En sammanfattning av Trafikverkets process för kapacitetstilldelning samt prioriteringskriterier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En sammanfattning av Trafikverkets process för kapacitetstilldelning samt prioriteringskriterier"

Transkript

1 0(6) September 2013 Bilaga ärende 4 En sammanfattning av Trafikverkets process för kapacitetstilldelning samt prioriteringskriterier Detta PM har tagits fram av MÄLAB med stöd av Bengt Hultin, Järnvägshuset AB.

2 1(6) Tågplaneprocessen Grundreglerna för tilldelning av infrastrukturkapacitet på svenska järnvägar framgår av järnvägslagens (2004:519) 6 kap vilket är tillämpning av ett EU-direktiv (2001/14/EG). Den viktigaste essensen av lagen är att fördelningen av infrastrukturkapacitet ska ske på ett konkurrensneutralt och icke-diskriminerande sätt. Tilldelning av kapacitet på Trafikverkets spår görs årsvis med en tidtabell som löper från kl 24 andra lördagen i december. I en järnvägsnätsbeskrivning (JNB) beskrivs hur tilldelningen av kapacitet ska gå till, tidsfrister för ansökan och liknande. Järnvägsnätsbeskrivningen finns publicerad på Trafikverkets hemsida 1. Trångsektorplaner För vissa delar av järnvägsnätet har Trafikverket upprättat så kallade trångsektorplaner. Dessa planer ingår i järnvägsnätsbeskrivningen och styr i vissa fall i detalj avstånden mellan tåg och fördelningen mellan olika tågkategorier samt hur många tåg som ges kapacitet på ett visst spåravsnitt en viss tidsperiod. Trångsektorplaner finns för Mälardalen, Göteborgsområdet och Skåne. De förplanerade tåglägena för viss internationell godstrafik, som finns för att kunna samordna trafiken över nationsgränser, kan också sägas vara en slags trångsektorplan. På sträckor utan trångsektorplaner finns ingen formell förplanering, utan där börjar planeringen varje år med ett vitt papper. I praktiken har det dock funnits en historik i form av tidigare års trafik som aktörerna har tagit sin utgångspunkt i. Planeringsprocessen Den grundläggande utgångspunkten i planeringsprocessen är att varje aktör ska kunna få sina önskemål tillgodosedda, det vill säga att det är trafikföretagen och inte Trafikverket som avgör hur trafiken ska bedrivas. I praktiken är detta inte möjligt på stora delar av järnvägsnätet, eftersom aktörernas önskemål kommer i konflikt med varandra. Som ett första 1

3 2(6) steg eftersträvas då frivillig samordning mellan de sökande. I sista hand sker tvistelösning utifrån fastställda kriterier för prioritering. Normalt fastställs järnvägsnätsbeskrivning i december, dvs ett år innan den slutliga tågplanen ska börja gälla. Trafikverket kan därefter göra förändringar via avvikelsemeddelanden. I januari fastställer Trafikverket tillsammans med infrastrukturförvaltare i övriga länder förplanerade tåglägen för internationella godskorridorer. Under januari till början av april pågår processen med ansökan om kapacitet för tåg och även för banarbeten. I början av juni publiceras ansökningarna. Därefter hålls en samordningskonferens. I slutet av månaden publicerar Trafikverket ett utkast till tågplan. I mitten av augusti publiceras ytterligare ett utkast och ett nytt samordningsmöte arrangeras i slutet av månaden. Under september pågår tvistlösning som följs av eventuell förklaring om överbelastning av spåravsnitt. För de avsnitt som förklarats överbelastade sker kapacitetsfördelning efter tillämpning av prioriteringskriterierna 2. I slutet av månaden fastställs tågplanen. Klockan 24 den andra lördagen i december börjar tågplanen gälla. Kriterier för prioritering I järnvägsnätsbeskrivningen står vilka regler Trafikverket avser tillämpa för fördelning av kapacitet och prioritering mellan olika tåg. Störst samhällsekonomisk nytta antas uppstå om alla aktörer får köra som man sökt. För att möjliggöra detta har Trafikverket skapat olika prioriteringskategorier för olika tänkta tågtyper samt kostnadsparametrar som ska visa på vilken samhällsekonomisk kostnad som uppstår om ett tåg inte får köra som önskat. Prioriteringskriterierna syftar därför till att välja den lösning, exempelvis prioritera bort det tåg, som innebär lägst samhällsekonomisk kostnad jämfört med om varje part fick sina krav tillgodosedda. 2 Prioriteringskriterierna beskriva i JNB 2014 bilaga 4.2

4 3(6) Val av kategori görs av det sökande järnvägsföretaget utifrån fastställda identifieringsvillkor, som exempelvis avser uppskattat antal resenärer på tåget samt hastighet och uppehållsmönster. Det finns inget som anger hur samhällsbetalad trafik ska behandlas i förhållande till kommersiell trafik. Däremot har de kategorier som den samhällsbetalda trafiken ofta hamnar i påfallande låga kostnadsparametrar. Nedan kategorierna för persontåg samt kostnadsparameterar i JNB 2014.

5 4(6) Utöver ovan finns också kostnadsparameterar för associationer, exempelvis om en förskjutning av ett tågläge ledde till att tåget inte hinner vända på slutstationen innan nästa planerade avgångstid. Däremot finns inga parameterar för t ex brott mot styva tidtabeller. Kopplat till tågkategorierna och kostnadsparametrarna finns en beräkningsmodell 3 för olika typer av konflikter. Nedan redovisas exempel på utfall av en konflikt mellan ett regionaltåg och ett snabbtåg där ett av tågen måste väljas bort. Tågtyp Kategori Restid Reslängd Kostnad för ej tågläge Regionaltåg med fler än 300 resande Snabbtåg med fler än 200 resande SP 120 min 200 km kr FX 180 min 500 km kr 3 JNB 2014 bilaga 4.2 sid 17

6 5(6) Resultatet av konflikten blir att den i kalkylen skattade samhällsekonomiska kostnaden för att ställa in regionaltåget är lägre än kostnaden för att ställa in snabbtåget. Snabbtåget hade för övrigt vunnit även om gångtiden och reslängden varit densamma som för regionaltåget, eftersom kostnaden för ej tågläge då skulle uppgå till kr. Prioriteringskriterierna, som de idag är utformade, tar ingen hänsyn till helheten av trafik. Varje konflikt döms av för sig och i varje konflikt enligt ovan kommer snabbtåget att vinna, även om det till slut bara finns snabbtåg kvar på banan. I förarbetena till järnvägslagen finns dock en skrivning att Prioriteringskriterierna kan innebära infrastrukturförvaltaren vid kapacitetskonflikter t ex prioriterar allmännyttiga tjänster eller godstransporter. Kriterierna måste vara utformade på ett sätt som medför ett samhällsekonomiskt effektivt nyttjande av infrastrukturen, dvs. att den trafik som representerar det minsta samhällsekonomiska nyttobortfallet bör vara den som får träda tillbaka när samtliga önskemål inte kan tillgodoses. 4 Den första meningen kan tolkas som att Trafikverket skulle kunna utforma prioriteringskriterierna så att exempelvis ett grundutbud av regional tågtrafik, om den anses samhällsnyttig, ska prioriteras. Tåglägen som söks men inte körs Tåglägen som inte ska användas ska normalt återgå till Trafikverket och blir därmed tillgängligt för andra i den så kallade ad-hoc-processen. Ad-hoc-processen innebär en löpande fördelning av ledig kapacitet under gällande tågplan. Det finns inga regler som säger hur sent ett företag måste anmäla att ett tågläge inte ska nyttjas och för den som inte utnyttjar tågläget händer normalt ingenting. Det står dock i järnvägsnätsbeskrivningen 5 att förhållandet ska beaktas vid en senare tilldelning av kapacitet. 4 Järnvägslagen, Prop. 2003/04:123 6 författningskommentarer till 6 kap. 3, sid JNB 2014 avsnitt 4.6 och järnvägslagen (2004:519) 6 kap 19, 20.

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Förord Trafikanalys genomförde under 2011 en nulägesanalys av transportsystemet med fokus på arbetspendlingen i de tre storstadsregionerna. I slutrapporten

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Den svenska järnvägen om orsakerna och kostnaderna för bristfällig politik

Den svenska järnvägen om orsakerna och kostnaderna för bristfällig politik Den svenska järnvägen om orsakerna och kostnaderna för bristfällig politik Av: Kristoffer Arvidsson Thonäng Sammanfattning En fungerande infrastruktur utgör samhällets ryggrad. Den bygger samman samhället

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Ett lyft för järnvägen. Resenärsforum, december 2014. Resenärsforums Nyhetsbrev 2014 nr 10

Ett lyft för järnvägen. Resenärsforum, december 2014. Resenärsforums Nyhetsbrev 2014 nr 10 Ett lyft för järnvägen Resenärsforum, december 2014 Resenärsforums Nyhetsbrev 2014 nr 10 Resenärsforum är kollektivresenärernas riksorganisation, medlem i Sveriges Konsumenter. Resenärsforum är en paraplyorganisation

Läs mer

Koll på anläggningen. Delbetänkande av Utredningen om järnvägens organisation. Stockholm 2015 SOU 2015:42

Koll på anläggningen. Delbetänkande av Utredningen om järnvägens organisation. Stockholm 2015 SOU 2015:42 Koll på anläggningen Delbetänkande av Utredningen om järnvägens organisation Stockholm 2015 SOU 2015:42 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Europakorridoren: Kapacitet och restider

Europakorridoren: Kapacitet och restider Europakorridoren: Kapacitet och restider Oskar Fröidh Jennifer Warg TRITA-TSC-RR 13-009 ISBN 978-91-87353-17-8 KTH Arkitektur och samhällsbyggnad Avd för Trafik och Logistik 100 44 Stockholm www.kth.se/abe

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Tillsammans för tåg i tid. Resultatrapport 2014

Tillsammans för tåg i tid. Resultatrapport 2014 Tillsammans för tåg i tid Resultatrapport 2014 Titel: Tillsammans för tåg i tid Resultatrapport 2014 Publikationsnummer: 2014:116 ISBN: 978-91-7467-642-6 Utgivningsdatum: Oktober 2014 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (5) Erbjudande om förskola inom fyra månader Vårdnadshavarna ska få en plats i förskola för sitt barn inom fyra månader efter att de anmält önskemål om förskoleplats till kommunen. Här

Läs mer

Gemensam del Järna Linköping

Gemensam del Järna Linköping Diarienr: F08-10130/SA20 BSAB: 9601-00-026 Järnvägsutredning Ostlänken Gemensam del Järna Linköping Slutrapport september 2009 MEDVERKANDE Medverkande Beställare Banverket Investeringsdivisionen Projektdistrikt

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029 Regeringsbeslut II 4 2015-05-21 N2015/4305/TIF Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer