aten, London, Dublin, Köpenhamn Process träffas diskutera arbeta - kommunicera Arbetsgrupper Gruppledare Redaktionskommitté SFSE Conference, Goteborg 2011

16 Europeisk verktygslåda Dokument med grundläggande principer Värderingar, normer och principer för anställningsstöd Betalt och obetalt arbete Överenskommelse med klient Yrkesprofil Arbetserfarenhetsplaceringar Hitta jobb Arbetsgivarengagemang Stöd på och utanför arbetsplatsen Karriärutveckling och framgång SE för beslutsfattare Stöd för arbetsgivare SFSE Conference, Goteborg 2011

17 Utveckling av SE i Europa Värderingar & principer Individualitet Respekt Självbestämmande Informerande val Egenmakt - Empowerment Sekretess Flexibilitet Tillgänglighet SFSE Conference, Goteborg 2011

18 Filmtajm Handisam tillgänglighet

19 Livshjul Övning: Livshjulet Att intervjua den andre om sitt livshjul eller en tårtbit

20 Supported Employment definitition och värderingar The definition of supported employment accepted and agreed by EUSE is providing support to people with disabilities or other disadvantaged groups to secure and maintain paid employment in the open labour market. Marc Gold Everyone can learn if only I can figure out how to teach Individualitet Informerade val assistera och hjälpa individen att förstå möjligheter och konsekvenser Respekt - åldersadekvat och värdigt Empowerment delaktighet och deltagande i planering, utvärdering, och utveckling av insatser Självbestämmande att vi verkar för att individen kan uttrycka och utveckla sina intressen och förmågor Tystnadsplikt avtal med individen Flexibilitet både från organisation och person för att anpassa efter behov. Tillgänglighet stöd, hjälpmedel och information

21 SE Toolkit - Yrkesprofil Ett personcentrerat verktyg => hjälpa personen att göra välinformerade val om sina jobbmöjligheter => skapa nödvändiga utb.strategier för stöd på el utanför jobbet. => karriärambitioner => framtidsinriktad => ska underlätta övergång till ett arbete & säkra jobbmatchning => EJ vara en bedömning

22 SE Toolkit - Yrkesprofil Relevant information => Arbetshistoria (formell och informell) => Utb. och kvalifikationer => Fysiska förmågor => Kognitiva färdigheter => Personliga kompetenser (ADL) => Social kompetens => Färdigheter inom språk & kommunikation => Arbetsresurser => Önskad miljö/omgivning => Potentiella arbetsgivarens placering => Typer av arbeten => Arbetstid (dag, kväll, helg, skift, heltid, deltid) => Intressen

23 SE Toolkit - Yrkesprofil Även nödvändigt att överväga behov av stöd i viktiga områden: => social kompetens => självständigt resande => praktikplatser => stärkande av kvalifikationer => stöd i hemmet/nätverk

24 Samtalskort Nu-läget Önskan/Vill/Mål Stöd/Hjälp

25 Supported Employment - historik Startade i USA och Kanada på 70- och 80-talet i syfte att hjälpa personer med svag begåvning till vanliga jobb. SE Första försöken i icke-skyddade miljöer place and pray ledde till place-trainmaintain job coach strukturerat stöd i inlärning av arbetsuppgifter, sociala färdigheter, resa till och från jobb place and train Institutioner såsom skyddade verkstäder och aktivitetscentrum Train and place

26 Personer som vill arbeta

27 Balans i livet med arbete

28 Supported Employment Metoden bygger på fem grundstenar Överenskommelse med klient Yrkesprofil Jobbsökande Arbetsgivarengagemang Stöd på och utanför arbetet Nytt gemensamt projekt Konferens IPS

29 En annorlunda attityd. FASER INSTITUTIONELLA AVVECKLINGS- FASEN FASEN Vem är personen? Patient Klient Omsorgstagare Medborgare Typisk miljö / Vårdhem - institution omgivning? Hur är service organiserad? Vilken är modellen? Vad består service av? Hur är servicen planerad? Vem beslutar om planerad service? I vilket sammanhang görs planeringen? Resurs - facilitet Förmyndare - beskyddande - Medicinsk utgångspunkt Gruppbostad, dagcenter, särskild skola eller särskilt klassrum Valmöjlighet utifrån förutbestämda alternativ Utveckling - beteende Vård Vård - program omsorg Stöd Vårdplan Individuell habiliteringsplan, göra skicklig. MEDBORGAR- SKAPSFASEN Personens hem, skola och sysselsättning, lokalt i grannskapet Individuellt anpassat stöd utifrån personens funktionshinder Individuellt stöd Personlig framtids- planering Professionella, oftast läkare Tvärvetenskapliga professionella team. Individen Minim. av professionell Överenskommelser i teamet. Omgivning / krets av stöd insats utifrån standard för resp. yrkesgrupp. Vad är viktigast? Basbehov Skydd Förmåga utveckling - beteende manövrering. Vad är målet? Kontroll och/eller Ändra beteende, bli duktig botande/kurering och anpassa sig. Självbestämmande och relationer. Förändring av attityder! - Rätten att vara avvikande och ha ett funktionshinder.

30 Övning argumentation Dela upp er i tre grupper Arbetsgivare Deltagare AK/AH Utgå från rollen du har i din grupp. - Vad blir er utmaning om ni ska befinna er i medborgarfasen? Skriv ner på blädderblock.

31 Kontakta arbetsgivare S 85 Fem viktiga delar att förbereda sig inför Informationsinsamling Kontakten Möte med arbetsgivare Hanterandet av invändningar Avtal

32 Kontakta arbetsgivare Samtala om invändningar 4 & 4 1.Enas om två invändningar som ni mött och skriv upp på blädderblock som sitter uppe 1.Hitta så många lösningar som möjligt till allas invändningar. Skriv dit dem under invändningen

33 Arbetsanalys =>Arbetsplatsanalys ARBETSUPPGIFTER KÄRNRUTINER (återkommande dagliga rutiner) EPISODISKA RUTINER (oregelbundna rutiner, då & då) VIKTIGA EGENSKAPER KVALITETSSTANDARD ARBETSRELATERADE RUTINER (ingår ej i arbetsuppgifterna men ändå viktiga funktioner) ARBETETS HANDIKAPPTILLGÄNGLIGHET DEN SOCIALA MILJÖN (företagets kultur och oskrivna regler)

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

EN HANDBOK FÖR BESLUTSFATTARE

EN HANDBOK FÖR BESLUTSFATTARE 1 (87) Karriärvägledning EN HANDBOK FÖR BESLUTSFATTARE OECD 2 (87) FÖRORD EU-toppmötet i Lissabon år 2000 satte upp målet att Europa till 2010 bl.a. skulle bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

GRÄNSLÖST UNGDOMSSTYRELSEN 2011/2012

GRÄNSLÖST UNGDOMSSTYRELSEN 2011/2012 GRÄNSLÖST UNGDOMSSTYRELSEN 2011/2012 VÄGEN LIGGER ÖPPEN UNGDOMSARBETSLÖSHET VIKTIG FRÅGA FÖR EU EUROPA EN DEL AV LÖSNINGEN UTBYTE ÖPPNAR NYA DÖRRAR HAVSSKÖLDPADDOR ISTÄLLET FÖR ARBETSLÖSHET DJUPLODANDE

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Brist på arbetskraft i många sektorer ändå är arbetslösheten hög bland personer med funktionsnedsättning

Brist på arbetskraft i många sektorer ändå är arbetslösheten hög bland personer med funktionsnedsättning Brist på arbetskraft i många sektorer ändå är arbetslösheten hög bland personer med funktionsnedsättning Europa genomgår för närvarande demografiska förändringar såsom krympande arbetskraft, en ökning

Läs mer

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Q-Placements Handbok En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Introduktion Fördelar med en Europeisk dimension Behovet av Europeisk praktik Definition

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Meningsfull sysselsättning Om normalisering, delaktighet och identitetsskapande för personer med funktionsnedsättning.

Meningsfull sysselsättning Om normalisering, delaktighet och identitetsskapande för personer med funktionsnedsättning. Meningsfull sysselsättning Om normalisering, delaktighet och identitetsskapande för personer med funktionsnedsättning. Oscar Lagerstedt FoU-trainee Uppsats nr 14 Juni 2010 Förord Detta arbete är resultatet

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

tid, tålamod och tillit

tid, tålamod och tillit tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar Redaktör: Joakim Tranquist tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt i omsorg om vuxna personer med måttlig till grav utvecklingsstörning Eskilstuna mars 2013 Christine Gustafsson, Akademin för hälsa, vård och välfärd Mälardalens högskola

Läs mer

ATT GE HOPP TILL OFFER FÖR ÖVERGREPP GENOM YRKESVÄGLEDNING OCH RÅDGIVNING HOPE KURSEN

ATT GE HOPP TILL OFFER FÖR ÖVERGREPP GENOM YRKESVÄGLEDNING OCH RÅDGIVNING HOPE KURSEN ATT GE HOPP TILL OFFER FÖR ÖVERGREPP GENOM YRKESVÄGLEDNING OCH RÅDGIVNING HOPE KURSEN HOPE projektet är för personer som hjälper offer för övergrepp genom att erbjuda yrkesvägledning och annat stöd för

Läs mer

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Mellan jobb - en kvalitativ fallstudie av Outplacement Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Deirdre Net Susanna Stenson Handledare: Lars Walter Juni, 2013 Abstract Examensarbete,

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Undersökning om restaurangbranschen på Åland använder sig utav teambuilding

Undersökning om restaurangbranschen på Åland använder sig utav teambuilding Undersökning om restaurangbranschen på Åland använder sig utav teambuilding Linda Mattsson Högskolan på Åland serienummer 31/2012 Hospitality Management Mariehamn2012 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

En Europeisk Referensram

En Europeisk Referensram NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE En Europeisk Referensram Nyckelkompetenser för livslångt lärande en europeisk referensram är en bilaga till Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18

Läs mer

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Modul 1: Vad är projektledning: Grunderna Projektledning som en strategi DU 1.1

Läs mer

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer