BosöBrisen. Vårens aktiviteter Kallelse till årsmöte Svaren sammanställda på enkäten God Jul & Gott Nytt År!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BosöBrisen. Vårens aktiviteter Kallelse till årsmöte Svaren sammanställda på enkäten God Jul & Gott Nytt År!"

Transkript

1 BosöBrisen Medlemstidning för Bosö Båtklubb Årgång 35, Nr 3, 2008 Vårens aktiviteter Kallelse till årsmöte Svaren sammanställda på enkäten God Jul & Gott Nytt År!

2 Ordförande har ordet! Hej, känner lite av allvar så här i årets sista Bris, nästan som i ring klocka ring. Utanför fönstret drar årets första snöstorm förbi och förutom att vara under tak, så känns det tryggt att pärlan står stadigt under pressen nere på varvsplan. Vinden ligger på nordväst, vilket som ni vet, innebär att vi är ganska skyddade, men jag går säkert ned imorgon, för att se att allt är i sin ordning med press och stöttor. Årets julklapp, enligt oraklet, skall vara resa med äventyr. Vilken tur då för oss båtägare, som ju redan har allt detta. Vi kanske kan unna oss några små prylar till båten istället, så här i skuggan av lågkonjunktur/finanskris. Året som gått, har som vanligt för oss i klubben, följt gängse glädje kring våra båtar. Utflykter i när och fjärran ligger säkert kvar i mångas minnen och pockar på nya äventyr till den säsong som kommer. Har ni tänkt på känslan kring Båtmässan i mars. Jag känner att våren är nära då, eller åtminstone en antydan. Kanske är det ljuset. Det slår aldrig fel. Som vanligt talar alla gott om våra funktionärer på Driften, som får det praktiska att fungera för båten och medlemmarna. Driftens jour på tisdagar, i närtid till sjö och torrsättning, har i år kryddats med lite samkväm framför brasan. Kaffe, bulle och snack. Uppskattat vad jag förstår, framförallt av de köande till Driften. Tack för gott initiativ, Christian och Calle. Sjösättning och torrsättning fortsätter att fungera näst intill perfekt, men med någon liten fläck, då några båtägare fortfarande ej förstår vikten(helt onödig tidsspillan) av att ha pallningen förberedd för sin båt, vidare har vi skapat några skråmor på ett par båtar detta år. Det stora talens lag kan kanske någon påstå. Men vad som känns särskilt olustigt, som vi hört från flera håll i höst, är beteendet från vissa mastägare, som ej tycks ha förståelse för vår gemensamma masthantering. Vårens klubbaktiviteter fortsätter i stort sett enligt tidigare mönster. Sommarenkäten gav oss en liten uppfattning vad ni särskilt värdesätter. Torsdagsärtor med föredrag en kväll i månaden (med några hands-on för båten), klubbfest i samband med sjösättningen, omstart av LYS-kvällsegling tillsammans med ASS (Askrike Segelsällskap)/varannan vecka/gång, sillunch med aktiviteter på Ekskär helgen före midsommar, trevliga klubbkamrater i kvarter och på brygga, möjlighet att låna klubbhuset för egen familjetillställning. På miljöfronten så har vår miljöstation fått ett nytt utseende i form av en blå container, strax Öster (15 m) om den gamla, eller hur Berra? Containern är en tjänst vi köper av Sita, som är bekväm för oss alla. Vår första outsourcing. Så nu i tindrets tid, hoppas jag ni också får en fin jul, och vad beträffar klubben, så önskar jag som vanligt, mer aktivt deltagande i våra verksamheter. Årsmötet i januari, som linjerar upp klubbverksamheten för Väl mött då! God Jul och Gott Nytt År önskar Thomas M Kontaktinfo Bosö Båtklubb Östra Bosöhamnen Lidingö Bankgiro Ansvarig utgivare Thomas Mehks, ordf BBK Klubbhuset Driften Tisdagar kl 18:00-20:00 Frågor om upptagning, sjösättning, arbetsplikt, nattvakt och andra praktiska frågor. Tisdagar kl 19:00-20:00 Frågor om bryggplats Intendent Ekskär Pär Persson Redaktion BosöBrisen Leo Dratwa Ulrika Ullman Mejla material tiill BosöBrisen: Text i word och bilder separat i jpeg Ungdomsansvarig Martin Lewenhaupt

3 Vårens program för medlemmar i Bosö Båtklubb! Torsdagskvällar enligt nedan i klubbhuset, med start klockan 19:00 serveras ärtsoppa med tillbehör till självkostnadspris. Vid studiebesöket hos Plast & Marinteknik träffas vi i Jordbro 18:30. Aktuellt program finner du alltid på Torsdagen den 19 februari På vatten i Afrikas hjärta Bilder och hågkomster från floder, sjö och slocknade vulkaner. Lake Manyara, Lake Victoria, Serengeti, Ngorongoro, Kilimanjaro som vi tror vi kan visa, Indiska Oceanen Malou och Thomas Mehks visar bilder och berättar om ett äventyr i naturen med djur, bland annat the Big Five. Torsdagen den 19 mars Hur har du det med strömmen i båten? Kablar och plintar åldras/ärgas, tjockleken har betydelse, typ av batterier, laddare. Hur mäter jag? Björn Nobelius och Kjell Pettersson beskriver sambanden kring strömmen ombord, ger tips, hjälper oss att förstå hur man mäter el och förklarar vad som kan hända i ett elsystem. Björn har en webbsida, för den intresserade. Torsdagen den 16 april Hur gör jag enklare plastreparationer på min båt? Åldras plast? Studiebesök hos Plast & Marinteknik, vid Jordbro pendeltågstation. Arne Olsén, med mångårig yrkesverksamhet kring plast och båtar, bjuder in oss till en helkväll (inklusive dryck o tilltugg). Arne har bara plats för 25 intresserade i sin lektionssal, varför denna aktivitet kräver förhandsanmälan. Först till kvarn gäller och O.S.A senast söndag den 22 mars, Anmälan till klubbens sekreterare på Mejl: Arne har en webbsida, med lite uppmjukning i ämnet samt adressuppgifter inför besöket. Vill du bli BosöBåtklubbs nya klubbmästare? Ring till valberedningen via Leo Dratwa Tel: Mejl: Kvällsegling LYS i samverkan med Askrike Segelsällskap Vi börjar preliminärt med en regelkväll i mars. Kvällsseglingen startar efter Lidingö runt, i mitten av maj. Varannan veckokväll i BBKs regi och varannan i ASS. Vår eldsjäl, Bengt Jonsson, utlovar närmare detaljer under Aktuellt på vår webb. Du som redan känner att du vill bistå, kontakta gärna Bengt!..och sen Sjösättningsfest i Klubbhuset i maj och Sillunchen på Ekskär helgen före midsommar. Mer information och aktuellt program finns på Medlemmar i BBK kallas till årsmöte i klubbhuset den 22 januari kl 19:00. Se inbjudan och förslag till dagordning på sid 6 i detta nummer av BosöBrisen Navigationsutbildning! Till våren anordnas en navigationsutbildning i BBKs loaker. Kursen startar helgen den mars och slutar den 4-5 april Mer information finns på

4 Intendenten rapporterar från hamn- och varvsplan Upptagningen fungerade i stort sätt bra. Vi hade dock en incident då en vagn med båt i lade sig på sidan i samband med en skarp sväng. Efter diskussioner med konstruktören, Sveateknik, tror vi att det uppkom p.g.a. den mänskliga faktorn (handhavandefel). Vi har gått igenom det med ordinarie personal om hur vagnen skall hanteras och hur båten skall stå på vagnen för att liknande händelser inte skall upprepas. Den aktuella båten fick endast mindre skador: repor, böjda mantågsstöttor o. dylikt. Båten och vagnen restes på plats. Fortfarande finner vi pallningsmaterial som ej är upp till den standard vi inom Driften ett flertal gånger påminner resp båtägare om. Ni som känner igen er i detta uppmanar vi att till nästa säsong åtgärda detta. Det är också viktigt att se till sin båt under vintern. Kolla pallning, stöttor och täckning. När tjälen kommer och går kan det bli sättningar i marken. Vi har inför torrsättningen infört ett nytt märkningssystem av alla båtar i form av en plastbricka. Brickan är märkt med resp medlemsnummer och en för innevarande säsong giltigt märke. Brickan ska fästas på främre styrbords stötta eller i stävöglan om presseningen ej skymmer. Ni som vet med er att ni ej har denna märkning på båten uppmanas att besöka driftkontoret tisdagar mellan 18:00-20:00 för lämplig åtgärd. Märkningen underlättar för oss inom driften att ha koll på vilka som ej betalt sin medlemsavgift och om någon/några personer placerar sin båt inom klubbens verksamhet utan tillstånd. Vi har under hösten haft en sk höststädning där omärkt pallningsmaterial etc har forslats bort. Var därför noga med att märka ditt material för att ej riskera att få det borttransporterat. Vi har även denna höst fraktat bort ca. 60 m3 (2 container) från klubben. Investeringar och underhåll pågår fortlöpande. Klubben har under hösten utsett en arbetsgrupp som har i uppgift att ta fram förslag på sedan tidigare önskade förbättringar. Nämnas kan bl.a bättre ordning på mastplan som också kommer inhägnas på lämpligt vis, förvaringstält för vagnarna är under planering och ett nytt system som på sikt ska ersätta planens elstolpar är under utredning. Frågor som rör bryggplatser etc ska ske genom besök på driftens kontor tisdagar 19:00-20:00. Mailförfrågningar kring detta besvaras ej, alla frågor om båthantering sker på tisdagar på driftens kontor. Miljöstation; som säkert flera av er sett finns sedan en tid en blå container uppställd i närheten av miljöstationen. Containern gäller ifortsättningen som miljöstation och nyckeln till hänglåset är densamma som tidigare. Du finner instruktion för källsortering etc på dörrens insida. Vaktchefen låter hälsa att nu när båtsäsongen och vår egen vakthållning är över kan vi se att vi även iår varit förskonade från inbrott och skadegörelse. Detta tack vare att vi har vakthållning och större delen av båtägarna gör sin plikt. Det finns dock fortfarande alldeles för många som glömmer sitt vaktpass. Den nya dataläsaren noterar också att det är många som sitter länge i klubbhuset vid vaktens början och vid kafferasten. Det är viktigt att vi förändrar det beteendet allt för klubbens bästa. De som vaktar din båt fordrar att även du tar ditt ansvar och genomför ditt vaktpass på ett tillfredställande och ansvarsfullt sätt. Mvh Lars Ekström Indendent BBK PS. Hamn- och varvsordning kommer under 08/09 uppdateras och vara klar och gälla från och med sjösättningen våren 2009.

5 Sjösättningslista 2009 Kv Dag Datum Tid 1 Lördag : : : :00 8 Söndag : : : :00 OBS! Samling i kvarteret efter kvartersbas anvisningar i regel 30 min - 1 tim före utsatt tid. Samtliga tider efter dagens starttid är preliminära. Vädret kan inte ens Bosö Båtklubb råda över. Eventuella ändringar anslås på anslagstavlan och på hemsidan Tänk på att lämna mastplanen så som du själv vill finna den, dvs utan skräp och tejprester från vintern förvaring.. 10 Lördag : : :00 36 Söndag : : :00 28 Fredag : : :00 18 Lördag : : : :00 26 Söndag : : : : :00

6 Kallelse till årsmöte 2009 Härmed kallas Bosö Båtklubbs medlemmar till årsmöte torsdagen den 22 januari 2009 kl i klubbhuset. Dagordning 1. Val av ordförande för mötet 2. Val av en protokollförare för mötet 3. Val av en eller två justeringspersoner tillika rösträknare 4. Upprättande och godkännande av röstlängd 5. Om årsmötets stadgeenliga utlysande 6. Fastställande av dagordning för årsmötet 7. Framläggande årsredovisningen och revisionsberättelsen 8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 10. Fastställande av arvoden åt styrelse, funktionärer och revisorer 11. Val av styrelsens ordförande för kommande räkenskapsperiod 12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter för kommande räkenskapsperiod varvid varje person väljs för en period för två år i taget. Därvid skall hälften av personerna väljas udda år och hälften av personerna jämna år. 13. Fastställande av medlemsavgifter för kommande räkenskapsår samt i förekommande fall andra avgifter (varvid avgifter för iläggning, upptagning och uppställning samt bryggplats och därtill hörande avgifter beräknas per båt om inte styrelsen i det enskilda fallet finner att särskilda skäl medger annan ordning). 14. Val av ledamöter jämte en suppleant till valberedning. 15. Övriga ärenden vilka i behörig ordning hänskjutits till årsmötet. På årsmötet kommer ett förslag till stadgeändring, taget 2006, presenteras för slutligt beslut. Förslaget i sin helhet finner du på detta uppslag i BosöBrisen, sid 7. Klubbmästaren bjuder på kaffe och bulle. Välkommen! Revisonsberättelse Revisionsberättelsen för 2008 finns tillgänglig i klubbhuset veckan före årsmötet. Årsredovisning Balans- och resultatrapport för 2008 finns tillgänglig i klubbhuset och på vår webb veckan före årsmötet. Årsmötesprotokoll Årsmötesprotokollet från finns i Brisen nr 1 År 2008 och även på webben. Valberedningens förslag till årsmötet år 2009 Val av styrelse och suppleanter Ordförande: Thomas Mehks omval 2 år Vice ordföande: Leo Dratwa 1 år kvar Sekreterare: Thomas Hasselberg 1 år kvar Kassör: Christian Ehrling omval 2 år Klubbmästare: Vakant Intendent: Lars Ekström 1 år kvar Ledamot: Kjell Pettersson nyval 2 år Ledamot: Carl-Erik Eriksson omval 2 år Ledamot: Olle Erlandsson 1 år kvar Suppleant: Cathrine Sköld omval 1 år Suppleant: Inger Landström nyval 1 år Val av revisorer och suppleanter Revisor: Lars Andersson omval 1 år Revisor: Sven Löchen omval 1 år Suppleant: Ingvald Heyman omval 1 år Suppleant: Torsten Engevik omval 1 år Val av valberdning Valberdning: Stefan Bergendahl 1 år kvar Valberdning: Bertil Öster 1 år kvar Valberdning: Bengt Andersson omval 2år

7 Förslag till stadgeändring (markerat i svart nedan) 3 kap. Medlemskap m.m. Inträde i klubben 1 a Medlemsökande får inte förvägras inträde i klubben om det inte finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till arten eller omfattningen av klubbens verksamhet eller klubbens syfte eller annan orsak. Medlem som är kommuninnevånare på Lidingö, äger företräde framför annan, som medlem i klubben. Medlem kan vara medlem eller hedersmedlem. Medlem skall i görligaste mån erbjudas båtplats. 1 b Ett dödsbo efter en avliden medlem får nyttja båtplatsen trots att dödsboet inte är medlem i klubben. Sex månader efter dödsfallet får klubben dock uppmana dödsboet att inom tre månader från uppmaningen visa att medlemskapet och i förekommande fall även båtplatsen har övergått på sambo eller make/maka eller bröstarvinge eller fosterbarn genom bodelning eller arvskifte med anledning av medlemmens död eller att äganderätten till båten i förekommande fall övergått på den/de med vilken den avlidne medlemmen i förekommande fall samägt båten med (delägare) och att denna önskar inträda i den avlidne medlemmens ställe såsom medlem i klubben. Om uppmaningen inte följs, anses medlemskapet ha upphört och båtplatsen återlämnad till klubben. Därvid gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 3 kap 10 nedan i dessa stadgar. 1 c Om ett medlemskap och/eller båtplats övergått till maka/make eller sambo eller bröstarvinge eller fosterbarn på sätt som föreskrivits i föregående stycke eller på grund av bodelning med anledning av äktenskapsskillnad eller på grund av att ett samboförhållande upphör, inträder sambo eller maka/make i den avlidne medlemmens ställe med de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa stadgar. Detsamma gäller i förekommande fall den/de till vilken äganderätten till båten övergått med vilken den avlidne medlemmen i förekommande fall samägt båten med (delägare) enligt föregående stycke (1 b ). Båtägare skall vara medlem i klubben. Medlemskap och båtplats kan inte förvärvas av delägare på annat sätt än genom ansökan och på det sätt som föreskrivs i bestämmelserna 1 b-c. Utträde ur klubben 4 a En medlem har rätt att säga upp sig till utträde ur klubben. Uppsägning skall göras skriftligen till Bosö Båtklubb, ej senare än tre (3) månader före närmast förestående kalenderårsskifte. Begäran om utträde skall vara försedd med medlemmens egenhändiga och bevittnade namnunderskrift. Utträde sker därvid vid närmast förestående årsskifte. 4 b Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur klubben. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. Upplupna avgifter skall erläggas av medlemmen i sedvanlig ordning. Formalia Jämlikt 10 i klubbens stadgar gäller att om ett ärende avser ändring av stadgarna, så skall det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändringen anges i kallelsen. Ett fullständigt förslag till stadgeändringen skall efter det att kallelse har utfärdats hållas tillgängligt för medlemmarna hos klubben och genast sändas till medlemmar som begär det och uppger sin postadress. Klubben må, som ett alternativ, i stället publicera förslaget på stadgeändring i klubbens tidning. Vidare gäller enligt 16 att beslut om att ändra stadgarna fattas av årsmötet. Beslutet är giltigt, om samtliga röstberättigade i klubben har förenat sig om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande årsmöten och på det senare årsmötet biträtts av minst två tredjedelar av de på varje årsmöte närvarande röstberättigade.

8 Redovisning av BosöBåtklubbs medlemsenkät 2008 Antalet deltagare på vårfest, torsdagsärtor, Ekskärsträff och höstmöte har successivt minskat. För att försöka förstå orsakerna bakom detta, i avsikt att bryta den negativa trenden, beslöt styrelsen i våras att genomföra en enkät och tillsätta en festkommitté. Under sommaren och i början på hösten genomfördes enkäten genom uppsättning på samtliga bryggplatser (tyvärr regnade många bort!), publicering i Brisen nr 2 samt utdelning i cafeterian under båtupptagningarna. Sedan dess har den tillsatta festkommittén jobbat intensivt med en sammanställning och analys av svaren. Förutom en rapport till styrelsen har detta arbete också resulterat i ett antal förslag till åtgärder. Låt oss först konstatera att endast 85 medlemmar i klubben svarat på enkäten. Det innebär att ca 10% svarat, trots flera olika möjligheter att göra sin röst hörd. Vår tolkning av detta kan inte bli annan än att intresset över huvud taget för den sociala biten i klubben är mycket låg. De flesta verkar bara önska en bra båtparkering i sjön och på land. Att dagens båtägare ser annorlunda ut än för 30 år sedan hade vi nog förstått, men att intresset skulle vara så lågt oroar oss med tanke på klubbens framtida fortlevnad som ideel förening. Utan frivilliga krafter och ett personligt engagemang från klubbmedlemmarna kommer klubbens kärnverksamhet bli svår att upprätthålla till samma låga kostnad i framtiden. För att återgå till enkäten så har de som i alla fall svarat gjort detta på följande sätt: Temakvällar Fråga 1 gällde hur ofta man besökt våra Temakvällar ( Torsdagsärtorna ) de senaste 2 åren. Drygt 60% svarade att de aldrig deltagit. På vår följdfråga om annan tid och dag i veckan skulle på verka deltagandet svarade hela 92 % nej. Däremot svarade hela 94% att de ämnen som togs upp var intressanta, vilket tyder på att man helt enkelt inte anser sig ha tid att delta. Ekskärsträffen Här hade endast 14 av de svarande besökt träffen någon gång under de senaste 2 åren. På följdfrågan om vad som kunde göras för att öka deltagandet efterlystes bl.a. fler aktiviteter för barn. Några klagade också på att det ibland var väl stökigt på Ekskär. Klubbfester Förra årets årsfest ställdes in pga för få deltagare, så därför frågade vi i enkäten om gemensam fest vid t.ex. sjösättning skulle vara ett lämpligare alternativ. Här svarade ganska exakt en tredjedel att de då skulle vara mer intresserade. På följdfrågan om de svarande hade några egna förslag var svaren få, men några föreslog i alla fall bryggfester som ett alternativ. Utbildning På vår trippelfråga om intresse för olika typer av utbildning i klubbens regi var gensvaret mer positivt. Två tredjedelar eller mer var intresserade av såväl praktisk som teoretisk utbildning kring det mesta som rör båten och framfarten i vattnet. Vi fick också många förslag på utbildning, t.ex. Säkerhet, Service & enklare rep, Epoxybehandling, Navigation, Glasfiberreparationer, Segeltrimning, Motorkunskap, GPS-användning, Båtvård, Elektronik, Elkunskap, Väderkunskap, Information och tips före sjös/torrsättning, Sjövett, Sjukvård, Brandsläckning mm. Vi kommer givetvis att ta till oss av detta och se över våra möjligheter att erbjuda mer utbildning i framtiden. Brisen På slutfrågan om huruvida Brisen skall övergå till att bara publiceras på hemsidan som ett PDF-dokument svarade faktiskt hela 70% ja, förutsatt att varje nytt nummer annonseras via ett . Vi kommer därför utreda vidare hur vi skall kunna genomföra en sådan ändring och samtidigt erbjuda de som absolut vill ha papperstidningen i hand en möjlighet att få detta. Övriga förslag och svar Ett antal av de svarande valde att komma med synpunkter som i och för sig inte gällde enkätens grundfrågor, men som vi ändå tacksamt tar emot. Flera påpekade, när det gäller fester, temakvällar och dylikt, att de helt enkelt inte har tid att komma pga arbete, barn, andra aktiviteter etc, en slutsats som vi nog själva också drar med hänsyn till den låga svarsfrekvensen. Flera kom med beröm för hur klubben sköter sina kärnsysslor, vilket nog också är en tolkning man kan koppla till intresset för enkäten, dvs hälsan tiger still. Några efterlyste fler vattenkranar på bryggorna, längre slangar osv, vilket vi givetvis vidarebefordrar till styrelse och drift. Hur går vi vidare? Arbetsgruppen kommer att jobba vidare med förslag och idéer som kan öka gemenskap och trivsel i klubben. Under vintern kommer styrelsen förhoppningsvis ta ett antal beslut som syftar till att öka vår konkurrenskraft när det gäller Er dyrbara fritid. Den positiva tråden i enkäten som gäller utbildning kommer vi att lägga extra mycket krut på. Det viktiga för framtiden är att vi finner gemensamma nämnare som ökar Ditt intresse för klubben. Vår fortlevnad som idéell förening kanske hänger på det! God Jul & Ett Gott Nytt! önskar Olle & Cathrine

9 Sagan om Blue Peter på Bosö Båtklubbs varvsplan Det var en gång en segelbåt som hette Blue Peter. Blue Peter var en riktig havskryssare, 8,40 m lång och 2,35 m bredd, konstruerad av Knud Reimers Blue Peter har länge stått på Bosö BK s varvsplan och varit ganska övergiven. Trots sin höga ålder och många skavanker drömmer Blue Peter om ett bättre liv med spännande resor som på gamla dagar. En dag gick en man förbi Blue Peter, mannen heter Kurt och han gillar havskryssare. Kurt tittade noga på Blue Peter och frågade högt sig själv: skulle jag kunna tänka mig att ta hand om Blue Peter? Blue Peter hörde vad Kurt sa och svarade: JA, gör det! Så började ett nytt kapitel i Blue Peters historia och sedan november 2007 blev Kurt en ny ägare. Kurt fick mycket att tänka på, men han var inte ensam, till sin hjälp hade han en kvinna som heter Anna och som också ville hjälpa Blue Peter att bättra sin hälsa. Anna och Kurt började med en grundlig undersökning av alla Blue Peters detaljer, både ut- och invändigt. Därefter byggde de om båthuset, la på en ny presenning, isolerade mot kyla och kondens, gjorde även ett isolerande golv samt kompletterade med nya verktyg. Det visade sig att skadorna på Blue Peter var större än man trodde och det blev viktigt att komplettera med mer kunskaper. Anna och Kurt tog kontakt med båtkunniga, införskaffade konstruktionsritningar och böcker från Sjöhistoriska museet, allt för att få Blue Peter så bra som möjligt. När allt var på plats började Anna och Kurt förvandlingen av Blue Peter. Demontering, slipning, ritningar, limning, funderat, kokat kaffe och slipat igen. Förvandlingen börjar från aktern och jobbar sig successivt framåt med sikte på fören. Idag, ett år efter inköpet har Kurt och Anna demonterat ur allt; inredning, motor, vatten, elanläggning, kök och toalett. Utvändigt har större delen av teakdäcket tagits bort, bytt ut flertalet däcksbalkar och lagat förstäven. Gamla spikar och skruvar samlas på hög och de delar som är användbara läggs åt sidan. De ska jag laga och sätta på plats igen säger Kurt och skrattar. Sagan om Blue Peter fortsätter i nästa nummer av Brisen nr 1, Under tiden fortsätter Anna och Kurt att förverkliga sina och Blue Peters dröm.

10 Verksamhetsberättelse för Bosö Båtklubb 2008 STYRELSEN HAR UNDER ÅRET HAFT FÖLJANDE SAMMANSÄTTNING: Ordförande: Thomas Mehks Vice ordförande: Leo Dratwa Sekreterare: Thomas Hasselberg Kassör: Christian Ehrling Klubbmästare: Leif Krus Intendent: Lars Ekström Ledamot: Stig Hammar Ledamot: Carl-Erik Eriksson Ledamot: Olle Erlandsson Suppleant: Cathrine Sköld Suppleant: Kjell Pettersson Redaktör Brisen: Ulrika Ullman/Leo Dratwa Datansvarig: Peter Darck Ungdomsansvarig: Martin Lewenhaupt KLUBBVERKSAMHET Bosö Båtklubb höll sitt årsmöte den 24 januari. Höstmötet hölls den 19 november. Styrelsen har avhållit 10 protokollförda sammanträden och deltagit i ett antal arbetsmöten med Driftsnämnden. Sex torsdagskvällar under vinter/höst säsongen har det serverats ärtsoppa (i februari utbytt mot surkål med tillbehör) och hållits lärande, spännande och intressanta föredrag. Förutom dessa erbjöds medlemmarna i maj en familjefest i Sjöräddningens tecken SSRS, KBV och Brandkår var på plats. Korv och glass serverades till alla som var där. Ekskärsfesten, med tipspromenad för hela familjen med fina priser, sillunch, och på kvällen helstekt gris och lamm. Klubbmästaren med frivilliga gjorde som vanligt träffen på Ekskär minnesvärd. Det populära Bosö-caféet hölls öppet som vanligt i samband med årets sjö och torrsättningar till glädje för alla medlemmar. Ett stort tack till Sofi och Co. Under hösten, på tisdagkvällarna, har samkväm vid brasan med kaffe och bulla varit uppskattat. Ett helt nytt sätt för oss att skapa kontakter inom klubben, samtidigt som man köar till Driften. Initiativ från vår kassör och Drift. ORGANISATIONER BBK har under året tillhört följande organisationer: Lidingö Båtförbund (LBF) Svenska Båtunionen (SBU) Svenska Seglarförbundet (SSF) Stockholms Seglarförbund Svenska Sjöräddningssällskapet Stiftelsen Stockholms Skärgård genom sponsring av sopmaja, Östermara på Bockö i Möjareservatet Ordföranden har representerat BBK i Lidingö Båtförbunds styrelse. DRIFT & ANLÄGGNINGAR Driftsnämnden, bestående av följande funktionärer, har under ledning av intendenten ansvarat för drift och underhåll av klubbens anläggningar: Intendent: Lars Ekström Varvschef: Carl-Erik Eriksson Hamnkapten: Krister Eriksson Miljöbas: Bertil Öster Energibas: Kjell Pettersson Arbetspliktsbas: Stefan Bergendahl Vaktchef: Ingvald Heyman DRIFTVERKSAMHET Ett arbetslag vid rampen och två på varvsplan har visat sig vara ett vinnande koncept. Med de nya vagnarna utmanas tidigare säsongs tidsåtgång. Tyvärr förstörs möjliga rekord av ett fåtal medlemmar, som ej följer tidigare anmaning om pallning! Tid = Pengar för oss alla! Mast på har fått stort genomslag.

11 Anläggningarna uppdateras kontinuerligt: nya bryggdäck, pontoner och utbytta bojar, dörrar till mastskjul, kuren vid rampen, elen, mm Våra städdagar och hopsamlat skräp slutar aldrig att förvåna. Så mycket skräp/omärkt..skärpning. Tyvärr visar det sig att vi ej hinner rensa allt på våra ordinarie städdagar. Omgivningen och Staden håller ett vakande öga på oss! För att utröna hur intresserade medlemmarna är av klubbaktiviteter, förutom förvaring/hantering av båtar, utfördes en enkät under sommaren/tidiga hösten. Uppslag från denna kommer successivt att införas. Gästplatserna har varit välbesökta under hela sommaren. BBK:s gästhamn har som vanligt varit mycket uppskattad och flera utländska gästande båtar har besökt oss flera år i rad. ÖVRIGT Ett 10-tal husvagnar gästar BBK året runt och bidrar med sin närvaro även till bevakning av varvsområdet. Staden, Tekniska förvaltningen, har anlagt en uppställnings/parkeringsplats för husvagnar inom vårt västra arrendeområde. Klubbhuset har även i år nyttjats av ett flertal medlemmar för privata arrangemang. AVSLUTNINGSVIS Vill styrelsen framföra ett varmt tack till Er alla som aktivt bidragit till att 2008 blev ett bra och trivsamt år för oss alla i BOSÖ BÅTKLUBB Lidingö i november 2008, Styrelsen UNGDOMSVERKSAMHET LJS, Lidingö Jolleseglare, har aktivt bidragit till ungdomsverksamheten vid Bosö Båtklubb. Samarbetet är oss alla till gagn och visst är det roligt att se de unga lära sig hantera allt som hör båtlivet till. Vår egen ungdomsverksamhet och tidigare kvällssegling har vilat under året. Men det nya året innebär kanske förnyad energi. Var har vi dig, eldsjäl?

12 Avsändare: Bosö Båtklubb Östra Bosöhamnen Lidingö Segla jolle med oss! Lidingö JolleSeglare kommer att fortsätta sin satsning nästa säsong på barn och ungdomssegling. Vill du vara med och utveckla Stockholms bästa jolleklubb? Vi är ett glatt och målmedvetet gäng som gärna delar med oss av våra seglingskunskaper, men vi vill också bli bättre och ha mer segling. Tänk att få skapa ett seglingscentrum på Lidingö! Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet, vi tycker om att se barn och ungdomar växa och utvecklas. Vi tycker segling är en härlig sport och att seglingen ger en aktiv meningsfull fritid värd att satsa på för alla åldrar. Eftersom Lidingö har många seglingsintresserade vill vi sprida att vi gjort en nystart förra året och att vi tänker fortsätta den framgången Vi välkomnar därför dig som vill: lära sig segla optimist med våra duktiga ungdomstränare lära sig segla/bli bättre på e-jolle, laser, 2-krona eller 420 segla som vuxen och ha sällskap på vattnet. Vi hjälper varandra i gruppen och blir ett väl sammansvetsat team. Vill du hjälpa till med praktiska saker, vara tränare eller bara tillhöra oss? Du är välkommen både dagtid eller kvällstid? Hör av dig så berättar jag mer. Vi på Lidingö JolleSeglare har också en fantastisk tradition av uppskattade soliga sommarläger. Se på vår hemsida för mer information. Välkommen att höra av dig! Susanne Drougge Lidingö Jolleseglare Mobil: Mejl:

Bosö Brisen. God Jul & Gott Nytt År önskar Bosö Båtklubb!

Bosö Brisen. God Jul & Gott Nytt År önskar Bosö Båtklubb! Bosö Brisen Medlemstidning för Bosö Båtklubb Årgång 34, Nr 3, 2007 God Jul & Gott Nytt År önskar Bosö Båtklubb! I detta nummer: - Kallelse till Årsmöte 2008 - Verksamhetsberättelse för 2007 - Kalendarium

Läs mer

Stadgar för Bosö Båtklubb 1 kap. Ändamål

Stadgar för Bosö Båtklubb 1 kap. Ändamål Uppdaterad 2009-03-29 1(8) Stadgar för Bosö Båtklubb 1 kap. Ändamål 1 Bosö Båtklubb (klubben) är en ideell allmännyttig förening, stiftad den 28 maj 1974, som har till ändamål att främja båtliv i allmänhet

Läs mer

BosöBrisen. Medlemstidning för Bosö Båtklubb Årgång 37, Nr 3, 2010. Klubbinformation till dig som är medlem i Bosö Båtklubb!

BosöBrisen. Medlemstidning för Bosö Båtklubb Årgång 37, Nr 3, 2010. Klubbinformation till dig som är medlem i Bosö Båtklubb! BosöBrisen Medlemstidning för Bosö Båtklubb Årgång 37, Nr 3, 2010 Klubbinformation till dig som är medlem i Bosö Båtklubb! Ordföranden har ordet Skepp Ohoj på er! Här följer några rader från er ordförande,

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Protokoll fört vid Svindersviks båtklubbs årsmöte torsdag 27 november 2014

Protokoll fört vid Svindersviks båtklubbs årsmöte torsdag 27 november 2014 Protokoll fört vid Svindersviks båtklubbs årsmöte torsdag 27 november 2014 22 medlemmar och båtägare var närvarande. 1. Mötets öppnande Ordförande Olli Kärki hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö.

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö. Förklaring: Markering i Grönt föreslaget tillägg Gråad text föreslaget borttagande Senast ändrade vid årsmöte ÅÅÅÅ-MM-DD Stadgar för Sticklinge Udde Båtklubb (802492-9195) Klubben bildades 1965 och har

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Storebro Royal Cruiser Club

Storebro Royal Cruiser Club Sida 1 av 5 Storebro Royal Cruiser Club - 2016 1 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för ägare av Storebrobåtar och skall tillvarata medlemmarnas intresse för Storebrobåtar och sjöliv samt

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Ideell Förening 1 Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Namn, ändamål och organisation 1 Föreningens namn är

Läs mer

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009.

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. ASS 432. Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Frågan om kallelse till mötet

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

Stadgar för Gimonäs Båtklubb med hemort i Umeå kommun

Stadgar för Gimonäs Båtklubb med hemort i Umeå kommun Stadgar för Gimonäs Båtklubb med hemort i Umeå kommun Antagna vid årsmöte 2015 03 26 1 ÄNDAMÅL 1.1 Klubbens ändamål är att som ideell förening främja medlemmarnas intressen i förhållande till myndigheter

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar för Obbola Båtklubb OBK

Stadgar för Obbola Båtklubb OBK Stadgar för Obbola Båtklubb OBK 1 Ändamål Obbola Båtklubb bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Långhalsviken, Obbola. Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan med avgifterna för 2015 är utskickad har du inte fått någon faktura meddela styrelsen om detta. Sista betalningsdagen, är den 31/12 2014. Vi kommer att ha ett årsmöte den 7 februari

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB

STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB www.sunnebatklubb.com Antagna vid årsmöte den 10/11 1991, samt reviderade vid årsmöten 18/11 1995, 8/11 2003 och 12/11 2011 1 Namn Sunne Båtklubb (SBK) stiftad den 30/9 1991,

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

1 Namn Stabergs Båtklubb (SBK), stiftad den 25 oktober 1992, är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar, främst inom Falu Kommun.

1 Namn Stabergs Båtklubb (SBK), stiftad den 25 oktober 1992, är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar, främst inom Falu Kommun. Stadgar Stadgar reviderade 2015 Ordningsregler STADGAR FÖR STABERGS BÅTKLUBB Antagna vid årsmöte den 25 oktober 1992, samt reviderade vid årsmöte 29/1 1994, årsmöte 29/11 1997, årsmöte 30/11 2002, årsmöte

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Västerhaninge Båtsällskaps Stadgar

Västerhaninge Båtsällskaps Stadgar Västerhaninge Båtsällskaps Stadgar STADGAR FÖR VÄSTERHANINGE BÅTSÄLLSKAP, VBS gällande från 1990-12-17, omarbetade 2009-02-23 Innehåll 1 ÄNDAMÅL 2 MEDLEMSKAP 3 RÄTTIGHETER 4 SKYLDIGHETER 5 BÅTPLATS OCH

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Stadgar för Vänersborgs Motorbåtsklubb

Stadgar för Vänersborgs Motorbåtsklubb Avskrift av stadgar 2006-01-06 Mats Anderson 90.02.12 Stadgar för Vänersborgs Motorbåtsklubb Antagna: Årsmötet 1990.02.12 samt Reviderade: Ersätter stadgar antagna 1955. 1. Namn Vänersborgs motorbåtsklubb,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB Fårösunds Båtklubb 67 år! VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB 2015-10-01--2016-09-30 Medlemmar Båtar 12-25 2 Segelbåtar 13 kölbåtar 26-65 9 centerbordsbåtar Fam: 2x33 66 Motorbåtar 6 inombordsmotor

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS Stadgar för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS 1 Ändamål och verksamhet Föreningen vars firma är ALIS, stiftad av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Svenska

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening 1 Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening Antagna den 2010-03-16. Reviderade: 2010-04-21; 2010-10-07; 2013-01-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Landsbygdsnät i Tranemo ekonomisk förening.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö.

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö. Senaste ändrade vid årsmöte ÅÅÅÅ-MM-DD Stadgar för Sticklinge Udde Båtklubb (802492-9195) Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö. Klubben är ansluten till Lidingö

Läs mer

Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Stadgar för Uppsala BridgeAllians Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte 2012-01-28 Gällande från 2012-01-28 Alliansen bildad 1994-04- 1 Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening. 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, med syfte att arbeta för en svensk

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Grötviks Segelsällskap PROTOKOLL 1(3) Datum Protokollsnr 2011-04-02 årsmöte Medlemsmöte Tid 2011-04-02 Plats Distribueras till Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Styrelsen

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

Antagna efter revidering av tidigare stadgar å årsmöte den 30 juni 1990 och extra sammanträde den 13 okt 1990 gällande fr. o m 1 jan 1991.

Antagna efter revidering av tidigare stadgar å årsmöte den 30 juni 1990 och extra sammanträde den 13 okt 1990 gällande fr. o m 1 jan 1991. Stadgar För Rådmanby tomtförening u p a Rådmanby tomtförening Antagna efter revidering av tidigare stadgar å årsmöte den 30 juni 1990 och extra sammanträde den 13 okt 1990 gällande fr. o m 1 jan 1991.

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Urkult. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen har sitt säte i Sollefteå kommun. 3 FÖRENINGSFORM Föreningen Urkult är en partipolitiskt

Läs mer

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda 2002-09-14. 1 Ändamål Föreningens ändamål är: att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan nuvarande och förutvarande

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening 1 Namn och säte Föreningens namn är Fiber i Ljung ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Linköpings Kommun. 2 Form och ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS T(R) 135 Västerås FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS Stadgar för lokalavdelningen Flottans Män i Västerås 1 Ändamål Flottans Män i Västerås är en av f.n. 24 lokalavdelningar i Sverige underställda Riksförbundet Flottans

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

STADGAR för Ö S T E R T Ä L J E B Å T K L U B B bildad den 23 januari 1937 Stadgarna reviderade 1988,

STADGAR för Ö S T E R T Ä L J E B Å T K L U B B bildad den 23 januari 1937 Stadgarna reviderade 1988, STADGAR för Ö S T E R T Ä L J E B Å T K L U B B bildad den 23 januari 1937 Stadgarna reviderade 1988, 2007-01-28 1 Ändamål Östertälje Båtklubb har som ändamål att för barn och vuxna främja intresse för

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun.

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. STADGAR för Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. 1 Ändamål Kägelhanesällskapet är en ideell förening och har till ändamål att främja kägelsporten och att

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen Bondens egen Marknad Ideell Förening (uppdaterade enligt årsmötet )

Stadgar för Riksföreningen Bondens egen Marknad Ideell Förening (uppdaterade enligt årsmötet ) Stadgar för Riksföreningen Bondens egen Marknad Ideell Förening (uppdaterade enligt årsmötet 2009-03-09) 1 Firma Föreningens firma är Bondens egen Marknad. Föreningen är ideell förening. 2 Ändamål Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

SeniorNet Tyresö är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden. Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer.

SeniorNet Tyresö är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden. Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer. 2016-03-10 Förslag till nya stadgar för SeniorNet Tyresö Vi har tagit fram ett förslag till nya stadgar för SeniorNet Tyresö. Förslaget baseras på de normalstadgar för klubbar som utarbetats inom SeniorNet

Läs mer