TA REDA PÅ FAKTA AGERA DÄREFTER GRUNDFOS PUMP AUDIT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TA REDA PÅ FAKTA AGERA DÄREFTER GRUNDFOS PUMP AUDIT"

Transkript

1 TA REDA PÅ FAKTA AGERA DÄREFTER GRUNDFOS PUMP AUDIT pumputvärdering

2 TA REDA PÅ FAKTA GÖR SEDAN NÅGOT ÅT DEM DE GJORDE EN PUMP AUDIT NU GÖR DE STÖRRE VINSTER Många pumpsystem slösar energi och pengar dag efter dag. Vi hjälper dig att avgöra om ditt system är ett sådant. En pumputvärdering, med hjälp av Grundfos Pump Audit, visar exakt hur mycket du kan spara genom att optimera ditt pumpsystem. Därefter hjälper vi dig att uppnå dessa besparingar. Pumputvärderingar har redan lett till märkbara resultat för många olika typer av kunder. Från företag inom vattenförsörjning till tunga industrier alla har reducerat sin energiförbrukning med 40 60% och deras nya pumpar betalar sig snabbt. Fokus på livscykelkostnaden Grundfos pumputvärderingar är ett led i vår strävan efter energibesparingar och ökad medvetenhet hos kunderna om de verkliga kostnaderna för att äga och driva pumpar. Som du kanske vet utgör inköpspriset för ett pumpsystem inte mer än omkring 5 % av den totala driftskostnaden. Ungefär 10 % går till service och underhåll. Det innebär att energiförbrukningen står för återstående 85 %. Upp till hälften av all energi som förbrukas av pumpsystem skulle kunna sparas in! Läcker det pengar hos dina kunder? Många inser inte hur mycket de skulle kunna spara. Vissa glömmer att tänka på livscykelkostnaden i det dagliga arbetet. En pumputvärdering är ett enkelt sätt att få svart på vitt på hur mycket det finns att spara. Du ser snabbt om pengar läcker ut. Och vad du kan göra för att täta läckan. Pumpbytet betalar sig självt Ett exempel är vattenbolaget i staden Aktobe i Kazakstan. Här har tre av företagets anläggningar genomgått omfattande renoveringar och utrustats med nya Grundfospumpar, vilket lett till besparingar på mer än GPB per år. Med anledning av detta imponerande resultat planeras ytterligare uppgraderingar. I ett helt annat sammanhang lät även den ansedda österrikiska kabeltillverkaren Joh. Pengg experterna från Grundfos göra en noggrann undersökning av vattenförsörjningssystemet. Resultatet talar för sig självt. Energibesparingar på 56 % till en investeringskostnad som betalat sig efter mindre än två år. Det österrikiska metallbearbetningsbolaget Joh. Pengg gjorde en pumputvärdering och minskade energiåtgången för sina pumpar med 56% Vattenbolaget i Aktobe, Kazakstan Pumputvärderingens potential: 40% energibesparing Ny utrustning: SP (11 18,5 kw) TP (250 kw) Investering: GPB Besparingar: GPB per år Återbetalningstid: 23 månader UNILEVER SPARAR PENGAR EFTER EN PUMP AUDIT Unilever Ice Cream i Storbritannien såg Grundfos pumputvärdering som en möjlighet att sänka sin energiförbrukning, reducera sina koldioxidutsläpp och spara på sina driftskostnader. Vår arbetsprocess har förändrats på många sätt under åren, så vi behövde en grundlig undersökning av vilka behov vi har idag, förklarar Grant Burgess, maskintekniker på Unilever Genom att använda pumpar med variabelt varvtal kan man spara ännu mer och samtidigt ha möjligheten att öka varvtalet för att klara ökad arbetsbelastning i framtiden. Grant Burgess, Unilever Efter att en undersökning av runt 600 pumpar genomförts på plats gjordes en detaljerad bedömning av tio försörjningssystem. Undersökningen visade på ett stort antal källor till energislöseri, bland annat genom överpumpning, onödigt stora pumpar och ineffektiva motorer. Genom att reducera motorstorleken till 15 kw skulle även en pump med fast varvtal kunna köras för mindre än halva kostnaden. För att öka besparingen med ytterligare 20 % valde Unilever slutligen att installera varvtalsreglerade Grundfospumpar. Pumparna på 37 kw med fast varvtal, vilka använts för processvatten år ut och år in, hade varit i drift i 25 år. De arbetade konstant och flödet reglerades genom att vattnet gick tillbaka genom ventiler. Lösningen med variabelt varvtal ger Unilever bättre kontroll över arbetsprocessen, och de nya pumparna behöver inte köras med mer än 45 Hz för att försörja processen. Återbetalningstiden för de nya pumparna var inte mer än 12 månader.

3 SE VAD DU KAN SPARA En pumputvärdering hjälper dig att vidta åtgärder för att spara energi. Pumputvärderingen visar exakt hur mycket du kan spara med ny, mer effektiv pumpteknik och hur lång tid det tar innan investeringen ger avkastning. Halvera dina energikostnader Eftersom energin står för hela 85 % av pumpens totalkostnad är det här du kan göra verkligt stora besparingar. I många system kan mer än hälften av all energi som pumparna förbrukar sparas. Ja, du läste rätt. Det är inte bara något vi säger våra pumputvärderingar bekräftar detta. Pumputvärderingarna som genomförts hittills har hjälpt kunder spara mängder av energi. De exakta besparingarna beror naturligtvis på pumputrustningens ålder och typ, men av vår erfarenhet att döma brukar besparingarna ligga på mellan 40 och 60 %. I vissa länder kan de potentiella besparingarna vara ännu större. Förutom detta gör Grundfospumpar med allra största säkerhet att du även kan spara pengar för underhåll och stilleståndstid. Kort återbetalningstid Bara de reducerade energikostnaderna gör att nya Grundfospumpar betalar av sig mycket snabbt. Pumputvärderingsrapporten visar i varje enskilt fall avbetalningstiden i månader, vanligen runt Efter denna tid är besparingen ren vinst. År efter år. GRUNDFOS PRIORITERAR ENERGIBESPARING Vi på Grundfos vill bidra aktivt till att bevara världens energiresurser. Vi gör detta genom att själva följa ansvarsfulla miljöprinciper, men ännu viktigare är att vi skapar teknik som verkligen påverkar energiförbrukningen i världen. En viktig faktor är vår fasta övertygelse att alla ska ha möjligheten att fatta beslut baserade på fakta. Pumputvärderingarna är ett exempel. Det bästa av allt är att våra produkter gör energibesparingar hållbara även ekonomiskt. Det är då effekten verkligen börjar märkas. Livscykelkostnaden ger en korrekt bild Vi på Grundfos lägger stor vikt vid livscykelkostnaden för alla våra produkter helt enkelt därför att det är enda sättet att visa den verkliga kostnaden för att äga och driva dem. Begreppet täcker allt från inköpspriset till driftskostnader och skrotvärde. Och en pumputvärdering kan beskrivas som ett stickprov på systemets livscykelkostnad. En del av Grundfos partnercykel På Grundfos nöjer vi oss inte med att bara skicka ut en massa pumpar i världen. Du som kund förtjänar bättre än så. Vi tittar istället noga på varje steg i en pumps livscykel och hjälper dig att optimera din pumps kapacitet hela tiden. Pumputvärderingen hör till analys - steget, där vi tar reda på vad du har mest nytta av.

4 ATT TA REDA PÅ FAKTA En pumputvärdering kräver knappast något arbete alls av dig tack vare den senaste tekniken. Serviceteknikern tar med allt som behövs i en enda väska. Mätutrustning ansluts till systemet, därefter väntar teknikern tills erforderliga data registrerats, analyserar informationen och tar fram en rekommendation till dig. Pumputvärderingar i praktiken När det gäller att genomföra själva pumputvärderingen skiljer vi mellan tre olika mätkategorier. Grundfos mäter: värden som kan räknas, som flöde och energiförbrukning analoga värden, som tryck, temperatur, vattennivå etc. händelser, som start/stopp av pump och öppning/stängning av ventil All denna information gör att vi kan skapa en exakt bild av systemets energiförbrukning. Varje område övervakas av särskild utrustning se mer information nedan. a) Datalogger b) Energimätare c) Flödesmätare/givare d) Analoga givare e) Digitala givare/händelsegivare Datalogger Registrerar all information som samlats in för användning i den efterföljande analysen och rapporten Energimätare Mäter energiförbrukningen för motorer från 1,5 till 450 kw. I system med flera pumpar registreras den totala energiförbrukningen för alla pumpar. I sådana fall kan man skapa sig en bild av den övergripande verkningsgraden genom att jämföra med starter/stopp för de enskilda pumparna. Flödesmätare/givare Mäter flödet i rör med diameter från 15 till 2000 mm. Givarna, som använder ultraljud för att avläsa flödet exakt, kan mäta flödet i vätskor med temperatur från -20 till 200 C. Analoga givare Registrerar information om tryck, differenstryck, vattennivå, temperatur eller temperaturdifferens. Data kan visas som ärvärde vid avläsning, som medelvärde för hela cykeln eller som min.-/max.värde. Digitala givare/händelsegivare Kan registrera upp till åtta olika händelser, vanligen starter/stopp i system med flera pumpar. Analoga värden registreras samtidigt och andra mätningar påverkas inte. Utrustningen demonterad När data samlats in kommer serviceteknikern tillbaka för att montera ner utrustningen. Därefter analyseras alla tillgängliga data och en rapport sammanställs. rekommendationer erhålls När resultaten är färdiga får du dem tillsammans med Grundfos rekommendationer. Om det finns potentiella energibesparingar att göra hjälper vi dig att får ut mesta möjliga av dem. Serviceteknikern besöker din arbetsplats, ansluter sin utrustning och låter den samla in alla data som krävs för att visa din potentiella energibesparing.

5 SJÄLVA PUMPUTVÄRDERINGEN Detta diagram visar överskådligt hur pumputvärderingen går till från det att den första kontakten tas till det att slutrapporten presenteras. En av Grundfos säljare kontaktar en kund En representant från Grundfos erbjuder kunden en pumputvärdering Vid kundens samtycke genomförs en förstudie som ligger till grund för antingen en enklare okulär besiktning eller en faktisk mätning och/eller En kund kontaktar Grundfos för att beställa en pumputvärdering Serviceteknikern samlar in data för analys från kunden eller genom okulär besiktning Serviceteknikern besöker kunden för att installera mätutrustningen En representant presenterar rapporten för kunden inklusive eventuella rekommendationer för vidare steg och åtgärder Serviceteknikern analyserar alla data och sammanställer en rapport När alla data samlats in kommer serviceteknikern tillbaka för att montera ner utrustningen

6 RAPPORT FRÅN PUMPUTVÄRDERINGEN Vad kan du förvänta dig att rapporten visar? I vissa fall går processen inte så långt. Om energieffektiviteten redan är tillfredsställande får du helt enkelt ett meddelande om detta. Om potential finns för betydande besparingar får du all information om detta. 1 Ett besök kanske inte är nödvändigt Det är inte säkert att du behöver en fullständig pumputvärdering. Ibland är de potentiella besparingarna inte värda ansträngningen. Om det är så för dig kan vi bara gratulera dig till att ha ett bra system. Du kanske redan har de data vi behöver Många stora företag har en stor mängd pumpdata tillgängliga så det kan hända att vi kan identifiera pumparnas belastningsprofiler och göra en analys utifrån dina uppgifter. Speciell programvara för rapport Rapporten görs med hjälp av speciell programvara, som är framtagen för analys av belastningsprofil med mera, och som hjälper oss att sammanställa slutgiltiga beräkningar och rekommendationer. Vissa av dessa görs med hjälp av CAPS Grundfos eget datorstödda pumpvalsverktyg. Rapporten kommer i slutändan att innehålla mängder av data, men representanten från Grundfos sorterar dem och presenterar den information du behöver. Din rapport kommer att bestå av fyra huvudelement: 1) En tabell som jämför årlig energiförbrukning med din nuvarande lösning och med en potentiell ny lösning 2 3 2) Data över livscykelkostnad med detaljerad information om investeringskostnad, serviceprofiler med mera 3) En kurva som visar när rekommenderade nya lösningar har betalat sig 4 4) En 10-årsprognos som visar totala besparingar

7 Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence GRUNDFOS SERVICE När du väljer Grundfos Service för dina pumpar, väljer du en partner som ser service i ett mycket bredare perspektiv än bara reparation och underhåll. Med Grundfos Service får du en servicepartner som skapar mervärde för sin verksamhet genom att arbeta professionellt och proaktivt med dig och dina pumpar. Vår väg till framgång är att > välja rätt pump, i samråd med dig > tillhandahålla ett omfattande serviceprogram för planerade och oplanerade situationer > minimera servicetiden > förhindra oförutsedda service- och underhållskostnader Vi håller våra kostnader nere genom att erbjuda teknisk rådgivning, kundutbildning, anpassade servicelösningar, tillförlitlig logistik och pumpar med mycket hög verkningsgrad. Mer information finns på GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) MÖLNDAL Telefon: Namnet Grundfos, Grundfoslogotypen och slogan Be Think Innovate är registrerade varumärken som tillhör Grundfos Management A/S eller Grundfos A/S, Danmark. Med global ensamrätt. GSVMAA 1009