KRISTIANSTAD - STATISTIK 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISTIANSTAD - STATISTIK 2013"

Transkript

1 KRISTIANSTAD - STATISTIK 213 Personliga Ombud Ethel Lundström - Margareth Ohlsson Ola Golderyd - Stefan Göransson

2 PO-KRISTIANSTAD - STATISTIK 213 sida 2 av 13 Innehållsförteckning Kristianstad Statistik Innehållsförteckning Antal klienter Klientflöde Nationalitet Första kontakt Fördelning myndigheter i första kontakten (antal) Vilka orsaker sökte klienter för? Diagnoser Antal män och kvinnor Åldersgrupper Yngst-Äldst-Medelålder Ärendelängd Kö och kötid Barn till psykiskt sjuka Sökta insatser inom o SoL Socialtjänstlagen (21:453) o Lss (Lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade).. 8 o Omprövning, överklagan o Försäkringskassan o Psykiatrin o Arbetsförmedlingen o Primärvården Övrig sjukvård Övriga insatser Övrigt arbete Ärenden som inte blev aktiva (Första Hjälpen) 12 Möten utöver klientarbeten Årsberättelse

3 PO-KRISTIANSTAD - STATISTIK 213 sida 3 av 13 Antal klienter vid årets början och slut Antal Antal Bilden visar klientflödet. Totalt under 213 var det 12 klienter Påbörjade före 213 Påbörjade Avslutade Avslutade (F) ( F) = Ärenden som påbörjades föregående år och som nu är avslutade Nationalitet Utanför EU 17 Inom EU 3 Sverige

4 PO-KRISTIANSTAD - STATISTIK 213 sida 4 av 13 Första kontakt med Personligt Ombud Klienten själv Anhörig Myndighet Bostadsbolag Övriga Fördelning myndigheter i första kontakten (antal) Primärvården 4 Arbetsförmedlingen Försäkringskassan 1 Psykiatrin 14 Omsorgsförvaltnignen Arbete & Välfärd Vilka var orsakerna klienterna sökte? Sjukvård 14% Boende 12% Sysselsättning 13% Ekonomi 22% Övrig 8% Myndigheter 24% Ensamhet 7%

5 PO-KRISTIANSTAD - STATISTIK 213 sida 5 av 13 Vilka diagnoser? Ej känd 8% Borderline 4% Dubbel diagnos 1% Ätstörning 1% Ångest 22% Fobier 3% Tvång 4% Schizofreni 3% NP-diagnos 1% Psykos 4% Långvarig Depression 25% Bipolär 6% Antal män och kvinnor Man 45 Kvinna 57 Åldersgrupper - m=man k=kvinna M K M K M K M K M K M K Yngst äldst - medelålder , MIN MAX MEDEL

6 Ärendelängd i månader (avslutande ärenden) PO-KRISTIANSTAD - STATISTIK 213 sida 6 av 13 63, 13,7 MIN MAX MEDEL 2, Kö och kötid i ärenden Antal 37 medel (mån) 2,2 Kö 15 Ingen kö Antal minderåriga barn i ärenden ,9 Nej Ja Ant MEDEL

7 PO-KRISTIANSTAD - STATISTIK 213 sida 7 av 13 Sökta insatser - Sol Socialtjänstlagen Beviljat Inte beviljat Arbetsterapeut 1 Akut boendeplats 2 Barnomsorg 3 Barn umgänge 3 1 Barnutredning 4 Behandlingsassistent 1 Boendestöd 4 1 Bostad Bistånd 5 2 Budget Rådgivning 9 Byte av handläggare 1 Ekonomiskt Bistånd 25 1 Ekonomiskt Bistånd Nivåökning 4 Familjebehandling 2 Familjerådgivning 4 Familjerätten 5 Flytt Bistånd 2 Färdtjänst 4 1 Färdtjänst med ledsagare 3 Förmedlingskonto 2 Förmedlingskonto Avslutat 1 1 Familjerätt 1 Handikappanpassning 3 Hemtjänst 6 2 Kontaktperson 1 Ledsagare 2 1 Missbruksbehandling 3 Sysselsättning 4 Särskilt boende 2 Terapi 4 Träffpunkt 2 Övrigt

8 PO-KRISTIANSTAD - STATISTIK 213 sida 8 av 13 Sökta insatser forts. LSS Beviljat Inte beviljat Personlig ass 1 Särskilt boende LSS (barn) Beviljat Inte beviljat Personlig ass 1 1 Omprövning - Överklagan - Socialrätt Beviljat Inte beviljat Nämnd eller handläggare 5 5 Förvaltningsrätt 5 5 Kammarrätt 1 1 Högsta förvaltningsdomstolen Handläggning - Överklagan - Civilrätt Beviljat Inte beviljat Nämnd eller handläggare Tingsrätt 1 Hovrätt Högsta Domstolen 1 Försäkringskassan Beviljat Inte beviljat Aktivitetsersättning 2 Arbetsförmåga utredning 5 Anstånd underhållsbidrag 1 Arbetsprövning 1 Bilstöd 1 1 Boendetillägg 9 Bostadsbidrag 11 Bostadstillägg 16 Dödsboanmälan 1 Handikappersättning 2 Närståendepenning 1 Rehabplan arbetsmarknaden 4 Sjukersättning 9 2 Sjukpenning 14 5 Sjukpenning Ändrat nivå 1 1 Underhållsbidrag 2 Underhållsstöd 2 Träningskort 1 Återbetalning Delbetalning

9 PO-KRISTIANSTAD - STATISTIK 213 sida 9 av 13 Sökta insatser forts. Psykiatrin Beviljat Inte beviljat Akut Inläggelse 3 1 Arbetsterapeut 3 Barn o Ungdomspsykiatrin 3 Beroendemottagningen 2 Byte av läkare 2 Medicinändring 9 Kurator 4 Läkarkontakt 38 Neuropsykiatrisk utredning 3 Psykiatrisk utredning 4 Psykolog 3 Sjukgymnastik 3 Slutenvård 2 Öppenvårds kontakt 7 Övrigt Arbetsförmedlingen Beviljat Inte beviljat Arbete 2 Arbetslöshetskassa 1 1 Aktivitetsstöd 7 Arbetspsykolog 3 Arbetssökande 3 Arbetsträning 4 Arbetsprövning 4 Arbetsförmedlare 11 Jobb- och utvecklingsgarantin 2 Lönebidrag 1 Nystartsarbete 1 OSA Offentligt skyddat arbete 2 SIUS Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) 1 Övrigt Primärvården Beviljat Inte beviljat Arbetsterapeut 3 Blodprovstagning 1 Kurator 7 Läkare 15 Sjuksköterska 12 Hemsjukvård 1 Remiss utanför Skåne 1 1 Sjukgymnast 5 Övrigt

10 PO-KRISTIANSTAD - STATISTIK 213 sida 1 av 13 Sökta insatser forts. Övrig sjukvård Beviljat Inte beviljat Akutsjukvård 1 Barnhabiliteringen 5 Grönt Kort (Nödvändig Tandvård) 6 1 Hemsjukvård (kommun) 1 Hjälpmedel 5 Röntgen 3 Remiss utanför Kristianstad 3 Specialist läkare 4 Specialist-Utredning 1 Tandläkare 9 Vuxenhabiliteringen Arbetsterapeut 2 Vuxenhabiliteringen Kurator 2 Vuxenhabiliteringen Psykolog 3 Övrigt Övriga insatser Beviljat Inte beviljat Advokat/Jurist 5 AGS-AFA Avtalsgruppsjukförsäkring 5 1 Banklån 2 Barn Byte av skola 2 Bestrida avtal 5 Bostad Anstånd Hyra 1 Bostad Lägenhet 5 1 Bostad Stopp vräkning 5 Case Manager 1 CSN Anstånd skuld 2 CSN nedskrivning - skuld 1 CSN studiebidrag 2 CSN studiemedel 1 El Stopp avstängning 4 Godman 4 God Man Avslut 1 Inkasso Anstånd 2 Inkasso Avbetalning 2 Internet beställning 2 Kronofogde Avbetalningsplan 6 Kronofogde Betalningsföreläggande 1 Kronofogde Skuldsanering 1 Kronofogde Stopp skuld 2 Kronofogde Stopp utmätning 2 Körkortstillstånd 1 Polisanmälan 5 Uppskov räkningar t.ex. telefon, el 14 Utbildning 2 Övrigt

11 Övrigt arbete Adressändring 5 Anmälan barn som far illa 1 Anmälan till JO 2 Arbetsgivarekontakt 6 Bankkontakter 13 Barn kontakt med barns skola 6 Begravningsentreprenör 1 Bostad Sanering egen betalning 2 Bostad Sökt 13 Brottsofferjour 1 Fack 2 Familjearbete 15 Fastighetsförmedling 1 Fonder 14 Flyttfirma 1 Fritidsaktiviteter 3 Försäkringsbolag 25 Förening 3 ID/Pass ansökan 3 Personligt Ombud annan kommun 3 Råd o Stöd av Personligt Ombud 12 Skattemyndighet 17 Studieförbund -studiecirkel 2 Sökt arbete 7 Tolk 9 Övrigt PO-KRISTIANSTAD - STATISTIK 213 sida 11 av 13

12 PO-KRISTIANSTAD - STATISTIK 213 sida 12 av 13 Ärenden som inte blev aktiva s.k. Första Hjälpen Arbete och Välfärd FK Socialsekreterare 49 sjukskrivningsärende 7 Råd o Stöd 4 aktivitesersättningssärende 1 Grönt kort handikappers.ärende 1 Sysselsättning 3 sjukpensions Ärende 2 Träffpunkt 4 Övrigt 3 handläggare vuxenvården 6 Lönnen 5 Ekonomisk rådgivning 4 Budget rådgivare 21 S:a 132 S:a 14 Psykiatrin Omsorgsförvaltningen Läkarekontakt 19 kontaktperson 3 Sjuksköterska kontakt 22 boende 2 kuratorskontakt 1 Hemtjänst 3 Akutbesök 6 Handläggare 2 Arbetsterapeut 2 Övrigt 6 S:a 64 S:a 28 AF Primärvården A-kassa 2 läkarekontakt 25 Aktivitetsstöd 2 Sjuksköterska-kontakt 1 Arbetspsykolog 1 Kurator 8 Arbetssökande 2 Arbetsprövning 1 Arbetsförmedlare 4 Lönebidrag 2 S:a 14 S:a 34 Övrigt Anhörigkontakter hyresvärdar 8 föräldrar 33 Advokat 2 syskon 11 Anmälan socialstyrelsen 4 granne 1 Förtroendenämnd 2 * proff. hjälpare 83 Intresseföreningar 6 Övrigt 26 Fonder PO-från annan kommun 18 Frågor från funktionshindrad 165 Fack 2 God man 15 Elbolag 6 Case Manager 4 Polisen 1 Övrigt * Vi fick 83 samtal från olika personalgrupper som behövde råd och handledning åt personer med psykiska funktionsnedsättningar

13 PO-KRISTIANSTAD - STATISTIK 213 sida 13 av 13 Möten utöver klientarbeten S:a ( * Referensgrupp 5 ( ** Samverkansråd 4 ( *** Styrgruppsmöten 4 ( **** Samverkansgrupper 15 Annan plats 6 ex. högskola Annat informationsflöde 15 Studiebesök 2 (* Mötesdeltagare Brukarföreningar, Psykiatrikoordinator och personliga ombud ( **Mötesdeltagare Tjänstemän eller motsvarande från kommun och psykiatri, Psykiatrikoordinator och personliga ombud ( *** Mötesdeltagare Brukarföreningar, Psykiatrikoordinator och chefsföreträdare från Psykiatri, Socialförvaltningen, omsorgsförvaltningen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Primärvården ( **** Mötesdeltagare Tjänstemän eller motsvarande från allmännyttan, kommun och psykiatri, Psykiatrikoordinator och personliga ombud. Gruppernas syfte är att skapa bättre förutsättningar för sysselsättning och boende åt personer med psykiska funktionsnedsättningar Årsberättelse 213 Årsberättelsen för PO- verksamheten redovisas i en separat fil.

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2014

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2014 KRISTIANSTAD - STATISTIK 214 Kristianstad 215-1-16 Personliga Ombud Ethel Lundström - Margareth Ohlsson Ola Golderyd - Stefan Göransson PO-KRISTIANSTAD - STATISTIK 214 sida 2 av 15 Innehållsförteckning

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets öppenvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och föreningar

Läs mer

Kartläggning av klientens väg KNUT-projektet SOLNA STAD

Kartläggning av klientens väg KNUT-projektet SOLNA STAD Kartläggning av klientens väg KNUT-projektet SOLNA STAD 1. Mottagningsgruppen/ekonomigruppen Mottagningsgruppen Allmänheten kan kontakta mottagningsgruppen för rådgiving och hänvisning samt för information

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets hälso- och sjukvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning

Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning INNEHÅLL Aktivitetsersättning 2 Aktivitetsstöd 2 Arbete 2 Avlösarservice 2 Bilanpassning 2 Bilstöd 2 Boendestöd 2 Bostad med särskild service

Läs mer

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa Denna guide är för dig, som bor i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, eller Ystad Här kan du hitta uppgifter om vart du kan vända dig för att få hjälp,

Läs mer

Informationsguide. för dig i Västerås med psykisk funktionsnedsättning

Informationsguide. för dig i Västerås med psykisk funktionsnedsättning Informationsguide för dig i Västerås med psykisk funktionsnedsättning Innehållsförteckning Telefonjourer... 3 Kognitiva hjälpmedel... 20 Vård och Behandling... 4 Familjeläkare/ Primärvården Vårdvalsservice

Läs mer

H A L M S T A D KartoteK 1

H A L M S T A D KartoteK 1 H A L M S T A D Kartotek 1 KARTOTEK - AV STÖD- OCH REHABILITERINGSVERKSAMHETER INOM PARTERNA I SAMORDNINGSFÖRBUNDET I HALLAND Detta Kartotek är tänkt att användas som stöd i arbetet för de samverkande

Läs mer

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktionshinder Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Ersättning vid sjukdom eller skada 10 Tandvård 15

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form Antagen i socialnämnden 111 Socialnämndens vision Kvalité i varje möte och socialförvaltningens värdegrund I varje möte har vi ett

Läs mer

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktionshinder Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa Denna guide är för dig, som bor i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, eller Ystad Här kan du hitta uppgifter om vart du kan vända dig för att få hjälp,

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2011-10-04

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2011-10-04 PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2011-10-04 Sida 1 (17) Paragrafer 102-115 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, 2011-10-04, kl. 18.00-21.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att

Läs mer

GUIDE FÖR TIERP. Sammanställd av Elisabet Alphonce. Uppdaterad: 200?-??-??

GUIDE FÖR TIERP. Sammanställd av Elisabet Alphonce. Uppdaterad: 200?-??-?? GUIDE FÖR TIERP Här kan du få hjälp om du mår psykiskt dåligt - öppenvård, slutenvård, träffpunkter, boende, rehabilitering och föreningar i Tierp 2009 Sammanställd av Elisabet Alphonce Uppdaterad: 200?-??-??

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

uidenpsykiatriguidenp

uidenpsykiatriguidenp sykiatriguidenpsykiatri uidenpsykiatriguidenp ykiatriguidenpsykiatrig idenpsykiatriguidenpsy iatriguidenpsykiatrigui enpsykiatriguidenpsyki Psykiatriguiden Denna broschyr är till för dig som är psykiskt

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Åstorps kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd Beslutat av Socialnämnden 2014-03-17, 42 Dnr 2014/62 1 Innehållsförteckning Inledning 5 Barnperspektiv 5 Våld i nära relationer 5 Förutsättningar för rätten

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Här kan du hitta information om verksamheter i Vilhelmina som ger hjälp, råd och stöd till vuxna personer med psykisk ohälsa. Här finns telefonnummer,

Läs mer

Försörjningsstöd 2011

Försörjningsstöd 2011 Försörjningsstöd 2011 NORMER OCH RIKTLINJER Handläggning av ekonomiskt bistånd Torsås kommun Sidan 1 av 30 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-06-28 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 2. SOCIALTJÄNSTLAGEN...4 2.2. 2

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 1 (35) Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Senast reviderad 2010-04-27 Campusgatan 26, plan 4 Tfn 08-523 010 00 www.sodertalje.se Bankgiro 5052-6854 151 89 Södertälje sodertalje.kommun@sodertalje.se

Läs mer

Ekonomi i gungning 2014-03-26

Ekonomi i gungning 2014-03-26 Ekonomi i gungning en undersökning om hur svårigheter med ekonomin hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar leder till stress och oro samt behovet av stöd. 2014-03-26 Denna rapport är

Läs mer

Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen

Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen Lärande och arbetsförvaltningen Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen 2014 Antagna av LAN 2014- Lärande- och arbetsförvaltningen 2 (34)

Läs mer

Informationsguide 2015 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa.

Informationsguide 2015 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Informationsguide 2015 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Guiden uppdateras en gång per år och fi nns även på kommunens

Läs mer

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa En informationsguide för dig i Sorsele Kommun Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa En informationsguide för dig i Sorsele Kommun Stöd och hjälp om du eller någon annan drabbas

Läs mer

Myndighetslabyrinten och annat som försvårar, förvirrar och ibland förhindrar att finna, få och behålla ett arbete.

Myndighetslabyrinten och annat som försvårar, förvirrar och ibland förhindrar att finna, få och behålla ett arbete. Rapport Uppdraget Konsultinsatser inom ramen för ADHD-kompetenscenter Marie Eklund December 2011 Myndighetslabyrinten och annat som försvårar, förvirrar och ibland förhindrar att finna, få och behålla

Läs mer