BosöBrisen. Medlemstidning för Bosö Båtklubb Årgång 37, Nr 3, Klubbinformation till dig som är medlem i Bosö Båtklubb!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BosöBrisen. Medlemstidning för Bosö Båtklubb Årgång 37, Nr 3, 2010. Klubbinformation till dig som är medlem i Bosö Båtklubb!"

Transkript

1 BosöBrisen Medlemstidning för Bosö Båtklubb Årgång 37, Nr 3, 2010 Klubbinformation till dig som är medlem i Bosö Båtklubb!

2 Ordföranden har ordet Skepp Ohoj på er! Här följer några rader från er ordförande, just hemkommen från höstens båtmässa i blåst och regn. Som vanligt i Älvsjö, är nog de flesta båtarna där, bara drömmar för oss besökare. Både storlek och pris känns avlägset, men enligt salta säljare, klaras det mesta med ett lämpligt finansiellt upplägg i tiden. Drömmen förverkligas och ett ytterligare element, förutom väder och vind, pockar då på särskild uppmärksamhet. Vi som redan har en egen pärla, vårdar den och skattar oss säkert lyckliga, att undslippa särskilda upplägg. De enda, vi med ålder, får se upp med är tillägg. Drömmar har vi säkert lite till mans och särskilt till båtlivet. Själv hade jag en särskild dröm, för cirka 10 år sedan, att korsa Atlanten, vilket vi också gjorde. Nu flyger vi nästa vecka ned till Gran Canaria/Las Palmas, för att åter, som åskådare, vara med om förberedelserna, intensiteten och starten av ca 300 båtar i ARCen. En tradition vi (M och jag) har sedan många år tillbaka, för att få ut det mesta av just denna vår dröm. I klubben fortgår verkligheten, med arbete kring Driftens lokalitet, särskilt underhåll av vagnarna inför sjösättningen i vår och omstart av spolplatta projektet, för att nämna något om den verksamhet, som sker lite i det tysta, vid sidan om torr- respektive sjösättning av era båtar. Årets verksamhetsberättelse och Driften informerar, redovisar ytterligare vad som är/var på gång, och som du finner på annan plats i Brisen. Som vanligt uppmanas du, att se till din båt på varvsplan, nu under vintersäsongen, särskilt vid väderomslag. Och när jag är inne på hur vi förhåller oss till Hamn och Varvsordningen, behöver vi nog tillsammans, hitta effektivare former på/kring mastplan. Det är inte bra just nu! I årets sista BRIS ingår som vanligt kallelse till årsmötet. Välkommen att påverka klubbens utveckling. Själv, efter drygt 20 år i styrelsen, och då som ordförande under 3 perioder, lämnar jag över klubban till min efterträdare på årsmötet! Min ruffhäxa har fått nog, med att dela med sig så mycket av mig. Solklart är det även bra med förnyelse och ny kraft. Jag har verkligen gillat att påverka vår klubbs utveckling under alla dessa år, gillat kamratskapet bland oss funktionärer och kommer nog, att inte helt vara osynlig i min roll som enbart medlem. Nog omöjligt med min fysionomi. Så tack ni alla för i år (även för förtroendet tidigare år) och en önskan om en riktig God Jul och Gott Nytt år! Thomas M Kontaktinformation Bosö Båtklubb Östra Bosöhamnen Lidingö Bankgiro Ansvarig utgivare Thomas Mehks, ordföranden Klubbhuset Driften Tisdagar kl 18:00-20:00 Frågor om bryggplats, upptagning, sjösättning, arbetsplikt, nattvakt och andra praktiska frågor ska i första hand ske genom personligt besök hos driften. Intendent Ekskär Pär Persson Redaktion BosöBrisen Leo Dratwa Ulrika Ullman Ungdomsansvarig Martin Lewenhaupt, Bilden på framsidan är tagen på Harstena sommaren 2010

3 Kallelse till årsmöte 2011 Härmed kallas Bosö Båtklubbs medlemmar till årsmöte i klubbhuset Torsdagen den 20 januari klockan Dagordning 1. Val av ordförande för mötet 2. Val av protokollförare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 4. Upprättande och godkännande av röstlängd 5. Årsmötets stadgenliga utlysande 6. Fastställande av dagordning 7. Framläggande av årsredovisningen 8. Framläggande av revisionsberättelse 9. Fastställande av resultat- och balansräkning för Ansvarsfrihet för styrelsen 11. Fastställande av arvoden för Val av styrelsens ordförande för Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter för Fastställande av avgifter för Val av ledamöter och en suppleant till valberedningen 16. Behandling av inkomna motioner 17. Styrelsens inriktning inför verksamhetsåret Årets BBK: are 19. Övriga frågor Revisonsberättelse Revisionsberättelsen för 2010 finns tillgänglig i klubbhuset veckan före årsmötet. Årsredovisning Balans- och resultatrapport för 2010 finns tillgänglig i klubbhuset och på vår web veckan före årsmötet. Årsmötesprotokoll Årsmötesprotokollet från finns i Brisen nr 1 År 2010 och även på webben. 20. Årsmötet avslutas Klubbmästaren bjuder på kaffe och tilltugg Välkommen! Valberedningens förslag för 2011 Styrelsens ordförande, Thomas Hasselberg nyval 2 år Styrelseledamöter och suppleanter, Vice ordförande Leo Dratwa 1 år kvar Kassör Christian Ehrling omval 2 år Intendent Lars Ekström 1 år kvar Klubbmästare Christina Glase Pettersson omval 2 år Ledamot Olle Erlandsson 1 år kvar Ledamot Kjell Pettersson omval 2 år Ledamot Carl-Erik Eriksson omval 2 år Ledamot Cathrine Sköld nyval 2 år Suppleant Inger Landström omval 1 år Revisorer och suppleanter, Revisor Lars Andersson omval 1 år Revisor Sven Löchen omval 1 år Suppleant Ingvald Heyman omval 1 år Suppleant Torsten Engevik omval 1 år Vänligen Krister, Nisse & Sabina

4 Driften Informerar Torrsättningsarbetet har utförts planenligt och utan incidenter. Hög säkerhet har som tidigare präglat arbetet som utförs av personal ur driftorganisationen. Märkningsbrickor: Samtliga båtägare har tilldelats bricka med för säsongen aktuellt märke. Brickan ska som vanligt fästas på styrbords främre stötta eller stävögla. Dessa ska givetvis vara synliga när din båt är täckt. Ni som vet med er att bricka saknas, kanske pga egen upptagning uppmanas kontakta oss på driftexpeditionen tisdagskvällar 18:00 20:00. Mastinläggning: Arbetet med detta har avlöpt utan större störningar. Vi inom driften kan dock konstatera att bortmontering av utskjutande delar medför störningar i form av platsbrist i mastskjulen. Vi uppmanar till bättring gällande detta. Energibasen informerar: Observera att det inte är tillåtet att ha värmare och liknande utrustning i båtarna vare sig de är torrsatta eller liggande vid brygga. El tillstånd finns att få på driftexpedition. Bryggplatser: Frågor om detta sker på driftens kontor tisdagskvällar 18:00 20:00 Vinterplatser: Samma som ovan. Miljöbasen informerar: Som förra året har de flesta av oss medlemmar utnyttjat miljöcontainern för oljor och annat miljöfarligt avfall. Vi har också inför denna säsong sett över tömningsfrekvensen för att säkerställa att denna inte blir full. Avfall: Som de flesta känner till finns sopkärl för hushållssopor vid infarten. Containern för grovsopor finner du som vanligt intill BBK:s förvaringstält. Uppmaning till medlemmar med bryggplats: Nytt för i år är att allt förtöjningsmaterial på såväl brygga som bommar ska vara bortmonterat och avlägsnat som senast per den 30/11. Pallningsmaterial: Kvaliteten har höjts ytterligare inför årets torrsättning vilket vi inom driften är tacksamma över. Vi inom driften vill också påminna om att det är viktigt att se till sin båt, täckning och stöttning då och då. Höststädning: Ett par containers fylldes i samband med att drygt 20 personer samlades för att städa upp på varvsplanen. Var noga med att du har ditt material väl märkt med namn och medlemsnummer för att inte riskera att få detta bortforslat inför nästa städdag. Fyren Svinbådan i Öresund, i bakgrunden Danmark och Gilleleje

5 Sjösättningslista 2011 Kvarter Dag & Datum Tid 1 Lördag den 16 april 08: : : :00 8 Söndag den 17 april 08: : : :00 10 Lördag den 30 april 08: : :00 36 Söndag den 1 maj 08: : :00 28 Lördag den 7 maj 08: : :00 18 Söndag den 8 maj 08: : : : :00 Tack alla trevliga cafékunder! Hälsar Tinna & Helen Vi ses då det är dags för sjösättning! 15 Lördag den 14 maj 09: : : :00 Trailerbåtar i kvarter; 17, 25, 29 31, 38 skall vara sjösatta senast 1 juni 2011 OBS!! Samling i kvarteret efter kvartersbas anvisningar i regel ½ - 1 tim före utsatt tid Samtliga tider efter dagens starttid är preliminära Isläget kan inte ens BBK rå på. Eventuella ändringar anslås på anslagstavlan och på hemsidan

6

7 Protokoll BBK Höstmöte 11 november 2010 Vid mötet deltog 22 medlemmar varav 8 ur styrelse och drift. 1. Mötets öppnande Styrelsens ordförande Thomas Mehks öppnar mötet och hälsar samtliga närvarande välkomna. Ordföranden presenterar dagordningen samt de ursprungliga intentionerna angående höstmöte 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet Mötet väljer Thomas Mehks till ordförande och Thomas Hasselberg till sekreterare. 3. Styrelsen informerar 3.1 Ekonomi Christian Ehrling informerar om BBK: s ekonomiska ställning per 31 oktober. Klubben har under året nedamorterat lånen för klubbhus och sjösättningsvagnar så att samtliga räntebärande skulder är slutreglerade. BBK har fortsatt god likviditet vilket medför goda förutsättningar för kommande investeringar. Han framför också styrelsen ambition att i 2011 års budget föreslå årsmötet en sänkning av medlemsavgifter för bryggplatser vilket renderar en minskning med 700 kronor för en medlem med en normalbåt, med hänsyn till den sänkning av medlemsavgiften som beslutades inför Han framför också förslag att värdemässigt nedskriva sjösättningsvagnarna i snabbare takt än vad som tidigare planerats för att reducera årets resultat i enlighet med styrelsens ambitioner. 3.2 Klubbverksamhet Christina Glase Pettersson redovisar vad hennes arbete som klubbmästare innebär. Hon uppmanar alla medlemmar att komma med förslag till olika klubbaktiviteter. Hon nämner kortfattat tankarna kring vårens klubbaftnar (kläder tillsjöss, första hjälpen till sjöss) samt uppmanar medlemmarna att anmäla sig till klubbaftonen 24 november då Sjöräddningssällskapet berättar om sin verksamhet. Frågan om första sjösättningsdag till våren ställs av en medlem. Leif förklarar bakgrunden tills varför han inte kan ge ett datum just nu. Påskens inplacering i almanackan är ett ingångsvärde bland annat. Definitivt besked kommer att lämnas senast i början på december. En medlem påpekar att undermåligt pallningsmateriel faktiskt försvårar för övriga medlemmar. Det ta längre tid, påpekar medlemmen. Kan inte klubben bötfälla dessa slarvrar? Thomas M förklarar att vi är en båtklubb och av den anledningen bör vi kunna få våra medlemmar att självmant efterkomma klubbens uppmaning. Men det går bra för alla medlemmar att säga till slarvande medlemmar! Ordningen i mastskjulen tas upp av en medlem. Vilka master skall ligga var? Leif påpekar att fördelningen av master till mastskjul på grund av längd har ändrats. Det framgår av plakaten på skjulen. Medlemmen hade inte noterat detta. Tydligare information kring vilka master som skall ligga var är nödvändig. En medlem undrar om det går att få plogat på körvägen. Thomas M svarar att klubben skall undersöka om Balder Marin kan åta sig att göra detta. 5. Övriga frågor Thomas Mehks informerar vad klubben åtgärdat inom miljöområdet nämligen avfallsplan och miljöpolicy. Han informerar om styrelsens beslut om att avskaffa möjligheten att ställa upp husvagnar på varvsplanen. Verksamheten är inte i linje med klubbens kärnverksamhet. Han redovisar också beslutet att ta bort gästhamnen och döpa om den till gästplatser för medlemmar. Någon officiell gästhamn kommer inte att finnas vid BBK från nästa säsong. Några frågor kring dessa två beslut bevaras av Thomas Mehks. 6 Mötets avslutande Då inga fler frågor finns avslutar Thomas Mehks årets höstmöte 4. Driften informerar Leif Fryklund informerar om erfarenheterna av höstens upptagning. Såvitt Driften känner till har inga skador uppstått på medlemmarnas båtar. Pallningsvirkets status har blivit mycket bättre även om det fortfarande finns medlemmar som trots påpekande inte byter ut gammalt skräp. Leif påpekar också att lös förtöjningsmateriel på bryggor och pontoner skall vara borttagna till 30 november. Lidingö stad kräver detta för att så enkelt som möjligt kunna reparera pontoner och bryggor under vintern utan att hindras av fastfrusna tampar och liknande. Vid protokollet Thomas Hasselberg Justeras Thomas Mehks Inloppet till Skanörs hamn

8 Härliga dagar på Ekskär! Av semestern var det bara 3 dagar kvar. Vi tänkte tillbringa dem på Ekskär. Elsa hoppades på att få träffa kompisar och vi på några fina lata dagar. Vilka dagar vi fick! Vädret slog om och det blev ett riktigt kraftigt högtryck som drog in. Vattnet blev över 20 grader varmt och solen sken. Lagom med båtar i hamnen och nästan varenda båt hade barn ombord. Det blev ett riktigt härligt gäng ungar som höll ihop i olika åldrar. Tack till Ann-Charlotte & Micke som fixade köttfärssås och spagetti till alla barnen på bryggan. På kvällen flyttades borden ut i kvällssolen på bryggan och alla som ville åt middag vid långbord. Vi hade det jättetrevligt! När solen gått ner kunde man gå upp till styrhytten och lyssna på levande musik och sjunga med i refrängen. Det var ett härligt gäng som spelade för oss. Tack! Det är såhär det ska vara på Ekskär, levande, mycket barn, lättsam stämning. Vi hade en toppenhelg. Tack alla som var där! Hoppas vi ses nästa sommar! Tinna, Kjelle & Elsa

9 Städdag på BBK! Reservera den 7:e juni 2011 mellan kl: 18:00 21:00. Då är det klubbens årliga städdag! Kom ihåg att anmäla din E-postadress via BBK s hemsida! Vi vill från redaktionen gratulera Christian Ehrling (kassör i BBK s styrelse) som i november blev vald till ny ordförande i Lidingö Båtförbund (LBF).

10 Verksamhetsberättelse för Bosö Båtklubb Räkenskapsåret till och med Förvaltningsberättelse Styrelsen avger härmed förvaltningsberättelse för räkenskapsåret Under verksamhetsåret har föreningen avhållit 10 protokollförda Styrelsemöten. Föreningens ändamål Föreningens ändamål, är att främja båtliv i allmänhet och medlemmarnas båtintresse i synnerhet, genom båtklubbs- och hamnverksamhet. Båtklubben skall vidare verka för sjösäkerhet, gott sjömanskap och god miljö, samt befrämja ungdomsverksamhet. Grundfakta om föreningen Föreningen bildades 1974 och är en ideell allmännyttig förening. Föreningen och dess verksamhet hanteras av Styrelse och Driftorganisation, och uppgår för närvarande till 16 funktioner och/eller personer. Fakta om föreningen I Bosö Båtklubb finns för närvarande ca 530 sommar/hamnplatser, för både segel och motorbåt och med en maximal båt bredd på 4 meter (max 8 ton). Vinterplatserna på klubbens varvsplan möjliggör, att även medlemmar utan sommarplats på Bosö Båtklubb, kan förvara sina båtar där. Totalt rymmer varvsplan ca 600 båtar/vinter- platser med tillgång till El och Vatten. Klubben, kan med sin utrustning, hantera båtar på upp till 8 ton (4 x 12 m) för torr- respektive sjösättning. Trailerbåtar hanteras av medlemmen själv. Inom Bosö Båtklubb finns även ett klubbhus med tillhörande kök, som mot avgift går att låna av enskild medlem. Genom Lidingö Båtförbund har samtliga båtklubbar på Lidingö, även tillgång till Klubbholmen Ekskäret, som är belägen strax öster om Ljusterö, cirka 16 sjömil från Bosön. Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning och uppgift; Thomas Mehks Ordförande Leo Dratwa Vice Ordförande Thomas Hasselberg Sekreterare Christian Ehrling Kassör Christina Glase-Pettersson Klubbmästare Lars Ekström Intendent Kjell Pettersson Ledamot Carl-Erik Eriksson Ledamot Olle Erlandsson Ledamot Cathrine Sköld Suppleant Inger Landström Suppleant Driften Lars Ekström Krister Eriksson Carl-Erik Eriksson Kjell Pettersson Ingvald Heyman Stefan Bergendahl Leif Fryklund Sabina Stenlund Intendent Hamnkapten Varvsbas Energibas Vaktbas Arbetsplikts,- Miljöbas Förvaltningsbas Mastskjulsbas Övriga funktioner/funktionärer Ulrika Ullman/Leo Dratwa Redaktörer för medlemstidningen Brisen Cathrine Sköld Webmaster Peter Darck Dataansvarig Martin Lewenhaupt Ungdomsansvarig Bengt Jonsson Kvällsseglingar Medlemmar Under verksamhetsåret är vi nu uppe i 869 medlemmar, varav 76 tillkommit och 34 utträtt. Föreningen är försäkrad genom If och Svenska Sjö för våra lokaler, anläggningen och dess utrustning. Föreningen följer en underhållsplan, som upprättades våren 2010 En sommarmorgon på Harstena

11 Väsentliga händelser under 2010 Miljöpolicy och avfallsplan fastlagd HLR utbildning av klubbens funktionärer Beslut om inköp av defibrillator (hjärtstartare) Ny hemsida för Projektering av ombyggnad av Driftlokalen pga mögelskada Husvagnsuppställningen på varvsplan upphör Gästhamn övergår till gästplatser för medlemsbehov Avsevärd utbyggnad av trailerkvarter Extra amortering av lån 4 klubbkvällar för medlemmar med olika föredrag och utbildningar Sjösättningsfest och traditionsenlig Eksärsfest Sjö och torrsättningar Nya bryggdäck Utbytta bojar Uppgraderad mastkran för maxlyft om 300kg Ungdomsverksamhet LJS, Lidingö Jolleseglare, har aktivt bidragit till ungdomsverksamheten vid Bosö Båtklubb. Under hösten har LJS flyttat sin verksamhet till Bosö Idrottsinstitut, det nya jollecentret. Kvällsseglingar På grund av bristande intresse, har verksamheten inte varit aktiv under året. Arbetsplikt Under året har arbetsplikten som utförts av våra medlemmar bidragit till bland annat städning/röjning av varvsplan samt t.ex. trädfällning på Ekskär. Avslutningsvis Vill styrelsen framföra ett varmt tack till alla som aktivt bidragit till att 2010 blev ett bra och trivsamt år för oss alla i Bosö Båtklubb. Organisationer Bosö Båtklubb har under 2010 tillhört följande organisationer; Lidingö Båtförbund Båtrådet Svenska Båtunionen Svenska Seglarförbundet Stockholms seglarförbund Svenska Sjöräddningssällskapet Stiftelsen Stockholms Skärgård Farleden och det berömda sjömärket Kejsaren

12 Avsändare: Bosö Båtklubb Östra Bosöhamnen Lidingö God Jul & Gott Nytt År önskar Bosö Båtklubb!

BosöBrisen. Vårens aktiviteter Kallelse till årsmöte Svaren sammanställda på enkäten God Jul & Gott Nytt År!

BosöBrisen. Vårens aktiviteter Kallelse till årsmöte Svaren sammanställda på enkäten God Jul & Gott Nytt År! BosöBrisen Medlemstidning för Bosö Båtklubb Årgång 35, Nr 3, 2008 Vårens aktiviteter Kallelse till årsmöte Svaren sammanställda på enkäten God Jul & Gott Nytt År! Ordförande har ordet! Hej, känner lite

Läs mer

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014 E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p Vårnumret mars 2014 På Läns Kallelse till årsmöte 2014! Onsdagen den 19 mars i Sparbankens konferenslokal 1 tr,

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

så var det åter ett nytt år:

så var det åter ett nytt år: Sjöfartsverket tillstånd nr 50 01331 SkuruSundetS BåtSällSkap årgång 36 FeBruarI 2013 nr 1 E-post sbs.styrelse@gmail.com Hemsida www.skurusundetsbatsallskap.se så var det åter ett nytt år: 2013 Inledde

Läs mer

Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01

Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01 Sida 1 av 10 Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01 Innehållsförteckning 1. Allmänna föreskrifter. sid 1 2. Föreskrifter vid sjö- och torrsättning. sid 2 3. Föreskrifter för hamnverksamheten.

Läs mer

NR 2. 2006. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 202:a PUBLIKATION. 50:e ÅRGÅNGEN

NR 2. 2006. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 202:a PUBLIKATION. 50:e ÅRGÅNGEN NR 2. 2006. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 202:a PUBLIKATION. 50:e ÅRGÅNGEN Fikapaus. Karl Leander, SK 22 Neana, Per Nordström, Folkbåten Saba, Stefan Impola, Folkbåten Pärla. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN FOTO: Anytec Marine AB Alternativ metod till kranlyft & slip Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012

Verksamhetsberättelse för år 2012 Verksamhetsberättelse för år 2012 I årets verksamhetsberättelse har vi samlat alla rapporter i en och samma text. Tanken är att det ska vara lättare att hitta i materialet samtidigt som vi sparar lite

Läs mer

MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION

MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2012 års program 2 Ordförande har ordet 3 Förskärsinformation 4 Protokoll årsmötet 5 Medlemsinformation

Läs mer

2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3. Julglöggen äger rum söndagen den 30 november kl 16.00 i klubbhuset.

2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3. Julglöggen äger rum söndagen den 30 november kl 16.00 i klubbhuset. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 3/2014 Årets sista nummer av TAMPEN Ett år till har snart passerat och båtarna står inbäddade på land. Än så länge har det inte kommit någon

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

TBS-nytt. Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Välkommen på vårfesten! Snart är det

TBS-nytt. Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Välkommen på vårfesten! Snart är det Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Snart är det sjösättning!...fest Välkommen på vårfesten! TBS-nytt nummer 1 april 2011 Nyhetsblad för medlemmar i Trollbäckens båtsällskap

Läs mer

Årsmöte i Önnereds Båtlag

Årsmöte i Önnereds Båtlag Årsmöte i Önnereds Båtlag 2013 Innehåll: Kallelse till årsmöte sid. 2 Föredragningslista samt valberedningens förslag 3 Verksamhetsberättelse för år 2012 4 Ekonomisk redovisning 5 Styrelsens förslag till

Läs mer

fört vid årsmöte med Södertälje Båtsällskap, 2014-02-05 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: ca 60 medlemmar

fört vid årsmöte med Södertälje Båtsällskap, 2014-02-05 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: ca 60 medlemmar Protokoll fört vid årsmöte med Södertälje Båtsällskap, 2014-02-05 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: ca 60 medlemmar 1. Mötets öppnande Styrelsens ordförande, Seppo Martikainen, hälsade välkommen

Läs mer

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2011 Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel:08-501 508 66 E-post:dbk@dbk.nu 2 FÖRORD För sjätte året publicerar

Läs mer

Välkommen till en ny spännande båtsäsong!

Välkommen till en ny spännande båtsäsong! SKVALPETNR 2 2009 LERKILS BÅTSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING Välkommen till en ny spännande båtsäsong! Foto: Niklas Fröhberg Lerkil-dagen sid 2 Seglarskola 2009 sid 3 Städdag/Arbetsdag sid 3 Grillkvällar sid

Läs mer

RORKULTEN 2011. Rorkulten är en klubbtidning utgiven av styrelsen för Torshälla Motorbåtsklubb 29:e utgåvan april 2011

RORKULTEN 2011. Rorkulten är en klubbtidning utgiven av styrelsen för Torshälla Motorbåtsklubb 29:e utgåvan april 2011 RORKULTEN 2011 Rorkulten är en klubbtidning utgiven av styrelsen för Torshälla Motorbåtsklubb 29:e utgåvan april 2011 Styrelsen informerar. TMK:s klubbstyrelse vill med vårens upplaga av Rorkulten2011

Läs mer

DAGS ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN

DAGS ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN Nummer 1 Januari 2009 Årgång 21 Tidningen för oss BSL:are DAGS ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN SJÖSATT OCH KLAR INBJUDAN TILL VÅRFEST 1 1 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Vinterkylan har kommit och Mälaren är nu, till

Läs mer

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.se Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK Utgåva 2013 ver 1 1 Innehållsförteckning SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI

Läs mer

Sölvesborgs Segelsällskap. Info Pärm för 2011 Innehållsförteckning

Sölvesborgs Segelsällskap. Info Pärm för 2011 Innehållsförteckning Sölvesborgs Segelsällskap Tel. Klubbstugan: 0456/130 44 Postadress: Båthamnsvägen 13 294 37 Sölvesborg Bankgiro: 5776 4268 Postgiro: 28 10 64-6 Info Pärm för 2011 Innehållsförteckning 2 Välkommen till

Läs mer

SVALLVÅGEN. Nummer 3, 2012. Ordföranden har ordet

SVALLVÅGEN. Nummer 3, 2012. Ordföranden har ordet SVALLVÅGEN Nummer 3, 2012 Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb Ordföranden har ordet Information från årsmötet. Vi var 84 närvarande medlemmar. Sven-Erik Hult satt ordförande.

Läs mer

NR 1. 2014. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 233:e PUBLIKATION. 58:e ÅRGÅNGEN. Juniorseglingens framgång!

NR 1. 2014. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 233:e PUBLIKATION. 58:e ÅRGÅNGEN. Juniorseglingens framgång! NR 1. 2014. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 233:e PUBLIKATION. 58:e ÅRGÅNGEN Juniorseglingens framgång! Ole seglar Vinter familjens på Hundudden nya Midget. FOTO: Christian Grethe Rottböll Falk Sund Seglar-Vikingen

Läs mer

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar!

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! Inbjudningsseglingen Vinter på Hundudden 8-9 sept. 2012. FOTO: FOTO: Christian Gunnnar

Läs mer

NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN. Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa

NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN. Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm Tel

Läs mer

MBK-info Nr 1/2010 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info Nr 1/2010 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 1/2010 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till årsmöte 2 Ordförande har ordet 3 Programförslag 2010 4 Årsmötesfest 4 Protokoll höstmötet 5 Starbåtsrapport

Läs mer

MBK-info Nr 3/2014 HÖSTINFORMATION

MBK-info Nr 3/2014 HÖSTINFORMATION MBK-info Nr 3/2014 HÖSTINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Medlemsinformation 7 Upptagningsinformation 8 Slipchefen

Läs mer

nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner

nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner http://www.gaddviken.se Sista manusdag för Gäddviket nr 2 2011 är 27 februari 2011 skickas till linnea@bessalis.net Ordförande har ordet. Midvinternattens

Läs mer

KANALEN KLUBBHUSET I HAMN NY GIFTFRI BOTTENFÄRG ELEN VID BRYGGORNA VINTER I SJÖN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 2 2008

KANALEN KLUBBHUSET I HAMN NY GIFTFRI BOTTENFÄRG ELEN VID BRYGGORNA VINTER I SJÖN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 2 2008 KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 2 2008 KLUBBHUSET I HAMN NY GIFTFRI BOTTENFÄRG ELEN VID BRYGGORNA VINTER I SJÖN FOTO: PIA DUFBÄCK ARKSTEDT Mäklarringen kan Österåker. Vi känner till de

Läs mer