KRISTIANSTAD - STATISTIK 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISTIANSTAD - STATISTIK 2012"

Transkript

1 Sida 1 av 14 KRISTIANSTAD - STATISTIK 2012 Bilden visar klientflödet i PO - verksamheten. Totalt under 2012 handlade det om 103 klienter = Totalt antal påbörjade ärende * Avslutade 2012 = Ärenden som påbörjats före 2012 och som avslutades under året = Totalt antal pågående ärende 1 ) Nyckeltal = Totalt 103 påbörjade och avslutade klienter

2 Första kontakt med Personligt Ombud Sida 2 av 14 Fördelning myndigheter i första kontakten (antal)

3 Sida 3 av 14 Vilka orsaker sökte klienter för? Vilka diagnoser

4 Sida 4 av 14 Antal män och kvinnor Åldersgrupper M=kvinna K=kvinna

5 Sida 5 av 14 Yngst-äldst-Medelålder Antal minderåriga barn i ärenden

6 Sida 6 av 14 Ärendeperiod Antal månader i de avslutade ärendena Kö och kötid

7 Sida 7 av 14 Sökta insatser Sökta insatser - Sol Socialtjänstlagen Beviljat Inte beviljat Arbetsterapeut 2 0 Akut boendeplats 4 1 Barnomsorg 4 0 Barn umgänge 6 1 Barnutredning 6 0 Behandlingsassistent 2 0 Behandlingshem 3 0 Boendestöd 3 3 Boendestöd Avslutat 1 0 Bostad Bistånd 7 3 Budget Rådgivning 10 0 Byte av handläggare 1 0 Ekonomiskt Bistånd Ekonomiskt Bistånd Nivåökning 10 0 Familjebehandling 1 0 Familjerådgivning 3 0 Familjerätten 2 0 Flytt Bistånd 2 0 Färdtjänst 2 0 Färdtjänst med ledsagare 4 0 Förmedlingskonto 5 0 Förmedlingskonto Avslutat 1 0 Familjerätt 4 0 Handikappanpassning 3 0 Hemtjänst 6 0 Kontaktperson 1 0 Ledsagare 3 0 Missbruksbehandling 1 0 Sysselsättning 8 0 Särskilt boende 1 0 Terapi 5 0 Träffpunkt

8 Sida 8 av 14 LSS Beviljat Inte beviljat Kontaktperson 1 0 Ledsagare 1 0 Särskilt boende LSS (barn) Beviljat Inte beviljat Avlösarservice 1 0 Personlig assistent Omprövning - Överklagan - Socialrätt Beviljat Inte beviljat Nämnd eller handläggare 3 2 Förvaltningsrätt 2 1 Kammarrätt 0 0 Högsta förvaltningsdomstolen Handläggning - Överklagan - Civilrätt Beviljat Inte beviljat Tingsrätt 9 0 Hovrätt 0 0 Högsta Domstolen Försäkringskassan Beviljat Inte beviljat Aktivitetsersättning 3 0 Arbetsförmåga utredning 2 0 Anstånd underhållsbidrag 2 0 Arbetsprövning 1 0 Boendetillägg 3 0 Bostadsbidrag 10 0 Bostadstillägg 19 2 Handikappersättning 3 0 Närståendepenning 1 0 Rehabplan arbetsmarknaden 1 0 Sjukersättning 5 0 Sjukpenning 18 1 Sjukpenning Ändrat nivå 0 1 Underhållsbidrag 2 0 Underhållsstöd 1 0 Träningskort 3 0 Återbetalning Delbetalning

9 Sida 9 av 14 Psykiatrin Beviljat Inte beviljat Akut inläggelse 3 1 Arbetsterapeut 4 0 Barn o Ungdomspsykiatrin 2 0 Beroendemottagningen 1 0 Byte av läkare 1 0 Dagsjukvård 1 0 Medicinändring 10 0 Kurator 10 0 Lägre avgift vid inläggning 0 0 Läkarkontakt 42 0 Neuropsykiatrisk utredning 4 0 Patient Utbildning 1 0 Psykiatrisk utredning 5 0 Psykolog 4 1 Sjukgymnastik 1 0 Slutenvård 2 0 Öppenvårds kontakt Arbetsförmedlingen Beviljat Inte beviljat Arbete 1 0 Arbetslöshetskassa 1 1 Aktivitetsstöd 6 0 Arbetssökande 3 0 Arbetsträning 7 0 Arbetsprövning 4 0 Arbetsförmedlare 10 0 Lönebidrag 3 0 OSA Offentligt skyddat arbete 1 0 SIUS Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) 1 0 Utbildning 1 0 Utvecklingsanställning Primärvården Beviljat Inte beviljat Arbetsterapeut 2 0 Blodprovstagning 3 0 Dietist 1 0 Kurator 7 0 Läkare 17 0 Sjuksköterska 11 0 Sjukgymnast

10 Sida 10 av 14 Övrig sjukvård Beviljat Inte beviljat Akutsjukvård 3 0 Barnhabiliteringen 1 0 Grönt Kort (Nödvändig Tandvård) 5 1 Hemsjukvård (kommun) 1 0 Hjälpmedel 3 0 Patientnämnden 1 0 Röntgen 5 0 Rehabilitering efter medicinsk behandling 1 0 Remiss utanför Kristianstad 3 0 Specialist läkare 13 0 Specialist-Tandläkare 1 0 Specialist-Utredning 5 0 Tandläkare 12 0 Vuxenhabiliteringen 1 0 Vuxenhabiliteringen Psykolog Övriga insatser Beviljat Inte beviljat Advokat/Jurist 4 0 AGS-AFA Avtalsgruppsjukförsäkring 1 1 Barn Byte av skola 1 0 Bestrida avtal 1 0 Bostad Anstånd Hyra 4 0 Bostad Avbet hyresskuld 1 0 Bostad Lägenhet 5 0 Bostad Stopp vräkning 8 2 Case Manager 1 0 CSN Anstånd skuld 4 1 CSN avskrivning - skuld 2 1 CSN nedskrivning - skuld 2 0 CSN studiebidrag 2 0 El Stopp avstängning 3 0 Förvaltare 1 0 Godman 7 0 God Man Avslut 4 0 God Man Byte 4 0 Inkasso Anstånd 4 0 Inkasso Avbetalning 2 0 Internet beställning 2 0 Kronofogde Avbetalningsplan 6 0 Kronofogde Betalningsföreläggande 1 0 Kronofogde Stopp skuld 1 0 Kronofogde Stopp utmätning 3 0 Körkortstillstånd 1 0 Polisanmälan 3 0 Uppskov räkningar t.ex. telefon, el 7 0 Utbildning

11 Sida 11 av 14 Övrigt arbete Adressändring 7 Anmälan barn som far illa 2 Arbetsgivarekontakt 1 Bankkontakter 7 Barn kontakt med barns skola 4 Begravningsentreprenör 1 Bostad Sanering egen betalning 1 Bostad Sökt 16 Brottsofferjour 2 Diakon 1 Fack 1 Fonder 10 Familjearbete 15 Flyttfirma 3 Fritidsaktiviteter 4 Försäkringsbolag 24 Förening 2 Företagsavslut 1 Hyresgästföreningen 1 ID/Pass ansökan 1 Kontakt med Polis 2 Mäklare 1 Personligt Ombud annan kommun 4 Präst 1 Råd o Stöd av Personligt Ombud 103 Skattemyndighet 20 Studieförbund -studiecirkel 4 Sökt arbete 4 Tolk 9 252

12 Sida 12 av 14 Ärenden som inte blev aktiva Första hjälpen Arbete och Välfärd FK Soc.sekr 54 sjukskrivningsärende 5 Råd o Stöd 10 aktivitesersättningssärende 2 Grönt kort 1 sjukpensions Ärende 7 Träffpunkt 5 Bostadsbidrag 1 handläggare vuxenvården Lönnen 3 2 S:a 15 Ekonomisk rådgivning 1 Omsorgsförvaltningen Budget rådgivare 2 Handläggare 10 S:a 78 Sysselsättning 1 Psykiatrin S:a 11 Läkarekontakt 15 Primärvården Ssk-kontakt 18 läkarekontakt 5 kuratorskontakt 6 Sjuksköterska-kontakt 6 Öppenvården 1 Kurator 2 S:a 40 S:a 13 AF Anhörigkontakter Aktivitetsstöd 2 föräldrar 33 Arbetssökande 1 syskon 16 Arbetsprövning 1 granne 14 Arbetsförmedlare 3 * proff. Hjälpare 71 Lönebidrag 3 Vän 8 Övrigt hyresvärdar 17 Diakon 1 Fonder 4 PO-från annan kommun 10 Frågor från funktionshindrad S:a 10 S:a God man 11 Elbolag 2 Csn S:a 1 Konsumentvägledare 1 Post 1 S:a 198 * Vi fick 71 samtal från olika personalgrupper eller motsvarande från hela samhällskartan som behövde råd och handledning för bästa stöd åt personer med psykiska funktionsnedsättningar.

13 Sida 13 av 14 Möten utöver klientarbeten Referensgrupp ( * 4 Samverkansråd ( ** 1 Styrgruppsmöten ( *** 4 Samverkansgrupper ( **** 15 Annan plats ex. högskola 4 Annat informationsflöde 25 Studiebesök 7 S:a ( * Mötesdeltagare Brukarföreningar, Psykiatrikoordinator och personliga ombud ( **Mötesdeltagare Tjänstemän eller motsvarande från kommun och psykiatri, Psykiatrikoordinator och personliga ombud ( *** Mötesdeltagare Brukarföreningar, Psykiatrikoordinator och chefsföreträdare från Psykiatri, Socialförvaltningen, omsorgsförvaltningen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Primärvården ( **** Mötesdeltagare Tjänstemän eller motsvarande från allmännyttan, kommun och psykiatri, Psykiatrikoordinator och personliga ombud. Gruppernas syfte är att skapa bättre förutsättningar för sysselsättning och boende åt personer med psykiska funktionsnedsättningar.

14 Sida 14 av 14 Kristianstad Personliga Ombud Ethel Lundström - Margareth Ohlsson Ola Golderyd - Stefan Göransson

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2013

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2013 KRISTIANSTAD - STATISTIK 213 Personliga Ombud Ethel Lundström - Margareth Ohlsson Ola Golderyd - Stefan Göransson PO-KRISTIANSTAD - STATISTIK 213 sida 2 av 13 Innehållsförteckning Kristianstad Statistik

Läs mer

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2014

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2014 KRISTIANSTAD - STATISTIK 214 Kristianstad 215-1-16 Personliga Ombud Ethel Lundström - Margareth Ohlsson Ola Golderyd - Stefan Göransson PO-KRISTIANSTAD - STATISTIK 214 sida 2 av 15 Innehållsförteckning

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning

Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning INNEHÅLL Aktivitetsersättning 2 Aktivitetsstöd 2 Arbete 2 Avlösarservice 2 Bilanpassning 2 Bilstöd 2 Boendestöd 2 Bostad med särskild service

Läs mer

Kartläggning av klientens väg KNUT-projektet SOLNA STAD

Kartläggning av klientens väg KNUT-projektet SOLNA STAD Kartläggning av klientens väg KNUT-projektet SOLNA STAD 1. Mottagningsgruppen/ekonomigruppen Mottagningsgruppen Allmänheten kan kontakta mottagningsgruppen för rådgiving och hänvisning samt för information

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Ersättning vid sjukdom eller skada 10 Tandvård 15

Läs mer

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktionshinder Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets öppenvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och föreningar

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets hälso- och sjukvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och

Läs mer

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktionshinder Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa Denna guide är för dig, som bor i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, eller Ystad Här kan du hitta uppgifter om vart du kan vända dig för att få hjälp,

Läs mer

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa Denna guide är för dig, som bor i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, eller Ystad Här kan du hitta uppgifter om vart du kan vända dig för att få hjälp,

Läs mer

Informationsguide. för dig i Västerås med psykisk funktionsnedsättning

Informationsguide. för dig i Västerås med psykisk funktionsnedsättning Informationsguide för dig i Västerås med psykisk funktionsnedsättning Innehållsförteckning Telefonjourer... 3 Kognitiva hjälpmedel... 20 Vård och Behandling... 4 Familjeläkare/ Primärvården Vårdvalsservice

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form Antagen i socialnämnden 111 Socialnämndens vision Kvalité i varje möte och socialförvaltningens värdegrund I varje möte har vi ett

Läs mer

H A L M S T A D KartoteK 1

H A L M S T A D KartoteK 1 H A L M S T A D Kartotek 1 KARTOTEK - AV STÖD- OCH REHABILITERINGSVERKSAMHETER INOM PARTERNA I SAMORDNINGSFÖRBUNDET I HALLAND Detta Kartotek är tänkt att användas som stöd i arbetet för de samverkande

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Åstorps kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd Beslutat av Socialnämnden 2014-03-17, 42 Dnr 2014/62 1 Innehållsförteckning Inledning 5 Barnperspektiv 5 Våld i nära relationer 5 Förutsättningar för rätten

Läs mer

2007-04-16. Dnr SÄN 2007/149. Riktlinjer. Insatser till personer med funktionshinder

2007-04-16. Dnr SÄN 2007/149. Riktlinjer. Insatser till personer med funktionshinder 2007-04-16 Dnr SÄN 2007/149 Riktlinjer Insatser till personer med funktionshinder Nacka kommun Innehåll INLEDNING...1 LAGSTIFTNING...1 KOMMUNENS UTGÅNGSPUNKTER...2 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION...3 SAMVERKAN...4

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 1 (35) Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Senast reviderad 2010-04-27 Campusgatan 26, plan 4 Tfn 08-523 010 00 www.sodertalje.se Bankgiro 5052-6854 151 89 Södertälje sodertalje.kommun@sodertalje.se

Läs mer

Försörjningsstöd 2011

Försörjningsstöd 2011 Försörjningsstöd 2011 NORMER OCH RIKTLINJER Handläggning av ekonomiskt bistånd Torsås kommun Sidan 1 av 30 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-06-28 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 2. SOCIALTJÄNSTLAGEN...4 2.2. 2

Läs mer

Vart vänder jag mig?

Vart vänder jag mig? Vart vänder jag mig? Information om samhällets hjälpmöjligheter vid neurologisk sjukdom och skada Råd- och stödenheten på Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Denna skrift kan beställas

Läs mer

GUIDE FÖR TIERP. Sammanställd av Elisabet Alphonce. Uppdaterad: 200?-??-??

GUIDE FÖR TIERP. Sammanställd av Elisabet Alphonce. Uppdaterad: 200?-??-?? GUIDE FÖR TIERP Här kan du få hjälp om du mår psykiskt dåligt - öppenvård, slutenvård, träffpunkter, boende, rehabilitering och föreningar i Tierp 2009 Sammanställd av Elisabet Alphonce Uppdaterad: 200?-??-??

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2011-10-04

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2011-10-04 PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2011-10-04 Sida 1 (17) Paragrafer 102-115 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, 2011-10-04, kl. 18.00-21.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att

Läs mer

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Här kan du hitta information om verksamheter i Vilhelmina som ger hjälp, råd och stöd till vuxna personer med psykisk ohälsa. Här finns telefonnummer,

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer