BosöBrisen. Vårens aktiviteter Kallelse till årsmöte Svaren sammanställda på enkäten God Jul & Gott Nytt År!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BosöBrisen. Vårens aktiviteter Kallelse till årsmöte Svaren sammanställda på enkäten God Jul & Gott Nytt År!"

Transkript

1 BosöBrisen Medlemstidning för Bosö Båtklubb Årgång 35, Nr 3, 2008 Vårens aktiviteter Kallelse till årsmöte Svaren sammanställda på enkäten God Jul & Gott Nytt År!

2 Ordförande har ordet! Hej, känner lite av allvar så här i årets sista Bris, nästan som i ring klocka ring. Utanför fönstret drar årets första snöstorm förbi och förutom att vara under tak, så känns det tryggt att pärlan står stadigt under pressen nere på varvsplan. Vinden ligger på nordväst, vilket som ni vet, innebär att vi är ganska skyddade, men jag går säkert ned imorgon, för att se att allt är i sin ordning med press och stöttor. Årets julklapp, enligt oraklet, skall vara resa med äventyr. Vilken tur då för oss båtägare, som ju redan har allt detta. Vi kanske kan unna oss några små prylar till båten istället, så här i skuggan av lågkonjunktur/finanskris. Året som gått, har som vanligt för oss i klubben, följt gängse glädje kring våra båtar. Utflykter i när och fjärran ligger säkert kvar i mångas minnen och pockar på nya äventyr till den säsong som kommer. Har ni tänkt på känslan kring Båtmässan i mars. Jag känner att våren är nära då, eller åtminstone en antydan. Kanske är det ljuset. Det slår aldrig fel. Som vanligt talar alla gott om våra funktionärer på Driften, som får det praktiska att fungera för båten och medlemmarna. Driftens jour på tisdagar, i närtid till sjö och torrsättning, har i år kryddats med lite samkväm framför brasan. Kaffe, bulle och snack. Uppskattat vad jag förstår, framförallt av de köande till Driften. Tack för gott initiativ, Christian och Calle. Sjösättning och torrsättning fortsätter att fungera näst intill perfekt, men med någon liten fläck, då några båtägare fortfarande ej förstår vikten(helt onödig tidsspillan) av att ha pallningen förberedd för sin båt, vidare har vi skapat några skråmor på ett par båtar detta år. Det stora talens lag kan kanske någon påstå. Men vad som känns särskilt olustigt, som vi hört från flera håll i höst, är beteendet från vissa mastägare, som ej tycks ha förståelse för vår gemensamma masthantering. Vårens klubbaktiviteter fortsätter i stort sett enligt tidigare mönster. Sommarenkäten gav oss en liten uppfattning vad ni särskilt värdesätter. Torsdagsärtor med föredrag en kväll i månaden (med några hands-on för båten), klubbfest i samband med sjösättningen, omstart av LYS-kvällsegling tillsammans med ASS (Askrike Segelsällskap)/varannan vecka/gång, sillunch med aktiviteter på Ekskär helgen före midsommar, trevliga klubbkamrater i kvarter och på brygga, möjlighet att låna klubbhuset för egen familjetillställning. På miljöfronten så har vår miljöstation fått ett nytt utseende i form av en blå container, strax Öster (15 m) om den gamla, eller hur Berra? Containern är en tjänst vi köper av Sita, som är bekväm för oss alla. Vår första outsourcing. Så nu i tindrets tid, hoppas jag ni också får en fin jul, och vad beträffar klubben, så önskar jag som vanligt, mer aktivt deltagande i våra verksamheter. Årsmötet i januari, som linjerar upp klubbverksamheten för Väl mött då! God Jul och Gott Nytt År önskar Thomas M Kontaktinfo Bosö Båtklubb Östra Bosöhamnen Lidingö Bankgiro Ansvarig utgivare Thomas Mehks, ordf BBK Klubbhuset Driften Tisdagar kl 18:00-20:00 Frågor om upptagning, sjösättning, arbetsplikt, nattvakt och andra praktiska frågor. Tisdagar kl 19:00-20:00 Frågor om bryggplats Intendent Ekskär Pär Persson Redaktion BosöBrisen Leo Dratwa Ulrika Ullman Mejla material tiill BosöBrisen: Text i word och bilder separat i jpeg Ungdomsansvarig Martin Lewenhaupt

3 Vårens program för medlemmar i Bosö Båtklubb! Torsdagskvällar enligt nedan i klubbhuset, med start klockan 19:00 serveras ärtsoppa med tillbehör till självkostnadspris. Vid studiebesöket hos Plast & Marinteknik träffas vi i Jordbro 18:30. Aktuellt program finner du alltid på Torsdagen den 19 februari På vatten i Afrikas hjärta Bilder och hågkomster från floder, sjö och slocknade vulkaner. Lake Manyara, Lake Victoria, Serengeti, Ngorongoro, Kilimanjaro som vi tror vi kan visa, Indiska Oceanen Malou och Thomas Mehks visar bilder och berättar om ett äventyr i naturen med djur, bland annat the Big Five. Torsdagen den 19 mars Hur har du det med strömmen i båten? Kablar och plintar åldras/ärgas, tjockleken har betydelse, typ av batterier, laddare. Hur mäter jag? Björn Nobelius och Kjell Pettersson beskriver sambanden kring strömmen ombord, ger tips, hjälper oss att förstå hur man mäter el och förklarar vad som kan hända i ett elsystem. Björn har en webbsida, för den intresserade. Torsdagen den 16 april Hur gör jag enklare plastreparationer på min båt? Åldras plast? Studiebesök hos Plast & Marinteknik, vid Jordbro pendeltågstation. Arne Olsén, med mångårig yrkesverksamhet kring plast och båtar, bjuder in oss till en helkväll (inklusive dryck o tilltugg). Arne har bara plats för 25 intresserade i sin lektionssal, varför denna aktivitet kräver förhandsanmälan. Först till kvarn gäller och O.S.A senast söndag den 22 mars, Anmälan till klubbens sekreterare på Mejl: Arne har en webbsida, med lite uppmjukning i ämnet samt adressuppgifter inför besöket. Vill du bli BosöBåtklubbs nya klubbmästare? Ring till valberedningen via Leo Dratwa Tel: Mejl: Kvällsegling LYS i samverkan med Askrike Segelsällskap Vi börjar preliminärt med en regelkväll i mars. Kvällsseglingen startar efter Lidingö runt, i mitten av maj. Varannan veckokväll i BBKs regi och varannan i ASS. Vår eldsjäl, Bengt Jonsson, utlovar närmare detaljer under Aktuellt på vår webb. Du som redan känner att du vill bistå, kontakta gärna Bengt!..och sen Sjösättningsfest i Klubbhuset i maj och Sillunchen på Ekskär helgen före midsommar. Mer information och aktuellt program finns på Medlemmar i BBK kallas till årsmöte i klubbhuset den 22 januari kl 19:00. Se inbjudan och förslag till dagordning på sid 6 i detta nummer av BosöBrisen Navigationsutbildning! Till våren anordnas en navigationsutbildning i BBKs loaker. Kursen startar helgen den mars och slutar den 4-5 april Mer information finns på

4 Intendenten rapporterar från hamn- och varvsplan Upptagningen fungerade i stort sätt bra. Vi hade dock en incident då en vagn med båt i lade sig på sidan i samband med en skarp sväng. Efter diskussioner med konstruktören, Sveateknik, tror vi att det uppkom p.g.a. den mänskliga faktorn (handhavandefel). Vi har gått igenom det med ordinarie personal om hur vagnen skall hanteras och hur båten skall stå på vagnen för att liknande händelser inte skall upprepas. Den aktuella båten fick endast mindre skador: repor, böjda mantågsstöttor o. dylikt. Båten och vagnen restes på plats. Fortfarande finner vi pallningsmaterial som ej är upp till den standard vi inom Driften ett flertal gånger påminner resp båtägare om. Ni som känner igen er i detta uppmanar vi att till nästa säsong åtgärda detta. Det är också viktigt att se till sin båt under vintern. Kolla pallning, stöttor och täckning. När tjälen kommer och går kan det bli sättningar i marken. Vi har inför torrsättningen infört ett nytt märkningssystem av alla båtar i form av en plastbricka. Brickan är märkt med resp medlemsnummer och en för innevarande säsong giltigt märke. Brickan ska fästas på främre styrbords stötta eller i stävöglan om presseningen ej skymmer. Ni som vet med er att ni ej har denna märkning på båten uppmanas att besöka driftkontoret tisdagar mellan 18:00-20:00 för lämplig åtgärd. Märkningen underlättar för oss inom driften att ha koll på vilka som ej betalt sin medlemsavgift och om någon/några personer placerar sin båt inom klubbens verksamhet utan tillstånd. Vi har under hösten haft en sk höststädning där omärkt pallningsmaterial etc har forslats bort. Var därför noga med att märka ditt material för att ej riskera att få det borttransporterat. Vi har även denna höst fraktat bort ca. 60 m3 (2 container) från klubben. Investeringar och underhåll pågår fortlöpande. Klubben har under hösten utsett en arbetsgrupp som har i uppgift att ta fram förslag på sedan tidigare önskade förbättringar. Nämnas kan bl.a bättre ordning på mastplan som också kommer inhägnas på lämpligt vis, förvaringstält för vagnarna är under planering och ett nytt system som på sikt ska ersätta planens elstolpar är under utredning. Frågor som rör bryggplatser etc ska ske genom besök på driftens kontor tisdagar 19:00-20:00. Mailförfrågningar kring detta besvaras ej, alla frågor om båthantering sker på tisdagar på driftens kontor. Miljöstation; som säkert flera av er sett finns sedan en tid en blå container uppställd i närheten av miljöstationen. Containern gäller ifortsättningen som miljöstation och nyckeln till hänglåset är densamma som tidigare. Du finner instruktion för källsortering etc på dörrens insida. Vaktchefen låter hälsa att nu när båtsäsongen och vår egen vakthållning är över kan vi se att vi även iår varit förskonade från inbrott och skadegörelse. Detta tack vare att vi har vakthållning och större delen av båtägarna gör sin plikt. Det finns dock fortfarande alldeles för många som glömmer sitt vaktpass. Den nya dataläsaren noterar också att det är många som sitter länge i klubbhuset vid vaktens början och vid kafferasten. Det är viktigt att vi förändrar det beteendet allt för klubbens bästa. De som vaktar din båt fordrar att även du tar ditt ansvar och genomför ditt vaktpass på ett tillfredställande och ansvarsfullt sätt. Mvh Lars Ekström Indendent BBK PS. Hamn- och varvsordning kommer under 08/09 uppdateras och vara klar och gälla från och med sjösättningen våren 2009.

5 Sjösättningslista 2009 Kv Dag Datum Tid 1 Lördag : : : :00 8 Söndag : : : :00 OBS! Samling i kvarteret efter kvartersbas anvisningar i regel 30 min - 1 tim före utsatt tid. Samtliga tider efter dagens starttid är preliminära. Vädret kan inte ens Bosö Båtklubb råda över. Eventuella ändringar anslås på anslagstavlan och på hemsidan Tänk på att lämna mastplanen så som du själv vill finna den, dvs utan skräp och tejprester från vintern förvaring.. 10 Lördag : : :00 36 Söndag : : :00 28 Fredag : : :00 18 Lördag : : : :00 26 Söndag : : : : :00

6 Kallelse till årsmöte 2009 Härmed kallas Bosö Båtklubbs medlemmar till årsmöte torsdagen den 22 januari 2009 kl i klubbhuset. Dagordning 1. Val av ordförande för mötet 2. Val av en protokollförare för mötet 3. Val av en eller två justeringspersoner tillika rösträknare 4. Upprättande och godkännande av röstlängd 5. Om årsmötets stadgeenliga utlysande 6. Fastställande av dagordning för årsmötet 7. Framläggande årsredovisningen och revisionsberättelsen 8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 10. Fastställande av arvoden åt styrelse, funktionärer och revisorer 11. Val av styrelsens ordförande för kommande räkenskapsperiod 12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter för kommande räkenskapsperiod varvid varje person väljs för en period för två år i taget. Därvid skall hälften av personerna väljas udda år och hälften av personerna jämna år. 13. Fastställande av medlemsavgifter för kommande räkenskapsår samt i förekommande fall andra avgifter (varvid avgifter för iläggning, upptagning och uppställning samt bryggplats och därtill hörande avgifter beräknas per båt om inte styrelsen i det enskilda fallet finner att särskilda skäl medger annan ordning). 14. Val av ledamöter jämte en suppleant till valberedning. 15. Övriga ärenden vilka i behörig ordning hänskjutits till årsmötet. På årsmötet kommer ett förslag till stadgeändring, taget 2006, presenteras för slutligt beslut. Förslaget i sin helhet finner du på detta uppslag i BosöBrisen, sid 7. Klubbmästaren bjuder på kaffe och bulle. Välkommen! Revisonsberättelse Revisionsberättelsen för 2008 finns tillgänglig i klubbhuset veckan före årsmötet. Årsredovisning Balans- och resultatrapport för 2008 finns tillgänglig i klubbhuset och på vår webb veckan före årsmötet. Årsmötesprotokoll Årsmötesprotokollet från finns i Brisen nr 1 År 2008 och även på webben. Valberedningens förslag till årsmötet år 2009 Val av styrelse och suppleanter Ordförande: Thomas Mehks omval 2 år Vice ordföande: Leo Dratwa 1 år kvar Sekreterare: Thomas Hasselberg 1 år kvar Kassör: Christian Ehrling omval 2 år Klubbmästare: Vakant Intendent: Lars Ekström 1 år kvar Ledamot: Kjell Pettersson nyval 2 år Ledamot: Carl-Erik Eriksson omval 2 år Ledamot: Olle Erlandsson 1 år kvar Suppleant: Cathrine Sköld omval 1 år Suppleant: Inger Landström nyval 1 år Val av revisorer och suppleanter Revisor: Lars Andersson omval 1 år Revisor: Sven Löchen omval 1 år Suppleant: Ingvald Heyman omval 1 år Suppleant: Torsten Engevik omval 1 år Val av valberdning Valberdning: Stefan Bergendahl 1 år kvar Valberdning: Bertil Öster 1 år kvar Valberdning: Bengt Andersson omval 2år

7 Förslag till stadgeändring (markerat i svart nedan) 3 kap. Medlemskap m.m. Inträde i klubben 1 a Medlemsökande får inte förvägras inträde i klubben om det inte finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till arten eller omfattningen av klubbens verksamhet eller klubbens syfte eller annan orsak. Medlem som är kommuninnevånare på Lidingö, äger företräde framför annan, som medlem i klubben. Medlem kan vara medlem eller hedersmedlem. Medlem skall i görligaste mån erbjudas båtplats. 1 b Ett dödsbo efter en avliden medlem får nyttja båtplatsen trots att dödsboet inte är medlem i klubben. Sex månader efter dödsfallet får klubben dock uppmana dödsboet att inom tre månader från uppmaningen visa att medlemskapet och i förekommande fall även båtplatsen har övergått på sambo eller make/maka eller bröstarvinge eller fosterbarn genom bodelning eller arvskifte med anledning av medlemmens död eller att äganderätten till båten i förekommande fall övergått på den/de med vilken den avlidne medlemmen i förekommande fall samägt båten med (delägare) och att denna önskar inträda i den avlidne medlemmens ställe såsom medlem i klubben. Om uppmaningen inte följs, anses medlemskapet ha upphört och båtplatsen återlämnad till klubben. Därvid gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 3 kap 10 nedan i dessa stadgar. 1 c Om ett medlemskap och/eller båtplats övergått till maka/make eller sambo eller bröstarvinge eller fosterbarn på sätt som föreskrivits i föregående stycke eller på grund av bodelning med anledning av äktenskapsskillnad eller på grund av att ett samboförhållande upphör, inträder sambo eller maka/make i den avlidne medlemmens ställe med de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa stadgar. Detsamma gäller i förekommande fall den/de till vilken äganderätten till båten övergått med vilken den avlidne medlemmen i förekommande fall samägt båten med (delägare) enligt föregående stycke (1 b ). Båtägare skall vara medlem i klubben. Medlemskap och båtplats kan inte förvärvas av delägare på annat sätt än genom ansökan och på det sätt som föreskrivs i bestämmelserna 1 b-c. Utträde ur klubben 4 a En medlem har rätt att säga upp sig till utträde ur klubben. Uppsägning skall göras skriftligen till Bosö Båtklubb, ej senare än tre (3) månader före närmast förestående kalenderårsskifte. Begäran om utträde skall vara försedd med medlemmens egenhändiga och bevittnade namnunderskrift. Utträde sker därvid vid närmast förestående årsskifte. 4 b Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur klubben. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. Upplupna avgifter skall erläggas av medlemmen i sedvanlig ordning. Formalia Jämlikt 10 i klubbens stadgar gäller att om ett ärende avser ändring av stadgarna, så skall det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändringen anges i kallelsen. Ett fullständigt förslag till stadgeändringen skall efter det att kallelse har utfärdats hållas tillgängligt för medlemmarna hos klubben och genast sändas till medlemmar som begär det och uppger sin postadress. Klubben må, som ett alternativ, i stället publicera förslaget på stadgeändring i klubbens tidning. Vidare gäller enligt 16 att beslut om att ändra stadgarna fattas av årsmötet. Beslutet är giltigt, om samtliga röstberättigade i klubben har förenat sig om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande årsmöten och på det senare årsmötet biträtts av minst två tredjedelar av de på varje årsmöte närvarande röstberättigade.

8 Redovisning av BosöBåtklubbs medlemsenkät 2008 Antalet deltagare på vårfest, torsdagsärtor, Ekskärsträff och höstmöte har successivt minskat. För att försöka förstå orsakerna bakom detta, i avsikt att bryta den negativa trenden, beslöt styrelsen i våras att genomföra en enkät och tillsätta en festkommitté. Under sommaren och i början på hösten genomfördes enkäten genom uppsättning på samtliga bryggplatser (tyvärr regnade många bort!), publicering i Brisen nr 2 samt utdelning i cafeterian under båtupptagningarna. Sedan dess har den tillsatta festkommittén jobbat intensivt med en sammanställning och analys av svaren. Förutom en rapport till styrelsen har detta arbete också resulterat i ett antal förslag till åtgärder. Låt oss först konstatera att endast 85 medlemmar i klubben svarat på enkäten. Det innebär att ca 10% svarat, trots flera olika möjligheter att göra sin röst hörd. Vår tolkning av detta kan inte bli annan än att intresset över huvud taget för den sociala biten i klubben är mycket låg. De flesta verkar bara önska en bra båtparkering i sjön och på land. Att dagens båtägare ser annorlunda ut än för 30 år sedan hade vi nog förstått, men att intresset skulle vara så lågt oroar oss med tanke på klubbens framtida fortlevnad som ideel förening. Utan frivilliga krafter och ett personligt engagemang från klubbmedlemmarna kommer klubbens kärnverksamhet bli svår att upprätthålla till samma låga kostnad i framtiden. För att återgå till enkäten så har de som i alla fall svarat gjort detta på följande sätt: Temakvällar Fråga 1 gällde hur ofta man besökt våra Temakvällar ( Torsdagsärtorna ) de senaste 2 åren. Drygt 60% svarade att de aldrig deltagit. På vår följdfråga om annan tid och dag i veckan skulle på verka deltagandet svarade hela 92 % nej. Däremot svarade hela 94% att de ämnen som togs upp var intressanta, vilket tyder på att man helt enkelt inte anser sig ha tid att delta. Ekskärsträffen Här hade endast 14 av de svarande besökt träffen någon gång under de senaste 2 åren. På följdfrågan om vad som kunde göras för att öka deltagandet efterlystes bl.a. fler aktiviteter för barn. Några klagade också på att det ibland var väl stökigt på Ekskär. Klubbfester Förra årets årsfest ställdes in pga för få deltagare, så därför frågade vi i enkäten om gemensam fest vid t.ex. sjösättning skulle vara ett lämpligare alternativ. Här svarade ganska exakt en tredjedel att de då skulle vara mer intresserade. På följdfrågan om de svarande hade några egna förslag var svaren få, men några föreslog i alla fall bryggfester som ett alternativ. Utbildning På vår trippelfråga om intresse för olika typer av utbildning i klubbens regi var gensvaret mer positivt. Två tredjedelar eller mer var intresserade av såväl praktisk som teoretisk utbildning kring det mesta som rör båten och framfarten i vattnet. Vi fick också många förslag på utbildning, t.ex. Säkerhet, Service & enklare rep, Epoxybehandling, Navigation, Glasfiberreparationer, Segeltrimning, Motorkunskap, GPS-användning, Båtvård, Elektronik, Elkunskap, Väderkunskap, Information och tips före sjös/torrsättning, Sjövett, Sjukvård, Brandsläckning mm. Vi kommer givetvis att ta till oss av detta och se över våra möjligheter att erbjuda mer utbildning i framtiden. Brisen På slutfrågan om huruvida Brisen skall övergå till att bara publiceras på hemsidan som ett PDF-dokument svarade faktiskt hela 70% ja, förutsatt att varje nytt nummer annonseras via ett . Vi kommer därför utreda vidare hur vi skall kunna genomföra en sådan ändring och samtidigt erbjuda de som absolut vill ha papperstidningen i hand en möjlighet att få detta. Övriga förslag och svar Ett antal av de svarande valde att komma med synpunkter som i och för sig inte gällde enkätens grundfrågor, men som vi ändå tacksamt tar emot. Flera påpekade, när det gäller fester, temakvällar och dylikt, att de helt enkelt inte har tid att komma pga arbete, barn, andra aktiviteter etc, en slutsats som vi nog själva också drar med hänsyn till den låga svarsfrekvensen. Flera kom med beröm för hur klubben sköter sina kärnsysslor, vilket nog också är en tolkning man kan koppla till intresset för enkäten, dvs hälsan tiger still. Några efterlyste fler vattenkranar på bryggorna, längre slangar osv, vilket vi givetvis vidarebefordrar till styrelse och drift. Hur går vi vidare? Arbetsgruppen kommer att jobba vidare med förslag och idéer som kan öka gemenskap och trivsel i klubben. Under vintern kommer styrelsen förhoppningsvis ta ett antal beslut som syftar till att öka vår konkurrenskraft när det gäller Er dyrbara fritid. Den positiva tråden i enkäten som gäller utbildning kommer vi att lägga extra mycket krut på. Det viktiga för framtiden är att vi finner gemensamma nämnare som ökar Ditt intresse för klubben. Vår fortlevnad som idéell förening kanske hänger på det! God Jul & Ett Gott Nytt! önskar Olle & Cathrine

9 Sagan om Blue Peter på Bosö Båtklubbs varvsplan Det var en gång en segelbåt som hette Blue Peter. Blue Peter var en riktig havskryssare, 8,40 m lång och 2,35 m bredd, konstruerad av Knud Reimers Blue Peter har länge stått på Bosö BK s varvsplan och varit ganska övergiven. Trots sin höga ålder och många skavanker drömmer Blue Peter om ett bättre liv med spännande resor som på gamla dagar. En dag gick en man förbi Blue Peter, mannen heter Kurt och han gillar havskryssare. Kurt tittade noga på Blue Peter och frågade högt sig själv: skulle jag kunna tänka mig att ta hand om Blue Peter? Blue Peter hörde vad Kurt sa och svarade: JA, gör det! Så började ett nytt kapitel i Blue Peters historia och sedan november 2007 blev Kurt en ny ägare. Kurt fick mycket att tänka på, men han var inte ensam, till sin hjälp hade han en kvinna som heter Anna och som också ville hjälpa Blue Peter att bättra sin hälsa. Anna och Kurt började med en grundlig undersökning av alla Blue Peters detaljer, både ut- och invändigt. Därefter byggde de om båthuset, la på en ny presenning, isolerade mot kyla och kondens, gjorde även ett isolerande golv samt kompletterade med nya verktyg. Det visade sig att skadorna på Blue Peter var större än man trodde och det blev viktigt att komplettera med mer kunskaper. Anna och Kurt tog kontakt med båtkunniga, införskaffade konstruktionsritningar och böcker från Sjöhistoriska museet, allt för att få Blue Peter så bra som möjligt. När allt var på plats började Anna och Kurt förvandlingen av Blue Peter. Demontering, slipning, ritningar, limning, funderat, kokat kaffe och slipat igen. Förvandlingen börjar från aktern och jobbar sig successivt framåt med sikte på fören. Idag, ett år efter inköpet har Kurt och Anna demonterat ur allt; inredning, motor, vatten, elanläggning, kök och toalett. Utvändigt har större delen av teakdäcket tagits bort, bytt ut flertalet däcksbalkar och lagat förstäven. Gamla spikar och skruvar samlas på hög och de delar som är användbara läggs åt sidan. De ska jag laga och sätta på plats igen säger Kurt och skrattar. Sagan om Blue Peter fortsätter i nästa nummer av Brisen nr 1, Under tiden fortsätter Anna och Kurt att förverkliga sina och Blue Peters dröm.

10 Verksamhetsberättelse för Bosö Båtklubb 2008 STYRELSEN HAR UNDER ÅRET HAFT FÖLJANDE SAMMANSÄTTNING: Ordförande: Thomas Mehks Vice ordförande: Leo Dratwa Sekreterare: Thomas Hasselberg Kassör: Christian Ehrling Klubbmästare: Leif Krus Intendent: Lars Ekström Ledamot: Stig Hammar Ledamot: Carl-Erik Eriksson Ledamot: Olle Erlandsson Suppleant: Cathrine Sköld Suppleant: Kjell Pettersson Redaktör Brisen: Ulrika Ullman/Leo Dratwa Datansvarig: Peter Darck Ungdomsansvarig: Martin Lewenhaupt KLUBBVERKSAMHET Bosö Båtklubb höll sitt årsmöte den 24 januari. Höstmötet hölls den 19 november. Styrelsen har avhållit 10 protokollförda sammanträden och deltagit i ett antal arbetsmöten med Driftsnämnden. Sex torsdagskvällar under vinter/höst säsongen har det serverats ärtsoppa (i februari utbytt mot surkål med tillbehör) och hållits lärande, spännande och intressanta föredrag. Förutom dessa erbjöds medlemmarna i maj en familjefest i Sjöräddningens tecken SSRS, KBV och Brandkår var på plats. Korv och glass serverades till alla som var där. Ekskärsfesten, med tipspromenad för hela familjen med fina priser, sillunch, och på kvällen helstekt gris och lamm. Klubbmästaren med frivilliga gjorde som vanligt träffen på Ekskär minnesvärd. Det populära Bosö-caféet hölls öppet som vanligt i samband med årets sjö och torrsättningar till glädje för alla medlemmar. Ett stort tack till Sofi och Co. Under hösten, på tisdagkvällarna, har samkväm vid brasan med kaffe och bulla varit uppskattat. Ett helt nytt sätt för oss att skapa kontakter inom klubben, samtidigt som man köar till Driften. Initiativ från vår kassör och Drift. ORGANISATIONER BBK har under året tillhört följande organisationer: Lidingö Båtförbund (LBF) Svenska Båtunionen (SBU) Svenska Seglarförbundet (SSF) Stockholms Seglarförbund Svenska Sjöräddningssällskapet Stiftelsen Stockholms Skärgård genom sponsring av sopmaja, Östermara på Bockö i Möjareservatet Ordföranden har representerat BBK i Lidingö Båtförbunds styrelse. DRIFT & ANLÄGGNINGAR Driftsnämnden, bestående av följande funktionärer, har under ledning av intendenten ansvarat för drift och underhåll av klubbens anläggningar: Intendent: Lars Ekström Varvschef: Carl-Erik Eriksson Hamnkapten: Krister Eriksson Miljöbas: Bertil Öster Energibas: Kjell Pettersson Arbetspliktsbas: Stefan Bergendahl Vaktchef: Ingvald Heyman DRIFTVERKSAMHET Ett arbetslag vid rampen och två på varvsplan har visat sig vara ett vinnande koncept. Med de nya vagnarna utmanas tidigare säsongs tidsåtgång. Tyvärr förstörs möjliga rekord av ett fåtal medlemmar, som ej följer tidigare anmaning om pallning! Tid = Pengar för oss alla! Mast på har fått stort genomslag.

11 Anläggningarna uppdateras kontinuerligt: nya bryggdäck, pontoner och utbytta bojar, dörrar till mastskjul, kuren vid rampen, elen, mm Våra städdagar och hopsamlat skräp slutar aldrig att förvåna. Så mycket skräp/omärkt..skärpning. Tyvärr visar det sig att vi ej hinner rensa allt på våra ordinarie städdagar. Omgivningen och Staden håller ett vakande öga på oss! För att utröna hur intresserade medlemmarna är av klubbaktiviteter, förutom förvaring/hantering av båtar, utfördes en enkät under sommaren/tidiga hösten. Uppslag från denna kommer successivt att införas. Gästplatserna har varit välbesökta under hela sommaren. BBK:s gästhamn har som vanligt varit mycket uppskattad och flera utländska gästande båtar har besökt oss flera år i rad. ÖVRIGT Ett 10-tal husvagnar gästar BBK året runt och bidrar med sin närvaro även till bevakning av varvsområdet. Staden, Tekniska förvaltningen, har anlagt en uppställnings/parkeringsplats för husvagnar inom vårt västra arrendeområde. Klubbhuset har även i år nyttjats av ett flertal medlemmar för privata arrangemang. AVSLUTNINGSVIS Vill styrelsen framföra ett varmt tack till Er alla som aktivt bidragit till att 2008 blev ett bra och trivsamt år för oss alla i BOSÖ BÅTKLUBB Lidingö i november 2008, Styrelsen UNGDOMSVERKSAMHET LJS, Lidingö Jolleseglare, har aktivt bidragit till ungdomsverksamheten vid Bosö Båtklubb. Samarbetet är oss alla till gagn och visst är det roligt att se de unga lära sig hantera allt som hör båtlivet till. Vår egen ungdomsverksamhet och tidigare kvällssegling har vilat under året. Men det nya året innebär kanske förnyad energi. Var har vi dig, eldsjäl?

12 Avsändare: Bosö Båtklubb Östra Bosöhamnen Lidingö Segla jolle med oss! Lidingö JolleSeglare kommer att fortsätta sin satsning nästa säsong på barn och ungdomssegling. Vill du vara med och utveckla Stockholms bästa jolleklubb? Vi är ett glatt och målmedvetet gäng som gärna delar med oss av våra seglingskunskaper, men vi vill också bli bättre och ha mer segling. Tänk att få skapa ett seglingscentrum på Lidingö! Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet, vi tycker om att se barn och ungdomar växa och utvecklas. Vi tycker segling är en härlig sport och att seglingen ger en aktiv meningsfull fritid värd att satsa på för alla åldrar. Eftersom Lidingö har många seglingsintresserade vill vi sprida att vi gjort en nystart förra året och att vi tänker fortsätta den framgången Vi välkomnar därför dig som vill: lära sig segla optimist med våra duktiga ungdomstränare lära sig segla/bli bättre på e-jolle, laser, 2-krona eller 420 segla som vuxen och ha sällskap på vattnet. Vi hjälper varandra i gruppen och blir ett väl sammansvetsat team. Vill du hjälpa till med praktiska saker, vara tränare eller bara tillhöra oss? Du är välkommen både dagtid eller kvällstid? Hör av dig så berättar jag mer. Vi på Lidingö JolleSeglare har också en fantastisk tradition av uppskattade soliga sommarläger. Se på vår hemsida för mer information. Välkommen att höra av dig! Susanne Drougge Lidingö Jolleseglare Mobil: Mejl:

BosöBrisen. Medlemstidning för Bosö Båtklubb Årgång 37, Nr 3, 2010. Klubbinformation till dig som är medlem i Bosö Båtklubb!

BosöBrisen. Medlemstidning för Bosö Båtklubb Årgång 37, Nr 3, 2010. Klubbinformation till dig som är medlem i Bosö Båtklubb! BosöBrisen Medlemstidning för Bosö Båtklubb Årgång 37, Nr 3, 2010 Klubbinformation till dig som är medlem i Bosö Båtklubb! Ordföranden har ordet Skepp Ohoj på er! Här följer några rader från er ordförande,

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS Stadgar för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS 1 Ändamål och verksamhet Föreningen vars firma är ALIS, stiftad av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Svenska

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB.

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB. samt tillhörande ORDNINGSREGLER för SAXEMARA BÅTKLUBB. Innehåll: Stadgar 1 till 16 samt en bilaga med ordningsregler 1 till 16 Antagna vid Vårmöte år 2012 samt Årsmöte Datum: Vårmöte 2012-05-12 Årsmöte

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan med avgifterna för 2015 är utskickad har du inte fått någon faktura meddela styrelsen om detta. Sista betalningsdagen, är den 31/12 2014. Vi kommer att ha ett årsmöte den 7 februari

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR för Ängsbacka Kursgård Ekonomisk Förening. 1 NAMN Föreningens firma är Ängsbacka Kursgård Ekonomisk förening.

STADGAR för Ängsbacka Kursgård Ekonomisk Förening. 1 NAMN Föreningens firma är Ängsbacka Kursgård Ekonomisk förening. STADGAR för Ängsbacka Kursgård Ekonomisk Förening 1 NAMN Föreningens firma är Ängsbacka Kursgård Ekonomisk förening. 2 STYRELSENS SÄTE Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstads kommun. 3 FÖRENINGENS

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening 1 Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening Antagna den 2010-03-16. Reviderade: 2010-04-21; 2010-10-07; 2013-01-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Landsbygdsnät i Tranemo ekonomisk förening.

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

SAMI SAMI. stadgar. stadgar

SAMI SAMI. stadgar. stadgar SAMI stadgar SAMI stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt.

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt. Närvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Johan Mandelius, kassör Janne Björck, sekreterare vid protokollet Björn Littorin, särskild ledamot Magnus

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (6) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Ulf Kraepelien, kassör Björn Littorin, seglings- och ungdomsledare Tomas Grut, hamnkapten Jan Tottie, intendent Erik Frykfeldt, varvschef Lars-Erik

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Föreningens namn är Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening.

Innehållsförteckning. Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Föreningens namn är Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Innehållsförteckning Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening... 1 1. Namn... 1 2. Säte... 1 3. Ändamål... 1 4. Organ... 1 5. Medlemskap... 2 6. Medlemmars rättigheter och skyldigheter gentemot

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

STADGAR FÖR ÖREGRUNDS BÅTKLUBB

STADGAR FÖR ÖREGRUNDS BÅTKLUBB STADGAR FÖR ÖREGRUNDS BÅTKLUBB Öregrunds Båtklubb (ÖBK) bildades 1948-02-14 och har sin hemort i Öregrund Stadgarna antagna 1948-02-14. Senaste revidering 2014-xx-xx.. 1. Ändamål Klubben är en allmännyttig

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS T(R) 135 Västerås FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS Stadgar för lokalavdelningen Flottans Män i Västerås 1 Ändamål Flottans Män i Västerås är en av f.n. 24 lokalavdelningar i Sverige underställda Riksförbundet Flottans

Läs mer

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening Stadgar Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening STADGAR 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening är en allmännyttig

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING 1 STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING Gällande från och med ÅÅÅÅ-MM-DD Organisationsnummer 746000-9678 Noteringar gällande framtida förändringar av stadgarna: STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11.

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. Sida 1 av 6 Bilaga 2 Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Matteröds fiber ekonomisk förening 2 Ändamål

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Urkult. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen har sitt säte i Sollefteå kommun. 3 FÖRENINGSFORM Föreningen Urkult är en partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

STADGAR för Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad

STADGAR för Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad STADGAR för Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Koloniträdgårdsföreningen Steffens

Läs mer

STADGAR för Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar ekonomisk förening (FGK)

STADGAR för Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar ekonomisk förening (FGK) STADGAR för Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar ekonomisk förening (FGK) Fastställda av årsmötena 2013-03-25 och 2014-03-24. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar,

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Stadgar för Uppsala BridgeAllians Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte 2012-01-28 Gällande från 2012-01-28 Alliansen bildad 1994-04- 1 Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening.

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening Firma 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Föreningens ändamål och verksamhetens art 2. Ändamålet med föreningens verksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer