Aspekt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aspekt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3"

Transkript

1 Bedömningsmatris i engelska Elev: Årskurs: Termin: Aspekt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Hörförståelse: Uppfattar det Förstår det huvudsakliga Förstår både helhet och förstå, återge huvudsakliga innehållet och några tydliga innehållet och viktiga helheten och många helheten och ett flera både helhet och några få Läsförståelse: Uppfattar det Förstår det huvudsakliga Förstår både helhet och förstå, återge huvudsakliga innehållet och några tydliga innehållet och viktiga detaljer i texter i olika detaljer i texter i olika genrer (anpassade till detaljer i enkla texter i genrer (anpassade till åldergruppen) olika genrer åldersgruppen) helheten och många både helhet och några helheten och ett flera få Strategier för Kan välja och använda Kan använda sig av några Har goda strategier för förståelse sig av någon strategi för strategier för lyssning att förstå det man lyssning och läsning och läsning lyssnar på och det man läser Källkritik och info- Har hittat en källa, Har använt sig av minst Har använt sig av flera sökning tagit ställning till om två olika källor för att få olika källor för att få en informationen är en mer tillförlitlig så tillförlitlig och tillförlitlig och använt information till sin text varierad information som sig av informationen i möjligt till sin text sin text

2 Muntlig presentation Uttal: Ganska tydligt Uttal: Pratar för det Uttal: Pratar utan svensk och begripligt för en mesta utan svensk accent. accent hela tiden. engelsktalande person för det mesta, har en svensk accent. Intonation: Talar endast ibland med svensk/hemspråkets Intonation: Flytande intonation Upplägg: Väl Intonation: Talar till språkmelodi. organiserat, tydligt och stor del med Upplägg: Tydligt, håller genomtänkt, håller sig en svensk/hemspråkets sig till ämnet för det till ämnet hela tiden. språkmelodi. mesta. Upplägg: Lite rörigt men berör ändå ämnet. Utvecklat, varierat och Längre meningar och mer korrekt språk, använder korrekt språk, använder sig av synonymer och Ganska kort, enkelt ibland sig av synonymer och typiska engelska typiska engelska uttryck för att variera och språk, en del svengelska ibland men begripligt för en uttryck för att variera och utveckla sitt språk. utveckla sitt språk. Innehåll: Relevant och engelsktalande person. Innehåll: Relevant och mycket intressant Innehåll: Ganska kort, intressant innehåll. Visar prov på visst djup i innehåll. Visar prov på djup och enkel/ytlig information, enkla jämförelser och slutsatser. argument och åsiktsuttryck. ämnet presenteras/ diskuteras på ett sådant sätt att de som lyssnar kan hänga med och förstå vad det handlar om omvärldskunskap i argument och åsiktsuttryck. ämnet presenteras/ diskuteras på ett sådant sätt att de som lyssnar kan hänga med och förstå vad det handlar om Skriftlig presentation bredd: Enkelt språk, bredd: Ett mer bredd: Ett mer grundläggande förråd av avancerat språk som visar avancerat språk som ord och enkla fraser. prov på ett ganska stort visar prov på ett stort Språket är begripligt och en engelskspråkig person kan förstå det mesta av texten. förråd av ord och fraser samt förmåga att skriva längre och mer avancerade meningar (svårare satsstrukturer) förråd av ord och fraser samt förmåga att skriva längre och mer avancerade meningar (svårare satsstrukturer) Textbindning:Enkla,

3 korta meningar. Flyt:Det finns till viss del en röd tråd i texten, mycket upprepningar För det mesta är texten skriven så att någon utan förkunskaper kan förstå vad den handlar om. Korrekthet: Det finns en del stav- och grammatikfel men texten är begriplig Innehåll: Ett ganska kort, enkelt innehåll men ändå utvecklat i enlighet med instruktioner Form: Det finns punkter, stor bokstav i början av mening samt styckesindelning Språket är ganska tydligt och en engelskspråkig perosn kan förstå texten. Textbindning: Längre meningar med satsbindningar och även sambandsbindningar mellan meningar Flyt: Det finns till största delen en röd tråd i texten. Texten är nästan uteslutande skriven så att någon utan förkunskaper kan förstå vad den handlar om. Korrekthet: Det finns en del fel i tempus, verbböjning och stavning men flytet i texten påverkas i det stora hela inte Innehåll: Innehållet är till största delen utvecklat d.v.s. beskrivningar är utvecklade med detaljer, åsikter är motiverade Form: Det finns punkter, kommatecken, stora bokstäver där så ska vara, styckesindelning. Språket är väldigt tydligt och en engelskspråkig person kan utan problem förstå texten. Textbindning: Längre meningar med satsbindningar och även tydliga sambandsbindningar mellan meningar som gör texten sammanhängande både språk- och innehållsmässigt. Flyt: Det finns en tydlig röd tråd i texten. Texten skriven så att någon utan förkunskaper kan förstå vad den handlar om och detaljrikedom och flyt ger läsaren en möjlighet att själv skapa sig en bild av det som berättas. Korrekthet: Det finns endast ett fåtal fel vad gäller stav- och grammatikfel. Innehåll: Innehållet är väl utvecklat d.v.s. detaljrikt och motiverat. Form: Det finns punkter, kommatecken, stora bokstäver där så ska vara samt en tydlig styckesindelning.

4 Bearbetning Enkla förbättringar kan Förbättringar av innehåll, Förbättringar av göras av texten när form och korrekthet kan innehåll, form och felen har markerats, göras och förklaras av korrekthet kan göras och t.ex. stavfel och enklare eleven. tydligt förklaras av grammatiska fel samt en eleven. viss utveckling av innehållet om så behövs. Muntlig interaktion Som presentation + försöker på ett enkelt sätt medverka till att samtalet flyter på, t.ex. genom att ställa enkla följdfrågor samt att för det mesta mottagaranpassa det man säger så att de andra förstår och kan följa resonemanget Som presentation+ tar initiativ och visar vilja att hålla igång samtalet genom följdfrågor, att initiera nya ämnen, att bekräfta/dementera det som sagts. Som presentation+ tar ett stort ansvar för att samtalet flyter på; initierar nya ämnen, bekräftar dementerar, ser till att alla får komma till tals och få lika stor del i samtalet/diskussionen. Skriftlig interaktion Som presentation + kan på ett enkelt sätt ställa frågor och besvara frågor i t.ex. mail eller brev, kan starta och avsluta ett mail/brev, skriva på ett sätt som blir begripligt för mottagaren Som presentation + kan ställa relevanta frågor och besvara frågor i t.ex. mail eller brev samt förklara ord i skrift/använda sig av synonymer för att förtydliga det man har skrivit. Uttrycker sig varierat och med visst flyt samt anpassar för det mesta texten till mottagaren Som presentation + kan ställa relevanta frågor och besvara frågor i t.ex. mail eller brev samt förklara ord i skrift/använda sig av synonymer för att förtydliga det man har skrivit. Uttrycker sig varierat och med flyt samt anpassar texten till syfte och mottagare (formella och informella brev t.ex.) Strategier för Berättar om sina åsikter Berättar om och Som C-nivå samt interaktion och bekräftar ibland utvecklar egna åsikter använder sig av ett det kompisen har sagt, och tar även initiativ till flertal olika idiomatiska ställer någon enstaka nya frågeställningar, (typiskt engelska) fråga på det kompisen bekräftar och ställer uttryck för att variera

5 har berättat om. frågor på vad kompisen och konstruktivt föra Använder sig av några har sagt. diskussionen framåt. enkla strategier såsom kroppsspråk och korta enkla förklaringar av ord. Använder sig av några strategier för att göra sitt budskap tydligt och klart såsom kroppsspråk, omformuleringar, förklaringar osv. Som C-nivå fast med ett större flyt och tydlighet i kommunikationen. Realia/Kultur Kort, ganska ytligt Djupare behandling av Ämnet på djupet dvs. behandling av ämnet, ämnet där det finns gott utförligt och nyanserat. relevant fakta men få om relevant fakta samt Texten har en bra balans och ganska enkla egna utvecklade jämförelser mellan fakta och reflektioner och och reflektioner över det jämförelser/reflektioner jämförelser man har hittat och lärt av egna erfarenheter sig, med sitt eget liv och och omvärldskunskaper. sina egna erfarenheter. De egna reflektionerna är mycket väl utvecklade. Områden att utveckla:

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

Om ämnet Moderna språk

Om ämnet Moderna språk Om ämnet Moderna språk Bakgrund och motiv Ämnet moderna språk har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena engelska och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen bildar ett sammanhängande system

Läs mer

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9 Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och

Läs mer

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Skogstorpsskolan Cecilia Härsing, lärare i tyska Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Syfte Undervisningen i tyska år 9 utformas

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post:

Läs mer

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva)

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Syftesdel inledande text svenska svenska som andraspråk Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

Bedömningsstöd för. BUMS Bedömningsstöd i svenska åk 6 Liber AB

Bedömningsstöd för. BUMS Bedömningsstöd i svenska åk 6 Liber AB Bedömningsstöd för 1 Bums bedömningsstöd i svenska för åk 6 Det här bedömningsstödet innehåller hänvisningar från kunskapskraven i svenska till utvalda övningar i Bums övningsbok åk 6, övningar som prövar

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Vad är detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedömning och betyg i Stockholm stad har sammanställt kursplanerna

Läs mer

Att skriva skriftliga omdömen

Att skriva skriftliga omdömen Att skriva skriftliga omdömen 1 Att skriva skriftliga omdömen Inledning Denna text är en del av ett mer omfattande stödmaterial riktat till lärare i grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska

Läs mer

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 Namn: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne: SVENSKA År: 1...4 Ämne: SVENSKA År: 2...7 Ämne: SVENSKA År: 3...9 Ämne: SVENSKA År: 4...11 Ämne: SVENSKA År: 5...14 Ämne: SVENSKA År: 6...17

Läs mer

Val av skönlitterära verk och författarskap som studeras är inte reglerat.

Val av skönlitterära verk och författarskap som studeras är inte reglerat. Om ämnet Svenska Ämnet svenska utgörs av en språklig och en litterär del. Syftet med ämnet är att eleverna ska utveckla sina kunskaper om språk och litteratur, sina språkliga förmågor och sina förmågor

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Centralt innehåll: Lokal Pedagogisk Planering i svenska. Ämnesområde: Skolfotot och Huset. Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson

Centralt innehåll: Lokal Pedagogisk Planering i svenska. Ämnesområde: Skolfotot och Huset. Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson Lokal Pedagogisk Planering i svenska Ämnesområde: Skolfotot och Huset Ansvarig lärare: Annika Svartling Andersson mail: annika.svartling.andersson@edu.upplandsvasby.se Centralt innehåll: Skillnader i språkanvändning

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

Läs- och skrivinlärning

Läs- och skrivinlärning Läs- och skrivinlärning Qarin Franker GU FC ALEF HPF VOX Hélène Boëthius Hyllie Park Folkhögskola sigun.bostrom@hylliepark.se Utbildningen avseende läs- och skrivinlärning vänder sig till personer utan

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

SAMTYCKE ÅK 10 till överlämnande av pedagogiska dokument från antagningen till gymnasieskolan

SAMTYCKE ÅK 10 till överlämnande av pedagogiska dokument från antagningen till gymnasieskolan 1(16) SAMTYCKE ÅK 10 till överlämnande av pedagogiska dokument från antagningen till gymnasieskolan Ankomststämpel Information om personuppgiftslagen (PuL) Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet

Läs mer

Nya språket lyfter! Innehåll

Nya språket lyfter! Innehåll Nya språket lyfter! Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk, årskurs 1-6 Innehåll Forskningsbakgrund läsning Genomgång av observationsmaterialet Konkretisering av observationspunkterna i Uppdrag

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Kurs B Motsvarande i CEFR A1/A2 (Gemensam europeisk referensram för språk)

Kurs B Motsvarande i CEFR A1/A2 (Gemensam europeisk referensram för språk) Läsförståelse Den studerande ska kunna förstå och använda enkla texter i vanliga situationer i vardagslivet, t.ex. anpassade berättande eller beskrivande vardagsnära texter vardagliga meddelanden och annonser

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper I detta arbetsområde fokuserar vi på media och dess makt i samhället. Eleven ska lära sig ett kritiskt förhållningssätt till det som skrivs samt förstå

Läs mer

Elevlösning 1 (svenska)

Elevlösning 1 (svenska) Elevlösning 1 (svenska) Kille/tjej Att vara kille eller tjej spelar verkligen ingen roll för mig, för båda könen är lika mycket värda. Är man en tjej fast lite killig av sig så är det hennes val och ingen

Läs mer

Svenska språkets struktur

Svenska språkets struktur SEKTIONEN FÖR LÄRARUTBILDNINGEN Svenska språkets struktur Ett vidgat grammatikbegrepp Emma Johansson Elin Persson Uppsats avancerad nivå, Svenska 91-120hp, HT 2011 Handledare: Fredrik Hansson Abstract

Läs mer

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 MONSTRET Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 1 Presentation!... 3 Bakgrund!... 3 Rättigheter!... 3 Förankring i Läroplanen Lgr11!... 4 Syfte (Svenska Lgr11) Centralt

Läs mer