MANUAL TILL INFOSIGN INFO-TV PROGRAMVARA INSTALLATION. 1) Installation av serverprogramvara. 2) Licensiering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MANUAL TILL INFOSIGN INFO-TV PROGRAMVARA INSTALLATION. 1) Installation av serverprogramvara. 2) Licensiering"

Transkript

1 MANUAL TILL INFOSIGN INFO-TV PROGRAMVARA INSTALLATION 1) Installation av serverprogramvara 2) Licensiering 3) Lägga till bildskärmar till förvaltningen 4) Anslutning av spelare till befintlig bildskärm 5) Installation eller uppgradering av spelare 6) Felsökning av anslutningsproblem 7) Uppdateringar eller buggfixar ANVÄNDNING 1) Användarnivåer 2) Användarspecifik konfiguration och standardinställningar 3) Specifikation av användarprofil DISPLAYVAL SKÄRMDELNING 1) Skapa en underskärm 2) Layout på underskärm 3) Scheman för underskärm SCHEMALÄGGNING AV INNEHÅLL PUBLICERING AV OFFICE-FILER 1) Förebyggande av att element saknas eller blir felaktiga 2) Inställning av SYNKRONISERING AV FILER FAQ FRÅGOR TEKNISK SUPPORT

2 INSTALLATION 1) Installation av serverprogramvara Installationskrav för Windows Server 2003 eller senare, Windows XP eller senare arbetsstation eller virtuell server. Serverandel kan även fås i Saas molntjänst. Hårddiskutrymme på 10 GB min. 2 GB RAM. Undersök innan installation att Windows IIS-tjänsten inte är aktiverad (tryck Win R och skriv services.msc, i listan över tjänster avaktivera webbpubliceringstjänst.) Ladda ner Installerlänken nedan. Starta installationsprogrammet tryck nästa / ok på alla frågor. Installera apache och mysql tjänster. När installationen är klar starta om datorn. Om du hoppade över några steg eller försöker installera på annan plats plats än standardplatsen C: \ så fungerar inte systemet korrekt. Om installationen gick OK, kan du logga in på administrationssidan via webbläsaren från server ip/rc eller från samma dator via localhost/rc. 2) Licensiering Licensiering krävs för att kunna skapa skärmbilder. Varje skärm måste ha en separat licens. Licensiering görs genom att på kontrollpanelen välja förvaltning/administration och därifrån öppna "my licensee" i den övre listen. Kopiera och skicka licensnyckel till och du kommer att få en aktiverad licens tillbaka. Det aktiverade licensen laddas ned till nedladdningsfönstret. Efter detta är programvaran klar att använda och du kan lägga till det antal licenser som överensstämmer med antalet förvaltningsskärmar. 3) Lägga till bildskärmar till förvaltningen Att lägga till bildskärmar sker genom admin/förvaltning. Välj bildlskärm, och fortsätt till botten> ny display. Då öppnas bildskärmens definitioner. Du kan här ge bildskärmen ett eget namn genom att i zonnamn ändra till önskat namn. Tryck sedan i slutet av listan på spara (för andra skärminställningar se anvisningarna). Det går att återvända till tidigare inställningar senare om det behövs. Detta kan upprepas och man kan namnge det antal skärmar man har licens för. 4) Anslutning av spelare till befintlig bildskärm Till spelaren behövs serverns ip-adress samt spelar-id som motsvarar skärmen som skapats i förvaltningen. Med denna information kan spelaren ansluta till servern. Det spelar-id som krävs erhålls om man trycker på kontrollpanelen på status vid signalen för trafik. Ett alternativt tillvägagångssätt är att tillhandahålla ett custom ID som visas på sidan av skärmen. Custom-ID är ett säkrare sätt att skapa igenkänning mellan spelare och monitorn om de bara kan kommunicera med varandra. Serveradress och användarnam ges i spelarens config.in. Detta hittar du via spelarens skrivbordsikon spelarkonfiguration (om spelaren är i presentationsläge får man fram skrivbordsläge genom att trycka på Windows-tangenten eller CTRL F4 och sedan stoppa spelar skrivbordsikonen. På en Linux-enhet kommer man till helskärmsläge genom att trycka på F11, eller trycka på höger musknapp och välja växla helskärm). Config.in till Linuxenheter finns i mappen Dokument.

3 Confi.ins serveradress finns på Host = kom ihåg att spara/ rc framför ip. Om man använder custom ID skriver man på denna post ;ScreenId och confin.in och i slutet av listan hittar man Screen Code = custom kan man ange custom id som har rätt definition från displayen. Kryssa för force i enhetshanteraren i samband med custom ID. 5) Installation av Windows programvara för spelare Playerprogram kan installeras på Windows XP, 7, 8, eller 8,1 datorer, och till det finns ett färdigt installationsprogram. Installationsprogrammet finns tillgängligt separat. För varje server och spelare/skärm id kommer justeringarna automatiskt om servern har definierats i spelaren och om spelarprogrammet installeras därifrån. Om du använder en molntjänst har detta ställts in för dig. I serverinställningarna ges i spelarinstallation serverns IP-adressåt båda hållen. Sedan kan du installera eller uppgradera spelarrogrammet genom att trycka på installera spelare på visningslistan, och på så sätt kommer spelar ID eller custom-id-inställningar uppdateras automatiskt. I InfoSigns spelare finns oftast programvaran förinstallerad på enheten och spelaren bör ges både server IP och spelar-id. Under installationen av spelaren lönar det sig att undersöka spelarens klocka och ställa in den så att schemaläggningen fungerar korrekt. Till spelaren rekommenderas IE10 webbläsare. IE8 webbläsare är inte kompatibel med HTML5 som kan orsaka IE problem med innehållet. Om det inte går att uppdatera IE8 lönar det sig att starta alla schemalagda uppgifter gjorts i windows varje natt vilket förhindrar felmeddelanden på skärmen eller stör statusen. Det är bra att göra spelar- och nätverksinställningar innan du fäster den till väggen. Om dessa inställningar görs vid ett senare tillfälle är en usb-förlängningskabel bra hjälp till tangentbordet och musen. Som standard har spelaren RDC och VNC fjärråtkomst. Om tillgång till nätverket och dess IPadress är känd för kan spelarkonfigurationsinställningar göras även från avstånd. När man startar spelarprogrammet och anslutningarna är ok och statuslampan lyser grönt i kalenderhantering är spelaren redo att ta emot schemainnehåll. 6) Felsökning av anslutningsproblem -kontrollera om det går att logga in på webbläsaren från spelaren. Du kan kopiera url:n från config.in för att säkerställa att den är korrekt. -behövs proxies: till spelaren lägg till config.ini punkt Proxy = och till det den proxy som behövs. -Spelaren har även loggfiler. Det som i loggen syns som curl 7 eller curl error, hänvisar till anslutningsproblem. Infospelarprogrammet använder curl protokoll föratt ladda ner innehållet från servern. 7) Uppdateringar eller buggfixar 1) Ta en säkerhetskopia: Apache och MySQL för att stoppa tjänsten kopia av server c: \ www \ RC-och C: \ xampp \ mysql mapp för säkerhetskopiering som kan återställas om ett problem uppstår efter uppdateringen. Starta kopian efter Apache och MySQL för att starta tjänsten igen.

4 2) ladda ner uppdateringinstallatione till servern och ta bort alla extra kontroller från menyn och börja uppdateringen VIKTIGT! När installationsprogrammet för uppdateringen kommer att be dig att behålla den gamla databasinformationen ska du svara JA Om något går fel, och det uppstår problem, kan du enkelt återgå till den gamla versionen, genom att stoppa Apache- och MySQLprocesserna och ta tillbaka de gamla rc och mysql mapparna och starta om apache- och mysqlprocesserna. ANVÄNDNING 1) Användarnivåer Användare kan lägga till och hantera förvaltningssidan. Välj användarhantering och knappen "ny" i slutet av formuläret för att skapa en ny användare. Adminnivåerna är administratör, lokal administratör och användare. Administratören har tillgång till hela systemet, och möjligheten att skapa alla andra användarnivåer och för att lägga till bildskärmar i systemet. Lokal administratör är huvudadministratör till ett begränsat antal skärmar. Den lokala administratören kan inte skapa nya administratörer. Med hjälp av en lokal administratör kan den faktiska administratören "outsourca" förvaltningen för ett specifikt område, till exempel om företaget har flera fabriker kan lokala administratörsrättigheter ges till en fabrik eller avdelning. Den lokala administratören kan göra mer och administrera övriga användare. När en ny användare skapas definierar men hans användarnivå, samt väljer de skärmbilder eller delar (underskärmbilder) som användaren har rätt att skapa innehåll till. När en användare loggar in på sitt användarnamn kan han bara se de / underskärmbilder som de har fått rättigheter till. Användaren tilldelas ett eget galleri där han kan lagra innehållet och där innehållet som använts i schemat kan lagras för senare användning. Detta galleri är användarspecifikt. Om du vill att flera användare använder samma galleri, kan dessa användare använda samma användarkonto. Det finns inga begränsningar i programmet vad gäller användarkontn Även om samma användarkonto används av flera individer registrerar programmet alla IP-adresser från vilka innehåll har skapats så man kan framgångsrikt spåra eventuellt missbruk. 2) Användarspecifik konfiguration och standardinställningar Dessa egenskaper kan tilldelas per display som kan hittar på displayens undersida. De användarspecifika egenskaperna om sådana givits upphäver displayspecifika egenskaper. -Standardtimer: här kan man definiera timerns snabbfunktion genom att trycka på displayens och direkt få tiden Standardbakgrund: användarspecifik bakgrundsbild eller färg. När man markerat den kan användaren till exempel skriva text direkt på bakgrunden utan att först ha valt den. Textinställningar: man kan bestämma standardtypsnitt till ett användarkonto

5 Sidlängd på dokumentet: här kan man bestämma hur snabbt office dokument såväl som power point presentationer eller pdf-filer ska ändras 3) Användarprofilinställningar vilket kan vara verksamhetsspecifika tilläggsdefinitioner -Tillåt att uppladdning av innehåll till en gemensam mapp Galleridelen av programmet ger möjlighet att skapa offentliga mediamappar till vilka alla användare har tillgång. Vanligtvis har vanliga användare inte rätt att ladda ner innehållet hit, men här lagras mallar, eller något material som administratörer har laddat ner till alla användare. -Specialkommandon Rättigheter till systemkommandon. -Användarspecifika inställningar Rätten att ändra lösenordet och standardinställningarna samt lägga till underskärmar. - rätt till bestämning av användarprofil Normalt ges inte användare rättighet att ändra profilinställningar

6 DISPLAYINSTÄLLNINGAR Upplösning Du kan ställa in önskad upplösning för displayen. Den vanligaste upplösninginställningen är för horisontell display 1366x768 och för vertikal display 768x1366. Inställning av upplösningen förenklas om man förhandsgranskar visningen i så realistiska bildförhållanden som möjligt. Du bör kontrollera spelarens upplösningsinställning i samband med första installationen. Displayens standardinställningar. Under användare finns samma inställningar som displayens standardinställningar. Användarspecifika inställningar display användardefinierade specifikationer om de definierats. SKÄRMDELNING 1) Skapa en underskärm Huvudskärmen kan delas upp i flera delar. Om man inte har skapat underskärmar i huvudskärmen kan sådana skapas i displayens administration. Välj delad huvudskärm och i skärminställningar kan du hitta en knapp "ny underskärm." Genom att trycka på den kan man längst ner på formuläret se antalet underskärmar där man kan definiera 1-10 underskärmar samtidigt. Detta kan upprepas så att antalet underskärmar kan vara mer än 10 Vanligtvis räcker dock 4 underskärmar. Underskärmen kommer att visas under huvudskärmen i kalendern och de kan namnges som önskas, precis som huvudskärmen. 2) Layout på underskärm Delade kärmar kan schemaläggas genom att på huvudskärmens schemafönstret välja schematypen "delad skärm" (multi zon) status. Efter detta visas en layout struktur i schemafönstret. Man kan skapa en egen layout med drag-and-drop. En egen layoutstruktur kan också sparas i "spara layout" och de befintliga kan återställas i "ladda layouten från". Sparade layouter kan överföras till en annan skärm som har samma antal underskärmar. Om layoutenstrukturen är schemalagd kommer också de att lagras och kan överföras till en annan display. 3) Scheman för underskärm På en delad skärm fungerar huvudskärmen som grund för underskärmen och själva schemainnehållet visas på underskärmen. Underskärmen har samma schemamöjligheter som huvudskärmen flera samtidiga timers, prioriteringar, etc. Huvudskärmens delade skärm kan också schemaläggas att ta slut för att ersättas av den planerade, men inte den delade skärmens schema. Man kan inte samtidigt dela in skärmen och inte ha delad skärm schema tidslinje under varandra men de kan delas in i den första raden och därefter inte indelad.

7 INNEHÅLLSSCHEMAN Rekommenderade webbläsartyper för att hantera IE9 eller högre, är Firefox 3.6 eller senare, eller Chrome. Logga in i systemet med en egen webbläsare, och välj språk Ett schema i kalendern gör man genom att trycka på skärmens namn eller genom att dra ett tidsintervall från kalendern och då öppnas schemafönstret. Tankar kan ändras genom drag-and-drop från botter eller genom att justera från schemafönstret som öppnas med ett klick i schemabalken. Kalendern visar en vecka i taget och man kan gå framåt och bakåt i tiden. Tryck på F5 för att snabbt återgå till nuläge som den röda vertikala linjen i kalendern representerar. Schemat kan ha tre olika prioritet låg, normal och hög. Samma nivå av schemat visas samtidigt. Innehåll kan laddas ner direkt till din kalender från din dator (ny fil), synkroniseras från nätet (ny url), eller väljas ur mediegalleriet samt textbiblioteket. Vajre schema kan ha sin egen tidslinje eller så kan man kombinera fler filer till samma schema för att visas efter varandra. Fler funktioner -Mångsidig redigering av texter och tillägg eller rss flödesmallar och på filerna kan RSS-flödet justeras genom antalet titlar per sida samt typsnitt och inställningar. RSS-flödet kan också flyttas i en vald riktning eller bytas med lika stora intervall i displayen. - Delade skärmar kan schemaläggas genom att man på huvudskärmens schemfönster väljer "delad skärm"-läge. Om huvudskärmen inte är delad, kan den delas på admin sidan manage displays> välj delad skärm> underskärmar - Färdiga layout mallar för delade skärmar kan laddas ner eller så kan man spara skapade (t.ex. produktion, reception, besökare, meny...). - Från text-biblioteket kan man välja från färdiga textmallar direkt till bakgrunden -Standardtidsinställningar, fabriksinställningar och standardbakgrunder kan justeras av användaren eller på varje skärm. När du loggar in på administration ä dessa uppgifter förvalda. - Schemaläggning av systemkommandon som player reboot - Snabbmeddelanden ovanpå den befintliga visningen -Till mediagallleriet kan man lägga till filer och länkar eller mallar - Från text-galleriet kan man välja från förvalda texter som kan redigeras ytterligare - Schema för vissa sidor av ett officedokument

8 SCHEMA FÖR SNABBMEDDELANDEN Snabbmeddelanden har egna scheman och egen tidslinje i slutet av kalendervyn. Snabbmeddelandena kommer som rullande text ovanpå den schemalagda. Schemaläggning av snabbmeddelande görs genom att på huvudpanelen välja snabbmeddelanden. Skapade snabbmeddelanden kan redigeras eller tas bort genom att välja deras tidslinje och öppna schemat med ett klick.

9 PUBLICERING AV OFFICE-FILER Alla Office-filer kan inte alltid ändras då de formateras till ett webb-kompatibelt format så att de i första hand visas på plattformsoberoende spelare (inklusive Linux) och webbapplikationer. Serverprogrammet använder Open Office för att konvertera och i Office-filer kan det finnas inslag som Open Office inte känner igen (ofta element som inte bara är bilder kan orsaka problem som Open Office inte kan tolka). Dessutom försämras bildupplösningen något i konverteringen till webkompatibelt format. Det är bra att vara uppmärksam på, speciellt om man använder stora skärmar som är tänkta att ses på nära håll. 1) Förebyggande av att element saknas eller blir felaktiga 1) Spara som format. Till Office-filer kan man välja att spara i format. Detta alternativ att spara skapar en fil och inte mappar av XML inställningar som Open Office kanske inte alltid tolkar på rätt sätt.. Olika versioner av Office har olika inställnngar som omvandlas till ett standardformat för lagring av format 2) Elemant som flyttats fån annan plats (plug-ins som tabeller), läggs till som bild. 3) Om ovanstående inte hjälper, kan man t.ex. spara den som PowerPoint-bild och flytta bilderna för sig eller spara mp4 video format. Filen kan också sparas i PDF-format, då elimineras kvalitetsproblemen oftast. 2) Inställning av sidhastighet och publicering av Office-filer. Office-filer, inklusive PDF laddas direkt in i programmet, och till powerpoint sidor behöver man till exempel inte ändra tidsinställningarna i programmet. Programmet ger powerpoint sidor som standardtid på visningen 10 s som kan ändras från adminsidan. Programmet beräknar automatiskt utifrån detta en sammanlagd tid för hela filen. När man gör schemat kan man fortfarande i detta läge byta från sida till sida. Sidinställningarna kan ändras, t.ex. på Office-filer kan man ge följande tillägg: Sidor 7-10:15, 12-14, eller så här visas sidorna 7-10 och mellan dem 15 s intervall och sidorna visas med 10 sekunders mellanrum.

10 SYNKRONISERING AV FILER Programmet har en synkroniseringsfunktion med vilken man kan synkronisera filer till schemat. Detta schema görs med ny url och t.ex. url / pdf-länk. Servern kan vara en annan och filen kan placeras på olika platser, men den begränsande faktorn att apache kan läsa filen via http med tillräcklig behörighet (molnserver). Om problem uppstår kan man först synka filen eller mappen info till servern på en mapp som "doc" c: \ www \ src \ doc jasieltä länka till tidsfördröjningen (man kan ge mappen rätt att extrahera den anslutna filen till en mapp). På detta sätt uppdateras filen automatiskt först från en mapp på informationsservern och sedan vidare via ett schema till skärmarna. FAQ Hur får jag en youtube video att starta automatiskt, och öppna som helskärm? kopiera videokoden från youtube t.ex.. SWqm047ItnA och lägg in den i länken nedan Jag har schemalagt en webbsida på en delad skärm men den syns bara delvis. Programmet visar externa länkar utan att ändra dem. Displayen har IE fel då och då. Kontrollera att spelaren har IE9 eller senare installerad. Om IE8 inte håller jämna steg med schemalagda uppgifter i Windows kan det löna sig att ställa in en omstart varje natt. IE8 webbläsaren saknar stöd för HTML5 element. Skärmen blir svart i ett par timmar efter presentation och startar inte till ett nytt schema. Kontrollera skärmens inställningar. Ofta har skärmen egna energisparprogram som kan bryta strömmen på displayen efter en viss tid. T.ex. Slå av Samsungs eko-läge. Kontrollera även att spelaren inte visar fel tid. Denna information erhålls genom att trycka på displayens kontroll av statusljus. TEKNISK SUPPORT Begäran om support 24/7 Skicka in frågor och begäran om support Svarstid på supportärenden är oftast under 24 timmar. Meddela versionsnummer på den enhet som har problem (versionsnummer fås på bakom kontrollpanelens titel).

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Google Apps till Office 365 för företag

Google Apps till Office 365 för företag Google Apps till Office 365 för företag Uppgradera Office 365 för företag ser annorlunda ut än Google Apps, så när du loggar in visas den här vyn som hjälper dig att komma igång. Efter de första veckorna

Läs mer

Använda Office 365 på en Windows Phone

Använda Office 365 på en Windows Phone Använda Office 365 på en Windows Phone Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Windows Phone så att du kan skicka och ta emot e- post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var du

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn Inledning Memeo Instant Backup är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt och kontinuerligt av Memeo Instant

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk)

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) FEBDOK 2014-01-08 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 koncerninstallation (server). För andra operativsystem kan skärmbilderna vara annorlunda

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Manual - Phonera Online Backup

Manual - Phonera Online Backup Manual - Phonera Online Backup Phonera Online Backup är enkel att installera och använda Först så ska du installera Phonera Online Backup. Du hittar installationsfilerna av backupklienten på adressen nedan:

Läs mer

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens S DDS-CAD Installation av student-/demolicens Användande av DDS-CAD är skyddat via licensbehov.detta sker via en fysisk USB-nyckel som innehåller krypterad licensinformation. Programvaran är därmed skyddad

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced

FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced Detta dokument tillhandahåller information om senaste nytt och problem med FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced. Allmän information finns i hjälpen

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Installera din WordPress med 9 enkla steg

Installera din WordPress med 9 enkla steg Installera din WordPress med 9 enkla steg Den här artikeln förutsätter att du har satt upp en webbserver eller har köpt ett webbhotell där du kan placera din nya WordPress hemsida. Om du inte har det,

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit. Pausit version 1.9 Användarmanual

Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit. Pausit version 1.9 Användarmanual Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit Pausit version 1.9 Användarmanual Välkommen! Med en liten insats kan du nå en stor effekt! Dagens samhälle och arbetsliv kännetecknas av krav på ett

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?...

Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?... Backup It FAQ Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?... 3 Är två Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram bättre

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Administration av asrp.se

Administration av asrp.se Administration av asrp.se Inloggning sker från: http://www.asrp.se/cms/admin_login.php Avdelningar/rubriker: - Sidor - Användare - Galleri - Övrigt - Annonser - Hästar - Faktablad - Logga ut SIDOR Under

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

DOTNETNUKE SKOLNING Skapat: den 20 november 2012

DOTNETNUKE SKOLNING Skapat: den 20 november 2012 DOTNETNUKE SKOLNING Skapat: den 20 november 2012 CONTENTS WebbSidans Layout... 3 Inloggning... 3 Kontroller för administrering... 4 Växla visnings läge... 4 View Läge... 4 Edit Läge... 4 Layout Läge...

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfigurationsguide Produkt/projekt Version Datum Sida Hogia PBM Time & Project 13.4 2013-10-11 1 (64) Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfiguration sker

Läs mer

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Flytta dina befintliga mappar och filer till Office365 och OneDrive for Business Först vill vi bara nämnda att det idag finns 2 varianter av OneDrive. Den ena

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Kom-igång-guide Administratör

Kom-igång-guide Administratör Kom-igång-guide för Administratör 1 Rev 1.1 Kom-igång-guide Administratör Innehåll Introduktion 2 Ordförklaringar 2 Skapa ett konto på Mina Sidor på Arbetet 3 Aktivera Office 365 i Telia Business Apps

Läs mer

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Hämta programpaket, MSI Aktuell version av klientprogramvaran finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida på adress http://www.2c8.com/

Läs mer

Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10

Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10 Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10 Innehållsförteckning Manual... 1 Open24 Webtool... 1 Systemversion 1.10... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Allmänt om Webtool... 3 2. Struktur... 3 2.1 Navigeringsträdet...

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering Viktiga tips N91 och N91 8GB Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite är optimerat för hantering av data i telefonens minne [C:]. Nokia PC Suite rekommenderas för hantering av kontakter,

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Inloggning till Treserva via extern dator

Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 6.3.0 för Windows Version 1.15, uppdaterad 2015-01-30 och gäller BISP 6.2.0 Mac och BISP 6.3.

Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 6.3.0 för Windows Version 1.15, uppdaterad 2015-01-30 och gäller BISP 6.2.0 Mac och BISP 6.3. Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 6.3.0 för Windows Version 1.15, uppdaterad 2015-01-30 och gäller BISP 6.2.0 Mac och BISP 6.3.0 Windows Kända problem i BankID säkerhetsprogram (BISP): Första dialogen

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Online-resultat. Manual

Online-resultat. Manual Online-resultat Manual Är onlineresultat något för vår förening? Jag tror vi alla kan hålla med att online-resultat är en fantastisk service! Vi började försiktigt med några få klubbar, sedan fick fler

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Kapitel 11 DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Mac OS X är designat för att kunna vara ett fleranvändarsystem, vilket betyder att varje användare på en Mac har sitt eget konto. Varje användare är antingen

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel FEBDOK 2014-01-07 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Singel Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 lokal klientinstallation. Skärmklipp är hämtade från Windows 7 i norsk version. För andra operativsystem

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar.

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Kursvärdering Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Här finns även tips på några olika sätt att skapa en kursvärdering

Läs mer

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved.

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. Flexi Exchange Connector Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. 1 Översikt... 2 1.1 Vad gör Flexi Exchange Connector?... 2 1.2 Vilka serverkonfigurationer

Läs mer

Vad är ManPlan. Du kan också lägga upp ditt kundregister i manplan så att du kan koppla ihop persoanl med både en resurs och kund.

Vad är ManPlan. Du kan också lägga upp ditt kundregister i manplan så att du kan koppla ihop persoanl med både en resurs och kund. Vad är ManPlan Med ManPlan schemalägger du personalens arbetspass och tilldelar personalen till företagets resurser. Resurser definerar du själv och kan vara olika från företag till företag beroende av

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Lathund för Kopplingen

Lathund för Kopplingen Lathund för Kopplingen Vad gör programmet? Kopplingen ersätter den manuella uppdateringen av Golfguiden (tidigare Klubbguiden) på golf.se. Genom att hålla, i huvudsak, modulen Lokal Klubb i Gk96 uppdaterad

Läs mer

PM 2007-12-05 Dokumentation

PM 2007-12-05 Dokumentation Installation av Cadcorp SIS Installerat program innehåller dessa moduler: Map Browser Map Reader Map Viewer Map Manager (ingår i Aveny Karta Manager) Map Editor (ingår i Aveny Karta Editor) Map Modeller

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer