Temadag: Energieffektivisering genom driftoptimering och underhåll den 10 december

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Temadag: Energieffektivisering genom driftoptimering och underhåll den 10 december"

Transkript

1 Temadag: Energieffektivisering genom driftoptimering och underhåll den 10 december Temadagen avslutade året vid Underhållstekniskt centrum på Innovatum. Temadagens huvudsyfte var att diskutera och lära mer om hur man kan arbeta med energieffektivisering i anläggningar och maskiner genom driftoptimering och rätt underhåll. Vi lyssnade även till föreläsningar med syftet att ge input till hur arbetet med energieffektiviseringar kan stöttas och ges prioritet. Vi summerar en innehållsrik dag och tackar våra föreläsare för hjälp med kunskapande och talande. Thomas Björkman Energimyndigheten Lennart Strandberg Projekthydraulik Mats Björkner Pumpportalen Nils Erik Jonasson Recond Concept Åke Byden Binol Mikael Bogren Volvo GTO Skövde Hans-Lennart Norrblom Swerea IVF Lillemor Lindberg Innovatum Bilden: Denna gång deltog 107 deltagare från 43 företag och verksamheter på 24 orter. Vi var i SAAB Bilmuseum där vi varvade föreläsningar i helsal med ett antal pass i mindre grupper.

2 Kraven på energieffektiviseringar ökar. Dels genom skärpta krav från myndigheterna och dels för att energikostnaderna stiger. Det blir också allt viktigare för företagen att agera och uppfattas som hållbara mot kunder och marknad, men även för att kunna rekrytera kompetent personal. Vi lär oss att det finns en otroligt stor potential till energibesparingar ute i industrin. Överdimensionering är ett vanligt fel. Vi dimensionerar av tradition mot maxkapaciteten, och lite till, och oftast i flera led, för att vara säkra på att klara alla driftssituationer. Detta gör att vi har system som går helt i onödan och ofta långt utanför sitt optimala driftsförhållande. Vi måste våga dimensionera enligt en annan princip för att lyckas bra. Systemen bör dimensioneras så att de alltid går rätt i normalläget, medan de maximala kapacitetsbehoven kan få kräva en extra lösning. Kanske var driftsförhållandet rätt en gång när anläggningen var ny, men sedan har vi byggt om och modifierat genom åren och utan en systemsyn med fokus på energi. Kanske har vi också missat i underhållet av anläggningen så att den tappat i verkningsgrad t ex genom beläggningar i rörsystem som begränsar flöde och ökar mottryck, eller beläggningar på en värmeväxlare som försämrar utbytet. Ska ditt energiarbete bli riktigt bra krävs ett engagemang från ledningen och att vi skapar en kultur och ett beteende för energieffektivisering, vi jobbar med energikartläggningar och vi har ett energiledningssystem i drift. Vi har också skaffat oss ekonomiska verktyg att räkna hem energibesparingar. Som alltid är det bra att lära av och tillsammans med andra. Det finns nätverk och projekt och stödaktiviteter där du kan söka inspiration och hjälp för energiarbetet. För att lyckas med energieffektiviseringar rent tekniskt behöver vi kunna analysera och förstå hur våra system fungerar och hur de mår. Då kan vi sätta in rätt åtgärder. Gör därför analyser och driftsmätningar i din anläggning så att du får ett grepp om energiåtgång, utnyttjande och verkningsgrad. Låt dessa bli grund för underhållsåtgärder och arbete med driftoptimering. Vi måste också känna till den tekniska utvecklingen och vilka möjligheter som denna kan bidra med då vi modifierar eller bygger nytt. Energieffektivisering angår alla och det är viktigt att även plocka det lätta frukterna. De som kan göras snabbt och utan att föregås av en ekonomisk långbänk om lönsamheten. Exempelvis är nattvandring ett bra verktyg. Har du inte redan gjort det, så gå ett varv i din anläggning när den inte är i operativ drift. Förmodligen är några system igång, vissa helt i onödan. Kanske är belysning och ventilation påslagen, tryckluft och hydraulik igång och stödsystemen för värme och kyla snurrar som på dagtid Vill Du läsa mer om temadagens specifika innehåll så fortsätt läsa vår artikel här nedan.

3 Thomas Björkman, Energimyndigheten resonerade i sitt första föredrag kring energiutmaningarna för svensk industri. Förbättringsarbetet på energiområdet har många olika drivkrafter, miljö och klimatfrågorna driver på utvecklingen, kund- och imagekrav likaså, och vi har lagar och direktiv som ställer allt högre krav på företagens energianvändning. Ett exempel är kravet på energikartläggning i alla större företag, mer än 250 anställda på koncernnivå, senast i december Läs mer på Energimyndighetens hemsida. Energieffektiviseringsarbetet bromsas i många fall av andra prioriteringar och att det kan vara svårt nå samma lönsamhet som andra typer av investeringar. Energiarbetet räknas oftast inte till kärnverksamheten och får därför inte samma prioritet. Thomas som är programansvarig för PFE, Program För Energiintensiv industri, berättade om erfarenheterna i detta initiativ. Att ha energifrågan på agendan och en engagerad ledning är klara framgångsfaktorer. Energitrappan kan tjäna som exempel på hur vi kan utveckla vårt angreppssätt för energifrågorna. I Thomas andra föredrag handlade det om faktiska arbetet med energieffektivisering i företagen och vad företagen kan och bör göra: Kartlägg energianvändningen Strukturera energiarbetet Nätverka Hitta åtgärder. Energimyndigheten kan ge olika typer av stöd. Information och utbildningsmaterial hittar du på hemsidan. Där finns exempelvis info om krav på komponenter, handbok för energikartläggning och en handbok för energiledningssystem. Ekonomiskt stöd i form av kartläggningscheckar. De kan också vägleda dig till olika nätverk, projekt och kontakter. Bilden: Thomas Björkman, Energimyndigheten, föreläser på temadagen Energi effektivisering genom driftoptimering och underhåll. På Energimyndighetens hemsida under fliken Företag hittar Du mycket information. Källa Energimyndigheten Lennart Strandberg, Projekthydraulik, talade inledningsvis om elmotorsystem och de erfarenheter han har från arbete i projekt med energieffektivisering. Vad gäller elmotorerna är överdimensionering ett kroniskt problem. Elmotorerna i sig är energieffektiva och har god verkningsgrad. Problemet är att vi inte kör dem med rätt belastning. Ofta väljer vi en motor utifrån en antaget kontinuerlig last med påföljden att den blir alldeles för stor. En elmotor som körs med för låg belastning får en avsevärt sämre verkningsgrad. En elmotor under låg belastning skapar också onödigt mycket reaktiv effekt. Den reaktiva effekten kostar på vår elräkning, den styr dimensionering i ställverk och på kablage och den sänker verkningsgraden på elnätet.

4 För att välja rätt elmotor ska du låta driftsförhållandet i din applikation styra valet. För elmotorer finns en stor mängd driftsarter och belastningsfall beskrivna och som du ska studera vid val av motor. Motorn används sedan för att driva vårt system, i Lennarts fall ett hydraulsystem. Ett traditionellt hydraulsystem bygger på ett konstant systemtryck i kombination med variabel hydraulpump. Detta innebär att motorn ibland går obelastad och vi pumpar runt olja även om vi inte utför något arbete vilket ytterligare sänker den totala verkningsgraden. För att energikartlägga ett hydraulsystem behöver vi effekt mäta elmotorerna, göra en tid/flödesstudie och tryckmäta de olika funktionerna. Därefter kan vi ta ställning till hur det står till med den totala effektiviteten och fundera på hur vi kan energieffektivisera systemet. I sitt andra pass talade Lennart om hur vi kan jobba med att utveckla energieffektiviteten i system för hydraulik och pneumatik. Lennart menar möjligheter till besparingar är enorma, åtminstone inom det hydrauliska området. Några tips, råd och lösningar förutom dimensioneringen Bygg din systemlösning efter det verkliga behovet, det finns ingen standardlösning som alltid blir bra. Snegla på den mobila hydrauliken, den är optimerad på ett helt annat sätt än industrins. På tekniksidan kan du välja att styra systemet bättre, använda frekvensstyrda elmotorer, hydraulpumpar med fast deplacement, ackumulatorer för att lagra hydraulisk energi med mera. Då det gällde tryckluft berättade Lennart om lärdomar i ett projekt som Tratech i Ludvika gjort hos ABB. Det finns stora energivinster att göra även här. Dimensioneringen av kompressorerna och hur du konfigurerar och styr systemet är förstås viktigast. Genom att välja rätt teknik för luftavfuktning och värmeåtervinning på kompressorstationen finns ytterligare möjligheter. Bilden: Lennart Strandberg berättar om arbete med energieffektivisering på elmotorsystem, hydrauliska system och på tryckluftssystem. Källa Projekthydraulik.

5 Mats Björkner, Pumpportalen, inledde med lite pumpskola och berättade om olika pumptyper och om flödessystemen. I ett pumpsystem tillför vi energi för att hålla en vätska i rörelse (övervinna de dynamiska förlusterna) och för att lyfta eller uppfordra vätskan (tillföra lägesenergi). I ett energieffektivt pumpsystem lyckas vi att välja en pump som är väl avstämd mot energibehovet och vi lyckas utforma flödessystemet för små förluster. Mats visar på en stor undersökning gjord av VTT i Finland. I denna ligger den genomsnittliga verkningsgraden för pumpar i industrin på ca 40 %. 10 % av alla pumpar har en verkningsgrad på endast 10 %. Varför är det så? Ja det finns många anledningar. Energifrågan har inte varit tillräckligt prioriterad. Några tips för att lyckas bättre. Välj rätt typ av pump och rätt storlek. Driftspunkten ska ligga så nära pumpens BEP (Best Efficiency Point) som möjligt, se pumpkurvan nedan. Där är verkningsgraden bäst. Optimera genom att välja rätt pumphjul i centrifugalpumpen. Välj en pump som är energieffektiv i ditt tänkta driftsförhållande. För pumpar lär vi oss att vid en LCC beräkning så ligger driften och underhållet på ca 80 % av pumpens totalkostnad. Inköpspriset är ungefär 10 % av totalkostnaden, men ändå låter vi ofta detta vara styrande. En pump som körs utanför det rekommenderade driftsförhållandet har inte bara ett dåligt energiutbyte, den får även en sämre tillförlitlighet, se Barringerkurvan nedan. Designa ett bra flödessystem. Böjar, krökar, strypningar, klena rör med mera sänker verkningsgraden. Ha koll på driftsförhållandet och jobba med driftsoptimering. Ofta händer det saker med systemet under livscykeln. Funktioner tillkommer, kapacitetsbehovet ändras och så vidare. Mats menar att vi måste ha en systemsyn och en kontroll över pumpsystemet. Eftermiddagens pass handlade om värdet av att förstå hela flödessystemet så att möter produktionsbehovet till lägsta drift-, underhålls- och investeringskostnad. Mats visade hur man kan jobba med en programvara, PIPE- FLO, för att dimensionera systemet, för att simulera och optimera vid förändringar, och för att analysera och felsöka på systemet vid drift och underhållsarbete. Exempelvis kan vi vid felsökning jämföra uppmätta flöden med bör-värden från programvaran för att förstå om vi har problem med vår pump eller igensättningar och beläggningar i rörsystemet. Bilden: Mats berättar om arbete med analys i pumpsystem och om faktorer som påverkar strömningsförlusterna i ett rörsystem. Grafikens källa är Pumpportalen.

6 Nils-Erik Jonasson, Recond Concept, berättade om rengöring och rekonditionering av stödsystem för värme och kyla och de energivinster man kan göra i dessa. Det handlar om kemisk rengöring där man företrädesvis nyttjar CIP teknologi. CIP står för Clean In Process och innebär att man dockar utrustningen mot processystemet och cirkulerar rengöringskemikalierna direkt i systemet utan att behöva demontera det. Vinsten är tid men också att risken för följdproblem efter demonterings- och återmonteringsarbete utgår. Kemikalierna Nils-Erik arbetar med kallar han gröna. Med det menar han att kemikalierna i sig, och som är baserade på olika fruktsyror, är skonsamma mot användare och miljö. Hur man måste hantera dem efter användning beror på vad man löst upp i de aktuella systemen. Syftet med rengöring och rekonditionering är att systemet ska återställas och hållas i rätt skick, helst nyskick. Nils-Erik berättar om ett antal fall han arbetat med. I flera av dessa har man haft stora problem. Så stora att man dimensionerat upp pumpar och fläktar för att behålla funktion och prestanda, istället för att förstå och åtgärda grundorsaker som beläggningar och igensättningar. Vi lär oss att energibesparingarna kan bli mycket stora då flödesförlusterna minskas och då utbyte återställs i exempelvis en värmeväxlare. Nils Erik berättar att energiförlusterna ökar med ungefär 5 % för varje millimeter beläggning av kalk eller rost. Är beläggningen biofilm är motsvarande siffra upp mot 20 %. Under de parallella passen berättade Nils-Erik om olika arbeten han gjort. Vi får se exempel på insatser mot såväl vattensystem och oljesystem och mot de flesta branscher. Bilden: Nils-Erik Jonasson berättar om hur rena system kan bidra till minskad energiförbrukning.

7 Åke Byheden, Binol är expert på oljor. I ett av parallellpassen lyssnade vi till hur vi kan välja olja till vårt hydraulsystem med syftet energioptimering. Åke har arbetat med utvecklingen av energieffektiva oljor i drygt 10 år, först på Statoil och nu på Binol. I ett hydraulsystem har oljan två huvudsakliga uppgifter, den ska ta hand om smörjningen på hydraulmotorn och komponenterna i systemet och den ska överföra den mekaniska energin. I ett hydraulsystem balanserar vi därför mellan behovet av att bygga en tillräcklig smörjfilm och att minimera flödesförlusterna. En hög oljeviskositet är bättre för smörjfilmen men ökar flödesförlusterna. Åke berättar om skillnaderna mellan mineraloljor och oljor baserade på syntetiska estrar. De senare har många fördelar då de kan skräddarsys för ändamålet. Vid energioptimering i ett hydraulsystem har Åke ett par rekommendationer. Det första är att undersöka om du kan minska oljeviskositeten. Det andra är att gå på en hydraulolja med ett extra högt viskositetsindex (VI). Detta betyder att oljan har en flack förändring av viskositeten i förhållandet till temperaturen. Vinsten är att vi får en olja som har mindre flödesförluster i systemets kalla partier men som ändå ger tillräcklig smörjfilm ute vid förbrukarna där det är varmt. Därför, om vi väljer en syntetolja med extra högt VI behöver vi inte kompromissa i samma grad som när vi använder en standard mineralolja, och då finns en verkligt stor potential till energieffektivisering. Bilden: Åke Byheden berättade om potentialer till energibesparing genom att välja rätt olja till hydraulsystemet. Vi förstår att det finns goda möjligheter, mycket drivet av utvecklingen inom de syntetbaserade oljorna. Denna typ av oljor har även många andra fördelar, tex livslängd och miljömässiga fördelar.

8 Mikael Bogren, Volvo GTO Skövde, berättade om hur de byggt om sitt hydraulsystem i fabrikens gjuteri och därmed halverat energiförbrukningen för processen. Det gamla systemet var helt utslitet, vissa komponenter var tagna ur produktion och reservdelar saknades. Man behövde således ta ett helhetsgrepp och bygga upp ett nytt system och då var energifrågan viktig att ta med i beräkningen. Man gjorde energimätningar på systemfunktionerna med syftet att dimensionera systemet rätt. Teknikmässigt valde man att installera pumpar med fast deplacement och frekvensstyrda elmotorer. Man flyttade pumpcentralen till ett nytt utrymme för att underlätta service och underhåll och en bättre miljö för anläggningen. Mätningar på det nya systemet visar på en halvering av energiförbrukningen. Projektet är ett bra exempel på vad som kan åstadkommas med rätt teknik och med ett tänk där energifrågan prioriteras. Bilden: Till vänster, Mikael Bogren Volvo GTO i Skövde, berättar om ett projekt där man byggt om ett hydraulsystem i gjuteriet och med detta halverat energiförbrukningen.

9 Hans-Lennart Norrblom, Swerea IVF, informerade om nätverket ENIG där man arbetar med olika initiativ för energieffektivisering. Nätverket leds av Swerea IVF och Swerea SWECAST. Huvudsyftet att skapa, samla och sprida information om energieffektivisering inom svensk tillverkningsindustri. Energimyndigheten är en viktig samarbetspartner och även en av finansiärerna. ENIG har en hemsida där du utöver information kan få tillgång till olika tjänster och verktyg inom energieffektivisering. Inom ENIG kan du vara aktiv inom olika arbetsgrupper. ENIG arrangerar även seminarier och workshops. Hans-Lennart berättade bland annat om verktygen Energiledning Light och om Nyckeltalsdatabasen och som du når via hemsidan. Energiledning Light är ett webbaserat verktyg för förenklad energiledning. Du behöver registrera dig men användningen är kostnadsfri. En uppdaterad version av verktyg släpps under december Nyckeltalsdatabasen ger dig en möjlighet att jämföra din energianvändning med andra företags. Bilden: Hans-Lennart Norrblom, Swerea IVF, informerar om arbetet i nätverket ENIG. Du kan delta i arbetsgrupper och nätverk med andra företag och du kan ta del av olika verktyg exempelvis nyckeltalsdatabasen och Energiledning Light.

10 Lillemor Lindberg, Innovatum. På Innovatum driver och koordinerar vi bland annat olika typer av utvecklingsprojekt. På energiområdet har vi goda kunskaper och mycket erfarenhet från olika projekt. Vind- och vågkraft, solkraft och biogasproduktion är exempel på områden där vi är aktiva. Just nu jobbar vi med att rigga projektet NAVET Energieffektivisering med digitalt och socialt inflytande. Projektet syftar att göra oss bättre på att driva ett långsiktigt energibesparingsarbete och att bygga en stark energikultur på företaget. Projektet vänder sig framförallt till företagens ledningsgrupper. Digitala verktyg inom energiledning och visualisering är tänkta resultat. En tanke är också att det ska kunna stärka företagets image genom att synliggöra insatserna för energieffektivisering. Vattenfall, Högskolan Väst och Business Club Royale (tre företag inom den kreativa näringen) är deltagare i ett skarpt projekt. Just nu söker vi företag från industrin som vill vara med i projektet. Om intressant för dig så hittar du mera information här. Bilden: Lillemor Lindberg, Innovatum, berättade om det kommande projektet NAVET. Projektet syftar att göra oss bättre på att driva ett långsiktigt energibesparingsarbete och att bygga en stark energikultur på företaget. Projektet vänder sig framförallt företagens ledningsgrupper.

Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll

Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll Ett hydraulikssystem som sköts väl och körs under rätt driftsförhållanden är pålitligt och har lång livslängd. Ska du arbeta med reparationer och underhåll

Läs mer

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat STF o Ny Teknik seminarium, 2010-02-18 Thomas Björkman Energimyndigheten Agenda Hinder & drivkrafter för investeringar Hur når Energimyndigheten företagen?

Läs mer

HydraWay EE En ny generation energieffektiv hydraulvätska

HydraWay EE En ny generation energieffektiv hydraulvätska En ny generation energieffektiv hydraulvätska ENERGY EFFICIENT ECC (ENVIRONMENTALLY CONSIDERATE CHOISE) 2 3 Säkra en energieffektiv drift En av vår tids viktigaste utmaningar är tillgången på energi. Samtidigt

Läs mer

Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag.

Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag. 1 Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag. En pågående förstudie: Energieffektiva företag i Östra Mellansverige Syfte

Läs mer

Energieffektivisering i Svensk industri-

Energieffektivisering i Svensk industri- Energieffektivisering i Svensk industri- Vad gör Energimyndigheten? Energikonferens ENIG 2010-04-21 Mölndal Thomas Björkman Energimyndigheten Att prata om Stöd till: Forskning, affärsutveckling och företagens

Läs mer

Energioptimering i hydrauliksystem. www.projekthydraulik.se

Energioptimering i hydrauliksystem. www.projekthydraulik.se Energioptimering i hydrauliksystem Energi användning inom hydraulikområdet Nätverk Hydraulik AUH Två av varandra oberoende nätverk ställde sig frågan. Hur mycket.? Installerad effekt finns det Utnyttjas

Läs mer

Energieffektiva motordrifter

Energieffektiva motordrifter Energieffektiva motordrifter Energieffektiva motordrifter Ungefär 2/3 av all elförbrukning i EU går åt för att driva elektriska motorer. Potentialen för energieffektivisering i motordrifter är stor. Energieffektiva

Läs mer

Energieffektiv teknik

Energieffektiv teknik Energieffektiv teknik Exempel på hur vi kan göra vårt samhälle mer hållbart Stellan Rosenquist, produktchef lågspänningsmotorer En av framtidens tuffa utmaningar Efterfrågan på el bara ökar och ökar ABB

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Hållbar utveckling Väst Västra Götalands regionala energikontor Joakim Achim Friedrich 031 3891483 joakim.friedrich@hallbarutvecklingvast.se Vad är en

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering

Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering Projektet Incitament för energieffektivisering ska stödja små och medelstora företag som omfattas av miljötillsyn att komma

Läs mer

Högt över alla förväntningar. HP Processmotorer

Högt över alla förväntningar. HP Processmotorer Högt över alla förväntningar HP Processmotorer "Visste du att driftskostnaden för en motor under dess livslängd kan vara 100 gånger högre än inköpskostnaden? Att köpa en motor med hög verkningsgrad är

Läs mer

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk November 30, 2009 Slide 1 Motorer En ansenlig del av elanvändningen

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Sten-Ove Claesson, Fluidteknik AB

Sten-Ove Claesson, Fluidteknik AB SSG 2013 Sten-Ove Claesson, Fluidteknik AB ENERGI MILJÖ I HYDRAULSYSTEM Fluidteknik AB Hur kan det se ut idag? Dimensionering av energibehov: elmotoreffekt = max p x Q + 10-15% för att vara säker. Centralhydrauliksystem

Läs mer

Hur väljer man den mest effektiva utrustningen?

Hur väljer man den mest effektiva utrustningen? Hur väljer man den mest effektiva utrustningen? Lönsamma energilösningar inom industrin 2006-10-25 Agneta Persson WSP Environmental agneta.persson@wspgroup.se Hur väljer man den effektivaste utrustningen?

Läs mer

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09 Bakgrund till Miljömärkning av. Version 1.0 2003-10-09 1 Inledning...2 2 Relevans...2 3 Potential...2 4 Styrbarhet...4 5 Marknad....5 5.1 Produktion...5 5.2 Andra märkningar...5 2 Bakgrundsdokument 1 Inledning

Läs mer

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Hannes Johnson, M.Sc. Sustainable Ship Propulsion, Chalmers hannes.johnson@chalmers.se Varför organisering? Energieffektivitet ur ett redarperspektiv Hur

Läs mer

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar TEKNISK ARTIKEL FRÅN GRUNDFOS Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar Av Lars Bo Andersen, Global Product Manager, Grundfos Wastewater Pumpsystemet kanske inte är den största enskilda investeringen

Läs mer

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara!

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara! Energieffektivitet Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning Vi kan hjälpa er att spara! Schneider Electric - Segment Industri & Automation - Augusti 2009 2 Byggnader

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Drift & kostnadseffektiv. .dimensionering av.

Drift & kostnadseffektiv. .dimensionering av. Drift & kostnadseffektiv..dimensionering av..pumpsystem Stockholm 2009-09-24 VARIM en branschförening inom Teknikföretagens Branschgrupper Agenda 1. Potential för energibesparing Effekter och verkningsgrader,

Läs mer

ENERGILEDNINGSSYSTEM ISO 50001 2014-06-03

ENERGILEDNINGSSYSTEM ISO 50001 2014-06-03 ENERGILEDNINGSSYSTEM ISO 50001 2014-06-03 CIT INDUSTRIELL ENERGI AB Chalmers teknikpark 412 88 Göteborg Susana Municio municio@cit.chalmers.se VERKSAMHETSOMRÅDEN Energieffektivisering Industri Ökad effektivitet

Läs mer

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering Källa bilder: Energivärlden Energieffektiviseringsstödet Framgångsrik energieffektivisering Presentationens innehåll Kort om Energieffektiviseringsstödet Utvärderingar av stödet Hur går energiarbetet?

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Motordrifter. Ny standard 2011-04-26. Motorer (pumpar) Stödprocess. Effektiva motorer

Motordrifter. Ny standard 2011-04-26. Motorer (pumpar) Stödprocess. Effektiva motorer Motorer (pumpar) Stödprocess Motordrifter Ca 65 % av industrins elbehov inom EU används av elektriska motorer Situation idag: Mindre än en tiondel av alla installerade växelströmsmotorer är varvtalsreglerade

Läs mer

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster Spara energi i din tryckluftsanläggning Energiförbrukning Tryckluftsproduktion Svensk industri använder 3% = 1,7 TWh av den totala elenergin till tryckluftsproduktion. 8% = 0,6 TWh av verkstadsindustrins

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Heidi Norrström Krister Svensson Jan Sundquist Anna-Lena Falk. Grundläggande teori. U Volt [V] I Ampere [A] Resistans R Ohm [? ]

Heidi Norrström Krister Svensson Jan Sundquist Anna-Lena Falk. Grundläggande teori. U Volt [V] I Ampere [A] Resistans R Ohm [? ] Bild 1 Heidi Norrström Krister Svensson Jan Sundquist Anna-Lena Falk Bild 2 Grundläggande teori Storhet Enhet 1 2 3 4 5 6 Elektr. spänning Elektr. ström U Volt [V] I Ampere [A] Resistans R Ohm [? ] Effekt

Läs mer

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet Atlas Copco Eftermarknadstjänster Trygga servicelösningar för din verksamhet Air-tjänster för optimal energibesparing Våra energibesparande Air-tjänster kan radikalt minska livscykelkostnaden för din tryckluftanläggning.

Läs mer

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER Författare: Anna-Lena Lane Projektnummer: BF01 År: 2012 Onlinemätningar i butiker Rapport förstudie Anna-Lena Lane SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF01

Läs mer

Framtidens energieffektiva elinstallationer

Framtidens energieffektiva elinstallationer Framtidens energieffektiva elinstallationer Det vi inte mäter kan vi inte förbättra Per Carlberg, Schneider Electric Energieffektivitet idag och imorgon Björn Norberg, ABB Mätvärdesinsamling Det vi inte

Läs mer

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Vi är Lorentzons styr Företaget grundades 1998 av Anne-Marie Heder & Arne Lorentzon Styr- och övervakningsteknik

Läs mer

MILJÖKONTORET LAHOLM Brittmarie Jansson ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN Heidi Norrström.

MILJÖKONTORET LAHOLM Brittmarie Jansson ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN Heidi Norrström. MILJÖKONTORET LAHOLM Brittmarie Jansson ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN Heidi Norrström BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN MILJÖMÅL: MINSKA UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER MED 4% TILL 2010 KLIMATSTRATEGI 2005 OCH ENERGISTRATEGI

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia 1 (6) Sida GÖTEBORG Deltagarna samlade utanför GöteborgsOperan Foto: Lars-Göran Sander, Fluid Scandinavia Rickard Sjöblom och Henrik Smedjegård, årets organisatörer för Hydraulikdagarna. 2 (6) Sida SSG

Läs mer

Vad är energieffektivisering och hur gör man?

Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är effektivare energianvändning och vad ska vi ha den till? Är det effektivare att bara använda mindre än vad man skulle ha gjort om man använt mer? FÖRENINGEN

Läs mer

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N Systembehandling av alla typer av het-, kyl- eller processvattensystem waren international 2014 Hundra procent rent

Läs mer

Handen på hjärtat. Är Era resurser optimerade?

Handen på hjärtat. Är Era resurser optimerade? Handen på hjärtat KREOL of Sweden AB har sedan 2008 arbetat med att utveckla VVS-tekniska och energieffektiva lösningar för formsprutnings- och övrig processindustrin, tillsammans med bl.a. Hammarplast

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

Energieffektivisering i SME. Marit Ragnarsson IVA 28 augusti 2013

Energieffektivisering i SME. Marit Ragnarsson IVA 28 augusti 2013 Energieffektivisering i SME Marit Ragnarsson IVA 28 augusti 2013 Länsstyrelsernas uppdrag, bl a: Samordna och leda det regionala arbetet med energiomställningen Stödja näringslivets energi- och klimatarbete

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

Verktyg för energieffektivisering

Verktyg för energieffektivisering Verktyg för energieffektivisering Vi hjälper våra partners att skapa energismarta fastigheter Effektiv energianvändning... Stora besparingsmöjligheter Kontor och bostäder står för 40 % av Europas energiförbrukning.

Läs mer

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Maskiner, konstruktioner och anläggningar utsätts för slitage i form av mekanisk nötning, korrosion, kemiska angrepp och så vidare.

Läs mer

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Johan Lundberg 2016-03-21 Lagen om Energikartläggning i stora företag EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Rapportering

Läs mer

EKONOMI OCH UNDERHÅLL

EKONOMI OCH UNDERHÅLL EKONOMI OCH UNDERHÅLL Att räkna ut hur mycket en belysningsanläggning kostar att anlägga, driva och underhålla är ett ganska omfattande arbete, men det är inte särskilt komplicerat. Det som däremot kan

Läs mer

Flygt PumpSmart, PS200. Skräddarsydd lösning för drift av pumpar

Flygt PumpSmart, PS200. Skräddarsydd lösning för drift av pumpar Flygt PumpSmart, PS200 Skräddarsydd lösning för drift av pumpar Färre driftproblem, högre produktion En normal frekvensstyrd motor kan användas för en massa olika uppgifter. Att styra en pumpmotor är inte

Läs mer

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista.

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Minnesanteckningar workshop nummer 3 2014-01-23 Tid: 10:00-15:00 Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Nedan följer en summering av

Läs mer

Syntetiska Mobil-industrismörjmedel. Designade för att prestera

Syntetiska Mobil-industrismörjmedel. Designade för att prestera Syntetiska Mobil-industrismörjmedel Designade för att prestera En utmärkt smörjningslösning som du blir nöjd med och kan lita på... Banbrytande teknologi Syntetiska Mobil-smörjmedel har utvecklats för

Läs mer

Hydraulikcertifiering

Hydraulikcertifiering Grundkurs 1 - Självtest Sid. 1:5 UPPGIFT 1 Stryk under de påståenden som Du anser vara riktiga. (Flera alternativ kan vara rätt) a/ Flödet från en hydraulpump bestäms av: (ev förändring i volymetrisk verkningsgrad

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Energieffektivare småföretag

Energieffektivare småföretag Energieffektivare småföretag Sänker kostnaderna och tar klimatansvar Välj energieffektivitet som verktyg för att spara pengar Sveriges småföretag har varit vana vid relativt låga energipriser, men kan

Läs mer

Växjö krandagar 2011. Tema hydraulik

Växjö krandagar 2011. Tema hydraulik Växjö krandagar 2011 Tema hydraulik Växjö 2011-11-09 Karl-Magnus Wirestig Anders Jacobi Agenda Kort om oss Föroreningar och renhet Hydraulsystem Framtiden Systemföroreningar Fasta partiklar Luft Vatten

Läs mer

Många bäckar små. Energimyndighetens arbete med små. och medelstora företag

Många bäckar små. Energimyndighetens arbete med små. och medelstora företag Många bäckar små Energimyndighetens arbete med små och medelstora företag Fakta om oss Energimålen för Sverige till 2020 är: minst 50 % förnybar energi minst 10 % förnybar energi i transportsektorn 20

Läs mer

Stöd för energikartläggning. Ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Få koll på energin i företaget!

Stöd för energikartläggning. Ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Få koll på energin i företaget! Stöd för energikartläggning Ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Få koll på energin i företaget! Spara energi öka vinsten! Vänta inte på: Energiprishöjningar

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning Stockholm, 16 November 2006 THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME Riktlinjer för energiledning Innehåll 1. Introduktion... 1 2. Energipolicy... 2 3. Mål... 2 4. Energiansvarig... 3 5. Arbetssätt... 3 6.

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

Energismarta företag

Energismarta företag Energismarta företag Miljöansvar Vi har bara en planet och det gäller att vara rädd om den Minskade energikostnader Vi måste klara energiförsörjningen till en rimlig kostnad Mål Besöka 300 företag i Dalarna

Läs mer

Industritjänster till rätt grad

Industritjänster till rätt grad Industritjänster till rätt grad Industritjänster till rätt grad Inom den industriella sektorn är rätt temperatur viktig. Avvikelser får inte vara för stora. Dessutom har noggrannhet, driftsäkerhet och

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning. Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning. Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops Energifrågan i tillsynen är viktig! Energifrågan är ofta osynlig All energianvändning medför miljöpåverkan Energieffektivisering

Läs mer

Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi.

Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi. Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi. Befolkningsökning och ökat energibehov Världens befolkning når 9 miljarder

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan

Energieffektiva företag i samverkan Energieffektiva företag i samverkan Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder ca 75-100 GWh (Fjärrvärme, gas,

Läs mer

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system Hjälpmedel för utvärdering av energieffektiva produkter/system Stockholm 2009-09-24 1.Kort inledning Energibesparing Produkt och/eller system? P 1 (P in ) P hydr P 2 4 2. Tre (3) olika hjälpmedel 1.Kort

Läs mer

Många bäckar små. Energimyndighetens arbete med små. och medelstora företag

Många bäckar små. Energimyndighetens arbete med små. och medelstora företag Många bäckar små Energimyndighetens arbete med små och medelstora företag Fakta om oss Energimålen för Sverige till 2020 är: minst 50 % förnybar energi minst 10 % förnybar energi i transportsektorn 20

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi 2 Energihushållning är allas ansvar Energieffektiviseringar leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X).

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Bilaga 1 Enkät Frågeformulär Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Typ av hinder 1 Hinder för energieffektiviseringar Studier genomförda av forskare identifierar vanligtvis energieffektiviseringsmöjligheter

Läs mer

TA REDA PÅ FAKTA AGERA DÄREFTER GRUNDFOS PUMP AUDIT

TA REDA PÅ FAKTA AGERA DÄREFTER GRUNDFOS PUMP AUDIT TA REDA PÅ FAKTA AGERA DÄREFTER GRUNDFOS PUMP AUDIT pumputvärdering TA REDA PÅ FAKTA GÖR SEDAN NÅGOT ÅT DEM DE GJORDE EN PUMP AUDIT NU GÖR DE STÖRRE VINSTER Många pumpsystem slösar energi och pengar dag

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Mats Strid, Harry Sjögren AB och Karin Wilson, Swerea IVF AB Fastighetsinformation Fastigheten är byggd 1987

Läs mer

Karin Eliasson. Hushållningssällskapet/ Rådgivarna. Karin.eliasson@radgivarna.nu. www.hush.se

Karin Eliasson. Hushållningssällskapet/ Rådgivarna. Karin.eliasson@radgivarna.nu. www.hush.se Karin Eliasson Energirådgivare Hushållningssällskapet/ Rådgivarna 0325 618 612 Karin.eliasson@radgivarna.nu Jordbruket en energiomvandlare Sol energi Värme från djur, människor, maskiner och energiomvandling

Läs mer

Konkreta verktyg och energitips

Konkreta verktyg och energitips Konkreta verktyg och energitips Anna Karin Jönbrink IVF Industriforskning och utveckling AB Bild 1 2006-02-01 Anna Karin Jönbrink Bild 2 2006-02-01 Anna Karin Jönbrink IVF Industriforskning och utveckling

Läs mer

Introduktion till energikartläggning och energinätverk

Introduktion till energikartläggning och energinätverk EENet Introduktion till energikartläggning och energinätverk Patrik Thollander Magnus Karlsson Magnus Karlsson IEI/Energisystem 1 2 Energikartläggning Energy Management (hinder, drivkrafter, beteende etc.)

Läs mer

Energioptimering - enkelt sätt att spara miljö och pengar

Energioptimering - enkelt sätt att spara miljö och pengar Energioptimering - enkelt sätt att spara miljö och pengar Från analys till uppföljning - att mäta energieffektiviteten i datacentret BAKGRUND/PROBLEM Vi vill med detta white paper illustrera vilka möjligheter

Läs mer

Information o Workshop Thomas Björkman. Energikartläggning i stora företag Industriföretag

Information o Workshop Thomas Björkman. Energikartläggning i stora företag Industriföretag Information o Workshop 2016-10-04 Thomas Björkman Energikartläggning i stora företag Industriföretag Mål och syfte med dagen Att känna till vad som behöver rapporteras in till myndigheten senast Q1 2017

Läs mer

Det enda du inte kan mäta är potentialen

Det enda du inte kan mäta är potentialen lindab vi förenklar byggandet Det enda du inte kan mäta är potentialen LindabUltraLink Ny teknologi för mätning av luftflöde och temperatur utan ökat tryckfall i ventilationssystem 2 Vi förenklar byggandet

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer

EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER

EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER Pressinformation EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER För bildmaterial och ytterligare information besök http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/el-bjoern Så funkar e3 e3 är en teknologi för att kontrollera

Läs mer

Utnyttja konverteringen som ett steg i energieffektiviseringen. Klas Berglöf, ClimaCheck

Utnyttja konverteringen som ett steg i energieffektiviseringen. Klas Berglöf, ClimaCheck Utnyttja konverteringen som ett steg i energieffektiviseringen Klas Berglöf, ClimaCheck ClimaCheck 30 års erfarenheter från fältmätning Övervakning, energioptimering Besiktning, Service, felsökning. Bitzer

Läs mer

Agenda. o Flamco företagsinformation. o Energieffektivt vatten, konsekvenser

Agenda. o Flamco företagsinformation. o Energieffektivt vatten, konsekvenser Agenda o Flamco företagsinformation o Energieffektivt vatten, konsekvenser o Produkter för energieffektivisering och förlängning av systemens livslängd o Frågor och kontaktuppgifter 1 o Flamco ett världsledande

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Energieffektivisering och Solceller. Katarina Westerbjörk och Mikaela Tarnawski

Energieffektivisering och Solceller. Katarina Westerbjörk och Mikaela Tarnawski Energieffektivisering och Solceller Katarina Westerbjörk och Mikaela Tarnawski Om oss WSP Teknikkonsultföretag inom hållbar samhällutveckling - Byggnader, Transporter, Industri, Stadsutveckling - Tidiga

Läs mer

Hydraulvätskans inverkan på systemförluster

Hydraulvätskans inverkan på systemförluster Hydraulik-dagarna 2012 Hydraulvätskans inverkan på systemförluster LiU/IEI/Flumes E-mail: karl-erik.rydberg@liu.se Viktiga egenskaper hos hydraulvätskor Smörjegenskaper, smörjfilm med hög bärighet Viskositet,

Läs mer

Erfarenheter från EPCprojekt. drivkrafter, mål och resultat 2010-09-23

Erfarenheter från EPCprojekt. drivkrafter, mål och resultat 2010-09-23 Erfarenheter från EPCprojekt drivkrafter, mål och resultat 2010-09-23 Drivkrafter Genomförande Resultat Lärdomar Avrundning Disposition av tid Drivkrafter - Förbo 2004 Införa ett samlat grepp Helhetstänkande

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

Motordrifter 2014-12-08. Motorer (pumpar) Stödprocess. Peter Karlsson. Allmän motorkunskap

Motordrifter 2014-12-08. Motorer (pumpar) Stödprocess. Peter Karlsson. Allmän motorkunskap Effektiv energianvändning Hur når vi dit? Motorer (pumpar) Stödprocess Peter Karlsson Motordrifter Allmän motorkunskap Ny klassning av verkningsgrader: IEC60034-30, IE1, IE2, IE3 Ca 65 % av industrins

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val Möt miljökraven med tryckluft Energiåtervinning är vinnarens val Saint-Gobain Isover Billesholm Typ av kompressorer: Z och Z VSD Installerad kompressoreffekt: ca 1 900 kw Återvinningsbar effekt vid full

Läs mer

GRUNDORSAKSANALYS RCA

GRUNDORSAKSANALYS RCA GRUNDORSAKSANALYS RCA RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker. Metoden används för att kartlägga händelseförloppet vid en eller flera händelser. Det kan beröra både

Läs mer

Vi i Sverige är duktiga på att effektivisera energianvändningen!!??

Vi i Sverige är duktiga på att effektivisera energianvändningen!!?? Vi i Sverige är duktiga på att effektivisera energianvändningen!!?? PFE-industrierna sparar 3 % EON hjälper kunderna spara 145 GWh Studie av Energikontor Sydost hos 360 st företag visar på besparingspotentialer

Läs mer

Gör. gemensam. sak med oss. Öka värdet på din fastighet.

Gör. gemensam. sak med oss. Öka värdet på din fastighet. Gör gemensam sak med oss. Öka värdet på din fastighet. Hur ofta ställer du kostnaden av ett problem mot värdet av en helhetslösning? Alla kan drabbas av det oförutsedda. Frågan är bara hur du tacklar risken.

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20 Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter Jonas Kristiansson 2014-05-20 Nuläge energieffektivisering Energianvändningen inom fastighetsbranschen är den mest betydande miljöaspekten

Läs mer

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB Bilaga: Enkät för energieffektivisering Energikartläggning Företag: Edita Bobergs AB Anläggningsnummer:... Verksamhet A B C Branchkod: 18122 (SNI 2007) Miljöledningssystem: ISO 14001 Kontaktperson energifrågor:

Läs mer

Uppföljning av 19 energikartläggningar. IESN Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv

Uppföljning av 19 energikartläggningar. IESN Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv Uppföljning av 19 energikartläggningar IESN Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv Verksamhet Typ av företag Antal företag Antal anställda Träindustri 4 10-30 Livsmedel 3 10-300 Verkstad

Läs mer

Storsatsning på energieffektivisering i företag. Loggor

Storsatsning på energieffektivisering i företag. Loggor Storsatsning på energieffektivisering i företag Loggor Ingela Valeur Länsstyrelsen Skåne Anna Evander Energikontoret Skåne Varför jobba med energifrågor? Koll på läget! Minska energianvändningen sparar

Läs mer