Rapport_PDF Sida 63. Utbildningar inom upplevelseindustrin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport_PDF1 03-04-01 17.12 Sida 63. Utbildningar inom upplevelseindustrin"

Transkript

1 Rapport_PDF Sida 6 Utbildningar inom upplevelseindustrin

2 Rapport_PDF Sida 64 Innehållsförteckning Utbildningar inom upplevelseindustrin Inledning 68. Syfte 68. Metod 68. Definition av upplevelseindustrin 68.4 Avgränsningar och felkällor 69.5 Projektorganisation 69 Utbildningar inom upplevelseindustrin Film/Foto 7.4 Konst 7.5 Litteratur 74.6 Marknadskommunikation 74.7 Media Måltid 78. Scenkonst 78. Turism/Besöksnäring 79. Upplevelsebaserat lärande 8.4 Sammanfattning 8 Lärosäten/utbildningsanordnare i Sverige per län 8. Blekinge län 8. Dalarnas län 8. Gotlands län 8.4 Gävleborgs län 8.5 Hallands län 8.6 Jämtlands län 8.7 Jönköpings län 8.8 Kalmar län 84.9 Kronobergs län 84. Norrbottens län 84. Skåne län 85. s län 85. Södermanlands län 86.4 Uppsala län 86.5 Värmlands län 86.6 Västerbottens län 86.7 Västernorrlands län 87.8 Västmanlands län 87.9 Västra Götalands län 87. Örebro län 88. Östergötlands län 88. Sammanfattning 89

3 Rapport_PDF Sida 65 4 Utbildningsutbudet i förhållande till näringslivsstrukturen per delområde Film/Foto Konst Litteratur Marknadskommunikation Media Måltid 4. Scenkonst 4. Turism/Besöksnäring 4. Upplevelsebaserat lärande 4 5 Utbildningsutbudet i förhållande till näringslivsstrukturen per län 5 5. Blekinge län 6 5. Dalarnas län 7 5. Gotlands län Gävleborgs län Hallands län 5.6 Jämtlands län 5.7 Jönköpings län 5.8 Kalmar län 5.9 Kronobergs län 4 5. Norrbottens län 5 5. Skåne län 6 5. s län 7 5. Södermanlands län Uppsala län Värmlands län 5.6 Västerbottens län 5.7 Västernorrlands län 5.8 Västmanlands län 5.9 Västra Götalands län 4 5. Örebro län 5 5. Östergötlands län 6

4 Rapport_PDF Sida 66 Inledning. Syfte Syftet med denna studie har varit att kartlägga utbildningar inom upplevelseindustrin i Sverige. Kartläggningen omfattar eftergymnasial utbildning fördelade på följande lärosäten/utbildningsanordnare:. Högskola/universitet. Folkhögskola. Utbildningsanordnare av KY-utbildningar (Kvalificerad yrkesutbildning) 4. Privata/övriga utbildningsanordnare. Metod Studien bygger på sekundärdata hämtat från Internet. Informationen om högskoleutbildningarna har hämtats från respektive högskolas hemsida. Informationen om folkhögskoleutbildningarna har hämtats från Folkhögskolornas informationstjänst ( KY-utbildningarna har samlats in genom Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning ( När det gäller privata/övriga utbildningsanordnare har CMA och KK-stiftelsen tillsammans identifierat ett antal, vilka också ingått i studien. Genomgående är att endast utbildningar som förekommer under och tagits med.. Definition av upplevelseindustrin Upplevelseindustrin är ett samlingsbegrepp för de kreativa branscherna. KK-stiftelsen har totalt identifierat delområden som har det gemensamt att de producerar och/eller levererar upplevelser. Sedan den tidigare studien Näringsliv inom upplevelseindustrin genomfördes har vissa justeringar i indelningen genomförts. Den nya indelningen finns redovisad i inledningen av kapitel i denna studie. Eftersom en viss jämförelse mellan denna och den tidigare studien görs, så är det intressant att notera skillnaderna mellan de båda indelningarna. De största skillnaderna är: Ett nytt delområde Upplevelsebaserat lärande har bildats genom att slå ihop de tidigare delområdena Datorspel/TV-spel, Utbildning/Edutainment samt museer och nöjesparker från delområdet Turism. Måltid har bildat ett eget nytt delområde. Återstoden av det tidigare delområdet Turism (dvs natur och evenemang) heter numera Turism/Besöksnäring. Det tidigare delområdet Film heter numera Film/Foto, och inkluderar följaktligen foto och animation (tidigare i delområdet Konst). Författarskap/Publicering heter numera Litteratur. PR/Kommunikation/Reklam heter numera Marknadskommunikation. 66

5 Rapport_PDF Sida 67.4 Avgränsningar Det finns ett stort antal utbildningar inom upplevelseindustrin. Vissa av dessa utbildningar har varit enkla att kategorisera under ett specifikt delområde, medan andra har varit bredare och därmed svårare att kategorisera och återfinns därför under flera delområden. En viktig avgränsning är utbildningarnas omfattning. Vi har i denna studie endast inkluderat utbildningar (eller fristående kurser) som är längre än poäng eller veckor (eller motsvarande omfattning heltid). Det finns ett antal utbildningsområden som ligger i gränslandet mellan vad som är upplevelseindustrirelaterade utbildningar eller inte. Vår utgångspunkt har varit att ta med utbildningar som typiskt leder fram till roller som kreatör eller producent inom upplevelseindustrin. En typ av utbildning som vi t ex valt att exkludera från studien är vetare (filmvetare, bildvetare, konstvetare osv). Vi bedömer att dessa personer har en analytisk kompetens snarare än en skapande roll i sina arbeten. Däremot har vi inkluderat journalistutbildningarna, eftersom vi uppfattar det som att journalisten är med och skapar en tidning, TV etc. Av denna orsak har vi inte heller med chefsutbildningar, ekonomutbildningar eller motsvarande utbildningar av allmän karaktär, även om vi naturligtvis vet att dessa personer finns i hög utsträckning även i upplevelseindustrin. Andra utbildningar är exkluderade av andra skäl. Flera utbildningar ligger i gränslandet till vad som innefattas i upplevelseindustrin. Exempelvis är hudterapeuter och kosmetologer yrken som exkluderats från upplevelseindustrin, och närliggande utbildningar för makeup-artister, tatuerare, nagelvård med mera har vi heller inte räknat med. När det gäller olika former av pedagoger med inriktning mot upplevelsebaserade områden, såsom bildpedagoger, musikpedagoger, danspedagoger osv, så har vi räknat in dessa i kategorin Upplevelsebaserat lärande. Det finns ett gemensamt drag i dessa utbildningar, vilket gör det motiverat att hålla ihop dessa utbildningar, snarare än att lägga dem i respektive delområde, det vill säga Konst,, Scenkonst och så vidare..5 Projektorganisation Vid CMA (Centrum för Marknadsanalys AB) har Oskar Ahnfelt (projektledare), Lovisa Norén, Benny Andersson och Johan Lilliecreutz deltagit i projektet. Från KK-stiftelsens sida har Carin Daal och Katarina Almqvist varit kontaktpersoner. 67

6 Rapport_PDF Sida 68 Utbildningar inom upplevelseindustrin KK-stiftelsen har identifierat delområden inom upplevelseindustrin;,, Film/Foto, Litteratur, Konst, Media,,, Måltid, Marknadskommunikation, Scenkonst, Turism/Besöksnäring samt Upplevelsebaserat lärande. Dessa delområden samt exempel på producenter/aktörer som ingår i respektive delområde beskrivs i nedanstående tabell. De utbildningar som eftersökts i denna undersökning har främst varit de som leder fram till roller som kreatör eller producent inom dessa delområden. Vi kommer i detta kapitel att kortfattat redovisa samtliga utbildningar respektive lärosäten/utbildningsanordnare som vi inkluderat i studien. Dessa finns mer utförligt redovisade i bilaga som finns att hämta på (se: Samla upplevelseindustrin). Delområde Hus, inredning, landskap, planering och stad Grafik, konsthantverk och produkt Film/Foto Film/foto och video Litteratur Författarskap och publicering Konst Bild, performance och skulptur Media Digitala medier, radio/tv, och tryckta medier design och styling Artisteri, komposition och producentskap Måltid Dryckeskunskap, kokkonst och restauration Marknadskommunikation Event, PR och reklam Scenkonst Dans, estradmusik, opera, nycirkus och teater Turism/Besöksnäring Evenemang, hotell och natur Upplevelsebaserat lärande Dator-/TV-spel, e-lärande, museer, nöjesparker, sciencecenter samt leksaker och spel Exempel på producenter Arkitekter Industridesigners och designers (ej mode) och webbdesigners Film-, videoproducenter, fotografer, regissörer, manusförfattare och skådespelare för film Författare Konstnärer Producenter av tidningar och magasin, radio- och TV-producenter designers och stylister Artister, kompositörer, textförfattare och producenter Kockar och sommelier AD:s, copys, konsulter och idéskapare Dansare, artister, regissörer, manusförfattare och skådespelare för scenkonst Konceptutvecklare, festivalarrangörer och guider Pedagoger och spelutvecklare Tabell : Upplevelseindustrins delområden och exempel på producenter som ingår i respektive område. Källa: KK-stiftelsen. 68

7 Rapport_PDF Sida 69. Inom arkitekturområdet finns utbildningar endast på högskolor och universitet. Totalt finns 7 olika kurser och utbildningar inom delområdet lokaliserade till åtta olika lärosäten. Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Arkitekt, 8 poäng Chalmers tekniska högskola Kungliga Tekniska Högskolan Lunds universitet Lund Fristående kurser arkitektur, 4 poäng Chalmers tekniska högskola Kungliga Konsthögskolan Mälardalens högskola Västerås SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet universitet Uppsala Landskaparkitekt, poäng SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet Uppsala SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet Lomma Landskapsingenjör, poäng Trädgårdsingenjör, 8 poäng Inredningsarkitektur och möbeldesign, poäng Byggteknik och design, poäng SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet Konstfack Kungliga Tekniska Högskolan Lomma Lomma. Inom designområdet finns 4 kurser och utbildningar. Av dessa ges 8 vid högskola/universitet och 68 vid folkhögskola. 9 ges som KY-utbildningar och 4 som privata/övriga utbildningar. Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Bild-, form- och designutbildningar Beckmans Skola Berghs School of Communication Berghs School of Communication Eskilstuna folkhögskola Folkuniversitetet Företagarnas folkhögskola s universitet Gotlands läns folkhögskola Malmö Eskilstuna Leksand Gotland Hällefors folkhögskola Kuben Konst & Form College Kyrkeruds folkhögskola Lunds Konstskola (Folkuniversitetet) Malmö högskola Mullsjö folkhögskola Östra Grevie folkhögskola Hällefors Örebro Årjäng Lund Malmö Mullsjö Vellinge Glas Glas Konstfack universitet Grafik Berghs School of Communication Berghs School of Communication Malmö Folkuniversitetet Företagarnas folkhögskola Leksand Forsbergs Grafisk & Copy Forsbergs Grafisk & Copy Malmö Forsbergs Grafisk & Copy Graphic Studio Nacka Strand AB Nacka Hellidens folkhögskola Tidaholm Hjo folkhögskola Hjo Högskolan Kristianstad Kristianstad Konstfack Ljungby kommun Mälardalens högskola Malmö högskola Nyckelviksskolan Runö folkhögskola i Sörängens folkhögskola s universitet Sunne kommun/broby Grafiska Utbildning Umeå universitet Yrkeshögskolan Laholm Ljungby Eskilstuna Malmö Nässjö Sunne Umeå Laholm Industri- och produktdesign Chalmers tekniska högskola högskolan (Umeå universitet) Helsingborg stad/yrkeshögskolan Högskolan i Halmstad Högskolan i Jönköping Högskolan i Kalmar Karlstads universitet Konstfack Kungliga Tekniska Högskolan Luleå tekniska universitet Umeå Helsingborg Halmstad Jönköping Kalmar Karlstad Luleå Luleå tekniska universitet Lunds universitet Mälardalens högskola Malmö högskola Nackademin Nässjö kommun Studium i AB Hisingen Sunne kommun/broby Grafiska Utbildning universitet Ålsta folkhögskola Skellefteå Lund Eskilstuna Malmö Nacka Nässjö Sunne Ånge Keramik Folkhögskolan Vårdinge By Södertälje Företagarnas folkhögskola Leksand Grebbestads folkhögskola Tanum Konstfack Kuben Konst & Form College Nyckelviksskolan Sörängens folkhögskola Örebro Nässjö Konsthantverk och hemslöjd Företagarnas folkhögskola Gamleby folkhögskola Glimåkra folkhögskola Grimslövs folkhögskola Hampnäs folkhögskola Hellidens folkhögskola Karlskoga folkhögskola Kävesta folkhögskola Lerums kommun Leksand Västervik Östra Göinge Alvesta Örnsköldsvik Tidaholm Karlskoga Hallsberg Lerum Löftadalens folkhögskola Mariestads kommun Dacapo Mora folkhögskola Nordens folkhögskola Biskops-Arnö Oskarshamns folkhögskola Umeå universitet Västerbergs folkhögskola Ålsta folkhögskola Kungsbacka Mariestad Älvdalen Håbo Oskarshamn Umeå Sandviken Ånge 69

8 Rapport_PDF Sida 7 Metall, smycke och smide Bäckedals folkhögskola Falköpings kommun Företagarnas folkhögskola Härjedalen Falköping Leksand Konstfack Nyckelviksskolan Stenebyskolan Bengtsfors Multimedia, webbdesign Berghs School of Communication Blekinge Tekniska Högskola Blekinge Tekniska Högskola/Hyper Island School of New Media Bollnäs kommun Högskoleenheten Folkuniversitetet s universitet Högskolan i Skövde Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Kalix folkhögskola Karlskoga folkhögskola Karlstads universitet Kungälvs kommun Linköpings universitet Karlshamn Karlskrona Bollnäs Danderyd Skövde Trollhättan Kalix Karlskoga Karlstad Kungälv Norrköping Ljud&Bildskolan AB Lunds universitet MacMeckarna Sverige AB MacMeckarna Sverige AB Mitthögskolan Musiclink AB högskolan i Piteå (Luleå Tekn. Univ.) Skeria Utveckling AB Skellefteå Södertörns högskola Studium i AB Hisingen Sundbybergs folkhögskola kommun universitet Örebro universitet Borås Helsingborg Gävle Sundsvall Hultsfred Piteå Skellefteå Haninge Sundbyberg Örebro Möbel Konstfack Kristianstad kommun Wendesgymnasiet Kristianstad Linköpings universitet (Carl Malmstens utbildningar) Slöjd och trä Folkhögskolan Vårdinge By Södertälje Grebbestads folkhögskola Tanum Högskolan i Gävle Gävle Kramfors kommun/powerhouse Kramfors Kristianstad kommun Wendesgymnasiet Kristianstad Mora folkhögskola Mora Textil och skinn Bäckedals folkhögskola Härjedalen Blekinge läns folkhögskola Ronneby Dalkarlså folkhögskola Robertsfors Folkhögskolan Värnamo Värnamo Fornby folkhögskola Borlänge Forsa folkhögskola Hudiksvall Fristads folkhögskola Borås Företagarnas folkhögskola Leksand Gamleby folkhögskola Västervik Gotlands läns folkhögskola Gotland Grebbestads folkhögskola Tanum Högskolan i Borås Borås Kalix folkhögskola Kalix Konstfack Övriga Folkuniversitetet vid s univ. Långbro folkhögskola Linköpings universitet (Carl Malmstens utbildningar) universitet Älmhults kommun Älvsby folkhögskola Nyckelviksskolan Stenebyskolan universitet Vindelns folkhögskola Älmhults kommun Mora folkhögskola Nyckelviksskolan Sjöviks folkhögskola Stenebyskolan Uddevalla kommun Komvux Umeå universitet Uppsala universitet Väddö folkhögskola Vadstena folkhögskola Wiks folkhögskola Ålsta folkhögskola Åsa folkhögskola Önnestads folkhögskola Mariestads kommun Dacapo Södertörns högskola Södra Vätterbygdens folkhögskola Stiftelsen Hantverk & Utbildning Älmhult Älvsbyn Bengtsfors Vindeln Älmhult Mora Avesta Bengtsfors Uddevalla Umeå Uppsala Norrtälje Vadstena Uppsala Ånge Katrineholm Kristianstad Mariestad Södertälje Jönköping Borlänge. Film/Foto Inom Film/Foto finns 96 utbildningar. Av dessa ges 5 vid folkhögskola och 4 vid högskola/ universitet. Elva ges som KY-utbildning och övriga nio av privata/övriga utbildningsanordnare. Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Animation, filminriktad programmering Blekinge Tekniska Högskola Blekinge Tekniska Högskola Fellingsbro folkhögskola Graphic Studio Nacka Strand AB Högskolan i Gävle Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Högskolan Kristianstad Högskolan på Gotland Karlstads universitet Konstfack Kramfors kommun/powerhouse Karlshamn Lindesberg Nacka Gävle Bengtsfors Trollhättan Kristianstad Gotland Karlstad Eksjö Kramfors Kungliga Tekniska Högskolan Linköpings universitet Ljud&Bildskolan AB Luleå tekniska universitet MacMeckarna Sverige AB Nackademin s universitet Sverigefinska folkhögskolan Tyresö kommun/centrum för livslångt lärande universitet Örebro universitet Norrköping Borås Luleå Gävle Nacka Haparanda Tyresö Örebro Bildjournalistik Mitthögskolan Sundsvall S:t Sigfrids folkhögskola Film- och videoredigering Dramatiska Institutet Karlskoga folkhögskola Karlskoga Stiftelsen Nordens Biskops-Arnö Ålsta folkhögskola universitet Håbo Ånge 7

9 Rapport_PDF Sida 7 Film- och videoproducent Brunnsviks folkhögskola Dramatiska Institutet Fellingsbro folkhögskola Fridhems folkhögskola Hola folkhögskola Högskolan i Skövde Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Högskolan på Gotland Jämshögs folkhögskola Ludvika Lindesberg Svalöv Kramfors Skövde Trollhättan Gotland Olofström Kalix folkhögskola Katrinebergs folkhögskola Kulturama Lernia AB Gamleby Molkoms folkhögskola Nordens folkhögskola Biskops-Arnö Skurups folkhögskola Tollare folkhögskola Ölands folkhögskola Kalix Falkenberg Västervik Karlstad Håbo Skurup Nacka Mörbylånga Filmdekor Folkuniversitetet vid s universitet Filmljud Dramatiska Institutet Karlskoga folkhögskola Karlskoga Filmmanus och dramaturgi Dramatiska Institutet Högskolan Dalarna Högskolan på Gotland Falun Gotland Nordens folkhögskola Biskops-Arnö Sundbybergs folkhögskola universitet Håbo Sundbyberg Filmregi Dramatiska Institutet s universitet Foto Eskilstuna folkhögskola Eskilstuna Folkuniversitetet Lund Folkuniversitetet Malmö Forsa folkhögskola Hudiksvall Fotoskolan (Folkuniversitetet) Gamleby folkhögskola Västervik Gotlands läns folkhögskola Gotland s universitet Hola folkhögskola Kramfors Kjesäters folkhögskola Konstskolan i (Folkuniversitetet) Kulturama Kyrkeruds folkhögskola Långbro folkhögskola Mullsjö folkhögskola Nordens folkhögskola Biskops-Arnö Viebäcks folkhögskola Östra Grevie folkhögskola Vingåker Årjäng Mullsjö Håbo Nässjö Vellinge.4 Konst Inom området för Konst finns i Sverige utbildningar, varav 58 ges vid folkhögskola, vid högskola/universitet, en som KY-utbildning och av privata/övriga utbildningsanordnare. Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Bild Hellidens folkhögskola Tidaholm Hällefors folkhögskola Hällefors Kyrkeruds folkhögskola Årjäng Liljeholmens folkhögskola Kinda Lunnevads folkhögskola Linköping högskolan i Örebro (Örebro univ.) Örebro Estetisk linje/kurs Dalarö folkhögskola Eskilstuna folkhögskola Eskilstuna Gamleby folkhögskola Västervik Helsjöns folkhögskola Mark Kjesäters folkhögskola Vingåker Sigtuna folkhögskola Sigtuna Illustration, serieteckning Forsbergs Grafisk & Copy Hofors kommun Hofors Konst Birkagårdens folkhögskola Blekinge läns folkhögskola Ronneby Bollnäs folkhögskola Gävle högskolan (Umeå universitet) Umeå Edelviks folkhögskola Skellefteå Finska folkhögskolan Folkhögskolan Vårdinge By Södertälje Folkuniversitetet Folkuniversitetet Fornby folkhögskola Falun Gotlands Konstskola (Folkuniversitetet) Gotland Gotlands läns folkhögskola Gotland s universitet Hellidens folkhögskola Skövde Hjo folkhögskola Hjo Hållands folkhögskola Åre Högskolan Dalarna Falun Jakobsbergs folkhögskola Upplands-Väsby Konstfack Konstskolan i Kristianstad (Folkuniversitetet) Kristianstad Kuben Konst & Form College Örebro Kulturama Kungliga Konsthögskolan KV Konstskola (Folkuniversitetet) Nyckelviksskolan S:t Sigfrids folkhögskola Uppsala Konstskola (Folkuniversitetet) Wiks folkhögskola universitet Ölands folkhögskola Skinnskattebergs folkhögskola Sörängens folkhögskola Önnestads folkhögskola Österlens folkhögskola Östra Grevie folkhögskola Kvarnby folkhögskola Luleå tekniska universitet Lunds Konstskola (Folkuniversitetet) Lunds universitet Långholmens folkhögskola Löftadalens folkhögskola Malmfältens folkhögskola Markaryds folkhögskola Mullsjö folkhögskola Nordvästra Skånes folkhögskola Nyköpings folkhögskola Rudolf Steinerseminariet Solviks folkhögskola Sunderby folkhögskola Sundsgårdens folkhögskola Sverigefinska folkhögskolan Södertörns folkhögskola Södertörns högskola Uppsala Konstskola (Folkuniversitetet) Viebäcks folkhögskola Väddö folkhögskola Ålsta folkhögskola Ölands folkhögskola Önnestads folkhögskola Uppsala Uppsala Mörbylånga Skinnskatteberg Nässjö Kristianstad Tomelilla Vellinge Malmö Luleå Lund Lund Kungsbacka Kiruna Halmstad Mullsjö Ängelholm Nyköping Södertälje Skellefteå Luleå Helsingborg Haparanda Haninge Södertälje Uppsala Nässjö Norrtälje Ånge Mörbylånga Kristianstad 7

10 Rapport_PDF Sida 7 Skulptur Folkhögskolan Vårdinge By Södertälje Gotlands Konstskola (Folkuniversitetet) Gotland Övrigt Folkhögskolan Värnamo Värnamo Geijerskolan Munkfors s universitet Mälardalens högskola Eskilstuna Rudolf Steinerseminariet Södertälje Nyckelviksskolan Skinnskattebergs folkhögskola SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet Sverigefinska folkhögskolan Viskadalens folkhögskola universitet Skinnskatteberg Lomma Haparanda Borås.5 Litteratur Totalt finner vi 4 utbildningar som inriktar sig på Litteratur. Av dessa ges 5 vid folkhögskola, fyra vid högskola/universitet och en av privata/övriga utbildningsanordnare. Jämfört med övriga delområden finns här en stark övervikt på folkhögskolor. Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Rena skrivarlinjer och författarutbildningar Mer blandade utbildningar med inslag av skrivande och författarskap Bollnäs folkhögskola Bona folkhögskola Dalkarlså folkhögskola Forsa folkhögskola Fridhems folkhögskola Glimåkra folkhögskola s universitet Jakobsbergs folkhögskola Klarälvdalens folkhögskola Lunds universitet Medlefors folkhögskola Nordens folkhögskola Biskops-Arnö Folkhögskolan Värnamo Geijerskolan s universitet Hellidens folkhögskola Kävesta folkhögskola Långbro folkhögskola Gävle Motala Robertsfors Hudiksvall Svalöv Östra Göinge Torsby Lund Skellefteå Håbo Värnamo Munkfors Tidaholm Hallsberg Nordiska folkhögskolan Skeppsholmens folkhögskola Skurups folkhögskola Sundbybergs folkhögskola Sörängens folkhögskola Tärna folkhögskola Wiks folkhögskola Västerbergs folkhögskola Åsa folkhögskola Ölands folkhögskola Österlens folkhögskola Marieborgs folkhögskola Rudolf Steinerseminariet Sörängens folkhögskola Viskadalens folkhögskola Örebro universitet Kungälv Skurup Sundbyberg Nässjö Sala Uppsala Gävle Katrineholm Mörbylånga Tomelilla Norrköping Södertälje Nässjö Borås Örebro.6 Marknadskommunikation Det finns 9 utbildningar med inriktning mot Marknadskommunikation. Av dessa ges en vid en folkhögskola, 97 vid högskolor/universitet, fyra som KY-utbildningar och 7 vid privat/övrigt. Jämfört med de andra delområdena är det många privata/övriga som ger utbildningar inom Marknadskommunikation. Dessa finns övervägande i storstäderna, det vill säga, och Malmö. Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Event Marketing, expo- och eventdesign Information och kommunikation Medie- och kommunikationsvetenskap Berghs School of Communication s universitet Mälardalens högskola Berghs School of Communication Högskolan i Skövde s universitet Högskolan Dalarna Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan i Jönköping Högskolan i Kalmar Högskolan i Kristianstad Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Karlstad Universitet Linköpings universitet Eskilstuna Skövde Falun Gävle Halmstad Jönköping Kalmar Kristianstad Uddevalla Karlstad Linköping Studium i AB, Studium Centrum Valla folkhögskola Uppsala universitet universitet Luleå Tekniska Universitet Lunds Universitet Malmö högskola Mitthögskolan s universitet Södertörns högskola Umeå Universitet Uppsala universitet universitet Örebro universitet Linköping Uppsala Piteå Lund Malmö Sundsvall Huddinge Umeå Uppsala Örebro 7

11 Rapport_PDF Sida 7 Medie-, informationsoch kommunikationsteknik Computer Research Sv AB Högskolan i Kalmar Malmö Kalmar Linköpings universitet Mälardalens högskola Norrköping Eskilstuna PR, marknadskommunikation, strategisk information Berghs School of Communication Berghs School of Communication IHM IHM Malmö Mitthögskolan s universitet universitet Örebro universitet Sundsvall Örebro Reklam, copywriting och design Beckmans Skola Berghs School of Communication Berghs School of Communication Malmö Forsbergs Grafisk & Copy Forsbergs Grafisk & Copy Studium i AB Hisingen Malmö Text Berghs School of Communication s universitet Övrigt Beckmans Skola Berghs School of Communication ITM Institutet för tro och musik Jönköping Linköpings universitet Linköping Mälardalens högskola Uppsala universitet universitet Eskilstuna Uppsala.7 Media utbildningar finns inom området för Media, varav 5 ges vid folkhögskola, 46 vid högskola/ universitet, som KY-utbildningar och nio vid privat/övrigt. Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Bildjournalistik Grafik och tryck Journalistik, reportage Mitthögskolan Stiftelsen Nordens Biskops-Arnö Berghs School of Communication Grafiskt Utbildningscenter AB Berghs School of Communication Berghs School of Communication Bona folkhögskola Dramatiska Institutet Gotlands läns folkhögskola s universitet Jakobsbergs folkhögskola Kaggeholms folkhögskola Kalix folkhögskola Ljungskile folkhögskola Lunds universitet Mitthögskolan Molkoms folkhögskola Sundsvall Håbo Uppsala Malmö Motala Gotland Ekerö Kalix Uddevalla Lund Sundsvall Karlstad Ålsta folkhögskola Ljungby Malmö högskola Nordiska folkhögskolan S:t Sigfrids folkhögskola Skurups folkhögskola s universitet Strömbäcks folkhögskola Södertörns högskola Södra Vätterbygdens folkhögskola Tollare folkhögskola Umeå universitet Uppsala universitet universitet Ålsta folkhögskola Ädelfors folkhögskola Ånge Ljungby Malmö Kungälv Skurup Umeå Huddinge Jönköping Nacka Umeå Uppsala Ånge Vetlanda Media, allmänt Axevalla folkhögskola Dramatiska Institutet Företagarnas folkhögskola Hola folkhögskola Jämshögs folkhögskola Skara Leksand Kramfors Olofström högskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) Sundbybergs folkhögskola Södertörns högskola Piteå Sundbyberg Huddinge Medie- och kommunikationsvetenskap s universitet Högskolan Dalarna Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan i Jönköping Högskolan i Kalmar Högskolan i Kristianstad Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Karlstad Universitet Linköpings universitet Falun Gävle Halmstad Jönköping Kalmar Kristianstad Uddevalla Karlstad Linköping Lunds universitet Luleå Tekniska Universitet Malmö högskola Mitthögskolan s universitet Södertörns högskola Umeå Universitet Uppsala universitet universitet Örebro universitet Lund Piteå Malmö Sundsvall Huddinge Umeå Uppsala Örebro Medieentrepenör, mediestrateg Blekinge Tekniska Högskola/Hyper Island School of New Media Högskolan i Kalmar Karlskrona Kalmar Mountain Media Mälardalens högskola Arboga Eskilstuna Medieproduktion Bollnäs Högskoleenheten Dramatiska Institutet s universitet Högskolan Dalarna Högskolan i Kalmar Högskolan i Skövde Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Institutet för Högre TV-utbildning Kaggeholms folkhögskola Bollnäs Falun Kalmar Skövde Trollhättan Ekerö Kaggeholms folkhögskola Kalix folkhögskola Karlstads universitet Landstinget Västernorrland Lernia AB Gamleby Malmö högskola Nätverkstan Kultur Väst AB Skurups folkhögskola Södertörns högskola Kalix Karlstad Härnösand Västervik Malmö Skurup Huddinge 7

12 Rapport_PDF Sida 74 Medieteknik, animation, programmering, digitala medier Blekinge Tekniska Högskola Blekinge Tekniska Högskola Computer Research Sv AB Dramatiska Institutet Folkuniversitetet s universitet Hjälmareds folkhögskola Högskolan i Skövde Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Karlskoga folkhögskola Kolbäcksådalens Gymnasieförbund Kramfors /PowerHouse Kungliga Tekniska Högskolan Linköpings universitet Linköpings universitet Luleå tekniska universitet Karlshamn Karlskrona Malmö Danderyd Alingsås Skövde Bengtsfors Karlskoga Hallstahammar Kramfors Linköping Norrköping Luleå Lunds universitet MacMeckarna Sverige AB MacMeckarna Sverige AB Mitthögskolan Musiclink AB högskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) högskolan i Örebro (Örebro universitet) NTI-skolan Skeria Utveckling AB Skellefteå Södertörns högskola Umeå universitet Uppsala universitet universitet Örebro universitet Helsingborg Gävle Sundsvall Hultsfred Piteå Örebro Skellefteå Haninge Umeå Uppsala Örebro Radio, -journalistik, -produktion, -dramatik Båstad Akademi Dramatiska Institutet Hola folkhögskola Kaggeholms folkhögskola Kalix folkhögskola Båstad Kramfors Ekerö Kalix högskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) Nordens folkhögskola Biskops-Arnö Vara folkhögskola Piteå Håbo Vara Övrigt Högskolan i Kalmar Högskolan på Gotland Kalmar Gotland Karlskoga folkhögskola Linköpings universitet Karlskoga Norrköping.8 Det finns elva kurser och utbildningar inom modeområdet. Fem av dessa ges vid högskola/universitet samt en vid folkhögskola. Utöver detta ges en som KY-utbildning samt fyra som privata/övriga utbildningar. Geografiskt finns många av utbildningarna i Borås kommun (4 st) och i s kommun ( st). De andra finns i Bengtsfors ( st), Västervik ( st) och Uddevalla ( st) kommuner. Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommun Magisterprogram inom textil, poäng Konstfack Magisterutbildning i mode- och textildesign, poäng Textildesigner, designer, poäng Konfektionsteknik och skrädderi, 8 poäng (KY) Yrkesteknisk högskoleutbildning med inriktning mot textil- och konfektionsproduktion, 8 poäng Sömnadslinje, Textil Form, Kläder, Hantverk Form, år, Beckmans kvällsskola, läsår à 4 veckor / kvällar per vecka under år Högskolan i Borås Högskolan i Borås Uddevalla kommun, Komvux Högskolan i Borås Gamleby folkhögskola, Stenebyskolan Beckmans Skola Borås Borås Uddevalla Borås Västervik, Bengtsfors.9 Inom musikområdet finns 9 utbildningar. 69 av dessa ges vid folkhögskola, 9 vid högskola/ universitet, tre som KY-utbildningar och nio som privata/övriga utbildningar. 74

13 Rapport_PDF Sida 75 Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Dirigent, för orkester och kör s universitet Kungliga högskolan högskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) Piteå högskolan i Örebro (Örebro universitet) Örebro Folkmusik Bollnäs folkhögskola Erik Sahlström-Institutet s universitet Gävle Tierp Kungliga högskolan Malungs folkhögskola Malung Instrument Birkagårdens folkhögskola s universitet Kaggeholms folkhögskola Kulturama Kungliga högskolan Linköpings universitet Lunnevads folkhögskola Mellansels folkhögskola högskolan i Malmö (Lunds universitet) Ekerö Linköping Linköping Örnsköldsvik Malmö högskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) högskolan i Örebro (Örebro universitet) Mälardalens högskola Skurups folkhögskola Sverigefinska folkhögskolan Uppsala universitet universitet Piteå Örebro Västerås Skurup Haparanda Uppsala Kantor och kyrkomusiker Komposition, arrangemang, tonsättning Geijerskolan s universitet Hjo folkhögskola Kungliga musikhögskolan Mellansels folkhögskola Folkhögskolan Värnamo Gotlands Tonsättarskola (Folkuniversitetet) s universitet Kulturama Kungliga musikhögskolan Munkfors Hjo Örnsköldsvik Värnamo Gotland högskolan i Malmö (Lunds universitet) högskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) Oskarshamns folkhögskola högskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) högskolan i Örebro (Örebro universitet) Uppsala universitet universitet Malmö Piteå Oskarshamn Piteå Örebro Uppsala Körsång och gospel Glimåkra folkhögskola Linköpings universitet Mellansels folkhögskola Östra Göinge Linköping Örnsköldsvik Umeå universitet Uppsala universitet Umeå Uppsala Ljudteknik Bollnäs folkhögskola Karlskoga folkhögskola Liljeholmens folkhögskola Luleå tekniska universitet Gävle Karlskoga Kinda Luleå högskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) Sverigefinska folkhögskolan universitet Örebro universitet Piteå Haparanda Örebro, allmänt Billströmska folkhögskolan Birka folkhögskola Birkagårdens folkhögskola Bollnäs folkhögskola Dalarö folkhögskola Dalkarlså folkhögskola Folkuniversitetet Framnäs folkhögskola Fridhems folkhögskola Geijerskolan Glimåkra folkhögskola Gotlands läns folkhögskola s universitet Helsjöns folkhögskola Hjo folkhögskola Härnösands folkhögskola Högalids folkhögskola Ingesunds folkhögskola ITM Institutet för tro och musik Kaggeholms folkhögskola Kalix folkhögskola Kungliga musikhögskolan Kävesta folkhögskola Tjörn Krokom Gävle Robertsfors Umeå Piteå Svalöv Munkfors Östra Göinge Gotland Mark Hjo Härnösand Kalmar Arvika Jönköping Ekerö Kalix Hallsberg Liljeholmens folkhögskola Ljungskile folkhögskola Lunnevads folkhögskola Mellansels folkhögskola högskolan i Malmö (Lunds universitet) Nyköpings folkhögskola Oskarshamns folkhögskola S:t Sigfrids folkhögskola Sjöviks folkhögskola Sjöviks folkhögskola Skeppsholmens folkhögskola Skinnskattebergs folkhögskola Solviks folkhögskola Sommenbygdens folkhögskola Sundsgårdens folkhögskola Sverigefinska folkhögskolan Södra Vätterbygdens folkhögskola Uppsala universitet Vadstena folkhögskola Wiks folkhögskola universitet Åsa folkhögskola Kinda Uddevalla Linköping Örnsköldsvik Malmö Nyköping Oskarshamn Avesta Skinnskatteberg Skellefteå Tranås Helsingborg Haparanda Jönköping Uppsala Vadstena Uppsala Katrineholm teori, tori Producent Sång s universitet Kungliga högskolan Högskolan Dalarna Högskolan i Kalmar Jämshögs folkhögskola Kulturama Landstinget Västernorrland Linköpings universitet Luleå tekniska universitet Gamleby folkhögskola s universitet Kulturama högskolan i Malmö (Lunds universitet) Falun Kalmar Olofström Härnösand Norrköping Skellefteå Västervik Malmö Uppsala universitet högskolan i Malmö (Lunds universitet) högskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) Nyköpings kommun, Östra Sörmlands Yrkeshögskola universitet högskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) Nordiska folkhögskolan universitet Uppsala Malmö Piteå Nyköping Piteå Kungälv Övrigt Geijerskolan Hyllie Park folkhögskola Kungliga högskolan högskolan i Örebro (Örebro universitet) Munkfors Jönköping Örebro Sundbybergs folkhögskola Umeå universitet universitet Sundbyberg Umeå 75

14 Rapport_PDF Sida 76. Måltid Det finns elva utbildningar med inriktning på måltidsområdet. Fyra av utbildningarna ges vid högskola/universitet, sex som KY-utbildningar och en vid en folkhögskola. Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommun Chefs- och entreprenörsskap inom hotell och restaurang, 8 poäng (KY) Dryckeskunskap, 4 poäng Gastronomi produktion och ledning, 8 poäng (KY) Vimmerby kommun Fredensborgs yrkeshögskola Örebro universitet Svenska institutet för kompetensutveckling (SIKU) Vimmerby Hällefors Gastronomiprogrammet, 8/ poäng Köksmästare inom lokal gastronomi, 4 poäng (KY) Måltidskunskap D, examensarbete poäng Restaurang- och måltidskunskap (Högre restaurangutbildning), poäng Umeå universitet Siljansutbildarna AB Mora Utbildningscentrum Örebro universitet Örebro universitet Umeå Leksand Hällefors Hällefors Restaurangkock, 8 poäng (KY) Hudiksvall kommun Lansenutbildningar Hudiksvall Restaurangkock med internationell inriktning, 8 poäng (KY) Karlstad kommun/tullholmsgymnasiet Karlstad Skaparlinje, år Södra Vätterbygdens folkhögskola Jönköping Upplevelsekunskap med inriktning restaurang-, besöks- och eventbranschen, 8 poäng (KY) Nyköping Strand Utbildningscentrum Nyköping. Scenkonst Inom ramen för området Scenkonst finner vi 97 utbildningar i Sverige. 4 av dessa ges vid högskola/universitet, 6 vid folkhögskolor, 8 av privata/övriga utbildningsanordnare och två som KY-utbildning. Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Cirkus Dansare Dramaturgi, skriva för scenkonst Koreografi Mask, peruk och kostym al, musikteater, revy, cabaret Opera Producent, arrangör Regissör, teater Scenografi, dekor och teknik Cirkus Cirkör Balettakademin (Folkuniversitetet) Balettakademin (Folkuniversitetet) Danshögskolan Folkuniversitetet Kristinehamns folkhögskola KPS Dramatiska Institutet Nordens folkhögskola Biskops-Arnö Danshögskolan Dramatiska Institutet Balettakademin (Folkuniversitetet) Balettakademin (Folkuniversitetet) Kulturama Markaryds folkhögskola Operahögskolan Dramatiska Institutet Ålsta folkhögskola Dramatiska Institutet Hampnäs folkhögskola Dramatiska Institutet Folkuniversitetet Folkuniversitetet vid s universitet Botkyrka Umeå Kristinehamn Håbo Hässleholm Ånge Örnsköldsvik Kulturama Lunnevads folkhögskola Malungs folkhögskola Väddö folkhögskola Teaterhögskolan i Malmö (Lunds universitet) universitet Folkuniversitetet Strömbäcks folkhögskola Sundbybergs folkhögskola Tornedalens folkhögskola Kulturama Åsa folkhögskola Teaterhögskolan i Malmö (Lunds universitet) Malmö folkhögskola Malmö högskola Linköping Malung Norrtälje Malmö Umeå Sundbyberg Övertorneå Katrineholm Malmö Malmö Malmö 76

15 Rapport_PDF Sida 77 Skådespelare, teater och drama Blekinge läns folkhögskola Bona folkhögskola Dramatiska Institutet Edelviks folkhögskola Folkhögskolan Vårdinge By Folkuniversitetet Forsa folkhögskola Fridhems folkhögskola Geijerskolan s universitet Hampnäs folkhögskola Ingesunds folkhögskola Katrinebergs folkhögskola Kulturama Linköpings universitet Linköpings universitet Luleå tekniska universitet Ronneby Motala Skellefteå Södertälje Hudiksvall Svalöv Örnsköldsvik Arvika Falkenberg Linköping Norrköping Luleå Marieborgs folkhögskola Molkoms folkhögskola Nordiska folkhögskolan Skara skolscen Skinnskattebergs folkhögskola Sundsgårdens folkhögskola Teaterhögskolan i Luleå (Luleå tekniska universitet) Teaterhögskolan i Malmö (Lunds universitet) Teaterhögskolan i Uppsala universitet Wendelsbergs folkhögskola Wiks folkhögskola Ölands folkhögskola Östra Grevie folkhögskola Norrköping Karlstad Kungälv Skara Skinnskatteberg Helsingborg Luleå Malmö Uppsala Härryda Uppsala Mörbylånga Vellinge Övrigt Mälardalens högskola Rudolf Steinerseminariet Eskilstuna Södertälje Sverigefinska folkhögskolan Viskadalens folkhögskola Haparanda Borås. Turism/Besöksnäring Det finns 57 utbildningar som berör Turism/Besöksnäring, varav ges vid högskola/universitet, 5 vid folkhögskolor och som KY-utbildningar. Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Allmänt turism eller flera inriktningar Ekonomi, marknadsföring, ledarskap Hotell Internationell inriktning Naturturism och friskvård Regional tursim Resor Övrigt Båstad kommun Akademi Båstad Grimslövs folkhögskola s universitet Högalids folkhögskola Högskolan i Kalmar Karlstads universitet Blekinge Tekniska Högskola s universitet Hultsfreds kommun, Hultfreds Yrkeshögskola Nyköping Strand Utbildningscentrum s stad Frans Schartaus Vuxengymnasium s universitet Högskolan Dalarna Akademin för Sport och Fritid i Forshaga AB Företagarnas folkhögskola Hampnäs folkhögskola Jämshögs folkhögskola Landstinget Dalarna Malmfältens folkhögskola s universitet Högskolan Dalarna Löftadalens folkhögskola Skellefteå kommun, Skeria Utveckling s stad Frans Schartaus Vuxengymnasium s universitet Högskolan i Kalmar Båstad Alvesta Kalmar Kalmar Karlstad Karlskrona Hultsfred Nyköping Borlänge Forshaga Leksand Örnsköldsvik Olofström Älvdalen Kiruna Borlänge Kungsbacka Skellefteå Kalmar Mitthögskolan Södertörns högskola Vadstena folkhögskola Västerås stad/wenströmska Gymnasiet Österlens kommun UtbildningsCentrum AB Östra Grevie folkhögskola Lidköpings kommun Norrtälje kommun Vimmerby kommun Fredensborgs yrkeshögskola Örebro universitet Löftadalens folkhögskola Örnsköldsviks kommun Malungs folkhögskola Mitthögskolan Mora folkhögskola SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet Tornedalens folkhögskola Valjevikens folkhögskola Haninge kommun Studium i AB, Studium Centrum Yrkesakademin AB Ystads kommun Mitthögskolan Studium i AB, Studium Centrum Östersund Haninge Vadstena Västerås Tomelilla Vellinge Lidköping Norrtälje Vimmerby Hällefors Kungsbacka Örnsköldsvik Malung Ragunda Älvdalen Umeå Övertorneå Sölvesborg Haninge Uppsala Ystad Östersund 77

16 Rapport_PDF Sida 78. Upplevelsebaserat lärande Inom ramen för området Upplevelsebaserat lärande finner vi 7 utbildningar. Dessa 7 fördelar sig på olika typer av lärosäten; 5 vid högskola/universitet, 4 vid folkhögskola, sex som KYutbildningar och tre som privata/övriga utbildningar. Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Danspedagog Drama-/teaterpedagog Film och pedagogik Hantverkspedagog Konst-/bildpedagog Lärande och tekniska kunskaper, multimedia pedagogik Mediepedagog pedagog Danshögskolan Folkuniversitetet Hällefors folkhögskola Marieborgs folkhögskola universitet Nyckelviksskolan Sunderby folkhögskola Umeå universitet s universitet Högskolan i Halmstad Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Högskolan Kristianstad Högskolan på Gotland Långbro folkhögskola s universitet Härnösands folkhögskola Kaggeholms folkhögskola Kungliga musikhögskolan Umeå Hällefors Norrköping Luleå Umeå Halmstad Trollhättan Kristianstad Gotland Härnösand Ekerö Kristinehamns folkhögskola KPS Västerbergs folkhögskola universitet Karlstads universitet MacMeckarna Sverige AB högskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) Umeå universitet högskolan i Örebro (Örebro universitet) Sjöviks folkhögskola Umeå universitet Kristinehamn Sandviken Karlstad Gävle Piteå Umeå Örebro Avesta Umeå Skrivpedagog Skurups folkhögskola Skurup Sörängens folkhögskola Nässjö Spel, animation, programmering Utställningar Axevalla folkhögskola Blekinge Tekniska Högskola Blekinge Tekniska Högskola Högskolan i Gävle Högskolan i Kalmar Högskolan i Skövde Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Högskolan på Gotland Linköpings universitet Skara Karlshamn Gävle Kalmar Skövde Bengtsfors Gotland Norrköping Kramfors kommun/powerhouse Kungliga Tekniska Högskolan Linköpings universitet Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Nackademin Sverigefinska folkhögskolan Kramfors Norrköping Luleå Skellefteå Nacka Haparanda Övrigt Bollnäs kommun Högskoleenheten Bollnäs Linköpings universitet Norrköping Hyllie Park folkhögskola Malmö 78

17 Rapport_PDF Sida 79.4 Sammanfattning Tabellen nedan sammanfattar fördelningen av antalet utbildningar och typ av lärosäte/utbildningsanordnare per delområde. Delområde Antal lärosäten/utbildningsanordnare Antal utbildningar Högskolor Folkhögskolor KY-utbildningar Privat/Övrigt Summa Film/Foto Marknadskommunikation Konst Litteratur 8 4 Media Måltid 6 9 Scenkonst Turism/Besöksnäring Upplevelsebaserat lärande Summa Summan av respektive delområde i varje kolumn i tabellen ovan stämmer inte överens med den totalsumma som är angiven längst ned. Anledningen till detta är dels att flera lärosäten/utbildningsanordnare har utbildningar inom fler än ett delområde, och dels att många utbildningar tillhör fler än ett delområde. Dessutom stämmer inte summan av summorna överens i tabellen ovan (längst ned i tabellen). Orsaken till detta är att det finns några ( st) lärosäten/utbildningsanordnare som erbjuder fler än en typ av utbildning (högskola/universitet, folkhögskola, KYutbildning, privat/övrigt). Vi har totalt identifierat 5 unika utbildningar fördelade på 6 lärosäten/utbildningsanordnare. Av dessa lärosäten är 4 högskolor/universitet eller campus med utbildningar inom upplevelseområdet. Som framgår i studien ingår flera av dessa lärosäten organisatoriskt i ett annat högskola/universitet, t ex högskolan (Umeå universitet) och de olika musikhögskolorna. Av de 5 högskolor och universitet som VHS (Verket för Högskoleservice) hänvisar till har 9 lärosäten utbildningar inom upplevelseindustrin, det vill säga 8 %. av landets folkhögskolor erbjuder utbildningar inom upplevelseindustrin, vilket motsvarar 77 % av alla folkhögskolor. Dessutom har 6 olika utbildningsanordnare av KY-utbildningar inom upplevelseindustrin och 4 privata/övriga utbildningsanordnare identifierats. 79

18 Rapport_PDF Sida 8 Lärosäten/utbildningsanordnare i Sverige per län I detta kapitel redovisar vi kortfattat omfattningen av olika utbildningar (vilka finns sammanfattade i kapitel ) i varje län, fördelade på olika delområden. De utbildningar som avses gäller både högskole-/universitets-, folkhögskole-, KY- och privata/övriga utbildningar. För läsbarhetens skull har lärosäte/utbildningsanordnare förkortats till lärosäte i fortsättningen av detta kapitel. På ett lärosäte kan det finnas ett flertal utbildningar/kurser (t ex Media & kommunikation del I, del II, del III o s v) som omfattar ett färre antal poäng (t ex p) på samma sätt som det vid ett annat lärosäte kan finnas motsvarande utbildning paketerad som en större utbildning (t ex 8 p). För att inte redovisningen i detta kapitel ska bli missvisande har vi därför valt att redovisa antal lärosäten per delområde, det vill säga varje lärosäte räknas bara in en gång per delområde, oavsett hur många kurser/utbildningar som där genomförs.. Blekinge län I länet har vi identifierat fyra lärosäten som erbjuder upplevelseindustrirelaterade utbildningar, nämligen Blekinge Tekniska Högskola i Karlshamn och Karlskrona, Jämshögs folkhögskola iolofströms kommun, Blekinge läns folkhögskola i Ronneby och Valjevikens folkhögskola isölvesborg. Nedan beskrivs hur många lärosäten som erbjuder minst en utbildning inom respektive delområde: Film/Foto Konst Media Scenkonst Turism/Besöksnäring Upplevelsebaserat lärande. Dalarnas län Utbildningarna genomförs i några fall på Högskolan Dalarna i Borlänge och Falun, men annars mestadels på olika folkhögskolor. De vi identifierat är Sjöviks folkhögskola (Avesta), Fornby folkhögskola (Borlänge, Falun), Företagarnas folkhögskola (Leksand), Mora folkhögskola (Mora, Älvdalen), Brunnsviks folkhögskola (Ludvika), Malungs folkhögskola, Siljansutbildarna AB Mora, Utbildningscentrum (Leksand) och Landstinget Dalarna (Älvdalen). Fördelning av antal lärosäten (med minst en utbildning) per delområde är enligt följande: 5 Film/Foto Konst Marknadskommunikation Media. Gotlands län Utbildningarna bedrivs på Högskolan på Gotland, Gotlands läns folkhögskola, Gotlands konstskola (Folkuniversitetet) och Gotlands Tonsättarskola. Antal lärosäten per delområde i Gotlands län: Film/Foto Konst Måltid Scenkonst Turism/Besöksnäring 5 Upplevelsebaserat lärande Media Upplevelsebaserat lärande 8

19 Rapport_PDF Sida 8.4 Gävleborgs län De lärosäten vi identifierat är Högskolan i Gävle, Bollnäs folkhögskola, Forsa folkhögskola, Västerbergs folkhögskola, MacMeckarna Sverige samt kommunala utbildningar i Hudiksvall, Bollnäs och Hofors kommun (den sistnämnda kallas också för Serietecknarskolan i Hofors). Delområdena representeras av följande antal lärosäten: 5 Film/Foto Konst Litteratur Marknadskommunikation.5 Hallands län De lärosäten vi identifierat i Hallands län är Högskolan i Halmstad, Yrkeshögskolan i Laholm, Katrinebergs folkhögskola, Löftadalens folkhögskola och Markaryds folkhögskola. Antal lärosäten per delområde i Hallands län: Film/Foto Konst Marknadskommunikation.6 Jämtlands län Media Måltid Scenkonst Upplevelsebaserat lärande 4 Media Scenkonst Turism/Besöksnäring Upplevelsebaserat lärande I Jämtlands län finns upplevelsebaserade utbildningar på Mitthögskolan, Bäckedals folkhögskola, Hållands folkhögskola och Birka folkhögskola. Antal lärosäten per delområde i Jämtlands län är: Konst Turism/Besöksnäring.7 Jönköpings län I länet förekommer utbildningar på Högskolan i Jönköping, Folkhögskolan Värnamo, Sörängens folkhögskola, Konstfack (Eksjö), Viebäcks folkhögskola, Södra Vätterbygdens folkhögskola, Ädelfors folkhögskola, Hyllie Parks folkhögskola, Sommenbygdens folkhögskola samt KY-utbildningar genom Nässjö kommun och ITM (Institutet för tro och musik). Antal lärosäten per delområde i Jönköpings län är: 6 Film/Foto Konst 4 Litteratur Marknadskommunikation Media 5 Måltid Upplevelsebaserat lärande 8

20 Rapport_PDF Sida 8.8 Kalmar län I Kalmar län finns nio lärosäten som erbjuder utbildningar; en högskola Högskolan i Kalmar, fyra folkhögskolor Gamleby folkhögskola, Högalids folkhögskola, Oskarshamns folkhögskola, Ölands folkhögskola, samt fyra KY-lärosäten Hultsfreds kommun via Hultsfreds Yrkeshögskola, Lernia AB Gamleby, Musiclink AB och Vimmerby kommun via Fredensborgs yrkeshögskola. 4 Film/Foto Konst Litteratur Marknadskommunikation Media 4 Måltid Scenkonst Turism/Besöksnäring 4 Upplevelsebaserat lärande.9 Kronobergs län I länet finns sammanlagt sex olika lärosäten och utbildningsanordnare. En högskola universitet och två folkhögskolor; Grimslövs folkhögskola och S:t Sigfrids folkhögskola. Ljungby kommun och Älmhult kommun anordnar KY-utbildningar. Slutligen finns en privat arrangör; Folkuniversitetet. 5 Film/Foto Konst Marknadskommunikation. Norrbottens län Media Turism/Besöksnäring Scenkonst Upplevelsebaserat lärande I Norrbottens län finns tio lärosäten som har utbildningar inom upplevelseindustrin. Tre är högskolor; Luleå tekniska universitet, högskolan i Piteå och Teaterhögskolan i Luleå (de båda sistnämnda är delar av Luleå tekniska universitet, men räknas här som enskilda lärosäten). De övriga sju lärosätena är folkhögskolor; Framnäs folkhögskola, Kalix folkhögskola, Malmfältens folkhögskola, Sunderby folkhögskola, Sverigefinska folkhögskolan, Tornedalens folkhögskola samt Älvsby folkhögskola. 4 Film/Foto Konst 4 Marknadskommunikation Media 4 Scenkonst 4 Turism/Besöksnäring Upplevelsebaserat lärande 4 8

Folkhögskolor och antal platser

Folkhögskolor och antal platser Utlandsstudier Folkhögskolor och antal platser Offentliga utbildningar Studiefinansiering Län Folkhögskola Antal platser Stockholm Alma folkhögskola 161 Birkagårdens folkhögskola 0 Bosöns idrottsfolkhögskola

Läs mer

Söktryck vid folkhögskola ht 2005

Söktryck vid folkhögskola ht 2005 Söktryck vid folkhögskola ht 2005 Stockholms län 3901 1018 1469 4033 1352 1313 552 462 456 0117005 Runö folkhögskola 231 110 111 78 66 46 0 0 0 0120002 Lillsved Gymnastik o idrottsfol 38 20 20 196 72 71

Läs mer

Frågeställning Ja I viss mån Bättre förutsättningar för fortsatta studier 13 3 0 Bättre förutsättningar på arbetsmarknaden 9 6 1 Ökat självförtroende 12 3 1 Större intresse för samhällsfrågor 4 8 4 Mer

Läs mer

Utbildningar inom upplevelseindustrin

Utbildningar inom upplevelseindustrin Utbildningar inom upplevelseindustrin Innehållsförteckning Utbildningar inom upplevelseindustrin Inledning 68. Syfte 68. Metod 68. Definition av upplevelseindustrin 68.4 Avgränsningar och felkällor 69.5

Läs mer

Folkhögskola Planerade platser, sökande och studerande efter 15e kursdagen Ht 2010

Folkhögskola Planerade platser, sökande och studerande efter 15e kursdagen Ht 2010 FBR/TÖ 2010-10-08 Folkhögskola Planerade er, och studerande efter en Ht 2010 01 Alma folkhögskola 50 150 49 80 213 73 Birkagårdens folkhögskola 105 225 110 250 885 256 Bosöns idrottsfolkhögskola 74 90

Läs mer

Allmän kurs inkl extraplatser ,8 Särskilda kurser ,3 Långa kurser ,1

Allmän kurs inkl extraplatser ,8 Särskilda kurser ,3 Långa kurser ,1 Antal sökande personer Planerat för antal deltagare Antal deltagare 15e kursdag Sökande per planerad plats Allmän kurs inkl extraplatser 21 276 11 817 11 356 1,8 Särskilda kurser 35 627 15 392 14 101 2,3

Läs mer

1. Har skolan eget bibliotek? 5. Erbjuder er skola distansutbildningar?

1. Har skolan eget bibliotek? 5. Erbjuder er skola distansutbildningar? 1 Folkhögskolornas bibliotek 2006 omfattning, ansvar, ev samarbete med DU på skolorna. En sammanställning av en enkät utförd av projektet Verktyg & Vision läsåret 2005/2006 1. Har skolan eget bibliotek?

Läs mer

Studieomdömen. i folkhögskolan 2009/10

Studieomdömen. i folkhögskolan 2009/10 Studieomdömen i folkhögskolan 2009/10 Folkbildningsrådet genomförde under juni 2010 en uppföljning av folkhögskolornas utdelade studieomdömen under läsår 2009/10. Av 150 skolor utfärdade 146 studieomdömen.

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Lärartjänster i folkhögskolan. kalenderår 2010

Lärartjänster i folkhögskolan. kalenderår 2010 Lärartjänster i folkhögskolan kalenderår 2010 Innehåll Lärartjänster 2010 3 Helårstjänster i svensk folkhögskola 3 Två helårstjänster per tusen deltagarveckor för samtliga kurstyper 4 8,4 helårstjänster

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Studieomdömen. i folkhögskolan 2010/11

Studieomdömen. i folkhögskolan 2010/11 Studieomdömen i folkhögskolan 2010/11 Folkbildningsrådet genomförde under våren 2011 en uppföljning av folkhögskolornas utdelade studieomdömen under läsår 2010/11. Av 150 skolor utfärdade 147 studieomdömen.(mo

Läs mer

Nära lärare i helårstjänster räknat i svensk folkhögskola verksamhetsår 2006

Nära lärare i helårstjänster räknat i svensk folkhögskola verksamhetsår 2006 Nära 2 300 lärare i helårstjänster räknat i svensk folkhögskola verksamhetsår 2006 148 folkhögskolor rapporterar lärare motsvarande 1 953 helårstjänster i verksamhet inom det allmänna statsbidraget. I

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Studieomdömen. i folkhögskolan 2013/14

Studieomdömen. i folkhögskolan 2013/14 Studieomdömen i folkhögskolan 2013/14 Bakgrund och syfte Studieomdöme är folkhögskolornas egen form för bedömning av den studerandes förmåga till vidare studier. Studieomdömet bygger på en helhetsbedömning

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2012

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2012 Söktryck i folkhögskolan Höstterminen 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Två till varje folkhögskole 3 Sökande deltagar 3 Uppdraget 3 Undersökningsmetod 3 Utveckling de fyra senaste åren 4 Skolornas spridning

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Alvesta kommun 212000-0639 Kommun Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Bilaga. Avropsberättigade. IT-utbildning

Bilaga. Avropsberättigade. IT-utbildning Sid 1 (7) 2015-04-21 Dnr 96-119-2014 Bilaga Avropsberättigade IT-utbildning Sid 2 (7) Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. Deltagare i den

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan Musikhus i kommunen Folkbildningsförbundet Musikrapport 2014 Kommuner Antal Studieförbund (antal) Alvesta 1 ABF Arboga 1 ABF Arjeplog 1 ABF Arvika 1 Askersund 1 Boden 1 Bollnäs 2 Studieförbundet Bilda,

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Barn berörda av avhysning

Barn berörda av avhysning Sida 1 av 14 Barn berörda av avhysning Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2013 till 504 stycken. Det är en minskning med ca 11 procent jämfört med 2012 då antalet uppgick till 569

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2015

Barn berörda av avhysning 2015 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2015 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 472 stycken. Det är en ökning med ca 3 procent jämfört med 2014 då antalet uppgick till 459.

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2010:5 Publiceringsdatum:

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2014-06-24 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för maj 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland B) Supermiljöbilar ökar kraftigt

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland 2014-02-26 Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2014 visar följande: A) Störst ökning av nybilsregistreringarna

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2017-01-16 Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun Efter rekordåret 2015 fortsatte priserna även i fjol att stiga över hela landet. Anledningarna till prisökningarna

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn.

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Medel Fjärrvärme 2013 kr/mwh Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Ranking för län Billigaste Kommun med Län (1 Billigast) kommun Dyraste kommun

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer