Nya friköpspriser 2011 och 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya friköpspriser 2011 och 2012"

Transkript

1 INFORMATION Till tomträttshavare i Gävle kommun Sid 1 (6) Nya friköpspriser 2011 och 2012 Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2010 att friköpspriserna för bostadstomträtter i Gävle ska höjas. Höjningen kommer att ske i två steg, det första fr.o.m och det andra fr.o.m Grunden för höjningen av friköpspriserna är att försäljningspriserna för såväl bebyggda som obebyggda tomter har ökat kraftigt på den öppna marknaden. Detta har också avspeglat sig på taxeringsvärdena som i vissa fall är dubbelt så höga som kommunens friköpspriser. Höjningen är en följd av en kraftig prisutveckling under flera år och inte enbart av prisutvecklingen under det senaste året. I Gävle kommun kan man sedan 1997 välja att friköpa sin tomträtt som ett alternativ till en fortsatt tomträttsupplåtelse. 83:4 83:3 80:3 MARK OCH EXPLOATERING Tekniska kontoret, Gävle Besöksadress Kyrkogatan 22 Tfn (vxl) Fax

2 Sid 2 (6) Exempel på uträkning av friköpspris (se tabeller sida 4 6) Exempel 1: En tomträtt i Sätra på 162 m 2, med 10-åriga avgäldsperioder, radhus i storkvarter (en samfällighetsförening sköter allmänna ytor, t.ex. gator och grönområden). Uppgifter från tabell 1 (2010-års priser som gäller t.o.m ) Sätra - storkvarter - radhus: kr Sätra - marginalvärde - radhus: 100 kr/m 2 Normaltomt - radhus: 200 m2 Beräkning av nuvarande friköpspris: [100 kr/m 2 x (162 m m 2 )] = kr Friköpspris (tabell 2): [350 kr/m 2 x (162 m m 2 )] = kr Friköpspris (tabell 3): [350 kr/m 2 x (162 m m 2 )] = kr Nuvarande tomträttsavgäld i beräkningsexemplet: kr/år Ny tomträttsavgäld: kr x 3,25 % = kr/år I detta fall får tomträttshavaren en ökad månadskostnad på cirka 245 kr om avgäldsperioden på 10 år löper ut under Exempel 2: En tomträtt i Hemlingby på 1053 m 2, med 10-åriga avgäldsperioder, friliggande vid gata (kommunen sköter allmänna ytor). Uppgifter från tabell 1 (2010-års priser som gäller t.o.m ) Hemlingby - vid gata - friliggande: kr Hemlingby - marginalvärde - friliggande: 70 kr/m 2 Normaltomt - friliggande: 900 m 2 Beräkning av nuvarande friköpspris: [70 kr/m 2 x (1053 m m 2 )] = kr Friköpspris (tabell 2): [130 kr/m 2 x (1053 m m 2 )] = kr Friköpspris (tabell 3): [130 kr/m 2 x (1053 m m 2 )] = kr Nuvarande tomträttsavgäld i beräkningsexemplet: kr/år Ny tomträttsavgäld: kr x 3,25 % = kr/år I detta fall får tomträttshavaren en ökad månadskostnad på cirka 750 kr om avgäldsperioden på 10 år löper ut under För båda exemplen gäller: Avgälden utgör summan av friköpspriset och en skälig avkastning (ränta) på detta. Kommunen tillämpar för närvarande en avgäldsränta på: 3,25 % för 10-åriga avgäldsperioder 3,50 % för 20-åriga avgäldsperioder

3 Sid 3 (6) Friliggande hus är ett småhus som inte är sammanbyggt med annat småhus. Radhus är ett hus i rad om minst tre hus vars bostadsdelar är direkt sammanbyggda med varandra. Kedjehus m.m. kan varken klassas som friliggande hus eller radhus. Parhus och grändhus är exempel på kedjehus. Tomträttsavgälden är avdragsgill i deklarationen på samma sätt som räntor och lån i tomträtten. Enligt jordabalken och rättspraxis ska avgälden motsvara en skälig ränta på markens värde. Avgälden varierar i olika delar av staden beroende på att marken är olika mycket värd. Avgälden är en fast summa per år under avgäldsperioden. För tomträttshavaren sker en förändring när avtalet ska omregleras. Då ska en summa som legat fast de senaste 10, 20 eller 60 åren anpassas till aktuella markvärden. För de som har 60-åriga avtal innebär det en dramatisk ökning av avgälden eftersom den ofta har varit kronor per år. Även på 10 eller 20 års sikt har markvärden stigit kraftigt vilket också påverkar avgälden betydligt. Eftersom avgälden är kopplad till markens värde är det svårt att förutspå hur avgälden utvecklar sig i framtiden, då den har sin grund i fastighetsmarknadens förändring över tiden. Friköp av tomträtten Om du vill friköpa eller bara veta friköpspris, kontakta tekniska kontoret via telefon eller skicka in en förfrågan via vårt formulär på cirka 6 veckor innan önskat tillträde. Därefter skickas köpekontrakt hem till dig för underskrift. När båda köpekontrakten är undertecknade och tekniska kontoret har mottagit dem, skickas en faktura på köpeskillingen till dig. Fakturan ska vara betald senast på tillträdesdagen. Tekniska kontoret ansöker om lagfart och du som tomträttshavare står för kostnaden. När lagfarten är beviljad skickas fakturan ut, normalt efter cirka en till två månader efter köpets genomförande. Tomträttsavgäld betalas fram till tillträdesdagen. Överskjutande avgäld återbetalas. Fakturaperiod 1: 1 januari 30 juni. Fakturaperiod 2: 1 juli 31 december. Ytterligare upplysningar Om Ni har frågor eller önskar ytterligare upplysningar, kontakta tekniska kontoret per e-post: eller telefon Välkommen att läsa mer på: TEKNISKA KONTORET Mark och Exploatering Gävle kommun

4 Sid 4 (6) TABELL 1 Friköpspris för bostadstomträtter i Gävle OMRÅDE VID GATA STORKVARTER MARGINALVÄRDE Bostadsrätter Friliggande Kedjehus Radhus Friliggande Kedjehus Radhus Fril Kedje Rad (per radhus) Bomhus Sätra, Stenbäck Andersberg Stigslund Järvsta Brynäs Fridhem, Höjersdal, Sörby, Hemsta Olsbacka Strömsbro Hemlingby Södertull Gamla Söder, Vallbacken * Villastaden Normaltomtens storlek: Friliggande: 900 kvm Kedjehus: 400 kvm Radhus: 200 kvm * Normaltomtens storlek för friliggande: 500 kvm Förklaringar: VID GATA = kommunen sköter allmänna ytor, såsom gator STORKVARTER = en samfällighetsförening sköter allmänna ytor, t.ex. gator och grönområden MARGINALVÄRDE = ett belopp i kr/kvm beroende på område och bebyggelsetyp Kostnader för lagfart och nyfastställelse av pantbrev står tomträttshavaren för. Stämpelskatt för lagfart beräknas på köpeskillingen. Om köpeskillingen understiger taxeringsvärdet beräknas stämpelskatten på taxeringsvärdet. Lagfart = 1,5 % (stämpelskatt) kr (adm. avgift) = 3,0 % för juridisk person Pantbrev = 375 kr per pantbrev Stämpelskatt vid nyinteckning: 2 % på beloppet

5 Sid 5 (6) TABELL 2 Friköpspris för bostadstomträtter i Gävle OMRÅDE VID GATA STORKVARTER MARGINALVÄRDE kr/kvm Bostadsrätter Friliggande Kedjehus Radhus Friliggande Kedjehus Radhus Fril Kedje Rad (per radhus) Bomhus, Järvsta /70* 175/ / Sätra /85 220/ / Andersberg /85 220/ / Stenbäck /85 220/ / Brynäs /85 220/ / Stigslund / / / Sörby, Hemsta / / / Höjersdal / / / Fridhem / / / Hemlingby / / / Olsbacka / / / Strömsbro / / / Bönan, Norrlandet, Utvalnäs s sn ö s sn ö s = strandtomt, sn = strandnära, ö = övrig tomt *marginalvärde nedåt/uppåt Normaltomtens storlek: Friliggande småhustomt: 900 kvm Kedjehustomt: 400 kvm Radhustomt: 200 kvm Förklaringar: VID GATA = kommunen sköter allmänna ytor, såsom gator STORKVARTER = en samfällighetsförening sköter allmänna ytor, t.ex. gator och grönområden MARGINALVÄRDE = ett belopp i kr / kvm beroende på område och bebyggelsetyp, större justering med avvikande storlek nedåt jämfört med avvikande storlek uppåt utifrån normaltomtens areal

6 Sid 6 (6) TABELL 3 Friköpspriser för bostadstomträtter i Gävle OMRÅDE VID GATA STORKVARTER MARGINALVÄRDE kr/kvm Bostadsrätter Friliggande Kedjehus Radhus Friliggande Kedjehus Radhus Fril Kedje Rad (per radhus) Bomhus, Järvsta /70 175/ / Sätra /85 220/ / Andersberg /85 220/ / Stenbäck /85 220/ / Brynäs /85 220/ / Stigslund / / / Sörby, Hemsta / / / Höjersdal / / / Fridhem / / / Hemlingby / / / Olsbacka / / / Strömsbro / / / Bönan, Norrlandet, Utvalnäs s sn ö s sn ö s = strandtomt, sn = strandnära, ö = övrig tomt *marginalvärde nedåt/uppåt Normaltomtens storlek: Friliggande småhustomt: 900 kvm Kedjehustomt: 400 kvm Radhustomt: 200 kvm Förklaringar: VID GATA = kommunen sköter allmänna ytor, såsom gator STORKVARTER = en samfällighetsförening sköter allmänna ytor, t.ex. gator och grönområden MARGINALVÄRDE = ett belopp i kr / kvm beroende på område och bebyggelsetyp, större justering med avvikande storlek nedåt jämfört med avvikande storlek uppåt utifrån normaltomtens areal

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Störst skattehöjning i Kiruna....5 Störst skattehöjning

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa villa.

Värdefull information för Dig som skall köpa villa. Värdefull information för Dig som skall köpa villa. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa villa. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Arrenden och försäljningspriser i Söderhamns Kommun

Arrenden och försäljningspriser i Söderhamns Kommun Arrenden och försäljningspriser i Söderhamns Kommun Den genomsnittliga arealen på s.k. bostadsarrenden i Söderhamns kommun är ca 1000 m2. Söderhamns kommun har 313 arrenden 217 av dessa har anknytning

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

DOM 2013-11-29 Stockholm

DOM 2013-11-29 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060208 DOM 2013-11-29 Stockholm Mål nr F 10282-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-10-25 i mål nr F 3025-08, se

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Bolån steg för steg när du köper bostad

Bolån steg för steg när du köper bostad Bolån steg för steg när du köper bostad Innehåll Bolån hos SEB enkelt, flexibelt och tryggt!... 4 Att tänka på när du köper bostad... 6 Tips från Jens... 7 Bolån steg för steg... 10 Så här sätter vi bolåneräntan...

Läs mer

Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad

Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad 2011 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad Förord Huvudstadsregionen växer rekordsnabbt samtidigt som bostadsbyggandet är

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Bo-ekonomen 2 Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Stockholm den 30 januari 2013

Stockholm den 30 januari 2013 R-2012/1987 Stockholm den 30 januari 2013 Till Justitiedepartementet Ju2012/7154/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 november 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet

Läs mer

Svenska folkets flyttskatteskuld

Svenska folkets flyttskatteskuld Svenska folkets flyttskatteskuld Vad är den genomsnittliga småhusägaren skyldig staten? Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus Deklarera 2014 Försäljning av småhus Broschyren innehåller även information om uppskov. Innehållsförteckning Deklarera försäljning av småhus och ägarlägenheter 2 Olika sätt att lämna blankett K5 3 Hur

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden

Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden 1 (13) Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden 2 (13) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Mål... 3 2 BAKGRUND... 4 2.1 Ursprungliga finansieringsförutsättningar...

Läs mer

Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best

Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best Bo-ekonomen Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best nr: 94901004 FöreningsSparbanken/Institutet

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 20 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2012 och framåt Sammanfattning Kommunal fastighetsavgift Avgiftspliktiga fastigheter med bostäder som är uppförda, dvs. färdigbyggda

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2014 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer