BosöBrisen. Vårens aktiviteter Kallelse till årsmöte Svaren sammanställda på enkäten God Jul & Gott Nytt År!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BosöBrisen. Vårens aktiviteter Kallelse till årsmöte Svaren sammanställda på enkäten God Jul & Gott Nytt År!"

Transkript

1 BosöBrisen Medlemstidning för Bosö Båtklubb Årgång 35, Nr 3, 2008 Vårens aktiviteter Kallelse till årsmöte Svaren sammanställda på enkäten God Jul & Gott Nytt År!

2 Ordförande har ordet! Hej, känner lite av allvar så här i årets sista Bris, nästan som i ring klocka ring. Utanför fönstret drar årets första snöstorm förbi och förutom att vara under tak, så känns det tryggt att pärlan står stadigt under pressen nere på varvsplan. Vinden ligger på nordväst, vilket som ni vet, innebär att vi är ganska skyddade, men jag går säkert ned imorgon, för att se att allt är i sin ordning med press och stöttor. Årets julklapp, enligt oraklet, skall vara resa med äventyr. Vilken tur då för oss båtägare, som ju redan har allt detta. Vi kanske kan unna oss några små prylar till båten istället, så här i skuggan av lågkonjunktur/finanskris. Året som gått, har som vanligt för oss i klubben, följt gängse glädje kring våra båtar. Utflykter i när och fjärran ligger säkert kvar i mångas minnen och pockar på nya äventyr till den säsong som kommer. Har ni tänkt på känslan kring Båtmässan i mars. Jag känner att våren är nära då, eller åtminstone en antydan. Kanske är det ljuset. Det slår aldrig fel. Som vanligt talar alla gott om våra funktionärer på Driften, som får det praktiska att fungera för båten och medlemmarna. Driftens jour på tisdagar, i närtid till sjö och torrsättning, har i år kryddats med lite samkväm framför brasan. Kaffe, bulle och snack. Uppskattat vad jag förstår, framförallt av de köande till Driften. Tack för gott initiativ, Christian och Calle. Sjösättning och torrsättning fortsätter att fungera näst intill perfekt, men med någon liten fläck, då några båtägare fortfarande ej förstår vikten(helt onödig tidsspillan) av att ha pallningen förberedd för sin båt, vidare har vi skapat några skråmor på ett par båtar detta år. Det stora talens lag kan kanske någon påstå. Men vad som känns särskilt olustigt, som vi hört från flera håll i höst, är beteendet från vissa mastägare, som ej tycks ha förståelse för vår gemensamma masthantering. Vårens klubbaktiviteter fortsätter i stort sett enligt tidigare mönster. Sommarenkäten gav oss en liten uppfattning vad ni särskilt värdesätter. Torsdagsärtor med föredrag en kväll i månaden (med några hands-on för båten), klubbfest i samband med sjösättningen, omstart av LYS-kvällsegling tillsammans med ASS (Askrike Segelsällskap)/varannan vecka/gång, sillunch med aktiviteter på Ekskär helgen före midsommar, trevliga klubbkamrater i kvarter och på brygga, möjlighet att låna klubbhuset för egen familjetillställning. På miljöfronten så har vår miljöstation fått ett nytt utseende i form av en blå container, strax Öster (15 m) om den gamla, eller hur Berra? Containern är en tjänst vi köper av Sita, som är bekväm för oss alla. Vår första outsourcing. Så nu i tindrets tid, hoppas jag ni också får en fin jul, och vad beträffar klubben, så önskar jag som vanligt, mer aktivt deltagande i våra verksamheter. Årsmötet i januari, som linjerar upp klubbverksamheten för Väl mött då! God Jul och Gott Nytt År önskar Thomas M Kontaktinfo Bosö Båtklubb Östra Bosöhamnen Lidingö Bankgiro Ansvarig utgivare Thomas Mehks, ordf BBK Klubbhuset Driften Tisdagar kl 18:00-20:00 Frågor om upptagning, sjösättning, arbetsplikt, nattvakt och andra praktiska frågor. Tisdagar kl 19:00-20:00 Frågor om bryggplats Intendent Ekskär Pär Persson Redaktion BosöBrisen Leo Dratwa Ulrika Ullman Mejla material tiill BosöBrisen: Text i word och bilder separat i jpeg Ungdomsansvarig Martin Lewenhaupt

3 Vårens program för medlemmar i Bosö Båtklubb! Torsdagskvällar enligt nedan i klubbhuset, med start klockan 19:00 serveras ärtsoppa med tillbehör till självkostnadspris. Vid studiebesöket hos Plast & Marinteknik träffas vi i Jordbro 18:30. Aktuellt program finner du alltid på Torsdagen den 19 februari På vatten i Afrikas hjärta Bilder och hågkomster från floder, sjö och slocknade vulkaner. Lake Manyara, Lake Victoria, Serengeti, Ngorongoro, Kilimanjaro som vi tror vi kan visa, Indiska Oceanen Malou och Thomas Mehks visar bilder och berättar om ett äventyr i naturen med djur, bland annat the Big Five. Torsdagen den 19 mars Hur har du det med strömmen i båten? Kablar och plintar åldras/ärgas, tjockleken har betydelse, typ av batterier, laddare. Hur mäter jag? Björn Nobelius och Kjell Pettersson beskriver sambanden kring strömmen ombord, ger tips, hjälper oss att förstå hur man mäter el och förklarar vad som kan hända i ett elsystem. Björn har en webbsida, för den intresserade. Torsdagen den 16 april Hur gör jag enklare plastreparationer på min båt? Åldras plast? Studiebesök hos Plast & Marinteknik, vid Jordbro pendeltågstation. Arne Olsén, med mångårig yrkesverksamhet kring plast och båtar, bjuder in oss till en helkväll (inklusive dryck o tilltugg). Arne har bara plats för 25 intresserade i sin lektionssal, varför denna aktivitet kräver förhandsanmälan. Först till kvarn gäller och O.S.A senast söndag den 22 mars, Anmälan till klubbens sekreterare på Mejl: Arne har en webbsida, med lite uppmjukning i ämnet samt adressuppgifter inför besöket. Vill du bli BosöBåtklubbs nya klubbmästare? Ring till valberedningen via Leo Dratwa Tel: Mejl: Kvällsegling LYS i samverkan med Askrike Segelsällskap Vi börjar preliminärt med en regelkväll i mars. Kvällsseglingen startar efter Lidingö runt, i mitten av maj. Varannan veckokväll i BBKs regi och varannan i ASS. Vår eldsjäl, Bengt Jonsson, utlovar närmare detaljer under Aktuellt på vår webb. Du som redan känner att du vill bistå, kontakta gärna Bengt!..och sen Sjösättningsfest i Klubbhuset i maj och Sillunchen på Ekskär helgen före midsommar. Mer information och aktuellt program finns på Medlemmar i BBK kallas till årsmöte i klubbhuset den 22 januari kl 19:00. Se inbjudan och förslag till dagordning på sid 6 i detta nummer av BosöBrisen Navigationsutbildning! Till våren anordnas en navigationsutbildning i BBKs loaker. Kursen startar helgen den mars och slutar den 4-5 april Mer information finns på

4 Intendenten rapporterar från hamn- och varvsplan Upptagningen fungerade i stort sätt bra. Vi hade dock en incident då en vagn med båt i lade sig på sidan i samband med en skarp sväng. Efter diskussioner med konstruktören, Sveateknik, tror vi att det uppkom p.g.a. den mänskliga faktorn (handhavandefel). Vi har gått igenom det med ordinarie personal om hur vagnen skall hanteras och hur båten skall stå på vagnen för att liknande händelser inte skall upprepas. Den aktuella båten fick endast mindre skador: repor, böjda mantågsstöttor o. dylikt. Båten och vagnen restes på plats. Fortfarande finner vi pallningsmaterial som ej är upp till den standard vi inom Driften ett flertal gånger påminner resp båtägare om. Ni som känner igen er i detta uppmanar vi att till nästa säsong åtgärda detta. Det är också viktigt att se till sin båt under vintern. Kolla pallning, stöttor och täckning. När tjälen kommer och går kan det bli sättningar i marken. Vi har inför torrsättningen infört ett nytt märkningssystem av alla båtar i form av en plastbricka. Brickan är märkt med resp medlemsnummer och en för innevarande säsong giltigt märke. Brickan ska fästas på främre styrbords stötta eller i stävöglan om presseningen ej skymmer. Ni som vet med er att ni ej har denna märkning på båten uppmanas att besöka driftkontoret tisdagar mellan 18:00-20:00 för lämplig åtgärd. Märkningen underlättar för oss inom driften att ha koll på vilka som ej betalt sin medlemsavgift och om någon/några personer placerar sin båt inom klubbens verksamhet utan tillstånd. Vi har under hösten haft en sk höststädning där omärkt pallningsmaterial etc har forslats bort. Var därför noga med att märka ditt material för att ej riskera att få det borttransporterat. Vi har även denna höst fraktat bort ca. 60 m3 (2 container) från klubben. Investeringar och underhåll pågår fortlöpande. Klubben har under hösten utsett en arbetsgrupp som har i uppgift att ta fram förslag på sedan tidigare önskade förbättringar. Nämnas kan bl.a bättre ordning på mastplan som också kommer inhägnas på lämpligt vis, förvaringstält för vagnarna är under planering och ett nytt system som på sikt ska ersätta planens elstolpar är under utredning. Frågor som rör bryggplatser etc ska ske genom besök på driftens kontor tisdagar 19:00-20:00. Mailförfrågningar kring detta besvaras ej, alla frågor om båthantering sker på tisdagar på driftens kontor. Miljöstation; som säkert flera av er sett finns sedan en tid en blå container uppställd i närheten av miljöstationen. Containern gäller ifortsättningen som miljöstation och nyckeln till hänglåset är densamma som tidigare. Du finner instruktion för källsortering etc på dörrens insida. Vaktchefen låter hälsa att nu när båtsäsongen och vår egen vakthållning är över kan vi se att vi även iår varit förskonade från inbrott och skadegörelse. Detta tack vare att vi har vakthållning och större delen av båtägarna gör sin plikt. Det finns dock fortfarande alldeles för många som glömmer sitt vaktpass. Den nya dataläsaren noterar också att det är många som sitter länge i klubbhuset vid vaktens början och vid kafferasten. Det är viktigt att vi förändrar det beteendet allt för klubbens bästa. De som vaktar din båt fordrar att även du tar ditt ansvar och genomför ditt vaktpass på ett tillfredställande och ansvarsfullt sätt. Mvh Lars Ekström Indendent BBK PS. Hamn- och varvsordning kommer under 08/09 uppdateras och vara klar och gälla från och med sjösättningen våren 2009.

5 Sjösättningslista 2009 Kv Dag Datum Tid 1 Lördag : : : :00 8 Söndag : : : :00 OBS! Samling i kvarteret efter kvartersbas anvisningar i regel 30 min - 1 tim före utsatt tid. Samtliga tider efter dagens starttid är preliminära. Vädret kan inte ens Bosö Båtklubb råda över. Eventuella ändringar anslås på anslagstavlan och på hemsidan Tänk på att lämna mastplanen så som du själv vill finna den, dvs utan skräp och tejprester från vintern förvaring.. 10 Lördag : : :00 36 Söndag : : :00 28 Fredag : : :00 18 Lördag : : : :00 26 Söndag : : : : :00

6 Kallelse till årsmöte 2009 Härmed kallas Bosö Båtklubbs medlemmar till årsmöte torsdagen den 22 januari 2009 kl i klubbhuset. Dagordning 1. Val av ordförande för mötet 2. Val av en protokollförare för mötet 3. Val av en eller två justeringspersoner tillika rösträknare 4. Upprättande och godkännande av röstlängd 5. Om årsmötets stadgeenliga utlysande 6. Fastställande av dagordning för årsmötet 7. Framläggande årsredovisningen och revisionsberättelsen 8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 10. Fastställande av arvoden åt styrelse, funktionärer och revisorer 11. Val av styrelsens ordförande för kommande räkenskapsperiod 12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter för kommande räkenskapsperiod varvid varje person väljs för en period för två år i taget. Därvid skall hälften av personerna väljas udda år och hälften av personerna jämna år. 13. Fastställande av medlemsavgifter för kommande räkenskapsår samt i förekommande fall andra avgifter (varvid avgifter för iläggning, upptagning och uppställning samt bryggplats och därtill hörande avgifter beräknas per båt om inte styrelsen i det enskilda fallet finner att särskilda skäl medger annan ordning). 14. Val av ledamöter jämte en suppleant till valberedning. 15. Övriga ärenden vilka i behörig ordning hänskjutits till årsmötet. På årsmötet kommer ett förslag till stadgeändring, taget 2006, presenteras för slutligt beslut. Förslaget i sin helhet finner du på detta uppslag i BosöBrisen, sid 7. Klubbmästaren bjuder på kaffe och bulle. Välkommen! Revisonsberättelse Revisionsberättelsen för 2008 finns tillgänglig i klubbhuset veckan före årsmötet. Årsredovisning Balans- och resultatrapport för 2008 finns tillgänglig i klubbhuset och på vår webb veckan före årsmötet. Årsmötesprotokoll Årsmötesprotokollet från finns i Brisen nr 1 År 2008 och även på webben. Valberedningens förslag till årsmötet år 2009 Val av styrelse och suppleanter Ordförande: Thomas Mehks omval 2 år Vice ordföande: Leo Dratwa 1 år kvar Sekreterare: Thomas Hasselberg 1 år kvar Kassör: Christian Ehrling omval 2 år Klubbmästare: Vakant Intendent: Lars Ekström 1 år kvar Ledamot: Kjell Pettersson nyval 2 år Ledamot: Carl-Erik Eriksson omval 2 år Ledamot: Olle Erlandsson 1 år kvar Suppleant: Cathrine Sköld omval 1 år Suppleant: Inger Landström nyval 1 år Val av revisorer och suppleanter Revisor: Lars Andersson omval 1 år Revisor: Sven Löchen omval 1 år Suppleant: Ingvald Heyman omval 1 år Suppleant: Torsten Engevik omval 1 år Val av valberdning Valberdning: Stefan Bergendahl 1 år kvar Valberdning: Bertil Öster 1 år kvar Valberdning: Bengt Andersson omval 2år

7 Förslag till stadgeändring (markerat i svart nedan) 3 kap. Medlemskap m.m. Inträde i klubben 1 a Medlemsökande får inte förvägras inträde i klubben om det inte finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till arten eller omfattningen av klubbens verksamhet eller klubbens syfte eller annan orsak. Medlem som är kommuninnevånare på Lidingö, äger företräde framför annan, som medlem i klubben. Medlem kan vara medlem eller hedersmedlem. Medlem skall i görligaste mån erbjudas båtplats. 1 b Ett dödsbo efter en avliden medlem får nyttja båtplatsen trots att dödsboet inte är medlem i klubben. Sex månader efter dödsfallet får klubben dock uppmana dödsboet att inom tre månader från uppmaningen visa att medlemskapet och i förekommande fall även båtplatsen har övergått på sambo eller make/maka eller bröstarvinge eller fosterbarn genom bodelning eller arvskifte med anledning av medlemmens död eller att äganderätten till båten i förekommande fall övergått på den/de med vilken den avlidne medlemmen i förekommande fall samägt båten med (delägare) och att denna önskar inträda i den avlidne medlemmens ställe såsom medlem i klubben. Om uppmaningen inte följs, anses medlemskapet ha upphört och båtplatsen återlämnad till klubben. Därvid gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 3 kap 10 nedan i dessa stadgar. 1 c Om ett medlemskap och/eller båtplats övergått till maka/make eller sambo eller bröstarvinge eller fosterbarn på sätt som föreskrivits i föregående stycke eller på grund av bodelning med anledning av äktenskapsskillnad eller på grund av att ett samboförhållande upphör, inträder sambo eller maka/make i den avlidne medlemmens ställe med de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa stadgar. Detsamma gäller i förekommande fall den/de till vilken äganderätten till båten övergått med vilken den avlidne medlemmen i förekommande fall samägt båten med (delägare) enligt föregående stycke (1 b ). Båtägare skall vara medlem i klubben. Medlemskap och båtplats kan inte förvärvas av delägare på annat sätt än genom ansökan och på det sätt som föreskrivs i bestämmelserna 1 b-c. Utträde ur klubben 4 a En medlem har rätt att säga upp sig till utträde ur klubben. Uppsägning skall göras skriftligen till Bosö Båtklubb, ej senare än tre (3) månader före närmast förestående kalenderårsskifte. Begäran om utträde skall vara försedd med medlemmens egenhändiga och bevittnade namnunderskrift. Utträde sker därvid vid närmast förestående årsskifte. 4 b Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur klubben. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. Upplupna avgifter skall erläggas av medlemmen i sedvanlig ordning. Formalia Jämlikt 10 i klubbens stadgar gäller att om ett ärende avser ändring av stadgarna, så skall det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändringen anges i kallelsen. Ett fullständigt förslag till stadgeändringen skall efter det att kallelse har utfärdats hållas tillgängligt för medlemmarna hos klubben och genast sändas till medlemmar som begär det och uppger sin postadress. Klubben må, som ett alternativ, i stället publicera förslaget på stadgeändring i klubbens tidning. Vidare gäller enligt 16 att beslut om att ändra stadgarna fattas av årsmötet. Beslutet är giltigt, om samtliga röstberättigade i klubben har förenat sig om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande årsmöten och på det senare årsmötet biträtts av minst två tredjedelar av de på varje årsmöte närvarande röstberättigade.

8 Redovisning av BosöBåtklubbs medlemsenkät 2008 Antalet deltagare på vårfest, torsdagsärtor, Ekskärsträff och höstmöte har successivt minskat. För att försöka förstå orsakerna bakom detta, i avsikt att bryta den negativa trenden, beslöt styrelsen i våras att genomföra en enkät och tillsätta en festkommitté. Under sommaren och i början på hösten genomfördes enkäten genom uppsättning på samtliga bryggplatser (tyvärr regnade många bort!), publicering i Brisen nr 2 samt utdelning i cafeterian under båtupptagningarna. Sedan dess har den tillsatta festkommittén jobbat intensivt med en sammanställning och analys av svaren. Förutom en rapport till styrelsen har detta arbete också resulterat i ett antal förslag till åtgärder. Låt oss först konstatera att endast 85 medlemmar i klubben svarat på enkäten. Det innebär att ca 10% svarat, trots flera olika möjligheter att göra sin röst hörd. Vår tolkning av detta kan inte bli annan än att intresset över huvud taget för den sociala biten i klubben är mycket låg. De flesta verkar bara önska en bra båtparkering i sjön och på land. Att dagens båtägare ser annorlunda ut än för 30 år sedan hade vi nog förstått, men att intresset skulle vara så lågt oroar oss med tanke på klubbens framtida fortlevnad som ideel förening. Utan frivilliga krafter och ett personligt engagemang från klubbmedlemmarna kommer klubbens kärnverksamhet bli svår att upprätthålla till samma låga kostnad i framtiden. För att återgå till enkäten så har de som i alla fall svarat gjort detta på följande sätt: Temakvällar Fråga 1 gällde hur ofta man besökt våra Temakvällar ( Torsdagsärtorna ) de senaste 2 åren. Drygt 60% svarade att de aldrig deltagit. På vår följdfråga om annan tid och dag i veckan skulle på verka deltagandet svarade hela 92 % nej. Däremot svarade hela 94% att de ämnen som togs upp var intressanta, vilket tyder på att man helt enkelt inte anser sig ha tid att delta. Ekskärsträffen Här hade endast 14 av de svarande besökt träffen någon gång under de senaste 2 åren. På följdfrågan om vad som kunde göras för att öka deltagandet efterlystes bl.a. fler aktiviteter för barn. Några klagade också på att det ibland var väl stökigt på Ekskär. Klubbfester Förra årets årsfest ställdes in pga för få deltagare, så därför frågade vi i enkäten om gemensam fest vid t.ex. sjösättning skulle vara ett lämpligare alternativ. Här svarade ganska exakt en tredjedel att de då skulle vara mer intresserade. På följdfrågan om de svarande hade några egna förslag var svaren få, men några föreslog i alla fall bryggfester som ett alternativ. Utbildning På vår trippelfråga om intresse för olika typer av utbildning i klubbens regi var gensvaret mer positivt. Två tredjedelar eller mer var intresserade av såväl praktisk som teoretisk utbildning kring det mesta som rör båten och framfarten i vattnet. Vi fick också många förslag på utbildning, t.ex. Säkerhet, Service & enklare rep, Epoxybehandling, Navigation, Glasfiberreparationer, Segeltrimning, Motorkunskap, GPS-användning, Båtvård, Elektronik, Elkunskap, Väderkunskap, Information och tips före sjös/torrsättning, Sjövett, Sjukvård, Brandsläckning mm. Vi kommer givetvis att ta till oss av detta och se över våra möjligheter att erbjuda mer utbildning i framtiden. Brisen På slutfrågan om huruvida Brisen skall övergå till att bara publiceras på hemsidan som ett PDF-dokument svarade faktiskt hela 70% ja, förutsatt att varje nytt nummer annonseras via ett . Vi kommer därför utreda vidare hur vi skall kunna genomföra en sådan ändring och samtidigt erbjuda de som absolut vill ha papperstidningen i hand en möjlighet att få detta. Övriga förslag och svar Ett antal av de svarande valde att komma med synpunkter som i och för sig inte gällde enkätens grundfrågor, men som vi ändå tacksamt tar emot. Flera påpekade, när det gäller fester, temakvällar och dylikt, att de helt enkelt inte har tid att komma pga arbete, barn, andra aktiviteter etc, en slutsats som vi nog själva också drar med hänsyn till den låga svarsfrekvensen. Flera kom med beröm för hur klubben sköter sina kärnsysslor, vilket nog också är en tolkning man kan koppla till intresset för enkäten, dvs hälsan tiger still. Några efterlyste fler vattenkranar på bryggorna, längre slangar osv, vilket vi givetvis vidarebefordrar till styrelse och drift. Hur går vi vidare? Arbetsgruppen kommer att jobba vidare med förslag och idéer som kan öka gemenskap och trivsel i klubben. Under vintern kommer styrelsen förhoppningsvis ta ett antal beslut som syftar till att öka vår konkurrenskraft när det gäller Er dyrbara fritid. Den positiva tråden i enkäten som gäller utbildning kommer vi att lägga extra mycket krut på. Det viktiga för framtiden är att vi finner gemensamma nämnare som ökar Ditt intresse för klubben. Vår fortlevnad som idéell förening kanske hänger på det! God Jul & Ett Gott Nytt! önskar Olle & Cathrine

9 Sagan om Blue Peter på Bosö Båtklubbs varvsplan Det var en gång en segelbåt som hette Blue Peter. Blue Peter var en riktig havskryssare, 8,40 m lång och 2,35 m bredd, konstruerad av Knud Reimers Blue Peter har länge stått på Bosö BK s varvsplan och varit ganska övergiven. Trots sin höga ålder och många skavanker drömmer Blue Peter om ett bättre liv med spännande resor som på gamla dagar. En dag gick en man förbi Blue Peter, mannen heter Kurt och han gillar havskryssare. Kurt tittade noga på Blue Peter och frågade högt sig själv: skulle jag kunna tänka mig att ta hand om Blue Peter? Blue Peter hörde vad Kurt sa och svarade: JA, gör det! Så började ett nytt kapitel i Blue Peters historia och sedan november 2007 blev Kurt en ny ägare. Kurt fick mycket att tänka på, men han var inte ensam, till sin hjälp hade han en kvinna som heter Anna och som också ville hjälpa Blue Peter att bättra sin hälsa. Anna och Kurt började med en grundlig undersökning av alla Blue Peters detaljer, både ut- och invändigt. Därefter byggde de om båthuset, la på en ny presenning, isolerade mot kyla och kondens, gjorde även ett isolerande golv samt kompletterade med nya verktyg. Det visade sig att skadorna på Blue Peter var större än man trodde och det blev viktigt att komplettera med mer kunskaper. Anna och Kurt tog kontakt med båtkunniga, införskaffade konstruktionsritningar och böcker från Sjöhistoriska museet, allt för att få Blue Peter så bra som möjligt. När allt var på plats började Anna och Kurt förvandlingen av Blue Peter. Demontering, slipning, ritningar, limning, funderat, kokat kaffe och slipat igen. Förvandlingen börjar från aktern och jobbar sig successivt framåt med sikte på fören. Idag, ett år efter inköpet har Kurt och Anna demonterat ur allt; inredning, motor, vatten, elanläggning, kök och toalett. Utvändigt har större delen av teakdäcket tagits bort, bytt ut flertalet däcksbalkar och lagat förstäven. Gamla spikar och skruvar samlas på hög och de delar som är användbara läggs åt sidan. De ska jag laga och sätta på plats igen säger Kurt och skrattar. Sagan om Blue Peter fortsätter i nästa nummer av Brisen nr 1, Under tiden fortsätter Anna och Kurt att förverkliga sina och Blue Peters dröm.

10 Verksamhetsberättelse för Bosö Båtklubb 2008 STYRELSEN HAR UNDER ÅRET HAFT FÖLJANDE SAMMANSÄTTNING: Ordförande: Thomas Mehks Vice ordförande: Leo Dratwa Sekreterare: Thomas Hasselberg Kassör: Christian Ehrling Klubbmästare: Leif Krus Intendent: Lars Ekström Ledamot: Stig Hammar Ledamot: Carl-Erik Eriksson Ledamot: Olle Erlandsson Suppleant: Cathrine Sköld Suppleant: Kjell Pettersson Redaktör Brisen: Ulrika Ullman/Leo Dratwa Datansvarig: Peter Darck Ungdomsansvarig: Martin Lewenhaupt KLUBBVERKSAMHET Bosö Båtklubb höll sitt årsmöte den 24 januari. Höstmötet hölls den 19 november. Styrelsen har avhållit 10 protokollförda sammanträden och deltagit i ett antal arbetsmöten med Driftsnämnden. Sex torsdagskvällar under vinter/höst säsongen har det serverats ärtsoppa (i februari utbytt mot surkål med tillbehör) och hållits lärande, spännande och intressanta föredrag. Förutom dessa erbjöds medlemmarna i maj en familjefest i Sjöräddningens tecken SSRS, KBV och Brandkår var på plats. Korv och glass serverades till alla som var där. Ekskärsfesten, med tipspromenad för hela familjen med fina priser, sillunch, och på kvällen helstekt gris och lamm. Klubbmästaren med frivilliga gjorde som vanligt träffen på Ekskär minnesvärd. Det populära Bosö-caféet hölls öppet som vanligt i samband med årets sjö och torrsättningar till glädje för alla medlemmar. Ett stort tack till Sofi och Co. Under hösten, på tisdagkvällarna, har samkväm vid brasan med kaffe och bulla varit uppskattat. Ett helt nytt sätt för oss att skapa kontakter inom klubben, samtidigt som man köar till Driften. Initiativ från vår kassör och Drift. ORGANISATIONER BBK har under året tillhört följande organisationer: Lidingö Båtförbund (LBF) Svenska Båtunionen (SBU) Svenska Seglarförbundet (SSF) Stockholms Seglarförbund Svenska Sjöräddningssällskapet Stiftelsen Stockholms Skärgård genom sponsring av sopmaja, Östermara på Bockö i Möjareservatet Ordföranden har representerat BBK i Lidingö Båtförbunds styrelse. DRIFT & ANLÄGGNINGAR Driftsnämnden, bestående av följande funktionärer, har under ledning av intendenten ansvarat för drift och underhåll av klubbens anläggningar: Intendent: Lars Ekström Varvschef: Carl-Erik Eriksson Hamnkapten: Krister Eriksson Miljöbas: Bertil Öster Energibas: Kjell Pettersson Arbetspliktsbas: Stefan Bergendahl Vaktchef: Ingvald Heyman DRIFTVERKSAMHET Ett arbetslag vid rampen och två på varvsplan har visat sig vara ett vinnande koncept. Med de nya vagnarna utmanas tidigare säsongs tidsåtgång. Tyvärr förstörs möjliga rekord av ett fåtal medlemmar, som ej följer tidigare anmaning om pallning! Tid = Pengar för oss alla! Mast på har fått stort genomslag.

11 Anläggningarna uppdateras kontinuerligt: nya bryggdäck, pontoner och utbytta bojar, dörrar till mastskjul, kuren vid rampen, elen, mm Våra städdagar och hopsamlat skräp slutar aldrig att förvåna. Så mycket skräp/omärkt..skärpning. Tyvärr visar det sig att vi ej hinner rensa allt på våra ordinarie städdagar. Omgivningen och Staden håller ett vakande öga på oss! För att utröna hur intresserade medlemmarna är av klubbaktiviteter, förutom förvaring/hantering av båtar, utfördes en enkät under sommaren/tidiga hösten. Uppslag från denna kommer successivt att införas. Gästplatserna har varit välbesökta under hela sommaren. BBK:s gästhamn har som vanligt varit mycket uppskattad och flera utländska gästande båtar har besökt oss flera år i rad. ÖVRIGT Ett 10-tal husvagnar gästar BBK året runt och bidrar med sin närvaro även till bevakning av varvsområdet. Staden, Tekniska förvaltningen, har anlagt en uppställnings/parkeringsplats för husvagnar inom vårt västra arrendeområde. Klubbhuset har även i år nyttjats av ett flertal medlemmar för privata arrangemang. AVSLUTNINGSVIS Vill styrelsen framföra ett varmt tack till Er alla som aktivt bidragit till att 2008 blev ett bra och trivsamt år för oss alla i BOSÖ BÅTKLUBB Lidingö i november 2008, Styrelsen UNGDOMSVERKSAMHET LJS, Lidingö Jolleseglare, har aktivt bidragit till ungdomsverksamheten vid Bosö Båtklubb. Samarbetet är oss alla till gagn och visst är det roligt att se de unga lära sig hantera allt som hör båtlivet till. Vår egen ungdomsverksamhet och tidigare kvällssegling har vilat under året. Men det nya året innebär kanske förnyad energi. Var har vi dig, eldsjäl?

12 Avsändare: Bosö Båtklubb Östra Bosöhamnen Lidingö Segla jolle med oss! Lidingö JolleSeglare kommer att fortsätta sin satsning nästa säsong på barn och ungdomssegling. Vill du vara med och utveckla Stockholms bästa jolleklubb? Vi är ett glatt och målmedvetet gäng som gärna delar med oss av våra seglingskunskaper, men vi vill också bli bättre och ha mer segling. Tänk att få skapa ett seglingscentrum på Lidingö! Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet, vi tycker om att se barn och ungdomar växa och utvecklas. Vi tycker segling är en härlig sport och att seglingen ger en aktiv meningsfull fritid värd att satsa på för alla åldrar. Eftersom Lidingö har många seglingsintresserade vill vi sprida att vi gjort en nystart förra året och att vi tänker fortsätta den framgången Vi välkomnar därför dig som vill: lära sig segla optimist med våra duktiga ungdomstränare lära sig segla/bli bättre på e-jolle, laser, 2-krona eller 420 segla som vuxen och ha sällskap på vattnet. Vi hjälper varandra i gruppen och blir ett väl sammansvetsat team. Vill du hjälpa till med praktiska saker, vara tränare eller bara tillhöra oss? Du är välkommen både dagtid eller kvällstid? Hör av dig så berättar jag mer. Vi på Lidingö JolleSeglare har också en fantastisk tradition av uppskattade soliga sommarläger. Se på vår hemsida för mer information. Välkommen att höra av dig! Susanne Drougge Lidingö Jolleseglare Mobil: Mejl:

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014 E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p Vårnumret mars 2014 På Läns Kallelse till årsmöte 2014! Onsdagen den 19 mars i Sparbankens konferenslokal 1 tr,

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

TBS-nytt. Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Välkommen på vårfesten! Snart är det

TBS-nytt. Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Välkommen på vårfesten! Snart är det Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Snart är det sjösättning!...fest Välkommen på vårfesten! TBS-nytt nummer 1 april 2011 Nyhetsblad för medlemmar i Trollbäckens båtsällskap

Läs mer

Sölvesborgs Segelsällskap. Info Pärm för 2011 Innehållsförteckning

Sölvesborgs Segelsällskap. Info Pärm för 2011 Innehållsförteckning Sölvesborgs Segelsällskap Tel. Klubbstugan: 0456/130 44 Postadress: Båthamnsvägen 13 294 37 Sölvesborg Bankgiro: 5776 4268 Postgiro: 28 10 64-6 Info Pärm för 2011 Innehållsförteckning 2 Välkommen till

Läs mer

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN FOTO: Anytec Marine AB Alternativ metod till kranlyft & slip Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner

nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner http://www.gaddviken.se Sista manusdag för Gäddviket nr 2 2011 är 27 februari 2011 skickas till linnea@bessalis.net Ordförande har ordet. Midvinternattens

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar!

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! Inbjudningsseglingen Vinter på Hundudden 8-9 sept. 2012. FOTO: FOTO: Christian Gunnnar

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

KANALEN KLUBBHUSET I HAMN NY GIFTFRI BOTTENFÄRG ELEN VID BRYGGORNA VINTER I SJÖN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 2 2008

KANALEN KLUBBHUSET I HAMN NY GIFTFRI BOTTENFÄRG ELEN VID BRYGGORNA VINTER I SJÖN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 2 2008 KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 2 2008 KLUBBHUSET I HAMN NY GIFTFRI BOTTENFÄRG ELEN VID BRYGGORNA VINTER I SJÖN FOTO: PIA DUFBÄCK ARKSTEDT Mäklarringen kan Österåker. Vi känner till de

Läs mer

KANALEN. TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008

KANALEN. TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008 KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008 TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN FOTO: FREDRIK ERIKSSON. KLUBBHAMNEN PÅ INGMARSÖ. Mäklarringen Österåker Stationsvägen

Läs mer

NR 2 24 JULI 2007 ÅRGÅNG 27. Båtmässan klarade vi av redan vecka 6. Första söndagen i mars (efter vasalopp i TV ) gav promenaden

NR 2 24 JULI 2007 ÅRGÅNG 27. Båtmässan klarade vi av redan vecka 6. Första söndagen i mars (efter vasalopp i TV ) gav promenaden KMS-bladet NR 2 24 JULI 2007 ÅRGÅNG 27 www.kmsnordon.se INNEHÅLL Våren Ordföranden har ordet Sommarjobb Båtlivskommitten Kvällsseglingar Tävlingssektionen Ungdomssektionen ANWASS Lökebergsdagen Motion

Läs mer

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter Medlemstidning för Båtsällskapet Lögarängen Nummer 2. Mars 2015. Årgång 27 Välkommen till Vårmötet Den 9 april kl 19 är det dags för BSLs vårmöte, på Fritidsbåtsmuséet. Läs inbjudan och dagordningen på

Läs mer

så var det åter ett nytt år:

så var det åter ett nytt år: Sjöfartsverket tillstånd nr 50 01331 SkuruSundetS BåtSällSkap årgång 36 FeBruarI 2013 nr 1 E-post sbs.styrelse@gmail.com Hemsida www.skurusundetsbatsallskap.se så var det åter ett nytt år: 2013 Inledde

Läs mer

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2011 Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel:08-501 508 66 E-post:dbk@dbk.nu 2 FÖRORD För sjätte året publicerar

Läs mer

MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION

MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2012 års program 2 Ordförande har ordet 3 Förskärsinformation 4 Protokoll årsmötet 5 Medlemsinformation

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

nr 2 2011 Jubileum Kallelse Inbjudan Seglarläger Viktiga datum

nr 2 2011 Jubileum Kallelse Inbjudan Seglarläger Viktiga datum nr 2 2011 Jubileum Kallelse Inbjudan Seglarläger Viktiga datum http://www.gaddviken.se Sista manusdag för Gäddviket nr 3 2011 är 19 april 2011 skickas till linnea@bessalis.net Ordförande har ordet. Vi

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015 ÅRSTA HAVSBLADET Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 BSK nätblad B S K Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 Ordförandeordet 2 BSK vår klubb sedan 80-talet 3-7 BSK 40 års jubileum 8-12 Klubbsidan 13 Ordförande har ordet

Läs mer

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf . Nr 2 Juni 2011 Innehall Sida: Ett nytt år och nya tider i SVS 1 Nyheter: 2 -Utseglingen till Klippan -Roderspantets reparation -Kampanj för fler Medlemmar. -Leaderprojektet inom SVS 3 -SVS Ungdomssektion

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

BRUNNAREN. Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012

BRUNNAREN. Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012 BRUNNAREN Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012 Fotogalleri i Brunnaren? Detta är en seglare som någon mött någon gång i disigt väder i Lännerstasundet. Nog vore det trevligt om du kunde

Läs mer

MBK-info Nr 1/2010 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info Nr 1/2010 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 1/2010 ÅRSMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till årsmöte 2 Ordförande har ordet 3 Programförslag 2010 4 Årsmötesfest 4 Protokoll höstmötet 5 Starbåtsrapport

Läs mer

God Jul och Gott Nytt Båtår! Så föddes. Följ med på en. i norska farvatten. Historiskt från Halland. minhamn.se. Nr 4 2007 Årgång 14

God Jul och Gott Nytt Båtår! Så föddes. Följ med på en. i norska farvatten. Historiskt från Halland. minhamn.se. Nr 4 2007 Årgång 14 minhamn.se Nr 4 2007 Årgång 14 MEDLEMSTIDNING FÖR HAMNFÖRENINGARNA I BJÖRLANDA KILE FISKEBÄCK HINSHOLMEN KILLINGSHOLMEN SALTHOLMEN TORSLANDA Följ med på en VM-SEGLING i norska farvatten Sid 2-3 - Foto:

Läs mer

Välkommen till en ny spännande båtsäsong!

Välkommen till en ny spännande båtsäsong! SKVALPETNR 2 2009 LERKILS BÅTSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING Välkommen till en ny spännande båtsäsong! Foto: Niklas Fröhberg Lerkil-dagen sid 2 Seglarskola 2009 sid 3 Städdag/Arbetsdag sid 3 Grillkvällar sid

Läs mer

NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN. Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa

NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN. Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm Tel

Läs mer