Värdering av underhållskostnad och trafikpåverkan för servicefönster på Norra Stambanan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värdering av underhållskostnad och trafikpåverkan för servicefönster på Norra Stambanan"

Transkript

1 Värdering av underhållskostnad och trafikpåverkan för servicefönster på Norra Stambanan KAJT-dagarna 2015, Borlänge, TOMAS LIDÉN, LIU, ITN, KOMMUNIKATIONS- OCH TRANSPORTSYSTEM LARS BRUNSSON, TRV, UNDERHÅLL, JÄRNVÄGSSYSTEM, PLANERING

2 Servicefönster allmänt Beräkningsmodell Fallet Norra Stambanan Innehåll - Värdering av underhållskostnad - Värdering av trafikeffekter Sammanfattning, nuläge, fortsättning Lidén, T: Samhällsekonomisk värdering av servicefönster på Norra Stambanan, sträckan Ockelbo-Ljusdal PM, , Dnr ITN

3 Servicefönster = luckor (tågfri tid) i tågplanen Arbetsobjekt bokas på sedvanligt sätt (rev.plan, BUP) Outnyttjad tid släpps fri kort före genomförandet

4 Introduktion 2015 (existerande kontrakt) Västra stambanan Södra stambanan Citytunneln (Malmö) 2016 (nya kontrakt) Malmö och Sydöstra Skåne Norra stambanan Hallandsåstunnlarna

5 Grundläggande idé Många, korta och händelsestyrda objekt Planerade efter tidtabellen Sen ansökan (av entreprenör) Regelbundna, långa och förplanerade luckor (i JNB) Planerade före tidtabellen (av TrV) Förutsättning för underhållskontrakten 5

6 UH: Trafik: Olika disp.tider Mer/mindre etablering, kvälls-/natt-påslag Inställda regionaltåg Andra resmönster, ändrad efterfrågan. Förskjutna godsavgångar Längre omloppstider BERÄKNINGSMODELL 6

7 UH: Etablering och tid på dygnet Antal arbetspass Underhållsbehov Tid i spår Timkostnad, OB Totalkostnad Total arbetsvolym Önskad passlängd Dagtid Volym, antal jobb - Längd: 1/2h, 1h, 2h,.. - Per bandel/sträcka eu ei jobb ei eu Skillnad Erhållen disp.tid Ev kväll/natt eu ei jobb ei eu eu ei jobb ei eu Strötider vs Servicefönster Etablering Avetablering Underhållsvolymen konstant, jobben delbara Antal arbetspass, Etablering och Totalkostnad 1 / disp.tid Beräkningsformler i rapporten 7

8 Trafik: Inställda regionaltåg Efterfrågan Utbud Ändrade resmönster Upplevd kostnad Volymändring Konsumentöverskott Producentöverskott 8 Samhällseffekter Baserat på Eliasson, J, Börjesson, M, On timetable assumptions in railway investment appraisal, Transport Policy, 2014 Resande kan välja - tidigare/senare tåg - bil - ersättningsbuss ~ 100 ~ 95 ~ 110

9 Värdering av underhållskostnad Värdering av trafikeffekter FALLET NORRA STAMBANAN 9

10 Värdering av underhållskostnad Parametrar / indata UH-behov från TrV Möjliga tider i T15 Timkostnad: 1400 kr Påslag Kväll: 25%, Natt: 60% 10

11 UH - resultat per dygn Delsträcka Jobbtyp Kostnadsskillnad Etablering ur spår.. i spår Ljusdal - Karsjö Karsjö - Bollnäs Bollnäs - Holmsveden Holmsveden - Ockelbo 1/2 & 1h 2h 1/2 & 1h 2h 1/2 & 1h 2h 1/2 & 1h 2h Strötider (T15) Servicefönster Summa Sammanlagd nytta

12 Värdering av trafikeffekter Parametrar / indata Tider, resande & priser: T15, X-trafik, hitta.se, maps.google.se Snittresa: 90 km, 90 kr Kalkylvärden: ASEK5 Bilägande: SCB Bilkostnad: varieras Två-tre godståg påverkas 12

13 Resultat, persontrafik (söderut) Alternativ Resande tåg + buss + bil P T Servicefönster utan ersättningstrafik CS PS CS + PS 50% bilägande, flexibel avresa Servicefönster med ersättningstrafik Byten för vissa passagerare Många fler alternativ / varianter i rapporten 13

14 Resultat, godstrafik & summering Godstrafik Tåg förskjuts med ,5 timmar Förlängda omlopp med 50% = 2,25 timmar Fast kostnad kr/timme kr Sammanlagt (persontrafik + gods) 2*( ) =

15 Samhällseffekter Marginaleffekt pga ökat antal fordons-km (ASEK) Trafiksäkerhet 0,15 kr/fkm (bil); 0,28 kr/fkm (buss) max kr Miljö 0,03 kr/fkm (bil); 0,26 kr/fkm (buss) 400 kr 15

16 SAMMANFATTNING, NULÄGE, FORTSÄTTNING 16

17 Sammantaget Negativ effekt Positiv effekt Underhåll > Trafik < Samhälle < Ej värderat Lägre attraktivitet Ev avflyttning Trafikbegränsningar Enklare planering Färre omplaneringar Färre störningar Bättre banstandard Generell beräkningsmodell 17

18 Nuläget servicefönster Norra stambanan Ändring gjord i JNB under tidigvåren: 1. Nattidsjobb (Ockelbo)-(Gävle). 2. Förskjutning av arbetspassen. Ny tid (viss minutvariation över sträckan) Tåglägesansökningar inkomna för Tågplan Bilden av verklig påverkan på trafiken börjar klarna. Ytterligare justering möjliggörs. Jämfört med T15: 1. Ett resandetåg i vardera riktningen Ljusdal-Ockelbo ej ansökt runt lunch. 2. Utökad resandetrafik ansökt på Ostkustbanan. 3. Godsbilden inte helt klar ännu. Dialog med järnvägsföretag i tågplaneprocessen. Utöver det också fortsatt dialog med region och kommuner. Hetast tvistefråga: Bokar Trafikverket upp för mycket kapacitet?

19 Fortsättning Optimeringsmodell för schemaläggning av många servicefönster samtidigt Långa linjesträckor (ex hela Stambanan genom övre Norrland) Hela nätverk Minimera trafikal påverkan Maximera underhållsnytta 19

20 Forskningsprojekt: Effektiv planering av järnvägsunderhåll Finansierat av Trafikverket Utförs inom KAJT (Kapacitet i järnvägstrafiken) Länkar: KAJT: KTS: Översiktsrapport: PM, Samhällsekonomisk värdering: TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN! FRÅGOR? 20

21 kts.itn.liu.se

Slutredovisning för projektet

Slutredovisning för projektet 2014-04-29 Johanna Törnquist Krasemann, Blekinge Tekniska Högskola Slutredovisning för projektet FUKS Förstudie Uppföljning, Kapacitetsplanering, Simulering och Trafikstyrning FUD-id 5510 Syfte med projektet

Läs mer

Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt

Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt Järnvägens roll i transportförsörjningen 2 Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt Narvik Riksgränsen Kiruna Gällivare Kiruna-Luleå under 3 timmar Luleå och Kallax flygplats

Läs mer

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1453 rir 2013:18 Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH Tågförseningar orsaker, ansvar och åtgärder? (RiR 2013:18) KTH Järnvägsgrupp 2013-09-20

Läs mer

PM Granskning av Trafikverkets Samhällsekonomiska kalkyler för Ostkustbanan, dsp Gävle Sundsvall

PM Granskning av Trafikverkets Samhällsekonomiska kalkyler för Ostkustbanan, dsp Gävle Sundsvall Datum: 2011-11-24 1 (17) PM Granskning av Trafikverkets Samhällsekonomiska kalkyler för Ostkustbanan, dsp Gävle Sundsvall JA bas 2020 UA1 Tr afikver kets huvudkalkyl NNK=-0,3 JA Anpassad Förstudien NNK=-0,03

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013 Utveckling av utbud och er på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013 och Utvärdering av avreglering och konkurrens samt Utvecklingen av länshuvudmännens trafik BO-LENNART NELLDAL GERHARD TROCHE OSKAR FRÖIDH

Läs mer

Åtgärdsval Arlanda SATSA stärkt kollektivtrafik i korridoren Stockholm-Arlanda- Uppsala

Åtgärdsval Arlanda SATSA stärkt kollektivtrafik i korridoren Stockholm-Arlanda- Uppsala RTN 2008-0291 Åtgärdsval Arlanda SATSA stärkt kollektivtrafik i korridoren Stockholm-Arlanda- Uppsala Innehåll 2011-11-23 RTN 2008-0291 1 Åtgärdsvalsprocess arbetssätt... 5 1.1 Beskrivning av processen...

Läs mer

RAPPORT Samhällsekonomisk bedömning av Höghastighetsbanor i Sverige. Rapport 2009:20. Analys & Strategi. 31 augusti 2009

RAPPORT Samhällsekonomisk bedömning av Höghastighetsbanor i Sverige. Rapport 2009:20. Analys & Strategi. 31 augusti 2009 RAPPORT Samhällsekonomisk bedömning av Höghastighetsbanor i Sverige Rapport 2009:20 31 augusti 2009 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom

Läs mer

Kapacitetsbrister i järnvägsnätet, 2015 och 2021, efter planerade åtgärder.

Kapacitetsbrister i järnvägsnätet, 2015 och 2021, efter planerade åtgärder. Kapacitetsbrister i järnvägsnätet, 2015 och 2021, efter planerade åtgärder. Remissversion Dokumenttitel: Kapacitetsbrister på järnvägsätet 2015 och 2021 efter planerade åtgärder Skapat av: Lennart Lennefors

Läs mer

Samhällsekonomiskt effektiv tilldelning av järnvägskapacitet: Några synpunkter på Trafikverkets nuvarande process

Samhällsekonomiskt effektiv tilldelning av järnvägskapacitet: Några synpunkter på Trafikverkets nuvarande process Samhällsekonomiskt effektiv tilldelning av järnvägskapacitet: Några synpunkter på Trafikverkets nuvarande process Jonas Eliasson 1, Martin Aronsson 2 1Centrum för Transportstudier, KTH 2 SICS Swedish ICT

Läs mer

Pendeltåg Stockholm Arlanda Uppsala. Samhällsekonomisk, företagsekonomisk och politisk analys i ljuset av den nya kollektivtrafiklagstiftningen

Pendeltåg Stockholm Arlanda Uppsala. Samhällsekonomisk, företagsekonomisk och politisk analys i ljuset av den nya kollektivtrafiklagstiftningen RAPPORT Pendeltåg Stockholm Arlanda Uppsala Samhällsekonomisk, företagsekonomisk och politisk analys i ljuset av den nya kollektivtrafiklagstiftningen 2013-09-12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 Nya Tåg i Sverige Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 1. Marknad för höghastighetståg i Sverige... 2 1.1. Vad är höghastighetståg?... 2 1.2. Vad krävs för att bygga höghastighetståg

Läs mer

Ostlänken. Trafikeringsbilaga

Ostlänken. Trafikeringsbilaga Ostlänken Trafikeringsbilaga Innehåll Förord... 3 Ostlänkens betydelse... 3 1. Förutsättningar... 3 1.1 Dagens trafik... 3 1.1.1 Regionaltrafik/Lokaltrafik... 3 1.1.2 Fjärrtrafik... 4 1.1.3 Godstrafik...

Läs mer

Bilaga 1 Uppdrag till Trafikverket för åtgärdsplanering år 1 12

Bilaga 1 Uppdrag till Trafikverket för åtgärdsplanering år 1 12 Bilaga 1 till beslut III 3 vid regeringssammanträde den 20 december 2012, N2012/6395/TE m.fl. Näringsdepartementet 2012-12-20 Bilaga 1 Uppdrag till Trafikverket för åtgärdsplanering år 1 12 1. Utgångspunkter

Läs mer

Godstrafik på järnväg

Godstrafik på järnväg Godstrafik på järnväg åtgärder för ökad kapacitet på lång sikt Underlagsrapport till statens offentliga utredning om fossilfri fordonstrafik Oskar Fröidh TRITA-TSC-RR 13-003 ISBN 978-91-87353-08-6 KTH

Läs mer

Alternativ för framtida organisering avjärnvägsunderhållet

Alternativ för framtida organisering avjärnvägsunderhållet Rapport Alternativ för framtida organisering avjärnvägsunderhållet Slutrapport 1 april 2015 Titel: Alternativ för framtida organisering avjärnvägsunderhållet Utgivare: Trafikverket Utgivningsdatum: 2015-04

Läs mer

Samhällsekonomisk värdering av spårväg i Skåne

Samhällsekonomisk värdering av spårväg i Skåne TRAFFIC AB RAPPORT 2008:78 VERSION 1.0 Samhällsekonomisk värdering av spårväg i Skåne exempel i Malmö, Lund och Helsingborg Dokumentinformation Titel: Samhällsekonomisk värdering av spårväg i Skåne exempel

Läs mer

Funktionsutredning Kalix plattformsanpassning

Funktionsutredning Kalix plattformsanpassning FUNKTIONSUTREDNING 1 (36) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version Bergdahl, Lisa, UHauan (funktionsutredare) 2012-03-16 1.0 Fastställt av (Efternamn, Förnamn, org.) Edfast, Magnus, UHauan

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

Nya stationer, nya möjligheter. En studie av regionaltågsstationer längs Ådalsbanan

Nya stationer, nya möjligheter. En studie av regionaltågsstationer längs Ådalsbanan Nya stationer, nya möjligheter En studie av regionaltågsstationer längs Ådalsbanan 1 Rapportens namn: Nya stationer, nya möjligheter? En studie av regionaltågsstationer längs Ådalsbanan Namn Sökord: Station,

Läs mer

Umeå. Figur 4.1:1. Tåg av Regina-typ, används för regionaltrafik på flera sträckor i södra Sverige. Gemensam del för hela Norrbotniabanan

Umeå. Figur 4.1:1. Tåg av Regina-typ, används för regionaltrafik på flera sträckor i södra Sverige. Gemensam del för hela Norrbotniabanan 4 Framtidsscenario med Norrbotniabanan Norrbotniabanan är ett järnvägsprojekt med stor regional, nationell och internationell betydelse. Stora vinster redan på kort sikt finns att hämta för godstrafiken,

Läs mer

Ny stambana Stockholm-Göteborg/Malmö, TRV 2014/12802

Ny stambana Stockholm-Göteborg/Malmö, TRV 2014/12802 Ärendenummer: TRV 214/1282 Framtagen av: Trafikverket Lennart Lennefors, Paul Larsson Skickad till kvalitetssäkring av: Trafikverket Paul Larsson, 214-2-1 Granskad och kvalitetssäkrad av: Trafikverket

Läs mer

Beslutsunderlag Upplandspendeln UPPLANDSPENDELN. En utredning om att etablera pendeltågstrafik mellan Uppsala, Arlanda och Upplands Väsby 2004-06-21

Beslutsunderlag Upplandspendeln UPPLANDSPENDELN. En utredning om att etablera pendeltågstrafik mellan Uppsala, Arlanda och Upplands Väsby 2004-06-21 UPPLANDSPENDELN En utredning om att etablera pendeltågstrafik mellan Uppsala, Arlanda och Upplands Väsby 2004-06-21 1 2 Beslutsunderlag Upplandspendeln Innehåll Sammanfattning och rekommendationer... 4

Läs mer

En sammanfattning av Trafikverkets process för kapacitetstilldelning samt prioriteringskriterier

En sammanfattning av Trafikverkets process för kapacitetstilldelning samt prioriteringskriterier 0(6) September 2013 Bilaga ärende 4 En sammanfattning av Trafikverkets process för kapacitetstilldelning samt prioriteringskriterier Detta PM har tagits fram av MÄLAB med stöd av Bengt Hultin, Järnvägshuset

Läs mer

Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten

Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten hur har det blivit och vad har det kostat? RiR 2011:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Kiruna C. Gällivare. Boden. Älvsbyn. Jörn. Bastuträsk. Hällnäs. Lycksele Vindeln. Hell/Vaernes Airport Hörnefors. Vännäs C. Duved Husum Åre.

Kiruna C. Gällivare. Boden. Älvsbyn. Jörn. Bastuträsk. Hällnäs. Lycksele Vindeln. Hell/Vaernes Airport Hörnefors. Vännäs C. Duved Husum Åre. Narvik Riksgränsen Björkliden Abisko turiststation Kiruna C Gällivare Boden Luleå C Sunderbyn Luleå universitet Älvsbyn Jörn Bastuträsk Hällnäs Lycksele Vindeln Trondheim Umeå Ö Vännäsby Umeå C Hell/Vaernes

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1. Kapitel 21 Trafikens externa marginalkostnader

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1. Kapitel 21 Trafikens externa marginalkostnader Version 2014-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 Kapitel 21 Trafikens externa marginalkostnader G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 21. Trafikens externa

Läs mer

Luleå person- och godsbangård samt resecentrum

Luleå person- och godsbangård samt resecentrum ÅTGÄRDSVALSSTUDIE Luleå person- och godsbangård samt resecentrum Utgåva för synpunkter 2014-06-10 1 Trafikverket Postadress: Box 809, 971 25 Luleå Besöksadress, Sundsbacken 2-4 E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 2013-08-23 Dnr 342-1962-13 Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 1 Sammanfattning Kompletteras i slutversionen 2 Förord Kompletteras i slutversionen 3 Innehållsförteckning

Läs mer