BosöBrisen. Medlemstidning för Bosö Båtklubb Årgång 37, Nr 3, Klubbinformation till dig som är medlem i Bosö Båtklubb!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BosöBrisen. Medlemstidning för Bosö Båtklubb Årgång 37, Nr 3, 2010. Klubbinformation till dig som är medlem i Bosö Båtklubb!"

Transkript

1 BosöBrisen Medlemstidning för Bosö Båtklubb Årgång 37, Nr 3, 2010 Klubbinformation till dig som är medlem i Bosö Båtklubb!

2 Ordföranden har ordet Skepp Ohoj på er! Här följer några rader från er ordförande, just hemkommen från höstens båtmässa i blåst och regn. Som vanligt i Älvsjö, är nog de flesta båtarna där, bara drömmar för oss besökare. Både storlek och pris känns avlägset, men enligt salta säljare, klaras det mesta med ett lämpligt finansiellt upplägg i tiden. Drömmen förverkligas och ett ytterligare element, förutom väder och vind, pockar då på särskild uppmärksamhet. Vi som redan har en egen pärla, vårdar den och skattar oss säkert lyckliga, att undslippa särskilda upplägg. De enda, vi med ålder, får se upp med är tillägg. Drömmar har vi säkert lite till mans och särskilt till båtlivet. Själv hade jag en särskild dröm, för cirka 10 år sedan, att korsa Atlanten, vilket vi också gjorde. Nu flyger vi nästa vecka ned till Gran Canaria/Las Palmas, för att åter, som åskådare, vara med om förberedelserna, intensiteten och starten av ca 300 båtar i ARCen. En tradition vi (M och jag) har sedan många år tillbaka, för att få ut det mesta av just denna vår dröm. I klubben fortgår verkligheten, med arbete kring Driftens lokalitet, särskilt underhåll av vagnarna inför sjösättningen i vår och omstart av spolplatta projektet, för att nämna något om den verksamhet, som sker lite i det tysta, vid sidan om torr- respektive sjösättning av era båtar. Årets verksamhetsberättelse och Driften informerar, redovisar ytterligare vad som är/var på gång, och som du finner på annan plats i Brisen. Som vanligt uppmanas du, att se till din båt på varvsplan, nu under vintersäsongen, särskilt vid väderomslag. Och när jag är inne på hur vi förhåller oss till Hamn och Varvsordningen, behöver vi nog tillsammans, hitta effektivare former på/kring mastplan. Det är inte bra just nu! I årets sista BRIS ingår som vanligt kallelse till årsmötet. Välkommen att påverka klubbens utveckling. Själv, efter drygt 20 år i styrelsen, och då som ordförande under 3 perioder, lämnar jag över klubban till min efterträdare på årsmötet! Min ruffhäxa har fått nog, med att dela med sig så mycket av mig. Solklart är det även bra med förnyelse och ny kraft. Jag har verkligen gillat att påverka vår klubbs utveckling under alla dessa år, gillat kamratskapet bland oss funktionärer och kommer nog, att inte helt vara osynlig i min roll som enbart medlem. Nog omöjligt med min fysionomi. Så tack ni alla för i år (även för förtroendet tidigare år) och en önskan om en riktig God Jul och Gott Nytt år! Thomas M Kontaktinformation Bosö Båtklubb Östra Bosöhamnen Lidingö Bankgiro Ansvarig utgivare Thomas Mehks, ordföranden Klubbhuset Driften Tisdagar kl 18:00-20:00 Frågor om bryggplats, upptagning, sjösättning, arbetsplikt, nattvakt och andra praktiska frågor ska i första hand ske genom personligt besök hos driften. Intendent Ekskär Pär Persson Redaktion BosöBrisen Leo Dratwa Ulrika Ullman Ungdomsansvarig Martin Lewenhaupt, Bilden på framsidan är tagen på Harstena sommaren 2010

3 Kallelse till årsmöte 2011 Härmed kallas Bosö Båtklubbs medlemmar till årsmöte i klubbhuset Torsdagen den 20 januari klockan Dagordning 1. Val av ordförande för mötet 2. Val av protokollförare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 4. Upprättande och godkännande av röstlängd 5. Årsmötets stadgenliga utlysande 6. Fastställande av dagordning 7. Framläggande av årsredovisningen 8. Framläggande av revisionsberättelse 9. Fastställande av resultat- och balansräkning för Ansvarsfrihet för styrelsen 11. Fastställande av arvoden för Val av styrelsens ordförande för Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter för Fastställande av avgifter för Val av ledamöter och en suppleant till valberedningen 16. Behandling av inkomna motioner 17. Styrelsens inriktning inför verksamhetsåret Årets BBK: are 19. Övriga frågor Revisonsberättelse Revisionsberättelsen för 2010 finns tillgänglig i klubbhuset veckan före årsmötet. Årsredovisning Balans- och resultatrapport för 2010 finns tillgänglig i klubbhuset och på vår web veckan före årsmötet. Årsmötesprotokoll Årsmötesprotokollet från finns i Brisen nr 1 År 2010 och även på webben. 20. Årsmötet avslutas Klubbmästaren bjuder på kaffe och tilltugg Välkommen! Valberedningens förslag för 2011 Styrelsens ordförande, Thomas Hasselberg nyval 2 år Styrelseledamöter och suppleanter, Vice ordförande Leo Dratwa 1 år kvar Kassör Christian Ehrling omval 2 år Intendent Lars Ekström 1 år kvar Klubbmästare Christina Glase Pettersson omval 2 år Ledamot Olle Erlandsson 1 år kvar Ledamot Kjell Pettersson omval 2 år Ledamot Carl-Erik Eriksson omval 2 år Ledamot Cathrine Sköld nyval 2 år Suppleant Inger Landström omval 1 år Revisorer och suppleanter, Revisor Lars Andersson omval 1 år Revisor Sven Löchen omval 1 år Suppleant Ingvald Heyman omval 1 år Suppleant Torsten Engevik omval 1 år Vänligen Krister, Nisse & Sabina

4 Driften Informerar Torrsättningsarbetet har utförts planenligt och utan incidenter. Hög säkerhet har som tidigare präglat arbetet som utförs av personal ur driftorganisationen. Märkningsbrickor: Samtliga båtägare har tilldelats bricka med för säsongen aktuellt märke. Brickan ska som vanligt fästas på styrbords främre stötta eller stävögla. Dessa ska givetvis vara synliga när din båt är täckt. Ni som vet med er att bricka saknas, kanske pga egen upptagning uppmanas kontakta oss på driftexpeditionen tisdagskvällar 18:00 20:00. Mastinläggning: Arbetet med detta har avlöpt utan större störningar. Vi inom driften kan dock konstatera att bortmontering av utskjutande delar medför störningar i form av platsbrist i mastskjulen. Vi uppmanar till bättring gällande detta. Energibasen informerar: Observera att det inte är tillåtet att ha värmare och liknande utrustning i båtarna vare sig de är torrsatta eller liggande vid brygga. El tillstånd finns att få på driftexpedition. Bryggplatser: Frågor om detta sker på driftens kontor tisdagskvällar 18:00 20:00 Vinterplatser: Samma som ovan. Miljöbasen informerar: Som förra året har de flesta av oss medlemmar utnyttjat miljöcontainern för oljor och annat miljöfarligt avfall. Vi har också inför denna säsong sett över tömningsfrekvensen för att säkerställa att denna inte blir full. Avfall: Som de flesta känner till finns sopkärl för hushållssopor vid infarten. Containern för grovsopor finner du som vanligt intill BBK:s förvaringstält. Uppmaning till medlemmar med bryggplats: Nytt för i år är att allt förtöjningsmaterial på såväl brygga som bommar ska vara bortmonterat och avlägsnat som senast per den 30/11. Pallningsmaterial: Kvaliteten har höjts ytterligare inför årets torrsättning vilket vi inom driften är tacksamma över. Vi inom driften vill också påminna om att det är viktigt att se till sin båt, täckning och stöttning då och då. Höststädning: Ett par containers fylldes i samband med att drygt 20 personer samlades för att städa upp på varvsplanen. Var noga med att du har ditt material väl märkt med namn och medlemsnummer för att inte riskera att få detta bortforslat inför nästa städdag. Fyren Svinbådan i Öresund, i bakgrunden Danmark och Gilleleje

5 Sjösättningslista 2011 Kvarter Dag & Datum Tid 1 Lördag den 16 april 08: : : :00 8 Söndag den 17 april 08: : : :00 10 Lördag den 30 april 08: : :00 36 Söndag den 1 maj 08: : :00 28 Lördag den 7 maj 08: : :00 18 Söndag den 8 maj 08: : : : :00 Tack alla trevliga cafékunder! Hälsar Tinna & Helen Vi ses då det är dags för sjösättning! 15 Lördag den 14 maj 09: : : :00 Trailerbåtar i kvarter; 17, 25, 29 31, 38 skall vara sjösatta senast 1 juni 2011 OBS!! Samling i kvarteret efter kvartersbas anvisningar i regel ½ - 1 tim före utsatt tid Samtliga tider efter dagens starttid är preliminära Isläget kan inte ens BBK rå på. Eventuella ändringar anslås på anslagstavlan och på hemsidan

6

7 Protokoll BBK Höstmöte 11 november 2010 Vid mötet deltog 22 medlemmar varav 8 ur styrelse och drift. 1. Mötets öppnande Styrelsens ordförande Thomas Mehks öppnar mötet och hälsar samtliga närvarande välkomna. Ordföranden presenterar dagordningen samt de ursprungliga intentionerna angående höstmöte 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet Mötet väljer Thomas Mehks till ordförande och Thomas Hasselberg till sekreterare. 3. Styrelsen informerar 3.1 Ekonomi Christian Ehrling informerar om BBK: s ekonomiska ställning per 31 oktober. Klubben har under året nedamorterat lånen för klubbhus och sjösättningsvagnar så att samtliga räntebärande skulder är slutreglerade. BBK har fortsatt god likviditet vilket medför goda förutsättningar för kommande investeringar. Han framför också styrelsen ambition att i 2011 års budget föreslå årsmötet en sänkning av medlemsavgifter för bryggplatser vilket renderar en minskning med 700 kronor för en medlem med en normalbåt, med hänsyn till den sänkning av medlemsavgiften som beslutades inför Han framför också förslag att värdemässigt nedskriva sjösättningsvagnarna i snabbare takt än vad som tidigare planerats för att reducera årets resultat i enlighet med styrelsens ambitioner. 3.2 Klubbverksamhet Christina Glase Pettersson redovisar vad hennes arbete som klubbmästare innebär. Hon uppmanar alla medlemmar att komma med förslag till olika klubbaktiviteter. Hon nämner kortfattat tankarna kring vårens klubbaftnar (kläder tillsjöss, första hjälpen till sjöss) samt uppmanar medlemmarna att anmäla sig till klubbaftonen 24 november då Sjöräddningssällskapet berättar om sin verksamhet. Frågan om första sjösättningsdag till våren ställs av en medlem. Leif förklarar bakgrunden tills varför han inte kan ge ett datum just nu. Påskens inplacering i almanackan är ett ingångsvärde bland annat. Definitivt besked kommer att lämnas senast i början på december. En medlem påpekar att undermåligt pallningsmateriel faktiskt försvårar för övriga medlemmar. Det ta längre tid, påpekar medlemmen. Kan inte klubben bötfälla dessa slarvrar? Thomas M förklarar att vi är en båtklubb och av den anledningen bör vi kunna få våra medlemmar att självmant efterkomma klubbens uppmaning. Men det går bra för alla medlemmar att säga till slarvande medlemmar! Ordningen i mastskjulen tas upp av en medlem. Vilka master skall ligga var? Leif påpekar att fördelningen av master till mastskjul på grund av längd har ändrats. Det framgår av plakaten på skjulen. Medlemmen hade inte noterat detta. Tydligare information kring vilka master som skall ligga var är nödvändig. En medlem undrar om det går att få plogat på körvägen. Thomas M svarar att klubben skall undersöka om Balder Marin kan åta sig att göra detta. 5. Övriga frågor Thomas Mehks informerar vad klubben åtgärdat inom miljöområdet nämligen avfallsplan och miljöpolicy. Han informerar om styrelsens beslut om att avskaffa möjligheten att ställa upp husvagnar på varvsplanen. Verksamheten är inte i linje med klubbens kärnverksamhet. Han redovisar också beslutet att ta bort gästhamnen och döpa om den till gästplatser för medlemmar. Någon officiell gästhamn kommer inte att finnas vid BBK från nästa säsong. Några frågor kring dessa två beslut bevaras av Thomas Mehks. 6 Mötets avslutande Då inga fler frågor finns avslutar Thomas Mehks årets höstmöte 4. Driften informerar Leif Fryklund informerar om erfarenheterna av höstens upptagning. Såvitt Driften känner till har inga skador uppstått på medlemmarnas båtar. Pallningsvirkets status har blivit mycket bättre även om det fortfarande finns medlemmar som trots påpekande inte byter ut gammalt skräp. Leif påpekar också att lös förtöjningsmateriel på bryggor och pontoner skall vara borttagna till 30 november. Lidingö stad kräver detta för att så enkelt som möjligt kunna reparera pontoner och bryggor under vintern utan att hindras av fastfrusna tampar och liknande. Vid protokollet Thomas Hasselberg Justeras Thomas Mehks Inloppet till Skanörs hamn

8 Härliga dagar på Ekskär! Av semestern var det bara 3 dagar kvar. Vi tänkte tillbringa dem på Ekskär. Elsa hoppades på att få träffa kompisar och vi på några fina lata dagar. Vilka dagar vi fick! Vädret slog om och det blev ett riktigt kraftigt högtryck som drog in. Vattnet blev över 20 grader varmt och solen sken. Lagom med båtar i hamnen och nästan varenda båt hade barn ombord. Det blev ett riktigt härligt gäng ungar som höll ihop i olika åldrar. Tack till Ann-Charlotte & Micke som fixade köttfärssås och spagetti till alla barnen på bryggan. På kvällen flyttades borden ut i kvällssolen på bryggan och alla som ville åt middag vid långbord. Vi hade det jättetrevligt! När solen gått ner kunde man gå upp till styrhytten och lyssna på levande musik och sjunga med i refrängen. Det var ett härligt gäng som spelade för oss. Tack! Det är såhär det ska vara på Ekskär, levande, mycket barn, lättsam stämning. Vi hade en toppenhelg. Tack alla som var där! Hoppas vi ses nästa sommar! Tinna, Kjelle & Elsa

9 Städdag på BBK! Reservera den 7:e juni 2011 mellan kl: 18:00 21:00. Då är det klubbens årliga städdag! Kom ihåg att anmäla din E-postadress via BBK s hemsida! Vi vill från redaktionen gratulera Christian Ehrling (kassör i BBK s styrelse) som i november blev vald till ny ordförande i Lidingö Båtförbund (LBF).

10 Verksamhetsberättelse för Bosö Båtklubb Räkenskapsåret till och med Förvaltningsberättelse Styrelsen avger härmed förvaltningsberättelse för räkenskapsåret Under verksamhetsåret har föreningen avhållit 10 protokollförda Styrelsemöten. Föreningens ändamål Föreningens ändamål, är att främja båtliv i allmänhet och medlemmarnas båtintresse i synnerhet, genom båtklubbs- och hamnverksamhet. Båtklubben skall vidare verka för sjösäkerhet, gott sjömanskap och god miljö, samt befrämja ungdomsverksamhet. Grundfakta om föreningen Föreningen bildades 1974 och är en ideell allmännyttig förening. Föreningen och dess verksamhet hanteras av Styrelse och Driftorganisation, och uppgår för närvarande till 16 funktioner och/eller personer. Fakta om föreningen I Bosö Båtklubb finns för närvarande ca 530 sommar/hamnplatser, för både segel och motorbåt och med en maximal båt bredd på 4 meter (max 8 ton). Vinterplatserna på klubbens varvsplan möjliggör, att även medlemmar utan sommarplats på Bosö Båtklubb, kan förvara sina båtar där. Totalt rymmer varvsplan ca 600 båtar/vinter- platser med tillgång till El och Vatten. Klubben, kan med sin utrustning, hantera båtar på upp till 8 ton (4 x 12 m) för torr- respektive sjösättning. Trailerbåtar hanteras av medlemmen själv. Inom Bosö Båtklubb finns även ett klubbhus med tillhörande kök, som mot avgift går att låna av enskild medlem. Genom Lidingö Båtförbund har samtliga båtklubbar på Lidingö, även tillgång till Klubbholmen Ekskäret, som är belägen strax öster om Ljusterö, cirka 16 sjömil från Bosön. Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning och uppgift; Thomas Mehks Ordförande Leo Dratwa Vice Ordförande Thomas Hasselberg Sekreterare Christian Ehrling Kassör Christina Glase-Pettersson Klubbmästare Lars Ekström Intendent Kjell Pettersson Ledamot Carl-Erik Eriksson Ledamot Olle Erlandsson Ledamot Cathrine Sköld Suppleant Inger Landström Suppleant Driften Lars Ekström Krister Eriksson Carl-Erik Eriksson Kjell Pettersson Ingvald Heyman Stefan Bergendahl Leif Fryklund Sabina Stenlund Intendent Hamnkapten Varvsbas Energibas Vaktbas Arbetsplikts,- Miljöbas Förvaltningsbas Mastskjulsbas Övriga funktioner/funktionärer Ulrika Ullman/Leo Dratwa Redaktörer för medlemstidningen Brisen Cathrine Sköld Webmaster Peter Darck Dataansvarig Martin Lewenhaupt Ungdomsansvarig Bengt Jonsson Kvällsseglingar Medlemmar Under verksamhetsåret är vi nu uppe i 869 medlemmar, varav 76 tillkommit och 34 utträtt. Föreningen är försäkrad genom If och Svenska Sjö för våra lokaler, anläggningen och dess utrustning. Föreningen följer en underhållsplan, som upprättades våren 2010 En sommarmorgon på Harstena

11 Väsentliga händelser under 2010 Miljöpolicy och avfallsplan fastlagd HLR utbildning av klubbens funktionärer Beslut om inköp av defibrillator (hjärtstartare) Ny hemsida för Projektering av ombyggnad av Driftlokalen pga mögelskada Husvagnsuppställningen på varvsplan upphör Gästhamn övergår till gästplatser för medlemsbehov Avsevärd utbyggnad av trailerkvarter Extra amortering av lån 4 klubbkvällar för medlemmar med olika föredrag och utbildningar Sjösättningsfest och traditionsenlig Eksärsfest Sjö och torrsättningar Nya bryggdäck Utbytta bojar Uppgraderad mastkran för maxlyft om 300kg Ungdomsverksamhet LJS, Lidingö Jolleseglare, har aktivt bidragit till ungdomsverksamheten vid Bosö Båtklubb. Under hösten har LJS flyttat sin verksamhet till Bosö Idrottsinstitut, det nya jollecentret. Kvällsseglingar På grund av bristande intresse, har verksamheten inte varit aktiv under året. Arbetsplikt Under året har arbetsplikten som utförts av våra medlemmar bidragit till bland annat städning/röjning av varvsplan samt t.ex. trädfällning på Ekskär. Avslutningsvis Vill styrelsen framföra ett varmt tack till alla som aktivt bidragit till att 2010 blev ett bra och trivsamt år för oss alla i Bosö Båtklubb. Organisationer Bosö Båtklubb har under 2010 tillhört följande organisationer; Lidingö Båtförbund Båtrådet Svenska Båtunionen Svenska Seglarförbundet Stockholms seglarförbund Svenska Sjöräddningssällskapet Stiftelsen Stockholms Skärgård Farleden och det berömda sjömärket Kejsaren

12 Avsändare: Bosö Båtklubb Östra Bosöhamnen Lidingö God Jul & Gott Nytt År önskar Bosö Båtklubb!

Bosö Brisen. God Jul & Gott Nytt År önskar Bosö Båtklubb!

Bosö Brisen. God Jul & Gott Nytt År önskar Bosö Båtklubb! Bosö Brisen Medlemstidning för Bosö Båtklubb Årgång 34, Nr 3, 2007 God Jul & Gott Nytt År önskar Bosö Båtklubb! I detta nummer: - Kallelse till Årsmöte 2008 - Verksamhetsberättelse för 2007 - Kalendarium

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid Svindersviks båtklubbs årsmöte torsdag 27 november 2014

Protokoll fört vid Svindersviks båtklubbs årsmöte torsdag 27 november 2014 Protokoll fört vid Svindersviks båtklubbs årsmöte torsdag 27 november 2014 22 medlemmar och båtägare var närvarande. 1. Mötets öppnande Ordförande Olli Kärki hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö.

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö. Förklaring: Markering i Grönt föreslaget tillägg Gråad text föreslaget borttagande Senast ändrade vid årsmöte ÅÅÅÅ-MM-DD Stadgar för Sticklinge Udde Båtklubb (802492-9195) Klubben bildades 1965 och har

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö.

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö. Senaste ändrade vid årsmöte ÅÅÅÅ-MM-DD Stadgar för Sticklinge Udde Båtklubb (802492-9195) Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö. Klubben är ansluten till Lidingö

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Nr Nr 155 155 3-2014 Kallelse till höstmöte Torsdagen den 20 november Klockan 19.00 Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Kappseglingsresultat Information om Grythem Avgifter

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009.

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. ASS 432. Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Frågan om kallelse till mötet

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet för Norra Havsängens Tomtägarförening och Norra Havsängens Samfällighet. Tomtägarföreningen

Protokoll fört vid årsmötet för Norra Havsängens Tomtägarförening och Norra Havsängens Samfällighet. Tomtägarföreningen Protokoll fört vid årsmötet 2008 för Norra Havsängens Tomtägarförening och Norra Havsängens Samfällighet Tid: 2008-06-15 kl. 10.00-11.45 Plats: Norra Havsängens hamn Tomtägarföreningen 1 Ordförande förklarar

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Sidan 1 av 5 Onsdagen den 30 mars 2016 kl 1830. Plats museiisbrytaren S:t Erik, Djurgården. 1 mötets öppnande Vice ordförande Jan Nordvall

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. Årsmöte Kils Slalomklubb Torsdagen den 22/9-2016 1. Mötet öppnas Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd 19 medlemmar deltar på

Läs mer

BosöBrisen. Vårens aktiviteter Kallelse till årsmöte Svaren sammanställda på enkäten God Jul & Gott Nytt År!

BosöBrisen. Vårens aktiviteter Kallelse till årsmöte Svaren sammanställda på enkäten God Jul & Gott Nytt År! BosöBrisen Medlemstidning för Bosö Båtklubb Årgång 35, Nr 3, 2008 Vårens aktiviteter Kallelse till årsmöte Svaren sammanställda på enkäten God Jul & Gott Nytt År! Ordförande har ordet! Hej, känner lite

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Bosö Brisen. God Jul & Gott Nytt År!

Bosö Brisen. God Jul & Gott Nytt År! Bosö Brisen Medlemstidning för Bosö Båtklubb Årgång 32, Nr 3, 2005 God Jul & Gott Nytt År! I detta nummer: - Verksamhetsberättelse 2005 - Protokoll från höstmöte - Kallelse till årsmöte 26 januari 2006

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01

Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01 Sida 1 av 10 Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01 Innehållsförteckning 1. Allmänna föreskrifter. sid 1 2. Föreskrifter vid sjö- och torrsättning. sid 2 3. Föreskrifter för hamnverksamheten.

Läs mer

Stadgar för Obbola Båtklubb OBK

Stadgar för Obbola Båtklubb OBK Stadgar för Obbola Båtklubb OBK 1 Ändamål Obbola Båtklubb bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Långhalsviken, Obbola. Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB.

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB. samt tillhörande ORDNINGSREGLER för SAXEMARA BÅTKLUBB. Innehåll: Stadgar 1 till 16 samt en bilaga med ordningsregler 1 till 16 Antagna vid Vårmöte år 2012 samt Årsmöte Datum: Vårmöte 2012-05-12 Årsmöte

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5)

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse för perioden 1/1 2012 31/12 2012 Innehåll: Styrelsens sammansättning Revisorer Valberedning Funktionärer Stöd åt Valberedningen Medlemmar

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Lidingö Båtförbund 2008

Kallelse till årsmöte i Lidingö Båtförbund 2008 Kallelse till årsmöte i Lidingö Båtförbund 2008 Datum: Torsdagen den 27 november 2008 Tid: 18:30 Plats: Sticklinge Udde Båtklubbs klubbhus I samband med årsmötet kommer Per Westergren att berätta om F18-

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt.

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt. Närvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Johan Mandelius, kassör Janne Björck, sekreterare vid protokollet Björn Littorin, särskild ledamot Magnus

Läs mer

Stadgar för Hallsta Båtklubb

Stadgar för Hallsta Båtklubb 2011-02-24 Sid 1 (6) Stadgar för Hallsta Båtklubb Dessa stadgar är antagna vid årsmöte i februari 2010 samt vid årsmöte i februari 2011. Stadgarna ersätter stadgar antagna vid årsmötet i februari 2005.

Läs mer

1.1 OBK bildades Klubbens ändamål är att främja båtlivet, inklusive tävlings- och ungdomsverksamhet, och att verka för gott kamratskap.

1.1 OBK bildades Klubbens ändamål är att främja båtlivet, inklusive tävlings- och ungdomsverksamhet, och att verka för gott kamratskap. STADGAR FÖR OAXENS BÅTKLUBB (OBK) 1 Båtklubbens ändamål och säte 1.1 OBK bildades 1948. Klubbens ändamål är att främja båtlivet, inklusive tävlings- och ungdomsverksamhet, och att verka för gott kamratskap.

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003 1(5) Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 20/11 2003 Plats: Johan Gregerssons kontor i Johanneberg Närvarande: 12 st. medlemmar 1 Fastställande av röstlängd för mötet. Enligt

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Plats: Hembygdsgården, Krokek 1 STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Ordföranden

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Ta lots för en kväll!! föredragsafton

Ta lots för en kväll!! föredragsafton Nr 158 3-2015 Ta lots för en kväll!! föredragsafton Kallelse till Höstmöte Torsdagen den 26 november 2015 klockan 19.00 Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Dagordning 1. Mötets

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 4 december 2012

Protokoll från årsmötet den 4 december 2012 HELENEBORGS BÅTKLUBB Klubbhuset Långholmen 117 33 Stockholm Protokoll från årsmötet den 4 december 2012 Mötets öppnande Peter Fägersten hälsar alla välkomna och inleder mötet med en tyst minut för hedersmedlemmen

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 20 februari 2011 klockan 12:00 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

Klubben bildades den 14 juni 2004 och har sin hemort i Sommarbo. Stadgarna antagna 29 augusti 2004.

Klubben bildades den 14 juni 2004 och har sin hemort i Sommarbo. Stadgarna antagna 29 augusti 2004. SBK STADGAR Klubben bildades den 14 juni 2004 och har sin hemort i Sommarbo. Stadgarna antagna 29 augusti 2004. 1 KLUBBENS ÄNDAMÅL Sommarbo båtklubb, 132 37 i Saltsjö-Boo, är en allmän ideell förening

Läs mer

Innehåll - Kallelse - Dagordning - Verksamhetsberättelse - Avgiftsförslag - Valberedningens förslag BREVIKS BÅTSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2014-02-18

Innehåll - Kallelse - Dagordning - Verksamhetsberättelse - Avgiftsförslag - Valberedningens förslag BREVIKS BÅTSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2014-02-18 Foto: Lars G Karlsson ÅRSMÖTE 2014-02-18 Innehåll - Kallelse - Dagordning - Verksamhetsberättelse - Avgiftsförslag - Valberedningens förslag sid 2 sid 3 sid 4 sid 6 sid 7 KALLELSE Välkommen till årsmöte

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Grötviks Segelsällskap PROTOKOLL 1(3) Datum Protokollsnr 2011-04-02 årsmöte Medlemsmöte Tid 2011-04-02 Plats Distribueras till Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Styrelsen

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB Fårösunds Båtklubb 67 år! VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB 2015-10-01--2016-09-30 Medlemmar Båtar 12-25 2 Segelbåtar 13 kölbåtar 26-65 9 centerbordsbåtar Fam: 2x33 66 Motorbåtar 6 inombordsmotor

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning Till samtliga medlemmar i vår förening! KALLELSE till årsmöte i Motala Vätterfiskeklubb Du hälsas härmed välkommen till vårt årsmöte: Tid: onsdagen den 18 mars, klockan 19:00 Plats: Motala Södra Båtklubb

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 7 februari 2009 klockan 11:00 till 13 (cirka) Plats: Göteborg, Hotel Gothia Towers, Mässans gata 24, konferensvåningen, rum R10. Gå in i

Läs mer

Stadgar för Gimonäs Båtklubb med hemort i Umeå kommun

Stadgar för Gimonäs Båtklubb med hemort i Umeå kommun Stadgar för Gimonäs Båtklubb med hemort i Umeå kommun Antagna vid årsmöte 2015 03 26 1 ÄNDAMÅL 1.1 Klubbens ändamål är att som ideell förening främja medlemmarnas intressen i förhållande till myndigheter

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

STADGAR. Uppsala Motorbåtsällskap

STADGAR. Uppsala Motorbåtsällskap STADGAR För Uppsala Motorbåtsällskap Stiftat år 1916 Antagna på ordinarie möten 27 februari och 29 maj 2007 Rev 2011-03-09 Erhard Meissner INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄLLSKAPETS ÄNDAMÅL 2. MEDLEMSKAP 3. MEDLEMS

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 december 2011

Protokoll från årsmötet den 6 december 2011 HELENEBORGS BÅTKLUBB Klubbhuset Långholmen 117 33 Stockholm Protokoll från årsmötet den 6 december 2011 Mötets öppnande Peter Fägersten inleder mötet med att överlåta ordet till tävlingssansvarige Jan

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA ONSDAGEN DEN 25 APRIL 2012 Protokoll vid Gessie Villastads Samfällighetsförenings årsstämma Org nr 717905-4346 Plats: Samfällighetsförenings

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB

STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB www.sunnebatklubb.com Antagna vid årsmöte den 10/11 1991, samt reviderade vid årsmöten 18/11 1995, 8/11 2003 och 12/11 2011 1 Namn Sunne Båtklubb (SBK) stiftad den 30/9 1991,

Läs mer

Stadgar för Bergkvara Båtklubb

Stadgar för Bergkvara Båtklubb Förslag Stadgar för Bergkvara Båtklubb Antagna och reviderade xx-xx-xx Bergkvara Båtklubb bildades 1970 och har sin hemort och verksamhetsområde i Bergkvara, Torsås Kommun. 1 Namn och ändamål Föreningens

Läs mer

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redogörelsen och lägga denna till handlingarna.

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redogörelsen och lägga denna till handlingarna. Årsmöte Lindesbergs Curlingklubb Tid och plats 2016.09.23 i klubblokalen Närvarande Sören Edelton, Kjell Guldbrand, Sören Eriksson, Lars-Uno Karlsson, Patrick wiiand, Patrik Klockare, Kenneth Carlsson,

Läs mer

Västerhaninge Båtsällskaps Stadgar

Västerhaninge Båtsällskaps Stadgar Västerhaninge Båtsällskaps Stadgar STADGAR FÖR VÄSTERHANINGE BÅTSÄLLSKAP, VBS gällande från 1990-12-17, omarbetade 2009-02-23 Innehåll 1 ÄNDAMÅL 2 MEDLEMSKAP 3 RÄTTIGHETER 4 SKYLDIGHETER 5 BÅTPLATS OCH

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter.

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND www.spexaren.info Årsmötesprotokoll 2009-04-21 Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. 1 Stämmans öppnande Ordförande

Läs mer

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 Svenska Russavelsföreningen Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 1 Namn. 2 Säte 3 Ändamål. 4 Lokalförening 5 Medlemskap Föreningens namn är "Svenska Russavelsföreningen"

Läs mer

STADGAR FÖR KILSVIKENS BÅTKLUBB 1(6) Kilsvikens Båtklubb Saltjsö-Boo Antagna 1969, reviderade 1978/79, 2004/05, 2008/09.

STADGAR FÖR KILSVIKENS BÅTKLUBB 1(6) Kilsvikens Båtklubb Saltjsö-Boo Antagna 1969, reviderade 1978/79, 2004/05, 2008/09. STADGAR FÖR KILSVIKENS BÅTKLUBB 1(6) 1 ÄNDAMÅL, KiBK, hädanefter benämnd klubben, är instiftad den 6 december 1969 och är en allmännyttig ideell förening i Nacka kommun där klubben också har sitt säte.

Läs mer

Bosö Brisen. Medlemstidning för Bosö Båtklubb Årgång 34, Nr 2, 2007

Bosö Brisen. Medlemstidning för Bosö Båtklubb Årgång 34, Nr 2, 2007 Bosö Brisen Medlemstidning för Bosö Båtklubb Årgång 34, Nr 2, 2007 Åter en sommar att minnas! I detta nummer: - Upptagningslistan med start 22 september - Inbjudan till torsdagsärtor och höstmöte - Information

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sida 1 av 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sammanställt av Per-Olof Lund Ordförande Samtliga, hos styrelsen arkiverade, originaldokument är underskrivna av utsedda funktionärer. Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 3 april 2014 Kamratföreningen F 21 2014-04-03 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag.

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. 1. Årsmötets öppnande. Lennart Börjesson öppnade mötet som hyste 50 stycken medlemmar 2. Parentationer. Hölls för P O Boström 3.

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer