KRISTIANSTAD - STATISTIK 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISTIANSTAD - STATISTIK 2014"

Transkript

1 KRISTIANSTAD - STATISTIK 214 Kristianstad Personliga Ombud Ethel Lundström - Margareth Ohlsson Ola Golderyd - Stefan Göransson

2 PO-KRISTIANSTAD - STATISTIK 214 sida 2 av 15 Innehållsförteckning Kristianstad Statistik Innehållsförteckning.. 2 Klientflöde. 3 Etnicitet.. 3 Första kontakt Fördelning myndigheter i första kontakten (antal) Vilka orsaker sökte klienter för?... 5 Diagnoser... 5 Antal män och kvinnor.. 6 Åldersgrupper 6 Yngst-Äldst-Medelålder... 7 Barn till psykiskt sjuka... 7 Ärendelängd... 8 Kötid... 8 Sökta insatser inom o SoL Socialtjänstlagen (21:453)... 9 o Lss (Lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade) 9 o Omprövning, överklagan.. 1 Försäkringskassan 1 o Psykiatrin 11 o Arbetsförmedlingen 11 o Primärvården 11 Övrig sjukvård. 12 Övriga insatser. 12 Övrigt arbete. 12 Ärenden som inte blev aktiva (Första Hjälpen) 13 Möten utöver klientarbete 14

3 PO-KRISTIANSTAD - STATISTIK 214 sida 3 av 15 Bilden visar klientflödet. Totalt under 214 var det 92 klienter * Antal ** Påbörjade före * * * Påbörjade * * * * Avslutade * * * * * Avslutade * Antal * Antalet aktiva ärenden ** Ärendestart före 214 är aktivt *** Ärendestart under 214 är aktivt **** Ärendestart och avslut 214 ***** Ärendestart tidigare år med avslut 214 Etnicitet Utanför EU 13 Inom EU 3 Sverige

4 PO-KRISTIANSTAD - STATISTIK 214 sida 4 av 15 Första kontakt med Personligt Ombud Klienten själv Anhörig Myndighet Bostadsbolag Övriga Fördelning myndigheter i första kontakten (antal) Primärvården 3 Arbetsförmedlingen Försäkringskassan 2 Psykiatrin 13 Omsorgsförvaltnignen Arbete & Välfärd

5 PO-KRISTIANSTAD - STATISTIK 214 sida 5 av 15 Vilka var orsakerna klienterna sökte? Ekonomi 23% Sjukvård 13% Boende 14% Sysselsättni ng 1% Övrig 7% Myndigheter 27% Ensamhet 6% Vilka diagnoser? Ätstörning 1% Ej känd 9% Borderline 2% Dubbel diagnos 4% Fobier 4% Ångest 22% Långvarig Depression 33% Tvång 4% NP-diagnos 15% Schizofreni 2% Psykos 2% Bipolär 2%

6 PO-KRISTIANSTAD - STATISTIK 214 sida 6 av 15 Antal män och kvinnor Man Kvinna Åldersgrupper - m=man k=kvinna M K M K M K M K M K M K

7 PO-KRISTIANSTAD - STATISTIK 214 sida 7 av 15 Yngst äldst - medelålder , MIN MAX MEDEL Antal minderåriga barn i ärenden ,2 Nej Ja Ant MEDEL

8 PO-KRISTIANSTAD - STATISTIK 214 sida 8 av 15 Ärendelängd i de avslutade ärendena 1, 14,4 42, MIN MAX MEDEL Kö och kötid Antal 35 Kötid medel (mån) 1,7 Kö 11 Ingen kö

9 PO-KRISTIANSTAD - STATISTIK 214 sida 9 av 15 Sökta insatser Socialtjänstlagen Beviljat Inte beviljat Arbetsterapeut 3 Akut boendeplats 1 Barnomsorg 2 Barn umgänge 6 Barnutredning 7 Behandlingsassistent 1 Boendestöd 1 1 Boendestöd Avslutat Bostad Bistånd 6 4 Budget Rådgivning 12 Byte av handläggare 1 Ekonomiskt Bistånd Familjebehandling 5 Familjerådgivning 2 Familjerätten 3 Färdtjänst 3 Färdtjänst med ledsagare 1 Förmedlingskonto 5 1 Förmedlingskonto Avslutat 2 Handikappanpassning 2 Hemtjänst 5 Ledsagare 2 1 Missbruksbehandling 2 Sysselsättning 5 5 Terapi 2 Träffpunkt 4 Våld i nära relationer - utredning 3 1 Övrigt Lagen om stöd och service till vissa Beviljat Inte beviljat funktionshindrade... Kontaktperson 1 Råd o Stöd 1 Särskilt boende 1 Övrigt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade... (barn) Beviljat Inte beviljat Kontaktperson 1 1

10 PO-KRISTIANSTAD - STATISTIK 214 sida 1 av 15 Överklagan - Socialrätt Beviljat Inte beviljat Ansökan Nämnd eller handläggare Förvaltningsrätt 3 3 Kammarrätt 1 1 Högsta förvaltningsdomstolen Godman - ev. överklagan Beviljat Inte beviljat Nämnd eller handläggare 6 Tingsrätt 6 Hovrätt Högsta Domstolen 12 Försäkringskassan Beviljat Inte beviljat Aktivitetsersättning 5 Arbetsförmåga utredning 7 Anstånd underhållsbidrag 1 Bilstöd 1 Boendetillägg 1 Bostadsbidrag 6 Bostadstillägg 2 Handikappersättning 1 1 Rehabplan arbetsmarknaden 1 Sjukersättning 2 3 Sjukpenning 11 3 Sjukpenning Ändrat nivå 1 Underhållsbidrag 1 Underhållsstöd 1 Träningskort 1 Återbetalning Delbetalning 1 Ålderspension 1 Övrigt

11 PO-KRISTIANSTAD - STATISTIK 214 sida 11 av 15 Psykiatrin Beviljat Inte beviljat Akut inläggning 1 Akutbesök- akutvårdsavdelning 1 1 Arbetsterapeut 4 Barn o Ungdomspsykiatrin 1 Byte av läkare 1 Dubbeldiagnosteamet 1 Medicinändring 5 2 Kurator 5 Läkarkontakt 3 Neuropsykiatrisk utredning 3 Patient Utbildning 1 Psykiatrisk utredning 3 Remiss utanför Kristianstad 1 Psykolog 6 Slutenvård 1 Somatisk utredning 1 Terapi 2 Öppenvårds kontakt 6 Övrigt Arbetsförmedlingen Beviljat Inte beviljat Arbete 1 1 Arbetslöshetskassa 2 Aktivitetsstöd 5 Arbetspsykolog 7 Arbetssökande 2 1 Arbetsträning 1 7 Arbetsprövning 3 1 Arbetsförmedlare 2 Jobb- och utvecklingsgarantin 5 Lönebidrag 3 OSA Offentligt skyddat arbete 1 SIUS Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd 2 Övrigt Primärvården Beviljat Inte beviljat Arbetsterapeut 2 Blodprovstagning 1 Dietist 2 Kurator 1 Läkare 14 Sjuksköterska 11 Remiss utanför Skåne 1 1 Sjukgymnast

12 PO-KRISTIANSTAD - STATISTIK 214 sida 12 av 15 Övrig sjukvård Beviljat Inte beviljat Barnhabiliteringen 1 Grönt Kort (nödvändig tandvård) 1 1 Hjälpmedel 3 Patientnämnden 2 Röntgen 2 Remiss utanför Kristianstad 1 Specialist läkare 5 Specialist-Utredning 2 Tandläkare 1 Vuxenhabiliteringen 1 Vuxenhabiliteringen Logoped 1 Vuxenhabiliteringen Arbetsterapeut 1 Vuxenhabiliteringen Kurator 1 Vuxenhabiliteringen Psykolog 1 Övrigt Övriga insatser Beviljat Inte beviljat Advokat/Jurist 4 AGS-AFA Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Banklån 1 Bestrida avtal 1 Bostad Anstånd Hyra 5 1 Bostad Avbet hyresskuld 2 Bostad Lägenhet 4 1 Bostad Stopp vräkning 8 2 CSN Anstånd skuld 5 CSN nedskrivning skuld 1 El Stopp avstängning 6 Förvaltare 1 1 Godman Insierat till nätverket att ansöka 5 God Man Avslut 1 Inkasso Avbetalning 1 Kronofogde Avbetalningsplan 9 Kronofogde Skuldsanering 3 Kronofogde Stopp skuld 1 Kronofogde Stopp utmätning 1 Körkortstillstånd 1 Polisanmälan 1 Uppskov räkningar t.ex. telefon, el 9 Utbildning 1 Övrigt

13 PO-KRISTIANSTAD - STATISTIK 214 sida 13 av 15 Övrigt arbete Antal Adressändring 12 Anmälan barn som far illa 3 Arbetsgivarkontakt 7 Bankkontakter 7 Barn kontakt med barns skola 1 Bostad Sökt 17 Diakon/Präst 1 Fack 2 Familjearbete 6 Fastighetsförmedling 2 Fonder 5 Flyttfirma 1 Fritidsaktiviteter 2 Försäkringsbolag 17 Förening 2 ID/Pass ansökan 9 Personligt Ombud annan kommun 3 Råd o Stöd av Personligt Ombud 92 Skattemyndighet 12 Sökt arbete 5 Tolk 3 Övrigt 8 217

14 PO-KRISTIANSTAD - STATISTIK 214 sida 14 av 15 Ärenden som inte blev aktiva s.k. Första Hjälpen Arbete och Välfärd FK Socialsekreterare 25 Sjukskrivning 6 Råd o Stöd 9 Aktivitetsersättning 4 Grönt kort 1 handikappersättning 1 Sysselsättning 4 Sjukersättning 4 Träffpunkt 7 Övrigt 2 Rehab 1 S:a 17 Vuxenvården 1 Samtalsterapi 9 Ekonomisk rådgivning 7 Budget rådgivare 11 Övrigt 12 S:a 82 Psykiatrin Omsorgsförvaltningen Läkarekontakt 9 kontaktperson 2 Sjuksköterskekontakt 4 ledsagareperson 2 Psykologkontakt 7 boende 3 kuratorskontakt 9 färdtjänstkort 1 Akutbesök 2 Handläggare 16 Arbetsterapeut 2 Övrigt 5 Övrigt 16 S:a 29 S:a 49 AF Primärvården A-kassa 1 läkarekontakt 12 Aktivitetsstöd 1 Sjuksköterska-kontakt 2 Arbetspsykolog 1 Kurator 4 Arbetsförmedlare 4 Övrigt 1 S:a 7 S:a 19 Övrigt Anhörigkontakter Hyresvärdar 23 föräldrar 44 Advokat 7 syskon 9 Anmälan socialstyrelsen 1 granne 5 proff. Hjälpare 54 Patientnämnden 7 Övriga 13 Intresseföreningar 1 S:a 125 Fonder 2 PO-från annan kommun 11 Frågor från funktionsnedsatta 82 Fack 4 God man 12 Elbolag 11 Case Manager 8 Familjehem Polisen 4 Övrigt S:a 33 S:a 26

15 PO-KRISTIANSTAD - STATISTIK 214 sida 15 av 15 Möten utöver klientarbete Antal Vad Mötesgrupp 8 Referensgrupp Mötesdeltagare Brukarföreningar, Psykiatrikoordinator och personliga ombud 12 Samverkansråd Mötesdeltagare Tjänstemän eller motsvarande från kommun och psykiatri, Psykiatrikoordinator och personliga ombud 4 Styrgruppsmöten Mötesdeltagare Brukarföreningar, Psykiatrikoordinator och chefsföreträdare från Psykiatri, Socialförvaltningen, omsorgsförvaltningen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Primärvården 16 Samverkansgrupper Mötesdeltagare Tjänstemän eller motsvarande från allmännyttan, kommun och psykiatri, Psykiatrikoordinator och personliga ombud. Gruppernas syfte är att skapa bättre förutsättningar för sysselsättning och boende åt personer med psykiska funktionsnedsättningar Annan plats ex. högskola Annat informationsflöde 7 Studiebesök

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets öppenvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och föreningar

Läs mer

Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning

Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning INNEHÅLL Aktivitetsersättning 2 Aktivitetsstöd 2 Arbete 2 Avlösarservice 2 Bilanpassning 2 Bilstöd 2 Boendestöd 2 Bostad med särskild service

Läs mer

Kartläggning av klientens väg KNUT-projektet SOLNA STAD

Kartläggning av klientens väg KNUT-projektet SOLNA STAD Kartläggning av klientens väg KNUT-projektet SOLNA STAD 1. Mottagningsgruppen/ekonomigruppen Mottagningsgruppen Allmänheten kan kontakta mottagningsgruppen för rådgiving och hänvisning samt för information

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa Denna guide är för dig, som bor i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, eller Ystad Här kan du hitta uppgifter om vart du kan vända dig för att få hjälp,

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets hälso- och sjukvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och

Läs mer

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa Denna guide är för dig, som bor i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, eller Ystad Här kan du hitta uppgifter om vart du kan vända dig för att få hjälp,

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Ersättning vid sjukdom eller skada 10 Tandvård 15

Läs mer

H A L M S T A D KartoteK 1

H A L M S T A D KartoteK 1 H A L M S T A D Kartotek 1 KARTOTEK - AV STÖD- OCH REHABILITERINGSVERKSAMHETER INOM PARTERNA I SAMORDNINGSFÖRBUNDET I HALLAND Detta Kartotek är tänkt att användas som stöd i arbetet för de samverkande

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktionshinder Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktionshinder Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Här kan du hitta information om verksamheter i Vilhelmina som ger hjälp, råd och stöd till vuxna personer med psykisk ohälsa. Här finns telefonnummer,

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form Antagen i socialnämnden 111 Socialnämndens vision Kvalité i varje möte och socialförvaltningens värdegrund I varje möte har vi ett

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Åstorps kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd Beslutat av Socialnämnden 2014-03-17, 42 Dnr 2014/62 1 Innehållsförteckning Inledning 5 Barnperspektiv 5 Våld i nära relationer 5 Förutsättningar för rätten

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Försörjningsstöd 2011

Försörjningsstöd 2011 Försörjningsstöd 2011 NORMER OCH RIKTLINJER Handläggning av ekonomiskt bistånd Torsås kommun Sidan 1 av 30 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-06-28 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 2. SOCIALTJÄNSTLAGEN...4 2.2. 2

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 1 (35) Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Senast reviderad 2010-04-27 Campusgatan 26, plan 4 Tfn 08-523 010 00 www.sodertalje.se Bankgiro 5052-6854 151 89 Södertälje sodertalje.kommun@sodertalje.se

Läs mer

Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning

Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning 1 Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning Denna broschyr ger kortfattad information om olika bidrag och annat stöd till vuxna

Läs mer

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa En informationsguide för dig i Sorsele Kommun Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa En informationsguide för dig i Sorsele Kommun Stöd och hjälp om du eller någon annan drabbas

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Informationsguide 2015 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa.

Informationsguide 2015 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Informationsguide 2015 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Guiden uppdateras en gång per år och fi nns även på kommunens

Läs mer

Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen

Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen Lärande och arbetsförvaltningen Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen 2014 Antagna av LAN 2014- Lärande- och arbetsförvaltningen 2 (34)

Läs mer

Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa september 2010 Vård och Omsorg Postadress: 241 80 Eslöv Besöksadress: Gröna Torg 2 Telefon: 0413-620 00 Telefax: 0413-624 54 epost: vard.och.omsorg@eslov.se

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer