Rapport_PDF Sida 63. Utbildningar inom upplevelseindustrin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport_PDF1 03-04-01 17.12 Sida 63. Utbildningar inom upplevelseindustrin"

Transkript

1 Rapport_PDF Sida 6 Utbildningar inom upplevelseindustrin

2 Rapport_PDF Sida 64 Innehållsförteckning Utbildningar inom upplevelseindustrin Inledning 68. Syfte 68. Metod 68. Definition av upplevelseindustrin 68.4 Avgränsningar och felkällor 69.5 Projektorganisation 69 Utbildningar inom upplevelseindustrin Film/Foto 7.4 Konst 7.5 Litteratur 74.6 Marknadskommunikation 74.7 Media Måltid 78. Scenkonst 78. Turism/Besöksnäring 79. Upplevelsebaserat lärande 8.4 Sammanfattning 8 Lärosäten/utbildningsanordnare i Sverige per län 8. Blekinge län 8. Dalarnas län 8. Gotlands län 8.4 Gävleborgs län 8.5 Hallands län 8.6 Jämtlands län 8.7 Jönköpings län 8.8 Kalmar län 84.9 Kronobergs län 84. Norrbottens län 84. Skåne län 85. s län 85. Södermanlands län 86.4 Uppsala län 86.5 Värmlands län 86.6 Västerbottens län 86.7 Västernorrlands län 87.8 Västmanlands län 87.9 Västra Götalands län 87. Örebro län 88. Östergötlands län 88. Sammanfattning 89

3 Rapport_PDF Sida 65 4 Utbildningsutbudet i förhållande till näringslivsstrukturen per delområde Film/Foto Konst Litteratur Marknadskommunikation Media Måltid 4. Scenkonst 4. Turism/Besöksnäring 4. Upplevelsebaserat lärande 4 5 Utbildningsutbudet i förhållande till näringslivsstrukturen per län 5 5. Blekinge län 6 5. Dalarnas län 7 5. Gotlands län Gävleborgs län Hallands län 5.6 Jämtlands län 5.7 Jönköpings län 5.8 Kalmar län 5.9 Kronobergs län 4 5. Norrbottens län 5 5. Skåne län 6 5. s län 7 5. Södermanlands län Uppsala län Värmlands län 5.6 Västerbottens län 5.7 Västernorrlands län 5.8 Västmanlands län 5.9 Västra Götalands län 4 5. Örebro län 5 5. Östergötlands län 6

4 Rapport_PDF Sida 66 Inledning. Syfte Syftet med denna studie har varit att kartlägga utbildningar inom upplevelseindustrin i Sverige. Kartläggningen omfattar eftergymnasial utbildning fördelade på följande lärosäten/utbildningsanordnare:. Högskola/universitet. Folkhögskola. Utbildningsanordnare av KY-utbildningar (Kvalificerad yrkesutbildning) 4. Privata/övriga utbildningsanordnare. Metod Studien bygger på sekundärdata hämtat från Internet. Informationen om högskoleutbildningarna har hämtats från respektive högskolas hemsida. Informationen om folkhögskoleutbildningarna har hämtats från Folkhögskolornas informationstjänst (www.folkhogskola.nu). KY-utbildningarna har samlats in genom Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning (www.ky.se). När det gäller privata/övriga utbildningsanordnare har CMA och KK-stiftelsen tillsammans identifierat ett antal, vilka också ingått i studien. Genomgående är att endast utbildningar som förekommer under och tagits med.. Definition av upplevelseindustrin Upplevelseindustrin är ett samlingsbegrepp för de kreativa branscherna. KK-stiftelsen har totalt identifierat delområden som har det gemensamt att de producerar och/eller levererar upplevelser. Sedan den tidigare studien Näringsliv inom upplevelseindustrin genomfördes har vissa justeringar i indelningen genomförts. Den nya indelningen finns redovisad i inledningen av kapitel i denna studie. Eftersom en viss jämförelse mellan denna och den tidigare studien görs, så är det intressant att notera skillnaderna mellan de båda indelningarna. De största skillnaderna är: Ett nytt delområde Upplevelsebaserat lärande har bildats genom att slå ihop de tidigare delområdena Datorspel/TV-spel, Utbildning/Edutainment samt museer och nöjesparker från delområdet Turism. Måltid har bildat ett eget nytt delområde. Återstoden av det tidigare delområdet Turism (dvs natur och evenemang) heter numera Turism/Besöksnäring. Det tidigare delområdet Film heter numera Film/Foto, och inkluderar följaktligen foto och animation (tidigare i delområdet Konst). Författarskap/Publicering heter numera Litteratur. PR/Kommunikation/Reklam heter numera Marknadskommunikation. 66

5 Rapport_PDF Sida 67.4 Avgränsningar Det finns ett stort antal utbildningar inom upplevelseindustrin. Vissa av dessa utbildningar har varit enkla att kategorisera under ett specifikt delområde, medan andra har varit bredare och därmed svårare att kategorisera och återfinns därför under flera delområden. En viktig avgränsning är utbildningarnas omfattning. Vi har i denna studie endast inkluderat utbildningar (eller fristående kurser) som är längre än poäng eller veckor (eller motsvarande omfattning heltid). Det finns ett antal utbildningsområden som ligger i gränslandet mellan vad som är upplevelseindustrirelaterade utbildningar eller inte. Vår utgångspunkt har varit att ta med utbildningar som typiskt leder fram till roller som kreatör eller producent inom upplevelseindustrin. En typ av utbildning som vi t ex valt att exkludera från studien är vetare (filmvetare, bildvetare, konstvetare osv). Vi bedömer att dessa personer har en analytisk kompetens snarare än en skapande roll i sina arbeten. Däremot har vi inkluderat journalistutbildningarna, eftersom vi uppfattar det som att journalisten är med och skapar en tidning, TV etc. Av denna orsak har vi inte heller med chefsutbildningar, ekonomutbildningar eller motsvarande utbildningar av allmän karaktär, även om vi naturligtvis vet att dessa personer finns i hög utsträckning även i upplevelseindustrin. Andra utbildningar är exkluderade av andra skäl. Flera utbildningar ligger i gränslandet till vad som innefattas i upplevelseindustrin. Exempelvis är hudterapeuter och kosmetologer yrken som exkluderats från upplevelseindustrin, och närliggande utbildningar för makeup-artister, tatuerare, nagelvård med mera har vi heller inte räknat med. När det gäller olika former av pedagoger med inriktning mot upplevelsebaserade områden, såsom bildpedagoger, musikpedagoger, danspedagoger osv, så har vi räknat in dessa i kategorin Upplevelsebaserat lärande. Det finns ett gemensamt drag i dessa utbildningar, vilket gör det motiverat att hålla ihop dessa utbildningar, snarare än att lägga dem i respektive delområde, det vill säga Konst,, Scenkonst och så vidare..5 Projektorganisation Vid CMA (Centrum för Marknadsanalys AB) har Oskar Ahnfelt (projektledare), Lovisa Norén, Benny Andersson och Johan Lilliecreutz deltagit i projektet. Från KK-stiftelsens sida har Carin Daal och Katarina Almqvist varit kontaktpersoner. 67

6 Rapport_PDF Sida 68 Utbildningar inom upplevelseindustrin KK-stiftelsen har identifierat delområden inom upplevelseindustrin;,, Film/Foto, Litteratur, Konst, Media,,, Måltid, Marknadskommunikation, Scenkonst, Turism/Besöksnäring samt Upplevelsebaserat lärande. Dessa delområden samt exempel på producenter/aktörer som ingår i respektive delområde beskrivs i nedanstående tabell. De utbildningar som eftersökts i denna undersökning har främst varit de som leder fram till roller som kreatör eller producent inom dessa delområden. Vi kommer i detta kapitel att kortfattat redovisa samtliga utbildningar respektive lärosäten/utbildningsanordnare som vi inkluderat i studien. Dessa finns mer utförligt redovisade i bilaga som finns att hämta på (se: Samla upplevelseindustrin). Delområde Hus, inredning, landskap, planering och stad Grafik, konsthantverk och produkt Film/Foto Film/foto och video Litteratur Författarskap och publicering Konst Bild, performance och skulptur Media Digitala medier, radio/tv, och tryckta medier design och styling Artisteri, komposition och producentskap Måltid Dryckeskunskap, kokkonst och restauration Marknadskommunikation Event, PR och reklam Scenkonst Dans, estradmusik, opera, nycirkus och teater Turism/Besöksnäring Evenemang, hotell och natur Upplevelsebaserat lärande Dator-/TV-spel, e-lärande, museer, nöjesparker, sciencecenter samt leksaker och spel Exempel på producenter Arkitekter Industridesigners och designers (ej mode) och webbdesigners Film-, videoproducenter, fotografer, regissörer, manusförfattare och skådespelare för film Författare Konstnärer Producenter av tidningar och magasin, radio- och TV-producenter designers och stylister Artister, kompositörer, textförfattare och producenter Kockar och sommelier AD:s, copys, konsulter och idéskapare Dansare, artister, regissörer, manusförfattare och skådespelare för scenkonst Konceptutvecklare, festivalarrangörer och guider Pedagoger och spelutvecklare Tabell : Upplevelseindustrins delområden och exempel på producenter som ingår i respektive område. Källa: KK-stiftelsen. 68

7 Rapport_PDF Sida 69. Inom arkitekturområdet finns utbildningar endast på högskolor och universitet. Totalt finns 7 olika kurser och utbildningar inom delområdet lokaliserade till åtta olika lärosäten. Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Arkitekt, 8 poäng Chalmers tekniska högskola Kungliga Tekniska Högskolan Lunds universitet Lund Fristående kurser arkitektur, 4 poäng Chalmers tekniska högskola Kungliga Konsthögskolan Mälardalens högskola Västerås SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet universitet Uppsala Landskaparkitekt, poäng SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet Uppsala SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet Lomma Landskapsingenjör, poäng Trädgårdsingenjör, 8 poäng Inredningsarkitektur och möbeldesign, poäng Byggteknik och design, poäng SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet Konstfack Kungliga Tekniska Högskolan Lomma Lomma. Inom designområdet finns 4 kurser och utbildningar. Av dessa ges 8 vid högskola/universitet och 68 vid folkhögskola. 9 ges som KY-utbildningar och 4 som privata/övriga utbildningar. Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Bild-, form- och designutbildningar Beckmans Skola Berghs School of Communication Berghs School of Communication Eskilstuna folkhögskola Folkuniversitetet Företagarnas folkhögskola s universitet Gotlands läns folkhögskola Malmö Eskilstuna Leksand Gotland Hällefors folkhögskola Kuben Konst & Form College Kyrkeruds folkhögskola Lunds Konstskola (Folkuniversitetet) Malmö högskola Mullsjö folkhögskola Östra Grevie folkhögskola Hällefors Örebro Årjäng Lund Malmö Mullsjö Vellinge Glas Glas Konstfack universitet Grafik Berghs School of Communication Berghs School of Communication Malmö Folkuniversitetet Företagarnas folkhögskola Leksand Forsbergs Grafisk & Copy Forsbergs Grafisk & Copy Malmö Forsbergs Grafisk & Copy Graphic Studio Nacka Strand AB Nacka Hellidens folkhögskola Tidaholm Hjo folkhögskola Hjo Högskolan Kristianstad Kristianstad Konstfack Ljungby kommun Mälardalens högskola Malmö högskola Nyckelviksskolan Runö folkhögskola i Sörängens folkhögskola s universitet Sunne kommun/broby Grafiska Utbildning Umeå universitet Yrkeshögskolan Laholm Ljungby Eskilstuna Malmö Nässjö Sunne Umeå Laholm Industri- och produktdesign Chalmers tekniska högskola högskolan (Umeå universitet) Helsingborg stad/yrkeshögskolan Högskolan i Halmstad Högskolan i Jönköping Högskolan i Kalmar Karlstads universitet Konstfack Kungliga Tekniska Högskolan Luleå tekniska universitet Umeå Helsingborg Halmstad Jönköping Kalmar Karlstad Luleå Luleå tekniska universitet Lunds universitet Mälardalens högskola Malmö högskola Nackademin Nässjö kommun Studium i AB Hisingen Sunne kommun/broby Grafiska Utbildning universitet Ålsta folkhögskola Skellefteå Lund Eskilstuna Malmö Nacka Nässjö Sunne Ånge Keramik Folkhögskolan Vårdinge By Södertälje Företagarnas folkhögskola Leksand Grebbestads folkhögskola Tanum Konstfack Kuben Konst & Form College Nyckelviksskolan Sörängens folkhögskola Örebro Nässjö Konsthantverk och hemslöjd Företagarnas folkhögskola Gamleby folkhögskola Glimåkra folkhögskola Grimslövs folkhögskola Hampnäs folkhögskola Hellidens folkhögskola Karlskoga folkhögskola Kävesta folkhögskola Lerums kommun Leksand Västervik Östra Göinge Alvesta Örnsköldsvik Tidaholm Karlskoga Hallsberg Lerum Löftadalens folkhögskola Mariestads kommun Dacapo Mora folkhögskola Nordens folkhögskola Biskops-Arnö Oskarshamns folkhögskola Umeå universitet Västerbergs folkhögskola Ålsta folkhögskola Kungsbacka Mariestad Älvdalen Håbo Oskarshamn Umeå Sandviken Ånge 69

8 Rapport_PDF Sida 7 Metall, smycke och smide Bäckedals folkhögskola Falköpings kommun Företagarnas folkhögskola Härjedalen Falköping Leksand Konstfack Nyckelviksskolan Stenebyskolan Bengtsfors Multimedia, webbdesign Berghs School of Communication Blekinge Tekniska Högskola Blekinge Tekniska Högskola/Hyper Island School of New Media Bollnäs kommun Högskoleenheten Folkuniversitetet s universitet Högskolan i Skövde Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Kalix folkhögskola Karlskoga folkhögskola Karlstads universitet Kungälvs kommun Linköpings universitet Karlshamn Karlskrona Bollnäs Danderyd Skövde Trollhättan Kalix Karlskoga Karlstad Kungälv Norrköping Ljud&Bildskolan AB Lunds universitet MacMeckarna Sverige AB MacMeckarna Sverige AB Mitthögskolan Musiclink AB högskolan i Piteå (Luleå Tekn. Univ.) Skeria Utveckling AB Skellefteå Södertörns högskola Studium i AB Hisingen Sundbybergs folkhögskola kommun universitet Örebro universitet Borås Helsingborg Gävle Sundsvall Hultsfred Piteå Skellefteå Haninge Sundbyberg Örebro Möbel Konstfack Kristianstad kommun Wendesgymnasiet Kristianstad Linköpings universitet (Carl Malmstens utbildningar) Slöjd och trä Folkhögskolan Vårdinge By Södertälje Grebbestads folkhögskola Tanum Högskolan i Gävle Gävle Kramfors kommun/powerhouse Kramfors Kristianstad kommun Wendesgymnasiet Kristianstad Mora folkhögskola Mora Textil och skinn Bäckedals folkhögskola Härjedalen Blekinge läns folkhögskola Ronneby Dalkarlså folkhögskola Robertsfors Folkhögskolan Värnamo Värnamo Fornby folkhögskola Borlänge Forsa folkhögskola Hudiksvall Fristads folkhögskola Borås Företagarnas folkhögskola Leksand Gamleby folkhögskola Västervik Gotlands läns folkhögskola Gotland Grebbestads folkhögskola Tanum Högskolan i Borås Borås Kalix folkhögskola Kalix Konstfack Övriga Folkuniversitetet vid s univ. Långbro folkhögskola Linköpings universitet (Carl Malmstens utbildningar) universitet Älmhults kommun Älvsby folkhögskola Nyckelviksskolan Stenebyskolan universitet Vindelns folkhögskola Älmhults kommun Mora folkhögskola Nyckelviksskolan Sjöviks folkhögskola Stenebyskolan Uddevalla kommun Komvux Umeå universitet Uppsala universitet Väddö folkhögskola Vadstena folkhögskola Wiks folkhögskola Ålsta folkhögskola Åsa folkhögskola Önnestads folkhögskola Mariestads kommun Dacapo Södertörns högskola Södra Vätterbygdens folkhögskola Stiftelsen Hantverk & Utbildning Älmhult Älvsbyn Bengtsfors Vindeln Älmhult Mora Avesta Bengtsfors Uddevalla Umeå Uppsala Norrtälje Vadstena Uppsala Ånge Katrineholm Kristianstad Mariestad Södertälje Jönköping Borlänge. Film/Foto Inom Film/Foto finns 96 utbildningar. Av dessa ges 5 vid folkhögskola och 4 vid högskola/ universitet. Elva ges som KY-utbildning och övriga nio av privata/övriga utbildningsanordnare. Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Animation, filminriktad programmering Blekinge Tekniska Högskola Blekinge Tekniska Högskola Fellingsbro folkhögskola Graphic Studio Nacka Strand AB Högskolan i Gävle Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Högskolan Kristianstad Högskolan på Gotland Karlstads universitet Konstfack Kramfors kommun/powerhouse Karlshamn Lindesberg Nacka Gävle Bengtsfors Trollhättan Kristianstad Gotland Karlstad Eksjö Kramfors Kungliga Tekniska Högskolan Linköpings universitet Ljud&Bildskolan AB Luleå tekniska universitet MacMeckarna Sverige AB Nackademin s universitet Sverigefinska folkhögskolan Tyresö kommun/centrum för livslångt lärande universitet Örebro universitet Norrköping Borås Luleå Gävle Nacka Haparanda Tyresö Örebro Bildjournalistik Mitthögskolan Sundsvall S:t Sigfrids folkhögskola Film- och videoredigering Dramatiska Institutet Karlskoga folkhögskola Karlskoga Stiftelsen Nordens Biskops-Arnö Ålsta folkhögskola universitet Håbo Ånge 7

9 Rapport_PDF Sida 7 Film- och videoproducent Brunnsviks folkhögskola Dramatiska Institutet Fellingsbro folkhögskola Fridhems folkhögskola Hola folkhögskola Högskolan i Skövde Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Högskolan på Gotland Jämshögs folkhögskola Ludvika Lindesberg Svalöv Kramfors Skövde Trollhättan Gotland Olofström Kalix folkhögskola Katrinebergs folkhögskola Kulturama Lernia AB Gamleby Molkoms folkhögskola Nordens folkhögskola Biskops-Arnö Skurups folkhögskola Tollare folkhögskola Ölands folkhögskola Kalix Falkenberg Västervik Karlstad Håbo Skurup Nacka Mörbylånga Filmdekor Folkuniversitetet vid s universitet Filmljud Dramatiska Institutet Karlskoga folkhögskola Karlskoga Filmmanus och dramaturgi Dramatiska Institutet Högskolan Dalarna Högskolan på Gotland Falun Gotland Nordens folkhögskola Biskops-Arnö Sundbybergs folkhögskola universitet Håbo Sundbyberg Filmregi Dramatiska Institutet s universitet Foto Eskilstuna folkhögskola Eskilstuna Folkuniversitetet Lund Folkuniversitetet Malmö Forsa folkhögskola Hudiksvall Fotoskolan (Folkuniversitetet) Gamleby folkhögskola Västervik Gotlands läns folkhögskola Gotland s universitet Hola folkhögskola Kramfors Kjesäters folkhögskola Konstskolan i (Folkuniversitetet) Kulturama Kyrkeruds folkhögskola Långbro folkhögskola Mullsjö folkhögskola Nordens folkhögskola Biskops-Arnö Viebäcks folkhögskola Östra Grevie folkhögskola Vingåker Årjäng Mullsjö Håbo Nässjö Vellinge.4 Konst Inom området för Konst finns i Sverige utbildningar, varav 58 ges vid folkhögskola, vid högskola/universitet, en som KY-utbildning och av privata/övriga utbildningsanordnare. Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Bild Hellidens folkhögskola Tidaholm Hällefors folkhögskola Hällefors Kyrkeruds folkhögskola Årjäng Liljeholmens folkhögskola Kinda Lunnevads folkhögskola Linköping högskolan i Örebro (Örebro univ.) Örebro Estetisk linje/kurs Dalarö folkhögskola Eskilstuna folkhögskola Eskilstuna Gamleby folkhögskola Västervik Helsjöns folkhögskola Mark Kjesäters folkhögskola Vingåker Sigtuna folkhögskola Sigtuna Illustration, serieteckning Forsbergs Grafisk & Copy Hofors kommun Hofors Konst Birkagårdens folkhögskola Blekinge läns folkhögskola Ronneby Bollnäs folkhögskola Gävle högskolan (Umeå universitet) Umeå Edelviks folkhögskola Skellefteå Finska folkhögskolan Folkhögskolan Vårdinge By Södertälje Folkuniversitetet Folkuniversitetet Fornby folkhögskola Falun Gotlands Konstskola (Folkuniversitetet) Gotland Gotlands läns folkhögskola Gotland s universitet Hellidens folkhögskola Skövde Hjo folkhögskola Hjo Hållands folkhögskola Åre Högskolan Dalarna Falun Jakobsbergs folkhögskola Upplands-Väsby Konstfack Konstskolan i Kristianstad (Folkuniversitetet) Kristianstad Kuben Konst & Form College Örebro Kulturama Kungliga Konsthögskolan KV Konstskola (Folkuniversitetet) Nyckelviksskolan S:t Sigfrids folkhögskola Uppsala Konstskola (Folkuniversitetet) Wiks folkhögskola universitet Ölands folkhögskola Skinnskattebergs folkhögskola Sörängens folkhögskola Önnestads folkhögskola Österlens folkhögskola Östra Grevie folkhögskola Kvarnby folkhögskola Luleå tekniska universitet Lunds Konstskola (Folkuniversitetet) Lunds universitet Långholmens folkhögskola Löftadalens folkhögskola Malmfältens folkhögskola Markaryds folkhögskola Mullsjö folkhögskola Nordvästra Skånes folkhögskola Nyköpings folkhögskola Rudolf Steinerseminariet Solviks folkhögskola Sunderby folkhögskola Sundsgårdens folkhögskola Sverigefinska folkhögskolan Södertörns folkhögskola Södertörns högskola Uppsala Konstskola (Folkuniversitetet) Viebäcks folkhögskola Väddö folkhögskola Ålsta folkhögskola Ölands folkhögskola Önnestads folkhögskola Uppsala Uppsala Mörbylånga Skinnskatteberg Nässjö Kristianstad Tomelilla Vellinge Malmö Luleå Lund Lund Kungsbacka Kiruna Halmstad Mullsjö Ängelholm Nyköping Södertälje Skellefteå Luleå Helsingborg Haparanda Haninge Södertälje Uppsala Nässjö Norrtälje Ånge Mörbylånga Kristianstad 7

10 Rapport_PDF Sida 7 Skulptur Folkhögskolan Vårdinge By Södertälje Gotlands Konstskola (Folkuniversitetet) Gotland Övrigt Folkhögskolan Värnamo Värnamo Geijerskolan Munkfors s universitet Mälardalens högskola Eskilstuna Rudolf Steinerseminariet Södertälje Nyckelviksskolan Skinnskattebergs folkhögskola SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet Sverigefinska folkhögskolan Viskadalens folkhögskola universitet Skinnskatteberg Lomma Haparanda Borås.5 Litteratur Totalt finner vi 4 utbildningar som inriktar sig på Litteratur. Av dessa ges 5 vid folkhögskola, fyra vid högskola/universitet och en av privata/övriga utbildningsanordnare. Jämfört med övriga delområden finns här en stark övervikt på folkhögskolor. Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Rena skrivarlinjer och författarutbildningar Mer blandade utbildningar med inslag av skrivande och författarskap Bollnäs folkhögskola Bona folkhögskola Dalkarlså folkhögskola Forsa folkhögskola Fridhems folkhögskola Glimåkra folkhögskola s universitet Jakobsbergs folkhögskola Klarälvdalens folkhögskola Lunds universitet Medlefors folkhögskola Nordens folkhögskola Biskops-Arnö Folkhögskolan Värnamo Geijerskolan s universitet Hellidens folkhögskola Kävesta folkhögskola Långbro folkhögskola Gävle Motala Robertsfors Hudiksvall Svalöv Östra Göinge Torsby Lund Skellefteå Håbo Värnamo Munkfors Tidaholm Hallsberg Nordiska folkhögskolan Skeppsholmens folkhögskola Skurups folkhögskola Sundbybergs folkhögskola Sörängens folkhögskola Tärna folkhögskola Wiks folkhögskola Västerbergs folkhögskola Åsa folkhögskola Ölands folkhögskola Österlens folkhögskola Marieborgs folkhögskola Rudolf Steinerseminariet Sörängens folkhögskola Viskadalens folkhögskola Örebro universitet Kungälv Skurup Sundbyberg Nässjö Sala Uppsala Gävle Katrineholm Mörbylånga Tomelilla Norrköping Södertälje Nässjö Borås Örebro.6 Marknadskommunikation Det finns 9 utbildningar med inriktning mot Marknadskommunikation. Av dessa ges en vid en folkhögskola, 97 vid högskolor/universitet, fyra som KY-utbildningar och 7 vid privat/övrigt. Jämfört med de andra delområdena är det många privata/övriga som ger utbildningar inom Marknadskommunikation. Dessa finns övervägande i storstäderna, det vill säga, och Malmö. Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Event Marketing, expo- och eventdesign Information och kommunikation Medie- och kommunikationsvetenskap Berghs School of Communication s universitet Mälardalens högskola Berghs School of Communication Högskolan i Skövde s universitet Högskolan Dalarna Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan i Jönköping Högskolan i Kalmar Högskolan i Kristianstad Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Karlstad Universitet Linköpings universitet Eskilstuna Skövde Falun Gävle Halmstad Jönköping Kalmar Kristianstad Uddevalla Karlstad Linköping Studium i AB, Studium Centrum Valla folkhögskola Uppsala universitet universitet Luleå Tekniska Universitet Lunds Universitet Malmö högskola Mitthögskolan s universitet Södertörns högskola Umeå Universitet Uppsala universitet universitet Örebro universitet Linköping Uppsala Piteå Lund Malmö Sundsvall Huddinge Umeå Uppsala Örebro 7

11 Rapport_PDF Sida 7 Medie-, informationsoch kommunikationsteknik Computer Research Sv AB Högskolan i Kalmar Malmö Kalmar Linköpings universitet Mälardalens högskola Norrköping Eskilstuna PR, marknadskommunikation, strategisk information Berghs School of Communication Berghs School of Communication IHM IHM Malmö Mitthögskolan s universitet universitet Örebro universitet Sundsvall Örebro Reklam, copywriting och design Beckmans Skola Berghs School of Communication Berghs School of Communication Malmö Forsbergs Grafisk & Copy Forsbergs Grafisk & Copy Studium i AB Hisingen Malmö Text Berghs School of Communication s universitet Övrigt Beckmans Skola Berghs School of Communication ITM Institutet för tro och musik Jönköping Linköpings universitet Linköping Mälardalens högskola Uppsala universitet universitet Eskilstuna Uppsala.7 Media utbildningar finns inom området för Media, varav 5 ges vid folkhögskola, 46 vid högskola/ universitet, som KY-utbildningar och nio vid privat/övrigt. Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Bildjournalistik Grafik och tryck Journalistik, reportage Mitthögskolan Stiftelsen Nordens Biskops-Arnö Berghs School of Communication Grafiskt Utbildningscenter AB Berghs School of Communication Berghs School of Communication Bona folkhögskola Dramatiska Institutet Gotlands läns folkhögskola s universitet Jakobsbergs folkhögskola Kaggeholms folkhögskola Kalix folkhögskola Ljungskile folkhögskola Lunds universitet Mitthögskolan Molkoms folkhögskola Sundsvall Håbo Uppsala Malmö Motala Gotland Ekerö Kalix Uddevalla Lund Sundsvall Karlstad Ålsta folkhögskola Ljungby Malmö högskola Nordiska folkhögskolan S:t Sigfrids folkhögskola Skurups folkhögskola s universitet Strömbäcks folkhögskola Södertörns högskola Södra Vätterbygdens folkhögskola Tollare folkhögskola Umeå universitet Uppsala universitet universitet Ålsta folkhögskola Ädelfors folkhögskola Ånge Ljungby Malmö Kungälv Skurup Umeå Huddinge Jönköping Nacka Umeå Uppsala Ånge Vetlanda Media, allmänt Axevalla folkhögskola Dramatiska Institutet Företagarnas folkhögskola Hola folkhögskola Jämshögs folkhögskola Skara Leksand Kramfors Olofström högskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) Sundbybergs folkhögskola Södertörns högskola Piteå Sundbyberg Huddinge Medie- och kommunikationsvetenskap s universitet Högskolan Dalarna Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan i Jönköping Högskolan i Kalmar Högskolan i Kristianstad Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Karlstad Universitet Linköpings universitet Falun Gävle Halmstad Jönköping Kalmar Kristianstad Uddevalla Karlstad Linköping Lunds universitet Luleå Tekniska Universitet Malmö högskola Mitthögskolan s universitet Södertörns högskola Umeå Universitet Uppsala universitet universitet Örebro universitet Lund Piteå Malmö Sundsvall Huddinge Umeå Uppsala Örebro Medieentrepenör, mediestrateg Blekinge Tekniska Högskola/Hyper Island School of New Media Högskolan i Kalmar Karlskrona Kalmar Mountain Media Mälardalens högskola Arboga Eskilstuna Medieproduktion Bollnäs Högskoleenheten Dramatiska Institutet s universitet Högskolan Dalarna Högskolan i Kalmar Högskolan i Skövde Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Institutet för Högre TV-utbildning Kaggeholms folkhögskola Bollnäs Falun Kalmar Skövde Trollhättan Ekerö Kaggeholms folkhögskola Kalix folkhögskola Karlstads universitet Landstinget Västernorrland Lernia AB Gamleby Malmö högskola Nätverkstan Kultur Väst AB Skurups folkhögskola Södertörns högskola Kalix Karlstad Härnösand Västervik Malmö Skurup Huddinge 7

12 Rapport_PDF Sida 74 Medieteknik, animation, programmering, digitala medier Blekinge Tekniska Högskola Blekinge Tekniska Högskola Computer Research Sv AB Dramatiska Institutet Folkuniversitetet s universitet Hjälmareds folkhögskola Högskolan i Skövde Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Karlskoga folkhögskola Kolbäcksådalens Gymnasieförbund Kramfors /PowerHouse Kungliga Tekniska Högskolan Linköpings universitet Linköpings universitet Luleå tekniska universitet Karlshamn Karlskrona Malmö Danderyd Alingsås Skövde Bengtsfors Karlskoga Hallstahammar Kramfors Linköping Norrköping Luleå Lunds universitet MacMeckarna Sverige AB MacMeckarna Sverige AB Mitthögskolan Musiclink AB högskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) högskolan i Örebro (Örebro universitet) NTI-skolan Skeria Utveckling AB Skellefteå Södertörns högskola Umeå universitet Uppsala universitet universitet Örebro universitet Helsingborg Gävle Sundsvall Hultsfred Piteå Örebro Skellefteå Haninge Umeå Uppsala Örebro Radio, -journalistik, -produktion, -dramatik Båstad Akademi Dramatiska Institutet Hola folkhögskola Kaggeholms folkhögskola Kalix folkhögskola Båstad Kramfors Ekerö Kalix högskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) Nordens folkhögskola Biskops-Arnö Vara folkhögskola Piteå Håbo Vara Övrigt Högskolan i Kalmar Högskolan på Gotland Kalmar Gotland Karlskoga folkhögskola Linköpings universitet Karlskoga Norrköping.8 Det finns elva kurser och utbildningar inom modeområdet. Fem av dessa ges vid högskola/universitet samt en vid folkhögskola. Utöver detta ges en som KY-utbildning samt fyra som privata/övriga utbildningar. Geografiskt finns många av utbildningarna i Borås kommun (4 st) och i s kommun ( st). De andra finns i Bengtsfors ( st), Västervik ( st) och Uddevalla ( st) kommuner. Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommun Magisterprogram inom textil, poäng Konstfack Magisterutbildning i mode- och textildesign, poäng Textildesigner, designer, poäng Konfektionsteknik och skrädderi, 8 poäng (KY) Yrkesteknisk högskoleutbildning med inriktning mot textil- och konfektionsproduktion, 8 poäng Sömnadslinje, Textil Form, Kläder, Hantverk Form, år, Beckmans kvällsskola, läsår à 4 veckor / kvällar per vecka under år Högskolan i Borås Högskolan i Borås Uddevalla kommun, Komvux Högskolan i Borås Gamleby folkhögskola, Stenebyskolan Beckmans Skola Borås Borås Uddevalla Borås Västervik, Bengtsfors.9 Inom musikområdet finns 9 utbildningar. 69 av dessa ges vid folkhögskola, 9 vid högskola/ universitet, tre som KY-utbildningar och nio som privata/övriga utbildningar. 74

13 Rapport_PDF Sida 75 Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Dirigent, för orkester och kör s universitet Kungliga högskolan högskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) Piteå högskolan i Örebro (Örebro universitet) Örebro Folkmusik Bollnäs folkhögskola Erik Sahlström-Institutet s universitet Gävle Tierp Kungliga högskolan Malungs folkhögskola Malung Instrument Birkagårdens folkhögskola s universitet Kaggeholms folkhögskola Kulturama Kungliga högskolan Linköpings universitet Lunnevads folkhögskola Mellansels folkhögskola högskolan i Malmö (Lunds universitet) Ekerö Linköping Linköping Örnsköldsvik Malmö högskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) högskolan i Örebro (Örebro universitet) Mälardalens högskola Skurups folkhögskola Sverigefinska folkhögskolan Uppsala universitet universitet Piteå Örebro Västerås Skurup Haparanda Uppsala Kantor och kyrkomusiker Komposition, arrangemang, tonsättning Geijerskolan s universitet Hjo folkhögskola Kungliga musikhögskolan Mellansels folkhögskola Folkhögskolan Värnamo Gotlands Tonsättarskola (Folkuniversitetet) s universitet Kulturama Kungliga musikhögskolan Munkfors Hjo Örnsköldsvik Värnamo Gotland högskolan i Malmö (Lunds universitet) högskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) Oskarshamns folkhögskola högskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) högskolan i Örebro (Örebro universitet) Uppsala universitet universitet Malmö Piteå Oskarshamn Piteå Örebro Uppsala Körsång och gospel Glimåkra folkhögskola Linköpings universitet Mellansels folkhögskola Östra Göinge Linköping Örnsköldsvik Umeå universitet Uppsala universitet Umeå Uppsala Ljudteknik Bollnäs folkhögskola Karlskoga folkhögskola Liljeholmens folkhögskola Luleå tekniska universitet Gävle Karlskoga Kinda Luleå högskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) Sverigefinska folkhögskolan universitet Örebro universitet Piteå Haparanda Örebro, allmänt Billströmska folkhögskolan Birka folkhögskola Birkagårdens folkhögskola Bollnäs folkhögskola Dalarö folkhögskola Dalkarlså folkhögskola Folkuniversitetet Framnäs folkhögskola Fridhems folkhögskola Geijerskolan Glimåkra folkhögskola Gotlands läns folkhögskola s universitet Helsjöns folkhögskola Hjo folkhögskola Härnösands folkhögskola Högalids folkhögskola Ingesunds folkhögskola ITM Institutet för tro och musik Kaggeholms folkhögskola Kalix folkhögskola Kungliga musikhögskolan Kävesta folkhögskola Tjörn Krokom Gävle Robertsfors Umeå Piteå Svalöv Munkfors Östra Göinge Gotland Mark Hjo Härnösand Kalmar Arvika Jönköping Ekerö Kalix Hallsberg Liljeholmens folkhögskola Ljungskile folkhögskola Lunnevads folkhögskola Mellansels folkhögskola högskolan i Malmö (Lunds universitet) Nyköpings folkhögskola Oskarshamns folkhögskola S:t Sigfrids folkhögskola Sjöviks folkhögskola Sjöviks folkhögskola Skeppsholmens folkhögskola Skinnskattebergs folkhögskola Solviks folkhögskola Sommenbygdens folkhögskola Sundsgårdens folkhögskola Sverigefinska folkhögskolan Södra Vätterbygdens folkhögskola Uppsala universitet Vadstena folkhögskola Wiks folkhögskola universitet Åsa folkhögskola Kinda Uddevalla Linköping Örnsköldsvik Malmö Nyköping Oskarshamn Avesta Skinnskatteberg Skellefteå Tranås Helsingborg Haparanda Jönköping Uppsala Vadstena Uppsala Katrineholm teori, tori Producent Sång s universitet Kungliga högskolan Högskolan Dalarna Högskolan i Kalmar Jämshögs folkhögskola Kulturama Landstinget Västernorrland Linköpings universitet Luleå tekniska universitet Gamleby folkhögskola s universitet Kulturama högskolan i Malmö (Lunds universitet) Falun Kalmar Olofström Härnösand Norrköping Skellefteå Västervik Malmö Uppsala universitet högskolan i Malmö (Lunds universitet) högskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) Nyköpings kommun, Östra Sörmlands Yrkeshögskola universitet högskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) Nordiska folkhögskolan universitet Uppsala Malmö Piteå Nyköping Piteå Kungälv Övrigt Geijerskolan Hyllie Park folkhögskola Kungliga högskolan högskolan i Örebro (Örebro universitet) Munkfors Jönköping Örebro Sundbybergs folkhögskola Umeå universitet universitet Sundbyberg Umeå 75

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Kommunernas konsumentvägledning

Kommunernas konsumentvägledning Rapport 2013:11 Kommunernas konsumentvägledning en lägesrapport 2013 2013:11 Kommunernas konsumentvägledning en lägesrapport 2013 Konsumentverket 2013 Utredare: Margareta Lindberg (projektledare), Helena

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

KURSER 2014-2015 ALLA SVERIGES 150 FOLKHÖGSKOLOR I SAMMA KATALOG

KURSER 2014-2015 ALLA SVERIGES 150 FOLKHÖGSKOLOR I SAMMA KATALOG KURSER 2014-2015 ALLA SVERIGES 150 FOLKHÖGSKOLOR I SAMMA KATALOG Innehåll Ämnesområden Vad är folkhögskola? sid 2 Estetiska kurser sid 16 Vad kan jag läsa? sid 3 Hälsa Miljö Natur sid 22 Vi går på folkhögskola

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

FSFs företagsklimatindex 2008

FSFs företagsklimatindex 2008 FSFs företagsklimatindex 20 Olika kommuner har olika förutsättningar. FSFs företagsklimatindex 20 visar vilka kommuner som överpresterar, underpresterar respektive presterar som förväntat i förhållande

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Författad av Victor Ramström Åva Gymnasium Handledare: Birgitta Larsson (Åva Gymnasium) Carl-Erik Kanne (Rotary) Företagsklimatet är summan av de attityder,

Läs mer

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb.

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb. NV 19 SM 1003 Specialisering och koncentration inom kommunernas näringsliv 2008 Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008 I korta drag Mest koncentrerade näringslivet

Läs mer

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken på. Gotland 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken på. Gotland 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken på lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Folkbiblioteken i. Södertälje 2011. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Södertälje 2011. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Bibliotek en institution i tiden Introduktion Svensk Biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad rapporter om bibliotekssituationen

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Kortrapport från Rädda Barnen Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Folkbiblioteken i. Vansbro 2009. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Vansbro 2009. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera mänsklig kraft och

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015

Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015 Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015 Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Jordbruksverket har i uppdrag att främja utvecklingen av fritidfiske och

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer