Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2012"

Transkript

1 Söktryck i folkhögskolan Höstterminen 2012

2 Innehåll Sammanfattning 3 Två till varje folkhögskole 3 Sökande deltagar 3 Uppdraget 3 Undersökningsmetod 3 Utveckling de fyra senaste åren 4 Skolornas spridning i söktryck 4 Kursinriktningar som ökat/minskat 4 Deltagargrup 5 Sökande med funktionsnedsättning, invandrade och arbetslösa 5 Deltagare med funktionsnedsättning 5 Invandrade 5 Arbetslösa 5 Söktryck län 6 Förändringar över en treårsiod län 6 Södermanland ökar mest i Allmän kurs län 6 Särskilda kurser län 6 Söktryck kommungrupp 7 Söktrycket störst i storstäderna 7 Några kommentarer 8 2 Sökande till folkhögskolan höstterminen 2012

3 Sammanfattning Två till varje folkhögskole Allmän kurs Fyra av tio skolor uppger att de har två eller fler deltagar till den allmänna kursen vilket är lika med föregående år. I medeltal sökte 1,9 deltagar. Deltagare vid 15:e en räknas som bidragsberättigade. I allmän kurs fanns 36 fler än vad som ursprungligen planerats var förhållandet det omvända med 108 färre som kom till start till de e rna. Särskilda kurser Sex av tio av de 143 svarande skolorna uppger att de har två eller fler deltagar. Sju av skolorna rapporterar inga Särskilda kurser. I medeltal sökte 2,4 deltagar till de särskilda kurserna, vilka har större inslag av ämnesprofilering än Allmän kurs. 15:e en är deltagaret 535 färre än planerat. Till de Särskilda kurserna söker samma son ofta till flera skolor, varför skillnaden mellan och slutliga är större än i den Allmänna kursen. Sökande deltagar 2012 soner för Medel Allmän ,9 Särskild ,4 1,9 sökte till den Allmänna kursen, 2,4 till de Särskilda kurserna. Uppdraget Folkbildningsrådet genomför årligen en uppföljning kring till folkhögskolan, för att beskriva trender i rekryteringen över åren. Undersökningsmetod Uppföljningen görs med en webbenkät, där skolor lämnar sina resultat. Planerade r, och den femtonde en fördelat på Allmän och Särskild kurs är de huvudsakliga uppgifterna som samlas in. Därutöver efterfrågas förändringar av till olika kursinriktningar och tillhöriga olika målgrup. Samtliga 150 skolor svarade. Sökande till folkhögskolan 3

4 Utveckling de fyra senaste åren Sökande Allmän 2,0 2 1,9 1,9 Särskild 2,3 2,4 2,3 2,4 Förändringarna i söktryck är relativt små mellan åren. Men trenden är en ökning. Det största totala söktrycket återfinns hösten Skolornas spridning i söktryck Det största et skolor återfinns i spannet med ett söktryck om 1,5 2,5. r lo l s k o ta a n ,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Fler Allmän Särskild I Allmän kurs samlas 86 skolor (58%) i spannet 1,5 2,5 och i Särskilda kurser 66 skolor (46%). Kursinriktningar som ökat/minskat skolor som rapporterar Kursinriktning Ökning Minskning Dans 2 2 Distanskurser 10 2 Drama/teater 3 Film/foto 2 3 Fritidsledarutbildning 4 Journalist, reportage 2 2 Konst 5 1 Musik inkl music 7 8 Musikpedagog 1 Naturvetenskapligt basår 1 Skrivarkurs 3 2 Social- behandlingspedagog 3 Teckenspråk 2 Textil inkl vävkurs 5 4 Turism 2 1 Allmän kurs Särskild kurs 6 1 Sökande till musikutbildningar bedöms både öka (7 skolor) och minska (9 skolor). Tjugo skolor anger att till den allmänna kursen har ökat elva att de minskat. Tio skolor har fått en ökad efterfrågan på sina distanskurser. 4 Sökande till folkhögskolan höstterminen 2012

5 Deltagargrup Sökande med funktionsnedsättning, invandrade och arbetslösa Folkhögskolan gör riktade pedagogiska insatser för med funktionsnedsättning och invandrade med behov av stöd i svenska. För arbetslösa ungdomar bedrivs studiemotiverande kurser på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Deltagare med funktionsnedsättning Var femte skola anser att med funktionsnedsättning har ökat. Övervägande delen anger att situationen är oförändrad jämfört med föregående år. Verksamhetsåret 2011 var 20 procent av samtliga på de långa kurserna med funktionsnedsättning (varav 4 procent dyslektiker). Invandrade Mer än var fjärde skola anger i undersökningen att invandrade ökat. Ökningen är en ihållande trend sedan uppföljningen påbörjades för sex år sedan. Övervägande delen anger att situationen är oförändrad jämfört med föregående år. Invandrade/utlandsfödda för vilka förstärkta insatser med språkligt stöd möjliggjorde studierna hösten 2011 utgjorde tolv procent av i långa kurser. Totalt utgjorde invandrade sjutton procent av långkursdeltagarna. Arbetslösa Tjugofem procent av skolorna noterar en ökning mot tretton procent året innan. Övervägande delen anger att söktrycket är oförändrat högt som föregående år. Tio skolor nämner speciellt Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) som anledning till ökningen av arbetslösa i Allmän kurs. Förändring (andel skolor %) Grupp År [Inget svar] minskat oförändrat ökat Totalt arbetslösa m funktionsnedsättning invandrade Flest skolor uppger att arbetslösa och invandrade ökar. Sökande till folkhögskolan 5

6 Söktryck län Förändringar över en treårsiod län Södermanland ökar mest i Allmän kurs län Södermanland ökar med 0,7 mot föregående år, Kalmar med 0,4 och Jönköpings län med 0,3. Blekinge svarar för den största minskningen (-0,7) mot att förra året ha ökat. I tretton län är söktrycket oförändrat i Allmän kurs. Flest deltagar har skolorna i Södermanlands och Västmanlands län. Lägst ligger Norrbotten, Uppsala och Blekinge. Särskilda kurser län Norrbottens, Västerbottens och Östergötlands län ökar med 0,4 i Särskilda kurser. Minskar mest gör, Kronobergs (-0,7) och Kalmar län (-0,6). Flest har Uppsala län. Lägst har skolorna i Blekinge trots en ökning med 0,2. Allmän Särskild Län Stockholms län 2,3 2,3 2,7 2,6 2,5 2,3 Uppsala län 1,3 1,3 1,5 4,2 3,9 4,6 Södermanlands län 2,8 2,1 2 2,5 2,3 2,3 Östergötlands län 1,7 1,7 1,7 2,6 2,2 2,5 Jönköpings län 2 1,7 1,7 2,1 1,8 1,9 Kronobergs län 1,9 1,9 2,2 2,2 2,9 2,7 Kalmar län 2 1,6 1,6 1,9 2,5 2,1 Gotlands län 1,6 1,6 1,6 1,7 2 2 Blekinge län 1,3 2 1,8 1,5 1,3 1,7 Skåne län 1,8 2 2,1 3,4 3,2 3,6 Hallands län 1,8 1,7 2,4 2,8 2,5 2,7 Västra Götalands län 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 Värmlands län 2,1 1,9 1,8 2,5 2,6 2,5 Örebro län 1,8 2,1 2 2,2 2,1 2,3 Västmanlands län 2,4 2,4 2,5 2,2 2,2 2,6 Dalarnas län 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 Gävleborgs län 1,8 1,7 1,5 2,2 1,9 1,5 Västernorrlands län 1,9 1,9 1,9 2,3 2,2 2 Jämtlands län 1,5 1,7 1,5 2,5 2,1 3 Västerbottens län 1,4 1,5 1,5 1,8 1,4 1,8 Norrbottens län 1,3 1,2 1,2 2,1 2,2 2,4 RIKET 1,9 1,9 2 2,4 2,3 2,4 6 Sökande till folkhögskolan höstterminen 2012

7 Söktryck kommungrupp Söktrycket störst i storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg uppvisar störst söktryck både i Allmän kurs med 2,3 och Särskilda kurser med 3,1 hösten Hösten 2011 var söktrycket i Förortskommuner till större städer störst i båda kurstyna. Till Allmän kurs 2,5 och Särskilda kurser 3,0. I dessa kommuner pendlar mer än 50 procent av nattbefolkningen till arbetet i någon av de större städerna (exkl. Stockholm, Malmö och Göteborg). Kommuner i glesbefolkad region Kommuner i tätbefolkad region Glesbygdkommuner Varuproducerande kommuner Turism och besöksnäringskommuner Pendlingskommuner Förortskommuner till större städer Särskild Allmän Större städer Förortskommuner till storstäderna Storstäder 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Storstäderna toppar söktryck utifrån Sveriges Kommuner och Landstings kommungruppsindelning från den 1 januari 2011 Allmän Särskild Kommungrupp Diff Diff Storstäder 2,3 2,4-0,1 3,1 2,8 0,2 Förortskommuner till storstäderna 2,1 2,1 0,0 3,0 2,5 0,4 Större städer 1,8 1,8 0,0 2,2 2,1 0,0 Förortskommuner till större städer 1,9 2,5-0,5 2,6 3,0-0,4 Pendlingskommuner 2,0 1,9 0,1 2,8 2,8 0,1 Turism- och besöksnäringskommuner 1,4 1,6-0,2 1,7 1,8-0,1 Varuproducerande kommuner 1,8 1,8 0,0 2,1 2,2-0,1 Glesbygdkommuner 1,9 1,9 0,0 1,8 1,7 0,1 Kommuner i tätbefolkad region 1,8 1,8 0,1 2,2 2,0 0,2 Kommuner i glesbefolkad region 1,6 1,4 0,2 2,3 2,1 0,1 Sökande till folkhögskolan 7

8 Några kommentarer Uppgifter kring med funktionsnedsättning och invandrade registreras i statistiken. Så är inte fallet med arbetslösa som är mer att betrakta som en uppskattning.. Tio skolor uppger att uppdragsutbildningen för arbetslösa ungdomar fungerar som rekrytering till den Allmänna kursen. För andra året i rad har vi på vår allmänna kurs ett studerande som fortsätter sina studier efter studiemotiverande folkhögskolekurs på skolan. Två skolor noterar att efterfrågan på internatboende ökat i takt med ökande söktryck. Fyra skolor nämner ökat till distanskurserna. Två skolor beskriver att begränsningar i studiestödssystemet utestänger som sökt till särskilda kurser med estetisk inriktning. Vi har som sökt till konstskolan som tvingats tacka nej till en då de inte får bidrag eller lån för att läsa ytterligare år på denna nivå. Av flera skolor beskrivs nya inriktningar i kurserna och nya samarbetspartners vara skäl till ökat ansökningar. Killarna dominerar stort som till allmän kurs. Hårt på internatet, mer än vanligt. 8 Sökande till folkhögskolan höstterminen 2012

9 Folkbildningsrådet Box , Stockholm Tel: , fax: Sökande till folkhögskolan 9

10 Folkhögskola Sökande och en deltagar Ht 2011 Söktryck ht 2012 Länskod/Skola Allmän kurs Särskild kurs Långa kurser r r r , ,61 0, ,47 0,99 Alma folkhögskola 50 1,24 0, ,01 0, ,75 0,98 Birkagårdens folkhögskola 108 2, , ,46 1 Bosöns idrottsfolkhögskola 68 1, ,62 0, ,14 0,99 Botkyrka folkhögskola 81 2,38 0, ,83 0, ,18 0,92 Hagabergs folkhögskola 82 1,56 0, ,58 0, ,58 0,88 Jakobsbergs folkhögskola 116 2,41 0, ,09 0, ,21 0,89 Kaggeholms folkhögskola 40 1,68 0, ,32 0, ,22 0,91 Kista folkhögskola 73 2,84 1, ,35 0, ,17 0,92 Lidingö folkhögskola 60 2, ,93 1, ,03 1,08 Lillsved Gymnastik o idrottsfolkhögskola 48 1,6 0, ,76 1, ,44 1,04 Långholmens folkhögskola 120 1,39 0, ,35 0, ,38 0,88 MKFC - Stockholms folkhögskola 80 5,43 1, ,55 1, ,8 1,76 Runö folkhögskola 120 2,35 0, ,7 0, ,45 0,94 Röda korsets folkhögskola 90 2,41 0, ,07 0, ,63 0,93 S:ta Birgittas folkhögskola 105 0,76 0, ,76 0,96 Sigtuna folkhögskola 40 2,35 1, ,86 0, ,96 0,96 Skarpnäcks folkhögskola 80 2,25 0, ,42 1, ,3 0,94 Skeppsholmens folkhögskola 48 2,5 1, ,22 0, ,35 1,02 Stadsmissionens folkhögskola 135 2,42 1,1 27 5,78 0, ,98 1,06 Sundbybergs folkhögskola 148 2,61 0,9 64 3,5 0, ,88 0,92 Södertörns folkhögskola 22 1, ,92 0, ,86 0,86 Södra Stockholms folkhögskola 45 3, ,82 1, ,49 1,02 Tollare folkhögskola 65 2,68 0, , ,53 1 Vårdinge by Folkhögskola 47 2, ,71 1, ,7 1,05 Väddö folkhögskola 19 1, ,25 1, ,27 1,1 Ågesta Folkhögskola 49 2,55 0, ,1 1, ,22 1, ,29 0, ,2 1, ,14 0,99 Nordens folkhögskola Biskops-Arnö 37 1,27 0, ,34 1, ,62 1,03 Wiks folkhögskola 80 1,3 0, , ,67 0, ,81 1, ,46 1, ,58 1,12 Eskilstuna folkhögskola 80 1,89 1, ,46 1, ,61 1,09 Nyköpings folkhögskola Scouternas folkhögskola 60 3,08 0, ,5 0, ,98 0,76 Stensunds folkhögskola 66 2,62 0, ,56 0, ,02 0,93 Åsa folkhögskola 59 1,75 0, ,61 0, ,99 0, ,72 1, ,62 0, ,16 0,97 Bona folkhögskola 68 1,78 0, , ,61 0,99 Liljeholmens folkhögskola 60 2,1 1, ,03 0, ,04 0,94 Lunnevads folkhögskola 60 1,7 0, ,9 0, ,19 0,97 Marieborgs folkhögskola 222 1,78 0, , ,91 0,99 Mo Gård folkhögskola 123 1, ,05 1 Vadstena folkhögskola 40 2,2 1, ,58 0, ,46 0,9 Valla folkhögskola 105 1,95 1, ,83 0, ,89 0, ,98 1, ,08 0, ,05 0,97 Braheskolan-Visingsö folkhögskola 73 1, ,9 1, ,79 1,01 June folkhögskola (tidigare Viebäck) , ,25 0, ,2 0,92 Mariannelunds folkhögskola 64 2,36 0, ,21 0, ,6 0,91 Mullsjö folkhögskola 80 1,55 1, ,35 0, ,43 0,93 Sommenbygdens folkhögskola 64 1, ,67 0, ,22 0,97 Södra Vätterbygdens folkhögskola 93 1,78 1, ,1 1, ,07 Bilaga: Söktryck skola 1/4 Långa kurser ht 2012

11 Söktryck ht 2012 Länskod/Skola r Allmän kurs Särskild kurs Långa kurser r r Sörängens folkhögskola 71 2,32 0, ,7 0, ,09 0,96 Värnamo folkhögskola 70 2, ,76 0, ,91 0,95 Ädelfors folkhögskola 90 2,96 1, ,24 0, , ,91 1, ,16 0, ,08 0,96 Grimslövs folkhögskola 53 2,26 1, ,99 0, ,75 1 Markaryds folkhögskola 46 1, , ,27 1 S:t Sigfrids folkhögskola 72 1,83 1, ,26 0, ,45 0, ,03 0, ,91 0, ,95 0,94 Gamleby folkhögskola 60 2,18 0, ,9 0, ,99 0,94 Högalids folkhögskola 80 1, ,53 0, ,64 0,93 Oskarshamns folkhögskola 45 1,71 0, ,84 0, ,81 0,95 Vimmerby folkhögskola 85 1, ,56 0, ,67 0,94 Ölands folkhögskola 48 2,96 0, ,45 0, ,56 0, ,6 0, , ,71 1 Gotlands folkhögskola 65 1,6 0, , , ,26 0, ,48 0, ,39 0,89 Blekinge folkhögskola 59 1,44 0,9 72 1,6 0, ,53 0,89 Jämshögs folkhögskola 55 1,29 0, ,47 0, ,41 0,92 Litorina folkhögskola 70 0,87 0, ,96 0, ,92 0,82 Valjevikens folkhögskola , , ,75 1, ,41 0, ,57 0,98 Albins folkhögskola 60 1,35 0, , ,24 0,91 Eslövs folkhögskola 147 1,3 1, ,99 0, ,23 1,02 Folkhögskolan Hvilan 135 1,96 1, , ,04 1,04 Fridhems folkhögskola 115 2, , ,69 1 Furuboda folkhögskola ,4 0, ,4 0,98 Glimåkra folkhögskola 85 1,4 0, ,89 0, ,67 0,89 Glokala Folkhögskolan 8 8, ,71 0, ,03 0,92 Hyllie Park folkhögskola 64 2,45 1, ,33 0, ,1 0,98 Kvarnby folkhögskola 60 1,7 0, ,16 1, ,36 0,94 Malmö folkhögskola 100 2,4 0, ,38 0, ,39 0,96 Munka folkhögskola 110 1,42 1, ,77 1, ,1 1,05 S:ta Maria folkhögskola 100 1,05 1, ,05 1,07 Skurups folkhögskola 40 2,28 1, ,7 0, ,05 1,03 Sundsgårdens folkhögskola 161 1,69 0, ,83 0, ,16 0,99 Önnestads folkhögskola 130 1, ,85 0, ,72 0,88 Österlens folkhögskola 75 1,43 0, ,21 0, ,88 0,93 Östra Grevie folkhögskola 190 1,65 1, , , ,83 1, ,84 1, ,38 1,07 Katrinebergs folkhögskola 102 1,71 1, ,17 0, ,41 1,03 Löftadalens folkhögskola 49 2,1 1, ,46 1, ,33 1, ,11 0, ,17 0, ,14 0,97 Agnesbergs folkhögskola 87 1,59 1, ,59 1,03 Arbetarrörelsens folkhögskola 25 1,96 1, ,45 1,04 Axevalla folkhögskola 100 1,47 0, ,13 1, ,68 0,96 Billströmska folkhögskolan 113 2,32 1, , ,8 1,01 Dalslands folkhögskola 114 1,54 0, ,27 0, ,49 0,95 Folkhögskolan i Angered 60 2,28 1,1 42 1,83 1, ,1 1,09 Fristads folkhögskola 80 1,6 0, ,35 0, ,48 0,9 Grebbestads folkhögskola 60 1,45 0, ,6 0, ,54 0,81 Göteborgs folkhögskola 130 3, , ,48 1 Hellidens folkhögskola 45 2,98 1, ,5 0, ,9 0,9 Helsjöns folkhögskola 45 1,31 0, ,32 0, ,32 0,86 Hjo Folkhögskola 102 1,7 0, ,82 1, ,76 1,04 Bilaga: Söktryck skola 2/4 Långa kurser ht 2012

12 Söktryck ht 2012 Länskod/Skola r Allmän kurs Särskild kurs Långa kurser r r Hjälmareds folkhögskola 80 2,73 1, ,01 1, ,35 1,05 Kvinnofolkhögskolan 95 2,05 1, ,04 0, ,05 0,98 Ljungskile folkhögskola 86 2, ,65 0, ,58 0,99 Mångkulturella finska folkhögskolan 120 1,95 1, ,95 1,11 Nordiska folkhögskolan 68 2,63 1, ,45 0, ,51 0,99 Vara folkhögskola 50 1,94 0, ,02 0, ,45 0,96 Wendelsbergs folkhögskola , ,63 1, ,33 0,99 Viskadalens folkhögskola 72 2,17 0, ,78 0, ,46 0, ,14 1, ,5 0, ,38 1,01 Geijerskolan 40 1,88 0, ,48 0, ,35 0,87 Ingesunds folkhögskola 50 1,86 1, ,63 1, ,08 1,09 Klarälvdalens folkhögskola 48 2,31 1, ,81 0, ,03 1,25 Kristinehamns folkhögskola KPS 90 1,99 1, ,46 0, ,23 1 Kyrkeruds folkhögskola 15 1,47 1, ,23 0, ,26 0,89 Molkoms folkhögskola 78 2,65 1, ,22 1, ,97 1, ,84 0, , ,06 1 Fellingsbro folkhögskola 100 1,98 0, ,95 0, ,96 0,98 Hällefors folkhögskola 42 1, , ,77 1 Karlskoga folkhögskola 105 1,87 0, ,61 1, ,7 1 Kävesta folkhögskola 75 2,12 1, ,92 0, ,5 1 Örebro folkhögskola 45 1,31 0, ,93 1, ,7 1, ,38 1, , ,3 1,06 Bergslagens folkhögskola 49 2,63 0, ,88 1, ,76 1 Hästsportens folkhögskola 20 2,55 1, ,83 0, ,94 1,04 Tärna folkhögskola 60 1,93 1, ,28 0, ,11 1,03 Västerås folkhögskola 72 2,54 1,22 8 2, ,53 1, ,65 0, ,89 0, ,81 0,96 Brunnsviks folkhögskola 30 1, , ,57 1 Fornby folkhögskola 119 1,71 0, ,35 0, ,62 0,96 Leksands folkhögskola 30 2,17 1, ,13 0, ,14 1,03 Malungs folkhögskola 30 1,73 0, , ,91 1,01 Mora folkhögskola 62 1, ,34 0, ,36 0,93 Sjöviks folkhögskola 88 1,65 0, , ,42 0,93 Västanviks folkhögskola 20 1,4 0,9 60 1,13 0, ,2 0, ,78 1, ,24 0, ,08 1 Bollnäs folkhögskola 70 1,46 1, ,63 0, ,29 1,04 Forsa folkhögskola 80 2, ,01 1, ,64 1,02 Färnebo folkhögskola 25 1,04 0,7 97 1,34 0, ,28 0,78 PRO:s folkhögskola 30 1,73 1, ,73 1,5 Västerbergs folkhögskola 60 1,88 0, ,95 0, ,94 0, ,92 0, ,33 0, ,18 0,94 Hola folkhögskola 44 2,39 1, ,34 0, ,35 0,88 Härnösands folkhögskola 94 1,76 0, ,29 0, ,09 0,83 Mellansels folkhögskola 24 1, ,58 0, ,9 0,97 Ålsta folkhögskola 85 2,48 1, ,82 1, ,64 1,24 Örnsköldsviks folkhögskola 50 0,98 0, , ,99 0, ,47 0, ,46 1, ,06 1,07 Birka folkhögskola 120 1,68 1, ,11 1, ,37 1,12 Bäckedals folkhögskola 22 1,55 1, ,23 1, ,13 1,14 Hållands folkhögskola 74 1,09 0, ,93 1, ,53 0, , ,84 0, ,68 0,96 Dalkarlså folkhögskola 44 1, ,03 0, ,93 0,87 Edelviks folkhögskola 30 1,17 0, ,13 0, ,14 0,85 Medlefors folkhögskola 72 1,53 1, ,57 0, ,98 1,02 Bilaga: Söktryck skola 3/4 Långa kurser ht 2012

13 Söktryck ht 2012 Länskod/Skola r Allmän kurs Särskild kurs Långa kurser r r Solviks folkhögskola 63 1,35 0, ,65 0, ,56 0,97 Storumans folkhögskola 70 1,06 0, ,22 0, ,13 0,84 Strömbäcks folkhögskola 70 1,49 1, ,57 0, ,12 0,94 Vindelns folkhögskola 80 1,68 1, ,7 1, ,69 1, ,28 0, ,06 0, ,82 0,91 Framnäs folkhögskola 73 1,4 0, ,34 0, ,97 0,91 Kalix folkhögskola 33 1,21 1, ,61 1, ,32 1,16 Malmfältens folkhögskola 45 1,29 0, ,44 0, ,39 0,95 Sunderby folkhögskola 70 1,2 0, ,92 0, ,68 0,97 Sverigefinska folkhögskolan 50 1,24 0, ,62 0, ,34 0,75 Tornedalens folkhögskola 60 1, ,38 0, ,44 0,99 Älvsby folkhögskola 30 0,87 0, ,91 0, ,89 0,59 RIKET , ,39 0, ,2 0,98 Bilaga: Söktryck skola 4/4 Långa kurser ht 2012

Folkhögskolor och antal platser

Folkhögskolor och antal platser Utlandsstudier Folkhögskolor och antal platser Offentliga utbildningar Studiefinansiering Län Folkhögskola Antal platser Stockholm Alma folkhögskola 161 Birkagårdens folkhögskola 0 Bosöns idrottsfolkhögskola

Läs mer

Frågeställning Ja I viss mån Bättre förutsättningar för fortsatta studier 13 3 0 Bättre förutsättningar på arbetsmarknaden 9 6 1 Ökat självförtroende 12 3 1 Större intresse för samhällsfrågor 4 8 4 Mer

Läs mer

Allmän kurs inkl extraplatser ,8 Särskilda kurser ,3 Långa kurser ,1

Allmän kurs inkl extraplatser ,8 Särskilda kurser ,3 Långa kurser ,1 Antal sökande personer Planerat för antal deltagare Antal deltagare 15e kursdag Sökande per planerad plats Allmän kurs inkl extraplatser 21 276 11 817 11 356 1,8 Särskilda kurser 35 627 15 392 14 101 2,3

Läs mer

Folkhögskola Planerade platser, sökande och studerande efter 15e kursdagen Ht 2010

Folkhögskola Planerade platser, sökande och studerande efter 15e kursdagen Ht 2010 FBR/TÖ 2010-10-08 Folkhögskola Planerade er, och studerande efter en Ht 2010 01 Alma folkhögskola 50 150 49 80 213 73 Birkagårdens folkhögskola 105 225 110 250 885 256 Bosöns idrottsfolkhögskola 74 90

Läs mer

Söktryck vid folkhögskola ht 2005

Söktryck vid folkhögskola ht 2005 Söktryck vid folkhögskola ht 2005 Stockholms län 3901 1018 1469 4033 1352 1313 552 462 456 0117005 Runö folkhögskola 231 110 111 78 66 46 0 0 0 0120002 Lillsved Gymnastik o idrottsfol 38 20 20 196 72 71

Läs mer

1. Har skolan eget bibliotek? 5. Erbjuder er skola distansutbildningar?

1. Har skolan eget bibliotek? 5. Erbjuder er skola distansutbildningar? 1 Folkhögskolornas bibliotek 2006 omfattning, ansvar, ev samarbete med DU på skolorna. En sammanställning av en enkät utförd av projektet Verktyg & Vision läsåret 2005/2006 1. Har skolan eget bibliotek?

Läs mer

Studieomdömen. i folkhögskolan 2010/11

Studieomdömen. i folkhögskolan 2010/11 Studieomdömen i folkhögskolan 2010/11 Folkbildningsrådet genomförde under våren 2011 en uppföljning av folkhögskolornas utdelade studieomdömen under läsår 2010/11. Av 150 skolor utfärdade 147 studieomdömen.(mo

Läs mer

Studieomdömen. i folkhögskolan 2009/10

Studieomdömen. i folkhögskolan 2009/10 Studieomdömen i folkhögskolan 2009/10 Folkbildningsrådet genomförde under juni 2010 en uppföljning av folkhögskolornas utdelade studieomdömen under läsår 2009/10. Av 150 skolor utfärdade 146 studieomdömen.

Läs mer

Lärartjänster i folkhögskolan. kalenderår 2010

Lärartjänster i folkhögskolan. kalenderår 2010 Lärartjänster i folkhögskolan kalenderår 2010 Innehåll Lärartjänster 2010 3 Helårstjänster i svensk folkhögskola 3 Två helårstjänster per tusen deltagarveckor för samtliga kurstyper 4 8,4 helårstjänster

Läs mer

Studieomdömen. i folkhögskolan 2013/14

Studieomdömen. i folkhögskolan 2013/14 Studieomdömen i folkhögskolan 2013/14 Bakgrund och syfte Studieomdöme är folkhögskolornas egen form för bedömning av den studerandes förmåga till vidare studier. Studieomdömet bygger på en helhetsbedömning

Läs mer

Nära lärare i helårstjänster räknat i svensk folkhögskola verksamhetsår 2006

Nära lärare i helårstjänster räknat i svensk folkhögskola verksamhetsår 2006 Nära 2 300 lärare i helårstjänster räknat i svensk folkhögskola verksamhetsår 2006 148 folkhögskolor rapporterar lärare motsvarande 1 953 helårstjänster i verksamhet inom det allmänna statsbidraget. I

Läs mer

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2010

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2010 Söktryck i folkhögskolan Höstterminen 2010 Innehåll Sökande höstterminen 2010 3 Allmän kurs 3 Särskilda kurser 3 Exempel på inriktningar som ökat/minskat 3 Deltagargrupper 4 Verksamhet med deltagare med

Läs mer

Studiemotiverande folkhögskolekurs 2014

Studiemotiverande folkhögskolekurs 2014 Studiemotiverande folkhögskolekurs 2014 www.folkbildningsradet.se Sammanfattning Studiemotiverande folkhögskolekurs är en arbetsmarknadspolitisk insats som genomförs av folkhögskolorna i nära samverkan

Läs mer

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2006

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2006 Söktryck i folkhögskolan Höstterminen 2006 2 Enkätundersökning höstterminen 2006 Innehåll Sökande höstterminen 2006 4 4 Särskild kurs 4 Verksamhet med funktionshindrade, invandrare och arbetslösa 5 Målgruppsverksamhet

Läs mer

SVERIGES ALLA FOLKHÖGSKOLOR

SVERIGES ALLA FOLKHÖGSKOLOR SVERIGES ALLA FOLKHÖGSKOLOR i s v t ä a r l l p d en n E Ska du också hit? Människor som ville skapa en plats i världen för kunskap och delaktighet startade folkhögskolan för 150 år sedan. Folkbildningen

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens författningssamling

Centrala studiestödsnämndens författningssamling Centrala studiestödsnämndens författningssamling ISSN 0347-3066 Föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel; beslutade

Läs mer

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2008

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2008 Söktryck i folkhögskolan Höstterminen 2008 Innehåll Sökande höstterminen 2008 3 Allmän kurs 3 Särskild kurs 3 Verksamhet med funktionshindrade, invandrare och arbetslösa 4 Målgruppsverksamhet 4 Kommentarer

Läs mer

Folkhögskolan vår- och höstterminen 2013

Folkhögskolan vår- och höstterminen 2013 UF 22 SM 1401 Folkhögskolan v- och höstterminen 2013 Folk high school spring and autumn term 2013 I korta drag Verksamhet 2013 et kursdeltagare uppgick under vterminen till 86 300 och under höstterminen

Läs mer

SVERIGES FOLKHÖGSKOLOR. En plats i världen

SVERIGES FOLKHÖGSKOLOR. En plats i världen SVERIGES FOLKHÖGSKOLOR En plats i världen En plats med öppna ansikten Ansikten kan vara som dörrar, mer eller mindre låsta. Folkhögskolan har en atmosfär som gör att du ser många öppna ansikten omkring

Läs mer

Studiemotiverande folkhögskolekurs

Studiemotiverande folkhögskolekurs Studiemotiverande folkhögskolekurs 2011 Sammanfattning Folkhögskolesatsningen är en arbetsmarknadsutbildning som syftar till att motivera arbetssökande ungdomar att gå vidare till fortsatta studier. Målet

Läs mer

Fakta om folkbildning

Fakta om folkbildning Fakta om folkbildning 2012 Folkbildning i siffror Tio olika studieförbund som över hela landet arrangerar: cirka 280 400 studiecirklar med totalt nära 2 miljoner deltagare, varav cirka 683 000 unika personer

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Folkhögskolan vår- och höstterminen 2015

Folkhögskolan vår- och höstterminen 2015 UF 22 SM 1501 Folkhögskolan v- och höstterminen 2015 Folk high school spring and autumn term 2015 I korta drag Folkhögskolornas verksamhet 2015 Under 2015 hade folkhögskolan 165 000 kursdeltagare. Antalet

Läs mer

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2011

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2011 Söktryck i folkhögskolan Höstterminen 2011 Innehåll Sammanfattning 3 Uppdraget 3 Undersökningsmetod 3 Sammanfattning 3 Sökande deltagar 3 Allmän kurs 3 Särskilda kurser 3 Utveckling de fyra senaste åren

Läs mer

Rapport_PDF1 03-04-01 17.12 Sida 63. Utbildningar inom upplevelseindustrin

Rapport_PDF1 03-04-01 17.12 Sida 63. Utbildningar inom upplevelseindustrin Rapport_PDF -4-7. Sida 6 Utbildningar inom upplevelseindustrin Rapport_PDF -4-7. Sida 64 Innehållsförteckning Utbildningar inom upplevelseindustrin Inledning 68. Syfte 68. Metod 68. Definition av upplevelseindustrin

Läs mer

Utbildningar inom upplevelseindustrin

Utbildningar inom upplevelseindustrin Utbildningar inom upplevelseindustrin Innehållsförteckning Utbildningar inom upplevelseindustrin Inledning 68. Syfte 68. Metod 68. Definition av upplevelseindustrin 68.4 Avgränsningar och felkällor 69.5

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Förberedande folkhögskolekurs inom jobbgarantin för ungdomar. Rapport, november 2010

Förberedande folkhögskolekurs inom jobbgarantin för ungdomar. Rapport, november 2010 Förberedande folkhögskolekurs inom jobbgarantin för ungdomar Rapport, november 2010 Innehåll Inledning 4 Bakgrund 4 Rapportens innehåll 4 Syfte och mål 5 Förberedande Folkhögskolekurs 5 Målgrupp 5 Kursens

Läs mer

Tio olika studieförbund som över hela -Cirka 275000 studiecirklar med totalt

Tio olika studieförbund som över hela -Cirka 275000 studiecirklar med totalt Fakta om folkbildning 2015 Tio olika studieförbund som över hela landet - arrangerar: -Cirka 275000 studiecirklar med totalt nära 1,7 miljoner deltagare, varav -637998 unika personer -Cirka 368400 kulturprogram

Läs mer

Fakta om folkbildning

Fakta om folkbildning Fakta om folkbildning 2013 Folkbildning i siffror Tio olika studieförbund som över hela landet arrangerar: cirka 276 000 studiecirklar med totalt nära 2 miljoner deltagare, varav cirka 664 000 unika personer

Läs mer

2013 Stockholm 2014-02-14

2013 Stockholm 2014-02-14 Studiemotiverande folkhögskolekurs 2013 Stockholm 2014-02-14 Studiemotiverande folkhögskolekurs 1 Sammanfattning Studiemotiverande folkhögskolekurs är en arbetsmarknadspolitisk insats som genomförs av

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Studiemotiverande folkhögskolekurs

Studiemotiverande folkhögskolekurs Studiemotiverande folkhögskolekurs 2012 2 Studiemotiverande folkhögskolekurs Sammanfattning Studiemotiverande folkhögskolekurs är en arbetsmarknadspolitisk insats som genomförs av folkhögskolorna i nära

Läs mer

Fakta om folkbildning

Fakta om folkbildning Fakta om folkbildning 2014 Folkbildning i siffror Tio olika studieförbund som över hela landet arrangerar: cirka 271 000 studiecirklar med totalt nära 1,7 miljoner deltagare, varav 648 706 unika personer

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Folkhögskolan vår- och höstterminen 2000 <UF0510>

Folkhögskolan vår- och höstterminen 2000 <UF0510> STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(54) Folkhögskolan vår- och höstterminen 2000 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Fakta om folkbildning

Fakta om folkbildning Fakta om folkbildning 2007 Folkbildning i siffror Åtta olika studieförbund som över hela landet arrangerar: Cirka 300 000 studiecirklar med totalt nära två och en halv miljon deltagare, Cirka 250 000 kulturprogram

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDETS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR Förvaltningsberättelse

FOLKBILDNINGSRÅDETS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR Förvaltningsberättelse FOLKBILDNINGSRÅDETS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2002 Information om verksamheten Folkbildningsrådets syfte och ändamål Folkbildningsrådet är en ideell förening bildad 1991 av Folkbildningsförbundet, Landstingsförbundet

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Fakta om folkbildning

Fakta om folkbildning Fakta om folkbildning 2009 Folkbildning i siffror Nio olika studieförbund som över hela landet arrangerar: cirka 275 000 studiecirklar med totalt nära två miljoner deltagare, varav cirka 750 000 unika

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen

Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen Dalarna är ett av de län i Sverige där det startades flest enskilda firmor under 2014 sett till antalet invånare. Störst antal nya enskilda firmor

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

FAKTA OM FOLK BILDNING f b r Folkbildningsrådet

FAKTA OM FOLK BILDNING f b r Folkbildningsrådet FAKTA OM FOLK BILDNING 2004 f b r Folkbildningsrådet INNEHÅLL Folkbildning 4 Aktuellt 5 Kort historik 6 Samhällsstödet till folkbildningen 7 Folkbildningsförordningen 7 Fördelningen av statsanslaget 2004

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 Färre lediga platser Under september anmäldes närmare 950 lediga platser till Arbetsförmedlingen i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

EN PLATS I VÄRLDEN SVERIGES FOLKHÖGSKOLOR

EN PLATS I VÄRLDEN SVERIGES FOLKHÖGSKOLOR EN PLATS I VÄRLDEN SVERIGES FOLKHÖGSKOLOR 2017 1 Stig in i en värld av möjligheter Till en folkhögskola kommer du för att göra comeback, testa en dröm eller yrkesutbilda dig. Folkhögskolan ger dig behörighet,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Rapport Undersökning om postgången

Rapport Undersökning om postgången Rapport Undersökning om postgången 2017-12-01 Om undersökningen Syfte Metod Undersökningen syftade till att undersöka postgången i Sverige. Steg 1) Rekrytering av 1 500 mottagare i Demoskops riksrepresentativa

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 Omsättningen till arbete minskar men är på samma nivå som i januari Under februari påbörjade drygt 1 394 av alla

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-06-17 Annelie Almérus Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Maj 2014 18 778 (8,9 %) 8 511 kvinnor (8,6 %) 10 267 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2012 Mattias Andersson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2012 9 526 (8,4 %) 4 326 kvinnor (8,0 %) 5 200 män (8,7

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 Fler lediga platser jämfört med samma månad 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i februari högre än under samma

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2015 Fått arbete I januari fick 1 298 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 792 av

Läs mer

KURSER 2014-2015 ALLA SVERIGES 150 FOLKHÖGSKOLOR I SAMMA KATALOG

KURSER 2014-2015 ALLA SVERIGES 150 FOLKHÖGSKOLOR I SAMMA KATALOG KURSER 2014-2015 ALLA SVERIGES 150 FOLKHÖGSKOLOR I SAMMA KATALOG Innehåll Ämnesområden Vad är folkhögskola? sid 2 Estetiska kurser sid 16 Vad kan jag läsa? sid 3 Hälsa Miljö Natur sid 22 Vi går på folkhögskola

Läs mer

Folkhögskolan vår- och höstterminen 1997 <UF0510>

Folkhögskolan vår- och höstterminen 1997 <UF0510> STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(54) Folkhögskolan vår- och höstterminen 1997 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 Fått arbete I mars fick 1 455 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I mars för ett

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 Fått arbete I oktober fick 1 307 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 840 av

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012 2012-04-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012 Färre lediga platser Under mars anmäldes närmare 1 600 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 Fått arbete I november fick 1 112 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 685

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 Arbetslösheten ökar sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har ökat i stort sett

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer