Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hitta ett arbete i den utvidgade unionen"

Transkript

1 Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen

2 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten för personer är en av de grundläggande friheterna enligt gemenskapslagstiftningen. En del av denna frihet är rätten att bo och arbeta i en annan EU-medlemsstat. I princip har medborgare i alla EES-länder ( 1 ) därför rätt att arbeta i ett annat EES-land utan att behöva söka arbetstillstånd. För medborgarna i de länder som blev medlemmar av EU den 1 maj 2004 (utom Cypern och Malta) kan tillgången till arbetsmarknaden i de ursprungliga 18 EES-medlemsstaterna begränsas i mellan två och fem år. Vilka begränsningar som införs beror på de ursprungliga medlemsstaternas nationella lagstiftning och politik samt eventuella bilaterala avtal som slutits med enskilda nya medlemsstater. De nya medlemsstaterna får också på vissa villkor begränsa tillgången till den egna arbetsmarknaden. I praktiken betyder detta att medborgare i de nya medlemsstaterna under övergångsperioden sannolikt måste söka arbetstillstånd för att få arbeta i en av de ursprungliga medlemsstaterna. När begränsningarna enligt nationell lag löpt ut och principen om fri rörlighet för arbetstagare tillämpas i hela EES-området kan de ursprungliga medlemsstaterna inte kräva att personer från de nya medlemsstaterna skall söka arbetstillstånd för att få tillgång till arbetsmarknaden. Arbetstillstånd kan dock utfärdas även i fortsättningen i övervakningssyfte och för att samla in statistik. Ytterligare information om särskilda åtgärder som kan begränsa tillgången till arbetsmarknaden i EES finns på Eures-portalen för rörlighet i arbetslivet (http://europa.eu.int/eures) eller hos den offentliga arbetsförmedlingen i den medlemsstat där du vill arbeta. Vad behöver jag tänka på innan jag bestämmer mig för att bo och arbeta utomlands? Innan du börjar söka arbete bör du sätta dig in i läget på arbetsmarknaden i det andra landet. Arbetslösheten är fortfarande hög i EU och det är inte alltid lättare att hitta ett arbete i utlandet än i hemlandet. Men inom vissa sektorer ger arbetsmarknaden i andra länder betydligt bättre möjligheter, t.ex. när det gäller turism, tjänstesektorn (finansiella tjänster, management-konsultverksamhet, byggsektorn, IT och vissa delar av hälso- och sjukvården) samt säsongsarbete inom jordbruket. Att bo och arbeta i ett annat europeiskt land är en utmaning. Man måste t.ex. anpassa sig till en ny kultur, arbeta på ett främmande språk och lära känna nya skatte- och socialförsäkringssystem. Bästa sättet att förbereda sig är att ta reda på så mycket som möjligt om landet. Om du vill ta reda på mer om arbetsmarknadsläget och levnads- och arbetsvillkor i ett annat EES-land är det en god idé att först läsa avsnittet Leva och arbeta på Eures-portalen för rörlighet i arbetslivet. ( 1 ) Följande länder är EES-medlemsstater: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Schweiz har ett bilateralt avtal med EU om fri rörlighet för personer och deltar även i Eures-nätverket.

3 2 Kommer mina yrkeskvalifikationer att godtas i ett annat land? Reglerade yrken får utövas enbart av personer som har särskilda kvalifikationer. Det gäller bland annat advokater, revisorer, lärare, ingenjörer, sjukvårdare, läkare, tandläkare, veterinärer, farmaceuter och arkitekter. För vissa av dessa yrken har en förteckning över erkända och ekvivalenta kvalifikationer upprättats för hela EU. När det gäller andra yrken görs en bedömning av varje fall med beaktande av utbildningens längd och innehåll. Yrken som inte är reglerade kräver inga särskilda kvalifikationer. Men arbetstagaren måste givetvis följa värdlandets normala praxis för yrket, som kan vara annorlunda än hemlandets. Om du vill veta mer om hur dina nationella kvalifikationer och utbildningsbevis bedöms i ett annat EES-land kan du kontakta ditt nationella kontaktställe för frågor som rör öppenhet i fråga om yrkeskvalifikationer inom EU. Där kan du också få ett komplement till utbildningsbeviset som beskriver den kompetens du fått genom yrkesutbildningen på ett sätt som är begripligt för arbetsgivare som inte känner till din kvalifikation. Kontaktuppgifter finns på European Training Village ( 2 ) en interaktiv plattform som ger aktuell information om yrkesutbildning i EU (http://www.trainingvillage.gr/etv/). Hur söker jag arbete i utlandet? Det är kanske inte så konstigt att Eures informationsportal är den mest välbesökta på Europeiska kommissionens Europa-server. Där får du tillgång till tusentals lediga platser som utannonserats av arbetsgivare i hela Europa och heltäckande information om levnads- och arbetsvillkor och arbetsmarknadsläget i de olika EES-länderna. Du kan också lägga ut din CV på nätet och matcha din CV med de lediga platser som finns. Att utforska denna portal för rörlighet i arbetslivet kan därför vara ett bra sätt att börja söka arbete. Om du vill ha mer personlig service kan du kontakta en lokal eller regional arbetsförmedling. Dessa har ofta en Eures-rådgivare som har specialiserat sig på frågor som gäller rörlighet i arbetslivet. Eures-rådgivarna har tillgång till en rad olika informationsverktyg och kan ge råd i många olika praktiska, juridiska och administrativa frågor när det gäller att hitta och ta ett arbete i utlandet. Uppgifter om din lokala Euresrådgivare finns på Eures informationsportal. Du kan också kontakta den offentliga arbetsförmedlingen i värdlandet direkt. Som EES-medborgare har du samma rättigheter i en annan medlemsstat som landets egna medborgare (förutom de övergångsbestämmelser som tillämpas när det gäller de nya medlemsstaterna). Be att få tala med en Eures-rådgivare som har erfarenhet av att hjälpa utländska medborgare. Den offentliga arbetsförmedlingen är kanske det vanligaste sättet att hämta information om lediga platser, men det finns fler alternativ. Om du söker arbete inom ett visst yrkesområde kan du läsa platsannonser i facktidningar. Du kan också läsa platsannonser i dagstidningarna i det land du vill flytta till. De flesta större bibliotek får dessa tidningar regelbundet. ( 2 ) Se Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning.

4 3 I flera länder finns privata rekryteringsbyråer som är inriktade på tillfälligt arbete. Ta först reda på om de tar betalt för sina tjänster och kontrollera vilket slags anställningsavtal de erbjuder. Det finns också särskilda rekryteringsbyråer för vissa yrken (särskilt inom IT- och finanssektorn) och för höga chefsbefattningar. Studerande kan även besöka jobbmässor eller vända sig till yrkesvägledningscentrum. Du kan också skicka en spontan ansökan till utvalda företag. Ta först reda på så mycket du kan om företaget och ange i brevet varför du vill arbeta där och vilka kvalifikationer och erfarenheter du har. Många företag har egna webbplatser för rekrytering där du kan hämta ett ansökningsformulär. Tänk på att information om lediga platser ofta först sprids ryktesvägen och att kontaktarbete därför kan vara ett annat effektivt sätt att hitta ett arbete. Praktik i ett annat land är ett idealiskt sätt att ta reda på mer om landet och du kan dessutom söka arbete direkt. Många stora företag erbjuder praktikplatser i utlandet. Kan jag få tips om hur jag skall utforma min CV? Se till att din CV är tydlig, välstrukturerad och anpassad till det arbete du söker. CV:n och utbildningsbevisen skall vara översatta till värdlandets språk. I de flesta medlemsstater förväntar man sig att din utbildning har direkt anknytning till det arbete du söker, men i en del länder är det mindre viktigt. EU har rekommenderat en europeisk CV-mall som passar både de som har yrkesutbildning och de som har akademisk utbildning. Denna CV kan vara användbar när man söker arbete, eftersom den ger en tydlig bild av den sökandes lämplighet och kompetens över gränserna i EU. CV-mallen finns för närvarande på 13 språk. På Eures-portalen för rörlighet i arbetslivet finns en länk till webbplatsen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, där du kan hämta mallen. Hur skall jag förbereda mig inför en arbetsintervju? Att vara väl förberedd är viktigt för att det skall gå bra på intervjun. Se till att du har bakgrundsinformation om företaget och var beredd att ställa frågor om både företaget och arbetet. Du kommer säkert att få visa hur väl du behärskar värdlandets språk och hur din kompetens och dina egenskaper passar arbetsgivarens behov. Många stora företag i Europa anlitar utvärderingscentrum för att bedöma hur potentiella anställda skulle reagera i verkliga situationer.

5 4 Vilka handlingar skall jag ta med till arbetsintervjun? Oftast behövs följande: Flera exemplar av din CV på rätt språk. En översättning av ditt utbildningsbevis (för vissa arbeten i den offentliga sektorn krävs även ett bestyrkt utbildningsbevis, som oftast kan fås från din utbildningsinstitution eller det berörda departementet). Fotokopior av skolbetyg, universitetsexamen eller andra kvalifikationer. Pass eller giltigt ID-kort. Personbevis. Ditt EU-sjukförsäkringskort. Några passfoton. Kan jag överföra mina arbetslöshetsförmåner när jag flyttar till en annan EES-medlemsstat utan att ha ett erbjudande om arbete? Om du är arbetslös och vill söka arbete i ett annat EES-land kan du överföra dina arbetslöshetsförmåner i högst tre månader. Eftersom det finns stränga bestämmelser för hur och när förmåner får överföras, är det bäst att du först kontaktar din lokala arbetsförmedling eller det berörda försäkringsorganet. Om du inte hittar ett arbete inom tre månader kan du bli ombedd att lämna landet, men myndigheterna kan förlänga perioden om du kan visa att du har goda chanser att hitta ett arbete. Samma bestämmelser gäller medborgare i de länder som blev medlemmar av EU i maj 2004.

6 04 05 Mer information om Eures kan du få här: KE SV-D Europeiska kommissionen GD Sysselsättning och socialpolitik Enhet A.3 Eures B-1049 Bryssel Du kan också besöka vår webbplats:

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

EU-bestämmelser om social trygghet

EU-bestämmelser om social trygghet Uppdatering 2010 EU-bestämmelser om social trygghet Dina rättigheter när du flyttar inom Europeiska unionen Europeiska kommissionen EU-bestämmelser om social trygghet Dina rättigheter när du flyttar inom

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Vi kommer att höra av oss till dig...

Vi kommer att höra av oss till dig... Vi kommer att höra av oss till dig... Vad du bör veta när du söker jobb i ett annat EES-land Europeiska kommissionen Vi kommer att höra av oss till dig... Vad du bör veta när du söker jobb i ett annat

Läs mer

Ditt Europa dina rättigheter. En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad

Ditt Europa dina rättigheter. En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad Ditt Europa dina rättigheter En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad Ta reda på dina rättigheter i EU Avgiftsfritt telefonnummer (*) 00 800

Läs mer

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Friheten att röra sig och bo i EU En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättsliga frågor 1 Den här vägledningen innehåller praktiska upplysningar

Läs mer

HANDBOK FÖR DEN GENERELLA ORDNINGEN FÖR ERKÄNNANDE AV EXAMENSBEVIS

HANDBOK FÖR DEN GENERELLA ORDNINGEN FÖR ERKÄNNANDE AV EXAMENSBEVIS EUROPEISKA KOMMISSIONEN GD Inre marknaden FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR, LAGREGLERAD YRKESVERKSAMHET SAMT POSTTJÄNSTER Yrkesverksamhet som är lagreglerad beträffande kvalifikationer MARKT/D/8327/2001-SV Orig.:

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz.

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz. Innehåll INLEDNING 4 1. Varför behöver vi denna vägledning? 4 2. En översikt 4 DEL I: UTSÄNDNING AV ARBETSTAGARE 6 1. Vilket socialt trygghetssystem gäller för anställda som tillfälligt sänds ut till en

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

EUROPA för studie- och yrkesvägledare. en guide till information om studier och arbete i Europa

EUROPA för studie- och yrkesvägledare. en guide till information om studier och arbete i Europa EUROPA för studie- och yrkesvägledare en guide till information om studier och arbete i Europa Internationella programkontoret 2010 Redaktör: Nina Ahlroos Produktion: eddy.se ab, Visby 2010 Tryck: Elanders

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln 1 Vilka omfattas av sexmånadersregeln och ettårsregeln? Du som i skattehänseende är bosatt i Sverige och som arbetar

Läs mer

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa EUROPA FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa Internationella programkontoret 2008 redaktör: Nina Ahlroos grafisk formgivning: Typisk Form designbyrå innehållsförteckning

Läs mer

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE Stockholm 20 april 2010 Malena Bonnier Arbete och Sysselsättning Stockholms Stadsmission Innehåll Sammanfattning...5 Läsanvisningar....6

Läs mer

Några uppgifter från handboken som vi kanske kan ha nytta av

Några uppgifter från handboken som vi kanske kan ha nytta av Tidigare kunde vi ha viss hjälp av att de flesta som hade uppehållsrätt skulle registrera sig på Migrationsverket, men när detta togs bort 1 maj 2014, så ökar kravet på oss att kunna avgöra om en person

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Sysselsättning och socialpolitik

Sysselsättning och socialpolitik INSYN I EU POLITIKEN Att främja jobb, integration och socialpolitik är en god investering Sysselsättning och socialpolitik Sociala investeringar är en förutsättning för att vi ska gå starkare, mer enade

Läs mer

Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering

Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering Till läsaren Den här broschyren är avsedd för arbetstagare som avser att tillfälligt arbeta utomlands som arbetstagare utsända av en

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer