Hjälp att rekrytera i EU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjälp att rekrytera i EU"

Transkript

1 Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen

2 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig personalstyrka för att bevara konkurrenskraften på en global marknad? Söker ni särskild kompetens eller erfarenhet som ni inte hittar på den lokala eller nationella arbetsmarknaden? Behöver ni extra personalresurser under högsäsongen? Vilket skäl ditt företag eller din organisation än har för att rekrytera på arbetsmarknaden i EU har Euresnätverket de fackkunskaper, uppgifter och tjänster som behövs. Denna broschyr ger dig arbetsgivaren en introduktion till Eures-nätverket och de tjänster Eures erbjuder när det gäller rekrytering och rörlighet i arbetslivet. Mer information finns på Eures-portalen för rörlighet i arbetslivet: Vilka länder kan vi rekrytera från utan att arbetstillstånd krävs? Enligt principen om fri rörlighet för arbetstagare har alla medborgare i länder som tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ( 1 ) rätt att arbeta i ett annat EES-land utan att behöva söka arbetstillstånd. För de tio nya EU-medlemsstaterna kan begränsningar gälla under de första två till fem åren efter utvidgningen, beroende på de femton gamla medlemsstaternas nationella lagstiftning och politik samt eventuella bilaterala avtal som slutits med enskilda nya medlemsstater. I praktiken betyder detta att arbetstagare som rekryteras från en av de nya medlemsstaterna måste ansöka om arbetstillstånd under övergångsperioden. När begränsningarna enligt nationell lag löpt ut kan de femton gamla medlemsstaterna inte kräva att personer från de nya medlemsstaterna skall söka arbetstillstånd för att få tillgång till arbetsmarknaden. Arbetstillstånd kan dock utfärdas även i fortsättningen i övervakningssyfte och för att samla in statistik. Ytterligare information om särskilda övergångsbestämmelser för de nya medlemsstaterna finns på Euresportalen för rörlighet i arbetslivet (http://europa.eu.int/eures) eller hos den offentliga arbetsförmedlingen i ditt land. Vilka fördelar innebär det att rekrytera i Europa? EES-området ger en enormt stor rekryteringsbas, som omfattar de 25 EU-medlemsstaterna samt Norge, Island och Liechtenstein. Genom att rekrytera på europeisk nivå kan företaget stärka sin konkurrenskraft och bidra till att lösa problemet med flaskhalsar när det gäller särskilda yrken eller kompetensslag. Företag som har en flerspråkig, mångkulturell personalstyrka har t.ex. mycket bättre förutsättningar att utnyttja de fördelar den gemensamma EU/EES-marknaden ger. Med över 450 miljoner människor är den utvidgade unionen den största gemensamma marknaden i världen. Den gemensamma valutan har tillsammans med snabbare och billigare förbindelser och avskaffandet av gränskontroller inom EU bidragit till att främja fri rörlighet för varor, tjänster och personer. För arbetsgivarna är det faktum att allt fler vill ( 1 ) Följande länder är EES-medlemsstater: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Schweiz har ett bilateralt avtal med EU om fri rörlighet för personer och deltar även i Eures-nätverket.

3 2 arbeta i utlandet och att många hinder för rörlighet i arbetslivet försvunnit en möjlighet som man inte bör missa. Det kan också vara så att det råder brist på arbetskraft i din sektor. I vissa länder kan t.ex. den regionala eller nationella arbetsmarknaden inte tillgodose behovet av arbetskraft inom hälso- och sjukvården och IT-sektorn. Dessa problem kan lösas genom att man rekryterar från andra regioner. I andra sektorer t.ex. jordbruk och turism är behovet av personal så stort under högsäsong att man måste rekrytera utanför den egna regionen eller det egna landet. Vad är Eures-portalen för rörlighet i arbetslivet? Eures-portalen för rörlighet i arbetslivet är en av de mest välbesökta webbplatserna på Europaservern, som är Europeiska unionens webbportal. Arbetsgivare i EES-länderna (eller Schweiz) kan be den lokala arbetsförmedlingen eller Eures-rådgivaren att lägga ut platsannonser på nätet, vilket ger direkt tillgång till arbetssökande i hela Europa. Databasen är också integrerad med de olika arbetsförmedlingarnas platsannonser i hela EES-området. Du kan också göra egna CV-sökningar på nätet. Över personer som söker arbete i ett annat land har redan lagt ut sin CV på nätet. Du kan ange en särskild sökprofil och kontakta personerna direkt. Genom Eures-portalen för rörlighet i arbetslivet får du också tillgång till omfattande övrig information om rörlighet i arbetslivet. Du kan söka i en databas med uppgifter om levnads- och arbetsvillkor i medlemsstaterna och det finns länkar till andra webbportaler med information om överföringsmöjligheter och öppenhet när det gäller kvalifikationer samt yrkesinriktad och högre utbildning i Europa. Hur kan Eures på andra sätt ge oss tillgång till arbetsmarknaden i Europa? De offentliga arbetsförmedlingarna i EES-medlemsstaterna ansvarar för att lämna information till arbetsgivare som vill rekrytera i andra länder och till arbetstagare som vill arbeta utomlands. Tillgång ges via Eures-portalen för rörlighet i arbetslivet. I Eures ingår ett nätverk med Eures-rådgivare som kan ge aktuell och konkret information till både arbetssökande och arbetsgivare. Det finns över 700 Eures-rådgivare i de 28 EES-länderna och i Schweiz som också deltar i Eures-nätverket. Din närmaste Eures-rådgivare hittar du genom att söka på Eures webbportal för rörlighet i arbetslivet. Eures-rådgivarna erbjuder tre grundläggande tjänster information, vägledning och platsförmedling för arbetssökande och arbetsgivare. De har fackkunskaper i praktiska, juridiska och administrativa frågor som rör geografisk och yrkesmässig rörlighet. De har också tillgång till en rad informationsverktyg, bl.a. en databas med uppgifter om arbets- och levnadsvillkor i alla medlemsstater t.ex. information om arbetsmarknaden, boende, utbildning, levnadskostnader, hälso- och sjukvård, socialförsäkringslagstiftning, skatter, utbildningsmöjligheter och jämförbara kvalifikationer.

4 3 Eures-rådgivarna ger personlig service till arbetsgivare med särskilda rekryteringsbehov. Kanske företaget vill anställa personer med specifik kompetens eller genomföra en rekryteringskampanj i hela Europa för säsongsarbete. Eures-rådgivarna kan hjälpa till med att utarbeta en rekryteringsstrategi, skriva annonser och vid behov få dem översatta. Särskilt viktigt är också att de har tillgång till ett nätverk med rådgivare i 28 länder som snabbt kan svara på specifika frågor om rekrytering. Vårt företag finns nära nationsgränsen. Kan Eures hjälpa oss att riva hindren när det gäller rekrytering från grannländerna? För att ta till vara den arbetskraftspotential som finns i närområdet kan arbetsgivare i gränsregioner rekrytera även i grannländerna. Detta kan dock medföra administrativa, skatterelaterade eller juridiska problem, eftersom arbetstagaren måste hantera flera länders nationella praxis och rättssystem. Genom Eures-nätverket har gränsöverskridande nätverk skapats för att bidra till att lösa dessa problem. Idag finns mer än 20 sådana partnerskap i hela EES-området och de för samman den offentliga arbetsförmedlingen med t.ex. fackliga organisationer, arbetsgivarförbund och lokala organ. Inom dessa partnerskap utbyter de olika organisationerna information om lediga platser i gränsregioner och möjligheter till yrkesutbildning, vilket bidrar till att öppna upp regionala arbetsmarknader i gränsområden. Du kan kontakta din lokala Eures-rådgivare för att få mer information om gränsöverskridande partnerskap i din region eller hjälp att hitta lösningar på problem som rör rekrytering och rörlighet. Vad är första steget? Eures erbjuder en kostnadseffektiv och ändamålsenlig service för rekrytering inom EU. Besök först portalen för rörlighet i arbetslivet (http://europa.eu.int/eures), där du hittar din lokala offentliga arbetsförmedling eller Eures-rådgivare. Eures-rådgivarna kan ge personlig service när det gäller rekryteringsstrategin eller frågor som gäller rörlighet i arbetslivet. Det är oftast gratis för dig som arbetsgivare (beroende på den enskilda Eures-medlemmens villkor). Du kan sedan lägga ut en annons på nätet eller söka efter lämpliga kandidater i CV-databasen.

5 4 labour market? En europeisk arbetskraft för teletjänstcentraler Ett IT-företag i Irland anlitade Eures för att rekrytera personal till sin teletjänstcentral från arbetsmarknaden i Europa. Företaget erbjuder en rad olika teletjänstcentraltjänster till kunder i Irland och i utlandet. De anställda måste klara av kortvariga toppar i efterfrågan och erbjuda kunderna tjänster på flera språk. Eures-nätverket har stött företagets rekryteringskampanj genom att lägga ut platsannonser på nätdatabasen över lediga platser. Tusentals arbetssökande i hela Europa besöker Eures-portalen för rörlighet i arbetslivet, som är särskilt populär bland ungdomar som går ut skolan, unga studerande och personer som nyligen avslutat sin universitetsutbildning och söker praktik i utlandet för att öka sin kompetens. Flera hundra personer har rekryterats på det här sättet. Byggindustrin rekryterar i utlandet Ett samarbetsprojekt för de offentliga arbetsförmedlingarna i Norge och Tyskland har bidragit till att möta efterfrågan på arbetskraft inom den norska byggindustrin. Projektet inleddes 2001 i samband med att den norska offentliga arbetsförmedlingen tog initiativ för att åtgärda den allmänna bristen på kvalificerad arbetskraft inom byggindustrin. Man startade nationella utbildningsprogram för arbetslösa och utnyttjade Eures-nätverkets resurser för att kartlägga tillgången på arbetskraft och hjälpa arbetsgivarna att rekrytera i andra EES-länder. Efter ett besök i nordöstra Tyskland enades de offentliga arbetsförmedlingarna från de båda länderna om att inleda ett pilotprojekt som innebar att tyska arbetssökande först skulle få tio veckors språkutbildning och sedan erbjudande om arbete på ett norskt företag. Kostnaderna delades lika mellan arbetsförmedlingarna i Tyskland och Norge och arbetsgivaren. Tre norska arbetsgivare deltog i en rekryteringsmässa i Tyskland tillsammans med norska Eures-rådgivare som tillhandahöll information om levnads- och arbetsvillkor i Norge. Mässan besöktes av över 300 högkvalificerade arbetssökande med erfarenhet från byggindustrin. I en första omgång valdes 12 sökande ut och den första språkkursen startade i januari En andra språkkurs med 15 deltagare startade i augusti Alla 27 deltagare fick arbete och de norska företagen var mycket nöjda. Ett av företagen har fortsatt att rekrytera i utlandet på egen hand med hjälp av de kontakter som knutits och de erfarenheter som gjorts i samband med projektet.

6 04 05 Mer information om EURES kan du få här: KE SV-D Europeiska kommissionen GD Sysselsättning och socialpolitik Enhet A.3 EURES B-1049 Bryssel Du kan också besöka vår webbplats:

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Inre marknaden Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd En bättre fungerande inre marknad är nyckeln till tillväxt i EU. Michel Barnier, EU:s inremarknadskommissionär

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

Rekrytering av utländsk arbetskraft: Invandrares arbetsmiljö och anknytning till arbetsmarknaden i Sverige

Rekrytering av utländsk arbetskraft: Invandrares arbetsmiljö och anknytning till arbetsmarknaden i Sverige Rekrytering av utländsk arbetskraft: Invandrares arbetsmiljö och anknytning till arbetsmarknaden i Sverige Pernilla Andersson Joona och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Friheten att röra sig och bo i EU En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättsliga frågor 1 Den här vägledningen innehåller praktiska upplysningar

Läs mer

Ditt Europa dina rättigheter. En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad

Ditt Europa dina rättigheter. En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad Ditt Europa dina rättigheter En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad Ta reda på dina rättigheter i EU Avgiftsfritt telefonnummer (*) 00 800

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

EU-MEDBORGARNAS AGENDA

EU-MEDBORGARNAS AGENDA EU-MEDBORGARNAS AGENDA Européerna säger sin mening Rättsliga frågor Innehåll 02 EU-MEDBORGARNAS AGENDA 04 DET OFFENTLIGA SAMRÅDET OM EU-MEDBORGARSKAPET 05 Vem deltog? 07 Fri rörlighet i EU 11 Medborgare

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

Vi kommer att höra av oss till dig...

Vi kommer att höra av oss till dig... Vi kommer att höra av oss till dig... Vad du bör veta när du söker jobb i ett annat EES-land Europeiska kommissionen Vi kommer att höra av oss till dig... Vad du bör veta när du söker jobb i ett annat

Läs mer

BILAGA UTKAST TILL GEMENSAM SYSSELSÄTTNINGSRAPPORT. bifogad till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN

BILAGA UTKAST TILL GEMENSAM SYSSELSÄTTNINGSRAPPORT. bifogad till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.11.2012 COM(2012) 750 final BILAGA UTKAST TILL GEMENSAM SYSSELSÄTTNINGSRAPPORT bifogad till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN Årlig tillväxtöversikt 2013 SV SV INLEDNING

Läs mer

Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet?

Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet? EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR KOMMUNIKATION UNIT A1 / EUROPEAN ELECTIONS PROJECT TEAM Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet? Europeiska unionen (EU) fattar beslut

Läs mer

Europeiska kommissionen Inre marknaden och tjänster. Din inre marknad? En inre marknadsakt för en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi

Europeiska kommissionen Inre marknaden och tjänster. Din inre marknad? En inre marknadsakt för en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi Europeiska kommissionen Inre marknaden och tjänster Din inre marknad? En inre marknadsakt för en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi En stor mängd övrig information om Europeiska unionen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 78/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.11.2013 COM(2013) 837 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Fri rörlighet

Läs mer

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Närings-, trafik- och miljöcentralerna ANVISNING Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Servicecentren för arbetskraften Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS-

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2012 COM(2012) 391 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Genomförande

Läs mer

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln 1 Vilka omfattas av sexmånadersregeln och ettårsregeln? Du som i skattehänseende är bosatt i Sverige och som arbetar

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa EUROPA FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa Internationella programkontoret 2008 redaktör: Nina Ahlroos grafisk formgivning: Typisk Form designbyrå innehållsförteckning

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

Konkurrensverkets statistikarbete. Inga fler uppdrag till SCB att samla in statistik om offentliga upphandlingar

Konkurrensverkets statistikarbete. Inga fler uppdrag till SCB att samla in statistik om offentliga upphandlingar KKV1010, v1.3, 2012-04-18 SKRIVELSE 2015-03-13 Dnr 5/2015 1 (10) GENERALDIREKTÖREN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Konkurrensverkets statistikarbete Syftet med denna skrivelse är dels att informera

Läs mer

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE Stockholm 20 april 2010 Malena Bonnier Arbete och Sysselsättning Stockholms Stadsmission Innehåll Sammanfattning...5 Läsanvisningar....6

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

Bemanningsföretagens roll i rekryteringen av utländsk arbetskraft

Bemanningsföretagens roll i rekryteringen av utländsk arbetskraft Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier (SULCIS) Bemanningsföretagens roll i rekryteringen av utländsk arbetskraft - En del av det nordiska forskningsprojektet Labour migrants from

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer