PProtokoll Protokoll fört vid sammanträde med Jönköpings läns SPF-distrikts styrelse. Tid: den 5 juni 2012 kl Plats: Lindgården, Jönköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PProtokoll Protokoll fört vid sammanträde med Jönköpings läns SPF-distrikts styrelse. Tid: den 5 juni 2012 kl.09.00-12.55 Plats: Lindgården, Jönköping"

Transkript

1 PProtokoll Protokoll fört vid sammanträde med Jönköpings läns SPF-distrikts styrelse. Tid: den 5 juni 2012 kl Plats: Lindgården, Jönköping Lars Stenbäck Beslutande: Anne-Christine Lind Hammarström Lennart Carlsson Agneta Curhed Astrid Håkansson Leif Hultman Elisabeth Lindberg Torbjörn Eek Paul Nes Sören Rydén Övriga: Karin Feurst Sanborn, valberedning Evald Larsson, PR-ansvarig Kerstin Sollander, sekreterare 52 Sammanträdets öppnande. Dagordning. Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade sammanträdet öppnat. Den föreslagna dagordningen godkändes med fyra tillägg. 53 Protokolljusterare Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Elisabeth Lindberg. 54 Tjänstgörande ersättare Ledamöterna Fred Berg, Gunilla Björkman och Leif Karlsson var inte närvarande. att Torbjörn Eek, Paul Nes och Sören Rydén går in som tjänstgörande ersättare 55 Utvecklingsprojekt SPF på A6 SPF Jönköpingsdistriktet har beviljats bidrag på kronor till projekt SPF på A6. Evald Larsson, PR ansvarig i distriktet, informerade om slutredovisningen av projektet. SPF har stått på A6 utanför Hennes & Mauritz i totalt 20 dagar under mars, april och maj I montern har totalt 18 SPF medlemmar deltagit. Montern har uppskattningsvis passerats av mer än personer. 27 nya medlemmar har värvats och 53 är intresseanmälda.

2 56 Sommarmöte 2012 i Vetlanda SPF Jönköpingsdistriktet ska arrangera en regional aktivitet 2012 för Blekinge-, Kalmar-, Jönköping- och Kronobergs SPF distrikt. Östanå Värdshus i Vetlanda är bokat den 15 augusti Totalt kan vi ta emot 800 personer. Evald Larsson informerade om att 608 platser är preliminärbokade, varav ca 250 biljetter är bokade av Jönköpingsdistriktet. 57 Elmia Husvagn Husbil SPF Jönköpingsdistriktet kommer att delta på Elmia Husvagn Husbil den 6-9 september. Evald Larsson informerade. Förbundet har avsatt kronor till mässan. 58 Inköp av monter att köpa en bärbar monter för kronor, som kan användas på mässor (istället för att hyra monter) och av distrikt och föreningar vid marknadsföring av SPF 59 Ekonomisk rapport Agneta Curhed, kassör, redogjorde för resultat- och balansrapport. Resultat- och balansrapport för perioden bifogas protokollet. 60 Revidering av budget 2012 Arbetsutskottet har diskuterade en revidering av budget Distriktsstämman 2012 ändrade beloppet för kostnadsersättningar i budget Budgeten kommer att revideras endast enligt det beslutet. Projekt och aktiviteter som tillkommit efter att budgeten antogs på distriktsstämma 2011 kommer att bli avvikelser. 61 Avtal om köp av konsulenttjänst SPF köper konsulenttjänst av Studieförbundet Vuxenskolan, SV. SV har sagt upp avtalet för omförhandling p g a kostnadsökningar. Ett utkast till nytt avtal fr o m gicks igenom. 62 SPF på väg mot framtiden Ett arbete med att ta fram beslutsunderlag till kongressen 2014 har påbörjats. SPF har bestämt sig för att göra en rejäl process inom alla sina led för att ta fram en färdriktning mot en förnyelse av hela organisationen och dess verksamhet. Den april genomförde processledare från SV en heldag tillsammans med SPF:s förbundsledning samt ordförande plus en till från alla distrikten. Resultatet av processdagen kommer att vara en pusselbit i det fortsatta arbetet. Tanken är att processen nu under sommarhalvåret går vidare i alla distriktsled med redovisning till utbildningschef Eva-Christine Öhman på SPF centralt senast den 15 september. Allt sammanställs inför distriktsordförande konferensen den oktober för att sedan under 2013 nå ut till samtliga lokala föreningar. att den 13 september, med hjälp av processledare från SV, ta fram förslag till förnyelse av SPF

3 63 Seniorvänlig kommun 2012 Distriktsstyrelsen ska senast den 1 november meddela förbundet nominering av Seniorvänligaste kommun. Syftet med årets tävling är övergripande att stå upp mot ålderstänkandet i samhället. att föreningarnas nomineringar ska vara inne hos distriktskansliet senast den 1 oktober 64 Rapporter - Anne-Christine Lind Hammarström informerade från distriktsordförandekonferens den april. Frågor som behandlades var äldreomsorg, åldersdiskriminering och projektet SPF slår ett slag för det friska. Andra konferensdagen ägnades åt att starta upp processen med att ta fram en färdriktning mot förnyelse inom SPF. - Anne-Christine Lind Hammarström redogjorde för innehållet på ordförandekonferensen den 10 maj. Distriktets fadder från förbundsstyrelsen, Bengt Lidström, och Kjell Skålberg från förbundsstyrelsen medverkade. Evald Larsson informerade från PR-gruppens aktiviteter. Dagen avslutades med ett grupparbete där man gav idéer för framtidens SPF. - Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Jönköpings distrikt har träffats på konferens den 4 april i Ronneby. Anne-Christine Lind Hammarström informerade om frågor som diskuterades. Hur gäller hemförsäkring när man har hemtjänst? Ska SPF satsa på TV - reklam? Utbildning på hjärtstartare. Bankavgifter. Nästa träff är den 1 oktober. - Elisabeth Lindberg informerade från Elmia Äldre mars i Jönköping. Under de två första dagarna för personal hade SPF bra samtal med vård- och omsorgspersonal. Under dag tre för allmänheten besöktes montern av många SPF medlemmar. - Länspensionärsrådet har haft möte den 26 mars och den 21 maj. Elisabeth Lindberg informerade. Protokollen finns att läsa på landstingets hemsida under rubrik Politik/Handlingar och protokoll/ Länspensionärsrådet - Torbjörn Eek har deltagit i förbundets folkhälsokonferens den maj. Temat på konferensen var SPF slår ett slag för det friska. Utkast till SPF:s nya folkhälsodokument presenterades och diskuterades. - Torbjörn Eek informerade från NTF:s äldreråd. Den 24 april genomfördes en trafikutbildning för föreningarnas trafikombud på Holmgrens Bil i Jönköping. Just nu ligger äldrerådet nere p g a sjukdom. - Ann-Christine Lind Hammarström redogjorde för matpatrullen. Matpatrullens arbete fortskrider med undersökning av samtliga matlådor i länet, då det gäller utseende, smak och kvalitet. Matpatrullen har blivit adopterade av Livsmedelsverket och har fått Leif Mannerströms fulla förtroende. Vidare har matpatrullen blivit inbjudna till Jönköpings kommun för avsmakning av halv- och helfabrikat. Matpatrullens Yvonne Thyr kommer att arbeta med kommunerna, vad beträffar de ekonomiska resurserna, som satsas på äldrematen. 65 Hjärtstartare SPF föreningar har fått förfrågan om att sponsra hjärtstartare. att rekommendera föreningarna att inte vara med och bekosta hjärtstartare utan kräva att hyresvärden står för kostnaderna

4 66 Verksamheten 2012 Verksamhetsplan för är antagen av distriktsstämman. Till hösten görs en uppföljning av hur långt vi kommit med arbetet att nå målen. 67 Kurser 2012 De kurser som hittills är planerade under hösten är: PR-konferens 28 augusti Folkhälsodag 11 september, Arken, Värnamo Hemsidor nyheter 12 september, Kontorsspecial, Vetlanda Hemsidor nyheter 17 september, SV, Jönköping Hemsidor nybörjare Valberedning Ordförandekonferens prel. 7 november KPR/LPR-dag 12 november Medlemsregistret fortsättning 68 Sammanträdesdagar 2012 att hålla sammanträde kl den 13 september, 23 oktober och den 27 november 69 Distriktsstämma 2013 SPF Nässjöseniorerna har ansökt om att få ha distriktsstämma 2013 i Nässjö. att distriktsstämma 2013 hålls den 9 april i Teatersalongen på Pigalle i Nässjö att lunch bokas på Hotell Högland att förslag till beslut på stämman diskuteras på höstens ordförandekonferens och inte i utskott på stämman att anlita Alf B Svensson som föredragshållare, samt att anlita Ehrling Lundberg som musikunderhållning 70 Utvecklingsprojekt 2013 Snart kommer en ny ansökningsperiod för medel till utvecklingsprojekt. att uppdra åt PR-gruppen att ta fram ett förslag till ansökan för 2013, samt att projektet innebär att SPF marknadsför sig på A6 och fler ställen i länet 71 Hjärnkoll 2013 Distriktsstyrelsen diskuterade genomförande av hjärnkoll att hjärnkoll 2013 genomförs med samma upplägg som 2012, samt att laget som vann DM i hjärnkoll 2012 tillåts delta utöver ett lag per förening

5 72 Distriktets hemsida Distriktets hemsida har ny layout och nya funktioner. Hemsida behöver ses över. Alla närvarande uppmanades att besöka hemsidan. 73 Övriga frågor - SPF Jönköping Öster har fått utvecklingsbidrag till projekt After Work 65 - en form av öppet hus för att rekrytera nya medlemmar. - Swedbank bjuder in till frukostmöte den 12 juni under temat kontantsmarta föreningar - Distriktet kommer inte att engagera sig i förbundets stegtävling 74 Avslutning Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. Kerstin Sollander, sekr. Justeras: Anne-Christine Lind Hammarström, ordförande Elisabet Lindberg, justerare

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-2 Tid och plats 070329 kl 19.00 i Södertälje Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Henry Lindblad Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217

Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217 Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217 Närvarande: Dan Ericsson, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson, Susanne Rehlin, Peter

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-11-16-18

Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-11-16-18 Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-11-16-18 Närvarande ledamöter: Rasmus Åkesson Linda Engström Lina Boberg Karin Melbin Närvarande tjänstemän: Jobjörn

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

SPF Blekingedistriktet SPF Sveriges Pensionärsförbund ÅRSREDOVISNING

SPF Blekingedistriktet SPF Sveriges Pensionärsförbund ÅRSREDOVISNING SPF Blekingedistriktet SPF Sveriges Pensionärsförbund ÅRSREDOVISNING 2013 Berit Paulsson in memorian Distriktets kassör Berit Paulsson avled den 28 november 2013 efter en kort tids sjukdom. Hon blev 76

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013 Reviderad 2012-01-27 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP...

Läs mer

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 6

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 6 Va rmlands Orienteringsfo rbund Protokoll Distriktsstyrelsen nr 6 Tid och plats Idrottens Hus, Karlstad den 13 augusti 2014 Närvarande ledamöter Örjan Beckius Sune Andersson Sören Johansson Britt-Marie

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-09-14 16 på Lovisagården, Västerås.

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-09-14 16 på Lovisagården, Västerås. UNF FS 2012-09-14 16 Protokoll nr 9 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-09-14 16 på Lovisagården, Västerås. Närvarande ledamöter: Vidar Aronsson Linda

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 "Gullvivan", Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 Gullvivan, Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00 HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND Protokoll NÄRVARANDE Ingegerd Oberg Magnus Arretlod Bert Elisson Leif Skeppstedt Sven-Erik Pettersson Lennart Säfström (kassör) Anders Larsson (V attensamordnare) Örebro kommun

Läs mer

Styrelsesammanträde 28 maj 2007 kl 14 i Norrköping

Styrelsesammanträde 28 maj 2007 kl 14 i Norrköping Styrelsesammanträde 28 maj 2007 kl 14 i Norrköping Närvarande: Tage Carlsson Birger Jägtoft Claes Anell Märit Högström Karl-Erik Tybbleus ordf förhinder att delta Carl Slånemyr Lars-Olof Svensson Lars

Läs mer

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (7) Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita Berger

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2014 2 Styrelsen för Kronobergs distrikt av Sveriges Pensionsförbund, SPF, får härmed lämna verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelsens sammansättning: Ordförande Åke Wenrup Lessebo

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Gästriklands distrikt Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Distriktsordförande Bengt Andersson hälsade styrelse, ombud, distriktsfunktionärer,

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP... 4 UTBILDNINGSOMRÅDE

Läs mer

Föregående protokoll gick igenom och lades till handlingarna. Förslaget till dagordning godkändes.

Föregående protokoll gick igenom och lades till handlingarna. Förslaget till dagordning godkändes. 2013-10-10 Protokoll Planeringsdag den 10 oktober 2013 Plats: Kulturförvaltningen, Drottninggatan 30, Stockholm Tid: 09:00 15:00 Närvaro: Torbjörn Neiman, Berit Svedberg, Olle Öhman, Pernilla Järveroth,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Centerrörelsen i Gävleborg avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2012.

Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Centerrörelsen i Gävleborg avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Centerrörelsen i Gävleborg avger

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Närvarande: Ericson Andersson Louise Rosengren Monica Åkesson Eva Stark Louice Sporrsäter Sofie Falkman Ej närvarande: Tina Bodin Lena Hedlund Giesela Edström

Läs mer