Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2006"

Transkript

1 Söktryck i folkhögskolan Höstterminen 2006

2 2 Enkätundersökning höstterminen 2006

3 Innehåll Sökande höstterminen Särskild kurs 4 Verksamhet med funktionshindrade, invandrare och arbetslösa 5 Målgruppsverksamhet 5 Övriga kommentarer 6 Ett urval av övriga kommentarer 6 Bilaga 1 Vad har ökat/minskat i fråga om kursinriktningar? 8 Bilaga 2 Sökande till planerad plats fördelat på län 9 Söktryck i folkhögskolan 3

4 Sökande höstterminen 2006 Nära två per plats I inledningen av 2007 genomfördes en inventering av folkhögskolornas söktryck hösten Hur många söker till folkhögskolans olika linjer och hur många kan beredas plats? Totalt svarade 134 skolor av 148 (91% mot 86 % 2005). Till den Allmänna linjen med ett dominerande inslag av kärnämnen finns 1,7 sökande per planerad plats. Söktryck till allmän linje Antal sökande personer Planerat antal deltagare Antal deltagare 15e kursdag N Giltiga Saknade Sum Till de särskilda kurserna söker 2,3 personer per tillgänglig plats. Söktryck till särskild kurs Antal sökande personer Planerat antal deltagare Antal deltagare 15e kursdag N Giltiga Saknade Sum Förändring sedan fjolåret 2005 var första året en uppföljning av sökande till folkhögskolan i jämförelse med tillgängliga platser genomfördes. I 2006 års uppföljning är svarsfrekvensen något högre och söktrycket till långa kurser är något lägre för folkhögskolorna sammantaget. Sökande per planerad plats ,7 2,0 2,3 2,9 Särskild kurs Drygt två per plats De särskilda kurserna med större inslag av ämnesprofilering är än mer attraktiva. 4 Enkätundersökning höstterminen 2006

5 Målgruppsverksamhet Verksamhet med funktionshindrade, invandrare och arbetslösa De deltagargrupper som folkhögskolan i folkbildningsförordningen särskilt förväntas prioritera är funktionshindrade, invandrare och arbetslösa. För att tillgängliggöra utbildningen även för dessa grupper gör folkhögskolan riktade insatser. Deltagare med funktionshinder, inklusive dyslexi, utgjorde 19 procent av samtliga deltagare på de långa kurserna Invandrare med brister i svenska språket utgjorde 11 procent. Funktionshindrade och invandrare med brister i svenska språket utgjorde 30 procent av deltagarna. I de korta kurserna utgjorde andelen funktionshindrade 8 procent av deltagarna. Var tredje skola anger i undersökningen att de upplever att sökande ur invandrargruppen ökat. Fler skolor anser att sökande med funktionshinder ökat än minskat. Övervägande delen anger att situationen över lag är oförändrad jämfört med föregående år. Sökande personer tillhöriga målgrupperna har: 2006 invandrare funktionshindrade arbetslösa Frekvens Procent Frekvens Procent Frekvens Procent [Inget svar] 4 3,0 5 3,7 9 6,7 ökat 37 27, , ,2 minskat 6 4,5 12 9, ,4 oförändrat 87 64, , ,7 Total , , ,0 Begreppet målgrupper Folbildningsförordningen ändrades med tillägg 2006:1499 till att 2007 fortfarande nämna verksamhet med funktionshindrade och invandrare med brister i svenska språket som viktiga. Därutöver specificerades sju områden som prioriterade. Verksamheter inom följande områden utgör i särskilt hög grad motiv för statens stöd: 1. den gemensamma värdegrunden; alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen, 2. det mångkulturella samhällets utmaningar, 3. den demografiska utmaningen, 4. det livslånga lärandet, 5. kulturen, 6. tillgängligheten och möjligheterna för personer med funktionshinder, och 7. folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa. Söktryck i folkhögskolan 5

6 Övriga kommentarer Ett urval av övriga kommentarer De skillnader som finns i söktryck beror på den nya definitionen av. 1 Vi upplevde en plötslig, oväntad och kraftig nedgång i antal sökande på fr.a. allmän kurs. Antalet sökande räknades dvs vid tiden för vår sista ansökningsdag. Har inte räknat med dem som till sökte skolan senare under våren/sommaren. Det är säkert ett 50-tal till. Antal deltagare något färre än planerat beror på sena avhopp. Fler avhopp vid kursstart än tidigare år främst på de särskilda kurserna. Vissa har sökt flera kurser! Söktrycket på vår kurs på grundskolenivå har ökat de senaste åren, vi kan märka en liten minskning på våra profillinjer som flera av dem är högskoleförberedande. Uppdragsutbildningar från Vuxenutbildningsförvaltningen samt övriga utbildningsanordnare ej medräknade. Under 2006 har vi gjort deltv som uppdragsutbildningar. 1 är sådan lång kurs som främst är avsedd för dem som saknar grundskoleoch gymnasieutbildning kan ge behörighet till fortsatta studier motsvarande den som kan fås genom det offentliga skolväsendet. kan bedrivas på grundskole- och gymnasial nivå. I det senare fallet ska studierna kunna leda till grundläggande behörighet. En trend med minskade ansökningar på mediesidan (foto-radio-film) och ökningar på kurser med inriktning på den egna hälsan och personlig utveckling. Söktrycket som anser enbart höstterminen blir lite missvisande i vårt fall. Vi har ju två stora ansökningsperioder per år samt även extra starter i mars och oktober. T.ex. för vårterminen hade vi 910 sökande för allmänna kurser (239 antagna) samt 230 sökande Rätt många antagna lämnar återbud. Detta och att de sökande inte fördelar sig riktig så som vi skulle önska medför att vi har färre deltagare än planerat på allmän kurs, trots 1,87 sökande per plats. Har endast räknat med de kurser man söker till ej åk 2 där man fortsätter utan att söka. Med i antal sökande finns de som sökte till vår livsstilskurs. Den finns även med i planerat antal deltagare. Den startade dock inte på hösten, den startade i januari Söktrycket på den allmänna kursen är stort trots att marknadsföringsinsatsen är liten. Med en aktivare marknadsföring skulle förmodligen söktrycket bli mycket större. Den särskilda kursen Kulturentreprenörskolan var helt ny inför hösten Vi tappade några tänkta elever på allmänna kurser i augusti vilket vi tror beror på att högskolan raggade elever via annonser. 6 Enkätundersökning höstterminen 2006

7 Arbetsförmedlingen i Umeå är trögflytande och de vill helst att undervisningen sker inne i Umeå medan vi hävdar att miljön hos oss är viktig. 95 % av sökande def. invandrare. Linköpings dagfolkhögskolas deltagare är invandrare Arbetslösa ungdomar (UngdomsSAGA) ingår i redovisningen Funktionshindrade: minskning med enstaka deltagare Färre arbetslösa sökanden pga sämre ekonomiska villkor vid studier för arbetslösa Ökning av arbetslösa sökande har koppling till vår regions besvärliga läge vad gäller arbetslösheten Invandrare har ökat och det beror på att vi satsat på verksamheter i invandrartäta områden, har ökat med 24 personer. Funktionshindrade har en liten minskning, har minskat med 6 personer. Minskningen av funktionshindrade grundar sig på antal deltagare med funktionshinder, ej sökande. För sökande men ej antagna eller antagna med återbud finns inga uppgifter om funktionshinder. Färre SAGA-kurser har inneburit färre arbetslösa i kurserna. Vår verksamhets främsta målgrupp är ju 55 +, i den gruppen finner man ofta människor med olika typer av funktionshinder, men också de som ofrivilligt lämnat arbetsmarknaden för tidigt Invandrarna minskade därför ett EU-projekt upphörde våren 2006 Skolan har under de senaste åren gjort en satsning vad gäller att ta emot personer men psykiskt funktionshinder, troligtvis är det det som har spridit sig nu. Vi har också ett ökat och bättre samarbete med IV-programmen i regionen. God konjunktur Efter årsskiftet har många arbetslösa hoppat av pga förändrade rutiner från arbetsförmedlingen. Kursdeltagarna kan betraktas som arbetslösa eftersom de inte har ett arbete. Å andra sidan är de inte arbetssökande eftersom de är inställda på att först skaffa sig en utbildning för att sedan kunna söka arbete. Stort sökandetryck till nystartade folkhögskolecentrum i Bergsjön samt i Biskopsgården Graden av kursdeltagare med funktionshinder av typen dyslexi, Aspergers, ADHD är fortsatt högt och som jag ser det ett resultat av en dåligt fungerande grund- och gymnasieskola. Många av dessa dyslektiker saknar diagnos Vi ser en ökning på av unga elever med dyslexi, Aspberger, NFP, lätt utvecklingsstörning samt psykosocialt handikapp. Funktionshindrade med sociala handikapp ökar - ibland svårt att definiera om det finns annat bakom. Helt klart är att elevgruppen med inlärningssvårigheter av något slag ökat hos oss. Vi har fått fler synskadade studerande och vi har även anställt 2 lärare med synskada. Funktionshindrade i betydelsen personer med omfattande personliga problem, alltså inte funktionshindrade i traditionell mening Ökningen gäller främst de med begåvningshandikapp och bokstavskombinationer. Ekonomin under studietiden är inte bra Söktryck i folkhögskolan 7

8 Bilaga 1 Vad har ökat/minskat i fråga om kursinriktningar? Inriktning på kurser med ökad efterfrågan A1 Svenska Afrolinje ( musik ) med svenska som andraspråk Allmän linje för kurder/romer Allmän linje Grafisk form & Kommunikation Behandlingsassistentutb Bildkurs-Media, troligen beroende på ändrad Marknadsföring Danslinjen Diakon Distanskurs, form & design Dokumentärfilmkurs Franska i Aix Gestaltande fotografi Gospellinjen Hälsa och Personlig utveckling Hälsoarbetets pedagogik, distansutb. +15% Hälsocoachlinjen Hästkunskap-hk, distanskurs 50% Klassmorfarkursen som särskild kurs Konstskolan Konstvarianten Kreativt skrivande distans Kvinnors villkor i världen Livskunskapskurserna för deltagare med psykisk Ohälsa Musikalakademien Musiklinjerna Musikproduktion Musikteaterskolan Naturens medicin- projektkurs OUTLOOK Personlig assistent Svenska i teori och praktik i Fyrklövern Sömnadslinjen Inriktning på kurser med minskad efterfrågan A1 Samhälle A2 Naturen A3 Samhälle distans Arrangör-Urkult Att skriva dramatik BibelSocial, Blå Kust Bild- och formlinjen Danslinjerna Konstskolans andra år pga CSN:s ändrade studiemedel. Digitalfoto Estetisk linje Femi-Na (Naturvetenskaplig inriktning) Filmlinjen Fotografiskt hantverk-gravyr Fotolinjen FOTOSKOLAN Friskvård och Folkhälsa Friskvård och psykologi Fritidsledarlinjen För vuxna med dyslexi Hälsopedagogutb. inriktning mot vuxna -25% Högre politiska studier som blev inställd Information och kommunikation Journalistik Konst & Design Konstnärlig grundutbildning Kreativ Coach Kreativt skrivande Levande Verkstad Manus och film Media allmän kurs Musikhandledarlinjen Musiklinjen Praktik-Bolivia Radioproduktion Skriva och regissera Skrivarlinje Sång och teater Särskild kurs textil 1 o 2 Teaterlinjen Teckenspråkstolkutbildningen Trac-utbildning Trädgårdslinjen Vilt-& Naturvårdslinjen. 8 Enkätundersökning höstterminen 2006

9 Bilaga 2 Sökande till planerad plats fördelat på län Kurstyp Län Allmän Särskild Stockholms län 2,5 2,4 Uppsala län 1,2 3,6 Södermanlands län 1,7 3,0 Östergötlands län 1,4 2,3 Jönköpings län 1,4 1,9 Kronobergs län 1,9 2,6 Kalmar län 1,5 2,3 Gotlands län 1,3 1,8 Blekinge län 1,4 1,9 Skåne län 1,6 3,2 Hallands län 1,9 3,1 Västra Götalands län 1,7 2,2 Värmlands län 1,6 2,2 Örebro län 2,1 2,9 Västmanlands län 2,6 2,7 Dalarnas län 1,2 1,6 Gävleborgs län 1,5 1,5 Västernorrlands län 1,9 1,8 Jämtlands län 1,7 2,4 Västerbottens län 1,3 1,7 Norrbottens län 1,1 1,9 Söktryck i folkhögskolan 9

10 10 Enkätundersökning höstterminen 2006

11 Söktryck i folkhögskolan höstterminen 2006 Stockholms län Skolkod Skolnamn sökande sökande Alma folkhögskola , , Birkagårdens folkhögskola , , Bosöns idrottsfolkhögskola , , Botkyrka folkhögskola , Hagabergs folkhögskola , , Jakobsbergs folkhögskola , , Kaggeholms folkhögskola , , Lidingö folkhögskola , , Lillsved Gymnastik o idrottsfolk , , Långbro folkhögskola , , Långholmens folkhögskola , , MKFC - Stockholms folkhögsk , , Runö folkhögskola , , Röda korsets folkhögskola , , Skarpnäcks folkhögskola , , Skeppsholmens folkhögskola , , Stadsmissionens folkhögskola , Sundbybergs folkhögskola , , Södertörns folkhögskola , ,0 den 5 mars 2007 Sida 1 of 9

12 Tollare folkhögskola , , Vårdinge By folkhögskola , , Väddö folkhögskola , , Ågesta folkhögskola , ,7 Uppsala län Skolkod Skolnamn sökande sökande Nordens folkhögskola Biskops , , Wiks folkhögskola , ,7 Södermanlands län Skolkod Skolnamn sökande sökande Eskilstuna folkhögskola , , Kjesäters folkhögskola , , Nyköpings folkhögskola , , Stensunds folkhögskola , , Åsa folkhögskola , ,2 Östergötlands län Skolkod Skolnamn sökande sökande Liljeholmens folkhögskola , , Lunnevads folkhögskola , , Marieborgs folkhögskola , , Mo Gård folkhögskola , ,1 den 5 mars 2007 Sida 2 of 9

13 Vadstena folkhögskola , , Valla folkhögskola , ,6 Jönköpings län Skolkod Skolnamn sökande sökande Braheskolan-Visingsö folkhögs , , Mariannelunds folkhögskola , , Sommenbygdens folkhögskola , , Södra Vätterbygdens folkhögs , , Sörängens folkhögskola , , Viebäcks folkhögskola , , Ädelfors folkhögskola , ,4 Kronobergs län Skolkod Skolnamn sökande sökande Grimslövs folkhögskola , , Markaryds folkhögskola , , S:t Sigfrids folkhögskola , ,6 Kalmar län Skolkod Skolnamn sökande sökande Gamleby folkhögskola , , Högalids folkhögskola , , Oskarshamns folkhögskola , ,8 den 5 mars 2007 Sida 3 of 9

14 Vimmerby folkhögskola , , Ölands folkhögskola , ,3 Gotlands län Skolkod Skolnamn sökande sökande Gotlands folkhögskola , ,8 Blekinge län Skolkod Skolnamn sökande sökande Blekinge läns folkhögskola , , Jämshögs folkhögskola , , Litorina folkhögskola , , Valjevikens folkhögskola , ,9 Skåne län Skolkod Skolnamn sökande sökande Eslövs folkhögskola , , Folkhögskolan Hvilan , , Fridhems folkhögskola , , Furuboda folkhögskola , , Glimåkra folkhögskola , , Glokala folkhögskolan , , Hyllie Park folkhögskola , , Kvarnby folkhögskola , ,8 den 5 mars 2007 Sida 4 of 9

15 Malmö folkhögskola , , Nordvästra Skånes folkhögskol , , S:ta Maria folkhögskola , Skurups folkhögskola , , Sundsgårdens folkhögskola , , Önnestads folkhögskola , , Örenäs folkhögskola , Österlens folkhögskola , , Östra Grevie folkhögskola , ,6 Hallands län Skolkod Skolnamn sökande sökande Katrinebergs folkhögskola , , Löftadalens folkhögskola , ,6 Västra Götalands län Skolkod Skolnamn sökande sökande Arbetarrörelsens folkhögskola , , Axevalla folkhögskola , , Billströmska folkhögskolan , , Dalslands folkhögskola , , FiA folkhögskola , , Finska folkhögskolan i Gbg , Fristads folkhögskola , , Grebbestads folkhögskola , ,1 den 5 mars 2007 Sida 5 of 9

16 Göteborgs folkhögskola , , Helsjöns folkhögskola , , Hjo folkhögskola , , Hjälmareds folkhögskola , , Kvinnofolkhögskolan , , Ljungskile folkhögskola , , Nordiska folkhögskolan , , Vara folkhögskola , , Wendelsbergs folkhögskola , , Viskadalens folkhögskola , ,5 Värmlands län Skolkod Skolnamn sökande sökande Geijerskolan , , Klarälvdalens folkhögskola , , Kristinehamns folkhögskola KP , , Kyrkeruds folkhögskola , , Molkoms folkhögskola , ,5 Örebro län Skolkod Skolnamn sökande sökande Hällefors folkhögskola , , Karlskoga folkhögskola , , Kävesta folkhögskola , , Örebro folkhögskola , ,0 den 5 mars 2007 Sida 6 of 9

17 Västmanlands län Skolkod Skolnamn sökande sökande Hästsportens folkhögskola , , Skinnskattebergs folkhögskola , , Tärna folkhögskola , Västerås folkhögskola , ,1 Dalarnas län Skolkod Skolnamn sökande sökande Brunnsviks folkhögskola , , Fornby folkhögskola , , Leksands folkhögskola , , Mora folkhögskola , , Sjöviks folkhögskola , , Västanviks folkhögskola , ,3 Gävleborgs län Skolkod Skolnamn sökande sökande Bollnäs folkhögskola , , Forsa folkhögskola , , PRO:s folkhögskola , Västerbergs folkhögskola , ,9 den 5 mars 2007 Sida 7 of 9

18 Västernorrlands län Skolkod Skolnamn sökande sökande Hola folkhögskola , , Härnösands folkhögskola , , Mellansels folkhögskola , , Ålsta folkhögskola , ,4 Jämtlands län Skolkod Skolnamn sökande sökande Birka folkhögskola , , Bäckedals folkhögskola , , Hållands folkhögskola , ,7 Västerbottens län Skolkod Skolnamn sökande sökande Dalkarlså folkhögskola , , Medlefors folkhögskola , , Solviks folkhögskola , , Storumans folkhögskola , , Strömbäcks folkhögskola , , Vindelns folkhögskola , ,6 den 5 mars 2007 Sida 8 of 9

19 Norrbottens län Skolkod Skolnamn sökande sökande Framnäs folkhögskola , , Kalix folkhögskola , , Sunderby folkhögskola , , Sverigefinska folkhögskolan , , Älvsby folkhögskola , ,4 den 5 mars 2007 Sida 9 of 9

Folkhögskolor och antal platser

Folkhögskolor och antal platser Utlandsstudier Folkhögskolor och antal platser Offentliga utbildningar Studiefinansiering Län Folkhögskola Antal platser Stockholm Alma folkhögskola 161 Birkagårdens folkhögskola 0 Bosöns idrottsfolkhögskola

Läs mer

Söktryck vid folkhögskola ht 2005

Söktryck vid folkhögskola ht 2005 Söktryck vid folkhögskola ht 2005 Stockholms län 3901 1018 1469 4033 1352 1313 552 462 456 0117005 Runö folkhögskola 231 110 111 78 66 46 0 0 0 0120002 Lillsved Gymnastik o idrottsfol 38 20 20 196 72 71

Läs mer

Frågeställning Ja I viss mån Bättre förutsättningar för fortsatta studier 13 3 0 Bättre förutsättningar på arbetsmarknaden 9 6 1 Ökat självförtroende 12 3 1 Större intresse för samhällsfrågor 4 8 4 Mer

Läs mer

Folkhögskola Planerade platser, sökande och studerande efter 15e kursdagen Ht 2010

Folkhögskola Planerade platser, sökande och studerande efter 15e kursdagen Ht 2010 FBR/TÖ 2010-10-08 Folkhögskola Planerade er, och studerande efter en Ht 2010 01 Alma folkhögskola 50 150 49 80 213 73 Birkagårdens folkhögskola 105 225 110 250 885 256 Bosöns idrottsfolkhögskola 74 90

Läs mer

Allmän kurs inkl extraplatser ,8 Särskilda kurser ,3 Långa kurser ,1

Allmän kurs inkl extraplatser ,8 Särskilda kurser ,3 Långa kurser ,1 Antal sökande personer Planerat för antal deltagare Antal deltagare 15e kursdag Sökande per planerad plats Allmän kurs inkl extraplatser 21 276 11 817 11 356 1,8 Särskilda kurser 35 627 15 392 14 101 2,3

Läs mer

1. Har skolan eget bibliotek? 5. Erbjuder er skola distansutbildningar?

1. Har skolan eget bibliotek? 5. Erbjuder er skola distansutbildningar? 1 Folkhögskolornas bibliotek 2006 omfattning, ansvar, ev samarbete med DU på skolorna. En sammanställning av en enkät utförd av projektet Verktyg & Vision läsåret 2005/2006 1. Har skolan eget bibliotek?

Läs mer

Lärartjänster i folkhögskolan. kalenderår 2010

Lärartjänster i folkhögskolan. kalenderår 2010 Lärartjänster i folkhögskolan kalenderår 2010 Innehåll Lärartjänster 2010 3 Helårstjänster i svensk folkhögskola 3 Två helårstjänster per tusen deltagarveckor för samtliga kurstyper 4 8,4 helårstjänster

Läs mer

Studieomdömen. i folkhögskolan 2009/10

Studieomdömen. i folkhögskolan 2009/10 Studieomdömen i folkhögskolan 2009/10 Folkbildningsrådet genomförde under juni 2010 en uppföljning av folkhögskolornas utdelade studieomdömen under läsår 2009/10. Av 150 skolor utfärdade 146 studieomdömen.

Läs mer

Studieomdömen. i folkhögskolan 2010/11

Studieomdömen. i folkhögskolan 2010/11 Studieomdömen i folkhögskolan 2010/11 Folkbildningsrådet genomförde under våren 2011 en uppföljning av folkhögskolornas utdelade studieomdömen under läsår 2010/11. Av 150 skolor utfärdade 147 studieomdömen.(mo

Läs mer

Nära lärare i helårstjänster räknat i svensk folkhögskola verksamhetsår 2006

Nära lärare i helårstjänster räknat i svensk folkhögskola verksamhetsår 2006 Nära 2 300 lärare i helårstjänster räknat i svensk folkhögskola verksamhetsår 2006 148 folkhögskolor rapporterar lärare motsvarande 1 953 helårstjänster i verksamhet inom det allmänna statsbidraget. I

Läs mer

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2012

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2012 Söktryck i folkhögskolan Höstterminen 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Två till varje folkhögskole 3 Sökande deltagar 3 Uppdraget 3 Undersökningsmetod 3 Utveckling de fyra senaste åren 4 Skolornas spridning

Läs mer

Studieomdömen. i folkhögskolan 2013/14

Studieomdömen. i folkhögskolan 2013/14 Studieomdömen i folkhögskolan 2013/14 Bakgrund och syfte Studieomdöme är folkhögskolornas egen form för bedömning av den studerandes förmåga till vidare studier. Studieomdömet bygger på en helhetsbedömning

Läs mer

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2008

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2008 Söktryck i folkhögskolan Höstterminen 2008 Innehåll Sökande höstterminen 2008 3 Allmän kurs 3 Särskild kurs 3 Verksamhet med funktionshindrade, invandrare och arbetslösa 4 Målgruppsverksamhet 4 Kommentarer

Läs mer

Studiemotiverande folkhögskolekurs 2014

Studiemotiverande folkhögskolekurs 2014 Studiemotiverande folkhögskolekurs 2014 www.folkbildningsradet.se Sammanfattning Studiemotiverande folkhögskolekurs är en arbetsmarknadspolitisk insats som genomförs av folkhögskolorna i nära samverkan

Läs mer

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2010

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2010 Söktryck i folkhögskolan Höstterminen 2010 Innehåll Sökande höstterminen 2010 3 Allmän kurs 3 Särskilda kurser 3 Exempel på inriktningar som ökat/minskat 3 Deltagargrupper 4 Verksamhet med deltagare med

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens författningssamling

Centrala studiestödsnämndens författningssamling Centrala studiestödsnämndens författningssamling ISSN 0347-3066 Föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel; beslutade

Läs mer

SVERIGES ALLA FOLKHÖGSKOLOR

SVERIGES ALLA FOLKHÖGSKOLOR SVERIGES ALLA FOLKHÖGSKOLOR i s v t ä a r l l p d en n E Ska du också hit? Människor som ville skapa en plats i världen för kunskap och delaktighet startade folkhögskolan för 150 år sedan. Folkbildningen

Läs mer

Folkhögskolan vår- och höstterminen 2013

Folkhögskolan vår- och höstterminen 2013 UF 22 SM 1401 Folkhögskolan v- och höstterminen 2013 Folk high school spring and autumn term 2013 I korta drag Verksamhet 2013 et kursdeltagare uppgick under vterminen till 86 300 och under höstterminen

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Rapport_PDF1 03-04-01 17.12 Sida 63. Utbildningar inom upplevelseindustrin

Rapport_PDF1 03-04-01 17.12 Sida 63. Utbildningar inom upplevelseindustrin Rapport_PDF -4-7. Sida 6 Utbildningar inom upplevelseindustrin Rapport_PDF -4-7. Sida 64 Innehållsförteckning Utbildningar inom upplevelseindustrin Inledning 68. Syfte 68. Metod 68. Definition av upplevelseindustrin

Läs mer

Folkhögskolan vår- och höstterminen 2015

Folkhögskolan vår- och höstterminen 2015 UF 22 SM 1501 Folkhögskolan v- och höstterminen 2015 Folk high school spring and autumn term 2015 I korta drag Folkhögskolornas verksamhet 2015 Under 2015 hade folkhögskolan 165 000 kursdeltagare. Antalet

Läs mer

Utbildningar inom upplevelseindustrin

Utbildningar inom upplevelseindustrin Utbildningar inom upplevelseindustrin Innehållsförteckning Utbildningar inom upplevelseindustrin Inledning 68. Syfte 68. Metod 68. Definition av upplevelseindustrin 68.4 Avgränsningar och felkällor 69.5

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

SVERIGES FOLKHÖGSKOLOR. En plats i världen

SVERIGES FOLKHÖGSKOLOR. En plats i världen SVERIGES FOLKHÖGSKOLOR En plats i världen En plats med öppna ansikten Ansikten kan vara som dörrar, mer eller mindre låsta. Folkhögskolan har en atmosfär som gör att du ser många öppna ansikten omkring

Läs mer

Förberedande folkhögskolekurs inom jobbgarantin för ungdomar. Rapport, november 2010

Förberedande folkhögskolekurs inom jobbgarantin för ungdomar. Rapport, november 2010 Förberedande folkhögskolekurs inom jobbgarantin för ungdomar Rapport, november 2010 Innehåll Inledning 4 Bakgrund 4 Rapportens innehåll 4 Syfte och mål 5 Förberedande Folkhögskolekurs 5 Målgrupp 5 Kursens

Läs mer

Folkhögskolan vår- och höstterminen 2000 <UF0510>

Folkhögskolan vår- och höstterminen 2000 <UF0510> STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(54) Folkhögskolan vår- och höstterminen 2000 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten

Läs mer

Studiemotiverande folkhögskolekurs

Studiemotiverande folkhögskolekurs Studiemotiverande folkhögskolekurs 2011 Sammanfattning Folkhögskolesatsningen är en arbetsmarknadsutbildning som syftar till att motivera arbetssökande ungdomar att gå vidare till fortsatta studier. Målet

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2011

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2011 Söktryck i folkhögskolan Höstterminen 2011 Innehåll Sammanfattning 3 Uppdraget 3 Undersökningsmetod 3 Sammanfattning 3 Sökande deltagar 3 Allmän kurs 3 Särskilda kurser 3 Utveckling de fyra senaste åren

Läs mer

2013 Stockholm 2014-02-14

2013 Stockholm 2014-02-14 Studiemotiverande folkhögskolekurs 2013 Stockholm 2014-02-14 Studiemotiverande folkhögskolekurs 1 Sammanfattning Studiemotiverande folkhögskolekurs är en arbetsmarknadspolitisk insats som genomförs av

Läs mer

Tio olika studieförbund som över hela -Cirka 275000 studiecirklar med totalt

Tio olika studieförbund som över hela -Cirka 275000 studiecirklar med totalt Fakta om folkbildning 2015 Tio olika studieförbund som över hela landet - arrangerar: -Cirka 275000 studiecirklar med totalt nära 1,7 miljoner deltagare, varav -637998 unika personer -Cirka 368400 kulturprogram

Läs mer

Folkhögskolan vår- och höstterminen 1997 <UF0510>

Folkhögskolan vår- och höstterminen 1997 <UF0510> STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(54) Folkhögskolan vår- och höstterminen 1997 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten

Läs mer

Studiemotiverande folkhögskolekurs

Studiemotiverande folkhögskolekurs Studiemotiverande folkhögskolekurs 2012 2 Studiemotiverande folkhögskolekurs Sammanfattning Studiemotiverande folkhögskolekurs är en arbetsmarknadspolitisk insats som genomförs av folkhögskolorna i nära

Läs mer

Fakta om folkbildning

Fakta om folkbildning Fakta om folkbildning 2012 Folkbildning i siffror Tio olika studieförbund som över hela landet arrangerar: cirka 280 400 studiecirklar med totalt nära 2 miljoner deltagare, varav cirka 683 000 unika personer

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 För kommentarer: Charlotte Humling, Chef Arbetsförmedlingen Gävle, 010-486 45 16 Presskontakt: Erik Öberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 79 28 Ytterligare information:

Läs mer

Fakta om folkbildning

Fakta om folkbildning Fakta om folkbildning 2014 Folkbildning i siffror Tio olika studieförbund som över hela landet arrangerar: cirka 271 000 studiecirklar med totalt nära 1,7 miljoner deltagare, varav 648 706 unika personer

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Folkhögskolan vår- och höstterminen 1999 <UF0510>

Folkhögskolan vår- och höstterminen 1999 <UF0510> STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(54) Folkhögskolan vår- och höstterminen 1999 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Fakta om folkbildning

Fakta om folkbildning Fakta om folkbildning 2007 Folkbildning i siffror Åtta olika studieförbund som över hela landet arrangerar: Cirka 300 000 studiecirklar med totalt nära två och en halv miljon deltagare, Cirka 250 000 kulturprogram

Läs mer

Fakta om folkbildning

Fakta om folkbildning Fakta om folkbildning 2013 Folkbildning i siffror Tio olika studieförbund som över hela landet arrangerar: cirka 276 000 studiecirklar med totalt nära 2 miljoner deltagare, varav cirka 664 000 unika personer

Läs mer

Student vid Linnéuniversitetet 2010

Student vid Linnéuniversitetet 2010 Student vid Linnéuniversitetet 21 Student vid Linnéuniversitetet 21 2 Student vid Linnéuniversitetet 21 Innehåll Inledning 4 Utbildningsutbud 21 5 Registrerade höstterminen 21 7 Sökande till höstterminen

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDETS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR Förvaltningsberättelse

FOLKBILDNINGSRÅDETS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR Förvaltningsberättelse FOLKBILDNINGSRÅDETS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2002 Information om verksamheten Folkbildningsrådets syfte och ändamål Folkbildningsrådet är en ideell förening bildad 1991 av Folkbildningsförbundet, Landstingsförbundet

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 Färre lediga platser Under september anmäldes närmare 950 lediga platser till Arbetsförmedlingen i

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen

Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen Dalarna är ett av de län i Sverige där det startades flest enskilda firmor under 2014 sett till antalet invånare. Störst antal nya enskilda firmor

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Under oktober månad fick fler inskrivna sökande arbete och

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 1 400 personer fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 1 396 personer

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012 2012-04-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012 Färre lediga platser Under mars anmäldes närmare 1 600 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 9 maj 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län april 2014 9 543 (7,2 %) 3 962 kvinnor (6,3 %) 5 581 män (8,0 %) 2 227

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Blekinge, 13 januari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Färre varsel på en svag arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas kraftigt av den ekonomiska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 Omsättningen till arbete minskar men är på samma nivå som i januari Under februari påbörjade drygt 1 394 av alla

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Fakta om folkbildning

Fakta om folkbildning Fakta om folkbildning 2009 Folkbildning i siffror Nio olika studieförbund som över hela landet arrangerar: cirka 275 000 studiecirklar med totalt nära två miljoner deltagare, varav cirka 750 000 unika

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 Fått arbete Under september påbörjade 1 507 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av mars 2012 2012-04-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av mars 2012 Omsättningen till arbete lägre än för ett år sedan men högre än i februari Under mars påbörjade drygt 1 500 av alla

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 Fler lediga platser jämfört med samma månad 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i februari högre än under samma

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

KURSER 2014-2015 ALLA SVERIGES 150 FOLKHÖGSKOLOR I SAMMA KATALOG

KURSER 2014-2015 ALLA SVERIGES 150 FOLKHÖGSKOLOR I SAMMA KATALOG KURSER 2014-2015 ALLA SVERIGES 150 FOLKHÖGSKOLOR I SAMMA KATALOG Innehåll Ämnesområden Vad är folkhögskola? sid 2 Estetiska kurser sid 16 Vad kan jag läsa? sid 3 Hälsa Miljö Natur sid 22 Vi går på folkhögskola

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Januari månad såg en större aktivitet på arbetsmarknaden i

Läs mer

FAKTA OM FOLK BILDNING f b r Folkbildningsrådet

FAKTA OM FOLK BILDNING f b r Folkbildningsrådet FAKTA OM FOLK BILDNING 2004 f b r Folkbildningsrådet INNEHÅLL Folkbildning 4 Aktuellt 5 Kort historik 6 Samhällsstödet till folkbildningen 7 Folkbildningsförordningen 7 Fördelningen av statsanslaget 2004

Läs mer