N W. Meet the energy challenge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "N W. Meet the energy challenge"

Transkript

1 Meet the energy challenge N W Pumpar kan göra en omedelbar och betydande skillnad i kampen för att reducera den globala förbrukningen av elektrisk energi

2 Effekten av klimatförändringarna märks överallt Nu har hela världen insett att klimatförändringarna är verk lighet. Det är vårt ansvar som människor att finna lösningar som gynnar allt liv på vår planet Utvecklingen inom alternativa energislag, som solenergi, vatten kraftsenergi samt energi från vågor, vind, biomassa och geotermisk energi är lovande, men det dröjer troligen många år innan vi kan utnyttja deras fulla potential som bärkraftiga energikällor. Kan vi stabilisera ökningen? FN:s klimatpanel (IPCC) förutspår att en fortsatt okontrol lerad ekonomisk tillväxt skulle medföra att temperaturen i världen stiger med i genomsnitt 3 6 C till år 2100 jämfört med år Enligt IPCC skulle en ökning på mer än 2 C göra det mycket svårare för samhällen och ekosystem att anpassa sig. För att stabilisera ökningen till maximalt 2 C måste vi senast år 2050 ha minskat våra utsläpp av växt husgaser med 85 procent jämfört med nivåerna Morgondagens teknik är långt borta Vi har helt enkelt inte tid att vänta på att nya hållbara energi lösningar ska införas. Befolkningsökningen fortsätter i snabb takt, och lika snabbt ökar vårt beroende av elektrisk energi. Därför är det mycket viktigt att vi finner möjligheter att kraftigt reducera våra koldioxidutsläpp omgående. 2 1 Future Climate Engineering, s. 25, baserad på FN:s klimatpanels fjärde bedömningsrapport (AR4) 3

3 Vi behöver snabbt få fram teknik som har betydan de och omedelbar effekt Experterna är överens: Om vi inte ökar effektiviteten nu kan den rena energin komma försent Klimatsystemet ändras snabbare än vad vi räknat med för ett decennium sedan. Polarisarna på Grönland och Antarktis smälter fortare än vi trodde, vilket innebär att havsnivån stiger snabbare. Detta kommer att påverka hundratals miljoner människor som bor vid kusterna. Därför är de olika tekniker som kan införas nu så oerhört viktig, och en av de bästa teknikerna gäller energi effektivitet. Ett mycket bra sätt att snabbt reducera utsläppen är att spara energi där den används. Professor Will Steffen, Climate Institute Australia 4 Befolkningen och välståndet har vuxit mycket fort och drivit upp efterfrågan på energi. Vi är säkra på att växthusgaser stänger in värme. Detta medför fler översvämningar och kraftigare torka. Det vi inte vet är om värmen kommer att stiga med två grader eller med så mycket som sex grader vilket är ganska riskabelt. Om vi kan begränsa oss till en lägre ökning blir det enklare för naturen och de mänskliga systemen att anpassa sig. Energieffektivitet är i nuläget det snabbaste och billigaste sättet att reducera koldioxidutsläppen och förbättra våra resultat. Professor Stephen H. Schneider, klimatolog, Stanford University Vissa lösningar är populärare än andra Det finns goda ekonomiska skäl att byta till ökad effektivitet. Alla lösningar får dock inte samma publicitet eller välkomnas lika öppet Tidigare var effektiva produkter i allmänhet de dyraste alternativen och efterfrågan på dem var låg. Detta har ändrats nu, tack vare ökad medvetenhet och finansiellt stöd som har införts som incitament för att byta ut ineffektiva produkter. Detta har medfört att nya innovationer strömmar ut på markna den. De långsiktiga besparingar som dessa innovationer medför överstiger kraftigt eventuella skillnader i inköpsspriset. Populära befintliga energisparmetoder Lågenergilampor kan nu användas både i hemmen och i storskaliga tillämpningar Använda termostater för att reglera värmen i uppvärmningssystem Stänga av standby-funktionen på eldrivna enheter eller använda energibesparande grenuttag för att komma ner i förbrukning Energieffektiva kylskåp och frysar finns nu överallt Bättre teknik för byggnadsisolering ger lägre energiförluster Köra tvättmaskiner på lägre temperatur de lösningar som är enklast att förstå får mest uppmärksamhet Ta t.ex lågenergilampor, de flesta användare uppskattar dem, och de har en omedelbar effekt. Därför har deras införande blivit så lyckat. Nu kommer andra lika enkla lösningar, med varierande effekt, ut på marknaden för att underlätta en reducering av energi förbrukningen. Professor Stephen H. Schneider Professor Will Steffen Stanford University Climate Institute Australia 5

4 En övergång till högeffektiv motorteknik skulle reducera EU:s årliga förbrukning av elenergi med = 5% 2 elenergiförbrukning i 83 miljoner 3 människors bostäder KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 640/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avseende krav på ekodesign för elektriska motorer Årlig förbrukning 7

5 Motorer utmärker sig som den enskilt största sparmöjligheten Aktuell energisparpotential STANDBY-STRÖM KYLSKÅP Nya lagar gör snart högeffektiva motorer till ett krav Alla initiativ till att spara energi är bra, men några är bättre än andra, och motorer är ett typexempel. För närvarande svarar de för mer än 30 procent av all elkraft som förbrukas. Mer än 110 miljoner4 av dem är installerade bara i näringslivet, vilket ger en enorm potential att genom förbättrad effektivitet reducera både kostnader och utsläpp. 8 Ny EU-lagstiftning träder i kraft Detta ställer hårda krav på motoreffektivitet. Fram till 2020 ska detta ha lett till årliga besparingar på 135 TWh, vilket motsvarar Sveriges aktuella årliga elförbrukning.5 Detta betyder en årlig reducering av koldioxid utsläppen med 63 miljoner ton. RBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONEN Medföljande dokument till kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avseende krav på ekodesign för elektriska motorer A FULLSTÄNDIG KONSEKVENSANALYS {C(2009) 5675} {SEC(2009) 1014} Baserat på Sveriges hela energiförbrukning, inklusive energianvändning i industrier och bostäder m.m. 6 Bertoldi, Paolo & Atansasiu, Bogdan (2009): Electricity Consumption and efficiency Trends in European Union Status Report GLÖDLAMPOR MOTORER SOM DRIVER PUMPAR OCH ANDRA applikationer Produktkategori Aktuell elenergi Total förbrukning Total beräknad årlig besparing till följd av lagstiftning angående ekodesign Elmotorer 1067 TWh 135 TWh Belysning i bostäder 84 TWh 39 TWh kyl- och frysutrustning i bostäder 122 TWh 6 TWh Tvättmaskiner i bostäder 51 TWh 2 TWh Diskmaskiner i bostäder 21,5 TWh 2 TWh 9

6 pump Det krävs en motor för att driva en pump. Pumpmotorer förbrukar mer energi än någon annan motorkategori och därför finns det potential till stora energibesparingar. Den utmaning vi står inför är att göra världen medveten om detta och de möjligheter som öppnas. Motorn på bilden driver en centrifugalpump och är utformad och tillverkad för just detta syfte. Har inte motorn tillräcklig effekt, eller för hög effekt, skulle prestandan påverkas negativt och stora energimängder gå till spillo. 10 motor 20 procent av all energi som används av motorer går till att driva pumpar I yrkesmässiga applikationer är centrifugalpumpar den vanligaste pumptypen som används. Det är den typ som används på vattenverket för att vattnet i dina kranar ska hålla rätt tryck. Vattnet leds in genom ett inloppsrör till mitten av ett pumphjul. Pumphjulet gör att vattnet roterar med hög hastighet, vilket fördelar energin och trycker den utåt genom lamellerna. Detta ger ett ökat vattentryck i kammaren, vilket tvingar ut vattnet genom ett utloppsrör och samtidigt sugs mer vatten in genom inloppsröret. Den här processen fortsätter sedan. En centrifugalpump kan även använda flera pumphjul tillsammans, och kallas då flerstegs centrifugalpump. 11

7 De flesta inser inte att det är pumpar som får jorden att snurra Pumpar förbrukar 10 procent av världens elkraft Bara inom EU använder pumpmotorer 259 TWh per år 163 TWh av denna kraft används av pumpar inom industrin, 46 TWh av pumpar inom tjänstesektorn och 50 TWh av pumpar inom bostadssektorn ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONEN Medföljande dokument till kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avseende krav på ekodesign för elektriska motorer FULLSTÄNDIG KONSEKVENSANALYS {C(2009) 5675} {SEC(2009) 1014} KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 641/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avseende krav på ekodesign för fristående cirkulationspumpar utan axeltätning och produktintegrerade cirkulationspumpar utan axeltätning 13

8 Pumpar ger oss det vatten vi dricker och använder till tvätt Pumpar cirkulerar det vatten som håller oss varma Pumpar i luftkonditionerings system håller våra byggnader svala Pumpar transporterar vätska i nästan alla industrier Listan över pump applikationer är oändlig Pumpar är verkligen hjältar i det tysta. Utan dem kan vi inte transportera vätska effektivt från A till B. De hjälper oss att få det vatten vi dricker, värmer oss och tvättar med. De transporterar vårt spillvatten till behandling och används vid tillverkningen av de varor vi köper samt i den service vi behöver varje dag. Det är inte konstigt att det krävs stora mängder elenergi för att driva dem alla

9 Vårt mål är att göra pumpar till en T Pp PRIORITEt på den globala energiagendan Högkvalitativa lösningar bör spela en viktig roll i kampen mot klimatförändringarna och främja en hållbar utveckling överallt På Grundfos tillverkar vi 16 miljoner enheter varje år. Vi vet att det vi gör kan få långtgående följder och därför lägger vi stor vikt vid att planera framåt och ta ansvar för världen omkring oss. Vi gör våra produkter effektivare, men det är lika viktigt att minimera miljöpåverkan i vår tillverkningsprocess. Bland våra största produktgrupper finns i dag centrifugalpumpar för industri, vattenförsörjning och spillvatten samt doserings pumpar. Vi tillverkar även cirkulationspumpar för uppvärmning och luftkonditionering, våra cirkulationspumpar för värme applikationer har en marknadsandel i världen på 50 procent. Bättre pumpteknik erbjuder viktiga möjligheter Energieffektiva pumpar sparar inte enbart energi under drift, utan sparar även energi på mindre uppenbara och indirekta sätt. Exempelvis gör en minimering av pumpens vätskeförlust att även den energi som behövs för att kompensera den förlusten minimeras. Vinsterna är enkla men effektiva: mindre vatten går förlorat, mindre vatten behöver pumpas, vilket betyder lägre energiförbrukning. På Grundfos ser vi en enorm potential i dessa indirekta besparingar. Våra nya innovationer inom styrning för pumpsystem, sensorer och material har en viktig roll för att ta bättre hand om det vatten vi alla är beroende av, och som snabbt håller på att bli en bristvara. 16 Grundfos sätt att tillverka pumpar ger långsiktiga fördelar Våra högkvalitativa lösningar har en längre livslängd. De behöver mindre energi för att fungera, använder färre resurser under tillverkningsprocessen och är i hög grad återvinningsbara när det blir dags att byta ut dem. Global närvaro, global påverkan Grundfos har över anställda i mer än 45 länder. Detta ger oss viktiga insikter från yrkeskunniga personer i hela världen, och gör att vi kan sammanföra den kunskap som skapas i en värld av utmaningar och använda den för att ständigt förbättra den senaste pumptekniken. 17

10 Vår kamp för effektiva pumpar i hemmet Grundfos tog aktiv del i den europeiska energimärknings planen för cirkulationspumpar i en- och tvåfamiljshus som infördes år 2005 Dessutom är vi stolta över att vara bland de första som kunnat presentera A-klassade cirkulationspumpar på marknaden. Vi angav standarden för effektivitet och gjorde det lättare för fastighetsägare i hela Europa att spara pengar och reducera sin miljöpåverkan. 18 8, 9 Grundfos Sustainability Report 2008, s.16 Inget är bättre än A när det gäller att visa resultat A-klassade cirkulationspumpar använder upp till 80 procent mindre energi än vanliga D-klassade pumpar. D-klassade pumpar är vanligast i europeiska hushåll. Fortfarande finns det 100 miljoner D-klassade cirkulationspumpar installerade i Europa, men inom bara tre år kommer dessa D-klassade pumpar inte längre få installeras, utan skall ersättas med effektivare modeller. Fortsatt framgång Under de fyra år vi tillverkat A-klassade cirkulationspumpar har de bidragit till en årlig energibesparing på mer än 536 miljoner kwh.8 Framgången fortsätter med vår senaste och effektivaste modell, ALPHA2. Från 2013 kommer äldre konventionella cirkulationspumpar att vara förbjudna. Från 2015 kommer endast de effektivaste 30 procenten av det som nu kallas A-klassade cirkulationspumpar att vara godkända.9 Med en A-klassad cirkulationspump kan ett genomsnittligt europeiskt hushåll spara upp till 10 procent av sin totala elförbrukning. Den A-klassade cirkulationspumpen Grundfos ALPHA2 kan drivas på bara 5 watt. ALPHA2 har vunnit två Energy+-utmärkelser för bästa effektivitet. 19

11 Nu är det dags för industrin att genomföra samma förändring Det är bara att konstatera. Pumpar kan ge stora besparingar i komersiella byggnader, industriapplikationer, offentliga byggnader och vattenverk Inom EU förbrukar pumpmotorer 259 TWh per år och enbart inom industrin hela 163 TWh.10 Det är otroligt hur mycket av den energi som en pump förbrukar som bara går till spillo. Med intelligent och avancerad motorteknik kommer nyare och effektivare modeller att skapas. Genom att vara drivande på marknaden för sådana lösningar kan Grundfos bidra till att reducera miljöpåverkan och öppna för stora ekono miska besparingar inom vattenverk, industri, komersiella byggna der och offentliga byggnader. Skall detta hända krävs en medvetenhet om att denna övergång måste ske snarast. Genom att inte invänta framtida lagändringar kommer alla vara ordentligt förberedda och börja reducera energi förbrukning och utsläpp av växthusgaser långt tidigare. När man inser hur mycket det snabbt ger tillbaka finns det inga argument kvar mot att byta till högeffektiv motorteknik. Komersiella byggnader För att tillgodose människors komfort i kommersiella byggnader måste man ha en hög kontrollnivå på luftkondi tionering, uppvärmning, vattenförsörjning och spillvatten hantering. Pumpar är avgörande för samtliga dessa applikationer. 20 Offentliga byggnader På samma sätt som kommersiella byggnader måste offent liga byggnader tillgodose människors komfortbehov, men i betydligt större skala. För att åstadkomma detta måste man integrera ett flertal pumplösningar som fungerar effektivt och har extremt hög driftsäkerhet. Vattenverk Pumpar är nödvändiga i varje steg av vattencykeln, från pumpning av råvatten och behandling av dricksvatten till vattendistribution till konsumenter och industrier samt bortpumpning och behandling av spillvatten. 10 Industri Pumpar används praktiskt taget inom alla industriella sektorer och applikationer, till exempel för kylning och luftkonditione ring, uppvärmning och pannmatning, vattenförsörjning, spillvatten, vattenbehandling och livsmedelsbearbetning, för att bara nämna några. Dessutom finns de som en del av industriella processer inom livsmedels-, dryckes-, läkemedels-, tillverknings-, fordons- och marinindustri och många fler. RBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONEN Medföljande dokument till kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avseende krav på ekodesign för elektriska motorer A FULLSTÄNDIG KONSEKVENSANALYS {C(2009) 5675} {SEC(2009) 1014} KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 641/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avseende krav på ekodesign för fristående cirkulationspumpar utan axeltätning och produktintegrerade cirkulationspumpar utan axeltätning 21

12 I en värld där de flesta pumpar slösar energi i onödan skulle rätt teknik göra en omedelbar skillnad Dagligen leder felaktiga pumpdimensioner och varvtal till att enorma mängder energi slösas bort. Faktum är att de flesta pumpar som i dag finns installerade är större än vad som krävs för de faktiska behoven. Dessutom är de flesta pump motorer ineffektiva och körs hela tiden på högsta varvtal, oavsett de faktiska behoven. I själva verket behöver de flesta pumpmotorer köras på max. varvtal under bara 5 procent av driftstiden. 22 Ofta står byråkratin i vägen för ett grönt tänkande De som inser betydelsen av att byta till mer effektiva pumpar får ofta kämpa i motvind. Alltför ofta måste de ta sig igenom en lång godkännandeprocess där alldeles för många personer ska yttra sig. De som har sista ordet är sällan medvetna om alla fakta eller fördelar. REDUCERA förbrukningen med upp till 60 procent Med tillräckligt stöd och medvetenhet kommer ett byte till pumpar med rätt dimension och effektivare motorer att göra stor skillnad. Förbättringen blir ännu större om man dessutom använder en frekvensomformare som anpassar varvtalet efter arbetsbelastningen. Varvtalsreglering är relevant i mer än två tredjedelar av alla industriapplikationer och kan ge besparingar på upp till 60 procent. 23

13 MEET THE ENERGY CHALLENGE NOW Byt till grundfos BLUEFLUX tor Mo VFD Högeffektiv motorteknik konstruerad särskilt för pumpapplikationer Har man inte har exakt rätt motor kommer även den bästa pump att konstant slösa energi. Vi är en av världens ledande pumptill verkare och har därför utvecklat ett eget program med specifika motortekniklösningar för att driva pumpar. Lösningarna är kon struerade för att ge de allra högsta effektivitetsnivåerna, och vi kallar det Grundfos Blueflux. Sätter en egen standard Grundfos Blueflux -teknik representerar det bästa från Grundfos i fråga om motorer med hög verkningsgrad och frekvensomformare (MG-motorer, MGE-motorer och CUE-enheter). Grundfos Blueflux lösningar uppfyller eller överträffar lagstadgade krav som EuP s klassificering - IE3. De första Blueflux -lösningarna från Grundfos finns redan tillgängliga och resten kommer att lanseras under Hela Grundfos Blueflux -serien kommer att vara tillgänglig till sammans med våra marknadsledande pumpar senast januari integrerad konstruktion Grundfos Blueflux -motorer och -frekvensomformare är konstruerade för att integrera perfekt med varandra, och båda är konstruerade exklusivt för pumpar. Förutom högre verkningsgrad säkerställer detta högre driftsäkerhet och exakt driftstyrning. Cool och DRIFTSÄKER Alla aspekter i Grundfos Blueflux har utformats för att mini mera energiförluster och för att ge enastående prestanda och driftsäkerhet. Den använder mindre energi, har lägre driftstem peratur än standard motorer och kan köras effektivt inom ett bredare temperaturintervall. PUMPOPTIMERING KAN BETALA SIG PÅ MINDRE ÄN 2 ÅR Ackumulerade energibesparingar Ackumelerade energibesparingar för nya system exklusive pumpinvestering Ett bättre val för ekonomi och miljö I genomsnitt utgör energikostnaden 85 % av livscykelkostnaden (LCC) för ett normalt pumpsystem. En övergång till Grundfos Blueflux kan ge en reducering av LCC med upp till 50 % för att inte nämna en avsevärd sänkning av relaterade utsläpp. Även om Grundfos Blueflux initialt kan kosta lite mer är återbetalningsti den vanligen kortare än 2 år. Efter denna korta tid kommer de ekonomiska och miljömässiga fördelarna fortsätta att växa. Pumpinvestering och installation TID (ÅR) 25

14 Snart faller effektivitetsbarriärerna Snart träder ny EU-lagstiftning i kraft och tvingar fram förändringar till det bättre i tre avgörande steg EuP-direktivet om elmotorer är en EU-lag som ställer stränga nya krav på effektivitet på nästan alla motorer inom effektintervallet 0,75 kw till 375 kw. En ny effektivitetsskala införs, där IE1 är den lägsta och IE3 är den högsta nivån. Uppskattningsvis kommer det fram till år 2020 att ha sparats 9 miljarder euro på energi i Europa tack vare direktivet. Vad är EuP-direktivet? Direktivet om ekodesign för energianvändande produkter är en EU-lag som kräver att tillverkarna förbättrar produkternas energieffektivitet under livscykeln, och reducerar deras totala miljöpåverkan. Detta gäller pumpar och motorer, samt även värmepannor, varmvattenberedare, datorer, TV-apparater samt industriprodukter som t.ex. transformatorer och fläktar. Direktivet gäller för närvarande produkter som säljs i mer än enheter per år inom EU Från den 16 juni 2011 måste alla motorer uppfylla IE2-standarden 2015 Från och med den 1 januari 2015 måste alla elmotorer mellan 7,5 och 375 kw antingen uppfylla standarden IE3 eller standarden IE2 och vara utrustad med frekvensomformare 2017 Från och med 2017 måste alla elmotorer mellan 0,75 och 375 kw antingen uppfylla standarden IE3 eller standarden IE2 och vara utrustad med frekvensomformare Grundfos DELTOG AKTIVT I utvecklingen av EuP-direktivet om elmotorer Grundfos är ett företag som gör sitt bästa för att arbeta för ökad effektivitet både inom pumpindustrin och utanför. Detta betyder mer än att tillverka högeffektiva pump lösningar, det innebär även att stödja handelsorganisa tioner och lagstiftningsinstanser i dessa frågor. Så var det med EuP-direktivet om elmotorer. Grundfos engagerade sig aktivt för att skapa medvetenhet om omfattningen på de besparingar som kunde erhållas via drivenheter med frekvensomformare, att rätt teknik fanns och att det var möjligt att övergå till denna. Detta gjorde det lättare att motivera förändringar i den föreslagna lagen, och gjorde drivenheter med frekvensomformare till en viktig del och öppnade för större besparingar. Dessutom bad EU:s energikommission Grundfos att med verka vid framtagandet av rapporten för konsekvensanalys som anger vilka framtida besparingar som blir möjliga genom den nya lagen. Det var en inbjudan som Grundfos tackade ja till med glädje. Grundfos fortsätter att välkomna lagändringar som verkar för högre effektivitet i pump applikationer. Förväntade årliga energibesparingar på 135 TWh, vilket motsvarar Sveriges årliga energiförbrukning, och en årlig reducering av koldioxidutsläppen inom EU med 63 miljoner ton 27

15 Men varför bara vara redo när du kan ligga steget före? Det finns ingen anledning att vänta på alla fördelar. Ett byte till Grundfos Blueflux nu innebär inte bara att dina pumpar redan uppfyller kraven i den kommande lagen, det ger även flera år med extra besparingar Grundfos Blueflux uppfyller redan de krav som ställs av global lagstiftning rörande verkningsgrad för motorer, däribland det tredje steget i det kommande EuP-direktivet rörande verknings grad för motorer. Grundfos Blueflux -produkter har redan nu lika hög verkningsgrad som alla motorer kommer att behöva ha Fallstudie Unilever ändrar hastighet Efter en pumputvärdering tillsammans med Grundfos såg Unilever Ice Cream UK en möjlighet att spara pengar på strömförbrukningen och även att reducera sin miljöpåver kan och sina driftskostnader. Inspektion av 60 pumpar och 10 tillförselsystem Efter en första undersökning av omkring 60 pumpar på anläggningen gjordes en mer ingående utvärdering av tio tillförselsystem. Utvärderingen pekade på flera källor till energislöseri, t.ex. överpumpning, felaktiga returventiler, för stora pumpar och ineffektiva motorer. 15 kw räcker till det jobb som ska göras Pumpar med fast varvtal på 37 kw som användes för tillförsel av processvatten började bli gamla. De kördes konstant, och flödet reglerades via ventiler. Vid pumput värderingen testades en driftpunkt på de pumpar som var specifika för anläggningens krav. Undersökningen visade att det kostade mer än euro per år att driva dem. När korrekt driftpunkt hade beräknats kom man fram till att ersättningspumpar kunde drivas med 15 kw. Större kontroll över processen med en lösning med VARIABELT VARVTAL En reducering av motorstorleken från 37 kw till 15 kw innebar att även en pump med fast varvtal kunde drivas till mindre än halva kostnaden. För att ytterligare öka besparingarna med 2 procent valde Unilever att installera Grundfospumpar med variabelt varvtal. Lösningen med variabelt varvtal gör att Unilever nu har bättre kontroll över processen, och de nya pumparna behöver bara köras på 45 Hz för att mata processen. Återbetalningsperioden för de nya pumparna var bara 12 månader

16 Grundfos lever som man lär och undersöker alla möjligheter att öka effektiviteten och minimera miljöpåverkan Pumparna i våra anläggningar Vi tror att innovation, lönsam verksamhet och hållbar utveckling kan gå hand i hand. Eftersom vi tror det agerar vi även ansvarsfullt på en mänsklig, etisk, ekonomisk och miljömässig nivå. Vad som väntar i framtiden När det gäller att reducera våra koldioxidutsläpp står vi inför samma problem som de flesta andra företag. Om vi vill göra framsteg och växa kommer även våra koldioxidutsläpp att öka om vi inte vidtar kraftåtgärder. Faktum är att om vi fortsätter att öka vår omsättning med 10 procent per år så kommer våra utsläpp att ha fördubblats fram till Den situationen kan vi inte acceptera, och vi har redan börjat arbeta på att motverka detta. Vi tar flera initiativ, t.ex. att se till att våra årliga utsläpp aldrig överskrider 2008 års nivå. Pumpar är en viktig del av vår verksamhet, precis som för andra tillverkningsföretag. Vi gör just nu en pumputvärdering som utvärderar effektiviteten hos alla pumpar som används i alla våra anläggningar. Eftersom våra pumpar är konstruerade för att ha en lång hållbarhetstid innebär vårt engagemang för effektivitet att vi ofta byter ut pumpar som det inte är något fel på. Samhällsutvecklingen fortsätter, och pumpar kommer även framöver att spela en viktig roll. Effektiva pumpar kommer inte bara att direkt reducera koldioxidutsläppen, de kommer även att användas i tillverkningen av nya energisparande produkter och i utvecklingen av lösningar för hållbar energi. De kommer även att hjälpa till att bekämpa de växande problemen med vatten försörjning, förbättra vårt sätt att hantera avfall och reducera miljöeffekterna från bostäder och industrier. Pumpar har långtgående effekter, och vi arbetar därför på att göra varje enskild pump så bra som det bara går. Sammanfatta var vi står Som del av en innovationsplan som vi formulerade år 2008 pre senterade vi vårt Footprint Project. Här presenteras två initiativ: det första är ett system där vi kan beräkna de utsläpp som skapas vid tillverkningen av en produkt och analysera hur vi kan reducera dem. Det andra innefattar en utvärdering av koldioxidutsläppen från Grundfos hela verksamhet. I början kommer tonvikten att ligga på att reducera koldioxidutsläppen, med ett större beroende av koldioxidneutrala energikällor som långsiktigt mål. Processen har redan gett utdelning: under 2009 reducerade vi de totala utsläppsnivåerna med 10,10 procent, med en reducering på 15 procent enbart i våra tillverkningsanläggningar. Genom att skapa vårt CO2 Footprint Project har vi redan tagit det första steget för att reducera företagets koldioxidutsläpp. Genom detaljerad redovisning av våra koldioxidutsläpp håller vi kontroll på våra framsteg och kan identifiera de områden som har de största förbättringsmöjligheterna. Carsten Bjerg, VD Grundfos 30 31

17 Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence Mer information finns på GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) Mölndal Telefon: The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be Think Innovate are registrated trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

TA REDA PÅ FAKTA AGERA DÄREFTER GRUNDFOS PUMP AUDIT

TA REDA PÅ FAKTA AGERA DÄREFTER GRUNDFOS PUMP AUDIT TA REDA PÅ FAKTA AGERA DÄREFTER GRUNDFOS PUMP AUDIT pumputvärdering TA REDA PÅ FAKTA GÖR SEDAN NÅGOT ÅT DEM DE GJORDE EN PUMP AUDIT NU GÖR DE STÖRRE VINSTER Många pumpsystem slösar energi och pengar dag

Läs mer

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara!

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara! Energieffektivitet Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning Vi kan hjälpa er att spara! Schneider Electric - Segment Industri & Automation - Augusti 2009 2 Byggnader

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.11.2012 SWD(2012) 392 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Rapport från kommissionen till

Läs mer

G r u n d f o s Blueflux Avancerad motorteknik som reducerar energiförbrukningen i pumpapplikationer

G r u n d f o s Blueflux Avancerad motorteknik som reducerar energiförbrukningen i pumpapplikationer G r u n d f o s Blueflux Avancerad motorteknik som reducerar energiförbrukningen i pumpapplikationer 90% av pumpmotorerna kunde ha högre verkningsgrad 2/3 av alla pumpar kunde spara 60 % av sin energiförbrukning

Läs mer

Energieffektivitet. ... med varvtalsreglerade drivanordning med frekvensomformare

Energieffektivitet. ... med varvtalsreglerade drivanordning med frekvensomformare Energieffektivitet... med varvtalsreglerade drivanordning med frekvensomformare Tomi Ristimäki Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 08 I 2008 På grund av ständigt stigande energipriser är företagen

Läs mer

Grundfos CUE Energieffektiva, väggmonterade frekvensomformare GRUNDFOS CUE

Grundfos CUE Energieffektiva, väggmonterade frekvensomformare GRUNDFOS CUE Grundfos Energieffektiva, väggmonterade frekvensomformare GRUNDFOS en VÄGGMONTERAD Energieffektiv lösning Enkelhet, flexibilitet och utimat kontroll Gör de energieffektiva lösningarna ännu bättre Grundfos

Läs mer

G r u n d f o s Blueflux Högeffektiv motorteknik som reducerar energiförbrukningen i pumpapplikationer

G r u n d f o s Blueflux Högeffektiv motorteknik som reducerar energiförbrukningen i pumpapplikationer G r u n d f o s Blueflux Högeffektiv motorteknik som reducerar energiförbrukningen i pumpapplikationer 90% av alla pumpmotorer skulle kunna ha högre verkningsgrad 2/3 av alla pumpar skulle kunna spara

Läs mer

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09 Bakgrund till Miljömärkning av. Version 1.0 2003-10-09 1 Inledning...2 2 Relevans...2 3 Potential...2 4 Styrbarhet...4 5 Marknad....5 5.1 Produktion...5 5.2 Andra märkningar...5 2 Bakgrundsdokument 1 Inledning

Läs mer

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Fire NBF, Fire NKF. Grundfos brandskyddssystem. Brandpumpenheter med el- eller dieseldrivna pumpar enligt EN 12845 och EN 12259-12

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Fire NBF, Fire NKF. Grundfos brandskyddssystem. Brandpumpenheter med el- eller dieseldrivna pumpar enligt EN 12845 och EN 12259-12 GRUNDFOS DATAÄFTE Fire NBF, Fire NKF Grundfos brandskyddssystem Brandpumpenheter med el- eller dieseldrivna pumpar enligt EN och EN 29- Innehåll Kapacitetsöversikt Förberäknade pumpar 3 Beräknade pumpar

Läs mer

Välj en högeffektiv elmotor

Välj en högeffektiv elmotor Välj en högeffektiv elmotor 1 Välj en högeffektiv elmotor Elmotorer står för 40 procent av elanvändningen i samhället och så mycket som 70 procent inom industrin. Genom att välja en högeffektiv motor gör

Läs mer

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2 Det bästa har blivit ännu bättre Kräv NYA ALPHA2 KONTINUERLIG INNOVATION. DET LIGGER I VÅRA GENER. Med över 3 miljoner sålda enheter världen över har Grundfos ALPHA2 visat sig vara världens bäst säljande

Läs mer

Presseminarium om Ekodesign och Energimärkning 2009-02-27

Presseminarium om Ekodesign och Energimärkning 2009-02-27 Presseminarium om Ekodesign och Energimärkning 2009-02-27 11.30 Ekodesign för minskad energianvändning och bättre klimat Tomas Kåberger, Generaldirektör 11.40 Vad är ekodesign? Anita Aspegren, enhetschef

Läs mer

18.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 339/45

18.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 339/45 18.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 339/45 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1275/2008 av den 17 december 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG om krav

Läs mer

Energieffektiva företag

Energieffektiva företag Energieffektiva företag Miljösamverkan Energi 4-5 maj 2010 Energi- och klimatrådgivare Ragnar Uppström Verkliga exempel på bristande koll på läget Elvärmeslinga i garagenedfart till en stor nybyggd kontorsfastighet

Läs mer

Med nya SOLOLIFT2 slipper du smutsiga händer

Med nya SOLOLIFT2 slipper du smutsiga händer Med nya slipper du smutsiga händer Nya ligger generationer före Kompakta sanitärpumpar har fått dåligt rykte, men nu är den nya generationen här! Grundfos, sanitärpumpar med skärsystem, utgör ett enormt

Läs mer

Motordrifter. Ny standard 2011-04-26. Motorer (pumpar) Stödprocess. Effektiva motorer

Motordrifter. Ny standard 2011-04-26. Motorer (pumpar) Stödprocess. Effektiva motorer Motorer (pumpar) Stödprocess Motordrifter Ca 65 % av industrins elbehov inom EU används av elektriska motorer Situation idag: Mindre än en tiondel av alla installerade växelströmsmotorer är varvtalsreglerade

Läs mer

Utbildning Buy Smart+

Utbildning Buy Smart+ Utbildning Buy Smart+ Grön upphandling Introduktion - 1. Vad ska vara första steget i en grön upphandlingsprocess? - a) Definition av tilldelningskriterier - b) Behovsanalys - c) Inbjudan att lämna anbud

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [ ](2015) XXX draft RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om

Läs mer

Teknikutveckling och belysning med lång. Lennart Abramsson, Aura Light AB

Teknikutveckling och belysning med lång. Lennart Abramsson, Aura Light AB Teknikutveckling och belysning med lång livslängd och säker drift Lennart Abramsson, Aura Light AB Bakgrundsinformation energiförbrukning Belysning står för ca 25% av dagens energiförbrukning 18 miljarder

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2008R1275 SV 12.08.2009 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1275/2008 av den 17 december

Läs mer

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen U 34/2011 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar (ändring av det s.k. direktivet om fritidsbåtar)

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den 7.7.2014

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den 7.7.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.7.2014 C(2014) 4517 final KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den 7.7.2014 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EC avseende krav på

Läs mer

Bakgrundsupplysningar for ppt1

Bakgrundsupplysningar for ppt1 Bakgrundsupplysningar for ppt1 Bild 1 Klimatförändringarna Den vetenskapliga bevisningen är övertygande Syftet med denna presentation är att presentera ämnet klimatförändringar och sedan ge en (kort) översikt

Läs mer

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel med el för uppvärmning och tillkännager detta för regeringen.

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel med el för uppvärmning och tillkännager detta för regeringen. Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:721 av Jan Lindholm (MP) El för uppvärmning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel

Läs mer

Ecodesigndirektivet för ventilation. Erik Österlund Teknik- och Miljöchef Svensk Ventilation

Ecodesigndirektivet för ventilation. Erik Österlund Teknik- och Miljöchef Svensk Ventilation Ecodesigndirektivet för ventilation Erik Österlund Teknik- och Miljöchef Svensk Ventilation Vad är Svensk Ventilation? Inneklimat och hälsa Rekrytering och utbildning Energieffektivisering Byggnader 38%

Läs mer

Effektivare användning av energi

Effektivare användning av energi Effektivare användning av energi Viktiga frågor på den europeiska agendan är hur EU ska möta klimatutmaningar och trygga energiförsörjningen. Fluktuerande oljepriser, osäker energidistribution och oro

Läs mer

Nya krav och möjligheter för belysning - ekodesign driver på utvecklingen

Nya krav och möjligheter för belysning - ekodesign driver på utvecklingen Nya krav och möjligheter för belysning - ekodesign driver på utvecklingen Northern Light Fair 2011-02-09 Peter Bennich, Energimyndigheten Innehåll Bakgrund varför styrmedel som ekodesign och energimärkning?

Läs mer

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren Berg/jordvärmepumpar 617 kw Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren geotherm plus geotherm Varför geotherm? För att berget/jorden levererar

Läs mer

EU:s Ekodesigndirektiv VARJE DAG SKAPAR VI TEKNIK FÖR LIVET

EU:s Ekodesigndirektiv VARJE DAG SKAPAR VI TEKNIK FÖR LIVET EU:s Ekodesigndirektiv VARJE DAG SKAPAR VI TEKNIK FÖR LIVET 2020 Vi har ett stort mål att nå Ekodesigndirektiv 02 År 2005 godkände EU det nya 2005/32/EC-direktivet med krav på miljövänlig konstruktion

Läs mer

Mekaniska skorstensdrag och värmeåtervinning

Mekaniska skorstensdrag och värmeåtervinning Mekaniska skorstensdrag och värmeåtervinning Våra kunders erfarenhet är när de använder exodraft produkter övergår det ofta deras förväntningar flera gånger om. Jørgen Andersen, CEO Sedan 1957 har exodraft

Läs mer

En fasad på ett visningshus i Shanghai där balkongerna designats för att både vara estetiska och samtidigt utgöra solpaneler. Vinkeln kan justeras

En fasad på ett visningshus i Shanghai där balkongerna designats för att både vara estetiska och samtidigt utgöra solpaneler. Vinkeln kan justeras En fasad på ett visningshus i Shanghai där balkongerna designats för att både vara estetiska och samtidigt utgöra solpaneler. Vinkeln kan justeras beroende på solstånd och instrålning. 66 VVS-FORUM #9

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

KRÄV MER AV DINA CIRKULATIONSPUMPAR

KRÄV MER AV DINA CIRKULATIONSPUMPAR KRÄV MER AV DINA CIRKULATIONSPUMPAR DET ÄR DAGS ATT KRÄVA MER I mer än 65 år har vi på Grundfos alltid haft som filosofi att kräva mer. Detta var skälet till att vi initierade Red Wolf-projektet, ett femårigt

Läs mer

Ekodesign vad betyda det för industrin?

Ekodesign vad betyda det för industrin? Ekodesign vad betyda det för industrin? Carlos Lopes, Energimyndigheten carlos.lopes@energimyndigheten.se Mölndal 2010-04-21 2010-04-21 1 Ekodesigndirektivet vad betyder det för industrin? Hur kan jag

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 337 slutlig Förslag till

Läs mer

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES Grundfos pumpar och kunskap om värmesystem Vänta inte för länge med att kontakta Grundfos! Vi hjälper dig att planera för framtiden När du planerar ett värmesystem

Läs mer

Ekodesign vad kommer det konkret att betyda?

Ekodesign vad kommer det konkret att betyda? Ekodesign vad kommer det konkret att betyda? Carlos Lopes, Energimyndigheten carlos.lopes@energimyndigheten.se Stockholm 2010-02-18 2010-02-18 1 Innehåll Generellt om ekodesigndirektivet Ekodesignprocessen:

Läs mer

Bosch Compress 5000/7000 AA Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat

Bosch Compress 5000/7000 AA Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat osch Compress 5000/7000 Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat Vill du ha extra trygghet när du istallerar en osch värmepump? Då ska du välja en VärmePartner. De är installatörer med stor erfarenhet

Läs mer

Upptäck ebm-papst för serverhallar. Innovativa fläktar för maximal energieffektivitet.

Upptäck ebm-papst för serverhallar. Innovativa fläktar för maximal energieffektivitet. Upptäck ebm-papst för serverhallar. Innovativa fläktar för maximal energieffektivitet. Om ebm-papst. Som ledare inom teknik för ventilation och drivmotorer, är ebm-papst efterfrågad som teknikpartner inom

Läs mer

Econet. Systemet som gör alla till vinnare

Econet. Systemet som gör alla till vinnare Econet Systemet som gör alla till vinnare Vårt innovativa Econetsystem sparar energi på flera sätt I Fläkt Woods innovativa system Econet är komponenterna sammankopplade för att ge en säkrare och effektivare

Läs mer

Förläng livet på din KONE MonoSpace -hiss

Förläng livet på din KONE MonoSpace -hiss Förläng livet på din KONE MonoSpace -hiss Det är dags att ta en titt på din KONE MonoSpace -hiss Tiden tar ut sin rätt även på hissar. Liksom bilen, datorn eller tvättmaskinen har även hissar en teknisk

Läs mer

EE MUSIC Seminar Sverige.

EE MUSIC Seminar Sverige. EE MUSIC Seminar Sverige. Energikonsult för landet: EE MUSIK ambassadör i landet: Vor dem Workshop (für Clubbesitzer und betreiber),, Innan seminariet [om du äger en plats för möten eller operatör] För

Läs mer

Karin Eliasson. Hushållningssällskapet/ Rådgivarna. Karin.eliasson@radgivarna.nu. www.hush.se

Karin Eliasson. Hushållningssällskapet/ Rådgivarna. Karin.eliasson@radgivarna.nu. www.hush.se Karin Eliasson Energirådgivare Hushållningssällskapet/ Rådgivarna 0325 618 612 Karin.eliasson@radgivarna.nu Jordbruket en energiomvandlare Sol energi Värme från djur, människor, maskiner och energiomvandling

Läs mer

ZA 5798. Flash Eurobarometer 367 (Attitudes of Europeans towards building the single market for green products) Country Questionnaire Sweden

ZA 5798. Flash Eurobarometer 367 (Attitudes of Europeans towards building the single market for green products) Country Questionnaire Sweden ZA 798 Flash Eurobarometer 7 (Attitudes of Europeans towards building the single market for green products) Country Questionnaire Sweden Building the Single Market for Green Product - SE D Hur gammal är

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

Serie se och Sl. Driftsäker spillvattenhantering

Serie se och Sl. Driftsäker spillvattenhantering grundfos se & sl serie spillvattenpumpar för dränkt eller torruppställd installation 0,9-30 kw 2, 4, 6 polig 50Hz Serie se och Sl Driftsäker spillvattenhantering be think innovate optimal teknik för spillvattenpumpar

Läs mer

GRUNDFOS Commercial Building Services. Grundfos pumpar för och kunskaper om. tryckstegringssystem

GRUNDFOS Commercial Building Services. Grundfos pumpar för och kunskaper om. tryckstegringssystem GRUNDFOS Commercial Building Services Grundfos pumpar för och kunskaper om tryckstegringssystem Planerar du ett tryckstegringssystem? Ring Grundfos först! Det som börjar bra, slutar bra Om du planerar

Läs mer

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg 63((&+ 0V0DUJRW:DOOVWU P Miljökommissionär Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg Yttrande inför Europaparlamentet på kommissionens vägnar ledamot av kommissionen Strasbourg den 3 juli 2001 +HUUIUXWDOPDQSUHPLlUPLQLVWHUlUDGHOHGDP

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37. Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37. Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans Justitiedepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM(2015) 635 Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda.

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda. Skruvkompressorer över 30 kw Människor. Passion. Prestanda. Människor. Passion. Prestanda. Definiera dina behov så Vårt utbud av oljeinsprutade skruvkompressorer på 30-90 kw är omfattande och hela serien

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.1.2014 COM(2013) 938 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport om tillämp av direktiv 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av

Läs mer

AC- OCH DC-LUFTKONDITIONERING MED KAPACITETSREGLERING VS. ON/OFF- REGLERING FÖR ELEKTRONIKKYLNING

AC- OCH DC-LUFTKONDITIONERING MED KAPACITETSREGLERING VS. ON/OFF- REGLERING FÖR ELEKTRONIKKYLNING AC- OCH DC-LUFTKONDITIONERING MED KAPACITETSREGLERING VS. ON/OFF- REGLERING FÖR ELEKTRONIKKYLNING EHSAN B. HAGHIGHI Fil. dr., värmespecialist Dantherm Cooling AB CHRISTIAN SAKSTRUP SENIOR PROJEKTLEDARE,

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen till EU-kommissionens samråd om en hållbar bioenergipolitik efter 2020

Yttrande från Stockholmsregionen till EU-kommissionens samråd om en hållbar bioenergipolitik efter 2020 Yttrande från Stockholmsregionen till EU-kommissionens samråd om en hållbar bioenergipolitik efter 2020 Bakom detta yttrande står Stockholmsregionens Europaförening (SEF) 1 som företräder en av Europas

Läs mer

5. Öka resurseffektiviteten

5. Öka resurseffektiviteten 5. Öka resurseffektiviteten Att se till att råvaror och energi används mest effektivt är utan tvekan en vinnande strategi i framtidens samhälle. Det omfattar allt ifrån smartare applikationer understödda

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117. Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117. Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern 1 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117 Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Klimatet, en drivkraft att minska koldioxidutsläppen...

Läs mer

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Otroligt flexibel. intelligenta varvtalsreglerade pumpar för värmesystem

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Otroligt flexibel. intelligenta varvtalsreglerade pumpar för värmesystem GRUNDFOS MAGNA Grundfos MAGNA Otroligt flexibel intelligenta varvtalsreglerade pumpar för värmesystem Grundfos MAGNA: Otroligt produktprogram Ett komplett program av cirkulationspumpar med permanentmagnetmotor

Läs mer

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av el

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av el EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av el Miljöanpassad offentlig upphandling är ett frivilligt instrument. Detta dokument innehåller de EU-kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling

Läs mer

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig.

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 november 2010 (4.11) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2010/0306 (NLE) 15770/10 ADD 2 ATO 63 ENV 742 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

GRUNDFOS SQ/SQN. Grundfos 3 djupbrunnspumpar - säker vattenförsörjning

GRUNDFOS SQ/SQN. Grundfos 3 djupbrunnspumpar - säker vattenförsörjning GRUNDFOS SQ/SQN Grundfos 3 djubrunnsumar - säker vattenförsörjning Valet är ditt Grundfos SQ är standardversionen när det gäller 3" dränkbara djubrunnsumar. Tack vare seriens breda kaacitetsområde, kan

Läs mer

En investering i framtiden

En investering i framtiden Med fokus på energi En investering i framtiden Intresset för hållbart företagande växer stadigt och klimatfrågan anses idag som vår tids största utmaning. Att klimateffektivisera sin fastighetsverksamhet

Läs mer

EuP, Ekodesigndirektivet och dess konsekvenser. Jan Sjögren Swerea IVF AB 090510

EuP, Ekodesigndirektivet och dess konsekvenser. Jan Sjögren Swerea IVF AB 090510 EuP, Ekodesigndirektivet och dess konsekvenser Jan Sjögren Swerea IVF AB 090510 Computers and Monitors in the EU use at least 27 Million tons of CO2 every year! This can easily be decreased by 10 Million

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

2006-06-09. Dagordningspunkt: 9. Rubrik: Förslag till direktiv om minimiregler för skydd av slaktkyckling - riktlinjedebatt

2006-06-09. Dagordningspunkt: 9. Rubrik: Förslag till direktiv om minimiregler för skydd av slaktkyckling - riktlinjedebatt Bilaga 2. slutlig Rådspromemoria 2006-06-09 Jordbruksdepartementet Livsmedels- och djurenheten Rådets möte den 19 juni 2006 Dagordningspunkt: 9 Rubrik: Förslag till direktiv om minimiregler för skydd av

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 22 maj 2012 (23.5) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 22 maj 2012 (23.5) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 22 maj 2012 (23.5) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 21 maj 2012 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM34. En flygstrategi för Europa. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM34. En flygstrategi för Europa. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria En flygstrategi för Europa Näringsdepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM (2015) 598 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Sänkt skatt på biodrivmedel

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Sänkt skatt på biodrivmedel Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Sänkt skatt på biodrivmedel Mars 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll För hållbara biodrivmedel gäller i dag viss befrielse från energiskatt och hel

Läs mer

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 7 november 2012 Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) Vad är EIT? Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) grundades

Läs mer

BUY SMART. Utbildningsmaterial: Byggkomponenter. Supported by:

BUY SMART. Utbildningsmaterial: Byggkomponenter. Supported by: BUY SMART Grön upphandling för smarta inköp Utbildningsmaterial: Byggkomponenter Byggsektorn och Grön Upphandling särdrag äd Höga investeringskostnader (nybygge, ombygge, renovering). Lång livslängd själva

Läs mer

trafiksäkerhet i nytt ljus Vi hjälper dig att skapa en tryggare väg

trafiksäkerhet i nytt ljus Vi hjälper dig att skapa en tryggare väg trafiksäkerhet i nytt ljus Vi hjälper dig att skapa en tryggare väg Säkerhet på väg Vägbelysningen finns till för att man som trafikant och fotgängare ska kunna upptäcka faror och bedöma risker i tid.

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 5.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 5.5.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.5.2015 C(2015) 2874 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 5.5.2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller

Läs mer

1,3% Minskningstakt av koldioxidintensiteten sedan år 2000

1,3% Minskningstakt av koldioxidintensiteten sedan år 2000 Koldioxidindex 2015 Trendbrott mellan klimatutsläpp och tillväxt November 1,3% Minskningstakt av koldioxidintensiteten sedan år 2000 3% Den minskningstakt av koldioxidinstensitet som länder åtagit sig

Läs mer

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar GRUNDFOS UNILIFT CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Unilift CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Utmärkta grund- och gråvattenpumpar Grundfos nya Unilift CC är

Läs mer

Var går gränsen? REMISSVAR

Var går gränsen? REMISSVAR REMISSVAR Var går gränsen? Svenska FN-förbundet föreslår utsläppsmål av växthusgaser i Sverige för år 2020 och 2050 som del av en ambitiös klimatpolitik i enlighet med Sveriges politik för global utveckling

Läs mer

Fastighetsautomation ur ett ekonomiskt perspektiv

Fastighetsautomation ur ett ekonomiskt perspektiv Fastighetsautomation ur ett ekonomiskt perspektiv Nils Brolin, ABB Marie Holmberg, Schneider Electric Innehåll Varför fastighetsautomation Krav på energieffektivisering Lagar och föreskrifter EN 15232

Läs mer

Stoppsladd fas 1-3, år 2009 2012

Stoppsladd fas 1-3, år 2009 2012 Stoppsladd fas 1-3, år 2009 2012 Agenda En kort introduktion till Stoppsladd - Vad är Stoppsladd och vad är dess syfte? - Vilka är huvudaktörer/finansiärer? Stoppsladd fas 1-2 (2009 2011) - Metod, Resultat

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-12-15. Fastighetsbeteckning: Heberg 3:11. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-12-15. Fastighetsbeteckning: Heberg 3:11. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-12-15 Fastighetsbeteckning: Heberg 3:11 Adress/ort: Furåsvägen 5 / Vallda Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Stål skapar. miljönytta EN RAPPORT OM STÅLINDUSTRINS BIDRAG TILL EN HÅLLBAR VÄRLD

Stål skapar. miljönytta EN RAPPORT OM STÅLINDUSTRINS BIDRAG TILL EN HÅLLBAR VÄRLD Stål skapar miljönytta EN RAPPORT OM STÅLINDUSTRINS BIDRAG TILL EN HÅLLBAR VÄRLD INNEHÅLL Förord...2 Stålindustrin skapar miljönytta Anpassade processer...3 Avancerade stål minskar miljöpåverkan...3 Stål

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering Den enda miljövänliga energin är den som aldrig behöver produceras! All el- och värmeproduktion ger upphov till miljöpåverkan, mer eller mindre. Dessutom kostar all energi pengar

Läs mer

Gå längre och öka kylmediernas livslängd. Alfie 500 för rening av kylmedier

Gå längre och öka kylmediernas livslängd. Alfie 500 för rening av kylmedier Gå längre och öka kylmediernas livslängd Alfie 500 för rening av kylmedier Färre produktionsstopp Bättre produktkvalitet Inga kladdiga verktyg Ingen dålig lukt Minskade allergiska reaktioner Mindre verktygsslitage

Läs mer

Okunskap och myter om bröd

Okunskap och myter om bröd Undersökning: Okunskap och myter om bröd Maj 2011 Ingemar Gröön Sakkunnig bröd, kost och hälsa Brödinstitutet AB Box 55680 102 15 Stockholm Tel. 08-762 67 90 info@brodinstitutet.se www.brodinstitutet.se

Läs mer

Byggnaders energianvändning Kontrollstation2015 & Nära Nollenergibyggnader

Byggnaders energianvändning Kontrollstation2015 & Nära Nollenergibyggnader Byggnaders energianvändning Kontrollstation2015 & Nära Nollenergibyggnader Svein Ruud, Energi och bioekonomi SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Direktiv 2010/31/EG 19 (maj 2010 ) om byggnaders energiprestanda

Läs mer

Remissvar avseende Boverkets byggregler

Remissvar avseende Boverkets byggregler Borlänge 14 Jan 2011 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remissvar avseende Boverkets byggregler Revidering av avsnitt 9 Energihushållning och Regler om ändring av byggnad Inom projektet SWX-Energi har

Läs mer

Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem

Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem DEM user friendly, top quality products will never let you down q Inledning Införandet av frekvensomformare med ett konstant moment för kylkompressorer

Läs mer

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk November 30, 2009 Slide 1 Motorer En ansenlig del av elanvändningen

Läs mer

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET Uppgifter om svaranden 1. Ange för- och efternamn ELLER namnet på den organisation / det företag / den institution du företräder

Läs mer

Motordrifter 2014-12-08. Motorer (pumpar) Stödprocess. Peter Karlsson. Allmän motorkunskap

Motordrifter 2014-12-08. Motorer (pumpar) Stödprocess. Peter Karlsson. Allmän motorkunskap Effektiv energianvändning Hur når vi dit? Motorer (pumpar) Stödprocess Peter Karlsson Motordrifter Allmän motorkunskap Ny klassning av verkningsgrader: IEC60034-30, IE1, IE2, IE3 Ca 65 % av industrins

Läs mer

Ny teknik slår igenom när den är gammal

Ny teknik slår igenom när den är gammal Januari 2007 Ny teknik slår igenom när den är gammal Tekniska genombrott tar mycket längre tid än man tror. Och för att de ska få någon effekt krävs en rad följduppfinningar. Ångkraften, elektriciteten

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-09 Fastighetsbeteckning: Jaktkniven 1 Adress/ort: Jaktvårdsgatan 18, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

R-32. Nästa generation köldmedium för luftkonditionering och värmepumpar

R-32. Nästa generation köldmedium för luftkonditionering och värmepumpar R-32 Nästa generation köldmedium för luftkonditionering och värmepumpar Daikin är det första företaget i världen som lanserat värmepumpar och luftkonditionering som är laddade med R-32. Detta köldmedium

Läs mer

Studie nybyggnation Ulfsgården, Gillstad

Studie nybyggnation Ulfsgården, Gillstad Studie nybyggnation Ulfsgården, Gillstad 1. BAKGRUND Götesjö Djur & Jord bedriver idag ekologisk (KRAV) mjölkproduktion med ca 30 kor och rekrytering på Ulfsgården, Gillstad. Ett nytt stall med plats för

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Backagärde 4:1. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Backagärde 4:1. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2016-05-17 Fastighetsbeteckning: Backagärde 4:1 Adress/ort: Backagärde / Fristad Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Gaspanna ecocompact Stående enhet med kondenserande gaspanna ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nya tider... varma idéer till framtidssäkrad Idéer för intelligent bostadskomfort Vaillant har

Läs mer

Förslaget kommenteras närmare nedan genom hänvisning till motsvarande punkter i utredningen

Förslaget kommenteras närmare nedan genom hänvisning till motsvarande punkter i utredningen Stockholm 2016-04-13 Remissvar N 2014/03447/MRT Sweboat Båtbranchens riksförbund, får härmed lämna följande yttrande över utredningen Obligatoriskt förarbevis för vattenskoter Sammanfattning av synpunkter

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lygnesta 2:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lygnesta 2:11 Utgåva 1:1 2012-05-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Lygnesta 2:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 10 februari 2016. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087)

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 10 februari 2016. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 10 februari 2016 Adress/ort: Ramels v 11, Hököpinge Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna rapport

Läs mer

Lamellpumpar från Blackmer. Pålitlig och robust konstruktion

Lamellpumpar från Blackmer. Pålitlig och robust konstruktion från Blackmer Pålitlig och robust konstruktion Marknader Lamellteknologi: Så här fungerar den ENERGI Blackmer är världsledande inom transportprocesser för petroleum, där pumparna och kompressorerna används

Läs mer