GRUNDFOS VARVTALSREGLERING. Grundfos koncept för elektronisk varvtalsreglering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRUNDFOS VARVTALSREGLERING. Grundfos koncept för elektronisk varvtalsreglering"

Transkript

1 GRUNDFOS VARVTALSREGLERING Grundfos koncept för elektronisk varvtalsreglering

2 2 Användargränssnitt Frekvensomformare Programvara Styrenhet Standardmotor Givare Pump Grundfos koncept för varvtalsreglering av pumpar innebär att cirkulationspumpen integreras med en frekvensomformare, en givare och programvara för varvtalsreglering. Givaren känner automatiskt av variationer i flödet och vidarebefordrar informationen till frekvensomformaren, som ser till att erforderligt tryck uppnås. Denna samverkan pågår kontinuerligt och ser till att driften blir så energieffektiv som möjligt.

3 3 En ny era inom pumpteknologin med elektronisk varvtalsreglering Affinitetslagen visar ett tydligt samband mellan varvtal, flöde, tryck och effekt. Minskas flödet genom varvtalsminskning till 50 % blir flödet 50 %, men trycket minskar till 25 % och den erforderliga effekten minskar till bara 12,5 %. = = Det räcker inte att reglera temperaturen Om ett värme- eller luftkonditioneringssystem endast styrs på grundval av temperaturen, slösas betydande energivolymer bort om flödet varierar. Om man inte samtidigt reglerar flödet, kommer volymen vatten som passerar genom systemet att vara onödigt stor. = Gamla cirkulationspumpar och nya I system med cirkulationspumpar utan varvtalsreglering ökar trycket när flödet minskar och vice versa. Det betyder i praktiken att mycket energi går förlorad i systemet. Utvecklingen av varvtalsreglerade pumpar innebär att denna energi, som tidigare gick förlorad i ett vattenburet system, på grund av variationer i förbrukning över längre eller kortare tid, i dag kan sparas och användas för andra ändamål. Eftersom affinitetslagen gäller för energianvändning, är även mycket små skillnader betydelsefulla. Låt oss jämföra Om man jämför med en bil, är en pump utan varvtalsreglering som en bil som körs i full fart av en förare som försöker sänka farten genom att bromsa. Konceptet med varvtalsreglering skulle då motsvara en situation där föraren anpassar bilens hastighet med hjälp av gaspedalen. Varvtalsreglering, äldre teknik Varvtalsreglering, nyare teknik

4 4 Elektronisk varvtalsreglering innebär Grundprincipen Det bakomliggande konceptet för varvtalsreglerade pumpar är att integrera en elektronisk styrning, som gör att varje pump automatiskt anpassar uteffekten till rådande förhållanden och därmed säkerställer att energiförbrukningen alltid blir så liten som möjligt för de givna förhållandena. Genom att automatiskt styra sitt varvtal kommer pumpen kontinuerligt att reglera trycket, så att det är optimalt anpassat till vattnets flöde. Om flödet minskar, reglerar frekvensomformaren cirkulationspumpens varvtal för att uppnå önskat tryck. Därmed anpassar sig pumpen till den minskade friktionen i rör, ventiler och termostater vid lägre flöde osv. Komponenterna och hur de samverkar Grundfos koncept för varvtalsreglering av pumpar innebär att cirkulationspumpen integreras med en frekvensomformare, en givare och programvara för varvtalsreglering. Givaren känner automatiskt av variationer i flödet och vidarebefordrar informationen till frekvensomformaren, som ser till att erforderligt tryck uppnås. Denna samverkan pågår kontinuerligt och ser till att driften blir så energieffektiv som möjligt. Även för temperaturstyrning Pumpen kan även ha en temperaturreglerande funktion. Även i det fallet blir regleringen automatisk och följer ovan nämnda principer.

5 5 Grundfos koncept för elektronisk varvtalsreglering innebär fullständigt integrerad pumpkontroll En nya era inom pumpteknologin Utvecklingen av varvtalsreglerade pumpar innebär inget mindre än en revolution inom pumpteknologin. Genom att pumpen automatiskt reglerar sitt varvtal kommer den hela tiden att reglera trycket så att det är optimalt anpassat till flödet. Drivkraften bakom denna innovationsprocess har varit en önskan att spara energi och öka bekvämligheten utan att påverka livslängd eller driftsäkerhet. En allt-i-ett-lösning som är enkel att installera Grundfos varvtalsreglerade pumpar har inbyggd motor och frekvensomformare samt all programvara som behövs en komplett allt-i-ett-lösning. Utöver att man garanterar en optimal anpassning till flödet och därmed sparar energi, blir installationskostnader och riskerna för fel mindre, genom att komponenterna är särskilt anpassade till varandra och redan är integrerade. Högre kapacitet och parallellanslutning För högre flödeskapacitet och parallellanslutning av pumpar utformar vi lösningar med externa frekvensomformare och styrsystem. Även om de inte fysiskt utgör en enhet, är de helt integrerade i fråga om funktion, vilket gör dem till verkliga allt-i-ett-lösningar. Två serier: Serie 2000 och Serie 1000 Vi erbjuder i huvudsak två serier av varvtalsreglerade pumpar, som båda omfattar ett brett utbud av produkter. Serie 2000 är avsedd att kontinuerligt reglera tryck efter flöde och serie 1000 kan hantera valfri metod för konfigurering och styrning: konstant tryck, proportionellt tryck, temperaturstyrning eller konstant flöde.

6 6 Grundfos pumpar med elektronisk varvtalsreglering för en mängd olika tillämpningar Komplett sortiment för fastighetsinstallation Grundfos varvtalsreglerade pumpar lämpar sig lika väl för uppvärmningssystem, som för luftkonditionerings- och tryckstegringssystem. Alla dessa typer av system kan utnyttja konceptet med varvtalsreglerad styrning som är optimalt anpassad till flödet. Väsentlig energibesparing för uppvärmning och fjärrvärme På uppvärmnings- och fjärrvärmeområdet är den främsta fördelen med Grundfos varvtalsreglerade pumpar den enorma energibesparing man uppnår utan att livslängd eller driftsäkerhet påverkas. Luftkonditionering och kundanpassade pumplösningar för att optimera systemet Det spelar ingen roll hur komplicerat ett luftkonditioneringssystem är eller hur stora variationerna i flödet är över dygnet vi kommer att konstruera och implementera en pumplösning som optimerar hela systemet. Tryckstegring och säker tillförsel Genom att varvtalet kontinuerligt och automatiskt anpassas till flödet, kommer Grundfos varvtalsreglerade pumpar för tryckstegring att utnyttja energin och se till att tillförseln säkras dygnet runt.

7 7 Grundfos är en komplett leverantör som erbjuder trygga valmöjligheter Uppfyller alla krav Grundfos erbjuder lösningar för alla typer av behov av varvtalsreglerade pumpar. Tillsammans med våra experters råd och en uppsättning supportverktyg, garanterar vårt omfattande sortiment av olika pumpar och komponenter att vi alltid kan hitta tillförlitliga lösningar som ger valuta för pengarna. En komplett leverantör Grundfos är en komplett leverantör. Ett samarbete med Grundfos innebär att du bara har behov av en pumpleverantör. Grundfos tar på sig ansvaret för att rätt komponenter väljs ut och kombineras på bästa möjliga sätt såväl i fråga om driftsäkerhet som om kostnadseffektivitet. Tryggt val av varvtalsreglerade pumpar För att kunna ge enkla och pålitliga svar vid val av pump och reglermetod har vi utvecklat en uppsättning hjälpverktyg och program. Ett exempel är det elektroniska verktyget WinCAPS. Något som kan framstå som ett komplicerat och svårt beslut har nu blivit ett relativt enkelt förfarande. Analys av livscykelkostnaden Analysen av livscykelkostnaden (LCC) är ett viktigt verktyg vid val av varvtalsreglerade pumpar. Det utgör en unik referensgrund och ger detaljerad information om vilka kostnadsbesparingar som kan göras med en given lösning med varvtalsreglering. Metoden beräknar kostnaden för ett komplett pumpsystem, i förhållande till kostnaderna för investering, installation, underhåll och energiförbrukning.

8 8 MAGNA TPE med enfasmotor TPE med trefasmotor p Pump med integrerad givare Förinställning för cirkulation, konstant tryck eller proportionellt tryck

9 9 Grundfos serie 2000 varvtalsreglerade pumpar inställda och klara för drift Förkonfigurerad för att anpassa sig efter flödet Pumparna i serie 2000 är förkonfigurerade för att kontinuerligt reglera trycket efter flödet. För att uppnå detta har pumpen en inbyggd givare, som automatiskt känner av variationer i flödet och vidarebefordrar informationen till frekvensomformaren, som ser till att önskat tryck uppnås. Klar att installera Eftersom pumparna i serie 2000 är förkonfigurerade, eliminerar man behovet av eventuell initialprogrammering, vilket gör installationsprocessen mycket enkel och okomplicerad. Alla typer av pumpar i serie 2000 drar fördel av konceptet för varvtalsreglering i fråga om: att utnyttja energin genom anpassning till värmefluktuationer i varje enskild byggnad att utnyttja energin genom anpassning till klimatväxlingar under året att dygnet runt trygga energiförsörjning att minimera cirkulationspumpens ljudnivå genom att minska belastningen på ventilerna. Hög kapacitet Grundfos koncept för varvtalsreglerade pumpar innebär även säker sammankoppling av pumpar i situationer där mer än en pump behövs. Belastningsprofil för året Beräkningsprofil för året

10 10 Pumparna i serie 1000 ger möjlighet att fritt välja inställningar Proportional Proportionellt pressure tryck Konstant Constant flöde flow Fritt val av inställningar Cirkulationspumparna i serie 1000 ger möjlighet att välja önskad metod för konfigurering och styrning: konstant tryck, proportionellt tryck, temperaturstyrning eller konstant flöde. Man kan välja en konfiguration för särskilda driftförhållanden och den kan ändras när förutsättningarna ändras. Ytterligare potential Pumparna i serie 1000 har alla fördelar som serie 2000 har, plus en potential för ännu känsligare styrning. Vilken lösning som är mest prisvärd måste räknas fram i varje enskilt fall, på grundval av exempelvis en analys av livscykelkostnaden. Temperature Temperaturstyrning control Hög kapacitet Grundfos koncept för varvtalsreglerade pumpar innebär även säker sammankoppling av pumpar i situationer där mer än en pump behövs. p p t Q R-100 Pump utan förmonterad givare

11 11 TPE dubbelpump med enfasmotor 1,1 kw TPE med trefasmotor 22 kw NBE 7,5 kw TPE med trefasmotor 7,5 kw

12 12 Hydro Multi-E 24-timmars belastningsprofil Hydro Solo

13 13 CRE-serien ger tryckstegring med hög tillförlitlighet Den svåraste utmaningen driftsäkerhet Grundfos CRE-pumpar och Hydro pumpsystem för tryckstegring baseras på precis samma principer som alla andra varvtalsreglerade pumpar från Grundfos. Genom kontinuerlig optimal anpassning till flödet utnyttjas energin och tillförseln tryggas dygnet runt. Även med stora variationer i förbrukningen säkerställs hög bekvämlighet och extremt energieffektiv drift. Överlägsen precision och motståndskraft mot korrosion Alla varvtalsreglerade pumpar från Grundfos tillverkas till största delen av högklassigt rostfritt stål. Därigenom kan pumpen utformas med mycket hög precision och överlägsen motståndskraft mot korrosion. Minimal ljudnivå Även belastningen på ventilerna minskar och ljudnivån blir minimal, vilket ger säker tillförsel. I Grundfos systemguide finns ett speciellt avsnitt för tryckstegring. Önskas mer teknisk information om tryckstegring kan du rekvirera ett exemplar av systemguiden eller vårt elektroniska pumpvalsoch dimensioneringsprogram, WinCAPS. Hydro Multi-E Konstant utloppstryck

14 14 Grundfos pumpar med elektronisk varvtalsreglering innebär avancerad styrning och säker fastighetsövervakning Kommunikation och komfort Direktkommunikation mellan system för fastighetsövervakning och enskilda systemkomponenter är avgörande för att säkerställa såväl tillförsel som andra aspekter av användarkomfort. Möjlighet till dubbelriktad kommunikation Därför finns en möjlighet till dubbelriktad kommunikation inbyggd i alla varvtalsreglerade pumpar från Grundfos. De är förberedda för analog eller digital kommunikation och ger åtkomst av moduler kompatibla med LONbus och GENIbus från Grundfos. Bus-kommunikation Genom bus-kommunikation kan varvtalsreglerade pumpar från Grundfos kommunicera med alla slags system för fastighetsövervakning. Man kan från en centraldator fastställa pumpens prestanda och övervaka systemförutsättningar. Det innebär att de olika cirkulationspumparnas prestanda kan optimeras beroende på systemkrav och pumparnas aktivitet kan samordnas med andra fastighetssystem. Allt ifrån en enda centraldator. Pumpar i serie 2000 (i zoner) Per pump: Felindikering (digital) Driftindikering (digital) Börvärde (analogt) Start/stopp (digitalt) PCU PMU Alla pumpar (utom 2000-serien) System: Felindikering (digital) Driftindikering (digital) Control 2000 Alla pumpar och MAGNA Per pump: Alla tillgängliga data från pumpen Field bus: GENIbus LONworks G 10 Uteffekt Utrustning Baspumpar

15 15

16 16 Grundfos koncept för varvtalsreglerade pumpar innebär också att pumpar kan kopplas samman utan problem För Grundfos är det av avgörande betydelse att kunna erbjuda driftsäkra och integrerade pumplösningar, som svarar mot alla tänkbara flödeskapaciteter och systemegenskaper. Vill man ha lösningar med mer än en pump, utformar vi dem med externa manöverpaneler Delta Control och för system med hög kapacitet integrerar vi frekvensomformaren i manöverpanelen. Även om en sådan lösning inte fysiskt sett utgör en enhet, är komponenterna särskilt avpassade för varandra och helt integrerade i fråga om funktion. Det gör dem till verkliga allti-ett-lösningar. När vi utformar sådana lösningar för sammankopplade pumpar utgör dessutom kostnadseffektiviteten den yttersta riktlinjen vilket omfattar samtliga installations- och underhållskostnader samt energiförbrukningen.

17 17

18 18 Konceptet Delta Control 2000

19 19 Grundfos tillförlitlighet innebär kunskap, partnerskap och stöd Varvtalsreglerade pumpar innebär driftsäkerhet från Grundfos Driftsäkerhet är ett adelsmärke för Grundfos pumpar med konstant varvtal och detsamma gäller för de varvtalsreglerade pumparna. Miljoner pumplösningar världen över bekräftar samma historia om pumpar som arbetar dygnet runt, år efter år. Pumpens värde sammanhanget är viktigt Varje enskild pump är nödvändig för att säkerställa flödet i hela systemet. Pumpens kvalitet kan endast bedömas mot bakgrund av i vilket sammanhang den förekommer. Pumpens värde, oavsett om den är varvtalsreglerad eller inte, är ett resultat av samverkan med resten av systemet. Detta kräver support, i form av exempelvis systemkunskap. Flow Thinking är vår arbetsfilosofi Flow Thinking är vår arbetsfilosofi och innebär att vi genom dialog och partnerskap med våra kunder erbjuder rådgivning för hela systemet och alla de komponenter som ingår. Ett partnerskap utgör bästa tänkbara förutsättning för ett gott samarbete och för oss utgör support och dialog den centrala delen av ett partnerskap. Det elektroniska verktyget, WinCAPS och webbversionen WebCAPS Som ett komplement till vår personliga rådgivning erbjuder vi hjälpverktyg som skall underlätta att till exempel dimensionera, välja pump och göra kostnadsberäkningar. WinCAPS kallas vårt effektiva elektroniska verktyg, som inbegriper alla viktigare beräkningsprogram. En begränsad version, WebCAPS, finns på Internet, på Grundfos systemguide innehåller bl a system för uppvärmning, fjärrvärme, luftkonditionering och tryckstegring Grundfos systemguide ger en översikt över olika system för uppvärmning, luftkonditionering och tryckstegring. Den ger teknisk information om de olika lösningarna samt om de produkter som ingår. Ett grönt företag För Grundfos är det oerhört viktigt att innovationer även tar hänsyn till världens resurser. Varje gång man väljer att byta ut en pump utan styrning mot en varvtalsreglerad pump, innebär det ett litet bidrag till att sänka den totala energiförbrukningen. Vi satsar på kunskap och innovation Ända sedan Grundfos grundades har vi satsat på driftsäkerhet och överlägsen kvalitet genom att hela tiden sträva efter kunskap och innovation. Varje år investerar vi över 50 miljoner euro i forskning och vi delar ut Grundfos-priset för att stimulera och främja forskning. I Grundfos systemguide finns en översikt över uppvärmningssystem, inklusive fjärrvärme. Den ger teknisk information om de olika lösningarna samt om de produkter som ingår. WinCAPS är vårt effektiva elektroniska verktyg, som inbegriper alla viktigare beräkningsprogram, till exempel moduler för att analysera livscykelkostnaden. En begränsad version, WebCAPS, finns på Internet, på

20 Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence GRUNDFOS AB Box 63 (Angeredsvinkeln 9) Angered Tel: Fax:

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES Grundfos pumpar och kunskap om värmesystem Vänta inte för länge med att kontakta Grundfos! Vi hjälper dig att planera för framtiden När du planerar ett värmesystem

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

TORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE

TORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Lindab Solus Systembeskrivning

Lindab Solus Systembeskrivning Säkerställer en snabb återbetalning på din investering Lindab beskrivning Det självklara valet helt enkelt Bild 1. Lindabs aktiva kylbaffel. Vad är Lindabs -system? Att minimera energikostnaderna för värme

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis energikälla

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Allmänt om golvvärme. Komfort och funktion. Kvalitet och enkelhet

Allmänt om golvvärme. Komfort och funktion. Kvalitet och enkelhet Luftburen Golvvärme Allmänt om golvvärme Komfort och funktion Att golvvärme är den mest bekväma formen av uppvärmning är de flesta överens om. Hela golvet fungerar som värmeavgivande yta. Värmen sprids

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Bergvärme NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + SOLVÄRME UNDER JORDEN EN ENORM ENERGIRESERV SOM BARA VÄNTAR PÅ ATT UTNYTTJAS. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG komplett omfort för bostäder ochkommersiellt bruk DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG Värme, varmvatten och kyla Hållbara energilösningar för användning i hem och för kommersiellt bruk 2 3 Du och din kund har

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Avancerad reglering av värme till flerbostadshus

Avancerad reglering av värme till flerbostadshus Avancerad reglering av värme till flerbostadshus Projekt Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2012:5 Patrik Marckert, Sweco Energuide AB December 2012 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Energieffektivisering och dimensionering av värmesystem över 20 kilowatt. Energieffektivisering i stora värmesystem

Energieffektivisering och dimensionering av värmesystem över 20 kilowatt. Energieffektivisering i stora värmesystem Energieffektivisering och dimensionering av värmesystem över 20 kilowatt. Energieffektivisering i stora värmesystem Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Låt Otis visa dig. med innovativ GeN2 -hissteknik.

Låt Otis visa dig. med innovativ GeN2 -hissteknik. TM Låt Otis visa dig med innovativ GeN2 -hissteknik. Miljövänliga GeN2-hissar sätter en ny standard för prestanda, tillförlitlighet, konstruktionsflexibilitet och komfort samtidigt som de minskar kostnaderna

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

All dynamik för att förflytta volymer

All dynamik för att förflytta volymer Fördelar Slimline propellerpumpar All dynamik för att förflytta volymer Mindre golvyta Ökad driftsäkerhet Den smala profilen hos vår nya Slimline propellerpump innebär att det krävs mindre plats för pumpstationen.

Läs mer

MOTORBYTE GODA RÅD FÖR ETT LYCKAT MOTORBYTE

MOTORBYTE GODA RÅD FÖR ETT LYCKAT MOTORBYTE MOTORBYTE GODA RÅD FÖR ETT LYCKAT MOTORBYTE INNEHÅLL MOTORBYTE. EN god IDÉ? Funderar du på en ny motor till din båt? 3 Vilka är fördelarna med en ny motor? 4 Renovera? 5 PLANERING INFÖR BYTET När är bästa

Läs mer

Underhållsprogram för automatiska entrélösningar. ASSA ABLOY Entrance Systems

Underhållsprogram för automatiska entrélösningar. ASSA ABLOY Entrance Systems Underhållsprogram för automatiska entrélösningar ASSA ABLOY Entrance Systems Del av ett komplett erbjudande ASSA ABLOY Entrance Systems är din fullservicepartner när det gäller underhåll. Vårt underhållserbjudande

Läs mer

NIBE Villapannor. Fortsättningen på en lång tradition NIBE VILLAPANNOR 1

NIBE Villapannor. Fortsättningen på en lång tradition NIBE VILLAPANNOR 1 NIBE Villapannor Fortsättningen på en lång tradition NIBE VILLAPANNOR 1 2 NIBE VILLAPANNOR + NIBE villapannor en naturlig fortsättning på en lång tradition Under årtusenden har människor värmt sig vid

Läs mer

För kommunikationsmyndigheten PTS

För kommunikationsmyndigheten PTS PTS-ER-2012:12 För kommunikationsmyndigheten PTS - Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm Mars 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

% & " % % 4 " $ " # $ "

% &  % % 4  $  # $ !"# $ % & " % '%()*(*+)(,%-.//.)+0&! "# 1 2 3 % 4 " $ " # $ " % &''()**+,-.! /'&'% 0&'*1'&'% 2 00 $ " 2 03 4 025 6 3'.%&(7+()**'&'% 8 30 " ""$ 8 33( 9 32 9 2'.%&,,/!&:#;%%'#1. < 20 0= 23 " 02! " # $ %

Läs mer

30% Säkert. Ge dina projekt en flygande start med ett effektivt systemkoncept. DESIGNGUIDE Allt du behöver veta om Danfoss EvoFlat-system

30% Säkert. Ge dina projekt en flygande start med ett effektivt systemkoncept. DESIGNGUIDE Allt du behöver veta om Danfoss EvoFlat-system MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DESIGNGUIDE Allt du behöver veta om Danfoss EvoFlat-system Ge dina projekt en flygande start med ett effektivt systemkoncept Säkert och bekvämt EvoFlat-systemen tillhandahåller

Läs mer