EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige"

Transkript

1 EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete

2 Supported Employment på Arbetsförmedlingen ca 450 SIUS-konsulenter anställda på Arbetsförmedlingen 21 SIUS-konsulenter specialiserade på Syn, hörsel och döv Europas största arbetsgivare Supported Employment Antalet påbörjade nya arbetssökande med SIUS-stöd Totalt antal arbetssökande med SIUS-stöd % i arbete 90 dagar efter avslutat program Utbildningsuppdrag Norge, Finland, Danmark, Estland, Armenien, Spanien, N.Irland, Italien.

3 Supported Employment på Arbetsförmedlingen Individuella mål för SIUS-konsulent 15 nya arbetssökande per år 9 st arbetssökande till anställning per år Volym för att uppnå resultat ca 30 arbetssökande per SIUS-konsulent och år.

4 Sektorsansvar Arbetsförmedlingen ska som sektorsansvarig myndighet inom arbetsmarknadspolitiken bidra till: att uppfylla de nationella handikappolitiska målen - alla personer ska ges samma möjligheter att delta i arbetslivet. arbetsförmågan hos personer med funktionshinder ska tas tillvara så att deras sysselsättningsgrad så långt som möjligt överensstämmer med befolkningens som helhet. öka funktionshindrades deltagande i förberedande utbildning och arbetsmarknadsutbildning öka arbetsgivarnas benägenhet att anställa personer med funktionshinder.

5 Strategi för en effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering Fokusera på arbete Den arbetssökandes egna resurser tas tillvara - insatser ska komplettera, inte ersätta, den sökandes egna aktiviteter. Se individens möjligheter, stärka och utveckla individens egna resurser för matchning. Vid behov ska Arbetsförmedlingen ge individuellt stöd genom ackvisition av platser för praktik och arbetsprövning och för anställningar. Coachning till jobb och Supported Employment är strukturerade och verkningsfulla metoder. SIUS-konsulenter svarar för programmet Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd. SIUS ska erbjudas individer med särskilda behov av stöd, skapa anpassade lösningar och bistå arbetsgivaren på arbetsplatsen.

6 Fakta om rekrytering 65% av arbetsgivarna använder sig att informella och andra rekryteringskanaler, där merparten sker via informella kontakter. 35% väljer att rekrytera via Arbetsförmedlingen. 40% av privata arbetsgivare och 50% av offentliga arbetsgivare överväger att anställa funktionshindrade personer

7 Målgrupp SIUS Arbetslösa arbetssökande med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga som bedöms ha behov av ett särskilt stöd inför en anställning kan få individuellt stöd från en SIUS-konsulent

8 SIUS och arbetsmarkanden Reguljär arbetsmarknad Privat arbetsmarknad Offentlig arbetsmarknad Sociala ekonomin

9 Policydokument SIUS Förutsättningar - SIUS-uppdraget ska följas upp på Arbetsförmedlingens resultatdialoger. -SIUS-konsulenten ska arbeta med tjänsterna Söka arbete och Anpassa din arbetssituation. De ska inte ha utredande uppdrag. Det är Arbetsförmedlaren som utreder och dokumenterar ärendet. -SIUS-konsulenten ska enbart arbeta med de uppgifter som ingår i den kvalitetssäkrade metoden Supported Employment. - För att kunna följa den kvalitetssäkrade metoden ska SIUS-uppdraget inte kombineras med andra uppdrag på Arbetsförmedlingen.

10 Supported Employment De fem stegen 1 Sökandeanalys 2 Ackvirering av arbetsplats 3 Arbetsanalys 4 Introduktion på arbetsplats 5 Uppföljning

11 Supported Employment Sökandeanalys Söka arbete med fördjupat stöd Första mötet Vad behöver du tänka på? Historik Inventering av tidigare dokumentation Trepartssamtal Samförstånd om fördjupat stöd eller åter till arbetsförmedlare Kartläggningssamtal Individens förutsättningar för arbete Motivation Lära känna fas

12 Arbetslivets basala krav Kunna utföra arbetsuppgifter i arbetslivet Kunna närvara Vilja att arbeta Kunna ta sig till och från arbetet Fungera på arbetsplatsen/i arbetslaget: Kunna samarbeta och arbeta tillsammans med andra Hålla tillbaka personliga behov och se till verksamheten Ha arbetsuppgifter som man själv inte väljer

13 Ackvirering vs Rekrytering Arbetsgivare med Rekryteringsbehov Rörläggare (ex) Arbetsrelaterade krav som behövs för att klara jobbet Utbildning med yrkesbevis B-körkort Erfarenhet mm.

14 Ackvirering vs Rekrytering Arbetsgivare med Rekryteringsbehov Rörläggare (ex) Utbildning med yrkesbevis B-körkort Krav som arg.giv. ofta lägger till men som inte direkt har med arbetsuppgiften att göra. Erfarenhet mm. Ytterligare krav (ex) BE el. CE körkort Engelska mm.

15 Ackvirering vs Rekrytering Arbetsgivare med Rekryteringsbehov Tre sätt att få jobb på 1 Först : Du söker själv upp arb.giv. och söker jobb. 2 Bäst: Du har bra meriter och bra betyg 3 Social: Du är trevlig och ger ett stabilt intryck. För att få jobb på egen hand krävs att du uppfyller minst två av tre ovanstående punkter. Rörläggare (ex) Utbildning med yrkesbevis B-körkort Erfarenhet mm. Ytterligare krav (ex) BE el. CE körkort Engelska mm.

16 Ackvirering vs Rekrytering Arbetsgivare med Rekryteringsbehov Tre sätt att få jobb på 1 Först 2 Bäst 3 Social Vår Arbetssökande Är oftast inte först att söka jobbet Har inte alltid bäst meriter Har ibland problem med sociala färdigheter Vår arbetssökande med behov av Fördjupat stöd Jobbet går till annan sökande. Rörläggare (ex) Utbildning med yrkesbevis B-körkort Erfarenhet mm. Ytterligare krav (ex) BE el. CE körkort Engelska mm.

17 Ackvirering vs Rekrytering Ackvirering av Arbete Tre sätt att få jobb på via Ackvirering Rörläggare 1 Först - Kontaktar arb.giv för dialog och förslag 2 Bäst Bäst lämpad för de arb.uppgifter som vi beskriver 3 Social Vid behov stöd av SIUS, SIN, coach m.fl. Vår arbetssökande med behov av Fördjupat stöd Arb.sök. Uppfyller alla tre kriterierna och får anställning

18 Ackvireringens grundprinciper Matchning med utgångspunkt från sökande analys Personlig dialog med arb.givare. Ackvirering vs Rekrytering Ackvirering av Arbete Eliminering av konkurrens Tydlig beskrivning av arbetsförmågan Anpassning av arbetsuppgifter och arbetsmiljö Stöd till arb.givare och arb.sökande Introduktionsplan Uppföljning över tid Vår arbetssökande med behov av Fördjupat stöd Rörläggare Arb.sök. Uppfyller alla tre kriterierna och får anställning Du kan inte se via telefonen!

19 Ackvirering Utgångsläge: När vår person söker jobb i konkurrens får han/hon inte jobbet Kontaktnät Ditt och/eller personens Utgå från Arbetssökandes kompetens och behov Eliminera konkurrens Personligt besök på arbetsplatsen Överenskommelse om anställning

20 Arbetsanalys Arbetskravsanalys Arbetsplatsanalys Individens förutsättningar Samlat utlåtande

21 Introduktion på arbetsplats Arbete Arbetsprövning/praktik Tydlig överenskommelse - Arbetssökande, arbetsgivare, fack osv. Personlig närvaro Naturligt stöd individuella behov Fadder? Tolkhjälp? Social färdighetsträning? Successiv nedtrappning av personligt stöd Anställningsstöd kan i vissa fall lämnas

22 Uppföljning Finna, Få och Behålla ett arbete Överenskommelse om omfattning och innehåll Behåll initiativet Släpp inte över till arbetsgivaren Håll kontakten Det kan generera fler jobb SIUS minst 12 månaders uppföljning

23 SIUS-rollen AF, FK, Kommun m.fl Arbetsgivare Arbetssökande Rätt balans med uppdragets komplexitet

24 ROLLER relationsbyggare säljare pedagog Problemlösare coach Arbetsförmedlare Rekryterare Kommunikatör Samtalspartne r Förhandlare

25 EGENSKAPER Lyhörd Coachande attityd Flexibel Säljande attityd Tålmodig Nyfiken Social/utåtriktad Lösningsfokuserad Hjälpsam Organiserad Professionell Se möjligheter och inte hinder Empatisk

26 Kontaktuppgifter Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD 1 Ibland behövs det extra kraft för att rätt person och rätt arbetsgivare ska hitta varandra och komma igång

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2015-02-20 Avser januari till december 2014 Sida: 2 av 42 Sida: 3 av 42 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2015-02-20 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter

Läs mer

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag 2008-11-20 Ungdomstorget Deltagande parter bakom projektförslag Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten Umeå gymnasieförvaltning - Viva kompetenscentrum - Ungdomscentrum - Gymnasiesärskolan

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet. - en information till dig som är arbetsgivare

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet. - en information till dig som är arbetsgivare Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare 1 2 Med hjälpmedel orkar Pontus jobba heltid Bild: Magnus Pehrsson Pontus Johansson jobbar på ett företag i Västerås

Läs mer

Till statsrådet Ylva Johansson

Till statsrådet Ylva Johansson Till statsrådet Ylva Johansson Den 30 juni 2014 beslutade Arbetsmarknadsdepartementet att tillsätta en utredning för att utreda förutsättningarna för matchningsanställningen (A 2014:D). Enligt direktivet

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Slutrapport FIRA-projektet Fler I Rehabilitering till Arbete 2012-2014

Slutrapport FIRA-projektet Fler I Rehabilitering till Arbete 2012-2014 Slutrapport FIRA-projektet Fler I Rehabilitering till Arbete 2012-2014 Ingalill Thiman Gabriella Kyndel Suzana Tomicic Meryem Comey INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 1 1 INLEDNING... 3 1.1 Förklaringar av centrala

Läs mer

RiR 2010:6. Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter

RiR 2010:6. Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter RiR 2010:6 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ISBN 978 91 7086 215 1 RiR 2010:6 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Datum: 2010-04-19

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016. Sida: 2 av 47

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016. Sida: 2 av 47 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 15 mars 2013 Sida: 2 av 47 Sida: 3 av 47 Dnr: Af - 2011/333721 Datum: 2013-03-15 Återrapportering

Läs mer

Utvärdering av Supported Employment

Utvärdering av Supported Employment Utvärdering av Supported Employment Samordningsförbundet Östra Södertörn 2011-03-17 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 UPPDRAG.........3 METOD......3 OM SUPPORTED EMPLOYMENT... 4 VAD ÄR SUPPORTED EMPLOYMENT?......4

Läs mer

Datum 2013-08-28. Motion av Liza Boëthius (V) om att anställa personer med funktionsnedsättning i kommunal verksamhet

Datum 2013-08-28. Motion av Liza Boëthius (V) om att anställa personer med funktionsnedsättning i kommunal verksamhet KS 25 9 OKTOBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hansen Gro Datum 2013-08-28 Diarienummer KSN-2013-0260 Kommunstyrelsen Motion av Liza Boëthius (V) om att anställa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Christine Fernström Projektledare 040-675 36 29 christine.fernstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-09-05 Dnr 1100723 1 (2) Personal- och arbetsgivarutskottet Ökad

Läs mer

Arbetsmarknadsdepartementets utredning Matchningsanställningennya

Arbetsmarknadsdepartementets utredning Matchningsanställningennya Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-04-20 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Arbetsmarknadsdepartementets utredning Matchningsanställningennya

Läs mer

Enkät till handläggare på arbetsförmedlingen

Enkät till handläggare på arbetsförmedlingen Bilaga 1 Enkät till handläggare på arbetsförmedlingen För att skapa oss en representativ bild av hur handläggarna både hanterar anvisning till skyddat arbete hos Samhall och hur de upplever att stödet

Läs mer

Slutrapport Arena. En förstudie inom kompetensförsörjning genom kompetensmatchning 2015-02-26 1(31) Päivi Johansson Projektledare Förstudie Arena

Slutrapport Arena. En förstudie inom kompetensförsörjning genom kompetensmatchning 2015-02-26 1(31) Päivi Johansson Projektledare Förstudie Arena Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2015-02-26 1( Päivi Johansson Projektledare Förstudie Arena 054-540 54 42, 070-001 07 24 paivi.johansson@karlstad.se Slutrapport Arena En förstudie inom kompetensförsörjning

Läs mer

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 047164-2010 Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 1 (20) 1. Återrapportering

Läs mer

LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15. Rekrytering & introduktion

LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15. Rekrytering & introduktion LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15 Rekrytering & introduktion LULEÅ KOMMUN 2015-01-01 2 (16) FÖRORD Luleå kommun rekryterar flera hundra nya medarbetare årligen. Strategisk kompetensförsörjning

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Drömmen om arbete. En studie om hur vuxenhabiliteringens kuratorer kan ge stöd till unga funktionshindrade på vägen till arbete

Drömmen om arbete. En studie om hur vuxenhabiliteringens kuratorer kan ge stöd till unga funktionshindrade på vägen till arbete Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa Drömmen om arbete En studie om hur vuxenhabiliteringens kuratorer kan ge stöd till unga funktionshindrade på vägen till arbete Vuxenhabiliteringen Fyrbodal

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

Utvärdering av C2 Projektet

Utvärdering av C2 Projektet Utvärdering av C2 Projektet Berith Westman Januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn Sidor tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 LYCKSELE Storgatan 22 fax 0950-660

Läs mer

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012 Sida: 2 av 31 2 Sida: 3 av 31 Dnr: Af 2011/414101,

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar från deltagare i samband med avslutad insats Tabell 1. Verksamheten som jag deltagit i är utformad utifrån mina behov 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer