Arrenden och försäljningspriser i Söderhamns Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arrenden och försäljningspriser i Söderhamns Kommun"

Transkript

1 Arrenden och försäljningspriser i Söderhamns Kommun

2 Den genomsnittliga arealen på s.k. bostadsarrenden i Söderhamns kommun är ca 1000 m2. Söderhamns kommun har 313 arrenden 217 av dessa har anknytning till skärgården. Genom Söderhamns kommuns markinnehav i skärgården ges bl.a. möjlighet till att kunna påverka hur marken i skärgården används och för att de flesta skall ha tillgång till den. I översiktsplanen för Söderhamns kommun finns reglerat att avstyckning av arrendetomter på Rönnskär, Prästgrundet, Kalvhararna och Storjungfrun inte får ske.

3 Arrenden 80 Antal löpande arrenden per år Antal arrenden Om vi gör en villkorsändring 2013 så får vi genomslag först år 2015 och så vidare.

4 Försäljning av en bebyggd arrendetomt Befintlig arrendator Ny köpare och arrendator

5 Försäljning av en bebyggd arrendetomt Vad har den nye arrendatorn köpt? Byggnader/anläggningar Rätten till arrendet

6 Försäljning av en bebyggd arrendetomt Vad har den nye arrendatorn betalt för detta?

7 Prisutveckling enligt Mäklarsamfunden K/T: Köpesumma dividerat med Taxeringsvärde (Taxeringsår 2006)

8

9 Kommunallagen Kommunallag (1991:900) 8 kap. Ekonomisk förvaltning 2 Kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.

10 Försäljningspris på arrendetomter Priset skall vara det diskonterade nuvärdet av framtida intäkter från arrendet - Två av Sveriges ledande fastighetsekonomer, Stellan Lundström och Agneta Jacobsson Skälig avkastning på mark? Generellt är 3-4 % av försäljningsvärdet den samlade expertisens råd *

11 Vad är skälig avkastning på mark? En skälig avkastning på mark anses vara 3 4 % årsvis. Den metoden innebär i praktiken att en fastighet som kostar att köpa, bör ha en årlig arrendeavgift på kr kr.

12 Räkneexempel En arrendetomt som vid försäljning idag kostar ska med 3 % regeln ha en avgift på / år En arrendetomt som vid försäljning idag kostar ska med 4 % regeln ha en avgift på kr / år

13 Nuvarande prissättning Årskostnad för arrendet (avgift) : Snittpriset för ett arrende är 4410 kr Försäljningspris Tidigare har försäljningspriset satts till taxeringsvärde plus 25% Exempel: Taxeringsvärdet kr Försäljningspriset kr

14 Vad är en fastighet?

15 Vad är en fastighet? En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. En fastighet är alltså ett markområde med eller utan byggnader. Vatten kan ingå i en fastighet.

16 Historia 60 åriga arrenden, som idag är borta, kostade 30kr/år Fram till 1999 har avgiften följt konsumentprisindex 1999 höjdes snittarrendet med 1000 kr Efter 1999 har avgiften följt konsumentprisindex

17 Uppdrag till förvaltningen Kultur och samhällsutvecklingsnämnden gav i uppdrag till tekniska avdelningen att se över och föreslå en ny prissättning, som bättre harmonierar med fastighetsmarknaden. Man beslutade samtidigt att under utredningstiden inte tillåta någon försäljning av arrendetomter.

18 De frågeställningarna som beaktats i arbetet är: Vad är en marknadsanpassad årsavgift för ett bostadsarrende där Söderhamns kommun är fastighetsägare? Vad är ett marknadsanpassat pris om arrendatorn vill friköpa den arrenderade marken genom avstyckning?

19 Gävle Gävle kommun satte 2010 ett försäljningspris på strandtomter 1500 kvadratmeter till ett fast pris på Arrendeavgiften för samma tomt är satt till 4 % av försäljningspriset vilket är kronor. Den höjning som Gävle kommun gjort motsvarar en höjning på 277 %

20 Hudiksvall Har endast fem bostadsarrenden Arrendeavgifterna låg före 1 januari 2013 mellan kr och kr Hudiksvalls kommun ansåg att 5 % avkastning på marknadsvärdet skulle vara skäligt, vilket skulle för ett bostadsarrende, med ett marknadsvärde på kr, generera en kostnad på kr per år. Det ansågs vara en orimligt hög procentuell siffra, eftersom arrendeavgiften skulle bli alldeles för hög. Genomfört höjning via indexuppräkning av arrendeavgifterna. Sedan kombinerat med en engångshöjning på 4000 kr per arrende. Det ger en arrendeavgift mellan kr och De nya arrendeavgifterna började gälla 1 januari 2013.

21 Jämförbar markägare inom kommunen (Norrala mantalsägarkassa) Norrala Mantalsägarkassa med ca 230 bostadsarrenden De ändrade sina arrendeavgifter 2010 och nu 2012 till att ligga mellan kr och de bostadsarrenden som ligger på öar har kr lägre avgift. De delade de in sina bostadsarrenden i sex klasser, enligt dessa: 1. Stor, mellan eller liten tomt på fastlandet, med tillgång till väg 2. Stor, mellan eller liten tomt på ö, utan tillgång till väg. För närvarande säljer Norrala mantalsägarkassa inte sina arrendetomter.

22 Rekomendationer för arrendeavgifter i övriga Sverige Hovrätten har fastslagit att arrendeavgiften först och främst bör sättas genom jämförelser av andra arrendeavgifter inom orten, genom en så kallad ortsprismetod. Hovrätten har till slagit fast att markägaren skall erhålla en rimlig avkastning på markens värde.

23 Arrenden i Söderhamns Kommun Prisnivån för arrendeavgiften har inte följt med marknadens utveckling av värdet på fastigheten Kommunen förvaltar inte medborgarnas kapital på ett optimalt sätt En förändring av priset kommer att ge en ny syn på arrendetomter i Söderhamns kommun

24

25 Havsnära områden 1. Skogsbruk a. Strandtomt med egen strand b. Området mellan strandlinjen och 50 meter inåt land c. Området meter från strandlinjen och inåt landet 2. Höga naturvärden a. Strandtomt med egen strand b. Området mellan strandlinjen och 50 meter inåt land c. Området meter från strandlinjen och inåt landet 3. Fördjupad översiktsplan a. Strandtomt med egen strand - Individuell prissättning utifrån värdering b. Området mellan strandlinjen och 50 meter inåt land -Individuell prissättning utifrån värdering c. Området meter från strandlinjen och inåt landet - Individuell prissättning utifrån värdering Längre avstånd än 300 meter till hav så tillämpas individuell prissättning

26 Sjönära områden 4. Skogsbruk a. Strandtomt med egen strand b. Området mellan strandlinjen och 50 meter inåt land c. Området meter från strandlinjen och inåt landet 5. Höga naturvärden a. Strandtomt med egen strand b. Området mellan strandlinjen och 50 meter inåt land c. Området meter från strandlinjen och inåt landet 6. Fördjupad översiktsplan a. Strandtomt med egen strand - Individuell prissättning utifrån värdering b. Området mellan strandlinjen och 50 meter inåt land - Individuell prissättning utifrån värdering c. Området meter från strandlinjen och inåt landet - Individuell prissättning utifrån värdering Längre avstånd än 100 meter till sjö så tillämpas individuell prissättning

27 Kaffe och Lingonkaka

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN 1 UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Utställningsutlåtande Gatukostnadsutredningen har

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

jordförvärvstillstånd?

jordförvärvstillstånd? www.jordbruksverket.se Vem behöver jordförvärvstillstånd? Observera! I en broschyr som denna måste innehållet begränsas och förenklas. Texten i broschyren ger en ledning men ingen garanti för att en viss

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 20 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2012 och framåt Sammanfattning Kommunal fastighetsavgift Avgiftspliktiga fastigheter med bostäder som är uppförda, dvs. färdigbyggda

Läs mer

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd 2015-04-21 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Syfte... 1 Nuläge Värmdö Kommun... 2 Bredbandsstödet... 4 Kartläggning och områdesindelning i Värmdö

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Störst skattehöjning i Kiruna....5 Störst skattehöjning

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning 1 Innehåll 1. Framtida förväntat pris 2. Price return 3. Total Return 5. Excess Return 6. Övriga alternativ 7. Avslutande ord 2 I del 15 går vi igenom olika möjliga alternativ

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande

Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande Artikel i Svensk Gris med knorr nr 8-2009. Se nästa sida. 5 Per K och Paw M jämför grispriser och lönsamhet Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har under flertalet år dragits med stora underskott inom de olika skolverksamheterna.

Läs mer

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar.

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Asfaltkartellen Sveriges största anbudskartell Sveriges hittills största kartellhärva kallas asfaltkartellen.

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

Hur kan en avveckling av hyresregleringen genomföras? *

Hur kan en avveckling av hyresregleringen genomföras? * ROLAND ANDERSSON & BO SÖDERBERG Hur kan en avveckling av hyresregleringen genomföras? * I artikeln diskuteras olika möjligheter att genomföra kompenserande åtgärder vid en avveckling av hyresregleringen

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Nya affärsmodeller för bättre stadsbyggande: En idéskiss

Nya affärsmodeller för bättre stadsbyggande: En idéskiss Nya affärsmodeller för bättre stadsbyggande: En idéskiss Hans Lind, Olof Netzell, Thomas Kalbro, Berndt Lundgren, och Jenny Paulsson Inst f Fastigheter och Byggande, Avd f Bygg- och fastighetsekonomi,

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Frågor och svar från informationsmöte

Frågor och svar från informationsmöte Frågor och svar från informationsmöte Nedan listas de frågor som har dokumenterats från informationsmötet den 12 juni. Svaren har i vissa fall utvecklats med mer information än vad som gavs muntligt på

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö 1 (4) Stockholm maj 2012 Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

REGgie-projektet Rapport. REGgie. .SE:s beslut. Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007

REGgie-projektet Rapport. REGgie. .SE:s beslut. Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007 Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Introduktion...3 1.1 Detta dokument...3 1.2 Förkortningar och definitioner...3

Läs mer