Rapport_PDF Sida 63. Utbildningar inom upplevelseindustrin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport_PDF1 03-04-01 17.12 Sida 63. Utbildningar inom upplevelseindustrin"

Transkript

1 Rapport_PDF Sida 6 Utbildningar inom upplevelseindustrin

2 Rapport_PDF Sida 64 Innehållsförteckning Utbildningar inom upplevelseindustrin Inledning 68. Syfte 68. Metod 68. Definition av upplevelseindustrin 68.4 Avgränsningar och felkällor 69.5 Projektorganisation 69 Utbildningar inom upplevelseindustrin Film/Foto 7.4 Konst 7.5 Litteratur 74.6 Marknadskommunikation 74.7 Media Måltid 78. Scenkonst 78. Turism/Besöksnäring 79. Upplevelsebaserat lärande 8.4 Sammanfattning 8 Lärosäten/utbildningsanordnare i Sverige per län 8. Blekinge län 8. Dalarnas län 8. Gotlands län 8.4 Gävleborgs län 8.5 Hallands län 8.6 Jämtlands län 8.7 Jönköpings län 8.8 Kalmar län 84.9 Kronobergs län 84. Norrbottens län 84. Skåne län 85. s län 85. Södermanlands län 86.4 Uppsala län 86.5 Värmlands län 86.6 Västerbottens län 86.7 Västernorrlands län 87.8 Västmanlands län 87.9 Västra Götalands län 87. Örebro län 88. Östergötlands län 88. Sammanfattning 89

3 Rapport_PDF Sida 65 4 Utbildningsutbudet i förhållande till näringslivsstrukturen per delområde Film/Foto Konst Litteratur Marknadskommunikation Media Måltid 4. Scenkonst 4. Turism/Besöksnäring 4. Upplevelsebaserat lärande 4 5 Utbildningsutbudet i förhållande till näringslivsstrukturen per län 5 5. Blekinge län 6 5. Dalarnas län 7 5. Gotlands län Gävleborgs län Hallands län 5.6 Jämtlands län 5.7 Jönköpings län 5.8 Kalmar län 5.9 Kronobergs län 4 5. Norrbottens län 5 5. Skåne län 6 5. s län 7 5. Södermanlands län Uppsala län Värmlands län 5.6 Västerbottens län 5.7 Västernorrlands län 5.8 Västmanlands län 5.9 Västra Götalands län 4 5. Örebro län 5 5. Östergötlands län 6

4 Rapport_PDF Sida 66 Inledning. Syfte Syftet med denna studie har varit att kartlägga utbildningar inom upplevelseindustrin i Sverige. Kartläggningen omfattar eftergymnasial utbildning fördelade på följande lärosäten/utbildningsanordnare:. Högskola/universitet. Folkhögskola. Utbildningsanordnare av KY-utbildningar (Kvalificerad yrkesutbildning) 4. Privata/övriga utbildningsanordnare. Metod Studien bygger på sekundärdata hämtat från Internet. Informationen om högskoleutbildningarna har hämtats från respektive högskolas hemsida. Informationen om folkhögskoleutbildningarna har hämtats från Folkhögskolornas informationstjänst (www.folkhogskola.nu). KY-utbildningarna har samlats in genom Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning (www.ky.se). När det gäller privata/övriga utbildningsanordnare har CMA och KK-stiftelsen tillsammans identifierat ett antal, vilka också ingått i studien. Genomgående är att endast utbildningar som förekommer under och tagits med.. Definition av upplevelseindustrin Upplevelseindustrin är ett samlingsbegrepp för de kreativa branscherna. KK-stiftelsen har totalt identifierat delområden som har det gemensamt att de producerar och/eller levererar upplevelser. Sedan den tidigare studien Näringsliv inom upplevelseindustrin genomfördes har vissa justeringar i indelningen genomförts. Den nya indelningen finns redovisad i inledningen av kapitel i denna studie. Eftersom en viss jämförelse mellan denna och den tidigare studien görs, så är det intressant att notera skillnaderna mellan de båda indelningarna. De största skillnaderna är: Ett nytt delområde Upplevelsebaserat lärande har bildats genom att slå ihop de tidigare delområdena Datorspel/TV-spel, Utbildning/Edutainment samt museer och nöjesparker från delområdet Turism. Måltid har bildat ett eget nytt delområde. Återstoden av det tidigare delområdet Turism (dvs natur och evenemang) heter numera Turism/Besöksnäring. Det tidigare delområdet Film heter numera Film/Foto, och inkluderar följaktligen foto och animation (tidigare i delområdet Konst). Författarskap/Publicering heter numera Litteratur. PR/Kommunikation/Reklam heter numera Marknadskommunikation. 66

5 Rapport_PDF Sida 67.4 Avgränsningar Det finns ett stort antal utbildningar inom upplevelseindustrin. Vissa av dessa utbildningar har varit enkla att kategorisera under ett specifikt delområde, medan andra har varit bredare och därmed svårare att kategorisera och återfinns därför under flera delområden. En viktig avgränsning är utbildningarnas omfattning. Vi har i denna studie endast inkluderat utbildningar (eller fristående kurser) som är längre än poäng eller veckor (eller motsvarande omfattning heltid). Det finns ett antal utbildningsområden som ligger i gränslandet mellan vad som är upplevelseindustrirelaterade utbildningar eller inte. Vår utgångspunkt har varit att ta med utbildningar som typiskt leder fram till roller som kreatör eller producent inom upplevelseindustrin. En typ av utbildning som vi t ex valt att exkludera från studien är vetare (filmvetare, bildvetare, konstvetare osv). Vi bedömer att dessa personer har en analytisk kompetens snarare än en skapande roll i sina arbeten. Däremot har vi inkluderat journalistutbildningarna, eftersom vi uppfattar det som att journalisten är med och skapar en tidning, TV etc. Av denna orsak har vi inte heller med chefsutbildningar, ekonomutbildningar eller motsvarande utbildningar av allmän karaktär, även om vi naturligtvis vet att dessa personer finns i hög utsträckning även i upplevelseindustrin. Andra utbildningar är exkluderade av andra skäl. Flera utbildningar ligger i gränslandet till vad som innefattas i upplevelseindustrin. Exempelvis är hudterapeuter och kosmetologer yrken som exkluderats från upplevelseindustrin, och närliggande utbildningar för makeup-artister, tatuerare, nagelvård med mera har vi heller inte räknat med. När det gäller olika former av pedagoger med inriktning mot upplevelsebaserade områden, såsom bildpedagoger, musikpedagoger, danspedagoger osv, så har vi räknat in dessa i kategorin Upplevelsebaserat lärande. Det finns ett gemensamt drag i dessa utbildningar, vilket gör det motiverat att hålla ihop dessa utbildningar, snarare än att lägga dem i respektive delområde, det vill säga Konst,, Scenkonst och så vidare..5 Projektorganisation Vid CMA (Centrum för Marknadsanalys AB) har Oskar Ahnfelt (projektledare), Lovisa Norén, Benny Andersson och Johan Lilliecreutz deltagit i projektet. Från KK-stiftelsens sida har Carin Daal och Katarina Almqvist varit kontaktpersoner. 67

6 Rapport_PDF Sida 68 Utbildningar inom upplevelseindustrin KK-stiftelsen har identifierat delområden inom upplevelseindustrin;,, Film/Foto, Litteratur, Konst, Media,,, Måltid, Marknadskommunikation, Scenkonst, Turism/Besöksnäring samt Upplevelsebaserat lärande. Dessa delområden samt exempel på producenter/aktörer som ingår i respektive delområde beskrivs i nedanstående tabell. De utbildningar som eftersökts i denna undersökning har främst varit de som leder fram till roller som kreatör eller producent inom dessa delområden. Vi kommer i detta kapitel att kortfattat redovisa samtliga utbildningar respektive lärosäten/utbildningsanordnare som vi inkluderat i studien. Dessa finns mer utförligt redovisade i bilaga som finns att hämta på (se: Samla upplevelseindustrin). Delområde Hus, inredning, landskap, planering och stad Grafik, konsthantverk och produkt Film/Foto Film/foto och video Litteratur Författarskap och publicering Konst Bild, performance och skulptur Media Digitala medier, radio/tv, och tryckta medier design och styling Artisteri, komposition och producentskap Måltid Dryckeskunskap, kokkonst och restauration Marknadskommunikation Event, PR och reklam Scenkonst Dans, estradmusik, opera, nycirkus och teater Turism/Besöksnäring Evenemang, hotell och natur Upplevelsebaserat lärande Dator-/TV-spel, e-lärande, museer, nöjesparker, sciencecenter samt leksaker och spel Exempel på producenter Arkitekter Industridesigners och designers (ej mode) och webbdesigners Film-, videoproducenter, fotografer, regissörer, manusförfattare och skådespelare för film Författare Konstnärer Producenter av tidningar och magasin, radio- och TV-producenter designers och stylister Artister, kompositörer, textförfattare och producenter Kockar och sommelier AD:s, copys, konsulter och idéskapare Dansare, artister, regissörer, manusförfattare och skådespelare för scenkonst Konceptutvecklare, festivalarrangörer och guider Pedagoger och spelutvecklare Tabell : Upplevelseindustrins delområden och exempel på producenter som ingår i respektive område. Källa: KK-stiftelsen. 68

7 Rapport_PDF Sida 69. Inom arkitekturområdet finns utbildningar endast på högskolor och universitet. Totalt finns 7 olika kurser och utbildningar inom delområdet lokaliserade till åtta olika lärosäten. Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Arkitekt, 8 poäng Chalmers tekniska högskola Kungliga Tekniska Högskolan Lunds universitet Lund Fristående kurser arkitektur, 4 poäng Chalmers tekniska högskola Kungliga Konsthögskolan Mälardalens högskola Västerås SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet universitet Uppsala Landskaparkitekt, poäng SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet Uppsala SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet Lomma Landskapsingenjör, poäng Trädgårdsingenjör, 8 poäng Inredningsarkitektur och möbeldesign, poäng Byggteknik och design, poäng SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet Konstfack Kungliga Tekniska Högskolan Lomma Lomma. Inom designområdet finns 4 kurser och utbildningar. Av dessa ges 8 vid högskola/universitet och 68 vid folkhögskola. 9 ges som KY-utbildningar och 4 som privata/övriga utbildningar. Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Bild-, form- och designutbildningar Beckmans Skola Berghs School of Communication Berghs School of Communication Eskilstuna folkhögskola Folkuniversitetet Företagarnas folkhögskola s universitet Gotlands läns folkhögskola Malmö Eskilstuna Leksand Gotland Hällefors folkhögskola Kuben Konst & Form College Kyrkeruds folkhögskola Lunds Konstskola (Folkuniversitetet) Malmö högskola Mullsjö folkhögskola Östra Grevie folkhögskola Hällefors Örebro Årjäng Lund Malmö Mullsjö Vellinge Glas Glas Konstfack universitet Grafik Berghs School of Communication Berghs School of Communication Malmö Folkuniversitetet Företagarnas folkhögskola Leksand Forsbergs Grafisk & Copy Forsbergs Grafisk & Copy Malmö Forsbergs Grafisk & Copy Graphic Studio Nacka Strand AB Nacka Hellidens folkhögskola Tidaholm Hjo folkhögskola Hjo Högskolan Kristianstad Kristianstad Konstfack Ljungby kommun Mälardalens högskola Malmö högskola Nyckelviksskolan Runö folkhögskola i Sörängens folkhögskola s universitet Sunne kommun/broby Grafiska Utbildning Umeå universitet Yrkeshögskolan Laholm Ljungby Eskilstuna Malmö Nässjö Sunne Umeå Laholm Industri- och produktdesign Chalmers tekniska högskola högskolan (Umeå universitet) Helsingborg stad/yrkeshögskolan Högskolan i Halmstad Högskolan i Jönköping Högskolan i Kalmar Karlstads universitet Konstfack Kungliga Tekniska Högskolan Luleå tekniska universitet Umeå Helsingborg Halmstad Jönköping Kalmar Karlstad Luleå Luleå tekniska universitet Lunds universitet Mälardalens högskola Malmö högskola Nackademin Nässjö kommun Studium i AB Hisingen Sunne kommun/broby Grafiska Utbildning universitet Ålsta folkhögskola Skellefteå Lund Eskilstuna Malmö Nacka Nässjö Sunne Ånge Keramik Folkhögskolan Vårdinge By Södertälje Företagarnas folkhögskola Leksand Grebbestads folkhögskola Tanum Konstfack Kuben Konst & Form College Nyckelviksskolan Sörängens folkhögskola Örebro Nässjö Konsthantverk och hemslöjd Företagarnas folkhögskola Gamleby folkhögskola Glimåkra folkhögskola Grimslövs folkhögskola Hampnäs folkhögskola Hellidens folkhögskola Karlskoga folkhögskola Kävesta folkhögskola Lerums kommun Leksand Västervik Östra Göinge Alvesta Örnsköldsvik Tidaholm Karlskoga Hallsberg Lerum Löftadalens folkhögskola Mariestads kommun Dacapo Mora folkhögskola Nordens folkhögskola Biskops-Arnö Oskarshamns folkhögskola Umeå universitet Västerbergs folkhögskola Ålsta folkhögskola Kungsbacka Mariestad Älvdalen Håbo Oskarshamn Umeå Sandviken Ånge 69

8 Rapport_PDF Sida 7 Metall, smycke och smide Bäckedals folkhögskola Falköpings kommun Företagarnas folkhögskola Härjedalen Falköping Leksand Konstfack Nyckelviksskolan Stenebyskolan Bengtsfors Multimedia, webbdesign Berghs School of Communication Blekinge Tekniska Högskola Blekinge Tekniska Högskola/Hyper Island School of New Media Bollnäs kommun Högskoleenheten Folkuniversitetet s universitet Högskolan i Skövde Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Kalix folkhögskola Karlskoga folkhögskola Karlstads universitet Kungälvs kommun Linköpings universitet Karlshamn Karlskrona Bollnäs Danderyd Skövde Trollhättan Kalix Karlskoga Karlstad Kungälv Norrköping Ljud&Bildskolan AB Lunds universitet MacMeckarna Sverige AB MacMeckarna Sverige AB Mitthögskolan Musiclink AB högskolan i Piteå (Luleå Tekn. Univ.) Skeria Utveckling AB Skellefteå Södertörns högskola Studium i AB Hisingen Sundbybergs folkhögskola kommun universitet Örebro universitet Borås Helsingborg Gävle Sundsvall Hultsfred Piteå Skellefteå Haninge Sundbyberg Örebro Möbel Konstfack Kristianstad kommun Wendesgymnasiet Kristianstad Linköpings universitet (Carl Malmstens utbildningar) Slöjd och trä Folkhögskolan Vårdinge By Södertälje Grebbestads folkhögskola Tanum Högskolan i Gävle Gävle Kramfors kommun/powerhouse Kramfors Kristianstad kommun Wendesgymnasiet Kristianstad Mora folkhögskola Mora Textil och skinn Bäckedals folkhögskola Härjedalen Blekinge läns folkhögskola Ronneby Dalkarlså folkhögskola Robertsfors Folkhögskolan Värnamo Värnamo Fornby folkhögskola Borlänge Forsa folkhögskola Hudiksvall Fristads folkhögskola Borås Företagarnas folkhögskola Leksand Gamleby folkhögskola Västervik Gotlands läns folkhögskola Gotland Grebbestads folkhögskola Tanum Högskolan i Borås Borås Kalix folkhögskola Kalix Konstfack Övriga Folkuniversitetet vid s univ. Långbro folkhögskola Linköpings universitet (Carl Malmstens utbildningar) universitet Älmhults kommun Älvsby folkhögskola Nyckelviksskolan Stenebyskolan universitet Vindelns folkhögskola Älmhults kommun Mora folkhögskola Nyckelviksskolan Sjöviks folkhögskola Stenebyskolan Uddevalla kommun Komvux Umeå universitet Uppsala universitet Väddö folkhögskola Vadstena folkhögskola Wiks folkhögskola Ålsta folkhögskola Åsa folkhögskola Önnestads folkhögskola Mariestads kommun Dacapo Södertörns högskola Södra Vätterbygdens folkhögskola Stiftelsen Hantverk & Utbildning Älmhult Älvsbyn Bengtsfors Vindeln Älmhult Mora Avesta Bengtsfors Uddevalla Umeå Uppsala Norrtälje Vadstena Uppsala Ånge Katrineholm Kristianstad Mariestad Södertälje Jönköping Borlänge. Film/Foto Inom Film/Foto finns 96 utbildningar. Av dessa ges 5 vid folkhögskola och 4 vid högskola/ universitet. Elva ges som KY-utbildning och övriga nio av privata/övriga utbildningsanordnare. Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Animation, filminriktad programmering Blekinge Tekniska Högskola Blekinge Tekniska Högskola Fellingsbro folkhögskola Graphic Studio Nacka Strand AB Högskolan i Gävle Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Högskolan Kristianstad Högskolan på Gotland Karlstads universitet Konstfack Kramfors kommun/powerhouse Karlshamn Lindesberg Nacka Gävle Bengtsfors Trollhättan Kristianstad Gotland Karlstad Eksjö Kramfors Kungliga Tekniska Högskolan Linköpings universitet Ljud&Bildskolan AB Luleå tekniska universitet MacMeckarna Sverige AB Nackademin s universitet Sverigefinska folkhögskolan Tyresö kommun/centrum för livslångt lärande universitet Örebro universitet Norrköping Borås Luleå Gävle Nacka Haparanda Tyresö Örebro Bildjournalistik Mitthögskolan Sundsvall S:t Sigfrids folkhögskola Film- och videoredigering Dramatiska Institutet Karlskoga folkhögskola Karlskoga Stiftelsen Nordens Biskops-Arnö Ålsta folkhögskola universitet Håbo Ånge 7

9 Rapport_PDF Sida 7 Film- och videoproducent Brunnsviks folkhögskola Dramatiska Institutet Fellingsbro folkhögskola Fridhems folkhögskola Hola folkhögskola Högskolan i Skövde Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Högskolan på Gotland Jämshögs folkhögskola Ludvika Lindesberg Svalöv Kramfors Skövde Trollhättan Gotland Olofström Kalix folkhögskola Katrinebergs folkhögskola Kulturama Lernia AB Gamleby Molkoms folkhögskola Nordens folkhögskola Biskops-Arnö Skurups folkhögskola Tollare folkhögskola Ölands folkhögskola Kalix Falkenberg Västervik Karlstad Håbo Skurup Nacka Mörbylånga Filmdekor Folkuniversitetet vid s universitet Filmljud Dramatiska Institutet Karlskoga folkhögskola Karlskoga Filmmanus och dramaturgi Dramatiska Institutet Högskolan Dalarna Högskolan på Gotland Falun Gotland Nordens folkhögskola Biskops-Arnö Sundbybergs folkhögskola universitet Håbo Sundbyberg Filmregi Dramatiska Institutet s universitet Foto Eskilstuna folkhögskola Eskilstuna Folkuniversitetet Lund Folkuniversitetet Malmö Forsa folkhögskola Hudiksvall Fotoskolan (Folkuniversitetet) Gamleby folkhögskola Västervik Gotlands läns folkhögskola Gotland s universitet Hola folkhögskola Kramfors Kjesäters folkhögskola Konstskolan i (Folkuniversitetet) Kulturama Kyrkeruds folkhögskola Långbro folkhögskola Mullsjö folkhögskola Nordens folkhögskola Biskops-Arnö Viebäcks folkhögskola Östra Grevie folkhögskola Vingåker Årjäng Mullsjö Håbo Nässjö Vellinge.4 Konst Inom området för Konst finns i Sverige utbildningar, varav 58 ges vid folkhögskola, vid högskola/universitet, en som KY-utbildning och av privata/övriga utbildningsanordnare. Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Bild Hellidens folkhögskola Tidaholm Hällefors folkhögskola Hällefors Kyrkeruds folkhögskola Årjäng Liljeholmens folkhögskola Kinda Lunnevads folkhögskola Linköping högskolan i Örebro (Örebro univ.) Örebro Estetisk linje/kurs Dalarö folkhögskola Eskilstuna folkhögskola Eskilstuna Gamleby folkhögskola Västervik Helsjöns folkhögskola Mark Kjesäters folkhögskola Vingåker Sigtuna folkhögskola Sigtuna Illustration, serieteckning Forsbergs Grafisk & Copy Hofors kommun Hofors Konst Birkagårdens folkhögskola Blekinge läns folkhögskola Ronneby Bollnäs folkhögskola Gävle högskolan (Umeå universitet) Umeå Edelviks folkhögskola Skellefteå Finska folkhögskolan Folkhögskolan Vårdinge By Södertälje Folkuniversitetet Folkuniversitetet Fornby folkhögskola Falun Gotlands Konstskola (Folkuniversitetet) Gotland Gotlands läns folkhögskola Gotland s universitet Hellidens folkhögskola Skövde Hjo folkhögskola Hjo Hållands folkhögskola Åre Högskolan Dalarna Falun Jakobsbergs folkhögskola Upplands-Väsby Konstfack Konstskolan i Kristianstad (Folkuniversitetet) Kristianstad Kuben Konst & Form College Örebro Kulturama Kungliga Konsthögskolan KV Konstskola (Folkuniversitetet) Nyckelviksskolan S:t Sigfrids folkhögskola Uppsala Konstskola (Folkuniversitetet) Wiks folkhögskola universitet Ölands folkhögskola Skinnskattebergs folkhögskola Sörängens folkhögskola Önnestads folkhögskola Österlens folkhögskola Östra Grevie folkhögskola Kvarnby folkhögskola Luleå tekniska universitet Lunds Konstskola (Folkuniversitetet) Lunds universitet Långholmens folkhögskola Löftadalens folkhögskola Malmfältens folkhögskola Markaryds folkhögskola Mullsjö folkhögskola Nordvästra Skånes folkhögskola Nyköpings folkhögskola Rudolf Steinerseminariet Solviks folkhögskola Sunderby folkhögskola Sundsgårdens folkhögskola Sverigefinska folkhögskolan Södertörns folkhögskola Södertörns högskola Uppsala Konstskola (Folkuniversitetet) Viebäcks folkhögskola Väddö folkhögskola Ålsta folkhögskola Ölands folkhögskola Önnestads folkhögskola Uppsala Uppsala Mörbylånga Skinnskatteberg Nässjö Kristianstad Tomelilla Vellinge Malmö Luleå Lund Lund Kungsbacka Kiruna Halmstad Mullsjö Ängelholm Nyköping Södertälje Skellefteå Luleå Helsingborg Haparanda Haninge Södertälje Uppsala Nässjö Norrtälje Ånge Mörbylånga Kristianstad 7

10 Rapport_PDF Sida 7 Skulptur Folkhögskolan Vårdinge By Södertälje Gotlands Konstskola (Folkuniversitetet) Gotland Övrigt Folkhögskolan Värnamo Värnamo Geijerskolan Munkfors s universitet Mälardalens högskola Eskilstuna Rudolf Steinerseminariet Södertälje Nyckelviksskolan Skinnskattebergs folkhögskola SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet Sverigefinska folkhögskolan Viskadalens folkhögskola universitet Skinnskatteberg Lomma Haparanda Borås.5 Litteratur Totalt finner vi 4 utbildningar som inriktar sig på Litteratur. Av dessa ges 5 vid folkhögskola, fyra vid högskola/universitet och en av privata/övriga utbildningsanordnare. Jämfört med övriga delområden finns här en stark övervikt på folkhögskolor. Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Rena skrivarlinjer och författarutbildningar Mer blandade utbildningar med inslag av skrivande och författarskap Bollnäs folkhögskola Bona folkhögskola Dalkarlså folkhögskola Forsa folkhögskola Fridhems folkhögskola Glimåkra folkhögskola s universitet Jakobsbergs folkhögskola Klarälvdalens folkhögskola Lunds universitet Medlefors folkhögskola Nordens folkhögskola Biskops-Arnö Folkhögskolan Värnamo Geijerskolan s universitet Hellidens folkhögskola Kävesta folkhögskola Långbro folkhögskola Gävle Motala Robertsfors Hudiksvall Svalöv Östra Göinge Torsby Lund Skellefteå Håbo Värnamo Munkfors Tidaholm Hallsberg Nordiska folkhögskolan Skeppsholmens folkhögskola Skurups folkhögskola Sundbybergs folkhögskola Sörängens folkhögskola Tärna folkhögskola Wiks folkhögskola Västerbergs folkhögskola Åsa folkhögskola Ölands folkhögskola Österlens folkhögskola Marieborgs folkhögskola Rudolf Steinerseminariet Sörängens folkhögskola Viskadalens folkhögskola Örebro universitet Kungälv Skurup Sundbyberg Nässjö Sala Uppsala Gävle Katrineholm Mörbylånga Tomelilla Norrköping Södertälje Nässjö Borås Örebro.6 Marknadskommunikation Det finns 9 utbildningar med inriktning mot Marknadskommunikation. Av dessa ges en vid en folkhögskola, 97 vid högskolor/universitet, fyra som KY-utbildningar och 7 vid privat/övrigt. Jämfört med de andra delområdena är det många privata/övriga som ger utbildningar inom Marknadskommunikation. Dessa finns övervägande i storstäderna, det vill säga, och Malmö. Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Event Marketing, expo- och eventdesign Information och kommunikation Medie- och kommunikationsvetenskap Berghs School of Communication s universitet Mälardalens högskola Berghs School of Communication Högskolan i Skövde s universitet Högskolan Dalarna Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan i Jönköping Högskolan i Kalmar Högskolan i Kristianstad Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Karlstad Universitet Linköpings universitet Eskilstuna Skövde Falun Gävle Halmstad Jönköping Kalmar Kristianstad Uddevalla Karlstad Linköping Studium i AB, Studium Centrum Valla folkhögskola Uppsala universitet universitet Luleå Tekniska Universitet Lunds Universitet Malmö högskola Mitthögskolan s universitet Södertörns högskola Umeå Universitet Uppsala universitet universitet Örebro universitet Linköping Uppsala Piteå Lund Malmö Sundsvall Huddinge Umeå Uppsala Örebro 7

11 Rapport_PDF Sida 7 Medie-, informationsoch kommunikationsteknik Computer Research Sv AB Högskolan i Kalmar Malmö Kalmar Linköpings universitet Mälardalens högskola Norrköping Eskilstuna PR, marknadskommunikation, strategisk information Berghs School of Communication Berghs School of Communication IHM IHM Malmö Mitthögskolan s universitet universitet Örebro universitet Sundsvall Örebro Reklam, copywriting och design Beckmans Skola Berghs School of Communication Berghs School of Communication Malmö Forsbergs Grafisk & Copy Forsbergs Grafisk & Copy Studium i AB Hisingen Malmö Text Berghs School of Communication s universitet Övrigt Beckmans Skola Berghs School of Communication ITM Institutet för tro och musik Jönköping Linköpings universitet Linköping Mälardalens högskola Uppsala universitet universitet Eskilstuna Uppsala.7 Media utbildningar finns inom området för Media, varav 5 ges vid folkhögskola, 46 vid högskola/ universitet, som KY-utbildningar och nio vid privat/övrigt. Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Bildjournalistik Grafik och tryck Journalistik, reportage Mitthögskolan Stiftelsen Nordens Biskops-Arnö Berghs School of Communication Grafiskt Utbildningscenter AB Berghs School of Communication Berghs School of Communication Bona folkhögskola Dramatiska Institutet Gotlands läns folkhögskola s universitet Jakobsbergs folkhögskola Kaggeholms folkhögskola Kalix folkhögskola Ljungskile folkhögskola Lunds universitet Mitthögskolan Molkoms folkhögskola Sundsvall Håbo Uppsala Malmö Motala Gotland Ekerö Kalix Uddevalla Lund Sundsvall Karlstad Ålsta folkhögskola Ljungby Malmö högskola Nordiska folkhögskolan S:t Sigfrids folkhögskola Skurups folkhögskola s universitet Strömbäcks folkhögskola Södertörns högskola Södra Vätterbygdens folkhögskola Tollare folkhögskola Umeå universitet Uppsala universitet universitet Ålsta folkhögskola Ädelfors folkhögskola Ånge Ljungby Malmö Kungälv Skurup Umeå Huddinge Jönköping Nacka Umeå Uppsala Ånge Vetlanda Media, allmänt Axevalla folkhögskola Dramatiska Institutet Företagarnas folkhögskola Hola folkhögskola Jämshögs folkhögskola Skara Leksand Kramfors Olofström högskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) Sundbybergs folkhögskola Södertörns högskola Piteå Sundbyberg Huddinge Medie- och kommunikationsvetenskap s universitet Högskolan Dalarna Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan i Jönköping Högskolan i Kalmar Högskolan i Kristianstad Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Karlstad Universitet Linköpings universitet Falun Gävle Halmstad Jönköping Kalmar Kristianstad Uddevalla Karlstad Linköping Lunds universitet Luleå Tekniska Universitet Malmö högskola Mitthögskolan s universitet Södertörns högskola Umeå Universitet Uppsala universitet universitet Örebro universitet Lund Piteå Malmö Sundsvall Huddinge Umeå Uppsala Örebro Medieentrepenör, mediestrateg Blekinge Tekniska Högskola/Hyper Island School of New Media Högskolan i Kalmar Karlskrona Kalmar Mountain Media Mälardalens högskola Arboga Eskilstuna Medieproduktion Bollnäs Högskoleenheten Dramatiska Institutet s universitet Högskolan Dalarna Högskolan i Kalmar Högskolan i Skövde Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Institutet för Högre TV-utbildning Kaggeholms folkhögskola Bollnäs Falun Kalmar Skövde Trollhättan Ekerö Kaggeholms folkhögskola Kalix folkhögskola Karlstads universitet Landstinget Västernorrland Lernia AB Gamleby Malmö högskola Nätverkstan Kultur Väst AB Skurups folkhögskola Södertörns högskola Kalix Karlstad Härnösand Västervik Malmö Skurup Huddinge 7

12 Rapport_PDF Sida 74 Medieteknik, animation, programmering, digitala medier Blekinge Tekniska Högskola Blekinge Tekniska Högskola Computer Research Sv AB Dramatiska Institutet Folkuniversitetet s universitet Hjälmareds folkhögskola Högskolan i Skövde Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Karlskoga folkhögskola Kolbäcksådalens Gymnasieförbund Kramfors /PowerHouse Kungliga Tekniska Högskolan Linköpings universitet Linköpings universitet Luleå tekniska universitet Karlshamn Karlskrona Malmö Danderyd Alingsås Skövde Bengtsfors Karlskoga Hallstahammar Kramfors Linköping Norrköping Luleå Lunds universitet MacMeckarna Sverige AB MacMeckarna Sverige AB Mitthögskolan Musiclink AB högskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) högskolan i Örebro (Örebro universitet) NTI-skolan Skeria Utveckling AB Skellefteå Södertörns högskola Umeå universitet Uppsala universitet universitet Örebro universitet Helsingborg Gävle Sundsvall Hultsfred Piteå Örebro Skellefteå Haninge Umeå Uppsala Örebro Radio, -journalistik, -produktion, -dramatik Båstad Akademi Dramatiska Institutet Hola folkhögskola Kaggeholms folkhögskola Kalix folkhögskola Båstad Kramfors Ekerö Kalix högskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) Nordens folkhögskola Biskops-Arnö Vara folkhögskola Piteå Håbo Vara Övrigt Högskolan i Kalmar Högskolan på Gotland Kalmar Gotland Karlskoga folkhögskola Linköpings universitet Karlskoga Norrköping.8 Det finns elva kurser och utbildningar inom modeområdet. Fem av dessa ges vid högskola/universitet samt en vid folkhögskola. Utöver detta ges en som KY-utbildning samt fyra som privata/övriga utbildningar. Geografiskt finns många av utbildningarna i Borås kommun (4 st) och i s kommun ( st). De andra finns i Bengtsfors ( st), Västervik ( st) och Uddevalla ( st) kommuner. Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommun Magisterprogram inom textil, poäng Konstfack Magisterutbildning i mode- och textildesign, poäng Textildesigner, designer, poäng Konfektionsteknik och skrädderi, 8 poäng (KY) Yrkesteknisk högskoleutbildning med inriktning mot textil- och konfektionsproduktion, 8 poäng Sömnadslinje, Textil Form, Kläder, Hantverk Form, år, Beckmans kvällsskola, läsår à 4 veckor / kvällar per vecka under år Högskolan i Borås Högskolan i Borås Uddevalla kommun, Komvux Högskolan i Borås Gamleby folkhögskola, Stenebyskolan Beckmans Skola Borås Borås Uddevalla Borås Västervik, Bengtsfors.9 Inom musikområdet finns 9 utbildningar. 69 av dessa ges vid folkhögskola, 9 vid högskola/ universitet, tre som KY-utbildningar och nio som privata/övriga utbildningar. 74

13 Rapport_PDF Sida 75 Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Dirigent, för orkester och kör s universitet Kungliga högskolan högskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) Piteå högskolan i Örebro (Örebro universitet) Örebro Folkmusik Bollnäs folkhögskola Erik Sahlström-Institutet s universitet Gävle Tierp Kungliga högskolan Malungs folkhögskola Malung Instrument Birkagårdens folkhögskola s universitet Kaggeholms folkhögskola Kulturama Kungliga högskolan Linköpings universitet Lunnevads folkhögskola Mellansels folkhögskola högskolan i Malmö (Lunds universitet) Ekerö Linköping Linköping Örnsköldsvik Malmö högskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) högskolan i Örebro (Örebro universitet) Mälardalens högskola Skurups folkhögskola Sverigefinska folkhögskolan Uppsala universitet universitet Piteå Örebro Västerås Skurup Haparanda Uppsala Kantor och kyrkomusiker Komposition, arrangemang, tonsättning Geijerskolan s universitet Hjo folkhögskola Kungliga musikhögskolan Mellansels folkhögskola Folkhögskolan Värnamo Gotlands Tonsättarskola (Folkuniversitetet) s universitet Kulturama Kungliga musikhögskolan Munkfors Hjo Örnsköldsvik Värnamo Gotland högskolan i Malmö (Lunds universitet) högskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) Oskarshamns folkhögskola högskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) högskolan i Örebro (Örebro universitet) Uppsala universitet universitet Malmö Piteå Oskarshamn Piteå Örebro Uppsala Körsång och gospel Glimåkra folkhögskola Linköpings universitet Mellansels folkhögskola Östra Göinge Linköping Örnsköldsvik Umeå universitet Uppsala universitet Umeå Uppsala Ljudteknik Bollnäs folkhögskola Karlskoga folkhögskola Liljeholmens folkhögskola Luleå tekniska universitet Gävle Karlskoga Kinda Luleå högskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) Sverigefinska folkhögskolan universitet Örebro universitet Piteå Haparanda Örebro, allmänt Billströmska folkhögskolan Birka folkhögskola Birkagårdens folkhögskola Bollnäs folkhögskola Dalarö folkhögskola Dalkarlså folkhögskola Folkuniversitetet Framnäs folkhögskola Fridhems folkhögskola Geijerskolan Glimåkra folkhögskola Gotlands läns folkhögskola s universitet Helsjöns folkhögskola Hjo folkhögskola Härnösands folkhögskola Högalids folkhögskola Ingesunds folkhögskola ITM Institutet för tro och musik Kaggeholms folkhögskola Kalix folkhögskola Kungliga musikhögskolan Kävesta folkhögskola Tjörn Krokom Gävle Robertsfors Umeå Piteå Svalöv Munkfors Östra Göinge Gotland Mark Hjo Härnösand Kalmar Arvika Jönköping Ekerö Kalix Hallsberg Liljeholmens folkhögskola Ljungskile folkhögskola Lunnevads folkhögskola Mellansels folkhögskola högskolan i Malmö (Lunds universitet) Nyköpings folkhögskola Oskarshamns folkhögskola S:t Sigfrids folkhögskola Sjöviks folkhögskola Sjöviks folkhögskola Skeppsholmens folkhögskola Skinnskattebergs folkhögskola Solviks folkhögskola Sommenbygdens folkhögskola Sundsgårdens folkhögskola Sverigefinska folkhögskolan Södra Vätterbygdens folkhögskola Uppsala universitet Vadstena folkhögskola Wiks folkhögskola universitet Åsa folkhögskola Kinda Uddevalla Linköping Örnsköldsvik Malmö Nyköping Oskarshamn Avesta Skinnskatteberg Skellefteå Tranås Helsingborg Haparanda Jönköping Uppsala Vadstena Uppsala Katrineholm teori, tori Producent Sång s universitet Kungliga högskolan Högskolan Dalarna Högskolan i Kalmar Jämshögs folkhögskola Kulturama Landstinget Västernorrland Linköpings universitet Luleå tekniska universitet Gamleby folkhögskola s universitet Kulturama högskolan i Malmö (Lunds universitet) Falun Kalmar Olofström Härnösand Norrköping Skellefteå Västervik Malmö Uppsala universitet högskolan i Malmö (Lunds universitet) högskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) Nyköpings kommun, Östra Sörmlands Yrkeshögskola universitet högskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) Nordiska folkhögskolan universitet Uppsala Malmö Piteå Nyköping Piteå Kungälv Övrigt Geijerskolan Hyllie Park folkhögskola Kungliga högskolan högskolan i Örebro (Örebro universitet) Munkfors Jönköping Örebro Sundbybergs folkhögskola Umeå universitet universitet Sundbyberg Umeå 75

14 Rapport_PDF Sida 76. Måltid Det finns elva utbildningar med inriktning på måltidsområdet. Fyra av utbildningarna ges vid högskola/universitet, sex som KY-utbildningar och en vid en folkhögskola. Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommun Chefs- och entreprenörsskap inom hotell och restaurang, 8 poäng (KY) Dryckeskunskap, 4 poäng Gastronomi produktion och ledning, 8 poäng (KY) Vimmerby kommun Fredensborgs yrkeshögskola Örebro universitet Svenska institutet för kompetensutveckling (SIKU) Vimmerby Hällefors Gastronomiprogrammet, 8/ poäng Köksmästare inom lokal gastronomi, 4 poäng (KY) Måltidskunskap D, examensarbete poäng Restaurang- och måltidskunskap (Högre restaurangutbildning), poäng Umeå universitet Siljansutbildarna AB Mora Utbildningscentrum Örebro universitet Örebro universitet Umeå Leksand Hällefors Hällefors Restaurangkock, 8 poäng (KY) Hudiksvall kommun Lansenutbildningar Hudiksvall Restaurangkock med internationell inriktning, 8 poäng (KY) Karlstad kommun/tullholmsgymnasiet Karlstad Skaparlinje, år Södra Vätterbygdens folkhögskola Jönköping Upplevelsekunskap med inriktning restaurang-, besöks- och eventbranschen, 8 poäng (KY) Nyköping Strand Utbildningscentrum Nyköping. Scenkonst Inom ramen för området Scenkonst finner vi 97 utbildningar i Sverige. 4 av dessa ges vid högskola/universitet, 6 vid folkhögskolor, 8 av privata/övriga utbildningsanordnare och två som KY-utbildning. Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Cirkus Dansare Dramaturgi, skriva för scenkonst Koreografi Mask, peruk och kostym al, musikteater, revy, cabaret Opera Producent, arrangör Regissör, teater Scenografi, dekor och teknik Cirkus Cirkör Balettakademin (Folkuniversitetet) Balettakademin (Folkuniversitetet) Danshögskolan Folkuniversitetet Kristinehamns folkhögskola KPS Dramatiska Institutet Nordens folkhögskola Biskops-Arnö Danshögskolan Dramatiska Institutet Balettakademin (Folkuniversitetet) Balettakademin (Folkuniversitetet) Kulturama Markaryds folkhögskola Operahögskolan Dramatiska Institutet Ålsta folkhögskola Dramatiska Institutet Hampnäs folkhögskola Dramatiska Institutet Folkuniversitetet Folkuniversitetet vid s universitet Botkyrka Umeå Kristinehamn Håbo Hässleholm Ånge Örnsköldsvik Kulturama Lunnevads folkhögskola Malungs folkhögskola Väddö folkhögskola Teaterhögskolan i Malmö (Lunds universitet) universitet Folkuniversitetet Strömbäcks folkhögskola Sundbybergs folkhögskola Tornedalens folkhögskola Kulturama Åsa folkhögskola Teaterhögskolan i Malmö (Lunds universitet) Malmö folkhögskola Malmö högskola Linköping Malung Norrtälje Malmö Umeå Sundbyberg Övertorneå Katrineholm Malmö Malmö Malmö 76

15 Rapport_PDF Sida 77 Skådespelare, teater och drama Blekinge läns folkhögskola Bona folkhögskola Dramatiska Institutet Edelviks folkhögskola Folkhögskolan Vårdinge By Folkuniversitetet Forsa folkhögskola Fridhems folkhögskola Geijerskolan s universitet Hampnäs folkhögskola Ingesunds folkhögskola Katrinebergs folkhögskola Kulturama Linköpings universitet Linköpings universitet Luleå tekniska universitet Ronneby Motala Skellefteå Södertälje Hudiksvall Svalöv Örnsköldsvik Arvika Falkenberg Linköping Norrköping Luleå Marieborgs folkhögskola Molkoms folkhögskola Nordiska folkhögskolan Skara skolscen Skinnskattebergs folkhögskola Sundsgårdens folkhögskola Teaterhögskolan i Luleå (Luleå tekniska universitet) Teaterhögskolan i Malmö (Lunds universitet) Teaterhögskolan i Uppsala universitet Wendelsbergs folkhögskola Wiks folkhögskola Ölands folkhögskola Östra Grevie folkhögskola Norrköping Karlstad Kungälv Skara Skinnskatteberg Helsingborg Luleå Malmö Uppsala Härryda Uppsala Mörbylånga Vellinge Övrigt Mälardalens högskola Rudolf Steinerseminariet Eskilstuna Södertälje Sverigefinska folkhögskolan Viskadalens folkhögskola Haparanda Borås. Turism/Besöksnäring Det finns 57 utbildningar som berör Turism/Besöksnäring, varav ges vid högskola/universitet, 5 vid folkhögskolor och som KY-utbildningar. Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Allmänt turism eller flera inriktningar Ekonomi, marknadsföring, ledarskap Hotell Internationell inriktning Naturturism och friskvård Regional tursim Resor Övrigt Båstad kommun Akademi Båstad Grimslövs folkhögskola s universitet Högalids folkhögskola Högskolan i Kalmar Karlstads universitet Blekinge Tekniska Högskola s universitet Hultsfreds kommun, Hultfreds Yrkeshögskola Nyköping Strand Utbildningscentrum s stad Frans Schartaus Vuxengymnasium s universitet Högskolan Dalarna Akademin för Sport och Fritid i Forshaga AB Företagarnas folkhögskola Hampnäs folkhögskola Jämshögs folkhögskola Landstinget Dalarna Malmfältens folkhögskola s universitet Högskolan Dalarna Löftadalens folkhögskola Skellefteå kommun, Skeria Utveckling s stad Frans Schartaus Vuxengymnasium s universitet Högskolan i Kalmar Båstad Alvesta Kalmar Kalmar Karlstad Karlskrona Hultsfred Nyköping Borlänge Forshaga Leksand Örnsköldsvik Olofström Älvdalen Kiruna Borlänge Kungsbacka Skellefteå Kalmar Mitthögskolan Södertörns högskola Vadstena folkhögskola Västerås stad/wenströmska Gymnasiet Österlens kommun UtbildningsCentrum AB Östra Grevie folkhögskola Lidköpings kommun Norrtälje kommun Vimmerby kommun Fredensborgs yrkeshögskola Örebro universitet Löftadalens folkhögskola Örnsköldsviks kommun Malungs folkhögskola Mitthögskolan Mora folkhögskola SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet Tornedalens folkhögskola Valjevikens folkhögskola Haninge kommun Studium i AB, Studium Centrum Yrkesakademin AB Ystads kommun Mitthögskolan Studium i AB, Studium Centrum Östersund Haninge Vadstena Västerås Tomelilla Vellinge Lidköping Norrtälje Vimmerby Hällefors Kungsbacka Örnsköldsvik Malung Ragunda Älvdalen Umeå Övertorneå Sölvesborg Haninge Uppsala Ystad Östersund 77

16 Rapport_PDF Sida 78. Upplevelsebaserat lärande Inom ramen för området Upplevelsebaserat lärande finner vi 7 utbildningar. Dessa 7 fördelar sig på olika typer av lärosäten; 5 vid högskola/universitet, 4 vid folkhögskola, sex som KYutbildningar och tre som privata/övriga utbildningar. Utbildningar Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Lärosäten/utbildningsanordnare Kommuner Danspedagog Drama-/teaterpedagog Film och pedagogik Hantverkspedagog Konst-/bildpedagog Lärande och tekniska kunskaper, multimedia pedagogik Mediepedagog pedagog Danshögskolan Folkuniversitetet Hällefors folkhögskola Marieborgs folkhögskola universitet Nyckelviksskolan Sunderby folkhögskola Umeå universitet s universitet Högskolan i Halmstad Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Högskolan Kristianstad Högskolan på Gotland Långbro folkhögskola s universitet Härnösands folkhögskola Kaggeholms folkhögskola Kungliga musikhögskolan Umeå Hällefors Norrköping Luleå Umeå Halmstad Trollhättan Kristianstad Gotland Härnösand Ekerö Kristinehamns folkhögskola KPS Västerbergs folkhögskola universitet Karlstads universitet MacMeckarna Sverige AB högskolan i Piteå (Luleå tekniska universitet) Umeå universitet högskolan i Örebro (Örebro universitet) Sjöviks folkhögskola Umeå universitet Kristinehamn Sandviken Karlstad Gävle Piteå Umeå Örebro Avesta Umeå Skrivpedagog Skurups folkhögskola Skurup Sörängens folkhögskola Nässjö Spel, animation, programmering Utställningar Axevalla folkhögskola Blekinge Tekniska Högskola Blekinge Tekniska Högskola Högskolan i Gävle Högskolan i Kalmar Högskolan i Skövde Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Högskolan på Gotland Linköpings universitet Skara Karlshamn Gävle Kalmar Skövde Bengtsfors Gotland Norrköping Kramfors kommun/powerhouse Kungliga Tekniska Högskolan Linköpings universitet Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Nackademin Sverigefinska folkhögskolan Kramfors Norrköping Luleå Skellefteå Nacka Haparanda Övrigt Bollnäs kommun Högskoleenheten Bollnäs Linköpings universitet Norrköping Hyllie Park folkhögskola Malmö 78

17 Rapport_PDF Sida 79.4 Sammanfattning Tabellen nedan sammanfattar fördelningen av antalet utbildningar och typ av lärosäte/utbildningsanordnare per delområde. Delområde Antal lärosäten/utbildningsanordnare Antal utbildningar Högskolor Folkhögskolor KY-utbildningar Privat/Övrigt Summa Film/Foto Marknadskommunikation Konst Litteratur 8 4 Media Måltid 6 9 Scenkonst Turism/Besöksnäring Upplevelsebaserat lärande Summa Summan av respektive delområde i varje kolumn i tabellen ovan stämmer inte överens med den totalsumma som är angiven längst ned. Anledningen till detta är dels att flera lärosäten/utbildningsanordnare har utbildningar inom fler än ett delområde, och dels att många utbildningar tillhör fler än ett delområde. Dessutom stämmer inte summan av summorna överens i tabellen ovan (längst ned i tabellen). Orsaken till detta är att det finns några ( st) lärosäten/utbildningsanordnare som erbjuder fler än en typ av utbildning (högskola/universitet, folkhögskola, KYutbildning, privat/övrigt). Vi har totalt identifierat 5 unika utbildningar fördelade på 6 lärosäten/utbildningsanordnare. Av dessa lärosäten är 4 högskolor/universitet eller campus med utbildningar inom upplevelseområdet. Som framgår i studien ingår flera av dessa lärosäten organisatoriskt i ett annat högskola/universitet, t ex högskolan (Umeå universitet) och de olika musikhögskolorna. Av de 5 högskolor och universitet som VHS (Verket för Högskoleservice) hänvisar till har 9 lärosäten utbildningar inom upplevelseindustrin, det vill säga 8 %. av landets folkhögskolor erbjuder utbildningar inom upplevelseindustrin, vilket motsvarar 77 % av alla folkhögskolor. Dessutom har 6 olika utbildningsanordnare av KY-utbildningar inom upplevelseindustrin och 4 privata/övriga utbildningsanordnare identifierats. 79

18 Rapport_PDF Sida 8 Lärosäten/utbildningsanordnare i Sverige per län I detta kapitel redovisar vi kortfattat omfattningen av olika utbildningar (vilka finns sammanfattade i kapitel ) i varje län, fördelade på olika delområden. De utbildningar som avses gäller både högskole-/universitets-, folkhögskole-, KY- och privata/övriga utbildningar. För läsbarhetens skull har lärosäte/utbildningsanordnare förkortats till lärosäte i fortsättningen av detta kapitel. På ett lärosäte kan det finnas ett flertal utbildningar/kurser (t ex Media & kommunikation del I, del II, del III o s v) som omfattar ett färre antal poäng (t ex p) på samma sätt som det vid ett annat lärosäte kan finnas motsvarande utbildning paketerad som en större utbildning (t ex 8 p). För att inte redovisningen i detta kapitel ska bli missvisande har vi därför valt att redovisa antal lärosäten per delområde, det vill säga varje lärosäte räknas bara in en gång per delområde, oavsett hur många kurser/utbildningar som där genomförs.. Blekinge län I länet har vi identifierat fyra lärosäten som erbjuder upplevelseindustrirelaterade utbildningar, nämligen Blekinge Tekniska Högskola i Karlshamn och Karlskrona, Jämshögs folkhögskola iolofströms kommun, Blekinge läns folkhögskola i Ronneby och Valjevikens folkhögskola isölvesborg. Nedan beskrivs hur många lärosäten som erbjuder minst en utbildning inom respektive delområde: Film/Foto Konst Media Scenkonst Turism/Besöksnäring Upplevelsebaserat lärande. Dalarnas län Utbildningarna genomförs i några fall på Högskolan Dalarna i Borlänge och Falun, men annars mestadels på olika folkhögskolor. De vi identifierat är Sjöviks folkhögskola (Avesta), Fornby folkhögskola (Borlänge, Falun), Företagarnas folkhögskola (Leksand), Mora folkhögskola (Mora, Älvdalen), Brunnsviks folkhögskola (Ludvika), Malungs folkhögskola, Siljansutbildarna AB Mora, Utbildningscentrum (Leksand) och Landstinget Dalarna (Älvdalen). Fördelning av antal lärosäten (med minst en utbildning) per delområde är enligt följande: 5 Film/Foto Konst Marknadskommunikation Media. Gotlands län Utbildningarna bedrivs på Högskolan på Gotland, Gotlands läns folkhögskola, Gotlands konstskola (Folkuniversitetet) och Gotlands Tonsättarskola. Antal lärosäten per delområde i Gotlands län: Film/Foto Konst Måltid Scenkonst Turism/Besöksnäring 5 Upplevelsebaserat lärande Media Upplevelsebaserat lärande 8

19 Rapport_PDF Sida 8.4 Gävleborgs län De lärosäten vi identifierat är Högskolan i Gävle, Bollnäs folkhögskola, Forsa folkhögskola, Västerbergs folkhögskola, MacMeckarna Sverige samt kommunala utbildningar i Hudiksvall, Bollnäs och Hofors kommun (den sistnämnda kallas också för Serietecknarskolan i Hofors). Delområdena representeras av följande antal lärosäten: 5 Film/Foto Konst Litteratur Marknadskommunikation.5 Hallands län De lärosäten vi identifierat i Hallands län är Högskolan i Halmstad, Yrkeshögskolan i Laholm, Katrinebergs folkhögskola, Löftadalens folkhögskola och Markaryds folkhögskola. Antal lärosäten per delområde i Hallands län: Film/Foto Konst Marknadskommunikation.6 Jämtlands län Media Måltid Scenkonst Upplevelsebaserat lärande 4 Media Scenkonst Turism/Besöksnäring Upplevelsebaserat lärande I Jämtlands län finns upplevelsebaserade utbildningar på Mitthögskolan, Bäckedals folkhögskola, Hållands folkhögskola och Birka folkhögskola. Antal lärosäten per delområde i Jämtlands län är: Konst Turism/Besöksnäring.7 Jönköpings län I länet förekommer utbildningar på Högskolan i Jönköping, Folkhögskolan Värnamo, Sörängens folkhögskola, Konstfack (Eksjö), Viebäcks folkhögskola, Södra Vätterbygdens folkhögskola, Ädelfors folkhögskola, Hyllie Parks folkhögskola, Sommenbygdens folkhögskola samt KY-utbildningar genom Nässjö kommun och ITM (Institutet för tro och musik). Antal lärosäten per delområde i Jönköpings län är: 6 Film/Foto Konst 4 Litteratur Marknadskommunikation Media 5 Måltid Upplevelsebaserat lärande 8

20 Rapport_PDF Sida 8.8 Kalmar län I Kalmar län finns nio lärosäten som erbjuder utbildningar; en högskola Högskolan i Kalmar, fyra folkhögskolor Gamleby folkhögskola, Högalids folkhögskola, Oskarshamns folkhögskola, Ölands folkhögskola, samt fyra KY-lärosäten Hultsfreds kommun via Hultsfreds Yrkeshögskola, Lernia AB Gamleby, Musiclink AB och Vimmerby kommun via Fredensborgs yrkeshögskola. 4 Film/Foto Konst Litteratur Marknadskommunikation Media 4 Måltid Scenkonst Turism/Besöksnäring 4 Upplevelsebaserat lärande.9 Kronobergs län I länet finns sammanlagt sex olika lärosäten och utbildningsanordnare. En högskola universitet och två folkhögskolor; Grimslövs folkhögskola och S:t Sigfrids folkhögskola. Ljungby kommun och Älmhult kommun anordnar KY-utbildningar. Slutligen finns en privat arrangör; Folkuniversitetet. 5 Film/Foto Konst Marknadskommunikation. Norrbottens län Media Turism/Besöksnäring Scenkonst Upplevelsebaserat lärande I Norrbottens län finns tio lärosäten som har utbildningar inom upplevelseindustrin. Tre är högskolor; Luleå tekniska universitet, högskolan i Piteå och Teaterhögskolan i Luleå (de båda sistnämnda är delar av Luleå tekniska universitet, men räknas här som enskilda lärosäten). De övriga sju lärosätena är folkhögskolor; Framnäs folkhögskola, Kalix folkhögskola, Malmfältens folkhögskola, Sunderby folkhögskola, Sverigefinska folkhögskolan, Tornedalens folkhögskola samt Älvsby folkhögskola. 4 Film/Foto Konst 4 Marknadskommunikation Media 4 Scenkonst 4 Turism/Besöksnäring Upplevelsebaserat lärande 4 8

Folkhögskolor och antal platser

Folkhögskolor och antal platser Utlandsstudier Folkhögskolor och antal platser Offentliga utbildningar Studiefinansiering Län Folkhögskola Antal platser Stockholm Alma folkhögskola 161 Birkagårdens folkhögskola 0 Bosöns idrottsfolkhögskola

Läs mer

Utbildningar inom upplevelseindustrin

Utbildningar inom upplevelseindustrin Utbildningar inom upplevelseindustrin Innehållsförteckning Utbildningar inom upplevelseindustrin Inledning 68. Syfte 68. Metod 68. Definition av upplevelseindustrin 68.4 Avgränsningar och felkällor 69.5

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Upplevelseindustrin. i Sverige 2002. Näringsliv och utbildningar

Upplevelseindustrin. i Sverige 2002. Näringsliv och utbildningar Upplevelseindustrin i Sverige 2002 Näringsliv och utbildningar 1 Innehållsförteckning Upplevelseindustrin i Sverige 2002 Förord 4 Rapporten 5 Definition av upplevelseindustrin 7 Näringsliv inom upplevelseindustrin

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Biovärme och biokraftvärme 1998

Biovärme och biokraftvärme 1998 Biovärme och biokraftvärme 1998 Fjärrvärmeföreningen producerar varje år en statistik över produktion av fjärrvärme och bränsleanvändningen bland föreningens medlemmar. Vår vana trogen gör vi ett urval,

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

SVERIGES ALLA FOLKHÖGSKOLOR

SVERIGES ALLA FOLKHÖGSKOLOR SVERIGES ALLA FOLKHÖGSKOLOR i s v t ä a r l l p d en n E Ska du också hit? Människor som ville skapa en plats i världen för kunskap och delaktighet startade folkhögskolan för 150 år sedan. Folkbildningen

Läs mer

Fortsatt framgång för IWutbildningen

Fortsatt framgång för IWutbildningen Fortsatt framgång för IWutbildningen IW-läget i Sverige Gymnasiestatistik Vi måste hjälpas åt att sprida kunskapen om IW till företagen! Pia Borg/Lars Johansson, Svetskommissionen Svetslärarmötet 15-16

Läs mer

Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt

Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt TWh 20 15 10 Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt Bioenergi Värmepump 5 Hetvatten Övrigt Spillvärme El Kol Fossil gas Olja Fjärrvärmeföreningen har vid Bioenergis pressläggning nästan sin statistik färdig.

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Statistik över konst- och kulturutbildningar Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Februari 2015 1 (7) Datum: 2015-03-02 Inledning Konst- och kulturutbildningar 1 är en eftergymnasial

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Faktabladet listar alla riktnummerområden i Sverige i bokstavsordning. Riktnumren finns för geografiska telefonnummer i den svenska nummerplanen för telefoni.

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82 Huvudkontor Box 4080 171 04 SOLNA Besöksadress: Hemvärnsgatan 8 tel 08-627 43 00 fax 08-627 43 99 E-post: info@previa.se Stockholms län (100) Arlanda Box 20 190 45 STOCKHOLM- ARLANDA - Sky City, Arlanda

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Varför översiktsplanering för vindkraft

Varför översiktsplanering för vindkraft Varför översiktsplanering för vindkraft Stora investeringar och stor påverkan på landskapsbilden kräver bra beslutsunderlag Skapa planmässig beredskap för en omfattande utbyggnad av vindkraft Göra avvägningar

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Enkät, ht 2012. 1. Ålder. f % 1. -19 år 228 20. 2. 20-25 år 659 58. 3. 26-30 år 117 10. 4. 31-35 år 54 5. 5. 36-45 år 69 6. 6.

Enkät, ht 2012. 1. Ålder. f % 1. -19 år 228 20. 2. 20-25 år 659 58. 3. 26-30 år 117 10. 4. 31-35 år 54 5. 5. 36-45 år 69 6. 6. Enkät, ht 2012 1. Ålder 1. -19 år 228 20 2. 20-25 år 659 58 3. 26-30 år 117 10 4. 31-35 år 54 5 5. 36-45 år 69 6 6. 46- år 16 1 Antal EAS: 5 av 1148 (=0,44%). Antal svarande: 1143. 2. Kön 1. Kvinna 585

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer