Etik och moral. KN0360 produktutveckling med formgivning. Essä av: Ali Abid Innovation och produktdesign 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Etik och moral. KN0360 produktutveckling med formgivning. Essä av: Ali Abid Innovation och produktdesign 4"

Transkript

1 Etik och moral Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en enda av broderskap. KN0360 produktutveckling med formgivning Essä av: Ali Abid Innovation och produktdesign 4

2 Etik och moral Dessa två ord klargör vad som är rätt eller fel. Etik kommer ursprungligen från grekiskans éthikos som innebär som har att göra med karaktären. Moral kommer från latinets mora lis som betyder som rör sederna. I vardagligt tal används ofta etik och moral som synonyma begrepp, men det handlar egentligen om olika saker. Etik är din inre röst som talar om vad som är rätt och orätt, den teoretiska reflektionen över mänskliga värderingar. Moral är din praktiska handlande. Sedan barndomen så har vi lärt oss vad som är rätt och orätt, vi har även erfarenhet av hur vi ska agera i ovanliga situationer. Varje beslut som vi tar omfattar moraliska bedömningar, om ett beslut skall anses god beror på vad man jämför den med, det är i sådana situationer då vi lutar oss tillbaka till begreppet etik. Etik används alltså särskilt när man avser en teoretisk återspegling om moral. Redan hos Platon och Aristoteles diskuterades etik och moral. Dessa begrepp tas upp inom alla typer av områden, är det korrekt att lägga ner sjukhus för att spara in i de statliga finanserna? Är det rätt eller fel att utnyttja fattiga länder som billig arbetskraft, för att implementera och säkerställa ekonomin? Vi alla har dessutom inre vägledningsröst, vad som är rätt och orätt kan inte alltid regleras med lagar eller regler. Hur agerar vi då? Ska vi följa ett system som bygger på en uppsättning normer? Det vi säger avslöjar nämligen vår etik medan vårt agerande avslöjar vår moral. Finns det några samband mellan etik och produktutvecklingsprocesser? Med tiden har vi beskådat företagsskandaler som har byggt på etikens frågor. När tas det första felsteget oftast? Kanske redan i början av produktensutvecklingsfas. Däremot så finns det säkert personer i dessa företag som inte ser allt från samma perspektiv. Det är moraliskt fel att utnyttja billig arbetskraft för att utveckla ett företag, men det finns personer som ser det positiva, nämligen företagets utveckling. 2

3 Ett perspektiv avgör vad man ser, hur man ser. Är bilden till höger en skål som kan fyllas med nyttigt innehåll, eller två människor som betraktar varandra? Valet av perspektiv är just ett val. Man kan inte se båda sakerna samtidigt, och tvingas därför att bestämma sig för vad man anser vara viktigast. Det är viktigt att man förstår innebörden med bilden, bilden återspeglar människotänkandet, vi människor är olika, men borde vi inte tänka likadant när det kommer till moraliska frågor? Människovärdet Att sätta människovärdet i centrum innebär att vi ska ta hänsyn till människans rättigheter. Enligt mig så har människovärdet blivit förhandlingsbart idag, att de flesta klädföretag i Europa utnyttjar människor i Asien måste tyda på att något är fel. Företaget ifråga kommer undan väldigt billigt och kan därefter konkurrera med hederligare företag i samma bransch. Det kan även hända att hederliga företag går back i sin ekonomi pga. Etikens dilemma. Vi kan föreställa oss konsekvenserna av en genomförd uppdelning av medborgarna i A, B, C-människor, grannar och familjemedlemmar tittar snett på varandra, de rika och mäktiga som myglar in sina närmaste i den mest främjade kategorin. Det låter overkligt, men vi har ju redan sådana ansatser till en sådan uppdelning. Alla vet att långvården är mindre påkostad än annan vård, hjärtinfarktspatienteter över 70 får på vissa håll inte full behandling, i köerna till alkoholistvård och dyra operationer spelar ålder och samhällsanpassning en stor roll. Människors lika värde innebär dock att sådana urvalsgrunder måste avvisas. Rik eller fattig, gammal eller ung, nyttig eller onyttig får inte spela någon roll. Samtidigt är vi ju olika som individer, har olika personliga egenskaper, etc. likheten i värde innebär en garanti för rätten att vara annorlunda. Det är när olikheten vänds mot människan och blir ett mått på hennes värde som människovärdet är hotat. Det är det som är grunden för rasism. Det är också det som händer i skolan och i vård och behandling, då olikheten ses som en störning. 3

4 Jag tror att detta problem ligger i grunden för utnyttjande av människor. Man måste kunna uppskatta varje själ. Lösningen kan vara så enkelt som några frågeställningar som man kan ställa sig själv: hurdan är jag själv i mitt förhållande till andra människor?, hurdan är och fungerar den här familjen, den här individen? Och hur skall jag bemöta denna människa?. Detta påminner mig om en liten historia, historian om mannen som satt i fängelse, han hade suttit där i många år och den dag närmade sig då han skulle bli frigiven. Han var väldigt osäker om han skulle våga sig hem, hur skulle han bli bemött av människor i hans förflutna? För att både ge sig en chans och för att förbereda sig mot en alltför hård besvikelse skrev han hem och sade: Jag kommer att bli fri den och den dagen och jag kommer att åka förbi vårt hus med tåget. Om jag är välkommen så häng upp en vit handduk i äppelträdet. Den dag kom när han satt i tåget och var på väg till sin hemort. Han satt och såg på skogen med all sin osäkerhet inom sig. Plötsligt tog skogen slut och han såg sitt hus och äppelträdet och det var fullt med vita dukar Vi alla frågar oss ibland, om man kommer att bli välbemött i ett företag, eller om företaget behandlar sina klienter på ett bra sätt. Riklig kunskap kring människovärdet är nyckeln till framgång. Etiska och moraliska exempel Intel Då Intel lanserade den första Pentium-processorn 1994 upptäcktes att flyttalsenheten hade en defekt då beräkningar med tal av dubbel precision utfördes. Felaktigheter i processorer förekommer och dessa brukar kunna hanteras av mjukvaran, men problemet var relativt allvarligt. Intel förnekade i sin tur om händelsen, men felet blev så uppenbart att de till slut fick medge att det fanns en defekt. Intel erbjöd då att gratis byta ut den felaktiga processorn om kunden kunde uppvisa att han/hon hade behov av en processor som inte var defekt. Då nya mjukvaror lanseras ofta och det ständigt sker uppdateringar av gamla mjukvaror var det omöjligt för kunden att säga om behovet fanns för en defektfri processor. Intel hade då sålt 2 miljoner Pentium-processorer oh det är enkelt att förstå att de inte ville byta ut samtliga, men då flera kunder, däribland IBM, valde att inte köpa processorkretsen tvingades Intel till slut att byta ut kretsen mot en defektfri för alla som ville få den utbytt. Intel var medveten om problemet innan den nådde allmänheten. Ändå valde företaget fortsätta sälja en defekt processor till dess att den korrigerade Pentium-processorn producerades. 4

5 Intel har sedan dess ändrat inställning på fel som rapporteras från kund. Från att utgå från Intels uppfattning om konsekvenserna av felet utgår företaget numer från kundens uppfattning. Är det rätt av ett företag att hemlighålla defekter på detta sätt? Förmodligen finns det flera defekter i de datorer som vi idag använder. Var går gränsen för att tillverkningen skall stoppas? Vem avgör det? Företaget hade förlorat en hel del pengar om man hade tagit tillbaka 2 miljoner processorer, men man gjorde inte detta eftersom fokusen låg på ekonomisk framgång, tillväxt av företaget. Det vore brott mot företaget om man hade tagit tillbaka alla processorer, och vem skulle få skulden för tragedin? Då väljer man att sopa dammet under mattan och gå vidare. Det lönar sig däremot inte i längden, sådana händelser brukar komma fram förr eller senare. Detta kan leda till att man till slut förlorar lojala kunder. Ford För att möta den ökade konkurrensen från Japanska bilmodeller i USA beslutade Ford i slutet av 1960-talet att tillverka en småbil, Ford Pinto. Fords VD Lee Iacocca bestämde att bilmodellen skulle vara färdig på två år och introduceras bland 1971 års modeller. Bilen fick inte kosta mer än $ månader var då en normal tid för att ta fram en ny modell. Dessa krav ställde naturligtvis höga krav på projektgruppen. Ett, av många, problem som uppstod av bränsletankens placering som till slut placerades mellan bakaxeln och den bakre stötfångaren. Placeringen medförde att risken för skada på bränsletanken och därmed även explosion ökade om bilen blev påkörd bakifrån. Det fanns möjlighet att göra bränsletanken säkrare, men det hade medfört en ökad kostnad med $6,65 per bil. Ford räknade med att den totala kostnaden då skulle öka med 20 miljoner dollar för hela projektet. Ford hade liknande erfarenheter från den europeiska modellen Ford Capri. Där hade bränsletanken flyttats och placerats över bakaxeln. Tester som utförts på Ford Capri visade att bränsletanken skakades vid hasigheter runt 32 km/t.o.m. bränsletanken hade den bakre placeringen. Med den främre placeringen tålde bränsletankens placering vid denna tidpunkt. Flera olyckor inträffade där bränsletanken började brinna Bl.a. dog tre tonårsflickor då deras Ford Pinto blev påkörd bakifrån. Dessa olyckor kostade Ford miljontals dollar, men framförallt negativt publicitet. Ford hävdade att Pinto var byggd enligt de lagar som 5

6 fanns och att den var lika säker som andra småbilar. Ford blev dock till slut tvungen att ge vika och återkalla bilarna för att åtgärda felet. Samma justering som vid nytillverkning hade kostat $6,65 kostade nu mångdubbelt. Intressant att notera är att innan Ford åtgärdade felet ville flera företag, framförallt hyrfirmor, sälja sina Ford Pinto. De hade inga problem att sälja dem till köpare som förmodligen var införstådda med problemet bara priset var det rätta. Beslutfattare och kostandstagare är här samma personer, men definitivt inte riskbäraren. Vem bär ansvaret för att bilen konstrueras med en livsfarlig placering av bränsletanken? Företagets ledning, projektledning eller den enskilde konstruktören? Är det rätt lojalt, om en enskilde konstruktören informerar massmedia om att bilen är livsfarlig? Det finns tusen exempel som kan tas upp. Från alla byggjobbare som utnyttjas i Dubai, till alla barn som jobbar inom kaffe branschen. Samtidigt har man hört och läst åsikter som att många företag gör en god gärning när de sysselsätter hundratusentals fattiga människor, att dessa företag har positivt inflytande i utvecklingsländer när man driver utvecklingsprojekt. Ikea, H&M och Elecxtrolux är sådana företag som tas upp i diverse artiklar på nätet. Dessa företag sägs bidra till verksamhet som gör livet bättre för fattiga människor, men handlar det inte bara om att dessa företag utnyttjar desperata fattiga människor i låginkomstländer? Enligt mig så är detta bara en dålig förklaring för att få människor och tänka i andra banor, för att vi skall endast se det positiva. Men hur mycket nyttja drar dessa människor egentligen? Även om människorna blir kunnigare inom produktion och kan ses som hot. Man vet ju även att företag inom skotillverkningsbranschen förflyttar sig från länder till andra när löneförhandlingen inte duger längre. Man söker sig då till billigare arbetskraft, och då har man redan utnyttjat tusentals städer i Afrika. Enligt mig så måste alla bolag kunna kombinera god ekonomiskt utveckling med mänskligt hälsa. Detta kan leda till att du som egenföretagare fångar människors tillit, och detta i sin tur leder till lojala kunder. En bra ledare är viktig också, en ledare som kan lyfta upp företaget genom god kunskap inom etik och moral. Vi produktutvecklare jobbar oftast i grupp, och det är gruppens åsikt som läggs fram oftast, och en bra ledare skulle kunna öppna arbetskamraternas sinne. 6

7 God etik Vägen är svår, men det går att uppnå målen som varje individ strävar efter, det är en hel del som kan förändras och det är inte omöjligt. Hur kan vi då uppnå god etik inom företaget? Det finns fyra viktiga faktorer som kan finnas till hjälp. Låt mig förtydliga att detta är endast personliga synpunkter som jag lägger fram. God etik Sök fakta Tolka och värdera fakta Handlingens konsekvenser Agera Sök fakta Ibland så kan det hända att vi måste ta ett beslut utan att ha tillång till nödvändig fakta, men oftast så kan fakta tas fram, det är viktigt då att man söker fakta i den utsträckning som situationen kräver. Som tidigare nämnt så kan vi även ställa oss frågor, vad är min roll? Och hur ska jag hantera den här situationen? Dessa frågor kan leda till intressanta diskussionspunkter. Att söka fakta är inget som man endast skall läsa in, man måste försöka fördjupa sig för att sjunka in i den rollen. Tolka och värdera fakta Vi tolkar och värderar fakta utifrån vår livserfarenhet och kontaktnät. Men det kan även vara viktigt att man söker sig till samhällets synpunkter för det hela. Hur viktig är informationen som jag har fått fram? Och vad betyder den egentligen? Man kan involvera andra personer för att utvidga synen, och försöka se problemet från andra synvinklar. Dra slutsatser om handlingens konsekvenser Det är viktigt att man tänker först och handlar sedan, ibland kan konsekvenserna vara hårda, det är ytterst viktigt att man tar ställning till konsekvenserna innan man agerar. Känner man att allt känns bra så ska man gå vidare, om inte så borde man stanna ett tag till och fundera över det hela igen. Trots att man kan ha goda avsikter så kan saker och ting gå fel. Man ska försöka styra konsekvenserna i förväg. Ta ställning och handla Den sista fasen är självklart att man tar ställning, lyssnar på sin inre röst och agerar. 7

8 Referenser och inspiration Böcker: Moraliskt tänkande, R.M Hare, USA 1981, ISBN Nytta och etik i det sociala arbetet, Håkan Jenner, Sverige 1995, ISBN Kompendier: Introduktion till ingenjörsarbete kompendium, Klas Hedenberg, 2005 Sverige Internet länkar:

Blodgivaretik att ge med hjärtat

Blodgivaretik att ge med hjärtat Blodgivaretik att ge med hjärtat Eva-Lotta Grantén, doktorand i etik. Om någon ger med sitt hjärta brukar det betyda att det finns en omsorg om andra, som inte är påverkad av hänsyn till en själv, man

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

En bok av Mikael Glännström

En bok av Mikael Glännström En bok av Mikael Glännström TACK TILL Alla som tror på mig och alla som hjälper till. Min familj och mina vänner. INNEHÅLL - FÖRORD - DEL 1 Förklaringsdelen - DEL 2 Intervjuer och kommentarer INNEHÅLL

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

2012 års internationella Fa-konferens i den amerikanska huvudstaden

2012 års internationella Fa-konferens i den amerikanska huvudstaden 2012 års internationella Fa-konferens i den amerikanska huvudstaden Li Hongzhi 14 juli 2012 ~ Washington DC (Alla deltagarna står upp och ger en varm applåd.) God morgon! (Lärjungarna säger: God morgon,

Läs mer

Konsten att få andra att prestera

Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera Zebra (Hippotigris) alternativt sebra, är en släktgrupp eller ett undersläkte i familjen hästdjur som omfattar tre arter och ett flertal underarter som kännetecknas av

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Tankar kring möjligheten att skapa en långsiktigt hållbar valuta

Tankar kring möjligheten att skapa en långsiktigt hållbar valuta Utkast: 03-12-11 Nils Fagerberg Bruksgatan 4 A 748 50 Tobo 0295-34580 nils.fagerberg@home.se Tankar kring möjligheten att skapa en långsiktigt hållbar valuta Bakgrund En valuta kan aldrig vara helt värdeneutral

Läs mer

Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap

Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap Skolverket Stockholm 2012 www.skolverket.se ISBN: 978-91-87115-70-7 Innehåll 1. Inledning... 4 Vad materialet är och inte är...4 Materialets disposition...5

Läs mer

Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning

Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning 1 Working paper. Den färdiga versionen publicerad i Kommunal politik och ekonomi, vol 4, No 1 7-29. Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning Lars Norén, Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m.

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m. VINST DEN GODA CIRKELN AV FÖRETAGANDE Uppslaget VINST & RISK Läs mer på sid. 10 HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖRETAG MÅSTE GÅ MED VINST FÖR ATT ÖVERLEVA. MEN HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖR ÄGARNA ÄR DET VIKTIGT ATT

Läs mer

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Kristin Ekholm Handledare: Eva Bejerot PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING 15 HP, VT 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

Empowerment på Posten?

Empowerment på Posten? Empowerment på Posten? En fallstudie om Postens personalpolitik ur ett empowermentperspektiv Patrik Johansson Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. Ht 2012 Handledare: Linda Weidenstedt

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

hålla reda på de som kör, för man vet ju inte riktigt hur mycket resurser man kan lägga på detta, eller hur stort problem det egentligen är.

hålla reda på de som kör, för man vet ju inte riktigt hur mycket resurser man kan lägga på detta, eller hur stort problem det egentligen är. Inledning Ungdomen genom alla tider har varit ute efter spänning, saker som ger en liten extra kick, man vill också skilja sig lite från mängden och vara lite speciell. Man är beredd att riskera att skada,

Läs mer

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING Innehåll LÖSNINGSFOKUSERAT SYNSÄTT... 2 LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING - GRUNDTANKAR OCH INNEHÅLL -... 4 HUR SER MAN PÅ HANDLEDNING INOM DEN LÖSNINGSFOKUSERADE MODELLEN?... 4 VAD

Läs mer

Och hör se n! Mikael Henning. Ett studiematerial för församlingens. möte med hörselhinder

Och hör se n! Mikael Henning. Ett studiematerial för församlingens. möte med hörselhinder det viktigaste är egentligen att få känna att man är med i gemenskapen När kommunikationen försvåras och hindras påverkar det upplevelsen av tillfredsställelse i livet. Och hör se n! Ett studiematerial

Läs mer

Individer och gemensk aper

Individer och gemensk aper Individer och gemenskaper 9 Individer och gemensk aper I samhällskunskap betyder individ samma sak som människa. Vi människor lever tillsammans i olika typer av gemenskaper, till exempel familjen, föreningar,

Läs mer

HumaNova Utbildning AB, Stockholm Organisationskonsult. Förändringsarbete. Kan psykosyntes göra skillnad?

HumaNova Utbildning AB, Stockholm Organisationskonsult. Förändringsarbete. Kan psykosyntes göra skillnad? HumaNova Utbildning AB, Stockholm Organisationskonsult Förändringsarbete Kan psykosyntes göra skillnad? Examensuppsats Björn Eklund Grupp: SOKJ 2012 SAMMANFATTNING Uppsatsen handlar om förändringsarbete

Läs mer

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum Lennart Matikainen Rena relationer Fri från rädsla och skuld Forum Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Lennart Matikainen 2008 Omslagsdesign Anders Timrén Omslagsfoto Thron

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer