Statistikrapport Klippangården av Johan Holmdahl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistikrapport Klippangården av Johan Holmdahl"

Transkript

1 Statistikrapport Klippangården av Johan Holmdahl

2 Innehållsförteckning. Personalens perspektiv Beskrivning av personalen Om målsättning Om stödet Om kontaktmannaskapet Om metoder Om personalgruppen Om brukarnas behov Om brukarna har tillräckligt att göra Om brukarnas åsikter och inflytande Om kompetensutveckling och handledning Om samarbete med Frälsningsarméns övriga verksamheter Om socialtjänsten Om regler Om den kristna tron Om vad som fungerar bra med verksamheten Om vad som fungerar mindre bra med verksamheten Brukarnas perspektiv Beskrivning av brukarna.... Om miljön....3 Om medbestämmande och inflytande Om stödet Om personalen Om verksamhetens betydelse för deras liv Om den kristna tron Om regler Om maten Om fritidsaktiviteter och sysselsättning Om trygghet Om övriga brukare... 6

3 . Personalens perspektiv Samtliga personal på Klippangården, dvs. elva anställda har svarat på enkäten om verksamheten, vilket motsvarar en 00-procentig svarsfrekvens. Enkäten bestod av frågor med såväl öppna som slutna svarsalternativ. I de förstnämnda fanns frågor som gav utrymme för de anställda att uttrycka sig fritt medan de sistnämna bl.a. bestod av frågor där de anställda skulle skatta sin uppfattning kring specifika aspekter av verksamheten. Resultatet från samtliga frågor presenteras i det här kapitlet. När det gäller skattningsfrågorna och de frågor med öppna svarsalternativ som kännetecknas av de anställda uppfattningar om verksamheten har dessa markerats i tre färger som värderar verksamheten. Innebörden av dessa är följande: Grönt = Mycket positivt resultat, inga förbättringar krävs Gult = Det kan föreligga behov av förbättringar Rött = Det föreligger utvecklingsbehov och förbättringar 3

4 . Beskrivning av personalen Tabell : Beskrivande statistik över verksamhetens personal. Antal och andel (%) Kön Män Kvinnor Ålder 0-9 år år år år år Ursprung Sverige Annat nordiskt land Tjänstetitel Behandlande personal Chefspersonal Övriga Antal Andel (%) ,4 63,6 9, 8, 45,5 8, 9, 90,9 9, 63,6 8, 8, Anställningsform Heltid 00,0 Anställningstid 0- månader - år 3-5 år 6-9 år 0 år eller längre Högsta utbildning Gymnasium, fack- eller yrkesskola Universitet/högskola Kompetensutveckling via Frälsningsarmén Ja Nej Tidigare arbetslivserfarenhet inom Frälsningsarmén Ja Nej , 9, 8, 9, 45,5 63,6 36,4 90,9 9, 9, 90,9 Tidigare arbetslivserfarenhet utanför Frälsningsarmén 3 Ja 00,0 Samtliga som har universitets/högskoleutbildning har socionomexamen. Dessutom är en av dem legitimerad psykoterapeut. Den kompetensutveckling som personalen framför allt uppgett är FA-kunskap (5 anställda), MI (5 anställda) och KBT (3 anställda). 3 Majoriteten har arbetslivserfarenhet från liknande yrken inom vård och omsorg, psykiatri, kriminalvård m.m. 4

5 Tabell : Beskrivande statistik över verksamhetens personal. Antal och andel (%) Antal Andel (%) Eget missbruk eller via närstående Ja Nej Egen hemlöshet eller via närstående Ja Nej Religiositet Kristen Ej kristen ,7 7,3 9, 90,9 54,5 36,4 9,. Om målsättning Resultaten från enkäten visar tydligt på att det finns en överensstämmelse bland personalen om vad Klippangårdens målsättning är för något. En klar majoritet uppger den kristna tron, t.ex. att profilera den kristna tron som en väg ur ett destruktivt livsmönster, beteende m.m. Att bryta ett destruktivt livsmönster återkommer också i flera andra formuleringar. En klar majoritet uppger också motivation, t.ex. att motivera till ett drogfritt liv..3 Om stödet Tabell 3: Personalens uppfattningar om verksamhetens stöd och hjälp. Antal och andel (%) Brukarna får tillräckligt med stöd 4 på verksamheten Tar avstånd Tveksam Det finns problem med det stöd 5 som erbjuds brukarna Härbärget 7 (63,6 %) 3 (7,3 %) 7 (63,6 %) 3 (7,3 %) Stödboendet 0 (90,9 %) 4 I enkäten uppger personalen att det finns flera och olika typer av stöd som tillhandahålls på Klippangården som är individanpassad, t.ex. ADL-träning, kontakt med myndigheter, motiverande samtal och stöd med eftervårdskontakter. 5 Resultatet från enkäten visar att de problem med det stöd som erbjuds brukarna berör flera olika aspekter. Det problem som hälften av de anställda framhåller berör eftervårdsarbetet, dvs. när brukaren skall flytta från Klippangårdens stödboende. Här lyfts det fram uppfattningar om att man borde ha en bättre planering för brukarna, följa upp dem mer samt hjälpa dem att skapa nätverk. Detta för att de inte skall bli ensamma. Ytterligare aspekter som tas upp av enskilda anställda är t.ex. att saknas resurser för målgruppen på verksamheten, långsiktigheten från uppdragsgivaren (socialtjänsten), mer tid för att göra saker tillsammans med brukarna, att samtala mer med brukarna när det behövs och när de själva vill/behöver, mer social träning att det saknas behandlig/program på verksamheten. 5

6 .3. Om kontaktmannaskapet Tabell 4: Personalens uppfattningar om verksamhetens kontaktmannaskap. Antal och andel (%) Kontaktmannaskapet för brukarna fungerar väl Antal Andel (%) 9 8,8 8,.4 Om metoder Tabell 5: Om personalen använder sig av specifika metoder i sitt arbete. Antal och andel (%) Använder sig av specifika metoder i sitt arbete 6 Ja Nej Antal Andel (%) 9 90,0 0,0.5 Om personalgruppen Tabell 6: Det finns tillräckligt med personal på verksamheten. Antal och andel (%) Det finns tillräckligt med personal på verksamheten Härbärge Stödboende (00,0 %) 9 (8,8 %) (8, %) Tabell 7: Det finns problem inom personalgruppen. Antal och andel (%) Det finns problem inom personalgruppen Instämmer delvis Antal Andel (%) 6 4 9, 54,6 36,4.6 Om brukarnas behov Resultatet från enkäten visar att personalen anser att brukarna har individuella och varierande behov, t.ex. somatiska behov, stöd och hjälp med praktiska och vardagliga sysslor, såsom hygien, tvätt, städning, myndighetskontakter men även ekonomi, skuldsanering, uppmuntran och framtidstro. 6 En övervägande majoritet av dem som uppger att de använder sig av specifika metoder i sitt arbete uppger MI. Dessutom upp tre anställda att också använder sig av KBT, och någon enstaka personal nämner även återfallsprevention. 6

7 .7 Om brukarna har tillräckligt att göra Tabell 8: Personalen uppfattningar om brukarna har att tillräckligt att göra på verksamheten. Antal och andel (%) Brukarna har tillräckligt att göra på verksamheten Härbärget Stödboendet 4 (36,4 %) (8, %).8 Om brukarnas åsikter om och inflytande Tabell 9: Personalens uppfattningar om brukarnas åsikter tas tillvara och om de har ett inflytande i verksamheten. Antal och andel (%) Brukarnas åsikter om verksamheten tas tillvara och de har ett inflytande i verksamheten Instämmer delvis Tar avstånd Antal Andel (%) 9 8,8 9, 9,.9 Om kompetensutveckling och handledning Tabell 0: Personalens uppfattningar om kompetensutveckling och handledning. Antal och andel (%) Personalen får tillräckligt med kompetensutveckling Instämmer delvis Handledningen för personalen fungerar väl Antal Andel (%) ,8 8, 7,3 7,3 45,5.0 Om samarbete med Frälsningsarméns övriga verksamheter Tabell : Personalen uppfattningar om man har ett fungerande samarbete med Frälsningsarméns övriga verksamheter. Antal och andel (%) Vi har ett fungerande samarbete med Frälsningsarméns övriga verksamheter Härbärget 7 (63,6 %) (8, %) (8, %) Stödboendet 6 (54,5 %) 4 (36,4 %) 7

8 . Om socialtjänsten Tabell : Personalen uppfattningar om kommunernas socialtjänster. Antal och andel (%) Vi har ett fungerande samarbete med socialtjänsten Socialtjänsten är intresserad av att stödja och hjälpa våra brukare Tar avstånd Tveksam Vi får tillräckligt med information om brukaren av socialtjänsten Härbärget (8, %) (8, %) 7 (63,6 %) (8, %) (8, %) 7 (63,6 %) Stödboendet 9 (8,8 %) 7 (63,6 %) 4 (36,4 %) 4 (36,4 %) 7 (63,6 %). Om regler Tabell 3: Personalens uppfattningar om verksamhetens regler. Antal och andel (%) Verksamhetens regler är tydliga Tveksam Det finns för många regler på verksamheten Instämmer delvis Tveksam Nya regler kan uppkomma utifrån en anställds uppfattning Tar avstånd Härbärget 0 (90,9 %) (8, %) 7 (63,7 %) (8, %) (8, %) 4 (36,4 %) Stödboendet 0 (90,9 %) 3 (30,0 %) 6 (60,0 %) (0,0 %) 3 (7,3 %) 4 (36,4 %) 4 (36,4 %).3 Om den kristna tron Tabell 4: Personalens uppfattningar om den kristna tron. Antal och andel (%) Den kristna tron kommer till uttryck på Klippangården Instämmer delvis Tveksam Den kristna tron bör synas mer på Klippangården Tveksam Antal Andel (%) ,9 9, 8,8 8, 8

9 .4 Om vad som fungerar bra med verksamheten Resultatet från enkäten pekar på att det som fungerar bra med verksamheten varierar enligt personalen. En gemensam nämnare utgörs av sådant som har med brukarna att göra, t.ex. att ge dem verktyg att arbeta vidare mot sina individuella mål och det får möjligheten att bryta och reducera sitt missbruk..5 Om vad som fungerar mindre bra med verksamheten Resultatet från enkäten pekar på att det som personalen anser fungerar mindre bra med verksamheten framför allt utgörs av utflyttning från verksamheten tar för lång tid vilket konkret innebär som en anställd skriver, att de blir kvar här för länge. En annan anställd skriver t.ex. vissa bor här för länge, de blir institutionsskadade och blir rädda att flytta. Ytterligare en anställd skriver att det här medför att då får inte härbärgesgästerna plats att flytta in. Ett sista exempel som tas upp i sammanhanget av ännu en anställd är att gästerna bor för länge på härbärget utan att det vidtas åtgärder/handlingsplan för dessa, många skulle kunna flytta till stödboendet 9

10 . Brukarnas perspektiv Det är sammanlagt 7 brukare som svarat på enkäten om Klippangården. Av dessa har elva av tretton brukare på stödboendet och samtliga sex gäster på härbärget svarat på enkäten under en specifik tidsperiod. Svarsfrekvensen för stödboendet är således 84,6 % och för härbärget 00 %. Enkäten bestod av frågor med såväl öppna som slutna svarsalternativ. I de förstnämnda fanns frågor som gav utrymme för brukarna att uttrycka sig fritt medan de sistnämna bl.a. bestod av frågor där brukarna skulle skatta sin uppfattning kring specifika aspekter av verksamheten. Resultatet från samtliga frågor presenteras i det här kapitlet. När det gäller skattningsfrågorna och de frågor med öppna svarsalternativ som kännetecknas av brukarnas uppfattningar om verksamheten har dessa markerats i tre färger som värderar verksamheten. Innebörden av dessa är följande: Grönt = Mycket positivt resultat, inga förbättringar krävs Gult = Det kan föreligga behov av förbättringar Rött = Det föreligger utvecklingsbehov och förbättringar 0

11 . Beskrivning av brukarna Tabell 5: Beskrivande statistik över verksamhetens brukare. Antal och andel (%) Födelseår 930-tal 940-tal 950-tal 960-tal 970-tal ( 5,9%) 4 (3,5%) 8 (47,%) 3 (7,6%) ( 5,9%) ( 8, %) 0 ( 0,0 %) 4 ( 66,7 %) ( 6,7 %) ( 6,7 %) Ursprung Sverige Annat nordiskt land Övriga Europa 4 (8,4%) 9 ( 8,8 %) ( 8, %) 5 ( 83,3 %) ( 6,7 %) Högsta utbildning Ej avslutad grundskola Grundskola Gymnasium, fack- eller yrkesskola Högskola/universitet Annat ( 5,9%) 9 (5,9%) 4 (3,5%) ( 5,9%) (,8%) 8 ( 7,7 %) ( 8, %) ( 6,7 %) ( 6,7 %) ( 33,3 %) ( 6,7 %) ( 6,7 %) Försörjning Lönearbete Ekonomiskt bistånd Ålderspension Sjukersättning/aktivitetsersättning Annat ( 5,9%) 6 (35,3%) 4 (3,5%) 5 (9,4%) ( 5,9%) 5 ( 83,3 %) ( 6,7 %) Huvudsakligen arbetat med tidigare i livet Praktiska yrken, t.ex. svets, plåt, chaufför 0 (00,0 %) 6 (00,0 %) Har barn Ja Nej Antal barn Ett barn Två barn Tre barn Fem barn 3 (76,5%) 4 (3,5%) 7 (53,8%) 3 (3,%) (5,4%) ( 7,7%) 8 ( 7,7 %) 3 ( 7,3 %) ( 8, %) 5 ( 83,3 %) ( 6,7 %) 3 ( 50,0 %) ( 6,7 %) ( 6,7 %) Antal minderåriga barn Ja, ett barn Ja, fyra barn Inga (samtliga över 8 år) (5,4%) ( 7,7%) 0 (76,9%) 7 ( 63,6 %) ( 33,3 %)

12 Tabell 6: Beskrivande statistik över verksamhetens brukare. Antal och andel (%) Tidigare boende 7 Egen bostad Andrahand Hos föräldrar, släktingar eller inneboende Annan institution, t.ex. stödboende fängelse Annat Tid utan egen bostad Mindre än år -3 år 4-6 år 7-9 år 0 år eller längre Tid på Klippangården 0- månader - år 3-4 år 5 år eller längre Sjukdomar 8 Hjärt- och kärlsjukdom Diabetes Leversjukdom Hepatit Annan sjukdom Droger Alkohol Amfetamin/Kokain Cannabis Opiater Hallucinogener Religiositet Kristna Ej kristna 6 (94,%) 3 (7,6%) 6 (35,3%) 4 (3,5%) ( 5,9%) 4 (3,5%) 9 (5,9%) ( 5,9%) ( 5,9%) (,8%) 9 (5,9%) 4 (3,5%) ( 5,9%) 3 (7,6%) ( 5,9%) ( 5,9%) ( 5,9%) 3 (8,8%) (,5%) 5 (88,%) 4 (3,5%) 3 (7,6%) (,8%) (,8%) ( 5,9%) 8 (47,%) 8 (47,%) (00,0 %) 3 ( 7,3 %) ( 8, %) ( 8, %) 5 ( 45,5 %) ( 8, %) 5 ( 45,5 %) 3 ( 8, %) 3 ( 7,3 %) ( 0,0 %) ( 0,0 %) ( 0,0 %) ( 0,0 %) ( 0,0 %) (00,0 %) ( 8, %) ( 8, %) 6 ( 54,5 %) 5 (83,3 %) (33,3 %) (6,7 %) (33,3 %) 4 (66,7 %) 4 (66,7 %) (33,3 %) (6,7 %) (6,7 %) 4 (66,7 %) (33,3 %) (6,7 %) (6,7 %) (6,7 %) 4 (66,7 %) (33,3 %). Om miljön Tabell 7: Brukarnas uppfattningar om verksamhetens inom- och utomhusmiljö. Antal och andel (%) Klippangårdens utomhusmiljö är trivsam Klippangårdens inomhusmiljö är trivsam 3 (8,3 %) 3 (8,7 %) 4 (87,5 %) ( 6,3 %) ( 6,3 %) 0 (90,9 %) 6 (8,8 %) 3 ( 60,0 %) ( 40,0 %) 5 (00,0 %) 7 Antalet boende för varje brukare för sig. 8 Antalet sjukdomar för varje brukare för sig.

13 .3 Om medbestämmande och inflytande Tabell 8: Brukarnas uppfattningar om de har medbestämmande och inflytande i verksamheten. Antal och andel (%) Har medbestämmande och inflytande i verksamheten Tar avstånd eller helt avstånd 4 (6,7 %) (3,4 %) 9 (60,0 %) 4 (40,0 %) (0,0 %) 4 (40,0 %) 5 (00,0 %).4 Om stödet Tabell 9: Brukarnas uppfattningar om stödet. Antal och andel (%) Det stöd som jag får på Klippangården är bra Får tillräckligt med stöd på Klippangården Min relation till min kontaktperson fungerar bra Får stöd i kontakter med myndigheter (68,9 %) ( 6,3 %) 4 (5,0 %) (68,8 %) ( 6,3 %) 4 (5,0 %) (73,4 %) ( 6,7 %) 3 (0,0 %) 9 (56,3 %) 3 (8,8 %) 4 (5, %) 8 ( 80,0 %) ( 0,0 %) ( 0,0 %) 8 ( 80,0 %) ( 0,0 %) ( 0,0 %) 7 (00,0 %) (0,0 %) (0,0 %) 3 (60,0 %) 5 ( 70,0 %) ( 0,0 %) ( 0,0 %) (33,3 %) (6,7 %) Resultatet från enkäten visar också att sju av elva brukare (63,6 %) på stödboendet uppger att de får stöd och hjälp utanför Klippangården. Motsvarande för härbärget är endast en brukare (6,7 %). Samtliga brukare på verksamheten uppger socialtjänsten men i ett fall även arbetsförmedlingen. En brukare på härbärget och en på stödboendet menar också att det stöd och den hjälp som saknas på verksamheten är att hjälp med lägenhet. Dessutom påtalar en brukare på härbärget att det behövs fler platser på härbärget. 3

14 .5 Om personalen Tabell 0: Brukarnas uppfattningar om personalen. Antal och andel (%) Personalen har ett respektfullt bemötande Tar avstånd (70,6 %) ( 5,9 %) 4 (3,5 %) 7 (63,7 %) 3 (7,3 %) 5 (83,7 %) (6,7 %) Personalen är hjälpsamma/bryr sig om mig 5 (88, %) (,8 %) 0 (90,9 %) 5 (83,7 %) (6,7 %) Personalen lyssnar och uppmuntrar mig Tar avstånd 3 (76,5 %) ( 5,9 %) 3 (7,6 %) 9 (8,9 %) 3 (66,7 %) (33,3 %) Känner tillit till personalen 4 (8,3 %) ( 5,9 %) (,8 %) 9 (8,8 %) (8, %) 5 (83,7 %) (6,7 %) Det finns tillräckligt med personal Instämmer helt 3 (76,5 %) 4 (3,5 %) 0 (90,9 %) Personalen har tillräckligt med kompetens för att hjälpa mig 8 (47, %) 9 (5,9 %) 6 (54,5 %) 4 (45,5 %) (66,7 %) (33,3 %) Personalen finns till hands när man behöver dem 4 (87,5 %) ( 6,3 %) ( 6,3 %) 9 (90,0 %) (0,0 %) 3 (75,0 %) (5,0 %) Har utsatts för kränkande behandling av personalen (68,7 %) 5 (3,3 %) 7 (63,7 %) 4 (36,3 %) 4 (80,0 %) (0,0 %).6 Om verksamhetens betydelse för deras liv Tabell : Brukarnas uppfattningar om det är av stor betydelse för deras liv att de kan vistas på verksamheten. Antal och andel (%) Att jag kan vistas på Klippangården har en stor betydelse för mitt liv 3 (8, %) 3 ( 8,8 %) 8 (80,0 %) (0,0 %) 5 (83,3 %) (6,7 %) 4

15 .7 Om den kristna tron Tabell : Brukarnas uppfattningar om den kristna tron. Antal och andel (%) Den kristna tron kommer till uttryck Den kristna tron bör synas mer 6 (35,3 %) ( 5,9 %) 0 (58,8 %) 5 (3,3 %) (,5 %) 9 (56,3 %) 4 (36,4 %) (8, %) (6,7 %) 5 (83,3 %) (0,0 %) 4 (80,0 %).8 Om regler Tabell 3: Brukarnas uppfattningar om verksamhetens regler. Antal och andel (%) Klippangårdens regler är tydliga Instämmer helt Det finns för många regler på Klippangården Klippangårdens regler är svåra att följa Nya regler kan uppkomma utifrån en personals tyckande 4 (87,5 %) (,6 %) 4 (5,0 %) 4 (5,0 %) 8 (50,0 %) 3 (8,8 %) 7 (43,8 %) 6 (37,5 %) 6 (40,0 %) 3 (0,0 %) 6 (40,0 %) (00,0 %) 3 (60,0 %) (40,0 %) ( 8, %) 5 ( 45,5 %) 3 ( 7,3 %) 5 (50,0 %) (0,0 %) 3 (30,0 %) (40,0 %) 3 (60,0 %) 3 (60,0 %) (40,0 %) (0,0 %) (0,0 %) 3 (60,0 %).9 Om maten Tabell 4: Brukarnas uppfattningar om maten som serveras på verksamheten. Antal och andel (%) Maten som serveras på Klippangården är bra 6 (00,0 %) (00,0 %) 5 (00,0 %) 5

16 .0 Om fritidsaktiviteter och sysselsättning Tabell 5: Brukarnas uppfattningar om fritidsaktiviteter och sysselsättning på verksamheten. Antal och andel (%) Det finns för lite fritidsaktiviteter på Klippangården Det saknas någon form av sysselsättning på Klippangården 4 (6,7 %) 4 (6,7 %) 7 (46,6 %) 5 (33,3 %) ( 6,7 %) 9 (60,0 %) 3 (30,0 %) 4 (40,0 %) 3 (30,0 %) 4 (40,0 %) (0,0 %) 5 (50,0 %) (0,0 %) 4 (80,0 %) (0,0 %) 4 (80,0 %). Om trygghet Tabell 6: Brukarnas uppfattningar om de känner sig trygga på verksamheten. Antal och andel (%) Känner trygghet på Klippangården (80,0 %) (3,3 %) ( 6,7 %) 8 (7,7 %) ( 8, %) 4 (80,0 %) (0,0 %). Om övriga brukare Tabell 7: Brukarnas uppfattningar om övriga brukare på verksamheten. Antal och andel (%) Känner tillhörighet med andra brukare på Klippangården Har utsatts för kränkande behandling av andra brukare på Klippangården 0 (66,7 %) (3,3 %) 3 (,0 %) 4 (33,4 %) 5 (4,7 %) 3 (5,0 %) 8 (80,0 %) (0,0 %) (5,0 %) 4 (50,0 %) (5,0 %) (40,0 %) 3 (60,0 %) (50,0 %) (5,0 %) (5,0 %) 6

Statistikrapport Sagahemmet av Johan Holmdahl

Statistikrapport Sagahemmet av Johan Holmdahl Statistikrapport Sagahemmet av Johan Holmdahl Innehållsförteckning. Personalens perspektiv.... Beskrivning av personalen.... Om målsättning.... Om stödet..... Om kontaktmannaskapet.... Om metoder.... Om

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Flerstegsboendet Kontaktuppgifter Flerstegsboendet Besöksadress: Söderforsgatan 14 Telefon: 018-727 72 70 Verksamheten är bemannad dygnet runt. Härbärget är tillgängligt för boende

Läs mer

Granskningsrapport Brukarrevision. Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D

Granskningsrapport Brukarrevision. Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D Granskningsrapport Brukarrevision Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D Örgryte-Härlanda SDF 2014 INLEDNING Syftet med brukarrevisionsarbetet är att söka finna nya och bättre sätt att ta reda på vad

Läs mer

- höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare

- höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare Brukarundersökning 2012 Uppdrag - enligt styrkortet Genomföra - brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun 2015-01-26 Åsa Dyckner Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Genomförande... 4 4 Socialstyrelsens definitioner av hemlöshet...

Läs mer

Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende. Sundsvall 11-12 & 25-26 oktober

Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende. Sundsvall 11-12 & 25-26 oktober Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende Sundsvall 11-12 & 2-26 oktober Dag 2 1 personer var anmälda på utbildningen dag 2, 28 personer valde att svara på utvärderingen. Svaren redovisas

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2010

Genomförandet av mätningen 2010 Genomförandet av mätningen I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Alkohol- och drogsektion under. Enkäten ska hädanefter utföras årligen. Enkäten

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2013

Genomförandet av mätningen 2013 2 Genomförandet av mätningen 2013 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 2013. Enkäten utförs årligen. Sammanställningar kommer

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Boendestöd Norra Hisingen

Granskningsrapport. Brukarrevision. Boendestöd Norra Hisingen Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Norra Hisingen 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till för

Läs mer

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson Denna enkät är ett referensexemplar. För mer information - se enkätens sista sida KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson 1. Ålder 2.

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Öppna jämförelser 2014 - vård och omsorg äldre

Öppna jämförelser 2014 - vård och omsorg äldre Öppna jämförelser 2014 - vård och omsorg äldre Fokus särskilt boende i Sörmland Inledning I denna presentation finns delar av resultatet från öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2014. Här redovisas

Läs mer

PRIO Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.

PRIO Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. PRIO 201 Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Reviderad handlingsplan ska innehålla: - En strategi för hur

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2015

Genomförandet av mätningen 2015 Genomförandet av mätningen 015 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 015. Enkäten utförs årligen. Enkäten riktades till alla

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

MedUrs Utvärdering & Följeforskning

MedUrs Utvärdering & Följeforskning MedUrs Utvärdering & Följeforskning Preliminära uppgifter Fort Chungong & Ove Svensson Högskolan i Halmstad Wigforssgruppen för välfärdsforskning Förväntningar verkar stämma överens med upplevt resultat

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Uppdrag enligt styrkort

Uppdrag enligt styrkort Uppdrag enligt styrkort - genomföra brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare värderar oss och upplever

Läs mer

Öppenvård, handläggare

Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 2014-0-0 Innehåll SSIL Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal - Genomförda intervjuer

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun

Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun FAMILJEDAGHEM/ FAMILJEFRITIDSHEM Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. och riktlinjer... 4 2.1 Normer och värden... 4 2.2 Utveckling och lärande... 5 2.3 Barns inflytande...

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Bilagor Uppföljning av avtal vid Inslussboende skrivelse

Bilagor Uppföljning av avtal vid Inslussboende skrivelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/63-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Uppföljning av avtal Inslussboende

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision 13 november Boende för intellektuellt funktionshindrade. Klareborgsgatan 11

Granskningsrapport. Brukarrevision 13 november Boende för intellektuellt funktionshindrade. Klareborgsgatan 11 Granskningsrapport Brukarrevision 13 november 2007 Boende för intellektuellt funktionshindrade Klareborgsgatan 11 INLEDNING Brukarrevisionerna som genomfördes 2006 var ett försök att se om vi i Göteborgs

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd?

Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd? Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd? Utveckling av barn- och föräldrastöd vid Beroendecentrum Stockholm (BCS) Barn och unga i familjer med missbruk 2 december 2013 Christina

Läs mer

Resultat och analys av Barnens trivsel på fritidshemmet

Resultat och analys av Barnens trivsel på fritidshemmet Resultat och analys av Barnens trivsel på fritidshemmet I Eslövs kommun genomförs en enkätundersökning av barnens trivsel på fritidshemmet och hur föräldrarna uppfattar barnets trivsel. Barn och föräldrar

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

På väg Enkät för den unge

På väg Enkät för den unge På väg Enkät för den unge För dig som bor i familjehem eller HVB Du har rätt att få det stöd du behöver, både innan och efter det att du flyttat ut från ditt familjehem eller hem för vård eller boende

Läs mer

Vad tycker du? dududu?

Vad tycker du? dududu? Vad tycker du? dududu? Landskrona stad Rapport från Brukarundersökning 2013-2014 Område funktionshinder Författare: Cecilia Karlsson 2014-06-19 INNEHÅLL SIDA INNEHÅLL 1 BAKGRUND 2 Brukarundersökning 2011-2012

Läs mer

Att arbeta på avdelningen Stöd och service

Att arbeta på avdelningen Stöd och service Att arbeta på avdelningen Stöd och service På avdelningen Stöd och service arbetar vi med att hjälpa personer med funktionsnedsättningar. En funktionsnedsättning är när en person på grund av en skada eller

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxx Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

KPRSamorg. Pensionärsorganisationernas i Ale kommun synpunkter på Värdegrund i Ale kommun

KPRSamorg. Pensionärsorganisationernas i Ale kommun synpunkter på Värdegrund i Ale kommun Pensionärsorganisationernas i Ale kommun synpunkter på i Ale kommun Etik som påverkar Etiken ska ge vägledning för hur en människa ska handla Etik som påverkar Etiken ska ge vägledning för hur en människa

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun. Redovisning av akut hemlöshet situation 1. Carin Nilsson 2012-03-09

Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun. Redovisning av akut hemlöshet situation 1. Carin Nilsson 2012-03-09 Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson -3-9 Sammanfattning I denna rapport redovisas resultatet från kartläggningen av hemlöshet i Helsingborgs

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, programsekreterare 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

Överenskommelse med Frälsningsarmén avseende Brobygget

Överenskommelse med Frälsningsarmén avseende Brobygget SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2016-11-14 Diarienummer SCN-2016-0371 Socialnämnden Överenskommelse med Frälsningsarmén avseende Brobygget Förslag till beslut Socialnämnden föreslås

Läs mer

Rapport Föräldraenkät Grundskola 2013

Rapport Föräldraenkät Grundskola 2013 2014-02-20 1 (6) Utbildningsavdelningen Maria Kvist Utbildningscontroller Rapport Föräldraenkät Grundskola 2013 2014-03-25 2 (6) Grundskoleenkät 2013 Sammanfattning Vellinge kommuns skolor redovisar ett

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till boende - resultat

Bilaga 1 Enkät till boende - resultat Kvalitetsuppföljning, Magnoliagården (2010-11-18) Bilaga 1. 1(5) Bilaga 1 Enkät till boende - resultat Urval På Magnoliagården finns åtta avdelningar, av dessa är fyra renodlade demensavdelningar. De boende

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda jl Socialstyrelsen T/Region SydvästlSek2 Maria Björklund maria.bjorklund@socialstyrelsen.se BESLUT 2011-01-21 Dnr 1(14) Arken Vård och Behandling AB Stora Långared 447 94 Vårgårda Huvudman Arken Vård och

Läs mer

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem Vi är ett mindre förstärkt familjevårdsföretag med säte i Borås. I vår verksamhet arbetar personal med lång, gedigen utbildning och erfarenhet inom missbruksvård och mänskligt beteende (konsulenter). Vi

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Januarigatans gruppboende Östra Göteborg 2014

Granskningsrapport. Brukarrevision. Januarigatans gruppboende Östra Göteborg 2014 Granskningsrapport Brukarrevision Januarigatans gruppboende Östra Göteborg 2014 INLEDNING Syftet med brukarrevisionsarbetet är att söka finna nya och bättre sätt att ta reda på vad de vi är till för inom

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt?

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) charlotta.rehnman-wigstad@socialstyrelsen.se

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Telefon. Adress. Ort. Har en inventering gjorts utifrån målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning? Ja/Nej

Telefon. Adress. Ort. Har en inventering gjorts utifrån målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning? Ja/Nej Enkät B3 - Inventering (Socialstyrelsens verktyg) Kontaktuppgifter Förnamn Efternamn E-post Telefon Avdelning/enhet/motsvarande Adress Postnummer Ort Ytterligare kontaktperson Fråga 1 Har en inventering

Läs mer

Ärendets beredning Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom SHIS administrativa stab, i samarbete med de fem driftområdena.

Ärendets beredning Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom SHIS administrativa stab, i samarbete med de fem driftområdena. Utsänt ärende nr 23/2014 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-18 Till Styrelsen för SHIS Förändring av ersättningsnivåer inom SHIS stödboende för vuxna Förslag till beslut Styrelsen godkänner kontorets förslag till

Läs mer

Socialstyrelsens chefsstödsmanual

Socialstyrelsens chefsstödsmanual Socialstyrelsens chefsstödsmanual Webbaserat stöd vid implementering av Nationella Riktlinjer Hjälp i att prioritera Tillgänglig på socialstyrelsen.se från och med (sen)hösten 2015 (prognos) Chefsstödsmanualen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Brukarundersökning individ- och familjeomsorgen perioden september t.o.m november 2012.

Brukarundersökning individ- och familjeomsorgen perioden september t.o.m november 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN 2013-02-04 Familje- och utbildningsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Familje- och utbildningsnämnden Brukarundersökning

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Christina Schoug 046 359 44 47 Christina.schoug@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206 Sammanfattning

Läs mer

Linköpings kommun Attityder 2015

Linköpings kommun Attityder 2015 Linköpings kommun Attityder 2015 Genomförd av CMA Research AB December 2015 Linköpings kommun, Attityder 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta om respondenterna 3 Attityder till Linköping

Läs mer

Problemförändringar och brukarskattningar för

Problemförändringar och brukarskattningar för Problemförändringar och brukarskattningar för olika åtgärder i missbruksvård Preliminära resultat från ASI och Ubåt Uppföljning och Beskrivning av ÅTgärder Bygger på Socialstyrelsens och Psykiatriska föreningens

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning PerrongenBo Kontaktuppgifter Besöksadress Prästgatan 11 Telefon 018 7277271 eller 018 7277277 www.radostod.se vardochomsorg.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av 6 Organisatorisk tillhörighet

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Socialkontoret Västra Hisingen ett pilotprojekt. okt-nov 2012

Granskningsrapport. Brukarrevision. Socialkontoret Västra Hisingen ett pilotprojekt. okt-nov 2012 Granskningsrapport Brukarrevision Socialkontoret Västra Hisingen ett pilotprojekt okt-nov 2012 Nominerad till 2009 INLEDNING Syftet med brukarrevisionsarbetet är att söka finna nya och bättre sätt att

Läs mer

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Handläggare: Johan Sjöholm Datum: 2012-10-08 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Bakgrund... 4 2.1 Definition droger... 4

Läs mer

Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014

Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014 Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014 Metod Ingen nationell brukarundersökning görs inom området LSS och det finns inga kommuner att jämföra sig med. Vård och omsorg har under 2014 gjort en egen

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 080008 Vad tycker du om vården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Tillsyn av rättssäkerheten för äldre personer i ordinärt boende

Tillsyn av rättssäkerheten för äldre personer i ordinärt boende Tillsyn av rättssäkerheten för äldre personer i ordinärt boende Sammanfattning De flesta äldre anser att omsorgspersonalen har tillräcklig kompetens för att utföra insatserna och är i stort sett nöjda

Läs mer

Inledning Sammanfattning

Inledning Sammanfattning Inledning Maria Beroendecentrum har under sin tid som en personalägd verksamhet för beroendevård i Stockholms län kontinuerligt genomfört intervjuer med sina patienter. När man som patient kommer till

Läs mer

för människor av människor medmänniskor

för människor av människor medmänniskor för människor av människor medmänniskor Eskilstuna stadsmission finns till för personer som befinner sig i en utsatt livssituation. För oss är olika former av utsatthet inte mer eller mindre värda i relation

Läs mer

Brukarundersökning. Socialförvaltningen i Örebro kommun. Bemötande våren Sv 152/2013 Sö 151/2013

Brukarundersökning. Socialförvaltningen i Örebro kommun. Bemötande våren Sv 152/2013 Sö 151/2013 Sv 152/2013 Sö 151/2013 Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2013 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...

Läs mer

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Likabehandlingsplan Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Innehållsförteckning 2 Målsättning 3 Planens syfte 3 Definitioner vad betyder orden? 3 Förebyggande arbete 4 Att upptäcka 4 Att utreda 4 Att åtgärda

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna göra det på bästa sätt

Läs mer

PSYKOLOGISK OCH PSYKOSOCIAL BEHANDLING FÖR VUXNA

PSYKOLOGISK OCH PSYKOSOCIAL BEHANDLING FÖR VUXNA PSYKOLOGISK OCH PSYKOSOCIAL BEHANDLING FÖR VUXNA Claudia Fahlke, professor, leg psykolog Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset Psykologisk

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Fyrislundsgatan 62 plan 1, 4 och 5 Kontaktuppgifter Besöksadress: Fyrislundsgatan 62 Telefon: 018-727 69 45 vardochomsorg.uppsala.se www.sober.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Uppsala kommun - Föräldraenkät förskolor 2017

Uppsala kommun - Föräldraenkät förskolor 2017 Uppsala kommun - Föräldraenkät förskolor 2017 Enhet Fristående Förskola Förskolan Mollys Farm Antal svarande: 11 st 11 5 Innehållsförteckning Information om undersökningen 3 Enkätfrågor 6 Jag känner mig

Läs mer

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Rapport Mölndals stad 1 Innehåll 1. Om undersökningen.. 3 2. Syfte.. 3 3. Enkäten. 3 4. Svarsfrekvens.. 4 5. Vård- och omsorgsnämndens mål... 5 6. Resultat.

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013

Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013 Brukarundersökning på HANS (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40

Läs mer

Genomförandeplan och uppföljning nummer 3 avseende Staffanstorps kommuns samarbete med SIKTA.

Genomförandeplan och uppföljning nummer 3 avseende Staffanstorps kommuns samarbete med SIKTA. PROJEKTPLAN 1(5) 2010-07-01 INDIVID OCH FAMILJEOMSORGEN Genomförandeplan och uppföljning nummer 3 avseende Staffanstorps kommuns samarbete med SIKTA. Bakgrund: Arbetet med missbruk- och beroendeproblematik

Läs mer

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015 Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Kvalitetsundersökning inom Rågsveds Äldrecentrum 2005

Kvalitetsundersökning inom Rågsveds Äldrecentrum 2005 Äldre- och handikappomsorgen V A N T Ö R S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G Sid 1 Kvalitetsundersökning inom Rågsveds Äldrecentrum 2005 Enkätundersökning till boende inom Rågsveds Äldrecentrum,

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1 Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson Mars Innehållsförteckning Sammanfattning... Inledning... Socialstyrelsens definition av hemlöshet... Målgrupp

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Sodermalm Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2011

Genomförandet av mätningen 2011 Genomförandet av mätningen I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Alkohol- och drogsektion under. Enkäten ska utföras årligen. Enkäten riktades

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser en befolkningsstudie 2012 Susanna Dellans Lennarth Johansson Dagens presentation Bakgrund Omsorgens omfattning Omsorgens riktningar Omsorgens

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

D MMMM YYYY 1 (7) Intervjumall

D MMMM YYYY 1 (7) Intervjumall D MMMM YYYY 1 (7) Intervjumall Vid personcentrerad omvårdnad sätts personen och inte sjukdomen främst. Det är individens personlighet och upplevelse av verkligheten som ska vara utgångspunkten. Ett par

Läs mer

Kvalitetsrapport. Ekbackens fritidshem

Kvalitetsrapport. Ekbackens fritidshem Kvalitetsrapport Ekbackens fritidshem 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Grundfakta... 3 2. Resultat... 4 2.1 Skola och hem... 4 3. Enhetens prioriterade mål... 5 4. Fritidshemmet... 7 5. Rektors sammanfattande

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Kungsholmen Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

ASI och Ubåt - ett system för att beskriva problemprofiler och utvärdera insatser i missbruksvård

ASI och Ubåt - ett system för att beskriva problemprofiler och utvärdera insatser i missbruksvård ASI och Ubåt - ett system för att beskriva problemprofiler och utvärdera insatser i missbruksvård Bakgrund Forskningsprojektet Referensmaterial till ASI samlade in data från 50 enheter 2005-2008. Databasen

Läs mer

ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD

ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Samordnad individuell plan, SIP

Samordnad individuell plan, SIP Samordnad individuell plan, SIP Viveca Axelsson Processledare Uppdrag Psykisk Hälsa SKL- Sveriges kommuner och Landsting Sollentuna kommun viveca.axelsson@sollentuna.se 073-9151048 Innehåll Syfte med SIP

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer