Sune Ekman, revisor Torbjörn Ström, revisor Torbjörn Ström, revisor Ola ström, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sune Ekman, revisor Torbjörn Ström, revisor Torbjörn Ström, revisor Ola ström, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare"

Transkript

1 1(88) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Se bilagd förteckning Övriga närvarande Sune Ekman, revisor Torbjörn Ström, revisor Torbjörn Ström, revisor Ola ström, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret torsdag 11/ kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mathias Brandt Ordförande Susanne Grundström Justerare Anne Horneman (S) Fredrik Dahlberg (SD) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen Underskrift Mathias Brandt

2 2(88) Beslutande Tjänstgörande ersättare Christina Johansson M Ulrika Jonsson, del av 116 Vivianne Pettersson M Daniel Hagsten, del av 116 Daniel Hagsten, del av 116, Göran Strömqvist (M) 119- Per Karlsson M 120 Daniel Hagsten, del av 116, Kenth W Johansson M Ulrika Jonsson Ewa Lindbäck M Göran Strömqvist, del av 116 Lars-Göran Zetterlund C Ulrika Mellkvist C Marguerite Wase C Annahelena Jernberg S Laila Palm, del av 116, Jan Allan Myrtenkvist S Svärd Anne Horneman S Laila Palm, del av 116 Kari Paavonen S Jan Svärd, del av 116, Laila Palm Siv Sander S Marjo Pruuki, del av 116 Martin Eklund S Marjo Pruuki, del av 116 Susanne Grundström, ordf. S Laila Palm, del av 116 Terje Fröhlich S Elisabeth Rådström Paavonen S Thomas Lönn Stefan Backius V Maria Gustavsson V Gunilla Josefsson Samuel Eriksson V Amanda Kron V Joakim Waern Johan Stolpen V Berit Qvarnström V Fredrik Fogelqvist V Lars Erik Eriksson SD Fredrik Dahlberg SD Ida Hjort Emil Gustafsson Maria J Andersson Hans-Otto Pohlmann Per Grängstedt SD GL GL GL LBPO Åsa Andersson Sandberg Åsa Andersson Sandberg, del av 116 Åsa Andersson Sandberg, del av 116

3 3(88) Ärenden utanför dagordningen Vice ordförande Kenth W Johansson (M) återrapporterar från SKL:s demokratidagar och visar exempel på demokratipass som vissa kommuner delar ut till nya medlemmar. Den innehåller bland annat information om samhällssystemet, kontaktuppgifter mm.

4 4(88) 97 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde Ordförande Susanne Grundström (S) redogör för kallelsen till dagens sammanträde enligt följande: Utskick av kallelse jämte bilagor till var och en av fullmäktiges ledamöter och ersättare Anslag av kallelse jämte bilagor på kommunens anslagstavla Publicering av kallelse jämte bilagor på kommunens hemsida Annonsering i 24i Bergslagen , i Bergslagsklippet och Veckonytt Med detta godkänns kallelsen till dagens sammanträde.

5 5(88) 98 Fastställande av dagordning Ordförande Susanne Grundström (S) redogör för behandlingen av revisionsberättelse och ansvarsfrihet. Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande jäv vilken besvaras av ordförande Susanne Grundström (S). Lasse Eriksson (SD) yrkar att verksamhets- och ekonomistyrningspolicy ska behandlas före budget. Ordförande Susanne Grundström ställer presidiets förslag till dagordning mot Lasse Erikssons (SD) yrkande och finner att dagordningen fastställs i enlighet med presidiets förslag.

6 6(88) 99 Allmänhetens frågestund, dnr KS 15/00075 Inga frågor ställs.

7 7(88) 100 Ledamöternas frågestund, dnr KS 15/00076 Inga frågor ställs.

8 8(88) 101 Samuel Erikssons (V) interpellation angående oppositionens möjligheter att delta i det politiska arbetet, dnr KS 15/00159 Samuel Eriksson (V) ställde vid Kommunfullmäktiges sammanträde rubricerade interpellation. Annahelena Jernberg (S) lämnade ett skriftligt svar till Samuel Eriksson (V) vilket hon redogör för. Svaret föranleder replikskifte mellan de båda. Lars-Göran Zetterlund (C), Christina Johansson (M), Lasse Eriksson (SD), Johan Stolpen (V), Allan Myrtenkvist (S), Anne Horneman (S) och Stefan Backius (V) yttrar sig under överläggningen. Flera av yttrandena leder till replikskiften. Exp till Samuel Eriksson

9 9(88) 102 Johan Stolpens (V) interpellation angående om alla barn får del av förstärkt underhållsstöd, dnr KS 15/00159 Johan Stolpen (V) lämnade in rubricerade interpellation till kommunförvaltningen. Johan Stolpen (V) redogör för sin interpellation, som med detta har anmälts till fullmäktige. Interpellationen besvaras vid fullmäktiges sammanträde i september. Exp till Johan Stolpen Annahelena Jernberg Efter ärendets avgörande utgår Samuel Eriksson (V), kl 14.05

10 10(88) 103 Val av sju ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i Kommunfullmäktiges demokratiberedning, dnr KS 15/00200 Valberedningens förslag Ledamöter Saskia van der Zanden (V), Skolvägen 5, Hällefors Kenth W Johansson (M), Kyrkogatan 2 A, Grythyttan, vice ordförande Anna Florin Schmidt (M), Västra Bergvägen 13, Grythyttan Susanne Grundström (S), Björksjön 28, Hällefors, ordförande Göran Thor (S), Björnvägen 62, Hällefors Ersättare Alf Wikström (V), Bredsjö 73, Hällefors Göran Strömqvist (M), Holmqvistvägen 9, Hällefors Abdel Majid Elmoussauoui (S), Sävenforsvägen 4 A, Hällefors Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet nominerar Fredrik Dahlberg (SD) sig själv som ordinarie och Lasse Eriksson (SD) som ersättare. Centerpartiet, Grythyttelistan och landsbygdspartiet oberoende meddelar vakanser. Nomineringarna godkänns. Kommunfullmäktiges beslut Ledamöter Saskia van der Zanden (V), Skolvägen 5, Hällefors Kenth W Johansson (M), Kyrkogatan 2 A, Grythyttan, vice ordförande Anna Florin Schmidt (M), Västra Bergvägen 13, Grythyttan Susanne Grundström (S), Björksjön 28, Hällefors, ordförande Göran Thor (S), Björnvägen 62, Hällefors Fredrik Dahlberg (SD), Sikfors 60, Hällefors Vakant (C) Vakant (GL) Vakant (LBPO) Ersättare Alf Wikström (V), Bredsjö 73, Hällefors Göran Strömqvist (M), Holmqvistvägen 9, Hällefors

11 11(88) Abdel Majid Elmoussauoui (S), Sävenforsvägen 4 A, Hällefors Lasse Eriksson (SD), Nygård 57, Hällefors Vakant (C) Vakant (GL) Vakant (LBPO) Exp till Valda Presidiet Ola Ström Christina Lindberg

12 12(88) 104 Val av sju ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i Kommunfullmäktiges hållbarhetsberedning, dnr KS 15/00201 Valberedningens förslag Ledamöter Amanda Kron (V), Bergmästarvägen 32, Hällefors Ulrika Jonsson (M), Tångåsen 21, Grythyttan, ordförande Hans Linder (M), Lingonvägen 8, Hällefors Terje Fröhlich (S), Källbrovägen 10, Nora, vice ordförande Per Schmidt (S), Västra Bergvägen 13, Grythyttan Ersättare Maja Loiske (V), Wigelievägen 38, Hällefors Vakant (M) Laila Palm (S), Wigelievägen 4 A, Hällefors Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet nominerar Allan Myrtenkvist (S) Vivianne Pettersson (M) som ersättare. Fredrik Dahlberg (SD) nominerar Ida Hjort som ordinarie ledamot och sig själv som ersättare. Lars-Göran Zetterlund (C) nominerar Margeurite Wase (C) som ledamot och meddelar att ersättarplatsen är vakant. Grythyttelistan och Landsbygdspartiet oberoende meddelar vakanser. Nomineringarna godkänns. Kommunfullmäktiges beslut Ledamöter Amanda Kron (V), Bergmästarvägen 32, Hällefors Ulrika Jonsson (M), Tångåsen 21, Grythyttan, ordförande Hans Linder (M), Lingonvägen 8, Hällefors Terje Fröhlich (S), Källbrovägen 10, Nora, vice ordförande Per Schmidt (S), Västra Bergvägen 13, Grythyttan Margeurite Wase (C), Postvägen 1, Hällefors Ida Hjort (SD), Björnvägen 4, Hällefors Vakant (GL)

13 13(88) Vakant (LBPO) Ersättare Maja Loiske (V), Wigelievägen 38, Hällefors Vivianne Pettersson (M), Kronhagsvägen 44, Hällefors Laila Palm (S), Wigelievägen 4 A, Hällefors Fredrik Dahlberg (SD), Sikfors 60, Hällefors Vakant (C) Vakant (GL) Vakant (LBPO) Exp till Valda Presidiet Ola Ström Christina Lindberg

14 14(88) 105 Val av sju ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i Kommunfullmäktiges valberedning, dnr KS 15/00205 Med anledning av att Kommunfullmäktige antog arbetsordning för Kommunfullmäktiges beredningar, behöver nyval göras avseende valberedningen. Med detta beslut entledigas tidigare valberedning. Valberedningens förslag Ledamöter Maria Gustafsson (V), Kyrkogatan 31 F, Grythyttan Göran Strömqvist (M), Holmqvistvägen 9, Hällefors, vice ordförande Allan Myrtenkvist (S), Lekbergsvägen 24 A, Hällefors, ordförande Siv Sander (S), Brandtvägen 8, Hällefors Anna Florin Schmidt (M), Kyrkogatan 13, Grythyttan Ersättare Johan Stolpen (V), Hästvägen 21, Hällefors Ulrika Jonsson (M), Tångåsen 21, Grythyttan Anne Horneman (S), Rönnskärsvägen 5, Hällefors Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet nominerar Lars-Göran Zetterlund (C) sig själv som ordinarie ledamot och Ulrika Mellkvist (C) som ersättare. Fredrik Dahlberg (SD) nominerar sig själv som ordinarie och Lasse Eriksson (SD) som ersättare. Hans-Otto Pohlmann (GL) nominerar Ulla Werdin (GL) som ordinarie och Maria Jansson Andersson (GL) som ersättare. Landsbygdspartiet oberoende meddelar vakanser. Nomineringarna godkänns Kommunfullmäktiges beslut Ledamöter Maria Gustafsson (V), Kyrkogatan 31 F, Grythyttan Göran Strömqvist (M), Holmqvistvägen 9, Hällefors, vice ordförande Allan Myrtenkvist (S), Lekbergsvägen 24 A, Hällefors, ordförande

15 15(88) Siv Sander (S), Brandtvägen 8, Hällefors Anna Florin Schmidt (M), Kyrkogatan 13, Grythyttan Lars-Göran Zetterlund (C), Grängshyttan 112, Hällefors Fredrik Dahlberg (SD), Sikfors 60, Hällefors Ulla Werdin (GL), Granliden 4, Grythyttan Vakant (LBPO) Ersättare Johan Stolpen (V), Hästvägen 21, Hällefors Ulrika Jonsson (M), Tångåsen 21, Grythyttan Anne Horneman (S), Rönnskärsvägen 5, Hällefors Ulrika Mellkvist (C), Dammshöjden 1117, Hällefors Lasse Eriksson (SD), Nygård 57, Hällefors Maria Jansson Andersson, Mellanvägen 4, Grythyttan Vakant (LBPO) Med detta entledigas tidigare valberedning. Exp till Valda Presidiet Ola Ström Christina Lindberg

16 16(88) 106 Val av en ordinarie ledamot för (S) i Valnämnden, dnr KS 15/00140 Valberedningens förslag Jan Svärd (S), Svedbergsvägen 4, Hällefors Kommunfullmäktiges beslut Jan Svärd (S), Svedbergsvägen 4, Hällefors Exp till Jan Svärd Valnämnden Christina Lindberg

17 17(88) 107 Val av en ersättare för (S) i Valnämnden, dnr KS 14/00231 Valberedningens förslag Uppdraget lämnas tills vidare vakant. Kommunfullmäktiges beslut Uppdraget lämnas tills vidare vakant. Exp till Valnämnden

18 18(88) 108 Förslag på fem ledamöter och fem personliga ersättare till styrelsen i Hällefors Bostads AB, dnr KS 15/00206 Valberedningens förslag Ordinarie Kristoffer Malmström (V), Hammarvägen 3 (lgh 1103), Hällefors Bertil G Johnson (GL), Stentäppsvägen 1, Grythyttan, ordf. Kenth W Johansson (M), Kyrkogatan 2 A, Grythyttan Allan Myrtenkvist (S), Lekbergsvägen 24 A, Hällefors, vice ordf. Thomas Lönn (S), Brandtvägen 8, Hällefors Ersättare Per Johansson (V), Bredsjö 76, Hällefors Karl Östlund (GL), Sundsudden 5, Grythyttan Hans Linder (M), Lingonvägen 8, Hällefors Tuula Eriksson (S), Hjulsjö 33, Hällefors Terje Fröhlich (S), Källbrovägen 10, Nora Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer Gunilla Josefsson (V) fråga gällande könsföredelningen i styrelsen vilken besvaras av valberedningens ordförande Allan Myrtenkvist (S). Kommunfullmäktiges beslut Ordinarie Kristoffer Malmström (V), Hammarvägen 3 (lgh 1103), Hällefors Bertil G Johnson (GL), Stentäppsvägen 1, Grythyttan, ordf. Kenth W Johansson (M), Kyrkogatan 2 A, Grythyttan Allan Myrtenkvist (S), Lekbergsvägen 24 A, Hällefors, vice ordf. Thomas Lönn (S), Brandtvägen 8, Hällefors Ersättare Per Johansson (V), Bredsjö 76, Hällefors Karl Östlund (GL), Sundsudden 5, Grythyttan Hans Linder (M), Lingonvägen 8, Hällefors Tuula Eriksson (S), Hjulsjö 33, Hällefors Terje Fröhlich (S), Källbrovägen 10, Nora Exp till Valda Hällefors Bostads AB

19 19(88) Christina Lindberg Christina Johansson

20 20(88) 109 Förslag på en borgerlig begravningsförrättare, dnr KS 15/00158 Valberedningens förslag Susanne Andersson, Hagvägen 16 A, Hällefors Kommunfullmäktiges beslut Susanne Andersson, Hagvägen 16 A, Hällefors Exp till Vald Länsstyrelsen Dalarna Christina Lindberg

21 21(88) 110 Godkännande av Brita Sandewall Eklunds (V) avsägelse av uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige, dnr KS 15/00197 Rubricerade avsägelse inkom till kommunförvaltningen Kommunfullmäktiges beslut Avsägelsen godkänns. Exp till Brita Sandewall Eklund Länsstyrelsen Örebro

22 22(88) 111 Godkännande av Barbro Steins (GL) avsägelse av uppdraget som partiföreträdare, dnr KS 15/00204 Rubricerade avsägelse inkom till kommunförvaltningen Kommunfullmäktiges beslut Avsägelsen godkänns. Exp till Barbro Stein Christina Lindberg

23 23(88) 112 Val av ny partiföreträdare för Grythyttelistan, dnr KS 15/00204 Valberedningens ordförande Allan Myrtenkvist (S) nominerar Bertil G Johnson (GL) vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Bertil G Johnson (GL), Stentäppsvägen 1, Grythyttan Exp till Vald Christina Lindberg

24 24(88) 113 Inkomna motioner och medborgarförslag Inga inkomna motioner eller medborgarförslag finns att redovisa.

25 25(88) 114 Hällefors kommuns årsredovisning 2014, dnr KS 15/00088 Beslutsunderlag Årsredovisning för Hällefors kommun 2014 Ärendet Kommunens antagna verksamhets- och ekonomistyrningspolicy innebär att ekonomiprocessen ska ske i dialogform. Nu har första dialogträffen genomförts av ekonomiberedningen bestående av de politiska partiföreträdarna. Ekonomiberedningen kan konstatera att alla partier genom sin partiföreträdare inte varit representerade/delaktiga under den heldag som dialogen pågått med fokus på föregående år. Syftet med dialogträffarna är att det ska bygga på en bred förankring i politiken för att få en till en ökat kunskapsnivå och en långsiktig stabilitet i de större frågorna. Dialogen har skett med representanter från kommunstyrelsen, bildningsutskottet, omsorgsutskottet, Hällefors Bostads AB, Bergslagens Kommunalteknik, Bergslagens Räddningstjänst, Bergslagens Miljö och byggnämnd och Bergslagens Överförmyndarnämnd. I samband med dialogträff avseende årsbokslut 2013 beslutade ekonomiberedningen att kravet på skriftligt material utifrån givna frågeställningar skulle tas bort. Istället skulle dialogträffarna utgå från fyra frågeställningar; Styrkor, Möjligheter, Utmaningar och Framtid. På det sättet anser beredningen att dialogformen möter upp ett samarbete och att alla känner en tillhörighet. Det skapas en samhörighet och en vi-känsla. Alla är överrens om att dialogen är bra och ger stort informationsflöde och tillfälle till dialog med verksamheterna. Däremot ser ekonomiberedningen gärna att verksamheterna lämnar något skriftligt material i förväg för att beredningen ska kunna läsa in sig på berörda verksamheter och därmed ha något att diskutera omkring vid själva dialogen. Det handlar då främst om vad som har hänt i verksamheten, måluppfyllelsen och framtida utmaningar, och inte så mycket om ekonomiskt utfall. Kommunstyrelsens förvaltning kan konstatera att kommunen har låg måluppfyllelse vad gäller resultatmålen 2014 och att kommunen framöver behöver arbeta med formulering av mål för att på så vis definiera vilka nyckeltals som ska utvärdera målsättningen för att kunna mäta målet. Antalet mål är dels för många utifrån kommunens storlek och dels att målen inte är mätbara utifrån avsaknad av indikator som gör att målstyrningen blir omöjlig

26 26(88) att genomföra. Det samma gäller för de inriktningsmål som är antagna för mandatperioden Kommunförvaltningen har utifrån dialogen och verksamhetsrapporter sammanställt kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 2014 som beretts av ekonomiberedningen. Ekonomi Kommunen redovisar ett positivt resultat på 7,3 miljoner kronor exklusive extra nedskrivningar, vilket jämfört med den antagna årsbudgeten är 6,1 miljoner kronor bättre. Detta positiva resultat innebär att kommunen valt att göra resultatpåverkande nedskrivningar med 5,4 miljoner kronor utifrån att kommunen har bokförda värden som är för högt värderat. Kommunens bokslut redovisar ett positivt resultat efter nedskrivningar på 1,9 miljoner kronor, vilket jämfört med den antagna årsbudgeten är 0,7 miljoner kronor bättre. I förhållande till den delårsrapport som presenterades för kommunstyrelsen är det en skillnad på 0,2 miljoner kronor.. Under de senaste fem åren har det egna kapitalet ökat med 37,0 miljoner kronor, vilket motsvarar en årlig ökningstakt med 15,2 procent. Nämnder och styrelsen uppvisar tillsammans en negativ avvikelse på totalt -14,2 miljoner kronor gentemot budget, som motsvarar kommunens totala verksamhetskostnader. Underskottet kan härledas till driftnämnderna som tillsammans redovisar ett underskott på -14,2 miljoner kronor. Skatter och generella bidrag uppvisar tillsammans en positiv avvikelse på totalt 14,0 miljoner kronor gentemot budget. Överskottet kan härledas till det nya utjämningssystemet. Finansnettot uppvisar en positiv avvikelse på 0,9 miljoner kronor gentemot budget. Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska resultatet reduceras med de realisationsposter som uppstått under året. Kommunen har uppfyllt balanskravet varje år sedan detta infördes år 2000, med undantag för budgetåret Kommunens resultat för 2014 visar på ett positivt resultat på 1,9 miljoner kronor och vid en avstämning av Kommunallagens balanskrav redovisar kommunen ett justerat positivt resultat på 2,5 miljoner kronor. I årets årsredovisning har kommunens antagna finansiella målsättningar utvärderats utifrån ett femårsperspektiv och den antagna soliditetsplanen. Förvaltningen kan konstatera att kommunens målsättning med att förbättra kommunens soliditet är på rätt väg. Kommunen har totalt investerat 21,8 miljoner kronor under verksamhetsåret Investeringsbudget var 30,7 miljoner kronor, vilket innebär att den fastställda budgetramen inte förbrukades utan gav ett överskott på 8,9 miljoner kronor års investeringar har finansieras med 97,2 procent av egna medel och resterande del finansieras med medel som fanns vid ingången

27 27(88) av år Kommunen har uppfyllt målet att finansiera investeringarna med egna medel som dels inkommit under verksamhetsåret och dels med medel från ingången av föregående år. Kommunens likviditet vid årsskiftet 2014/2015 var 17,1 miljoner kronor. Orsaken till denna nivå är att verksamheternas preliminära utfall blivit bättre än tidigare gjorda prognoser och att kommunens budgeterade investeringar för år 2014 inte förbrukats. Låneskulden avseende långfristiga lån per den 31 december 2014 uppgick till 107,6 miljoner kronor. I förhållande till föregående år har låneskulden minskat med 12,0 miljoner kronor vilket innebär att målsättningen att amortera uppfyllts. Kommunen har fortsatt stora borgensåtaganden som kan betyda en finansiell risk för kommunen i form av övertagande av lån, alternativt att ge ägartillskott. Totalt har kommunen ett borgensåtagande på 189,7 miljoner kronor vid årets slut. Det största åtagandet har kommunen till Hällefors Bostads AB som uppgår till 130,0 miljoner kronor och i förhållande till föregående år har det totala borgensåtagandet minskat med 18,6 miljoner kronor. Folkhälsa Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till kommunens årsredovisning för verksamhetsåret Miljö Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till kommunens årsredovisning för verksamhetsåret Förvaltningens förslag till beslut Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att - Hällefors kommuns årsredovisning 2014 godkänns. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordförande Christina Johansson (M) att en förändring av texten ska ske så att handlingens text överensstämmer med tjänsteskrivelsens. Samuel Eriksson (V) yrkar avslag med motiveringen att handlingen är ofullständig och innehåller fel och otydligheter. Lars-Göran Zetterlund (C) och Hans-Otto Pohlmann (GL) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

28 28(88) Allan Myrtenkvist och Anne Horneman, båda (S), yttrar sig utan att yrka. Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens förslag med tillägg för det egna yrkandet och finner att förslaget bifalls. Kommunstyrelsens beslut Texten i den bakomliggande handlingen förändras för att överensstämma med tjänsteskrivelsens text. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Hällefors kommuns årsredovisning 2014 godkänns. Mot beslutet reserverar sig Samuel Eriksson och Katja Ollila, båda (V) Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredrar ekonomichef Jessica Jansson utförligt för årsredovisningen. Uppehåller sig särskilt vid kommunens ekonomiska årshjul och förhållandet mellan resultat- och balansräkning. Därefter ges tid för ledamöterna att ställa frågor till ekonomichefen. Terje Fröhlich (S) ställer fråga gällande känslighetsanalysen vilken besvaras av Jessica Jansson. Svaret föranleder följdfråga gällande inflation vilken besvaras av Jessica Jansson. Lasse Eriksson (SD) ställer frågor gällande verksamhetsmål, soliditetsmål och pensionsskuld vilka besvaras av Jessica Jansson Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande benämningen av citybanemedel vilken besvaras av Jessica Jansson. Stefan Backius (V) ställer fråga gällande driftens negativa resultat om 14 miljoner kronor vilken besvaras av Jessica Jansson. Samuel Eriksson (V) ställer fråga gällande de förändringar i årsredovisningen som skett sedan den behandlades i Kommunstyrelsen vilken besvaras av Jessica Jansson. Kommunstyrelsens ordförande Annahelena Jernberg (S) föredrar Kommunstyrelsens bokslut och tar särskilt upp resecentrum, renoveringen av

29 29(88) ishallen vid Hällevi, Grythyttans bibliotek, satsningen på feriearbete och utbildningen av undersköterskor. Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande måluppfyllelse vilken besvaras av Christina Johansson (M). Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga om samhällbyggnad och planering vilken besvaras av Annahelena Jernberg (S). Lasse Eriksson (SD) ställer fråga gällande dagens beslutsunderlag vilken lämnas obesvarad. Samuel Eriksson (V) yrkar återremiss med hänvisning till bristande beredning. Christina Johansson (M) föredrar omsorgsnämndens bokslut för 2014 och tar särskilt upp Gillersgården, tremålssystemet och hemtjänsten. Föredragningen leder till replik från Johan Stolpen (V). Lasse Eriksson (SD) ställer åter fråga gällande dagens beslutsunderlag vilken besvaras av ordförande Susanne Grundström (S). Stefan Backius (V) ansluter sig till Samuel Erikssons (V) återremissyrkande, med tillägg för att de 6,7 miljoner kronor som anges som resultat i förordet inte överensstämmer med sifferunderlaget. Annahelena Jernberg (S), Christina Johansson (M), Allan Myrtenkvist (S), Åsa Andersson Sandberg och Hans-Otto Pohlmann, båda (GL) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Anne Horneman (S) yttrar sig utan att yrka. Yttrandet leder till replikskiften med flera ledamöter. Ulrika Mellkvist (C) lämnar i samband med detta sakupplysning gällande antagandet av kommunens övergripande mål. Ordförande Susanne Grundström (S) meddelar att hon först kommer att ställa proposition på Samuel Erikssons och Stefan Backius, båda (V), återremissyrkande och om detta avslås sedan proposition på Kommunstyrelsens förslag vilket bifalls. Ordförande ställer bifall mot avslag på Samuel Erikssons och Stefan Backius, båda (V), återremissyrkande vilket avslås. Votering begärs och genomförs genom handuppräckning. Kommunsekreteraren och justerarna är rösträknare. Ordförande finner att Kommunfullmäktige har 29 tjänstgörande ledamöter och för återremiss krävs 10 röster.

30 30(88) För återremiss röstar Ulrika Mellkvist (C), Stefan Backius, Gunilla Josefsson, Samuel Eriksson, Amanda Kron, Johan Stolpen, Berit Qvarnström, Fredrik Fogelqvist, samtliga (V), Lasse Eriksson och Fredrik Dahlberg, båda (SD). Mot återremiss röstar Christina Johansson, Vivianne Pettersson, Per Karlsson, Kenth W Johansson, Ewa Lindbäck, samtliga (M), Annahelena Jernberg, Allan Myrtenkvist, Anne Horneman, Siv Sander, Kari Paavonen, Martin Eklund, Susanne Grundström, Terje Fröhlich, Thomas Lönn, samtliga (S), Åsa Andersson Sandberg, Maria Jansson Andersson, Hans-Otto Pohlmann, samtliga (GL) och Per Grängstedt (LBPO). Lars-Göran Zetterlund (C) avstår. Ordförande Susanne Grundström (S) finner 10 röster för återremiss, 18 röster mot återremiss, en ledamot avstår. Ärendet återremitteras därmed till Kommunstyrelsen enligt Samuel Erikssons och Stefan Backius, båda (V), yrkande. Kommunfullmäktiges beslut Ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen med hänvisning till bristande beredning samt korrigering så att resultatet i förordet överensstämmer med sifferunderlaget. Mot återremissen reserverar sig Christina Johansson, Vivianne Pettersson, Per Karlsson, Kenth W Johansson, Ewa Lindbäck, samtliga (M), Annahelena Jernberg, Allan Myrtenkvist, Anne Horneman, Siv Sander, Martin Eklund, Susanne Grundström, Terje Fröhlich, Thomas Lönn, samtliga (S), Åsa Andersson Sandberg, Maria Jansson Andersson, Hans-Otto Pohlmann, samtliga (GL) och Per Grängstedt (LBPO). Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Ritha Sörling (V) vilket leder till replikskifte med Christina Johansson (M). Ordförande Annahelena Jernberg (S) yrkar att årsredovisningen ska godkännas vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Hällefors kommuns årsredovisning 2014 godkänns.

31 31(88) Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer Stefan Backius (V) fråga gällande Kommunstyrelsens ordförandes förord vilken besvaras av ordförande Susanne Grundström (S). Svaret föranleder en följdfråga vilken besvaras av Annahelena Jernberg (S). Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på Kommunstyrelsens förslag vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Hällefors kommuns årsredovisning 2014 godkänns. Mot beslutet reserverar sig Stefan Backius (V) med anledning av oklarheter i fråga om AFA-pengar och beskrivningen av budgetering och överskott i Kommunstyrelsens ordförandes förord. Exp till Ola Ström Jessica Jansson

32 32(88) 115 Revisionsberättelse för 2015, dnr KS 15/00136 Revisorerna i Hällefors kommun har lämnat två revisionsberättelser för året I den ena, undertecknad av revisorerna Torbjörn Ström och Sture Beckman, förordas att nämnder och styrelse lämnas ansvarsfrihet utan att anmärkning riktas. I den andra, undertecknad av revisorerna Sune Ekman, Kim Mattsson och Melker Renström, föreslås att nämnder och styrelse lämnas ansvarsfrihet, men att anmärkning riktas mot Kommunstyrelsen för bristande uppsikt, otillräcklig beredningsprocess och otillräcklig intern kontroll, samt mot Omsorgsnämnden för bristande styrning, ledning och kontroll, bristande måluppfyllelse och otillräcklig beredning av ärenden. Omsorgsnämnden och Kommunstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig gällande anmärkningarna och yttrandena har bilagts revisionsberättelsen i handlingarna inför Kommunfullmäktiges sammanträde. Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet redogör Sune Ekman för den revisionsberättelse som undertecknats av honom själv, Kim Mattsson och Melker Renström. Sture Beckman och Torbjörn Ström redogör för den revisionsberättelse de undertecknat. Lasse Eriksson (SD) ställer fråga gällande revisorernas uppdrag vilken besvaras av ordförande Susanne Grundström (S). Svaret föranleder följdfråga vilken också besvaras av ordförande. Med detta läggs revisionsberättelsen till handlingarna.

33 33(88) 116 Beslut om ansvarsfrihet för 2014, dnr KS 15/00136 Ordförande Susanne Grundström (S) föreslår att respektive nämnd och styrelse ska behandlas separat i handläggningen, men redovisas i ett beslut vilket godkänns. Ordförande uppmanar ledamöterna att tänka på eventuella jävssituationer. Kommunstyrelsen Vid behandlingen av ansvarsfrågan för Kommunstyrelsen utgår Annahelena Jernberg, Anne Horneman, Allan Myrtenkvist, Martin Eklund, Thomas Lönn, samtliga (S), Per Karlsson, Christina Johansson, Vivianne Pettersson, samtliga (M), Stefan Backius (V), Hans-Otto Pohlmann och Emil Gustafsson, båda (GL). Laila Palm (S) ersätter Anne Horneman (S), Jan Svärd (S) ersätter Allan Myrtenkvist (S), Daniel Hagsten (M) ersätter Per Karlsson (M), Ulrika Jonsson (M) ersätter Christina Johansson (M), Åsa Andersson Sandberg (GL) ersätter Hans-Otto Pohlmann (GL). Berit Qvarnström (V) ställer fråga om eventuella yrkanden vilken besvaras av ordförande Susanne Grundström (S). Lasse Eriksson (SD) ställer fråga gällande eventuell votering vilken besvaras av ordförande Ordförande Susanne Grundström (S) ställer först bifall mot avslag på ansvarsfrihet vilket bifalls. Därefter ställer ordförande proposition på huruvida anmärkning ska lämnas och finner att ingen anmärkning ska lämnas. Bildningsnämnden Vid behandlingen av ansvarsfrågan för Bildningsnämnden utgår Martin Eklund och Allan Myrtenkvist, båda (S), Kenth W Johansson, Ewa Lindbäck, båda (M), Maria Jansson Andersson (GL) och Stefan Backius (V). Laila Palm (S) ersätter Martin Eklund (S), Jan Svärd (S) ersätter Allan Myrtenkvist (S), Daniel Hagsten (M) ersätter Kenth W Johansson (M), Göran Strömqvist (M) ersätter Ewa Lindbäck (M), Åsa Andersson Sandberg (GL) ersätter Maria Jansson Andersson (GL). Ordförande ställer bifall mot avslag på ansvarsfrihet utan anmärkning för Bildningsnämnden vilket bifalls. Omsorgsnämnden

34 34(88) Vid behandlingen av ansvarsfrågan för Omsorgsnämnden utgår Anne Horneman, Kari Paavonen, Terje Fröhlich, samtliga (S), Vivianne Pettersson, Christina Johansson, båda (M), Hans-Otto Pohlmann (GL), Johan Stolpen och Gunilla Josefsson, båda (V). Laila Palm (S) ersätter Anne Horneman (S), Marjo Pruuki (S) ersätter Terje Fröhlich (S), Jan Svärd (S) ersätter Kari Paavonen (S), Daniel Hagsten (M) ersätter Vivianne Pettersson (M), Ulrika Jonsson (M) ersätter Christina Johansson (M), Åsa Andersson Sandberg (GL) ersätter Hans-Otto Pohlmann (GL). Ordförande Susanne Grundström (S) ställer först bifall mot avslag på ansvarsfrihet för Omsorgsnämnden vilken bifalls. Därefter ställer ordförande proposition på huruvida anmärkning ska lämnas och finner att ingen anmärkning ska lämnas. Val- och demokratinämnden Vid behandlingen av ansvarsfrågan för Val- och demokratinämnden utgår Susanne Grundström, Siv Sander, båda (S). Laila Palm (S) ersätter Susanne Grundström (S) och Marjo Pruuki (S) ersätter Siv Sander (S). Vice ordförande Kenth W Johansson (M) tar över ordförandeskapet. Ordförande Kenth W Johansson (M) ställer bifall mot avslag på ansvarsfrihet utan anmärkning för Val- och demokratinämnden vilket bifalls. Därefter återgår Susanne Grundström (S) till ordförande. Bergslagens miljö- och byggnämnd. Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på ansvarsfrihet utan anmärkning för Bergslagens miljö- och byggnämnd vilket bifalls. Bergslagens överförmyndarnämnd Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på ansvarsfrihet utan anmärkning för Bergslagens överförmyndarnämnd vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.

35 35(88) Mot beslutet att inte rikta anmärkning mot Kommunstyrelsen reserverar sig Johan Stolpen, Gunilla Josefsson, Berit Qvarnström, Joakim Waern, samtliga (V), Ulrika Mellkvist, Margeurite Wase, båda (C), Lasse Eriksson och Fredrik Dahlberg, båda (SD). Mot beslutet att inte rikta anmärkning mot Omsorgsnämnden reserverar sig Berit Qvarnström, Joakim Waern, båda (V), Margeurite Wase, Ulrika Mellkvist, Lars-Göran Zetterlund, samtliga (C), Fredrik Dahlberg, Lasse Eriksson och Ida Hjort, samtliga (SD). Exp till Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Bildningsnämnden Val- och demokratinämnden BMB Överförmyndarnämnden

36 36(88) 117 Inriktningsmål för Hällefors kommun , dnr KS 15/00162 Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande Christina Johansson (M) majoritetens förslag till inriktningsmål. Ekonomichef Jessica Jansson redogör för de finansiella målen. Christina Johansson (M) förtydligar att vissa justeringar i texten gällande mål 2 och 3 kan komma att föredras vid Kommunstyrelsens sammanträde 12 maj. Christina Johansson (M) yrkar att siffran gällande positivt resultat ska vara 2,5 % istället för 3,5 % samt att amorteringarna under femårsperioden ska vara 20 miljoner kronor istället för 40 miljoner kronor vilket bifalls. Lars-Göran Zetterlund (C) yttrar sig utan att yrka. Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att inriktningsmålen med de av henne själv föreslagna förändringarna ska antas vilket bifalls. Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen Förslaget till inriktningsmål antas med förändringar avseende positivt resultat 2,5 % istället för 3,5 % samt amorteringar om 20 miljoner kronor istället för 40 miljoner kronor under femårsperioden. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar ekonomichef Jessica Jansson kort kring överskottsmålet. Christina Johansson (M) yrkar att mål 3 på sidan 5 ersätts med Att understödja människors personliga och sociala behov så att de kan leva det liv de vill och kan. Lars-Göran Zetterlund (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag till överskottsmål. Annahelena Jernberg (S) tilläggsyrkar att soliditetsplanen med detta upphävs. Johan Stolpen (V), Ritha Sörling (V), Ewa Lindbäck (M) och Anne Horneman (S) yttrar sig utan att yrka.

37 37(88) Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer först bifall mot avslag på Christina Johanssons (M) yrkande vilket bifalls. Därefter ställer ordförande bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag med tillägg för det egna yrkandet vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Förslaget till inriktningsmål antas med förändringar avseende positivt resultat 2,5 % istället för 3,5 % samt amorteringar om 20 miljoner kronor istället för 40 miljoner kronor under femårsperioden, samt förändring under mål 3 till Att understödja människors personliga och sociala behov så att de kan leva det liv de vill och kan. Soliditetsplan för Hällefors kommun upphävs. Mot beslutet reserverar sig Fredrik Dahlberg (SD), Ritha Sörling och Katja Ollila, båda (V) Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredrar Annahelena Jernberg (S) majoritetens förslag och yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Christina Johansson (M), Hans-Otto Pohlmann (GL), Lars-Göran Zetterlund (C), Ewa Lindbäck (M) och Allan Myrtenkvist (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Johan Stolpen (V) föredrar Vänsterpartiets förslag till inriktningsmål och yrkar bifall till dessa. Stefan Backius (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets inriktningsmål. Lasse Eriksson (SD) yrkar att överskottsmålet ska sänkas till 2 %. Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga gällande vad som avses med vinstintresse i Vänsterpartiets förslag vilken besvaras av Johan Stolpen (V). Stefan Backius ställer fråga gällande formuleringar i majoritetens förslag avseende skolan vilken besvaras av Ewa Lindbäck (M). Svaret föranleder replikskifte. Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande formuleringar i majoritetens förslag om utbildningsområdet vilken lämnas obesvarad.

38 38(88) Ordförande Susanne Grundström (S) ställer först Vänsterpartiets förslag mot Lasse Erikssons (SD) yrkande och finner att Vänsterpartiets förslag vinner bifall. Därefter ställer ordförande Vänsterpartiets förslag mot Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunstyrelsens förslag vinner bifall. Kommunfullmäktiges beslut Förslaget till inriktningsmål antas med förändringar avseende positivt resultat 2,5 % istället för 3,5 % samt amorteringar om 20 miljoner kronor istället för 40 miljoner kronor under femårsperioden, samt förändring under mål 3 till Att understödja människors personliga och sociala behov så att de kan leva det liv de vill och kan. Soliditetsplan för Hällefors kommun upphävs. Mot beslutet reserverar sig Stefan Backius, Berit Qvarnström, Johan Stolpen, Gunilla Josefsson, Joakim Waern, samtliga (V), till förmån för Vänsterpartiets förslag, samt Lasse Eriksson, Ida Hjort och Fredrik Dahlberg, samtliga (SD). Exp till Ola Ström Jessica Jansson Under ärendets behandling utgår Emil Gustafsson (GL). Åsa Andersson Sandberg ersätter från 118. Efter ärendets avgörande ajourneras fullmäktige i 5 minuter varefter förhandlingarna återupptas.

39 39(88) 118 Strategisk planering för Hällefors kommun år och budget för år 2016, dnr KS 15/00180 Beslutsunderlag Sveriges kommuner och landstings cirkulär 15:14, vårproposition och vårändringsbudgeten för år Sveriges kommuner och landstings cirkulär 15:15, budgetförutsättningar för åren Förslag till årsbudget för Hällefors kommuns år 2016 och plan för åren , daterad Ärendet Kommunstyrelsens förvaltning har utifrån information och material som inkommit till ekonomiberedningen vid dialogträff 2, politiska majoritetens prioriteringar och de ekonomiska förutsättningar som råder för kommunen kommande år sammanställt ett förslag till strategisk planering för åren 2016 till 2020 innehållande en budget för verksamhetsåret Ekonomiberedningen kan konstatera att alla partier genom sin partiföreträdare inte varit representerade/delaktiga under den heldag som dialogen pågått med fokus på verksamhetsåret Syftet med dialogträffarna är att det ska bygga på en bred förankring i politiken för att få en till en ökat kunskapsnivå och en långsiktig stabilitet i de större frågorna. Dialogen har skett med representanter från kommunstyrelsen, Hällefors Bostads AB, Bergslagens Kommunalteknik, Bergslagens Räddningstjänst, Bergslagens Miljö och byggnämnd och Bergslagens Överförmyndarnämnd. Alla är överrens om att dialogen är bra och ger stort informationsflöde och tillfälle till dialog med verksamheterna. Däremot ser ekonomiberedningen fortfarande att verksamheterna lämnar något skriftligt material i förväg för att beredningen ska kunna läsa in sig på berörda verksamheter och därmed ha något att diskutera omkring vid själva dialogen. Det handlar då främst om vad som har hänt i verksamheten, måluppfyllelsen och framtida utmaningar, och inte så mycket om ekonomiskt utfall. Utifrån ekonomiberedningens önskan och den nya politiska organisationen har kommunstyrelsens förvaltning skrivit om riktlinjerna till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn som i stort innebär att det enbart ska ske en dialog under ett verksamhetsår och då i form av en budgetdialog. Det innebär att dialogträffarna under hösten 2015 inte kommer att genomföras. Budgetdialogen ska ske i mitten av april där ekonomiberedning och kommunstyrelseledamöter med fokus på framtiden. Alla nämnder, fullmäktiges presidium, kommunalförbund och kommunala bolag inom

40 40(88) kommunen bjuds in till verksamhetsdialog som genomförs under en bestämd period under april månad vid ett antal halvdagar. 5 dagar i förväg innan tid för budgetdialog, ska respektive verksamhetsområde lämna ett skriftligt underlag, vilket möjliggör för ekonomiberedningen att förbereda sig för dialogen. Det skriftliga underlaget ska kortfattat beskriva nuläget för verksamheten och beskrivning av framtida eventuella förändringar och orsaker till dem. Frågeställningar som diskuteras under dialogen är styrkor, möjligheter, utmaningar och framtid. Efter respektive avslutad budgetdialog genomförs minnesanteckningar av ekonomichef som sedan ligger till grund för politiska prioriteringar. Ekonomi Förslaget utgår från Sveriges kommuner och landstings senaste cirkulär 15:15, som anger kommunens budgetförutsättningar för åren Förslaget till årsresultat för år 2016 är tkr. Förvaltningen beräknar att kommunen erhåller tkr i skatter och generella statsbidrag för verksamhetsåret 2016 och är en utökning med 5,5 procent i förhållande till innevarande års driftsbudget. Förslaget till driftbudget för 2016 är att verksamhetens nettokostnader ska uppgå till tkr, och är en utökning med 5,1 procent i förhållande till innevarande års driftbudget. Finansnettot i förslaget till driftbudget för 2016 är tkr. Investeringsbudget föreslås uppgå totalt till tkr för år Förslaget utgår ifrån att investeringsnivån i förhållande till skatter och bidrag, investeringsandel, ska uppgå till högst 4,5 procent. För åren 2017 till 2020 beräknas investeringsandelen vara mellan 3,6 till 4,4 procent. Folkhälsa Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Miljö Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

41 41(88) Förvaltningens förslag till beslut 1 Driftbudget (ramar) för år 2016 fastställs enligt följande (tkr): Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Totalt Investeringsvolym för år 2016 fastställs enligt följande (tkr): Kommunstyrelse Totalt Finansiella resultatmål för år 2016 fastställs. 4 Plan för åren avseende driftbudget, investeringsbudget, resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget antas. 5 Under år 2016 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på kronor och ett resultat på kronor. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Christina Johansson (M) bifall till förvaltningens förslag med tillägg för fem utredningsuppdrag: Utreda möjligheterna att bygga en simhall Utreda gymnasieskolans kommande utmaningar och framtida inrikningar Utreda hur framtidens sociala mötesplatser för äldre ska se ut Utreda hur utbudet av kvalitativa utbildningar i Hällefors kommun kan utökas. Utreda cykelväg Grythyttan-Hällefors. Ritha Sörling (S) ställer fråga gällande framtida utbildningar vilken besvaras av Christina Johansson (M). Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga gällande Kommunstyrelsens internbudget vilken besvaras av ordförande Annahelena Jernberg (S) Fredrik Dahlberg (SD) ställer följdfråga gällande beslutsinstans vilken besvaras av ordförande Annahelena Jernberg (S). Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga gällande fullmäktiges budgetansvar vilken besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. Fredrik Dahlberg (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag.

42 42(88) Hans-Otto Pohlmann (GL) och Anne Horneman (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg för Christina Johanssons (M) tilläggsyrkanden. Johan Stolpen (V) föredrar Vänsterpartiets förslag till investeringsbudget för Ritha Sörling (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets investeringsbudget, men återremiss på förvaltningens driftbudget med hänvisning till bristande beredning. Med anledning av ovanstående yrkanden följer ett antal replikskiften. Lars-Göran Zetterlund (C) yttrar sig utan att yrka. Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer först bifall mot avslag på Vänsterpartiets budgetförslag vilket avslås. Därefter ställer ordförande bifall mot avslag på förvaltningens förslag med de av Christina Johansson (M) yrkade förändringarna vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 1 Driftbudget (ramar) för år 2016 fastställs enligt följande (tkr): Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Totalt Investeringsvolym för år 2016 fastställs enligt följande (tkr): Kommunstyrelse Totalt Finansiella resultatmål för år 2016 fastställs. 4 Plan för åren avseende driftbudget, investeringsbudget, resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget antas. 5 Under år 2016 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på kronor och ett resultat på kronor. Under perioden ska fem utredningsuppdrag genomföras: Utreda möjligheterna att bygga en simhall Utreda gymnasieskolans kommande utmaningar och framtida inrikningar

43 43(88) Utreda hur framtidens sociala mötesplatser för äldre ska se ut Utreda hur utbudet av kvalitativa utbildningar i Hällefors kommun kan utökas. Utreda cykelväg Grythyttan-Hällefors. Mot beslutet reserverar sig Ritha Sörling och Katja Ollila båda (V) till förmån för eget förslag, Fredrik Dahlberg (SD) samt Lars-Göran Zetterlund (C) Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredrar Annahelena Jernberg (S) och önskar att underlaget biläggs protokollet vilket tillåts. Annahelena Jernberg (S), Christina Johansson (M), Anne Horneman (S), Per Grängstedt (LBPO), Ewa Lindbäck (M) och Allan Myrtenkvist (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Lars-Göran Zetterlund (C) föredrar Centerpartiets förslag till budgetprioriteringar och önskar att detta biläggs protokollet vilket tillåts, samt yrkar bifall till Centerpartiets förslag. Johan Stolpen (V) föredrar Vänsterpartiets förslag till investeringsbudget, vilken fanns med i beslutsunderlaget, och yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag samt återremiss på ärendet i övrigt med motiveringen att beredningen av ärendet ska innehålla en fördelning mellan kommunens driftsområden. Fredrik Dahlberg (SD) önskar 5 minuters ajournering vilket bifalls, varefter förhandlingarna återupptas. Fredrik Dahlberg (SD) och Stefan Backius (V) bifaller Johan Stolpens (V) yrkande. Christina Johansson (M) ställer fråga gällande investeringar i Formens hus i (V)-förslaget vilken besvaras av Johan Stolpen och Stefan Backius, båda (V). Lasse Eriksson (SD) yttrar sig utan att yrka. Ordförande Susanne Grundström (S) ställer först bifall mot avslag på Johan Stolpens (V) återremissyrkande och finner att det avslås. Votering begärs och genomförs genom handuppräckning. För Johan Stolpens återremissyrkande röstar Stefan Backius, Berit Qvarnström, Johan Stolpen, Gunilla Josefsson, Joakim Waern, samtliga (V),

44 44(88) Fredrik Dahlberg och Lasse Eriksson, båda (SD). Ordförande finner att återremissyrkandet därmed faller. Därefter ställer ordförande Vänsterpartiets investeringsbudget mot Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunstyrelsens förslag vinner bifall. Slutligen ställer ordförande Centerpartiets förslag mot Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunstyrelsens förslag vinner bifall. Kommunfullmäktiges beslut 1 Driftbudget (ramar) för år 2016 fastställs enligt följande (tkr): Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Totalt Investeringsvolym för år 2016 fastställs enligt följande (tkr): Kommunstyrelse Totalt Finansiella resultatmål för år 2016 fastställs. 4 Plan för åren avseende driftbudget, investeringsbudget, resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget antas. 5 Under år 2016 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på kronor och ett resultat på kronor. Under perioden ska fem utredningsuppdrag genomföras: Utreda möjligheterna att bygga en simhall Utreda gymnasieskolans kommande utmaningar och framtida inrikningar Utreda hur framtidens sociala mötesplatser för äldre ska se ut Utreda hur utbudet av kvalitativa utbildningar i Hällefors kommun kan utökas. Utreda cykelväg Grythyttan-Hällefors. Mot beslutet reserverar sig Stefan Backius, Berit Qvarnström, Johan Stolpen, Gunilla Josefsson, Joakim Waern, samtliga (V), Fredrik Dahlberg och Lasse Eriksson, båda (SD) till förmån för Vänsterpartiets förslag, samt Lars-Göran

45 45(88) Zetterlund, Ulrika Mellkvist och Margeurite Wase, samtliga (C) till förmån för centerpartiets förslag. Under ärendets behandling utgår Kenth W Johansson (M) kl 17.00, Marjo Pruuki (S) kl och Ida Hjort (SD) kl Efter ärendets avslut utgår Ulrika Mellkvist (C), Maria Jansson Andersson (GL) och Per Karlsson (M) kl Ulrika Jonsson (M) ersätter Kenth W Johansson (M) och Göran Strömqvist (M) ersätter Per Karlsson (M), övriga ersätts ej. Exp till Ola Ström Jessica Jansson

46 46(88) 119 Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy i Hällefors kommun, dnr KS 13/00072 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy, daterad Ärendet Kommunförvaltningen har reviderat kommunens verksamhets- och ekonomistyrningspolicy utifrån kommunens nu gällande politiska organisation. Ekonomi Policyn är det styrdokument som tillämpas i samband med kommunens framtagande av budget och plan för kommande år och hur uppföljning av ekonomin ska genomföras under året och efter avslutat verksamhetsår. Revideringen innebär att policyn förtydligar vad gäller ordet nämnd. Nu utgår policyn från att det är en eller flera nämnder. Dessutom har det tagits bort att finansiella målsättningarna årligen ska antas i en soliditetsplan. Finansiella målen ska fastställas genom inriktningsmål och resultatmål i samband med budgetarbetet. Kommunförvaltningen kommer att revidera tidigare framtagna riktlinjer till policyn för att få med eventuella beslutade förändringar. Riktlinjernas målsättning är att ge tydliga regler och direktiv för att alla berörda ska få förutsättningar för att följa den föreslagna policyn. Folkhälsa Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv Miljö Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv Förvaltningens förslag till beslut - Tidigare antagna verksamhets- och ekonomistyrningspolicy upphör att gälla. - Förslag till reviderad verksamhets- och ekonomistyrningspolicy antas.

47 47(88) Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen Tidigare antagna verksamhets- och ekonomistyrningspolicy upphör att gälla. Förslag till reviderad verksamhets- och ekonomistyrningspolicy antas. Under Kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annahelena Jernberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Tidigare antagna verksamhets- och ekonomistyrningspolicy upphör att gälla. Förslag till reviderad verksamhets- och ekonomistyrningspolicy antas. Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställer ordförande Susanne Grundström (S) bifall mot avslag på Kommunstyrelsens förslag vilket bifalls. Kommunfullmäktiges beslut Tidigare antagna verksamhets- och ekonomistyrningspolicy upphör att gälla. Förslag till reviderad verksamhets- och ekonomistyrningspolicy antas. Exp till Ola Ström Jessica Jansson

Jessica Jansson, ekonomichef. Hans-Otto Pohlman, Lars-Göran Zetterlund

Jessica Jansson, ekonomichef. Hans-Otto Pohlman, Lars-Göran Zetterlund 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 15.30-16.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Se bilagd förteckning Övriga närvarande Jessica Jansson, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Ola Ström, kommunchef Ingrid Holmgren, socialchef Ann-Louise Eriksson, MAS Mathias Brandt, kommunsekreterare

Ola Ström, kommunchef Ingrid Holmgren, socialchef Ann-Louise Eriksson, MAS Mathias Brandt, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Formens hus, kl. 15.00-15.50 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ronnie Faltin (S), ej tjänstgörande Vivianne Pettersson (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Raija Sundin, nämndsekreterare. Ewa Stålberg (M), Ritha Sörling (V)

Raija Sundin, nämndsekreterare. Ewa Stålberg (M), Ritha Sörling (V) 1(13) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 16.00 16.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Abdel Majid Elmoussauoui (S) Ronnie Faltin (S) Per Karlsson (M) Vivianne Pettersson (M)

Läs mer

Datum 2015-05-12. Ersättare Åsa Andersson Sandberg (GL) Maja Loiske (V)

Datum 2015-05-12. Ersättare Åsa Andersson Sandberg (GL) Maja Loiske (V) 1(94) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-17.40 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Åsa Andersson Sandberg (GL) Maja Loiske (V) Övriga närvarande Johan Stolpen (V), partiföreträdare

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25 Kommunstyrelsen 2008-06-23 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.15 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 10.30 12.20 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Övriga närvarande Se bilagd förteckning Justerare Christina Johansson och Allan Myrtenkvist Justeringens

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, Kl. 13.00-15.30 Beslutande Ledamöter Susanne Grundström (S) Jan Svärd (S) Samuel Eriksson (V) Robin Pleines (C) Bo Hedlund (C) Erkki Vuorijärvi (GL) Göran Strömqvist

Läs mer

Samuel Ericson (V), ordf Susanne Grundström (S) Robin Pleines (C) Wilhelm Tham (GL) ers Erkki Vuorijärvi (GL) Fredrik Fogelqvist (V) ers Jan Svärd (S)

Samuel Ericson (V), ordf Susanne Grundström (S) Robin Pleines (C) Wilhelm Tham (GL) ers Erkki Vuorijärvi (GL) Fredrik Fogelqvist (V) ers Jan Svärd (S) 1(9) Plats och tid Hällefors Folkhögskola, Kl. 14.00 Beslutande Ledamöter Samuel Ericson (V), ordf Susanne Grundström (S) Robin Pleines (C) Wilhelm Tham (GL) ers Erkki Vuorijärvi (GL) Fredrik Fogelqvist

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Datum Ritha Sörling, gruppledare (S) Samuel Ericsson, gruppledare (V) Kenth Adamsson, förvaltningschef

Datum Ritha Sörling, gruppledare (S) Samuel Ericsson, gruppledare (V) Kenth Adamsson, förvaltningschef 1(4) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 18.00 19.00 Beslutande Ledamöter Ulrika Mellkvist (C), vice ordförande Kerstin Skogdalen (S) Mikael Eriksson (S) Christina Wilhelmsson (S) Sven-Åke Lundh

Läs mer

Datum Mathias Brandt, kommunsekreterare Birgitta Berggren, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgitta Berggren

Datum Mathias Brandt, kommunsekreterare Birgitta Berggren, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgitta Berggren 1(8) Plats och tid Kommunhuset, Valsverket, Kl. 14.00-16:10 Beslutande Ledamöter Susanne Grundström (S), ordförande Erkki Vuorijärvi (GL) Wilhelm Tham ersätter Arne Rubin (KD) Göran Strömqvist (M) Tommy

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Ritha Sörling och Riitta Löfström. Kommunsekreterarens rum onsdag 2008-04-23

Ritha Sörling och Riitta Löfström. Kommunsekreterarens rum onsdag 2008-04-23 Kommunstyrelsen 2008-04-22 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 10.00 10.40 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden (11)

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden (11) Bildningsnämnden 2009-02-17 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 08.30-12.00 Beslutande Kenth W Johansson, (m), ordförande Birger Antonsson, (s) ers R Sörling Allan Myrtenkvist, (s) Anna Hult

Läs mer

Ritha Sörling och Örjan Fredriksson. Sekreterarens rum tisdag 2008-09-30

Ritha Sörling och Örjan Fredriksson. Sekreterarens rum tisdag 2008-09-30 Kommunstyrelsen 2008-09-23 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.40 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Datum 2014-08-26. Ersättare Thomas Lönn (S) Madeleine Hautamäki (C) kl 13-18 Vivianne Pettersson (M) Erkki Vuorijärvi (GL) Ulla Werdin (GL)

Datum 2014-08-26. Ersättare Thomas Lönn (S) Madeleine Hautamäki (C) kl 13-18 Vivianne Pettersson (M) Erkki Vuorijärvi (GL) Ulla Werdin (GL) 1(99) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-18.25 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S) Madeleine Hautamäki (C) kl 13-18 Vivianne Pettersson (M) Erkki Vuorijärvi

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Se bilagd förteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Se bilagd förteckning 1(75) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.50 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S) Robert Örtlund (M) Margeurite Wase (C) Övriga närvarande Bertil Johnson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Ola Ström, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare

Ola Ström, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare 1(68) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-17.35 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Övriga närvarande Ola Ström, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Justerare Justeringens

Läs mer

Datum Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M)

Datum Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M) 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Jan Larsson, VD för Hällefors Bostads AB Bertil Johnson, revisorernas ordförande Lena Sahrblom, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare

Jan Larsson, VD för Hällefors Bostads AB Bertil Johnson, revisorernas ordförande Lena Sahrblom, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare 1(82) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00 17.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Se bilagd förteckning Övriga närvarande Jan Larsson, VD för Hällefors Bostads AB Bertil

Läs mer

"[Skriv övriga närvarande här]" Christina Johansson (M) och Torbjörn Jansson (HOB)

[Skriv övriga närvarande här] Christina Johansson (M) och Torbjörn Jansson (HOB) 1(53) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-15.25 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Se bilagd förteckning Övriga närvarande "[Skriv övriga närvarande här]" Justerare Christina

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.50 Beslutande Övriga deltagande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun, vice

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Riitta Löfström och Birger Antonsson. Kanslichefens rum måndag

Riitta Löfström och Birger Antonsson. Kanslichefens rum måndag Kommunstyrelsen 2009-12-17 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Hällefors, kl. 14.00 17.10 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Riitta Löfström och

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Datum 2015-08-25. Ewa Lindbäck (M), Fredrik Dahlberg (SD) Underskrifter Sekreterare 163-186 Mathias Brandt

Datum 2015-08-25. Ewa Lindbäck (M), Fredrik Dahlberg (SD) Underskrifter Sekreterare 163-186 Mathias Brandt 1(57) Plats och tid Björskogsnäs kl 9.30-11.30; Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.40 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ronnie Faltin (S), ej tjänstgörande Vivianne Pettersson (M),

Läs mer

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga.

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga. Kommunstyrelsen 2016-09-13 1 (51) Plats och tid Där väst, kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne, kl 08:30 12:20 och 13:10-17:15 Beslutande Tobias Eriksson (S), 2:e vice ordförande Linda Johansson (S) Gert Dahlberg

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Kommunkontoret Anders Andersson. ... Kitty Strandberg. ... Bertil Jansson

Kommunkontoret Anders Andersson. ... Kitty Strandberg. ... Bertil Jansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.35 Beslutande Övriga deltagande Kitty Strandberg (S), Ljusnarsberg, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun Raimo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden 1(6) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, Kl. 13.00-14.25 Beslutande Ledamöter Susanne Grundström (S) Jan Svärd (S) Samuel Ericson (V), ordförande Robin Pleines, (C) Jonas Domnauer (HOB), Erkki Vuorijärvi

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-05-26. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00. 3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde

KALLELSE. Datum 2015-05-26. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00. 3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde KALLELSE Datum 2015-05-26 Sida 1(2) Bo Björn 0591-641 02, bo.bjorn@hellefors.se Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde 2015-06-09 kl. 13.00 i Folkets Hus, Hällefors för att behandla följande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 8.30-11.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) 197-200 Inge Ståhlgren (S) Leif Thor (M) Jan

Läs mer

Kommunkansliet kl 15.00

Kommunkansliet kl 15.00 1(10) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(18) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.20 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), ordförande/sed Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Se bilagd förteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Se bilagd förteckning 1(71) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 10.00-17.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ronnie Faltin (S) Vivianne Pettersson (M) Åsa Andersson Sandberg (GL) Katja Ollila (V)

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Datum Jessica Jansson, ekonomichef Birgitta Berggren, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgitta Berggren

Datum Jessica Jansson, ekonomichef Birgitta Berggren, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgitta Berggren 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, Kl. 14.00 Beslutande Ledamöter Susanne Grundström (S), ordförande Siv Sander ersätter Torbjörn Saxin (S) Erkki Vuorijärvi (GL) Wilhelm Tham ersätter Arne Rubin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Barn- och utbildningsnämnden, Gröna rummet 14:00-16:05 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Sekreterare Paragrafer 52-67

Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Sekreterare Paragrafer 52-67 Plats och tid Inredia, måndagen den 30 maj 2016 kl 18:00-18:45 ande Se närvarolista på sida 2 Övriga deltagande Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2003-02-12 1 Plats och tid Stadshotellet, Nora 2003-02-12 kl 09.00-11.00 Beslutande Övriga deltagande Benny Jansson (s) ordförande Lars-Göran Zetterlund (c) Svante Fägerås (s) Ingegerd Lööv (s) Karl-Arne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Ola Ström, kommunchef Martin Emmesjö, fastighetsekonom, del av mötet Richard Johansson, VD BoAB, del av mötet

Ola Ström, kommunchef Martin Emmesjö, fastighetsekonom, del av mötet Richard Johansson, VD BoAB, del av mötet 1(16) Plats och tid Formens hus, kl. 08.00-09.35 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Kerstin Skogdalen (S), ej tjänstgörande Madeleine Hautamäki (C), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-19.30 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Utses att justera Anders Andersson, kanslichef och sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen 2013-03-14-18 1 (7) Plats och tid 2013-03-14, kl. 08.00 12.30, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn 2013-03-18, kl. 09.00 12.00, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer