MANUAL TILL INFOSIGN INFO-TV PROGRAMVARA INSTALLATION. 1) Installation av serverprogramvara. 2) Licensiering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MANUAL TILL INFOSIGN INFO-TV PROGRAMVARA INSTALLATION. 1) Installation av serverprogramvara. 2) Licensiering"

Transkript

1 MANUAL TILL INFOSIGN INFO-TV PROGRAMVARA INSTALLATION 1) Installation av serverprogramvara 2) Licensiering 3) Lägga till bildskärmar till förvaltningen 4) Anslutning av spelare till befintlig bildskärm 5) Installation eller uppgradering av spelare 6) Felsökning av anslutningsproblem 7) Uppdateringar eller buggfixar ANVÄNDNING 1) Användarnivåer 2) Användarspecifik konfiguration och standardinställningar 3) Specifikation av användarprofil DISPLAYVAL SKÄRMDELNING 1) Skapa en underskärm 2) Layout på underskärm 3) Scheman för underskärm SCHEMALÄGGNING AV INNEHÅLL PUBLICERING AV OFFICE-FILER 1) Förebyggande av att element saknas eller blir felaktiga 2) Inställning av SYNKRONISERING AV FILER FAQ FRÅGOR TEKNISK SUPPORT

2 INSTALLATION 1) Installation av serverprogramvara Installationskrav för Windows Server 2003 eller senare, Windows XP eller senare arbetsstation eller virtuell server. Serverandel kan även fås i Saas molntjänst. Hårddiskutrymme på 10 GB min. 2 GB RAM. Undersök innan installation att Windows IIS-tjänsten inte är aktiverad (tryck Win R och skriv services.msc, i listan över tjänster avaktivera webbpubliceringstjänst.) Ladda ner Installerlänken nedan. Starta installationsprogrammet tryck nästa / ok på alla frågor. Installera apache och mysql tjänster. När installationen är klar starta om datorn. Om du hoppade över några steg eller försöker installera på annan plats plats än standardplatsen C: \ så fungerar inte systemet korrekt. Om installationen gick OK, kan du logga in på administrationssidan via webbläsaren från server ip/rc eller från samma dator via localhost/rc. 2) Licensiering Licensiering krävs för att kunna skapa skärmbilder. Varje skärm måste ha en separat licens. Licensiering görs genom att på kontrollpanelen välja förvaltning/administration och därifrån öppna "my licensee" i den övre listen. Kopiera och skicka licensnyckel till och du kommer att få en aktiverad licens tillbaka. Det aktiverade licensen laddas ned till nedladdningsfönstret. Efter detta är programvaran klar att använda och du kan lägga till det antal licenser som överensstämmer med antalet förvaltningsskärmar. 3) Lägga till bildskärmar till förvaltningen Att lägga till bildskärmar sker genom admin/förvaltning. Välj bildlskärm, och fortsätt till botten> ny display. Då öppnas bildskärmens definitioner. Du kan här ge bildskärmen ett eget namn genom att i zonnamn ändra till önskat namn. Tryck sedan i slutet av listan på spara (för andra skärminställningar se anvisningarna). Det går att återvända till tidigare inställningar senare om det behövs. Detta kan upprepas och man kan namnge det antal skärmar man har licens för. 4) Anslutning av spelare till befintlig bildskärm Till spelaren behövs serverns ip-adress samt spelar-id som motsvarar skärmen som skapats i förvaltningen. Med denna information kan spelaren ansluta till servern. Det spelar-id som krävs erhålls om man trycker på kontrollpanelen på status vid signalen för trafik. Ett alternativt tillvägagångssätt är att tillhandahålla ett custom ID som visas på sidan av skärmen. Custom-ID är ett säkrare sätt att skapa igenkänning mellan spelare och monitorn om de bara kan kommunicera med varandra. Serveradress och användarnam ges i spelarens config.in. Detta hittar du via spelarens skrivbordsikon spelarkonfiguration (om spelaren är i presentationsläge får man fram skrivbordsläge genom att trycka på Windows-tangenten eller CTRL F4 och sedan stoppa spelar skrivbordsikonen. På en Linux-enhet kommer man till helskärmsläge genom att trycka på F11, eller trycka på höger musknapp och välja växla helskärm). Config.in till Linuxenheter finns i mappen Dokument.

3 Confi.ins serveradress finns på Host = kom ihåg att spara/ rc framför ip. Om man använder custom ID skriver man på denna post ;ScreenId och confin.in och i slutet av listan hittar man Screen Code = custom kan man ange custom id som har rätt definition från displayen. Kryssa för force i enhetshanteraren i samband med custom ID. 5) Installation av Windows programvara för spelare Playerprogram kan installeras på Windows XP, 7, 8, eller 8,1 datorer, och till det finns ett färdigt installationsprogram. Installationsprogrammet finns tillgängligt separat. För varje server och spelare/skärm id kommer justeringarna automatiskt om servern har definierats i spelaren och om spelarprogrammet installeras därifrån. Om du använder en molntjänst har detta ställts in för dig. I serverinställningarna ges i spelarinstallation serverns IP-adressåt båda hållen. Sedan kan du installera eller uppgradera spelarrogrammet genom att trycka på installera spelare på visningslistan, och på så sätt kommer spelar ID eller custom-id-inställningar uppdateras automatiskt. I InfoSigns spelare finns oftast programvaran förinstallerad på enheten och spelaren bör ges både server IP och spelar-id. Under installationen av spelaren lönar det sig att undersöka spelarens klocka och ställa in den så att schemaläggningen fungerar korrekt. Till spelaren rekommenderas IE10 webbläsare. IE8 webbläsare är inte kompatibel med HTML5 som kan orsaka IE problem med innehållet. Om det inte går att uppdatera IE8 lönar det sig att starta alla schemalagda uppgifter gjorts i windows varje natt vilket förhindrar felmeddelanden på skärmen eller stör statusen. Det är bra att göra spelar- och nätverksinställningar innan du fäster den till väggen. Om dessa inställningar görs vid ett senare tillfälle är en usb-förlängningskabel bra hjälp till tangentbordet och musen. Som standard har spelaren RDC och VNC fjärråtkomst. Om tillgång till nätverket och dess IPadress är känd för kan spelarkonfigurationsinställningar göras även från avstånd. När man startar spelarprogrammet och anslutningarna är ok och statuslampan lyser grönt i kalenderhantering är spelaren redo att ta emot schemainnehåll. 6) Felsökning av anslutningsproblem -kontrollera om det går att logga in på webbläsaren från spelaren. Du kan kopiera url:n från config.in för att säkerställa att den är korrekt. -behövs proxies: till spelaren lägg till config.ini punkt Proxy = och till det den proxy som behövs. -Spelaren har även loggfiler. Det som i loggen syns som curl 7 eller curl error, hänvisar till anslutningsproblem. Infospelarprogrammet använder curl protokoll föratt ladda ner innehållet från servern. 7) Uppdateringar eller buggfixar 1) Ta en säkerhetskopia: Apache och MySQL för att stoppa tjänsten kopia av server c: \ www \ RC-och C: \ xampp \ mysql mapp för säkerhetskopiering som kan återställas om ett problem uppstår efter uppdateringen. Starta kopian efter Apache och MySQL för att starta tjänsten igen.

4 2) ladda ner uppdateringinstallatione till servern och ta bort alla extra kontroller från menyn och börja uppdateringen VIKTIGT! När installationsprogrammet för uppdateringen kommer att be dig att behålla den gamla databasinformationen ska du svara JA Om något går fel, och det uppstår problem, kan du enkelt återgå till den gamla versionen, genom att stoppa Apache- och MySQLprocesserna och ta tillbaka de gamla rc och mysql mapparna och starta om apache- och mysqlprocesserna. ANVÄNDNING 1) Användarnivåer Användare kan lägga till och hantera förvaltningssidan. Välj användarhantering och knappen "ny" i slutet av formuläret för att skapa en ny användare. Adminnivåerna är administratör, lokal administratör och användare. Administratören har tillgång till hela systemet, och möjligheten att skapa alla andra användarnivåer och för att lägga till bildskärmar i systemet. Lokal administratör är huvudadministratör till ett begränsat antal skärmar. Den lokala administratören kan inte skapa nya administratörer. Med hjälp av en lokal administratör kan den faktiska administratören "outsourca" förvaltningen för ett specifikt område, till exempel om företaget har flera fabriker kan lokala administratörsrättigheter ges till en fabrik eller avdelning. Den lokala administratören kan göra mer och administrera övriga användare. När en ny användare skapas definierar men hans användarnivå, samt väljer de skärmbilder eller delar (underskärmbilder) som användaren har rätt att skapa innehåll till. När en användare loggar in på sitt användarnamn kan han bara se de / underskärmbilder som de har fått rättigheter till. Användaren tilldelas ett eget galleri där han kan lagra innehållet och där innehållet som använts i schemat kan lagras för senare användning. Detta galleri är användarspecifikt. Om du vill att flera användare använder samma galleri, kan dessa användare använda samma användarkonto. Det finns inga begränsningar i programmet vad gäller användarkontn Även om samma användarkonto används av flera individer registrerar programmet alla IP-adresser från vilka innehåll har skapats så man kan framgångsrikt spåra eventuellt missbruk. 2) Användarspecifik konfiguration och standardinställningar Dessa egenskaper kan tilldelas per display som kan hittar på displayens undersida. De användarspecifika egenskaperna om sådana givits upphäver displayspecifika egenskaper. -Standardtimer: här kan man definiera timerns snabbfunktion genom att trycka på displayens och direkt få tiden Standardbakgrund: användarspecifik bakgrundsbild eller färg. När man markerat den kan användaren till exempel skriva text direkt på bakgrunden utan att först ha valt den. Textinställningar: man kan bestämma standardtypsnitt till ett användarkonto

5 Sidlängd på dokumentet: här kan man bestämma hur snabbt office dokument såväl som power point presentationer eller pdf-filer ska ändras 3) Användarprofilinställningar vilket kan vara verksamhetsspecifika tilläggsdefinitioner -Tillåt att uppladdning av innehåll till en gemensam mapp Galleridelen av programmet ger möjlighet att skapa offentliga mediamappar till vilka alla användare har tillgång. Vanligtvis har vanliga användare inte rätt att ladda ner innehållet hit, men här lagras mallar, eller något material som administratörer har laddat ner till alla användare. -Specialkommandon Rättigheter till systemkommandon. -Användarspecifika inställningar Rätten att ändra lösenordet och standardinställningarna samt lägga till underskärmar. - rätt till bestämning av användarprofil Normalt ges inte användare rättighet att ändra profilinställningar

6 DISPLAYINSTÄLLNINGAR Upplösning Du kan ställa in önskad upplösning för displayen. Den vanligaste upplösninginställningen är för horisontell display 1366x768 och för vertikal display 768x1366. Inställning av upplösningen förenklas om man förhandsgranskar visningen i så realistiska bildförhållanden som möjligt. Du bör kontrollera spelarens upplösningsinställning i samband med första installationen. Displayens standardinställningar. Under användare finns samma inställningar som displayens standardinställningar. Användarspecifika inställningar display användardefinierade specifikationer om de definierats. SKÄRMDELNING 1) Skapa en underskärm Huvudskärmen kan delas upp i flera delar. Om man inte har skapat underskärmar i huvudskärmen kan sådana skapas i displayens administration. Välj delad huvudskärm och i skärminställningar kan du hitta en knapp "ny underskärm." Genom att trycka på den kan man längst ner på formuläret se antalet underskärmar där man kan definiera 1-10 underskärmar samtidigt. Detta kan upprepas så att antalet underskärmar kan vara mer än 10 Vanligtvis räcker dock 4 underskärmar. Underskärmen kommer att visas under huvudskärmen i kalendern och de kan namnges som önskas, precis som huvudskärmen. 2) Layout på underskärm Delade kärmar kan schemaläggas genom att på huvudskärmens schemafönstret välja schematypen "delad skärm" (multi zon) status. Efter detta visas en layout struktur i schemafönstret. Man kan skapa en egen layout med drag-and-drop. En egen layoutstruktur kan också sparas i "spara layout" och de befintliga kan återställas i "ladda layouten från". Sparade layouter kan överföras till en annan skärm som har samma antal underskärmar. Om layoutenstrukturen är schemalagd kommer också de att lagras och kan överföras till en annan display. 3) Scheman för underskärm På en delad skärm fungerar huvudskärmen som grund för underskärmen och själva schemainnehållet visas på underskärmen. Underskärmen har samma schemamöjligheter som huvudskärmen flera samtidiga timers, prioriteringar, etc. Huvudskärmens delade skärm kan också schemaläggas att ta slut för att ersättas av den planerade, men inte den delade skärmens schema. Man kan inte samtidigt dela in skärmen och inte ha delad skärm schema tidslinje under varandra men de kan delas in i den första raden och därefter inte indelad.

7 INNEHÅLLSSCHEMAN Rekommenderade webbläsartyper för att hantera IE9 eller högre, är Firefox 3.6 eller senare, eller Chrome. Logga in i systemet med en egen webbläsare, och välj språk Ett schema i kalendern gör man genom att trycka på skärmens namn eller genom att dra ett tidsintervall från kalendern och då öppnas schemafönstret. Tankar kan ändras genom drag-and-drop från botter eller genom att justera från schemafönstret som öppnas med ett klick i schemabalken. Kalendern visar en vecka i taget och man kan gå framåt och bakåt i tiden. Tryck på F5 för att snabbt återgå till nuläge som den röda vertikala linjen i kalendern representerar. Schemat kan ha tre olika prioritet låg, normal och hög. Samma nivå av schemat visas samtidigt. Innehåll kan laddas ner direkt till din kalender från din dator (ny fil), synkroniseras från nätet (ny url), eller väljas ur mediegalleriet samt textbiblioteket. Vajre schema kan ha sin egen tidslinje eller så kan man kombinera fler filer till samma schema för att visas efter varandra. Fler funktioner -Mångsidig redigering av texter och tillägg eller rss flödesmallar och på filerna kan RSS-flödet justeras genom antalet titlar per sida samt typsnitt och inställningar. RSS-flödet kan också flyttas i en vald riktning eller bytas med lika stora intervall i displayen. - Delade skärmar kan schemaläggas genom att man på huvudskärmens schemfönster väljer "delad skärm"-läge. Om huvudskärmen inte är delad, kan den delas på admin sidan manage displays> välj delad skärm> underskärmar - Färdiga layout mallar för delade skärmar kan laddas ner eller så kan man spara skapade (t.ex. produktion, reception, besökare, meny...). - Från text-biblioteket kan man välja från färdiga textmallar direkt till bakgrunden -Standardtidsinställningar, fabriksinställningar och standardbakgrunder kan justeras av användaren eller på varje skärm. När du loggar in på administration ä dessa uppgifter förvalda. - Schemaläggning av systemkommandon som player reboot - Snabbmeddelanden ovanpå den befintliga visningen -Till mediagallleriet kan man lägga till filer och länkar eller mallar - Från text-galleriet kan man välja från förvalda texter som kan redigeras ytterligare - Schema för vissa sidor av ett officedokument

8 SCHEMA FÖR SNABBMEDDELANDEN Snabbmeddelanden har egna scheman och egen tidslinje i slutet av kalendervyn. Snabbmeddelandena kommer som rullande text ovanpå den schemalagda. Schemaläggning av snabbmeddelande görs genom att på huvudpanelen välja snabbmeddelanden. Skapade snabbmeddelanden kan redigeras eller tas bort genom att välja deras tidslinje och öppna schemat med ett klick.

9 PUBLICERING AV OFFICE-FILER Alla Office-filer kan inte alltid ändras då de formateras till ett webb-kompatibelt format så att de i första hand visas på plattformsoberoende spelare (inklusive Linux) och webbapplikationer. Serverprogrammet använder Open Office för att konvertera och i Office-filer kan det finnas inslag som Open Office inte känner igen (ofta element som inte bara är bilder kan orsaka problem som Open Office inte kan tolka). Dessutom försämras bildupplösningen något i konverteringen till webkompatibelt format. Det är bra att vara uppmärksam på, speciellt om man använder stora skärmar som är tänkta att ses på nära håll. 1) Förebyggande av att element saknas eller blir felaktiga 1) Spara som format. Till Office-filer kan man välja att spara i format. Detta alternativ att spara skapar en fil och inte mappar av XML inställningar som Open Office kanske inte alltid tolkar på rätt sätt.. Olika versioner av Office har olika inställnngar som omvandlas till ett standardformat för lagring av format 2) Elemant som flyttats fån annan plats (plug-ins som tabeller), läggs till som bild. 3) Om ovanstående inte hjälper, kan man t.ex. spara den som PowerPoint-bild och flytta bilderna för sig eller spara mp4 video format. Filen kan också sparas i PDF-format, då elimineras kvalitetsproblemen oftast. 2) Inställning av sidhastighet och publicering av Office-filer. Office-filer, inklusive PDF laddas direkt in i programmet, och till powerpoint sidor behöver man till exempel inte ändra tidsinställningarna i programmet. Programmet ger powerpoint sidor som standardtid på visningen 10 s som kan ändras från adminsidan. Programmet beräknar automatiskt utifrån detta en sammanlagd tid för hela filen. När man gör schemat kan man fortfarande i detta läge byta från sida till sida. Sidinställningarna kan ändras, t.ex. på Office-filer kan man ge följande tillägg: Sidor 7-10:15, 12-14, eller så här visas sidorna 7-10 och mellan dem 15 s intervall och sidorna visas med 10 sekunders mellanrum.

10 SYNKRONISERING AV FILER Programmet har en synkroniseringsfunktion med vilken man kan synkronisera filer till schemat. Detta schema görs med ny url och t.ex. url / pdf-länk. Servern kan vara en annan och filen kan placeras på olika platser, men den begränsande faktorn att apache kan läsa filen via http med tillräcklig behörighet (molnserver). Om problem uppstår kan man först synka filen eller mappen info till servern på en mapp som "doc" c: \ www \ src \ doc jasieltä länka till tidsfördröjningen (man kan ge mappen rätt att extrahera den anslutna filen till en mapp). På detta sätt uppdateras filen automatiskt först från en mapp på informationsservern och sedan vidare via ett schema till skärmarna. FAQ Hur får jag en youtube video att starta automatiskt, och öppna som helskärm? kopiera videokoden från youtube t.ex.. SWqm047ItnA och lägg in den i länken nedan Jag har schemalagt en webbsida på en delad skärm men den syns bara delvis. Programmet visar externa länkar utan att ändra dem. Displayen har IE fel då och då. Kontrollera att spelaren har IE9 eller senare installerad. Om IE8 inte håller jämna steg med schemalagda uppgifter i Windows kan det löna sig att ställa in en omstart varje natt. IE8 webbläsaren saknar stöd för HTML5 element. Skärmen blir svart i ett par timmar efter presentation och startar inte till ett nytt schema. Kontrollera skärmens inställningar. Ofta har skärmen egna energisparprogram som kan bryta strömmen på displayen efter en viss tid. T.ex. Slå av Samsungs eko-läge. Kontrollera även att spelaren inte visar fel tid. Denna information erhålls genom att trycka på displayens kontroll av statusljus. TEKNISK SUPPORT Begäran om support 24/7 Skicka in frågor och begäran om support Svarstid på supportärenden är oftast under 24 timmar. Meddela versionsnummer på den enhet som har problem (versionsnummer fås på bakom kontrollpanelens titel).

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24

Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24 Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24 Lathund skolplattform - lärare En lathund för att komma igång med Skolplattformen. Den är ett pågående arbete och förnyas efterhand (se

Läs mer

Administratörshandbok Online

Administratörshandbok Online Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken

Läs mer

FileMaker Server 9. Startbok

FileMaker Server 9. Startbok FileMaker Server 9 Startbok 2007, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör FileMaker, Inc. och

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

Att komma igång. Manual för pdffactory Pro 3.x Sida 1 av 22

Att komma igång. Manual för pdffactory Pro 3.x Sida 1 av 22 Manual för pdffactory Pro 3.x Sida 1 av 22 Att komma igång pdffactory är en drivrutin för skrivare. Det betyder att du måste skriva ut till den, precis som du skriver ut till andra skrivare. De flesta

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-10-11

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-10-11 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-10-11 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppbyggnad...4 Logga in NYTT!...4 Växla mellan organisationer i inloggat läge NYTT!...4 ImageVault...5 Föreningsinfo-fliken...9

Läs mer

Ytterligare program. Nokia N70-1

Ytterligare program. Nokia N70-1 Ytterligare program Nokia N70-1 OM TILLÄGGSPROGRAM FÖR DIN NOKIA N70 I det här säljpaketet hittar du en RS-MMC (Reduced-Size Dual Voltage MultiMediaCard) med dubbel spänning som innehåller andra program

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Bruksanvisning för USB Station 2

Bruksanvisning för USB Station 2 Dokument-ID Syno_UsersGuide_US2_20111027 Innehållsförteckning Kapitel 1: Det här är din USB Station 2 Kapitel 2: Kom igång med DiskStation Manager Installera USB Station 2... 6 Logga in till Synology DiskStation

Läs mer

Webforum Teamwork & Professional Manual

Webforum Teamwork & Professional Manual Webforum Teamwork & Professional Manual Senast uppdaterad: 2015-03-11 Innehåll Inledning... 5 Inloggning... 5 Glömt ditt personliga lösenord?... 6 Webbarbetsplatsens layout... 7 Sidhuvud... 8 Min profil...

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

NetSupport Notify Handbok

NetSupport Notify Handbok NetSupport Notify Handbok COPYRIGHT (C) för handbok 2015 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport Ltd. förbehåller

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Administratörshandbok

Administratörshandbok Administratörshandbok Version 4.10 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA http://www.ep.se Administratörshandbok för EPiServer 4.10 Rev A Skapad den 3 april 2003 Senast sparad den 24 juni

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer