KS SU PROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KS SU PROTOKOLL 2015-05-18"

Transkript

1 KS SU PROTOKOLL

2 !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C) Berndt Nygårds (S) Allan Mattsson (KL) Melker Andersson (M) Övriga närvarande Per Fagerström (S) Leif Stenberg (MP) Gustav Ericsson (M) Sara Hansson (V) Annika Strand, kommunchef Annika Jax, kommunsekreterare Lena Eriksson, förvaltningsassistent Kjell Rosen 44 Karin Lidholm 45 Hanna Forslund 45 Justerare Justeringens plats och tid Berndt Nygårds (S) Rådhuset, torsdagen den 21 maj kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift Lena Eriksson I Uw""""""""

3 ~ HEDEMORA 2(7) In nehå Ilsförteckn i ng 43 Fastställande av dagordning Dnr KS Uppföljning av integrationspolicyn Dnr KS Översiktsplan Dnr KS Uppföljning av miljömål 2014 samt handlingsplaner för Rapporter J1

4 !t:. HEDEMORA 3(7) 43 Fastställande av dagordning Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring: Ärende 3 utgår. Ärendet om Visit Dalarna återupptas vid ett senare tillfälle. Strategiutskottets beslut Dagordningen fastställs med ovanstående ändring. I ""mg'''''''''''"''

5 ~ HEDEMORA 4(7) 44 Dnr KS Uppföljning av integrationspolicyn Sammanfattning Kommunfullmäktige har fastställt integrationspolicyn , förvaltningar och bolag ska inkomma med uppföljning av den. Integrationsstrateg Kjell Rosen redogör för ärendet. Målet är att öka befolkningen genom att arbeta aktivt för att människor från övriga Sverige och från andra länder ska välja att bo och delta i utvecklingen av kommunen. Två stycken projekt har beviljats av Länsstyrelsen Dalarna, "Integration av nya svenskar" och "Förstärka kommunikationerna i syfte att öka bosättningen för nyanlända". Projekten löper ut och , något att tänka på i kommande budgetarbete T Hedemora kommun har vi ca 90 stycken olika nationaliteter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse kommunchef/integrationsstrateg den 20 januari 2014 Uppföljning från Hedemora Energi 18 februari 2014 Uppföljning från Hedemorabostäder AB den 18 februari 2014 Uppföljning från Socialförvaltningen den 15 oktober 2014 Uppföljning från vård- och omsorgsförvaltningen den 3 mars 2015 Uppföljning från bildningsförvaltningen den 30 april 2015 Tjänsteskrivelse integrationsstrateg den 15 maj 2015 Strateg i utskottets beslut Strategiutskottet har tagit del av informationen.

6 !t:. HEDEMORA 5(7) 45 Dnr KS Översiktsplan Sammanfattning Efter det offentliga samrådet av förslaget till ny översiktsplan och tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ( ) pågår nu arbetet med att beakta inkomna synpunkter Ett reviderat planförslag beräknas vara klart efter sommaren Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 1 september 2014 Strategi utskottet den 22 september Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 6 oktober 2014 Förslag till samrådshandlingar den 6 oktober 2014 Strategi utskottet den 13 oktober Kommunstyrelsen den 28 oktober Strategi utskottet den 2 mars Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 18 maj 2015 Strategiutskottets beslut 1. Strategiutskottet har tagit del av Länsstyrelsen Dalarnas skrivelse och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 2. Ärendet återupptas vid ett senare tillfälle. Utdrag till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

7 ~ HEDEMORA 6(7) 46 Dnr KS Uppföljning av miljömål 2014 samt handlingsplaner för 2015 Sammanfattning Hedemora kommun, inklusive de kommunala bolagen, har styrdokument antagna av kommunfullmäktige: _ Lokala miljömål för Hedemora kommun och framåt samt Energi och klimatstrategi för Hedemora kommun från 2012 och framåt. En redovisning av måluppföljningen 2014 samt handlingsplaner 2015 har inkommit från förvaltningar och bolag. Beslutsunderlag Omsorgsnämnden den 25 februari Handlingsplan för kommunstyrelseförvaltningen 15 mars 2015 Bildningsnämnden den 27 april Handlingsplan för Hedemorabostäder AB den 8 maj 2015 Strateg i utskottets beslut 1. Redovisade uppföljningar och handlingsplaner för bildningsförvaltningen, vårdoch omsorgsförvaitningen, kommunstyrelseförvaltningen och Hedemorabostäder AB godkänns. 2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen att inkomma med uppföljning och handlingsplaner senast den 6 augusti 2015, så att det kan behandlas på strategi utskottet den 17 augusti Utdrag till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Socialförvaltningen

8 ~ HEDEMORA!EJ! KOMMUN 7(7) 47 Rapporter Sammanfattning a) Ulf Hansson (S) informerade om Visit Dalarna. b) Ulf Hansson (S) informerade om att Hedemorabostäder har tagit ett lån på 40 miljoner kronor med 0,01 % ränta. c) Ulf Hansson (S) och Gustav Ericsson (M) har varit på utbildningsdag angående trafiken med Region Dalarna. d) Ulf Hansson (S) och Kristina Lundgren (C) var på öppet hus vid Folkets hus i Garpenberg. e) Ulf Hansson (S) var på krisberedskapsdagar i Tällberg, Länsstyrelsen Dalarna. f) Rekrytering av förvaltningschef till bildningsförvaltningen pågår. Strategi utskottets beslut Strategi utskottet har tagit del av informationen

KS SU PROTOKOLL 2015-04-20

KS SU PROTOKOLL 2015-04-20 KS SU PROTOKOLL !fj! KOMMUN 1(24) Plats och tid Radhuset, lokal Radhussalen, kl. 13.00-15.55 Beslutande Ledamoter Ulf Hansson (S), ordforande Kristina Lundgren (C) Berndt Nygards (S) Allan Mattsson (LHP)

Läs mer

PROTOKOLL 2015-06-16

PROTOKOLL 2015-06-16 KF PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Beslutande S:t Paulusgarden, kl. 18.30-21.10 Ledamoter Se narvaro- och omrostningslistan sid an 2 Ersattare Se narvaro- och omrostningslistan sidan 2 Ovriga narvarande

Läs mer

Tjadernhuset, konferenslokal Vargen, ki13.00-14.20

Tjadernhuset, konferenslokal Vargen, ki13.00-14.20 ~ HEDEMORA Samman\radesdalum 1(19) Plats och tid Beslutande Tjadernhuset, konferenslokal Vargen, ki13.00-14.20 Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (e) Melker Andersson (M) ÖVriga närvarande

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll *HEDEMORA Sammimträdesdatum 1 (12) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet Protokoll ~HEDEMORA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantrådesdatum 1 (15) omsorgsutskottet Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus,

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 6 Ärendeförteckning 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift 28 Strategi - En bra start i livet (0-20år) 29 Meddelanden till kommunstyrelsens

Läs mer

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 15.00 16:30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

Datum 2015-03-11. Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Sara Gyllenberg

Datum 2015-03-11. Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Sara Gyllenberg 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum Köpingen, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00-17:00 ande Ledamöter Carl Kullgren (FP) Lena Grönlund (S) Kenneth Carlsson (FP), HSN Carina Halmberg (S), HSN Susanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(35) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Hans Nilsson (HEL), ordförande Kari Andersson (HEL), 1:e vice ordförande Bertil Börjeson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 juni 2015 kl. 8:30-9:35 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 49-53 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 33 Brukarundersökning inom daglig verksamhet 2014 34 Revidering av kommunstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer