Geoteknik & BIM - Förbifart Stockholm Upphandling av entreprenader med geotekniska modeller som utgångspunkt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Geoteknik & BIM - Förbifart Stockholm Upphandling av entreprenader med geotekniska modeller som utgångspunkt."

Transkript

1 Geoteknik & BIM - Förbifart Stockholm Upphandling av entreprenader med geotekniska modeller som utgångspunkt. Jon Vestgård, Golder Associates Jan Ludvigsson, Vianova GeoSuite

2 Golder Associates AB VEM Golder Associates är ett medarbetarägt konsultbolag Ca 130 anställda 3 kontor Göteborg, Stockholm och Luleå Affärsområden i Sverige: Geo, Miljö och IM (Information Management) IM Geo Miljö Geo - Tre grupper, teknikinriktade De flesta är civilingenjörer, flera har doktorerat Fastigheter, anläggningar, gruv och infrastruktur Jord Gruppledare: Paula Nordberg 20 st Berg Gruppledare: Ann Emmelin 10 st Vatten Gruppledare: Niclas Bockgård 10 st

3 Golder i världen VAR

4 ViaNova GeoSuite Vianova GeoSuite AB, sedan anställda/inhyrda Produkt: GeoSuite Toolbox Marknader Sverige Norge VEM Samarbetspartners Vianova Systems AutoGRAF-föreningen Chalmers NTNU NGI Mfl.

5 Förbifart Stockholm FS Kort om Förbifart Stockholm: En drygt 21 km lång ny väg varav drygt 18 km i tunnel Byggstart: Slutet av Byggtid: Cirka 10 år. Budget: knappt 28 miljarder kr Leden binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar känsligheten för störningar i Stockholms trafiksystem. Mer info: Beslut: 3D modell grund för upphandling Vilka konsekvenser får detta?

6 Förbifart Stockholm FS Golder Associates har tillsammans med Grontmij fått i uppdrag att projektera förfrågningsunderlag för FSK01 som ligger i den södra delen vid Kungens Kurva ViaNova Systems hjälper Trafikverket med BIM-samordning

7 Leverans av modeller istället... Leveransen blir inte som vanligt väldigt många ritningar i form av planer, profiler och tvärsektioner istället kommer vi främst att leverera förfrågningsunderlaget i form av Geodatabaser och 3D-modeller. Modelleringen kommer att göras på klassiskt vis med t.ex. triangulering mellan mer (eller mindre) kända punkter. Stödpunkter kommer också att användas för att trycka ner bergytor under befintlig markyta och liknande. För att kunna hantera de osäkerheter som en teoretisk modell har så skall man även tala om hur osäker (kvalitet) varje del av modellen är. Alla objekt i modellen ska ges elementkoder för entydig identifiering

8 Målet! Leverans av en säkerhetsklassad modell...

9 BIM-strategi BIM Bättre projektering Projektörer, projekteringsledare och specialister har bättre och aktuellare bild av helheten jämfört med 2D projektering => effektivare möten och säkrare samgranskning (färre fel) Projektdeltagare och andra berörda upplever 3D modeller som effektivare kommunikationsverktyg jämfört med ritningar => fokus på rätt saker Säkrare projektkalkyler Säkrare mängder för kalkyl och projektplanering => minskade ÄTA kostnader i produktionsskedet relaterade till projekteringsfel. Lägre kostnader Entreprenörer anser att tillhandahållna 3D modeller håller hög kvalitet och effektiviserar produktionen Färre ritningar i förfrågningsunderlagen Goodwill i anläggningsbranschen Projektörer, entreprenörer, branschorganisationer och Trafikverkets ledning upplever att Förbifart Stockholm bidrar till produktivitetsförbättringar inom anläggningsbranschen

10 Kodning av data Kantsten BIM Vem ansvarar för denna? Mätteknik Landskap Vad är det? Kantsten-Betong Kantsten-Granit Hur är den presenterad? I 3D I 2D Vilken status? Ny Befintlig Vad representerar grafiken? Ök, uk, krön, fot Elementkoder SB11

11 Multikriterieanalys MKA Man vill inom hela Projekt Förbifart Stockholm på ett enhetligt sätt kunna klassa modellerna utifrån ett osäkerhetsperspektiv. För att åstadkomma detta tittar vi dels på hur man kan samla in osäkerhetsdata, dels tittar vi på att ta fram ett verktyg för multikriterieanalys (MKA) av modeller.

12 Multikriterieanalys MKA Begreppsram för MKA Raccolta Datainsamling dati di base Dati Konstruktion di progetto Dati Geoteknik ambientali Calcolo Definiera kriterier indicatori Normalizzazione Normalisera data indicatori kr 1 kr 2 (kr1 + kr2) * kr5 Attribuzione Tilldela vikter dei pesi Valutazioni Applicera conclusive beslutsregler kr 3 kr 4 kr5= om kr3> X så kr4, annars 0

13 Multikriterieanalys MKA Exempel på kriterier Geoteknik: Täthet av sonderingspunkter Branthet / lutningsförändringar Stoppkod / kvalitet Mäktighet av friktionsjord Totalt jorddjup till berg Konstruktioner: Avstånd till konstruktion Avstånd till projektområde Konstruktionstyp

14 Multikriterieanalys MKA Täthet av borrhål

15 Multikriterieanalys MKA Branthet

16 Multikriterieanalys MKA Stoppkod Stoppkod Beskrivning Relativt värde BID Inmätt berg i dagen 0,5 1MU Linje 1 m ut från tolkade berghällar 1 B Tolkat bergstopp från sondering 1 S Scannade nivåer på tolkade berghällar 1 BIDX Linje 1 m ut från inmätt berg i dagen 1 94 Sondering Stopp mot förmodat berg 3 UK Underkant sondering, trycker ner bergmodellen 3 93 Sondering Stopp mot sten, block eller berg 4 92 Sondering Stopp mot sten eller block 5 91 Sondering Kan ej neddrivas längre 5

17 Multikriterieanalys Avstånd till projektområde BIM

18 Multikriterieanalys MKA Konstruktion Krav vid pålning inte samma som vid etablering av spont eller t.ex. vid KC-pelarförstärkning.

19 Multikriterieanalys MKA Normalisering och viktning Alla kriterier normaliseras d.v.s. klassas till värden mellan 0 och 1. Regler för hur denna normalisering ska göras måste utarbetas för varje kriterium. Sedan kan man vikta kriterierna t ex definiera att kriterium1 är dubbelt så viktig som kriterium2.

20 Multikriterieanalys MKA Normalisering Avstånd från entreprenadområd (0 till 100m) normaliserat till värden 0-1

21 Multikriterieanalys MKA Applicera beslutsregler Kriterier kan vara relativa/kumulativa eller absoluta. T ex om avstånd till entreprenadområdet är > X m spelar ingen andra kriterier någon roll. Baserad på de regler som etableras görs en beräkning, som ger ett tal som indikerar hur bra modellen är i varje punkt i modellen.

22 Multikriterieanalys MKA Applicera beslutsregler Avstånd Stoppkod Branthet Täthet Konstruktion 0-1 Slutresultat normaliserat till 0-1

23 Multikriterieanalys MKA Resultatet kan nu analyseras för att se om man har nog med information enligt uppsatta krav. Man kan även tänka sig att lägga resultatet till sin framtagna modell för att skapa en högsta/lägsta modell, som då kan läsas in i dina profiler/sektioner.

24 Multikriterieanalys MKA -Att drapera resultatet över sin 3D-modell är också illustrativt.

25 Metodik för insamlande av data till 3D-modeller och osäkerhetsanalyser DATA För att kunna samla in dessa data och göra Multikriterieanalyser på ett enhetligt sätt över alla entreprenader har vi även tittat på ett system för att dokumentera och hantera detta. GeoSuite Exporterad GeoSuitedatabas (*.mdb) Punkturval Underlag till bergmodell Tolknings -excel FS modell (Accessdatabas) Underlag till lermodell Underlag till MKA-analys

26 DATA Man utgår från sina GeoSuite-data

27 DATA Tolkning i GeoSuite Protokoll Grafisk WinRit, enstaka borrhål (Grafisk AutoCAD profiler, ) Resultat: Export till Access databas...

28 DATA Exportera till en databas (mdb)

29 DATA Dessa data kommer sedan att bearbetas med hjälp av två filer: 1) En databas som hanterar import/export av data samt uppdateringar från GeoSuite. När tolkningar är gjorda så finns det funktioner för att plocka ut de materiallager och osäkerheter man behöver för vidare behandling i t.ex. modelleringsprogram. 2) En Excel där man gör sina tolkningar och osäkerhetsbedömningar Dessa båda filer fungerar tillsammans där import och export sker via Databasen, som då läser data från Excellen där man gjort tolkningarna. Databasen jobbar i bakgrunden och du i Excellen.

30 DATA All relevant information man behöver hamnar i Excellen (t.ex. metoder, stoppkoder, tolkade nivåer, bergborrning o.s.v.)

31 DATA Via en knapptryckning förs data över till en egen flik. Det är här man gör sina tolkningar. Observera att de data du väljer att göra en manuell tolkning på tappar sin färgmarkering. På så vis ser man vad som är omtolkat jämfört med GeoSuite-importen. De urval som finns gjorda i GeoSuite går att använda i Excellen, de rader som inte är aktuella döljs, och du slipper hantera en annars mycket lång lista.

32 DATA Inmätt ytnära berg, hanteras med linjer för krön och fot samt med punkter på ytor. Dessa inmätningar sparas som pxy-filer.

33 DATA Stödlinjer och punkter hanteras också i pxy-formatet. Tänk på att stödlinjer kan ha mycket varierande osäkerhet..

34 DATA När man gjort sina tolkningar kan man från excellen exportera den information man är intresserad av. Väljer man t.ex. Exportera tolkade bergnivåer då skapas en koordinatfil med bergnivåer från excellen. Export av jordlagertolkningar kompletteras med t.ex. möjlighet att exportera de punkter som har tolkningen Ej (kohesion/fyllning) för att lättare identifiera dessa områden. Underkant sondering/gv för kontroll av bergmodellen finns med i GeoSuite-importen, men kan även plockas ut härifrån om man vill.

35 DATA

36 DATA GeoSuite Exporterad GeoSuitedatabas (*.mdb) Punkturval Underlag till bergmodell Tolkningsexcel FS modell (Accessdatabas) Underlag till lermodell Underlag till MKA-analys

37 Tack för uppmärksamheten. MKA Detta är alltså ett pågående arbete och det ska bli spännande att se vad det leder till... Frågor?

Gemensamt kodsystem och dess betydelse för utvecklingen av BIM i anläggningsbranschen

Gemensamt kodsystem och dess betydelse för utvecklingen av BIM i anläggningsbranschen Gemensamt kodsystem och dess betydelse för utvecklingen av BIM i anläggningsbranschen Common code system and its importance for the development of BIM into the Civil Engineering Lars Fälth Marcus Ohlsson

Läs mer

I pärmen känner alla igen sig

I pärmen känner alla igen sig I pärmen känner alla igen sig Marcus Bengtsson på Tengbom, Nils Holmberg på NCC, Inge Johansson på Backgårdens Bygg, Johanna Holm Bodin och Erika Persson på Basark använder Pärmen.se. De uppskattar alla

Läs mer

Kurskatalog hösten 2012. CAD-utbildningar för projektörer och planerare. Bäst i Sverige!

Kurskatalog hösten 2012. CAD-utbildningar för projektörer och planerare. Bäst i Sverige! Kurskatalog hösten 2012 CAD-utbildningar för projektörer och planerare. Bäst i Sverige! KURSTYP September Oktober November December Dagar Pris per person VÄG Novapoint Väg, Grundkurs 3-5 Stockholm 10-12

Läs mer

Geokalkyl för planering av bebyggelse i tidiga skeden

Geokalkyl för planering av bebyggelse i tidiga skeden Geokalkyl för planering av bebyggelse i tidiga skeden Metodbeskrivning Yvonne Rogbeck, Rebecca Bertilsson, Jim Hedfors, Ann-Christine Hågeryd, Helena Helgesson, Ramona Kiilsgaard, Bo Lind Rapport från

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Kurskatalog våren 2012

Kurskatalog våren 2012 Kurskatalog våren 2012 CAD-utbildningar för projektörer och planerare. Kurskatalog våren 2012 Bäst i Sverige! KURSTYP Januari Februari Mars April Maj Dagar Pris per person VÄG Novapoint Väg, Grundkurs

Läs mer

Kurskatalog höst 2013. utbildning@novapoint.se

Kurskatalog höst 2013. utbildning@novapoint.se Kurskatalog höst 2013 Telefon 031 700 18 30 2 Funderingar? Kontakta någon av våra kursledare! Vianova i Sverige växer! Vianova Sverige växer! Vianova Sverige finns i Göteborg, Stockholm och Västerås. Huvudkontoret

Läs mer

Välkommen till Novapoint Användarträff 2012!

Välkommen till Novapoint Användarträff 2012! Välkommen till Novapoint Användarträff 2012! Novapoint Användarträff 2012 arrangeras av Vianova Systems Sweden den 23-24 oktober på Clarion Hotel Post i Göteborg. I år erbjuder vi tillsammans med AEC,

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF Elite Park Avenue Hotel, Göteborg. 23-24 oktober

NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF Elite Park Avenue Hotel, Göteborg. 23-24 oktober NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF Elite Park Avenue Hotel, Göteborg 23-24 oktober 2014 NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2014 Välkomna till Novapoint Användarträff 2014! Vi ses i Göteborg den 23-24 oktober på Park Avenue

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt

BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt 2008:04 FORSKNINGSRAPPORT BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt En jämförelse mellan dagens byggprocesser baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM Rogier Jongeling Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Utifrån vår mission och din nytta har vi delat upp Mitt Sverige Bygger i tre huvudflikar:

Utifrån vår mission och din nytta har vi delat upp Mitt Sverige Bygger i tre huvudflikar: 2013-03-20 Manual Välkommen som användare! Vi har, utifrån de uppgifter du lämnat till oss, skapat en personlig profil för att du ska få rätt information vid rätt tidpunkt. Du kan ha flera olika profiler

Läs mer

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet CMB-RAPPORT 2007 Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet Roger Flanagan, Carol Jewell och Jennie Johansson Byggnadsekonomi, Institutionen för bygg- och miljöteknik Centrum för management

Läs mer

BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10

BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10 BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SYFTE MED BIM-INSTRUKTIONEN...4 1 DEFINITIONER/ORDLISTA...4 1.1 DEFINITIONER...4 2 SYFTE OCH MÅL...7

Läs mer

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid!

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Tidrapportering på marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Optimera marknadsavdelningen Med tidrapportering

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Novapoint GeoSuite Toolbox

Novapoint GeoSuite Toolbox Novapoint GeoSuite Toolbox I tabellerna redovisas revisionshistorien för GeoSuite Toolbox. Revisionerna har publicerats i installationspaket enligt nedan. Reviderad 2008-04-24 Installationspaket 1.0.19

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

NATIONELL STRANDLINJE FÖRSTUDIEPROJEKT

NATIONELL STRANDLINJE FÖRSTUDIEPROJEKT NATIONELL STRANDLINJE FÖRSTUDIEPROJEKT NATIONELL STRANDLINJE FÖRSTUDIEPROJEKT Jan Linnå Sjöfartsverket Produktion/Sjökarteenheten Patrik Wiberg Sjöfartsverket Produktion/Sjökarteenheten Magnus Wallhagen

Läs mer

Kvalitetssäkrad arbetsprocess vid 3Dmodellering

Kvalitetssäkrad arbetsprocess vid 3Dmodellering vid 3Dmodellering av byggnader Baserat på underlag från ritning och 3D-laserskanning Quality assurance work process for 3D modeling of buildings Based on data from drawing and 3D laser scanning Författare:

Läs mer

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 1(12) Ekonomiavdelningen Inköpsenheten e-handel 2014-03-25 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 Innehåll: Avvikelser mellan order och faktura Verifikationstext ska anges vid kontering i

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Bättre effekt på projekt. Hur underlättas en projektledares arbete?

Bättre effekt på projekt. Hur underlättas en projektledares arbete? Bättre effekt på projekt. Hur underlättas en projektledares arbete? Ledarskap och medarbetarutveckling i ett regionalt, nationellt och globalt perspektiv VT 2011, Centrum för arbetsvetenskap Ett 7,5 poängsarbete

Läs mer

Planering i VVS-företag

Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag 3 Sammanfattning I moderna byggnader blir teknikinnehållet en allt större och väsentligare del. I flera byggprojekt överstiger kostnaden

Läs mer

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev:

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev: Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial Datum: 2013-11-04 Rev: UTBILDNINGSMETERIAL 2 (54) 1 Innehåll 2 Inledning... 5 3 Förutsättningar... 5 4 Mål... 6 5 Del 1 Inledning

Läs mer