Lärartjänster i folkhögskolan. kalenderår 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärartjänster i folkhögskolan. kalenderår 2010"

Transkript

1 Lärartjänster i folkhögskolan kalenderår 2010

2 Innehåll Lärartjänster Helårstjänster i svensk folkhögskola 3 Två helårstjänster per tusen deltagarveckor för samtliga kurstyper 4 8,4 helårstjänster per 100 helårsstuderande för samtliga kurstyper med förstärkta insatser inräknat 5 Andra skolformer 5 Insamlingen av uppgifter kring lärartjänster kalenderår 2010 avslutades officiellt men har därefter följts av kompletteringar och korrigeringar fram till Vissa svagheter i materialet består i fördelningen av resurser utifrån kurstyp och bidragsform. Ett exempel är att ett trettiotal skolor rapporterar underlag för förstärkningsbidragets grundschablon utan att någon motsvarande lärarinsats rapporterats. 2 Lärartjänster 2010

3 Lärartjänster 2010 Helårstjänster i svensk folkhögskola Folkbildningsrådet samlar årligen in uppgiften om antalet lärare vid folkhögskolorna inom den statsbidragsberättigade verksamheten. Sammanlagt har lärarresurser motsvarande helårtjänster använts under kalenderår (2009 rapporterades helårstjänster.) Verksamheten i den Allmänna kursen bedrevs med 873 helårstjänster. Därutöver gjordes med Förstärkningsbidrag pedagogiska insatser i verksamhet med deltagare med funktionsnedsättning och invandrare med brister i svenska språket med motsvarande 241 helårstjänster. Deltagare med funktionsnedsättning utgjorde 23 procent och invandrade med brister i svenska språket 23 procent av samtliga deltagare i Allmän kurs. Totalt användes helårstjänster i den Allmänna kursen. I de Särskilda kurserna inkl. Påbyggnadsutbildning och de korta kurserna användes helårstjänster och de därutöver förstärkta insatserna motsvarade 111 helårstjänster. Totalt användes helårstjänster i dessa kurstyper. Tabell 1 Antalet helårstjänster i Allmän kurs och övriga statsbidragsberättigade kurser 2010 Helårstjänster Helårstjänster därutöver finansierade Deltagarveckor med förstärkningsbidrag Allmän kurs Summa Särskild kurs, kortkurs Summa Totalt Summa Tabell 2 Antalet helårstjänster fördelat på typ av huvudman Allmän kurs Särskild kurs, kortkurs Huvudman Antal Helårstjänster finansierade med förstärkningsbidrag Helårstjänster finansierade med förstärkningsbidrag TÖI 1 RIO SKL Totalt Tjänster finansierade med bidrag från Tolk- och översättarinstitutet Folkbildningsrådet

4 Två helårstjänster per tusen deltagarveckor för samtliga kurstyper Folkbildningsrådet använder sedan tidigare helårstjänster per tusen deltagarveckor som ett mått på lärartäthet - lärarinsatser i relation till genomförda deltagarveckor. En skola som rapporterat dv inom folkbildningsanslaget och har haft 14 helårstjänster för ändamålet (exkl insatser inom förstärkningsbidraget) har alltså lärartätheten 2,0. Folkhögskolorna använde 2010 sammantaget 2,03 helårstjänster per tusen deltagarveckor i samtliga statsbidragsberättigade kurstyper (exkl kulturprogram). 87 procent motsvarande 131 skolor ligger i spannet 1,5-2,5 helårstjänster per tusen deltagarveckor. Sett till samtliga skolors verksamhet användes 2,07 helårstjänster per tusen deltagarveckor i den Allmänna kursen, 2,01 i Övriga kurstyper förstärkta insatser exkluderade. I den Allmänna kursen återfinns 77 procent eller 116 skolor i spannet 1,5-2,5 helårstjänster per tusen deltagarveckor. Av 352 helårstjänster för förstärkta insatser används 241 i den Allmänna kursen vilket motsvarar 68 procent av de förstärkta insatserna. Skolor Skolor Kurser inom folkbildningsanslaget 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 Helårstjänster per tusen deltagarvecka Allmän kurs 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 Fler Helårstjänster per tusen deltagarvecka 4 Lärartjänster 2010

5 8,4 helårstjänster per 100 helårsstuderande för samtliga kurstyper med förstärkta insatser inräknat Utifrån att ett läsår vid folkhögskola motsvarar 35 veckors studier används deltagarveckor som mått för att beräkna antalet helårsstuderande. Under kalenderåret 2010 deltog utifrån denna beräkning helårsstuderande i statsbidragsberättigade folkhögskolekurser. I den Allmänna kursen är antalet helårstjänster per 100 helårsstuderande 7,24 (7,16 år 2009). Därutöver användes 2 helårstjänster per 100 helårsstuderande finansierat med förstärkningsbidrag. Sammantaget i de långa och korta statsbidrags berättigade kurserna är antalet helårstjänster per 100 helårsstuderande 7,11 och helårstjänster finansierat med förstärkningsbidrag 1,26. Sammanlagt 8,37 helårstjänster. Tabell 3 Antal helårstjänster per 100 helårsstuderande 2010 Helårsstuderande Helårstjänster exkl förstärkningsbidrag Helårstjänster förstärkningsbidrag S:a helårstjänster Allmän kurs ,24 2 9,24 Övriga kurstyper ,02 0,7 7,72 Total ,11 1,26 8,37 Andra skolformer I gymnasieskolan totalt var antalet lärartjänster per 100 helårsstuderande 7,9 läsåret 2009/10. Lärartäthet i KomVux utgjorde samma läsår 4,6 heltidstjänster per 100 helårsstuderande. Folkbildningsrådet

6 6 Lärartjänster 2010

7 Allmän kurs Övriga (ktyp 2,3,10,18) Samtliga Skolnamn dv tjänst tjänst dv dv exkl. Fbid Fbid per 1000 dv TÖI RIKET , , , ,23 2,03 1,12 32 Agnesbergs folkhögskola ,3 1, , ,74 0,95 Albins folkhögskola , ,3 0, ,1 2, ,1 1,53 1,93 0,56 Alma folkhögskola ,9 1, ,35 1, ,94 1,59 0,94 Arbetarrörelsens folkhögskola , ,8 0, ,5 0, ,00 1,95 0,51 Axevalla folkhögskola ,03 2, ,06 0, ,28 1, ,2 0,52 1,73 0,76 0,2 Bergslagens folkhögskola ,7 1, ,25 0, ,7 1, ,25 0,62 1,83 0,40 Billströmska folkhögskolan ,1 2, , ,1 2, ,2 1,70 2,51 0,64 Birka folkhögskola ,15 2, ,55 0, , ,00 2,85 0,42 Birkagårdens folkhögskola ,4 2, ,5 0, ,5 3, ,2 0,87 2,95 0,97 Blekinge läns folkhögskola ,1 2, ,25 0, ,7 2, ,00 2,30 0,31 Bollnäs folkhögskola , , , ,00 1,65 0,42 Bona folkhögskola ,9 1, , ,75 1, ,75 2,37 1,70 0,81 Bosöns idrottsfolkhögskola ,9 2, ,2 0, ,6 1, ,1 0,39 1,92 0,31 Botkyrka folkhögskola ,4 2, ,3 0, ,7 1, ,00 2,02 0,84 Braheskolan-Visingsö folkhögskola ,33 3, ,17 1, ,85 Brunnsviks folkhögskola ,5 1, , , ,5 1,34 1,90 0,75 Bäckedals folkhögskola ,75 2, ,25 0, ,35 2, ,00 2,80 0,61 Dalkarlså folkhögskola , ,3 1, ,9 2, ,4 0,93 2,38 1,14 Dalslands folkhögskola ,8 1, , ,6 2, ,00 1,98 Edelviks folkhögskola ,78 1, ,64 1, ,96 2, ,03 0,98 2,22 1,02 Eskilstuna folkhögskola ,6 1, ,9 0, ,8 1, ,7 0,39 1,94 0,51 Eslövs folkhögskola , , , ,00 1,90 0,68 Fellingsbro folkhögskola ,9 2, ,64 2, ,25 2, ,5 1,59 2,57 2,30 2 FiA folkhögskola ,4 4, ,1 0, ,6 1, ,2 0,29 2,95 0,54 Finska folkhögskolan i Gbg ,5 1, , ,6 5, ,86 1,86 1,03 Folkhögskolan Hvilan ,2 1, ,6 0, ,5 1, ,51 1,73 0,58 Fornby folkhögskola ,5 2, ,43 1, ,5 1, ,00 2,37 0,92 Forsa folkhögskola ,7 2, ,4 1, ,7 2, ,5 1,36 2,21 1,18 Framnäs folkhögskola ,62 2, ,6 2, ,9 2, ,9 6,16 2,24 2,51 Fridhems folkhögskola ,82 1, , ,85 2, ,75 0,38 2,05 0,38 Fristads folkhögskola ,7 3, ,4 1, , ,3 2,00 2,51 1,92 Furuboda folkhögskola ,78 1, ,93 1, ,64 3, ,7 4,55 2,38 3,62 Färnebo folkhögskola ,7 1, ,25 0, ,4 2, ,25 0,47 2,12 0,47 Gamleby folkhögskola ,15 3, ,65 0, ,75 2, ,25 2,37 2,45 1,19 Geijerskolan 902 2,05 2, , ,02 1, ,00 2,00 0,00 Glimåkra folkhögskola ,88 2, ,57 1, ,27 1, ,5 3,17 1,79 1,68 Glokala folkhögskolan 852 2,4 2, ,8 1, ,25 2, ,7 1,57 2,22 1,46 Lärartjänster /

8 Allmän kurs Övriga (ktyp 2,3,10,18) Samtliga Skolnamn dv tjänst tjänst dv dv exkl. Fbid Fbid per 1000 dv TÖI RIKET , , , ,23 2,03 1,12 32 Gotlands folkhögskola ,3 1, ,75 0, ,8 2, ,25 0,33 1,97 0,63 Grebbestads folkhögskola ,6 2, ,2 1, ,7 2, ,1 0,29 2,42 1,32 Grimslövs folkhögskola ,95 2, ,25 0, , ,00 2,43 0,40 Göteborgs folkhögskola ,7 1, , ,55 1, ,1 1,09 1,62 1,86 Hagabergs folkhögskola ,11 2, ,01 1, ,73 1, ,67 1,90 1,56 1,79 Hampnäs folkhögskola ,8 1, ,9 0, ,63 2, ,00 2,33 0,58 Hellidens folkhögskola ,26 2, ,9 1, ,01 1, ,6 1,29 2,01 1,45 Helsjöns folkhögskola ,1 2, ,5 0, ,2 1, ,2 0,97 1,70 0,81 Hjo folkhögskola ,5 1, ,8 2, ,1 2, ,5 0,64 1,81 1,62 Hjälmareds folkhögskola ,62 2, ,19 0, ,82 2, ,03 0,10 2,16 0,64 Hola folkhögskola ,1 1, ,5 0, ,2 2, ,1 0,26 2,24 0,46 Hyllie Park folkhögskola ,3 1, ,4 0, ,25 1, ,00 1,76 0,32 Hållands folkhögskola ,1 2, ,5 0, ,1 1, ,1 0,28 2,02 0,61 Hällefors folkhögskola , , ,85 1, ,00 1,56 1,19 Härnösands folkhögskola ,9 2, ,7 2, , ,5 2,26 2,95 2,34 4 Hästsportens folkhögskola 742 1,8 2, ,5 1, ,9 2, ,00 2,72 0,84 Högalids folkhögskola ,1 2, ,6 1, ,4 2, ,1 2,11 2,17 1,55 Ingesunds folkhögskola ,3 2, ,6 0, ,7 2, ,6 0,53 2,41 0,42 Jakobsbergs folkhögskola ,16 1, , ,31 2, ,00 2,04 0,47 June folkhögskola ,8 2, ,8 1, ,4 1, ,2 0,81 1,88 1,01 Jämshögs folkhögskola ,25 1, ,5 2, ,25 1, ,26 1,80 2,30 Kaggeholms folkhögskola , , ,5 1, ,5 1,35 1,93 1,17 Kalix folkhögskola ,73 2, ,84 1, , ,68 1,58 Karlskoga folkhögskola ,6 2, ,3 0, ,2 1, ,00 1,68 0,61 Katrinebergs folkhögskola ,4 2, , ,33 2, ,7 7,75 2,29 1,86 3,64 Kista folkhögskola , ,5 0, ,99 0,72 Kjesäters folkhögskola ,4 2, ,2 1, ,7 1, ,2 0,92 2,21 1,74 Klarälvdalens folkhögskola ,89 2, ,65 2, ,68 2, ,35 2,24 2,20 2,11 Kristinehamns folkhögskola KPS ,1 2, ,8 3, ,4 2, ,5 0,63 2,05 2,75 Kvarnby folkhögskola , , ,2 1, ,00 1,61 1,38 Kvinnofolkhögskolan ,5 2, ,3 0, ,9 1, ,7 0,55 1,75 0,54 Kyrkeruds folkhögskola , ,7 1, ,5 2, ,6 0,51 2,88 0,81 Kävesta folkhögskola , ,75 0, ,2 3, ,00 2,95 0,57 Leksands folkhögskola ,5 2, , , ,00 1,90 0,57 Lidingö folkhögskola ,6 1, ,5 1, ,1 2, ,35 1,28 2,06 1,44 Liljeholmens folkhögskola ,75 2, ,6 0, ,53 1, ,26 0,51 1,85 0,55 Lillsved Gymnastik o idrottsfolkhögskola ,75 1, ,75 0, ,05 2, ,4 1,59 2,23 1,12 Lärartjänster /

9 Allmän kurs Övriga (ktyp 2,3,10,18) Samtliga Skolnamn dv tjänst tjänst dv dv exkl. Fbid Fbid per 1000 dv TÖI RIKET , , , ,23 2,03 1,12 32 Litorina folkhögskola , ,6 0, ,9 1, ,2 1,53 1,61 0,43 Ljungskile folkhögskola ,7 1, ,1 0, ,5 1, ,7 1,28 1,87 1,05 Lunnevads folkhögskola ,95 2, , ,51 2, ,00 2,28 0,93 Långholmens folkhögskola ,5 1, ,3 0, ,3 1, ,2 3,14 1,47 0,58 Löftadalens folkhögskola , ,5 2, , ,91 1,86 1,81 Malmfältens folkhögskola ,65 2, ,05 0, ,86 1, ,14 4,55 1,57 0,43 Malmö folkhögskola , , ,2 1, ,00 1,60 0,95 Malungs folkhögskola ,25 2, ,6 1, ,7 2, ,04 0,29 2,77 1,13 Mariannelunds folkhögskola ,6 1, ,3 0, ,9 1, ,6 1,29 1,96 0,95 Marieborgs folkhögskola ,3 1, ,7 0, ,7 1, ,00 1,78 0,60 Markaryds folkhögskola ,5 1, ,5 2, , ,00 1,92 1,08 Medlefors folkhögskola ,4 1, ,9 1, ,7 1, ,9 2,54 1,78 1,39 Mellansels folkhögskola ,97 2, ,12 2, ,4 2, ,56 2,25 2,19 2,27 MKFC - Stockholms folkhögskola ,5 0, ,5 1, , ,92 0,82 1,10 Mo Gård folkhögskola ,2 1, ,78 2, ,75 3, ,26 2,35 Molkoms folkhögskola ,92 2, ,35 0, ,8 2, ,4 1,53 2,29 0,86 Mora folkhögskola ,2 4, , ,4 1, ,00 2,77 0,00 Mullsjö folkhögskola ,55 2, ,4 0, ,85 1, ,1 0,13 2,03 0,60 Nordens folkhögskola Biskops-Arnö ,84 2, ,46 0, ,6 2, ,00 2,41 0,69 Nordiska folkhögskolan ,5 2, ,5 2, ,1 1, ,2 1,23 2,14 2,12 4,5 Nordvästra Skånes folkhögskola ,21 1, ,16 0, ,95 1, ,54 3,15 1,90 1,18 Nyköpings folkhögskola ,4 2, ,99 0, , ,38 0,35 2,17 0,50 Oskarshamns folkhögskola ,26 1, ,03 1, ,9 2, ,65 1,73 2,05 1,34 PRO:s folkhögskola ,42 2, , ,53 2, ,00 2,10 0,00 Runö folkhögskola ,8 1, ,9 0, ,66 2, ,00 2,05 0,29 Röda korsets folkhögskola ,85 2, , ,7 2, ,24 0,37 S:t Sigfrids folkhögskola , ,75 0, ,3 1, ,1 0,20 1,93 0,53 S:ta Birgittas folkhögskola ,95 2, , , ,90 0,53 S:ta Maria folkhögskola ,75 2, ,5 0, , ,5 1,12 2,23 0,50 Sigtuna folkhögskola , ,4 0, ,4 1, ,67 1,76 1,82 1,19 Sjöviks folkhögskola ,7 2, ,5 0, , ,2 2,57 2,29 1,27 Skarpnäcks folkhögskola ,2 2, ,5 1, , ,5 3,67 1,92 1,59 Skeppsholmens folkhögskola ,5 2, ,4 0, ,4 2, ,00 2,27 0,30 Skurups folkhögskola ,7 2, ,65 1, ,55 2, ,35 0,18 2,08 0,56 Solviks folkhögskola ,1 1, ,2 2, ,3 1, ,7 1,16 1,85 2,04 Sommenbygdens folkhögskola ,91 2, ,75 0, ,65 2, ,00 2,27 0,61 Stadsmissionens folkhögskola ,1 1, ,7 0, ,1 0, ,82 0,77 Lärartjänster /

10 Allmän kurs Övriga (ktyp 2,3,10,18) Samtliga Skolnamn dv tjänst tjänst dv dv exkl. Fbid Fbid per 1000 dv TÖI RIKET , , , ,23 2,03 1,12 32 Stensunds folkhögskola ,08 2, ,93 0, ,66 1, ,55 0,57 1,88 0,77 Storumans folkhögskola ,2 2, ,5 0, ,5 1, ,1 4,75 2,15 1,83 Strömbäcks folkhögskola ,06 1, ,35 1, ,23 1, ,59 1,79 1,90 1,74 4,25 Sundbybergs folkhögskola ,67 3, ,77 0, ,97 1, ,00 2,99 0,69 Sunderby folkhögskola ,38 2, ,5 0, ,8 1, ,01 1,83 2,09 1,33 Sundsgårdens folkhögskola ,99 1, ,98 1, ,53 2, ,46 2,37 2,02 2,08 Sverigefinska folkhögskolan 982 4,6 4, ,6 7, ,2 1, ,5 4,28 2,17 5,45 Södertörns folkhögskola 748 2,4 3, ,25 1, ,01 1, ,10 1,03 3,59 Södra Stockholms folkhögskola ,59 2, ,34 0, ,58 1, ,34 1,64 1,92 0,95 Södra Vätterbygdens folkhögskola ,25 1, ,1 1, ,54 1, ,16 1,18 1,92 1,19 Sörängens folkhögskola ,1 2, , , ,00 2,09 0,48 Tollare folkhögskola ,9 1, ,4 0, ,44 1, ,2 0,32 1,93 0,43 Tornedalens folkhögskola , ,5 5, , ,5 1,29 2,51 3,43 Tärna folkhögskola , ,4 0, ,6 2, ,00 2,57 0,52 Vadstena folkhögskola ,68 0, ,35 1, ,1 2, ,00 1,71 0,95 Valjevikens folkhögskola ,95 2, , ,4 1, ,33 1,82 3,41 Valla folkhögskola , , ,7 2, ,4 0,40 1,99 0,44 Vara folkhögskola ,7 2, ,9 0, ,7 1, ,8 0,66 2,27 0,77 Wendelsbergs folkhögskola ,3 1, ,4 1, ,7 1, ,00 1,80 1,14 Wiks folkhögskola ,8 2, ,7 0, ,4 2, ,8 16,67 2,66 1,73 3,3 Vimmerby folkhögskola ,5 2, ,3 1, ,8 2, ,00 2,08 0,99 Vindelns folkhögskola ,7 2, ,5 2, ,1 2, ,9 7,11 2,21 4,80 Viskadalens folkhögskola , ,5 0, ,5 2, ,5 0,55 2,09 0,75 Vårdinge By folkhögskola , ,8 3, , ,75 1,07 2,42 1,72 Väddö folkhögskola 947 1,5 1, ,3 0, , ,25 0,26 1,77 0,41 Värnamo folkhögskola ,4 1, ,7 0, ,3 2, ,8 1,65 1,99 0,96 Västanviks folkhögskola ,6 1, ,8 3, ,4 2, ,7 4,21 2,07 3,87 1,9 Västerbergs folkhögskola ,76 1, ,48 0, ,74 2, ,9 2,73 2,07 1,81 0,95 Västerås folkhögskola ,45 1, , , ,3 1,27 1,84 0,51 Ågesta folkhögskola ,4 1, ,58 1, ,32 2, ,7 1,69 1,99 1,68 Ålsta folkhögskola ,5 2, , ,6 2, ,00 2,21 1,27 Åsa folkhögskola ,4 2, ,04 0, ,36 1, ,32 0,15 1,86 0,40 Ädelfors folkhögskola , ,4 1, ,81 1, ,85 1,13 1,96 1,19 Älvsby folkhögskola ,74 2, ,4 1, ,09 1, ,35 1,84 1,70 1,70 Ölands folkhögskola ,5 2, , ,45 1, ,00 1,67 0,78 Önnestads folkhögskola ,5 1, ,2 0, ,6 1, ,2 1,78 1,82 0,26 3,7 Örebro folkhögskola , , ,2 1, ,1 0,84 1,87 1,38 Lärartjänster /

11 Allmän kurs Övriga (ktyp 2,3,10,18) Samtliga Skolnamn dv tjänst tjänst dv dv exkl. Fbid Fbid per 1000 dv TÖI RIKET , , , ,23 2,03 1,12 32 Österlens folkhögskola , ,3 3, ,8 1, ,4 2,02 1,81 2,74 Östra Grevie folkhögskola ,3 1, ,8 0, ,2 1, ,6 0,58 1,56 0,57 Lärartjänster /

Folkhögskola Planerade platser, sökande och studerande efter 15e kursdagen Ht 2010

Folkhögskola Planerade platser, sökande och studerande efter 15e kursdagen Ht 2010 FBR/TÖ 2010-10-08 Folkhögskola Planerade er, och studerande efter en Ht 2010 01 Alma folkhögskola 50 150 49 80 213 73 Birkagårdens folkhögskola 105 225 110 250 885 256 Bosöns idrottsfolkhögskola 74 90

Läs mer

Folkhögskolor och antal platser

Folkhögskolor och antal platser Utlandsstudier Folkhögskolor och antal platser Offentliga utbildningar Studiefinansiering Län Folkhögskola Antal platser Stockholm Alma folkhögskola 161 Birkagårdens folkhögskola 0 Bosöns idrottsfolkhögskola

Läs mer

Allmän kurs inkl extraplatser ,8 Särskilda kurser ,3 Långa kurser ,1

Allmän kurs inkl extraplatser ,8 Särskilda kurser ,3 Långa kurser ,1 Antal sökande personer Planerat för antal deltagare Antal deltagare 15e kursdag Sökande per planerad plats Allmän kurs inkl extraplatser 21 276 11 817 11 356 1,8 Särskilda kurser 35 627 15 392 14 101 2,3

Läs mer

Frågeställning Ja I viss mån Bättre förutsättningar för fortsatta studier 13 3 0 Bättre förutsättningar på arbetsmarknaden 9 6 1 Ökat självförtroende 12 3 1 Större intresse för samhällsfrågor 4 8 4 Mer

Läs mer

Söktryck vid folkhögskola ht 2005

Söktryck vid folkhögskola ht 2005 Söktryck vid folkhögskola ht 2005 Stockholms län 3901 1018 1469 4033 1352 1313 552 462 456 0117005 Runö folkhögskola 231 110 111 78 66 46 0 0 0 0120002 Lillsved Gymnastik o idrottsfol 38 20 20 196 72 71

Läs mer

1. Har skolan eget bibliotek? 5. Erbjuder er skola distansutbildningar?

1. Har skolan eget bibliotek? 5. Erbjuder er skola distansutbildningar? 1 Folkhögskolornas bibliotek 2006 omfattning, ansvar, ev samarbete med DU på skolorna. En sammanställning av en enkät utförd av projektet Verktyg & Vision läsåret 2005/2006 1. Har skolan eget bibliotek?

Läs mer

Nära lärare i helårstjänster räknat i svensk folkhögskola verksamhetsår 2006

Nära lärare i helårstjänster räknat i svensk folkhögskola verksamhetsår 2006 Nära 2 300 lärare i helårstjänster räknat i svensk folkhögskola verksamhetsår 2006 148 folkhögskolor rapporterar lärare motsvarande 1 953 helårstjänster i verksamhet inom det allmänna statsbidraget. I

Läs mer

Studieomdömen. i folkhögskolan 2009/10

Studieomdömen. i folkhögskolan 2009/10 Studieomdömen i folkhögskolan 2009/10 Folkbildningsrådet genomförde under juni 2010 en uppföljning av folkhögskolornas utdelade studieomdömen under läsår 2009/10. Av 150 skolor utfärdade 146 studieomdömen.

Läs mer

Studieomdömen. i folkhögskolan 2010/11

Studieomdömen. i folkhögskolan 2010/11 Studieomdömen i folkhögskolan 2010/11 Folkbildningsrådet genomförde under våren 2011 en uppföljning av folkhögskolornas utdelade studieomdömen under läsår 2010/11. Av 150 skolor utfärdade 147 studieomdömen.(mo

Läs mer

Studieomdömen. i folkhögskolan 2013/14

Studieomdömen. i folkhögskolan 2013/14 Studieomdömen i folkhögskolan 2013/14 Bakgrund och syfte Studieomdöme är folkhögskolornas egen form för bedömning av den studerandes förmåga till vidare studier. Studieomdömet bygger på en helhetsbedömning

Läs mer

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2012

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2012 Söktryck i folkhögskolan Höstterminen 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Två till varje folkhögskole 3 Sökande deltagar 3 Uppdraget 3 Undersökningsmetod 3 Utveckling de fyra senaste åren 4 Skolornas spridning

Läs mer

Lärartjänster i folkhögskolan. kalenderår 2012

Lärartjänster i folkhögskolan. kalenderår 2012 Lärartjänster i folkhögskolan kalenderår 2012 2 Lärartjänster i folkhögskolan Sammanfattning Ett grundvillkor för statsbidrag fr.o.m. verksamhetsår 2012 är att folkhögskolan ska redovisa en lärartäthet

Läs mer

Studiemotiverande folkhögskolekurs 2014

Studiemotiverande folkhögskolekurs 2014 Studiemotiverande folkhögskolekurs 2014 www.folkbildningsradet.se Sammanfattning Studiemotiverande folkhögskolekurs är en arbetsmarknadspolitisk insats som genomförs av folkhögskolorna i nära samverkan

Läs mer

SVERIGES ALLA FOLKHÖGSKOLOR

SVERIGES ALLA FOLKHÖGSKOLOR SVERIGES ALLA FOLKHÖGSKOLOR i s v t ä a r l l p d en n E Ska du också hit? Människor som ville skapa en plats i världen för kunskap och delaktighet startade folkhögskolan för 150 år sedan. Folkbildningen

Läs mer

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2006

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2006 Söktryck i folkhögskolan Höstterminen 2006 2 Enkätundersökning höstterminen 2006 Innehåll Sökande höstterminen 2006 4 4 Särskild kurs 4 Verksamhet med funktionshindrade, invandrare och arbetslösa 5 Målgruppsverksamhet

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens författningssamling

Centrala studiestödsnämndens författningssamling Centrala studiestödsnämndens författningssamling ISSN 0347-3066 Föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel; beslutade

Läs mer

Folkhögskolan vår- och höstterminen 2013

Folkhögskolan vår- och höstterminen 2013 UF 22 SM 1401 Folkhögskolan v- och höstterminen 2013 Folk high school spring and autumn term 2013 I korta drag Verksamhet 2013 et kursdeltagare uppgick under vterminen till 86 300 och under höstterminen

Läs mer

SVERIGES FOLKHÖGSKOLOR. En plats i världen

SVERIGES FOLKHÖGSKOLOR. En plats i världen SVERIGES FOLKHÖGSKOLOR En plats i världen En plats med öppna ansikten Ansikten kan vara som dörrar, mer eller mindre låsta. Folkhögskolan har en atmosfär som gör att du ser många öppna ansikten omkring

Läs mer

Tio olika studieförbund som över hela -Cirka 275000 studiecirklar med totalt

Tio olika studieförbund som över hela -Cirka 275000 studiecirklar med totalt Fakta om folkbildning 2015 Tio olika studieförbund som över hela landet - arrangerar: -Cirka 275000 studiecirklar med totalt nära 1,7 miljoner deltagare, varav -637998 unika personer -Cirka 368400 kulturprogram

Läs mer

Rapport_PDF1 03-04-01 17.12 Sida 63. Utbildningar inom upplevelseindustrin

Rapport_PDF1 03-04-01 17.12 Sida 63. Utbildningar inom upplevelseindustrin Rapport_PDF -4-7. Sida 6 Utbildningar inom upplevelseindustrin Rapport_PDF -4-7. Sida 64 Innehållsförteckning Utbildningar inom upplevelseindustrin Inledning 68. Syfte 68. Metod 68. Definition av upplevelseindustrin

Läs mer

Studiemotiverande folkhögskolekurs

Studiemotiverande folkhögskolekurs Studiemotiverande folkhögskolekurs 2011 Sammanfattning Folkhögskolesatsningen är en arbetsmarknadsutbildning som syftar till att motivera arbetssökande ungdomar att gå vidare till fortsatta studier. Målet

Läs mer

Fakta om folkbildning

Fakta om folkbildning Fakta om folkbildning 2012 Folkbildning i siffror Tio olika studieförbund som över hela landet arrangerar: cirka 280 400 studiecirklar med totalt nära 2 miljoner deltagare, varav cirka 683 000 unika personer

Läs mer

2013 Stockholm 2014-02-14

2013 Stockholm 2014-02-14 Studiemotiverande folkhögskolekurs 2013 Stockholm 2014-02-14 Studiemotiverande folkhögskolekurs 1 Sammanfattning Studiemotiverande folkhögskolekurs är en arbetsmarknadspolitisk insats som genomförs av

Läs mer

Fakta om folkbildning

Fakta om folkbildning Fakta om folkbildning 2014 Folkbildning i siffror Tio olika studieförbund som över hela landet arrangerar: cirka 271 000 studiecirklar med totalt nära 1,7 miljoner deltagare, varav 648 706 unika personer

Läs mer

Fakta om folkbildning

Fakta om folkbildning Fakta om folkbildning 2013 Folkbildning i siffror Tio olika studieförbund som över hela landet arrangerar: cirka 276 000 studiecirklar med totalt nära 2 miljoner deltagare, varav cirka 664 000 unika personer

Läs mer

Utbildningar inom upplevelseindustrin

Utbildningar inom upplevelseindustrin Utbildningar inom upplevelseindustrin Innehållsförteckning Utbildningar inom upplevelseindustrin Inledning 68. Syfte 68. Metod 68. Definition av upplevelseindustrin 68.4 Avgränsningar och felkällor 69.5

Läs mer

Folkhögskolan vår- och höstterminen 2015

Folkhögskolan vår- och höstterminen 2015 UF 22 SM 1501 Folkhögskolan v- och höstterminen 2015 Folk high school spring and autumn term 2015 I korta drag Folkhögskolornas verksamhet 2015 Under 2015 hade folkhögskolan 165 000 kursdeltagare. Antalet

Läs mer

Fakta om folkbildning

Fakta om folkbildning Fakta om folkbildning 2007 Folkbildning i siffror Åtta olika studieförbund som över hela landet arrangerar: Cirka 300 000 studiecirklar med totalt nära två och en halv miljon deltagare, Cirka 250 000 kulturprogram

Läs mer

Förberedande folkhögskolekurs inom jobbgarantin för ungdomar. Rapport, november 2010

Förberedande folkhögskolekurs inom jobbgarantin för ungdomar. Rapport, november 2010 Förberedande folkhögskolekurs inom jobbgarantin för ungdomar Rapport, november 2010 Innehåll Inledning 4 Bakgrund 4 Rapportens innehåll 4 Syfte och mål 5 Förberedande Folkhögskolekurs 5 Målgrupp 5 Kursens

Läs mer

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2011

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2011 Söktryck i folkhögskolan Höstterminen 2011 Innehåll Sammanfattning 3 Uppdraget 3 Undersökningsmetod 3 Sammanfattning 3 Sökande deltagar 3 Allmän kurs 3 Särskilda kurser 3 Utveckling de fyra senaste åren

Läs mer

Studiemotiverande folkhögskolekurs

Studiemotiverande folkhögskolekurs Studiemotiverande folkhögskolekurs 2012 2 Studiemotiverande folkhögskolekurs Sammanfattning Studiemotiverande folkhögskolekurs är en arbetsmarknadspolitisk insats som genomförs av folkhögskolorna i nära

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDETS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR Förvaltningsberättelse

FOLKBILDNINGSRÅDETS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR Förvaltningsberättelse FOLKBILDNINGSRÅDETS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2002 Information om verksamheten Folkbildningsrådets syfte och ändamål Folkbildningsrådet är en ideell förening bildad 1991 av Folkbildningsförbundet, Landstingsförbundet

Läs mer

Fakta om folkbildning

Fakta om folkbildning Fakta om folkbildning 2009 Folkbildning i siffror Nio olika studieförbund som över hela landet arrangerar: cirka 275 000 studiecirklar med totalt nära två miljoner deltagare, varav cirka 750 000 unika

Läs mer

Folkhögskolan vår- och höstterminen 2000 <UF0510>

Folkhögskolan vår- och höstterminen 2000 <UF0510> STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(54) Folkhögskolan vår- och höstterminen 2000 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten

Läs mer

FAKTA OM FOLK BILDNING f b r Folkbildningsrådet

FAKTA OM FOLK BILDNING f b r Folkbildningsrådet FAKTA OM FOLK BILDNING 2004 f b r Folkbildningsrådet INNEHÅLL Folkbildning 4 Aktuellt 5 Kort historik 6 Samhällsstödet till folkbildningen 7 Folkbildningsförordningen 7 Fördelningen av statsanslaget 2004

Läs mer

Folkhögskolan vår- och höstterminen 1997 <UF0510>

Folkhögskolan vår- och höstterminen 1997 <UF0510> STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(54) Folkhögskolan vår- och höstterminen 1997 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten

Läs mer

Folkhögskolan vår- och höstterminen 1999 <UF0510>

Folkhögskolan vår- och höstterminen 1999 <UF0510> STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(54) Folkhögskolan vår- och höstterminen 1999 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten

Läs mer

EN PLATS I VÄRLDEN SVERIGES FOLKHÖGSKOLOR

EN PLATS I VÄRLDEN SVERIGES FOLKHÖGSKOLOR EN PLATS I VÄRLDEN SVERIGES FOLKHÖGSKOLOR 2017 1 Stig in i en värld av möjligheter Till en folkhögskola kommer du för att göra comeback, testa en dröm eller yrkesutbilda dig. Folkhögskolan ger dig behörighet,

Läs mer

Rörelsefolkhögskolornas organisationsform och huvudmän- information insamlad under kartläggningen 2013

Rörelsefolkhögskolornas organisationsform och huvudmän- information insamlad under kartläggningen 2013 Rörelsefolkhögskolornas organisationsform och huvudmän- information insamlad under kartläggningen 2013 Folkhögskola Organisationsform Huvudmannaparter Albins LO-distriktet i Skåne, ABF-distriktet i Skåne,

Läs mer

KURSER 2014-2015 ALLA SVERIGES 150 FOLKHÖGSKOLOR I SAMMA KATALOG

KURSER 2014-2015 ALLA SVERIGES 150 FOLKHÖGSKOLOR I SAMMA KATALOG KURSER 2014-2015 ALLA SVERIGES 150 FOLKHÖGSKOLOR I SAMMA KATALOG Innehåll Ämnesområden Vad är folkhögskola? sid 2 Estetiska kurser sid 16 Vad kan jag läsa? sid 3 Hälsa Miljö Natur sid 22 Vi går på folkhögskola

Läs mer

Remiss. Betänkandet Folkbildningens samhällsvärden - En ny modell för statlig utvärdering (SOU 2012:72)

Remiss. Betänkandet Folkbildningens samhällsvärden - En ny modell för statlig utvärdering (SOU 2012:72) Remiss REGERI NG SKANSLI ET 2012-11-12 U2012/S989/UC Utbildningsdepartementet Enheten för ungdomspolitik och det civila samhället Dep.sekr. Marie Ericsson Telefon: 08-4052727 Betänkandet Folkbildningens

Läs mer

Folkhögskolornas informationstjänst, FIN Postadress: Box 380 74, 100 64 Stockholm Tel: 08 796 00 50 E-post: info@folkhogskola.nu www.folkhogskola.

Folkhögskolornas informationstjänst, FIN Postadress: Box 380 74, 100 64 Stockholm Tel: 08 796 00 50 E-post: info@folkhogskola.nu www.folkhogskola. Folkhögskolornas informationstjänst, FIN Postadress: Box 380 74, 100 64 Stockholm Tel: 08 796 00 50 E-post: info@folkhogskola.nu www.folkhogskola.nu Innehåll Inledning sid 1 Övriga ämnesområden sid 17

Läs mer

Folkhögskolans pedagogiska personal

Folkhögskolans pedagogiska personal Folkhögskolans pedagogiska personal 2014 Fram till 1994 ingick folkhögskolans pedagogiska personal i Skolverkets Lärarregister och insamlingen gjordes av SCB på uppdrag av Skolöverstyrelsen. Därefter har

Läs mer

Uppföljningsrapport Folkhögskolorna

Uppföljningsrapport Folkhögskolorna Uppföljningsrapport 2001 Folkhögskolorna Signild Håkansson/Helena Cedergren februari 2002 Folkbildningsrådet, 02-03-04, sid 2 Rapport från uppföljningsarbetet inom folkhögskoleområdet 2001 Inledning Folkbildningsrådet

Läs mer

folkhögskolornas sommarkurser 2015

folkhögskolornas sommarkurser 2015 s t i a s l o p l e n n E folkhögskolornas sommarkurser 2015 Innehåll Inledning sid 1 Övriga ämnesområden sid 17 HÄR FÅR DU EN BRA ÖVERSIKT ÖVER ALLA KURSER! Alla sommarkurser Estetiska kurser sid 2 sid

Läs mer

Guide till folkhögskola.nu sid 96. Innehåll. Övriga kurser sid 17. Inledning sid 1. Funktionsnedsättning sid 18. Alla sommarkurser

Guide till folkhögskola.nu sid 96. Innehåll. Övriga kurser sid 17. Inledning sid 1. Funktionsnedsättning sid 18. Alla sommarkurser Innehåll Inledning sid 1 Övriga kurser sid 17 HÄR FÅR DU EN BRA ÖVERSIKT ÖVER ALLA KURSER! Alla sommarkurser Estetiska kurser sid 2 sid 4 Funktionsnedsättning sid 18 Karta med alla folkhögskolor sid 20

Läs mer

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2013

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2013 Söktryck i folkhögskolan Höstterminen 2013 Innehåll Sammanfattning 3 Två till varje långkurs i folkhögskolan 3 Sökande deltagar 3 Uppdraget 3 Undersökningsmetod 3 Utveckling de fyra senaste åren 4 Skolornas

Läs mer

Vart tog de vägen fem år efter utbildning? Redovisning av undersökning.

Vart tog de vägen fem år efter utbildning? Redovisning av undersökning. Vart tog de vägen fem år efter utbildning? Redovisning av undersökning. Allmänt Uppställning av denna rapport följer mallen som används för att redovisa den årliga vart tog de vägen undersökningen. Vi

Läs mer

Jä mfö relse mellän fölkhö gsköläns bidräg öch ändrä skölförmers finänsiering

Jä mfö relse mellän fölkhö gsköläns bidräg öch ändrä skölförmers finänsiering Jä mfö relse mellän fölkhö gsköläns bidräg öch ändrä skölförmers finänsiering Uppbär folkhögskolan högre eller lägre bidrag än jämförbara skolformer? Frågor kan tyckas ha ett entydigt svar. Att jämföra

Läs mer

Arbetarrörelsens folkhögskolor

Arbetarrörelsens folkhögskolor Föreningen Arbetarrörelsens folkhögskolor än r fö g n i dr ut ve c fo kl lkb ild nin g in g En resurs för folkbildning, utveckling och förändring i arbetarrörelsen Vi vägleds av arbetarrörelsensrötter

Läs mer

Vad är folkhögskola? sid 2. Vad kan jag läsa? sid 3. Vi går på folkhögskola sid 4. Bo på skolan sid 6. Vad hände sedan? sid 7

Vad är folkhögskola? sid 2. Vad kan jag läsa? sid 3. Vi går på folkhögskola sid 4. Bo på skolan sid 6. Vad hände sedan? sid 7 Innehåll Ämnesområden Vad är? sid 2 Estetiska kurser sid 14 Vad kan jag läsa? sid 3 Hälsa Miljö Natur sid 20 Vi går på sid 4 Internationellt Språk sid 22 Bo på skolan sid 6 Media Kommunikation sid 25 Vad

Läs mer

Variabelförteckning fr.o.m. 2014

Variabelförteckning fr.o.m. 2014 Variabelförteckning fr.o.m. Variabel Folkhögskola, skolkod Radnummer Kursnummer Förklaring Unik kod tilldelas skolan av SCB Varje skola avgör själv i vilken löpande ordning man numrerar sina kurser. Kursnumret

Läs mer

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2010

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2010 Söktryck i folkhögskolan Höstterminen 2010 Innehåll Sökande höstterminen 2010 3 Allmän kurs 3 Särskilda kurser 3 Exempel på inriktningar som ökat/minskat 3 Deltagargrupper 4 Verksamhet med deltagare med

Läs mer

Fokus på Verksamhetsrapporte ringen

Fokus på Verksamhetsrapporte ringen Fokus på Verksamhetsrapporte ringen del 2 april 2016 Utöver insändning och sista datum för korr Påminnelse via mail från SCB Statistikrapport alt. skolrapport och Lägesrapport skickas till alla skolor

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 5/11

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 5/11 JUSTERAT 2011-11-08 Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 5/11 Tid: 8 nov 2011 klockan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs folkhögskola Närvarande ledamöter: Göran Giselsson (m) ordf RosMarie

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Alvesta kommun 212000-0639 Kommun Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Folkhögskolan vår- och höstterminen 2002 <UF0510>

Folkhögskolan vår- och höstterminen 2002 <UF0510> STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(74) Folkhögskolan vår- och höstterminen 2002 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten

Läs mer

Etableringskurs på folkhögskola 2014

Etableringskurs på folkhögskola 2014 Etableringskurs på folkhögskola 2014 www.folkbildningsradet.se Sammanfattning Etableringskurs på folkhögskola är en utbildningsinsats som genomförs av folkhögskolorna i nära samverkan med Arbetsförmedlingen.

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Variabelförteckning fr.o.m. 2016

Variabelförteckning fr.o.m. 2016 Variabelförteckning fr.o.m. 2016 1 Folkhögskola, skolkod Unik kod tilldelas skolan av SCB 2 Radnummer 3 Kursnummer Varje skola avgör själv i vilken löpande ordning man numrerar sina kurser. Kursnumret

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2015

Barn berörda av avhysning 2015 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2015 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 472 stycken. Det är en ökning med ca 3 procent jämfört med 2014 då antalet uppgick till 459.

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Skolenhetskod Skolans namn PostNr PostOrt 10023587 SFI 71234 HÄLLEFORS 10078504 Folkuniversitetet Mitt 75375 UPPSALA 10094962 Osbeck/SFI 31280 LAHOLM

Skolenhetskod Skolans namn PostNr PostOrt 10023587 SFI 71234 HÄLLEFORS 10078504 Folkuniversitetet Mitt 75375 UPPSALA 10094962 Osbeck/SFI 31280 LAHOLM Skolenhetskod Skolans namn PostNr PostOrt 10023587 SFI 71234 HÄLLEFORS 10078504 Folkuniversitetet Mitt 75375 UPPSALA 10094962 Osbeck/SFI 31280 LAHOLM 10138956 Alpha CE SFI 39232 KALMAR 10183906 SFI 93070

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Beslut. Skolinspektionen. Beslut. MKFC Stockholms Folkhögskola Ekonomisk förening. 2015-09-25 Dnr 55-2015:2422. ceo@educationfinder.

Beslut. Skolinspektionen. Beslut. MKFC Stockholms Folkhögskola Ekonomisk förening. 2015-09-25 Dnr 55-2015:2422. ceo@educationfinder. fin Skolinspektionen Beslut MKFC Stockholms Folkhögskola Ekonomisk förening ceo@educationfinder.conn Beslut Beslut efter tillsyn av betygsrätt i utbildning motsvarande utbildning i svenska för invandrare

Läs mer

Beviljade ansökningar.

Beviljade ansökningar. Beviljade ansökningar. Dnr Kommun Sökande Projektnamn Beviljat belopp AB, C, D och I län 212 Upplands Väsby Komvux Upplands Väsby Att stärka vuxenlärare i deras yrkesroll reflektion, pedagogik 100 000

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Bilaga. Avropsberättigade. IT-utbildning

Bilaga. Avropsberättigade. IT-utbildning Sid 1 (7) 2015-04-21 Dnr 96-119-2014 Bilaga Avropsberättigade IT-utbildning Sid 2 (7) Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. Deltagare i den

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Folkhögskoledag i Partille 26/1 2017

Folkhögskoledag i Partille 26/1 2017 Folkhögskoledag i Partille 26/1 2017 Inbjudna Folkhögskolor Ljungskile folkhögskola Sundsgårdens folkhögskola Furuboda folkhögskola Vara folkhögskola Katrinebergs Folkhögskola Nordiska folkhögskolan Ädelfors

Läs mer

Innehåll. Folkhögskolans statsbidrag 2012 3

Innehåll. Folkhögskolans statsbidrag 2012 3 Statsbidrag till folkhögskolor 2012 Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av styrelsen 14 december 2011 2 Folkhögskolans statsbidrag 2012 Innehåll Utgångspunkter för bidragssystemet från 2012

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms Stockholms län Ekerö Ekerö Energi AB 5676 5901 4% Stockholm Fortum Distribution AB, Stockholm 5780 5825 1% Norrtälje Norrtälje Energi AB 5383 5768 7% Solna Vattenfall Sveanät AB, Huvudsta 4991 5745 15%

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer