Folkmängd. Flyttningar L O. Arbets- marknad. Inkomster. Ohälsa. Kommunala val. Bilinnehav. Arbete. Utbildning. Hushåll GÄVLE KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkmängd. Flyttningar L O. Arbets- marknad. Inkomster. Ohälsa. Kommunala val. Bilinnehav. Arbete. Utbildning. Hushåll GÄVLE KOMMUN"

Transkript

1 Folkmängd D Flyttningar E Arbets- marknad Inkomster L O Ohälsa M Kommunala val R Bilinnehav Å Arbete D Utbildning E Hushåll N GÄVLE KOMMUN

2 DELOMRÅDEN Innehållsförteckning Sida Hela kommunen 3 Andersberg 5 Bomhus 7 Brynäs 9 Forsbacka Furuvik 3 Hamrånge 5 Hedesunda med Grååsen 7 Hemlingby Järvsta 9 Hille 2 Lexe Hagaström 23 Norr Nynäs 25 Stigslund Strömsbro 27 Sätra 29 Söder Hemsta 3 Sörby 33 Valbo 35 Villastaden Fridhem 37 Öster Alderholmen 39 Definitioner, kommentarer, källor 4 Här finns materialet att hitta på hemsidan: Kommun/Fakta Gävle/Statistik/Fakta om delområden. Eller:

3 2 0 Fakta om Gävle kommun Karta Allmänt om området Kommunen omfattar en yta på 2900 km 2, varav landytan är 600 km 2. På samma yta fanns tidigare Gävle stad samt Valbo, Hamrånge, Hille och Hedesunda kommuner. Avståndet från norr till söder är ca 9 mil men i öst-västlig riktning ofta inte mer än ca 2 mil. Genom kommunen rinner tre större vattendrag Dalälven, Gavleån och Testeboån. Kuststräckan har en längd av ca 6 mil, från Axmar i norr till Furuvik i söder. Gävle är Norrlands äldsta stad, med stadsprivilegier från 446. Namnet Gävle anses komma från de gavlar som bildades när Gavleån bröt igenom åsen söder om Valls hage. Folkmängd Folkmängd 3 dec Gävle kommun Folkmängd GÄVLE KOMMUN % Totalt Ålder Män Kvinnor Totalt i omr , , , , , , , , , , , , Summa Födda och döda 200 Födda Döda Födelsenetto Män Kvinnor Totalt Flyttningar 200 GÄVLE KOMMUN Egen Eget län Övriga Utlandet Summa kommun Sverige Inflyttning till Utflyttning från Flyttningsnetto

4 Utrikes födda Förvärvsarbetande år Gävle kommun Födelseland Män Kvinnor Totalt Sverige Norden utom Sverige Europa utom Norden Övriga världen Summa Andel utrikes födda, %,0,6,3 Gävle kommun Män Kvinnor Totalt Med bostad i området Med arbetsplats i området Förvärvsfrekvens år 75,9 7,7 73,9 Arbetsplats efter näringsgren Arbetssökande Näringsgren Gävle kommun 8-64 år Män Kvinnor Totalt Öppet arbetslösa Program med aktivitetsstöd Summa % av befolkningen 6,4 6,3 6,3 Inkomster Gävle kommun 20- år Män Kvinnor Totalt Medelinkomst tkr 282,6 207, 244,0 Index (riket = 00) Ohälsa Gävle kommun dagar/ försäkrad 8-64 år Män Kvinnor Totalt Sjukpenning 4, 5,7 9,8 Sjuk- och aktivitetsersättning 2, 30, 5,2 Rehab.ersättning 0,2 0,4 0,7 Ohälsotal 25,5 36,2 6,7 Kommunala val 200 Efter valet i oktober 200 är det tre partier som i samarbete styr Gävle: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Röstfördelning - Val till kommunfullmäktige i Gävle Röstfördelning, finns att läsa i länken nedan: Valresultat 200 Bilinnehav i området i kommunen Personbilar i trafik Bilar per 000 invånare Tillverkning, utvinning Byggverksamhet Handel, Finans. verksamh, Utbildning, forskning Vård, omsorg Personl. o kultur. tj. Övriga Utbildning Män Kvinnor Gävle kommun Utbildningsnivå Män Kvinnor Totalt % Förgymnasial ,8 Gymnasial ,4 Eftergymnasial < 3 år ,6 Eftergymnasial 3- år ,5 Uppgift saknas ,8 Summa Hushåll 990 Gävle kommun % omr % kom boende ,0 2 boende ,6 3 boende ,2 4+ boende ,2 Totalt Lägenheter okt 997 lägenheter i området Upplåtelseform hyresrätt bostadsrätt äganderätt Lägenhetsstorlek -2 rok 3-4 rok 5+ rok GÄVLE KOMMUN

5 2 0 Fakta om Andersberg Karta Allmänt om området Stadsdelen är belägen 2,5 km söder om Gävle centrum och byggdes upp under 970-talet. En komplettering Stureborg har gjorts under början av 990-talet. Stadsdelen borde kanske ha givits namnet Agnesberg om man utgår från den gård som fanns där. Gården Andersberg låg där Sörby nu ligger. Bebyggelsen består av flerbostadshus i de centrala delarna som också innehåller ett stort stadsdelscentrum. Kringliggande bebyggelse är radhus och villor. Stadsdelen trafikmatas via en yttre ringled medan de inre delarna är väl försörjda med grönområden och gång- och cykelvägar. Folkmängd Folkmängd 3 dec Andersberg Folkmängd ANDERSBERG % Totalt Ålder Män Kvinnor Totalt i omr i kom ,9, ,8 5, ,, ,6 3, ,7 2, ,7 3, ,6 5, ,8 7, , 25, ,4 25, ,5 3, ,8 5, Summa Födda och döda 200 Födda Döda Födelsenetto Män Kvinnor Totalt Flyttningar 200 ANDERSBERG Egen Eget län Övriga Utlandet Summa kommun Sverige Inflyttning till Utflyttning från Flyttningsnetto

6 Utrikes födda Förvärvsarbetande år Andersberg Födelseland Män Kvinnor Totalt Sverige Norden utom Sverige Europa utom Norden Övriga världen Summa Andel utrikes födda, % 26,0 25,8 25,9 Arbetssökande Andersberg 8-64 år Män Kvinnor Totalt Öppet arbetslösa Program med aktivitetsstöd Summa % av befolkningen 20,5 5,5 7,9 Inkomster Andersberg 20- år Män Kvinnor Totalt Medelinkomst tkr 233,4 74,4 202,7 Index (kommun = 00) Ohälsa Andersberg dagar/ försäkrad 8-64 år Män Kvinnor Totalt Sjukpenning 4, 6,0 5,0 Sjuk- och aktivitetsersättning 3,5 45,6 38,6 Rehab.ersättning 0,2,0 0,6 Ohälsotal 35,8 52,6 44,3 Kommunala val 200 Efter valet i oktober 200 är det tre partier som i samarbete styr Gävle: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Röstfördelning - kommunvalkrets Gävle första valkrets där Andersberg ingår finns att läsa i länken nedan: Valresultat 200 Bilinnehav i området i kommunen Personbilar i trafik Bilar per 000 invånare Andersberg Män Kvinnor Totalt Med bostad i området Med arbetsplats i området Förvärvsfrekvens år 59,5 56,4 57,9 Arbetsplats efter näringsgren Näringsgren Tillverkning, utvinning Byggverksamhet Handel, kommunikationer Finans. verksamh, Utbildning, forskning Vård, omsorg Personl. o kultur. tj. Övriga Utbildning Andersberg Män Kvinnor Andersberg Utbildningsnivå Män Kvinnor Totalt % Förgymnasial ,3 Gymnasial ,0 Eftergymnasial < 3 år ,3 Eftergymnasial 3- år ,7 Uppgift saknas Summa Hushåll 990 Andersberg % omr % kom boende 97 44,2 42,0 2 boende 65 28,0 3,6 3 boende 274 2,5 2,2 4+ boende 335 5,3 4,2 Totalt Lägenheter okt 997 lägenheter i området Upplåtelseform hyresrätt bostadsrätt äganderätt Lägenhetsstorlek -2 rok 3-4 rok 5+ rok Andersberg GÄVLE KOMMUN

7 2 0 Fakta om Bomhus Karta Allmänt om området Bomhus centrum är beläget ca 4 km från Gävle centrum. Med sågens etablering strax efter sekelskiftet inleddes en stark expansion och Korsnäs AB verksamhet har starkt präglat hela samhällets utveckling både vad gäller industri och samhällsbyggande fram till åtminstone 950-talet. En ny stark expansionsperiod upplevde stadsdelen under 970- och 980-talen då Södra Bomhus byggdes upp. Detta område trafikförsörjs via Upplandsleden. Namnet Bomhus har uppkommit vid mitten av 700-talet, då man som ett skydd mot ryska landstigningar lade ut bommar över inloppet till inre fjärden. Folkmängd Folkmängd 3 dec Bomhus Folkmängd BOMHUS % Totalt Ålder Män Kvinnor Totalt i omr i kom ,3, ,8 5, ,4, , 3, ,8 2, ,8 3, ,4 5, ,0 7, ,8 25, ,6 25, ,0 3, , 5, Summa Födda och döda 200 Födda Döda Födelsenetto Män Kvinnor Totalt Flyttningar 200 BOMHUS Egen Eget län Övriga Utlandet Summa kommun Sverige Inflyttning till Utflyttning från Flyttningsnetto

8 Utrikes födda Förvärvsarbetande år Bomhus Födelseland Män Kvinnor Totalt Sverige Norden utom Sverige Europa utom Norden Övriga världen Summa Andel utrikes födda, % 8,8 9,8 9,3 Arbetssökande Bomhus 8-64 år Män Kvinnor Totalt Öppet arbetslösa Program med aktivitetsstöd Summa % av befolkningen 9,5 0,5 0,0 Inkomster Bomhus 20- år Män Kvinnor Totalt Medelinkomst tkr 300,5 2,7 255,7 Index (kommun = 00) Ohälsa Bomhus dagar/ försäkrad 8-64 år Män Kvinnor Totalt Sjukpenning 4,2 7,4 5,8 Sjuk- och aktivitetsersättning 9,7 32,2 25,9 Rehab.ersättning 0,2 0,7 0,5 Ohälsotal 24, 40,2 32, Kommunala val 200 Efter valet i oktober 200 är det tre partier som i samarbete styr Gävle: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Röstfördelning - kommunvalkrets Gävle första valkrets där Bomhus ingår finns att läsa i länken nedan: Valresultat 200 Bomhus Män Kvinnor Totalt Med bostad i området Med arbetsplats i området Förvärvsfrekvens år 80, 74,2 77, Arbetsplats efter näringsgren Näringsgren Tillverkning, utvinning Byggverksamhet Handel, Finans. verksamh, Utbildning, forskning Vård, omsorg Personl. o kultur. tj. Övriga Utbildning Bomhus Män Kvinnor Bomhus Utbildningsnivå Män Kvinnor Totalt % Förgymnasial ,3 Gymnasial ,6 Eftergymnasial < 3 år ,7 Eftergymnasial 3- år ,4 Uppgift saknas ,0 Summa Hushåll 990 Bomhus % omr % kom boende 45 24,8 42,0 2 boende ,6 3,6 3 boende 869 8,8 2,2 4+ boende ,9 4,2 Totalt Lägenheter okt 997 lägenheter i området Upplåtelseform hyresrätt bostadsrätt äganderätt Lägenhetsstorlek -2 rok Bilinnehav i området i kommunen Personbilar i trafik Bilar per 000 invånare rok 5+ rok Bomhus GÄVLE KOMMUN

9 2 0 Fakta om Brynäs Karta Allmänt om området Stadsdelen är belägen,5 km från Gävle centrum. Dagens Brynäs har sin upprinnelse vid mitten av 800- talet då industrisamhället började växa fram. Stadsdelen är uppbyggd som en rutnätsstad med Brynäsgatan som central axel. Mönstret har senare förändrats, inte minst under 960-talet. Brynäs har ett mycket stort inslag av arbetsplatser. Namnet Brynäs återfinns i handlingar från 600-talet och syftar troligen på det skogsbevuxna näs som sköt ut i Inre Fjärden. Ordet bryn (rand, kant) har troligen syftat på näsets utseende. Delar av stadsdelen är av riksintresse för kulturmiljövården. Folkmängd Folkmängd 3 dec Folkmängd BRYNÄS % Totalt Ålder Män Kvinnor Totalt i omr i kom ,3, ,9 5, ,6, ,8 3, ,8 2, , 3, ,4 5, ,9 7, ,8 25, ,9 25, ,3 3, ,2 5, Summa Födda och döda 200 Födda Döda Födelsenetto Män Kvinnor Totalt Flyttningar Brynäs BRYNÄS Egen Eget län Övriga Utlandet Summa kommun Sverige Inflyttning till Utflyttning från Flyttningsnetto

10 Utrikes födda Förvärvsarbetande år Brynäs Födelseland Män Kvinnor Totalt Sverige Norden utom Sverige Europa utom Norden Övriga världen Summa Andel utrikes födda, % 5,8 6,9 6,4 Brynäs Män Kvinnor Totalt Med bostad i området Med arbetsplats i området Förvärvsfrekvens år 69,3 63,8 66,7 Arbetsplats efter näringsgren Arbetssökande Brynäs 8-64 år Män Kvinnor Totalt Öppet arbetslösa Program med aktivitetsstöd Summa % av befolkningen 4,9 4, 4,5 Näringsgren Tillverkning, utvinning Byggverksamhet Handel, Finans. verksamh, Utbildning, forskning Vård, omsorg Personl. o kultur. tj. Övriga Brynäs Män Kvinnor Inkomster Brynäs 20- år Män Kvinnor Totalt Medelinkomst tkr 235,3 80,9 208,0 Index (kommun = 00) Ohälsa Brynäs dagar/ försäkrad 8-64 år Män Kvinnor Totalt Sjukpenning 4,8 7,0 5,8 Sjuk- och aktivitetsersättning 28,4 39,4 33,6 Rehab.ersättning 0, 0,3 0,2 Ohälsotal 33,3 46,6 39,7 Kommunala val 200 Efter valet i oktober 200 är det tre partier som i samarbete styr Gävle: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Röstfördelning - kommunvalkrets Gävle första valkrets där Brynäs ingår finns att läsa i länken nedan: Valresultat 200 Utbildning Brynäs Utbildningsnivå Män Kvinnor Totalt % Förgymnasial ,7 Gymnasial ,6 Eftergymnasial < 3 år ,0 Eftergymnasial 3- år ,9 Uppgift saknas ,7 Summa Hushåll 990 Brynäs % omr % kom boende ,0 42,0 2 boende 34 29,2 3,6 3 boende 324 7, 2,2 4+ boende 74 3,8 4,2 Totalt Lägenheter okt 997 lägenheter i området Upplåtelseform hyresrätt bostadsrätt äganderätt Lägenhetsstorlek -2 rok Bilinnehav i området i kommunen Personbilar i trafik Bilar per 000 invånare Brynäs 3-4 rok 5+ rok GÄVLE KOMMUN

11 2 0 Fakta om Forsbacka Karta Allmänt om området Orten är belägen 7 km väster om Gävle, vid Gavleåns utlopp ur Storsjön. Forsbacka är en gammal bruksort av riksintresse för kulturmiljövården. Herrgården, parken, äldre arbetarbostäder och industrimiljöer hör till de värdefulla inslagen i miljön. Bebyggelsen har kompletterats med såväl bostäder som industribyggnader under främst 950- och 960-talen. Folkmängd Folkmängd 3 dec Forsbacka Folkmängd FORSBACKA % Totalt Ålder Män Kvinnor Totalt i omr i kom ,6, ,7 5, ,0, ,6 3, ,5 2, ,0 3, ,3 5, ,2 7, ,8 25, ,2 25, ,5 3, ,7 5, Summa Födda och döda 200 Födda Döda Födelsenetto Män 7-4 Kvinnor Totalt 9-8 Flyttningar 200 FORSBACKA Egen Eget län Övriga Utlandet Summa kommun Sverige Inflyttning till Utflyttning från Flyttningsnetto

12 Utrikes födda Förvärvsarbetande år Forsbacka Födelseland Män Kvinnor Totalt Sverige Norden utom Sverige Europa utom Norden 0 2 Övriga världen Summa Andel utrikes födda, % 9,9 0,4 0, Arbetssökande Forsbacka 8-64 år Män Kvinnor Totalt Öppet arbetslösa Program med aktivitetsstöd Summa % av befolkningen 9,2 0,6 9,9 Inkomster Forsbacka 20- år Män Kvinnor Totalt Medelinkomst tkr 278,7 206,3 242,5 Index (kommun = 00) Ohälsa Forsbacka dagar/ försäkrad 8-64 år Män Kvinnor Totalt Sjukpenning 2,5 4,9 3,7 Sjuk- och aktivitetsersättning 29,5 28,7 29, Rehab.ersättning 0,0 0,3 0, Ohälsotal 32, 33,8 32,9 Kommunala val 200 Efter valet i oktober 200 är det tre partier som i samarbete styr Gävle: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Röstfördelning - kommunvalkrets Gävle tredje valkrets där Forsbacka ingår finns att läsa i länken nedan: Valresultat 200 Forsbacka Män Kvinnor Totalt Med bostad i området Med arbetsplats i området Förvärvsfrekvens år 79,2 73, 76,2 Arbetsplats efter näringsgren Näringsgren Tillverkning, utvinning Byggverksamhet Handel, kommunikationer Finans. verksamh, Utbildning, forskning Vård, omsorg Personl. o kultur. tj. Övriga Utbildning Forsbacka Män Kvinnor Forsbacka Utbildningsnivå Män Kvinnor Totalt % Förgymnasial ,4 Gymnasial ,9 Eftergymnasial < 3 år ,3 Eftergymnasial 3- år ,7 Uppgift saknas 5 6 0,7 Summa Hushåll 990 Forsbacka % omr % kom boende 360 4,7 42,0 2 boende ,4 3,6 3 boende 02,8 2,2 4+ boende 39 6, 4,2 Totalt Lägenheter okt 997 lägenheter i området 895 Upplåtelseform hyresrätt bostadsrätt äganderätt Lägenhetsstorlek -2 rok Bilinnehav i området i kommunen Personbilar i trafik Bilar per 000 invånare rok 5+ rok Forsbacka GÄVLE KOMMUN

13 2 0 Fakta om Furuvik Karta Allmänt om området Området omfattar Furuvik, Sikvik och Harnäs och är beläget ca 8 km öster om Gävle centrum, mot gränsen till Älvkarleby kommun. Inom området finns en lång kuststräcka av betydelse för rekreation och friluftsliv. Här finns bl a Furuviksparken (djur- och nöjespark) och Vårviksbadet. Området är ett utpräglat småhus- och fritidsområde. Folkmängd Folkmängd FURUVIK % Totalt Ålder Män Kvinnor Totalt i omr i kom ,9, ,4 5, ,8, ,9 3, ,5 2, ,4 3, ,7 5, ,8 7, ,2 25, ,3 25, ,6 3, ,4 5, Summa Folkmängd 3 dec Födda och döda 200 Födda Döda Födelsenetto Män 3 2 Kvinnor Totalt Flyttningar Furuvik FURUVIK Egen Eget län Övriga Utlandet Summa kommun Sverige Inflyttning till Utflyttning från Flyttningsnetto

14 Utrikes födda Förvärvsarbetande år Furuvik Födelseland Män Kvinnor Totalt Sverige Norden utom Sverige Europa utom Norden Övriga världen Summa Andel utrikes födda, % 4,8 5,3 5,0 Furuvik Män Kvinnor Totalt Med bostad i området Med arbetsplats i området Förvärvsfrekvens år 85,5 84, 84,8 Arbetsplats efter näringsgren Arbetssökande Furuvik 8-64 år Män Kvinnor Totalt Öppet arbetslösa Program med aktivitetsstöd Summa % av befolkningen 3,9 4,8 4,4 Näringsgren Tillverkning, utvinning Byggverksamhet Handel, kommunikationer Finans. verksamh, Utbildning, forskning Vård, omsorg Personl. o kultur. tj. Övriga Furuvik Män Kvinnor Inkomster Furuvik 20- år Män Kvinnor Totalt Medelinkomst tkr 32,7 240,6 277,5 Index (kommun = 00) 6 4 Ohälsa Furuvik dagar/ försäkrad 8-64 år Män Kvinnor Totalt Sjukpenning 6,8 5,6 6,2 Sjuk- och aktivitetsersättning 7,7 24,4 2 Rehab.ersättning 0,2 0, 0,2 Ohälsotal 24,7 30, 27,4 Kommunala val 200 Efter valet i oktober 200 är det tre partier som i samarbete styr Gävle: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Röstfördelning - kommunvalkrets Gävle första valkrets där Furuvik ingår finns att läsa i länken nedan: Valresultat 200 Utbildning Furuvik Utbildningsnivå Män Kvinnor Totalt % Förgymnasial , Gymnasial ,6 Eftergymnasial < 3 år , Eftergymnasial 3- år ,8 Uppgift saknas ,3 Summa Hushåll 990 Furuvik % omr % kom boende 65 24,4 42,0 2 boende 06 39,8 3,6 3 boende 4 5,4 2,2 4+ boende 54 20,3 4,2 Totalt Lägenheter okt 997 lägenheter i området 392 Upplåtelseform hyresrätt bostadsrätt äganderätt Lägenhetsstorlek -2 rok Bilinnehav i området i kommunen Personbilar i trafik Bilar per 000 invånare rok 5+ rok Furuvik GÄVLE KOMMUN

15 2 0 Fakta om Hamrånge Karta Allmänt om området Hamrånge är Gävle kommuns nordligaste kommundel. Avståndet till Gävle centrum är ca 30 km. Hamrånge var egen kommun fram till år 969. Inom kommundelen finns tre större tätorter, Norrsundet, Bergby och Hamrångefjärden. Norrsundet är en industriort, Bergby utvecklades som ett jordbrukscentrum och Hamrångefjärden växte fram vid järnvägshållplatsen. Namnet Hamrånge betyder stenviken. Folkmängd Folkmängd 3 dec Hamrånge Folkmängd HAMRÅNGE % Totalt Ålder Män Kvinnor Totalt i omr i kom ,7, ,9 5, ,9, ,6 3, ,5 2, ,3 3, ,6 5, , 7, ,9 25, ,7 25, ,3 3, ,6 5, Summa Födda och döda 200 Födda Döda Födelsenetto Män Kvinnor Totalt Flyttningar 200 HAMRÅNGE Egen Eget län Övriga Utlandet Summa kommun Sverige Inflyttning till Utflyttning från Flyttningsnetto

16 Utrikes födda Förvärvsarbetande år Hamrånge Födelseland Män Kvinnor Totalt Sverige Norden utom Sverige Europa utom Norden Övriga världen Summa Andel utrikes födda, % 4,7 5,5 5, Hamrånge Män Kvinnor Totalt Med bostad i området Med arbetsplats i området Förvärvsfrekvens år 75,9 67,7 72,0 Arbetsplats efter näringsgren Arbetssökande Hamrånge 8-64 år Män Kvinnor Totalt Öppet arbetslösa Program med aktivitetsstöd Summa % av befolkningen 0,8 3,0,8 Näringsgren Tillverkning, utvinning Byggverksamhet Handel, Finans. verksamh, Utbildning, forskning Vård, omsorg Personl. o kultur. tj. Övriga Hamrånge Män Kvinnor Inkomster Hamrånge 20- år Män Kvinnor Totalt Medelinkomst tkr 27,8 84,2 229,5 Index (kommun = 00) Ohälsa Hamrånge dagar/ försäkrad 8-64 år Män Kvinnor Totalt Sjukpenning 4,9 7,5 6, Sjuk- och aktivitetsersättning 27,8 39,4 33,2 Rehab.ersättning 0,5 0,8 0,6 Ohälsotal 33,2 47,6 40,0 Kommunala val 200 Efter valet i oktober 200 är det tre partier som i samarbete styr Gävle: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Röstfördelning - kommunvalkrets Gävle andra valkrets där Hamrånge, Norrsundet, Bergby, Axmar och Hamrångefjärden ingår finns att läsa i länken nedan: Valresultat 200 Utbildning Hamrånge Utbildningsnivå Män Kvinnor Totalt % Förgymnasial ,9 Gymnasial ,2 Eftergymnasial < 3 år ,3 Eftergymnasial 3- år ,5 Uppgift saknas ,0 Summa Hushåll 990 Hamrånge % omr % kom boende ,7 42,0 2 boende ,3 3,6 3 boende 239 4,4 2,2 4+ boende 227 3,6 4,2 Totalt Lägenheter okt 997 lägenheter i området 957 Upplåtelseform hyresrätt bostadsrätt äganderätt Lägenhetsstorlek -2 rok Bilinnehav i området i kommunen Personbilar i trafik Bilar per 000 invånare rok 5+ rok Hamrånge GÄVLE KOMMUN

17 2 0 Fakta om Hedesunda - Grååsen Karta Allmänt om området Hedesunda är Gävle kommuns sydligaste kommundel. Orten Hedesunda är belägen ca 4 mil söder om Gävle centrum, som har vuxit fram som ett centrum för den kringliggande jordbruksbygden. Dalälven flyter genom kommundelen och är på denna sträcka av riksintresse för såväl den vetenskapliga naturvården dom för friluftslivet. Inom kommundelen finns också områden av riksintresse för kulturmiljövården, bl a kyrkbyn. Namnet Hedesunda betyder sundet vid hedarna. Folkmängd Folkmängd HEDESUNDA % Totalt Ålder Män Kvinnor Totalt i omr i kom ,9, ,0 5, ,2, , 3, , 2, ,4 3, ,8 5, ,3 7, ,0 25, ,7 25, ,2 3, ,4 5, Summa Folkmängd 3 dec Hedesunda-Grååsen Födda och döda 200 Födda Döda Födelsenetto Män Kvinnor Totalt Flyttningar 200 HEDESUNDA Egen Eget län Övriga Utlandet Summa kommun Sverige Inflyttning till Utflyttning från Flyttningsnetto

18 Utrikes födda Förvärvsarbetande år Hedesunda-Grååsen Födelseland Män Kvinnor Totalt Sverige Norden utom Sverige Europa utom Norden Övriga världen Summa Andel utrikes födda, % 2,9 4,7 3,8 Hedesunda-Grååsen Män Kvinnor Totalt Med bostad i området Med arbetsplats i området Förvärvsfrekvens år 86,5 77,3 82,3 Arbetsplats efter näringsgren Arbetssökande Hedesunda-Grååsen 8-64 år Män Kvinnor Totalt Öppet arbetslösa Program med aktivitetsstöd Summa % av befolkningen 6,3 9,5 7,8 Näringsgren Tillverkning, utvinning Byggverksamhet Handel, Finans. verksamh, Utbildning, forskning Vård, omsorg Personl. o kultur. tj. Övriga Hedesunda Män Kvinnor Inkomster Hedesunda-Grååsen 20- år Män Kvinnor Totalt Medelinkomst tkr 273,5 89,8 234,0 Index (kommun = 00) Ohälsa Hedesunda-Grååsen dagar/ försäkrad 8-64 år Män Kvinnor Totalt Sjukpenning 5,3 4,3 4,9 Sjuk- och aktivitetsersättning 9,4 35,6 26,8 Rehab.ersättning 0,4 0, 0,2 Ohälsotal 25, 40,0 3,9 Kommunala val 200 Efter valet i oktober 200 är det tre partier som i samarbete styr Gävle: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Röstfördelning - kommunvalkrets Gävle tredje valkrets där Hedesunda ingår finns att läsa i länken nedan: Valresultat 200 Bilinnehav i området i kommunen Personbilar i trafik Bilar per 000 invånare Utbildning Hedesunda-Grååsen Utbildningsnivå Män Kvinnor Totalt % Förgymnasial ,5 Gymnasial ,0 Eftergymnasial < 3 år ,6 Eftergymnasial 3- år ,9 Uppgift saknas ,0 Summa Hushåll 990 Hedesunda-Grååsen % omr % kom boende ,8 42,0 2 boende ,7 3,6 3 boende 85 3,4 2,2 4+ boende 292 2, 4,2 Totalt Lägenheter okt 997 lägenheter i området 577 Upplåtelseform hyresrätt bostadsrätt äganderätt Lägenhetsstorlek -2 rok 3-4 rok 5+ rok Hedesunda-Grååsen GÄVLE KOMMUN

19 2 0 Fakta om Hemlingby - Järvsta Karta Allmänt om området Området är beläget ca 3 km från Gävle centrum och består främst av de gamla jordbruksbyarna Hemlingby och Järvsta samt naturvårdsområdet Hemlingby, med en för kommunen viktig motionsanläggning. Byn Hemlingby har utvecklats till en stadsdel medan Järvsta ännu bär en stark prägel av jordbruksby. Området tillhörde Valbo fram till 965. Inom området finns åtskilliga lämningar från järnåldern. Namnen Hemlingby och Järvsta tros ha varit beskrivningar av terrängen. Hemlingby kommer från ordet hammar (stenbacke) som avser urberget som går i dagen på flera ställen. Järvsta kommer från det fornsvenska ordet järve, som betyder sand eller grus. Den gamla havsbotten gav ett bälte av sand som kan ha givit namn åt byn. Folkmängd Folkmängd 3 dec Hemlingby-Järvsta Folkmängd HEMLINGB-JÄRVS % Totalt Ålder Män Kvinnor Totalt i omr i kom ,0, ,2 5, ,9, ,8 3, ,7 2, ,4 3, ,3 5, ,7 7, , 25, ,8 25, ,9 3, , 5, Summa Födda och döda 200 Födda Döda Födelsenetto Män Kvinnor Totalt Flyttningar 200 HEMLINGBY-JÄRVSTA Egen Eget län Övriga Utlandet Summa kommun Sverige Inflyttning till Utflyttning från Flyttningsnetto

20 Utrikes födda Förvärvsarbetande år Hemlingby-Järvsta Födelseland Män Kvinnor Totalt Sverige Norden utom Sverige Europa utom Norden 0 2 Övriga världen Summa Andel utrikes födda, % 2,6 3,5 3, Hemlingby-Järvsta Män Kvinnor Totalt Med bostad i området Med arbetsplats i området Förvärvsfrekvens år 87,0 83,9 85,5 Arbetsplats efter näringsgren Arbetssökande Hemlingby-Järvsta 8-64 år Män Kvinnor Totalt Öppet arbetslösa Program med aktivitetsstöd Summa % av befolkningen 5,9 4,9 5,4 Näringsgren Tillverkning, utvinning Byggverksamhet Handel, Finans. verksamh, Utbildning, forskning Vård, omsorg Personl. o kultur. tj. Övriga Hemlingby - Järvsta Män Kvinnor Inkomster Hemlingby-Järvsta 20- år Män Kvinnor Totalt Medelinkomst tkr 338,3 250,2 295,7 Index (kommun = 00) Ohälsa Hemlingby-Järvsta dagar/ försäkrad 8-64 år Män Kvinnor Totalt Sjukpenning 3,2 4, 3,6 Sjuk- och aktivitetsersättning 3,5 7,9 5,6 Rehab.ersättning 0,0 0,0 0,0 Ohälsotal 6,8 22,0 9,3 Kommunala val 200 Efter valet i oktober 200 är det tre partier som i samarbete styr Gävle: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Röstfördelning - kommunvalkrets Gävle första valkrets där Hemlingby och Järvsta ingår finns att läsa i länken nedan: Valresultat 200 Bilinnehav i området i kommunen Personbilar i trafik Bilar per 000 invånare Utbildning Hemlingby-Järvsta Utbildningsnivå Män Kvinnor Totalt % Förgymnasial ,8 Gymnasial ,6 Eftergymnasial < 3 år ,3 Eftergymnasial 3- år ,6 Uppgift saknas 5 6 0,8 Summa Hushåll 990 Hemlingby-Järvsta % omr % kom boende 02 7,6 42,0 2 boende ,0 3,6 3 boende 8 20,3 2,2 4+ boende 57 27, 4,2 Totalt Lägenheter okt 997 lägenheter i området 658 Upplåtelseform hyresrätt bostadsrätt äganderätt Lägenhetsstorlek -2 rok 3-4 rok 5+ rok Hemlingby-Järvsta GÄVLE KOMMUN

21 2 0 Fakta om Hille Karta Allmänt om området Hille kommundel är belägen norr om Gävle och var fram till 969 en egen kommun. Avståndet till Gävle centrum är från Hille kyrka ca 7 km. Området har fått sitt namn efter en järnåldersby som var belägen invid nuvarande Hille kyrka. Hille utgör idag till stor del jordbruksbygd, men inslag finns av äldre industri. Bruket Oslättsfors är välbevarat och av riksintresse för kulturmiljövården. Hille har alltmer kommit att utvecklas till ett viktigt bostadsområde, med orterna Forsby, Åbyggeby, Hille, Björke och Trödje. Folkmängd Folkmängd 3 dec Hille Folkmängd HILLE % Totalt Ålder Män Kvinnor Totalt i omr i kom ,, ,0 5, ,5, ,5 3, ,8 2, ,2 3, ,8 5, ,2 7, ,6 25, ,7 25, ,8 3, ,8 5, Summa Födda och döda 200 Födda Döda Födelsenetto Män Kvinnor Totalt Flyttningar 200 HILLE Egen Eget län Övriga Utlandet Summa kommun Sverige Inflyttning till Utflyttning från Flyttningsnetto

22 Utrikes födda Förvärvsarbetande år Hille Födelseland Män Kvinnor Totalt Sverige Norden utom Sverige Europa utom Norden Övriga världen Summa Andel utrikes födda, % 2,7 4,6 3,6 Hille Män Kvinnor Totalt Med bostad i området Med arbetsplats i området Förvärvsfrekvens år 87,7 82,2 85,0 Arbetsplats efter näringsgren Arbetssökande Hille 8-64 år Män Kvinnor Totalt Öppet arbetslösa Program med aktivitetsstöd Summa % av befolkningen 5,3 6,4 5,9 Näringsgren Tillverkning, utvinning Byggverksamhet Handel, kommunikationer Finans. verksamh, Utbildning, forskning Vård, omsorg Personl. o kultur. tj. Övriga Hille Män Kvinnor Inkomster Hille 20- år Män Kvinnor Totalt Medelinkomst tkr 38,7 229,4 275,4 Index (kommun = 00) 3 3 Ohälsa Hille dagar/ försäkrad 8-64 år Män Kvinnor Totalt Sjukpenning 3,8 6,8 5,2 Sjuk- och aktivitetsersättning 4,6 22,4 8,4 Rehab.ersättning 0,4 0,4 0,4 Ohälsotal 8,9 29,5 24,0 Kommunala val 200 Efter valet i oktober 200 är det tre partier som i samarbete styr Gävle: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Utbildning Hille Utbildningsnivå Män Kvinnor Totalt % Förgymnasial ,4 Gymnasial ,3 Eftergymnasial < 3 år ,0 Eftergymnasial 3- år ,7 Uppgift saknas ,6 Summa Hushåll 990 Hille % omr % kom boende ,4 42,0 2 boende ,9 3,6 3 boende 356 8,6 2,2 4+ boende 48 25, 4,2 Totalt Lägenheter okt 997 lägenheter i området Röstfördelning - kommunvalkrets Gävle tredje valkrets där Hille och Forsby, Åbyggeby, Björke, Trödje även ingår finns att läsa i länken nedan: Valresultat 200 Bilinnehav i området i kommunen Personbilar i trafik Bilar per 000 invånare Upplåtelseform hyresrätt bostadsrätt äganderätt Lägenhetsstorlek -2 rok 3-4 rok 5+ rok Hille GÄVLE KOMMUN

23 2 0 Fakta om Lexe - Hagaström Karta Allmänt om området Lexe består mest av äldre villabebyggelse och här finns också den väl bevarade bruksmiljön Tolvfors (som fått namnet efter de tolv forsarna i Gavleån). Avståndet till Gävle centrum är ca 2,5 km. Även Hagaström, som tidigare tillhörde Valbo kommun, omfattar mestadels äldre villabebyggelse, men här är inslaget av nyare bostäder större. Folkmängd Folkmängd 3 dec Lexe-Hagaström Folkmängd LEXE-HAGASTRÖ % Totalt Ålder Män Kvinnor Totalt i omr i kom ,2, ,6 5, ,5, ,2 3, ,8 2, ,8 3, ,5 5, ,4 7, ,7 25, ,0 25, ,6 3, ,7 5, Summa Födda och döda 200 Födda Döda Födelsenetto Män Kvinnor 5 4 Totalt Flyttningar 200 LEXE-HAGASTRÖM Egen Eget län Övriga Utlandet Summa kommun Sverige Inflyttning till Utflyttning från Flyttningsnetto

24 Utrikes födda Förvärvsarbetande år Lexe-Hagaström Födelseland Män Kvinnor Totalt Sverige Norden utom Sverige Europa utom Norden Övriga världen Summa Andel utrikes födda, % 5,4 4,3 4,9 Arbetssökande Lexe-Hagaström 8-64 år Män Kvinnor Totalt Öppet arbetslösa 20 3 Program med aktivitetsstöd Summa % av befolkningen 3,8 5,3 4,6 Inkomster Lexe-Hagaström 20- år Män Kvinnor Totalt Medelinkomst tkr 355,9 256,4 306,0 Index (kommun = 00) Ohälsa Lexe-Hagaström dagar/ försäkrad 8-64 år Män Kvinnor Totalt Sjukpenning 4,0 4,7 4,3 Sjuk- och aktivitetsersättning 5,4 9,3 7,4 Rehab.ersättning 0,4 0,3 0,3 Ohälsotal 9,7 24,2 22,0 Kommunala val 200 Efter valet i oktober 200 är det tre partier som i samarbete styr Gävle: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Röstfördelning - kommunvalkrets Gävle tredje valkrets där Lexe-Hagaström ingår finns att läsa i länken nedan: Valresultat 200 Bilinnehav i området i kommunen Personbilar i trafik Bilar per 000 invånare Lexe-Hagaström Män Kvinnor Totalt Med bostad i området Med arbetsplats i området Förvärvsfrekvens år 86,8 84,8 85,8 Arbetsplats efter näringsgren Näringsgren Tillverkning, utvinning Byggverksamhet Handel, Finans. verksamh, Utbildning, forskning Vård, omsorg Personl. o kultur. tj. Övriga Utbildning Lexe - Hagaström Män Kvinnor Lexe-Hagaström Utbildningsnivå Män Kvinnor Totalt % Förgymnasial ,9 Gymnasial ,0 Eftergymnasial < 3 år ,9 Eftergymnasial 3- år ,3 Uppgift saknas ,9 Summa Hushåll 990 Lexe-Hagaström % omr % kom boende 79 7,7 42,0 2 boende ,7 3,6 3 boende 75 7,3 2,2 4+ boende ,4 4,2 Totalt Lägenheter okt 997 lägenheter i området 058 Upplåtelseform hyresrätt bostadsrätt äganderätt Lägenhetsstorlek -2 rok 3-4 rok 5+ rok Lexe-Hagaström GÄVLE KOMMUN

25 2 0 Fakta om Norr - Nynäs Karta Allmänt om området Området omfattar stadens viktigaste centrum, med alla dess funktioner, men har även ett stort antal bostäder. Innan stadsbranden 869 avgränsades staden av Staketgatan. Utanför låg borgarnas kolgårdar och betesmarker. Gatan omgärdades av staket därav namnet. Det nuvarande rutnätsmönstret på Norr började förverkligas efter stadsbranden och dessa delar av staden är av riksintresse för kulturmiljövården. Detta gäller inte minst esplanadsystemet som bl a syftade till att förhindra spridning av brand över stora delar av staden. Folkmängd Folkmängd 3 dec Nynäs-Norr Folkmängd NYNÄS-NORR % Totalt Ålder Män Kvinnor Totalt i omr i kom ,9, ,2 5, ,6, ,4 3, ,5 2, ,9 3, ,2 5, ,6 7, ,3 25, ,8 25, ,4 3, ,3 5, Summa Födda och döda 200 Födda Döda Födelsenetto Män Kvinnor Totalt Flyttningar 200 NYNÄS-NORR Egen Eget län Övriga Utlandet Summa kommun Sverige Inflyttning till Utflyttning från Flyttningsnetto

26 Utrikes födda Förvärvsarbetande år Nynäs-Norr Födelseland Män Kvinnor Totalt Sverige Norden utom Sverige Europa utom Norden Övriga världen Summa Andel utrikes födda, % 8,5 7,2 7,8 Nynäs-Norr Män Kvinnor Totalt Med bostad i området Med arbetsplats i området Förvärvsfrekvens år 69,3 67,6 68,4 Arbetsplats efter näringsgren Arbetssökande Nynäs-Norr 8-64 år Män Kvinnor Totalt Öppet arbetslösa Program med aktivitetsstöd Summa % av befolkningen 0,4, 0,7 Inkomster Nynäs-Norr 20- år Män Kvinnor Totalt Medelinkomst tkr 267,2 202,4 232,9 Index (kommun = 00) Ohälsa Nynäs-Norr dagar/ försäkrad 8-64 år Män Kvinnor Totalt Sjukpenning 4,0 5,5 4,8 Sjuk- och aktivitetsersättning 20,0 27,2 23,6 Rehab.ersättning 0,3 0, 0,2 Ohälsotal 24,4 32,8 28,6 Kommunala val 200 Efter valet i oktober 200 är det tre partier som i samarbete styr Gävle: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Röstfördelning - kommunvalkrets Gävle andra valkrets där Norr-Nynäs, men även områdena Väster och Norrtull ingår, finns att läsa i länken nedan: Valresultat 200 Bilinnehav i området i kommunen Personbilar i trafik Bilar per 000 invånare Näringsgren Tillverkning, utvinning Byggverksamhet Handel, Finans. verksamh, Utbildning, forskning Vård, omsorg Personl. o kultur. tj. Övriga Utbildning Nynäs - Norr Män Kvinnor Nynäs-Norr Utbildningsnivå Män Kvinnor Totalt % Förgymnasial ,3 Gymnasial ,5 Eftergymnasial < 3 år ,5 Eftergymnasial 3- år ,2 Uppgift saknas ,5 Summa Hushåll 990 Nynäs-Norr % omr % kom boende ,4 42,0 2 boende ,5 3,6 3 boende 226 5,3 2,2 4+ boende 22 2,8 4,2 Totalt Lägenheter okt 997 lägenheter i området Upplåtelseform hyresrätt bostadsrätt äganderätt Lägenhetsstorlek -2 rok 3-4 rok 5+ rok Nynäs-Norr GÄVLE KOMMUN

27 2 0 Fakta om Stigslund - Strömsbro Karta Allmänt om området Området omfattar stadsdelarna Stigslund och Strömsbro samt Fredriksskans och Norrlandet. Avståndet från Stigslund och Strömsbro till Gävle centrum är ca 3 km, från Fredriksskans ca 6 km och från Norrlandet (Bönan) ca 2 km. Stigslund utformades som ett grannskap med tanken att det skulle innehålla arbetsplatser, bostäder och eget centrum. Stadsdelen byggdes upp under åren och innehåller såväl flerbostadshus som småhus. Strömsbro har en mycket gammal historia, och en viktig milstolpe är anläggningen av kronobränneriet 776. Stadsdelen är än idag präglad av bebyggelsen från den tidiga industrialiseringen och är av riksintresse för kulturminnesvården. Fredriksskans är området dit hamnen flyttade sin verksamhet då Inre hamnen inte längre kunde fungera på grund av otillräckligt vattendjup. Under senare delen av 800-talet byggdes ståtliga lantställen upp på Norrlandet (bl a Engeltofta). Folkmängd Folkmängd 3 dec Strömsbro-Stigslund Folkmängd STIGSL-STRÖMS % Totalt Ålder Män Kvinnor Totalt i omr i kom ,3, ,8 5, ,3, ,2 3, , 2, ,4 3, ,5 5, ,5 7, ,4 25, ,6 25, ,4 3, ,5 5, Summa Födda och döda 200 Födda Döda Födelsenetto Män Kvinnor Totalt Flyttningar 200 STIGSLUND-STRÖMSBRO Egen Eget län Övriga Utlandet Summa kommun Sverige Inflyttning till Utflyttning från Flyttningsnetto

28 Utrikes födda Förvärvsarbetande år Stigslund-Strömsbro Födelseland Män Kvinnor Totalt Sverige Norden utom Sverige Europa utom Norden Övriga världen Summa Andel utrikes födda, % 3,5 5,3 4,4 Arbetssökande Stigslund-Strömsbro 8-64 år Män Kvinnor Totalt Öppet arbetslösa Program med aktivitetsstöd Summa % av befolkningen 6, 6,6 6,3 Inkomster Stigslund-Strömsbro 20- år Män Kvinnor Totalt Medelinkomst tkr 327,8 235,6 280,2 Index (kommun = 00) Ohälsa Stigslund-Strömsbro dagar/ försäkrad 8-64 år Män Kvinnor Totalt Sjukpenning 4,5 5,2 4,9 Sjuk- och aktivitetsersättning 5,4 2,5 8,4 Rehab.ersättning 0,0 0,5 0,2 Ohälsotal 9,9 27,2 23,5 Kommunala val 200 Efter valet i oktober 200 är det tre partier som i samarbete styr Gävle: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Röstfördelning - kommunvalkrets Gävle andra valkrets där Stigslund-Strömsbro och även Norrlandet -Utvalnäs ingår finns att läsa i länken nedan: Valresultat 200 Bilinnehav i området i kommunen Personbilar i trafik Bilar per 000 invånare Stigslund-Strömsbro Män Kvinnor Totalt Med bostad i området Med arbetsplats i området Förvärvsfrekvens år 84,4 82,2 83,3 Arbetsplats efter näringsgren Näringsgren Tillverkning, utvinning Byggverksamhet Handel, kommunikationer Finans. verksamh, Utbildning, forskning Vård, omsorg Personl. o kultur. tj. Övriga Utbildning Stigslund - Strömsbro Män Kvinnor Stigslund-Strömsbro Utbildningsnivå Män Kvinnor Totalt % Förgymnasial ,8 Gymnasial ,6 Eftergymnasial < 3 år , Eftergymnasial 3- år ,9 Uppgift saknas ,6 Summa Hushåll 990 Stigslund-Strömsbro % omr % kom boende ,2 42,0 2 boende ,7 3,6 3 boende 274 3, 2,2 4+ boende 293 4,0 4,2 Totalt Lägenheter okt 997 lägenheter i området Upplåtelseform hyresrätt bostadsrätt äganderätt Lägenhetsstorlek -2 rok 3-4 rok 5+ rok Stigslund-Strömsbro GÄVLE KOMMUN

29 2 0 Fakta om Sätra Karta Allmänt om området Stadsdelen ligger ca 3 km norr om Gävle centrum och byggdes under främst 960- och 970-talen. Stadsdelen kompletterades under slutet 980-talet och början av 990-talet med bebyggelse utanför den trafikled som omsluter den ursprungliga stadsdelen. Utanför trafikleden ligger i de östra delarna vissa mindre arbetsområden. Den ursprungliga stadsdelen består av tre grannskapsenheter uppbyggda runt grönområden och med trafikmatning utifrån. Ordet Sätra betyder fäbodvall. Folkmängd Folkmängd 3 dec Sätra Folkmängd SÄTRA % Totalt Ålder Män Kvinnor Totalt i omr i kom ,2, ,4 5, ,, ,5 3, ,4 2, ,2 3, ,0 5, ,9 7, ,4 25, ,2 25, , 3, ,7 5, Summa Födda och döda 200 Födda Döda Födelsenetto Män Kvinnor Totalt 5 04 Flyttningar 200 SÄTRA Egen Eget län Övriga Utlandet Summa kommun Sverige Inflyttning till Utflyttning från Flyttningsnetto

30 Utrikes födda Förvärvsarbetande år Sätra Födelseland Män Kvinnor Totalt Sverige Norden utom Sverige Europa utom Norden Övriga världen Summa Andel utrikes födda, % 20,3 9,7 20,0 Arbetssökande Sätra 8-64 år Män Kvinnor Totalt Öppet arbetslösa Program med aktivitetsstöd Summa % av befolkningen 4,2 2,9 3,5 Inkomster Sätra 20- år Män Kvinnor Totalt Medelinkomst tkr 24, 86,6 22,7 Index (kommun = 00) Ohälsa Sätra dagar/ försäkrad 8-64 år Män Kvinnor Totalt Sjukpenning 3,8 4,5 4, Sjuk- och aktivitetsersättning 25,9 35,8 30,9 Rehab.ersättning 0,3 0,5 0,4 Ohälsotal 30,0 40,8 35,5 Kommunala val 200 Efter valet i oktober 200 är det tre partier som i samarbete styr Gävle: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Röstfördelning - kommunvalkrets Gävle tredje valkrets där Sätra ingår finns att läsa i länken nedan: Valresultat 200 Sätra Män Kvinnor Totalt Med bostad i området Med arbetsplats i området Förvärvsfrekvens år 64,2 60, 62, Arbetsplats efter näringsgren Näringsgren Tillverkning, utvinning Byggverksamhet Handel, Finans. verksamh, Utbildning, forskning Vård, omsorg Personl. o kultur. tj. Övriga Utbildning Sätra Män Kvinnor Sätra Utbildningsnivå Män Kvinnor Totalt % Förgymnasial ,8 Gymnasial ,0 Eftergymnasial < 3 år ,3 Eftergymnasial 3- år ,4 Uppgift saknas ,5 Summa Hushåll 990 Sätra % omr % kom boende , 42,0 2 boende 370 3,5 3,6 3 boende 698 6, 2,2 4+ boende 75 7,3 4,2 Totalt Lägenheter okt 997 lägenheter i området Upplåtelseform hyresrätt bostadsrätt äganderätt Lägenhetsstorlek Bilinnehav i området i kommunen Personbilar i trafik Bilar per 000 invånare rok 3-4 rok 5+ rok Sätra 0 20 GÄVLE KOMMUN 80 00

31 2 0 Fakta om Söder-Hemsta Karta Allmänt om området Söder är en del av Gävle centrum. Stadsdelen sanerades kraftigt på 950- och 960-talen då den äldre bebyggelsen till stora delar försvann. Kvar finns dock bebyggelse som hör till den äldsta i staden Gävle slott och Gamla Gefle. Stadsbranden 869 nådde aldrig söder om Gavleån. Hemsta utvecklades i sen tid till en slags randstad, med industriverksamhet. Området har fortfarande ett stort inslag av arbetsplatser, men under 980-talet har även bostäder byggts i området. Ordet Hemsta betyder boställe, men ursprungligen låg här Söderby, som senare gav namn åt Sörby. Folkmängd Folkmängd SÖDER-HEMSTA % Totalt Ålder Män Kvinnor Totalt i omr i kom ,9, ,9 5, ,4, ,2 3, ,3 2, ,6 3, ,3 5, ,6 7, , 25, ,4 25, , 3, ,2 5, Summa Folkmängd 3 dec Födda och döda 200 Födda Döda Födelsenetto Män Kvinnor Totalt Söder-Hemsta Flyttningar 200 SÖDER-HEMSTA Egen Eget län Övriga Utlandet Summa kommun Sverige Inflyttning till Utflyttning från Flyttningsnetto

32 Utrikes födda Förvärvsarbetande år Söder-Hemsta Födelseland Män Kvinnor Totalt Sverige Norden utom Sverige Europa utom Norden Övriga världen Summa Andel utrikes födda, % 8,2 8,6 8,4 Söder-Hemsta Män Kvinnor Totalt Med bostad i området Med arbetsplats i området Förvärvsfrekvens år 76,4 73,4 74,9 Arbetsplats efter näringsgren Arbetssökande Söder-Hemsta 8-64 år Män Kvinnor Totalt Öppet arbetslösa Program med aktivitetsstöd Summa % av befolkningen 0,0 9, 9,5 Inkomster Söder-Hemsta 20- år Män Kvinnor Totalt Medelinkomst tkr 280, 22,3 243,7 Index (kommun = 00) Ohälsa Söder-Hemsta dagar/ försäkrad 8-64 år Män Kvinnor Totalt Sjukpenning 3, 5,3 4,2 Sjuk- och aktivitetsersättning 9,9 27,8 23,9 Rehab.ersättning 0, 0,4 0,2 Ohälsotal 23, 33,4 28,4 Kommunala val 200 Efter valet i oktober 200 är det tre partier som i samarbete styr Gävle: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Röstfördelning - kommunvalkrets Gävle första valkrets där Söder Ö och Hemsta ingår (Söder V ingår i andra valkretsen) finns att läsa i länken nedan: Valresultat 200 Bilinnehav i området i kommunen Personbilar i trafik Bilar per 000 invånare Näringsgren Tillverkning, utvinning Byggverksamhet Handel, Finans. verksamh, Utbildning, forskning Vård, omsorg Personl. o kultur. tj. Övriga Utbildning Söder - Hemsta Män Kvinnor Söder- Hemsta Utbildningsnivå Män Kvinnor Totalt % Förgymnasial ,2 Gymnasial ,9 Eftergymnasial < 3 år ,7 Eftergymnasial 3- år ,2 Uppgift saknas ,9 Summa Hushåll 990 Söder-Hemsta % omr % kom boende ,0 42,0 2 boende 587 3,3 3,6 3 boende 303 6,0 2,2 4+ boende 9 3,8 4,2 Totalt Lägenheter okt 997 lägenheter i området 6 06 Upplåtelseform hyresrätt bostadsrätt äganderätt Lägenhetsstorlek -2 rok 3-4 rok 5+ rok Söder-Hemsta GÄVLE KOMMUN

Folkmängd. Flyttningar L O. Arbets- marknad. Inkomster. Ohälsa. Kommunala val. Bilinnehav. Arbete. Utbildning. Hushåll GÄVLE KOMMUN

Folkmängd. Flyttningar L O. Arbets- marknad. Inkomster. Ohälsa. Kommunala val. Bilinnehav. Arbete. Utbildning. Hushåll GÄVLE KOMMUN Folkmängd D Flyttningar E Arbets- marknad Inkomster L O Ohälsa M Kommunala val R Bilinnehav Å Arbete D Utbildning E Hushåll N GÄVLE KOMMUN DELOMRÅDEN Innehållsförteckning Sida Hela kommunen 3 Andersberg

Läs mer

E L O M R Å D E N GÄVLE KOMMUN. Folkmängd. Födda och Döda. Flyttningar. Arbetssökande. Inkomster. Ohälsa. Bilinnehav. Sysselsatta.

E L O M R Å D E N GÄVLE KOMMUN. Folkmängd. Födda och Döda. Flyttningar. Arbetssökande. Inkomster. Ohälsa. Bilinnehav. Sysselsatta. D Folkmängd Födda och Döda Flyttningar Arbetssökande Inkomster Ohälsa Kommunala val Bilinnehav Sysselsatta Utbildning E L O M R Å D E N GÄVLE KOMMUN DELOMRÅDEN Innehållsförteckning Sida Hela kommunen 3

Läs mer

Folkmängd. Flyttningar L O. Arbets- marknad. Inkomster. Ohälsa. Kommunala val. Bilinnehav. Arbete. Utbildning. Hushåll GÄVLE KOMMUN

Folkmängd. Flyttningar L O. Arbets- marknad. Inkomster. Ohälsa. Kommunala val. Bilinnehav. Arbete. Utbildning. Hushåll GÄVLE KOMMUN Folkmängd D Flyttningar E Arbets- marknad Inkomster L O Ohälsa M Kommunala val R Bilinnehav Å Arbete D Utbildning E Hushåll N GÄVLE KOMMUN DELOMRÅDEN Innehållsförteckning Sida Hela kommunen 3 Andersberg

Läs mer

Folkmängd. Flyttningar L O. Arbets- marknad. Inkomster. Ohälsa. Kommunala val. Bilinnehav. Arbete. Utbildning. Hushåll GÄVLE KOMMUN

Folkmängd. Flyttningar L O. Arbets- marknad. Inkomster. Ohälsa. Kommunala val. Bilinnehav. Arbete. Utbildning. Hushåll GÄVLE KOMMUN Folkmängd D Flyttningar E Arbets- marknad Inkomster L O Ohälsa M Kommunala val R Bilinnehav Å Arbete D Utbildning E Hushåll N GÄVLE KOMMUN DELOMRÅDEN Innehållsförteckning Sida Hela kommunen 3 Andersberg

Läs mer

http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22108

http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22108 Sida 1 av 8 STADSDEL Norra Ängby OMRÅDESFAKTA 31 december resp. år Folkmängd Antal Prognos % 1996 2006 2010 2015 2006 2015 0 år 63 66 60 54 1,3 1,0 1-5 416 456 420 362 9,2 6,7 6-15 760 818 894 967 16,6

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 10 57 kvkm Invånare per kvkm: 1,19 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0, % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 609 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014 2015 Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 -

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 - Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 -

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 - Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 1 882 kvkm Invånare per kvkm: 19 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 1 882 kvkm Invånare per kvkm: 19 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 472 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 0,

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 0, Landareal: 17 735 kvkm Invånare per kvkm: 0,3 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2013

LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2013 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Tel: 0920-45 37 58 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se LULEÅ KOMMUN Områdesbeskrivning 2013 2013-06-26 Ordförklaringar 2 Dagbefolkning Nattbefolkning Pendling

Läs mer

Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm: 26 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 1 127 kvkm Invånare per kvkm: 13 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 895 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 895 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 895 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Landareal: 168 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 168 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 168 kvkm Invånare per kvkm: 89 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 151. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 151. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 151 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 31. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 31. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 3 190 kvkm Invånare per kvkm: 31 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 1 125 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

KARLSTAD I FICKFORMAT

KARLSTAD I FICKFORMAT KARLSTAD I FICKFORMAT 2012 BEFOLKNINGSTÄTHET OCH YTA Befolkningstäthet Land Vatten 74 invånare per km 2 (Karlstad) 1 169 km 2 349 km 2 23 invånare per km 2 (Riket) ÅLDERSFÖRDELNING 2011 Antal invånare

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Västervik. Folkmängd 31 december Folkmängd 31 december 2007 Befolkningsförändring Flyttningar Födda barn per kvinna/man

Västervik. Folkmängd 31 december Folkmängd 31 december 2007 Befolkningsförändring Flyttningar Födda barn per kvinna/man Västervik Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december,,, Antal barn/person,,,, Summerad fruktsamhet Antal Födda Döda Ålder Folkmängd december Befolkningsförändring Ålder Procentuell fördelning

Läs mer

Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm: 26. Ålder. Folkmängd 31 december 2007 Befolkningsförändring

Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm: 26. Ålder. Folkmängd 31 december 2007 Befolkningsförändring Åmål Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december,,, barn/person,,,, Summerad fruktsamhet Födda Döda Ålder Folkmängd december Befolkningsförändring Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 347 kvkm Invånare per kvkm: 221. Ålder. Folkmängd 31 december 2007 Befolkningsförändring

Landareal: 347 kvkm Invånare per kvkm: 221. Ålder. Folkmängd 31 december 2007 Befolkningsförändring Exempelbo Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december,,,, Antal barn/person,,, Summerad fruktsamhet Antal Födda Döda Ålder Folkmängd december Befolkningsförändring Ålder Procentuell fördelning

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort,, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 60. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 60. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring Landareal: 1 047 kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd 31 december 2008 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: 1 109 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 2010 Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: 1 039 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 1 092 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 344 kvkm Invånare per kvkm: 401. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 344 kvkm Invånare per kvkm: 401. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 344 kvkm Invånare per kvkm: 401 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2013 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 51. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 51. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 2 317 kvkm Invånare per kvkm: 51 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 128. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 128. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 128 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 632. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring

Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 632. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2013 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 632 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006 Strömstad Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december Födda barn per kvinna/man,,, Ålder utflyttningar till övriga kommuner i länet till övriga län till utlandet Därav år Andel () av de boende

Läs mer

Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 129. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 129. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 129 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 75 kvkm Invånare per kvkm: 552. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: 75 kvkm Invånare per kvkm: 552. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 75 kvkm Invånare per kvkm: 552 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 358 kvkm Invånare per kvkm: 89. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: 358 kvkm Invånare per kvkm: 89. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 358 kvkm Invånare per kvkm: 89 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 40. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 40. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 1 269 kvkm Invånare per kvkm: 40 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 96. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 96. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 2 182 kvkm Invånare per kvkm: 96 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Landareal: 640 kvkm Invånare per kvkm: 24. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring

Landareal: 640 kvkm Invånare per kvkm: 24. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring Landareal: 640 kvkm Invånare per kvkm: 24 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

Landareal: 910 kvkm Invånare per kvkm: 119. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 910 kvkm Invånare per kvkm: 119. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 910 kvkm Invånare per kvkm: 119 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

Landareal: 584 kvkm Invånare per kvkm: 87. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 584 kvkm Invånare per kvkm: 87. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 584 kvkm Invånare per kvkm: 87 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 167 kvkm Invånare per kvkm: 92. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: 167 kvkm Invånare per kvkm: 92. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 167 kvkm Invånare per kvkm: 92 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 423 kvkm Invånare per kvkm: 92. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring

Landareal: 423 kvkm Invånare per kvkm: 92. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring Landareal: 423 kvkm Invånare per kvkm: 92 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

Landareal: 475 kvkm Invånare per kvkm: 79. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring

Landareal: 475 kvkm Invånare per kvkm: 79. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 2010 Landareal: 475 kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd 31 december 2009 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 350 kvkm Invånare per kvkm: 82. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring

Landareal: 350 kvkm Invånare per kvkm: 82. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2013 Landareal: 350 kvkm Invånare per kvkm: 82 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 1 167 kvkm Invånare per kvkm: 19 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 1 307 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 4. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 4. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2016 Landareal: 5 396 kvkm Invånare per kvkm: 4 Folkmängd 31 december 2015 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2015 Befolkningsförändring 2005 2015 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 89. Ålder. Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 89. Ålder. Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings- 2010 Landareal: 1 020 kvkm Invånare per kvkm: 89 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,0 Riket 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Landareal: 182 kvkm Invånare per kvkm: 40. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring

Landareal: 182 kvkm Invånare per kvkm: 40. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2013 Landareal: 1 kvkm Invånare per kvkm: 40 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 475 kvkm Invånare per kvkm: 80. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring

Landareal: 475 kvkm Invånare per kvkm: 80. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2011 Landareal: 475 kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd 31 december 2010 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 472 kvkm Invånare per kvkm: 81. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring

Landareal: 472 kvkm Invånare per kvkm: 81. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2013 Landareal: 472 kvkm Invånare per kvkm: 81 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 6. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 6. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2013 Landareal: 1 921 kvkm Invånare per kvkm: 6 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 472 kvkm Invånare per kvkm: 83. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: 472 kvkm Invånare per kvkm: 83. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 472 kvkm Invånare per kvkm: 83 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 740 kvkm Invånare per kvkm: 45. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: 740 kvkm Invånare per kvkm: 45. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 740 kvkm Invånare per kvkm: 45 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 358 kvkm Invånare per kvkm: 86. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring

Landareal: 358 kvkm Invånare per kvkm: 86. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2012 Landareal: 358 kvkm Invånare per kvkm: 86 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 263 kvkm Invånare per kvkm: 32. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring

Landareal: 263 kvkm Invånare per kvkm: 32. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2013 Landareal: 263 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 1 739 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 259 kvkm Invånare per kvkm: 152. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: 259 kvkm Invånare per kvkm: 152. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 259 kvkm Invånare per kvkm: 152 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 259 kvkm Invånare per kvkm: 154. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: 259 kvkm Invånare per kvkm: 154. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 259 kvkm Invånare per kvkm: 154 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 637 kvkm Invånare per kvkm: 24. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring

Landareal: 637 kvkm Invånare per kvkm: 24. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2012 Landareal: 637 kvkm Invånare per kvkm: 24 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 472 kvkm Invånare per kvkm: 82. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: 472 kvkm Invånare per kvkm: 82. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 472 kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd 31 december 2013 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 182 kvkm Invånare per kvkm: 40. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring

Landareal: 182 kvkm Invånare per kvkm: 40. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2012 Landareal: 182 kvkm Invånare per kvkm: 40 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 0,91. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 0,91. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2013 Landareal: 11 286 kvkm Invånare per kvkm: 0,91 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Landareal: 357 kvkm Invånare per kvkm: 73. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring

Landareal: 357 kvkm Invånare per kvkm: 73. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2011 Landareal: 357 kvkm Invånare per kvkm: 73 Folkmängd 31 december 2010 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 107 kvkm Invånare per kvkm: 215. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: 107 kvkm Invånare per kvkm: 215. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 107 kvkm Invånare per kvkm: 215 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 474. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 474. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 2010 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 474 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 4. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 4. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2012 Landareal: 1 731 kvkm Invånare per kvkm: 4 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 25 kvkm Invånare per kvkm: 489. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring

Landareal: 25 kvkm Invånare per kvkm: 489. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring Öckerö Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december Födda barn per kvinna/man,,, Ålder utflyttningar till övriga kommuner i länet till övriga län till utlandet Därav år Andel () av de boende i

Läs mer

Landareal: 783 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: 783 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 3 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer